Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose"

Transkript

1 DKMS baggrundsartikel dec Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis mellem primær, sekundær og tertiær profylakse. Ved primær profylakse forebygges der generelt i hele eller en afgrænset del af samfundet uden at den enkeltes risikoprofil i forvejen er søgt afklaret. For calcium og D-vitamins tilfælde kan der være tale om oplysning, kostvejledning, livsstilsændringer (soleksposition), kost berigelse og kosttilskud. Her omtales alene kosttilskud. Ved sekundær profylakse er den øgede individuelle frakturrisiko dokumenteret ved knoglemineralmåling og/eller kliniske risikofaktorer. Formålet er at forebygge efterfølgende knoglebrud. Ved tertiær profylakse har patienten i forvejen haft et lavenergibrud efter 50 års alderen og formålet med interventionen er at forebygge den næste fraktur. Primær profylakse. Målgruppen her er specielt ældre, der ofte har D-vitaminmangel pga. af en nedsat kutan produktion af D-vitamin betinget af aldersforandringer i huden (1). Hertil kommer manglende soleksposition og ensidig D-vitaminfattig kost. D-vitaminmangel ses hyppigt i Danmark i denne aldersgruppe (2). Kosten i Danmark beriges ikke med D-vitamin. Derfor omtales her alene et tilskud af D-vitamin og calcium. De initiale randomiserede undersøgelser hos ældre plejehjemsbeboere viste en eklatant effekt på hoftefrakturrisikoen (3,4), ligesom populationsundersøgelser dokumenterede en moderat frakturforebyggende effekt (5,6,7), der blev underbygget af metaanalyser (8) specielt for de ældre, der boede på plejehjem (9). I 2006 blev Women s Health Initiative s overvejende negative populationsbaserede interventionsundersøgelse (10) offentliggjort. Studiet er senere kritiseret for manglende styrke og problematisk ekstern validitet (11). Undersøgelsen dokumenterede dog en frakturforebyggende effekt af D-vitamin og calcium hos + 60 årige (10). En metaanalyse viser at risikoen for fald nedsættes med ca. 22 % hos patienter, der behandles med D-vitamin (5 studier, 1237 deltagere, OR = 0,78, 95 % Cl 0, 64-0,92) sammenlignet med patienter der behandles med calcium eller placebo (12). Nyere undersøgelser, der foruden den 1

2 DKMS baggrundsartikel dec frakturforebyggende effekt også medinddrager effekten på faldrisiko, muskelfunktion, paradentose og cancerrisiko tyder på at behandlingsmålet er et serum 25OHD > nmol/l (Fig. 1) (13,14). Dette vil sædvanligvis kræve et D-vitamintilskud på IU/dag. Flere undersøgelser tyder på at effekten af D-vitamin + kalk er bedre end D-vitamin alene. En metaanalyse af randomiserede kliniske undersøgelser viser at et tilskud af D-vitamin og evt. kalk øger overlevelsen med 7 % (18 studier, 57,311 deltagere, 4,777 dødsfald, behandling 5,7 år, vitamin D dosis 528 IE/dag (spændvidde IE), RR 0,93, 95 % Cl 0,87-0,99) (15). Personer, der i forvejen har et højt habituelt kalkindtag gennem kosten, kan muligvis klare sig med et mindre kalciumtilskud end angivet ovenfor. Sekundær og tertiær profylakse Calcium og D-vitamin alene. I 2005 blev der publiceret to populationsbaserede engelske undersøgelser (16,17), hvori man ikke kunnet påvise nogen signifikant effekt af mg calcium og/eller 20 μg (800 IE) D-vitamin pr. dag hos kvinder med mindst en selvrapporteret risikofaktorer for hoftefraktur (16) eller ældre (>70 år) med mindst en tidligere osteoporotisk lavenergifraktur indenfor de sidste 10 år (17). In stor metaanalyse (18), der inkluderede både primær, sekundær og tertiær profylakse og desuden medindrog ovennævnte negative studier (16,17) og WHI studiet (10), viste imidlertid at et tilskud af calcium og D-vitamin reducerer frakturrisikoen hos personer over 50 år med ca. 12 % (17 studier, 63,897 individer, 92 % kvinder, RR = 0,88, 95 % Cl 0,83-0,95) (18). Tilskud af calcium eller calcium kombineret med D vitamin medførte et 0,54 % laver knogletab i hoften (19 studier, 95 % Cl 0,35 0,73 %, p<0 0001) og et 1,19 % lavere tab i columna lumbalis (16 studier, 95 % Cl 0,76 1,61 %, p<0 0001) sammenlignet med placebo. Studier med en complians > 80 % viste større frakturreduktion (8 studier, RR = 0,75 (95 % Cl 0,67-0,86) end studier med en lavere complians (7 studier, RR = 096 (95 % Cl 0,91-1,01) (p<0.002). Hos plejehjemsbeboere nedsættes frakturrisikoen med 24 % (N= 3,392, RR = 0,76 (95 % Cl 0,66-0,88), hos individer med mere udtalt D- vitaminmangel (plasma 25OHD < 25 nmol/l) med 14 % (N = 10,086, RR = 0,86 (0,78-0,92), hos patienter med et lavt calcium indtag (<700 mg/dag) med 20 % (N=7,272, RR = 0,80, 95 % CL 0,71-0,89), og hos ældre >80 år med 24 % (N = 3504, RR = 0,76 (0,67-0,87) (18). Et dagligt tilskud af D vitamin 800IU [20μg] nedsatte frakturrisikoen med 16 % (N = 9,437, 95 % Cl = 0,75-0,94) og et tilskud af calcium 1200 mg med 20 % (N = 5,266, RR = 0,80, 95 % Cl 0,72-0,89), hvilket er signifikant bedre en lavere doseringer (18). 2

3 DKMS baggrundsartikel dec Calcium og D-vitamin i forbindelse med specifik medikamentel osteoporosebehandling. Ved sekundær og specielt tertiær profylakse er der sædvanligvis behov for specifik medikamentel osteoporosebehandling med f.eks. et bisfosfonat, strontiumranelat eller SERM (selektiv østrogen receptor modulator) eller i sværere tilfælde med PTH(1-34) eller PTH (1-84). Disse behandlinger skal kombineres med et tilskud af calcium og D-vitamin (19), da deres effekt er dokumenteret i randomiserede undersøgelser, hvor begge grupper får et tilskud af calcium og sædvanligvis også D- vitamin. Bivirkninger Hyperkalkæmi Eksponering af huden med sollys, der medfører en ganske let rødme, medfører en D-vitamin produktion i huden på ca IE (20). Der er ikke set hyperkalkæmi ved soleksposition bortset fra hos patienter med sarcoidose, hvor der er en patologisk øget og ureguleret ekstrarenal produktion af 1,25(OH) 2 D i det granulomatøse væv. Den største enkeltdosis af D-vitamin, der er indgivet uden udvikling af hyperkalkæmi er 1,200,000 IE ergocalciferol, der blev givet som injektion (21). Patienter med osteoporose er behandlet med IE D vitamin dagligt sammen med calcium 45 mmol/dag som fosfat og 60 mg fluorid over 5 år (460 patientår) uden udvikling af hyperkalkæmi (22). En metaanalyse viser at der først kommer en markant stigning i serum 25OHD ved vitamin D indtag over IE (250μg)/dag og hyperkalkæmi ved indtagelse over IE/dag (23). Det må derfor konkluderes at et dagligt indtag af IE ikke øger risikoen for hyperkalkæmi hos voksne uden sarkoidose eller anden granulomatøse sygdom (24,25). Nyresten I Women s Health Initiative s interventionsundersøgelse (12) fandtes en øget risiko for nyresten i gruppen, der fik et kalk og D-vitamintilskud (HR =1.17; 95 % Cl ). Obstipation Et calciumtilskud kan øge risikoen for forstoppelse. Referencer 1. Mosekilde L.: Vitamin D and the elderly. Clin. Endocrinol 2005; 62, Mosekilde L, Brot C, Hyldstrup L, et al.. The vitamin D status of the Danish population needs to be improved. Ugeskr. Læger 2005;167, Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, et al. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in elderly women. N Engl J Med 1992;327:

4 DKMS baggrundsartikel dec Chapuy MC, Arlot ME, Delmas PD et al. Effect of calcium and cholecalciferol treatment for three years on hip fractures in elderly women. BMJ 1994;308: Dawson-Hughes B, Harris SS, Krall EA, Dallal GE. Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone density in men and women 65 years of age or older. N Engl J Med 1997;337, Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents osteoporotic fractures in elderly community dwelling residents: a pragmatic population based 3-year intervention study. J Bone Miner Res 2004;19: Trivedi DP, Doll R, Kahw KT: Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fracture and mortality in men and women living in the community: randomised double-blind controlled trial. BMJ 2003;326, Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB et al. Fracture prevention with vitamin D supplementation. A metaanalysis of randomized controlled trials. JAMA 2005,293; Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD et al. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2005(3):CD Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M et al. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med 2006; 354, Mosekilde L, Lomholt BL, Rejnmark L, Vestergaard P: The usefulness of calcium and vitamin D supplementation after the WHI trial. Ugeskr Læger 2007;169: Bishoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Willet, WC et al. Effects of vitamin D on falls: A metaanalysis. JAMA. 2004;291: Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC, et al. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes, Am J Clin Nutr 2006; 84, Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies KM, Recker RR, Heaney RP: Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial, Am J Clin Nutr. 2007; 85, Autier P, Gandini, S: Vitamin D Supplementation and total mortality: A meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med, 2007;167: The Record trial Group: Oral vitamin D3 and calcium for secondary prevention of low-trauma fractures in elderly people (Randomised Evaluation of Calcium Or vitamin D, RECORD): a 4

5 DKMS baggrundsartikel dec randomized placebo-controlled trial Lancet 2005;365: Porthouse J, Cockayne S, King C et al. Randomised controlled trial of calcium and supplementation with cholecalciferol (vitamin D3) for prevention of fractures in primary care. BMJ 2005;330; Tang B, Eslick G, Nowson C, Smith C, Bensoussan A.: Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. The Lancet, 2007; 370, Mosekilde L, Vestergaard P, Langdahl BL: Fracture Prevention in postmenopausal women. Clin Evid. 2006; og 20. Holick MF. The vitamin D epidemic and its health Consequences J. Nutr. 135:2739S-2748S 21. Burns J, Paterson CR. Single dose vitamin D treatment for osteomalacia in the elderly Br Med J. 1985:290: Hasling C, Nielsen HK, Melsen F, Mosekilde L: Safety of osteoporosis treatment with sodium fluoride, calcium phosphate and vitamin D. Miner Electrolyte Metab1987;13: Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr. 1999;69: Vieth R. Critique of the considerations for establishing the tolerable upper intake level for vitamin D: critical need for revision upwards J Nutr. 2006,136, Hathcock JN, Shao A, Vieth R, Heaney R: Risk assessment for vitamin D. Am J Clin Nutr 2007;85:

6 RR (95% CL) DKMS baggrundsartikel dec Optimale serum 25-OHD niveauer BMD g/cm Fracture, RR Colon cancer, RR nmol/l g/cm 2 S or mm 0.5 8`Walk time, s Attachment loss, mm P-25OHD, nmol/l , ,5 Bischoff-Ferrari et al. Am J Clin Nutr 2006;84:

D-vitamin behov og mangel i Danmark

D-vitamin behov og mangel i Danmark D-vitamin behov og mangel i Danmark Steen Ahrenkiel, civ. ing., læge, Poul Møllers Vej 7, 2000 Frederiksberg F. steen-ahrenkiel@get2net.dk D-vitamin er på mode som mirakelstof, der kan både forebygge og

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL RASKE. Vitamin D-mangel hos voksne Læs mere på side 5. Transfedtsyrer i fødevarer Læs mere på side 11

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL RASKE. Vitamin D-mangel hos voksne Læs mere på side 5. Transfedtsyrer i fødevarer Læs mere på side 11 Nr. 99. Juni 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL RASKE Vitamin D-mangel hos voksne Læs mere på side 5 Transfedtsyrer i fødevarer Læs mere på side 11 Kan anprisning af fødevarer gøre

Læs mere

Salt og sundhed. notat. Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. for Ernæring, Fødevareinstituttet, DTU december 2010

Salt og sundhed. notat. Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. for Ernæring, Fødevareinstituttet, DTU december 2010 Salt og sundhed notat af Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. for Ernæring, Fødevareinstituttet, DTU december 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Saltindtagelsen i Danmark...3 Salt og sundhed...7

Læs mere

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006 Faldpatienter i den kliniske hverdag rådgivning fra Sundhedsstyrelsen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50%

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Faldpakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet oktober 2014 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer.

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. v/ole Rintek Madsen Smertebehandling af perifere frakturer volder som regel ikke problemer, men patienter med osteoporotiske kompressionsfrakturer

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for identificering af faldrisiko og faldforebyggende interventioner for geriatriske patienter indlagt i kirurgisk eller medicinsk hospitalsafdeling Hoved

Læs mere

D-vitamin-insufficiens en mulig ætiologisk faktor ved autoimmune sygdomme

D-vitamin-insufficiens en mulig ætiologisk faktor ved autoimmune sygdomme UGESKR LÆGER 169/43 22. OKTOBER 2007 3655 vække bekymring. Dette understreger nødvendigheden af grundig oplæring i den laparoskopiske teknik før implementering som rutinetilbud til patienterne. I to igangværende

Læs mere

SSRI og moderat depression

SSRI og moderat depression SSRI og moderat depression Er der evidens for brug af SSRI ved moderate depressioner? Et litteraturstudie Af: Vicky Andersen og Joan Vesterager Holm Indledning Depression er en sygdom man kan dø af! Hos

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse

Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse VIDENSKAB 1669 Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse Reservelæge Maja Larsen & professor Merete Nordentoft RESUME En systematisk gennemgang af litteraturen viser, at det er muligt at hjælpe

Læs mere

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Forord. 2 Styregruppe.. 3 Grad af evidens og

Læs mere

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI

DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (voksne patienter) Rammeplanen er udarbejdet af: Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen, fra FaKD's Kvalitetssikringsudvalg Med assistance af: Mette Borre, Gitte Ploug

Læs mere

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009.

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. FAKD S R AMMEPLANER Diætbehandling af Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. Tak til cand. scient. i klinisk ernæring, Ph.d.-studerende

Læs mere

Diabetes. Hvad er diabetes?

Diabetes. Hvad er diabetes? Diabetes 11 n Antallet af personer med kendt diabetes i Danmark i 2006 er ca. 200.000. n Omkring 2025 vil dette være steget til 250-300.000. n Næsten lige så mange har diabetes uden at vide det. n Globalt

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: indikation for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Guidelines for. type 2-diabetes. En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål

Guidelines for. type 2-diabetes. En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål Guidelines for type 2-diabetes En fælles behandlingsvejledning med enslydende kliniske behandlingsmål indhold Forord... 3 Farmakologisk behandling af type 2-diabates... 4 Insulinbehandling af patienter

Læs mere

Er der effekt af antabus?

Er der effekt af antabus? Er der effekt af antabus? Foråret 2012 Lise Qvesehl og Kasper Fasdal Vejleder: Carsten Krogh Jørgensen 1 Baggrund Mange danskere har et stort alkoholforbrug. Det er skadeligt ikke kun for den enkelte,

Læs mere

Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012

Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012 Gravide som er bariatrisk opererede Sandbjerg 2012 Arbejdsgruppe 2012: Kristina Renault (Tovholder), Lise Lotte Torvin Andersen, Mette Mandrup Kjær, Jeannet Lauenborg, Janne Foss Berlac, Anne Cathrine

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus Månadens Nordiska Artikel Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus Gestationel diabetes mellitus (GDM) defineres som glukoseintolerance af varierende sværhedsgrad diagnosticeret første gang

Læs mere

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen!

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! En rapport fra Ernæringsrådet af Sjúrdur F. Olsen

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere