Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose"

Transkript

1 DKMS baggrundsartikel dec Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis mellem primær, sekundær og tertiær profylakse. Ved primær profylakse forebygges der generelt i hele eller en afgrænset del af samfundet uden at den enkeltes risikoprofil i forvejen er søgt afklaret. For calcium og D-vitamins tilfælde kan der være tale om oplysning, kostvejledning, livsstilsændringer (soleksposition), kost berigelse og kosttilskud. Her omtales alene kosttilskud. Ved sekundær profylakse er den øgede individuelle frakturrisiko dokumenteret ved knoglemineralmåling og/eller kliniske risikofaktorer. Formålet er at forebygge efterfølgende knoglebrud. Ved tertiær profylakse har patienten i forvejen haft et lavenergibrud efter 50 års alderen og formålet med interventionen er at forebygge den næste fraktur. Primær profylakse. Målgruppen her er specielt ældre, der ofte har D-vitaminmangel pga. af en nedsat kutan produktion af D-vitamin betinget af aldersforandringer i huden (1). Hertil kommer manglende soleksposition og ensidig D-vitaminfattig kost. D-vitaminmangel ses hyppigt i Danmark i denne aldersgruppe (2). Kosten i Danmark beriges ikke med D-vitamin. Derfor omtales her alene et tilskud af D-vitamin og calcium. De initiale randomiserede undersøgelser hos ældre plejehjemsbeboere viste en eklatant effekt på hoftefrakturrisikoen (3,4), ligesom populationsundersøgelser dokumenterede en moderat frakturforebyggende effekt (5,6,7), der blev underbygget af metaanalyser (8) specielt for de ældre, der boede på plejehjem (9). I 2006 blev Women s Health Initiative s overvejende negative populationsbaserede interventionsundersøgelse (10) offentliggjort. Studiet er senere kritiseret for manglende styrke og problematisk ekstern validitet (11). Undersøgelsen dokumenterede dog en frakturforebyggende effekt af D-vitamin og calcium hos + 60 årige (10). En metaanalyse viser at risikoen for fald nedsættes med ca. 22 % hos patienter, der behandles med D-vitamin (5 studier, 1237 deltagere, OR = 0,78, 95 % Cl 0, 64-0,92) sammenlignet med patienter der behandles med calcium eller placebo (12). Nyere undersøgelser, der foruden den 1

2 DKMS baggrundsartikel dec frakturforebyggende effekt også medinddrager effekten på faldrisiko, muskelfunktion, paradentose og cancerrisiko tyder på at behandlingsmålet er et serum 25OHD > nmol/l (Fig. 1) (13,14). Dette vil sædvanligvis kræve et D-vitamintilskud på IU/dag. Flere undersøgelser tyder på at effekten af D-vitamin + kalk er bedre end D-vitamin alene. En metaanalyse af randomiserede kliniske undersøgelser viser at et tilskud af D-vitamin og evt. kalk øger overlevelsen med 7 % (18 studier, 57,311 deltagere, 4,777 dødsfald, behandling 5,7 år, vitamin D dosis 528 IE/dag (spændvidde IE), RR 0,93, 95 % Cl 0,87-0,99) (15). Personer, der i forvejen har et højt habituelt kalkindtag gennem kosten, kan muligvis klare sig med et mindre kalciumtilskud end angivet ovenfor. Sekundær og tertiær profylakse Calcium og D-vitamin alene. I 2005 blev der publiceret to populationsbaserede engelske undersøgelser (16,17), hvori man ikke kunnet påvise nogen signifikant effekt af mg calcium og/eller 20 μg (800 IE) D-vitamin pr. dag hos kvinder med mindst en selvrapporteret risikofaktorer for hoftefraktur (16) eller ældre (>70 år) med mindst en tidligere osteoporotisk lavenergifraktur indenfor de sidste 10 år (17). In stor metaanalyse (18), der inkluderede både primær, sekundær og tertiær profylakse og desuden medindrog ovennævnte negative studier (16,17) og WHI studiet (10), viste imidlertid at et tilskud af calcium og D-vitamin reducerer frakturrisikoen hos personer over 50 år med ca. 12 % (17 studier, 63,897 individer, 92 % kvinder, RR = 0,88, 95 % Cl 0,83-0,95) (18). Tilskud af calcium eller calcium kombineret med D vitamin medførte et 0,54 % laver knogletab i hoften (19 studier, 95 % Cl 0,35 0,73 %, p<0 0001) og et 1,19 % lavere tab i columna lumbalis (16 studier, 95 % Cl 0,76 1,61 %, p<0 0001) sammenlignet med placebo. Studier med en complians > 80 % viste større frakturreduktion (8 studier, RR = 0,75 (95 % Cl 0,67-0,86) end studier med en lavere complians (7 studier, RR = 096 (95 % Cl 0,91-1,01) (p<0.002). Hos plejehjemsbeboere nedsættes frakturrisikoen med 24 % (N= 3,392, RR = 0,76 (95 % Cl 0,66-0,88), hos individer med mere udtalt D- vitaminmangel (plasma 25OHD < 25 nmol/l) med 14 % (N = 10,086, RR = 0,86 (0,78-0,92), hos patienter med et lavt calcium indtag (<700 mg/dag) med 20 % (N=7,272, RR = 0,80, 95 % CL 0,71-0,89), og hos ældre >80 år med 24 % (N = 3504, RR = 0,76 (0,67-0,87) (18). Et dagligt tilskud af D vitamin 800IU [20μg] nedsatte frakturrisikoen med 16 % (N = 9,437, 95 % Cl = 0,75-0,94) og et tilskud af calcium 1200 mg med 20 % (N = 5,266, RR = 0,80, 95 % Cl 0,72-0,89), hvilket er signifikant bedre en lavere doseringer (18). 2

3 DKMS baggrundsartikel dec Calcium og D-vitamin i forbindelse med specifik medikamentel osteoporosebehandling. Ved sekundær og specielt tertiær profylakse er der sædvanligvis behov for specifik medikamentel osteoporosebehandling med f.eks. et bisfosfonat, strontiumranelat eller SERM (selektiv østrogen receptor modulator) eller i sværere tilfælde med PTH(1-34) eller PTH (1-84). Disse behandlinger skal kombineres med et tilskud af calcium og D-vitamin (19), da deres effekt er dokumenteret i randomiserede undersøgelser, hvor begge grupper får et tilskud af calcium og sædvanligvis også D- vitamin. Bivirkninger Hyperkalkæmi Eksponering af huden med sollys, der medfører en ganske let rødme, medfører en D-vitamin produktion i huden på ca IE (20). Der er ikke set hyperkalkæmi ved soleksposition bortset fra hos patienter med sarcoidose, hvor der er en patologisk øget og ureguleret ekstrarenal produktion af 1,25(OH) 2 D i det granulomatøse væv. Den største enkeltdosis af D-vitamin, der er indgivet uden udvikling af hyperkalkæmi er 1,200,000 IE ergocalciferol, der blev givet som injektion (21). Patienter med osteoporose er behandlet med IE D vitamin dagligt sammen med calcium 45 mmol/dag som fosfat og 60 mg fluorid over 5 år (460 patientår) uden udvikling af hyperkalkæmi (22). En metaanalyse viser at der først kommer en markant stigning i serum 25OHD ved vitamin D indtag over IE (250μg)/dag og hyperkalkæmi ved indtagelse over IE/dag (23). Det må derfor konkluderes at et dagligt indtag af IE ikke øger risikoen for hyperkalkæmi hos voksne uden sarkoidose eller anden granulomatøse sygdom (24,25). Nyresten I Women s Health Initiative s interventionsundersøgelse (12) fandtes en øget risiko for nyresten i gruppen, der fik et kalk og D-vitamintilskud (HR =1.17; 95 % Cl ). Obstipation Et calciumtilskud kan øge risikoen for forstoppelse. Referencer 1. Mosekilde L.: Vitamin D and the elderly. Clin. Endocrinol 2005; 62, Mosekilde L, Brot C, Hyldstrup L, et al.. The vitamin D status of the Danish population needs to be improved. Ugeskr. Læger 2005;167, Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, et al. Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in elderly women. N Engl J Med 1992;327:

4 DKMS baggrundsartikel dec Chapuy MC, Arlot ME, Delmas PD et al. Effect of calcium and cholecalciferol treatment for three years on hip fractures in elderly women. BMJ 1994;308: Dawson-Hughes B, Harris SS, Krall EA, Dallal GE. Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone density in men and women 65 years of age or older. N Engl J Med 1997;337, Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents osteoporotic fractures in elderly community dwelling residents: a pragmatic population based 3-year intervention study. J Bone Miner Res 2004;19: Trivedi DP, Doll R, Kahw KT: Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fracture and mortality in men and women living in the community: randomised double-blind controlled trial. BMJ 2003;326, Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB et al. Fracture prevention with vitamin D supplementation. A metaanalysis of randomized controlled trials. JAMA 2005,293; Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD et al. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2005(3):CD Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M et al. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med 2006; 354, Mosekilde L, Lomholt BL, Rejnmark L, Vestergaard P: The usefulness of calcium and vitamin D supplementation after the WHI trial. Ugeskr Læger 2007;169: Bishoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Willet, WC et al. Effects of vitamin D on falls: A metaanalysis. JAMA. 2004;291: Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC, et al. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes, Am J Clin Nutr 2006; 84, Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies KM, Recker RR, Heaney RP: Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial, Am J Clin Nutr. 2007; 85, Autier P, Gandini, S: Vitamin D Supplementation and total mortality: A meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med, 2007;167: The Record trial Group: Oral vitamin D3 and calcium for secondary prevention of low-trauma fractures in elderly people (Randomised Evaluation of Calcium Or vitamin D, RECORD): a 4

5 DKMS baggrundsartikel dec randomized placebo-controlled trial Lancet 2005;365: Porthouse J, Cockayne S, King C et al. Randomised controlled trial of calcium and supplementation with cholecalciferol (vitamin D3) for prevention of fractures in primary care. BMJ 2005;330; Tang B, Eslick G, Nowson C, Smith C, Bensoussan A.: Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. The Lancet, 2007; 370, Mosekilde L, Vestergaard P, Langdahl BL: Fracture Prevention in postmenopausal women. Clin Evid. 2006; og Holick MF. The vitamin D epidemic and its health Consequences J. Nutr. 135:2739S-2748S 21. Burns J, Paterson CR. Single dose vitamin D treatment for osteomalacia in the elderly Br Med J. 1985:290: Hasling C, Nielsen HK, Melsen F, Mosekilde L: Safety of osteoporosis treatment with sodium fluoride, calcium phosphate and vitamin D. Miner Electrolyte Metab1987;13: Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr. 1999;69: Vieth R. Critique of the considerations for establishing the tolerable upper intake level for vitamin D: critical need for revision upwards J Nutr. 2006,136, Hathcock JN, Shao A, Vieth R, Heaney R: Risk assessment for vitamin D. Am J Clin Nutr 2007;85:

6 RR (95% CL) DKMS baggrundsartikel dec Optimale serum 25-OHD niveauer BMD g/cm Fracture, RR Colon cancer, RR nmol/l g/cm 2 S or mm 0.5 8`Walk time, s Attachment loss, mm P-25OHD, nmol/l , ,5 Bischoff-Ferrari et al. Am J Clin Nutr 2006;84:

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Baggrund og evidens Faldpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Faldpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India Medicinpakken vil løbende blive

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Sundhedseffekter. Knoglesundhed

Sundhedseffekter. Knoglesundhed Sundhedseffekter Knoglesundhed Calciums rolle i opbygning og vedligeholdelse af sunde knogler er velkendt, og mejeriprodukter anerkendes som en vigtig calciumkilde, der leverer op til to tredjedele af

Læs mere

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016 Fornuft til de skøre knogler Praksis personale Nordjysk Praksisdag 2016 Introduktion Andreas Kakulidis Toft Juni 2015 Cand. Med. Aarhus Universitet September 2015 Ortopædkirurgisk afdeling Aalborg Marts

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere

Forskningstræningskursus Hold 005 Tiltel: Hvad er evidensen for indtagelse af vitamin D-tilskud

Forskningstræningskursus Hold 005 Tiltel: Hvad er evidensen for indtagelse af vitamin D-tilskud Forskningstræningskursus Hold 005 Tiltel: Hvad er evidensen for indtagelse af vitamin D-tilskud Udarbejdet af Læge Christian Kjær Ravens, vinter 2008/9 Afleveringsdag 30. jan 2009 Vejleder: John Larsen

Læs mere

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital Osteoporose Professor PhD dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og

Læs mere

Vitamin D-mangel. Definition og prævalens i Danmark

Vitamin D-mangel. Definition og prævalens i Danmark 29 VIENSKAB OG PRAKSIS OVERSIGTSARTIKEL Vitamin -mangel efinition og prævalens i anmark OVERSIGTSARTIKEL Professor Leif Mosekilde, klinisk assistent Lars Rejnmark Nielsen, læge Erik Roj Larsen, cand.scient.

Læs mere

Vitamin D-mangel hos voksne

Vitamin D-mangel hos voksne Af Leif Mosekilde, professor, overlæge, dr. med., medicinsk-endokrinologisk afdeling C, Århus Sygehus Vitamin D-mangel hos voksne D-vitaminmangel er udbredt i Danmark, og kan medføre osteomalaci, osteoporose

Læs mere

Glucocorticoid induceret osteoporose

Glucocorticoid induceret osteoporose Glucocorticoid induceret osteoporose Peter Vestergaard (1), Peter Schwarz (2) (1) Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Århus (2) Forskningscenter

Læs mere

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte Definition af osteoporose Farmakologisk behandling af osteoporose Lars Rejnmark Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose (jf WHO): en systemisk

Læs mere

D-vitamin og dets gode egenskaber. Peter Vestergaard Medicinsk afd. C Århus Universitetshospital

D-vitamin og dets gode egenskaber. Peter Vestergaard Medicinsk afd. C Århus Universitetshospital D-vitamin og dets gode egenskaber Peter Vestergaard Medicinsk afd. C Århus Universitetshospital Kilder til D-vitamin Kosten Solen Symptomer på vitamin D mangel Osteoporose Fra mikro- til makrobrud Diagnose

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel

Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel Baggrundsnotat af 27. maj 2010 Redaktion: Overlæge Christine Brot Assisterende læge Perle Darsø Indhold 1 Baggrund 1 1.1 D-vitamins effekt på knogler

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Agenda Definition af osteoporose, symptomer og risikofaktorer Hvornår starter vi behandling? Cases Varighed/pause af behandlingen? Definition Osteo = knogle

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Valebo og relaterede navne (se bilag I) Baggrund

Læs mere

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk Ernæringsproblemer hos svækkede ældre Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk 2 clinical interventions for weight loss have been used with modest succes. Bales CW, Ritchie CS.

Læs mere

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 196 Offentligt 1 Til Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Forfatterark: Lars Poulsen APO-konsulent Fyns Amt Almen Medicinske Hus J.B. Winsløws Vej

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Undersøgelsesmetoder

Undersøgelsesmetoder v/jens-erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup Undersøgelsesmetoder Indledning DXA-skanning og røntgen af columna thorako-lumbalis regnes fortsat for guld standarder ved undersøgelse for osteoporose. Nye metoder

Læs mere

Faldprofylakse for ældre og Osteoporose

Faldprofylakse for ældre og Osteoporose Faldprofylakse for ældre og Osteoporose Fald er en langt større risikofaktor for knoglebrud end Osteoporose Definition En systemisk skeletal sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og mikro-arkitektorielle

Læs mere

19-21 MAY 2010 Highlights

19-21 MAY 2010 Highlights 19-21 MAY 2010 Highlights Seniorforsker Jette Jakobsen, Afdeling for Fødevarekemi De 13 vitaminer Vitamin A Vitamin D Vitamin K Vitamin E Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Biotin Folat Niacin

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

D-vitamin behov og mangel i Danmark

D-vitamin behov og mangel i Danmark D-vitamin behov og mangel i Danmark Steen Ahrenkiel, civ. ing., læge, Poul Møllers Vej 7, 2000 Frederiksberg F. steen-ahrenkiel@get2net.dk D-vitamin er på mode som mirakelstof, der kan både forebygge og

Læs mere

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og Patogenese v/bente L Langdahl og Mette Hitz Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og bone mineral density (BMD)) og ændringer i den mikroskopiske arkitektur i

Læs mere

Anabol behandling af osteoporose

Anabol behandling af osteoporose v/lars Hyldstrup Anabol behandling af osteoporose Udvikling af knoglemineraltab og ultimativt osteoporose er konsekvensen af ubalance mellem knogleformation og resorption. Denne proces kan derfor reverseres

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

D-vitamin mangel Godkendt på Obstetrisk guideline-møde 2011 under forudsæning af ændringer, som blev tilføjet i 2013.

D-vitamin mangel Godkendt på Obstetrisk guideline-møde 2011 under forudsæning af ændringer, som blev tilføjet i 2013. D-vitamin mangel Godkendt på Obstetrisk guideline-møde 2011 under forudsæning af ændringer, som blev tilføjet i 2013. Arbejdsgruppens medlemmer: Birgitte Baldur-Felskov, Malou Barbosa, Jens-Erik Beck Jensen

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Sammenhæng mellem D-vitamin tilskud og antallet af fald og frakturer hos ældre?

Sammenhæng mellem D-vitamin tilskud og antallet af fald og frakturer hos ældre? Sammenhæng mellem D-vitamin tilskud og antallet af fald og frakturer hos ældre? Udarbejdet af Simon Hasseriis Andreasen & Kirsten Christensen Vejleder: Mogens Vestergaard Dette studie er lavet i forbindelse

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim.

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres

D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres Udarbejdet af: Heddie Mejborn Christine Brot Hanne Boskov Hansen Bente Koch Lars Hyldstrup Lene Mortensen Leif Mosekilde Christian Mølgård Tove Petersen

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Udredning, diagnostik og opfølgning

Udredning, diagnostik og opfølgning Udredning, diagnostik og opfølgning v/ Bente Langdahl Identifikation af personer, der bør undersøges for osteoporose Dansk knoglemedicinsk Selskab anbefaler ikke generel screening af befolkningen eller

Læs mere

Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost

Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost Hvad er under videnskabelig debat for tiden, og hvordan går det med proteinanbefalingerne? Ledende klinisk diætist, M.Sc., cand.

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Salt og Sundhed Ulla Toft 1 Salt Salt består af grundstofferne natrium og klor (NaCL). Salt er livsnødvendigt opretholder kroppens væskebalance Men for meget salt er livsfarligt Kroppen har brug for ca.

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Er der er sammenhæng mellem underskud af D-vitamin og depression?

Er der er sammenhæng mellem underskud af D-vitamin og depression? Er der er sammenhæng mellem underskud af D-vitamin og depression? Forskningstræningsopgaver Hold 28 Hoveduddannelse Almen Medicin, Region Nordjylland Udarbejdet af Kirsten Braüner Bækgaard & Marisol Stuart

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003 Eksperimentelle undersøgelser Svend Juul Forår 2003 1 Observationelle studier: $ Studier af forekomst (incidens, prævalens) $ Studier af sammenhænge eller kontraster "i naturen" Eksperiment, forsøg: $

Læs mere

Strontiumranelat. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark

Strontiumranelat. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark Strontiumranelat v/lars Rejnmark Strontium er et grundstof som naturligt forekommer i små mængder i vand og føde. Endvidere kan der forekomme strontium i visse former for kosttilskud [1]. Strontium er

Læs mere

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse 44 Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse Overlæge lic.med. Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afd. O, OUH I årene 1999-2003 var der i alt 267.596 førstegangshenvendelser efter tilskadekomst

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik

Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik En medicinsk teknologivurdering -behandling af smertende osteoporotiske knoglebrud i ryghvirvler Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen?

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? Quiz om osteoporose 1 Hvornår har man osteoporose? 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? 4 Hvad er en risiko faktor? 5 Har danskere

Læs mere

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Pernille Hermann Overlæge, PhD Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer

Læs mere

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke? Hvordan stilles diagnosen? Hvilke risikofaktorer skal man være opmærksom på? Hvilken risiko har patienter med RA og

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

De fysiske grænser for dig og din medicinske patient

De fysiske grænser for dig og din medicinske patient De fysiske grænser for dig og din medicinske patient Leif Skive - Korsika 2013 Hvad må en osteoporotiker IKKE? Osteoporose SVAR. Falde.! Være udiagnosticeret og uden behandling Velkommen til denne session

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA 217 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler

Læs mere

Epidemiologi. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/bo Abrahamsen & Peter Vestergaard

Epidemiologi. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/bo Abrahamsen & Peter Vestergaard Epidemiologi v/bo Abrahamsen & Peter Vestergaard FOREKOMST kan defineres ved tilstedeværelsen af en lavenergifraktur eller BMD T- score lavere end -2.5. Forekomsten af knoglebrud er stærkt afhængig af

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Overlæge dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50

Læs mere

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft Sundhedseffekter Tyktarmskræft Der er stigende evidens for, at mælk og mejeriprodukter kan have en beskyttende rolle i forhold til tyktarmskræft. Oversigtsstudier påviser konsekvent, især for mælk, at

Læs mere

Laboratorie Info. Screening af D-vitamin mangel, 25OHD analysens indikation

Laboratorie Info. Screening af D-vitamin mangel, 25OHD analysens indikation Laboratorie Info Juni 2016 Screening af D-vitamin mangel, 25OHD analysens indikation Fakta boks D-vitamin status vurderes med plasma 25OHD analysen Plasma 25OHD måler den samlede mængde af D2- og D3-vitamin

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lange medicinlister så stop dog Program 09.00 09.05 Indledning 09.05 10.30 Cases (hjerte/kar og CNS) 10.30 11.00 Kaffepause 11.00 11.35 Effektmål 11.35 12.50 Case opsamling praktisk (inkl

Læs mere

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok Af Torben Bagge, januar 2012 03 D-vitamin virker mod Alzheimer 05 Demens og Alzheimer 06 Har du Alzheimer? 07 Sådan sikrer du dig nok D-vitamin 07 Tilskud

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering.

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering. 1-2 kg i kroppen (99% in skelet) Tre former: ionizeret, frit calcium (45%) protein bundet (45%) Opløselige komplekser; bundet til mindre organiske ioner, f.eks. citrat. Meget lav intra-celluært frit calcium

Læs mere

Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard

Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard *Hvor langt kan man ifølge forskningen nå fysisk og funktionsmæssigt med fysisk træning of idræt selv langt op i alderen? *Hvad er forskellene

Læs mere

Forskningstræningskursus. Hold 12-13. Titel: Effekten af D-vitaminberigede fødevarer på S-25-hydroxyvitamin D

Forskningstræningskursus. Hold 12-13. Titel: Effekten af D-vitaminberigede fødevarer på S-25-hydroxyvitamin D 1 Forskningstræningskursus Hold 12-13 Titel: Effekten af D-vitaminberigede fødevarer på S-25-hydroxyvitamin D Udarbejdet af Christina Bonefeld, Mathias Gräsbeck, Anne-Dorthe Pihlkjær, Marie Werngreen.

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Danske Fysioterapeuter, Maaleredskaber.dk Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Vurderet af Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san., Faglig konsulent Vejleder Nina Beyer, fysioterapeut,

Læs mere

Hypoparathyreoidisme: Konventionel behandling

Hypoparathyreoidisme: Konventionel behandling Oslo 1. Juni 2012 Hypoparathyreoidisme: Konventionel behandling Leif Mosekilde, Medicinsk endokrinologisk afdeling, MEA Aarhus Universitets Hospital 8000 Aarhus C Danmark Regulationen af kalcium-fosfat

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Marts 2011 Indhold Indledning... 3 Materiale og metoder... 4 Resultater... 5

Læs mere

KENDSGERNINGER OM BETAFERON

KENDSGERNINGER OM BETAFERON KENDSGERNINGER OM BETAFERON Skønt dissemineret sklerose (MS) blev opdaget i 1870erne, 1 blev der først udviklet en behandling til denne sygdom i 1990erne. 2 Betaferon * (beta interferon-1b), det første

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Klinisk vejledning Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Knoglevenlig livsstil fra vugge til grav Kalcium og D-vitamin til de fleste 65+-årige Patienter i steroidbehandling

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere