Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune"

Transkript

1 CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes grundskoler kan på baggrund af en beslutning i skolebestyrelsen vælge at indføre rullende skolestart. Hensigten med rullende skolestart er at skabe en smidig ordning, som gør det muligt at tilpasse skolestartsdatoen til det enkelte barns behov. Børne- og Familieudvalget har d. xx november 2013 vedtaget nedenstående retningslinjer for rullende skolestart, som gælder for alle grundskoler i Vejle Kommune. Retningslinjer for rullende skolestart er udarbejdet for at sikre en velfungerende koordination i samarbejdet om rullende skolestart mellem forskellige afdelinger på Børne- og Ungeområdet, som er involveret i forbindelse med børns skolestart Side: 1/5 J. nr.: P EAN-nr.: Kontaktperson: Anders Høgsbro Holm Lokaltlf.: Mobil: E-post: Her bor vi: Skolegade 1, 7100 Vejle Retningslinjerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejle Kommunes afdelinger for Dagtilbud, Uddannelse & Læring, Sundhedspleje og Tværfagligt Center. Børne- og Ungeforvaltningen - Skoleafdelingen Skolegade Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl , Torsdag kl , Fredag kl

2 Side: 2/5 Retningslinjer for rullende skolestart 1) Beslutning. Beslutningen om at indføre eller afvikle rullende skolestart træffes af skolens bestyrelse. Beslutningen skal træffes i god tid før indskrivning til skolestart i januar måned. Skolebestyrelsen sikrer, at der forud for beslutningen om indførelse eller afvikling af rullende skolestart er foregået en dialog med daginstitutioner i skoledistriktet. Dialogen kan foregå som et møde eller gennem en skriftlig udtalelse fra daginstitutionernes bestyrelse. Skolen skal umiddelbart efter, at beslutningen er taget, orientere Vejle Kommunes afdeling for Uddannelse & Læring, som dernæst sørger for en samlet orientering af andre relevante afdelinger i B&U, herunder Dagtilbud, Sundhedsplejen og Tværfagligt Center. 2) Samarbejde. Skolen inddrager daginstitutioner og andre vigtige samarbejdspartnere omkring skolestart i et løbende samarbejde om rullende skolestart. 3) Skolestartsdage. Den rullende skolestart giver mulighed for at vælge mellem tre skolestartsdage pr. skoleår i henholdsvis august, december og april. Skolestartsdagene ligger altid på den første skoledag i pågældende måned. 4) Fleksibel skolestart. Som udgangspunkt skal barnet starte i skole i forbindelse med sin 6 års fødselsdag. Forældre kan i samarbejde med daginstitution og skole vælge at fremskynde eller udsætte skolestartsdatoen, hvis der er sociale og/eller pædagogiske begrundelser for dette. Jævnfør Folkeskolelovens 34, stk. 3 skal forældre efter anmodning altid kunne vælge at lade deres barn starte i skole ved skolestartsdatoen i august måned. Hvis ikke barnet starter i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, skal forældre i samarbejde med daginstitutionen anmode om udsættelse af skolestart se bilag 3. 5) Indskrivning. Indskrivning til rullende skolestart finder sted én gang om året efter samme procedure som ved indskrivning til traditionel skolestart. Alle børn, som skal starte i løbet af det følgende skoleår, indskrives. Ved indskrivning skal barnets forældre vælge den skolestartsdato, som de forventer at benytte. Efter indskrivning er der mulighed for at ændre beslutningen om skolestartsdato, hvis forældrene i samarbejde med daginstitution og skole træffer beslutning om dette. 6) Aldersintegrerede elevgrupper. Rullende skolestart skal kombineres med en form for udskudt klassedannelse, hvor eleverne fordeles i aldersintegrerede elevgrupper jævnfør Folkeskolelovens 25, stk. 7. De aldersintegrerede elevgrupper kan omfatte elever fra klassetrin. Det er centralt, at eleverne oplever et fast tilhørsforhold til en elevgruppe i indskolingsfasen

3 Side: 3/5 7) Overlevering. I god tid inden hver skolestartsdato afholdes et overleveringsmøde med deltagelse af personale fra henholdsvis daginstitution og skole. Overleveringssamtalen skal skriftliggøres mellem den afgivne institution og skolen. Den afgivne institution er ansvarlig for, at det sker. Parterne inddrager forældrene i overleveringsmødet eller sikrer, at forældrene på anden måde inddrages i fælles overvejelser omkring barnets skolestart. Hvis forældrene ikke tager del i planlægningen af barnets skolestart, indhenter daginstitutionen forældrenes skriftlige samtykke til overleveringen. Bilag 1: Anbefalinger Herudover kan daginstitutioner og skoler følge en række anbefalinger, som kan være befordrende for den rullende skolestart og i det hele taget for overgangen mellem daginstitution og skole: 1) Forud for skolestarten kan de kommende elever have stort udbytte af at besøge deres kommende klasse/aldersblandede gruppe. Besøget kan med fordel finde sted 2-4 uger før skolestart. 2) Makker-ordning. Med henblik på at gøre skolestarten til en tryg og positiv oplevelse kan skolen vælge at knytte den nye elev til en ældre elev i indskolingsgruppen, en såkaldt makker. Makkeren fungerer i praksis som mentor og makkerordningen fungerer således som et led i den nye elevs praktiske og sociale integration i indskolingsgruppen. Makkerordningen kan allerede træde i kraft inden skolestart i forbindelse med den nye elevs besøg i sin kommende indskolingsgruppe. 3) Skolebesøg. Daginstitutionen arrangerer udflugt med de skolesøgende børn og besøger skolens SFO. 4) Åbent hus. Skolen kan afholde åbent hus-arrangementer, hvor skolesøgende børn og deres forældre kan deltage. 5) Daginstitutionen kan invitere skolens aldersintegrerede indskolingsgrupper på besøg i daginstitutionen. 6) Det er en god idé at være opmærksom på, at forældrene også ruller ind i (og ud af) forældresamarbejdet omkring børnene i den aldersintegrerede indskolingsgruppe. Skolen kan fremme det gode forældresamarbejde ved f.eks. at have nogle procedurer for, hvordan nye forældre bliver indsluset i forældregruppen

4 Side: 4/5 Bilag 2: Ressourcetildeling Elever, der starter i en aldersblandet elevgruppe på en skole med rullende skolestart, tilhører teknisk set 0. klasse i det skoleår, hvor de starter i skole. Beregningen af ressourcetildelingen vil blive baseret på et elevtal, der er vægtet ud fra den tid, de enkelte elever er på skolen i løbet af skoleåret. Begynder eleven i august får skolen tildelt 100% af normaltildelingen, men begynder eleven eksempelvis først den 1. december får skolen 67% af normaltildelingen jævnfør nedenstående tabel: Måned Elever Tildelings procent Aug 0 100% Dec 0 67% Apr 0 33% I alt 0 Bilag 3: Folkeskolelovens regler om tidlig skolestart eller udskydelse af skolestart Børn skal ifølge folkeskoleloven starte i grundskolens børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Dette bilag forklarer, hvordan børnehave og skole skal forholde sig, hvis barnet starter i den rullende skolestart, men ikke starter i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år (tidlig skolestart eller udskydelse af skolestart). I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt, at børn enten starter tidligere eller får udsat deres skolestart. Folkeskolelovens regler for tidlig eller udskydelse af skolestart og den praktiske udmøntning heraf er beskrevet nedenfor. Når forældre/børnehave ønsker, at barnets skolestart skal enten fremrykkes eller udsættes, sker det på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte barn. Vurderingen foretages af Vejle Kommunes Børne- og Ungeforvaltning på baggrund af en anmodning fra henholdsvis forældre og daginstitution. Forældre og børnehave udfylder hver en anmodningsformular, som sendes - 4 -

5 Side: 5/5 samlet til forvaltningens afdeling for Uddannelse og Læring. Formularerne kan downloades på Tidlig skolestart Et barn har ifølge folkeskoleloven mulighed for at starte i børnehaveklasse allerede i det kalenderår, hvor de fylder 5 år, hvis fødselsdagen ligger før d. 1. oktober. Ved rullende skolestart: Under forudsætning af, at forældrenes og børnehavens anmodninger om tidlig skolestart er imødekommet, kan barnets skolestart altså finde sted på skolestartsdagene i april, august og december måned, hvis blot barnets 5 års fødselsdag ligger før d. 1. oktober. I forbindelse med rullende skolestart, skal man være opmærksom på, at det er kalenderåret, som er afgørende for hvornår, der skal søges om tidlig skolestart. Det betyder, at forældre der f.eks. ønsker, at deres barn skal starte i skole i december, selvom barnet først fylder 6 år i den følgende januar måned, skal anmode om tidlig skolestart, selvom der kun er en måneds afstand imellem skolestartsdatoen og fødselsdagen. Udsættelse af skolestart Skolestarten kan ifølge folkeskoleloven udsættes til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. I forbindelse med rullende skolestart, skal man være opmærksom på, at det er kalenderåret, som er afgørende for hvornår, der skal søges om udsættelse. Det betyder, at forældre til et barn, der fylder 6 år i den sidste del af kalenderåret, skal anmode om udsættelse, hvis de vælger en skolestartsdato i det følgende kalenderår. Dette gælder også, selvom barnet f.eks. har fødselsdag den 30. januar og skal starte i skole i april måned

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere