Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?"

Transkript

1

2 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring af Prolia denosumab 9 Er der mulige bivirkninger? 10 Tilskud til Prolia denosumab 11 Hvor kan jeg få mere information om osteoporose? 11

3 4 5 HVAD ER OSTEOPOROSE (KNOGLESKØRHED)? Osteoporose er en knoglesygdom, som skyldes, at mængden og styrken af knoglevævet er væsentligt nedsat. Osteoporose betyder porøse knogler. Knoglevæv er levende væv og udskiftes livet igennem. Ca. 10 % af knoglevævet udskiftes hvert år hos voksne. Denne udskiftning foregår ved, at ældre knoglevæv nedbrydes og erstattes af nyt væv på samme sted. Knoglevævet opnår sin maksimale styrke i 30-års alderen. Med stigende alder mister både mænd og kvinder knoglevæv. 1 Den ydre form af knoglerne er uforandret, så længe sygdommen ikke har medført brud på knoglerne. Inde i knoglen bliver knoglevævet dog mere porøst og skrøbeligt. Man har ingen symptomer på porøse knogler, idet osteoporose ikke forårsager smerter eller andet ubehag, så længe der ikke er opstået brud. Knoglebrud på grund af osteoporose rammer hyppigst håndled, ryg og hofte. I Danmark skønnes det, at hver 3. kvinde i overgangsalderen får osteoporose i løbet af deres alderdom. 2 Kønshormoner, bl.a. det kvindelige østrogen, har stor betydning for knoglevævet. Det beskytter knoglevævet mod for stor knoglenedbrydning. Når kvinder kommer i overgangsalderen (menopause), falder dannelsen af kvindeligt kønshormon i løbet af nogle få år drastisk. Det betyder, at de celler, der nedbryder knoglerne, overaktiveres, og dermed tabes knoglevæv. Hos nogle kvinder ses knogletab på helt op til 5 % om året i denne periode. En række andre faktorer kan også øge knogletabet bl.a. arvelig disposition, lav kropsvægt, nedsat fysisk aktivitet, rygning, stort alkoholforbrug, lav indtagelse af kalk og D-vitamin samt behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) i længere tid. 1 NORMAL KNOGLE David W. Dempster, PhD, OSTEOPORØS KNOGLE

4 6 7 HVAD ER PROLIA DENOSUMAB OG HVORDAN VIRKER DET? Prolia denosumab er et præparat til behandling af osteoporose. Undersøgelser har vist, at Prolia denosumab reducerer risikoen for knoglebrud på hofte, ryg og andre knogler. Prolia denosumab øger knoglestyrken i hele skelettet. Ifølge din læges anvisninger, skal du også tage tilskud af kalk og D-vitamin, mens du er i behandling med Prolia denosumab. 3 Prolia denosumab anvendes til behandling af: - knogleskørhed hos kvinder, som har stor risiko for at få knoglebrud efter overgangsalderen. - mænd i antihormonbehandling for prostatakræft eller efter fjernelse af testiklerne. Prolia denosumab virker ved at binde sig til en bestemt receptor, så knoglenedbrydningen hæmmes. Herved øges knoglemineraltætheden, så knoglerne bliver stærkere.

5 8 9 HVORDAN GIVES PROLIA DENOSUMAB? Prolia denosumab gives som en enkel injektion under huden (subkutant) hver 6. måned af en læge eller sygeplejerske. Det tager kun nogle få minutter at få injektionen, og det er sædvanligvis ikke forbundet med ubehag. Prolia denosumab kan gives på ydersiden af overarmen, oversiden af låret eller i maven som illustreret nedenfor: 3 HVORDAN HUSKER JEG MIN NÆSTE INJEKTION? Husk at aftale tidspunktet for din næste halvårlige injektion, når du har fået din aktuelle injektion. Hver pakning med Prolia denosumab indeholder et huskekort med klistermærker, der kan tages af pakningen. Brug evt. klistermærkerne til at markere den næste halvårlige injektionsdato i din kalender. VIGTIGT: Du skal have din Prolia-injektion hver 6. måned som ordineret af din læge. Selvom du måske ikke kan mærke, om din behandling virker, vil du igen begynde at tabe knoglevæv, hvis du stopper behandlingen. Tal med din læge, hvis du overvejer at stoppe behandlingen. OPBEVARING AF PROLIA DENOSUMAB Prolia denosumab skal opbevares i køleskab (2 C - 8 C). Den fyldte injektionssprøjte kan tages ud af køleskabet, så den får stuetemperatur (op til 25 C) inden injektionen. Dette vil gøre injektionen mere behagelig. Når injektionssprøjten har fået stuetemperatur (op til 25 C), skal den bruges indenfor 30 dage. 3

6 10 11 ER DER MULIGE BIVIRKNINGER? Som ved anden medicin kan der forekomme bivirkninger ved brug af Prolia denosumab. Bivirkninger kan opstå når som helst i forløbet. De hyppigste bivirkninger er: urinvejsinfektioner, infektion i øvre luftveje, smerter/prikken eller følelsesløshed, der går ned i benene (ischias), uklart område i øjets linse (katarakter), forstoppelse, udslæt, smerter i arme eller ben. 3 Hvis du får tandbehandling eller tandoperation, skal du fortælle din tandlæge, at du er i behandling med Prolia denosumab. Du skal altid tale med din læge, hvis du tror, du har bivirkninger af medicinen. Se i øvrigt bagsiden af denne folder eller indlægssedlen i Prolia-pakken for yderligere information. 3 Referencer: Prolia denosumab indlægsseddel juli Produktresumé Prolia denosumab juli Tilskud til Prolia denosumab 4 Hvis du får enkelttilskud, vil den årlige egenbetaling for behandling med Prolia denosumab (= 2 årlige indsprøjtninger) være som anført nedenfor. MEDLEMSKAB AF SYGE- FORSIKRINGEN DANMARK 5 Tilskuddet tildeles med tilbagevirkende kraft. Ved fremvisning af kvittering, kan apoteket indberette tidligere køb til CTR, og du kan få udbetalt det tilgodehavende beløb. HVOR FINDER JEG MERE INFORMATION OM OSTEOPOROSE? Osteoporoseforeningen er en patientforening, som arbejder med at udbrede kendskabet til forebyggelse og behandling af osteoporose samt at yde støtte til medlemmerne. Se mere på dette link: Du kan også finde yderligere information om sygdommen på osteoporosedoktor.dk. Her skriver læger med speciale i osteoporose om sygdommen, behandlingsmuligheder, kost og motion og meget andet: Ingen anden tilskudsberettiget medicin Anden tilskudsberettiget medicin >3.235 kr. årligt ÅRLIGE / DAGLIGE EGENBETALING (KRONER) Nej 1.835,75/5,03 681/1,85 Ja Gruppe 1 0 / 0 0 / 0 Ja Gruppe 2 0 / 0 0 / 0 Ja - Gruppe 5 908,28/2,48 340,50/0,93 Dansk knoglemedicinsk selskab (et videnskabeligt selskab, bestående af speciallæger inden for osteoporose) udgiver de danske guidelines for osteoporosebehandling. Se mere her:

7 Forkortet produktinformation om Prolia denosumab Læs produktresuméet inden ordinering af produktet, ATC-kode:M05BX04. Lægemiddelform: Injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte. Klar, farveløs til let gul opløsning. Indikationer: Behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder med forhøjet risiko for frakturer. Prolia denosumab nedsætter signifikant risikoen for vertebrale og nonvertebrale frakturer samt hoftefrakturer. Behandling af knogletab, der er forbundet med antihormonbehandling hos mænd med prostatacancer, der har forhøjet risiko for frakturer. Prolia denosumab nedsætter signifikant risikoen for vertebrale frakturer hos mænd med prostatacancer, der er i antihormonbehandling. Dosering og administration: 60 mg/ml s.c. hver 6. måned. Der er ikke behov for dosisjustering ved nedsat nyrefunktion. Bør ikke anvendes til patienter <18 år. Kontraindikationer: Hypokalcæmi, overfølsomhed over for indholdsstofferne. Særlige advarsler of forsigtighedsregler vedrørende brugen: Alle patienter bør få tilskud af calcium og D-vitamin. Patienter med øget risiko for hypokalcæmi skal undersøges og korrigeres før behandling med Prolia denosumab. Efter markedsføring er der indberettet alvorlig, symptomgivende hypokalcæmi hos patienter med forhøjet risiko for hypokalcæmi. Patienter, der får tegn på en hudinfektion, skal søge læge. Osteonekrose i kæben er set i sjældne tilfælde, dog primært ved doser større end den anbefalede (til cancerpatienter). Der er indberettet atypiske femurfrakturer hos patienter efter minimalt eller intet traume, komorbide tilstande og i forbindelse med behandling af bisphosphonater. Prolia denosumab-behandlede patienter bør derfor blive undersøgt og informeret om at indberette nye eller usædvanlige smerter i lår, hofte eller lyske. Kanylehætte indeholder derivat af latex, der kan føre til allergiske reaktioner. Patienter med arvelig fruktoseintolerans bør ikke få Prolia denosumab. Patienter, der behandles med Prolia denosumab bør ikke samtidig behandles med andre lægemidler indeholdende denosumab. For patienter med samtidige risikofaktorer for osteonekrose i kæben, bør tandlægeundersøgelse og præventiv behandling iværksættes inden Prolia denosumab- behandling opstarters. Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion: Ingen kendte interaktioner. Bivirkninger: Almindelig: Urinvejs- og luftvejsinfektioner. Iskias. Grå stær. Obstipation. Udslæt. Eksem. Ikke almindelig: Diverticulitis, Cellulitis. Øreinfektion. Meget almindelig: Ekstremitetssmerter. Sjælden: Legemiddelrelateret overfølsomhed. Anafylaktisk reaktion. Hypokalcæmi. Osteonekrose i kæben. Atypiske femurfrakturer. Udleveringsgruppe: A Tilskudsstatus: Enkelttilskud. Varenummer, pakninger og Pris: Varenr Prolia denosumab 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte. 1 stk. Pris: 2.275,45 kr. AUP priser angivet uden eventuel Amgros rabat. Dagsaktuelle priser kan findes på (AUP + recepturgebyr). Indehaver af markedsføringstilladelsen. Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Holland Fuldt produktresumé kan fås ved henvendelse til: Amgen AB, Strandvejen 70, 2. sal Hellerup, tlf.: og GlaxoSmithKline Pharma A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby. Revideret forkortet produktresumé: April Seneste fuldt opdateret produktresumé pr. juli Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettes hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk). Amgen AB Strandvejen 70, 2900 Hellerup Tel , Fax DMB-DNK-AMG February-P

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 HVAD ER KNOGLESKØRHED? Knogleskørhed er en sygdom, der nedbryder knoglerne, så du kan få knoglebrud

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Sådan styrker du dine knogler Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Foto: Iris Patienter dropper medicinen knogleskørhed:

Læs mere

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog SUNDHED OG SYGDOM Dansk/Dansk Ordbog A Aktindsigt I Danmark har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal. Dvs. at du kan få indblik i og kendskab til de dokumenter indenfor sundhedsvæsenet, der

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING Denne patientvejledning findes ikke i en trykt udgave, men kan hentes fra www.lungeforening.dk Indholdsfortegnelse Hvad er sarkoidose?... 3 Forskellige

Læs mere

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper.

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper. Feberkramper 1 Feberkramper er forfattet af Finn Ursin Knudsen, overlæge, dr.med., og opdateret af Peter Uldall, professor, dr.med., Rigshospitalets børneafdeling og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Indlægsseddel: Information til brugeren Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura - en håndbog for patienter og pårørende IDIOPATISK TROMBOCYTOPENISK PURPURA en håndbog for patienter og pårørende ISBN 87-90861-12-4 Manuskript og layout Danmarks Bløderforening

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog A Abstinenser Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere