Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling KORT & KLART

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART"

Transkript

1 Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling KORT & KLART

2 Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden, flyttemænd, politi og en låsesmed møder fysisk op på bopælen og sætter lejeren ud af boligen, som tømmes for indhold, hvorpå låsen skiftes ud. Lejeren har derfor ikke længere adgang til boligen. Når det kommer så vidt, er det afslutningen på en fogedsag, der typisk skyldes, at lejeren af boligen ikke har betalt sin husleje og længe har været bagud med betalingen. Udlejer fx en boligorganisation har derfor begæret lejeren sat ud af sin bolig. I de fleste tilfælde ender en fogedsag med en løsning på lejerens huslejerestance, men flere end hver fjerde fogedsag ender med en såkaldt effektiv udsættelse. Hvor mange fogedsager og effektive udsættelser er der egentlig tale om på landsplan? Bliver der flere eller færre over årene? Hvilke kommuner har mange sager, og hvilke har få, og hvorfor er der forskelle mellem kommunerne? Hvem er det typisk, der bliver sat ud af deres bolig, hvem er i risiko for det, og hvad kan man gøre for at forebygge udsættelser? Dette hæfte giver et overblik over svar på de ovennævnte spørgsmål ved at præsentere hovedresultaterne af SFI-rapporten Udsættelser af lejere udvikling og benchmarking. Rapporten og hæftet er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Med de store sociale, økonomiske og personlige omkostninger, der er forbundet

3 UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG Undersøgelsen er en kvantitativ analyse, der bygger på data for fogedsager, der er indsamlet fra samtlige byretters indberetninger i deres sagsbehandlingssystem samt data fra Danmarks Statistik, KMD og Landsbyggefonden. I sammenligningen af de enkelte kommuner er der kun medtaget udsættelsessager i den almene boligsektor. 3 med fogedsager og udsættelser, har de stor socialpolitisk bevågenhed i kommunerne og i boligorganisationerne med henblik på at undgå og forebygge dem. Formålet med dette hæfte og rapporten bag er derfor at bidrage med viden om udviklingen i foged- og udsættelsessager og herunder især at se på, hvilke kommuner der har flere eller færre udsættelser end forventet, og identificere hvilke grupper af lejere, der kan være i udsættelsesrisiko. Den viden kan bruges til at iværksætte tiltag, der kan forebygge udsættelser.

4 Udvikling på landsplan 4 I dette afsnit beskriver vi udviklingen i effektive udsættelser og fogedsager fra På landsplan blev antallet af udsættelser hvert år større i perioden , stigende fra i 2007 til i Derefter har der været et fald hvert år til de udsættelser i til. Det kan fx skyldes befolkningssammensætningen, at de udsatte grupper ikke bor jævnt fordelt i landet, og at nogle kommuner har mange udsatte borgere og andre få. På samme måde er der forskelle i udbuddet af boliger og karakteren af det lokale arbejdsmarked, som begge dele kan have betydning for, hvad det fx koster at bo, og hvilket økonomisk råderum, borgerne har. Årsager til forskelle Udviklingen på landsplan dækker dog over betydelige forskelle mellem de enkelte kommuner i omfanget af udsættelser af lejere, og det kan der være mange grunde Men forskellene mellem kommunerne i antal udsættelser kan også skyldes kommunernes forskellige praksis med at håndtere foged- og udsættelsessager.

5 5 Udvikling i antal fogedsager og udsættelser for hele landet Antal Antal unikke fogedsager Antal unikke udsættelser Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Domstolsstyrelsen.

6 Kommunernes rangorden Ingen data 6 Kortet viser, hvordan antal udsættelser i forhold til antallet af lejerfamilier fordeler sig på kommunerne i landet. Kommuner i gruppe 1 har færrest, mens gruppe 5 har flest.

7 Provinsen og Københavns omegn Samler man kommunerne i fire hovedkategorier, 1) København og Frederiksberg, 2) Omegnskommuner, 3) De fire næststørste byer og 4) Provinskommuner, viser undersøgelsen, at faldet i udsættelserne fra 2010 til 2013 fortrinsvis sker i København og Frederiksberg Kommuner og i de fire næststørste byer i landet. Provinsen og omegnskommunerne til København oplever omvendt en stigning i antallet af effektive udsættelser i perioden 2007 til 2013, og i 2013 tegner provinskommunerne sig for over halvdelen af alle effektive udsættelser i landet. 7 Årlige andele af de samlede effektive udsættelser i henholdsvis København og Frederiksberg Kommuner, omegnskommuner til København, landets fire næststørste byer og provinskommuner. Procent København og Frederiksberg Omegnskommuner De fire næststørste byer Provinskommuner Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Domstolsstyrelsen.

8 Sammenligning af kommunerne 8 I dette afsnit ser vi nærmere på de forskelle, der er mellem kommunerne i antal udsættelser af lejere. Som nævnt ovenfor, er der en række forhold, der har betydning for, hvor mange i en kommune der bliver sat ud af deres bolig. Det omfatter fx borgernes uddannelsesmæssige og økonomiske forhold, sundhedsmæssige forhold, familierelationer og etnisk baggrund, og det omfatter forhold i kommunen såsom indbyggertal, befolkningssammensætning, antal almene boliger og meget mere. Der ligger informationer og data på disse forhold, som gør det muligt at tage højde for dem i en såkaldt benchmarkingmodel. Man kan således for hver kommune opstille et mål for, hvad det forventede antal udsættelser vil være. Forventede og faktiske antal Når man har et tal for det forventede antal udsættelser, kan man sammenligne det med det faktiske antal og se, hvilke kommuner der har flere eller færre udsættelser end forventet. Og man kan se, om det ændrer sig over tid. En sådan sammenligning er lavet i denne undersøgelse, men kun for udsættelser i den almene boligsektor. Når man tager højde for de forhold, der er informationer og data på, betyder det også, at årsagerne til afvigelsen fra det forventede antal udsættelser til det faktiske skal søges i andre forhold, herunder forskelle i kommunal praksis i at håndtere foged- og udsættelsessager.

9 Til at vise forskellene mellem kommunerne er de rangordnet og inddelt i fem grupper med lige mange kommuner i hver. I figuren herunder er vist, hvordan kommunerne fordeler sig i forhold til det forventede antal udsættelser, som i figuren er angivet med en streg ud for 1 (svarende til 1 gange det forventede). Den lodrette skala viser det faktiske antal udsættelser i forhold til det forventede; dem der ligger under det forventede fra ingen (0) over halvt så mange (0,5 gange) af det forventede til det forventede (1). Og den viser det antal, der ligger over op til det dobbelte (2 gange) af det forventede. 9 Kommunernes antal udsættelser i forhold til det forventede antal udsættelser. 2 1,5 1 0,5 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Kilde: Data fra Domstolsstyrelsen samt Danmarks Statistik. Egne beregninger.

10 Kommunernes rangorden Ingen data 10 Kortet viser antal udsættelser i forhold til det forventede. Kommuner i gruppe 1 har færrest, mens gruppe 5 har flest. Af kortet fremgår det, at der i hver landsdel findes kommuner fra alle fem grupper, og at kommunerne i samme gruppe ikke er geografisk tæt forbundne inden for hver landsdel. Kortet viser også, at landets fem største kommuner fordeler sig i forskellige grupper: Aarhus i gruppe 2, Aalborg i gruppe 3, København og Odense i gruppe 4 og Esbjerg i gruppe 5.

11 Hvori forskellen mellem kommunerne i øvrigt består, kan undersøgelsen ikke sige noget om. Vi kan dog konkludere, at der er kommuner, der har gode erfaringer med at have færre udsættelser, og at kommuner med flere udsættelser muligvis kan drage nytte af disse gode erfaringer. Hver fjerde kommune har flere udsættelser end forventet Analysen viser, at i perioden har 27 kommuner haft flere udsættelser i den almene boligsektor end forventet, mens 67 kommuner har haft færre end forventet. Hvis de 27 kommuner kun havde haft det forventede antal udsættelser, ville det have givet ca færre udsættelser på landsplan i perioden Tager man højde for den statistiske usikkerhed, så ville det have været mellem 350 og færre udsættelser. Det svarer til 4,3 pct. af det samlede antal udsættelser i almene boliger i denne periode. Udviklingen i kommunerne Det er også muligt at se, om de enkelte kommuner fx forbedrer sig over tid med en reducering i antal udsættelser i forhold til det forventede. For at kunne vise det, er sammenligningen af kommunerne også lavet på en opdeling af perioden i to fra og fra I tabellen på næste opslag er vist, hvordan landets kommuner fordeler sig på de fem grupper, og om de har rykket gruppe fra den første periode til den næste. Der er syv kommuner, der fra perioden til perioden har forbedret deres placering markant i forhold til landets øvrige kommuner. Det gælder fx Aalborg, Allerød og Lolland. Omvendt er der seks kommuner, der går i retning af at have endnu flere udsættelser fra end i sammenlignet med landets øvrige kommuner. Det er bl.a. Frederikshavn, Hørsholm og Stevns. 11

12 Fordelingen af kommunerne på de fem grupper for perioderne og Gruppe Gruppe Gruppe 3 12 Brønderslev 2 1 Aabenraa 2 2 Aalborg Dragør 1 1 Aarhus 2 2 Allerød Frederiksberg 1 1 Ballerup 2 4 Bornholm Frederikshavn 1 2 Fredericia 3 2 Brøndby Haderslev 1 1 Frederikssund 2 3 Greve Hedensted 1 2 Glostrup 1 3 Guldborgsund Hjørring 1 1 Herlev 2 3 Holbæk Hørsholm 1 2 Holstebro 3 2 Hvidovre Jammerbugt 1 1 Lolland 3 1 Kalundborg Langeland 2 1 Middelfart 3 1 Køge Lemvig 1 1 Morsø 2 2 Nyborg Mariagerfjord 2 1 Nordfyns 2 2 Randers Næstved 1 2 Ringkøbing-Skjern 3 2 Roskilde Rebild 1 1 Silkeborg 1 2 Rødovre Rudersdal 1 1 Skanderborg 2 2 Slagelse Stevns 1 2 Skive 1 2 Solrød Sønderborg 1 1 Sorø 1 2 Svendborg Tønder 1 1 Struer 2 1 Tårnby Vesthimmerlands 2 1 Syddjurs 3 1 Vordingborg

13 Gruppe Gruppe Albertslund 4 4 Billund Assens 4 4 Egedal Faaborg-Midtfyn 4 4 Esbjerg Favrskov 4 5 Furesø Faxe 3 5 Gentofte Fredensborg 4 4 Helsingør Gladsaxe 4 5 Herning Gribskov 2 5 Hillerød Halsnæs 4 4 Kerteminde Horsens 3 4 Lejre Høje-Taastrup 4 3 Lyngby-Taarbæk Ikast-Brande 5 2 Norddjurs Ishøj 4 4 Thisted Kolding 5 3 Vallensbæk København 4 4 Varde Odder 4 5 Vejen Odense 4 4 Vejle Odsherred 3 4 Viborg Ringsted

14 Hvem bliver sat ud? 14 Det er generelt svagt stillede grupper, der præger billedet af, hvem der er den typiske lejer, der bliver sat ud af sin bolig. Kontanthjælp og dårlig økonomi Lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er typisk økonomisk trængte længe før, det ender med en udsættelse. Det er således næppe akutte indkomstnedgange, der udløser udsættelsen. en fogedsag er kontanthjælpsmodtagere, mens det blandt de øvrige lejere er ca. 7 pct. Børnefamilier, unge og enlige mænd I 2008 udgjorde børnefamilierne 20 pct. af lejerne, der blev sat ud af deres bolig. I 2013 er denne andel faldet til 17 pct. Men børnefamilierne er overrepræsenterede i gruppen af lejere med en fogedsag og pressede i forhold til at kunne blive i boligen. Den disponible indkomst for husstande med en fogedsag og en effektiv udsættelse er i 2013 ca. 2/3 af indkomsten i husstande uden en fogedsag altså det store flertal af "normale" husstande i lejerboliger. Også unge mellem 18 og 24 år er overrepræsenteret blandt lejere, der sættes ud. Næsten hver fjerde udsættelse er unge og således borgere, der er nye på boligmarkedet. De lave indkomstforhold afspejles også i, at næsten 40 pct. lejere med en udsættelsessag er kontanthjælpsmodtagere. 30 pct. med En markant andel af lejere 6 ud af 10 der sættes ud af deres bolig, er enlige mænd uden børn. Til sammenligning udgør

15 enlige mænd uden børn kun knap hver tredje af lejere i øvrigt. Ingen uddannelse, arbejdsløse og etniske minoriteter Næsten 6 ud af 10 lejere, der sættes ud af deres bolig, har ingen uddannelse ud over grundskolen. Blandt andre lejere er det knap hver tredje. De udsatte lejere har også en markant svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2013 er 27 pct. af lejere med en udsættelse i beskæftigelse, mens tallet er 38 pct. for lejere med en fogedsag og 47 pct. for de øvrige lejere. Lejere med ikke-vestlig oprindelse udgør 23 pct. af fogedsagerne i 2013 og 17 pct. af udsættelserne. Blandt de øvrige lejere uden fogedsag udgør lejere af ikke-vestlig oprindelse 11 pct. Andre risikogrupper Mere end hver fjerde udsatte lejer har en sigtelse, mens det knap er hver femte med en fogedsag. For de øvrige lejere er det blot 4 pct. Endelig er husstande, der flytter meget, og dermed har en ustabil boligsituation, i større risiko for at blive sat ud af deres bolig. 15

16 Lav indkomst og gæld 16 Indkomst og gæld er to faktorer, der i stigende grad har indflydelse på, at lejere bliver sat ud af deres bolig. I årene op til en udsættelse har de berørte lejere typisk været økonomisk trængte, oparbejdet en gæld og ikke oplevet den indkomstfremgang, som øvrige lejere uden fogedsager har oplevet. Den disponible indkomst for husstande, der sættes ud af deres bolig, er som nævnt meget mindre end for andre husstande. Udsatte lejere er derfor typisk økonomisk marginaliserede i samfundet, og der er tegn på, at de oparbejder gæld som en måde at finansiere husstandens forbrug og husleje. Indkomstfremgangen går i stå Figuren viser, at lejere, der bliver sat ud af deres bolig, og lejere, der får en fogedsag, i årene op til udsættelsen eller fogedsagen (år 0 på den vandrette akse) har oplevet en mindre indkomstfremgang end gruppen af almindelige lejere uden fogedsag. Indkomsten udvikler sig først ens for lejere med en udsættelse og lejere med en fogedsag, men fra år 3 før udsættelsen eller fogedsagen oplever lejere med en fogedsag en større indkomstfremgang end gruppen af lejere med en udsættelse. Det tyder på, at lejere med en udsættelse er en økonomisk mere sårbar gruppe end gruppen af lejere med en fogedsag. Desuden viser udviklingen, at det ikke udelukkende er en akut opstået økonomisk situation, som leder til en udsættelse.

17 Men knækket fra året inden udsættelsen tyder på, at der sker en yderligere forværring lige op til udsættelsen, der kan være udslagsgivende. Gælden vokser Har man som lejer en stor gæld, betyder det en markant øget risiko for at blive sat ud af sin bolig. Det gælder også selv for 17 Udvikling i disponibel indkomst fra fem år før en udsættelse eller en fogedsag. Opgjort for personer uden en fogedsag, personer med en fogedsag og personer med en effektiv udsættelse. Kroner Personer uden en fogedsag ('almindelige' lejere) Personer med en fogedsag, der ikke resulterede i en effektiv udsættelse Personer med en effektiv udsættelse Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Domstolsstyrelsen og registerdata fra Danmarks Statistik.

18 forholdsvis højere indkomster. I perioden fra er gælden øget markant både for husstande med en fogedsag og for husstande med en effektiv udsættelse, mens gælden er blevet mindre for de øvrige husstande uden en fogedsag. I 2012 er gælden for almindelige husstande uden en fogedsag kr., for husstande med en fogedsag er gælden kr., og for husstande med en effektiv udsættelse er gælden kr. Der kan desuden meget vel være en grå gæld, der ikke bliver taget højde for her, nemlig gæld til venner, familie, bekendte og diverse lånebureauer, der ikke indgår i dataregistrene. 18 Gennemsnitlig gæld for lejere i perioden , opgjort for husstande uden en fogedsag, husstande med en fogedsag og husstande med en effektiv udsættelse. Kroner Husstande uden en fogedsag ('almindelige' lejere) Husstande med en fogedsag, der ikke resulterede i en effektiv udsættelse Husstande med en effektiv udsættelse Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Domstolsstyrelsen og registerdata fra Danmarks Statistik.

19 19

20 Indsatser kan forebygge 20 Kommunerne og boligorganisationerne har nogle muligheder for aktivt at spille en rolle i at forebygge fogedsager og udsættelser. Træk huslejen automatisk Som nævnt er kontanthjælpsmodtagere i særlig risiko for at blive sat ud af boligen. I 2013 var 38 pct. af de lejere, der blev sat ud af deres bolig, kontanthjælpsmodtagere. Lovgivningen giver mulighed for, at en kommune kan lave en frivillig aftale med en kontanthjælpsmodtager om, at kommunen sørger for, at huslejen bliver betalt. Kommunen sørger således for at betale huslejen til udlejeren, inden resten af kontanthjælpen bliver udbetalt til borgeren. Det er derfor værd for kommunerne at overveje, om de for at forebygge udsættelser i højere grad kan orientere gruppen af kontanthjælpsmodtagere om denne mulighed og fordelene ved, at huslejen automatisk bliver betalt. Hjælp til at søge boligstøtte Undersøgelsen viser, at en del husstande med lav indkomst ikke modtager boligstøtte, selvom de ville være berettiget til det. Det skyldes, at husstandene ikke har ansøgt om boligstøtte. Det er borgerens egen pligt at gøre det. Men i forhold til at forebygge effektive udsættelser er det værd at overveje, om der er mulighed for at hjælpe lavindkomstgrupperne med at søge boligstøtte. Hjælp med at få styr på økonomien For at forebygge udsættelser er der behov for at hjælpe husstande, der er i huslejerestance, med at få styr på husstandens

21 21 økonomi. En fremadrettet mulighed kan være at gøre brug af og udbygge den række af gældsrådgivningsprojekter, som er etableret rundt i landet, og som har til formål at rådgive husstande i økonomiske vanskeligheder. Sigtede og dømte Mere end hver fjerde udsatte lejer har en sigtelse, og 16 pct. af de udsatte lejere har en fængselsdom. Denne overrepræsentation peger på, at der kan være behov for en tættere dialog mellem Kriminalforsorgen og en udlejer, når en lejer afsoner sin dom. På den måde kan udlejeren bliver orienteret af Kriminalforsorgen om, at lejligheden skal opsiges. Det skal hjælpe med til, at lejere, der har afsonet en dom og skal på fode igen, ikke som det første møder en stor huslejerestance og ingen bolig.

22 Hold øje med disse grupper 22 Der er behov for at skærpe fokus på de lejere, der er i risiko for at blive sat ud af deres bolig, for at forebygge foged- og udsættelsessager. Lavindkomstgrupper Generelt er lejere med lav disponibel indkomst i relativ høj risiko for at opleve en udsættelse uanset niveauet for husleje. De er økonomisk trængte og oftest over en længerevarende periode. Derfor kan blot en lille indkomstnedgang for disse lejere meget vel være den udløsende årsag til en udsættelse. Gældstyngede En stor gæld udgør en væsentlig risiko for at opleve en udsættelse, og det gælder uanset indkomstniveau. De lånetyper, som lavindkomstgrupper har mulighed for at optage og gældsætte sig igennem, er kendetegnet ved meget store renteudgifter. Unge Hver fjerde lejer, der sættes ud af boligen, er mellem 18 og 24 år. De er nye på boligmarkedet, og når unge starter med at få en ustabil boligkarriere, får det typisk også andre negative konsekvenser på fx deres tilknytning til uddannelse, arbejde og familie, som bliver vanskeliggjort. Der er således grund til, at kommuner er særligt opmærksomme på disse yngre lejere. Enlige mænd Seks ud af ti lejere med en udsættelsessag er enlige mænd. Ofte er enlige mænd ikke synlige hverken for udlejeren eller kommunen, men denne overrepræsentation af enlige mænd, der bliver sat ud af deres bolig, kalder på et behov for øget kommunal opmærksomhed på gruppen med henblik på at forebygge udsættelser.

23 ALT I ALT På landsplan er antallet af udsættelser blevet større i perioden , stigende fra i 2007 til i Derefter har der været et fald til de udsættelser i Udviklingen er uens i landets kommuner. I provinsen og i omegnskommunerne til København har der været en stigning i antallet af udsættelser i hele perioden 2007 til kommuner har i perioden haft flere udsættelser i den almene boligsektor end forventet, mens 67 kommuner har haft færre end forventet. Hvis de 27 kommuner kun havde haft det forventede antal udsættelser, ville det have givet omkring færre udsættelser på landsplan i perioden Det svarer til 4,3 pct. af det samlede antal udsættelser i almene boliger i denne periode. 23 Lav indkomst, gæld og generelt dårlig økonomi er det, der især kendetegner personer i risiko for at blive sat ud af deres bolig. Endvidere er unge overrepræsenteret i risikogruppen, og det er enlige mænd og sigtede eller dømte personer også.

24 Pjecen er forfattet af: Gunvor Christensen, forsker, SFI Carsten Wulff, kommunikationsmedarbejder, SFI Mere viden om udsættelser af lejere: Gunvor Christensen, Anders Gade Jeppesen, Agnete Aslaug Kjær, Kristoffer Markwardt: Udsættelser af lejere udvikling og benchmarking. Lejere berørt af fogedsager og udsættelser i perioden Undersøgelsen er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og kan bestilles eller downloades via Udgiver: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015 Foto: Ole Bo Jensen Design: heddabank.dk Tryk: Rosendahls a/s ISBN: e-isbn:

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere