Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling KORT & KLART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART"

Transkript

1 Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling KORT & KLART

2 Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden, flyttemænd, politi og en låsesmed møder fysisk op på bopælen og sætter lejeren ud af boligen, som tømmes for indhold, hvorpå låsen skiftes ud. Lejeren har derfor ikke længere adgang til boligen. Når det kommer så vidt, er det afslutningen på en fogedsag, der typisk skyldes, at lejeren af boligen ikke har betalt sin husleje og længe har været bagud med betalingen. Udlejer fx en boligorganisation har derfor begæret lejeren sat ud af sin bolig. I de fleste tilfælde ender en fogedsag med en løsning på lejerens huslejerestance, men flere end hver fjerde fogedsag ender med en såkaldt effektiv udsættelse. Hvor mange fogedsager og effektive udsættelser er der egentlig tale om på landsplan? Bliver der flere eller færre over årene? Hvilke kommuner har mange sager, og hvilke har få, og hvorfor er der forskelle mellem kommunerne? Hvem er det typisk, der bliver sat ud af deres bolig, hvem er i risiko for det, og hvad kan man gøre for at forebygge udsættelser? Dette hæfte giver et overblik over svar på de ovennævnte spørgsmål ved at præsentere hovedresultaterne af SFI-rapporten Udsættelser af lejere udvikling og benchmarking. Rapporten og hæftet er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Med de store sociale, økonomiske og personlige omkostninger, der er forbundet

3 UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG Undersøgelsen er en kvantitativ analyse, der bygger på data for fogedsager, der er indsamlet fra samtlige byretters indberetninger i deres sagsbehandlingssystem samt data fra Danmarks Statistik, KMD og Landsbyggefonden. I sammenligningen af de enkelte kommuner er der kun medtaget udsættelsessager i den almene boligsektor. 3 med fogedsager og udsættelser, har de stor socialpolitisk bevågenhed i kommunerne og i boligorganisationerne med henblik på at undgå og forebygge dem. Formålet med dette hæfte og rapporten bag er derfor at bidrage med viden om udviklingen i foged- og udsættelsessager og herunder især at se på, hvilke kommuner der har flere eller færre udsættelser end forventet, og identificere hvilke grupper af lejere, der kan være i udsættelsesrisiko. Den viden kan bruges til at iværksætte tiltag, der kan forebygge udsættelser.

4 Udvikling på landsplan 4 I dette afsnit beskriver vi udviklingen i effektive udsættelser og fogedsager fra På landsplan blev antallet af udsættelser hvert år større i perioden , stigende fra i 2007 til i Derefter har der været et fald hvert år til de udsættelser i til. Det kan fx skyldes befolkningssammensætningen, at de udsatte grupper ikke bor jævnt fordelt i landet, og at nogle kommuner har mange udsatte borgere og andre få. På samme måde er der forskelle i udbuddet af boliger og karakteren af det lokale arbejdsmarked, som begge dele kan have betydning for, hvad det fx koster at bo, og hvilket økonomisk råderum, borgerne har. Årsager til forskelle Udviklingen på landsplan dækker dog over betydelige forskelle mellem de enkelte kommuner i omfanget af udsættelser af lejere, og det kan der være mange grunde Men forskellene mellem kommunerne i antal udsættelser kan også skyldes kommunernes forskellige praksis med at håndtere foged- og udsættelsessager.

5 5 Udvikling i antal fogedsager og udsættelser for hele landet Antal Antal unikke fogedsager Antal unikke udsættelser Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Domstolsstyrelsen.

6 Kommunernes rangorden Ingen data 6 Kortet viser, hvordan antal udsættelser i forhold til antallet af lejerfamilier fordeler sig på kommunerne i landet. Kommuner i gruppe 1 har færrest, mens gruppe 5 har flest.

7 Provinsen og Københavns omegn Samler man kommunerne i fire hovedkategorier, 1) København og Frederiksberg, 2) Omegnskommuner, 3) De fire næststørste byer og 4) Provinskommuner, viser undersøgelsen, at faldet i udsættelserne fra 2010 til 2013 fortrinsvis sker i København og Frederiksberg Kommuner og i de fire næststørste byer i landet. Provinsen og omegnskommunerne til København oplever omvendt en stigning i antallet af effektive udsættelser i perioden 2007 til 2013, og i 2013 tegner provinskommunerne sig for over halvdelen af alle effektive udsættelser i landet. 7 Årlige andele af de samlede effektive udsættelser i henholdsvis København og Frederiksberg Kommuner, omegnskommuner til København, landets fire næststørste byer og provinskommuner. Procent København og Frederiksberg Omegnskommuner De fire næststørste byer Provinskommuner Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Domstolsstyrelsen.

8 Sammenligning af kommunerne 8 I dette afsnit ser vi nærmere på de forskelle, der er mellem kommunerne i antal udsættelser af lejere. Som nævnt ovenfor, er der en række forhold, der har betydning for, hvor mange i en kommune der bliver sat ud af deres bolig. Det omfatter fx borgernes uddannelsesmæssige og økonomiske forhold, sundhedsmæssige forhold, familierelationer og etnisk baggrund, og det omfatter forhold i kommunen såsom indbyggertal, befolkningssammensætning, antal almene boliger og meget mere. Der ligger informationer og data på disse forhold, som gør det muligt at tage højde for dem i en såkaldt benchmarkingmodel. Man kan således for hver kommune opstille et mål for, hvad det forventede antal udsættelser vil være. Forventede og faktiske antal Når man har et tal for det forventede antal udsættelser, kan man sammenligne det med det faktiske antal og se, hvilke kommuner der har flere eller færre udsættelser end forventet. Og man kan se, om det ændrer sig over tid. En sådan sammenligning er lavet i denne undersøgelse, men kun for udsættelser i den almene boligsektor. Når man tager højde for de forhold, der er informationer og data på, betyder det også, at årsagerne til afvigelsen fra det forventede antal udsættelser til det faktiske skal søges i andre forhold, herunder forskelle i kommunal praksis i at håndtere foged- og udsættelsessager.

9 Til at vise forskellene mellem kommunerne er de rangordnet og inddelt i fem grupper med lige mange kommuner i hver. I figuren herunder er vist, hvordan kommunerne fordeler sig i forhold til det forventede antal udsættelser, som i figuren er angivet med en streg ud for 1 (svarende til 1 gange det forventede). Den lodrette skala viser det faktiske antal udsættelser i forhold til det forventede; dem der ligger under det forventede fra ingen (0) over halvt så mange (0,5 gange) af det forventede til det forventede (1). Og den viser det antal, der ligger over op til det dobbelte (2 gange) af det forventede. 9 Kommunernes antal udsættelser i forhold til det forventede antal udsættelser. 2 1,5 1 0,5 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Kilde: Data fra Domstolsstyrelsen samt Danmarks Statistik. Egne beregninger.

10 Kommunernes rangorden Ingen data 10 Kortet viser antal udsættelser i forhold til det forventede. Kommuner i gruppe 1 har færrest, mens gruppe 5 har flest. Af kortet fremgår det, at der i hver landsdel findes kommuner fra alle fem grupper, og at kommunerne i samme gruppe ikke er geografisk tæt forbundne inden for hver landsdel. Kortet viser også, at landets fem største kommuner fordeler sig i forskellige grupper: Aarhus i gruppe 2, Aalborg i gruppe 3, København og Odense i gruppe 4 og Esbjerg i gruppe 5.

11 Hvori forskellen mellem kommunerne i øvrigt består, kan undersøgelsen ikke sige noget om. Vi kan dog konkludere, at der er kommuner, der har gode erfaringer med at have færre udsættelser, og at kommuner med flere udsættelser muligvis kan drage nytte af disse gode erfaringer. Hver fjerde kommune har flere udsættelser end forventet Analysen viser, at i perioden har 27 kommuner haft flere udsættelser i den almene boligsektor end forventet, mens 67 kommuner har haft færre end forventet. Hvis de 27 kommuner kun havde haft det forventede antal udsættelser, ville det have givet ca færre udsættelser på landsplan i perioden Tager man højde for den statistiske usikkerhed, så ville det have været mellem 350 og færre udsættelser. Det svarer til 4,3 pct. af det samlede antal udsættelser i almene boliger i denne periode. Udviklingen i kommunerne Det er også muligt at se, om de enkelte kommuner fx forbedrer sig over tid med en reducering i antal udsættelser i forhold til det forventede. For at kunne vise det, er sammenligningen af kommunerne også lavet på en opdeling af perioden i to fra og fra I tabellen på næste opslag er vist, hvordan landets kommuner fordeler sig på de fem grupper, og om de har rykket gruppe fra den første periode til den næste. Der er syv kommuner, der fra perioden til perioden har forbedret deres placering markant i forhold til landets øvrige kommuner. Det gælder fx Aalborg, Allerød og Lolland. Omvendt er der seks kommuner, der går i retning af at have endnu flere udsættelser fra end i sammenlignet med landets øvrige kommuner. Det er bl.a. Frederikshavn, Hørsholm og Stevns. 11

12 Fordelingen af kommunerne på de fem grupper for perioderne og Gruppe Gruppe Gruppe 3 12 Brønderslev 2 1 Aabenraa 2 2 Aalborg Dragør 1 1 Aarhus 2 2 Allerød Frederiksberg 1 1 Ballerup 2 4 Bornholm Frederikshavn 1 2 Fredericia 3 2 Brøndby Haderslev 1 1 Frederikssund 2 3 Greve Hedensted 1 2 Glostrup 1 3 Guldborgsund Hjørring 1 1 Herlev 2 3 Holbæk Hørsholm 1 2 Holstebro 3 2 Hvidovre Jammerbugt 1 1 Lolland 3 1 Kalundborg Langeland 2 1 Middelfart 3 1 Køge Lemvig 1 1 Morsø 2 2 Nyborg Mariagerfjord 2 1 Nordfyns 2 2 Randers Næstved 1 2 Ringkøbing-Skjern 3 2 Roskilde Rebild 1 1 Silkeborg 1 2 Rødovre Rudersdal 1 1 Skanderborg 2 2 Slagelse Stevns 1 2 Skive 1 2 Solrød Sønderborg 1 1 Sorø 1 2 Svendborg Tønder 1 1 Struer 2 1 Tårnby Vesthimmerlands 2 1 Syddjurs 3 1 Vordingborg

13 Gruppe Gruppe Albertslund 4 4 Billund Assens 4 4 Egedal Faaborg-Midtfyn 4 4 Esbjerg Favrskov 4 5 Furesø Faxe 3 5 Gentofte Fredensborg 4 4 Helsingør Gladsaxe 4 5 Herning Gribskov 2 5 Hillerød Halsnæs 4 4 Kerteminde Horsens 3 4 Lejre Høje-Taastrup 4 3 Lyngby-Taarbæk Ikast-Brande 5 2 Norddjurs Ishøj 4 4 Thisted Kolding 5 3 Vallensbæk København 4 4 Varde Odder 4 5 Vejen Odense 4 4 Vejle Odsherred 3 4 Viborg Ringsted

14 Hvem bliver sat ud? 14 Det er generelt svagt stillede grupper, der præger billedet af, hvem der er den typiske lejer, der bliver sat ud af sin bolig. Kontanthjælp og dårlig økonomi Lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er typisk økonomisk trængte længe før, det ender med en udsættelse. Det er således næppe akutte indkomstnedgange, der udløser udsættelsen. en fogedsag er kontanthjælpsmodtagere, mens det blandt de øvrige lejere er ca. 7 pct. Børnefamilier, unge og enlige mænd I 2008 udgjorde børnefamilierne 20 pct. af lejerne, der blev sat ud af deres bolig. I 2013 er denne andel faldet til 17 pct. Men børnefamilierne er overrepræsenterede i gruppen af lejere med en fogedsag og pressede i forhold til at kunne blive i boligen. Den disponible indkomst for husstande med en fogedsag og en effektiv udsættelse er i 2013 ca. 2/3 af indkomsten i husstande uden en fogedsag altså det store flertal af "normale" husstande i lejerboliger. Også unge mellem 18 og 24 år er overrepræsenteret blandt lejere, der sættes ud. Næsten hver fjerde udsættelse er unge og således borgere, der er nye på boligmarkedet. De lave indkomstforhold afspejles også i, at næsten 40 pct. lejere med en udsættelsessag er kontanthjælpsmodtagere. 30 pct. med En markant andel af lejere 6 ud af 10 der sættes ud af deres bolig, er enlige mænd uden børn. Til sammenligning udgør

15 enlige mænd uden børn kun knap hver tredje af lejere i øvrigt. Ingen uddannelse, arbejdsløse og etniske minoriteter Næsten 6 ud af 10 lejere, der sættes ud af deres bolig, har ingen uddannelse ud over grundskolen. Blandt andre lejere er det knap hver tredje. De udsatte lejere har også en markant svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2013 er 27 pct. af lejere med en udsættelse i beskæftigelse, mens tallet er 38 pct. for lejere med en fogedsag og 47 pct. for de øvrige lejere. Lejere med ikke-vestlig oprindelse udgør 23 pct. af fogedsagerne i 2013 og 17 pct. af udsættelserne. Blandt de øvrige lejere uden fogedsag udgør lejere af ikke-vestlig oprindelse 11 pct. Andre risikogrupper Mere end hver fjerde udsatte lejer har en sigtelse, mens det knap er hver femte med en fogedsag. For de øvrige lejere er det blot 4 pct. Endelig er husstande, der flytter meget, og dermed har en ustabil boligsituation, i større risiko for at blive sat ud af deres bolig. 15

16 Lav indkomst og gæld 16 Indkomst og gæld er to faktorer, der i stigende grad har indflydelse på, at lejere bliver sat ud af deres bolig. I årene op til en udsættelse har de berørte lejere typisk været økonomisk trængte, oparbejdet en gæld og ikke oplevet den indkomstfremgang, som øvrige lejere uden fogedsager har oplevet. Den disponible indkomst for husstande, der sættes ud af deres bolig, er som nævnt meget mindre end for andre husstande. Udsatte lejere er derfor typisk økonomisk marginaliserede i samfundet, og der er tegn på, at de oparbejder gæld som en måde at finansiere husstandens forbrug og husleje. Indkomstfremgangen går i stå Figuren viser, at lejere, der bliver sat ud af deres bolig, og lejere, der får en fogedsag, i årene op til udsættelsen eller fogedsagen (år 0 på den vandrette akse) har oplevet en mindre indkomstfremgang end gruppen af almindelige lejere uden fogedsag. Indkomsten udvikler sig først ens for lejere med en udsættelse og lejere med en fogedsag, men fra år 3 før udsættelsen eller fogedsagen oplever lejere med en fogedsag en større indkomstfremgang end gruppen af lejere med en udsættelse. Det tyder på, at lejere med en udsættelse er en økonomisk mere sårbar gruppe end gruppen af lejere med en fogedsag. Desuden viser udviklingen, at det ikke udelukkende er en akut opstået økonomisk situation, som leder til en udsættelse.

17 Men knækket fra året inden udsættelsen tyder på, at der sker en yderligere forværring lige op til udsættelsen, der kan være udslagsgivende. Gælden vokser Har man som lejer en stor gæld, betyder det en markant øget risiko for at blive sat ud af sin bolig. Det gælder også selv for 17 Udvikling i disponibel indkomst fra fem år før en udsættelse eller en fogedsag. Opgjort for personer uden en fogedsag, personer med en fogedsag og personer med en effektiv udsættelse. Kroner Personer uden en fogedsag ('almindelige' lejere) Personer med en fogedsag, der ikke resulterede i en effektiv udsættelse Personer med en effektiv udsættelse Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Domstolsstyrelsen og registerdata fra Danmarks Statistik.

18 forholdsvis højere indkomster. I perioden fra er gælden øget markant både for husstande med en fogedsag og for husstande med en effektiv udsættelse, mens gælden er blevet mindre for de øvrige husstande uden en fogedsag. I 2012 er gælden for almindelige husstande uden en fogedsag kr., for husstande med en fogedsag er gælden kr., og for husstande med en effektiv udsættelse er gælden kr. Der kan desuden meget vel være en grå gæld, der ikke bliver taget højde for her, nemlig gæld til venner, familie, bekendte og diverse lånebureauer, der ikke indgår i dataregistrene. 18 Gennemsnitlig gæld for lejere i perioden , opgjort for husstande uden en fogedsag, husstande med en fogedsag og husstande med en effektiv udsættelse. Kroner Husstande uden en fogedsag ('almindelige' lejere) Husstande med en fogedsag, der ikke resulterede i en effektiv udsættelse Husstande med en effektiv udsættelse Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Domstolsstyrelsen og registerdata fra Danmarks Statistik.

19 19

20 Indsatser kan forebygge 20 Kommunerne og boligorganisationerne har nogle muligheder for aktivt at spille en rolle i at forebygge fogedsager og udsættelser. Træk huslejen automatisk Som nævnt er kontanthjælpsmodtagere i særlig risiko for at blive sat ud af boligen. I 2013 var 38 pct. af de lejere, der blev sat ud af deres bolig, kontanthjælpsmodtagere. Lovgivningen giver mulighed for, at en kommune kan lave en frivillig aftale med en kontanthjælpsmodtager om, at kommunen sørger for, at huslejen bliver betalt. Kommunen sørger således for at betale huslejen til udlejeren, inden resten af kontanthjælpen bliver udbetalt til borgeren. Det er derfor værd for kommunerne at overveje, om de for at forebygge udsættelser i højere grad kan orientere gruppen af kontanthjælpsmodtagere om denne mulighed og fordelene ved, at huslejen automatisk bliver betalt. Hjælp til at søge boligstøtte Undersøgelsen viser, at en del husstande med lav indkomst ikke modtager boligstøtte, selvom de ville være berettiget til det. Det skyldes, at husstandene ikke har ansøgt om boligstøtte. Det er borgerens egen pligt at gøre det. Men i forhold til at forebygge effektive udsættelser er det værd at overveje, om der er mulighed for at hjælpe lavindkomstgrupperne med at søge boligstøtte. Hjælp med at få styr på økonomien For at forebygge udsættelser er der behov for at hjælpe husstande, der er i huslejerestance, med at få styr på husstandens

21 21 økonomi. En fremadrettet mulighed kan være at gøre brug af og udbygge den række af gældsrådgivningsprojekter, som er etableret rundt i landet, og som har til formål at rådgive husstande i økonomiske vanskeligheder. Sigtede og dømte Mere end hver fjerde udsatte lejer har en sigtelse, og 16 pct. af de udsatte lejere har en fængselsdom. Denne overrepræsentation peger på, at der kan være behov for en tættere dialog mellem Kriminalforsorgen og en udlejer, når en lejer afsoner sin dom. På den måde kan udlejeren bliver orienteret af Kriminalforsorgen om, at lejligheden skal opsiges. Det skal hjælpe med til, at lejere, der har afsonet en dom og skal på fode igen, ikke som det første møder en stor huslejerestance og ingen bolig.

22 Hold øje med disse grupper 22 Der er behov for at skærpe fokus på de lejere, der er i risiko for at blive sat ud af deres bolig, for at forebygge foged- og udsættelsessager. Lavindkomstgrupper Generelt er lejere med lav disponibel indkomst i relativ høj risiko for at opleve en udsættelse uanset niveauet for husleje. De er økonomisk trængte og oftest over en længerevarende periode. Derfor kan blot en lille indkomstnedgang for disse lejere meget vel være den udløsende årsag til en udsættelse. Gældstyngede En stor gæld udgør en væsentlig risiko for at opleve en udsættelse, og det gælder uanset indkomstniveau. De lånetyper, som lavindkomstgrupper har mulighed for at optage og gældsætte sig igennem, er kendetegnet ved meget store renteudgifter. Unge Hver fjerde lejer, der sættes ud af boligen, er mellem 18 og 24 år. De er nye på boligmarkedet, og når unge starter med at få en ustabil boligkarriere, får det typisk også andre negative konsekvenser på fx deres tilknytning til uddannelse, arbejde og familie, som bliver vanskeliggjort. Der er således grund til, at kommuner er særligt opmærksomme på disse yngre lejere. Enlige mænd Seks ud af ti lejere med en udsættelsessag er enlige mænd. Ofte er enlige mænd ikke synlige hverken for udlejeren eller kommunen, men denne overrepræsentation af enlige mænd, der bliver sat ud af deres bolig, kalder på et behov for øget kommunal opmærksomhed på gruppen med henblik på at forebygge udsættelser.

23 ALT I ALT På landsplan er antallet af udsættelser blevet større i perioden , stigende fra i 2007 til i Derefter har der været et fald til de udsættelser i Udviklingen er uens i landets kommuner. I provinsen og i omegnskommunerne til København har der været en stigning i antallet af udsættelser i hele perioden 2007 til kommuner har i perioden haft flere udsættelser i den almene boligsektor end forventet, mens 67 kommuner har haft færre end forventet. Hvis de 27 kommuner kun havde haft det forventede antal udsættelser, ville det have givet omkring færre udsættelser på landsplan i perioden Det svarer til 4,3 pct. af det samlede antal udsættelser i almene boliger i denne periode. 23 Lav indkomst, gæld og generelt dårlig økonomi er det, der især kendetegner personer i risiko for at blive sat ud af deres bolig. Endvidere er unge overrepræsenteret i risikogruppen, og det er enlige mænd og sigtede eller dømte personer også.

24 Pjecen er forfattet af: Gunvor Christensen, forsker, SFI Carsten Wulff, kommunikationsmedarbejder, SFI Mere viden om udsættelser af lejere: Gunvor Christensen, Anders Gade Jeppesen, Agnete Aslaug Kjær, Kristoffer Markwardt: Udsættelser af lejere udvikling og benchmarking. Lejere berørt af fogedsager og udsættelser i perioden Undersøgelsen er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og kan bestilles eller downloades via Udgiver: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015 Foto: Ole Bo Jensen Design: heddabank.dk Tryk: Rosendahls a/s ISBN: e-isbn:

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere