KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2015-2016"

Transkript

1 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

2 KG fra A til Å KGs vision: You and Me are We KG s mission: Alle unge, der går på KG skal have de bedste muligheder for at lære og for at udvikle sig og for at læse videre. Alle ansatte og alle elever på KG forpligter sig til at samarbejde om at opnå disse tre mål. Elever bliver dygtige, når de er aktive i læringsprocessen, derfor er undervisningen bygget op om producerende elever. Vi lægger vægt på at udvikle ansvarlighed, nysgerrighed og bevidsthed om egen læreproces. You and Me are We betyder: Demokratiske ansvarlighed. Individuel læring og udvikling. Forpligtende fællesskab. KG s leveregler: 1. Alle skal lære noget hver eneste dag på KG 2. Alle skal være en del af et fælleskab på KG hver eneste dag 3. Alle skal tale pænt til hinanden og om hinanden 4. Alle skal have feedback på deres arbejde og indsats 5. Alle skal møde til tiden 6. Alle skal aflevere til tiden 7. Alle laver fejl ind imellem, og fejl er vigtige for læring 2

3 A Administrationen ansvars- og arbejdsområder Kom ind på kontoret, så finder vi rette person, der kan svare på dit spørgsmål. Her er en grovkornet skitse over arbejdsopgaver: Ledelsen: Rektor Anne-Birgitte Rasmussen: Bestyrelsen, personale og udvikling Vicerektor Kristian Bennike: Opgavefordeling, studieretninger, elevoptag Uddannelseschef Nina Jensen: Mundtlig eksamen, alle SSO/SRP/SRO, pædagogikum, optagelse af fortsætterelever Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen: Løn, barsel, projektøkonomi Pædagogisk leder Mikkel Sørensen: IT, skema, elevtrivsel, koordinering af skr. afleveringer Administrationen: Driftskoordinator Charlotte Skaarup: Daglige skemaændringer, omsorgs- og feriefridage, safeticket Administrativ medarbejder Bente Wedell: Bogholderi og løn, transport, regninger Administrativ medarbejder Christian Nyby: Bogkælder, post, telefon, safeticket Administrativ medarbejder Noomi Ring: Bogkælder, skr. prøver, SU, bestyrelsessekretær AC er Malene Hegelund: Kommunikation, kg.dk, indkøb, fredag formiddag, innovativt grej, eksamensklager Adresseændring Vi vil så gerne vide hvor du bor! Så giv besked på kontoret, hvis du flytter - der er ingen andre, der gør det. 3

4 Akademiet for talentfulde unge ATU er et fagligt tilbud til fagligt dygtige elever, der har overskud til en ekstra udfordring. Eleven er tilknyttet ATU fra midten af 1.g til første semester i 3.g. I forløbet deltager de unge talenter i forelæsninger og faglige workshops. Du kan som lærer indstille en elev til uddannelseschef Nina Jensen (NJ), der er kontaktperson til ATU. Det er ATU, der beslutter hvilke elever de optager. Find talenterne inden 1. december. Alarm Vi vil gerne have at skolen bliver brugt af ansatte (og gerne med elever) også udenfor almindelig åbningstid. Du kan få instruktion i at håndtere alarmsystemet korrekt af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Udlevér aldrig koden til andre og husk at lås når du går. Arbejdsmiljørepræsentant Svend Erik Larsen (SE) er Arbejdsmiljørepræsentant, og han afholder sikkerhedskurser for science-lærere ved skoleårets begyndelse. Arbejdspladser KG råder over knapt 60 arbejdsplader fordelt i forskellige lokaler. Teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) fordeler: stk stk stk. Møderum 12. prs stk stk stk stk stk stk. Møderum 3. prs. Arbejdstidsregistrering Med overenskomsten følger tidsregistrering. Arbejdstidsregistrering er et tillidsbaseret dialogværktøj mellem den enkelte lærer og ledelsen. Alle lærere har mulighed for at registrere deres arbejdstid i Lectio. Ved fravær (sygdom, feriefridage, omsorgsdage og barns sygdom) registreres det antal timer, du havde planlagt at arbejde pågældende dag hvis der ikke er planlagt aktiviteter på dagen, registreres som tommelfingerregel 7,4 timer. Denne registrering er, som al anden tidsregistrering, naturligvis tillidsbaseret. 4

5 AT - Almen studieforberedelse AT er en mulighed for at undersøge et emne med anvendelse af fagets metoder og begreber. AT er en overfaglig platform med et emne i centrum som skal undersøges fra flere faglige vinkler. Se nærmere på UVM s hjemmeside. Der er seks AT-forløb over tre år, to hvert år. AT 1, 3 og 5 ligger i uge 41, AT 2 ligger lige efter undervisningens afslutning i 1.g, AT 4 er en årsprøve med synopsis, der ligger start juni i 2. g. Her vælger de deltagende lærere en af de tidligere stillede eksamensopgaver. AT 6 er eksamensforløbet, hvor emnet udmeldes af UVM og som er en af de krævede mundtlige eksamener. AT 1, 2, 3 og 5 er hver på en uge, hvor skemaet er ryddet. I hvert af disse forløb deltager 2-3 fag, plan foreligger ved skoleårets start. AT 6 synopsen skrives i to fag, de specifikke krav er angivet i opgaveteksten. I skemaet kan man se frister og procedurer for elevernes valg af fag og sag. Vejledning skemalægges og begge vejledere skal være til stede. Progressionsplan og kompetencemål for forløbene samt Pixibøger ligger i Lectio i AT-mappen. B Barsel Tillykke! Du skal aftale din barsel med vicerektor Kristian Bennike (KB). Herefter udarbejder økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) en barselsplan ud fra dine ønsker. Barselsplanen skal være på plads inden 8 uger efter barnets fødsel. KG skal bruge en kopi af vandrejournalen før vi kan sætte i gang. Husk at udfylde de blanketter, kommunen sender dig ellers får KG ikke barselsrefusion for den løn, vi udbetaler til dig. Det kan i sidste ende betyde, at du vil blive trukket i løn for de refusioner, som KG har mistet Kom bare ud til en kop kaffe med baby og blanket, så poster vi blanketten for dig. Har du spørgsmål om barsel, frister og tariffer, hjælper økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) gerne. Bestyrelsen Bestyrelsen er KGs øverste ansvarlige myndighed. Det er her alle store beslutninger om skolens drift godkendes. Bestyrelsen fastlægger skolens overordnede målsætning og strategi for uddannelserne. Bestyrelsen har ansvar for budget og regnskabsgodkendelse, og den er ansvarlig over for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, så de kommer til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og godkender efter rektors indstilling, ansættelser og afskedigelser af skolens øvrige personale. Der er møde 4-6 gange om året. Der er to lærere med i bestyrelsen: Birthe Schaumburg-Müller (SM), med stemmeret og Robert Pulvertaft (RO), uden stemmeret. Formand: Morten Fisker, mag.art. chefanalytiker, Signal arkitekter. Du kan se en opdateret liste over medlemmer på kg.dk. Administrativ medarbejder Noomi Ring (NR) er sekretær for bestyrelsen. Referater findes på kg.dk/filer. Bogkælder Du finder bogkælderen ved foden af hovedtrappen. Der rådes over to lokaler. Bogkælderen tilses og styres dagligt af en håndfuld prægtige elever. Der er ugentlige åbningstider til 5

6 aflevering. Når du har tjekket bogbestanden i Lectio, kan du selv gå i bogkælderen og tage de bøger, dit hold skal bruge. Husk at være grundig med registreringen af udlån i Lectio det er kedeligt, hvis ikke Lectio viser et reelt at billede af ind- og udlån...og det er brandærgerligt, når læreren før dig glemte Lectio, og du og dit hold ikke kan få de bøger I skal bruge og som Lectio siger ligger på reolen, når de altså ikke gør det!! Bogkælderansvarlige: Administrativ medarbejdere Noomi Ring (NR) og Christian Nyby (CN) og underviser Finn Vanman. Bogkøb I Google Docs ligger Ansøgningsskema Økonomi 2015, som du skal udfylde ved ansøgning om bogklassesæt til bogkælder og større indkøb af udstyr og apparater. Her ligger også opdaterede versioner af regnearket KG budget og regnskab hvori du kan se hvem der er fagkontaktlærer, dit fags rådighedsbeløb, fagenes ansøgninger, kvartalsregnskaber. Dit køb skal altid på forhånd godkendes af din fagkontaktlærer. Tommelfingerregler: - Husk kun at bestille det antal bøger der er absolut brug for - der kan altid suppleres. - Noomi læser ansøgningerne - bestiller - modtager - og klargør bøgerne. - Finn hjælper jer med at skrive ansøgningerne - tjekker bestillinger - samarbejder med Noomi om indkøbene. - Du kan altid få hjælp hos både Finn og Noomi til alt med materialeindkøb og bogbestilling. Bogkælderansvarlig: Administrativ medarbejdere Noomi Ring (NR) og Christian Nyby (CN) og underviser Finn Vanman. Brand slukningsudstyr og øvelser Der er slukningsudstyr i alle science-lokaler, i de røde kasser på gangene, i idræt og i lærerkøkkenet. Opdager du ildebrand, skal du forsøge at slukke branden, og orientere kontoret, der aktiverer alarmen, (hvis branden ikke allerede er slukket) og ringer til brandvæsenet. Alle går roligt, og klassevis til boldbanen, hvor der holdes mandtal. Elevatoren må selvfølgelig ikke bruges. Der er brandøvelser et par gange om året primært på ubelejlige tidspunkter. Sikkerhedsrepræsentanten Svend-Erik Larsen (SE) og teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) er ophavsmænd til de obligatoriske brand- og varslingsøvelser, vi alle lærer en masse af. C Café KåG Cafeen er elevernes egen hyggekrog. Den er ved at blive indrettet i lokalet over for bogdepotet, ved foden af hovedtrappen. Censorater - mundtlige KG er med i den landsdækkende censoratordning og det betyder, at du kan blive udsendt som censor i hele det danske rige. Rejsen kan du selv bestille via WorkPlus (se 6

7 Tjenesterejser), så betaler KG. Overnatter du på censoratstedet, får du timedagpenge, og skal ikke gemme kvitteringer. Skal du have refunderet udlæg, skal Bente Wedell (BW) have kvitteringen. Tal med Bente om afregningen. Som udgangspunkt rejser du med offentlig transport. Afvigelser herfra skal aftales på forhånd med Kristian Bennike (KB). Som censor er du Ministeriets udsendte og dermed en myndighedsperson. Du skal stå inde for at eksamensspørgsmål etc. er i orden, og du skal være til stede, når eleven trækker spørgsmål. Du skal møde i god tid på den skole, du skal være på, og din fornemmeste opgave er at sørge for, at forberedelses- og eksaminationstid bliver overholdt. Cykelparkering Hvis der ikke er mere plads i stativerne i gården, eller ved kontorindgangen, så er der en dejlig tør cykelparkering i p-kælderen. Alle ansatte må stille deres cykler i cykelsektionen i p- kælderen. Cykel du kan da bare låne en KG- cykel! Du kan altid låne en af KGs tre tjenestecykler. Få nøglen på kontoret og god tur! Computerordning for ansatte Du kan låne en bærbar computer og en ipad, hvis du underviser en ipadklasse mens du er ansat på KG. På KG forventer vi, at du bruger den i undervisningen. Du får en udleveret ved skolestart. IT-supporter Thomas Holm (TH) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) på kontoret hjælper gerne plus hele lærerværelset, der også har hver en bærbar fra KG. Du får dit personlige login af It-supporter Thomas Holm i lokale 324. D Det Grønne Klasseværelse På toppen af KG ligger byens lækreste klasseværelse. Med udsigt over tegltagene, kan du få spire til at gro, lave biologiøvelser eller øve verber og måske endda få jord under neglene. Der er træer, buske og små planter, et lille drivhus og masser af frisk luft. Alle hold skemalægges så de af og til kan nyde tagetagen i undervisningen. KG afholder inspirationsworkshops for undervisere. Navina Østergaard (NA) og Finn Vanman (FV) er tovholdere på DGK. DHL På KG dyrkes mange kompetencer en af dem er DHL-løbet, hvor vi igennem mange år har deltaget med elever og ansatte. Det er sjovt, hårdt og hyggeligt og der vanker altid en lækker 7

8 KG-løbetrøje til deltagerne (uanset tid). Hold øje med opslag, lectiobeskeder og rygtedannelser lige omkring sommerferierne. E EAN- nr. Skal du købe noget til KG, kan du bruge KGs EAN.nr ( ). Husk, at få købet godkendt af fagrepræsentanten inden du shopper løs. Betalingen foretages af Bente Wedell (BW) på kontoret, når du har kvitteret for modtagelsen. Husk altid at skrive navn på din bestilling så slipper vi for Lectiobeskeder til alle ansatte á la hvem har bestilt trefod med rist?. Efteruddannelse På KG har vi fokus på udvikling og læring også hos ansatte. Derfor opfordres alle ansatte til at tage på kompetenceudviklende kurser og efteruddannelse med jævne mellemrum og i forhold til din aftalte kompetenceudviklingsplan. Du søger via rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR), som skal godkende alle typer efteruddannelse inden tilmelding. Du finder blanketten i Lectio og på Google docs. Eksamen Eksamen er jo en slags højtid på KG. Alle ansatte har ekstra travlt, eleverne har humørsvingninger, og der er fancy frokost for alle lærere og censorer (der har eksamen omkring frokosttid). Du kan udover dine egne eksamenshold, være censor i hele landet, og du kan fungere som vagt ved både mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver. Skal du være vagt, vil du blive instrueret i dine opgaver af Noomi Ring (NR). Forberedelse til eksamen: Sæt dig grundigt ind i fagets eksamensform og krav til opgivelser og afholdelse af eksamen, herunder adgang til net og andre tilladte hjælpemidler. Spørgsmål skal være hos censor senest fem arbejdsdage inden eksamen. Vær opmærksom på alle forårets helligdage. Spørgsmål kan efter aftale med censor også mailes. Du kan sende dine eksamensspørgsmål til censor via kontoret - så skal de være i kuvert og på skranken senest kl Spørgsmål til lang forberedelse (24 timer) afleveres på kontoret senest to dage før eleverne skal trække, så ingen når at gå i panik. Hvert spørgsmål lægges i separat kuvert (udleveres på kontoret). På hver kuvert skrives holdnavn og et nummer og der vedlægges en rækkefølgeliste. Hvis eleverne kan trække spørgsmål og forberede sig i grupper, vedlægges også en liste over grupperne. Selve eksamensdagen: Du møder i god tid, så du kan tage imod din censor. Morgenvagten fra kontoret kommer op med karakterlisten om morgenen, og du afleverer den underskrevet om eftermiddagen. Mappen med protokollen forlader ikke matriklen. Gangvagten henter også rækkefølgelister på kontoret om morgenen. Såfremt en elev ikke møder op, skal kontoret vide det med det samme, så himmel og hav kan sættes i bevægelse. 8

9 HUSK: Du er vært for censor, sørger for at vedkommende får mad og drikke og holder frokost sammen med vedkommende. Uddannelseschef Nina Jensen (NJ) har det overordnede ansvar for eksamen og afvikler mundtlig og skriftlig eksamen sammen med Noomi Ring (NR). Ekskursioner På KG skal vi ud i verden derfor sætter vi stor pris på undervisning uden for klasseværelset. Udfyld ekskursionsansøgningen 3 uger inden afgang og aflevér den på kontoret. Eleverne betaler selv transport, og KG betaler entré (dog 50% ved særlige arrangementer). Find blanketten i Lectio og i Google docs, udfyld og aflevér til kontoret God tur til jer! Elevcoach Vores studiecoach hedder Trine Rølle. Hun hjælper elever, der har særlige behov og samarbejder med læringsvejlederne. Hvis en elev har særlig udfordringer, så kan du henvise eleven til Trine, der har kontor i lok Elevrådet På KG er elevdemokrati fuldstændigt uundværligt! KGs elevråd er elevernes direkte vej til indflydelse. Elevrådet, også kaldet 50er'rådet, er elevernes talerør. Hver måned mødes 2-3 repræsentanter fra hver klasse for at drøfte det, eleverne sætter på dagsordenen. Repræsentanterne udnævner et antal talspersoner, der skal viderebringe og drøfte tingene med skolens rektor og vicerektor. Alle KG-elever har mulig for at komme med input til 50er'rådet. Du kan finde referater af elevråd-møderne i Lectio. Det er kontaktlærerens ansvar at der vælges elevrådsrepræsentanter og at der følges op på diskussionerne i elevrådet. Elevrådet vælges i starten af skoleåret. Elevsamtaler Elevsamtaler afholdes en gang om måneden (hver 2. måned i 3.g). Formålet med samtalerne er at have fokus på elevernes læring og trivsel, så problemer kan spottes så tidligt i forløbet som muligt, og eleverne kan sendes videre til læringsvejleder eller elevcoach. I elevsamtalerne er der mulighed for at drøfte læringsstile, kompetencer, eksamensangst, faglig feedback mv. De store skriftlige opgaver må meget gerne tænkes ind i samtalerne. Fokus for samtalerne i løbet af de tre år følger de emner der er relevante for de forskellige klassetrin. Elevsamtalerne giver også den tættere relation mellem lærer og elev som er ønsket af eleverne. I forbindelse med samtalerne er det vigtigt, at teamet er fælles om at aftale et emne fra måned til måned, og at samtalen afholdes samtidigt af kontaktlærerne. Samtalemodulerne er fagmoduler der går på skift mellem fagene. Klassen arbejder selv, mens samtalen gennemføres. Eleven kan skrive logbog og/eller læreren kan skrive stikord under samtalen. 9

10 Elevtrivsel På KG er vi meget optaget af at eleverne trives. Der foretages hvert år en elevtrivselsundersøgelse hvor eleverne har mulighed for at ytre sig om hvordan de oplever KG. Trivselsudvalget er ansvarlige for at afvikle undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen præsenteres for elever og lærere og gøres tilgængeligt på hjemmesiden. E- mails Alle lærere på KG har en bestående af initialer efterfulgt Du skal bruge denne i arbejdsmæssige sammenhænge. Dine s er en del af KGs samlede kommunikation brug derfor den faste signatur (som du kan tyvstjæle fra mails fra administrationen og rette til, eller finde i Lectio under skabeloner eller spørg Malene på kontoret) og skriv aldrig noget, der ikke kan tåle en lidt for hurtig reply all. F Fagkontaktlærer Alle fag har en fagkontaktlærer. Denne godkender køb via fagkontoen, og modtager post o.lign. til faget. Oversigt findes i Lectio. Faglokaler 202 Kemi 203/211 Fysik 208/214 Biologi 216 Geografi 229/231 Mediefag 320 Drama/flexrum 402/406 Musik 412 Billedkunst IDDR/IDPI idrætssale Elever må ikke være alene i et faglokale uden forudgående aftale med en faglærer. Der er knyttet depoter til faglokaler både til opbevaring og til fordybelse. Faggruppe Målet for arbejdet i faggrupperne: Fagene skal udvikles, så alle elevers læring styrkes. Alle lærere skal samarbejde om denne udvikling. Faggruppelederen skal være det faglige fyrtårn i gruppen. Han/hun skal orientere sig bredt i fagets udvikling og være den der har styr på læreplaner og eksamensordninger. Det er faggruppelederens ansvar at der sker en udvikling af faget, og at alle i gruppen følger denne udvikling. Der lægges faggruppemøder en af de første arbejdsdage og i løbet af året i onsdagsblokkene. Faggrupperne opfordres til at holde møder ud over de planlagte om eftermiddagen eller aftenen. I faggrupperne diskuterer man åbent undervisning, undervisningsformer og udbyttet af dette. Man samarbejder om at udvikle faget og formidlingen af det. Ligesom i klasserne skal der være en atmosfære af tillid og accept. Man er hinandens støttepersoner og hjælper hvis der er behov. Man har selvfølgelig ekstra fokus på de nye kolleger. 10

11 Fastholdelse For at fastholde eleverne er det vigtigt, at de føler sig set og hørt. Teamlærerne har ansvar for elevernes læring og tager handling hvis det ikke går som det skal. Faglærerne har fokus på ikke-afleverede opgaver, og tager handling hvis eleven ikke afleverer/opnår den ønskede læring. Allerhelst ved personlig kontakt til eleven. Handlingen kan også være at inddrage studiecoach. Ferie Du har fem ugers ferie. De fire uger er placeret som de sidste 20 arbejdsdage i juli. Den femte uges placering aftales fra år til år i samarbejdsudvalget inden ferieårets start. Alle andre hverdage er betragtet som arbejdsdage. Feriefridage Du har op til fem feriefridage til din disposition årligt aftal altid dagene på forhånd og i god tid med Charlotte Skaarup (CS) på kontoret så undgår vi at eleverne får huller i skemaet. Dagene kan placeres hvor det er foreneligt med skolens drift. God fornøjelse. Ferieplan Du kan se KGs ferieplan på kg.dk/filer og i månedskalenderen i Lectio. Fester for elever Det er Brage der organiserer de almindelige elevfester i samarbejde med den festansvarlige lærer, Odin Jakobsen (OJ). Særlige fester: Gamle elevers aften, første fredag i oktober. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Årsfesten i januar. Ansvarlig: Markedsføringsudvalget Gallafesten i foråret. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Sidstedagsfesten for afgangsklasserne i forbindelse med offentliggørelse af eksamen i maj. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Lærerne forventes at deltage i to af disse særfester. Formidlingsansvar Vi vil så gerne have, at flere skal vide mere om alle de spændende ting, der foregår på KG. Send derfor info om dine gode KG-oplevelser til Malene Hegelund (MH) eller Julie Skaar (JuS) så finder I ud af hvordan de gode oplevelser kan deles med resten af KG. 11

12 Forældrekonsultation Afholdes d. 1/ For alle elever på KG. Formålet er, at give elever og forældre mulighed for at tale med enkelte lærere. Eleverne udvælger forhånd de lærere som de vil tale med. De pågældende lærere har en samtale på ca. 10 minutter med eleverne og deres forældre. Forældremøde Afholdes d. 16/ For 1g og 1hf klasser samt deres forældre. Formålet er, at forældrene får et indtryk af skolestarten og klassen. Teamlærerne mødes med klassens elever og forældre. Eleverne har typisk på forhånd planlagt en præsentation fra deres introtur og fortæller lidt om skolestarten. Teamlæreren fortæller om hvordan det går i klassen, informerer og svarer på spørgsmål. Forældresamarbejde På KG lægger vi vægt på god kontakt til elevernes forældre og betragter dem som en ressource i forhold til elevens læringsforløb. Fraværsregistrering På KG vil vi have, at vores elever er her derfor er det vigtigt, at du som det første i undervisningen registrerer de elever, der ikke møder op. Så kan KG iværksætte fastholdelsestiltag, hvor det er nødvendigt. I første blok, skal du føre fravær kl Elever, der møder efter kl skal forbi kontoret og hente en seddel, inden de møder til timen. Hvis elever kommer for sent mere end 5 gange, bliver de indkaldt til en samtale med en læringsvejleder. Oplever du en elev, der i særlig grad mangler til din undervisning, så fortæl det til teamlærer og studievejlederen. Du kan se elevfolderen Gode studievaner på hf/stx på kg.dk/filer/elever Frugtordning Du kan dagligt forvente et smukt anrettet frugtfad centralt placeret på lærerværelset det giver god energi til resten af dagen. En gang om måneden er der kage i stedet for frugt. Fællesarrangementer På KG kan vi godt lide at samle eleverne til særlige arrangementer i salen det kan være teater, foredrag eller lign. Når dit hold er med, forventer vi, at du sidder sammen med dem, og er med til at skabe god ro og orden, og deler den forhåbentlige, gode oplevelse med resten af KG. 12

13 Førstehjælp Der er førstehjælpsudstyr på kontoret. Hjertestarteren finder du på gangen overfor kontoret. Opstår der en situation, hvor ambulance skal tilkaldes, så underret kontoret. I løbet af skoleåret vil der blive afholdt førstehjælpskurser for de ansatte, der endnu ikke har gennemgået kurset. I den mindre alvorlige afdeling, råder kontoret over et lille akutkriselager af hygiejnebind, plastre og neglefile. G Garderobeskab I garderoben ved lærerværelset kan de fleste lærere få et skab og dermed også et dueslag til post. Der er små dueslag i vinduet til dem, der har faste arbejdspladser rundt om på KG, og derfor ikke behøver et grønt skab. Tjek dagligt for post! Globale Gymnasier På KG tror vi på, at vi bliver bedre til at navigere i en globaliseret verden, når vi kender mennesker fra hele verden. Man skal kende mennesker, for at finde ud af, at man har meget til fælles - trods forskellige vilkår. KG er med i Globale Gymnasier - et samarbejde mellem 12 danske gymnasier og hele resten af verden. At være med i Globale Gymnasier, er at være sammen med gymnasieelever fra andre dele af verden. Globalisering er en af KGs virkelig tunge indsatsområder. Målet er at styrke KGs elever til at kunne begå sig som globale medborgere i en stadigt mere forbundet verden. Som global medborger skal vores elever kunne handle og tale sammen med mennesker fra alle kulturer i hele verden bl.a. for at kunne håndtere de fælles udfordringer, som hele verden står overfor. Globalisering toner undervisningen, styrker partnerskaber med skoler i hele verden, og er et pejlemærke for KGs generelle kurs. Læs mere om GG på kg.dk/om kg/globale gymnasier, og på globalegymnasier.dk. Koordinator: Mette Kissow (KI). Grisen Grisen er en kollegial festabe alle lærere giver et fast årligt bidrag, så giver Grisen jule- og sommerfrokost, og gaver til store runde fødselsdage. Grisen bestyres af pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), der også med jævne mellemrum, ser til, at Grisens foderstand holdes vedlige. Der indbetales årligt 270 kr. på Danske Bank: Reg.: 3103 konto: H Handleplan I Handleplanen udstikkes kursen for det kommende skoleår og der sættes milepæle, der skal passeres inden årets udgang. Handleplanen forfattes årligt af repræsentanter fra KGs 13

14 indsatsområder, og rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR) har det overordnede ansvar for indhold og implementering. Hav altid et eksemplar af Handleplanen på dig du vil blive hørt i den! I nødstilfælde vil Handleplanen også være at finde på kg.dk/filer/lærere og i Google docs. HF KG arbejder innovativt i HF-søjlen. Der forsøges med lektieintegreret hf, og alle 1.hf-klasser er ipad-klasser. KG har som landets første almene gymnasium hf-optag i både august og januar. Klasserne p r q er sommer-hf-klasser, t er vinter-hf det er derfor, der er en 3t. Elevernes studiekompetencer skal understøttes af innovative arbejdsmetoder, globale stofområder og producerende elever. Dette sker via projekter henover to år med fokus på innovation, globalitet og produktion. Overskrifterne for projekterne er sundhed og læring, katastrofer og hjælpearbejde og menneskerettigheder. Dertil afvikles et projekt i forbindelse med Globale Gymnasier. Endvidere vil der være et karrierefokusforløb for eleverne, hvor både 1.hf og 2.hf deltager løbende. Joan Steensen (JS) og Betty Hamann (HA) er hf-søjleledere. I Introtur Vi mener, at et godt socialt liv, er med til at danne rammerne om god og solid læring. Alle klasser på KG kommer derfor på introtur inden for den første månedstid på KG. Lærerteamet, tutorelever og idrætslærere deltager i turene. Fælles for alle ture er, at eleverne gennem fysiske udfordringer samarbejder om gode løsninger. Thorbjørn Razga (RZ) er ansvarlig for hf-turene, og Jesper Petersen (JP) for stx-turene. ipad- klasser Alle HF-klasser er ipad-klasser. Det betyder, at alle elever og lærere låner en ipad, som anvendes i undervisningen. Undervisningen organiseres i itunes U og eleverne har tilgang til alt deres undervisningsmateriale fra ipad en. ipad klassernes undervisningsbeskrivelse ligger i itunes U. ipad en gør det let at bevæge sig rundt både i og uden for klassen og kan på den måde gøre undervisningen mere mobil. ipad en anvendes til at producere både tekst, billeder og lyd. Et andet formål med ipad-klasserne er, at udligne nogle af de sociale og økonomiske skel, der kan være på HF. IT i lokalerne Alle klasselokaler har projektor og trådløst internet. På KG forventer vi, at IT er en integreret del af undervisningen. I Lectio kan du se hvilke lokaler, der har hvilke ressourcer. Har du brug for at flytte lokale, kan du tale med Charlotte Skaarup (CS) på kontoret. Skulle der være knas med et stik, en udgang eller med hele molevitten, skal du skrive til gruppen IT support i Lectio, så vil fejlen blive udbedret snarest. Du kan desuden få hjælp hos af Thomas Holm (TH) i 324 eller spørge Mikkel Sørensen (MS) på kontoret. 14

15 IT og kommunikation Simon Larsen er IT-projektleder sekunderet af pædagogisk leder Mikkel Sørensen. IT- support Thomas Holm (TH) er KGs Supportafdeling. Han har base i lokale 324 men han er at finde over alt på KG; og på Lectio, på mail og på J Julefrokost Efter den altid hyggelige juleafslutning for eleverne i salen, serverer Grisen julefrokost for ansatte på KG. Der vil være en enkelt snaps, og mulighed for at købe fadøl/vin/vand, husk derfor gangbar mønt for at undgå at komme til at stå i unødig gæld til Grisen. K Kaffe og te- ordningen KG giver et tilskud, og du kan for formedelst 20 kr. pr. måned drikke ubegrænset af det på lærerværelset tilgængelige kaffe, the og chokolade. Betalingen vil blive trukket over lønnen. Kantinen Kantinen leverer god og sund mad. Der er åbent dagligt mellem kl og Kantinen stå også bag frugtfadet og fredagskagen. Der modtages dankort, kontanter og mobilepay. Karaktergivning Giv karakterer til tiden. Giv kun karakterer, du har tænkt grundigt over. Du kan ikke lave om eller fortryde. Læs grundig grundig! korrektur, så fejl bliver fundet. Du kan kun give karakterer i det tidsrum, Lectios karaktermodul er åbent. Du skal efter bedste evne vurdere den enkelte elevs standpunkt, ud fra det eleven har præsteret. Karakteren -3 og 00 skal altid være ledsaget af en skriftlig kommentar, og eleven skal varsles om disse karakterer inden karaktergivningen. En skriftlig karakter bygger også på det, der laves i timerne. Elever på særlige vilkår skal ikke have standpunkts- og årskarakterer i afsluttende fag, men i fortsætterfag. Du vil blive varskoet om karaktergivning i god tid i Lectio.. HF kursister kan godt få 1. og 2. standpunktskarakter, men aldrig årskarakter i afsluttende fag i 1.HF og slet ikke i 2. HF. På blandede hold får de. KG24 Når eleverne begynder på KG, gør de det med manér. Første skoledag varer 24 timer. Arrangementet planlægges af markedsføringsudvalget, og gennemføres af hele KG. Teamlærer deltager i dagtimerne. 15

16 Klasseteam Et klasseteam er et lærerarbejdsfællesskab, hvor man samarbejder om at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel, læring og udvikling. Der rettes fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel og mulighed for at udvikle sig, og der udøves klasserumsledelse. To af lærerne i teamet er kontaktlærere. Klima på KG KG tager verdens klima alvorligt. Hos os varetager klimagruppen en del af KGs indsats for at få en bærerdygtig drift og skabe rammer, der giver klimabevidste elever. Gruppen ledes af Navina Østergaard (NA) og består af Malene Hegelund (MH), og Peter Hansen (PH) og en god håndfuld arbejdsomme og søde elever. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. Der er to kontaktlærere pr. klasse som fordeler eleverne mellem sig, og kontaktlæreren følger i videst muligt omfang eleven gennem hele studieforløbet på KG. Din opgave som kontaktlærer, er at holde et vågent og venligt øje med ca. 15 elevers faglige og sociale trivsel, og gribe ind, hvor det er nødvendigt. Kontaktlæreren har kontakt til klassens læringsvejleder og elevcoachen. Koder Der er koder til rigtig mange ting på KG på kontoret kan du blive ledt på rette vej til den person, der kan give dig den kode, du mangler. Her er de mest brugte: Netværk, skolens computere og UNI-C: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Google Apps: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Alarmsystem: Tommy Jensen (TJ) Lectio: Kristian Bennike (KB) og Mikkel Sørensen (MS) Alle koder er personlige, og du må ikke lige logge ind for andre. Husk at log af, når du forlader en computer. Kopimaskiner Pædagogisk værksted i 222 rummer tre kopimaskiner, som du kan bruge efter behov. Oplever du, at en kopimaskine ikke kører optimalt, bedes du kontakte pedelleriet, der omgående får maskinen i omdrejninger. Kulturklubben KGs kulturklub drager i samlet flok ud i byen og nyder en bred palet af forskellige kulturelle tilbud. Det kan være museum, koncert, byvandring - ofte afsluttes der med mad. Skulle der tilflyde dig viden om en kulturklubben-egnet begivenhed, kan du lade det strømme videre til 16

17 klubbens uformelle igangsættere, Mette Kissow (KI) eller Mads Strarup (MP). Kulturklubben meddeler sig via Lectio endnu en grund til altid at være opdateret på Lectio! L Lectio Lectio er KGs store skema-, lokale-, ressource-, lærer-, kommunikations-, opgave-, data-, og fraværssystem. Du får din kode af vicerektor Kristian Bennike (KB) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), og du finder et link på forsiden af kg.dk. Koden er strengt personlig sørg for at logge ind uden eleverne ser din kode, og husk altid at logge af Lectio når du fx har ført fravær. Eleverne afleverer skriftlige opgaver via Lectio, du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen), laver undervisningsbeskrivelser, reserverer ressourcer og fører fravær og meget andet men du sygemelder dig aldrig via Lectio! Der vil blive afholdt introkursus for nye lærere. Hold dig altid opdateret i Lectio. Lektier Du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen). Pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) planlægger alle holds skriftlige afleveringer for hele skoleåret. Du må kun flytte skriftlige afleveringer inden for den uge, de er planlagt i. Elever i fortsætterklasser bør have ca. 10 timers elevtid om ugen, afslutter-klasser ca. 12. Lektier, du aftaler med klassen mundtligt, skriver du i Lectio/iTunesU hurtigst muligt. Eleverne skal kunne aflevere opgaver via Lectio. Skriftlige opgaver skal afleveres til det fastsatte tidspunkt, og kan IKKE afleveres derefter Eleverne skal maksimalt aflevere opgaver svarende til 10 elevtimer pr. uge - dog 12 timer i 2.hf/3.g Opgaver skal stilles i god tid: Store opgaver (elevtid over 4 timer): 10 skoledage før aflevering Mindre opgaver (elevtid 2 til 4 timer): 5 skoledag før aflevering Små opgaver kan stilles med kortere frist Eleverne skal have feedback på opgaver inden 10 skoledage (undtagen de særlige årsopgaver) Opgaver skal stilles i lectio/itunes U Lektiehjælp På KG er det vigtigt, at eleverne ved, hvor de kan få hjælp. Derfor har vi lektieværksted hver uge i studieblokken. Alle lærere kan forvente at få en værkstedstjans nu og da. Lektor og Klatten velklædt firmafodbold Talentmassen i lærerkollegiet er ikke alene stor den har også mange facetter. KG stiller med et m/k firmafodboldhold af allerfineste karat. Er du hverken i besiddelse af boldøje eller fodøje-koordination, er du velkommen som hepper. Selve optagelse i basistruppen er vanskelig 17

18 men spørg en idrætslærer, eller Mads Strarup (MP), hvis du er gjort af rette støbning; og kan bære gult uden at blegne. Lærere på KG er dygtige og professionelle Dette kendetegner den dygtige, professionelle lærer på KG: Gode kollegiale samarbejdsvaner: Deler viden, deltager i projekter, enten på KG eller på tværs af institutioner. Er interesseret i at diskutere og reflektere over egen og andres praksis. Inviterer til samarbejde med kolleger, tager ansvar for teamets og søjlens udvikling og opgaveløsning. Er åben og opsøgende overfor nye perspektiver. Gode faglige kvalifikationer: Overskuer fagets metoder og felter. Er interesseret i nye faglige vinkler, og bringer sit fag i spil i forhold til samarbejder og partnerskaber. Gode didaktiske kvalifikationer: Indsigt i didaktiske diskussioner og udviklingsområder i fagene, og bringer viden og indsigt i spil i faggruppen og i hverdagen. Gode teknologiske kvalifikationer: Behersker og anvender nye teknologier i forhold til fag og læring. Gode pædagogiske kvalifikationer: Tydelig som klasseleder og god til at have konstruktiv og anerkendende dialog med elever med fokus på elevernes læring, herunder god til at få og give fremadrettet feedback. God organisatorisk forståelse: Har fod forståelse for organisationen og de institutionelle rammer, og vilje til at tage medansvar for KGs udvikling. Ledelsen vurderer konkretiseringen af de gode kvalifikationer, ud fra disse data: Karakterer og karakterfordeling Frafald på hold Fravær på hold Arbejdet med de skriftlige afleveringer Elevtrivselsundersøgelsen Samarbejdsprojekter omkring læring (fagligt, tværfagligt, ud af huset) Kompetenceudvikling Læringsvejledere KG har seks læringsvejledere. De har kontor ved siden af administrationen og de har på skift træffetider hverdag fra Dine elever vil have en seddel med fra vejlederen, hvis de har konsulteret denne i undervisningstiden. A Sprog og identitet Erik Bagger (BA) og Nicolas Meunier (NM) B international kommunikation og politik - Erik Bagger (BA) og Nicolas Meunier (NM) C Medie Trine Pedersen (TP) D Musik Erik Bagger (BA) og Camilla Burchardt (BU) E Samfund Svend-Erik Larsen (SE) F Innovation Trine Pedersen (TP) X/Z Science Svend-Erik Larsen (SE) Y/Z Krop og Kultur - Erik Bagger (BA) og Camilla Burchardt (BU) 18

19 HF - Betty Haman (HA), Birthe Henriksen (BH) og Maria Lommer (Mal) M Markedsføringsudvalg Markedsføringsudvalget planlægger alle de store events på KG, hvor vi møder potentielle ansøgere eller nye elever. Det er KG24, orienteringsaften/åbent hus, og velkomstaften. Årsfesten og juleafslutningen kommer også under behandling af markedsføringsudvalget. De håndplukkede ambassadørelever hjælper og slår altid en god stemning an. Markedsføringsudvalget ledes af Birthe Schaumburg-Müller (SM) og består også af Simon Gerts Larsen (SL), Mette Petrea Kissow (KI), Julie Skaar (JuS) og Pia Brun (PB). Medarbejderudviklingssamtaler MUS På KG vil vi gerne have at alle ansatte trives optimalt både fagligt og socialt. En MUS er et godt, tillidsbaseret værktøj til at finde ud af det. På KG skal alle lærere have en MUS med den person fra ledelsen, som er i deres søjle. Første del af MUS en er en blok af din undervisning, hvor Anne-Birgitte, Kristian, Nina eller Mikkel deltager, anden del er en samtale ud fra et MUSsamtale-papir, som du får på forhånd. Nyansatte skal have en MUS i løbet af de første tre måneder, gamle lærere MUS ses hvert andet år. Du skriver referat, som du deler med MUSlederen samtalen og referatet er fortroligt mellem jer to, men ledelsen diskuterer samtalernes konklusioner. Mentorordning Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken spørg din mentor. Alle nye lærere på KG får en mentor, der kender KG, og jeres fælles fag. Ordningen indebærer blandt andet, at I ser hinanden undervise i en blok, og efterfølgende taler om det. Det er staldtips, erfaringsudveksling, stort og småt. Merarbejde Det kan ske, at du i løbet af skoleåret bliver bedt om at påtage dig ekstra opgaver, der har et omfang der gør, at der er tale om merarbejde. Så bliver der udarbejdet en merarbejdsaftale og de timer, der er merarbejde bliver enten udbetalt eller afspadseret i det efterfølgende skoleår. Din tidsregistrering kan ikke i sig selv danne grundlag for en opgørelse af merarbejde, derfor er det vigtigt at du løbende sr en dialog med din leder om sammenhængen mellem dine opgaver og dit tidsforbrug. Du bliver indkaldt til samtaler i løbet af året, men kan selvfølgelig altid henvende dig til ledelsen, hvis du ønsker en dialog om dine arbejdsopgaver. Mobiltelefon Som ansat på KG kan du få rådighed over en iphone eller du kan få dit bredbånd betalt. Dine indlandssamtaler betales af KG, og du beholder dit eget nummer hvis du vil. IPhonen afleveres til Kristian Bennike, når din ansættelse ophører. Ringer du udenlands, stemmer til X- faktor, køber togbilletter eller andet, vil du modtage et girokort fra 3. Dette girokort skal du 19

20 tilmelde PBS eller være meget omhyggelig med at betale, ellers får KG en rykker, som du vil blive trukket for i løn. Såfremt du gentagne gange - tre - ikke betaler din regning til tiden, vil du ikke længere kunne have en telefon stillet til rådighed fra KG, og du vil herefter kun have mulighed for at få dit bredbånd betalt. Morgensamling Hele KG mødes til morgensamling også alle ansatte! Her mødes alle udvalg, nyheder spredes, der er underholdning og vigtig information til alle. Morgensamlinger styres af en lille gruppe søde og seriøse elever, og Mikkel Sørensen (MS) er diskret backstage tovholder. Morgensamlingerne ser du i Lectio, og de er typisk placeret i slutningen af første blok og begyndelsen af anden blok. Vi ses til morgensamling! Musical Faktisk løfter KG begrebet skoleforestilling til helt nye højder. Professionel lyd og lys og elevernes og undervisernes fælles talentmasse giver et årligt højdepunkt, man overraskes over hver gang. Der er forestillinger en uge i januar salen bookes til det. Små 1000 elever fra lokale folkeskoler ser forestillingerne om formiddagen, elevernes fravær godskrives; og du skal huske at købe en billet i god tid til aftenforestillingerne. Tovholdere er Christian Jensby (CY), Kirstine Dahlberg (KD), Malene Vibe Schou (MV) og Signe Gjesing (SG). Manuskript, kostumer, pr, billetsalg, scenografi ordner eleverne! Mødeblok en farverig buket Der er teammøder, søjlemøder, faggruppemøde, gruppemøder, indledende møder og opfølgende møder og spontane møder ved kaffemaskinen. Mødeaktivitet er en del af dit arbejde på KG og på KG opfordrer vi til at lave dagsorden og holde den. Mødelokaler Lærerværelset kan bruges til de små og stille møder - og til de store møder for alle. Der bliver i år etableret et nyt mødelokale, som får nr Kom ind på kontoret der er hjælp at hente til at opspore og booke et ledigt lokale. N Nøgler Du får din nøgle af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Erfaringen viser, at nøgler med letgenkendeligt vedhæng nemmere finder hjem til ejeren, i fald de efterlades i en dør, ved kopimaskinen, ved kaffen Pas godt på din nøgle den åbner døre, ikke alle skal ind ad. Finder du en førerløs lærernøgle, afleverer du den på kontoret. 20

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

HANDLEPLAN FOR KG 2015 16

HANDLEPLAN FOR KG 2015 16 HANDLEPLAN FOR KG 2015 16 Læring i centrum - Producerende elever You and Me are We Københavns åbne Gymnasium indrammer både det globale og det nære perspektiv og uddanner derved unge til demokratiske,

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Handleplan for KG 2014 15

Handleplan for KG 2014 15 Handleplan for KG 2014 15 Producerende elever You and Me are We Københavns åbne Gymnasium indrammer både det globale og det nære perspektiv og uddanner derved unge til demokratiske, deltagende verdensborgere.

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 21. marts 2013 Mødetidspunkt: kl. 10:00 Sluttidspunkt: kl.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015.

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. 3.Sem/1.sem 2015 Uge Sommerferie AT AP og NV Fagene Andet 32 33 Onsdag 12/8: kl. 9-11: AR (på FA) kl. 12-16: Kursusdag om it-brug

Læs mere

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn 3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn Uge 39 Mandag 23/9 Pædagogisk grundkursus for nyere lærere: 8.00-14.00 VG-på tværs-møde i klasserne: 9.30-10.00 Tirsdag 24/9 Onsdag 25/9 Bio-talent 9.00-16.00 Torsdag

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere