KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2015-2016"

Transkript

1 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

2 KG fra A til Å KGs vision: You and Me are We KG s mission: Alle unge, der går på KG skal have de bedste muligheder for at lære og for at udvikle sig og for at læse videre. Alle ansatte og alle elever på KG forpligter sig til at samarbejde om at opnå disse tre mål. Elever bliver dygtige, når de er aktive i læringsprocessen, derfor er undervisningen bygget op om producerende elever. Vi lægger vægt på at udvikle ansvarlighed, nysgerrighed og bevidsthed om egen læreproces. You and Me are We betyder: Demokratiske ansvarlighed. Individuel læring og udvikling. Forpligtende fællesskab. KG s leveregler: 1. Alle skal lære noget hver eneste dag på KG 2. Alle skal være en del af et fælleskab på KG hver eneste dag 3. Alle skal tale pænt til hinanden og om hinanden 4. Alle skal have feedback på deres arbejde og indsats 5. Alle skal møde til tiden 6. Alle skal aflevere til tiden 7. Alle laver fejl ind imellem, og fejl er vigtige for læring 2

3 A Administrationen ansvars- og arbejdsområder Kom ind på kontoret, så finder vi rette person, der kan svare på dit spørgsmål. Her er en grovkornet skitse over arbejdsopgaver: Ledelsen: Rektor Anne-Birgitte Rasmussen: Bestyrelsen, personale og udvikling Vicerektor Kristian Bennike: Opgavefordeling, studieretninger, elevoptag Uddannelseschef Nina Jensen: Mundtlig eksamen, alle SSO/SRP/SRO, pædagogikum, optagelse af fortsætterelever Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen: Løn, barsel, projektøkonomi Pædagogisk leder Mikkel Sørensen: IT, skema, elevtrivsel, koordinering af skr. afleveringer Administrationen: Driftskoordinator Charlotte Skaarup: Daglige skemaændringer, omsorgs- og feriefridage, safeticket Administrativ medarbejder Bente Wedell: Bogholderi og løn, transport, regninger Administrativ medarbejder Christian Nyby: Bogkælder, post, telefon, safeticket Administrativ medarbejder Noomi Ring: Bogkælder, skr. prøver, SU, bestyrelsessekretær AC er Malene Hegelund: Kommunikation, kg.dk, indkøb, fredag formiddag, innovativt grej, eksamensklager Adresseændring Vi vil så gerne vide hvor du bor! Så giv besked på kontoret, hvis du flytter - der er ingen andre, der gør det. 3

4 Akademiet for talentfulde unge ATU er et fagligt tilbud til fagligt dygtige elever, der har overskud til en ekstra udfordring. Eleven er tilknyttet ATU fra midten af 1.g til første semester i 3.g. I forløbet deltager de unge talenter i forelæsninger og faglige workshops. Du kan som lærer indstille en elev til uddannelseschef Nina Jensen (NJ), der er kontaktperson til ATU. Det er ATU, der beslutter hvilke elever de optager. Find talenterne inden 1. december. Alarm Vi vil gerne have at skolen bliver brugt af ansatte (og gerne med elever) også udenfor almindelig åbningstid. Du kan få instruktion i at håndtere alarmsystemet korrekt af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Udlevér aldrig koden til andre og husk at lås når du går. Arbejdsmiljørepræsentant Svend Erik Larsen (SE) er Arbejdsmiljørepræsentant, og han afholder sikkerhedskurser for science-lærere ved skoleårets begyndelse. Arbejdspladser KG råder over knapt 60 arbejdsplader fordelt i forskellige lokaler. Teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) fordeler: stk stk stk. Møderum 12. prs stk stk stk stk stk stk. Møderum 3. prs. Arbejdstidsregistrering Med overenskomsten følger tidsregistrering. Arbejdstidsregistrering er et tillidsbaseret dialogværktøj mellem den enkelte lærer og ledelsen. Alle lærere har mulighed for at registrere deres arbejdstid i Lectio. Ved fravær (sygdom, feriefridage, omsorgsdage og barns sygdom) registreres det antal timer, du havde planlagt at arbejde pågældende dag hvis der ikke er planlagt aktiviteter på dagen, registreres som tommelfingerregel 7,4 timer. Denne registrering er, som al anden tidsregistrering, naturligvis tillidsbaseret. 4

5 AT - Almen studieforberedelse AT er en mulighed for at undersøge et emne med anvendelse af fagets metoder og begreber. AT er en overfaglig platform med et emne i centrum som skal undersøges fra flere faglige vinkler. Se nærmere på UVM s hjemmeside. Der er seks AT-forløb over tre år, to hvert år. AT 1, 3 og 5 ligger i uge 41, AT 2 ligger lige efter undervisningens afslutning i 1.g, AT 4 er en årsprøve med synopsis, der ligger start juni i 2. g. Her vælger de deltagende lærere en af de tidligere stillede eksamensopgaver. AT 6 er eksamensforløbet, hvor emnet udmeldes af UVM og som er en af de krævede mundtlige eksamener. AT 1, 2, 3 og 5 er hver på en uge, hvor skemaet er ryddet. I hvert af disse forløb deltager 2-3 fag, plan foreligger ved skoleårets start. AT 6 synopsen skrives i to fag, de specifikke krav er angivet i opgaveteksten. I skemaet kan man se frister og procedurer for elevernes valg af fag og sag. Vejledning skemalægges og begge vejledere skal være til stede. Progressionsplan og kompetencemål for forløbene samt Pixibøger ligger i Lectio i AT-mappen. B Barsel Tillykke! Du skal aftale din barsel med vicerektor Kristian Bennike (KB). Herefter udarbejder økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) en barselsplan ud fra dine ønsker. Barselsplanen skal være på plads inden 8 uger efter barnets fødsel. KG skal bruge en kopi af vandrejournalen før vi kan sætte i gang. Husk at udfylde de blanketter, kommunen sender dig ellers får KG ikke barselsrefusion for den løn, vi udbetaler til dig. Det kan i sidste ende betyde, at du vil blive trukket i løn for de refusioner, som KG har mistet Kom bare ud til en kop kaffe med baby og blanket, så poster vi blanketten for dig. Har du spørgsmål om barsel, frister og tariffer, hjælper økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) gerne. Bestyrelsen Bestyrelsen er KGs øverste ansvarlige myndighed. Det er her alle store beslutninger om skolens drift godkendes. Bestyrelsen fastlægger skolens overordnede målsætning og strategi for uddannelserne. Bestyrelsen har ansvar for budget og regnskabsgodkendelse, og den er ansvarlig over for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, så de kommer til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og godkender efter rektors indstilling, ansættelser og afskedigelser af skolens øvrige personale. Der er møde 4-6 gange om året. Der er to lærere med i bestyrelsen: Birthe Schaumburg-Müller (SM), med stemmeret og Robert Pulvertaft (RO), uden stemmeret. Formand: Morten Fisker, mag.art. chefanalytiker, Signal arkitekter. Du kan se en opdateret liste over medlemmer på kg.dk. Administrativ medarbejder Noomi Ring (NR) er sekretær for bestyrelsen. Referater findes på kg.dk/filer. Bogkælder Du finder bogkælderen ved foden af hovedtrappen. Der rådes over to lokaler. Bogkælderen tilses og styres dagligt af en håndfuld prægtige elever. Der er ugentlige åbningstider til 5

6 aflevering. Når du har tjekket bogbestanden i Lectio, kan du selv gå i bogkælderen og tage de bøger, dit hold skal bruge. Husk at være grundig med registreringen af udlån i Lectio det er kedeligt, hvis ikke Lectio viser et reelt at billede af ind- og udlån...og det er brandærgerligt, når læreren før dig glemte Lectio, og du og dit hold ikke kan få de bøger I skal bruge og som Lectio siger ligger på reolen, når de altså ikke gør det!! Bogkælderansvarlige: Administrativ medarbejdere Noomi Ring (NR) og Christian Nyby (CN) og underviser Finn Vanman. Bogkøb I Google Docs ligger Ansøgningsskema Økonomi 2015, som du skal udfylde ved ansøgning om bogklassesæt til bogkælder og større indkøb af udstyr og apparater. Her ligger også opdaterede versioner af regnearket KG budget og regnskab hvori du kan se hvem der er fagkontaktlærer, dit fags rådighedsbeløb, fagenes ansøgninger, kvartalsregnskaber. Dit køb skal altid på forhånd godkendes af din fagkontaktlærer. Tommelfingerregler: - Husk kun at bestille det antal bøger der er absolut brug for - der kan altid suppleres. - Noomi læser ansøgningerne - bestiller - modtager - og klargør bøgerne. - Finn hjælper jer med at skrive ansøgningerne - tjekker bestillinger - samarbejder med Noomi om indkøbene. - Du kan altid få hjælp hos både Finn og Noomi til alt med materialeindkøb og bogbestilling. Bogkælderansvarlig: Administrativ medarbejdere Noomi Ring (NR) og Christian Nyby (CN) og underviser Finn Vanman. Brand slukningsudstyr og øvelser Der er slukningsudstyr i alle science-lokaler, i de røde kasser på gangene, i idræt og i lærerkøkkenet. Opdager du ildebrand, skal du forsøge at slukke branden, og orientere kontoret, der aktiverer alarmen, (hvis branden ikke allerede er slukket) og ringer til brandvæsenet. Alle går roligt, og klassevis til boldbanen, hvor der holdes mandtal. Elevatoren må selvfølgelig ikke bruges. Der er brandøvelser et par gange om året primært på ubelejlige tidspunkter. Sikkerhedsrepræsentanten Svend-Erik Larsen (SE) og teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) er ophavsmænd til de obligatoriske brand- og varslingsøvelser, vi alle lærer en masse af. C Café KåG Cafeen er elevernes egen hyggekrog. Den er ved at blive indrettet i lokalet over for bogdepotet, ved foden af hovedtrappen. Censorater - mundtlige KG er med i den landsdækkende censoratordning og det betyder, at du kan blive udsendt som censor i hele det danske rige. Rejsen kan du selv bestille via WorkPlus (se 6

7 Tjenesterejser), så betaler KG. Overnatter du på censoratstedet, får du timedagpenge, og skal ikke gemme kvitteringer. Skal du have refunderet udlæg, skal Bente Wedell (BW) have kvitteringen. Tal med Bente om afregningen. Som udgangspunkt rejser du med offentlig transport. Afvigelser herfra skal aftales på forhånd med Kristian Bennike (KB). Som censor er du Ministeriets udsendte og dermed en myndighedsperson. Du skal stå inde for at eksamensspørgsmål etc. er i orden, og du skal være til stede, når eleven trækker spørgsmål. Du skal møde i god tid på den skole, du skal være på, og din fornemmeste opgave er at sørge for, at forberedelses- og eksaminationstid bliver overholdt. Cykelparkering Hvis der ikke er mere plads i stativerne i gården, eller ved kontorindgangen, så er der en dejlig tør cykelparkering i p-kælderen. Alle ansatte må stille deres cykler i cykelsektionen i p- kælderen. Cykel du kan da bare låne en KG- cykel! Du kan altid låne en af KGs tre tjenestecykler. Få nøglen på kontoret og god tur! Computerordning for ansatte Du kan låne en bærbar computer og en ipad, hvis du underviser en ipadklasse mens du er ansat på KG. På KG forventer vi, at du bruger den i undervisningen. Du får en udleveret ved skolestart. IT-supporter Thomas Holm (TH) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) på kontoret hjælper gerne plus hele lærerværelset, der også har hver en bærbar fra KG. Du får dit personlige login af It-supporter Thomas Holm i lokale 324. D Det Grønne Klasseværelse På toppen af KG ligger byens lækreste klasseværelse. Med udsigt over tegltagene, kan du få spire til at gro, lave biologiøvelser eller øve verber og måske endda få jord under neglene. Der er træer, buske og små planter, et lille drivhus og masser af frisk luft. Alle hold skemalægges så de af og til kan nyde tagetagen i undervisningen. KG afholder inspirationsworkshops for undervisere. Navina Østergaard (NA) og Finn Vanman (FV) er tovholdere på DGK. DHL På KG dyrkes mange kompetencer en af dem er DHL-løbet, hvor vi igennem mange år har deltaget med elever og ansatte. Det er sjovt, hårdt og hyggeligt og der vanker altid en lækker 7

8 KG-løbetrøje til deltagerne (uanset tid). Hold øje med opslag, lectiobeskeder og rygtedannelser lige omkring sommerferierne. E EAN- nr. Skal du købe noget til KG, kan du bruge KGs EAN.nr ( ). Husk, at få købet godkendt af fagrepræsentanten inden du shopper løs. Betalingen foretages af Bente Wedell (BW) på kontoret, når du har kvitteret for modtagelsen. Husk altid at skrive navn på din bestilling så slipper vi for Lectiobeskeder til alle ansatte á la hvem har bestilt trefod med rist?. Efteruddannelse På KG har vi fokus på udvikling og læring også hos ansatte. Derfor opfordres alle ansatte til at tage på kompetenceudviklende kurser og efteruddannelse med jævne mellemrum og i forhold til din aftalte kompetenceudviklingsplan. Du søger via rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR), som skal godkende alle typer efteruddannelse inden tilmelding. Du finder blanketten i Lectio og på Google docs. Eksamen Eksamen er jo en slags højtid på KG. Alle ansatte har ekstra travlt, eleverne har humørsvingninger, og der er fancy frokost for alle lærere og censorer (der har eksamen omkring frokosttid). Du kan udover dine egne eksamenshold, være censor i hele landet, og du kan fungere som vagt ved både mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver. Skal du være vagt, vil du blive instrueret i dine opgaver af Noomi Ring (NR). Forberedelse til eksamen: Sæt dig grundigt ind i fagets eksamensform og krav til opgivelser og afholdelse af eksamen, herunder adgang til net og andre tilladte hjælpemidler. Spørgsmål skal være hos censor senest fem arbejdsdage inden eksamen. Vær opmærksom på alle forårets helligdage. Spørgsmål kan efter aftale med censor også mailes. Du kan sende dine eksamensspørgsmål til censor via kontoret - så skal de være i kuvert og på skranken senest kl Spørgsmål til lang forberedelse (24 timer) afleveres på kontoret senest to dage før eleverne skal trække, så ingen når at gå i panik. Hvert spørgsmål lægges i separat kuvert (udleveres på kontoret). På hver kuvert skrives holdnavn og et nummer og der vedlægges en rækkefølgeliste. Hvis eleverne kan trække spørgsmål og forberede sig i grupper, vedlægges også en liste over grupperne. Selve eksamensdagen: Du møder i god tid, så du kan tage imod din censor. Morgenvagten fra kontoret kommer op med karakterlisten om morgenen, og du afleverer den underskrevet om eftermiddagen. Mappen med protokollen forlader ikke matriklen. Gangvagten henter også rækkefølgelister på kontoret om morgenen. Såfremt en elev ikke møder op, skal kontoret vide det med det samme, så himmel og hav kan sættes i bevægelse. 8

9 HUSK: Du er vært for censor, sørger for at vedkommende får mad og drikke og holder frokost sammen med vedkommende. Uddannelseschef Nina Jensen (NJ) har det overordnede ansvar for eksamen og afvikler mundtlig og skriftlig eksamen sammen med Noomi Ring (NR). Ekskursioner På KG skal vi ud i verden derfor sætter vi stor pris på undervisning uden for klasseværelset. Udfyld ekskursionsansøgningen 3 uger inden afgang og aflevér den på kontoret. Eleverne betaler selv transport, og KG betaler entré (dog 50% ved særlige arrangementer). Find blanketten i Lectio og i Google docs, udfyld og aflevér til kontoret God tur til jer! Elevcoach Vores studiecoach hedder Trine Rølle. Hun hjælper elever, der har særlige behov og samarbejder med læringsvejlederne. Hvis en elev har særlig udfordringer, så kan du henvise eleven til Trine, der har kontor i lok Elevrådet På KG er elevdemokrati fuldstændigt uundværligt! KGs elevråd er elevernes direkte vej til indflydelse. Elevrådet, også kaldet 50er'rådet, er elevernes talerør. Hver måned mødes 2-3 repræsentanter fra hver klasse for at drøfte det, eleverne sætter på dagsordenen. Repræsentanterne udnævner et antal talspersoner, der skal viderebringe og drøfte tingene med skolens rektor og vicerektor. Alle KG-elever har mulig for at komme med input til 50er'rådet. Du kan finde referater af elevråd-møderne i Lectio. Det er kontaktlærerens ansvar at der vælges elevrådsrepræsentanter og at der følges op på diskussionerne i elevrådet. Elevrådet vælges i starten af skoleåret. Elevsamtaler Elevsamtaler afholdes en gang om måneden (hver 2. måned i 3.g). Formålet med samtalerne er at have fokus på elevernes læring og trivsel, så problemer kan spottes så tidligt i forløbet som muligt, og eleverne kan sendes videre til læringsvejleder eller elevcoach. I elevsamtalerne er der mulighed for at drøfte læringsstile, kompetencer, eksamensangst, faglig feedback mv. De store skriftlige opgaver må meget gerne tænkes ind i samtalerne. Fokus for samtalerne i løbet af de tre år følger de emner der er relevante for de forskellige klassetrin. Elevsamtalerne giver også den tættere relation mellem lærer og elev som er ønsket af eleverne. I forbindelse med samtalerne er det vigtigt, at teamet er fælles om at aftale et emne fra måned til måned, og at samtalen afholdes samtidigt af kontaktlærerne. Samtalemodulerne er fagmoduler der går på skift mellem fagene. Klassen arbejder selv, mens samtalen gennemføres. Eleven kan skrive logbog og/eller læreren kan skrive stikord under samtalen. 9

10 Elevtrivsel På KG er vi meget optaget af at eleverne trives. Der foretages hvert år en elevtrivselsundersøgelse hvor eleverne har mulighed for at ytre sig om hvordan de oplever KG. Trivselsudvalget er ansvarlige for at afvikle undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen præsenteres for elever og lærere og gøres tilgængeligt på hjemmesiden. E- mails Alle lærere på KG har en bestående af initialer efterfulgt Du skal bruge denne i arbejdsmæssige sammenhænge. Dine s er en del af KGs samlede kommunikation brug derfor den faste signatur (som du kan tyvstjæle fra mails fra administrationen og rette til, eller finde i Lectio under skabeloner eller spørg Malene på kontoret) og skriv aldrig noget, der ikke kan tåle en lidt for hurtig reply all. F Fagkontaktlærer Alle fag har en fagkontaktlærer. Denne godkender køb via fagkontoen, og modtager post o.lign. til faget. Oversigt findes i Lectio. Faglokaler 202 Kemi 203/211 Fysik 208/214 Biologi 216 Geografi 229/231 Mediefag 320 Drama/flexrum 402/406 Musik 412 Billedkunst IDDR/IDPI idrætssale Elever må ikke være alene i et faglokale uden forudgående aftale med en faglærer. Der er knyttet depoter til faglokaler både til opbevaring og til fordybelse. Faggruppe Målet for arbejdet i faggrupperne: Fagene skal udvikles, så alle elevers læring styrkes. Alle lærere skal samarbejde om denne udvikling. Faggruppelederen skal være det faglige fyrtårn i gruppen. Han/hun skal orientere sig bredt i fagets udvikling og være den der har styr på læreplaner og eksamensordninger. Det er faggruppelederens ansvar at der sker en udvikling af faget, og at alle i gruppen følger denne udvikling. Der lægges faggruppemøder en af de første arbejdsdage og i løbet af året i onsdagsblokkene. Faggrupperne opfordres til at holde møder ud over de planlagte om eftermiddagen eller aftenen. I faggrupperne diskuterer man åbent undervisning, undervisningsformer og udbyttet af dette. Man samarbejder om at udvikle faget og formidlingen af det. Ligesom i klasserne skal der være en atmosfære af tillid og accept. Man er hinandens støttepersoner og hjælper hvis der er behov. Man har selvfølgelig ekstra fokus på de nye kolleger. 10

11 Fastholdelse For at fastholde eleverne er det vigtigt, at de føler sig set og hørt. Teamlærerne har ansvar for elevernes læring og tager handling hvis det ikke går som det skal. Faglærerne har fokus på ikke-afleverede opgaver, og tager handling hvis eleven ikke afleverer/opnår den ønskede læring. Allerhelst ved personlig kontakt til eleven. Handlingen kan også være at inddrage studiecoach. Ferie Du har fem ugers ferie. De fire uger er placeret som de sidste 20 arbejdsdage i juli. Den femte uges placering aftales fra år til år i samarbejdsudvalget inden ferieårets start. Alle andre hverdage er betragtet som arbejdsdage. Feriefridage Du har op til fem feriefridage til din disposition årligt aftal altid dagene på forhånd og i god tid med Charlotte Skaarup (CS) på kontoret så undgår vi at eleverne får huller i skemaet. Dagene kan placeres hvor det er foreneligt med skolens drift. God fornøjelse. Ferieplan Du kan se KGs ferieplan på kg.dk/filer og i månedskalenderen i Lectio. Fester for elever Det er Brage der organiserer de almindelige elevfester i samarbejde med den festansvarlige lærer, Odin Jakobsen (OJ). Særlige fester: Gamle elevers aften, første fredag i oktober. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Årsfesten i januar. Ansvarlig: Markedsføringsudvalget Gallafesten i foråret. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Sidstedagsfesten for afgangsklasserne i forbindelse med offentliggørelse af eksamen i maj. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Lærerne forventes at deltage i to af disse særfester. Formidlingsansvar Vi vil så gerne have, at flere skal vide mere om alle de spændende ting, der foregår på KG. Send derfor info om dine gode KG-oplevelser til Malene Hegelund (MH) eller Julie Skaar (JuS) så finder I ud af hvordan de gode oplevelser kan deles med resten af KG. 11

12 Forældrekonsultation Afholdes d. 1/ For alle elever på KG. Formålet er, at give elever og forældre mulighed for at tale med enkelte lærere. Eleverne udvælger forhånd de lærere som de vil tale med. De pågældende lærere har en samtale på ca. 10 minutter med eleverne og deres forældre. Forældremøde Afholdes d. 16/ For 1g og 1hf klasser samt deres forældre. Formålet er, at forældrene får et indtryk af skolestarten og klassen. Teamlærerne mødes med klassens elever og forældre. Eleverne har typisk på forhånd planlagt en præsentation fra deres introtur og fortæller lidt om skolestarten. Teamlæreren fortæller om hvordan det går i klassen, informerer og svarer på spørgsmål. Forældresamarbejde På KG lægger vi vægt på god kontakt til elevernes forældre og betragter dem som en ressource i forhold til elevens læringsforløb. Fraværsregistrering På KG vil vi have, at vores elever er her derfor er det vigtigt, at du som det første i undervisningen registrerer de elever, der ikke møder op. Så kan KG iværksætte fastholdelsestiltag, hvor det er nødvendigt. I første blok, skal du føre fravær kl Elever, der møder efter kl skal forbi kontoret og hente en seddel, inden de møder til timen. Hvis elever kommer for sent mere end 5 gange, bliver de indkaldt til en samtale med en læringsvejleder. Oplever du en elev, der i særlig grad mangler til din undervisning, så fortæl det til teamlærer og studievejlederen. Du kan se elevfolderen Gode studievaner på hf/stx på kg.dk/filer/elever Frugtordning Du kan dagligt forvente et smukt anrettet frugtfad centralt placeret på lærerværelset det giver god energi til resten af dagen. En gang om måneden er der kage i stedet for frugt. Fællesarrangementer På KG kan vi godt lide at samle eleverne til særlige arrangementer i salen det kan være teater, foredrag eller lign. Når dit hold er med, forventer vi, at du sidder sammen med dem, og er med til at skabe god ro og orden, og deler den forhåbentlige, gode oplevelse med resten af KG. 12

13 Førstehjælp Der er førstehjælpsudstyr på kontoret. Hjertestarteren finder du på gangen overfor kontoret. Opstår der en situation, hvor ambulance skal tilkaldes, så underret kontoret. I løbet af skoleåret vil der blive afholdt førstehjælpskurser for de ansatte, der endnu ikke har gennemgået kurset. I den mindre alvorlige afdeling, råder kontoret over et lille akutkriselager af hygiejnebind, plastre og neglefile. G Garderobeskab I garderoben ved lærerværelset kan de fleste lærere få et skab og dermed også et dueslag til post. Der er små dueslag i vinduet til dem, der har faste arbejdspladser rundt om på KG, og derfor ikke behøver et grønt skab. Tjek dagligt for post! Globale Gymnasier På KG tror vi på, at vi bliver bedre til at navigere i en globaliseret verden, når vi kender mennesker fra hele verden. Man skal kende mennesker, for at finde ud af, at man har meget til fælles - trods forskellige vilkår. KG er med i Globale Gymnasier - et samarbejde mellem 12 danske gymnasier og hele resten af verden. At være med i Globale Gymnasier, er at være sammen med gymnasieelever fra andre dele af verden. Globalisering er en af KGs virkelig tunge indsatsområder. Målet er at styrke KGs elever til at kunne begå sig som globale medborgere i en stadigt mere forbundet verden. Som global medborger skal vores elever kunne handle og tale sammen med mennesker fra alle kulturer i hele verden bl.a. for at kunne håndtere de fælles udfordringer, som hele verden står overfor. Globalisering toner undervisningen, styrker partnerskaber med skoler i hele verden, og er et pejlemærke for KGs generelle kurs. Læs mere om GG på kg.dk/om kg/globale gymnasier, og på globalegymnasier.dk. Koordinator: Mette Kissow (KI). Grisen Grisen er en kollegial festabe alle lærere giver et fast årligt bidrag, så giver Grisen jule- og sommerfrokost, og gaver til store runde fødselsdage. Grisen bestyres af pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), der også med jævne mellemrum, ser til, at Grisens foderstand holdes vedlige. Der indbetales årligt 270 kr. på Danske Bank: Reg.: 3103 konto: H Handleplan I Handleplanen udstikkes kursen for det kommende skoleår og der sættes milepæle, der skal passeres inden årets udgang. Handleplanen forfattes årligt af repræsentanter fra KGs 13

14 indsatsområder, og rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR) har det overordnede ansvar for indhold og implementering. Hav altid et eksemplar af Handleplanen på dig du vil blive hørt i den! I nødstilfælde vil Handleplanen også være at finde på kg.dk/filer/lærere og i Google docs. HF KG arbejder innovativt i HF-søjlen. Der forsøges med lektieintegreret hf, og alle 1.hf-klasser er ipad-klasser. KG har som landets første almene gymnasium hf-optag i både august og januar. Klasserne p r q er sommer-hf-klasser, t er vinter-hf det er derfor, der er en 3t. Elevernes studiekompetencer skal understøttes af innovative arbejdsmetoder, globale stofområder og producerende elever. Dette sker via projekter henover to år med fokus på innovation, globalitet og produktion. Overskrifterne for projekterne er sundhed og læring, katastrofer og hjælpearbejde og menneskerettigheder. Dertil afvikles et projekt i forbindelse med Globale Gymnasier. Endvidere vil der være et karrierefokusforløb for eleverne, hvor både 1.hf og 2.hf deltager løbende. Joan Steensen (JS) og Betty Hamann (HA) er hf-søjleledere. I Introtur Vi mener, at et godt socialt liv, er med til at danne rammerne om god og solid læring. Alle klasser på KG kommer derfor på introtur inden for den første månedstid på KG. Lærerteamet, tutorelever og idrætslærere deltager i turene. Fælles for alle ture er, at eleverne gennem fysiske udfordringer samarbejder om gode løsninger. Thorbjørn Razga (RZ) er ansvarlig for hf-turene, og Jesper Petersen (JP) for stx-turene. ipad- klasser Alle HF-klasser er ipad-klasser. Det betyder, at alle elever og lærere låner en ipad, som anvendes i undervisningen. Undervisningen organiseres i itunes U og eleverne har tilgang til alt deres undervisningsmateriale fra ipad en. ipad klassernes undervisningsbeskrivelse ligger i itunes U. ipad en gør det let at bevæge sig rundt både i og uden for klassen og kan på den måde gøre undervisningen mere mobil. ipad en anvendes til at producere både tekst, billeder og lyd. Et andet formål med ipad-klasserne er, at udligne nogle af de sociale og økonomiske skel, der kan være på HF. IT i lokalerne Alle klasselokaler har projektor og trådløst internet. På KG forventer vi, at IT er en integreret del af undervisningen. I Lectio kan du se hvilke lokaler, der har hvilke ressourcer. Har du brug for at flytte lokale, kan du tale med Charlotte Skaarup (CS) på kontoret. Skulle der være knas med et stik, en udgang eller med hele molevitten, skal du skrive til gruppen IT support i Lectio, så vil fejlen blive udbedret snarest. Du kan desuden få hjælp hos af Thomas Holm (TH) i 324 eller spørge Mikkel Sørensen (MS) på kontoret. 14

15 IT og kommunikation Simon Larsen er IT-projektleder sekunderet af pædagogisk leder Mikkel Sørensen. IT- support Thomas Holm (TH) er KGs Supportafdeling. Han har base i lokale 324 men han er at finde over alt på KG; og på Lectio, på mail og på J Julefrokost Efter den altid hyggelige juleafslutning for eleverne i salen, serverer Grisen julefrokost for ansatte på KG. Der vil være en enkelt snaps, og mulighed for at købe fadøl/vin/vand, husk derfor gangbar mønt for at undgå at komme til at stå i unødig gæld til Grisen. K Kaffe og te- ordningen KG giver et tilskud, og du kan for formedelst 20 kr. pr. måned drikke ubegrænset af det på lærerværelset tilgængelige kaffe, the og chokolade. Betalingen vil blive trukket over lønnen. Kantinen Kantinen leverer god og sund mad. Der er åbent dagligt mellem kl og Kantinen stå også bag frugtfadet og fredagskagen. Der modtages dankort, kontanter og mobilepay. Karaktergivning Giv karakterer til tiden. Giv kun karakterer, du har tænkt grundigt over. Du kan ikke lave om eller fortryde. Læs grundig grundig! korrektur, så fejl bliver fundet. Du kan kun give karakterer i det tidsrum, Lectios karaktermodul er åbent. Du skal efter bedste evne vurdere den enkelte elevs standpunkt, ud fra det eleven har præsteret. Karakteren -3 og 00 skal altid være ledsaget af en skriftlig kommentar, og eleven skal varsles om disse karakterer inden karaktergivningen. En skriftlig karakter bygger også på det, der laves i timerne. Elever på særlige vilkår skal ikke have standpunkts- og årskarakterer i afsluttende fag, men i fortsætterfag. Du vil blive varskoet om karaktergivning i god tid i Lectio.. HF kursister kan godt få 1. og 2. standpunktskarakter, men aldrig årskarakter i afsluttende fag i 1.HF og slet ikke i 2. HF. På blandede hold får de. KG24 Når eleverne begynder på KG, gør de det med manér. Første skoledag varer 24 timer. Arrangementet planlægges af markedsføringsudvalget, og gennemføres af hele KG. Teamlærer deltager i dagtimerne. 15

16 Klasseteam Et klasseteam er et lærerarbejdsfællesskab, hvor man samarbejder om at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel, læring og udvikling. Der rettes fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel og mulighed for at udvikle sig, og der udøves klasserumsledelse. To af lærerne i teamet er kontaktlærere. Klima på KG KG tager verdens klima alvorligt. Hos os varetager klimagruppen en del af KGs indsats for at få en bærerdygtig drift og skabe rammer, der giver klimabevidste elever. Gruppen ledes af Navina Østergaard (NA) og består af Malene Hegelund (MH), og Peter Hansen (PH) og en god håndfuld arbejdsomme og søde elever. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. Der er to kontaktlærere pr. klasse som fordeler eleverne mellem sig, og kontaktlæreren følger i videst muligt omfang eleven gennem hele studieforløbet på KG. Din opgave som kontaktlærer, er at holde et vågent og venligt øje med ca. 15 elevers faglige og sociale trivsel, og gribe ind, hvor det er nødvendigt. Kontaktlæreren har kontakt til klassens læringsvejleder og elevcoachen. Koder Der er koder til rigtig mange ting på KG på kontoret kan du blive ledt på rette vej til den person, der kan give dig den kode, du mangler. Her er de mest brugte: Netværk, skolens computere og UNI-C: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Google Apps: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Alarmsystem: Tommy Jensen (TJ) Lectio: Kristian Bennike (KB) og Mikkel Sørensen (MS) Alle koder er personlige, og du må ikke lige logge ind for andre. Husk at log af, når du forlader en computer. Kopimaskiner Pædagogisk værksted i 222 rummer tre kopimaskiner, som du kan bruge efter behov. Oplever du, at en kopimaskine ikke kører optimalt, bedes du kontakte pedelleriet, der omgående får maskinen i omdrejninger. Kulturklubben KGs kulturklub drager i samlet flok ud i byen og nyder en bred palet af forskellige kulturelle tilbud. Det kan være museum, koncert, byvandring - ofte afsluttes der med mad. Skulle der tilflyde dig viden om en kulturklubben-egnet begivenhed, kan du lade det strømme videre til 16

17 klubbens uformelle igangsættere, Mette Kissow (KI) eller Mads Strarup (MP). Kulturklubben meddeler sig via Lectio endnu en grund til altid at være opdateret på Lectio! L Lectio Lectio er KGs store skema-, lokale-, ressource-, lærer-, kommunikations-, opgave-, data-, og fraværssystem. Du får din kode af vicerektor Kristian Bennike (KB) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), og du finder et link på forsiden af kg.dk. Koden er strengt personlig sørg for at logge ind uden eleverne ser din kode, og husk altid at logge af Lectio når du fx har ført fravær. Eleverne afleverer skriftlige opgaver via Lectio, du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen), laver undervisningsbeskrivelser, reserverer ressourcer og fører fravær og meget andet men du sygemelder dig aldrig via Lectio! Der vil blive afholdt introkursus for nye lærere. Hold dig altid opdateret i Lectio. Lektier Du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen). Pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) planlægger alle holds skriftlige afleveringer for hele skoleåret. Du må kun flytte skriftlige afleveringer inden for den uge, de er planlagt i. Elever i fortsætterklasser bør have ca. 10 timers elevtid om ugen, afslutter-klasser ca. 12. Lektier, du aftaler med klassen mundtligt, skriver du i Lectio/iTunesU hurtigst muligt. Eleverne skal kunne aflevere opgaver via Lectio. Skriftlige opgaver skal afleveres til det fastsatte tidspunkt, og kan IKKE afleveres derefter Eleverne skal maksimalt aflevere opgaver svarende til 10 elevtimer pr. uge - dog 12 timer i 2.hf/3.g Opgaver skal stilles i god tid: Store opgaver (elevtid over 4 timer): 10 skoledage før aflevering Mindre opgaver (elevtid 2 til 4 timer): 5 skoledag før aflevering Små opgaver kan stilles med kortere frist Eleverne skal have feedback på opgaver inden 10 skoledage (undtagen de særlige årsopgaver) Opgaver skal stilles i lectio/itunes U Lektiehjælp På KG er det vigtigt, at eleverne ved, hvor de kan få hjælp. Derfor har vi lektieværksted hver uge i studieblokken. Alle lærere kan forvente at få en værkstedstjans nu og da. Lektor og Klatten velklædt firmafodbold Talentmassen i lærerkollegiet er ikke alene stor den har også mange facetter. KG stiller med et m/k firmafodboldhold af allerfineste karat. Er du hverken i besiddelse af boldøje eller fodøje-koordination, er du velkommen som hepper. Selve optagelse i basistruppen er vanskelig 17

18 men spørg en idrætslærer, eller Mads Strarup (MP), hvis du er gjort af rette støbning; og kan bære gult uden at blegne. Lærere på KG er dygtige og professionelle Dette kendetegner den dygtige, professionelle lærer på KG: Gode kollegiale samarbejdsvaner: Deler viden, deltager i projekter, enten på KG eller på tværs af institutioner. Er interesseret i at diskutere og reflektere over egen og andres praksis. Inviterer til samarbejde med kolleger, tager ansvar for teamets og søjlens udvikling og opgaveløsning. Er åben og opsøgende overfor nye perspektiver. Gode faglige kvalifikationer: Overskuer fagets metoder og felter. Er interesseret i nye faglige vinkler, og bringer sit fag i spil i forhold til samarbejder og partnerskaber. Gode didaktiske kvalifikationer: Indsigt i didaktiske diskussioner og udviklingsområder i fagene, og bringer viden og indsigt i spil i faggruppen og i hverdagen. Gode teknologiske kvalifikationer: Behersker og anvender nye teknologier i forhold til fag og læring. Gode pædagogiske kvalifikationer: Tydelig som klasseleder og god til at have konstruktiv og anerkendende dialog med elever med fokus på elevernes læring, herunder god til at få og give fremadrettet feedback. God organisatorisk forståelse: Har fod forståelse for organisationen og de institutionelle rammer, og vilje til at tage medansvar for KGs udvikling. Ledelsen vurderer konkretiseringen af de gode kvalifikationer, ud fra disse data: Karakterer og karakterfordeling Frafald på hold Fravær på hold Arbejdet med de skriftlige afleveringer Elevtrivselsundersøgelsen Samarbejdsprojekter omkring læring (fagligt, tværfagligt, ud af huset) Kompetenceudvikling Læringsvejledere KG har seks læringsvejledere. De har kontor ved siden af administrationen og de har på skift træffetider hverdag fra Dine elever vil have en seddel med fra vejlederen, hvis de har konsulteret denne i undervisningstiden. A Sprog og identitet Erik Bagger (BA) og Nicolas Meunier (NM) B international kommunikation og politik - Erik Bagger (BA) og Nicolas Meunier (NM) C Medie Trine Pedersen (TP) D Musik Erik Bagger (BA) og Camilla Burchardt (BU) E Samfund Svend-Erik Larsen (SE) F Innovation Trine Pedersen (TP) X/Z Science Svend-Erik Larsen (SE) Y/Z Krop og Kultur - Erik Bagger (BA) og Camilla Burchardt (BU) 18

19 HF - Betty Haman (HA), Birthe Henriksen (BH) og Maria Lommer (Mal) M Markedsføringsudvalg Markedsføringsudvalget planlægger alle de store events på KG, hvor vi møder potentielle ansøgere eller nye elever. Det er KG24, orienteringsaften/åbent hus, og velkomstaften. Årsfesten og juleafslutningen kommer også under behandling af markedsføringsudvalget. De håndplukkede ambassadørelever hjælper og slår altid en god stemning an. Markedsføringsudvalget ledes af Birthe Schaumburg-Müller (SM) og består også af Simon Gerts Larsen (SL), Mette Petrea Kissow (KI), Julie Skaar (JuS) og Pia Brun (PB). Medarbejderudviklingssamtaler MUS På KG vil vi gerne have at alle ansatte trives optimalt både fagligt og socialt. En MUS er et godt, tillidsbaseret værktøj til at finde ud af det. På KG skal alle lærere have en MUS med den person fra ledelsen, som er i deres søjle. Første del af MUS en er en blok af din undervisning, hvor Anne-Birgitte, Kristian, Nina eller Mikkel deltager, anden del er en samtale ud fra et MUSsamtale-papir, som du får på forhånd. Nyansatte skal have en MUS i løbet af de første tre måneder, gamle lærere MUS ses hvert andet år. Du skriver referat, som du deler med MUSlederen samtalen og referatet er fortroligt mellem jer to, men ledelsen diskuterer samtalernes konklusioner. Mentorordning Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken spørg din mentor. Alle nye lærere på KG får en mentor, der kender KG, og jeres fælles fag. Ordningen indebærer blandt andet, at I ser hinanden undervise i en blok, og efterfølgende taler om det. Det er staldtips, erfaringsudveksling, stort og småt. Merarbejde Det kan ske, at du i løbet af skoleåret bliver bedt om at påtage dig ekstra opgaver, der har et omfang der gør, at der er tale om merarbejde. Så bliver der udarbejdet en merarbejdsaftale og de timer, der er merarbejde bliver enten udbetalt eller afspadseret i det efterfølgende skoleår. Din tidsregistrering kan ikke i sig selv danne grundlag for en opgørelse af merarbejde, derfor er det vigtigt at du løbende sr en dialog med din leder om sammenhængen mellem dine opgaver og dit tidsforbrug. Du bliver indkaldt til samtaler i løbet af året, men kan selvfølgelig altid henvende dig til ledelsen, hvis du ønsker en dialog om dine arbejdsopgaver. Mobiltelefon Som ansat på KG kan du få rådighed over en iphone eller du kan få dit bredbånd betalt. Dine indlandssamtaler betales af KG, og du beholder dit eget nummer hvis du vil. IPhonen afleveres til Kristian Bennike, når din ansættelse ophører. Ringer du udenlands, stemmer til X- faktor, køber togbilletter eller andet, vil du modtage et girokort fra 3. Dette girokort skal du 19

20 tilmelde PBS eller være meget omhyggelig med at betale, ellers får KG en rykker, som du vil blive trukket for i løn. Såfremt du gentagne gange - tre - ikke betaler din regning til tiden, vil du ikke længere kunne have en telefon stillet til rådighed fra KG, og du vil herefter kun have mulighed for at få dit bredbånd betalt. Morgensamling Hele KG mødes til morgensamling også alle ansatte! Her mødes alle udvalg, nyheder spredes, der er underholdning og vigtig information til alle. Morgensamlinger styres af en lille gruppe søde og seriøse elever, og Mikkel Sørensen (MS) er diskret backstage tovholder. Morgensamlingerne ser du i Lectio, og de er typisk placeret i slutningen af første blok og begyndelsen af anden blok. Vi ses til morgensamling! Musical Faktisk løfter KG begrebet skoleforestilling til helt nye højder. Professionel lyd og lys og elevernes og undervisernes fælles talentmasse giver et årligt højdepunkt, man overraskes over hver gang. Der er forestillinger en uge i januar salen bookes til det. Små 1000 elever fra lokale folkeskoler ser forestillingerne om formiddagen, elevernes fravær godskrives; og du skal huske at købe en billet i god tid til aftenforestillingerne. Tovholdere er Christian Jensby (CY), Kirstine Dahlberg (KD), Malene Vibe Schou (MV) og Signe Gjesing (SG). Manuskript, kostumer, pr, billetsalg, scenografi ordner eleverne! Mødeblok en farverig buket Der er teammøder, søjlemøder, faggruppemøde, gruppemøder, indledende møder og opfølgende møder og spontane møder ved kaffemaskinen. Mødeaktivitet er en del af dit arbejde på KG og på KG opfordrer vi til at lave dagsorden og holde den. Mødelokaler Lærerværelset kan bruges til de små og stille møder - og til de store møder for alle. Der bliver i år etableret et nyt mødelokale, som får nr Kom ind på kontoret der er hjælp at hente til at opspore og booke et ledigt lokale. N Nøgler Du får din nøgle af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Erfaringen viser, at nøgler med letgenkendeligt vedhæng nemmere finder hjem til ejeren, i fald de efterlades i en dør, ved kopimaskinen, ved kaffen Pas godt på din nøgle den åbner døre, ikke alle skal ind ad. Finder du en førerløs lærernøgle, afleverer du den på kontoret. 20

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

HANDLEPLAN FOR KG 2015 16

HANDLEPLAN FOR KG 2015 16 HANDLEPLAN FOR KG 2015 16 Læring i centrum - Producerende elever You and Me are We Københavns åbne Gymnasium indrammer både det globale og det nære perspektiv og uddanner derved unge til demokratiske,

Læs mere

Rapport fra Klasserumskulturudvalget:

Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Sankt Annæ Gymnasium September 2010 Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Baggrunden: Klasserumskulturudvalget blev nedsat som et ad hoc udvalg i skoleåret 2009/10 i forlængelse af en pædagogisk dag i

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

KG Aktive og producerende elever bedre læring

KG Aktive og producerende elever bedre læring KG 201617 Aktive og producerende elever bedre læring You and Me are We Københavns åbne Gymnasium forstår sig selv som en del af både det globale og det lokale samfund og uddanner unge til dygtige, demokratiske,

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Eksamensorientering - sommeren 2017

Eksamensorientering - sommeren 2017 Eksamensorientering - sommeren 2017 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret går fra d. 10/8 til og med d. 23/6. Eksamen og årsprøver er blot en del af jeres undervisningsår. Hvad betyder det for jer? Undervisningsforløb

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Velkommen på OEG 2016. Håndbog for nye studerende

Velkommen på OEG 2016. Håndbog for nye studerende Velkommen på OEG 2016 Håndbog for nye studerende 2016 Kære kommende 1.g er Om kort tid tager du de første skridt op ad trappen på Ørestad Gymnasium. Det er første skridt på en rejse mod ny viden, ny venskaber

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Hvem er vi? Ulla Wogensen (uw@norreg.dk) Teamleder for klassen Dansk (3-årigt fag på A-niveau) Idræt (3-årigt fag på C-niveau) Asta og Johan Tutorer Hvem

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.)

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.) Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16 Resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme (B) og i en ekstraramme (E), Derudover er der sat procenttal for målene. Basisrammen er ved fuld udbetaling 60.000

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalgsoversigt Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalg side Bygningsudvalg 1 Holdoprettelsesudvalget 2 IT-udvalget 3 HF-udvalget 4 Fællestimeudvalget 5 Efteruddannelsesudvalget 6 AT-udvalget 7 Morgensamlingsudvalget

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen:

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Den samlede elevtrivsel i afdelingen er gået markant frem i forhold til 2014 (+5) og ligger nu højere end både landsgennemsnittet

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere