KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2015-2016"

Transkript

1 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

2 KG fra A til Å KGs vision: You and Me are We KG s mission: Alle unge, der går på KG skal have de bedste muligheder for at lære og for at udvikle sig og for at læse videre. Alle ansatte og alle elever på KG forpligter sig til at samarbejde om at opnå disse tre mål. Elever bliver dygtige, når de er aktive i læringsprocessen, derfor er undervisningen bygget op om producerende elever. Vi lægger vægt på at udvikle ansvarlighed, nysgerrighed og bevidsthed om egen læreproces. You and Me are We betyder: Demokratiske ansvarlighed. Individuel læring og udvikling. Forpligtende fællesskab. KG s leveregler: 1. Alle skal lære noget hver eneste dag på KG 2. Alle skal være en del af et fælleskab på KG hver eneste dag 3. Alle skal tale pænt til hinanden og om hinanden 4. Alle skal have feedback på deres arbejde og indsats 5. Alle skal møde til tiden 6. Alle skal aflevere til tiden 7. Alle laver fejl ind imellem, og fejl er vigtige for læring 2

3 A Administrationen ansvars- og arbejdsområder Kom ind på kontoret, så finder vi rette person, der kan svare på dit spørgsmål. Her er en grovkornet skitse over arbejdsopgaver: Ledelsen: Rektor Anne-Birgitte Rasmussen: Bestyrelsen, personale og udvikling Vicerektor Kristian Bennike: Opgavefordeling, studieretninger, elevoptag Uddannelseschef Nina Jensen: Mundtlig eksamen, alle SSO/SRP/SRO, pædagogikum, optagelse af fortsætterelever Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen: Løn, barsel, projektøkonomi Pædagogisk leder Mikkel Sørensen: IT, skema, elevtrivsel, koordinering af skr. afleveringer Administrationen: Driftskoordinator Charlotte Skaarup: Daglige skemaændringer, omsorgs- og feriefridage, safeticket Administrativ medarbejder Bente Wedell: Bogholderi og løn, transport, regninger Administrativ medarbejder Christian Nyby: Bogkælder, post, telefon, safeticket Administrativ medarbejder Noomi Ring: Bogkælder, skr. prøver, SU, bestyrelsessekretær AC er Malene Hegelund: Kommunikation, kg.dk, indkøb, fredag formiddag, innovativt grej, eksamensklager Adresseændring Vi vil så gerne vide hvor du bor! Så giv besked på kontoret, hvis du flytter - der er ingen andre, der gør det. 3

4 Akademiet for talentfulde unge ATU er et fagligt tilbud til fagligt dygtige elever, der har overskud til en ekstra udfordring. Eleven er tilknyttet ATU fra midten af 1.g til første semester i 3.g. I forløbet deltager de unge talenter i forelæsninger og faglige workshops. Du kan som lærer indstille en elev til uddannelseschef Nina Jensen (NJ), der er kontaktperson til ATU. Det er ATU, der beslutter hvilke elever de optager. Find talenterne inden 1. december. Alarm Vi vil gerne have at skolen bliver brugt af ansatte (og gerne med elever) også udenfor almindelig åbningstid. Du kan få instruktion i at håndtere alarmsystemet korrekt af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Udlevér aldrig koden til andre og husk at lås når du går. Arbejdsmiljørepræsentant Svend Erik Larsen (SE) er Arbejdsmiljørepræsentant, og han afholder sikkerhedskurser for science-lærere ved skoleårets begyndelse. Arbejdspladser KG råder over knapt 60 arbejdsplader fordelt i forskellige lokaler. Teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) fordeler: stk stk stk. Møderum 12. prs stk stk stk stk stk stk. Møderum 3. prs. Arbejdstidsregistrering Med overenskomsten følger tidsregistrering. Arbejdstidsregistrering er et tillidsbaseret dialogværktøj mellem den enkelte lærer og ledelsen. Alle lærere har mulighed for at registrere deres arbejdstid i Lectio. Ved fravær (sygdom, feriefridage, omsorgsdage og barns sygdom) registreres det antal timer, du havde planlagt at arbejde pågældende dag hvis der ikke er planlagt aktiviteter på dagen, registreres som tommelfingerregel 7,4 timer. Denne registrering er, som al anden tidsregistrering, naturligvis tillidsbaseret. 4

5 AT - Almen studieforberedelse AT er en mulighed for at undersøge et emne med anvendelse af fagets metoder og begreber. AT er en overfaglig platform med et emne i centrum som skal undersøges fra flere faglige vinkler. Se nærmere på UVM s hjemmeside. Der er seks AT-forløb over tre år, to hvert år. AT 1, 3 og 5 ligger i uge 41, AT 2 ligger lige efter undervisningens afslutning i 1.g, AT 4 er en årsprøve med synopsis, der ligger start juni i 2. g. Her vælger de deltagende lærere en af de tidligere stillede eksamensopgaver. AT 6 er eksamensforløbet, hvor emnet udmeldes af UVM og som er en af de krævede mundtlige eksamener. AT 1, 2, 3 og 5 er hver på en uge, hvor skemaet er ryddet. I hvert af disse forløb deltager 2-3 fag, plan foreligger ved skoleårets start. AT 6 synopsen skrives i to fag, de specifikke krav er angivet i opgaveteksten. I skemaet kan man se frister og procedurer for elevernes valg af fag og sag. Vejledning skemalægges og begge vejledere skal være til stede. Progressionsplan og kompetencemål for forløbene samt Pixibøger ligger i Lectio i AT-mappen. B Barsel Tillykke! Du skal aftale din barsel med vicerektor Kristian Bennike (KB). Herefter udarbejder økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) en barselsplan ud fra dine ønsker. Barselsplanen skal være på plads inden 8 uger efter barnets fødsel. KG skal bruge en kopi af vandrejournalen før vi kan sætte i gang. Husk at udfylde de blanketter, kommunen sender dig ellers får KG ikke barselsrefusion for den løn, vi udbetaler til dig. Det kan i sidste ende betyde, at du vil blive trukket i løn for de refusioner, som KG har mistet Kom bare ud til en kop kaffe med baby og blanket, så poster vi blanketten for dig. Har du spørgsmål om barsel, frister og tariffer, hjælper økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) gerne. Bestyrelsen Bestyrelsen er KGs øverste ansvarlige myndighed. Det er her alle store beslutninger om skolens drift godkendes. Bestyrelsen fastlægger skolens overordnede målsætning og strategi for uddannelserne. Bestyrelsen har ansvar for budget og regnskabsgodkendelse, og den er ansvarlig over for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, så de kommer til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og godkender efter rektors indstilling, ansættelser og afskedigelser af skolens øvrige personale. Der er møde 4-6 gange om året. Der er to lærere med i bestyrelsen: Birthe Schaumburg-Müller (SM), med stemmeret og Robert Pulvertaft (RO), uden stemmeret. Formand: Morten Fisker, mag.art. chefanalytiker, Signal arkitekter. Du kan se en opdateret liste over medlemmer på kg.dk. Administrativ medarbejder Noomi Ring (NR) er sekretær for bestyrelsen. Referater findes på kg.dk/filer. Bogkælder Du finder bogkælderen ved foden af hovedtrappen. Der rådes over to lokaler. Bogkælderen tilses og styres dagligt af en håndfuld prægtige elever. Der er ugentlige åbningstider til 5

6 aflevering. Når du har tjekket bogbestanden i Lectio, kan du selv gå i bogkælderen og tage de bøger, dit hold skal bruge. Husk at være grundig med registreringen af udlån i Lectio det er kedeligt, hvis ikke Lectio viser et reelt at billede af ind- og udlån...og det er brandærgerligt, når læreren før dig glemte Lectio, og du og dit hold ikke kan få de bøger I skal bruge og som Lectio siger ligger på reolen, når de altså ikke gør det!! Bogkælderansvarlige: Administrativ medarbejdere Noomi Ring (NR) og Christian Nyby (CN) og underviser Finn Vanman. Bogkøb I Google Docs ligger Ansøgningsskema Økonomi 2015, som du skal udfylde ved ansøgning om bogklassesæt til bogkælder og større indkøb af udstyr og apparater. Her ligger også opdaterede versioner af regnearket KG budget og regnskab hvori du kan se hvem der er fagkontaktlærer, dit fags rådighedsbeløb, fagenes ansøgninger, kvartalsregnskaber. Dit køb skal altid på forhånd godkendes af din fagkontaktlærer. Tommelfingerregler: - Husk kun at bestille det antal bøger der er absolut brug for - der kan altid suppleres. - Noomi læser ansøgningerne - bestiller - modtager - og klargør bøgerne. - Finn hjælper jer med at skrive ansøgningerne - tjekker bestillinger - samarbejder med Noomi om indkøbene. - Du kan altid få hjælp hos både Finn og Noomi til alt med materialeindkøb og bogbestilling. Bogkælderansvarlig: Administrativ medarbejdere Noomi Ring (NR) og Christian Nyby (CN) og underviser Finn Vanman. Brand slukningsudstyr og øvelser Der er slukningsudstyr i alle science-lokaler, i de røde kasser på gangene, i idræt og i lærerkøkkenet. Opdager du ildebrand, skal du forsøge at slukke branden, og orientere kontoret, der aktiverer alarmen, (hvis branden ikke allerede er slukket) og ringer til brandvæsenet. Alle går roligt, og klassevis til boldbanen, hvor der holdes mandtal. Elevatoren må selvfølgelig ikke bruges. Der er brandøvelser et par gange om året primært på ubelejlige tidspunkter. Sikkerhedsrepræsentanten Svend-Erik Larsen (SE) og teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) er ophavsmænd til de obligatoriske brand- og varslingsøvelser, vi alle lærer en masse af. C Café KåG Cafeen er elevernes egen hyggekrog. Den er ved at blive indrettet i lokalet over for bogdepotet, ved foden af hovedtrappen. Censorater - mundtlige KG er med i den landsdækkende censoratordning og det betyder, at du kan blive udsendt som censor i hele det danske rige. Rejsen kan du selv bestille via WorkPlus (se 6

7 Tjenesterejser), så betaler KG. Overnatter du på censoratstedet, får du timedagpenge, og skal ikke gemme kvitteringer. Skal du have refunderet udlæg, skal Bente Wedell (BW) have kvitteringen. Tal med Bente om afregningen. Som udgangspunkt rejser du med offentlig transport. Afvigelser herfra skal aftales på forhånd med Kristian Bennike (KB). Som censor er du Ministeriets udsendte og dermed en myndighedsperson. Du skal stå inde for at eksamensspørgsmål etc. er i orden, og du skal være til stede, når eleven trækker spørgsmål. Du skal møde i god tid på den skole, du skal være på, og din fornemmeste opgave er at sørge for, at forberedelses- og eksaminationstid bliver overholdt. Cykelparkering Hvis der ikke er mere plads i stativerne i gården, eller ved kontorindgangen, så er der en dejlig tør cykelparkering i p-kælderen. Alle ansatte må stille deres cykler i cykelsektionen i p- kælderen. Cykel du kan da bare låne en KG- cykel! Du kan altid låne en af KGs tre tjenestecykler. Få nøglen på kontoret og god tur! Computerordning for ansatte Du kan låne en bærbar computer og en ipad, hvis du underviser en ipadklasse mens du er ansat på KG. På KG forventer vi, at du bruger den i undervisningen. Du får en udleveret ved skolestart. IT-supporter Thomas Holm (TH) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) på kontoret hjælper gerne plus hele lærerværelset, der også har hver en bærbar fra KG. Du får dit personlige login af It-supporter Thomas Holm i lokale 324. D Det Grønne Klasseværelse På toppen af KG ligger byens lækreste klasseværelse. Med udsigt over tegltagene, kan du få spire til at gro, lave biologiøvelser eller øve verber og måske endda få jord under neglene. Der er træer, buske og små planter, et lille drivhus og masser af frisk luft. Alle hold skemalægges så de af og til kan nyde tagetagen i undervisningen. KG afholder inspirationsworkshops for undervisere. Navina Østergaard (NA) og Finn Vanman (FV) er tovholdere på DGK. DHL På KG dyrkes mange kompetencer en af dem er DHL-løbet, hvor vi igennem mange år har deltaget med elever og ansatte. Det er sjovt, hårdt og hyggeligt og der vanker altid en lækker 7

8 KG-løbetrøje til deltagerne (uanset tid). Hold øje med opslag, lectiobeskeder og rygtedannelser lige omkring sommerferierne. E EAN- nr. Skal du købe noget til KG, kan du bruge KGs EAN.nr ( ). Husk, at få købet godkendt af fagrepræsentanten inden du shopper løs. Betalingen foretages af Bente Wedell (BW) på kontoret, når du har kvitteret for modtagelsen. Husk altid at skrive navn på din bestilling så slipper vi for Lectiobeskeder til alle ansatte á la hvem har bestilt trefod med rist?. Efteruddannelse På KG har vi fokus på udvikling og læring også hos ansatte. Derfor opfordres alle ansatte til at tage på kompetenceudviklende kurser og efteruddannelse med jævne mellemrum og i forhold til din aftalte kompetenceudviklingsplan. Du søger via rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR), som skal godkende alle typer efteruddannelse inden tilmelding. Du finder blanketten i Lectio og på Google docs. Eksamen Eksamen er jo en slags højtid på KG. Alle ansatte har ekstra travlt, eleverne har humørsvingninger, og der er fancy frokost for alle lærere og censorer (der har eksamen omkring frokosttid). Du kan udover dine egne eksamenshold, være censor i hele landet, og du kan fungere som vagt ved både mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver. Skal du være vagt, vil du blive instrueret i dine opgaver af Noomi Ring (NR). Forberedelse til eksamen: Sæt dig grundigt ind i fagets eksamensform og krav til opgivelser og afholdelse af eksamen, herunder adgang til net og andre tilladte hjælpemidler. Spørgsmål skal være hos censor senest fem arbejdsdage inden eksamen. Vær opmærksom på alle forårets helligdage. Spørgsmål kan efter aftale med censor også mailes. Du kan sende dine eksamensspørgsmål til censor via kontoret - så skal de være i kuvert og på skranken senest kl Spørgsmål til lang forberedelse (24 timer) afleveres på kontoret senest to dage før eleverne skal trække, så ingen når at gå i panik. Hvert spørgsmål lægges i separat kuvert (udleveres på kontoret). På hver kuvert skrives holdnavn og et nummer og der vedlægges en rækkefølgeliste. Hvis eleverne kan trække spørgsmål og forberede sig i grupper, vedlægges også en liste over grupperne. Selve eksamensdagen: Du møder i god tid, så du kan tage imod din censor. Morgenvagten fra kontoret kommer op med karakterlisten om morgenen, og du afleverer den underskrevet om eftermiddagen. Mappen med protokollen forlader ikke matriklen. Gangvagten henter også rækkefølgelister på kontoret om morgenen. Såfremt en elev ikke møder op, skal kontoret vide det med det samme, så himmel og hav kan sættes i bevægelse. 8

9 HUSK: Du er vært for censor, sørger for at vedkommende får mad og drikke og holder frokost sammen med vedkommende. Uddannelseschef Nina Jensen (NJ) har det overordnede ansvar for eksamen og afvikler mundtlig og skriftlig eksamen sammen med Noomi Ring (NR). Ekskursioner På KG skal vi ud i verden derfor sætter vi stor pris på undervisning uden for klasseværelset. Udfyld ekskursionsansøgningen 3 uger inden afgang og aflevér den på kontoret. Eleverne betaler selv transport, og KG betaler entré (dog 50% ved særlige arrangementer). Find blanketten i Lectio og i Google docs, udfyld og aflevér til kontoret God tur til jer! Elevcoach Vores studiecoach hedder Trine Rølle. Hun hjælper elever, der har særlige behov og samarbejder med læringsvejlederne. Hvis en elev har særlig udfordringer, så kan du henvise eleven til Trine, der har kontor i lok Elevrådet På KG er elevdemokrati fuldstændigt uundværligt! KGs elevråd er elevernes direkte vej til indflydelse. Elevrådet, også kaldet 50er'rådet, er elevernes talerør. Hver måned mødes 2-3 repræsentanter fra hver klasse for at drøfte det, eleverne sætter på dagsordenen. Repræsentanterne udnævner et antal talspersoner, der skal viderebringe og drøfte tingene med skolens rektor og vicerektor. Alle KG-elever har mulig for at komme med input til 50er'rådet. Du kan finde referater af elevråd-møderne i Lectio. Det er kontaktlærerens ansvar at der vælges elevrådsrepræsentanter og at der følges op på diskussionerne i elevrådet. Elevrådet vælges i starten af skoleåret. Elevsamtaler Elevsamtaler afholdes en gang om måneden (hver 2. måned i 3.g). Formålet med samtalerne er at have fokus på elevernes læring og trivsel, så problemer kan spottes så tidligt i forløbet som muligt, og eleverne kan sendes videre til læringsvejleder eller elevcoach. I elevsamtalerne er der mulighed for at drøfte læringsstile, kompetencer, eksamensangst, faglig feedback mv. De store skriftlige opgaver må meget gerne tænkes ind i samtalerne. Fokus for samtalerne i løbet af de tre år følger de emner der er relevante for de forskellige klassetrin. Elevsamtalerne giver også den tættere relation mellem lærer og elev som er ønsket af eleverne. I forbindelse med samtalerne er det vigtigt, at teamet er fælles om at aftale et emne fra måned til måned, og at samtalen afholdes samtidigt af kontaktlærerne. Samtalemodulerne er fagmoduler der går på skift mellem fagene. Klassen arbejder selv, mens samtalen gennemføres. Eleven kan skrive logbog og/eller læreren kan skrive stikord under samtalen. 9

10 Elevtrivsel På KG er vi meget optaget af at eleverne trives. Der foretages hvert år en elevtrivselsundersøgelse hvor eleverne har mulighed for at ytre sig om hvordan de oplever KG. Trivselsudvalget er ansvarlige for at afvikle undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen præsenteres for elever og lærere og gøres tilgængeligt på hjemmesiden. E- mails Alle lærere på KG har en bestående af initialer efterfulgt Du skal bruge denne i arbejdsmæssige sammenhænge. Dine s er en del af KGs samlede kommunikation brug derfor den faste signatur (som du kan tyvstjæle fra mails fra administrationen og rette til, eller finde i Lectio under skabeloner eller spørg Malene på kontoret) og skriv aldrig noget, der ikke kan tåle en lidt for hurtig reply all. F Fagkontaktlærer Alle fag har en fagkontaktlærer. Denne godkender køb via fagkontoen, og modtager post o.lign. til faget. Oversigt findes i Lectio. Faglokaler 202 Kemi 203/211 Fysik 208/214 Biologi 216 Geografi 229/231 Mediefag 320 Drama/flexrum 402/406 Musik 412 Billedkunst IDDR/IDPI idrætssale Elever må ikke være alene i et faglokale uden forudgående aftale med en faglærer. Der er knyttet depoter til faglokaler både til opbevaring og til fordybelse. Faggruppe Målet for arbejdet i faggrupperne: Fagene skal udvikles, så alle elevers læring styrkes. Alle lærere skal samarbejde om denne udvikling. Faggruppelederen skal være det faglige fyrtårn i gruppen. Han/hun skal orientere sig bredt i fagets udvikling og være den der har styr på læreplaner og eksamensordninger. Det er faggruppelederens ansvar at der sker en udvikling af faget, og at alle i gruppen følger denne udvikling. Der lægges faggruppemøder en af de første arbejdsdage og i løbet af året i onsdagsblokkene. Faggrupperne opfordres til at holde møder ud over de planlagte om eftermiddagen eller aftenen. I faggrupperne diskuterer man åbent undervisning, undervisningsformer og udbyttet af dette. Man samarbejder om at udvikle faget og formidlingen af det. Ligesom i klasserne skal der være en atmosfære af tillid og accept. Man er hinandens støttepersoner og hjælper hvis der er behov. Man har selvfølgelig ekstra fokus på de nye kolleger. 10

11 Fastholdelse For at fastholde eleverne er det vigtigt, at de føler sig set og hørt. Teamlærerne har ansvar for elevernes læring og tager handling hvis det ikke går som det skal. Faglærerne har fokus på ikke-afleverede opgaver, og tager handling hvis eleven ikke afleverer/opnår den ønskede læring. Allerhelst ved personlig kontakt til eleven. Handlingen kan også være at inddrage studiecoach. Ferie Du har fem ugers ferie. De fire uger er placeret som de sidste 20 arbejdsdage i juli. Den femte uges placering aftales fra år til år i samarbejdsudvalget inden ferieårets start. Alle andre hverdage er betragtet som arbejdsdage. Feriefridage Du har op til fem feriefridage til din disposition årligt aftal altid dagene på forhånd og i god tid med Charlotte Skaarup (CS) på kontoret så undgår vi at eleverne får huller i skemaet. Dagene kan placeres hvor det er foreneligt med skolens drift. God fornøjelse. Ferieplan Du kan se KGs ferieplan på kg.dk/filer og i månedskalenderen i Lectio. Fester for elever Det er Brage der organiserer de almindelige elevfester i samarbejde med den festansvarlige lærer, Odin Jakobsen (OJ). Særlige fester: Gamle elevers aften, første fredag i oktober. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Årsfesten i januar. Ansvarlig: Markedsføringsudvalget Gallafesten i foråret. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Sidstedagsfesten for afgangsklasserne i forbindelse med offentliggørelse af eksamen i maj. Ansvarlig: Den festansvarlige lærer. Lærerne forventes at deltage i to af disse særfester. Formidlingsansvar Vi vil så gerne have, at flere skal vide mere om alle de spændende ting, der foregår på KG. Send derfor info om dine gode KG-oplevelser til Malene Hegelund (MH) eller Julie Skaar (JuS) så finder I ud af hvordan de gode oplevelser kan deles med resten af KG. 11

12 Forældrekonsultation Afholdes d. 1/ For alle elever på KG. Formålet er, at give elever og forældre mulighed for at tale med enkelte lærere. Eleverne udvælger forhånd de lærere som de vil tale med. De pågældende lærere har en samtale på ca. 10 minutter med eleverne og deres forældre. Forældremøde Afholdes d. 16/ For 1g og 1hf klasser samt deres forældre. Formålet er, at forældrene får et indtryk af skolestarten og klassen. Teamlærerne mødes med klassens elever og forældre. Eleverne har typisk på forhånd planlagt en præsentation fra deres introtur og fortæller lidt om skolestarten. Teamlæreren fortæller om hvordan det går i klassen, informerer og svarer på spørgsmål. Forældresamarbejde På KG lægger vi vægt på god kontakt til elevernes forældre og betragter dem som en ressource i forhold til elevens læringsforløb. Fraværsregistrering På KG vil vi have, at vores elever er her derfor er det vigtigt, at du som det første i undervisningen registrerer de elever, der ikke møder op. Så kan KG iværksætte fastholdelsestiltag, hvor det er nødvendigt. I første blok, skal du føre fravær kl Elever, der møder efter kl skal forbi kontoret og hente en seddel, inden de møder til timen. Hvis elever kommer for sent mere end 5 gange, bliver de indkaldt til en samtale med en læringsvejleder. Oplever du en elev, der i særlig grad mangler til din undervisning, så fortæl det til teamlærer og studievejlederen. Du kan se elevfolderen Gode studievaner på hf/stx på kg.dk/filer/elever Frugtordning Du kan dagligt forvente et smukt anrettet frugtfad centralt placeret på lærerværelset det giver god energi til resten af dagen. En gang om måneden er der kage i stedet for frugt. Fællesarrangementer På KG kan vi godt lide at samle eleverne til særlige arrangementer i salen det kan være teater, foredrag eller lign. Når dit hold er med, forventer vi, at du sidder sammen med dem, og er med til at skabe god ro og orden, og deler den forhåbentlige, gode oplevelse med resten af KG. 12

13 Førstehjælp Der er førstehjælpsudstyr på kontoret. Hjertestarteren finder du på gangen overfor kontoret. Opstår der en situation, hvor ambulance skal tilkaldes, så underret kontoret. I løbet af skoleåret vil der blive afholdt førstehjælpskurser for de ansatte, der endnu ikke har gennemgået kurset. I den mindre alvorlige afdeling, råder kontoret over et lille akutkriselager af hygiejnebind, plastre og neglefile. G Garderobeskab I garderoben ved lærerværelset kan de fleste lærere få et skab og dermed også et dueslag til post. Der er små dueslag i vinduet til dem, der har faste arbejdspladser rundt om på KG, og derfor ikke behøver et grønt skab. Tjek dagligt for post! Globale Gymnasier På KG tror vi på, at vi bliver bedre til at navigere i en globaliseret verden, når vi kender mennesker fra hele verden. Man skal kende mennesker, for at finde ud af, at man har meget til fælles - trods forskellige vilkår. KG er med i Globale Gymnasier - et samarbejde mellem 12 danske gymnasier og hele resten af verden. At være med i Globale Gymnasier, er at være sammen med gymnasieelever fra andre dele af verden. Globalisering er en af KGs virkelig tunge indsatsområder. Målet er at styrke KGs elever til at kunne begå sig som globale medborgere i en stadigt mere forbundet verden. Som global medborger skal vores elever kunne handle og tale sammen med mennesker fra alle kulturer i hele verden bl.a. for at kunne håndtere de fælles udfordringer, som hele verden står overfor. Globalisering toner undervisningen, styrker partnerskaber med skoler i hele verden, og er et pejlemærke for KGs generelle kurs. Læs mere om GG på kg.dk/om kg/globale gymnasier, og på globalegymnasier.dk. Koordinator: Mette Kissow (KI). Grisen Grisen er en kollegial festabe alle lærere giver et fast årligt bidrag, så giver Grisen jule- og sommerfrokost, og gaver til store runde fødselsdage. Grisen bestyres af pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), der også med jævne mellemrum, ser til, at Grisens foderstand holdes vedlige. Der indbetales årligt 270 kr. på Danske Bank: Reg.: 3103 konto: H Handleplan I Handleplanen udstikkes kursen for det kommende skoleår og der sættes milepæle, der skal passeres inden årets udgang. Handleplanen forfattes årligt af repræsentanter fra KGs 13

14 indsatsområder, og rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR) har det overordnede ansvar for indhold og implementering. Hav altid et eksemplar af Handleplanen på dig du vil blive hørt i den! I nødstilfælde vil Handleplanen også være at finde på kg.dk/filer/lærere og i Google docs. HF KG arbejder innovativt i HF-søjlen. Der forsøges med lektieintegreret hf, og alle 1.hf-klasser er ipad-klasser. KG har som landets første almene gymnasium hf-optag i både august og januar. Klasserne p r q er sommer-hf-klasser, t er vinter-hf det er derfor, der er en 3t. Elevernes studiekompetencer skal understøttes af innovative arbejdsmetoder, globale stofområder og producerende elever. Dette sker via projekter henover to år med fokus på innovation, globalitet og produktion. Overskrifterne for projekterne er sundhed og læring, katastrofer og hjælpearbejde og menneskerettigheder. Dertil afvikles et projekt i forbindelse med Globale Gymnasier. Endvidere vil der være et karrierefokusforløb for eleverne, hvor både 1.hf og 2.hf deltager løbende. Joan Steensen (JS) og Betty Hamann (HA) er hf-søjleledere. I Introtur Vi mener, at et godt socialt liv, er med til at danne rammerne om god og solid læring. Alle klasser på KG kommer derfor på introtur inden for den første månedstid på KG. Lærerteamet, tutorelever og idrætslærere deltager i turene. Fælles for alle ture er, at eleverne gennem fysiske udfordringer samarbejder om gode løsninger. Thorbjørn Razga (RZ) er ansvarlig for hf-turene, og Jesper Petersen (JP) for stx-turene. ipad- klasser Alle HF-klasser er ipad-klasser. Det betyder, at alle elever og lærere låner en ipad, som anvendes i undervisningen. Undervisningen organiseres i itunes U og eleverne har tilgang til alt deres undervisningsmateriale fra ipad en. ipad klassernes undervisningsbeskrivelse ligger i itunes U. ipad en gør det let at bevæge sig rundt både i og uden for klassen og kan på den måde gøre undervisningen mere mobil. ipad en anvendes til at producere både tekst, billeder og lyd. Et andet formål med ipad-klasserne er, at udligne nogle af de sociale og økonomiske skel, der kan være på HF. IT i lokalerne Alle klasselokaler har projektor og trådløst internet. På KG forventer vi, at IT er en integreret del af undervisningen. I Lectio kan du se hvilke lokaler, der har hvilke ressourcer. Har du brug for at flytte lokale, kan du tale med Charlotte Skaarup (CS) på kontoret. Skulle der være knas med et stik, en udgang eller med hele molevitten, skal du skrive til gruppen IT support i Lectio, så vil fejlen blive udbedret snarest. Du kan desuden få hjælp hos af Thomas Holm (TH) i 324 eller spørge Mikkel Sørensen (MS) på kontoret. 14

15 IT og kommunikation Simon Larsen er IT-projektleder sekunderet af pædagogisk leder Mikkel Sørensen. IT- support Thomas Holm (TH) er KGs Supportafdeling. Han har base i lokale 324 men han er at finde over alt på KG; og på Lectio, på mail og på J Julefrokost Efter den altid hyggelige juleafslutning for eleverne i salen, serverer Grisen julefrokost for ansatte på KG. Der vil være en enkelt snaps, og mulighed for at købe fadøl/vin/vand, husk derfor gangbar mønt for at undgå at komme til at stå i unødig gæld til Grisen. K Kaffe og te- ordningen KG giver et tilskud, og du kan for formedelst 20 kr. pr. måned drikke ubegrænset af det på lærerværelset tilgængelige kaffe, the og chokolade. Betalingen vil blive trukket over lønnen. Kantinen Kantinen leverer god og sund mad. Der er åbent dagligt mellem kl og Kantinen stå også bag frugtfadet og fredagskagen. Der modtages dankort, kontanter og mobilepay. Karaktergivning Giv karakterer til tiden. Giv kun karakterer, du har tænkt grundigt over. Du kan ikke lave om eller fortryde. Læs grundig grundig! korrektur, så fejl bliver fundet. Du kan kun give karakterer i det tidsrum, Lectios karaktermodul er åbent. Du skal efter bedste evne vurdere den enkelte elevs standpunkt, ud fra det eleven har præsteret. Karakteren -3 og 00 skal altid være ledsaget af en skriftlig kommentar, og eleven skal varsles om disse karakterer inden karaktergivningen. En skriftlig karakter bygger også på det, der laves i timerne. Elever på særlige vilkår skal ikke have standpunkts- og årskarakterer i afsluttende fag, men i fortsætterfag. Du vil blive varskoet om karaktergivning i god tid i Lectio.. HF kursister kan godt få 1. og 2. standpunktskarakter, men aldrig årskarakter i afsluttende fag i 1.HF og slet ikke i 2. HF. På blandede hold får de. KG24 Når eleverne begynder på KG, gør de det med manér. Første skoledag varer 24 timer. Arrangementet planlægges af markedsføringsudvalget, og gennemføres af hele KG. Teamlærer deltager i dagtimerne. 15

16 Klasseteam Et klasseteam er et lærerarbejdsfællesskab, hvor man samarbejder om at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel, læring og udvikling. Der rettes fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel og mulighed for at udvikle sig, og der udøves klasserumsledelse. To af lærerne i teamet er kontaktlærere. Klima på KG KG tager verdens klima alvorligt. Hos os varetager klimagruppen en del af KGs indsats for at få en bærerdygtig drift og skabe rammer, der giver klimabevidste elever. Gruppen ledes af Navina Østergaard (NA) og består af Malene Hegelund (MH), og Peter Hansen (PH) og en god håndfuld arbejdsomme og søde elever. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. Der er to kontaktlærere pr. klasse som fordeler eleverne mellem sig, og kontaktlæreren følger i videst muligt omfang eleven gennem hele studieforløbet på KG. Din opgave som kontaktlærer, er at holde et vågent og venligt øje med ca. 15 elevers faglige og sociale trivsel, og gribe ind, hvor det er nødvendigt. Kontaktlæreren har kontakt til klassens læringsvejleder og elevcoachen. Koder Der er koder til rigtig mange ting på KG på kontoret kan du blive ledt på rette vej til den person, der kan give dig den kode, du mangler. Her er de mest brugte: Netværk, skolens computere og UNI-C: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Google Apps: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Alarmsystem: Tommy Jensen (TJ) Lectio: Kristian Bennike (KB) og Mikkel Sørensen (MS) Alle koder er personlige, og du må ikke lige logge ind for andre. Husk at log af, når du forlader en computer. Kopimaskiner Pædagogisk værksted i 222 rummer tre kopimaskiner, som du kan bruge efter behov. Oplever du, at en kopimaskine ikke kører optimalt, bedes du kontakte pedelleriet, der omgående får maskinen i omdrejninger. Kulturklubben KGs kulturklub drager i samlet flok ud i byen og nyder en bred palet af forskellige kulturelle tilbud. Det kan være museum, koncert, byvandring - ofte afsluttes der med mad. Skulle der tilflyde dig viden om en kulturklubben-egnet begivenhed, kan du lade det strømme videre til 16

17 klubbens uformelle igangsættere, Mette Kissow (KI) eller Mads Strarup (MP). Kulturklubben meddeler sig via Lectio endnu en grund til altid at være opdateret på Lectio! L Lectio Lectio er KGs store skema-, lokale-, ressource-, lærer-, kommunikations-, opgave-, data-, og fraværssystem. Du får din kode af vicerektor Kristian Bennike (KB) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), og du finder et link på forsiden af kg.dk. Koden er strengt personlig sørg for at logge ind uden eleverne ser din kode, og husk altid at logge af Lectio når du fx har ført fravær. Eleverne afleverer skriftlige opgaver via Lectio, du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen), laver undervisningsbeskrivelser, reserverer ressourcer og fører fravær og meget andet men du sygemelder dig aldrig via Lectio! Der vil blive afholdt introkursus for nye lærere. Hold dig altid opdateret i Lectio. Lektier Du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen). Pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) planlægger alle holds skriftlige afleveringer for hele skoleåret. Du må kun flytte skriftlige afleveringer inden for den uge, de er planlagt i. Elever i fortsætterklasser bør have ca. 10 timers elevtid om ugen, afslutter-klasser ca. 12. Lektier, du aftaler med klassen mundtligt, skriver du i Lectio/iTunesU hurtigst muligt. Eleverne skal kunne aflevere opgaver via Lectio. Skriftlige opgaver skal afleveres til det fastsatte tidspunkt, og kan IKKE afleveres derefter Eleverne skal maksimalt aflevere opgaver svarende til 10 elevtimer pr. uge - dog 12 timer i 2.hf/3.g Opgaver skal stilles i god tid: Store opgaver (elevtid over 4 timer): 10 skoledage før aflevering Mindre opgaver (elevtid 2 til 4 timer): 5 skoledag før aflevering Små opgaver kan stilles med kortere frist Eleverne skal have feedback på opgaver inden 10 skoledage (undtagen de særlige årsopgaver) Opgaver skal stilles i lectio/itunes U Lektiehjælp På KG er det vigtigt, at eleverne ved, hvor de kan få hjælp. Derfor har vi lektieværksted hver uge i studieblokken. Alle lærere kan forvente at få en værkstedstjans nu og da. Lektor og Klatten velklædt firmafodbold Talentmassen i lærerkollegiet er ikke alene stor den har også mange facetter. KG stiller med et m/k firmafodboldhold af allerfineste karat. Er du hverken i besiddelse af boldøje eller fodøje-koordination, er du velkommen som hepper. Selve optagelse i basistruppen er vanskelig 17

18 men spørg en idrætslærer, eller Mads Strarup (MP), hvis du er gjort af rette støbning; og kan bære gult uden at blegne. Lærere på KG er dygtige og professionelle Dette kendetegner den dygtige, professionelle lærer på KG: Gode kollegiale samarbejdsvaner: Deler viden, deltager i projekter, enten på KG eller på tværs af institutioner. Er interesseret i at diskutere og reflektere over egen og andres praksis. Inviterer til samarbejde med kolleger, tager ansvar for teamets og søjlens udvikling og opgaveløsning. Er åben og opsøgende overfor nye perspektiver. Gode faglige kvalifikationer: Overskuer fagets metoder og felter. Er interesseret i nye faglige vinkler, og bringer sit fag i spil i forhold til samarbejder og partnerskaber. Gode didaktiske kvalifikationer: Indsigt i didaktiske diskussioner og udviklingsområder i fagene, og bringer viden og indsigt i spil i faggruppen og i hverdagen. Gode teknologiske kvalifikationer: Behersker og anvender nye teknologier i forhold til fag og læring. Gode pædagogiske kvalifikationer: Tydelig som klasseleder og god til at have konstruktiv og anerkendende dialog med elever med fokus på elevernes læring, herunder god til at få og give fremadrettet feedback. God organisatorisk forståelse: Har fod forståelse for organisationen og de institutionelle rammer, og vilje til at tage medansvar for KGs udvikling. Ledelsen vurderer konkretiseringen af de gode kvalifikationer, ud fra disse data: Karakterer og karakterfordeling Frafald på hold Fravær på hold Arbejdet med de skriftlige afleveringer Elevtrivselsundersøgelsen Samarbejdsprojekter omkring læring (fagligt, tværfagligt, ud af huset) Kompetenceudvikling Læringsvejledere KG har seks læringsvejledere. De har kontor ved siden af administrationen og de har på skift træffetider hverdag fra Dine elever vil have en seddel med fra vejlederen, hvis de har konsulteret denne i undervisningstiden. A Sprog og identitet Erik Bagger (BA) og Nicolas Meunier (NM) B international kommunikation og politik - Erik Bagger (BA) og Nicolas Meunier (NM) C Medie Trine Pedersen (TP) D Musik Erik Bagger (BA) og Camilla Burchardt (BU) E Samfund Svend-Erik Larsen (SE) F Innovation Trine Pedersen (TP) X/Z Science Svend-Erik Larsen (SE) Y/Z Krop og Kultur - Erik Bagger (BA) og Camilla Burchardt (BU) 18

19 HF - Betty Haman (HA), Birthe Henriksen (BH) og Maria Lommer (Mal) M Markedsføringsudvalg Markedsføringsudvalget planlægger alle de store events på KG, hvor vi møder potentielle ansøgere eller nye elever. Det er KG24, orienteringsaften/åbent hus, og velkomstaften. Årsfesten og juleafslutningen kommer også under behandling af markedsføringsudvalget. De håndplukkede ambassadørelever hjælper og slår altid en god stemning an. Markedsføringsudvalget ledes af Birthe Schaumburg-Müller (SM) og består også af Simon Gerts Larsen (SL), Mette Petrea Kissow (KI), Julie Skaar (JuS) og Pia Brun (PB). Medarbejderudviklingssamtaler MUS På KG vil vi gerne have at alle ansatte trives optimalt både fagligt og socialt. En MUS er et godt, tillidsbaseret værktøj til at finde ud af det. På KG skal alle lærere have en MUS med den person fra ledelsen, som er i deres søjle. Første del af MUS en er en blok af din undervisning, hvor Anne-Birgitte, Kristian, Nina eller Mikkel deltager, anden del er en samtale ud fra et MUSsamtale-papir, som du får på forhånd. Nyansatte skal have en MUS i løbet af de første tre måneder, gamle lærere MUS ses hvert andet år. Du skriver referat, som du deler med MUSlederen samtalen og referatet er fortroligt mellem jer to, men ledelsen diskuterer samtalernes konklusioner. Mentorordning Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken spørg din mentor. Alle nye lærere på KG får en mentor, der kender KG, og jeres fælles fag. Ordningen indebærer blandt andet, at I ser hinanden undervise i en blok, og efterfølgende taler om det. Det er staldtips, erfaringsudveksling, stort og småt. Merarbejde Det kan ske, at du i løbet af skoleåret bliver bedt om at påtage dig ekstra opgaver, der har et omfang der gør, at der er tale om merarbejde. Så bliver der udarbejdet en merarbejdsaftale og de timer, der er merarbejde bliver enten udbetalt eller afspadseret i det efterfølgende skoleår. Din tidsregistrering kan ikke i sig selv danne grundlag for en opgørelse af merarbejde, derfor er det vigtigt at du løbende sr en dialog med din leder om sammenhængen mellem dine opgaver og dit tidsforbrug. Du bliver indkaldt til samtaler i løbet af året, men kan selvfølgelig altid henvende dig til ledelsen, hvis du ønsker en dialog om dine arbejdsopgaver. Mobiltelefon Som ansat på KG kan du få rådighed over en iphone eller du kan få dit bredbånd betalt. Dine indlandssamtaler betales af KG, og du beholder dit eget nummer hvis du vil. IPhonen afleveres til Kristian Bennike, når din ansættelse ophører. Ringer du udenlands, stemmer til X- faktor, køber togbilletter eller andet, vil du modtage et girokort fra 3. Dette girokort skal du 19

20 tilmelde PBS eller være meget omhyggelig med at betale, ellers får KG en rykker, som du vil blive trukket for i løn. Såfremt du gentagne gange - tre - ikke betaler din regning til tiden, vil du ikke længere kunne have en telefon stillet til rådighed fra KG, og du vil herefter kun have mulighed for at få dit bredbånd betalt. Morgensamling Hele KG mødes til morgensamling også alle ansatte! Her mødes alle udvalg, nyheder spredes, der er underholdning og vigtig information til alle. Morgensamlinger styres af en lille gruppe søde og seriøse elever, og Mikkel Sørensen (MS) er diskret backstage tovholder. Morgensamlingerne ser du i Lectio, og de er typisk placeret i slutningen af første blok og begyndelsen af anden blok. Vi ses til morgensamling! Musical Faktisk løfter KG begrebet skoleforestilling til helt nye højder. Professionel lyd og lys og elevernes og undervisernes fælles talentmasse giver et årligt højdepunkt, man overraskes over hver gang. Der er forestillinger en uge i januar salen bookes til det. Små 1000 elever fra lokale folkeskoler ser forestillingerne om formiddagen, elevernes fravær godskrives; og du skal huske at købe en billet i god tid til aftenforestillingerne. Tovholdere er Christian Jensby (CY), Kirstine Dahlberg (KD), Malene Vibe Schou (MV) og Signe Gjesing (SG). Manuskript, kostumer, pr, billetsalg, scenografi ordner eleverne! Mødeblok en farverig buket Der er teammøder, søjlemøder, faggruppemøde, gruppemøder, indledende møder og opfølgende møder og spontane møder ved kaffemaskinen. Mødeaktivitet er en del af dit arbejde på KG og på KG opfordrer vi til at lave dagsorden og holde den. Mødelokaler Lærerværelset kan bruges til de små og stille møder - og til de store møder for alle. Der bliver i år etableret et nyt mødelokale, som får nr Kom ind på kontoret der er hjælp at hente til at opspore og booke et ledigt lokale. N Nøgler Du får din nøgle af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Erfaringen viser, at nøgler med letgenkendeligt vedhæng nemmere finder hjem til ejeren, i fald de efterlades i en dør, ved kopimaskinen, ved kaffen Pas godt på din nøgle den åbner døre, ikke alle skal ind ad. Finder du en førerløs lærernøgle, afleverer du den på kontoret. 20

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød 1 2 Velkommen til Teknisk Gymnasium Med denne studiehåndbog byder vi dig velkommen til skoleåret 2014-15. Vi håber at det vil blive et godt skoleår for

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011 k n u e M n s d a m U M I S G A Y M N Munkensdam Gymnasium 2014 Informationshæfte 2010-2011 2 Forord Du har nu truffet det valg at starte på en ny skole og nærmere bestemt på Munkensdam Gymnasium. Det

Læs mere

HTX. Teknisk Gymnasium Hillerød. Studiehåndbog 2015-2016. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Teknisk Gymnasium Hillerød. Studiehåndbog 2015-2016. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS HTX Erhvervsskolen Nordsjælland Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2015-2016 - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS HTX VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM

Læs mere