Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af /12) En rolig generalforsamling Oprettet d. 2. december 2008 Rapport fra årets generalforsamling i Skjød Forsamlingshus den 23/ Selvom bestyrelsen lokkede med gratis kaffe og kager, formåede det ikke at øge tilslutningen til generalforsamlingen. Det var stort set den samme trofaste skare på små 40 medlemmer (incl. bestyrelsen) som var mødt op. Det officielle generalforsamlingsreferat - klik her... De oplevede en stille generalforsamling, hvor der var genvalg til formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. Dog bekendtgjorde Jens Munkholm under generalforsamlingen, at det kommende år blev det sidste år, hvor han var formand. Efter 20 år på formandsposten mente Jens åbenbart, at der skulle nye kræfter til, og anbefalede samtidig Peter Bentsen som sin efterfølger. Det godkendte årsregnskab - klik her... Det godkendte budget for 2008/09 incl. de nye kontingentsatserne - klik her... Formanden Jens Munkholm betegnede i sin beretning det forløbne år, som det værste i AAS s historie pga. dødsulykken d. 15/8 på FDM Jyllandsringen den første i banens 41 år. Formanden nævnte at selve uheldet og den efterfølgende krisehjælp blev taklet med den største professionalisme. Jens nævnte også i sin beretning de mange gode sportslige resultater vore medlemmer havde opnået i 2008, hvor bl.a. Michel Nykjær for andet år i træk vandt europamesterskabet for standardvogne. Mht. til klublokale på FDM Jyllandsringen blev det ikke til noget i denne omgang, da dommertårnet først skal ombygges i 2010, men Hans Jakobsen arbejder på et muligt klublokale i Galten. Generalforsamlingen godkendte det flotte årsregnskab, som på trods af udgifter til bl.a. 50 års jubilæet, kurstab på beholdningen af værdipapirer mm., udviste et overskud på kr samt en egenkapital på kr Ligeledes blev budgettet for det kommende år godkendt, hvor der på grund af ny kontingent og licens struktur i DASU bliver tale om en reduktion i AAS kontingent for de fleste medlemmer. Nærmere info herom vil blive meddelt på hjemmesiden i begyndelsen af december måned. Under eventuelt var der nogle få spørgsmål til det kommende rallybil projekt, samt et spørgsmål vedr. den officials pris, som klubben modtog ved årsfesten i januar måned. Kurt Christensen

2 aarhus automobil sport Hammel d Referat fra: Generalforsamling torsdag d. 27. november 2008 kl i Skjød Forsamlingshus. Dagsorden jf. klubbens love paragraf 8 stk. c: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kurt Christensen som takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse: 2008 var det værste år for AAS, da den første dødsulykke skete på FDM Jyllandsringen d Det var i Special Saloon Car hvor Jens Hansen kørte galt på langsiden og ramte baglæns ind i autoværnet ved sving 1. Æret være hans minde! Selve uheldet og den efterfølgende krisehjælp er taklet med den største professionalisme. Det er der skrevet og udtalt mange rosende ord om. Det kan vi kun være glade for, at vi også kan under disse tragiske forhold. Der er mange fine resultater til AAS' medlemmer i Baneløb: Michel Nykjær vandt for andet år i træk europamesterskabet for standardvogne. Jan Magnussen vandt DTC. O-løb: Hans Jacobsen og Hans Jørgen Andersen vandt Den Jyske Firkantturnering. Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe vinder sikkert MAB, men der mangler et løb endnu. Ø-løb: Hans Jørgen Andersen og Jørn Iversen blev nr. 2 i NEZ. Rally: I klubrally vandt Sebastian og Jens Aagaard JFM i kl. 1. Yokohama Vest vandt Johnny og Christian Simonsen kl. 5. O-løb: Der er igen lavet gode løb i AAS, firkantturneringen havde 12 og 15 hold ude at køre, XL-byg løbet havde 13 hold, og det er vel fint når vi taler O-løb. Først i juni skulle løbet så køres med Bernd i spidsen, det skulle tælle til NEZ og DM. Sådanne løb køres over to dage, og som altid kommer der mange deltagere til de løb hvor Bernd sidder i løbsledelsen. Der var 60 mandskaber både fredag og igen lørdag, og løbene blev afviklet uden fejl og med stor ros fra deltagerne.

3 Ø-løb: Det har desværre ikke den store interesse, Hans Jacobsen og hans medhjælper har lavet to løb med 9 deltagende hold i alt. Og det på trods af at der var utrolig stor mediedækning, men det vil bare ikke lykkes. Vi måtte også aflyse et løb hvor AAS havde et samarbejde med Lokal-Energi, men der kom kun en enkelt tilmelding. Det er flot at I stadig kan holde modet oppe i løbsledelsen. Rally: Det har været et lidt stille år efter jubilæumsåret, men der har været kørt klubrally i Boulstrup med 5 hold, og der skal køres igen d ved Lisbjerg. Det har været meget svært at få tilladelse til at køre vores prøver i Århus området, men det kan være at der er kommet en lille åbning nu, for vi fik da lov til at køre i Lisbjerg. Så rallygruppen skal bare klø på så skal det nok gå. Bane: Det har været et fint år både med rigtig mange deltagere og masser af publikum. Vi har været på Padborg Park med løbsledelse og afviklingsmandskab ved to løb. Det er dog det sidste år, fremover hjælper vi kun DTC A/S med afviklingen på Padborg Park, nu må de selv stille med løbsledere. Jeg tror også vi har været på Sturup Raceway for sidste gang, der kommer i hvert fald til at gå nogle år. Det er utrolig mange mennesker der skal flyttes for at køre dette løb. Klubblad / hjemmeside: Vores blad udkom 4 gange i år og det fortsætter det med. Hjemmesiden er meget populær, og Kurt har lavet en statistik, der viser at der gennemsnitlig er ca. 330 besøgende pr. dag, - det synes jeg er meget flot. Vi tror det er det rigtige vindue ud til verden, så det fortsætter vi med. Klubaften: Vi har haft besøg af John Nielsen i foråret, og Jan Magnussen og Flemming Olsen her i efteråret. Man kan ikke sige at besøgstallet ved de to aftener var overvældende, ca ved John Nielsen og ca ved Jan Magnussen. Det var synd for det var nogle hyggelige aftener og de var gode til at fortælle. Grillaftenen på FDM Jyllandsringen var ikke så godt besøgt, - der kom kun 6 personer, og det var synd for Jesper og Per havde lavet et godt oplæg. Kartklubaftenen var helt nyt i år da det foregik på Auning Kartpark og i tørvejr. Vi skulle i år køre et Mini - Le Mans på 1 time, og Karin og jeg sammensatte holdene så de vejede 300 kg +/- 5 kg. Der var 10 hold og det var både en ny og sjov afvikling. Efterfølgende har AAS deltaget i et 12 timers Le Mans på Auning Kartpark med et hold på 8 deltagere som endte på andenpladsen. DASU: AAS har ikke haft konflikter med DASU i år. Vi har haft et godt samarbejde, bl.a. med tilskud til omforandring på FDM Jyllandsringen. AAS har fået kr ,- til støtte for talentudvikling/coach - og træningsaktiviteter og indkøb af en klubrallybil, så der bliver nok at ta' fat i næste år. Der er også en del kurser som AAS medlemmer skal deltage i, der er allerede mange skrevet på.

4 Fremtiden: AAS har ikke søgt om DM i O-løb næste år, men vores O-afdeling skal nok komme på banen alligevel, der kunne også være nogle Ø-løb. Rallyafdelingen har opgaver omkring klubrallybilen som gerne skal ud at køre meget. Baneafdelingen skal lave 5 løb på FDM Jyllandsringen, og der skal køres et DTC løb i Gøteborg sammen med STCC, så det bliver spændende. Klublokale på FDM Jyllandsringen bliver ikke til noget, da deres dommertårn først skal ombygges til Men Hans Jacobsen arbejder på noget i Galten, som ser meget spændende ud, og til en husleje som vi kan betale. Vi vil holde alle opdateret på hjemmesiden ang. dette. Vi fortsætter også med alle de andre ting selvom deltagerantallet ikke er helt tilfredsstillende. Jeg vil slutte med at sige tak til alle klubmedlemmer, kørere, løbsledere, officials og en særlig tak til bestyrelsen, for uden Jer var der ingen klub, for det er Jer som driver AAS. Jens Munkholm Dirigenten takkede for beretningen som blev godkendt af forsamlingen. 3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse: Regnskab for perioden: 1. oktober september 2008 blev fremlagt af kassereren. Periodens regnskab viste et overskud på kr , samt at klubben nu har en formue på kr ,-. Søren Andersen spurgte til den indtægt i rallyafdelingen på kr ,- hvor den kom fra? Hans Jørgen svarede at den hovedsageligt stammede fra det DM rally som AAS afviklede i efteråret Regnskabet blev herefter godkendt. 4: Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag indsendt jf. klubbens love paragraf 8 stk.h. 5: Fastsættelse af kontingent: DASU har vedtaget en ny struktur vedr. DASU kontingent og licenser, således at der nu er inkluderet en grundlicens i de aktive køreres kontingent. Til gengæld falder kontingentprisen for almindelige medlemmer u. licens herunder officialslicenser. Det får den konsekvens, at kontingent til AAS bliver nedsat for de fleste medlemmer til følgende satser i 2009: Aktive medlemmer incl. grundlicens til o-løb mm. kr. 625,- Alm. Medlemmer (herunder medl. med officialslicens) kr. 400,- Alm. Medlemmer o/65 år (herunder medl. med officialslicens) kr. 300,- Husstandsmedlemmer (herunder medl. med officialslicens) kr. 200,- Husstandsmedlemmer o/65 år (herunder medl. med officialslicens) kr. 100,- I forbindelse med udsendelsen af kontingentopkrævningerne, vil der på hjemmesiden blive givet en nærmere forklaring på DASU s nye kontingent- og licensstruktur. Kontingentet blev godkendt.

5 6: Valg af formand: Jens Munkholm blev genvalgt og fortsætter på sit 20 og sidste år som formand. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Hans Ole Nielsen, Per Leth, Jakob Borum og Jesper Skjødt, som alle blev alle genvalgt. 8: Valg af suppleanter: Henrik Kirkegaard og Bernd Thrysøe blev genvalgt. 9: Valg af revisor: Kurt Christensen og Henrik Møller Nielsen blev genvalgt. 10: Eventuelt: Søren Andersen spurgte til den nye klubrallybil hvordan den er kommet til? Peter Bentsen svarede at der er ydet et tilskud fra DIF på kr ,- og AAS har også givet et tilskud på kr ,-, og bilen skal fortrinsvis benyttes af nye kørere. Søren bemærkede, at da han jo er uddannet som Teknisk Kontrol, vil han også gerne yde en indsats og gerne i forbindelse med klubrallybilen. Peter svarede at han ville ta' imod tilbuddet og nok skulle ha' Søren i tankerne til næste sæson. Søren takkede for svarene, og syntes at det var positivt at AAS vil putte penge i projektet. Knud Holst spurgte hvad officialsprisen på kr ,- (som DTC A/S forærede AAS ved den sidste klubfest) var blevet brugt til? Jens Munkholm svarede at de er brugt til at indkøbe de nye sorte klubjakker som vore baneofficials har kunnet købe til en favør pris på 100 kr. Herefter rejste Jens Munkholm sig og bekendtgjorde at året 2009 ville være hans sidste år som formand.! Jens bliver 60 år mellem jul og nytår og synes det nu må være tid til at trække sig tilbage. Jens foreslog samtidig Peter Bentsen som sin efterfølger. Der var ikke flere kommentarer fra medlemmerne, så Jens Munkholm rettede en tak til dirigenten og tak til de 34 fremmødte.(incl. bestyrelse). Han mindede også lige om det årlige andespil d. 4. december, samt vores klubfest den sidste lørdag i januar i Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, som blev afviklet i god ro og orden. Referent: Jesper Skjødt Dirigent.: Kurt Christensen

6 Driftsregnskab for perioden 1/ / Indtægter 2006/07 Kontingent 470 medlemmer (453) , Jyllands Ringen , Sturup , Orienteringsløb 2.511,10 (0.7) Rally- og manøvreprøver ,95 (6.7) Renteindtægter , Annoncer i AAS-NYT , Baneafdelingen , Andespil 832, Kursavance på solgte værdipapirer 3.004, ,80 Udgifter Kontingent til DASU , AAS-NYT , Køb af materiel 424, Fester og klubmøder , Reklame, annoncer og hjemmeside , Kurser 2.900, Gaver og blomster 2.726, Tryksager og kontorartikler 965, Administrationsporto og telefon 9.494, Møder og rejser 6.419, Klublokale 1.250, Kursregulering af værdipapirbeholdning , ,72 Periodens overskud ,

7 Formueopgørelse pr. 30. september 2008 Aktiver 2006/07 Bankindestående , Værdipapirbeholdning , Postgiroindestående , Tilgodehavende træning , Klubbeklædning 5.000, ,96 Passiver Skyldige præmier 10.0 Skyldige beløb i øvrigt , Formue pr. 1/ , Årets overskud , Formue pr. 30/ , ,96 Søften, den 15. oktober 2008 Hans Jørgen Andersen Foranstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens kassebog, som vi har revideret. Bank, giro og værdipapirbeholdning er afstemt Svejbæk, den 30. oktober 2008 Allingåbro den 30. oktober 2008 Kurt Christensen Henrik Møller-Nielsen

8 Indtægter: aarhus automobil sport Budget for 2008/2009 Kontingent 450 medlemmer Jyllands Ringen Annoncer i AAS-NYT Rally og manøvreprøver 0 Andespil 500 Renteindtægter Udgifter: Kontingent til DASU Orienteringsløb Banesportsafdelingen Kurser AAS-NYT Køb af materiel Fester og klubmøder Reklame og annoncer Gaver og blomster Tryksager og kontorartikler Adm.porto og telefon Møder og rejser Klublokale Budgetteret overskud Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes således: Aktive medl. incl. grundlicens kr. 625,- Alm. medlemmer kr. 400,- Alm. Medlemmer o/ 65 år kr. 300,- Husstandsmedlemmer kr. 200,- Husstandsmedlemmer o/ 65 år kr. 100,- Hans Jørgen Andersen

9 Side 1 af (4/12) Klubrally finalen 2008 i AAS. Oprettet d. 4. december 2008 Lørdag d.30/11 var dagen hvor klubmesterskabet skulle afgøres, scenen var sat i industrien i Lisbjerg, et rigtigt godt sted at lege lidt med de firehjulede... Vejret var lidt bidende, det kunne spottes på de trofaste officials som ledede slagets gang. Bedst var det helt sikkert at sidde bag rattet. Mellem prøverne var der tid til at bælle lidt kaffe og guffe pebernødder, og med et par generatorer til at trække kaffemaskinen var stemningen næsten som til en DM-afdeling. Løbet var for Rikke og jeg lidt af en gyser, vi vidste på forhånd at hjælp ude fra var en nødvendighed for at hive mesterskabet hjem. Den hurtige Edison kunne vriste titlen fra os, hvis han vandt og vi blev dårligere end nr. 3. Men hans onde ånd fra hele sæsonen, den unge Aagaard, havde ikke i sinde at trille rundt for sjov. Han satte os alle pænt på plads, på trods af lidt problemer med overbremsende baghjul. Kiil gjorde hvad han kunne for at vinde løbet, men måtte strække våben efter tids-tillægget, mens Davidsens Renault nægtede at lege med mere i år. Gearkassen valgte at holde tidlig jul. Et enkelt nyt ansigt var mødt op på dagen, han morede sig vist rigtigt godt i Metroen sammen med Rølling. Vi siger tak for dysten til alle deltagerne denne søndag; Erik Bom og Rikke Andersen - årets klubrally mestre i AAS Resultatliste - klubrally d. 30/ klik her... Slutstillingen i klubmesterskabet - klik her... tak til alle officials (uden jer blev det jo ikke til noget), bare lidt trist der ikke var flere med til at trille rundt. Et stort tillykke til Aagaard og Edison for deres flotte resultat i JFM, nr. 1 og 2 er noget både I og klubben kan være stolte af! Jeg håber vi ses til afslutningen i januar, og ellers ønskes en rigtig god jul og et godt nytår til alle. De varmeste julehilsner fra Erik og Rikke. Sebastian Aagaard/Christian Nielsen John Edison/Michael Jørgensen klar til start

10 Side 1 af (8/12) Blandet afslutning for Edison Motorsport Oprettet d. 8. december 2008 John Edison rapporterer fra årets sidste klubrallies JFM 7 den 21/9 hos Motorsport Nordjylland Der er ikke langt fra succes til fiasko. Dette fik vi at mærke, efter en meget tæt sejr over Peter Iversen 2 uger tidligere i Varde. Vi havde ellers forberedt os rigtig godt inden dette rally, vi vidste at vi skulle have en sejr, hvis mesterskabet skulle i hus. Så vi besluttede at give fuld gas på alle prøver! Dog var første prøve glat, hvorfor jeg valgte at slække lidt på speederen, men det var ikke nok, efter ca meter kommer vi rundt i et venstre sving, hvor der er noget mere glat end de forrige sving. Bilen glider over i en kantsten og bukker bærearmen! Så vi måtte kaste håndklædet i ringen inden vi overhoved var kommet i gang. En kæmpe skuffelse, især efter at vi havde kørt os godt tilbage i kampen om JFM mesterskabet i de seneste løb. Klasse sejren blev dog i AAS regi', idet Sebastian og Jens Aagaard vandt - tillykke med det! JFM 8 den 5/10 hos Grindsted Motor klub 2 uger efter senere, blev sidste afdeling af JFM kørt i Grindsted. Vi vågnede op om morgenen til et regnfyldt vejr, hvilket ikke var særligt positivt, da det er begrænset, hvor meget erfaring jeg har i regnvejr. Jeg har faktisk kun kørt ganske få prøver hvor der var fugtigt, så der var en ny udfordring for os. Vi tog det nogenlunde roligt på de første 5 prøver, hvilket også kunne ses på tiderne.prøve 1 var en kort prøve, hvor det kun var 1. gearet som var i brug. Vi lavede kun nogle få fejl på prøve 2 og 5. på prøve to kom jeg på den forkerte side af en chikane og måtte i bakgear, så her røg nogle sekunder. På prøve 5 skulle vi igennem en tæt passage, her kom jeg lidt forkert hen, og måtte have fat i bakgearet da der var utroligt smalt, og så døde motoren selvfølgelig! Ved pausen fik vi ikke oplyst placeringerne, så vi måtte bare ud og kæmpe videre uden at vide hvordan vi lå, men vi regnede med at ligge på andenpladsen. På vej ud til prøve 6, fik jeg af vide at jeg godt måtte sætte farten op. min far og codriver mente det gik for langsomt! Jeg adlød naturligvis, så vi slog sekund efter sekund af tiderne fra første runde. Det gik faktisk rigtig godt ikke 100% - men med godt tempo. Det gjaldt om at få noget erfaring med kørsel i regnvejr. Vi forbedrede faktisk tiderne fra første runde med 43 sek., og vandt klassen med sølle 1 sek. over Sebastian Aagaard, og sikrede os derved en sølvmedalje i JFM. med sejre i 4 ud af 8 afdelinger. Herregårdsløbet den 9/11 hos Nordjysk Motor Sport Der gik en måned inden vi igen var i aktion. da jeg tilbragte hele oktober måned i Spanien på guideskole. Men i november var jeg hjemme med ny energi, og som en lille træning op til Falken finalen tog vi til Nordjylland for at køre Herregårdsløbet. Endnu engang skulle der køres i regnvejr. løbet bestod af 5 forskellige prøver som skulle køres 2 gange. Men de første to prøver, var prøver hvor håndbremsen skulle i brug mange gange, og her satte vi ca. 45 sek. til. De næste to prøver var lidt hurtigere prøver, og her gik det noget fremad, men vi kunne ikke rigtig finde farten, da jeg var noget negativ over tidstabet på de første prøver. Vi kunne ikke matche Sebastian Aagaard som havde investeret i en meget potent Opel Kadett GSI 16V eller Jan Petersen i en meget hurtig Golf GTI. Prøve 5 blev kørt på Nysum banen, som var meget glat grundet regnen. Vi tager det nogenlunde med ro, men prøver på den anden side også at hente lidt tid herinde, med det resultat at jeg snurrer rundt. Det går ikke meget bedre på anden runde, og det samlede resultat bliver en meget skuffende 4. plads i klassen. Falken DM-finalen i klubrally den 15/11 hos Viking Auto Sport i Frederikssund

11 Side 2 af Vi havde set utrolig meget frem til dette løb, hvor vi for første gang skulle køre på Sjælland. Men da vi fredag aften kører hjemmefra, kommer der nogle ubehagelige lyde fra bilen, og efter få km. kører vi tilbage, og ringer straks til en af mine venner som er uddannet mekaniker. Han prøver bilen og konstaterer, at der er gået et hjulleje. Vi får fat i vores normale mekaniker Frank Nielsen og der bliver ringet rundt til en masse folk, men det var desværre ikke til at skaffe et nyt hjulleje kl. 22 fredag aften. En kæmpe skuffelse at måtte melde afbud til denne finale. Sebastian og Jens Aagaard, som også deltog i finalen måtte desværre udgå efter flotte tider på de første prøver. Sidste afdeling af KM den 30/11 i Lisbjerg Vi sluttede sæsonen med sidste afdeling af klubmesterskabet i klubrally, hvor AAS folkene have fundet en rigtig god prøve frem til os. Jeg var dog lidt af en tøsedreng oppe i nærheden af start/mål, da jeg var nervøs for at tage en kantsten, så der blev ikke satset så meget. Det blev også til en baktur da bilen valgte at slå ABS en til og fra. Netop dette problem var jeg ekstra opmærksom på, hvorfor jeg bremsede lidt tidligere en jeg normalt ville gøre. Men det blev til en samlet 3. plads efter Sebastian Aagaard i Kadetten og Peter Kiil i hans Citroën Saxo gr. N bil., desværre ikke nok til hjemtage klubmesterskabet i klubrally Alt i alt har sæsonen budt på mange op og nedture. Men med 14 rallies på kalenderen og 7 sejre, kan vi vist være tilfredse med sæsonen, som gav os sølv i JFM, Speed Nord og klubmesterskabet i klubrally Vi kan ikke fortsætte i kl. 1 til næste år, da man kun må deltage i denne klasse i to år. Vi har pt. flere muligheder oppe at vende, mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Til sidst ville jeg sige tak for et godt rally år 2008 jeg glæder mig meget til at komme ud at kører igen i En særlig tak til løbsledere og officials - uden dem havde vi jo ikke denne fornøjelse. Videoer fra teamets forskellige rallies kan ses på youtube.com/edisonmotorsport. tekst: John Edison fotos: John Bojer fra fra herregårdsløbet på Nysum banen

12 Side 1 af (17/12) Formanden fylder 60 år Oprettet d. 17. december 2008 I 1969 trådte en ung motorsportsentusiast (se foto) ind i AAS s bestyrelse som formand for kartingudvalget. Om kort tid fejrer denne person 60 års fødselsdag, og kan se tilbage på 37 års bestyrelsesarbejde i AAS, heraf de sidste 20 år som formand for bestyrelsen - i sandhed en imponerende indsats. Ingen er vel i tvivl om at det drejer sig om Jens Munkholm, som i en generation har sat sit præg på Aarhus Automobil Sport. Vi ønsker Jens tillykke med de snart 60 år.

13 Side 1 af (18/12) Til klubbens baneofficials - Mange tak for i år Oprettet d. 18. december 2008 Det har været et meget travlt og hektisk år... Trods de stramme tidsplaner syntes jeg at der også har været tid til lidt sjov også, uden jer kan det jo ikke lade sig gøre. Så derfor er jeg også meget glad for det team som vi er på FDM Jyllandsringen til alle løbene. VI var færdig før sluttid og det er flot. Der er altid et eller andet, der kan gøres bedre, det ved jeg, men har der været noget som blev bragt på banen, ja så blev det hurtigt ændret, og der er ingen muggen i krogen når vi råber oppe fra tårnet. Vi er nu færdige med 2008, men vi er så småt gået i gang med planlægningen af Og ja, de vil jo alle sammen ud at køre på JR. Jeg tror at der er klasser. Så det bliver ikke nemt, men det skal jo gøres. Vi skal også lave et 4 timers løb på JR for DEC i Jeg håber, at se jer alle igen, når vi skal køre næste sæson. Møde. Vi skal mødes sidst i slutningen af marts eller først i april mdr. for at fortælle om hvad næste sæson byder på. Kursus. Vi skal have lavet et brandslukningskursus og vi skal se på mulighederne med at få lavet et 1. hjælpskursus i 2009, ud over kursus fra DASU og div. follow up kursus, men det er jeg sikker på at Per Leth har styr på, så ham hører i nok fra hvis i skal på kursus. Nye officials Klubben skal bruge nogle få ny officials i Kender i nogen som vil hjælpe SÅ BARE KOM MED DEM 2009 Datoer til den nye kalender 2-3. maj FDM Jyllandsringen maj FDM Jyllandsringen juni, FDM Jyllandsringen 21,22 & 23. august, FDM Jyllandsringen 3-4. oktober. FDM Jyllandsringen 1-2. august, København, CHGP maj Padborg Park 8-9. august, Padborg Park, september Ring Djursland Du og din familie ønskes! en Glædelig Jul & Godt Nyt år På udvalgets vegne Jan Præstekjær

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som blev valgt. Bernd takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Formandens beretning 2017 Dette er min første beretning som formand. Da jeg sagde ja til, at overtage formandsposten sidste år, var det med blandede følelser, men da Peter Bentsen valgte at stoppe, skulle

Læs mere

Aarhus automobil sport

Aarhus automobil sport Aarhus automobil sport Skjød d. 01-12-2015. Referat fra: Generalforsamling torsdag d. 26. november 2015 kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som takkede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Medlemsblad for Aarhus Automobil Sport se opdaterede nyheder mm. på www.bilsport.dk

Medlemsblad for Aarhus Automobil Sport se opdaterede nyheder mm. på www.bilsport.dk AAS RUNDT Nr. 478 - februar 2009 Tilsluttet DASU Efter lang tids arbejde lykkedes det endelig for AAS, at få lov til at køre klubrally på et velegnet industriområde i Lisbjerg. På billedet forsøger Peter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19888&pagetype=1&print=... (3/1) Yokohama bagmanden! Oprettet d. 3. februar 2009 At være klasserepræsentant i en racerklasse er et meget alsidig job.

Læs mere

(14/4) Poul Weinrich er død Oprettet d. 14. april 2007 En af klubbens profiler gennem de sidste 40 år døde fredag den 13/4-2007...

(14/4) Poul Weinrich er død Oprettet d. 14. april 2007 En af klubbens profiler gennem de sidste 40 år døde fredag den 13/4-2007... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=11429&pagetype=1&print=... (14/4) Poul Weinrich er død Oprettet d. 14. april 2007 En af klubbens profiler gennem de sidste 40 år døde fredag den 13/4-2007...

Læs mere

Banesport - herunder DTC reglement mv. - klik her.

Banesport - herunder DTC reglement mv. - klik her. http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=20289&pagetype=1&print=... Side 1 af 1 (1/3) DASU's motorsportsreglementer Oprettet d. 1. marts 2009 De forskellige motorsportsreglementer for 2009

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra AAS Generalforsamling d. 17. november 2016 afholdt i Skjød Forsamlingshus

Referat fra AAS Generalforsamling d. 17. november 2016 afholdt i Skjød Forsamlingshus Referat fra AAS Generalforsamling d. 17. november 2016 afholdt i Skjød Forsamlingshus Peter Bentsen bød velkommen og bad alle rejse sig og holde 1 minuts stilhed for at ære og mindes Åge Møller-Nielsen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=23957&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=23957&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=23957&pagetype=1&print=... Side 1 af 1 (1/12) Årets sidste klubrally i regnvejr! Oprettet d. 1. december 2009 Det var en mørk og våd søndag ja efteråret

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=14849&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=14849&pagetype=1&print=... http://wwwbilsportdk/defaultasp?id=12524&nyhed_id=14849&pagetype=1&print= (14/1) Vore rallykøreres planer for 2008 del 1 Oprettet d 14 januar 2008 Vi har spurgt vore rallykørere om deres planer for 2008,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra årsmøde i O/R-afdelingen d. 8 januar

Referat fra årsmøde i O/R-afdelingen d. 8 januar Referat fra årsmøde i O/R-afdelingen d. 8 januar Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Året der gik 3. Økonomi 4. År 2015 5. Valg af udvalgsmedlemmer 6. Evt. 1. Jan Søndergaard blev valgt. 2. Bjarne Nielsen

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra AAS Generalforsamling d. 30. november 2017 afholdt i Skjød Forsamlingshus

Referat fra AAS Generalforsamling d. 30. november 2017 afholdt i Skjød Forsamlingshus Referat fra AAS Generalforsamling d. 30. november 2017 afholdt i Skjød Forsamlingshus Bjarne Andersen bød velkommen. Der var 32 deltagere inkl. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bernd

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=... Side 1 af 1 (4/1) Årets sidste løb i DJF Oprettet d. 4. januar 2009 Nytårsløbet i Randers, der blev kørt d. 28. december,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=9516&pagetype=1&print=tr... (1/11) Baneofficials info vedr. 2007 Oprettet d. 1. november 2006 Foreløbig løbskalender for næste års baneløbs sæson. Hej

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers

Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers Referat fra generalforsamling Torsdag den 5 marts 2015 kl. 19.30 I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers Til klubbens generalforsamling var ca.35 RASére mødt op. Jens Erik bød velkommen til generalforsamling

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=29614&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=29614&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=29614&pagetype=1&print=... 11-01-2012 (1/11) Indkaldelse til generalforsamling Oprettet d. 1. november 2011 Regnskabet er offentliggjort forud for mødet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19:00 I Stubbæk Forsamlingshus

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19:00 I Stubbæk Forsamlingshus Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19:00 I Stubbæk Forsamlingshus DAGSORDEN, jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Formanden, Johnny Bertelsen,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Repræsenteret på generalforsamlingen var 30 stemmeberettigede medlemmer.

Repræsenteret på generalforsamlingen var 30 stemmeberettigede medlemmer. År 2010 tirsdag den 9. november kl. 19:30 afholdtes ordinær generalforsamling i Viking Auto Sport på adressen Pedersholm, Roskildevej 161, 3600 Frederikssund. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året.

Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året. 1 Valg af dirigent: Jan Søndergård, Det bekræftes at der er indkaldt korrekt. 2: Formandens beretning: Som aflastning for Niels Kr blev Bente Nielsen i starten af året indsat som bogholder for klubben.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=14433&pagetype=1&print=... (1/12) Ny struktur af hjemmeside og AAS-NYT. Oprettet d. 1. december 2007 Den opmærksomme læser af AAS-NYT har sikkert bemærket,

Læs mere

Generalforsamling 2015 i Viking Auto Sport. År 2015, tirsdag den 17. november 2015 afholdtes generalforsamling i Viking Auto Sport på Pedersholm.

Generalforsamling 2015 i Viking Auto Sport. År 2015, tirsdag den 17. november 2015 afholdtes generalforsamling i Viking Auto Sport på Pedersholm. Generalforsamling 2015 i Viking Auto Sport År 2015, tirsdag den 17. november 2015 afholdtes generalforsamling i Viking Auto Sport på Pedersholm. For generalforsamling pegede bestyrelsen på Brian Clausen

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=17269&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=17269&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=17269&pagetype=1&print=... (8/7) Var der nogen der sagde tung bil!!! - rapport fra 3 afd. af Oprettet d. 8. juli 2008 DM-rally Efter en måneds pause

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening:

Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening: Referat fra 26. Generalforsamling for Tunø Festivalforening: Mødedato og tid: 10.november 2011 - kl. 19.00 Sted: Mødeleder: Referent: Møllevangsskolen Frode Holm og John Christiansen Lissi Snog Eskerod

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere