!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER"

Transkript

1 NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION UDREDNING NYRERENS FUNKTIONER 1. Udskillelse af affaldsstoffer HØJ kreatinin HØJ urea = karbamid 2. Regulering af salt- og vandbalancen Ødem Hyperkaliæmi Metabolisk acidose 3. Udskillelse af elektrolytter og lavmolekylære stoffer UDEN tab af proteiner Proteinuri Nefrotisk syndrom 4. Blodtryksregulering Hypertension 5. EPO produktion Anæmi 6. D-vitamin aktivering Hypokalcæmi Hyperfosfatæmi Sekundær hyperparathyroidisme

2 PROBLEMORIENTERET DIAGNOSTIK UDREDNING VED NYRESYGDOM 1. Urinstix Hb, protein, leuko, nitrit, glukose 2. Døgnurinopsamling/spoturin: Urinstix POS protein 3. UL af nyrer: HØJ kreatinin 4. Renal gennemblødning 5. Filtration i glomeruli 6. Tubulusfunktion 7. Isotoprenografi 8. Blodprøver Nyresygdomme: Generelt: Hgb, L+D, CRP, SR, trombocytter, BS, HBA1C Nyretal: Kreatinin, karbamid, Na, K, urat Levertal: ALAT, BF, bilirubin, albumin, INR, 2,7,10 Met. acidose: sthco, BE Osteodystrofi: Ca, PO43, PTH Rapidly progressive GN: ANA, ANCA, Anti-GBM, Anti-DNA, C3, M-komponent Lipidprofil: LDL, HDL, TG Diff diagnose til ødemer: Immunglobuliner (Inkl IgE - Allergi), TSH (Hypothyreoidisme) 8. Nyrebiopsi Indikation: 1. Nefrotisk syndrom 2. Asymptomatisk proteinuri > 2 g/d 3. Uafklaret påvirkning af nyrerne med NORMAL nyrestørrelse 4. Akut NI med uafklaret årsag 5. BV-sygdom med mistanke om sekundær GN 6. Påvirket funktion af transplanteret nyre Kontraindiktion 1. Ikke-koopererende pt 2. En-nyret pt 3. Skrumpenyre 4. Øget blødningsrisiko (KF 2, 7, 10 LAVE, APTT HØJ, trombocytter LAV) 5. ASA, NSAID, AK-behandling 6. Ukontrolleret hypertension 7. Infektion i/omkring nyren (spredning) 8. Hydronefrose 9. Graviditet

3 Udførelse Anlæggelse af IV-adgang, pt i bugleje, lokal bedøvelse, inspiration, UL-vejledt biopsi, 6 timers sengeleje, 6 timers observation Komplikationer Smerter (10-20%) Makroskopisk hæmaturi (10%) Transfusionskrævende blødning (1%) INDIKATIONER FOR DIAGNOSTISKE PROCEDURER PROTEINURI NB Skyldes ALTID nyresygdom eller nyrepåvirkning i lettere eller sværere grad Påvises proteinuri ved urinstix Døgnurinopsamling/spoturin kvantificering af proteinudskillelsen (døgnproteinudskillelse/ forholdet mellem protein/kreatinin) Nyrefunktionen vurderes ved kreatinin. Er denne forhøjet bestemmes nyrestørrelsen ved UL (< 10 cm i længden tyder på kronisk nyreinsuff.) Ved proteinuri > 2g/d, normal nyrestørrelse og usikker diagnose er nyrebiopsi indiceret FORHØJET S-KREATININ Der undersøges for proteinuri og hæmaturi Nyrestørrelse vha. UL HÆMATURI Mikro- eller makroskopisk hæmaturi skyldes sygdom i enten nyrer eller urinveje Hæmaturiudredningen afhænger af om der er samtidig proteinuri: NEG protein: Udredes for tumor/sten med UL/CT/cytoskopi POS protein: Udredes for parenchymatøst nyresygdom (Fx. GN) HYPERTENSION Ved vedvarende hypertension vurderes nyrefunktionen ved kreatinin og urinstix for protein 1. Normal kreatinin og urinstix: Udelukning af nyresygdom 2. HØJ kreatinin: bestemmelse af nyrestørrelse ved UL (< 10 cm i længden tyder på kronisk nyreinsuff.) 3. POS protein: Døgnurinopsamling/spoturin for kvantificering af proteinudskillelse (døgnproteinudskillelse/ forholdet mellem protein/ kreatinin) 4. Ved proteinuri >2 g/d og normal nyrestørrelse er nyrebiopsi indiceret ØDEM Urinstix NEG protein: Udelukning af nyresygdom Urinstix POS protein: Udredning som ovenfor ANÆMI Normal kreatinin: Udelukning af nyresygdom HØJ kreatinin: Udredningen som ovenfor NYRESTØRRELSE Normal: 3 x 6 x 12 cm (Tykkelse x bredde x længde) Akut udviklende symptomer på nyreinsuff. kan både skyldes akut nyreinsiff eller være en akut debut på kronisk nyreinsuff. Kronisk nyreinsuff: Ofte skrumpenyre (< 10 cm i længden), på nær ved polycystisk nyresygdom og diabetisk nefropati Akut nyreinsuff: Normal nyrestørrelse. Det vurderes om tilstanden er prærenal, renal eller postrenal

4 ANAMNESE CNS: Hovedpine CP: Træthed, kurale ødemer GI: Anoreksi, kvalme, opkast, vægtændring NYRE: Flankesmerter, smerter over symfysen, vandladningsgener, blod i urin, inkontinens, skummende urin (Spørg om pt. har fået konstateret æggehvidestof i urin) HUD Hudkløe OBJEKTIVT FUND AT Almen medtaget HUD: Anæmisk, gusten, eksantem, kradsningsmærker CP Perifere eller centrale ødemer ST.P. Lungestase, pleuraeksudat, perikaridel gnidningslyd ABDOMEN Ascites, forstørrede nyrer (cystenyrer), ømme (pyelonefritis), palpation/perkussion af blæren (angives i cm over symfysen) DRE Hos alle over 50 ved mistanke om obstruktion af urinafløbet GU hos kvinder VÆRDIER BT Måles på begge arme (3 gange på den ene arm og en kontrolmåling på den anden) URINENS UDSEENDE Uklar, makroskopisk hæmaturi, ildelugtende DØGNURINOPSAMLING

5 PARAKLINIK PLASMA BIOKEMI P-KREATININ Mest enkle mål for nyrefunktionen Metabolit fra skeletmuskulatur som udskilles ved filtration og kun i beskeden grad ved tubulær sekretion Holdes konstant gn livet da muskelmasse og nyrefunktion aftager med alderen Anvendelse 1. Kreatinin alene 2. Bestemmelse af kreatinin clearance som mål for GFR ((U-kreatinin x U-volumen) / (P-kreatinin 1440) x 1000) 3. Beregning af egfr Ved nedsat GFR er kreatinin et dårligt mål for nyrefunktionen, da kreatininen også secerneres Ved normale eller let forhøjede værdier er kreatinin et dårligt mål for nyrefunktionen Mere effektivt at observere ÆNDRINGER i kreatininen Referenceinterval for voksne: Mænd: år: um > 70 år: um Kvinder: år: um > 70 år: um Normal: < 100 mm P-KARBAMID Andre navne: Urea, urinstof Udtryk for kroppens proteinmetabolisme og nyrerens evne til at udskille urinstof Klinisk værdi: Særlig ved vurdering af uræmisk intoksikation samt effekten af behandling ved akut og kronisk nyreinsuff. Referenceinterval for voksne: HØJ: Nyrepåvirkning, øget proteinindtag, øget proteinnedbrydning i tarm (ileus, blødning), øget proteinnedbrydning (Feber, immobilsering) Mænd: år: 3,2-8,1 mm > 50 år: 3,5-8,1 mm Kvinder: år: 2,6-6,4 mm > 50 år: 3,1-7,9 mm Normal: < 7,5 mm ANDRE RELEVANTE P-NYRETAL 1. Hgb, trombocytter LAVE ved kronisk nyreinsuff 2. Albumin LAV ved nefrotisk syndrom 3. K, Na HØJ ved kronisk/akut nyreinsuff 4. HCO3 LAV ved kronisk/akut nyreinsuff (metabolisk acidose) 5. Ca LAV, PO34 HØJ Ved kronisk nyreinsuff (Manglende aktivering af D-vitamin i nyreren) 6. BG Diabetes

6 URINBIOKEMI PROTEIN Screening ved urinstix FALSK NEGATIV: Ses ved 1. Polyuri (urinen fortyndes) 2. Myelomtose (Bence Jones protein = M-komponent) og amyloidose (Begge med positivt ladede proteinmolekyler) Udredning Se ovenstående GRAD AF PROTEINURI Normalt < 30mg/d (Spoturin: <20 mg/l) Mikroalbuminuri mg/d Urinstix +1 (Spoturin: < mg/l) Klinisk proteinuri/let makroskopisk proteinuri > 300 mg/d Urinstix >+1 (Spoturin: >200 mg/l) Svær makroskopisk proteinuri > 3000 mg/d Nefrotisk syndorm > 3500 mg/d GFR VURDERING GFR Normalt ml/min ved en legemesoverflade på 1,73 m2 RENE FILTRATIONSSTOFFER Inulin eller EDTA derivater. Filtreres frit og reabsorberes eller secerneres ikke. P-KREATININ Se ovenstående P-KARBAMID Se ovenstående E-GFR Formel ud fra kreatinin, køn og alder KREATININ CLEARANCE (U-kreatinin x Uvol) / P-kreatinin 51-CR-EDTA Indgift af bolus af tracerstoffet Cr-EDTA Fordeles i ECV og udskilles ved glomerulær filtration (GFR) En række blodprøver 3-4 timer efter beregner hvor meget der er forsvundet fra plasma af tracerstoffet. Dette kan så omregnes til renal clearance som er lig GFR (Mest præcise mål for GFR)

7 3. UDDYBENDE OMKRING URÆMI SYMPTOMER OG FUND GENERELT 1. STADIUM 1-2: LET NEDSAT NYREFUNKTION Ingen symptomer 2. STADIUM 3: MODERAT NEDSAT NYREFUNKTION Træthed (Anæmi) 3. STADIUM 4: MODERAT NEDSAT NYREFUNKTION Anoreksi, kvalme, opkast 4. STADIUM 5: TERMINAL URÆMI 1. Bevidsthedssløring (Hjerneødem pga. hypoton overhydrering) Forebygges ved dialyse ved GFR <10 ml/min 2. Dyspnø (Lungeødem/stase) Forebygges ved dialyse ved GFR <10 ml/min 3. Blege/gusten 4. Hudkløe SVIGT I DEN RENALE EKSKRETION AF METABOLITTER OG AFFALDSSTOFFER Uræmi: Anoreksi, kvalme, opkast, bleg/gusten, hudkløe, uræmisk encephalopati, uræmisk foetor, mundtørhed, perkarditis, pleuritis, polyneuropati og hyperkaliæmi Proteinuri Pga. utæt filtrationsbarriere SVIGT I VAND- OG SALTBALANCEN OG SYRE-BASE REGULATIONEN 1. Oligo/anuri 2. Universelle ødemer/dyspnø/hypertension (>80% ved kronisk NI) Overhydrering lungestase (dyspnø) + ødemer + hypertension 3. Kussmauls respiration Hyperkaliæmi/acidose (Flygtige syrer kan ikke udskilles af nyrer. HCO3 reabsorptionen nedsættes) 4. Hyperfosfatæmi Manglende udskillelse fra nyrerne SVIGT I ENDOKRIN FUNKTION 1. URÆMISK OSTEODYSTROFI / CKD-MBD: Cronic Kidney disorder - Mineral and Bone Disorder Nedsat GFR Hyperfosfatæmi (Nedsat udskillelse af PO34) Hæmning af 1-alfa-hydroxylase LAV 1,25OH-cholecalciferol (Aktiv D- vitamin) HYPOcalcæmi KRAMPER + SEKUNDÆR HYPERPARATHYREOIDISME Øget knogleresorption af Ca og PO34 renal osteodystrofi (abnorm knoglearkitektur/ Børn: Væksthæmning/knogledeformiteter) OG calciumfosfat-krystaldannelse aflejring af krystallerne som ekstraskeletale calcifikationer i bl.a. arterier, vicerale organer, led, øjne ( conjunctivitis), hud Efter mange års sekundær hyperparathyreoidisme kan udvikles tertiær hyperparathyreoidisme (adenomer i gll. parathyreoideae) 2. ANÆMI (Pga. nedsat EPO-produktion) Normokrom, normocytær anæmi Symptomer: Træthed, svimmelhed mv.

8 3. UTILSTRÆKKELIG NEDBRYDNING AF PEPTIDHORMONER 1. DM: Skal have mindre insulin 2. Mænd: Kan udvikle gænykomasti pga. nedsat nedbrydning af prolaktin NB ACE-HÆMMER OG PROTEINRIG KOST 1. AKUT NI ACE-hæmmer SEPONERES (Mistænkt altid prærenal årsag) Proteinrig kost OPSTARTES (Katabolisk tilstand) 2. KRONISK NI ACE-hæmmer OPSTARTES (Antihypertensiv) DE URÆMISKE ORGANSYSTEMER Proteinrig kost SEPONERES (For at nedsætte PO34) OVERSIGT NERVESYSTEM PNS: 1. Polyneuropati Pga uræmisk intoksikation): Ses som pareser, nedsat sensitbilitet, paræstesier og tab af reflekser 2. Restless leg syndrome Ukendt årsag CNS: 1. Kvalme, opkast Pga. uræmisk intoksikation 2. Kramper Pga. hjerneødem (Hypoton overhydrering), uræmisk intoksikation eller HYPOcalcæmi 3. Bevidsthedspåvirkning Pga. hjerneødem og uræmisk intoksikation HJERTE-KREDSLØB 1. Hypertension Volumendependent hjertehypertrofi hjerteinsuff med diastolisk dysfunktion 2. Hjerteklapsygdom Pga. calciumfosfatforstyrrelse 3. Aterosklerose Pga. calciumfosfatforstyrrelse angina, arytmi, AMI, apopleksi 4. Perikardit 5. Arytmi Pga. hyperkaliæmi Hjertestop (Hyppig dødsårsag ved ubehandlet terminal uræmi) Kan evt. skyldes calciumfosfatforstyrrelse krystalaflejringer i arterier Øget stivhed og kompliance Øget afterload for hjertet Ve. sidig hypertrofi arytmi LUNGER 1. Lungestase Pga. overhydrering og evt. ve. sidig hjerteinsuff 2. Kussmauls respiration Pga. acidose 3. Pleuritis GI (ØVRE) 1. Madlede og malnutrition 2. Stomatit Pga. nedsat immunforsvar Mundtørhed og uræmisk foetor 3. Gastrit og ulcus Pga. nedsat immunforsvar og øget blødningstendens Hæmatemese og melæna 4. Ascites

9 UG 1. Nykturi Pga. manglende evne til at koncentrere urinen 2. Skummende urin Pga. proteinuri 3. Svigtende renal nedbrydning af prolaktin Mænd: Gynækomasti Kvinder: Amenorre og svigtende fertilitet Børn: Væksthæmning og forsinket pubertet KNOGLER OG CALCIUM-FOSFAT-STOFSKIFTET 1. Knoglesmerter/renal rakitis hos børn Uræmisk osteodystrofi 2. Ekstraskeletale bløddeleforkalkninger Aflejringer af calciumfosfatkrystaller HÆMATOLOGISKE MANIFESTATIONER 1. Træthed Pga. anæmi 2. Dysfunktion af trombocytter Pga. hypocalcæmi 3. Øget infektionsrisiko Pga. nedsat immunsystem HUD 1. Hudkløe Pga. HØJ calciumfosfatkoncentration i blodet 2. Misfarvede negle Brown lines 3. Blå mærker/sugillationer Pga. dysfunktion af trombocytter BIOKEMI VED KRONISK NYREINSUFFICIENS 4. Bleg/gusten Pga. anæmi og overhydrering 1. LAV Hgb 2. HØJ karbamid, HØJ kreatinin (Azoræmi) 3. LAV albumin (Malnutrition) 4. HØJ K 5. LAV ph, LAV sthco3, LAV BE (Metabolisk acidose) 6. LAV Ca, HØJ PO34, HØJ PTH (Osteodystrofi)

10 4. BILLEDDIAGNOSTIK URORADIOLOGI / DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER Organer Nyrer, ureter, blære, urethra, prostata, penis Indikation 1. Flankesmerter Sten-CT 2. Hæmaturi CT-urografi 3. Infektion CT-urografi Peroral kontrast Iv kontrast Evt. hydrering Sen optagelse efter 10 min CT af urinveje (Sten-CT) CT urografi (Hæmaturi, infektion) CT af abdomen (Metastase) PYELOGRAFI Billedfremstilling af pelvis og calyxes 1. Retrograd: Kontrast via rør gennem ureter og derved i pelvis 2. Antegrad: Kontrast via nefrostomi RENOGRAFI Fysiologisk undersøgelse af nyrernes funktion Metoder: 1. Indsprøjtning af radioaktiv isotop 1. Fri filtration: DTPA mærket med 99Tc 2. Aktiv udskillelse: Hippuran, MAG3 2. Gamma kamera viser skintigrammer/renogrammer der angiver aktiviteten til forskellige tider Resultat Angiver funktionsfordeling af gennemblødning, filtration, afløb gennem nyre og øvre urinveje (Tilløbs- og afløbsforhold) Ulemper ved undersøgelsen: 1. Få anatomiske oplysninger 2. Lav specifitet Anvendelse 1. INDEN nefrostomi/nefrektomi (ALTID: Vurdering af nyrerens funktion 2. INDEN nyrebiopsi: Vurdering af nyrerens funktion 3. NEDSAT tilløb: Nyrearteriestenose 4. NEDSAT afløb: Sten, tumor

11 KNOGLESKINTIGRAFI Formål: Afbilde knoglernes metabolisme Metode 1. Indsprøjtning af 99-teknetium(Tc)-fosfatforbindelser der optages af knoglerne 2. Billede af knoglemetabolisme fremstilles vha. gammakamera Clearance i nyrer -> dvs. nyrer og blære fremstilles på billede Evt. ses bløddele (mamma, forkalkede arterier mm) (optagelse af calcium/fosfat) Kan sammenkobles med CT Klinisk anvendelse 1. Metastaser: Øget aktivitet. Asymmetrisk. Velafgrænset. Ofte ikke lednære. 2. Infektioner: Øget aktivitet. Kan kombineres med leukocytscintigrafi. 3. Inflammation 4. Frakturer: Øget aktivtet pga. knoglenydannelse. F.eks. ved scaphoideumfraktur 5. Sammenfald af knogler: Øget aktivitet. F.eks. vertebra 6. Pagets knoglesygdom: Øget aktivitet 7.Nekrose (avaskularitet): Manglende aktivitet. F.eks. caput femoris nekrose NB Ved alloplastik ses ingen aktivitet SPECT-CT Formål: 3-D MIBG SKINTIGRAFI Formål: Visualisering af kromafine celler Metode 1. Injektion med falsk neutrotransmitter der optages på samme vis som noradrenalin Mærkes ved 123I 2. Gamma kamera sammenkoblet med CT Anvendelse 1. Fæokromacytom: Visualisering af kromafine celler (Sensitivitet på næsten 100%) NYREBIOPSI Indikation NEFROLOGI Diff. diagnostik Indikation UROLOGI Mistanke om tumor

12 5. UDDYBENDE OMKRING BEHANDLINGSMETODER HYPERKALIÆMI BEHANDLING HUSKEREGEL: RESOlution ABCD RESOnium po: Binder til K i tarm Ved moderat hyperkaliæmi: 5-6 mm Actrapid IV (Insulin/glucose IV) Ved svær, men ikke livstruende hyperkaliæmi (6-7 mm) Bicarbonat IV Ved svær, men ikke livstruende hyperkaliæmi (6-7 mm) Evt. beta-2 agonist (Stimulerer Na/K-ATPasen) Calciumglukonat IV Ved livstruende hjerteatrymi (>7 mm), Virker membranstabiliserende og har kortvarig K-antagonistisk effekt og derved antiarytmisk effekt på myokardiet Dialyse Ved behandlingsrefraktær nefrogen hyperkaliæmi + Diæt + Diuretika Telemetri Ved K > 6mM + symptomer DIALYSEBEHANDLING PRINCIP 1. Fjerner kun stoffer med lille molekylestr < ca kda Dvs. immunoglobuliner og større substanser fjernes IKKE Forklarer hvorfor dialyse ikke er essentiel ved immunologiske sygdomme, f.eks. Rapidly progressive GN. Her er det nødvendigt med plasmaferese, hvor plasma udskiftes INDIKATION Absolutte indikationer 1. Intraktabel hyperkaliæmi > 6,5 mm 2. Svær acidose 3. Symptomatisk overhydrering, særligt ved anuri 4. Lungestase/ødem 5. Uræmisk perikarditis 6. Uræmisk encephalitis VALG AF DIALYSEFORM 1. PERITONEAL DIALYSE: Foretrækkes ved restnyrefunktion, da restfunktion bevares bedre end med hæmodialyse. Kan i hovedreglen kun anvendes i kortere årrække. Efter 3 år vil 50% forsat være i peritonealdialyse 2. HÆMODIALYSE Mest effektive metode ved 1. Ophørt nyrefunktion

13 2. Akut dialysebehov 3. Dialyse af forgiftninger (Selvom nyrefunktionen er normal). NSAID, ASA, methanol, ethanol, ethylenglykol. NB Svær kredsløbsinstabilitete eller manglende mulighed for iv adgang kan umuliggøre hæmodialyse 1. HÆMODIALYSE FOREKOMST 75% af kronisk dialysepatienter PRINCIP Udføres ofte over 4 timer 3 gange/uge på dialysecenter Arteriovenøs (AV) adgang/cvk Mindst ml blod/min Blodet renses vha diffusion og ultrafiltration fra blod til dialysat over kunstig semipermeabel membran 1. Diffusion: Stoffer bevæger sig pga. konc. gradient 2. Ultrafiltration: Væsketræk pga. neg. hydrostatisk tryk på dialysatsiden. Fjerner væskeoverskud (NEG. HYDROSTATISK TRYK) Retur til vene Kan udføres som hjemmehæmodialyse DIALYSATETS SAMMENHÆNG Indeholder passende mængder elektrolytter: 1. HØJ HCO3 (Pga. acidose hos pt) 2. LAV K og Mg (Pga. hyperkaliæmi) 3. INGEN fosfat (Pga. hyperfosfatæmi) 4. Na og Ca: Varieres individuelt afhængigt at serumkonc. ADGANG 1. Akut dialyse: CVK 2. Kronisk dialyse: Ofte via AV-fistel (Indopereres vanligt mellem a. radialis og en vene). Tager 3 uger at udvikle adgang, idet venevægge skal fortykkes for at kunne klare det høje tryk KOMPLIKATIONER 1. Akutte Pga. fald i væske: BT-fald (5-15%) Kramper (2-5%) Kvalme/opkast Øvrige komplikationer: Dysækvilibriumsyndrom: Hjerneødem med hovedpine, kvalme/opkast, kramper, konfusion og coma. Ses ved akut dialyse af svær uræmi (HØJ karbamid der er i ligevægt med karbamid konc. i hjernen. Behandling: Tilførelse af hyperton saltvand, HCO3 eller 50% glucose Hypoglykæmi (Glucose fjernes ved dialyse) Brystsmerter og arytmi (Hypokaliæmi. Normaliseres spontant) 2. Sen Amyloidose (Efter mange års dialyse)

14 3. AV-fistel speficikke Stenose, trombose, blødning, infektion, sepsis, aneurismedannelse, steal-syndrom (håndiskæmi pga AV shunt) 2. PERITONEAL DIALYSE FOREKOMST 25% af kronisk dialysepatienter PRINCIP Som regel ambulant Indløb på 2 L løber vha. tyngdekraften via kateter ind i peritonealhulen Ækviliberingsperiode 1. Diffusion: Stoffer bevæger sig ned at konc. gradienter 2. Ultrafiltration: Væsketræk vha diffusion pga. hyperton glukose dialysat (OSMOSE)) Væske løber via et passivt udløb ned i en lavere placeret pose TYPER Kronisk ambulant peritonealdialyse: 1. Posedialyse: Manuel x 4 gange/dag (CAPD: Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis) 2. Natmaskine: Automatisk 8-10 timer/nat (APD: Automatized Peritoneal Dialysis) ADGANG Indopereret transkutant peritonealt kateter i lokalbedøvelse KOMPLIKATIONER 1. Kateterdysfunktion Valg af type afhænger af hvor hurtigt molekylerne transporteres over pt. peritoneum 2. Infektion (Ofte peritonitis) 3. Lækage af dialysevæske 4. Senkomplikaitoner: Amyloidose (Efter mange års dialyse)

15 NYRETRANSPLANTATION Incidens 700 nye pt. /år i DK med dialyse- eller transplantationskrævende kronisk nyresvigt 230 nyretransplantationer/år i DK (25% med levende donor) Dialyse eller transplantion Usikkert hvilken behandling der er bedst Umiddelbart samfundsmæssig økonomisk fordel ved transplantation Dog afvises mange til nyretransplantation pga komorbiditet og må fortsætte dialyse Donorregister Fælles nordisk register Baseret på tilbagebetaling, dvs. gives en nyre fra et hospital til et andet skal nyren tilbagebetales indenfor 6 mdr Skrives op ved CKD stadium 5 (GFR <15ml/min) Kontraindikationer hos recipient 1. Cancer / Ikke-radikal behandlet cancer Immunsuppresion øger risiko for progression og metastasering Ofte skal have have en vis ricividfri periode (Afhængig af cancertypen) 2. Kronisk infektionssygdom Progression ved immunsuppression (HIV, HBV, HCV, 3. Vægt < 8-10 kg (Dvs. meget små børn) Operation ej muligt rent teknisk 4. Koborbiditet (Dårligt resultat af transplantation) Særligt hjerte/lungestatus, herunder DM NB Alder er IKKE en kontraindikation i sig selv Donor Allogen transplantation (Forskellige vævstype, mellem samme art) Søskendedononation: Bedre prognose med transplantion fra levende donor ift. afdød donor Unge raske kan sagtens leve med en nyre Pga. søskendedonation er det nemmere at finde en HLA matchende donor

16 Immunologi ABO og HLA match forud for transplantation Lokalisation Riget, Odense, Århus. Børn (<16 år) Odense Selve operationen 1. Nyre-graft indopereres i LYSKEN EKSTRAperitonealt med karanastomose til a. og v. iliaca 2. Graft-ureter placeres i blæren Post-transplantation 1. LIVSLANG IMMUNSUPPRESIV BEHANDLING Formål: For ikke at afstøde nyren Afdød donor: Behandling opstartes IFM operationen Levende donor: Behandling opstartes dage-uger FØR operationen Bivirkninger/komplikationer 1. Øget infektionsrisiko (Opportunistiske infektioner: CMV, Pneumocystis jiroveci) 2. Øget cancerincidens (Non-melanom-hudcancer, non-hodgkin-lymfomer, Post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD))) 3. Recidiv af grundsygdom (F.eks. membranoproliferativ GN, membranøs GN, IgA-nefropati) 4. New Onset Diabetes After Transplantation (NODAT) Grundstenene i behandlingen 1. ATG de første 3 dage 1. Ciclosporin (NB Nefrotoksisk) 2. Azathioprin (NB Nefrotoksisk) 3. Prednisolon Gn de seneste år får flere patienter tacrolimus i stedet for ciclosporin Dosis monitoreres ved måling af serumkonc. 2. UNDERSØGELSE AF AKUT/KRONISK GRAFT-DYSFUNKTION 1. Monitorering af kreatinin og diureser 2. UL (Afløbshindring, perfusionsforhold) 3. Biopsi: Ved rejektion ved tubulitis (let) med vaskulitis (svær), evt. med hæmoragisk nekrose (meget svær) 3. REGELMÆSSIG KONTROL 3-4 GANGE/ÅR 1. Undersøgelse af graft-dysfunktion 2. Optimal dosering af medicin 3. Monitorering af infektioner/malignitet 4. Monitorering af risikofaktorer for død efter transplantation: Hypertension, adipositas, lipider

17 6. NEFROTOKSIKA VIGTIGSTE NEFROTOKSIKA NSAID Kontraktion af aff. ateriole NEDSAT GFR Risiko for prærenal (hæmodynamisk) nyreinsuff. TACROLIMUS OG CICLOSPORIN Anvendes efter nyretransplantation som immunosuppresiva AMINOGLYKOSIDER Gentamycin Alt fra let stigning i kreatinin til manifest renal (non-oligurisk) nyreinsuff KONTRASTSTOFFER (Alle typer) Risiko for akut nyreinsuff Ses særligt ved komorbiditet NB HUSK seponering af metformin INDEN kontrastindgift (Udskilles via nyrerne og giver laktatacidose ved ophobning) ACE-HÆMMERE/ARB Dilatation af eff. ateriole NEDSAT GFR Ved opstart ses ofte initial fald i GFR. Mål derfor kreatinin og kalium 2 uger efter opstart. KRONISK NYREINSUFF: Indiceret, pga. renoprotektive effekt ved nedsat BT AKUT NYREINSUFF: KONTRAindiceret pga. initial fald i GFR ANDRE NEFROTOKSIKA Antibiotika: Amfotericin B, Aciclovir, Vancomycin, Sulfonamider, Pentamidin Lithium Penicillamin, Guld (Behandling af RA) Cyklofosfamid (Kemoterapi) Cisplatin (Kemoterapi) GENERELLE MEKANISME Analgetika Afkobler den oxidative fosforylering eller skader mitochondrierne i tubuluscellerne Tubulusnekrose Nyreinsuff.

18 AKUT NYREINSUFFICIENS AKUT NI NYRESYGDOMME Sygdom Patogenese/Symptomer/Fund Diagnose Behandling Specielt PLUDSELIG indsættende REVERSIBEL ophør af nyrefunktionen FOREKOMST: 300/år i DK OPDELING 1. PRÆRENAL (HYPPIGST) REVERSIBEL akut nyreinsuff. pga. 1. HYPOvolæmi (Øget væsketab (Blodtab, diuretika, diarre, opkast, brandsår), nedsat væskeindgift) 2. Hjertekredsløbssvigt (Blodtab, sepsis, HI, AMI) INGEN skade af nyrevævet 2. RENAL Ofte SHOCKNYRER = ATIN (Akut tubulointerstitiel nefropati) A. Iskæmi ( iskæmisk ATIN hvis ubehandlet) 1. Ubehandlet prærenal sygdom 2. Sepsis (Hypoperfusion) B. Eksogene toksiner ( toksisk ATIN hvis ubehandlet) 1. IV iodholdigt konstraststof til pt med GFR < 45ml/min 2. Gentamycin 3. Sepsis (bakterielle toksiner) C: Endogene toksiner ( toksisk ATIN hvis ubehandlet) 1. Hgb (Hæmolyse): Malaria/Uforligelig blodtransfusion. Hgb fælder ud i nyren. FUND: LAV Hb, HØJ LDH, LAV haptoglobin, ingen/sort/mørk urin 2. Mg (Rhabdomyolyse: Muskeltraume, farmaka (Statin), narkotika (Kokain), infektion, hypertermi, myopati): FUND: HØJ Mgb, HØJ CK, HØJ K, LAV Ca (aflejres i iskæmisk væv), muskelsvaghed D: Inflammation Rapidly pregressive GN, (postinfektiøs GN), (IgA-GN) eller akut interstitiel nefritis E: Malignt/Aflejring Tumorinfiltration, myelomnyre (Myelomatose), amyloidose A. Akut forværring af kronisk nyreinsuff B. Renovaskulær sygdom 1. HUS/TTP 2. Nyrearteriestenose 3. NSAID (Kontraktion af aff) 4. ACE-hæmmer (Dilatation af eff)) DELVIS skade af nyrevævet 3. POSTRENAL Afløbshindring: 1. SUPRAVESIKAL: (Obstruktion af blærehals eller BEGGE ureteres) Sten, tumor, urteropelvin striktur, retroperitoneal fibrose, 2. INFRAVESIKAL: Prostatahypertrofi, urethrastriktur, cervixcancer INGEN/DELVIS skade af nyrevævet SYMPTOMER/FUND GENERELT: Ødemer CNS: Bevidsthedspåvirkning, kramper, psykoser (Skyldes 1. Overhydrering Hjerneødem 2. Uræmisk intoksikation) HJERTE: Arytmi (hyperkaliæmi), perikardieksudat, ve. sidig hjerte insuff (overhydrering) LUNGE: Kussmauls resp (metabolisk acidose), lungeødem (overhydrering) GI: Træthed, anoreksi ( gastrit og ulcus), kvalme, opkast URIN: 1. Oligouri (<400 ml/d) (HYPPIGST) 2. Anuri (<100 ml/d) 3. Non-oligurisk akut nyreinsuff med normale diureser (SJÆLDEN) PRÆRENAL 1. Konc urin 2. U/P-kreatinin > LAV U-Na (Pga. dehydrering) 4. Dehydrering (LAV BT, HØJ Puls) 5. Ingen proteinuri RENAL (ATIN) 1. Iso-osmotisk urin 2. U/P-kreatinin < 10 (LAV kreatinin udskillelse) 3. Iso U-Na 4. Overhydrering HJerneødem og lungeødem POSTRENAL 1. Vandladningsgener/anuri 2. Smerter 3. Hæmaturi BLODPR 1. HØJ kreatinin (Total ophør af nyrefunktion: P-kreatinin stiger um/d) 2. HØJ karbamid, HØJ K, Na 3. NORMAL Ca, NORMAL PO34 5. NORMAL/LAV StHCO3 6. NORMAL/LAV Hb (Pga. blødning eller overhydrering) (Normocytær, normokrom) 7. Leuko + diff, CRP, Trombocytter 8. Urat 9. HØJ INR, LAV koag. II, VII, X, LAV Albumin 10. Hgb, LDH, haptoglobin, bilirubin, reticulocytter 11. Mbg, CK 12. ANA, ANCA, Anti-GBM, anti-dna, C3, Ig 13. M-komponent 14. BS, HBA1C METABOLISKK ACIDOSE LAV StHCO3 HØJ P-K URIN 1. Urinstix: Blod, leokocytter, nitrit, albumin, glucose, ketonstoffer 2. POS protein: Døgnurinopsamling: volumen, kreatinin (clearance), protein 3. POS leuko/nitrit: Urin D+R 4. Væskevandladningsskema 5. Evt. urinmikroskopi (Kun friskladt urin kan anvendes) 6. Evt. nyrebiopsi (Hvis indikation herfor) BILLEDDIAG. UL: Vurdering af afløbsforhold/størrelse/atrofi af cortex/perfusion Nyrestørrelse: Akut nyresygdom (normalt str af nyrer: cm i længden) EKG/EKKO: Arytmi, perikarditis, HI RGT AF THORAX Komplikationer: Pneumoni, lungeødem 1. PRÆRENAL Korrektion af dehydrering eller kredsløbssvigt 1. Væske/Blodtransfusion 2. KAD (Vægt og timediurese for at forebygge overhydrering) 3. Seponer nefrotoksika 4. Blødning standses 5. Hjertesygdom behandles (Arytmi, AMI) 6. RENAL Behandling af den udløsende sygdom 7. POSTRENAL Reetablering af urinafløbet SUPRAVESIKAL: UL-vejledt nefrostomi eller JJkateter INFRAVESIKAL: KAD GENEREL BEHANDLING: MISTÆNK PRÆRENAL ÅRSAG SOM UDGANGSPUNKT: 1. VÆSKE: Isoton NaCl (Udeluk prærenal årsag). MÅL: Nomo/let overhydrering 2. KAD (Vægt og timediurese for at forebygge overhydrering) 3. SEPONER NEFROTOKSIKA (NSAID, ACEhæmmer, gentamycin, diuretika) KONSERVATIV BEHANDLING Gives ALTID uanset årsag til akut NI 1. Suff. ernæring: Proteinholdig mad pga. katabolisme (Kun ved AKUT NI) 2. Korrektion af acidose: shco3 < 15 mm: IV NaHCO3 eller Resonium 3. Hyperkaliæmi: (RESOlution ABCD): RESOnium p.o. Moderat hyperk (5-6 mm) Actrapid IV (Insulin/glucose IV): HyperK (6-7 mm) Bicarbonat IV: HyperK (6-7 mm). Evt. beta-2 agonist Calciumglukonat IV: (>7 mm) Dialyse: Ved behandlingsrefraktær nefrogen hyperk INDIKATIONER FOR DIALYSE Absolute indikationer: 1. Intraktabel hyperkaliæmi > 6,5 mm 2. Svær acidose 3. Symptomatisk overhydrering, specielt ved anuri 4. Lungeødem/stase 5. Uræmisk perikarditis 6. Uræmisk encephalitis UL HYDRONEFROSE: 1. Infravesikal: KAD 2. Suprevesikal: UL-vejledt Nefrostomi eller JJ-kateter EJ HYRDRONEFROSE: 1. Små nyrer: Akut debut af kronisk nyresygdom (Undtagen DM, polycystisk nyresygdom) 2. Normale/Store nyrer: Akut renal årsag: Udeluk GN: Supp. blodpr: 3xA (ANA, ANCA, Anti-GBM) INGEN PERFUSION 1. Angiografi (Udred for tromboembolisk årsag) ORDINATIONER 1. Vitale parametre 2. GCS 3. A-gas 4. Vægt, timediurese, hydreringsgrad 5. Væsketal DIFF. DIAGNOSER Kronisk nyreinsuff. UBEHANDLET Uræmisk intoksikation: Døden inden for 1-2 uger (Ofte asystoli pga. hyperkaliæmi eller lungeødem) KOMPLIKATIONER ATIN: Infektioner Komplikationer fra hjerte og kredsløb, fx. AMI BEHANDLING VED REHYDRERING: Overhydrering med lungeødem og derved svær dyspnø PROGNOSE PRÆRENAL Afhænger af udløsende årsag RENAL, herunder ATIN Kan vedvare op til 3 uger efter sanering af udløsende årsag Dialysekrævende ATIN dødelighed: 50% POSTRENAL: Hurtigt reetablering af urinafløb er vigtig for prognosen TOTAL aflukning >3 uger: IRREVERSIBEL nyreskade PATOLOGI (Ved skade af nyrevæv) Tab af børstesøm på tubuluscellerne Vakuolisering og nekrotisering af tubuluscellerne Dog mulighed for regeneration

19 KRONISK NYREINSUFFICIENS LANGSOM indsættende IRREVERSIBEL ophør af nyrefunktion Slutfasen af mange nyresygdomme Nyrefunktionen aftager gradvist med individbestem hastighed CKD STADIE (Chronic Kidney Disease) 5 stadier alt efter (egfr) 1. Nyreskade (Albuminuri, cystedannelse) med normal/øget GFR (>90) 2. Nyreskade med let nedsat GFR (60-89) 3. Moderat nedsat GFR (30-59) 4. Svært nedsat GFR (15-29) 5. Kronisk nyresvigt/terminal uræmi/dialysekrævende nyresvigt (<15) NyreSKADE: Stadium 1-4 NyreSVIGT: Stadium 5 FOREKOMST: 10-12% af DK befolkning De fleste med stadium 1-3 med øget risiko for kardiovaskulær sygdom, men progredierer ikke til dialysekrævende NI SYMPTOMER/FUND (Generelt få symptomer ift akut NI STADIUM 1-2: Ofte asymptomatisk STADIUM 3 Træthed (Anæmi) STADIUM 4 Anoreksi, kvalme, opkast STADIUM 5 A. Træthed B. Polyneuropati (Uræmisk intoksikation) C. Lungestase (Overhydrering) D. Hypertension E. HI og pludselig død F. Evt. uræmisk perkarditis G. GI: Anoreksi, kvalme, opkast, mundtørhed, ulcus, gastritis H. Øget blødningstendens (Malnutrition) I. Hudkløe J. Gynækomasti ÅRSAGER SYSTEMISKE SYGDOMME 1. DIABETISK NEFROPATI (25%, dvs. HYPPIGST): NB IKKE skrumpenyre hos diabetikere trods kronisk NI 2. VASKULÆRE SYGDOMME (25%): Hypertension (Hypertensiv nefrosklerose), aterosklerose (Aterosklerotisk nefropati) mm. 3. ANDRE SYSTEMSYGDOMME: (5%) Myelomatose, amyloidose mm. NYRESYGDOMME 1. Glomerulonefritis (10%) 2. Pyelonefritis/Interstitiel nefritis (10%) 3. Polycystisk nyresygdom (8%) 4. Akut NI 5. Nefrotisk syndrom 6. Hereditære glomerulopatier 7. Ukendt årsag (25%) BLODPR 1. Azotæmiens grad: HØJ Kreatinin HØJ Karbamid 2. Elektrolytter: Na HØJ K 3. Acidose: LAV HCO3 LAV ph 4. Anæmi: LAV Hb (Normokrom, normocytær uden retikulose) (Pga. svigtende EPO sekretion) LAV Hæmatokrit LAV Retikulocyttal Udeluk andre anæmiårsager: MCV, jern, transferirn, haptoglobin, kobalamin (B12), folat, LDH, EPO, bilirubin 5. Forstyrrelser i Ca/PO34 stofskiftet: Renal osteodystrofi: P-Ca (Ofte LAV) P-PO34 (Ofte HØJ) P-PTH (Ofte HØJ) 6. Malnutrition LAV albumin Monitoreringen af nyrefunktion og evt. behandling: U-kreatinin U-protein UL/CT/MR Skrumpe nyre (<10 cm i længden) (Undtagen DM og polycystisk nyresygdom) Cr-EDTA-MÅLING Mere præcist mål for nyrefunktionen end egfr og P-kreatinin NYREBIOPSI Sjældent brugbar til diagnostik og behandling Viser fibrose og sklerotiske forandringer i nyrevævet MONITORERING: egfr-målinger til vurdering af CKD stadie og derved estimeret tidspunkt for terminal uræmi YDERLIGERE UNDERSØGELSER: 1. Blodpr (BS, HBA1C, Ig, M-komponent, ANA, ANCA, GBM) 2. Renografi 3. Rgt af thorax 4. Ekkokardiografi 5. EKG FORSINKELSE AF SYGDOMSPROGRESSION: 1. ANTIHYPERTENSIV BEHANDLING Ofte nødvendigt med 4 forskellige behandlingsprincipper: 1. ACE-hæmmer 2. Angiotensin II-receptor-antagonist 3. Renin-blokker 4. Loopdiuretika (Virker også mod ødemer) Mål for behandling: BT < 130/80 Hæmning af RAAS nedsætter det intraglomerulære tryk og har desuden en direkte antifibrotisk effekt Herved nedsættes den prognostiske markør: Proteinuri 2. KONSERVATIV URÆMIBEHANDLING 1. BEHANDLING AF TILGRUNDLIGGENDE ÅRSAG 2. KOMPLIKATIONER A. Væske (Isoton NaCl) 3. DM BEHANDLING KONTROL 4. BEHANDLING OG FOREBYGGELSE AF UVI 5. UNDGÅ NEFROTOKSIKA 6. DIÆT A. Kaliumbesparende kost (Undgå frugt og grønt) B. Proteinbesparende (Mod GI-symptomer) Blot 0,8 g protein/kg/dag (Normal 1,2 g protein/kg/dag) B. Fosfatbesparende kost (Se osteodystrofi) C. Saltfattig kost (Mod hypertension) 7. ANÆMIBEHANDLING A. Subkutant injektion af EPO hver uge: Indledes senest ved Hb 6,5mM Mål for behandling: Hb > 7,5mM 8. OSTEODYSTROFI Undgå sekundær hyperparathyrodisme: A. Fosfatbesparende kost (Undgå kød og mælk) B. Farmaka der binder fosfat i tarmen C. Unikalk (Tjek D-vitamin efter 3 mdr) D. Aktiv D-vitamin tilskud (Etalpha) 9. ACIDOSE shco3 < 15 mm: Po. NaHCO3 eller Resonium (Sænker K og derved H) 10.HYPERKALIÆMI Seponer ACE, Spironolakton, Kaleorid mm. RESOlution ABCD): RESOnium p.o. Moderat hyperk (5-6 mm) Actrapid IV (Insulin/glucose IV): HyperK (6-7 mm) Bicarbonat IV: HyperK (6-7 mm). Evt. beta-2 agonist Calciumglukonat IV: (>7 mm) Dialyse: Ved behandlingsrefraktær nefrogen hyperk + Diæt: Kaliumbesparende kost + Diuretika + Seponer K-tilskud og K-besparende diuretika TERMINAL URÆMI: 1. DIALYSE A. Hæmodialyse B. Peritoneal dialyse egfr: Estimeret GFR MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) (MDRD.com) GFR måles som ml/min/1,73m2 Formlen tager højde for P-kreatinin, køn og alder (Normal ml/min, Efter 40 år: falder med 1 ml/min/år) UBRUGBAR VED FØLGENDE: 1. Vurdering af akut nyre insuff. med store ændringer i P-kreatinin 2. Afvigende muskelmasse 3. Lavt BMI (<18,5) 4. Høj/lav alder 5. Høj/lavt indtag af protein 6. Pt. der indtager kreatinin tilskud 7. Gravide PROGNOSE: 1. Diabetiker med terminal nyreinsuff: DÅRLIG prognose pga. fremskreden makroangiopati 2. Ikke-diabetiker med terminal nyreinsuff: Væsentlig bedre prognose 3. YNGRE pt. kan leve årevis med dialysebehandling eller efter nyretransplantation RISIKO Markant øget risiko for kardiovaskulær sygdom (Primært pga. udvikling af volumendependent hypertension) RISIKOFAKTORER FOR PROGRESSION: KARDIELLE: Hypertension, hyperlipidæmi, rygning NYRE-RELATERET: Proteinuri > 1,5 g/døgn, stort proteinindtag, hyperfosfatæmi PATOLOGI: 1. Skrumpenyre (<10 cm i længden). Undtagen DM og polycystisk nyresygdom 2. Sklerosering af glomeruli, mesangiet, interstitiet og tubuli. Disse forandringer ses uanset ætiologi hvorfor nyrebiopi ikke er indiceret

20 GLOMERULONEFRITIS Fællesbetegnelse for en række autoimmune sygdomme med inflammatorisk proces i glomeruli (UDEN mikrobe) Altid BILATERALT AKUT/KRONISK FORLØB PATOLOGI GENERELT Celleproliferation og/eller patologiske aflejringer i glomerulus OPDELING: ÆTIOLOGI 1. Primær 2. Sekundær HISTOLOGISK/KLINISK: 1. Endokapillær (Fx. poststreptokok GN) nefritisk syndrom 2. Mesangioproliferativ (IgA nefritis) monosymptomatisk hæmaturi/proteinuri 3. Ekstrakapillær (Fx. Radiply progressicve GN) akut nyreinsuff. UDDYBET KLINISK: Se nedenstående 1. Nefritisk syndrom (Fx. Poststreptokok GN) 2. Nefrotisk syndrom (Fx. Minimal change GN) 3. Akut nyreinsuff. (Fx. Rapidly progressive GN) 4. Kronisk nyreinsuff. (Fx. IgA GN) 5. Monosymptomatisk hæmaturi/proteinuri (Fx. IgA GN) Ætiologisk: 1. Primær (Idiopatisk) 2. Sekundær A. VASKULITTER Radiply progressive GN 1. ANCA-associerende vaskulitter Wegners granulomatose, mikroskopisk polyangitis, Churg-Strauss syndrom 2. Immunkompleks udløste vaskulitter Schölein-Henochs purpura, SLE, Good pastures B. INFEKTIONER Postinftiøs GN Ofte S. pyogenes (LAV C3 pga. komplementforbrug) C. MALIGNE SYGDOMME Oftest paraneoplastiske fænomener fra solide tumorer: C. coli, Mb. Hodgkins, myeolomatose BLODPR Hgb, leuko + diff, trombocytter, SR, CRP, kreatinin, karbamid, Na, K, HCO3, urat, BS, HBA1C, Ca, PO34, lipidprofil, levertal REUMA: ANA, ANCA, Anti-DNA, C3, anti- GBM, M-komponent ØDEMER Immunoglobuliner (inkl. IgE - Allergi) TSH URINSTIX POS eryth POS protein (Ses ved glomerulær patologi) DØGN-PROTEIN-UDSKILLELSE Hvis POS urinstix protein Døgnurinudskillelse eller protein/kreatinin UL-VEJLEDT-NYREBIOPSI Som hovedregel altid indikeret ved mistanke om GN, særligt ved rapidly progressive GN Undlades ved: 1. Børn med nefrotisk syndrom 2. Svær kronisk GN (ingen behandlingskonsekvens) 3. Proteinuri < 1,2g/d 1. NEFRITISK SYNDROM Symptomatisk Diuretika + antihypertensiva 2. NEFROTISK SYNDROM Prednisolon 3. RAPIDLY PROGRESSIVE GN Aggressiv behandling: Højdosis steroid + cyklofosfamid 4. KRONISK GN Evt. kortvarig immunsupp. kur (Dårlig respons) Diuretika + antihypertensiva PROGNOSE Hurtig diagnostik og behandling er afgørende for prognosen Fører ofte til en vis grad af nyrefunktionstab pga. BVaflejring og destruktion af det glomerulære filter DIFF. DIAGNOSE Tumor/sten i nyrer/urinveje PATOFYSIOLOGI Karakteristiske histologiske forandringer i nyrevævet Skyldes ofte udfældning af immunkomplekser og efterfølgende komplementaktivering NB GLOMERULOPATI 1. Nefritisk syndrom 2. Nefrotisk syndrom

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at forord Hermed foreligger en ny udgave af Finn Michael Karlsen s Basal nyrefysiologi. Siden udgivelsen i 1999 er der sket en rivende udvikling indenfor fysiologien, herunder nyrefysiologien, og det har

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter 2015. Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt-

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Julie Børlung og Charlotte Starhof Referenter: Jesper Kelsen og Niels Sunde Godkender: Claus

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

Urinorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Urinorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Urinorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Urinorganer Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser

DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser ICD10 kode EDTA kode Beskrivelse DA18.1 91 Tuberkulose i nyre Andet DC68.9 95 Neoplasma org. Urinarii Andet DC90.0 82 Myelomatosis Systemsygdomme DD59.3 88 Hæmolytisk

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Informationsbrochure til sundhedspersonale

Informationsbrochure til sundhedspersonale Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til sundhedspersonale Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Urologi i almen praksis -plan

Urologi i almen praksis -plan Urologi i almen praksis -plan UVI Inkontinens/LUTS /Overaktiv blære Prostata-cancer Hæmaturi Erektil dysfunktion Nyrebækkenbetændel se Uretetrit/epididymit Sten Børn, kirurgiske emner Gen. Ext. Opsamling

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes): Bilag 2 Anbefalede fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse Indledning De fokuserede ophold indgår som obligatoriske læringsmetoder i speciallægeuddannelsen (jvf målbeskrivelsen).

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom Hypertension Akut nyresvigt Immunologiske sygdomme Transplantation Dialyse og andre maskinelle behandlinger Maksimal medicinsk uræmibehandling og

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

CNS infektioner. - intrakranielt

CNS infektioner. - intrakranielt CNS infektioner - intrakranielt 1 Hovedemner Bakterielle infektioner generelt efter anatomisk lokalisation Specifikke agens Bakterier Vira Svampe Parasitter 2 CNS infektioner Klinik ofte uspecifik, feber,

Læs mere

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 Phosphate binders Vitamin D analogues Calcimimetics Secondary Hyperparathyroidism

Læs mere