!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER"

Transkript

1 NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION UDREDNING NYRERENS FUNKTIONER 1. Udskillelse af affaldsstoffer HØJ kreatinin HØJ urea = karbamid 2. Regulering af salt- og vandbalancen Ødem Hyperkaliæmi Metabolisk acidose 3. Udskillelse af elektrolytter og lavmolekylære stoffer UDEN tab af proteiner Proteinuri Nefrotisk syndrom 4. Blodtryksregulering Hypertension 5. EPO produktion Anæmi 6. D-vitamin aktivering Hypokalcæmi Hyperfosfatæmi Sekundær hyperparathyroidisme

2 PROBLEMORIENTERET DIAGNOSTIK UDREDNING VED NYRESYGDOM 1. Urinstix Hb, protein, leuko, nitrit, glukose 2. Døgnurinopsamling/spoturin: Urinstix POS protein 3. UL af nyrer: HØJ kreatinin 4. Renal gennemblødning 5. Filtration i glomeruli 6. Tubulusfunktion 7. Isotoprenografi 8. Blodprøver Nyresygdomme: Generelt: Hgb, L+D, CRP, SR, trombocytter, BS, HBA1C Nyretal: Kreatinin, karbamid, Na, K, urat Levertal: ALAT, BF, bilirubin, albumin, INR, 2,7,10 Met. acidose: sthco, BE Osteodystrofi: Ca, PO43, PTH Rapidly progressive GN: ANA, ANCA, Anti-GBM, Anti-DNA, C3, M-komponent Lipidprofil: LDL, HDL, TG Diff diagnose til ødemer: Immunglobuliner (Inkl IgE - Allergi), TSH (Hypothyreoidisme) 8. Nyrebiopsi Indikation: 1. Nefrotisk syndrom 2. Asymptomatisk proteinuri > 2 g/d 3. Uafklaret påvirkning af nyrerne med NORMAL nyrestørrelse 4. Akut NI med uafklaret årsag 5. BV-sygdom med mistanke om sekundær GN 6. Påvirket funktion af transplanteret nyre Kontraindiktion 1. Ikke-koopererende pt 2. En-nyret pt 3. Skrumpenyre 4. Øget blødningsrisiko (KF 2, 7, 10 LAVE, APTT HØJ, trombocytter LAV) 5. ASA, NSAID, AK-behandling 6. Ukontrolleret hypertension 7. Infektion i/omkring nyren (spredning) 8. Hydronefrose 9. Graviditet

3 Udførelse Anlæggelse af IV-adgang, pt i bugleje, lokal bedøvelse, inspiration, UL-vejledt biopsi, 6 timers sengeleje, 6 timers observation Komplikationer Smerter (10-20%) Makroskopisk hæmaturi (10%) Transfusionskrævende blødning (1%) INDIKATIONER FOR DIAGNOSTISKE PROCEDURER PROTEINURI NB Skyldes ALTID nyresygdom eller nyrepåvirkning i lettere eller sværere grad Påvises proteinuri ved urinstix Døgnurinopsamling/spoturin kvantificering af proteinudskillelsen (døgnproteinudskillelse/ forholdet mellem protein/kreatinin) Nyrefunktionen vurderes ved kreatinin. Er denne forhøjet bestemmes nyrestørrelsen ved UL (< 10 cm i længden tyder på kronisk nyreinsuff.) Ved proteinuri > 2g/d, normal nyrestørrelse og usikker diagnose er nyrebiopsi indiceret FORHØJET S-KREATININ Der undersøges for proteinuri og hæmaturi Nyrestørrelse vha. UL HÆMATURI Mikro- eller makroskopisk hæmaturi skyldes sygdom i enten nyrer eller urinveje Hæmaturiudredningen afhænger af om der er samtidig proteinuri: NEG protein: Udredes for tumor/sten med UL/CT/cytoskopi POS protein: Udredes for parenchymatøst nyresygdom (Fx. GN) HYPERTENSION Ved vedvarende hypertension vurderes nyrefunktionen ved kreatinin og urinstix for protein 1. Normal kreatinin og urinstix: Udelukning af nyresygdom 2. HØJ kreatinin: bestemmelse af nyrestørrelse ved UL (< 10 cm i længden tyder på kronisk nyreinsuff.) 3. POS protein: Døgnurinopsamling/spoturin for kvantificering af proteinudskillelse (døgnproteinudskillelse/ forholdet mellem protein/ kreatinin) 4. Ved proteinuri >2 g/d og normal nyrestørrelse er nyrebiopsi indiceret ØDEM Urinstix NEG protein: Udelukning af nyresygdom Urinstix POS protein: Udredning som ovenfor ANÆMI Normal kreatinin: Udelukning af nyresygdom HØJ kreatinin: Udredningen som ovenfor NYRESTØRRELSE Normal: 3 x 6 x 12 cm (Tykkelse x bredde x længde) Akut udviklende symptomer på nyreinsuff. kan både skyldes akut nyreinsiff eller være en akut debut på kronisk nyreinsuff. Kronisk nyreinsuff: Ofte skrumpenyre (< 10 cm i længden), på nær ved polycystisk nyresygdom og diabetisk nefropati Akut nyreinsuff: Normal nyrestørrelse. Det vurderes om tilstanden er prærenal, renal eller postrenal

4 ANAMNESE CNS: Hovedpine CP: Træthed, kurale ødemer GI: Anoreksi, kvalme, opkast, vægtændring NYRE: Flankesmerter, smerter over symfysen, vandladningsgener, blod i urin, inkontinens, skummende urin (Spørg om pt. har fået konstateret æggehvidestof i urin) HUD Hudkløe OBJEKTIVT FUND AT Almen medtaget HUD: Anæmisk, gusten, eksantem, kradsningsmærker CP Perifere eller centrale ødemer ST.P. Lungestase, pleuraeksudat, perikaridel gnidningslyd ABDOMEN Ascites, forstørrede nyrer (cystenyrer), ømme (pyelonefritis), palpation/perkussion af blæren (angives i cm over symfysen) DRE Hos alle over 50 ved mistanke om obstruktion af urinafløbet GU hos kvinder VÆRDIER BT Måles på begge arme (3 gange på den ene arm og en kontrolmåling på den anden) URINENS UDSEENDE Uklar, makroskopisk hæmaturi, ildelugtende DØGNURINOPSAMLING

5 PARAKLINIK PLASMA BIOKEMI P-KREATININ Mest enkle mål for nyrefunktionen Metabolit fra skeletmuskulatur som udskilles ved filtration og kun i beskeden grad ved tubulær sekretion Holdes konstant gn livet da muskelmasse og nyrefunktion aftager med alderen Anvendelse 1. Kreatinin alene 2. Bestemmelse af kreatinin clearance som mål for GFR ((U-kreatinin x U-volumen) / (P-kreatinin 1440) x 1000) 3. Beregning af egfr Ved nedsat GFR er kreatinin et dårligt mål for nyrefunktionen, da kreatininen også secerneres Ved normale eller let forhøjede værdier er kreatinin et dårligt mål for nyrefunktionen Mere effektivt at observere ÆNDRINGER i kreatininen Referenceinterval for voksne: Mænd: år: um > 70 år: um Kvinder: år: um > 70 år: um Normal: < 100 mm P-KARBAMID Andre navne: Urea, urinstof Udtryk for kroppens proteinmetabolisme og nyrerens evne til at udskille urinstof Klinisk værdi: Særlig ved vurdering af uræmisk intoksikation samt effekten af behandling ved akut og kronisk nyreinsuff. Referenceinterval for voksne: HØJ: Nyrepåvirkning, øget proteinindtag, øget proteinnedbrydning i tarm (ileus, blødning), øget proteinnedbrydning (Feber, immobilsering) Mænd: år: 3,2-8,1 mm > 50 år: 3,5-8,1 mm Kvinder: år: 2,6-6,4 mm > 50 år: 3,1-7,9 mm Normal: < 7,5 mm ANDRE RELEVANTE P-NYRETAL 1. Hgb, trombocytter LAVE ved kronisk nyreinsuff 2. Albumin LAV ved nefrotisk syndrom 3. K, Na HØJ ved kronisk/akut nyreinsuff 4. HCO3 LAV ved kronisk/akut nyreinsuff (metabolisk acidose) 5. Ca LAV, PO34 HØJ Ved kronisk nyreinsuff (Manglende aktivering af D-vitamin i nyreren) 6. BG Diabetes

6 URINBIOKEMI PROTEIN Screening ved urinstix FALSK NEGATIV: Ses ved 1. Polyuri (urinen fortyndes) 2. Myelomtose (Bence Jones protein = M-komponent) og amyloidose (Begge med positivt ladede proteinmolekyler) Udredning Se ovenstående GRAD AF PROTEINURI Normalt < 30mg/d (Spoturin: <20 mg/l) Mikroalbuminuri mg/d Urinstix +1 (Spoturin: < mg/l) Klinisk proteinuri/let makroskopisk proteinuri > 300 mg/d Urinstix >+1 (Spoturin: >200 mg/l) Svær makroskopisk proteinuri > 3000 mg/d Nefrotisk syndorm > 3500 mg/d GFR VURDERING GFR Normalt ml/min ved en legemesoverflade på 1,73 m2 RENE FILTRATIONSSTOFFER Inulin eller EDTA derivater. Filtreres frit og reabsorberes eller secerneres ikke. P-KREATININ Se ovenstående P-KARBAMID Se ovenstående E-GFR Formel ud fra kreatinin, køn og alder KREATININ CLEARANCE (U-kreatinin x Uvol) / P-kreatinin 51-CR-EDTA Indgift af bolus af tracerstoffet Cr-EDTA Fordeles i ECV og udskilles ved glomerulær filtration (GFR) En række blodprøver 3-4 timer efter beregner hvor meget der er forsvundet fra plasma af tracerstoffet. Dette kan så omregnes til renal clearance som er lig GFR (Mest præcise mål for GFR)

7 3. UDDYBENDE OMKRING URÆMI SYMPTOMER OG FUND GENERELT 1. STADIUM 1-2: LET NEDSAT NYREFUNKTION Ingen symptomer 2. STADIUM 3: MODERAT NEDSAT NYREFUNKTION Træthed (Anæmi) 3. STADIUM 4: MODERAT NEDSAT NYREFUNKTION Anoreksi, kvalme, opkast 4. STADIUM 5: TERMINAL URÆMI 1. Bevidsthedssløring (Hjerneødem pga. hypoton overhydrering) Forebygges ved dialyse ved GFR <10 ml/min 2. Dyspnø (Lungeødem/stase) Forebygges ved dialyse ved GFR <10 ml/min 3. Blege/gusten 4. Hudkløe SVIGT I DEN RENALE EKSKRETION AF METABOLITTER OG AFFALDSSTOFFER Uræmi: Anoreksi, kvalme, opkast, bleg/gusten, hudkløe, uræmisk encephalopati, uræmisk foetor, mundtørhed, perkarditis, pleuritis, polyneuropati og hyperkaliæmi Proteinuri Pga. utæt filtrationsbarriere SVIGT I VAND- OG SALTBALANCEN OG SYRE-BASE REGULATIONEN 1. Oligo/anuri 2. Universelle ødemer/dyspnø/hypertension (>80% ved kronisk NI) Overhydrering lungestase (dyspnø) + ødemer + hypertension 3. Kussmauls respiration Hyperkaliæmi/acidose (Flygtige syrer kan ikke udskilles af nyrer. HCO3 reabsorptionen nedsættes) 4. Hyperfosfatæmi Manglende udskillelse fra nyrerne SVIGT I ENDOKRIN FUNKTION 1. URÆMISK OSTEODYSTROFI / CKD-MBD: Cronic Kidney disorder - Mineral and Bone Disorder Nedsat GFR Hyperfosfatæmi (Nedsat udskillelse af PO34) Hæmning af 1-alfa-hydroxylase LAV 1,25OH-cholecalciferol (Aktiv D- vitamin) HYPOcalcæmi KRAMPER + SEKUNDÆR HYPERPARATHYREOIDISME Øget knogleresorption af Ca og PO34 renal osteodystrofi (abnorm knoglearkitektur/ Børn: Væksthæmning/knogledeformiteter) OG calciumfosfat-krystaldannelse aflejring af krystallerne som ekstraskeletale calcifikationer i bl.a. arterier, vicerale organer, led, øjne ( conjunctivitis), hud Efter mange års sekundær hyperparathyreoidisme kan udvikles tertiær hyperparathyreoidisme (adenomer i gll. parathyreoideae) 2. ANÆMI (Pga. nedsat EPO-produktion) Normokrom, normocytær anæmi Symptomer: Træthed, svimmelhed mv.

8 3. UTILSTRÆKKELIG NEDBRYDNING AF PEPTIDHORMONER 1. DM: Skal have mindre insulin 2. Mænd: Kan udvikle gænykomasti pga. nedsat nedbrydning af prolaktin NB ACE-HÆMMER OG PROTEINRIG KOST 1. AKUT NI ACE-hæmmer SEPONERES (Mistænkt altid prærenal årsag) Proteinrig kost OPSTARTES (Katabolisk tilstand) 2. KRONISK NI ACE-hæmmer OPSTARTES (Antihypertensiv) DE URÆMISKE ORGANSYSTEMER Proteinrig kost SEPONERES (For at nedsætte PO34) OVERSIGT NERVESYSTEM PNS: 1. Polyneuropati Pga uræmisk intoksikation): Ses som pareser, nedsat sensitbilitet, paræstesier og tab af reflekser 2. Restless leg syndrome Ukendt årsag CNS: 1. Kvalme, opkast Pga. uræmisk intoksikation 2. Kramper Pga. hjerneødem (Hypoton overhydrering), uræmisk intoksikation eller HYPOcalcæmi 3. Bevidsthedspåvirkning Pga. hjerneødem og uræmisk intoksikation HJERTE-KREDSLØB 1. Hypertension Volumendependent hjertehypertrofi hjerteinsuff med diastolisk dysfunktion 2. Hjerteklapsygdom Pga. calciumfosfatforstyrrelse 3. Aterosklerose Pga. calciumfosfatforstyrrelse angina, arytmi, AMI, apopleksi 4. Perikardit 5. Arytmi Pga. hyperkaliæmi Hjertestop (Hyppig dødsårsag ved ubehandlet terminal uræmi) Kan evt. skyldes calciumfosfatforstyrrelse krystalaflejringer i arterier Øget stivhed og kompliance Øget afterload for hjertet Ve. sidig hypertrofi arytmi LUNGER 1. Lungestase Pga. overhydrering og evt. ve. sidig hjerteinsuff 2. Kussmauls respiration Pga. acidose 3. Pleuritis GI (ØVRE) 1. Madlede og malnutrition 2. Stomatit Pga. nedsat immunforsvar Mundtørhed og uræmisk foetor 3. Gastrit og ulcus Pga. nedsat immunforsvar og øget blødningstendens Hæmatemese og melæna 4. Ascites

9 UG 1. Nykturi Pga. manglende evne til at koncentrere urinen 2. Skummende urin Pga. proteinuri 3. Svigtende renal nedbrydning af prolaktin Mænd: Gynækomasti Kvinder: Amenorre og svigtende fertilitet Børn: Væksthæmning og forsinket pubertet KNOGLER OG CALCIUM-FOSFAT-STOFSKIFTET 1. Knoglesmerter/renal rakitis hos børn Uræmisk osteodystrofi 2. Ekstraskeletale bløddeleforkalkninger Aflejringer af calciumfosfatkrystaller HÆMATOLOGISKE MANIFESTATIONER 1. Træthed Pga. anæmi 2. Dysfunktion af trombocytter Pga. hypocalcæmi 3. Øget infektionsrisiko Pga. nedsat immunsystem HUD 1. Hudkløe Pga. HØJ calciumfosfatkoncentration i blodet 2. Misfarvede negle Brown lines 3. Blå mærker/sugillationer Pga. dysfunktion af trombocytter BIOKEMI VED KRONISK NYREINSUFFICIENS 4. Bleg/gusten Pga. anæmi og overhydrering 1. LAV Hgb 2. HØJ karbamid, HØJ kreatinin (Azoræmi) 3. LAV albumin (Malnutrition) 4. HØJ K 5. LAV ph, LAV sthco3, LAV BE (Metabolisk acidose) 6. LAV Ca, HØJ PO34, HØJ PTH (Osteodystrofi)

10 4. BILLEDDIAGNOSTIK URORADIOLOGI / DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER Organer Nyrer, ureter, blære, urethra, prostata, penis Indikation 1. Flankesmerter Sten-CT 2. Hæmaturi CT-urografi 3. Infektion CT-urografi Peroral kontrast Iv kontrast Evt. hydrering Sen optagelse efter 10 min CT af urinveje (Sten-CT) CT urografi (Hæmaturi, infektion) CT af abdomen (Metastase) PYELOGRAFI Billedfremstilling af pelvis og calyxes 1. Retrograd: Kontrast via rør gennem ureter og derved i pelvis 2. Antegrad: Kontrast via nefrostomi RENOGRAFI Fysiologisk undersøgelse af nyrernes funktion Metoder: 1. Indsprøjtning af radioaktiv isotop 1. Fri filtration: DTPA mærket med 99Tc 2. Aktiv udskillelse: Hippuran, MAG3 2. Gamma kamera viser skintigrammer/renogrammer der angiver aktiviteten til forskellige tider Resultat Angiver funktionsfordeling af gennemblødning, filtration, afløb gennem nyre og øvre urinveje (Tilløbs- og afløbsforhold) Ulemper ved undersøgelsen: 1. Få anatomiske oplysninger 2. Lav specifitet Anvendelse 1. INDEN nefrostomi/nefrektomi (ALTID: Vurdering af nyrerens funktion 2. INDEN nyrebiopsi: Vurdering af nyrerens funktion 3. NEDSAT tilløb: Nyrearteriestenose 4. NEDSAT afløb: Sten, tumor

11 KNOGLESKINTIGRAFI Formål: Afbilde knoglernes metabolisme Metode 1. Indsprøjtning af 99-teknetium(Tc)-fosfatforbindelser der optages af knoglerne 2. Billede af knoglemetabolisme fremstilles vha. gammakamera Clearance i nyrer -> dvs. nyrer og blære fremstilles på billede Evt. ses bløddele (mamma, forkalkede arterier mm) (optagelse af calcium/fosfat) Kan sammenkobles med CT Klinisk anvendelse 1. Metastaser: Øget aktivitet. Asymmetrisk. Velafgrænset. Ofte ikke lednære. 2. Infektioner: Øget aktivitet. Kan kombineres med leukocytscintigrafi. 3. Inflammation 4. Frakturer: Øget aktivtet pga. knoglenydannelse. F.eks. ved scaphoideumfraktur 5. Sammenfald af knogler: Øget aktivitet. F.eks. vertebra 6. Pagets knoglesygdom: Øget aktivitet 7.Nekrose (avaskularitet): Manglende aktivitet. F.eks. caput femoris nekrose NB Ved alloplastik ses ingen aktivitet SPECT-CT Formål: 3-D MIBG SKINTIGRAFI Formål: Visualisering af kromafine celler Metode 1. Injektion med falsk neutrotransmitter der optages på samme vis som noradrenalin Mærkes ved 123I 2. Gamma kamera sammenkoblet med CT Anvendelse 1. Fæokromacytom: Visualisering af kromafine celler (Sensitivitet på næsten 100%) NYREBIOPSI Indikation NEFROLOGI Diff. diagnostik Indikation UROLOGI Mistanke om tumor

12 5. UDDYBENDE OMKRING BEHANDLINGSMETODER HYPERKALIÆMI BEHANDLING HUSKEREGEL: RESOlution ABCD RESOnium po: Binder til K i tarm Ved moderat hyperkaliæmi: 5-6 mm Actrapid IV (Insulin/glucose IV) Ved svær, men ikke livstruende hyperkaliæmi (6-7 mm) Bicarbonat IV Ved svær, men ikke livstruende hyperkaliæmi (6-7 mm) Evt. beta-2 agonist (Stimulerer Na/K-ATPasen) Calciumglukonat IV Ved livstruende hjerteatrymi (>7 mm), Virker membranstabiliserende og har kortvarig K-antagonistisk effekt og derved antiarytmisk effekt på myokardiet Dialyse Ved behandlingsrefraktær nefrogen hyperkaliæmi + Diæt + Diuretika Telemetri Ved K > 6mM + symptomer DIALYSEBEHANDLING PRINCIP 1. Fjerner kun stoffer med lille molekylestr < ca kda Dvs. immunoglobuliner og større substanser fjernes IKKE Forklarer hvorfor dialyse ikke er essentiel ved immunologiske sygdomme, f.eks. Rapidly progressive GN. Her er det nødvendigt med plasmaferese, hvor plasma udskiftes INDIKATION Absolutte indikationer 1. Intraktabel hyperkaliæmi > 6,5 mm 2. Svær acidose 3. Symptomatisk overhydrering, særligt ved anuri 4. Lungestase/ødem 5. Uræmisk perikarditis 6. Uræmisk encephalitis VALG AF DIALYSEFORM 1. PERITONEAL DIALYSE: Foretrækkes ved restnyrefunktion, da restfunktion bevares bedre end med hæmodialyse. Kan i hovedreglen kun anvendes i kortere årrække. Efter 3 år vil 50% forsat være i peritonealdialyse 2. HÆMODIALYSE Mest effektive metode ved 1. Ophørt nyrefunktion

13 2. Akut dialysebehov 3. Dialyse af forgiftninger (Selvom nyrefunktionen er normal). NSAID, ASA, methanol, ethanol, ethylenglykol. NB Svær kredsløbsinstabilitete eller manglende mulighed for iv adgang kan umuliggøre hæmodialyse 1. HÆMODIALYSE FOREKOMST 75% af kronisk dialysepatienter PRINCIP Udføres ofte over 4 timer 3 gange/uge på dialysecenter Arteriovenøs (AV) adgang/cvk Mindst ml blod/min Blodet renses vha diffusion og ultrafiltration fra blod til dialysat over kunstig semipermeabel membran 1. Diffusion: Stoffer bevæger sig pga. konc. gradient 2. Ultrafiltration: Væsketræk pga. neg. hydrostatisk tryk på dialysatsiden. Fjerner væskeoverskud (NEG. HYDROSTATISK TRYK) Retur til vene Kan udføres som hjemmehæmodialyse DIALYSATETS SAMMENHÆNG Indeholder passende mængder elektrolytter: 1. HØJ HCO3 (Pga. acidose hos pt) 2. LAV K og Mg (Pga. hyperkaliæmi) 3. INGEN fosfat (Pga. hyperfosfatæmi) 4. Na og Ca: Varieres individuelt afhængigt at serumkonc. ADGANG 1. Akut dialyse: CVK 2. Kronisk dialyse: Ofte via AV-fistel (Indopereres vanligt mellem a. radialis og en vene). Tager 3 uger at udvikle adgang, idet venevægge skal fortykkes for at kunne klare det høje tryk KOMPLIKATIONER 1. Akutte Pga. fald i væske: BT-fald (5-15%) Kramper (2-5%) Kvalme/opkast Øvrige komplikationer: Dysækvilibriumsyndrom: Hjerneødem med hovedpine, kvalme/opkast, kramper, konfusion og coma. Ses ved akut dialyse af svær uræmi (HØJ karbamid der er i ligevægt med karbamid konc. i hjernen. Behandling: Tilførelse af hyperton saltvand, HCO3 eller 50% glucose Hypoglykæmi (Glucose fjernes ved dialyse) Brystsmerter og arytmi (Hypokaliæmi. Normaliseres spontant) 2. Sen Amyloidose (Efter mange års dialyse)

14 3. AV-fistel speficikke Stenose, trombose, blødning, infektion, sepsis, aneurismedannelse, steal-syndrom (håndiskæmi pga AV shunt) 2. PERITONEAL DIALYSE FOREKOMST 25% af kronisk dialysepatienter PRINCIP Som regel ambulant Indløb på 2 L løber vha. tyngdekraften via kateter ind i peritonealhulen Ækviliberingsperiode 1. Diffusion: Stoffer bevæger sig ned at konc. gradienter 2. Ultrafiltration: Væsketræk vha diffusion pga. hyperton glukose dialysat (OSMOSE)) Væske løber via et passivt udløb ned i en lavere placeret pose TYPER Kronisk ambulant peritonealdialyse: 1. Posedialyse: Manuel x 4 gange/dag (CAPD: Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis) 2. Natmaskine: Automatisk 8-10 timer/nat (APD: Automatized Peritoneal Dialysis) ADGANG Indopereret transkutant peritonealt kateter i lokalbedøvelse KOMPLIKATIONER 1. Kateterdysfunktion Valg af type afhænger af hvor hurtigt molekylerne transporteres over pt. peritoneum 2. Infektion (Ofte peritonitis) 3. Lækage af dialysevæske 4. Senkomplikaitoner: Amyloidose (Efter mange års dialyse)

15 NYRETRANSPLANTATION Incidens 700 nye pt. /år i DK med dialyse- eller transplantationskrævende kronisk nyresvigt 230 nyretransplantationer/år i DK (25% med levende donor) Dialyse eller transplantion Usikkert hvilken behandling der er bedst Umiddelbart samfundsmæssig økonomisk fordel ved transplantation Dog afvises mange til nyretransplantation pga komorbiditet og må fortsætte dialyse Donorregister Fælles nordisk register Baseret på tilbagebetaling, dvs. gives en nyre fra et hospital til et andet skal nyren tilbagebetales indenfor 6 mdr Skrives op ved CKD stadium 5 (GFR <15ml/min) Kontraindikationer hos recipient 1. Cancer / Ikke-radikal behandlet cancer Immunsuppresion øger risiko for progression og metastasering Ofte skal have have en vis ricividfri periode (Afhængig af cancertypen) 2. Kronisk infektionssygdom Progression ved immunsuppression (HIV, HBV, HCV, 3. Vægt < 8-10 kg (Dvs. meget små børn) Operation ej muligt rent teknisk 4. Koborbiditet (Dårligt resultat af transplantation) Særligt hjerte/lungestatus, herunder DM NB Alder er IKKE en kontraindikation i sig selv Donor Allogen transplantation (Forskellige vævstype, mellem samme art) Søskendedononation: Bedre prognose med transplantion fra levende donor ift. afdød donor Unge raske kan sagtens leve med en nyre Pga. søskendedonation er det nemmere at finde en HLA matchende donor

16 Immunologi ABO og HLA match forud for transplantation Lokalisation Riget, Odense, Århus. Børn (<16 år) Odense Selve operationen 1. Nyre-graft indopereres i LYSKEN EKSTRAperitonealt med karanastomose til a. og v. iliaca 2. Graft-ureter placeres i blæren Post-transplantation 1. LIVSLANG IMMUNSUPPRESIV BEHANDLING Formål: For ikke at afstøde nyren Afdød donor: Behandling opstartes IFM operationen Levende donor: Behandling opstartes dage-uger FØR operationen Bivirkninger/komplikationer 1. Øget infektionsrisiko (Opportunistiske infektioner: CMV, Pneumocystis jiroveci) 2. Øget cancerincidens (Non-melanom-hudcancer, non-hodgkin-lymfomer, Post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD))) 3. Recidiv af grundsygdom (F.eks. membranoproliferativ GN, membranøs GN, IgA-nefropati) 4. New Onset Diabetes After Transplantation (NODAT) Grundstenene i behandlingen 1. ATG de første 3 dage 1. Ciclosporin (NB Nefrotoksisk) 2. Azathioprin (NB Nefrotoksisk) 3. Prednisolon Gn de seneste år får flere patienter tacrolimus i stedet for ciclosporin Dosis monitoreres ved måling af serumkonc. 2. UNDERSØGELSE AF AKUT/KRONISK GRAFT-DYSFUNKTION 1. Monitorering af kreatinin og diureser 2. UL (Afløbshindring, perfusionsforhold) 3. Biopsi: Ved rejektion ved tubulitis (let) med vaskulitis (svær), evt. med hæmoragisk nekrose (meget svær) 3. REGELMÆSSIG KONTROL 3-4 GANGE/ÅR 1. Undersøgelse af graft-dysfunktion 2. Optimal dosering af medicin 3. Monitorering af infektioner/malignitet 4. Monitorering af risikofaktorer for død efter transplantation: Hypertension, adipositas, lipider

17 6. NEFROTOKSIKA VIGTIGSTE NEFROTOKSIKA NSAID Kontraktion af aff. ateriole NEDSAT GFR Risiko for prærenal (hæmodynamisk) nyreinsuff. TACROLIMUS OG CICLOSPORIN Anvendes efter nyretransplantation som immunosuppresiva AMINOGLYKOSIDER Gentamycin Alt fra let stigning i kreatinin til manifest renal (non-oligurisk) nyreinsuff KONTRASTSTOFFER (Alle typer) Risiko for akut nyreinsuff Ses særligt ved komorbiditet NB HUSK seponering af metformin INDEN kontrastindgift (Udskilles via nyrerne og giver laktatacidose ved ophobning) ACE-HÆMMERE/ARB Dilatation af eff. ateriole NEDSAT GFR Ved opstart ses ofte initial fald i GFR. Mål derfor kreatinin og kalium 2 uger efter opstart. KRONISK NYREINSUFF: Indiceret, pga. renoprotektive effekt ved nedsat BT AKUT NYREINSUFF: KONTRAindiceret pga. initial fald i GFR ANDRE NEFROTOKSIKA Antibiotika: Amfotericin B, Aciclovir, Vancomycin, Sulfonamider, Pentamidin Lithium Penicillamin, Guld (Behandling af RA) Cyklofosfamid (Kemoterapi) Cisplatin (Kemoterapi) GENERELLE MEKANISME Analgetika Afkobler den oxidative fosforylering eller skader mitochondrierne i tubuluscellerne Tubulusnekrose Nyreinsuff.

18 AKUT NYREINSUFFICIENS AKUT NI NYRESYGDOMME Sygdom Patogenese/Symptomer/Fund Diagnose Behandling Specielt PLUDSELIG indsættende REVERSIBEL ophør af nyrefunktionen FOREKOMST: 300/år i DK OPDELING 1. PRÆRENAL (HYPPIGST) REVERSIBEL akut nyreinsuff. pga. 1. HYPOvolæmi (Øget væsketab (Blodtab, diuretika, diarre, opkast, brandsår), nedsat væskeindgift) 2. Hjertekredsløbssvigt (Blodtab, sepsis, HI, AMI) INGEN skade af nyrevævet 2. RENAL Ofte SHOCKNYRER = ATIN (Akut tubulointerstitiel nefropati) A. Iskæmi ( iskæmisk ATIN hvis ubehandlet) 1. Ubehandlet prærenal sygdom 2. Sepsis (Hypoperfusion) B. Eksogene toksiner ( toksisk ATIN hvis ubehandlet) 1. IV iodholdigt konstraststof til pt med GFR < 45ml/min 2. Gentamycin 3. Sepsis (bakterielle toksiner) C: Endogene toksiner ( toksisk ATIN hvis ubehandlet) 1. Hgb (Hæmolyse): Malaria/Uforligelig blodtransfusion. Hgb fælder ud i nyren. FUND: LAV Hb, HØJ LDH, LAV haptoglobin, ingen/sort/mørk urin 2. Mg (Rhabdomyolyse: Muskeltraume, farmaka (Statin), narkotika (Kokain), infektion, hypertermi, myopati): FUND: HØJ Mgb, HØJ CK, HØJ K, LAV Ca (aflejres i iskæmisk væv), muskelsvaghed D: Inflammation Rapidly pregressive GN, (postinfektiøs GN), (IgA-GN) eller akut interstitiel nefritis E: Malignt/Aflejring Tumorinfiltration, myelomnyre (Myelomatose), amyloidose A. Akut forværring af kronisk nyreinsuff B. Renovaskulær sygdom 1. HUS/TTP 2. Nyrearteriestenose 3. NSAID (Kontraktion af aff) 4. ACE-hæmmer (Dilatation af eff)) DELVIS skade af nyrevævet 3. POSTRENAL Afløbshindring: 1. SUPRAVESIKAL: (Obstruktion af blærehals eller BEGGE ureteres) Sten, tumor, urteropelvin striktur, retroperitoneal fibrose, 2. INFRAVESIKAL: Prostatahypertrofi, urethrastriktur, cervixcancer INGEN/DELVIS skade af nyrevævet SYMPTOMER/FUND GENERELT: Ødemer CNS: Bevidsthedspåvirkning, kramper, psykoser (Skyldes 1. Overhydrering Hjerneødem 2. Uræmisk intoksikation) HJERTE: Arytmi (hyperkaliæmi), perikardieksudat, ve. sidig hjerte insuff (overhydrering) LUNGE: Kussmauls resp (metabolisk acidose), lungeødem (overhydrering) GI: Træthed, anoreksi ( gastrit og ulcus), kvalme, opkast URIN: 1. Oligouri (<400 ml/d) (HYPPIGST) 2. Anuri (<100 ml/d) 3. Non-oligurisk akut nyreinsuff med normale diureser (SJÆLDEN) PRÆRENAL 1. Konc urin 2. U/P-kreatinin > LAV U-Na (Pga. dehydrering) 4. Dehydrering (LAV BT, HØJ Puls) 5. Ingen proteinuri RENAL (ATIN) 1. Iso-osmotisk urin 2. U/P-kreatinin < 10 (LAV kreatinin udskillelse) 3. Iso U-Na 4. Overhydrering HJerneødem og lungeødem POSTRENAL 1. Vandladningsgener/anuri 2. Smerter 3. Hæmaturi BLODPR 1. HØJ kreatinin (Total ophør af nyrefunktion: P-kreatinin stiger um/d) 2. HØJ karbamid, HØJ K, Na 3. NORMAL Ca, NORMAL PO34 5. NORMAL/LAV StHCO3 6. NORMAL/LAV Hb (Pga. blødning eller overhydrering) (Normocytær, normokrom) 7. Leuko + diff, CRP, Trombocytter 8. Urat 9. HØJ INR, LAV koag. II, VII, X, LAV Albumin 10. Hgb, LDH, haptoglobin, bilirubin, reticulocytter 11. Mbg, CK 12. ANA, ANCA, Anti-GBM, anti-dna, C3, Ig 13. M-komponent 14. BS, HBA1C METABOLISKK ACIDOSE LAV StHCO3 HØJ P-K URIN 1. Urinstix: Blod, leokocytter, nitrit, albumin, glucose, ketonstoffer 2. POS protein: Døgnurinopsamling: volumen, kreatinin (clearance), protein 3. POS leuko/nitrit: Urin D+R 4. Væskevandladningsskema 5. Evt. urinmikroskopi (Kun friskladt urin kan anvendes) 6. Evt. nyrebiopsi (Hvis indikation herfor) BILLEDDIAG. UL: Vurdering af afløbsforhold/størrelse/atrofi af cortex/perfusion Nyrestørrelse: Akut nyresygdom (normalt str af nyrer: cm i længden) EKG/EKKO: Arytmi, perikarditis, HI RGT AF THORAX Komplikationer: Pneumoni, lungeødem 1. PRÆRENAL Korrektion af dehydrering eller kredsløbssvigt 1. Væske/Blodtransfusion 2. KAD (Vægt og timediurese for at forebygge overhydrering) 3. Seponer nefrotoksika 4. Blødning standses 5. Hjertesygdom behandles (Arytmi, AMI) 6. RENAL Behandling af den udløsende sygdom 7. POSTRENAL Reetablering af urinafløbet SUPRAVESIKAL: UL-vejledt nefrostomi eller JJkateter INFRAVESIKAL: KAD GENEREL BEHANDLING: MISTÆNK PRÆRENAL ÅRSAG SOM UDGANGSPUNKT: 1. VÆSKE: Isoton NaCl (Udeluk prærenal årsag). MÅL: Nomo/let overhydrering 2. KAD (Vægt og timediurese for at forebygge overhydrering) 3. SEPONER NEFROTOKSIKA (NSAID, ACEhæmmer, gentamycin, diuretika) KONSERVATIV BEHANDLING Gives ALTID uanset årsag til akut NI 1. Suff. ernæring: Proteinholdig mad pga. katabolisme (Kun ved AKUT NI) 2. Korrektion af acidose: shco3 < 15 mm: IV NaHCO3 eller Resonium 3. Hyperkaliæmi: (RESOlution ABCD): RESOnium p.o. Moderat hyperk (5-6 mm) Actrapid IV (Insulin/glucose IV): HyperK (6-7 mm) Bicarbonat IV: HyperK (6-7 mm). Evt. beta-2 agonist Calciumglukonat IV: (>7 mm) Dialyse: Ved behandlingsrefraktær nefrogen hyperk INDIKATIONER FOR DIALYSE Absolute indikationer: 1. Intraktabel hyperkaliæmi > 6,5 mm 2. Svær acidose 3. Symptomatisk overhydrering, specielt ved anuri 4. Lungeødem/stase 5. Uræmisk perikarditis 6. Uræmisk encephalitis UL HYDRONEFROSE: 1. Infravesikal: KAD 2. Suprevesikal: UL-vejledt Nefrostomi eller JJ-kateter EJ HYRDRONEFROSE: 1. Små nyrer: Akut debut af kronisk nyresygdom (Undtagen DM, polycystisk nyresygdom) 2. Normale/Store nyrer: Akut renal årsag: Udeluk GN: Supp. blodpr: 3xA (ANA, ANCA, Anti-GBM) INGEN PERFUSION 1. Angiografi (Udred for tromboembolisk årsag) ORDINATIONER 1. Vitale parametre 2. GCS 3. A-gas 4. Vægt, timediurese, hydreringsgrad 5. Væsketal DIFF. DIAGNOSER Kronisk nyreinsuff. UBEHANDLET Uræmisk intoksikation: Døden inden for 1-2 uger (Ofte asystoli pga. hyperkaliæmi eller lungeødem) KOMPLIKATIONER ATIN: Infektioner Komplikationer fra hjerte og kredsløb, fx. AMI BEHANDLING VED REHYDRERING: Overhydrering med lungeødem og derved svær dyspnø PROGNOSE PRÆRENAL Afhænger af udløsende årsag RENAL, herunder ATIN Kan vedvare op til 3 uger efter sanering af udløsende årsag Dialysekrævende ATIN dødelighed: 50% POSTRENAL: Hurtigt reetablering af urinafløb er vigtig for prognosen TOTAL aflukning >3 uger: IRREVERSIBEL nyreskade PATOLOGI (Ved skade af nyrevæv) Tab af børstesøm på tubuluscellerne Vakuolisering og nekrotisering af tubuluscellerne Dog mulighed for regeneration

19 KRONISK NYREINSUFFICIENS LANGSOM indsættende IRREVERSIBEL ophør af nyrefunktion Slutfasen af mange nyresygdomme Nyrefunktionen aftager gradvist med individbestem hastighed CKD STADIE (Chronic Kidney Disease) 5 stadier alt efter (egfr) 1. Nyreskade (Albuminuri, cystedannelse) med normal/øget GFR (>90) 2. Nyreskade med let nedsat GFR (60-89) 3. Moderat nedsat GFR (30-59) 4. Svært nedsat GFR (15-29) 5. Kronisk nyresvigt/terminal uræmi/dialysekrævende nyresvigt (<15) NyreSKADE: Stadium 1-4 NyreSVIGT: Stadium 5 FOREKOMST: 10-12% af DK befolkning De fleste med stadium 1-3 med øget risiko for kardiovaskulær sygdom, men progredierer ikke til dialysekrævende NI SYMPTOMER/FUND (Generelt få symptomer ift akut NI STADIUM 1-2: Ofte asymptomatisk STADIUM 3 Træthed (Anæmi) STADIUM 4 Anoreksi, kvalme, opkast STADIUM 5 A. Træthed B. Polyneuropati (Uræmisk intoksikation) C. Lungestase (Overhydrering) D. Hypertension E. HI og pludselig død F. Evt. uræmisk perkarditis G. GI: Anoreksi, kvalme, opkast, mundtørhed, ulcus, gastritis H. Øget blødningstendens (Malnutrition) I. Hudkløe J. Gynækomasti ÅRSAGER SYSTEMISKE SYGDOMME 1. DIABETISK NEFROPATI (25%, dvs. HYPPIGST): NB IKKE skrumpenyre hos diabetikere trods kronisk NI 2. VASKULÆRE SYGDOMME (25%): Hypertension (Hypertensiv nefrosklerose), aterosklerose (Aterosklerotisk nefropati) mm. 3. ANDRE SYSTEMSYGDOMME: (5%) Myelomatose, amyloidose mm. NYRESYGDOMME 1. Glomerulonefritis (10%) 2. Pyelonefritis/Interstitiel nefritis (10%) 3. Polycystisk nyresygdom (8%) 4. Akut NI 5. Nefrotisk syndrom 6. Hereditære glomerulopatier 7. Ukendt årsag (25%) BLODPR 1. Azotæmiens grad: HØJ Kreatinin HØJ Karbamid 2. Elektrolytter: Na HØJ K 3. Acidose: LAV HCO3 LAV ph 4. Anæmi: LAV Hb (Normokrom, normocytær uden retikulose) (Pga. svigtende EPO sekretion) LAV Hæmatokrit LAV Retikulocyttal Udeluk andre anæmiårsager: MCV, jern, transferirn, haptoglobin, kobalamin (B12), folat, LDH, EPO, bilirubin 5. Forstyrrelser i Ca/PO34 stofskiftet: Renal osteodystrofi: P-Ca (Ofte LAV) P-PO34 (Ofte HØJ) P-PTH (Ofte HØJ) 6. Malnutrition LAV albumin Monitoreringen af nyrefunktion og evt. behandling: U-kreatinin U-protein UL/CT/MR Skrumpe nyre (<10 cm i længden) (Undtagen DM og polycystisk nyresygdom) Cr-EDTA-MÅLING Mere præcist mål for nyrefunktionen end egfr og P-kreatinin NYREBIOPSI Sjældent brugbar til diagnostik og behandling Viser fibrose og sklerotiske forandringer i nyrevævet MONITORERING: egfr-målinger til vurdering af CKD stadie og derved estimeret tidspunkt for terminal uræmi YDERLIGERE UNDERSØGELSER: 1. Blodpr (BS, HBA1C, Ig, M-komponent, ANA, ANCA, GBM) 2. Renografi 3. Rgt af thorax 4. Ekkokardiografi 5. EKG FORSINKELSE AF SYGDOMSPROGRESSION: 1. ANTIHYPERTENSIV BEHANDLING Ofte nødvendigt med 4 forskellige behandlingsprincipper: 1. ACE-hæmmer 2. Angiotensin II-receptor-antagonist 3. Renin-blokker 4. Loopdiuretika (Virker også mod ødemer) Mål for behandling: BT < 130/80 Hæmning af RAAS nedsætter det intraglomerulære tryk og har desuden en direkte antifibrotisk effekt Herved nedsættes den prognostiske markør: Proteinuri 2. KONSERVATIV URÆMIBEHANDLING 1. BEHANDLING AF TILGRUNDLIGGENDE ÅRSAG 2. KOMPLIKATIONER A. Væske (Isoton NaCl) 3. DM BEHANDLING KONTROL 4. BEHANDLING OG FOREBYGGELSE AF UVI 5. UNDGÅ NEFROTOKSIKA 6. DIÆT A. Kaliumbesparende kost (Undgå frugt og grønt) B. Proteinbesparende (Mod GI-symptomer) Blot 0,8 g protein/kg/dag (Normal 1,2 g protein/kg/dag) B. Fosfatbesparende kost (Se osteodystrofi) C. Saltfattig kost (Mod hypertension) 7. ANÆMIBEHANDLING A. Subkutant injektion af EPO hver uge: Indledes senest ved Hb 6,5mM Mål for behandling: Hb > 7,5mM 8. OSTEODYSTROFI Undgå sekundær hyperparathyrodisme: A. Fosfatbesparende kost (Undgå kød og mælk) B. Farmaka der binder fosfat i tarmen C. Unikalk (Tjek D-vitamin efter 3 mdr) D. Aktiv D-vitamin tilskud (Etalpha) 9. ACIDOSE shco3 < 15 mm: Po. NaHCO3 eller Resonium (Sænker K og derved H) 10.HYPERKALIÆMI Seponer ACE, Spironolakton, Kaleorid mm. RESOlution ABCD): RESOnium p.o. Moderat hyperk (5-6 mm) Actrapid IV (Insulin/glucose IV): HyperK (6-7 mm) Bicarbonat IV: HyperK (6-7 mm). Evt. beta-2 agonist Calciumglukonat IV: (>7 mm) Dialyse: Ved behandlingsrefraktær nefrogen hyperk + Diæt: Kaliumbesparende kost + Diuretika + Seponer K-tilskud og K-besparende diuretika TERMINAL URÆMI: 1. DIALYSE A. Hæmodialyse B. Peritoneal dialyse egfr: Estimeret GFR MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) (MDRD.com) GFR måles som ml/min/1,73m2 Formlen tager højde for P-kreatinin, køn og alder (Normal ml/min, Efter 40 år: falder med 1 ml/min/år) UBRUGBAR VED FØLGENDE: 1. Vurdering af akut nyre insuff. med store ændringer i P-kreatinin 2. Afvigende muskelmasse 3. Lavt BMI (<18,5) 4. Høj/lav alder 5. Høj/lavt indtag af protein 6. Pt. der indtager kreatinin tilskud 7. Gravide PROGNOSE: 1. Diabetiker med terminal nyreinsuff: DÅRLIG prognose pga. fremskreden makroangiopati 2. Ikke-diabetiker med terminal nyreinsuff: Væsentlig bedre prognose 3. YNGRE pt. kan leve årevis med dialysebehandling eller efter nyretransplantation RISIKO Markant øget risiko for kardiovaskulær sygdom (Primært pga. udvikling af volumendependent hypertension) RISIKOFAKTORER FOR PROGRESSION: KARDIELLE: Hypertension, hyperlipidæmi, rygning NYRE-RELATERET: Proteinuri > 1,5 g/døgn, stort proteinindtag, hyperfosfatæmi PATOLOGI: 1. Skrumpenyre (<10 cm i længden). Undtagen DM og polycystisk nyresygdom 2. Sklerosering af glomeruli, mesangiet, interstitiet og tubuli. Disse forandringer ses uanset ætiologi hvorfor nyrebiopi ikke er indiceret

20 GLOMERULONEFRITIS Fællesbetegnelse for en række autoimmune sygdomme med inflammatorisk proces i glomeruli (UDEN mikrobe) Altid BILATERALT AKUT/KRONISK FORLØB PATOLOGI GENERELT Celleproliferation og/eller patologiske aflejringer i glomerulus OPDELING: ÆTIOLOGI 1. Primær 2. Sekundær HISTOLOGISK/KLINISK: 1. Endokapillær (Fx. poststreptokok GN) nefritisk syndrom 2. Mesangioproliferativ (IgA nefritis) monosymptomatisk hæmaturi/proteinuri 3. Ekstrakapillær (Fx. Radiply progressicve GN) akut nyreinsuff. UDDYBET KLINISK: Se nedenstående 1. Nefritisk syndrom (Fx. Poststreptokok GN) 2. Nefrotisk syndrom (Fx. Minimal change GN) 3. Akut nyreinsuff. (Fx. Rapidly progressive GN) 4. Kronisk nyreinsuff. (Fx. IgA GN) 5. Monosymptomatisk hæmaturi/proteinuri (Fx. IgA GN) Ætiologisk: 1. Primær (Idiopatisk) 2. Sekundær A. VASKULITTER Radiply progressive GN 1. ANCA-associerende vaskulitter Wegners granulomatose, mikroskopisk polyangitis, Churg-Strauss syndrom 2. Immunkompleks udløste vaskulitter Schölein-Henochs purpura, SLE, Good pastures B. INFEKTIONER Postinftiøs GN Ofte S. pyogenes (LAV C3 pga. komplementforbrug) C. MALIGNE SYGDOMME Oftest paraneoplastiske fænomener fra solide tumorer: C. coli, Mb. Hodgkins, myeolomatose BLODPR Hgb, leuko + diff, trombocytter, SR, CRP, kreatinin, karbamid, Na, K, HCO3, urat, BS, HBA1C, Ca, PO34, lipidprofil, levertal REUMA: ANA, ANCA, Anti-DNA, C3, anti- GBM, M-komponent ØDEMER Immunoglobuliner (inkl. IgE - Allergi) TSH URINSTIX POS eryth POS protein (Ses ved glomerulær patologi) DØGN-PROTEIN-UDSKILLELSE Hvis POS urinstix protein Døgnurinudskillelse eller protein/kreatinin UL-VEJLEDT-NYREBIOPSI Som hovedregel altid indikeret ved mistanke om GN, særligt ved rapidly progressive GN Undlades ved: 1. Børn med nefrotisk syndrom 2. Svær kronisk GN (ingen behandlingskonsekvens) 3. Proteinuri < 1,2g/d 1. NEFRITISK SYNDROM Symptomatisk Diuretika + antihypertensiva 2. NEFROTISK SYNDROM Prednisolon 3. RAPIDLY PROGRESSIVE GN Aggressiv behandling: Højdosis steroid + cyklofosfamid 4. KRONISK GN Evt. kortvarig immunsupp. kur (Dårlig respons) Diuretika + antihypertensiva PROGNOSE Hurtig diagnostik og behandling er afgørende for prognosen Fører ofte til en vis grad af nyrefunktionstab pga. BVaflejring og destruktion af det glomerulære filter DIFF. DIAGNOSE Tumor/sten i nyrer/urinveje PATOFYSIOLOGI Karakteristiske histologiske forandringer i nyrevævet Skyldes ofte udfældning af immunkomplekser og efterfølgende komplementaktivering NB GLOMERULOPATI 1. Nefritisk syndrom 2. Nefrotisk syndrom

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000

Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000 Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom Hypertension Akut nyresvigt Immunologiske sygdomme Transplantation Dialyse og andre maskinelle behandlinger Maksimal medicinsk uræmibehandling og

Læs mere

JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder!

JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder! JOURNALEN - For- og efternavn, køn, alder PATIENTS PROBLEM 1. Henvisningsårsag - Tentativ diagnose - Hvorfra indlægges patienten - Hvem har givet oplysningerne Forud for anamnesen: - Lægen bør sætte sig

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005

Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005 Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005 Eksamen er delt i 4 grupper: 3 hovedspørgsmål og 20 korte spørgsmål. Hvert af de 3 hovedspørgsmål og gruppen af korte spørgsmål har samme vægt. Benyt

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

NOTER I GASTROENTEROLOGI

NOTER I GASTROENTEROLOGI NOTER I GASTROENTEROLOGI Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Forår 2010 Side 1 af 78 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Oesophagus, spiserøret Klinik Infektiøs oesophagitis Candida albicans oesophagitis

Læs mere

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for Iomeron, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 9015 1. LÆGEMIDLETS NAVN Iomeron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Iomeron indeholder: injektionsvæske 150 mg

Læs mere