A. Fordøjelsesorganer og stofskifte Midler ved mavesyre Kvalmestillende midler Laxantia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Fordøjelsesorganer og stofskifte Midler ved mavesyre Kvalmestillende midler Laxantia"

Transkript

1 - AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d /11 og 1-2-3/ AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d /11 og 1-2-3/ Opsamling fra I går (Fra dag 3.): Samt Jer i Grupperne fra I går. Udpeg en repræsentant fra Gruppen. Gruppen fortæller repræsentanten, hvad denne skal give videre af vigtige pointer fra læringen på 3 dagen. Gruppernes repræsentanter mødes og udveksler deres vigtige pointer. Repræsentanten går tilbage til egen gruppe og fremlægger for disse den samlede læring. Gruppernes pointerne opsamles i fællesskabet SOPU Program Gr. A Fordøjelsen Gr. Gr. H hormoner Lægemiddelregning Dagens mål : At øge handlekompetencen gennem tilegnet viden om præparater brugt indenfor Gr A, syrerelaterede, kvalmestillende og udskillelsesmæssige tilstande. At øge handlekompetence gennem tilegnet viden om behandling ved Diabetes Mellitus (sukkersyge). At øge handlekompetence gennem tilegnet viden om behandling med binyrebarkshormoner og ved stofskiftelidelser. At få skabt mulighed for refleksion over egen praksis i arbejdet med medicinadministration og håndtering. A. Fordøjelsesorganer og stofskifte Midler ved mavesyre Kvalmestillende midler Laxantia Fordøjelseskanalen Munden, cavum oris Spiserøret, esophagus Mavesækken, ventriculus Tyndtarmen: Tolvfingertarmen, duodenum Jejunum Ileum Tyktarmen, colon Endetarmen, rectum Mavesæk og tarme er beklædt med bughinden, peritoneum, hvor blod- og lymfekar løber Midler mod syrelaterede sygdomme (mod mavesår): Antacida (syreneutraliserende) H2-receptorblokerende (antihistaminer H2) (syreproduktionshæmmere) Prostaglandinanaloger(prostaglandinfremmer) Syrepumpehæmmere (syreproduktionshæmmere) Andre midler - mucosa-protevtive (ulcushelende slimhindestyrkende ) - antirefluksmidler (tilbageløbsbarrierende) 1

2 Stress kan være en medvirkende årsag til for meget mavesyre For meget mavesyre Symptomer: Halsbrand, sure opstød, smerter bag brystbenet (brænden og svien) Forværring når man ligger ned Forværring ved tom mave Forløb: Nogle oplever blot ét af symptomerne, mens andre har dem alle. Det er individuelt, hvor ofte man har symptomerne. Mange har symptomerne om natten. Behandling: Syreneutraliserende midler / antacida H 2 -receptorantagonist Midler mod syrelaterede sygdomme (mod mavesår): Antacida: Er stoffer, der kortvarigt neutraliserer maveindholdets ph ( = surhedsgrad) ved hjælp af baser som magnesium eller aluminium. Syre-neutraliserende midler (antacida) I Balancid, Link, Alminox, Novaluzid, Noazid Indikation: Symptomer på for meget mavesyre, gastritis (katar). Kan anvendes under graviditet Virkning: Binder sig til brintionerne i ventriklen. Hurtig men beskeden og kortvarig smertelindrende effekt. Kontraindikation: Nyreinsufficiens, som kan give magnesiumforgiftning (respirationsdepression, CNSdepression, lavt blodtryk og puls) Antacida, II Bivirkninger: Giver anledning til en del bivirkninger, hvorfor de er mindre egnede til længerevarende behandling Lakserende (pga. magnesium-indhold), obstiperende, fosfatmangel (giver kvalme & træthed) Interaktioner: Hæmmer optagelsen af jern og nedsætter effekten af digoxin, forskellige antibiotika og andre præparater Midler mod syrelaterede sygdomme (mod mavesår): H2-receptorantagonister: Er et antihistamin, der hæmmer syresekretionen i ventriklen. Nogle af disse stimulere også de regenererende processer i maven. Syrepumpehæmmere: Hæmmer det enzym, der pumper syren ud af de syreproducerende celler i maven. Alle midler har en del bivirkninger både alment og fra mavetarmkanalen. Obs. også interaktioner. Prostaglandinanaloger: Ved ulcusmidler har prostaglandin betydning for slimdannelsen (mucosa) og beskyttelsen af mavesækken.hæmmer også syresekretionen. Indikation: H 2 -receptor receptor-antagonister Cimetidin: Acinil, Aciloc, Novamet Ranitidin: Zantac, Kurazid, Ranicodan Nizatidin: Nizax Ulcus i ventikel og duodenum, refluks-sygdom i esofagus. Kan anvendes under graviditet Virkningsmåde: Hæmmer syresekretionen i ventriklen Bivirkninger: Sjældne Interaktioner: Cimetidin hæmmer omsætningen af en række lægemidler (Fx Marevan, Theofyllamin, Fenytoin, samt øger alkohol-promillen) 2

3 Indikation: Syrepumpehæmmere Losec, Pantoloc, Nexium Ulcus i ventikel og duodenum, refluks sygdom i esofagus Virkningsmåde: Hæmmer det enzym, som pumper saltsyren ud i ventriklen Bivirkninger: Sjældne Interaktioner: Sjældne Antiemetika (kvalmestillende): Antihistaminer (H1- blokere) (Blokerer histamin+acetykolinreceptorerne i CNS) Antipsykotika (centralt virkende dopaminblokering) Motilitetsstimulerende midler (perifer dopaminblokering + parasympatikusstimulering) Serotonin antagonister (Blokerer serotoninreceptorerne) Glucokortioider (binyrebarkshormon, kun v. cancerbehandling og præoprativt) Transmitternes rolle i kvalme/opkastningsprocessen. Acetylkolin: Påvirker det vestibulære system (ved køresyge) Antikolinerge stoffer: Gives især til køresyge, postoperativt, har også spasmeolytisk virkning. Histamin: Påvirker det vestibulære system ( køresyge) Antihistaminer: Gives især til transportsyge, svimmelhed, ved stråle-og kemoterapi. Transmitternes rolle i kvalme/opkastningsprocessen. Dopamin: Dopamin frigøres ved både kemisk og fysisk påvirkning og påvirker dels direkte på mavetarmkanalens bevægelser via perifere dopaminreceptorer, men især på de dopaminerge receptorer ved brækcentret (i kemoreceptortriggerzonen). Antidopaminerge stoffer (Flere undertyper): Gives postoperativt, gastrointerstinale forstyrrelser, stråle-og kemoterapi, svimmelhed, migræne Transmitternes rolle i kvalme/opkastningsprocessen. Serotonin: Findes i stor koncentration i mavetarmkanalens slimhinde (især ventrikel og duodenum). Påvirker n. Vagus indadgående impuls og fremkalder opkastning af den vej. Man mener også at det muligvis kan påvirke områder af brækcentrets ledningssystem. Serotoninantagonister: stråle-og kemoterapi, Postoperativt Laksantia (afføringsmidler): - Kontaktlaxantia (Perislatikfremmende+og sekretionsøgende) Bulk-laxantia (volumforøgende) Osmotisk virkende (saltspændingspåvirkende,og blødgørende) Laxantia lokalt til rectum - Blødgørende - Defækationsstimulerende 3

4 5 virkningsfelter af laxantia: 1. Smørende præparater: specifik virkning på tarmslimhinden smørende på aff.s knoldene 2. Blødgørende: nedsætte absorptionen af salt og vand aff grødet og tarmens fyldes påvirker bakterierne i tarmen aff sur og fyldig 3. Rumopfyldende: svulmer op og tarmen udspiles perilstaltikken provokeres 4. Peristaltikfremmende: direkte stimulus af tarmmotorikken 5. Kombinationspræparater påvirker både tarmindhold og er perilstaltikfremmende Midler mod diarré Peristaltikhæmmende: Imodium, Propiden, Opium Anvendes ved akut diarré Bivirkninger ved Imodium & Propiden: mundtørhed, kvalme, mavesmerter, evt. obstipation Bivirkningerne ved Opium: eufori, mundtørhed, døsighed, kvalme, opkast, evt. obstipation Midler som forebygger diarré Mælkesyrebakterier: Paraghurt Øger mængden af ikke-sygdomsfremkaldende bakterier i tarmen, regulerer tarmfloraen Anvendes sammen med antibiotika og før udlandsrejser Vitaminer: Vitaminer: - A B -C - D E K - B vitamin har flere undergrupper, herunder tiamin, og B-12 - A- D E K er fedtopløselige, overdosering mulig. Pause Mineralpræparater: A12 - Kalium ( forskellig form: piller og flydende, parenteralt) - Natrium (Gr B midler til elektrolytbalancen) Kombinerede vitamin- og mineralpræparater (Står ikke i medicin.dk) - Calsium og Calsium komb m. D-vit. - Jern og C vit 4

5 Insulin Insulin virker via overfladereceptorerne på glucosetransporten over cellemenbranen. Blodsukkeret falder A. Fordøjelsesorganer og stofskifte Midler mod Diabetes. Desuden: Stimuler glycogenopbygning Øger lipogenese (dennelsen af organiske fedtstoffer) Øger proteinopbygning Fysisk aktivitet øger receptorfølsomheden for insulin i mange timer efter aktivitetens afslutning. Tekst Behandling af sukkersyge Behandlingsprincipper: Individuel behandling, der bør tilstræbes at tilpasse sig patientes livsstil og ikke omvendt ( hvilket ofte desværre har været ) Tekst Behandling af sukkersyge Behandlingsprincipper: Individuel behandling, der bør tilstræbes at tilpasse sig patientes livsstil og ikke omvendt ( hvilket ofte desværre har været ) Tekst Diabetes mellitus / sukkersyge. Coma diabetikum Udvikling: langsom Symptomer: abdominalsymptomer med ventrikelretention Dehydrering Huden: rød, varm og tør Bevidstheden: bevidsthedssvækkelse førende til bevidstløshed Hurtig og dyb respiration (kussmauls respiration) og acetonelugt Insulinchok Udvikling: hurtig Symptomer: sult, trykken eller sugen i epigastriet Huden: bleg og koldtsvedende uro og hjertebanken evt. tremor Bevidstheden: bevidsthedssvækkelse førende til bevidstløshed evt. kramper (blodsukkeret i hjernen for for lav) Værdier: BT falder Puls stiger skæve elektrolytter ( høj Na-koncentration, lavt bikarbonat) BS (blodsukker) stærkt forhøjet Værdier: BT falder og Puls stiger BS (blodsukker) under normalværde Opstår ved manglende insulin Opstår ved for meget insulin 5

6 Diabetes Melitus ( antidiabetika, mod sukkersyge): insuliner: hurtigt virkende intermediært mediært kombination af hurtigt og intermediært virkende insulinanaloger: hurtigtvirkende langsomtvirkende Insulinanalog er insuliner, der er modificeret (ændret), så det ikke mere er identisk med humant insulin, men kemisk er ændret i insulinvirkningen mhp. stabilisering og forudsigelighed (egen forklaring). Kropslige faktorer, der påvirker insulinvirkningens varighed: 1. Absorptionshastigheden fra person til person kan variere fysisk aktivitet den subcutane gennemblødning lokal opvarmning tobaksrygning injektionsinfiltrater Neuropati Kropslige faktorer, der påvirker insulinvirkningens varighed: 2. Variation fra dag til dag kan veksle hos samme person 3. Dosisstørrelse små depoter absorberes hurtigere end store 4. Området injektionen gives i er ikke ligegyldigt, absorptionen er generelt langsommere fra benene end abdomen. Kropslige faktorer, der påvirker insulinvirkningens varighed: Faktorer der påvirker insulinbehovet: kan skifte fra dag til dag muskelarbejde (motion) nedsætter behovet Psykisk pres påvirker (både øge og sænke) Infektioner øger behovet 25% mere insulin pr. tp. grad ved feber generelt faldende behov ved stigende alder alkohol øger insulinfølsomheden diuretisk behandling med hypokaliæmi øger behovet Interaktioner : Betablokkere (non-selektive): Betablokaden modvirker glycogennolysen dvs. at glycogendepotet i leveren kan blive til glycose forårsaget af (nor-) og adrenalin, med risiko for BS fald.samtidig sløres symptomerne på lavt BS. Alkohol og MAO-hæmmere (antidepressiva): Virker blokerende på glucoseomdannelsen og øger hypoglycæmi (lavt BS) Glucokorticoider: Har en antagonistisk effekt på glucosemetabolismen, og nedsætter virkningen af insulin, BS øges (medikamentel fremkaldt DM). 6

7 Diabetes Melitus ( antidiabetika, mod sukkersyge): Insuliner: Har vi været igennem. Orale: GLP-1-analoger og DPP-IV-hæmmere Diabetes Melitus ( antidiabetika, mod sukkersyge): Orale: Beta-cellestimulerende (Sulfonylurinstoffer) - Repaglinider (måltidsralatere betacellestimulerende) Ikke beta-cellestimulerende (Biguider) alfa-glukocidasehæmmere (pancreas-enzymhæmmende, hæmmer blodsukkerstigningen) Glitazoner (insulinresistentreducerende) Kombinationspræparater (Glitazon+ Biguider) Orale antidiabetika. 1. Sulfonylurinstoffer = betacellestimulerende (Arcosal, Hexaglucon, Mindiab) Stimulerer betacellerne til øget insulinproduktion Flere undertyper findes. 1 b. Repaglinid = også betacellestimulerende (NovoNorm) Stimulere den måltidsrelaterede insulinsekretion (skal altid tages I reletion til et måltid) Orale antidiabetika. 2. Biguanider = ikke betacellestimulerende (Metformin, Orabet) Øger insulinfølsomheden i perifert væv Nedsætter leverens glukoseproduktion Forsinker glukoseoptagelsen fra tarmen Orale antidiabetika. 3. Acarbose = Glucocidasehæmmere (Glucobay) Reducerer den måltidsrelaterede glucosestigning ved at forsinke nedbrydningen af kulhydrater i tyndtarmen Orale antidiabetika. 4. Glitazoner = blodsukkersænkende Reducere blodsukker ved at nedsætte insulinresistensen i perifert væv ( Actose, Avandia) Nedsætter insulinresistensen ved at stimulere receptorerne i fedtceller, skeletmuskulatur og lever. Har gunstig virkning på diabetisk dyslipidæmi* Menes at have gunstig effekt på BT *Dyslipidæmi = samlebetegnelse for tilstande imed ændringer i blodets fedtstoffer (ofte øget fedtindhold) 7

8 Diabetes Melitus ( antidiabetika, mod sukkersyge): GLP-1-analoger og DPP-IV-hæmmere GPL1- analog (Insulinfrigivende via tarmhormon)(injektion) GPP-IV-hæmmer (GPL1-nedbrydningshæmmer)(Tabl.) Glucagonligende peptider (GLP1) = Insulinfrigivende effekt via tarmhormoner. Kræver at individet kan producerer insulin selv. Påvirker blodsukkeret ved at virke som tarmhormon GLP1. Hormonet udløses ved fødeindtag og via blodbanen stimulerer det pancreas s Betaceller til insulinfrigivelse (Hos raske menes 50% af insulinfrigivelsen at skyldes dette hormon, men hormonet er markant nedsat ved DM2). Glucagonligende peptider (GLP1) Fortsat Anvendes til type 2-diabetikere, med en stabilisering af BS uden samtidig risiko for insulinføling og vægtøgning. Vægtreduktion gælder især GLP-1-analogerne. Stofferne synes at kunne kombineres med både insulin og andre perorale antidiabetika. Bivirkninger relativt få, insulinføling sjælden (da insulinfrigivelsen er glucoseafhængig). Langtidsfølger foreligger ikke endnu. To typer 1. GPL1 analoger: Efterligner GPL1 hormonet gives subcutant. (Victoza og Byetta, a) Frigiver insulin b) Hæmmer glucagonfrigivelse fra pancreas (glucagon øger BS) c) Hæmmer ventrikeltømning (tømning af mad fra mavesækken til tyndtarmen. Tekst 2. DPP4 hæmmere: Øger insulinfrigivelsen ved at hæmmer ensym i tyndtarmen, der normalt inaktiverer GPL1. Gives som tabletter. Pause (Calvus, Onglyza og Januvia, som er i komb. med Biguaniden metformin) 8

9 Øvelse i grupper: Case Peter Hansen Uddeles som kopier. FROKOST Opsamling G. Urogenitalsystem og kønshormoner (G01 G04) Tilstande relateret til kønshormoner G03 Hormonsubstitution og hormonterapi (kønshormoner) Urinvejssygdomme G04 Funktionsforstyrrelser i de nedre urinveje - Overaktiv blæresyndrom, urgeinkontinens (Midler mod blærespasmer) - Antikolinergikum med virkning på urinblæren - Muskarinreceptorantagonist (Muskarin er en kolinerg receptor) - Erektil dysfunktion (manglende erektion) - Systemiske midler (Fosfodiesterase-5-hæmmere,fremmer erektion, der opnås ved seksuel stimulation) - Midler til benign (godartet) prostatahyperplasi (forstørret prostata) - α-blokerende midler mod prostatahyperplasi (Adrenerge blokerende midler mod blæretømningsbesvær, nedsætter modstanden i urinrøret) - AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d /11 og 1-2-3/ Tilstande relateret til kønshormoner G03 Hormonsubstitution og hormonterapi (kønshormoner) Urinvejssygdomme G04 Find på egne medbrage medicinskema midler indenfor denne gruppe. Vi tager en runde. H. Hormoner til systemisk brug (H01 H05) Hvad er sildenafil? 9

10 Glukocorticoider: H - Glucokortikoider (binyrebarkshormon) (Hydrocortison, kortisol,er det naturligt forekommende glukokortikoid) Thyroideamidler: H -Thyreoideahormoner - Antithyreoide midler (Hæmmer dannelsen af thyreodeahormon) Glucagon: H (stimulerer glycogenolysen (glygogen til glucose) og gluconeogenesen (dannelse af glucose fra fedt og protein) = BS stiger) Binyrerne Binyrebarkhormoner: danner 3 slags hormoner 1. stresshormonet kortisol (glukocorticoiderne) 2. mineralhormonet aldosteron (mineralcorticoiderne) 3. kønshormon testosteron (androgener, maskulint hormon, et anabolisk steoid) Binyremarven: danner kamphormoner adrenalin Hvad gør hormonet i kroppen: Øger proteinnedbrydningen ved at omdanne aminosyrer (protein på molekyleplan) til glukose. Cortisol skal hjælpe kroppen i stressede situationer, både fysiske og psykiske. Virkning ved "overdosering": Anti-inflamatorisk = hæmning af betændelsesreaktioner. Derfor gives det mod ledegigt. Anti-allergisk = hæmmer antigen/antistof-reaktionen. Derfor gives det mod astma og eksemer og anden overfølsomhedsreaktioner og ved andre autoimmune lidelser (f.eks. bindevævslidelser) Hæmmer cancers vækst, da det hæmmer proteinsyntesen. Derfor gives det ofte til i forbindelse med cancer. Anvendes desuden ved mange andre alvorlige tilstande, f.eks.: Flere nyrelidelser Ulserøse og andre tarmlidelser Mange blodsygdomme Svært chok - i stressede situationer: BT øges, BS øges og kroppen øger sit energiberedskab Hjerneødem hæmmer karrenes gennemtrængelighed og derved plasma (væske) i at trænge ud i vævet. Bivirkninger: Kortison påvirker flere steder i kroppen. Jo længere tid, jo flere bivirkninger Jo højere dosis, jo hurtigere udvikling af bivirkninger. Proteinstofskiftet: Glukosestofskiftet: Fedtstofskiftet: Mineralstofskiftet: Hormonmæssige påvirkninger: Psykiske symptomer Binyrebarksinsuffiens: = utilstrækkelig funktion af binyrerne 10

11 Proteinstofskiftet: Skør hud - hudblødninger - pergamentagtig hud, hudbristninger, mavesår og maveblødninger, muskelsvind med tynde arme og ben, tynde kar, tendens til blå mærker og hudblødninger. Nedsat resistens overfor infektioner og sløring af symptomer på infektioner Sukkerstofskiftet: Øget blodsukker, medicinsk fremkaldt "sukkersyge" med sukker i urinen. Fedtstofskiftet: Moonface, bøffelpukkel, edderkoppekrop Mineralstofskiftet: BT stigning og ødemer (Tilbageholdelse af salt - Nacl) Afkalkning af knoglerne og tendens til brud (Nedsat optagelse og, øget udskillelse af Calcium) Hormoner: Skægvækst og tiltagende behåring hos kvinder Øget tendens til filipenser Psykisk: Psykisk ses både opstemthed og depressioner Rastløshed og søvnløshed Kirtlen går i dvale Ved tilførelse af binyrebarkshormoner over længere tid sættes binyrerne ud af funktion, og til sidst kan hypofysens produktion af overordnet hormon hæmmes. Binyrebarksinsuffiens: Ses ved brat ophør af binyrebarkshormon efter lang tids behandling eller ved opstået stress under vedvarende behandling. Stofskiftehormoner: Thyroideamidler: H03 Skjoldbruskkirtlen producerer hormonet thyroxin som regulerer vores stofskifte. Hvad gør hormonet? Ses også som en selvstændig lidelse. (Mb. Addison:) Stofskiftehormoner: Hvad gør hormonet: Thyroxin øger cellernes energiforbrug ved at fremme iltoptagelsen i cellerne og sætter organismens processer i gang. Hormonet øger også nervesystemets følsomhed af adrenalin/noradrenalin, og derved kroppens aktivitetsniveau. 11

12 Forstyrrelser i stofskiftet Hyperfunktion (for meget): Hypofunktion (for lidt): Motorisk uro/sønvløshed Træthed initiativløshed Løs mave Sover mere Svedtendens Fryser, klager over kulde Huden rød og blussende Forstoppelse Vægttab Vægtøgning Psykisk ustabilitet, ængstelse, nærtagenhed Huden tør og kølig, svært ved at svede Stigning af hjerteaktion, puls BT Nedsat seksuellyst Temperatur stiger Impotens hos mænd Uregelmæssig hjertefunktion Blødningsforstyrrelser hos kvinder Rysten på hænder Forandringer i hudens bindevæv: Blødningsforstyrrelser hos kvinder Aflejring af et blødt dejagtigt stof i underhuden: Evt. struma og udstående øjne Grove ansigtsudtræk Smalle øjensprækker Thyreotoksisk krise: Tykke læber Temperatur stiger yderligere Tyndere hår, hårtab sveden Skøre negle Svær motorisk uro Hæs stemme Hallucinationer Psykiske forandringer: Diare Koncentrationsbesvær Ubehandlet død Hukommelsestab Langsom tankevirksomhed Depression Apati Akut forværring med coma og død Hormoner Øvelse via eget medbraget medicinskema: 1. Får patienten medicin for stofskiftet: Hvad er nærliggende observationer ved denne behandling. Har lægen delegeret kontroller? 2. Får patienten medicin indeholdende binyrebarkshormon? (Obs: Kan også være i hudmidler, lungemedicin, gigtmidler, mavetarmmidler) Hvilke præparater : Hvad er indikationen hos konkret pt.? Hvilke bivirkninger vil du være opmærksom på i forbindelse med behandlingen.? Vi tager en runde og deler erfaringer. Pause Lægemiddel regning Sæt jer 2 sammen om 1 computer Find denne hjemmeside: ://avenbuild.ventures.dk/medicinregning.asp Eller google : Medicinregning for sygeplejestuderende Eller modtag uddelte kopier Evaluering af dagen 12

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI Udarbejdet af: SIG EMESIS 2013 Forord Denne information er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker,

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Eller med andre ord Sukkersyge 6 april 2013 Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Læring for alle Hvad forbinder I med sukkersyge? Hvorfor er sukkersyge vigtigt at vide noget om? I forhold til

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Stress - Giver dårligere træningsresultater

Stress - Giver dårligere træningsresultater Stress - Giver dårligere træningsresultater Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/stress-giver-darligere-traeningsresultater/ Af charlotte jakobsen Stress er en integreret

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

forstoppelse Toiletlæsning om Din guide til en velfungerende mave Solvang 8 3450 Allerød Tlf 44 52 88 88 info@meda.dk www.meda.dk www.maveguiden.

forstoppelse Toiletlæsning om Din guide til en velfungerende mave Solvang 8 3450 Allerød Tlf 44 52 88 88 info@meda.dk www.meda.dk www.maveguiden. Medilax Laktulose 667 mg/ml. Anvendelse: Behandling af kronisk forstoppelse. Dosering: Børn 0-5 måneder: 3-6 ml dagligt fordelt på 2 doser. Børn 5-12 måneder: 10 ml dagligt fordelt på 1-2 doser. Børn 1-14

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Motion og diabetes. en vejledning for insulinkrævende diabetikere

Motion og diabetes. en vejledning for insulinkrævende diabetikere Motion og diabetes en vejledning for insulinkrævende diabetikere Indhold Motion er godt også for diabetikere 3 Diabetikeren skal naturligvis som alle andre tage højde for de almindelige motionsråd 3 Insulintype

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

Ny Lægebog for Søfarende

Ny Lægebog for Søfarende Ny Lægebog for Søfarende Autoriseres af Søfartsstyrelsen Udgives primo 2015 Bog Videoer E-bog Website Mentor Instituttet v./institutleder og læge Philipp Skafte-Holm Autoriseres af Søfartsstyrelsen Udgives

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

KVAKSALVER CORTISOL. Virkning Cortisol påvirker alle kroppens celler og har mange forskellige virkninger. De vigtigste er:

KVAKSALVER CORTISOL. Virkning Cortisol påvirker alle kroppens celler og har mange forskellige virkninger. De vigtigste er: KVAKSALVER Søren Winkel Bl.a.: Healing Behandling med urter Muskel og knoglemanipulation CORTISOL Skuderløse Husrække 12 4690 Haslev Tlf. 51 30 46 28 swinkel@kvaksalver.com www.kvaksalver.com CVR/CE:27

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Indhold. Diabetes mellitus type 1... - 2 - Behandlingsprincipper... - 4 - Lavt blodsukker hypoglycæmi... - 5 - Højt blodsukker hyperglycæmi...

Indhold. Diabetes mellitus type 1... - 2 - Behandlingsprincipper... - 4 - Lavt blodsukker hypoglycæmi... - 5 - Højt blodsukker hyperglycæmi... Indhold Diabetes mellitus type 1... - 2 - Behandlingsprincipper... - 4 - Lavt blodsukker hypoglycæmi... - 5 - Højt blodsukker hyperglycæmi... - 7 - Kost... - 9 - Ved udskrivelse skal følgende udleveres...-

Læs mere

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Sct Hans Hospital Caroline og Glarmesteren Caroline, 1852-1936 Glarmesteren 1878-1958 William Skotte Olsen 1945-2005 indlagt SHH 1975-78 PTSD- symptomer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient:

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: Hjernens funktion hos den misbrugende retspsykiatriske patient Den normale hjernes funktionhvad skal der til Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: 1. Retslig foranstaltning 2. Skizofreni

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere