Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1"

Transkript

1 Her kan du læse om Etablering af klasserumskultur... 2 Hvad kan klasserumskultur omhandle?... 2 Redskaber til etablering af klasserumskultur kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider høre!... 4 Klasseteamfunktioner på OTG i 1.g Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet Modtagelse af 1.g.-eleverne den første skoledag Forberedelse af - og deltagelse i introtur Arbejde med klasserumskulturen i klassen Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer Afholdelse af mindst 1 individuel elevsamtale i løbet af hvert semester Undervejs i skoleåret skal teamet være i dialog med klassens lærere om elevernes trivsel / vantrivsel Planlægning og deltagelse i de to forældremøder, der afholdes i 1.g den 11. september 2008 og den 31. marts Forsøge at koordinere større skriftlige arbejder Aflevering af elever... 6 A. Procedure ved vantrivsel... 6 B: Procedure ved forsømmelse og manglende afleveringer... 6 C. Første forældremøde... 7 D: Andet forældremøde... 7 E. Overleveringsforretning... 7 OBS!... 8 Klasseteamfunktioner på OTG i 2. og 3. g Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet Ugentlig kontrol af forsømmelser og manglende afleveringer Videreudvikling af klassserumskulturen Have fokus på den enkelte elevs udvikling fagligt og personligt Elevsamtaler Koordinering af SO Planlægning og afvikling af studietur i 3. semester... 9 A: Procedure ved forsømmelser og manglende afleveringer Vejledning til planlægning af studieturen (Udarbejdet af BBJ og SPM) Elevsamtaler på OTG Klageprocedure for elever Tjek liste Har vi husket alt? Indledning: Udgangspunktet for klasserumskultur og teamarbejde er, at det skal være udviklende, vedkommende, forpligtende, lærende og sjovt at være elev og medarbejder på OTG. Formålet med klasserumskulturen er at opnå et behageligt miljø i klassen, som både elever og lærere trives i, således at alle kanaler er åbne for læring i et positivt miljø. Formålet med klasseteamarbejdet er dels at følge eleverne tæt og dels at lave nogle fælles rammer for klassens elever, således at klassen fungerer optimalt såvel fagligt som socialt og samarbejdsmæssigt. Fokus på klassen kan bruges til at etablere et pædagogisk og personligt udviklende lærersamarbejde samt et godt læringsmiljø for vores elever. CHF, LHL og LFN redigeret

2 Etablering af klasserumskultur Eleverne gøres hurtigt bekendt med først og fremmest Ordens- og studiereglement for OTG, som den enkelte klasses lærere kan vælge at specificere yderligere, men også Regler for anvendelse af computere og edb-lokaler på OTG og Plagiat flid, fedt eller snyd? Hvad du må og ikke må, når du skriver opgaver på HTX (findes alle på login ). Folderen om Plagiat får alle 1.g ere udleveret i papirform og kvitterer for modtagelse. Lærerne reagerer øjeblikkelig på overtrædelse af regler eller anden utilstedelig opførsel og kan, hvis det skønnes nødvendigt, sende eleverne til samtale på kontoret. Ved overtrædelse informeres samtlige klassens lærere, derudover skrives overtrædelsen ind i team-dagbogen, som findes i portfolioen. Hvad kan klasserumskultur omhandle? Ud over ovenstående faste elementer er der nedenstående punkter, som klassen skal informeres om og kende skolens holdning til. Forsømmelser. Når elever forsømmer, mister de kontakt med stoffet; eleverne oplever "flimmer", fordi de ikke ser sammenhænge og mangler forudsætninger. Mange elever mister selvtillid. Desuden svigter de deres klassekammerater, fordi klassens tempo sænkes. Det gælder også i de længerevarende gruppearbejder. Generelt set giver mange forsømmelser dårlige vibrationer i klassen. Alle lærere gør kravene klare og tydelige for eleverne. Komme for sent. Hvis elever kommer for sent, viser det ofte mangel på respekt. Man skal bare komme til tiden. Vi kommer selv til tiden både i forbindelse med timens start og frikvarterer, og vi reagerer på elever, der kommer for sent. Forberedelse. Vi tydeliggør over for eleverne, at de skal forberede sig til timerne også selvom de ikke har været til stede i forrige time, de forventes selv at kende lektien og have skaffet det nødvendige materiale. Hvis en elev alligevel ikke har forberedt sig, skal hun/han meddele lærerne det ved starten af timen. I visse tilfælde kan vi bede de elever, der ikke har forberedt sig, om at læse lektien uden for klassen og komme tilbage, når de er færdige. Lærerne fortæller i god tid eleverne, hvilken lektie de skal forberede til næste gang, hvad formålet er med lektien, og hvilken rolle den indtager i relation til det samlede forløb. Aflevering af skriftlige opgaver. Hvis en elev ikke afleverer en opgave til tiden, meddeler eleven læreren dette før afleveringstidspunktet og aftaler samtidigt et nyt afleveringstidspunkt. Dette krav tydeliggøres over for eleverne, og lærerne anvender samme praksis. Adfærd i klassen. Vi skal stille krav til eleverne om at række hånden op, før de siger noget at lytte til kammerater, når de taler at der skal være arbejdsro i timerne at der ikke må foregå mobning, som der findes mange forskellige former af CHF, LHL og LFN redigeret

3 at eleverne forstår at skelne mellem forskellige arbejdsformer og ved, hvad der kræves af dem i forskellige situationer (f.eks. gennemgang, klassediskussioner). at lokalerne efterlades ryddelige med stolene sat op under bordene Disse krav tydeliggøres af alle lærere regelmæssigt, således at de betragtes som norm. Hvis der sker brud på en norm, markeres det kraftigt og prompte af alle lærere. Hvis der viser sig at være et problem, kan lærerteamet optræde samlet for klassen. Alle lærere tydeliggør fra timens start, hvad formålet med timen er og evt., hvorfor man har valgt den pågældende arbejdsform. Redskaber til etablering af klasserumskultur. For at en sådan skal kunne lykkes, er det en ubetinget forudsætning, at alle klassens lærere bakker op om og praktiserer den vedtagne etableringsstrategi. Klassens studievejleder indgår i tæt samarbejde med klasseteamet. Teamet og studievejlederen bearbejder i fællesskab den elektroniske forventningsafklaringstest, som eleverne laver i løbet af de første 2 uger af skoleåret (kode udleveres til eleverne?). Testen kan danne udgangspunkt for den første individuelle elevsamtale, som bl.a. skal bruges til at afstemme elevernes forventninger til uddannelsen med den reelle OTG-virkelighed. Hvis en elev udviser uhensigtsmæssig adfærd som forsømmelser, manglede studieaktivitet, forstyrrende adfærd eller andet, forsøger teamlærerne og studievejlederen gennem samtaler med eleven at afdække årsagen til adfærden og i samarbejde med klassens øvrige lærere at hjælpe eleven af med sine unoder. F. eks: Gentagende manglende aflevering af skriftlige opgaver: Eleven skriver dem færdige på skolen efter skoletid ( Den sorte Gryde ). Misbrug af bærbar pc: Eleven får forbud mod at bruge den i timerne i 14 dage. Udokumenteret fravær: Eleven og hendes/hans forældre gøres skriftligt opmærksomme på, at fraværet skal ophøre. Faglig uformåenhed: Eleven pålægges at søge lektiehjælp i lektiecafeen. Når teamet og studievejlederen skønner, at en elev skal have en officiel påtale, aftaler de med pæd. leder LHL, hvad der skal siges og skrives til eleven. Team og studievejleder følger op på, at eleven overholder de påbud, som følger med påtalen. Team, studievejleder og øvrige lærere bruger meddelelsesfeltet under den enkelte elev i login under Skemaer og elevfravær: Elevfravær for klasserne som informationskilde om eleven. CHF, LHL og LFN redigeret

4 32 kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider høre! 1. Skal vi lave noget vigtigt i dag? 2. Gør det noget, hvis jeg ikke kommer i morgen? Jeg er blevet bedt om at tage en ekstra vagt på arbejdet. 3 Jeg var der ikke sidste gang. Skete der noget særligt? 4 Jeg var der ikke sidste gang, så jeg vidste ikke, hvad vi skulle læse. 5 Gør det noget, hvis jeg tager på ferie med min familie i næste uge? 6 Jeg var der ikke sidste gang. Kan du ikke lige give mig de papirer du delte ud? 7 Jeg forstår ikke, hvorfor jeg fik så dårlig en karakter. Jeg kan godt lide faget, og jeg troede, at du kunne lide mig. 8 Jeg nåede ikke at lave lektier, for der var så meget andet, jeg skulle nå. 9 Jeg kunne ikke læse lektier, for min bog er blevet væk. 10 Jeg nåede ikke at lave lektier, for jeg havde det så dårligt (efter at have festet hele weekenden). 11. Jeg kan simpelthen ikke forstå det her (efter at have læst det én gang). 12. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg fik så dårlig en karakter. Jeg forsømmer jo slet ikke. 13. Må jeg gå tidligt, for jeg skal møde på arbejde lidt før. 14. Jeg kan ikke komme til timen i dag, for jeg har en stor aflevering i et andet fag. 15. Jeg har prøvet at få fat på dig hele ugen, men du er aldrig på skolen. 16. Jeg kan ikke nå at lave stil til på fredag, for jeg skal til min søsters fødselsdag. 17. Hvis jeg havde haft mere tid, så ville opgaven være blevet meget bedre. 18. Trækker det ned, hvis jeg laver stavefejl i dansk stil? 19. En uge før projektarbejdet skal være færdigt: Jeg kan ikke finde noget baggrundsmateriale for det her på Nettet. Kan jeg ikke skifte emne? 20. Kan du ikke fortælle mig, hvad jeg skal skrive om i det her projekt? 21. Jeg kan ikke fremlægge gruppens arbejde, for Peter er her ikke, og han har alle noterne. 22. Jeg troede ikke, at jeg skulle læse alle indlæg fra gruppearbejdet, for Pia sagde, at hun ville skrive det sammen og præsentere det. 23 Hvor mange bøger skal jeg bruge for at skrive den opgave? 24 Skal man virkelig lave fodnoter og bibliografi? 25 Jeg vidste ikke, vi skulle have prøve i dag. Jeg var her ikke, da du sagde det, så skal jeg virkelig lave den prøve? 26. Jeg har ikke tid til at gå på biblioteket. Kan jeg ikke låne dine papirer? 27. Hvor mange sider skal stilen være på? Hvad hvis jeg ikke kan få den til at blive så lang? 28. Jeg har lavet opgaven, men jeg har glemt den derhjemme. 29. Jeg troede, jeg skulle møde klokken 10, så derfor var jeg ikke til din time. 30. Hvorfor skulle jeg læse alt det, når du ikke stillede spørgsmål i det til prøven? 31. Jeg er nødt til at gå. Min mobil ringer...(mens læreren er i gang med at vejlede til en stor opgave). 32. Gud, var det virkelig i dag, vi skulle aflevere den stil? CHF, LHL og LFN redigeret

5 Klasseteamfunktioner på OTG i 1.g Udgangspunktet for teamarbejdet i 1.g er at hjælpe eleverne til at opbygge et godt miljø for læring i klassen. Dette betyder, at der opstilles nogle regler i klassen, som understøtter en god klasserumskultur. Lærerteamets opgave er også at hjælpe eleverne i overgangen fra folkeskoleelev til gymnasieelev. For mange elever klarer ikke dette kulturchok og holder op. Klasseteamet består af 3 personer. Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet 1. Modtagelse af 1.g.-eleverne den første skoledag - Inden eleverne ankommer til skolen har teamet udarbejdet en plan for, hvordan denne modtagelse skal være, og hvilke informationer, som eleverne skal modtage den første dag, og hvordan øvrige informationer skal formidles til eleverne. Modtagelsen sker i samarbejde med klassens to tutorer. 2. Forberedelse af - og deltagelse i introtur - Den overordnede planlægning af introturen har introgruppen sørget for. Teamet skal sørge for en detaljeret planlægning af, hvordan forløbet på Tangeværket skal være. Denne planlægning sker i samarbejde med klassens tutorer. 3. Arbejde med klasserumskulturen i klassen - I forbindelse med dette anbefales det, at teamet inden eleverne ankommer, diskuterer nogle fælles spilleregler for klassen og aftaler dem med klassen øvrige lærere Inspiration til disse spilleregler kan fås ovenfor under Etablering af klasserumskultur. 4. Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer - Informationer om dette er let tilgængelige under login : skemaer og elevfravær og i klassens portfolio. For mere information se nedenfor under punkt B. 5. Afholdelse af mindst 1 individuel elevsamtale i løbet af hvert semester - Denne samtale kan tage udgangspunkt i forventningsafklaringsskemaet, som kan findes i klassens teammappe.?? Derudover kan samtalen selvfølgelig tage udgangspunkt i nogle observationer, der er lavet på den enkelte elev. Formålet samt forslag til samtaleark se portfolioen under teammappe.? CHF, LHL og LFN redigeret

6 6. Undervejs i skoleåret skal teamet være i dialog med klassens lærere om elevernes trivsel / vantrivsel - Til dette er der en mulighed i portfolioen, der hedder Teamdagbog. Teamet kan med fordel benytte dette redskab, men det er ikke meningen, at det skal erstatte den personlige dialog mellem teamlærerne. Se nedenfor under punktet A (husk at tjekke, hvad der ligger i team-mappe, læg elevsamtaler 1.e ind) 7. Planlægning og deltagelse i de to forældremøder, der afholdes i 1.g den 11. september 2008 og den 31. marts For indholdet af dette møde læs punktet C 1. forældremøde og punkt D 2. forældremøde 8. Forsøge at koordiner større skriftlige arbejder - Der er en funktion i portfolioen, hvor man kan se fremtidige afleveringer. Dette værktøj fungerer selvfølgelig kun, hvis alle klassens lærere benytter portfolioen til registrering af opgaver 9. Aflevering af elever - Hvis elever flytter klasse skal modtagerteamet tage kontakt med afleveringsteamet for at få relevante informationer. Se punkt D nedenfor A. Procedure ved vantrivsel Så snart en lærer observerer, at en elev viser tegn på at fungere uhensigtsmæssigt, tager læreren kontakt til teamet, der sammen med studievejlederen hurtigt får afklaret, hvorfor eleven fungere uhensigtsmæssigt, og får hjulpet eleven med en plan for, hvordan der kan rettes op herpå. Teamet og studievejlederen følger op på eleven. B: Procedure ved forsømmelse og manglende afleveringer Som udgangspunkt må eleverne kun forsømme i forbindelse med sygdom, der skal dokumenteres i form af fraværsseddel. Denne skal være underskrevet af en forælder, hvis eleven er under 18. Teamet holder øje med følgende: - eleven nærmer sig forsømmelse på 5 %? i et eller flere fag - eleven mangler at aflevere op til 3 opgaver - eleven skiller sig ud mht. forsømmelse og manglende afleveringer i forhold til de øvrige klassekammerater (skøn fra teamet side) og reagerer, hvis en elev gør sig bemærket på et eller flere af ovenstående punkter. Teamet afholder en samtale med eleven for at afdække årsagen og aftale med eleven, at forsømmelsen ophører og/eller give eleven den hjælp, der skal til for, at de manglende opgaver kan løses. CHF, LHL og LFN redigeret

7 Hvis der ikke er nogen forbedring, så er første skridt, at eleven hjælpes til en samtale med studievejleder. Teamet følger op på eleven, og sker der stadig ingen forbedringer, så gøres den pædagogiske ledelse (LHL) opmærksom på problemet, og eleven gøres skriftligt opmærksom på betingelserne for, at hun/han fortsat kan følge uddannelsen. Teamet følger sammen med studievejleder løbende op på de aftaler, der indgås med eleven. Overholdes aftaler ikke, reagerer teamet/studievejleder med det samme. C. Første forældremøde Formålet med mødet er et uformelt kom og se girafferne, og en etablering af en samarbejdskontakt med forældrene. Teamlærerne præsenterer sig og deres henholdsvise fag og fortæller om teamfunktionen, regler for klasserumskultur, forventninger og krav til eleverne, og hvad skolen kan tilbyde eleverne: læsescreening og læsekursus, lektiecafé, ekstra lektiehjælp, hultimerne onsdag fra Der oplyses om kommende møder og deadlines: Karakterseddel den 10. november (kun engelsk, dansk og matematik), forældrekonsultation fra den november, endeligt valg af studieretning den 1. december, SO1-prøve uge 51. Studieturen nævnes, også, at det er en god ide at begynde opsparing. Der vil være forfriskninger undervejs (øl/sodavand). Det er en god ide at invitere klassens tutorer til at komme og fortælle om, hvordan de oplever, det er at gå på skolen. Klassens studievejleder præsenterer sig og fortæller, hvad hun/han kan bruges til. Eleverne kan i samarbejde med tutorerne vise forældrene rundt på skolen. D: Andet forældremøde Ved dette forældremøde skal der informeres om følgende: - Studieretningen, her kan der eventuelt være 2.g.-elever, der fortæller (tutorerne igen). - Hvordan teamet følger op på klassen i forbindelse med klasserumskultur, fravær, manglende opgaver (nævn ingen tal). - Studietur, hvor kan man eventuelt tage hen, og hvad kommer turen ca. til at koste. - SO2 hvad er det for noget, og hvordan afsluttes det? - Terminsprøver og årsprøver (altid en mundtlig årsprøve, inden den første eksamen). E. Overleveringsforretning Efter første semester kan der komme nye elever til klassen, eller det kan være nødvendigt at udskifte nogle af teamlærerne. I begge tilfælde er det vigtigt, at teamet formidler erfaringer samt deres fokuspunkter for klassen videre til de nye teamlærere. CHF, LHL og LFN redigeret

8 OBS! Ved PR-mødet den 14/5-08 blev det foreslået, at alle team har mulighed for selv at fordele arbejdet mellem sig og dermed timeforbruget. Timenormen er ifølge arbejdstidsaftalen 20 t + 0,4 t x antal elever i klassen, til hvert teammedlem. De team, der vælger at organisere sig på anden end ordinær vis, afleverer senest den 29. august? en oversigt over arbejds- og timefordelingen til CHF. Kommentar [c1]: obs CHF, LHL og LFN redigeret

9 Klasseteamfunktioner på OTG i 2. og 3. g Klasseteamet består af 2 personer. Følgende arbejdsopgaver påhviler teamet 1. Ugentlig kontrol af forsømmelse og manglende afleveringer - Informationer om forsømmelser og manglende skriftlige opgaver er tilgængelige under login: skemaer og elevfravær og i klassens portfolio. For mere information se nedenfor under punkt A. 2. Videreudvikling af klasserumskulturen - I løbet af det første år har 1.g-teamet udarbejdet nogle spilleregler for klassen. Disse regler skal der følges op på, og de formidles videre til eventuelt nye elever og lærere, således at der fortsat er et fælles fodslag i klassen. For inspiration se under Etablering af klasserumskultur side Have fokus på den enkelte elevs udvikling fagligt og personligt - I løbet af 1.g har teamlærerne løbende holdt hinanden orienteret om eleverne. Dette arbejde skal fortsætte og kan fortsat støttes op af portfolioens Team-dagbog. Løbende skal teamet også have fokus på elevernes karakterniveau. Teamet får udskrift af klassens karakterblad. 4. Elevsamtaler - Den fortsatte fokus på eleverne skal følges op af mindst en elevsamtale hvert semester. For yderligere information samt inspiration se nedenfor Elevsamtaler på OTG (side 13) samt portfolioens teammappe Kommentar [c2]: obs 5. Koordinering af SO2 - Teamet er tovholder/koordinator for SO2 På semesterstartsmødet den 7. august planlægger teamet, sammen med klassens øvrige SO2-involverede lærere, SO2- forløbet for 2. og 3.g. Det er nødvendigt, at der tidligt i 2.g laves en struktur for SO2. Der skal udarbejdes en plan således, at samtlige læringsmål dækkes, derudover skal der tænkes en progression ind i planlægningen. Skal SO2 begynde allerede i 2. semester? 6. Planlægning og afvikling af studietur i 3. semester (Gælder dog ikke for studieretningen engelsk- komm./it) - Denne planlægning anbefaler vi foregår sammen med team, der har klasser med tilsvarende eller beslægtede studieretninger. Derudover er der en del lærere, der har arrangeret studieture, og CHF, LHL og LFN redigeret

10 som kan være behjælpelige. For en ide til tidsplan se nedenstående vejledning til planlægning af studietur udarbejdet af Søren og Berit A: Procedure ved forsømmelser og manglende afleveringer Som udgangspunkt må eleverne kun forsømme i forbindelse med sygdom, der skal dokumenteres i form af fraværsseddel. Denne skal være underskrevet af en forælder, hvis eleven er under 18. Teamet holder øje med følgende: - eleven nærmer sig forsømmelse på 5 %? i et eller flere fag. - eleven mangler 3 opgaver. - eleven skiller sig ud mht. forsømmelse og manglende afleveringer i forhold til de øvrige klassekammerater (skøn fra teamet side) og reagerer, hvis en elev gør sig bemærket på et eller flere af ovenstående punkter. Teamet afholder en samtale med eleven for at afdække årsagen og aftale med eleven, at forsømmelsen ophører og/eller give eleven den hjælp, der skal til for at de manglende opgaver kan løses. Hvis der ikke er nogen forbedring, så er første skridt, at eleven hjælpes til en samtale med studievejleder. Teamet følger op på eleven og sker der stadig ingen forbedringer, så gøres den pædagogiske ledelse (LHL) opmærksom på problemet, og eleven gøres skriftligt opmærksom på betingelserne for, at hun/han fortsat kan følge uddannelsen. Teamet følger sammen med studievejleder løbende op på de aftaler, der indgås med eleven. Overholdes aftaler ikke, reagerer teamet/studievejleder med det samme. CHF, LHL og LFN redigeret

11 Vejledning til planlægning af studieturen (Udarbejdet af BBJ og SPM) Tidslinje for planlægning af studietur 6 mdr. til Destination aftales Indhent tilbud Endelig tilmelding Indbetal depositum 3 mdr. til Forsikring til lærere Søg elevstøtte Af sted Forskud på time dagpenge Restbeløb indbetales Bestil DSB- frirejse håndfæstning Opret elevkonto planlægning Destination aftales Et halvt år i forvejen aftales destination med klassen. Planlægning af turen Hvad skal I se, og hvilke virksomheder skal besøges? Etablér kontakt. Det kan være, at rejseselskabet kan hjælpe - også hvis der skal planlægges ture, hvor I skal transporteres i en fælles bus. I vedlagte bilag kan I finde inspiration til program og tilbud. Indhentning af tilbud Team Benns kan anbefales. Husk at gøre opmærksom på, at der ønskes særskilt dokumentation for lærerudgifter, hvilket Team Benns er villig til. Ungdomsforsikring Før afrejse skal der tegnes ungdomsrejseforsikring hos rejseselskabet for eleverne (koster ca. kr. 35,- pr. person). Konto til elevindbetalinger Opret en konto til elevindbetalinger hos Tove Christensen (lok. 6585) i økonomiafdelingen. NB: Hver klasse skal oprette en særskilt konto, selvom flere klasser rejser sammen. Rejseforsikring til lærere Senest 60 dage før afrejse skal der bestilles rejseforsikring for lærere. CHF, LHL og LFN redigeret

12 Bestilles på intranet.ots.dk (personale blanketter). Håndfæstning Håndfæstning underskrives af eleverne inden indbetaling. Se skabelon i bilag. Depositum Deadline for elevindbetaling skal være min. tre hverdage før, at depositum skal betales hos rejseselskabet. Har eleverne ikke betalt, kan de ikke komme med. Læg ikke ud for dem, det bliver noget rod. DSB skolerejse Min. 71 dage inden afrejse skal der bestilles DSB skolerejse. Se nedenstående afsnit og bilag. Betaling af restbeløb To måneder før afrejse skal restbeløbet skal betales. Husk at det skal være på særskilte faktura. Elevstøtte fra OTS Senest 30 dage før afrejsen sendes ansøgning om OTS-elevstøtte til Annette Laustsen (lok. 6594) i økonomiafdelingen. Se bilag Time/dagpenge En uge inden afrejse søges forskud til time/dagpenge. Telefonliste Sørg for at elever og lærere har hinandens mobilnumre tag evt. listen med i elevprogrammet. Ansvarlig for listens informationer udpeges. Skole-nummer til brug ved frirejseansøgning Cøsa-nummer 3310 til brug ved frirejseansøgning EAN-nr.: (til brug ved alt, der skal faktureres). HUSK at få rekvisition hos Linda (én rekvisition pr. faktura) Ifølge Arbejdstidsaftalen fremgår det, at lærer, der planlægger og rejser, honoreres således: Studieture Planlægning af studieture og ekskursioner honoreres med medgået tid efter forudgående aftale med skolen. Afvikling honoreres med 7,4 timer pr. dag inkl. rejsetid + time/dagpenge. Time/dagpenge kan kun udbetales, når man har været borte 24 timer og derover. Kommentar [c3]: obs CHF, LHL og LFN redigeret

13 Teamet skal være opmærksom på, at der skal fordeles timer blandt de deltagende fag i en udstrækning svarende til 6 lektioner a 50 min. pr. dag. Der tildeles forberedelsestid for timerne til fagenes lærere. Afvigelser fra ovenstående skal aftales forud med skolen. DSB skolerejser Elever og lærere fra de uddannelser, der er omfattet af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fribefordring, kan én gang i løbet af hvert skoleår få frirejse med tog og visse færgeruter. For at kunne benytte tilbuddet om frirejse er det et krav, at man overholder bestillingsfristen på seneste 10 uger før afrejsen (71 dage). Frirejse med DSB bestilles via det elektroniske bestillingsskema. Skemaet findes på Fribefordring kan kun bestilles fra jernbanestation til jernbanestation (og til visse indenlandske færgeoverfarter) og gælder altså ikke til tilslutningsbusser eller Metro. Fribefordring ydes til og fra lejrskoler m.v. For at få fribefordring skal opholdet strække sig over mindst 3 skoledage og have 2 overnatninger. Opholdet må ikke strække sig ud over 13 dage. Bestillinger skal ske klassevis med max. 32 personer inkl. lærere. Minimumantal for at få frirejse er 6 elever og 1 lærer. DSB skolerejser Sølvgade 40 Opgang B, 4. sal 1349 København Telefon: Fax: (Man.-fre. kl ) DSB Udland giver nærmere information om tider og priser til udlandet og tilrettelægger gerne disse rejser, hvis det ønskes. Kontakt DSB Udland på eller telefon Elevstøtte fra DSB Støtte kan søges to gange årligt og behandlingen af ansøgningerne foretages 1. februar og 1. september og skal derfor være afleveret en uge inden. Der kan ikke ansøges med tilbagevirkende kraft. For øjeblikket ydes der kr. 400,- i tilskud pr. elev til udenlandsrejser og kr. 200,- til indlandsrejser. CHF, LHL og LFN redigeret

14 Elevsamtaler på OTG Formål Formålet med samtalerne er at styrke elevernes udvikling af deres faglige, almene og personlige kompetencer og få eleverne til at reflektere over deres egen læringssituation. Samtalernes indhold 1: Forberedelsen: Elevsamtalerne kvalificeres ved, at eleverne forud for samtalen har foretaget en selvevaluering ved at udfylde et skema til elevsamtalen (f.eks. Hvordan synes du dine faglige standpunkter er? Hvorfor er de det? Hvordan kan de forbedres? for mere inspiration se teammappen i portfolioen) Elevens selvevaluering danner derefter udgangspunkt for dialogen mellem elev og lærer(e). 2. Selve samtalen: Denne skal foregå på en sådanne måde, at både lærer og elev følger sig vel tilpas. Der kan tages udgangspunkt i elevens selvevaluering som læreren så supplerer med sit syn på de problemstillinger (fx fagligt niveau, studiekompetencer), der er i fokus i selvevalueringen. 3. afslutning: Samtalen munder ud i en skriftlig aftale mellem elev og lærer om, hvad eleven specielt skal forbedre, og denne aftale danner så udgangspunkt for næste samtale. Eleven lægger aftalen ind i portfolioen under et dertil oprettet tema. Det er vigtigt, at det, der aftales, er konkret og målbart, da eleven ved næste samtale skal kunne dokumentere resultatet (f.eks. én karakter højere i et bestemt fag, forberedelsesnoter som dokumentation på bedre og grundigere forberedelse). (Se også Skydeskiven og Kompetencespindet under Evaluering. Intro til arbejdet med evaluering i den daglige undervisning på OTG på login.) Samtaleformer Elevsamtaler i grupper kan være et alternativ til individuelle samtaler. Denne form for samtaler egner sig særligt til evaluering af arbejdsvaner, miljø i klassen, personlig udvikling og sammenhold i en klasse, fordi der er tale om aspekter, som både involverer den enkelte elev og klassen som helhed. Elevsamtaler i grupper kan foretages ved, at man inddeler holdet i grupper på tre. Disse tre elever overværer hinandens samtaler med læreren og fungerer på skift som referent for hinanden: Elev 1: I fokus for elevsamtalen Elev 2: Positiv referent fokuserer på de positive tilkendegivelser i samtalen (observatør) Elev 3: Referent skriver et sammenhængende referat, som godkendes af Elev 1 og lærer (observatør) Elevsamtaler i grupper kan endvidere foregå som reflekterende teamsamtaler. CHF, LHL og LFN redigeret

15 Klageprocedure for elever Som en del af klasserumskulturen og elevsamtaler gøres 1.g erne opmærksomme på den måde, hvorpå vi på OTG løser klager over lærere og undervisning: Eleverne henvender sig først til læreren. Det er en god ide, at eleverne på forhånd skriftligt gør læreren opmærksom på, hvad klagen går ud på, så læreren har tid til at forholde sig til den, inden hun/han taler med eleverne om den. Hjælper det ikke, henvender eleverne sig til teamet og i sidste instans til ledelsen, i begge tilfælde med et skriftligt oplæg. CHF, LHL og LFN redigeret

16 Tjek liste Har vi husket alt? Klasserumskultur Er der aftalt klasserumskultur? Er alle klassens lærere bekendte med klasserumskulturen? Elevsamtaler Hvorledes har I fordelt eleverne mellem jer? Hvilke retningslinjer har I for elevsamtaler. Spørge- og aftaleark? Gruppesamtale? Andet? Bliver referater for elevsamtaler sat ind i teammappen? Bliver konklusioner fra elevsamtaler sat ind i teammappen? Er der en fælles opsamling i teamet efter elevsamtalerne? Bliver konklusioner fra elevsamtaler kommunikeret til klassens lærere? Hvorledes bliver elevsamtalerne brugt til hjælp for den enkelte elev? Hvorledes bliver elevsamtalerne brugt i det samlede arbejde med klassen? Fravær Hvem kontrollerer elevfravær? Hvilke kriterier bruger I for at afgøre, om fraværet giver grund til handling? Hvilke tiltag har I i forbindelse med fravær? Hvilke elever i klassen har på nuværende tidspunkt et betænkeligt fravær? Manglende afleveringer og for sene afleveringer. Teammapper Hvem kontrollerer manglende afleveringer? Hvilke kriterier bruger I for at afgøre om manglende afleveringer giver grund til handling? Hvilke tiltag har I i forbindelse med manglende afleveringer? Hvilke elever i klassen har på nuværende tidspunkt manglende afleveringer? Er der elever, som ofte afleverer for sent? Hvem har ansvaret for opdatering af teammappen? Hvem har ansvaret for at tage referater fra teammøder? Er den aftalte klasserumskultur lagt i teammappen? Er der elevbilleder i teammappen? Bliver elevernes forsømmelsessedler lagt i teammappen? Kan man læse i teammappen, hvordan eleverne er fordelt ved elevsamtaler? SO1 Hvem holder kontrol med SO1 forløbet? Er SO1 opdateret i portfolioen? SO2 Brug af portfolioen Hvem holder kontrol med opfyldelse af SO2 forløbet? Hvem skal være eksaminator i SO2 Hvordan er planen for at forberede eleverne til SO2- prøven? Bruger alle klassens lærere portfolioen? Bliver alle skriftlige opgaver oprettet i portfolioen? Fører I løbende teamdagbog? Hvorledes koordineres klassens afleveringsopgaver? CHF, LHL og LFN redigeret

Odense Tekniske Gymnasium Teamfunktioner

Odense Tekniske Gymnasium Teamfunktioner Her kan du læse om Indledning:... 2 Etablering af klasserumskultur... 3 Hvad skal klasserumskultur omhandle?... 3 Redskaber til etablering af klasserumskultur.... 4 Klasseteamfunktioner på OTG i 1.g 2009-2010...

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Hvem er vi? Line Thorsteinsson (LR) Teamleder for klassen Biologi og idræt 1z i biologi på A-niveau og nogle af jer til idræt på c-niveau Tutorerne

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Gældende fra 1.12.2016 Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Formålet med disse fælles retningslinjer er at sikre gode faglige ekskursioner og studieturer. Ekskursioner og studierejser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

Projekt god start Allerød gymnasium

Projekt god start Allerød gymnasium Projekt god start Allerød gymnasium 2017-18 Struktur for forløbet 1. Introugen: Introprogram, makkerordning (se nedenfor) og Projekt god start introduceres i teamets første time med klassen. 2. I grundforløbet

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Bilag til Studievejledningsopgaver Gennemførelsesvejledning STUDIEVEJLEDNING ÅRSPLAN 2011-2012

Bilag til Studievejledningsopgaver Gennemførelsesvejledning STUDIEVEJLEDNING ÅRSPLAN 2011-2012 Bilag til Studievejledningsopgaver Gennemførelsesvejledning STUDIEVEJLEDNING ÅRSPLAN 2011-2012 AUGUST uge 31-35 Skemalægges: 1-2 lektioner: Uddannelsens opbygning og valg, www. otg.dk, www.ug.dk, studievaner,

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek.

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek. Med udgangspunkt i Helle Højbys bog Ikke mere mobning har Tjørnegårdskolen udviklet en metode til at tage fat om problemet, når der er mobning i klassen. Formålet er at give lærere og pædagoger på Tjørnegårdskolen

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 10. Aabenraa EKSAMEN 2016 UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken 13.30 17.30 TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 13.00 17.00 EKSAMEN 2016 UGE 19: ONSDAG DEN 11. MAJ 2016: ENGELSK

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Lejrskolegruppens møde den 22. november 2012 på Danhostel Copenhagen Amager REFERAT. Godkendt

Lejrskolegruppens møde den 22. november 2012 på Danhostel Copenhagen Amager REFERAT. Godkendt Lejrskolegruppens møde den 22. november 2012 på Danhostel Copenhagen Amager REFERAT Godkendt Deltagere: Birgit, Lasse, Marian, Rolf, Miriam og Mette (referent) Afbud: Lene 1. Siden sidst Gruppen startede

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere