Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 67 August 2009 Geo-Nyt 67, august Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

2 Geo-Nyt 67, august Anders Teglgaard Kjær kasserer Højslevgårdsvej 5, 7840 Højslev tlf Birgit Sandermann Justesen - formand Kollelevbakken Virum tlf b i r g i t j u s t e s e gmail.com Dorte Nørregaard Madsen - sekretær Rugmarksvej Nyborg tlf com Allan Andreasen Kortnum Nonbo Krat 50, Hald Ege 8800 Viborg tlf Niels Bauer Friggsvej 10 3tv 7000 Fredericia tlf Dominique Otoul næstformand Dybbølsgade 25 1.tv Høbenhavn V. tlf Hanne Döcker Linderupvej Frederikssund tlf skolekom.dk Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Fagligt forum for geografi: Allan Andreasen Kortnum Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Dominique Otoul Fagligt forum for nv: Birgit Sandermann Justesen Birgit Sandermann Justesen Dominique Otoul Anders Teglgaard Kjær Dorte Nørregaard Madsen Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Lars. Foreningens websider: Kontakt til webmaster: Birgit Justesen Kontakt til regionerne: Hanne Døcker Geo-kurser: Niels Bauer Kontakt til Geografforbundet: Dominique Otoul, Birgit Sandermann Justesen

3 Geo-Nyt 67, august Nyt fra bestyrelsen Fra formanden Velkommen til genoplivet GeoNyt indeholdende aktuelle indslag, faglig inspiration, oplysninger om spændende kurser, samt materiale til årets generalforsamling. Fremover vil GeoNyt suppleret med online-nyhedsmails tilsammen forsyne foreningens medlemmer med fagligt stof, nyheder og desuden åbne for debat. Med andre ord er GeoNyt Geografilærerforenings blad. Foreningens bestyrelse besluttede i foråret at stoppe den egentlige sammenlægning med Geografforbundet, da vi ikke kunne få vores ønsker om et specielt udvalg bestående af gymnasie- og HFgeografer opfyldt. Samarbejdet med Geografforbundet er dog ikke slut, idet det regionale samarbejde fortsætter, ligesom vi jævnligt vil sætte os sammen med Geografforbundet for at drøfte fælles tiltag til fremme af geografien. Da kontingentopkrævningen allerede fandt sted i maj/juni 2009 bliver de to foreningers økonomi først rigtigt adskilt igen med opkrævningerne i år I Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF vil vi fortsat arbejde for at Orientere medlemmerne om relevante efteruddannelsestilbud Medvirke til etablering af relevante efteruddannelsestilbud Opdatere af medlemmerne om fagets udvikling Samarbejde med fagkonsulenten om at få faget i den rigtige retning Skabe en formidling af aktuelt stof, som ikke er tilgængelig i geofaglige bøger, til undervisningen Etablere af et debatforum til medlemmerne Afholde af regionale møder, hvor medlemmer til en billig pris kan møde andre geografer. Udsende en opdateret medlemsliste over geografilærere i gymnasiet og HF Varetage medlemmernes interesser ved deltagelse i fagudvalg, pædagogisk udvalg mv. Vi håber, at I alle vil støtte op om foreningens arbejde, som er til gavn for alle Birgit Sandermann Justesen juli 2009 Formand Juli 2009 Vel mødt til generalforsamlingen

4 Geo-Nyt 67, august Kære Kolleger! Fra fagkonsulenten Når vi vender tilbage til skolerne i august, er der cirka fire måneder til Klimatopmødet i København, COP15. I den forbindelse planlægger I sikkert massevis af NV-forløb, AT-forløb, tværfaglige forløb med andre naturvidenskabelige fag eller med humanistiske fag, og selvfølgelig egne klimaforløb på C- eller B-niveau. På blandt andet www. klimaundervisning.dk kan I finde massevis af links, materialeoversigt over bøger, film, købematerialer og gratis hjemmesider. Der afholdes en international lærerkonference i oktober, og i november afholdes en fælles nordisk klimadag. Jeg vil henlede opmærksomheden på, at der også afholdes en række konferencer med fokus på naturvidenskabelige studieretninger, med fokus på klimaundervisning og humaniora og endelig en med fokus på økonomi. Søg jeres skoler om at komme på kursus sammen med de øvrige lærere i studieretningen eller i AT-forløbet og bliv inspireret. I det kommende år afholder Undervisningsministeriet også en række andre konferencer, som løbende meldes ud på samtidig med at der sendes direkte mails til gymnasiernes ledelser med tilmeldingsskemaer og -frister. En ny pædagogikumordning starter til august. Alle nye kandidater bliver fastansat på gymnasierne, og skal senest inden to år efter ansættelse have bestået pædagogikum normalt allerede efter første år. Kursusformen ændres med blandt andet en fast mulig kursusdag om mandagen, der bliver nu tre besøg for alle, og alle kandidater, vejledere, kursusledere med flere får en fælles it-platform. Læs mere på vælg uddannelse, vælg pædagogikum under punktet gymnasiale uddannelser. Her er links til bekendtgørelser, vejledninger m.v.. Jeg forventer, at lidt flere en 20 nye geografer er på vej gennem pædagogikum i det kommende år, tag som altid godt i mod dem, lær dem gode kneb til undervisningen og bliv også selv opdateret med ny viden fra Universiteterne. Geografi er blevet et mangelfag, og ligger som sådan på top-10. Der afholdes fagdidaktisk kursus for de nye kandidater i midten af september. En del af pensum vil være fra bogen Geofaglighed som kompetencer fra forlaget Tunet, Vil du også inspireres, kan bogen erhverves gennem den faglige forenings kasserer. Efterårets arbejde i Ministeriet vil blive præget af arbejdet med justering af læreplanerne i henhold til beslutningerne i Påskeforliget fra april i år. I den forbindelse ser jeg frem til at møde mange af jer ved en workshop på den faglige forenings generalforsamling tirsdag den 8. september 2009 i Fredericia. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Eksamen er veloverstået, og ros til alle for dens gennemførelse uden nævneværdige problemer. Jeg har i eksamensperioden haft en række henvendelser fra eksaminatorer og censorer: de fleste har handlet om eksamen på B-niveau, hvor der fortsat er mange, der ikke har prøvet enten at være eksaminator eller censor, og derfor spørger: Hvordan skal spørgsmålene se ud, hvornår og hvilket materiale skal man modtage som censor og så videre. Det er jo herligt, at I er så interesserede i at gøre arbejdet så godt og kvalitetsbetonet som muligt. En opdateret vejledning til ngb fra august 2008 er ikke havnet på nettet, så en let revideret udgave kan forventes til august. Forvent kun små justeringer og præciseringer nu, i det en ny version kan

5 forventes i løbet af foråret med virkning fra 1. august Andre spørgsmål har handlet om undervisningsbeskrivelserne, som for nogle hold ikke er helt fyldestgørende på alle områder - og mere end fyldestgørende på andre! Nogle af skemasystemerne har automatiske undervisningsbeskrivelser med mulighed for afkrydsning af utallige muligheder for arbejdsformer. Gør informationerne så tydelige som muligt ved kun at sætte de vigtigste flueben, og brug så i stedet pladsen på at meddele elever (og censor) om hvad der er arbejdet med, og hvilke kompetencer der er trænet. På baggrund af Påskeforliget fra april er der nogle ændringer på vej i både stx og hf. De fleste ændringer vil som antydet først træde i kraft 1. august 2010, mens andre træder i kraft allerede nu. Den første, der bliver aktuel for geografer, er justeringen af læreplanen for naturvidenskabeligt grundforløb, hvor de største ændringer handler om øget fleksibilitet. Find den justerede læreplan på Benyt både i ngc/b, NF og NV mulighederne for at vise eleverne geografien ude i naturen. Introducer eleverne til feltarbejde, tag dem med på ekskursion det er oplevelser, som sætter sig fast på nethinden hos de fleste og de husker geografien bedre, når de til eksamen kan erindre sig virkeligheden. Geo-Nyt 67, august Fagkonsulent i geografi/naturgeografi Og hvem er så fagkonsulenten, som tiltrådte 1. november 2008? Jeg er cand.scient i geografi og musik fra Københavns Universitet og lektor på Sankt Annæ Gymnasium i Valby. Jeg har undervist i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet, bidraget til lærebøger i geografi, AT og naturvidenskabeligt grundforløb, ligesom jeg har været deltager på, og siden tilrettelægger af, de fagdidaktiske kurser i geografi i en årrække. Ud over gymnasieundervisningen har jeg varetaget opgaver som kursusleder og inspektor. Har du brug for kontakt til mig, er mine kontaktoplysninger følgende: og på telefon Til jer der underviser i NF på HF skal jeg opfordre til at få erfaringer med forsøgslæreplanen. Vi sidder i øjeblikket og arbejder med evalueringer af forsøgets første år, og erfaringerne herfra vil indgå i den justerede læreplan. Den justerede læreplan vil gå i retning af forsøgslæreplanen (Påskeforliget). Derfor er det oplagt at eksperimentere med forsøget allerede fra august Med venlig hilsen Lars Andersen

6 Geo-Nyt 67, august Beretning Beretning for Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF 2009 Ser vi tilbage på det forgangne år, har det været et år med mange aktiviteter på dagsordenen. Naturgeografi, geografi og naturvidenskabelig fagpakke er stadig inde i en positiv udvikling. Og denne udvikling har vi fra foreningens side ønsket at give yderligere støtte ved at oprette en vidensbank, hvor der indsamles og videreformidles vejledninger til forskellige eksperimenter, feltarbejde og GIS-opgaver. Meget hurtigt nåede antallet af indsendte eksperimenter op på 100, og alle disse vejledninger vil efter redigering blive lagt ud på Emu en, hvorfra de kan downloades og være til glæde for alle. Ydermere har vi som led i promoveringen valgt at bringe et udvalg af de indsendte vejledninger i Geografisk Orientering og fremover i GeoNyt. Foreningens bestyrelse takker for den overvældende interesse som denne vidensdeling har affødt, og da fagets eksperimentelle side stadig er i sin vorden, håber vi, at vidensdelingen vil fortsætte, så idébanken kan blive endnu større. Det eksperimentelle og fagdidaktiske har også spillet en vigtig rolle på de forskellige kurser, som i flere tilfælde har været overtegnede. Derfor udbydes der i det kommende skoleår workshops med eksperimentelt og med fagdidaktisk indhold. GeoCasenetværket er efter en lidt stillestående periode atter kommet op i omdrejninger og allerede til september udbydes der en gratis workshop med dels foredrag og dels praktisk arbejde. Ydermere arejdes der intenst på at få flere emnekufferter i produktion, hvorfor forslag til nye temaer og kuffertindhold er velkomne. Geografiolympiaden er kommet et stort skridt videre, idet foreningen har fået bevilget penge til projektet. Kig derfor efter plaklater og materiale fra olympiadekommiteen, som vil dukke op på din skole i løbet af oktober. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i den indledende runde. Det tilstræbes, at opgaverne ikke kun skal kunne løses af B-niveau-elever, men også af ng-c og nf-elever. Selve den internationale geografiolympiade finder sted i Taiwan næste sommer og Danmark kan sende 4 elever (16-19 år) af sted. I lighed med de andre faglige foreninger deltager foreningen i PS (pædagogisk samarbejdsudvalg) under GL. Dominique Otoul har været foreningens repræsentant i det forgangne år. Af andre samarbejdsfora kan nævnes fagligt forum for geografi, hvor Dominique har repræsenteret foreningen indtil foråret og nu afløses af Allan Andreasen Kortnum. I fagligt forum for naturvidenskabeligt grundforløb sidder Birgit. Nv får nu en revideret læreplan, hvor det ikke længere udtrykkes eksplicit, at de fire naturvidenskabelige fag skal være repræsenteret. Det kan for geografi betyde, at faget ryger ud af nv på nogle skoler. Derfor opfordres alle til aktivt at byde ind i samarbejde med et andet naturvidenskabeligt fag på forløb i nv og dermed være med til at sikre, at alle 1.g ere år indsigt i den naturgeografiske vinkel af naturvidenskaben! Ændringerne betyder ikke, at man ikke kan fortsætte som hidtil, men at der er åbnet mulighed for, at kun to fag kan køre nv. Kæmp for geografien også i nv-sammenhæng! Geografi har i løbet af det forgangne fået ny fagkonsulent, Lars Andersen, og vi byder

7 Lars velkommen på posten og glæder os over et dejligt velfungerende samarbejde. Geo-Nyt 67, august Da læreplanerne skal revideres, skal vi fra foreningens side opfordre alle til aktivt at byde ind i denne sammenhæng. I løbet af efteråret vil vi afholde et møde mellem regionalsekretærerne og bestyrelsen, og i januar-februar vil vi i foreningens regi arrangere regionalmøder, hvor læreplan, vejledninger og andre aktuelle emner tages op. Planen om at lade geografilæreforeningen indlemme i Geografforbundet blev endeligt skrinlagt i vinter, da det ikke var muligt at opnå enighed om en model, hvor Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF havde en selvstændig fraktion/udvalg med kun gymnasie- og HF-geografer til at varetage de specielle funktioner, som knytter sig til vores faglige forenings arbejde. Derfor er der i år vedtægtsændringer på dagsordenen og afsat tid til drøftelse af det fremtidige arbejde. Helt stoppet er samarbejdet med Geografforbundet dog ikke, idet det regionale samarbejde fortsætter, ligesom der løbende vil være dialog foreningerne imellem om fælles tiltag til fremme af geografi. Tusind tak til bestyrelsen for en stor arbejdsindsats og tusind tak til både Glen Volkers og Lars Andersen for meget velfungerende samarbejde. Birgit Sandermann Justesen Virum juli 2009

8 Geo-Nyt 67, august Vedtægter VEDTÆGTER FOR GEOGRA- FILÆRERFORENINGEN FOR GYMNASIET OG HF I. Generelt l. Foreningens navn er GEOGRAFILÆRERFORENINGEN FOR GYMNASIET OG HF 2. Foreningens formål er: At virke til gavn for undervisningen i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.2. At medvirke til efter- og videreuddannelse af foreningens medlemmer. Stk.3. At få artikler af betydning for faget publiceret og at fremskaffe andre hjælpemidler til brug ved undervisningen i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.4. At fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer. Stk.5. At varetage medlemmernes øvrige faglige interesser og de hermed forbundne økonomiske interesser gennem GL. Stk.6. At formidle kontakt til andre faglige foreninger samt at repræsentere medlemmerne over for organisationer og myndigheder inden for de i stk.l-5 anførte områder. 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver som underviser i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.2. Bestyrelsen kan - efter skriftlig anmodning - optage andre interesserede som medlemmer. Stk 3. Alle medlemmer af Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF er fra 1. jan 2007 også medlemmer af Geografforbundet. UDGÅR Stk 4. Geografforbundets sekretariat opkræver kontingent for foreningen. Kontingentet indgår på lige fod med resten af Geografforbundets medlemskontingenter i Geograffforbundets regnskab. Geografforbundet fremlægger det reviderede regnskab i skriftlig form og udleverer det til de fremmødte på Geografforbundets generalforsamling. UDGÅR Stk 4. Kontingent opkræves af foreningens kasserer. Der fremlægges og udleveres revideret regnskab skriftligt til de fremmødte på generalforsamlingen. NY 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk.2. På generalforsamlingen kan ethvert fremmødt medlem, der ikke er i kontingentrestance, afgive sin stemme. Afstemningen er skriftlig, såfremt ét medlem ønsker det. Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på syv medlemmer. Stk 4. Foreningens bestyrelse indtræder efter generalforsamlingen som en del af Geografforbundets styrelse. UDGÅR 5. Foreningens adresse er formandens adresse. 6. Ordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning. SLETTES Stk.1. Generalforsamlingen skal afholdes én gang om året i efterårssemestret, og indkaldes med mindst l måneds varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og gennem foreningens blad. nyhedsbrev. Stk.2. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk.3. Endelig og revideret dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne på

9 foreningens hjemmeside senest l uge inden generalforsamlingens afholdelse. Stk.4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. b. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning. c. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. for den del af foreningens økonomi, som ikke er omfattet af kontingentopkrævningen fra Geografforbundets sekretariat. UDGÅR d. Indkomne forslag, jfr. stk.3. e. Opstilling af kandidater. f. Valg af medlemmer til bestyrelsen. g. Valg af revisor og revisorsuppleant. h. Fastsættelse af kontingent. for medlemskab af Geografilærerforeningen samt for medlemskab af Geografforbundet. DET MED RØDT UDGÅR i. Eventuelt. Stk.5. Godkendes formandens beretning ikke og/eller godkendes regnskabet ikke, skal bestyrelsen stille sit mandat til rådighed og dirigenten indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk.6. På generalforsamlingen skal der foreligge en revideret medlemsliste. Stk.7. Referat af generalforsamlingen skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen. III. Bestyrelsen 7. Valg af bestyrelse Stk.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Stk.2. Ved valg af bestyrelse har hvert medlem lige så mange stemmer, som der er bestyrelsesposter på valg. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. Stk.3. Medlemmerne vælges for to år, Geo-Nyt 67, august således at 3 vælges i år med ulige årstal og 4 i år med lige årstal. Stk.4. Er flere end hhv. 3 og 4 af bestyrelsen valgt samtidigt, trækkes der lod om, hvilke medlemmer der skal gå på valg efter stk. 3. Stk.5. De ved valget opstillede, men ikke valgte bliver suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Stk. 6. Hvis der ikke er opstillet flere til bestyrelsesvalget end antallet af ledige poster, kan generalforsamlingen beslutte, at der skal vælges et antal suppleanter. 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Stk.2. Et medlem kan kun være formand i 4 på hinanden følgende år. Stk. 3. Bestyrelsen kan supplere sig gennem nedsættelse af udvalg til behandling af særlige opgaver. 9. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne med mindst l uges varsel. Stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Stk.3. Ved bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside. 10. Bestyrelsen orienterer medlemmerne mindst én gang i kvartalet ved opslag på foreningens hjemmeside eller gennem foreningens blad/nyhedsbrev. 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes enten af bestyrelsen eller af dirigenten på den ordinære generalforsamling. Stk.2. Bestyrelsen skal indkalde, når 1/10 af medlemmerne skriftligt har rettet henvendelse herom til bestyrelsen, med angivelse af emne for forsamlingen. Stk.3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodning herom, jfr. stk.2, eller senest 6 uger efter den

10 Geo-Nyt 67, august ordinære generalforsamling, jfr. 6 stk.6. Stk.4. Indkaldelse skal ske i overensstemmelse med tidsfristerne i 6 stk.3 og 4. Stk.5. Referat af den ekstraordinære generalforsamling skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen. V. LovVedtægtændringer 12 LovVedtægtændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvis ændringsforslagene er blevet offentliggjort samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk.2. LovVedtægtændringerne kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne. VII. Foreningens opløsning 14 Foreningen kan opløses, når vedtagelse herom er sket på en ordinær generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Stk.2. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer være for opløsningen. Stk.3. Urafstemning kan tidligst finde sted efter at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort. Stk.4. Urafstemningen skal dog senest finde sted 2 uger efter, at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort. Stk.5. Stemmesedler skal udsendes til ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Stk.6. Stemmetællerne valgt på den ordinære generalforsamling træder også i funktion i forbindelse med urafstemning i perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Stk.7. Resultatet af urafstemningen skal offentliggøres senest 1 måned efter at resultatet af afstemningen foreligger. Stk.8. Et forslag er vedtaget ved urafstemning, når mindst 2/3-delen af de indsendte gyldige stemmer er for forslaget. Stk.9. Den sidst valgte bestyrelse drager omsorg for at foreningens eventuelle aktiver anvendes i bedst mulig overensstemmelse med foreningens formål. Disse vedtægter er vedtaget 8. september 2009 i Fredericia VI. Regnskabet 13. Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni

11 Regionalt Det regionale arbejde i Geografilærerforeningen. Som det fremgår af Birgits indlæg, brød arbejdet på at sammenlægge Geografilærerforeningen og Geografforbundet sammen. Derfor vil vi i den kommende tid forsøge at genoplive det regionale arbejde i Geografilærerforeningen. Det har næsten ligget brak i de sidste par år dog har nogle af os deltaget i Geografforbundets regionale topmøder (Møn 2007, Skonnerten Johanne 2008 og Livø 2009), og enkelte har også lavet regionale arrangementer i Geografforbundets regi. Traditionelt har regionalsekretærerne i Geografilærerforeningen haft tre opgaver: at afholde regionalmøder med diskussion af læreplaner, eksamen, møder med fagkonsulenten etc. at afholde regionalkurser, som geografilærerforeningens bestyrelse foreslår, samt at afholde regionale kurser på eget initiativ. Det er dette arbejde, vi gerne vil genoplive. Geo-Nyt 67, august For et par år siden vedtog bestyrelsen og regionalsekretærerne, at vore regioner skulle matche de nye administrative regioner. Det har betydet nogle ret store regioner med bla. lang rejsetid til regionalmøder/-kurser. På mødet i efteråret vil vi diskutere, om denne opdeling er hensigtsmæssig, eller om vi skal lave en ny med mindre regioner. På Geografforbundets regionale topmøde på Livø deltog fire regionalsekretærer fra Geografilærerforeningen. Vi var meget interesseret i at fortsætte samarbejdet på det regionale område, forstået på den måde, at regionalkurser, som afholdes i Geografilærerforeningens regi, også udbydes til folkeskolelærere og andre medlemmer af Geografforbundet (via annoncer i Folkeskolen og GO). Samtidigt vil vi annoncere Geografforbundets regionale arrangementer ti Gymnasieskolen, på EMU en og i mass s. Desuden kan regionalsekretærer men skal ikke nødvendigvis lave regionalarrangementer for såvel geografilærerforeningens som Geografforbundets medlemmer. Hanne Døcker Medlem af bestyrelsen og regionalsekretær i Hovedstadsregionen. Kontakt: Derfor vil vi i bestyrelsen gerne vide, om de nuværende regionalsekretærer vil fortsætte på posten og hvis ikke, om de så vil være os behjælpelig med at finde evt. afløsere. Vi planlægger at afholde et møde mellem bestyrelsen og regionalrepræsentanterne i efteråret. Derudover foreslår vi et antal regionalmøder i januar februar med diskussion af læreplansændringer og vejledninger, samt møde med fagkonsulent Lars Andersen.

12 Geo-Nyt 67, august Brev til Geografforbundet Kære Bo og Styrelsen for Geografforbundet,- Bestyrelsen for Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF har, som nævnt tidligere, besluttet at processen mod en sammenlægning af Geografforbundet og Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF ikke skal fortsætte. Siden sidste møde i strukturudvalget har vi modtaget et forslag fra Per Watt Boolsen vedrørende fremtidigt økonomisk samarbejde. Vi har i bestyrelsen vedtaget ikke at fortsætte det økonomiske samarbejde og dermed heller ikke samarbejdet omkring Geografisk Orientering. Vi har besluttet selv stå for kontingentopkrævning og medlemsregistrering samt genoplive vores blad GeoNyt dels i papirform og dels som elektronisk nyhedsblad. Ophøret af samarbejdsaftalen med tilhørende vedtægtsændringer skal vedtages på førstkommende generalforsamling, som for Geografilærerforeningen finder sted den 8. september Det vil betyde, at samarbejdet ophører 1. juni 2010 og at vi hver især opkræver vores kontingenter fra foråret Vi er af den klare overbevisning, at mange gymnasiegeografer i lighed med tidligere vil være medlem begge steder. Mange af os har været medlemmer af Geografforbundet siden studiestart, og det ønsker vi naturligvis at fortsætte med. Geografilærerforeningen forslår i tråd med tidligere brev: At det regionale samarbejde fortsætter, således at de regionale efteruddannelseskurser også vil være åbne for medlemmer af begge foreninger. Vi foreslår, at vi i stedet for den nu bortfaldne overgangskonstruktion laver et samarbejdsforum, hvis vigtigste opgave er at diskutere og finde på ideer, der kan fremme geografi. Dette kan ske ved at 1-2 personer fra Geografilærerforeningens bestyrelse deltager i ét af Geografforbundets styrelsesmøder om året, hvor der på det pågældende årlige styrelsesmøde er et fast punkt, hvor forslag og tiltag til fremme af geografien drøftes. Det er her vigtigt at nævne, at der både kan være tale om at geografis position fremmes internt lærerne imellem og til verden udenfor. Altså en bred udbredelse af geografi. De venligste hilsener Birgit

13 Teksturanalyse Geo-Nyt 67, august Jimmy Mangelsen, Mulernes Legatskole Formål At bestemme kornstørrelsesfordelingen fra en jordprøve, evt. fra flere forskellige horisonter eller lokaliteter. Overblik Der skal bruges tørt, sigtet jord fra en horisont, som eleverne så blander med vand og dispenseringsmiddel, der sikre at partiklerne er ordentligt adskilt fra hinanden. Derefter ryster eleverne blandingen for fuldstændig at få jordprøven suspenderet i vandet. Derefter lader man jordpartiklerne bundfælde og den specifikke tyngde og temperatur af opløsningen måles ved at bruge et hydrometer/flydevægt og et termometer. Der skal måles 2 minutter efter prøven er blevet rystet og igen efter 24 timer. Tid Den skal laves over minimum tre gange. Først skal man have jordprøven tørret og sigtet. Så skal den dispensers. Det kan foregå i samme omgang. Dernæst skal prøven sættes i gang, hvor de første målinger på prøven foretages. For til sidst at tage de sidste målinger 24 timer senere. Faglige mål På C-niveau udføre simple former for eksperimentelt arbejde, herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener ud fra konkrete data og observationer give en samlet beskrivelse af udviklingsforløb i naturen og menneskets omgivelser indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer På B-niveau planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener ud fra egne data, observationer og målinger analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer

14 Geo-Nyt 67, august Materiale og udstyr Ovn tørret, sigtet jordprøve (gennem sigte med en maskevidde på 2,0 mm (10 mesh)) 500 ml cylinder måleglas (mindst 3 anbefales) 100 ml cylinder måleglas 250 ml bægerglas (der anbefales mindst 3) Destilleret vand 1 stk 2 liters tom plasticflaske Jord dispenseringsmiddel (natriumhexametaphosphat) Spatel til at røre i opløsningen Termometer Hydrometer/Flydevægt Ur Blyant Sprøjteflaske til at vaske jordprøven ud af bæger Målestok/lineal Parafilm eller almindelig husholdningsfolie Vægt Teksturanalyse Dataark Forberedelse Tør og sigt jordprøven og gem den i en lukket beholder. Collect required equipment. Calibrate the balance to 0.1. Prepare dispersing solution. Tid Den skal laves over minimum tre gange. Først skal man have jordprøven tørret og sigtet. Så skal den dispensers. Det kan foregå i samme omgang. Dernæst skal prøven sættes i gang, hvor de første målinger på prøven foretages. For til sidst at tage de sidste målinger 24 timer senere.

15 Teksturanalyse Geo-Nyt 67, august Jimmy Mangelsen, Mulernes Legatskole Formål At bestemme partikelstørrelsesfordelingen for en given prøve, eventuel horisont. Materialer og udstyr Tør, sigtet jordprøve 100-mL cylinder måleglas 2 liter destilleret vand Blyant 3 x 250 ml bægerglas Jord dispenseringsmiddel 1 stk 2 liters tom plasticflaske 500 ml cylinder måleglas Hydrometer/flydevægt Sprøjteflaske til at vaske jordprøven ud af bæger Termometer Parafilm/husholdningsfolie Spatel/rørepind/ske Målestok/lineal Vægt med 0.1 g s anvisning Ur Teksturanalyse Dataark

16 Geo-Nyt 67, august Laboratoriearbejdet 0. Forud for dette arbejde er jordprøven først blevet ovntørret og derefter sigtet gennem en sigte med en maskevidde på 2.0 mm. (10 mesh). Man kan eventuelt anvende en gummiprop til nænsomt at få prøven sigtet. 1. Forbered dispenseringens opløsningen ved at blande 50 g Hexametaphosphate i 1 liter destilleret vand. Ryst eller rør indtil midlet er helt opløst. 2. Afvej 25 g af den tørrede, sigtede jordprøve og hæld det I et 250 ml målebæger. 3. Kom 100 ml af din jorddispenseringsopløsning og 50 ml destilleret vand til dit 250 ml målebæger. Rør kraftigt i ca. et minut med din spatel/ske. Vær sikker på at jordprøven er opløst og ikke ligger på bunden af bægeret. Undgå spild og skyld evt. spatlen med destilleret vand ned i prøven.

17 Geo-Nyt 67, august Mens prøven bundfælder sig, så mål afstande mellem bunden og 500 ml mærket i dit 500 ml cylinderglas, inden i glasset! Aflæs temperaturen som dit hydrometer/flydevægt er kalibreret ved, som står på det. 5. Udflyld den første del af dit Teksturanalyse Dataark Pause i øvelsen

18 Geo-Nyt 67, august Efter mindst 24 timer ro, røres der i prøven og den kommes over i et 500 ml cylinderglas. Afvej 25 g af den tørrede, sigtede jordprøve og hæld det I et 250 ml målebæger. Undgå spild og skyld evt. resten af prøven ud med destilleret vand.

19 Geo-Nyt 67, august Fyld cylindermåleglasset op med destilleret vand til 500 ml. mærket. 8. Luk omhyggeligt cylinderne med parafilm eller andet materiale. Sæt den ene hånd over hullet og den anden under cylinderen og drej så cylinderne med det suspenderede indhold kraftigt rundt, så det bliver godt blandet. Det skal gøres mindst 10 gange. Sørg for at der ikke sidder noget materiale fast nogen steder men at det er godt opblandet. Pas på med at der ikke ryger ud noget af prøven ud 9. I det øjeblik du roligt sætter cylinderen med prøve ned, starter du stopuret eller notere tidspunktet med angivelse af time, minut og sekund. 10. Efter 1 minut og 30 sekunder sætter du forsigtigt hydrometeret ned i din cylinder med det nu rystede og suspenderede materiale. Lad hydrometeret flyde og stop det hvis det hopper.

20 Geo-Nyt 67, august Tidspunkt da cylinderne var sat ned. Tidspunkt da hydrometeret blev aflæst Præcis 2 minutter efter at cylinderne er sat ned, skal der aflæses hvor dybt hydrometeret er sunket ned i det suspenderede materiale i cylinderne, ved at aflæse hvor overfladen står på hydrometeret. Skriv målingen ind i dit Teksturanalyse Dataark.

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 1 Benævnelse 1.1 Foreningens navn er Hvalsø Badminton Club = HBC 81. 1.2 Foreningen er stiftet den. 27. januar 1981. 1.3 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere