Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 67 August 2009 Geo-Nyt 67, august Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

2 Geo-Nyt 67, august Anders Teglgaard Kjær kasserer Højslevgårdsvej 5, 7840 Højslev tlf Birgit Sandermann Justesen - formand Kollelevbakken Virum tlf b i r g i t j u s t e s e gmail.com Dorte Nørregaard Madsen - sekretær Rugmarksvej Nyborg tlf com Allan Andreasen Kortnum Nonbo Krat 50, Hald Ege 8800 Viborg tlf Niels Bauer Friggsvej 10 3tv 7000 Fredericia tlf Dominique Otoul næstformand Dybbølsgade 25 1.tv Høbenhavn V. tlf Hanne Döcker Linderupvej Frederikssund tlf skolekom.dk Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Fagligt forum for geografi: Allan Andreasen Kortnum Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Dominique Otoul Fagligt forum for nv: Birgit Sandermann Justesen Birgit Sandermann Justesen Dominique Otoul Anders Teglgaard Kjær Dorte Nørregaard Madsen Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Lars. Foreningens websider: Kontakt til webmaster: Birgit Justesen Kontakt til regionerne: Hanne Døcker Geo-kurser: Niels Bauer Kontakt til Geografforbundet: Dominique Otoul, Birgit Sandermann Justesen

3 Geo-Nyt 67, august Nyt fra bestyrelsen Fra formanden Velkommen til genoplivet GeoNyt indeholdende aktuelle indslag, faglig inspiration, oplysninger om spændende kurser, samt materiale til årets generalforsamling. Fremover vil GeoNyt suppleret med online-nyhedsmails tilsammen forsyne foreningens medlemmer med fagligt stof, nyheder og desuden åbne for debat. Med andre ord er GeoNyt Geografilærerforenings blad. Foreningens bestyrelse besluttede i foråret at stoppe den egentlige sammenlægning med Geografforbundet, da vi ikke kunne få vores ønsker om et specielt udvalg bestående af gymnasie- og HFgeografer opfyldt. Samarbejdet med Geografforbundet er dog ikke slut, idet det regionale samarbejde fortsætter, ligesom vi jævnligt vil sætte os sammen med Geografforbundet for at drøfte fælles tiltag til fremme af geografien. Da kontingentopkrævningen allerede fandt sted i maj/juni 2009 bliver de to foreningers økonomi først rigtigt adskilt igen med opkrævningerne i år I Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF vil vi fortsat arbejde for at Orientere medlemmerne om relevante efteruddannelsestilbud Medvirke til etablering af relevante efteruddannelsestilbud Opdatere af medlemmerne om fagets udvikling Samarbejde med fagkonsulenten om at få faget i den rigtige retning Skabe en formidling af aktuelt stof, som ikke er tilgængelig i geofaglige bøger, til undervisningen Etablere af et debatforum til medlemmerne Afholde af regionale møder, hvor medlemmer til en billig pris kan møde andre geografer. Udsende en opdateret medlemsliste over geografilærere i gymnasiet og HF Varetage medlemmernes interesser ved deltagelse i fagudvalg, pædagogisk udvalg mv. Vi håber, at I alle vil støtte op om foreningens arbejde, som er til gavn for alle Birgit Sandermann Justesen juli 2009 Formand Juli 2009 Vel mødt til generalforsamlingen

4 Geo-Nyt 67, august Kære Kolleger! Fra fagkonsulenten Når vi vender tilbage til skolerne i august, er der cirka fire måneder til Klimatopmødet i København, COP15. I den forbindelse planlægger I sikkert massevis af NV-forløb, AT-forløb, tværfaglige forløb med andre naturvidenskabelige fag eller med humanistiske fag, og selvfølgelig egne klimaforløb på C- eller B-niveau. På blandt andet www. klimaundervisning.dk kan I finde massevis af links, materialeoversigt over bøger, film, købematerialer og gratis hjemmesider. Der afholdes en international lærerkonference i oktober, og i november afholdes en fælles nordisk klimadag. Jeg vil henlede opmærksomheden på, at der også afholdes en række konferencer med fokus på naturvidenskabelige studieretninger, med fokus på klimaundervisning og humaniora og endelig en med fokus på økonomi. Søg jeres skoler om at komme på kursus sammen med de øvrige lærere i studieretningen eller i AT-forløbet og bliv inspireret. I det kommende år afholder Undervisningsministeriet også en række andre konferencer, som løbende meldes ud på samtidig med at der sendes direkte mails til gymnasiernes ledelser med tilmeldingsskemaer og -frister. En ny pædagogikumordning starter til august. Alle nye kandidater bliver fastansat på gymnasierne, og skal senest inden to år efter ansættelse have bestået pædagogikum normalt allerede efter første år. Kursusformen ændres med blandt andet en fast mulig kursusdag om mandagen, der bliver nu tre besøg for alle, og alle kandidater, vejledere, kursusledere med flere får en fælles it-platform. Læs mere på vælg uddannelse, vælg pædagogikum under punktet gymnasiale uddannelser. Her er links til bekendtgørelser, vejledninger m.v.. Jeg forventer, at lidt flere en 20 nye geografer er på vej gennem pædagogikum i det kommende år, tag som altid godt i mod dem, lær dem gode kneb til undervisningen og bliv også selv opdateret med ny viden fra Universiteterne. Geografi er blevet et mangelfag, og ligger som sådan på top-10. Der afholdes fagdidaktisk kursus for de nye kandidater i midten af september. En del af pensum vil være fra bogen Geofaglighed som kompetencer fra forlaget Tunet, Vil du også inspireres, kan bogen erhverves gennem den faglige forenings kasserer. Efterårets arbejde i Ministeriet vil blive præget af arbejdet med justering af læreplanerne i henhold til beslutningerne i Påskeforliget fra april i år. I den forbindelse ser jeg frem til at møde mange af jer ved en workshop på den faglige forenings generalforsamling tirsdag den 8. september 2009 i Fredericia. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Eksamen er veloverstået, og ros til alle for dens gennemførelse uden nævneværdige problemer. Jeg har i eksamensperioden haft en række henvendelser fra eksaminatorer og censorer: de fleste har handlet om eksamen på B-niveau, hvor der fortsat er mange, der ikke har prøvet enten at være eksaminator eller censor, og derfor spørger: Hvordan skal spørgsmålene se ud, hvornår og hvilket materiale skal man modtage som censor og så videre. Det er jo herligt, at I er så interesserede i at gøre arbejdet så godt og kvalitetsbetonet som muligt. En opdateret vejledning til ngb fra august 2008 er ikke havnet på nettet, så en let revideret udgave kan forventes til august. Forvent kun små justeringer og præciseringer nu, i det en ny version kan

5 forventes i løbet af foråret med virkning fra 1. august Andre spørgsmål har handlet om undervisningsbeskrivelserne, som for nogle hold ikke er helt fyldestgørende på alle områder - og mere end fyldestgørende på andre! Nogle af skemasystemerne har automatiske undervisningsbeskrivelser med mulighed for afkrydsning af utallige muligheder for arbejdsformer. Gør informationerne så tydelige som muligt ved kun at sætte de vigtigste flueben, og brug så i stedet pladsen på at meddele elever (og censor) om hvad der er arbejdet med, og hvilke kompetencer der er trænet. På baggrund af Påskeforliget fra april er der nogle ændringer på vej i både stx og hf. De fleste ændringer vil som antydet først træde i kraft 1. august 2010, mens andre træder i kraft allerede nu. Den første, der bliver aktuel for geografer, er justeringen af læreplanen for naturvidenskabeligt grundforløb, hvor de største ændringer handler om øget fleksibilitet. Find den justerede læreplan på Benyt både i ngc/b, NF og NV mulighederne for at vise eleverne geografien ude i naturen. Introducer eleverne til feltarbejde, tag dem med på ekskursion det er oplevelser, som sætter sig fast på nethinden hos de fleste og de husker geografien bedre, når de til eksamen kan erindre sig virkeligheden. Geo-Nyt 67, august Fagkonsulent i geografi/naturgeografi Og hvem er så fagkonsulenten, som tiltrådte 1. november 2008? Jeg er cand.scient i geografi og musik fra Københavns Universitet og lektor på Sankt Annæ Gymnasium i Valby. Jeg har undervist i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet, bidraget til lærebøger i geografi, AT og naturvidenskabeligt grundforløb, ligesom jeg har været deltager på, og siden tilrettelægger af, de fagdidaktiske kurser i geografi i en årrække. Ud over gymnasieundervisningen har jeg varetaget opgaver som kursusleder og inspektor. Har du brug for kontakt til mig, er mine kontaktoplysninger følgende: og på telefon Til jer der underviser i NF på HF skal jeg opfordre til at få erfaringer med forsøgslæreplanen. Vi sidder i øjeblikket og arbejder med evalueringer af forsøgets første år, og erfaringerne herfra vil indgå i den justerede læreplan. Den justerede læreplan vil gå i retning af forsøgslæreplanen (Påskeforliget). Derfor er det oplagt at eksperimentere med forsøget allerede fra august Med venlig hilsen Lars Andersen

6 Geo-Nyt 67, august Beretning Beretning for Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF 2009 Ser vi tilbage på det forgangne år, har det været et år med mange aktiviteter på dagsordenen. Naturgeografi, geografi og naturvidenskabelig fagpakke er stadig inde i en positiv udvikling. Og denne udvikling har vi fra foreningens side ønsket at give yderligere støtte ved at oprette en vidensbank, hvor der indsamles og videreformidles vejledninger til forskellige eksperimenter, feltarbejde og GIS-opgaver. Meget hurtigt nåede antallet af indsendte eksperimenter op på 100, og alle disse vejledninger vil efter redigering blive lagt ud på Emu en, hvorfra de kan downloades og være til glæde for alle. Ydermere har vi som led i promoveringen valgt at bringe et udvalg af de indsendte vejledninger i Geografisk Orientering og fremover i GeoNyt. Foreningens bestyrelse takker for den overvældende interesse som denne vidensdeling har affødt, og da fagets eksperimentelle side stadig er i sin vorden, håber vi, at vidensdelingen vil fortsætte, så idébanken kan blive endnu større. Det eksperimentelle og fagdidaktiske har også spillet en vigtig rolle på de forskellige kurser, som i flere tilfælde har været overtegnede. Derfor udbydes der i det kommende skoleår workshops med eksperimentelt og med fagdidaktisk indhold. GeoCasenetværket er efter en lidt stillestående periode atter kommet op i omdrejninger og allerede til september udbydes der en gratis workshop med dels foredrag og dels praktisk arbejde. Ydermere arejdes der intenst på at få flere emnekufferter i produktion, hvorfor forslag til nye temaer og kuffertindhold er velkomne. Geografiolympiaden er kommet et stort skridt videre, idet foreningen har fået bevilget penge til projektet. Kig derfor efter plaklater og materiale fra olympiadekommiteen, som vil dukke op på din skole i løbet af oktober. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i den indledende runde. Det tilstræbes, at opgaverne ikke kun skal kunne løses af B-niveau-elever, men også af ng-c og nf-elever. Selve den internationale geografiolympiade finder sted i Taiwan næste sommer og Danmark kan sende 4 elever (16-19 år) af sted. I lighed med de andre faglige foreninger deltager foreningen i PS (pædagogisk samarbejdsudvalg) under GL. Dominique Otoul har været foreningens repræsentant i det forgangne år. Af andre samarbejdsfora kan nævnes fagligt forum for geografi, hvor Dominique har repræsenteret foreningen indtil foråret og nu afløses af Allan Andreasen Kortnum. I fagligt forum for naturvidenskabeligt grundforløb sidder Birgit. Nv får nu en revideret læreplan, hvor det ikke længere udtrykkes eksplicit, at de fire naturvidenskabelige fag skal være repræsenteret. Det kan for geografi betyde, at faget ryger ud af nv på nogle skoler. Derfor opfordres alle til aktivt at byde ind i samarbejde med et andet naturvidenskabeligt fag på forløb i nv og dermed være med til at sikre, at alle 1.g ere år indsigt i den naturgeografiske vinkel af naturvidenskaben! Ændringerne betyder ikke, at man ikke kan fortsætte som hidtil, men at der er åbnet mulighed for, at kun to fag kan køre nv. Kæmp for geografien også i nv-sammenhæng! Geografi har i løbet af det forgangne fået ny fagkonsulent, Lars Andersen, og vi byder

7 Lars velkommen på posten og glæder os over et dejligt velfungerende samarbejde. Geo-Nyt 67, august Da læreplanerne skal revideres, skal vi fra foreningens side opfordre alle til aktivt at byde ind i denne sammenhæng. I løbet af efteråret vil vi afholde et møde mellem regionalsekretærerne og bestyrelsen, og i januar-februar vil vi i foreningens regi arrangere regionalmøder, hvor læreplan, vejledninger og andre aktuelle emner tages op. Planen om at lade geografilæreforeningen indlemme i Geografforbundet blev endeligt skrinlagt i vinter, da det ikke var muligt at opnå enighed om en model, hvor Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF havde en selvstændig fraktion/udvalg med kun gymnasie- og HF-geografer til at varetage de specielle funktioner, som knytter sig til vores faglige forenings arbejde. Derfor er der i år vedtægtsændringer på dagsordenen og afsat tid til drøftelse af det fremtidige arbejde. Helt stoppet er samarbejdet med Geografforbundet dog ikke, idet det regionale samarbejde fortsætter, ligesom der løbende vil være dialog foreningerne imellem om fælles tiltag til fremme af geografi. Tusind tak til bestyrelsen for en stor arbejdsindsats og tusind tak til både Glen Volkers og Lars Andersen for meget velfungerende samarbejde. Birgit Sandermann Justesen Virum juli 2009

8 Geo-Nyt 67, august Vedtægter VEDTÆGTER FOR GEOGRA- FILÆRERFORENINGEN FOR GYMNASIET OG HF I. Generelt l. Foreningens navn er GEOGRAFILÆRERFORENINGEN FOR GYMNASIET OG HF 2. Foreningens formål er: At virke til gavn for undervisningen i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.2. At medvirke til efter- og videreuddannelse af foreningens medlemmer. Stk.3. At få artikler af betydning for faget publiceret og at fremskaffe andre hjælpemidler til brug ved undervisningen i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.4. At fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer. Stk.5. At varetage medlemmernes øvrige faglige interesser og de hermed forbundne økonomiske interesser gennem GL. Stk.6. At formidle kontakt til andre faglige foreninger samt at repræsentere medlemmerne over for organisationer og myndigheder inden for de i stk.l-5 anførte områder. 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver som underviser i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.2. Bestyrelsen kan - efter skriftlig anmodning - optage andre interesserede som medlemmer. Stk 3. Alle medlemmer af Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF er fra 1. jan 2007 også medlemmer af Geografforbundet. UDGÅR Stk 4. Geografforbundets sekretariat opkræver kontingent for foreningen. Kontingentet indgår på lige fod med resten af Geografforbundets medlemskontingenter i Geograffforbundets regnskab. Geografforbundet fremlægger det reviderede regnskab i skriftlig form og udleverer det til de fremmødte på Geografforbundets generalforsamling. UDGÅR Stk 4. Kontingent opkræves af foreningens kasserer. Der fremlægges og udleveres revideret regnskab skriftligt til de fremmødte på generalforsamlingen. NY 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk.2. På generalforsamlingen kan ethvert fremmødt medlem, der ikke er i kontingentrestance, afgive sin stemme. Afstemningen er skriftlig, såfremt ét medlem ønsker det. Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på syv medlemmer. Stk 4. Foreningens bestyrelse indtræder efter generalforsamlingen som en del af Geografforbundets styrelse. UDGÅR 5. Foreningens adresse er formandens adresse. 6. Ordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning. SLETTES Stk.1. Generalforsamlingen skal afholdes én gang om året i efterårssemestret, og indkaldes med mindst l måneds varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og gennem foreningens blad. nyhedsbrev. Stk.2. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk.3. Endelig og revideret dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne på

9 foreningens hjemmeside senest l uge inden generalforsamlingens afholdelse. Stk.4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. b. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning. c. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. for den del af foreningens økonomi, som ikke er omfattet af kontingentopkrævningen fra Geografforbundets sekretariat. UDGÅR d. Indkomne forslag, jfr. stk.3. e. Opstilling af kandidater. f. Valg af medlemmer til bestyrelsen. g. Valg af revisor og revisorsuppleant. h. Fastsættelse af kontingent. for medlemskab af Geografilærerforeningen samt for medlemskab af Geografforbundet. DET MED RØDT UDGÅR i. Eventuelt. Stk.5. Godkendes formandens beretning ikke og/eller godkendes regnskabet ikke, skal bestyrelsen stille sit mandat til rådighed og dirigenten indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk.6. På generalforsamlingen skal der foreligge en revideret medlemsliste. Stk.7. Referat af generalforsamlingen skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen. III. Bestyrelsen 7. Valg af bestyrelse Stk.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Stk.2. Ved valg af bestyrelse har hvert medlem lige så mange stemmer, som der er bestyrelsesposter på valg. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. Stk.3. Medlemmerne vælges for to år, Geo-Nyt 67, august således at 3 vælges i år med ulige årstal og 4 i år med lige årstal. Stk.4. Er flere end hhv. 3 og 4 af bestyrelsen valgt samtidigt, trækkes der lod om, hvilke medlemmer der skal gå på valg efter stk. 3. Stk.5. De ved valget opstillede, men ikke valgte bliver suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Stk. 6. Hvis der ikke er opstillet flere til bestyrelsesvalget end antallet af ledige poster, kan generalforsamlingen beslutte, at der skal vælges et antal suppleanter. 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Stk.2. Et medlem kan kun være formand i 4 på hinanden følgende år. Stk. 3. Bestyrelsen kan supplere sig gennem nedsættelse af udvalg til behandling af særlige opgaver. 9. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne med mindst l uges varsel. Stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Stk.3. Ved bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside. 10. Bestyrelsen orienterer medlemmerne mindst én gang i kvartalet ved opslag på foreningens hjemmeside eller gennem foreningens blad/nyhedsbrev. 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes enten af bestyrelsen eller af dirigenten på den ordinære generalforsamling. Stk.2. Bestyrelsen skal indkalde, når 1/10 af medlemmerne skriftligt har rettet henvendelse herom til bestyrelsen, med angivelse af emne for forsamlingen. Stk.3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodning herom, jfr. stk.2, eller senest 6 uger efter den

10 Geo-Nyt 67, august ordinære generalforsamling, jfr. 6 stk.6. Stk.4. Indkaldelse skal ske i overensstemmelse med tidsfristerne i 6 stk.3 og 4. Stk.5. Referat af den ekstraordinære generalforsamling skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen. V. LovVedtægtændringer 12 LovVedtægtændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvis ændringsforslagene er blevet offentliggjort samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk.2. LovVedtægtændringerne kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne. VII. Foreningens opløsning 14 Foreningen kan opløses, når vedtagelse herom er sket på en ordinær generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Stk.2. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer være for opløsningen. Stk.3. Urafstemning kan tidligst finde sted efter at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort. Stk.4. Urafstemningen skal dog senest finde sted 2 uger efter, at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort. Stk.5. Stemmesedler skal udsendes til ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Stk.6. Stemmetællerne valgt på den ordinære generalforsamling træder også i funktion i forbindelse med urafstemning i perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Stk.7. Resultatet af urafstemningen skal offentliggøres senest 1 måned efter at resultatet af afstemningen foreligger. Stk.8. Et forslag er vedtaget ved urafstemning, når mindst 2/3-delen af de indsendte gyldige stemmer er for forslaget. Stk.9. Den sidst valgte bestyrelse drager omsorg for at foreningens eventuelle aktiver anvendes i bedst mulig overensstemmelse med foreningens formål. Disse vedtægter er vedtaget 8. september 2009 i Fredericia VI. Regnskabet 13. Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni

11 Regionalt Det regionale arbejde i Geografilærerforeningen. Som det fremgår af Birgits indlæg, brød arbejdet på at sammenlægge Geografilærerforeningen og Geografforbundet sammen. Derfor vil vi i den kommende tid forsøge at genoplive det regionale arbejde i Geografilærerforeningen. Det har næsten ligget brak i de sidste par år dog har nogle af os deltaget i Geografforbundets regionale topmøder (Møn 2007, Skonnerten Johanne 2008 og Livø 2009), og enkelte har også lavet regionale arrangementer i Geografforbundets regi. Traditionelt har regionalsekretærerne i Geografilærerforeningen haft tre opgaver: at afholde regionalmøder med diskussion af læreplaner, eksamen, møder med fagkonsulenten etc. at afholde regionalkurser, som geografilærerforeningens bestyrelse foreslår, samt at afholde regionale kurser på eget initiativ. Det er dette arbejde, vi gerne vil genoplive. Geo-Nyt 67, august For et par år siden vedtog bestyrelsen og regionalsekretærerne, at vore regioner skulle matche de nye administrative regioner. Det har betydet nogle ret store regioner med bla. lang rejsetid til regionalmøder/-kurser. På mødet i efteråret vil vi diskutere, om denne opdeling er hensigtsmæssig, eller om vi skal lave en ny med mindre regioner. På Geografforbundets regionale topmøde på Livø deltog fire regionalsekretærer fra Geografilærerforeningen. Vi var meget interesseret i at fortsætte samarbejdet på det regionale område, forstået på den måde, at regionalkurser, som afholdes i Geografilærerforeningens regi, også udbydes til folkeskolelærere og andre medlemmer af Geografforbundet (via annoncer i Folkeskolen og GO). Samtidigt vil vi annoncere Geografforbundets regionale arrangementer ti Gymnasieskolen, på EMU en og i mass s. Desuden kan regionalsekretærer men skal ikke nødvendigvis lave regionalarrangementer for såvel geografilærerforeningens som Geografforbundets medlemmer. Hanne Døcker Medlem af bestyrelsen og regionalsekretær i Hovedstadsregionen. Kontakt: Derfor vil vi i bestyrelsen gerne vide, om de nuværende regionalsekretærer vil fortsætte på posten og hvis ikke, om de så vil være os behjælpelig med at finde evt. afløsere. Vi planlægger at afholde et møde mellem bestyrelsen og regionalrepræsentanterne i efteråret. Derudover foreslår vi et antal regionalmøder i januar februar med diskussion af læreplansændringer og vejledninger, samt møde med fagkonsulent Lars Andersen.

12 Geo-Nyt 67, august Brev til Geografforbundet Kære Bo og Styrelsen for Geografforbundet,- Bestyrelsen for Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF har, som nævnt tidligere, besluttet at processen mod en sammenlægning af Geografforbundet og Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF ikke skal fortsætte. Siden sidste møde i strukturudvalget har vi modtaget et forslag fra Per Watt Boolsen vedrørende fremtidigt økonomisk samarbejde. Vi har i bestyrelsen vedtaget ikke at fortsætte det økonomiske samarbejde og dermed heller ikke samarbejdet omkring Geografisk Orientering. Vi har besluttet selv stå for kontingentopkrævning og medlemsregistrering samt genoplive vores blad GeoNyt dels i papirform og dels som elektronisk nyhedsblad. Ophøret af samarbejdsaftalen med tilhørende vedtægtsændringer skal vedtages på førstkommende generalforsamling, som for Geografilærerforeningen finder sted den 8. september Det vil betyde, at samarbejdet ophører 1. juni 2010 og at vi hver især opkræver vores kontingenter fra foråret Vi er af den klare overbevisning, at mange gymnasiegeografer i lighed med tidligere vil være medlem begge steder. Mange af os har været medlemmer af Geografforbundet siden studiestart, og det ønsker vi naturligvis at fortsætte med. Geografilærerforeningen forslår i tråd med tidligere brev: At det regionale samarbejde fortsætter, således at de regionale efteruddannelseskurser også vil være åbne for medlemmer af begge foreninger. Vi foreslår, at vi i stedet for den nu bortfaldne overgangskonstruktion laver et samarbejdsforum, hvis vigtigste opgave er at diskutere og finde på ideer, der kan fremme geografi. Dette kan ske ved at 1-2 personer fra Geografilærerforeningens bestyrelse deltager i ét af Geografforbundets styrelsesmøder om året, hvor der på det pågældende årlige styrelsesmøde er et fast punkt, hvor forslag og tiltag til fremme af geografien drøftes. Det er her vigtigt at nævne, at der både kan være tale om at geografis position fremmes internt lærerne imellem og til verden udenfor. Altså en bred udbredelse af geografi. De venligste hilsener Birgit

13 Teksturanalyse Geo-Nyt 67, august Jimmy Mangelsen, Mulernes Legatskole Formål At bestemme kornstørrelsesfordelingen fra en jordprøve, evt. fra flere forskellige horisonter eller lokaliteter. Overblik Der skal bruges tørt, sigtet jord fra en horisont, som eleverne så blander med vand og dispenseringsmiddel, der sikre at partiklerne er ordentligt adskilt fra hinanden. Derefter ryster eleverne blandingen for fuldstændig at få jordprøven suspenderet i vandet. Derefter lader man jordpartiklerne bundfælde og den specifikke tyngde og temperatur af opløsningen måles ved at bruge et hydrometer/flydevægt og et termometer. Der skal måles 2 minutter efter prøven er blevet rystet og igen efter 24 timer. Tid Den skal laves over minimum tre gange. Først skal man have jordprøven tørret og sigtet. Så skal den dispensers. Det kan foregå i samme omgang. Dernæst skal prøven sættes i gang, hvor de første målinger på prøven foretages. For til sidst at tage de sidste målinger 24 timer senere. Faglige mål På C-niveau udføre simple former for eksperimentelt arbejde, herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener ud fra konkrete data og observationer give en samlet beskrivelse af udviklingsforløb i naturen og menneskets omgivelser indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer På B-niveau planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener ud fra egne data, observationer og målinger analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer

14 Geo-Nyt 67, august Materiale og udstyr Ovn tørret, sigtet jordprøve (gennem sigte med en maskevidde på 2,0 mm (10 mesh)) 500 ml cylinder måleglas (mindst 3 anbefales) 100 ml cylinder måleglas 250 ml bægerglas (der anbefales mindst 3) Destilleret vand 1 stk 2 liters tom plasticflaske Jord dispenseringsmiddel (natriumhexametaphosphat) Spatel til at røre i opløsningen Termometer Hydrometer/Flydevægt Ur Blyant Sprøjteflaske til at vaske jordprøven ud af bæger Målestok/lineal Parafilm eller almindelig husholdningsfolie Vægt Teksturanalyse Dataark Forberedelse Tør og sigt jordprøven og gem den i en lukket beholder. Collect required equipment. Calibrate the balance to 0.1. Prepare dispersing solution. Tid Den skal laves over minimum tre gange. Først skal man have jordprøven tørret og sigtet. Så skal den dispensers. Det kan foregå i samme omgang. Dernæst skal prøven sættes i gang, hvor de første målinger på prøven foretages. For til sidst at tage de sidste målinger 24 timer senere.

15 Teksturanalyse Geo-Nyt 67, august Jimmy Mangelsen, Mulernes Legatskole Formål At bestemme partikelstørrelsesfordelingen for en given prøve, eventuel horisont. Materialer og udstyr Tør, sigtet jordprøve 100-mL cylinder måleglas 2 liter destilleret vand Blyant 3 x 250 ml bægerglas Jord dispenseringsmiddel 1 stk 2 liters tom plasticflaske 500 ml cylinder måleglas Hydrometer/flydevægt Sprøjteflaske til at vaske jordprøven ud af bæger Termometer Parafilm/husholdningsfolie Spatel/rørepind/ske Målestok/lineal Vægt med 0.1 g s anvisning Ur Teksturanalyse Dataark

16 Geo-Nyt 67, august Laboratoriearbejdet 0. Forud for dette arbejde er jordprøven først blevet ovntørret og derefter sigtet gennem en sigte med en maskevidde på 2.0 mm. (10 mesh). Man kan eventuelt anvende en gummiprop til nænsomt at få prøven sigtet. 1. Forbered dispenseringens opløsningen ved at blande 50 g Hexametaphosphate i 1 liter destilleret vand. Ryst eller rør indtil midlet er helt opløst. 2. Afvej 25 g af den tørrede, sigtede jordprøve og hæld det I et 250 ml målebæger. 3. Kom 100 ml af din jorddispenseringsopløsning og 50 ml destilleret vand til dit 250 ml målebæger. Rør kraftigt i ca. et minut med din spatel/ske. Vær sikker på at jordprøven er opløst og ikke ligger på bunden af bægeret. Undgå spild og skyld evt. spatlen med destilleret vand ned i prøven.

17 Geo-Nyt 67, august Mens prøven bundfælder sig, så mål afstande mellem bunden og 500 ml mærket i dit 500 ml cylinderglas, inden i glasset! Aflæs temperaturen som dit hydrometer/flydevægt er kalibreret ved, som står på det. 5. Udflyld den første del af dit Teksturanalyse Dataark Pause i øvelsen

18 Geo-Nyt 67, august Efter mindst 24 timer ro, røres der i prøven og den kommes over i et 500 ml cylinderglas. Afvej 25 g af den tørrede, sigtede jordprøve og hæld det I et 250 ml målebæger. Undgå spild og skyld evt. resten af prøven ud med destilleret vand.

19 Geo-Nyt 67, august Fyld cylindermåleglasset op med destilleret vand til 500 ml. mærket. 8. Luk omhyggeligt cylinderne med parafilm eller andet materiale. Sæt den ene hånd over hullet og den anden under cylinderen og drej så cylinderne med det suspenderede indhold kraftigt rundt, så det bliver godt blandet. Det skal gøres mindst 10 gange. Sørg for at der ikke sidder noget materiale fast nogen steder men at det er godt opblandet. Pas på med at der ikke ryger ud noget af prøven ud 9. I det øjeblik du roligt sætter cylinderen med prøve ned, starter du stopuret eller notere tidspunktet med angivelse af time, minut og sekund. 10. Efter 1 minut og 30 sekunder sætter du forsigtigt hydrometeret ned i din cylinder med det nu rystede og suspenderede materiale. Lad hydrometeret flyde og stop det hvis det hopper.

20 Geo-Nyt 67, august Tidspunkt da cylinderne var sat ned. Tidspunkt da hydrometeret blev aflæst Præcis 2 minutter efter at cylinderne er sat ned, skal der aflæses hvor dybt hydrometeret er sunket ned i det suspenderede materiale i cylinderne, ved at aflæse hvor overfladen står på hydrometeret. Skriv målingen ind i dit Teksturanalyse Dataark.

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER

LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER VEDTAGET VED URAFSTEMNING PR. 18/12-2006 Ændringer senest foretaget på Generalforsamling 25. april 2015 3 stk. 2-3 stk. 6-5 stk. 2-5 stk.

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN: FORHISTORISK FAGRÅD, KØBENHAVNS UNIVERSITET

LOVE OG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN: FORHISTORISK FAGRÅD, KØBENHAVNS UNIVERSITET LOVE OG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN: FORHISTORISK FAGRÅD, KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Foreningens navn er: Forhistorisk Fagråd. 2 Foreningens formål er: At være forum for diskussion af og information om studenterpolitiske

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere