Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 67 August 2009 Geo-Nyt 67, august Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

2 Geo-Nyt 67, august Anders Teglgaard Kjær kasserer Højslevgårdsvej 5, 7840 Højslev tlf Birgit Sandermann Justesen - formand Kollelevbakken Virum tlf b i r g i t j u s t e s e gmail.com Dorte Nørregaard Madsen - sekretær Rugmarksvej Nyborg tlf com Allan Andreasen Kortnum Nonbo Krat 50, Hald Ege 8800 Viborg tlf Niels Bauer Friggsvej 10 3tv 7000 Fredericia tlf Dominique Otoul næstformand Dybbølsgade 25 1.tv Høbenhavn V. tlf Hanne Döcker Linderupvej Frederikssund tlf skolekom.dk Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Fagligt forum for geografi: Allan Andreasen Kortnum Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Dominique Otoul Fagligt forum for nv: Birgit Sandermann Justesen Birgit Sandermann Justesen Dominique Otoul Anders Teglgaard Kjær Dorte Nørregaard Madsen Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Lars. Foreningens websider: Kontakt til webmaster: Birgit Justesen Kontakt til regionerne: Hanne Døcker Geo-kurser: Niels Bauer Kontakt til Geografforbundet: Dominique Otoul, Birgit Sandermann Justesen

3 Geo-Nyt 67, august Nyt fra bestyrelsen Fra formanden Velkommen til genoplivet GeoNyt indeholdende aktuelle indslag, faglig inspiration, oplysninger om spændende kurser, samt materiale til årets generalforsamling. Fremover vil GeoNyt suppleret med online-nyhedsmails tilsammen forsyne foreningens medlemmer med fagligt stof, nyheder og desuden åbne for debat. Med andre ord er GeoNyt Geografilærerforenings blad. Foreningens bestyrelse besluttede i foråret at stoppe den egentlige sammenlægning med Geografforbundet, da vi ikke kunne få vores ønsker om et specielt udvalg bestående af gymnasie- og HFgeografer opfyldt. Samarbejdet med Geografforbundet er dog ikke slut, idet det regionale samarbejde fortsætter, ligesom vi jævnligt vil sætte os sammen med Geografforbundet for at drøfte fælles tiltag til fremme af geografien. Da kontingentopkrævningen allerede fandt sted i maj/juni 2009 bliver de to foreningers økonomi først rigtigt adskilt igen med opkrævningerne i år I Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF vil vi fortsat arbejde for at Orientere medlemmerne om relevante efteruddannelsestilbud Medvirke til etablering af relevante efteruddannelsestilbud Opdatere af medlemmerne om fagets udvikling Samarbejde med fagkonsulenten om at få faget i den rigtige retning Skabe en formidling af aktuelt stof, som ikke er tilgængelig i geofaglige bøger, til undervisningen Etablere af et debatforum til medlemmerne Afholde af regionale møder, hvor medlemmer til en billig pris kan møde andre geografer. Udsende en opdateret medlemsliste over geografilærere i gymnasiet og HF Varetage medlemmernes interesser ved deltagelse i fagudvalg, pædagogisk udvalg mv. Vi håber, at I alle vil støtte op om foreningens arbejde, som er til gavn for alle Birgit Sandermann Justesen juli 2009 Formand Juli 2009 Vel mødt til generalforsamlingen

4 Geo-Nyt 67, august Kære Kolleger! Fra fagkonsulenten Når vi vender tilbage til skolerne i august, er der cirka fire måneder til Klimatopmødet i København, COP15. I den forbindelse planlægger I sikkert massevis af NV-forløb, AT-forløb, tværfaglige forløb med andre naturvidenskabelige fag eller med humanistiske fag, og selvfølgelig egne klimaforløb på C- eller B-niveau. På blandt andet www. klimaundervisning.dk kan I finde massevis af links, materialeoversigt over bøger, film, købematerialer og gratis hjemmesider. Der afholdes en international lærerkonference i oktober, og i november afholdes en fælles nordisk klimadag. Jeg vil henlede opmærksomheden på, at der også afholdes en række konferencer med fokus på naturvidenskabelige studieretninger, med fokus på klimaundervisning og humaniora og endelig en med fokus på økonomi. Søg jeres skoler om at komme på kursus sammen med de øvrige lærere i studieretningen eller i AT-forløbet og bliv inspireret. I det kommende år afholder Undervisningsministeriet også en række andre konferencer, som løbende meldes ud på samtidig med at der sendes direkte mails til gymnasiernes ledelser med tilmeldingsskemaer og -frister. En ny pædagogikumordning starter til august. Alle nye kandidater bliver fastansat på gymnasierne, og skal senest inden to år efter ansættelse have bestået pædagogikum normalt allerede efter første år. Kursusformen ændres med blandt andet en fast mulig kursusdag om mandagen, der bliver nu tre besøg for alle, og alle kandidater, vejledere, kursusledere med flere får en fælles it-platform. Læs mere på vælg uddannelse, vælg pædagogikum under punktet gymnasiale uddannelser. Her er links til bekendtgørelser, vejledninger m.v.. Jeg forventer, at lidt flere en 20 nye geografer er på vej gennem pædagogikum i det kommende år, tag som altid godt i mod dem, lær dem gode kneb til undervisningen og bliv også selv opdateret med ny viden fra Universiteterne. Geografi er blevet et mangelfag, og ligger som sådan på top-10. Der afholdes fagdidaktisk kursus for de nye kandidater i midten af september. En del af pensum vil være fra bogen Geofaglighed som kompetencer fra forlaget Tunet, Vil du også inspireres, kan bogen erhverves gennem den faglige forenings kasserer. Efterårets arbejde i Ministeriet vil blive præget af arbejdet med justering af læreplanerne i henhold til beslutningerne i Påskeforliget fra april i år. I den forbindelse ser jeg frem til at møde mange af jer ved en workshop på den faglige forenings generalforsamling tirsdag den 8. september 2009 i Fredericia. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Eksamen er veloverstået, og ros til alle for dens gennemførelse uden nævneværdige problemer. Jeg har i eksamensperioden haft en række henvendelser fra eksaminatorer og censorer: de fleste har handlet om eksamen på B-niveau, hvor der fortsat er mange, der ikke har prøvet enten at være eksaminator eller censor, og derfor spørger: Hvordan skal spørgsmålene se ud, hvornår og hvilket materiale skal man modtage som censor og så videre. Det er jo herligt, at I er så interesserede i at gøre arbejdet så godt og kvalitetsbetonet som muligt. En opdateret vejledning til ngb fra august 2008 er ikke havnet på nettet, så en let revideret udgave kan forventes til august. Forvent kun små justeringer og præciseringer nu, i det en ny version kan

5 forventes i løbet af foråret med virkning fra 1. august Andre spørgsmål har handlet om undervisningsbeskrivelserne, som for nogle hold ikke er helt fyldestgørende på alle områder - og mere end fyldestgørende på andre! Nogle af skemasystemerne har automatiske undervisningsbeskrivelser med mulighed for afkrydsning af utallige muligheder for arbejdsformer. Gør informationerne så tydelige som muligt ved kun at sætte de vigtigste flueben, og brug så i stedet pladsen på at meddele elever (og censor) om hvad der er arbejdet med, og hvilke kompetencer der er trænet. På baggrund af Påskeforliget fra april er der nogle ændringer på vej i både stx og hf. De fleste ændringer vil som antydet først træde i kraft 1. august 2010, mens andre træder i kraft allerede nu. Den første, der bliver aktuel for geografer, er justeringen af læreplanen for naturvidenskabeligt grundforløb, hvor de største ændringer handler om øget fleksibilitet. Find den justerede læreplan på Benyt både i ngc/b, NF og NV mulighederne for at vise eleverne geografien ude i naturen. Introducer eleverne til feltarbejde, tag dem med på ekskursion det er oplevelser, som sætter sig fast på nethinden hos de fleste og de husker geografien bedre, når de til eksamen kan erindre sig virkeligheden. Geo-Nyt 67, august Fagkonsulent i geografi/naturgeografi Og hvem er så fagkonsulenten, som tiltrådte 1. november 2008? Jeg er cand.scient i geografi og musik fra Københavns Universitet og lektor på Sankt Annæ Gymnasium i Valby. Jeg har undervist i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet, bidraget til lærebøger i geografi, AT og naturvidenskabeligt grundforløb, ligesom jeg har været deltager på, og siden tilrettelægger af, de fagdidaktiske kurser i geografi i en årrække. Ud over gymnasieundervisningen har jeg varetaget opgaver som kursusleder og inspektor. Har du brug for kontakt til mig, er mine kontaktoplysninger følgende: og på telefon Til jer der underviser i NF på HF skal jeg opfordre til at få erfaringer med forsøgslæreplanen. Vi sidder i øjeblikket og arbejder med evalueringer af forsøgets første år, og erfaringerne herfra vil indgå i den justerede læreplan. Den justerede læreplan vil gå i retning af forsøgslæreplanen (Påskeforliget). Derfor er det oplagt at eksperimentere med forsøget allerede fra august Med venlig hilsen Lars Andersen

6 Geo-Nyt 67, august Beretning Beretning for Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF 2009 Ser vi tilbage på det forgangne år, har det været et år med mange aktiviteter på dagsordenen. Naturgeografi, geografi og naturvidenskabelig fagpakke er stadig inde i en positiv udvikling. Og denne udvikling har vi fra foreningens side ønsket at give yderligere støtte ved at oprette en vidensbank, hvor der indsamles og videreformidles vejledninger til forskellige eksperimenter, feltarbejde og GIS-opgaver. Meget hurtigt nåede antallet af indsendte eksperimenter op på 100, og alle disse vejledninger vil efter redigering blive lagt ud på Emu en, hvorfra de kan downloades og være til glæde for alle. Ydermere har vi som led i promoveringen valgt at bringe et udvalg af de indsendte vejledninger i Geografisk Orientering og fremover i GeoNyt. Foreningens bestyrelse takker for den overvældende interesse som denne vidensdeling har affødt, og da fagets eksperimentelle side stadig er i sin vorden, håber vi, at vidensdelingen vil fortsætte, så idébanken kan blive endnu større. Det eksperimentelle og fagdidaktiske har også spillet en vigtig rolle på de forskellige kurser, som i flere tilfælde har været overtegnede. Derfor udbydes der i det kommende skoleår workshops med eksperimentelt og med fagdidaktisk indhold. GeoCasenetværket er efter en lidt stillestående periode atter kommet op i omdrejninger og allerede til september udbydes der en gratis workshop med dels foredrag og dels praktisk arbejde. Ydermere arejdes der intenst på at få flere emnekufferter i produktion, hvorfor forslag til nye temaer og kuffertindhold er velkomne. Geografiolympiaden er kommet et stort skridt videre, idet foreningen har fået bevilget penge til projektet. Kig derfor efter plaklater og materiale fra olympiadekommiteen, som vil dukke op på din skole i løbet af oktober. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i den indledende runde. Det tilstræbes, at opgaverne ikke kun skal kunne løses af B-niveau-elever, men også af ng-c og nf-elever. Selve den internationale geografiolympiade finder sted i Taiwan næste sommer og Danmark kan sende 4 elever (16-19 år) af sted. I lighed med de andre faglige foreninger deltager foreningen i PS (pædagogisk samarbejdsudvalg) under GL. Dominique Otoul har været foreningens repræsentant i det forgangne år. Af andre samarbejdsfora kan nævnes fagligt forum for geografi, hvor Dominique har repræsenteret foreningen indtil foråret og nu afløses af Allan Andreasen Kortnum. I fagligt forum for naturvidenskabeligt grundforløb sidder Birgit. Nv får nu en revideret læreplan, hvor det ikke længere udtrykkes eksplicit, at de fire naturvidenskabelige fag skal være repræsenteret. Det kan for geografi betyde, at faget ryger ud af nv på nogle skoler. Derfor opfordres alle til aktivt at byde ind i samarbejde med et andet naturvidenskabeligt fag på forløb i nv og dermed være med til at sikre, at alle 1.g ere år indsigt i den naturgeografiske vinkel af naturvidenskaben! Ændringerne betyder ikke, at man ikke kan fortsætte som hidtil, men at der er åbnet mulighed for, at kun to fag kan køre nv. Kæmp for geografien også i nv-sammenhæng! Geografi har i løbet af det forgangne fået ny fagkonsulent, Lars Andersen, og vi byder

7 Lars velkommen på posten og glæder os over et dejligt velfungerende samarbejde. Geo-Nyt 67, august Da læreplanerne skal revideres, skal vi fra foreningens side opfordre alle til aktivt at byde ind i denne sammenhæng. I løbet af efteråret vil vi afholde et møde mellem regionalsekretærerne og bestyrelsen, og i januar-februar vil vi i foreningens regi arrangere regionalmøder, hvor læreplan, vejledninger og andre aktuelle emner tages op. Planen om at lade geografilæreforeningen indlemme i Geografforbundet blev endeligt skrinlagt i vinter, da det ikke var muligt at opnå enighed om en model, hvor Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF havde en selvstændig fraktion/udvalg med kun gymnasie- og HF-geografer til at varetage de specielle funktioner, som knytter sig til vores faglige forenings arbejde. Derfor er der i år vedtægtsændringer på dagsordenen og afsat tid til drøftelse af det fremtidige arbejde. Helt stoppet er samarbejdet med Geografforbundet dog ikke, idet det regionale samarbejde fortsætter, ligesom der løbende vil være dialog foreningerne imellem om fælles tiltag til fremme af geografi. Tusind tak til bestyrelsen for en stor arbejdsindsats og tusind tak til både Glen Volkers og Lars Andersen for meget velfungerende samarbejde. Birgit Sandermann Justesen Virum juli 2009

8 Geo-Nyt 67, august Vedtægter VEDTÆGTER FOR GEOGRA- FILÆRERFORENINGEN FOR GYMNASIET OG HF I. Generelt l. Foreningens navn er GEOGRAFILÆRERFORENINGEN FOR GYMNASIET OG HF 2. Foreningens formål er: At virke til gavn for undervisningen i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.2. At medvirke til efter- og videreuddannelse af foreningens medlemmer. Stk.3. At få artikler af betydning for faget publiceret og at fremskaffe andre hjælpemidler til brug ved undervisningen i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.4. At fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer. Stk.5. At varetage medlemmernes øvrige faglige interesser og de hermed forbundne økonomiske interesser gennem GL. Stk.6. At formidle kontakt til andre faglige foreninger samt at repræsentere medlemmerne over for organisationer og myndigheder inden for de i stk.l-5 anførte områder. 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver som underviser i geografi og naturgeografi ved de gymnasiale uddannelser. Stk.2. Bestyrelsen kan - efter skriftlig anmodning - optage andre interesserede som medlemmer. Stk 3. Alle medlemmer af Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF er fra 1. jan 2007 også medlemmer af Geografforbundet. UDGÅR Stk 4. Geografforbundets sekretariat opkræver kontingent for foreningen. Kontingentet indgår på lige fod med resten af Geografforbundets medlemskontingenter i Geograffforbundets regnskab. Geografforbundet fremlægger det reviderede regnskab i skriftlig form og udleverer det til de fremmødte på Geografforbundets generalforsamling. UDGÅR Stk 4. Kontingent opkræves af foreningens kasserer. Der fremlægges og udleveres revideret regnskab skriftligt til de fremmødte på generalforsamlingen. NY 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk.2. På generalforsamlingen kan ethvert fremmødt medlem, der ikke er i kontingentrestance, afgive sin stemme. Afstemningen er skriftlig, såfremt ét medlem ønsker det. Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på syv medlemmer. Stk 4. Foreningens bestyrelse indtræder efter generalforsamlingen som en del af Geografforbundets styrelse. UDGÅR 5. Foreningens adresse er formandens adresse. 6. Ordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning. SLETTES Stk.1. Generalforsamlingen skal afholdes én gang om året i efterårssemestret, og indkaldes med mindst l måneds varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og gennem foreningens blad. nyhedsbrev. Stk.2. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk.3. Endelig og revideret dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne på

9 foreningens hjemmeside senest l uge inden generalforsamlingens afholdelse. Stk.4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. b. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning. c. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. for den del af foreningens økonomi, som ikke er omfattet af kontingentopkrævningen fra Geografforbundets sekretariat. UDGÅR d. Indkomne forslag, jfr. stk.3. e. Opstilling af kandidater. f. Valg af medlemmer til bestyrelsen. g. Valg af revisor og revisorsuppleant. h. Fastsættelse af kontingent. for medlemskab af Geografilærerforeningen samt for medlemskab af Geografforbundet. DET MED RØDT UDGÅR i. Eventuelt. Stk.5. Godkendes formandens beretning ikke og/eller godkendes regnskabet ikke, skal bestyrelsen stille sit mandat til rådighed og dirigenten indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Stk.6. På generalforsamlingen skal der foreligge en revideret medlemsliste. Stk.7. Referat af generalforsamlingen skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen. III. Bestyrelsen 7. Valg af bestyrelse Stk.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Stk.2. Ved valg af bestyrelse har hvert medlem lige så mange stemmer, som der er bestyrelsesposter på valg. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. Stk.3. Medlemmerne vælges for to år, Geo-Nyt 67, august således at 3 vælges i år med ulige årstal og 4 i år med lige årstal. Stk.4. Er flere end hhv. 3 og 4 af bestyrelsen valgt samtidigt, trækkes der lod om, hvilke medlemmer der skal gå på valg efter stk. 3. Stk.5. De ved valget opstillede, men ikke valgte bliver suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Stk. 6. Hvis der ikke er opstillet flere til bestyrelsesvalget end antallet af ledige poster, kan generalforsamlingen beslutte, at der skal vælges et antal suppleanter. 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Stk.2. Et medlem kan kun være formand i 4 på hinanden følgende år. Stk. 3. Bestyrelsen kan supplere sig gennem nedsættelse af udvalg til behandling af særlige opgaver. 9. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne med mindst l uges varsel. Stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Stk.3. Ved bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside. 10. Bestyrelsen orienterer medlemmerne mindst én gang i kvartalet ved opslag på foreningens hjemmeside eller gennem foreningens blad/nyhedsbrev. 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes enten af bestyrelsen eller af dirigenten på den ordinære generalforsamling. Stk.2. Bestyrelsen skal indkalde, når 1/10 af medlemmerne skriftligt har rettet henvendelse herom til bestyrelsen, med angivelse af emne for forsamlingen. Stk.3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodning herom, jfr. stk.2, eller senest 6 uger efter den

10 Geo-Nyt 67, august ordinære generalforsamling, jfr. 6 stk.6. Stk.4. Indkaldelse skal ske i overensstemmelse med tidsfristerne i 6 stk.3 og 4. Stk.5. Referat af den ekstraordinære generalforsamling skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen. V. LovVedtægtændringer 12 LovVedtægtændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvis ændringsforslagene er blevet offentliggjort samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk.2. LovVedtægtændringerne kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne. VII. Foreningens opløsning 14 Foreningen kan opløses, når vedtagelse herom er sket på en ordinær generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Stk.2. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer være for opløsningen. Stk.3. Urafstemning kan tidligst finde sted efter at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort. Stk.4. Urafstemningen skal dog senest finde sted 2 uger efter, at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort. Stk.5. Stemmesedler skal udsendes til ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Stk.6. Stemmetællerne valgt på den ordinære generalforsamling træder også i funktion i forbindelse med urafstemning i perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Stk.7. Resultatet af urafstemningen skal offentliggøres senest 1 måned efter at resultatet af afstemningen foreligger. Stk.8. Et forslag er vedtaget ved urafstemning, når mindst 2/3-delen af de indsendte gyldige stemmer er for forslaget. Stk.9. Den sidst valgte bestyrelse drager omsorg for at foreningens eventuelle aktiver anvendes i bedst mulig overensstemmelse med foreningens formål. Disse vedtægter er vedtaget 8. september 2009 i Fredericia VI. Regnskabet 13. Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni

11 Regionalt Det regionale arbejde i Geografilærerforeningen. Som det fremgår af Birgits indlæg, brød arbejdet på at sammenlægge Geografilærerforeningen og Geografforbundet sammen. Derfor vil vi i den kommende tid forsøge at genoplive det regionale arbejde i Geografilærerforeningen. Det har næsten ligget brak i de sidste par år dog har nogle af os deltaget i Geografforbundets regionale topmøder (Møn 2007, Skonnerten Johanne 2008 og Livø 2009), og enkelte har også lavet regionale arrangementer i Geografforbundets regi. Traditionelt har regionalsekretærerne i Geografilærerforeningen haft tre opgaver: at afholde regionalmøder med diskussion af læreplaner, eksamen, møder med fagkonsulenten etc. at afholde regionalkurser, som geografilærerforeningens bestyrelse foreslår, samt at afholde regionale kurser på eget initiativ. Det er dette arbejde, vi gerne vil genoplive. Geo-Nyt 67, august For et par år siden vedtog bestyrelsen og regionalsekretærerne, at vore regioner skulle matche de nye administrative regioner. Det har betydet nogle ret store regioner med bla. lang rejsetid til regionalmøder/-kurser. På mødet i efteråret vil vi diskutere, om denne opdeling er hensigtsmæssig, eller om vi skal lave en ny med mindre regioner. På Geografforbundets regionale topmøde på Livø deltog fire regionalsekretærer fra Geografilærerforeningen. Vi var meget interesseret i at fortsætte samarbejdet på det regionale område, forstået på den måde, at regionalkurser, som afholdes i Geografilærerforeningens regi, også udbydes til folkeskolelærere og andre medlemmer af Geografforbundet (via annoncer i Folkeskolen og GO). Samtidigt vil vi annoncere Geografforbundets regionale arrangementer ti Gymnasieskolen, på EMU en og i mass s. Desuden kan regionalsekretærer men skal ikke nødvendigvis lave regionalarrangementer for såvel geografilærerforeningens som Geografforbundets medlemmer. Hanne Døcker Medlem af bestyrelsen og regionalsekretær i Hovedstadsregionen. Kontakt: Derfor vil vi i bestyrelsen gerne vide, om de nuværende regionalsekretærer vil fortsætte på posten og hvis ikke, om de så vil være os behjælpelig med at finde evt. afløsere. Vi planlægger at afholde et møde mellem bestyrelsen og regionalrepræsentanterne i efteråret. Derudover foreslår vi et antal regionalmøder i januar februar med diskussion af læreplansændringer og vejledninger, samt møde med fagkonsulent Lars Andersen.

12 Geo-Nyt 67, august Brev til Geografforbundet Kære Bo og Styrelsen for Geografforbundet,- Bestyrelsen for Geografilæreforeningen for gymnasiet og HF har, som nævnt tidligere, besluttet at processen mod en sammenlægning af Geografforbundet og Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF ikke skal fortsætte. Siden sidste møde i strukturudvalget har vi modtaget et forslag fra Per Watt Boolsen vedrørende fremtidigt økonomisk samarbejde. Vi har i bestyrelsen vedtaget ikke at fortsætte det økonomiske samarbejde og dermed heller ikke samarbejdet omkring Geografisk Orientering. Vi har besluttet selv stå for kontingentopkrævning og medlemsregistrering samt genoplive vores blad GeoNyt dels i papirform og dels som elektronisk nyhedsblad. Ophøret af samarbejdsaftalen med tilhørende vedtægtsændringer skal vedtages på førstkommende generalforsamling, som for Geografilærerforeningen finder sted den 8. september Det vil betyde, at samarbejdet ophører 1. juni 2010 og at vi hver især opkræver vores kontingenter fra foråret Vi er af den klare overbevisning, at mange gymnasiegeografer i lighed med tidligere vil være medlem begge steder. Mange af os har været medlemmer af Geografforbundet siden studiestart, og det ønsker vi naturligvis at fortsætte med. Geografilærerforeningen forslår i tråd med tidligere brev: At det regionale samarbejde fortsætter, således at de regionale efteruddannelseskurser også vil være åbne for medlemmer af begge foreninger. Vi foreslår, at vi i stedet for den nu bortfaldne overgangskonstruktion laver et samarbejdsforum, hvis vigtigste opgave er at diskutere og finde på ideer, der kan fremme geografi. Dette kan ske ved at 1-2 personer fra Geografilærerforeningens bestyrelse deltager i ét af Geografforbundets styrelsesmøder om året, hvor der på det pågældende årlige styrelsesmøde er et fast punkt, hvor forslag og tiltag til fremme af geografien drøftes. Det er her vigtigt at nævne, at der både kan være tale om at geografis position fremmes internt lærerne imellem og til verden udenfor. Altså en bred udbredelse af geografi. De venligste hilsener Birgit

13 Teksturanalyse Geo-Nyt 67, august Jimmy Mangelsen, Mulernes Legatskole Formål At bestemme kornstørrelsesfordelingen fra en jordprøve, evt. fra flere forskellige horisonter eller lokaliteter. Overblik Der skal bruges tørt, sigtet jord fra en horisont, som eleverne så blander med vand og dispenseringsmiddel, der sikre at partiklerne er ordentligt adskilt fra hinanden. Derefter ryster eleverne blandingen for fuldstændig at få jordprøven suspenderet i vandet. Derefter lader man jordpartiklerne bundfælde og den specifikke tyngde og temperatur af opløsningen måles ved at bruge et hydrometer/flydevægt og et termometer. Der skal måles 2 minutter efter prøven er blevet rystet og igen efter 24 timer. Tid Den skal laves over minimum tre gange. Først skal man have jordprøven tørret og sigtet. Så skal den dispensers. Det kan foregå i samme omgang. Dernæst skal prøven sættes i gang, hvor de første målinger på prøven foretages. For til sidst at tage de sidste målinger 24 timer senere. Faglige mål På C-niveau udføre simple former for eksperimentelt arbejde, herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener ud fra konkrete data og observationer give en samlet beskrivelse af udviklingsforløb i naturen og menneskets omgivelser indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer På B-niveau planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener ud fra egne data, observationer og målinger analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer

14 Geo-Nyt 67, august Materiale og udstyr Ovn tørret, sigtet jordprøve (gennem sigte med en maskevidde på 2,0 mm (10 mesh)) 500 ml cylinder måleglas (mindst 3 anbefales) 100 ml cylinder måleglas 250 ml bægerglas (der anbefales mindst 3) Destilleret vand 1 stk 2 liters tom plasticflaske Jord dispenseringsmiddel (natriumhexametaphosphat) Spatel til at røre i opløsningen Termometer Hydrometer/Flydevægt Ur Blyant Sprøjteflaske til at vaske jordprøven ud af bæger Målestok/lineal Parafilm eller almindelig husholdningsfolie Vægt Teksturanalyse Dataark Forberedelse Tør og sigt jordprøven og gem den i en lukket beholder. Collect required equipment. Calibrate the balance to 0.1. Prepare dispersing solution. Tid Den skal laves over minimum tre gange. Først skal man have jordprøven tørret og sigtet. Så skal den dispensers. Det kan foregå i samme omgang. Dernæst skal prøven sættes i gang, hvor de første målinger på prøven foretages. For til sidst at tage de sidste målinger 24 timer senere.

15 Teksturanalyse Geo-Nyt 67, august Jimmy Mangelsen, Mulernes Legatskole Formål At bestemme partikelstørrelsesfordelingen for en given prøve, eventuel horisont. Materialer og udstyr Tør, sigtet jordprøve 100-mL cylinder måleglas 2 liter destilleret vand Blyant 3 x 250 ml bægerglas Jord dispenseringsmiddel 1 stk 2 liters tom plasticflaske 500 ml cylinder måleglas Hydrometer/flydevægt Sprøjteflaske til at vaske jordprøven ud af bæger Termometer Parafilm/husholdningsfolie Spatel/rørepind/ske Målestok/lineal Vægt med 0.1 g s anvisning Ur Teksturanalyse Dataark

16 Geo-Nyt 67, august Laboratoriearbejdet 0. Forud for dette arbejde er jordprøven først blevet ovntørret og derefter sigtet gennem en sigte med en maskevidde på 2.0 mm. (10 mesh). Man kan eventuelt anvende en gummiprop til nænsomt at få prøven sigtet. 1. Forbered dispenseringens opløsningen ved at blande 50 g Hexametaphosphate i 1 liter destilleret vand. Ryst eller rør indtil midlet er helt opløst. 2. Afvej 25 g af den tørrede, sigtede jordprøve og hæld det I et 250 ml målebæger. 3. Kom 100 ml af din jorddispenseringsopløsning og 50 ml destilleret vand til dit 250 ml målebæger. Rør kraftigt i ca. et minut med din spatel/ske. Vær sikker på at jordprøven er opløst og ikke ligger på bunden af bægeret. Undgå spild og skyld evt. spatlen med destilleret vand ned i prøven.

17 Geo-Nyt 67, august Mens prøven bundfælder sig, så mål afstande mellem bunden og 500 ml mærket i dit 500 ml cylinderglas, inden i glasset! Aflæs temperaturen som dit hydrometer/flydevægt er kalibreret ved, som står på det. 5. Udflyld den første del af dit Teksturanalyse Dataark Pause i øvelsen

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-1 Geo-Nyt 59 december 2004 Gullfoss, foto: Karsten Duus Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-2 Jens Korsbæk Jensen kasserer Acaciavej 5, 1867

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

Geo-Nyt 79. september 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 79. september 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 79 september 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 185: 15.02.2012 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2014

Biofag. Nr.4 september 2014 Biofag Nr.4 september 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Biofag Nr.3 August 2009

Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere