Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6"

Transkript

1 Modulet Virksomhed

2

3 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7 Opstart af modulerne...8 Modulernes registreringsmæssige muligheder... 9 Registreringsmulighederne i de enkelte moduler...9 Modulernes datastruktur Datastruktur...10 Registrering...11 Modulet Virksomhed - Hoveddata vinduet Central ændring af sagsbehandler...13 Tidsregistrering...14 Tilknyttede fotos og litteraturkilder...14 Kviksøg vinduet...15 Oversigtsvinduet...16 Sortering i oversigtsvinduet Valg af hovedpost fra oversigtsvinduet Oversigtsvinduets knapper Modulet Virksomhed - 1. niveau fanen Administration niveau fanebladet Virksomhedsoplysninger...18 Fanebladet Virksomhed Fanebladet Bi-aktiviteter Fanebladet Noter Fanebladet Miljøoplysninger Underfanen Kategorisering Underfanen Lokalisering Underfanen Netværk Underfanen Miljøledelse Underfanen Åbent land Underfanen Risikobekendtgørelse Underfanen Større uheld Underfanen Garantistillelse Fanebladet Matrikler Fanebladet Kortblad Fanebladet Kontakter Fanebladet Ejendom-Ejeropl Fanebladet Tidl. Ejer Fanebladet Referencer Ver. 8.0, 1. udgave, maj

4 Indhold Underfanen Lokaliteter niveau fanebladet Sagsoplysninger niveau fanebladet Tilsyn...30 Modulet Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik niveau fanebladet Produktion...31 Fanebladet Produktionsforhold Fanebladet Produktion Fanebladet Råvarer Fanebladet Hjælpestoffer Fanebladet Restprodukter Fanebladet Oplag af affald Fanebladet Faciliteter iøvrigt niveau fanebladet Ressourcer...33 Fanebladet Varme Fanebladet Vand Fanebladet El niveau fanebladet Emissioner...33 Fanebladet Luftemissioner (P) Underfanen Processer Underfanen Målinger og beregninger Underfanen Data Fanebladet Luftemissioner (A&D) Underfanen Målinger og beregninger Underfanen Data Fanebladet VOC Underfanen Rubricering Underfanen Massebalance Underfanen Periodeoversigt Fanebladet Støj Underfanebladet Links til rapporter Fanebladet Andre emissioner Underfanebladet Links til rapporter niveau fanebladet Spildevandskrav...37 Fanebladet Processer Fanebladet Stoffer Fanebladet Kontrol Fanebladet Udledning niveau fanebladet Spildevand...39 Fanebladet Behandlingsfaciliteter Fanebladet Slambehandling Fanebladet Prøvetagningssteder niveau fanebladet Tankanlæg...39 Fanebladet Tanke Fanebladet Udskillere Fanebladet Sandfang Fanebladet Jordvarmeanlæg De 4 faners funktionalitet niveau fanebladet Prøver...42 Fanebladet Analyser Fanebladet Prøveegenskaber Ver. 8.0, 1. udgave, maj

5 Indhold Fanebladet Udtagning Fanebladet Kortblade niveau fanebladet Noter...44 Modulområdets stamdata Generelt om modulområdets stamdata...45 Fælles stamdata...45 Læs mere om de fælles stamdata Basisfunktioner på modulernes data Fotos...47 Litteraturkilder...48 Udskrivning...49 Rapportudskrivning Modulområdets rapporter Generelt om rapporterne...50 Generering og udskrivning af rapporter...50 Rapporternes afgrænsningsfelter Rapporter for modulet Virksomhed Rapporten: Virksomhedsoversigt (Aktive)...52 Rapporten: Kort virksomhedsoversigt (Aktive)...53 Rapporten: Betaleradresser (Aktive)...54 Rapporten: Aktive virksomheder pr. kategori...55 Modulernes specielle funktioner Generelt om modulerne...56 Eksport af listevirksomheder til Miljøstyrelsen...56 Import af data fra Ejendoms & Miljødatabase, BBR...57 Udtræk til KMD Debitor og Regningsdebitor...57 Spildevandsindlæsning - standat-filer...58 Forudsætninger Grundprincipper ved import af spildevandsprøver Indlæsningsvinduet Godkendelses-/tilladelsesdato i Virksomhed og Landbrug...61 Tilsynsprogram for virksomheder og landbrug...61 Rapporten: Tilsynsprogram og frekvenser Dokumentgenerering med bogmærke-data fra modulerne...63 Andre definitioner i den personlige og fælles opsætning...63 Tastaturgenveje Liste over tastaturgenveje i GeoEnviron...64 Ver. 8.0, 1. udgave, maj

6 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabasen, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med mange moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Manualen og dens anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af GeoEnviron modulet Virksomhed en del af modulområdet Tilsyn, der omfatter modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land. Manualen forudsætter et bredt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i manualen Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper. Hvis du i forbindelse med gennemgangen af nærværende materiale er usikker på, hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du navigerer rundt mellem de forskellige datavinduer eller omkring hvornår du skal gemme eller hvordan du søger, vil vi anbefale at du starter med at opfriske denne viden. Du kan finde tingene beskrevet i kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron', 'Indtastning af data og almindelig brug' og 'Søgning i GeoEnviron' i ovennævnte basismanual. Materialet er tilrettelagt så det kan anvendes som en konkret anvisning i brugen af modulet. Herudover indeholder det flere steder en forklaring på bagvedliggende sammenhænge, som kan tjene som en perspektivering af forståelsesrammen. Materialet kan bruges i forbindelse med et eventuelt selvstudium, forudsat at en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron ver. 8.0 eller nyere er til rådighed. Her vil det dog være en fordel, at en eller flere personer med kendskab til programmet kan være behjælpelige med råd og vejledning. OBS! Vær opmærksom på, at anvisningerne i manualens opgaver opfordrer kursisten til at lave ændringer i databasen. Derfor anbefaler vi, at træningen foregår på en kopi af driftsdatabasen. Geokon, maj 2013 Ver. 8.0, 1. udgave, maj

7 Kort introduktion til modulerne Kort introduktion til modulerne I dette kapitel vil vi introducere dig for de 3 moduler som modulområdet Tilsyn omfatter - modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land. Samtidig kikker vi på den overordnede struktur, der binder modulernes mange datavinduer og felter sammen. Modulernes historie Den første udgave af modulet Virksomhed blev udviklet i samarbejde med det daværende Frederiksborg Amt, og det så dagens lys i sensommeren Første udgave af modulet Landbrug så dagens lys i starten af 2000, mens første udgave af modulet Åbent Land blev lanceret i forsommeren Alle 3 moduler har siden deres skabelse undergået væsentlige forandringer, dels for at understøtte ny lovgivning, og dels for at tilgodese yderligere behov. Al videreudvikling af modulerne er foretaget i nært samarbejde med brugerne. Hovedposter i modulerne Omdrejningspunktet i disse og i de fleste andre GeoEnviron moduler er lokalitetsbegrebet. Lokaliteter der oprettes i modulet Virksomhed vil altid have en lokalitetstype hvortil systemtypen Virksomhed er tilknyttet. Og modulet henter og viser også kun lokaliteter, registreret med en lokalitetstype med systemtypen Virksomhed. Tilsvarende vil lokaliteter der oprettes i modulet Landbrug altid have en lokalitetstype med systemtypen Landbrug, og modulet vil ligeledes kun kunne hente og vise denne type lokaliteter. Lokaliteter der oprettes i modulet Åbent Land vil tilsvarende altid have en lokalitetstype med systemtypen Åbent land. Men dette modul vil samtidig hente alle landbrugsog virksomhedsposter hvorpå der er registreret data på fanen 'Åbent land', hvilket muliggør at der også kan knyttes Åbent land registreringer til disse hovedposter. I modulerne Landbrug og Virksomhed er 'Åbent land' fanen, hvor denne definition foretages, placeret henholdsvis under de overordnede faner Administration/Landbrugsoplysninger/Miljøoplysninger og Administration/Virksomhedsoplysninger/Miljøoplysninger. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

8 Kort introduktion til modulerne Opstart af modulerne Start med at åbne menuen Lokalitetsmoduler. Fra denne menu kan de 3 moduler Virksomhed, Landbrug og Åbent Land åbnes ved at vælge dem. Prøv at vælge modulet Virksomhed fra denne menu. GeoEnviron modulet Virksomhed kommer nu frem på skærmen. Det ser sådan her ud, når der er hentet data ind i det (- hvordan du søger/henter samt indtaster data i modulerne, etc., kan du finde beskrevet i vores basismanual): Datafelterne i de 3 moduler er opdelt i forskellige niveauer. Øverst i modulvinduet finder du hoveddata vinduet med datafelter for de mest basale grundoplysninger - det er primært lokalitetens navn og beliggenhed, der beskrives her. De øvrige datafelter er rubriceret i 3-5 niveauer af faneblade. Første niveau er de lodrette faneblade til højre i vinduet, der deler informationerne i hovedgrupper. Andet niveau er rækken af faneblade, der ligger umiddelbart under hoveddata vinduets oplysningsfelter, mens tredje og sidste niveau er rækken af faneblade, der ligger lige herunder. En del steder vil 3. niveaus faneblade dog være rykket længere ned for at give plads til nogle mellemliggende felter i 2. niveau. På disse faner skal du indtaste data i andet niveau (og gemme), før du kan gå videre med at indtaste data i 3. niveau-fanerne. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

9 Modulernes registreringsmæssige muligheder Modulernes registreringsmæssige muligheder I dette kapitel kaster vi et overordnet blik på de registreringsmæssige muligheder i modulområdet Tilsyns tre moduler Virksomhed, Landbrug og Åbent Land. Registreringsmulighederne i de enkelte moduler I figuren herunder har vi groft skitseret de forskellige ting, som umiddelbart kan registreres i de forskellige moduler: Modulet Virksomhed Modulet Landbrug Modulet Åbent Land Registrering af: Virksomhedsdata Miljøoplysninger Sagsbehandling Tilsyn og frister Produktion og produktionsforhold Ressourceforbrug Miljømæs. belastning (spildevand, emissioner) Olie/kemikalietanke, udskillere, sandfang Prøver og analyser Registrering af: Landbrugsdata Miljøoplysninger Sagsbehandling Tilsyn og frister Produktion og produktionsforhold Ressourceforbrug Miljømæs. belastning (udspredning mm.) Olie/kemikalietanke, udskillere, sandfang Prøver og analyser Registrering af: Tanke/minirenseanlæg for husholdningsspildevand (- bebyg. uden offentlig kloak) Befæstede arealer* Vandbassiner og rensning heraf Sagsbehandling Tilsyn og frister Olie/kemikalietanke, udskillere, sandfang Prøver og analyser * Modulet Åbent Land kan således også anvendes til registrering af befæstede arealer med olieudskillere (f.eks. parkeringspladser og lign.), som enten kan være tilknyttet en virksomhed, et landbrug, eller noget andet (registreret som en hovedpost i Åbent Land modulet). Som det fremgår af figuren er det primært erhvervsmæssige registreringer, der foretages i modulerne Virksomhed og Landbrug, hvorimod modulet Åbent Land primært anvendes til registrering af privatpersoners spildevandsforhold samt olie/ kemikalietanke. Da det ikke er ualmindeligt, at der er behov for at foretage spildevandsregistrering i tilknytning til den private del af en landbrugsejendom eller virksomhed, kan det defineres at en landbrugs- eller virksomhedspost også skal vises i modulet Åbent Land sammen med dette moduls egne åbent land-poster (- dette defineres henholdsvis på fanen 'Administration/Landbrugsoplysninger/Miljøoplysninger/Åbent land' og 'Administration/Virksomhedsoplysninger/Miljøoplysninger/Åbent land' i de to moduler). Nyoprettede hovedposter i Åbent Land modulet kan kun vises i dette modul, så nye landbrugs- eller virksomhedsposter skal oprettes i modulerne Landbrug og Virksomhed. I modsætning til Åbent Land modulet viser modulerne Landbrug og Virksomhed kun henholdsvis landbrugs- og virksomhedsposter. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

10 Modulernes datastruktur Modulernes datastruktur I dette kapitel vil vi se på den overordnede datastruktur i modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land. Dette kapitel vil med andre ord give dig et indblik i hvordan og hvornår du skal gemme, så alle dine indtastede data bliver gemt i databasen. Datastruktur Den niveaudeling som du ser i modulerne med hovedoplysninger i hoveddata vinduet (i toppen af modulerne) og detailoplysninger i de forskellige faneblade er i stor udstrækning en afspejling af den datastruktur, der er i databasen. Datastrukturen i datavinduerne/fanebladene opbygges nedad. Så før du går til et lavere vinduesniveau skal du gemme dine data på det foregående niveau - for ellers kan du ikke gemme de underliggende data. Det skyldes at en post skal være oprettet (gemt) i databasen før der kan knyttes underordnede data til den. Lad os konkretisere: Det der sker, når du gemmer oplysningerne i modulets hoveddata vindue, er at der oprettes en ny lokalitetshovedpost i databasen. Denne hovedpost har endnu ingen underposter. Men når du begynder at fylde data i fanebladene og gemmer disse data i databasen, knyttes der underordnede poster til hovedposten. Hvis data ligger i flere niveauer i fanebladene, så skal en post på et faneblad også gemmes før der kan knyttes underordnede data til den. Denne struktur kan du se skitseret i figuren herunder: Hovedpost i modul - oprettes i databasen ved at gemme felterne i modulets hoveddata vindue Faneblad 1 Faneblad 2 Faneblad 3 Faneblad 4 Faneblad 5 Her kan kun registreres 1 fanebladspost Her har de enkelte poster underordnede data Underfaneblad 1 Underfaneblad 2 Underfaneblad 3 Underfaneblad 1 Underfaneblad 2 Underfaneblad 3 Før du kan gemme data i de underordnede faneblade skal den post, data skal tilknyttes, være gemt. Underfaneblad 1 Underfaneblad 2 Underfaneblad 3 Så gem altid data før du går videre ned i fanebladshierarkiet! Denne struktur er den grundlæggende, men der er dog undtagelser. I særlige tilfælde kan du nemlig opleve, at definitionsdata skal være opført på et faneblad for at kunne vælges på et andet faneblad i samme niveau. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

11 Modulernes datastruktur Alle steder hvor sådanne særlige forhold forekommer, vil du imidlertid kunne læse om det i dokumentationen for det pågældende faneblad. En ting der imidlertid er specielt for modulerne Virksomhed og Landbrug er at der skal indtastes og gemmes oplysninger i det første faneblad i modulerne - det drejer sig om 3. niveau fanebladene Virksomhed og Landbrug, der ligger henholdsvis under Administration/Virksomhedsoplysninger og Administration/Landbrugsoplysninger. Er dette faneblad ikke gemt er det ikke muligt at gemme oplysninger i en lang række af de øvrige faneblade. Registrering Mere konkret: Du opretter en ny hovedpost i et modul ved at klikke på Indsætknappen mens du har fokus i hoveddata vinduet. Herefter indtaster du de relevante oplysninger, og når du har gjort det skal du huske at gemme dem mens du stadig har fokus i hoveddata vinduet - altså før du går videre med at indtaste og gemme informationerne i fanebladene. Og hver gang du har indtastet data i et datavindue (faneblad) skal du gemme før du går videre!!! Så husk! Hvilket datavindue der gemmes afhænger af, hvor din markør har fokus når du klikker på Gem-knappen. Gem-knappen gemmer altså informationerne for det datavindue markøren står og blinker i. Som vi nævnte tidligere kan fanebladene være opdelt i flere niveauer. Billedet herunder er et eksempel på denne niveaudeling af fanebladene, idet data i de nederste faneblade er underordnet de prøver, der er registreret i det øverste faneblad. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

12 Virksomhed - Hoveddata vinduet Modulet Virksomhed - Hoveddata vinduet De oplysninger der indtastes i hoveddata vinduet er nogenlunde de samme i alle moduler. Hoveddata vinduet indeholder følgende felter: Lok.Id/Navn: Krævede felter. Indtast lokalitetens Id-nummer samt virksomhedens navn. Id-nummeret opbygges typisk, så det består af følgende 2 dele, adskilt med en bindestreg: kommunenr. + fortløbende nr. Da dette nummer skal være entydigt kan du ved klik på knappen Lok.Id/Navn se en oversigt over alle de anvendte Id-numre. Der kan ikke vælges noget i denne listboks. Automatisk Lokalitets Id tildeling Når systemet er sat op til automatisk lokalitets Id tildeling, genereres et nyt Id bestående af to eller tre dele på følgende måde: Klik på -knappen til højre i Lok.Id/Navn feltet. I vinduet der nu vises på skærmen klikker du først på knappen 'Del 1'. Et listboks vindue vil nu vise sig på skærmen. I dette vindue vælger du den første del af lokalitets Id'et. Klik så på knappen 'Del 2' og vælg anden del af lokalitets Id'et i endnu en listboks. (Læg mærke til at følgeteksten for del 1 og 2 indsættes på de to tomme linjer midt i vinduet) Klik nu på knappen Ny. Næstkommende løbenr. (entydigt for kombinationen del1+ del2) genereres herefter automatisk og indsættes i feltet 'Næste Id' Klik til sidst på knappen Ok, hvorefter det genererede lokalitets Id indsættes i feltet i hoveddata vinduet Når systemet er sat op til kun at generere et lokalitets Id bestående af to dele springer du blot brugen af knappen 'Del 2' over. Når faciliteten 'Ret lokalitets Id' er slået til er det muligt at ændre et automatisk genereret lokalitets Id ved blot at klikke på -knappen. Herefter følges den samme fremgangsmåde for at oprette et nyt Id for virksomheden/lokaliteten. Vejkode: Vælg vejnavn fra listboks og angiv husnummer og eventuelt undernummer/bogstav i de efterfølgende felter. Adresse: Når der angives i vejkodefelterne kopieres data til dette felt. Bruges disse felter ikke skrives adressen blot her. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

13 Virksomhed - Hoveddata vinduet Postnr: Krævet felt. Klik på Postnr-knappen og vælg virksomhedens postnummer fra listboksen. Type: Krævet felt. I dette felt vælger du en lokalitetstype. (Listboksen viser dog kun lokalitetstyper med systemtypen Virksomhed). Region: Vælg regionen, virksomheden er beliggende i. (Def.bart, Adm. enh. 1) Kommune: Vælg virksomhedens beliggenhedskommune. (Def.bart, Adm. enh. 2) Opland: Angiv virksomhedens opland. Dette og det næste felt kan bruges som overordnede inddelingskriterier! (Definerbart felt, Adm. enhed 3) Projekt: Angiv evt. tilknytning til projekt. (Definerbart felt, Adm. enhed 4) Sagsbehandler: Vælg primær sagsbehandler fra listboks. (Læs mere om dette felts udvidede funktionalitet i det næste afsnit.) OBS! Husk at gemme før du går videre med indtastning i fanebladene. Central ændring af sagsbehandler For at gøre det nemmere for en sagsbehandler at overtage en anden (måske tidligere) sagsbehandlers arbejde har vi tilføjet en funktionalitet, som hurtigt kan skifte sagsbehandler initialer på en række uafsluttede registreringer i databasen. Funktionaliteten er knyttet til Sagsbehandler feltet i hoveddata vinduet i en række moduler dels de tre moduler på tilsynsområdet, som dette materiale dækker (altså modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land), og dels andre GeoEnviron moduler, der kan håndtere sagsregistrering (her modulerne Vandindvinding og Journal). Når du har ændret sagsbehandler i Sagsbehandler feltet i hoveddata vinduet, vil du - når du klikker på Gem-knappen for at gemme oplysningen i databasen - få et vindue frem på skærmen, hvori du nu kan vælge om du også vil ændre til samme sagsbehandler på alle uafsluttede sager samt planlagte tilsyn og kontroller på lokaliteten. Hvis du har systemadministrator rettigheder som sagsmedarbejder vil du imidlertid få nogle flere muligheder her, idet de tre radioknapper som du kan se i den røde boks i vinduet til højre så også vil blive synlige. Her kan du så vælge at ændringerne skal foretages enten: a) kun på denne lokalitet (som altså er standard for almindelige brugere), b) på alle lokaliteter i tilknytning til det brugte modul eller c) på alle lokaliteter i databasen, hvortil der er knyttet tilsyn, kontroller og/eller sager. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

14 Virksomhed - Hoveddata vinduet Hvis du har valgmulighederne, vælg da en af dem og klik på OK-knappen eller klik på Afbryd-knappen, hvis du ikke ønsker at ændre noget ud over indholdet i Sagsbehandler feltet, som du startede med at ændre. OBS! Denne facilitet kan slås fra i systemet. En nærmere beskrivelse af hvordan det gøres, kan du finde i manualen 'Superbruger Information'. Tidsregistrering Ved klik på knappen indsættes den aktuelle lokalitet som projekt i en ny linje på ugeseddel for indeværende uge i modulet Tidsregistrering, der åbnes automatisk. Herefter skal du vælge aktivitet, registrere dit tidsforbrug på lokaliteten og gemme. Indeværende uge tilføjes automatisk i ugeoversigten, hvis den ikke findes allerede. Denne knap findes i hoveddata vinduet i hvert af de moduler, der er gjort tilgængelig for tidsregistrering ved afkrydsning på fanen Moduler i stamdata for Tidsregistrering. Tilknyttede fotos og litteraturkilder Fotos og litteraturkilder kan tilknyttes de enkelte virksomhedsposter i modulet. Læs om hvordan i kapitlet 'Basisfunktioner på modulernes data' senere i denne manual. Når der er tilknyttet et eller flere fotos eller litteraturkilder til virksomheden/lokaliteten vil du kunne se dette ved at der vises henholdsvis en knap og en knap til højre i hoveddata vinduet. Ved klik på disse knapper åbnes de respektive vinduer hvor enten de tilknyttede fotos eller de tilknyttede litteraturkilder vises. To knapper øverst til højre i hoveddata vinduet indikerer når der er fotos og litteraturkilde tilknytninger. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

15 Virksomhed - Hoveddata vinduet Kviksøg vinduet Kviksøg vinduet er tilføjet i modulområdet Tilsyns 3 moduler - modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land. I Kviksøg vinduet, som kaldes med knappen fra modulernes hoveddata vindue, er det muligt at lave en hurtig søgning på de mest almindelige søgedata fra modulerne. OBS! Det er ikke muligt at åbne Kviksøg vinduet når du er i søgetilstand ( knappen vises ikke) - vinduet kan kun åbnes fra normal, registreringstilstand! Vi har udvalgt følgende data som kviksøgedata i de 3 moduler: Modulerne Virksomhed og Landbrug: Modulet Åbent Land: Navn, Adresse, Matrikelnr., Ejerlav, Sagsbehandler, Aktiv/Inaktiv pr., Hovedaktivitet og Journalnr. Navn, Adresse, Matrikelnr., Ejerlav, Sagsbehandler og Journalnr. I Kviksøg vinduet kan du enten anvende et eller flere søgefelter samtidig. Søgefelter der er tekstfelter (felterne Navn, Adresse, Matrikelnr. og Journalnr.) virker på den måde, at der kan angives begyndelsesbogstaver, tegn eller tal i feltet, og alle lokalitetsposter der begynder med disse tegn i det pågældende felt, vil blive fundet ved søgningen. I kodefelterne (felterne Sagsbehandler, Ejerlav og Hovedaktivitet) skal der altid angives en kode, som enten indtastes eller vælges fra listboks efter klik på den tilknyttede tekstknap. I feltet Aktiv/Inaktiv pr. angives der en dato, som kan indtastes efter reglerne for Smart Datoinput - dd for dags dato, evt. plus eller minus et antal dage, eller dag og evt. måned og år, hver med to cifre, dd[mm][åå] - for eksempel henholdsvis 11, 1103 eller Næste gang du åbner Kviksøg vinduet, husker det automatisk de forrige søgekriterier, så hvis du vil angive noget nyt skal du først klikke på Nulstil knappen til højre. Med Luk knappen lukker du vinduet igen, uden at foretage en søgning. Og med Hent knappen eksekverer du søgningen i databasen. Resultatet heraf vises på sædvanlig vis i oversigtsvinduet, der ligger bagved hoveddata vinduet. I tjekfeltet Start med kviksøg kan du markere når du gerne vil have at Kviksøg vinduet automatisk vises når du åbner det pågældende modul. Når kviksøg vinduet åbnes, er der automatisk fokus i det søgefelt, du sidst har søgt i. Når Kviksøg vinduet åbnes igen, så åbnes det, hvor det sidst har været placeret, hvis en fælles opsætningsparameter angiver, at denne funktionalitet er aktiv: Gruppe Overskrift Værdi Beskrivelse Generelt Kviksøg placering 1 1 angiver, at Kviksøg vinduets placering gemmes. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

16 Virksomhed - Hoveddata vinduet Oversigtsvinduet I oversigtsvinduet for modulet Virksomhed, som er placeret bag hoveddata vinduet, og som bliver vist når der er lavet en søgning i databasen, kan du se en række oplysninger om de fremsøgte virksomheder: Oversigtsvinduet viser lokalitets-id, lokalitetsnavn, adresse, postnr. og sagsbehandler initialer fra hoveddata vinduet. Desuden vises virksomhedens hovedaktivitet, samt om virksomheden er aktiv pr. dags dato. Begge disse oplysninger hentes fra fanen Virksomhed. I oversigtsvinduet i modulerne Virksomhed og Landbrug vises en række oplysninger om de fremsøgte virksomheder, bl. a. også virksomhedens sagsbehandler og dens aktiv status. Sidstnævnte viser om virksomheden er aktiv pr. dags dato. Markeringen i feltet Akt. (aktiv) i oversigtsvinduet sker på basis af et tjek af indholdet i felterne 'Etabl. dato' og 'Lukket dato' på fanen Virksomhed sammenholdt med dags dato. (Det betyder med andre ord at en markering eller mangel herpå i feltet Aktiv på samme fane altså ingen betydning har for aktiv visningen i oversigtsvinduet). Sortering i oversigtsvinduet Kolonneoverskrifterne i oversigtsvinduet tjener samtidig som sorteringsknapper. 1 klik på en kolonne sorterer stigende på kolonnen, 2 klik sorterer faldene. På den valgte kolonne vises en trekant, der vender spidsen opad ved stigende sortering og nedad ved faldende sortering. Med Ctrl+[kolonnenr.] kan der vælges en eller flere underordnede sorteringskolonner, som altid sorteres stigende. Spring til et bestemt startbogstav eller -tal i den sidst valgte kolonne ved at trykke på tasten for startbogstavet eller -tallet. Valg af hovedpost fra oversigtsvinduet Du vælger en hovedpost i oversigtsvinduet ved at dobbeltklikke på den. Herved vender du tilbage til det almindelige hoveddata vindue. Et sådan valg skal foretages for at nyindtastede data på en fane kan gemmes, for så længe en hovedpost kun er valgt i oversigtsvinduet, er Gem-knappen deaktiv. Når en hovedpost er valgt, og dens data vises i hoveddata vinduet, kan du vende tilbage til oversigtsvinduet igen - typisk for at vælge en anden hovedpost - ved at højreklikke et vilkårligt sted i det grå område i hoveddata vinduet (- et sted hvor der ikke er nogen felter). Læs evt. mere om oversigtsvinduet i Basismanualen. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

17 Virksomhed - Hoveddata vinduet Oversigtsvinduets knapper Øverst til højre i oversigtsvinduet sidder to knapper, som har følgende funktionalitet: Med denne knap kan udvalget af hovedposter i oversigtsvinduet kastes over i det interne GeoEnviron Map modul eller et eksternt GIS-program. Med denne knap kan der åbnes et rapportvindue, der vil opliste alle data fra oversigtsvinduet, plus udvalgte ejendomsdata for hver hovedpost. Denne rapport kan sorteres, filtreres og eksporteres via højrekliksmenuen, tilføjes en overskrift og udskrives på printer ved klik på Printer-knappen på værktøjslinjen. OBS! Når du højreklikker i dette rapportvindue og vælger 'Gem som...' i menuen, bliver der også gemt data omkring virksomhedernes/landbrugenes adresse, branchekode, branchekodenavn (fra fanen Virksomhed/Landbrug) og antal ansatte (fra fanen Produktionsforhold, dog kun for virksomheder). Læs evt. mere om de 2 knapper og om brugen af dette rapportvindue i Basismanualen. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

18 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Modulet Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Vi skal nu se på nærmere på fanerne, og starter med at se på de faneblade (datavinduer), som ligger under 1. niveau fanen Administration. Herunder er fanerne på andet niveau inddelt i områderne Virksomhedsoplysninger, Sagsoplysninger og Tilsynsoplysninger. 2. niveau fanebladet Virksomhedsoplysninger 2. niveau fanen Virksomhedsoplysninger indeholder endnu en række underfaner. Lad os kikke nærmere på dem. Fanebladet Virksomhed I fanebladet Virksomhed registreres en række grundoplysninger om virksomheden. Dette faneblad er det mest centrale i modulet. I søgetilstand er det gjort muligt også at kunne søge i de gråtonede datofelter samt rullelister på fanen. Virksomhedsnr.: Autofelt - nummeret her genereres automatisk, når du gemmer data på fanen. (I søgetilstand kan der søges i feltet.) Etabl. dato: Angiv dato for etablering af virksomheden. OBS! I oversigtsvinduet samt i alle rapporter (inkl. Tilsynsrapporten) vil angivelserne i felterne Etabl. dato og Lukket dato afgøre om en virksomhed er aktiv på en given dato. Lukket dato: Angiv evt. årstal for lukning af virksomheden. OBS! Læs mere ovenfor. Når en virksomhed lukkes, tjekkes det om der er planlagte tilsyn og kontroldatoer, og hvis der er kan du vælge at få slettet disse planlagte tilsyn og kontroller. Aktiv: Dette tjekfelt viser om virksomheden er aktiv. Markering i feltet sker automatisk når der angives en lukket dato (- læs mere under feltet 'Etabl. dato'). Hovedaktivitet: Krævet felt. Klik på Hovedaktivitet-knappen og vælg virksomhedens hovedaktivitet fra listboksen vist herunder. Ved valg af en kode indsættes der for- Ver. 8.0, 1. udgave, maj

19 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration uden kode og typenavn også mærkning og indberetningskategori i de tilstødende felter til højre. (Disse 2 rulleliste felter er i øvrigt gjort søgbare i søgetilstand.) OBS! Samtidig hermed ændres angivelsen i feltet 'Omfattet af brugerbetaling' nederst på fanen, så den er i overensstemmelse med definitionen for den valgte hovedaktivitet. Ændring af hovedaktivitet. Når en bruger ændrer hovedaktivitet på fanen Virksomhed eller Landbrug, vises en besked om, hvad "Omfattet af brugerbetaling" er ændret til, jf. standardværdien for hovedaktiviteten. Branchekode: Klik på Branchekode-knappen og vælg virksomhedens branchekode fra listboksen (- udfyldes automatisk ved oprettelse af virksomhed fra CVR modulet). Adm. status: Vælg virksomhedens administrative status fra listboksen. Emne: Via dette felt kan virksomhederne grupperes efter bestemte emner/kategorier. Sek. sagsbeh.: Og vælg evt. en sekundær sagsbehandler. Godkendelsesdato 33: I dette felt indsættes automatisk godkendelsesdato for den første 33 godkendelsessag, der registreres for virksomheden på fanen Sagsoplysninger/Sag. Når en senere godkendelsessag tilføjes skal denne vælges manuelt via listboksen, som viser alle 33 godkendelsessager (sager med systemtypen 'Godkendelse 33'), der er gældende ud fra godkendelsesdato og udløbsdato på sagsfanen. I rapporten Tilsynsberetning optælles blandt andet årets godkendelsessager, registreret på fanen Sag. Se også NB herunder. Spildevandstilladelse: I dette felt indsættes på tilsvarende vis automatisk godkendelsesdato for den første spildevandsgodkendelsessag, der registreres for virksomheden på fanen Sagsoplysninger/Sag. Når en senere spildevandsgodkendelsessag tilføjes, skal denne vælges manuelt via listboksen, som viser alle spildevandsgodkendelsessager ( dvs. sager med systemtypen Spildevandsgodkendelse), der er gældende ud fra godkendelsesdato og udløbsdato på sagsfanen. Se også NB herunder. [Dato for revurdering af IPPC virksomhed]: Via rullelisten kan der vælges Revurdering, Revurdering ajourført eller Uden godkendelse, og efter klik på L-knappen til højre herfor, kan der i listboks vælges blandt sager med en godkendelsesdato, hvor sagstypen er en af disse godkendelsestyper. Feltet benyttes ved optælling af IPPC virksomheder i rapporten Tilsynsberetning. NB! Ved omdefinition i den fælles opsætning kan sagens godkendelsesdato (og de øvrige godkendelses-/tilladelses-/revurderingsfelter) ændres til indtastningsfelter, hvori selvvalgte datoer i stedet kan angives. Godkendelsesmyndighed: Her angives godkendelsesmyndighed for virksomheden. Feltet bruges i tilsynsberetningen vedrørende godkendelse af listevirksomheder. Tilsynsmyndighed: Her angives tilsynsmyndighed for virksomheden. Feltet bruges i tilsynsberetningen vedrørende tilsyn med listevirksomheder. NB! Vi har lavet to filer til opdatering af disse felter med staten som godkendelseseller tilsynsmyndighed for alle virksomheder med samme hovedaktivitetstype. Klik på dette link for at gå til ERFA hjemmesiden, hvor opdateringsfilerne kan hentes. CVR-nr: Angiv virksomhedens CVR-nr. Med knappen til højre for feltet kan du søge efter det (el. et P-Nr.) eller se data for CVR-nummeret i det Internet baserede Centrale Virksomheds Register på adressen Når feltet forlades foretages der et modulus-11 tjek af data i feltet. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

20 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration P-nr: Her indtastes virksomhedens CVR-P nummer. Tlf/Mobil/Fax: Angiv telefon-, mobil- og faxnummer her. EAN: Angiv virksomhedens eventuelle EAN nummer (European Article Number) her. adresse: Her kan du angive virksomhedens adresse. Hvis du anvender Microsoft Outlook som program, vil et klik på knappen til højre for feltet åbne Outlook vinduet for indtastning af en ny besked. Øverst i vinduet vil adressen fra GeoEnviron feltet være indsat som modtager adresse. Hjemmeside: Her kan virksomhedens Internet adresse angives. Internetsiden kan herefter åbnes i din Internetbrowser ved klik på knappen. Bemærkning: I dette felt kan angives en kort bemærkning om virksomheden. Omfattet af VOC: Vælg ja her, når virksomheden er omfattet af VOC bekendtgørelsen. VVM: Og marker her, hvis virksomheden er VVM-pligtig. Grønt regnskab: Vælg ja her, hvis virksomheden er omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab, og skriv regnskabsperioden i de to næste tekstfelter. Tilsynsfrekvens (mdr.) / Kat.: I disse felter vises virksomhedens tilsynsfrekvens angivet i måneder samt kategorisering, når dette er registreret for virksomheden på fanen Miljøoplysninger/Kategorisering ( knappen til højre herfor bringer dig til denne fane). Tilsynsfrekvens angivelsen anvendes også i forbindelse med brugen af knappen 'Næste tilsyn', der er placeret på fanen Tilsyn. Betaler adresse: Her vælger du betaler adressen. Standard indstillingen for felterne er sat til Virksomhed. Valget her bestemmer hvilken adresse der udtrækkes i forbindelse med brugerbetaling. Vælges Virksomhed hentes adressen fra hoveddata vinduet, og vælges Grundejer udtrækkes ejeren og dennes adresse fra det registrerede ejendomsnr. på fanen Ejend.-Ejeropl. Valget Kontaktadresse foretages på fanen Kontakter, hvor én registreret person/adresse kan angives som en betaleradresse. Miljøtekniske noter: Dette felt er et autofelt, der viser når der er registreret noter på fanen Miljøteknik/Noter. Åbent land: Autofelt, der indikerer om virksomheden er registreret til visning i modulet Åbent Land. Dette foretages på fanen 'Miljøoplysninger/Åbent land'. e-faktura: Marker når virksomheden ønsker e-faktura. Disse virksomheder trækkes ikke med ud i udtræk til økonomisystemer. I rapporten Fakturagrundlag er et tilsvarende e-faktura felt tilføjet som udvælgelsesfelt for dataudtrækkene. Omfattet af brugerbetaling: Her angives om virksomheden er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For at undgå utilsigtede ændringer skal en manuel ændring i feltet bekræftes i en dialogboks. Er angivelsen i feltet modsat hvad der er defineret for den valgte hovedaktivitet, vises et blåt udråbstegn til højre for feltet. NB! Vær opmærksom på, at ved ændring af hovedaktivitet for virksomheden, ændres angivelsen i 'Omfattet af brugerbetaling' automatisk (og uden dialogboks), så den bliver i overensstemmelse med definitionen, angivet for den valgte hovedaktivitetskode. OBS! Hvis du vil have at en virksomhed skal opkræves brugerbetaling er det altså Ver. 8.0, 1. udgave, maj

21 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration altafgørende at der er markeret i dette felt. Tidsforbrug i tilknytning til virksomheden (samt fakturérbare eksterne ydelser) registreres i modulet Tidsregistrering. Fanebladet Bi-aktiviteter I fanebladet Bi-aktiviteter kan du registrere alle de bi-virksomhedsaktiviteter, som finder sted på virksomheden altså udover hovedaktiviteten som du registrerede i feltet hovedaktivitet på foregående fane. Kodelisten disse to steder er den samme. Med knappen, som du finder i øverste højre side af fanen, kan du vælge visning af den fulde beskrivelse for de valgte typer. Under denne visning vil knappen bringe fanen tilbage til dens oprindelige udseende. Fanebladet Noter På fanebladet Noter registreres forskellige typer noter vedrørende virksomheden. OBS! Der kan kun oprettes en note af hver type pr. dato! Med knappen øverst til højre kan du skifte til en visning hvor notefeltet forstørres idet der kun vises data for én note ad gangen på fanen. Under denne visning vil knappen bringe fanen tilbage til dens oprindelige udseende. Fanebladet Miljøoplysninger Fanen Miljøoplysninger indeholder underfaneblade i et 4. niveau. Underfanen Kategorisering På fanen Kategorisering er det muligt at kategorisere de enkelte virksomheder. Fanen er skabt med et standardiseret grundlag for kategoriseringen af virksomhederne, der følger principperne i vejledningen om differentieret tilsyn. Hele den nederste del af fanen består af tjekfelter for alle de punkter som en kategorisering ifølge vejledningen skal vurderes på basis af. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte punkter vises i et pop-up vindue, når du peger med musen på et punkt. Når Ver. 8.0, 1. udgave, maj

22 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration alle punkter er gennemgået, indplaceres virksomheden manuelt ved hjælp af de to rullelistefelter 'Systematik og information' samt Lovlydighed øverst på fanen. Det er muligt at tilføje flere poster på fanen, så oplysninger om tidligere kategoriseringer kan bibeholdes. Og den sidste kategorisering vises automatisk øverst. Rapporten 'Aktive virksomheder pr. kategori' baserer sine beregninger på den sidste kategorisering af virksomheder og landbrug. Dato for kategorisering: Krævet felt. Angiv dato for kategoriseringen i dette felt. Tilsynsfrekvens (mdr.): Angiv virksomhedens fremtidige tilsynsfrekvens i måneder. Når data er registreret her vises de også i autofeltet med samme navn på fanen Virksomhed. Tilsynsfrekvens angivelsen anvendes i forbindelse med brugen af knappen 'Næste tilsyn' på fanen Tilsyn (- læs mere herom under beskrivelsen af denne fane). Systematik og information samt Lovlydighed: Kategoriseringen af en virksomhed foretages på basis af en bedømmelse af virksomhedens 'Systematik og information' samt Lovlydighed, hvor der begge steder kan vælges mellem 3 grader via rulleliste felter. Når felterne forlades beregnes virksomhedens niveau automatisk i feltet Niveau. Billedet af tabellen til højre på fanen viser retningslinjerne for niveauberegningen. Bemærkninger: Angiv evt. en bemærkning om tilsynsfrekvens eller kategorisering. Tjekfelter for de enkelte punkter: Gennemgå alle punkter og markér de relevante tjekfelter (når du peger med musen på et punkt vises en længere beskrivelse i et popup vindue). Efter punktgennemgangen, indplaceres virksomheden manuelt i de to rullelistefelter 'Systematik og information' samt Lovlydighed øverst på fanen. Underfanen Lokalisering På underfanen Lokalisering registreres virksomhedens lokalisering. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

23 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Underfanen Netværk På underfanen Netværk registreres hvilke miljø-netværk virksomheden er tilmeldt. Underfanen Miljøledelse På underfanen Miljøledelse registreres virksomhedens miljøcertifikater. I tjekfeltet Tilsynsrapport kan angives, at rækkens data udtrækkes i tillægsmodulet Tilsynsrapport. Kun én post kan markeres. Underfanen Åbent land På underfanen 'Åbent land' kan der defineres at virksomheden også skal vises i Åbent Land modulet, hvilket gøres ved at angive en brugstype. Dette er aktuelt når der ikke er kloakeret på ejendommen og data for tanke/minirenseanlæg for husholdningsspildevand skal registreres i Åbent Land modulet. Efter registrering på fanen samt genhentning af hovedposten fra databasen (med F5) vil der automatisk blive markeret i tjekfeltet 'Åbent land' på fanen Virksomhed. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

24 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Når der er registreret data øverst på 'Åbent land' fanen, og disse data er gemt, kan der hoppes til Åbent Land modulet med knappen, hvor yderligere data om spildevandsrensning kan registreres på fanen Status under hovedfanen Spildevand. Og på fanen Tank under samme hovedfane kan tanke/minirenseanlæg for husholdningsspildevand herefter registreres. Når der er tilføjet data her, vil hver tankpost vises med udvalgte data nederst på fanen 'Åbent land' i modulet Virksomhed (se billedet). Underfanen Risikobekendtgørelse På underfanen Risikobekendtgørelse kan der registreres oplysninger i henhold til risikobekendtgørelsen. I tilknytning hertil kan der i den nederste del af fanen indtastes et ubegrænset antal risikostoffer. OBS! Da denne fane indeholder 2 datavinduer skal data øverst på fanen gemmes før der kan tilføjes data om stoffer nederst. I det øverste datavindue kan der kun registreres én post, hvorimod der i det nederste datavindue - indeholdende stoffer - kan tilføjes et ubegrænset antal poster, og det samme stof kan registreres flere gange med forskellige produktnavne. Underfanen Større uheld Underfanen 'Større uheld' bruges til at registrere når større uheld har fundet sted på virksomheden. Underfanen Garantistillelse På underfanen Garantistillelse registreres virksomhedens evt. garantistillelse. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

25 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Fanebladet Matrikler På fanebladet Matrikler registreres virksomhedens matrikelnumre. En matrikel vist på fanen kan enten være en matrikel registreret direkte i tilknytning til lokaliteten eller være en reference til en matrikel, registreret i det centrale matrikelregister. I sidstnævnte tilfælde vises eventuelle registrerings- og afmeldingsdatoer for depotstatus plus angivelser af matriklens zone og status også (når der er data her). Matr.nr: Start med at indtaste selve matrikelnummeret i dette felt (max. 20 tegn). Hvis matriklen ønskes tilføjet i det centrale matrikelregister skal matrikelnummeret opbygges på følgende måde, og der må ingen steder adskilles med mellemrum, bindestreger eller andre specialtegn: et eller flere tal + evt. et eller flere små bogstaver (kun a-ø) Ejerlavskode: Indsæt herefter ejerlavet ved at klikke på L-knappen og vælge fra listboksen. Ved valg indsættes ejerlavskode og navn i de tilstødende felter. Uaktuel: Hvis matriklen er uaktuel for den pågældende virksomhed angives dette til sidst (eller på et senere tidspunkt) med et hak i dette felt. Tilføjelse af en matrikel til det centrale matrikelregister Hvis den registrerede matrikel allerede er tilføjet i matrikelregisteret vil det indikeres ved at der nu er tilføjet en knap til venstre for matriklen. Ved klik på denne knap åbnes modulet Matrikelregister med en visning af data for den pågældende matrikel. Hvis en registreret matrikel ikke er tilføjet i matrikelregisteret bliver det vist på to måder: a) Enten ved at der ingen knap er til venstre for matriklen, eller b) Ved at der er en knap (kopieringsknap) til venstre for matriklen Er der ingen knap til venstre for matriklen er det fordi denne matrikel ikke umiddelbart kan tilføjes i matrikelregisteret den overholder nemlig ikke de regler der er sat op for hvordan et matrikelnr. skal være sammensat (se vejledningen under feltet 'Matr. Nr.'). Er der er en knap til venstre for matriklen kan denne matrikel umiddelbart tilføjes i matrikelregisteret idet den overholder reglerne for hvordan et matrikelnr. i matrikelregisteret skal være sammensat. (Vises der en knap til venstre for matriklen, er den allerede tilføjet i matrikelregisteret). Tilføj matriklen til matrikelregisteret ved at klikke på knappen. Følgende vindue kommer nu frem på skærmen: Ver. 8.0, 1. udgave, maj

26 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Via dette vindue foretager du nu den endelige oprettelse af matriklen i matrikelregisteret - eller annullerer oprettelsen. Ved klik på knappen 'Opret matrikel' oprettes matriklen og du vender tilbage til fanen du kom fra. Et klik på knappen 'Opret og vis matrikel' opretter også matriklen, men åbner og viser samtidig matriklen i modulet Matrikelregister, hvor du herefter kan tilføje yderligere oplysninger om matriklen. Fanebladet Kortblad På fanebladet Kortblad kan lokaliteten registreres med x og y koordinater i tilknytning til forskellige koordinatsystemer. Koordinaterne anvendes når der integreres til eksterne GIS programmer, eller når GeoEnviron modulet Map anvendes. Ved tilknytning registreres lokalitetens centerkoordinater og eventuelle grænsekoordinater, hvis lokaliteten har en større udstrækning. Data kan indtastes direkte her på fanen - f.eks. når man har data fra GPS målinger. Disse data kan dog også tilføjes til databasen via et eksternt GIS program eller fra GeoEnviron Map modulet. Med det rette værktøj kan en lokalitets placering angives med klik på et kort. Når lokalitetsposten næste gang hentes fra databasen vises disse data på fanen (hvis lokaliteten allerede var valgt, så genhent med F5 tasten). Koordinatsystemstilknytningen og koordinatsætningen betyder at lokaliteten vises på et kort i forbindelse med integration til et eksternt GIS-system eller ved anvendelsen af GeoEnviron Map. Når data er indsat via disse programmer fraråder vi manuelt at ændre i data på fanen - anvend i stedet GIS programmet. Fanebladet Kontakter På fanebladet Kontakter er der mulighed for at tilknytte forskellige personer/firmaer, der har relation til virksomheden. Da adresser oprettes centralt som stamdata i systemet, skabes der blot referencer til og visning af adresseposterne her på fanen. Til den valgte person/firma på fanebladet Kontakter kan du nu tilknytte en eller flere adresseroller på underfanen Roller. Når Microsoft Outlook anvendes som program vil et klik på knappen til højre for feltet kalde Outlook vinduet for indtastning af en ny besked. I dette vindue vil adressen fra GeoEnviron være indsat som mailens modtager adresse. En af person/adresseposterne på fanen kan defineres som virksomhedens betaleradresse. Data for denne person/adressepost udtrækkes i rapporten Betaleradresser, når virksomheden er registreret som brugerbetalingspligtig på fanen Virksomhed. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

27 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Navn: Klik på knappen Navn og vælg en adresse fra det centrale adresseregister i listboksen. Herved indsættes adressens oplysninger i de grå felter (når data er registreret i felterne), og adressens nr. indsættes i det hvide felt. Det er også muligt at få oplistet adresser i listboksen via et dataopslag på et af adressefelterne - læs hvordan i basismanualens kapitel 'Intelligent kodehåndtering...'. Når du har valgt en person/adresse og eventuelt udfyldt nogle af de øvrige felter gemmes adresseoplysningen i databasen ved klik på Gem-knappen. Kan du ikke finde den person/adresse, du søger efter i den viste listboks, klikker du på Afbryd knappen, så der ikke indsættes en adresse i felterne. I stedet klikker du på denne knap: Tilknyt ny adresse: Med denne knap tilføjer du en ny person/adresse i systemet. Følgende vindue vises på skærmen: Ver. 8.0, 1. udgave, maj

28 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Indtast nu alle de oplysninger du har om personen/adressaten. Ved klik på knappen Adressekategori kan der vælges hvad det er for en type adresse der registreres. Klik afslutningsvis på knappen 'Gem adresse' hvorefter den nyindtastede adresse gemmes i den centrale adressedatabase. Desuden indsættes alle adresseoplysningerne i felterne på fanebladet Kontakter du kom fra. Vedligehold adresse: Et klik på knappen 'Vedligehold adresse' giver dig mulighed for at rette/vedligeholde den pågældende adresseposts data i et fuldstændig identisk vindue. Når du er færdig med dine rettelser klikker du på 'Gem adresse' knappen. Herved returnerer du til fanebladet Kontakter, der nu viser de ændrede data. Samtidig hermed er dine rettelser også blevet gemt i den centrale adressedatabase. Tip! Vinduerne der åbnes, når du vælger 'Tilknyt ny adresse' og 'Vedligehold adresse' er egentlig reducerede stamdata vinduer, da alle adresser lagres som stamdata i systemet. De kan findes under menupunktet 'Stamdata Fælles stamdata Diverse' og fanen Adresser/Adresser. Fanebladet Ejendom-Ejeropl. OBS! Denne og den næste fane 'Tidl. Ejer' vil kun vises når tillægsmodulet Ejendoms og Miljødata er installeret. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

29 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Fanebladet Ejendom-Ejeropl. anvendes til at tilknytte og vise ejendomsdata, der er importeret fra KMD's Ejendoms- og Miljø database eller BBR-registeret. Efter en import vises de nyopdaterede oplysninger for det valgte ejendomsnr. automatisk på fanen. OBS! Der kan kun tilknyttes et ejendomsnr. (altså én post på fanen) til hver virksomhed, der registreres. Fanebladets indtastningsfelter Kommunenr: Krævet felt. Angiv kommunenr. i dette felt. Ejendomsnr: Krævet felt. Skriv ejendomsnummer eller vejnavn (evt. første del heraf) i feltet og tryk på tab-tasten på tastaturet. Ejendommen vil herefter blive valgt eller en listboks vil vise de adresser, der matcher det indtastede. (Et klik på knappen Ejendomsnr. vil hente samtlige af kommunens adresser frem i listboksen.) Ved valg af ejendomsnr./adresse i listboksen indsættes og vises de importerede oplysninger i fanebladets gråtonede visningsfelter. Fanebladet Tidl. Ejer Når der importeres opdaterede oplysningerne fra Ejendoms- og Miljødatabasen, og disse oplysninger indeholder en ny ejer af ejendommen, overføres data om det gamle ejerskab til en anden tabel i databasen, som vises på denne fane. Ved klik på i-knappen vises et lille vindue, hvori du kan se hvornår posten for tidligere ejerskab er blevet oprettet i databasen - dvs. hvornår en nyimport af ejendomsoplysninger med oplysninger om nyt ejerskab af ejendomsnummeret på fanen Ejend.-Ejeropl. har foranlediget at en post om tidligere ejerskab er blevet oprettet i 'Tidligere ejere' tabellen i tilknytning til dette ejendomsnummer. Fanebladet Referencer Underfanen Lokaliteter Der er mulighed for at tilføje referencer til andre lokaliteter, der er registreret i GeoEnviron, så det fx er muligt at knytte en vandindvinding til et landbrug. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

30 Virksomhed - 1. niveau fanen Administration Ønsker du at se detaljer om en af de refererede lokaliteter, aktiveres højre for posten, og det modul der indeholder lokaliteten åbnes. knappen til 2. niveau fanebladet Sagsoplysninger Alle fanebladene, der ligger under 2. niveau-fanebladet Sagsoplysninger, er standard faner der forekommer i en række moduler. For en beskrivelse af disse faner henviser vi til manualen 'Miljøsager og tilsyn'. 2. niveau fanebladet Tilsyn Alle fanebladene, der ligger under 2. niveau fanebladet Tilsynsoplysninger, er ligeledes standard faner der forekommer i en række moduler. For en beskrivelse af disse faner henviser vi til manualen 'Miljøsager og tilsyn'. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

31 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Modulet Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Vi skal nu over og se på de faneblade (datavinduer), som ligger under 1. niveau fanebladet Miljøteknik, som vælges helt ude til højre i modulet. Under dette faneblad er fanebladene på 2. niveau rubriceret i en række delområder. 2. niveau fanebladet Produktion Fanebladet Produktion rummer en række underfaneblade, som vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Fanebladet Produktionsforhold Under fanebladet Produktionsforhold kan forskellige grundoplysninger omkring produktionsforholdene på virksomheden beskrives. Fanebladet Produktion Under fanebladet Produktion er der mulighed for at registrere oplysninger omkring hvilken produktion der foregår på virksomheden. Fanebladet Råvarer På fanebladet Råvarer registrerer du råvarer virksomheden anvender i produktionen. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

32 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Tilføjelser og ændringer i ver. 8 En råvare kan registreres flere gange for det samme år på fanen Råvarer. Fanebladet Hjælpestoffer Under fanebladet Hjælpestoffer registreres de hjælpestoffer virksomheden anvender i forbindelse med dens produktion. Fanebladet Restprodukter Under fanebladet Restprodukter er der mulighed for at registrere oplysninger omkring restprodukter i forbindelse med produktionen. Fanebladet Oplag af affald Under fanebladet 'Oplag af affald' er der mulighed for at registrere virksomhedens oplag af affald. En affaldsfraktion kan registreres flere gange med samme beholdertype (og forskellig beskyttelse). Fanebladet Faciliteter iøvrigt Under fanebladet 'Faciliteter iøvrigt' er der mulighed for at registrere andre forhold iøvrigt i tilknytning til produktionen. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

33 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik 2. niveau fanebladet Ressourcer Øverst på 2. niveau fanebladet Ressourcer kan virksomhedens samlede ressourceforbrug registreres. Herudover rummer fanen underfanebladene Varme, Vand og El, hvor forbruget på de 3 områder kan specificeres. I modsætning til de generelle regler er det dog ikke nødvendigt at registrere noget øverst på fanen for at kunne registrere data på underfanerne. Fanebladet Varme På fanebladet Varme kan varmeforbruget fordeles på de forskellige energityper. Fanebladet Vand På fanebladet Vand kan vandforbruget fordeles på forskellige procestyper. Fanebladet El På fanebladet El kan el-forbruget fordeles på forskellige procestyper. 2. niveau fanebladet Emissioner Fanebladet Emissioner bruges til registrering af virksomhedens emissionsforhold på underfaneblade. Fanebladet Luftemissioner (P) På fanen 'Luftemissioner (P)' registreres luftemissionsforholdene for de forskellige punktkilder på virksomheden. Desuden kan der på de underliggende faner registreres processer og målinger/beregninger i tilknytning til hver emissionspost øverst på fanen. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

34 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Underfanen Processer På underfanen Processer (se billedet herover) kan de enkelte processer beskrives i tilknytning til de enkelte emissionsposter på fanen ovenover. Underfanen Målinger og beregninger På underfanen 'Målinger og beregninger' kan der registreres adskillige målings/beregningsposter i tilknytning til hver punktkildepost på fanen ovenover. Og på den nederste fane, fanen Data, kan der registreres en række poster med målings- eller beregningsdata i tilknytning til hver enkelt målings/beregningspost. Der er således tale om underordnede data i 2 niveauer i tilknytning til hver punktkildepost. Underfanen Data På underfanen Data kan en række dataposter registreres i tilknytning til hver målings/beregningspost på fanen ovenover. OBS! Når data i rulleliste felterne Enhed gemmes i databasen, sker det med koder fra kodetabellen/fanen Måleenheder i stamdata for Prøve/Analyse. Dette giver os mulighed for evt. at lave en omregning af mængdeangivelserne til andre enheder. Fanebladet Luftemissioner (A&D) På fanen 'Luftemissioner (A&D)' registreres virksomhedens luftemissionsforhold for arealer og diffuse kilder. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

35 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Desuden kan der på fanen umiddelbart herunder registreres adskillige målings/beregningsposter i tilknytning til hver emissionspost. Og endelig kan der på den nederste fane registreres en række poster med data fra målinger/beregninger i tilknytning til hver enkelt målings/beregningspost på fanen ovenover. Der er således tale om underordnede data i 2 niveauer for hver emissions post. Underfanen Målinger og beregninger På underfanen 'Målinger og beregninger' registreres en ny målings/beregningspost (i tilknytning til den relevante emissionspost på fanen ovenover) hver gang nye data foreligger herfor. Data tilføjes i fanen herunder. Underfanen Data På underfanen Data tilføjes dataposter til den nytilføjede målings/beregningspost på fanen ovenover. Data på denne fane tilføjes på samme måde som på underfanen Data under fanebladet 'Luftemissioner (P)' - så se evt. denne beskrivelse. OBS! Også her gemmes data for enheder med koder fra Prøver/Analyser. Fanebladet VOC Under fanebladet VOC kan virksomhedens udledning af flygtige organiske stoffer (VOC) registreres. Underfanen Rubricering På underfanen Rubricering angives virksomhedens VOC aktiviteter via listboks. Aktiviteternes emissionsgrænseværdi (i mg/m 3 ) vises i feltet Emissionstærskel, men en lokal emissionsgrænseværdi kan angives på fanen. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

36 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Underfanen Massebalance På underfanen Massebalance kan informationer omkring virksomhedens håndtering af flygtige organiske opløsningsmidler registreres. Underfanen Periodeoversigt På underfanen Periodeoversigt summeres for hvert år og totalt for alle år virksomhedens samlede mængder for input, output og emission af alle de stoffer, der er registreret på underfanen Massebalance. Fanebladet Støj Under fanebladet Støj kan forskellige kilder til støj på virksomheden registreres. Og på den underliggende fane 'Links til rapporter' kan der registreres en post med links i tilknytning til hver enkelt støjkildepost. Underfanebladet Links til rapporter På underfanebladet 'Links til rapporter' (se billedet ovenfor) kan yderligere oplysninger om virksomhedens støjkilder registreres. Da data knyttes som underordnede data til de enkelte poster på fanen ovenover, markeres støjkildeposten først her, hvorefter data tilføjes på underfanen 'Links til rapporter'. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

37 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Fanebladet Andre emissioner På fanen 'Andre emissioner' er det muligt at registrere andre typer emissioner på virksomheden. I tilknytning til hver af disse emissionsposter kan der på fanen herunder registreres en post med links til en rapport med målinger, en rapport med beregninger samt bemærkninger hertil (altså på tilsvarende vis som på Støj-fanen). Underfanebladet Links til rapporter På underfanebladet 'Links til rapporter' (se billedet ovenfor) kan der til hver emissionspost registreres en post med yderligere oplysninger og links. Da data knyttes som underordnede data til de enkelte emissionsposter på fanen ovenover, markeres posten først her, hvorefter data tilføjes på underfanen 'Links til rapporter'. 2. niveau fanebladet Spildevandskrav På 2. niveau fanebladet Spildevandskrav registreres der øverst på fanen oplysninger om de enkelte spildevandskrav, der er gældende for virksomheden. Her er det muligt at tilføje et ubegrænset antal spildevandskrav-poster. Et spildevandskrav kan bl.a. beskrives med en reference til en spildevandsgodkendelse (registreret på fanen Sag). Når data er gemt i databasen kan forskellige deloplysninger registreres i tilknytning til de enkelte spildevandskrav på de fire underfaneblade Processer, Stoffer, Kontrol og Udledning (- data på de underliggende faner kobles altså som underordnede data til de enkelte spildevandskrav-poster øverst på fanen). Fanebladet Processer Under fanebladet Processer (se billedet ovenfor) registreres virksomhedens spildevandsproducerende processer samt hvilke rensningsmetoder der anvendes ved rensning af spildevandet, etc. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

38 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Fanebladet Stoffer På fanebladet Stoffer kan der - i tilknytning til den valgte spildevandskravpost - registreres kravværdier for et ubegrænset antal stoffer. OBS! Feltet Enhed er et kodefelt, selvom det ikke har en knap til kald af listboks. Brug tastaturgenvejen Alt+L til at åbne listboksen. Fanebladet Kontrol På fanebladet Kontrol er der mulighed for at registrere en eventuel spildevandskontrol i tilknytning til det valgte spildevandskrav. På fanen kan der indtastes data om kontrolperiodens start- og slutdato, om prøvetagningsplan er modtaget, virksomhedens antal kontrolprøver, antallet af egne kontrolprøver samt en bemærkning. OBS! Der kan kun registreres en post pr. spildevandskrav på fanen. Fanebladet Udledning Under fanebladet Udledning registreres virksomhedens udledning af spildevand i tilknytning til det valgte spildevandskrav. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

39 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik 2. niveau fanebladet Spildevand Under 2. niveau fanebladet Spildevand registreres virksomhedens spildevandsbehandling på underfaneblade. OBS! Denne fane plus dens underfaner skjules automatisk når tillægsmodulet Spildevand er installeret (- hvorved en ny lodret Spildevandsfane vises i 1. niveau). Fanebladet Behandlingsfaciliteter På fanen Behandlingsfaciliteter kan virksomhedens behandlingsfaciliteter registreres. Fanebladet Slambehandling På fanen Slambehandling kan virksomhedens slambehandling registreres. Fanebladet Prøvetagningssteder På fanen Prøvetagningssteder kan forskellige prøvetagningssteder for spildevandsprøver (som der evt. refereres til i forbindelse med import af data for spildevandsprøver) registreres for virksomheden. 2. niveau fanebladet Tankanlæg Under 2. niveau fanebladet Tankanlæg registreres oplysninger om virksomhedens olieog kemikalietanke, udskillere og sandfang. Det rummer således 3. niveau fanebladene Tanke, Udskillere, Sandfang og Jordvarmeanlæg. Størsteparten af registreringerne af disse poster foretages dog i modulet Tankanlæg, som også følger med et køb af modulområdet Tilsyn (- se en nærmere beskrivelse af dette modul i manualen 'Modulet Tankanlæg'). Selve oprettelsen af poster foretages dog her på fanerne. Funktionaliteten på de 4 faner er identisk, så den beskriver vi samlet lidt senere. Men lad os først se på de enkelte faner: Ver. 8.0, 1. udgave, maj

40 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Fanebladet Tanke Om anvendelse af fanen, se afsnittet 'De 4 faners funktionalitet' herunder. Fanebladet Udskillere Om anvendelse af fanen, se afsnittet 'De 4 faners funktionalitet' herunder. Fanebladet Sandfang Om anvendelse af fanen, se afsnittet 'De 4 faners funktionalitet' herunder. Fanebladet Jordvarmeanlæg Om anvendelse af fanen, se afsnittet 'De 4 faners funktionalitet' herunder. De 4 faners funktionalitet Funktionaliteten på de 4 faner Tanke, Udskillere og Sandfang er identisk, så vi beskriver dem samlet. Og når begrebet poster anvendes i den følgende beskrivelse, menes altså både tank-, udskiller-, sandfangs- og jorvarmeanlægsposter. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

41 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Oprettelse af nye poster Nye poster kan oprettes direkte på de 4 underfaner Tank, Udskiller, Sandfang og Jordvarmeanlæg (eller i modulet Tankanlæg) ved at angive et Id i fanens Id felt, f.eks. 01, 02, 03, etc. (Dette Id behøver end ikke at være entydigt, idet der automatisk genereres et bagvedliggende løbenr., så Id'et kan altså også efterfølgende ændres). Flere rækker kan tilføjes med Indsæt-knappen. Når fanens data er gemt kan detailoplysninger for de enkelte poster registreres i modulet Tankanlæg. Det gøres ved at klikke på knappen for enden af en post. Herved kaldes den pågældende post frem i modulet Tankanlæg, hvor yderligere data om posten så kan tilføjes. Data i alle de gråtonede felter på de 4 underfaner er således oplysninger, som hentes fra de registrerede oplysninger for de enkelte poster i modulet Tankanlæg. Det samme gør data for tjekfelterne Afblændet og Fjernet på fanen Tanke, idet data her kommer fra felterne 'Afblændet, dato' og 'Fjernet, dato' i Tankanlæg modulet. Er detailoplysningerne lige tilføjet i modulet Tankanlæg, vil oplysningerne ikke vises i de gråtonede felter på de 4 underfaner når du vender tilbage til det modul, hvor du oprettede posten - ikke før du trykker på funktionstasten F5 på dit tastatur, så du genhenter hovedposten fra databasen. OBS! Hvis du starter med at tilføje en post på en af underfanerne, gemmer og derefter hopper til modulet Tankanlæg, hvor du indtaster detailoplysninger og gemmer disse, beholder dette modul åbent men nu går tilbage til modulet Virksomhed, Landbrug, etc., hvor du tilføjer flere poster på en af de tre faner og gemmer, og derefter igen hopper til modulet Tankanlæg, så vil de nye poster heller ikke vises i dette modul før hovedposten er genhentet med F5. Hent/overflyt en registreret post til den aktive lokalitet Når data for en post skal tilføjes på en af de 4 underfaner Tank, Udskiller, Sandfang og Jordvarmeanlæg er der også mulighed for at vælge at overflytte en af de eksisterende poster, der er knyttet til en anden lokalitet. Det gøres ved at klikke på specialknappen øverst på fanerne, f.eks. 'Hent registreret tank til aktuel lokalitet'. Ved aktivering af denne knap åbnes en listboks, der enten viser en oversigt over alle registrerede tanke, udskillere eller sandfang i systemet: OBS! Der skal ikke indsættes en ny tom post før brug af denne facilitet! Ver. 8.0, 1. udgave, maj

42 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Efter valg af en post i listboksen og et klik på OK-knappen, overflyttes alle data for den valgte, eksisterende post til den aktuelle lokalitet (virksomhed, landbrug, åbent land post eller jordforurening). Allerede ved forladelse af vinduet ændres og gemmes data altså i databasen. OBS! Brug af denne knap på fanerne indebærer altså, at registreringen af den valgte tank, udskiller eller sandfang (med alle tilknyttede data) fjernes fra den lokalitet, den er tilknyttet. I stedet flyttes og tilknyttes posten til den lokalitet, der er valgt i det modul hvor overflytningen foretages. For udskilleres vedkommende gælder desuden, at evt. bi-referencer - f.eks. foretaget på fanen Processer under Spildevand i modulet Virksomhed, eller på fanen 'Befæst. arealer' i modulet Åbent Land - samtidig slettes. Hvis man stadig ønsker at det skal fremgå af den gamle lokalitet, at der har været tilknyttet disse oplysninger, må man tilføje en bemærkning herom på en notefane. 'Hent registreret tank til aktuel lokalitet' knappen er således specielt tænkt anvendt i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, som har overtaget bygninger og arealer fra en tidligere (nu lukket eller flyttet) virksomhed. Sletning af en post Registrerede poster kan ikke slettes direkte fra de 4 underfaner Tank, Udskiller, Sandfang og Jordvarmeanlæg. Forsøg herpå giver en fejlmeddelelse lig denne: Når en post ønskes slettet skal du altså først hoppe til den pågældende post i modulet Tankanlæg. Det gøres via knappen for enden af posten. I modulet Tankanlæg slettes så først alle underordnede detaildata til post en, og herefter slettes selve posten på sædvanlig vis; altså ved at give den fokus, og herefter klikke på Slet-knappen samt på Gem-knappen. Hvis det fx er en tankpost der ønskes slettet, så slettes først alle detaildata om tanken, registreret på fanerne Inspektion, Skader og Renovation, og herefter slettes tankposten. Og hvis det er en udskiller eller et sandfang, der ønskes slettet, så slettes først alle evt. tømninger registreret på underfanen i tilknytning til posten. OBS! Når du sletter en post, slettes alle data for den pågældende post samt alle evt. bi-referencer til posten foretaget på specialfaner - f.eks. referencer til udskillere på fanen Processer under Spildevandskrav i modulet Virksomhed eller på fanen 'Befæst. arealer' i modulet Åbent Land. 2. niveau fanebladet Prøver På 2. niveau fanebladet Prøver kan du registrere og se oplysninger omkring prøvetagning på virksomheden. Ved elektronisk spildevandsindlæsning indlægges data for spildevandsprøver under denne fane. (OBS! Når tillægsmodulet Spildevand er installeret, vises disse prøver dog også på en fane i dette tillægsmodul). Hovedoplysningerne for de enkelte prøver registreres/importeres på dette faneblad, mens detailoplysninger for prøverne indtastes/importeres i de underliggende og datamæssigt underordnede faner Analyser, Prøveegenskaber, Udtagning og Kortblade. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

43 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Ekstra prøver tilføjes ved klik på Indsæt-knappen når fokus er på prøvefanen. Når flere prøveposter er tilføjet på fanen, vises et rullepanel i højre side. Når Prøve/Analyse modulet er installeret og prøveposten er gemt, kan der med knappen til højre for feltet Prøvenr, hoppes til visning af prøven i dette modul. Fanebladet Analyser Under fanebladet Analyser registreres prøvens analyseresultater. Ved hjælp af Indsætknappen kan der tilføjes ekstra poster på fanen. OBS! Vær opmærksom på at 5 af felterne på denne fane er kodefelter, selvom dette ikke vises med knapper. Det drejer sig om felterne Parameternavn, Attr., Enhed, Metode og Sted. Kald listboksen når fokus er i feltet med tastaturgenvejen Alt+L Fanebladet Prøveegenskaber Under fanebladet Prøveegenskaber har du mulighed for at registrere ekstra oplysninger om den pågældende prøve. Fanebladet Udtagning Under fanebladet Udtagning kan der registreres flere grunddata om den pågældende prøve samt oplysninger om prøveudtagningen. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

44 Virksomhed - 1. niveau fanen Miljøteknik Fanebladet Kortblade Under fanebladet Kortblade kan du registrere stedet for prøvetagningen på et eller mange kortblade/koordinatsystemer. 2. niveau fanebladet Noter Under 2. niveau fanebladet Noter kan du tilføje noter, der vedrører alle dele af den miljøtekniske beskrivelse. Fanebladet fungerer på samme måde som de andre notefaneblade, så for en yderligere beskrivelse henviser vi til kapitlet 'Modulet Virksomhed - 1. niveau fanen Administration' samt afsnittet '2. niveau fanebladet Virksomhedsoplysninger', 'Fanebladet Noter'. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

45 Modulområdets stamdata Modulområdets stamdata Dette kapitel er en ganske kort præsentation af modulområdets stamdata. For yderligere information om de stamdata, der er relevante i forbindelse med anvendelse af modulerne, henviser vi til manualen: Superbruger Information. Generelt om modulområdets stamdata Mange af de stamdata der anvendes af modulet Virksomhed anvendes også i modulet Landbrug. Det gælder bl.a. alle de stamdata, der bruges under hovedfanen Administration. Men under hovedfanen Landbrugsteknik i modulet Landbrug genanvendes der også en del stamdata fra virksomhedsmodulet; Procestyper, Stofgrupper, Stoffer, Støjkilder, Aktiviteter (udledning) og Recipienter. Og disse stamdata kan kun defineres under stamdata for Virksomhed. Samtidig har modulet Landbrug sine egne specielle stamdata, der anvendes i den landbrugstekniske del. Her drejer sig om følgende stamdata, som kan findes under menupunktet Stamdata Landbrug samt hovedfanen Landbrugsteknik: Aftaletype, Anlægsart, Dyretype, Udspredningstype, Vegetationstype, Parameter, Anvendte stoffer, Staldsystem, Vægtkorrektion og Udledningsaktiviteter. Modulet Åbent Land har også sine egne specielle stamdata. Her drejer det sig om følgende stamdata, som kan findes under menupunktet 'Stamdata Åbent land': Rensning, Tanktype, Arealanvendelse, Indsats, Brugskode, Tømningsfirma, Aflæsningssted, Hydrologisk reference og Distrikter. Desuden anvender modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land - henholdsvis under fanebladene a) Miljøteknik, b) Landbrugsteknik og c) Spildevand/Prøver stamdata, der stammer fra modulet Prøve/Analyse, og som kun kan defineres der. Det drejer sig om følgende stamdata: Prøvetyper, Laboratorier, Parameterenheder, Analyse attributter, Måleenheder, Analysemetoder og Analysested. Alle faner vedrørende sager og tilsyn i de 3 moduler er standardfaner, der anvender de fælles stamdata herfor. Og på fanerne Matrikel, Kortblad og Kontakter, der ligeledes er standardfaner, benyttes følgende fælles stamdata for systemet: Ejerlav, Kortblade, Koor. kilde og Adresser samt matrikler fra matrikelregisteret. Fælles stamdata En stor del af de stamdata modulområdet benytter, deler det med de andre GeoEnviron moduler. Du finder disse stamdata i 4 menupunkter under menuoverskriften 'Stamdata Fælles stamdata' - henholdsvis menupunkterne Diverse, Tilsyn, 'Sag og Journal' samt Matrikler (som er stamdata for grundmodulet Matrikelregister). I vinduet for diverse fælles stamdata finder du - under fanebladet 'Adm. enheder/navn adm. enheder' - navnedefinitionen på 4 af kodeliste-knapperne i de 3 modulers hoveddata vinduer. Disse felter kan nemlig omdøbes og anvendes til registrering af andre ting. Det drejer sig om felterne: Amt, Kommune, Opland og Projekt. I dette vindue finder du også - under fanen Adresser/Adresser - det centrale adresseregister, hvor ændringer i adresseoplysninger skal foretages. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

46 Modulområdets stamdata Vinduet med diverse fælles stamdata er rubriceret med faneblade i to niveauer. Under et andet faneblad, 'Typer & koder/sagsmedarbejdere', defineres de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. Her er der i øvrigt mulighed for at gøre en sagsbehandler inaktiv, hvilket betyder at han/hun kun vil optræde i Init./Sagsbehandler listbokse i forbindelse med søgning. Endelig er det også her - under fanen 'Typer & koder/lokalitetstyper' du har mulighed for at oprette nye lokalitetstyper. Her bestemmer den system-type, som du knytter til definitionen af en lokalitetstype, i hvilket modul lokalitetstypen kan vælges. Modulområdets 3 moduler har systemtyperne: Virksomhed, Landbrug og Åbent land. Læs mere om de fælles stamdata I manualen Superbruger Information kan du finde en nærmere gennemgang af de fælles stamdata (samt af andre definitioner og anden funktionalitet for modulområdet), men de fælles stamdata for sags- og tilsynsområdet er beskrevet mere indgående i manualen Miljøsager og tilsyn, hvori der også kan læses om de særlige sagstypedefinitioner, der retter sig specielt mod modulet virksomhed eller modulet landbrug. Ver. 8.0, 1. udgave, maj

47 Basisfunktioner på modulernes data Basisfunktioner på modulernes data Fotos I dette kapitel vil vi se på, hvordan GeoEnviron basisfunktioner kan anvendes på modulernes data. Med hjælpeværktøjet Fotos kan du knytte fotos, tekniske tegninger eller andet billedmateriale til de enkelte virksomheder/landbrug/bebyggelser, eller du kan registrere billederne som utilknyttede elementer i billedarkiv databasen. Billeder, som skal tilknyttes, skal være i billedformaterne.bmp,.jpg eller.gif. Fotoarkivet kan vælges ved hjælp af værktøjslinjen og dette ikon vælge Fotos ved hjælp af menupunktet: Dokumentation Fotos.. Men du kan også Vil du knytte et billede til en virksomhed/et landbrug, gør du sådan her: Vælg eksempelvis en virksomhed i modulet Virksomhed Vælg herefter Fotos med menupunktet Dokumentation Fotos eller ved hjælp af knappen på værktøjslinjen. (Fotoarkivet kommer nu frem på skærmen med et tomt datavindue.) Klik på Indsæt-knappen (vinduet renses for indhold men tilknyttes virksomheden i feltet Lokalitet) Skriv et navn på fotoet i feltet Foto Udfyld felterne Fotograf, Beskrivelse og 'Data for foto' eller lad være, de er valgfrie at udfylde. Klik på knappen Stinavn og klik dig ned gennem mappestrukturen til det billede (i formatet.bmp,.jpg eller.gif.), som du vil registrere. Klik på billedets filnavn og vælg Åben. Feltet udfyldes nu med den valgte dokumentsti, og billedet vises til højre i vinduet (Klik på tekstknappen Lokalitet, hvis du vil ændre lokalitetstilknytningen, eller klik på tekstknappen Undersøgelse, hvis du vil knytte billedet til en undersøgelse fra Feltundersøgelsesmodulet) Ver. 8.0, 1. udgave, maj

48 Basisfunktioner på modulernes data Klik på tekstknappen Kilde, hvis du vil angive en litteraturkilde Klik på Gem-knappen, så din indtastning bliver gemt Når du gemmer får fotoet tildelt en nummer i billedarkivet. Dette nummer kan du se i det nedsænkede felt øverst til venstre i vinduet. Du kan læse mere om registrering og håndtering af fotos i basismanualen, under kapitlet og afsnittet 'Hjælpeværktøjerne Fotos'. Litteraturkilder I hjælpeværktøjet Litteraturkilder har du mulighed for at henvise til litteraturkilder, der er relevante for den enkelte lokalitet (virksomhed/ landbrug/bebyggelse). Litteraturkilder kan vælges ved hjælp af værktøjslinjen og dette ikon vælge menupunktet: Dokumentation Litteraturkilder pr. lokalitet., eller ved at Er der ikke knyttet nogle litteraturhenvisninger til lokaliteten, vil vinduet imidlertid være helt gråt når du åbner det. Du tilføjer en litteraturkilde på følgende måde: Vælg eksempelvis en virksomhed i modulet Virksomhed Vælg herefter Litteraturkilder med menupunktet 'Dokumentation Litteraturkilder pr. lokalitet' eller ved hjælp af knappen på værktøjslinjen. Klik på Indsæt-knappen Klik på knappen Kildenr. og vælg en litteraturkilde fra listboksen Tilføj eventuelt supplerende bemærkninger i feltet Bemærkninger Klik på Gem-knappen, så din indtastning bliver gemt Du kan tilføje et ubegrænset antal litteraturkilder på denne måde, og de vil alle blive knyttet til den lokalitet, du har fremme på skærmen, når du vælger menupunktet Litteraturkilder. Tilføjer du mere end en litteraturkilde til en lokalitet, udstyres vinduet med et rullepanel i højre side, som du kan vælge med. Ny litteraturkilde: Ønsker du at tilføje en ny litteraturkilde, som du kan referere til, kan dette gøres i vinduet der åbnes med menupunktet: Dokumentation Litteraturkilder. Klik her på Indsæt-knappen, indtast oplysninger om den nye litteraturkilde (mindst alle Ver. 8.0, 1. udgave, maj

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Modulområdet Tilsyn Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Kort introduktion til modulerne... 9 Modulernes historie...9 Hovedposter i

Læs mere

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Modulområdet Tilsyn GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Kort introduktion til modulerne... 10 Modulernes historie...10

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Recipient MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Materialet og dets

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Afstand til boliger > 100 m 20-100 m < 20 m. Administrativ enhed (niveau 3) i modulets hoveddata vindue

Afstand til boliger > 100 m 20-100 m < 20 m. Administrativ enhed (niveau 3) i modulets hoveddata vindue Tilsynsrapport for miljøtilsyn Vi har den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 på på,. Virksomhedens navn, adresse, postnr. og postdistrikt

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Indhold. GeoEnviron 7.5 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8

Indhold. GeoEnviron 7.5 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Modulområdet Tilsyn GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Kort introduktion til modulerne... 9 Modulernes historie...9

Læs mere

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 Modulområdet Jordflytning Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn Miljøafdelingen Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn Landbrugets navn i modulets hoveddata vindue Landbrugets adresse i modulets hoveddata

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Modulet Tankanlæg. Modulet_Tankanlæg_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 03-08-11

Modulet Tankanlæg. Modulet_Tankanlæg_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 03-08-11 Modulet Tankanlæg Modulet_Tankanlæg_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Materialet

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

gennemgang af diverse ting

gennemgang af diverse ting referat gennemgang af diverse ting Zoom-funktion Det er muligt at ændre zoom på sit skærmbillede. Det gøres under personlig opsætning, hvor I kan indsætte tal, som kan deles med 128 dvs. 1024,1152,1280

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug 1. OPSÆTNING AF STAMDATA I GEOENVIRON... 2 1.1 KONTROLPUNKTER... 2 1.2 KONTROLPROGRAM... 3 1.3 TERMINALER... 5 1.4 FUNKTIONALITET PÅ TERMINAL... 5 1.5 OVERBLIK/REDIGERING AF BOGMÆRKER TIL TILSYNSRAPPORTER...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Modulområdet Råstofindvinding. Modulområdet_Råstofindvinding_v65_1udg_Beta,pdf.docAntal sider: 106 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Råstofindvinding. Modulområdet_Råstofindvinding_v65_1udg_Beta,pdf.docAntal sider: 106 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Råstofindvinding Modulområdet_Råstofindvinding_v65_1udg_Beta,pdf.docAntal sider: 106 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Møde i tilsynsgruppen

Møde i tilsynsgruppen Møde i tilsynsgruppen Referat fra mødet den 18. oktober 2004 DELTAGERE Hanne Helligsø - Aalborg Kommune Pia Mathiasen - Aalborg Kommune Thomas Jørgensen - Hillerød Kommune John Farr - Københavns Amt Thomas

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynsrapport for miljøtilsyn Tilsynsrapport for miljøtilsyn Vi har den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 på på,. Landbrugets navn, adresse, postnr. og postdistrikt

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_73_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 27 Udskrevet d

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_73_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 27 Udskrevet d Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_73_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 27 Udskrevet d. 04-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos Erfa-møde Virksomhed Referat fra møde den 12. juni 2003 Info fra Geokon Nye faciliteter i GeoEnviron 4.2 Som indledning præsenteres Geokon nogle af de nye faciliteter, som er blevet indført i virksomhedsmodulet

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06

Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06 Modulområdet Vandindvinding Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.4.1 Dato: 11.04.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Tekniske ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07

Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07 Opsætning af modulområdet Tilsyn MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Materialet

Læs mere

Vejledning af Web Tømning af olieudskillere

Vejledning af Web Tømning af olieudskillere Vejledning af Web Tømning af olieudskillere Dato: 24. januar 2011 Indledning Forudsætningen for at anvende web-modulet er, at kommunen har oprettet lokaliteter, olieudskillere og evt. sandfang, der skal

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere