Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Benzylpenicillin (penicillin G) Sebastian von Huth, 6. sem. efterår 08 Farmakologi vendespil til tema A+B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Benzylpenicillin (penicillin G) Sebastian von Huth, 6. sem. efterår 08 Farmakologi vendespil til tema A+B"

Transkript

1 Farmakologi vendespil til tema A+B Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Piperacillin Benzylpenicillin (penicillin G) Tazobactam Dicloxallin Vancomycin Ampicillin Cefuroxim Amoxicillin Cefriaxon Mecillinam Aztreonam Amoxicillin Meropenem Clavulansyre Erythromycin Side 1 af 10

2 Farmakologi vendespil til tema A+B Virker på Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp. og en del stammer af Proteus sp., E. coli og Enterobacter sp., som er resistente over for ampicillin Smalspektret penicillin, i.v. Piperacillin kombineret med tazobactam, som hæmmer β-lactamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med piperacillins, men omfatter desuden β-lactamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er piperacillinfølsomme. Virker baktericidt på bakterier i vækstfasen. Stofferne hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg på et trin, der ligger før β- lactamantibiotikas hæmningssted Smalspektret penicillin, p.o. Penicillinasestabilt penicillin Cephalosporin, 2. generations. Moderat aktivitet mod Gram+, god potens mod Gram- Penicillin med udvidet spektrum Cephalosporin, 3. generations. Hæmmer opbygning af peptidoglykanlaget Penicillin med udvidet spektrum Monobactam. Kun effektiv mod Gram negative aerobe stave eks. Pseudomonas, Neisseria meningitidis og Haemophilus influenzae. Ingen effekt på Gram positive eller anaerobe organismer. Penicillin med overvejende virkning på gramnegative stave Carbapenem. Bredt spektrum. Aerobe og anaerobe Gram positive og Gram negative organismer. Behandling for seriøse infektioner (sepsis og meningitis). Penicillin kombineret med penicillinasehæmmere Makrolid. De bindes reversibelt til 50S delen af bakteriernes ribosomer, blokerer transpeptideringen. Effektiv mod Gram positive bakterier og spirokæter, Kun effektiv ved nogle få Gram negative (N.gonorrhoea, H.influenzae Mycoplasma pnemoniae, Legionella sp. Samt nogle klamydia inf.) Penicillin kombineret med penicillinasehæmmere Side 2 af 10

3 Farmakologi vendespil til tema A+B Azithromycin Fusidin syre Tetracyclin Klindamycin Gentamycin Rifampicin Kloramphenikol Isoniazid Metronidazol Pyrazinamid Ciprofloxacin Ethambutol Sulfamethizol Trimethoprim Side 3 af 10

4 Farmakologi vendespil til tema A+B Forhindrer bindingen af RNA til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, således at proteinsyntesen blokeres. Fusidin virker bakteriostatisk. Makrolid. Mindre aktiv mod Gram positive, men udviser god effekt mod H.influenzae, Legionella sp. Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og blokerer transpeptidationen, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Den reversible binding bevirker, at både makrolider og clindamycin får bakteriostatisk virkning. Binder og blokerer DNA Afhængig af RNA-polymeraser Bactericid effect. NB. Misfarvning af sekreter TB-specifik. Inhibition af mycol syre syntese (cellevæg) Bacteriostatisk/bakteriocid effect 6 mdr. behandling TB specifik,3 mdr. behandling. Ukendt funktion. TB specifik. Inhibition af mycol syre syntese (cellevæg). Bacteriostatisk effekt 3 mdr. behandling Binder til forskellige sites på bakterielle ribosomer (30S) og stopper proteinsyntese. Effekt hovedsagligt bakteriostatisk. Tetracykliner chelerer metal ioner (Ca2+, Magnesium, jern, aluminium) og danner non-absorberbare komplekser. Altså skal stoffet ikke indtages med mælkeprodukter. Aminoglykosid. Transporteres aktivt over bakteriecellemembranen og bindes til 30S-delen af ribosomerne, hvorved der vil ske en fejllæsning af mrna med defekte nysyntetiserede proteiner til følge. Bindingen er irreversibel, således at aminoglykosiderne er baktericide. Bruges kun til seriøse infektioner pga. hæmtologisk toksitet. Bakteriostatisk. Bakteriocidt for Haemophilus influenzae Bivirkninger: Alvorlig idiosynkratisk knoglemarvsdepression medførende pancytopeni. Passerer cellemembranen og trænger ind i mikroorganismerne. I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes det til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene. Fluorkinolon er et bredspektret syntetisk fremstillet antibiotikum af familien kinoloner. Disse virker ved at hæmme et enzym (DNA-gyrase), der er nødvendigt for at bringe DNA-dobbeltstrengen på en form, hvor replikation og transskription kan foregå. Stoffet virker dermed baktericidt Sulfonamid. PABA analog, substrat i folinsyresyntesen i bakterier. Konkurrerer med PABA om dihydropteroat synthetase. Bakteriostatisk. Synergi med trimetoprim. Folatantagonist. Konkurrerer om bakterielle dihydrofolat reductase, som er meget mere sensitiv til trimetroprim end det humane enzym er. Bakteriostatisk. Synergi med sulfonamid. Side 4 af 10

5 Farmakologi vendespil til tema A+B Aciclovir Indinavir Ganciclovir Ritonavir Foscarnet Saquinavir Amantadin Enfuvirtid Oseltamivir Interferon alfa Lamivudin Ribavirin Zidovudin Palivizumab Nevirapin Fomivirsen Side 5 af 10

6 Farmakologi vendespil til tema A+B Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Fusionshæmmer af HIV med værtscelle. Aciclovir virker selektivt i herpesinficerede celler, idet stoffet phosphoryleres af den herpesvirusspecifikke thymidinkinase til aciclovirmonophosphat, der hæmmer den herpesvirusspecifikke DNA-polymerase, hvorved virusproduktionen ophører. CMV-replikationen benytter en virusspecifik thymidinkinase, som phosphorylerer ganciclovir i CMV-inficerede celler. Det triphosphorylerede ganciclovir hæmmer CMV-DNA-polymerasen i koncentrationer, der er langt lavere end dem, som er nødvendige for at hæmme humane. Foscarnet (natriumsaltet af phosphormyresyre) hæmmer funktionen af en række virale DNApolymeraser. Til forskel fra fx aciclovir, ganciclovir og zidovudin udøves den hæmmende effekt af foscarnet direkte uden forudgående phosphorylering. Blokerer M2-kanal, og hindrer replikation pga. manglende surhed. Bruges mod influenza-virus. Interferon virker antiviralt ved at hæmme den ribosomale syntese af virusspecificerede proteiner. Ud over denne effekt har interferoner en sammensat aktivitet, der regulerer en række fysiologiske cellefunktioner og påvirker immunapparatet. Neuraminidasehæmmere bindes irreversibelt til neuraminidasens aktive område og blokerer enzymaktiviteten, således at der ikke kan syntetiseres neuraminidase (overfladeprotein). Ribavirin er en syntetisk fremstillet purinanalog, der kemisk ligner guanosin, der er en naturlig bestanddel af RNA og DNA. Ribavirin har antiviral effekt på et bredt spektrum af humanpatogene RNA- og DNAvirus. Selektiv hæmmer af et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Humaniseret IgG monoklonalt antistof mod respiratorisk syncytialvirus (RSV) til intramuskulær anvendelse. Kombination af lamivudin og zidovudin. Begge stoffer hæmmer selektivt et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Nukleosid-analog. Oligonukleotid der blokerer translation af viralt mrna ved at binde til kodende sekvens. Virker mod CMV. Ikke markedsført i DK. Selektiv hæmmer af et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Non-nukleosid. Side 6 af 10

7 Farmakologi vendespil til tema A+B Ketoconazol Hydrocortison (cortisol) Caspofungin Prednisolon Flucytosin Dexamethason Amphotericin B Beclometasondipropionat Terbinafin Nystatin Cimetidin Ranitidin Side 7 af 10

8 Farmakologi vendespil til tema A+B Kortikosteroider er den vigtigste gruppe af antiinflammatoriske stoffer. Steroiderne er membranstabiliserende og reducerer cytokinudskillelsen og -virkningen, hvorved den T- lymfocytmedierede inflammation hæmmes. Azol. Antimykotikum til systemisk brug. Anvendes kun undtagelsesvis til systemisk behandling af hudens svampeinfektioner på grund af risiko for levertoksicitet. Syntetisk glukokortikoid. Hydrocortison og prednisolon er de virksomme hormoner. Prednison må for at kunne udøve sin virkning omdannes til prednisolon i leveren. Syntetisk glukokortikoid. Virker antiemetisk. Ikke markedsført i DK. Glukokortikoid til lokalt brug (inhalation). Stofferne virker på symptomer, lungefunktion samt den bronkiale hyperreaktivitet og kan reducere risikoen for eksacerbationer og død af astma. De kan formentlig forhindre udvikling af permanent nedsat lungefunktion. Echinacandin. Antimykotikum til systemisk brug. Anidulafungin og caspofungin er semisyntetiske lipopeptider tilhørende en gruppe af antimykotika, echinocandiner, med virkning over for Candida og Aspergillus. Nukleotidanalog. Antimykotikum til systemisk brug. Flucytosin transporteres vha. cytosinpermease ind i sensitive celler, herunder patogene svampe. Intracellulært metaboliseres til det 5-fluoruracil, der inkorporeres i og derved forstyrrer syntesen af DNA og RNA. Polyen. Antimykotikum til lokalt brug. Amphotericin B er et yderst bredspektret antimykotikum, der ligesom nystatin tilhører gruppen polyenantimykotika. Stoffet bindes reversibelt til ergosterol i svampenes cellemembran, hvorved membranpermeabiliteten øges. Herved tabes kalium og andre intracellulære molekyler. Virker gennem en specifik hæmning af enzymet squalenepoxidase, som katalyserer et tidligt trin i svampenes ergosterolbiosyntese. Terbinafin virker fungicidt over for dermatofyter, skimmelsvampe og dimorfe svampe samt fungistatisk over for gærsvampe.. Antimykotikum til lokalt brug. Antimykotikum til lokalt brug. Nystatin har effekt på gærsvampe, men ikke dermatofyter og Malassezia. Histaminantaagonist, H 2. Indgår ikke i nogle markedsførte præparater. Ventrikelsekretionshæmmende middel. Antihistaminikum med blokerende virkning på H 2 - receptorer. Side 8 af 10

9 Farmakologi vendespil til tema A+B Terbutalin Histamin Salbutamol Mepyramin (pyrilamin) Salmeterol Promethazin Theophyllin (aminofyllin) Difenhydramin Ipratropium Terfanadin Budesonid Cyclizin Natriumkromoglikat Cyproheptadin Montelukast Loratadin Side 9 af 10

10 Farmakologi vendespil til tema A+B Diagnostikum til udredning af type I-allergier. Adrenerge bronkodilatator. Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β 2 - receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel og som vehæmmende middel. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistamikum. Adrenerge bronkodilatator. Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β 2 - receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel og som vehæmmende middel. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistamikum. Histaminantagonist, H 1. Hostemiddel af antihistamintypen. Den hostestillende virkning skyldes formentlig en effekt på centralnervesystemet. Histaminantagonist, H 1. Adrenerge bronkodilatator. Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Kombination af et syntetisk glukokortikoid og et langtidsvirkende sympatomimetikum. Methylxantinerne (coffein, theobromin og theophyllin) har en direkte afslappende virkning på glat muskulatur, herunder bronkialmuskulaturen. De fleste studier viser, at theophyllins bronchodilaterende effekt er mindre end effekten af β 2 -agonister og tiotropium. Korttidsvirkende antikolinergikum virkning beregnet til inhalation. Ved binding til de muskarine receptorer i den bronkiale glatte muskel hæmmes den kolinerge bronkokonstriktion. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistaminikum. Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. Histaminantagonist, H 1. Serotonin-antagonist. Histaminantagonist, H 1. Non-sederende antihistaminikum. Natriumcromoglicat har en beskeden plads i astmabehandlingen bruges kun ved uacceptable bivirkninger af inhalationssteroid. Stofferne anvendes kun profylaktisk, formodes at svække antigeninduceret frigørelse af de inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Astmamiddel. Leukotrien D 4 -receptorantagonist. Side 10 af 10

11 Farmakologi vendespil til tema C Insulin Simvastatin Tolbutamid Sibutramin Glibenclamid Orlistat Glipizid Levothyroxin Methformin Propylthiouracil Pioglitazon Thiamazol Rosiglitazon Propranolol Lovastatin 131 I Side 1 af 8

12 Farmakologi vendespil til tema C Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. Middel mod adipositas. Hæmmer reabsorptionen af noradrenalin og serotonin i hjernen. Insulin er organismens kraftigste anabole hormon og er nødvendigt for opbygningen af glykogendepoter, fedtdepoter og protein. Tilførsel af insulin kan ophæve alle de af insulinmanglen betingede abnorme stofskifteprocesser. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Malabsorptiva. Orlistat virker ved at begrænse optagelsen af fedt fra tarmen, idet mavetarmkanalens lipaser hæmmes. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Der kendes to klinisk relevante thyroideahormoner: levothyroxin (T 4 ) og liothyronin (T 3 ). Begge secerneres fra glandula thyroidea. I blodet er de overvejende bundet til thyroxinbindende globulin (TBG). T 3 bindes løsere til TBG end T 4. Thiouracilderivat. Antithyreoidt stof. Modvirker dels iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres, dels hæmmes kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Imidazolderivat. Antithyreoidt stof. Modvirker dels iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres, dels hæmmes kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Peroralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af exogent eller endogent insulin. Biguanid. Peroralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af endogent insulin. Glitazon. Peroralt antidiabetikum. Kombination af glimepirid, som er et sulfonylurinstof, og rosiglitazon, som er et glitazon. Ved tyrotoksikose nedsætter iodider hormonsekretionen fra glandula thyroidea tillige med kirtlens vaskularisering. Langvarig iodidindgift til raske kan fremkalde myksødem. Iodidindgift til patienter med atoksisk struma kan derimod fremkalde tyrotoksikose. Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. Side 2 af 8

13 Farmakologi vendespil til tema C Acarbose Ethinylestradiol Menotropin Dienestrol Follitropin Progesteron Humant choriongonadotropin Medroxyprogesteronacetat Bromocriptin Norethisteron Clomifen Lynestrenol Estriol Levonorgestrel Estradiol Norgestimat Side 3 af 8

14 Farmakologi vendespil til tema C Syntetisk østrogen Peroralt antidiabetikum. α-glucosidasehæmmer. Syntetisk østrogen Højt oprenset humant menopausehormonpræparat (HP-hMG) med både follikelstimulerende (FSH)- og luteiniserende (LH)-aktivitet pga. indholdet af hcg. Fremstilles ud fra klimakterielle kvinders urin. Naturligt gestagen. Det naturligt forekommende progesteron anvendes til fertilitetsbehandling hos kvinder med insufficient lutealfase og som substitution efter nedregulering med GnRH i fertilitetsbehandling. Progesteron administreres ikke peroralt, inaktiveres ved førstepassage metabolisme. Pregnan. Har en høj affinitet for progesteronreceptorer men ingen signifikant androgen-, østrogen- eller antimineralokortikoid virkning. Gonadotropinpræparat med follikelstimulerende (FSH)-aktivitet fremstillet ved rekombinant DNAteknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstre. Gonadotropin med overvejende luteiniserende effekt. Estran. Omdannes til norethisteron, f.eks. lynestrenol, norethisteronacetat og dienogest. Norethisteronacetat har først og fremmest affinitet for progesteronreceptorene men også en svag østrogen- og androgen aktivitet in vitro. Estran. Omdannes til norethisteron, f.eks. lynestrenol, norethisteronacetat og dienogest. Norethisteronacetat har først og fremmest affinitet for progesteronreceptorene men også en svag østrogen- og androgen aktivitet in vitro. Gestagen (gonan) Bromocriptin er en dopamin-receptoragonist, der nedsætter et forhøjet serumprolaktinniveau, som hæmmer gonadotropinsekretionen. Derved kan sekretionen af såvel follikelstimulerende hormon (FSH) som luteiniserende hormon (LH) stimuleres. Clomifen, som er et syntetisk non-steroid med svag østrogenvirkning, virker formentlig på østrogenreceptorerne i hypofyse og hypothalamus og bevirker derved frigørelse af gonadotropinerne, specielt follikelstimulerende hormon (FSH). Naturligt, humant østrogen. Gestagen (gonan) Naturligt, humant østrogen. Side 4 af 8

15 Farmakologi vendespil til tema C Gestoden Rene gestagenpræparater (minipiller) Desogestrel Testosteron Tamoxifen Cyproteronacetat Calcium Raloxifen Vitamin D 2 (ergokalciferol) Vitamin D 3 (cholekalciferol) Mifepriston (RU 486) Kombinationspræparater Flerfasepræparater Alendronat Side 5 af 8

16 Farmakologi vendespil til tema C Gestagen (gonan) Androgen effekt (vækst, virilisering). Metabolisk effekt (øger proteinnedbrydning, fremmer knoglemineralisering). Hypofysær effekt (hæmmer gonadotropinet LH og derved den endogene androgenproduktion hos mænd) Antiandrogenet cyproteronacetat, som har steroidstruktur, er et progesteronderivat, som har både gestagen- og antiandrogeneffekt. Peroralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse, indeholdende gestagen af gonangruppen, minipille. Ovulationshæmmende. Tamoxifen virker ved en antagonistisk og agonistisk virkning på østrogenreceptoren på den maligne celle. Calciumcarbonat foretrækkes. Der bør alene anvendes præparater, hvor calciums absorptionsforhold er dokumenteret. D-vitaminmangel findes hos > 50% af alle ældre. D- vitamin og calcium modvirker sekundær hyperparatyroidisme. Herved nedsættes knogleomsætningen, og knogletabet begrænses. D- vitamin kombineret med calcium bedrer desuden muskelfunktionen og reducerer dermed faldrisikoen. Raloxifen tilhører gruppen af Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM), der udgøres af stoffer, der har varierende selektiv agonistisk eller antagonistisk virkning på væv, der påvirkes af østrogen. Raloxifen har østrogeneffekt på knogler og antiøstrogeneffekter på endometrium og mamma. Mifepriston er et syntetisk steroid, der udøver sin virkning ved kompetetivt at binde sig til progesteronreceptorerne, hvorved effekten af progesteron blokeres. Indeholder såvel gestagen som østrogen. Bisphosphonaterne virker antiresorptivt, idet de nedsætter osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og derved øger knoglemineraltætheden. BMD stiger såvel i columna (5-9%) som i hofteregion (2-6%). Flerfasepræparater (sekvenspræparater). Kontinuerlig eller cyklisk administration af østrogen med sekventiel administration af gestagen i dage. (I Danmark findes kun præparater i cykli på 4 uger eller 3 måneder). Dette regime medfører en menstruationslignende "bortfaldsblødning". Side 6 af 8

17 Farmakologi vendespil til tema C Etidronat Strontiumranelat PTH1-34 Calcimimetics (calcimimetika) Lakscalcitonin Side 7 af 8

18 Farmakologi vendespil til tema C Bisphosphonaterne virker antiresorptivt, idet de nedsætter osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og derved øger knoglemineraltætheden. BMD stiger såvel i columna (5-9%) som i hofteregion (2-6%). Strontium bindes til knoglevæv ved adsorption til hydroxyapatitkrystaller og virker agonistisk på den ekstracellulære calciumfølsomme receptor (CaSR). Strontium stimulerer tilsyneladende osteoblastproliferationen og knogleformationen samtidig med, at knogleresorptionen hæmmes. Rekombinant humant PTH stimulerer osteoblaster og lining cells til øget knogleformation. Den anabole knoglevirkning kræver én daglig subkutan indgift. Ved kontinuerlig indgift øges knogleomsætningen og knogleresorptionen som ved primær hyperparatyroidisme. Cinacalcet påvirker den calciumsensitive receptor (CaSR) agonistisk i gl. parathyroidea. Herved reduceres PTH-sekretionen efter få timer. Faldet i plasma-pth medfører et fald i plasma-calcium, indtil der er etableret en ny ligevægtstilstand. Cinacalcet kan reducere PTH-sekretionen 30%. Calcitonin er et polypeptid-hormon. Det dannes i de parafollikulære C-celler i gl. thyroidea. Sekretionen stimuleres primært af en stigning i serum-calcium. Til terapeutisk brug anvendes syntetisk laksecalcitonin, der har større biologisk aktivitet end human calcitonin. Side 8 af 8

19 Farmakologi vendespil til tema D Morfin Tramadol Pethidin (meperidine) Codein Methadon Dextropropoxyphen (propoxyphene) Buprenorphin Acetylsalicylsyre Ketobemidon Paracetamol (acetaminophen) Pentazocin Ibuprofen Fentanyl Naproxen Opium Baklofen Side 1 af 6

20 Farmakologi vendespil til tema D Tramadol har kun en svag µ-receptoraffinitet og er egentlig farmakologisk mere beslægtet med SNRIpræparaterne. De svage opioider kan anvendes til behandling af lette til moderate smerter - ofte i kombination med paracetamol eller NSAID. Codein er en svag opioidagonist (methylmorphin), som demethyleres til morphin i leveren og er således en prodrug til morphin. Dextropropoxyphen er en svag opioidagonist, hvis analgetiske virkning svarer til codeins, ASA's og paracetamols. Acetylsalicylsyres (ASA) og de øvrige NSAIDs analgetiske, antiinflammatoriske, antipyretiske og trombocytaggregationshæmmende virkninger medieres gennem en hæmning af prostaglandinsyntesen. ASA er en selektiv hæmmer af cyklooxygenase 1 (COX-1). Paracetamol har analgetisk og antipyretisk effekt, men kun en svag antiinflammatorisk virkning. Paracetamol har en overvejende central virkningsmekanisme og påvirker dannelsen af prostaglandiner i CNS. Paracetamol har ingen kendt virkning på trombocytfunktionen. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Opioidreceptorer findes i de dybe hjernecentre, hjernestamme og medulla spinalis' baghorn, men findes også uden for nervesystemet, hvor de blandt andet indgår i det perifere akutte inflammatoriske respons. Der findes tre receptortyper µ-, κ- og δ- receptorer. Morphin er denne gruppes referencestof. Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Partielle agonister/antagonister med partiel affinitet (buprenorphin) kan formentlig ikke udløse samme maksimale effekt som morphin, hvilket dog oftest ikke har klinisk relevans Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Stærkt analgetikum. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Baclofen virker som GABA-B agonist på spinalt niveau, primært præsynaptisk. Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Stærkt analgetikum. Side 2 af 6

21 Farmakologi vendespil til tema D Diklofenak Guldsalte Indometacin Malariamidler Dantrolen Etanercept Meloxicam Inflixamab Rofecoxib Allopurinol Methotrexat Probenecid Sulfasalazin Kolkicin Penicillamin N 2 O Side 3 af 6

22 Farmakologi vendespil til tema D Remissionsinducerende antireumatikum. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Chloroquinderivater Primaquin Proguanil Quinin Mefloquin Tetracycliner Det proinflammatoriske cytokin TNF-α (Tumor Necrosis Factor-alfa) spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. Etanercept er en solubel TNF-α-hæmmer, hindrer stimulation af immunologiske målceller. Det proinflammatoriske cytokin TNF-α (Tumor Necrosis Factor-alfa) spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. Inflixamab binder cytokinet TNF-α. Et af de sidste led i nedbrydningskæden af puriner til urat er xanthin, der ved hjælp af et specifikt enzym, xanthinoxidase, oxideres til urinsyre. Dette foregår næsten udelukkende i leveren. Xanthinoxidasen og dermed urinsyredannelsen kan hæmmes specifikt af allopurinol, der er et purinderivat. Ved indgift af det urikosuriske stof, probenecid, hæmmes reabsorptionen af urat både proksimalt og distalt for det sekretoriske segment i tubuli, hvormed uratudskillelsen øges. Colchicin er et alkaloid med antiinflammatorisk virkning ved akut arthritis urica. Ikke markedsført i DK. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Dantrolen virker ved at hæmme frigivelsen af calcium fra det sarcoplasmatiske reticulum og dermed bremse processen for malign hypertermi. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Remissionsinducerende antireumatikum. Folsyreantagonist, idet stoffet binder og inaktiverer enzymet dihydrofolatreduktase, hvilket medfører mangel på tetrahydrofolat og dermed hæmning af DNA-syntesen. Remissionsinducerende antireumatikum. Dinitrogenoxid (kvælstofforilte) (N 2 O) er i luftform. Gasanæstetika. Remissionsinducerende antireumatikum. Side 4 af 6

23 Farmakologi vendespil til tema D Halotan Bupivacain Isofluran Ropivacain Sevofluran Suxameton (succinylcholine) Thiopental Tubokurarin Propofol Pancuronium Ketamin Vecuronium Lidocain Atracurium Benzocain Diazepam Side 5 af 6

24 Farmakologi vendespil til tema D Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion. Gasanæstetikum. Smal anæstesibredde. Kan give leverskader og hæmme respiration. Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion. Gasanæstetikum. Halogerende middel. Depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Gasanæstetikum. Halogerende middel. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Alkaloid. Middel til intravenøs anæstesi. Barbituratderivat, har ingen smertestillende eller refleksdeprimerende virkning Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Propofol er et kortvarigt virkende anæstetikum til anæstesiindledning og kortvarig anæstesi samt længerevarende anæstesi ved kontinuerlig infusion. Desuden sedering af patienter i respiratorbehandling under intensiv terapi. Propofol besidder ringe analgetisk virkning. Ketamin synes at inducere somatisk sensorisk blokade ved selektivt at afbryde associationsbanerne i hjernen. Ketamin virker analgetisk i doser, som ikke har sedativ eller hypnotisk virkning. Ketamin fremkalder en såkaldt "dissociativ anæstesi" karakteriseret ved, at øjnene ofte er åbne. Lokalanalgetikum. Benzodiazepinerne binder sig med stor affinitet til specifikke receptorer i hjernen (GABA-A receptorer som er lokaliseret til Cl - -kanal-komplekset). GABA- A-receptorkomplekset formidler effekten af en lang række medikamenter, der anvendes i behandlingen af angst, søvnløshed og kramper. Lokalanalgetikum. Side 6 af 6

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Manglende farmakort til 6. semester

Manglende farmakort til 6. semester Manglende farmakort til 6. semester Tema A: Cellevægssyntesehæmmere (specifikt mykobakterier) Etambutol o Stofgruppe: Cellevægsyntesehæmmer 2 måneder, sammen pyrazinamid, isoniazid og rifampicin. T½: 4

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

MI-H14 Antibiotika Modul b10 E08

MI-H14 Antibiotika Modul b10 E08 1) I forlængelse af temaet Antimikrobiel kemoterapi vil jeg i denne time gennemgå karakteristika for en række væsentlige antibiotikagrupper: - β-laktam antibiotika (penicilliner og cefalosporiner) - makrolider

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer:

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer: Nr.: Emne Opioider Gruppe af lægemidler der udøver deres analgetiske effekt ved stimulereing af centrale opioidreceptorer. Opdeles, afhængig af affinitetsmønsteret til receptorerne i (1) rene og (2) partielle

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIKSER

Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIKSER Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIKSER 2011 Kolofon Titel: Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIK- SER Emneord: Lægemidler, speciallægemidler,

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Cannabis og gigt. Link til artiklen: http://www.theweedblog.com/does-marijuana-help-arthritis/ Tonny Nielsen 20-9-14. Kan cannabis hjælpe mod gigt..

Cannabis og gigt. Link til artiklen: http://www.theweedblog.com/does-marijuana-help-arthritis/ Tonny Nielsen 20-9-14. Kan cannabis hjælpe mod gigt.. Cannabis og gigt. Link til artiklen: http://www.theweedblog.com/does-marijuana-help-arthritis/ Tonny Nielsen 20-9-14 Kan cannabis hjælpe mod gigt.. Mere end 31 millioner amerikanere lider af gigt. Der

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler,

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Studiespørgsmål til celler og væv

Studiespørgsmål til celler og væv Studiespørgsmål til celler og væv 1. Hvad er en celle og hvad vil det sige, at den har et stofskifte? 2. Tegn en figur af en celle og navngiv, på figuren, de vigtigste organeller. Hvad er navnet på den

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Titel Fagkombination Problemformulering Problemstillinger Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Danmark er i dag aktiv, sammen med andre vestlige lande, med udsendelsen af soldater til

Læs mere

Bliver man stærkere af D-vitamin?

Bliver man stærkere af D-vitamin? 14 Bliver man stærkere af? Foto: Colourbox Forfattere Rikke E. Larsen, lektor cand. scient. i human Ernæring, rila@phmetropol.dk Lasse Kristian Suhr, lektor, cand. scient. i idræt lakr@phmetropol.dk Michael

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Endokrine kirtler Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Infektionsmedicin asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Allergi i forbindelse med anæstesi og operation

Allergi i forbindelse med anæstesi og operation Allergi i forbindelse med anæstesi og operation Landskursus for Lunge- og Allergisygeplejersker Svendborg 15.marts 2012 Mogens Krøigaard Indhold Specielle problemer ved anæstesi Hvad reagerer man på Udredningsprogram

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere