Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Benzylpenicillin (penicillin G) Sebastian von Huth, 6. sem. efterår 08 Farmakologi vendespil til tema A+B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Benzylpenicillin (penicillin G) Sebastian von Huth, 6. sem. efterår 08 Farmakologi vendespil til tema A+B"

Transkript

1 Farmakologi vendespil til tema A+B Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Piperacillin Benzylpenicillin (penicillin G) Tazobactam Dicloxallin Vancomycin Ampicillin Cefuroxim Amoxicillin Cefriaxon Mecillinam Aztreonam Amoxicillin Meropenem Clavulansyre Erythromycin Side 1 af 10

2 Farmakologi vendespil til tema A+B Virker på Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp. og en del stammer af Proteus sp., E. coli og Enterobacter sp., som er resistente over for ampicillin Smalspektret penicillin, i.v. Piperacillin kombineret med tazobactam, som hæmmer β-lactamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med piperacillins, men omfatter desuden β-lactamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er piperacillinfølsomme. Virker baktericidt på bakterier i vækstfasen. Stofferne hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg på et trin, der ligger før β- lactamantibiotikas hæmningssted Smalspektret penicillin, p.o. Penicillinasestabilt penicillin Cephalosporin, 2. generations. Moderat aktivitet mod Gram+, god potens mod Gram- Penicillin med udvidet spektrum Cephalosporin, 3. generations. Hæmmer opbygning af peptidoglykanlaget Penicillin med udvidet spektrum Monobactam. Kun effektiv mod Gram negative aerobe stave eks. Pseudomonas, Neisseria meningitidis og Haemophilus influenzae. Ingen effekt på Gram positive eller anaerobe organismer. Penicillin med overvejende virkning på gramnegative stave Carbapenem. Bredt spektrum. Aerobe og anaerobe Gram positive og Gram negative organismer. Behandling for seriøse infektioner (sepsis og meningitis). Penicillin kombineret med penicillinasehæmmere Makrolid. De bindes reversibelt til 50S delen af bakteriernes ribosomer, blokerer transpeptideringen. Effektiv mod Gram positive bakterier og spirokæter, Kun effektiv ved nogle få Gram negative (N.gonorrhoea, H.influenzae Mycoplasma pnemoniae, Legionella sp. Samt nogle klamydia inf.) Penicillin kombineret med penicillinasehæmmere Side 2 af 10

3 Farmakologi vendespil til tema A+B Azithromycin Fusidin syre Tetracyclin Klindamycin Gentamycin Rifampicin Kloramphenikol Isoniazid Metronidazol Pyrazinamid Ciprofloxacin Ethambutol Sulfamethizol Trimethoprim Side 3 af 10

4 Farmakologi vendespil til tema A+B Forhindrer bindingen af RNA til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, således at proteinsyntesen blokeres. Fusidin virker bakteriostatisk. Makrolid. Mindre aktiv mod Gram positive, men udviser god effekt mod H.influenzae, Legionella sp. Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og blokerer transpeptidationen, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Den reversible binding bevirker, at både makrolider og clindamycin får bakteriostatisk virkning. Binder og blokerer DNA Afhængig af RNA-polymeraser Bactericid effect. NB. Misfarvning af sekreter TB-specifik. Inhibition af mycol syre syntese (cellevæg) Bacteriostatisk/bakteriocid effect 6 mdr. behandling TB specifik,3 mdr. behandling. Ukendt funktion. TB specifik. Inhibition af mycol syre syntese (cellevæg). Bacteriostatisk effekt 3 mdr. behandling Binder til forskellige sites på bakterielle ribosomer (30S) og stopper proteinsyntese. Effekt hovedsagligt bakteriostatisk. Tetracykliner chelerer metal ioner (Ca2+, Magnesium, jern, aluminium) og danner non-absorberbare komplekser. Altså skal stoffet ikke indtages med mælkeprodukter. Aminoglykosid. Transporteres aktivt over bakteriecellemembranen og bindes til 30S-delen af ribosomerne, hvorved der vil ske en fejllæsning af mrna med defekte nysyntetiserede proteiner til følge. Bindingen er irreversibel, således at aminoglykosiderne er baktericide. Bruges kun til seriøse infektioner pga. hæmtologisk toksitet. Bakteriostatisk. Bakteriocidt for Haemophilus influenzae Bivirkninger: Alvorlig idiosynkratisk knoglemarvsdepression medførende pancytopeni. Passerer cellemembranen og trænger ind i mikroorganismerne. I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes det til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene. Fluorkinolon er et bredspektret syntetisk fremstillet antibiotikum af familien kinoloner. Disse virker ved at hæmme et enzym (DNA-gyrase), der er nødvendigt for at bringe DNA-dobbeltstrengen på en form, hvor replikation og transskription kan foregå. Stoffet virker dermed baktericidt Sulfonamid. PABA analog, substrat i folinsyresyntesen i bakterier. Konkurrerer med PABA om dihydropteroat synthetase. Bakteriostatisk. Synergi med trimetoprim. Folatantagonist. Konkurrerer om bakterielle dihydrofolat reductase, som er meget mere sensitiv til trimetroprim end det humane enzym er. Bakteriostatisk. Synergi med sulfonamid. Side 4 af 10

5 Farmakologi vendespil til tema A+B Aciclovir Indinavir Ganciclovir Ritonavir Foscarnet Saquinavir Amantadin Enfuvirtid Oseltamivir Interferon alfa Lamivudin Ribavirin Zidovudin Palivizumab Nevirapin Fomivirsen Side 5 af 10

6 Farmakologi vendespil til tema A+B Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Fusionshæmmer af HIV med værtscelle. Aciclovir virker selektivt i herpesinficerede celler, idet stoffet phosphoryleres af den herpesvirusspecifikke thymidinkinase til aciclovirmonophosphat, der hæmmer den herpesvirusspecifikke DNA-polymerase, hvorved virusproduktionen ophører. CMV-replikationen benytter en virusspecifik thymidinkinase, som phosphorylerer ganciclovir i CMV-inficerede celler. Det triphosphorylerede ganciclovir hæmmer CMV-DNA-polymerasen i koncentrationer, der er langt lavere end dem, som er nødvendige for at hæmme humane. Foscarnet (natriumsaltet af phosphormyresyre) hæmmer funktionen af en række virale DNApolymeraser. Til forskel fra fx aciclovir, ganciclovir og zidovudin udøves den hæmmende effekt af foscarnet direkte uden forudgående phosphorylering. Blokerer M2-kanal, og hindrer replikation pga. manglende surhed. Bruges mod influenza-virus. Interferon virker antiviralt ved at hæmme den ribosomale syntese af virusspecificerede proteiner. Ud over denne effekt har interferoner en sammensat aktivitet, der regulerer en række fysiologiske cellefunktioner og påvirker immunapparatet. Neuraminidasehæmmere bindes irreversibelt til neuraminidasens aktive område og blokerer enzymaktiviteten, således at der ikke kan syntetiseres neuraminidase (overfladeprotein). Ribavirin er en syntetisk fremstillet purinanalog, der kemisk ligner guanosin, der er en naturlig bestanddel af RNA og DNA. Ribavirin har antiviral effekt på et bredt spektrum af humanpatogene RNA- og DNAvirus. Selektiv hæmmer af et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Humaniseret IgG monoklonalt antistof mod respiratorisk syncytialvirus (RSV) til intramuskulær anvendelse. Kombination af lamivudin og zidovudin. Begge stoffer hæmmer selektivt et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Nukleosid-analog. Oligonukleotid der blokerer translation af viralt mrna ved at binde til kodende sekvens. Virker mod CMV. Ikke markedsført i DK. Selektiv hæmmer af et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Non-nukleosid. Side 6 af 10

7 Farmakologi vendespil til tema A+B Ketoconazol Hydrocortison (cortisol) Caspofungin Prednisolon Flucytosin Dexamethason Amphotericin B Beclometasondipropionat Terbinafin Nystatin Cimetidin Ranitidin Side 7 af 10

8 Farmakologi vendespil til tema A+B Kortikosteroider er den vigtigste gruppe af antiinflammatoriske stoffer. Steroiderne er membranstabiliserende og reducerer cytokinudskillelsen og -virkningen, hvorved den T- lymfocytmedierede inflammation hæmmes. Azol. Antimykotikum til systemisk brug. Anvendes kun undtagelsesvis til systemisk behandling af hudens svampeinfektioner på grund af risiko for levertoksicitet. Syntetisk glukokortikoid. Hydrocortison og prednisolon er de virksomme hormoner. Prednison må for at kunne udøve sin virkning omdannes til prednisolon i leveren. Syntetisk glukokortikoid. Virker antiemetisk. Ikke markedsført i DK. Glukokortikoid til lokalt brug (inhalation). Stofferne virker på symptomer, lungefunktion samt den bronkiale hyperreaktivitet og kan reducere risikoen for eksacerbationer og død af astma. De kan formentlig forhindre udvikling af permanent nedsat lungefunktion. Echinacandin. Antimykotikum til systemisk brug. Anidulafungin og caspofungin er semisyntetiske lipopeptider tilhørende en gruppe af antimykotika, echinocandiner, med virkning over for Candida og Aspergillus. Nukleotidanalog. Antimykotikum til systemisk brug. Flucytosin transporteres vha. cytosinpermease ind i sensitive celler, herunder patogene svampe. Intracellulært metaboliseres til det 5-fluoruracil, der inkorporeres i og derved forstyrrer syntesen af DNA og RNA. Polyen. Antimykotikum til lokalt brug. Amphotericin B er et yderst bredspektret antimykotikum, der ligesom nystatin tilhører gruppen polyenantimykotika. Stoffet bindes reversibelt til ergosterol i svampenes cellemembran, hvorved membranpermeabiliteten øges. Herved tabes kalium og andre intracellulære molekyler. Virker gennem en specifik hæmning af enzymet squalenepoxidase, som katalyserer et tidligt trin i svampenes ergosterolbiosyntese. Terbinafin virker fungicidt over for dermatofyter, skimmelsvampe og dimorfe svampe samt fungistatisk over for gærsvampe.. Antimykotikum til lokalt brug. Antimykotikum til lokalt brug. Nystatin har effekt på gærsvampe, men ikke dermatofyter og Malassezia. Histaminantaagonist, H 2. Indgår ikke i nogle markedsførte præparater. Ventrikelsekretionshæmmende middel. Antihistaminikum med blokerende virkning på H 2 - receptorer. Side 8 af 10

9 Farmakologi vendespil til tema A+B Terbutalin Histamin Salbutamol Mepyramin (pyrilamin) Salmeterol Promethazin Theophyllin (aminofyllin) Difenhydramin Ipratropium Terfanadin Budesonid Cyclizin Natriumkromoglikat Cyproheptadin Montelukast Loratadin Side 9 af 10

10 Farmakologi vendespil til tema A+B Diagnostikum til udredning af type I-allergier. Adrenerge bronkodilatator. Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β 2 - receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel og som vehæmmende middel. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistamikum. Adrenerge bronkodilatator. Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β 2 - receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel og som vehæmmende middel. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistamikum. Histaminantagonist, H 1. Hostemiddel af antihistamintypen. Den hostestillende virkning skyldes formentlig en effekt på centralnervesystemet. Histaminantagonist, H 1. Adrenerge bronkodilatator. Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Kombination af et syntetisk glukokortikoid og et langtidsvirkende sympatomimetikum. Methylxantinerne (coffein, theobromin og theophyllin) har en direkte afslappende virkning på glat muskulatur, herunder bronkialmuskulaturen. De fleste studier viser, at theophyllins bronchodilaterende effekt er mindre end effekten af β 2 -agonister og tiotropium. Korttidsvirkende antikolinergikum virkning beregnet til inhalation. Ved binding til de muskarine receptorer i den bronkiale glatte muskel hæmmes den kolinerge bronkokonstriktion. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistaminikum. Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. Histaminantagonist, H 1. Serotonin-antagonist. Histaminantagonist, H 1. Non-sederende antihistaminikum. Natriumcromoglicat har en beskeden plads i astmabehandlingen bruges kun ved uacceptable bivirkninger af inhalationssteroid. Stofferne anvendes kun profylaktisk, formodes at svække antigeninduceret frigørelse af de inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Astmamiddel. Leukotrien D 4 -receptorantagonist. Side 10 af 10

11 Farmakologi vendespil til tema C Insulin Simvastatin Tolbutamid Sibutramin Glibenclamid Orlistat Glipizid Levothyroxin Methformin Propylthiouracil Pioglitazon Thiamazol Rosiglitazon Propranolol Lovastatin 131 I Side 1 af 8

12 Farmakologi vendespil til tema C Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. Middel mod adipositas. Hæmmer reabsorptionen af noradrenalin og serotonin i hjernen. Insulin er organismens kraftigste anabole hormon og er nødvendigt for opbygningen af glykogendepoter, fedtdepoter og protein. Tilførsel af insulin kan ophæve alle de af insulinmanglen betingede abnorme stofskifteprocesser. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Malabsorptiva. Orlistat virker ved at begrænse optagelsen af fedt fra tarmen, idet mavetarmkanalens lipaser hæmmes. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Der kendes to klinisk relevante thyroideahormoner: levothyroxin (T 4 ) og liothyronin (T 3 ). Begge secerneres fra glandula thyroidea. I blodet er de overvejende bundet til thyroxinbindende globulin (TBG). T 3 bindes løsere til TBG end T 4. Thiouracilderivat. Antithyreoidt stof. Modvirker dels iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres, dels hæmmes kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Imidazolderivat. Antithyreoidt stof. Modvirker dels iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres, dels hæmmes kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Peroralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af exogent eller endogent insulin. Biguanid. Peroralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af endogent insulin. Glitazon. Peroralt antidiabetikum. Kombination af glimepirid, som er et sulfonylurinstof, og rosiglitazon, som er et glitazon. Ved tyrotoksikose nedsætter iodider hormonsekretionen fra glandula thyroidea tillige med kirtlens vaskularisering. Langvarig iodidindgift til raske kan fremkalde myksødem. Iodidindgift til patienter med atoksisk struma kan derimod fremkalde tyrotoksikose. Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. Side 2 af 8

13 Farmakologi vendespil til tema C Acarbose Ethinylestradiol Menotropin Dienestrol Follitropin Progesteron Humant choriongonadotropin Medroxyprogesteronacetat Bromocriptin Norethisteron Clomifen Lynestrenol Estriol Levonorgestrel Estradiol Norgestimat Side 3 af 8

14 Farmakologi vendespil til tema C Syntetisk østrogen Peroralt antidiabetikum. α-glucosidasehæmmer. Syntetisk østrogen Højt oprenset humant menopausehormonpræparat (HP-hMG) med både follikelstimulerende (FSH)- og luteiniserende (LH)-aktivitet pga. indholdet af hcg. Fremstilles ud fra klimakterielle kvinders urin. Naturligt gestagen. Det naturligt forekommende progesteron anvendes til fertilitetsbehandling hos kvinder med insufficient lutealfase og som substitution efter nedregulering med GnRH i fertilitetsbehandling. Progesteron administreres ikke peroralt, inaktiveres ved førstepassage metabolisme. Pregnan. Har en høj affinitet for progesteronreceptorer men ingen signifikant androgen-, østrogen- eller antimineralokortikoid virkning. Gonadotropinpræparat med follikelstimulerende (FSH)-aktivitet fremstillet ved rekombinant DNAteknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstre. Gonadotropin med overvejende luteiniserende effekt. Estran. Omdannes til norethisteron, f.eks. lynestrenol, norethisteronacetat og dienogest. Norethisteronacetat har først og fremmest affinitet for progesteronreceptorene men også en svag østrogen- og androgen aktivitet in vitro. Estran. Omdannes til norethisteron, f.eks. lynestrenol, norethisteronacetat og dienogest. Norethisteronacetat har først og fremmest affinitet for progesteronreceptorene men også en svag østrogen- og androgen aktivitet in vitro. Gestagen (gonan) Bromocriptin er en dopamin-receptoragonist, der nedsætter et forhøjet serumprolaktinniveau, som hæmmer gonadotropinsekretionen. Derved kan sekretionen af såvel follikelstimulerende hormon (FSH) som luteiniserende hormon (LH) stimuleres. Clomifen, som er et syntetisk non-steroid med svag østrogenvirkning, virker formentlig på østrogenreceptorerne i hypofyse og hypothalamus og bevirker derved frigørelse af gonadotropinerne, specielt follikelstimulerende hormon (FSH). Naturligt, humant østrogen. Gestagen (gonan) Naturligt, humant østrogen. Side 4 af 8

15 Farmakologi vendespil til tema C Gestoden Rene gestagenpræparater (minipiller) Desogestrel Testosteron Tamoxifen Cyproteronacetat Calcium Raloxifen Vitamin D 2 (ergokalciferol) Vitamin D 3 (cholekalciferol) Mifepriston (RU 486) Kombinationspræparater Flerfasepræparater Alendronat Side 5 af 8

16 Farmakologi vendespil til tema C Gestagen (gonan) Androgen effekt (vækst, virilisering). Metabolisk effekt (øger proteinnedbrydning, fremmer knoglemineralisering). Hypofysær effekt (hæmmer gonadotropinet LH og derved den endogene androgenproduktion hos mænd) Antiandrogenet cyproteronacetat, som har steroidstruktur, er et progesteronderivat, som har både gestagen- og antiandrogeneffekt. Peroralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse, indeholdende gestagen af gonangruppen, minipille. Ovulationshæmmende. Tamoxifen virker ved en antagonistisk og agonistisk virkning på østrogenreceptoren på den maligne celle. Calciumcarbonat foretrækkes. Der bør alene anvendes præparater, hvor calciums absorptionsforhold er dokumenteret. D-vitaminmangel findes hos > 50% af alle ældre. D- vitamin og calcium modvirker sekundær hyperparatyroidisme. Herved nedsættes knogleomsætningen, og knogletabet begrænses. D- vitamin kombineret med calcium bedrer desuden muskelfunktionen og reducerer dermed faldrisikoen. Raloxifen tilhører gruppen af Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM), der udgøres af stoffer, der har varierende selektiv agonistisk eller antagonistisk virkning på væv, der påvirkes af østrogen. Raloxifen har østrogeneffekt på knogler og antiøstrogeneffekter på endometrium og mamma. Mifepriston er et syntetisk steroid, der udøver sin virkning ved kompetetivt at binde sig til progesteronreceptorerne, hvorved effekten af progesteron blokeres. Indeholder såvel gestagen som østrogen. Bisphosphonaterne virker antiresorptivt, idet de nedsætter osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og derved øger knoglemineraltætheden. BMD stiger såvel i columna (5-9%) som i hofteregion (2-6%). Flerfasepræparater (sekvenspræparater). Kontinuerlig eller cyklisk administration af østrogen med sekventiel administration af gestagen i dage. (I Danmark findes kun præparater i cykli på 4 uger eller 3 måneder). Dette regime medfører en menstruationslignende "bortfaldsblødning". Side 6 af 8

17 Farmakologi vendespil til tema C Etidronat Strontiumranelat PTH1-34 Calcimimetics (calcimimetika) Lakscalcitonin Side 7 af 8

18 Farmakologi vendespil til tema C Bisphosphonaterne virker antiresorptivt, idet de nedsætter osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og derved øger knoglemineraltætheden. BMD stiger såvel i columna (5-9%) som i hofteregion (2-6%). Strontium bindes til knoglevæv ved adsorption til hydroxyapatitkrystaller og virker agonistisk på den ekstracellulære calciumfølsomme receptor (CaSR). Strontium stimulerer tilsyneladende osteoblastproliferationen og knogleformationen samtidig med, at knogleresorptionen hæmmes. Rekombinant humant PTH stimulerer osteoblaster og lining cells til øget knogleformation. Den anabole knoglevirkning kræver én daglig subkutan indgift. Ved kontinuerlig indgift øges knogleomsætningen og knogleresorptionen som ved primær hyperparatyroidisme. Cinacalcet påvirker den calciumsensitive receptor (CaSR) agonistisk i gl. parathyroidea. Herved reduceres PTH-sekretionen efter få timer. Faldet i plasma-pth medfører et fald i plasma-calcium, indtil der er etableret en ny ligevægtstilstand. Cinacalcet kan reducere PTH-sekretionen 30%. Calcitonin er et polypeptid-hormon. Det dannes i de parafollikulære C-celler i gl. thyroidea. Sekretionen stimuleres primært af en stigning i serum-calcium. Til terapeutisk brug anvendes syntetisk laksecalcitonin, der har større biologisk aktivitet end human calcitonin. Side 8 af 8

19 Farmakologi vendespil til tema D Morfin Tramadol Pethidin (meperidine) Codein Methadon Dextropropoxyphen (propoxyphene) Buprenorphin Acetylsalicylsyre Ketobemidon Paracetamol (acetaminophen) Pentazocin Ibuprofen Fentanyl Naproxen Opium Baklofen Side 1 af 6

20 Farmakologi vendespil til tema D Tramadol har kun en svag µ-receptoraffinitet og er egentlig farmakologisk mere beslægtet med SNRIpræparaterne. De svage opioider kan anvendes til behandling af lette til moderate smerter - ofte i kombination med paracetamol eller NSAID. Codein er en svag opioidagonist (methylmorphin), som demethyleres til morphin i leveren og er således en prodrug til morphin. Dextropropoxyphen er en svag opioidagonist, hvis analgetiske virkning svarer til codeins, ASA's og paracetamols. Acetylsalicylsyres (ASA) og de øvrige NSAIDs analgetiske, antiinflammatoriske, antipyretiske og trombocytaggregationshæmmende virkninger medieres gennem en hæmning af prostaglandinsyntesen. ASA er en selektiv hæmmer af cyklooxygenase 1 (COX-1). Paracetamol har analgetisk og antipyretisk effekt, men kun en svag antiinflammatorisk virkning. Paracetamol har en overvejende central virkningsmekanisme og påvirker dannelsen af prostaglandiner i CNS. Paracetamol har ingen kendt virkning på trombocytfunktionen. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Opioidreceptorer findes i de dybe hjernecentre, hjernestamme og medulla spinalis' baghorn, men findes også uden for nervesystemet, hvor de blandt andet indgår i det perifere akutte inflammatoriske respons. Der findes tre receptortyper µ-, κ- og δ- receptorer. Morphin er denne gruppes referencestof. Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Partielle agonister/antagonister med partiel affinitet (buprenorphin) kan formentlig ikke udløse samme maksimale effekt som morphin, hvilket dog oftest ikke har klinisk relevans Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Stærkt analgetikum. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Baclofen virker som GABA-B agonist på spinalt niveau, primært præsynaptisk. Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Stærkt analgetikum. Side 2 af 6

21 Farmakologi vendespil til tema D Diklofenak Guldsalte Indometacin Malariamidler Dantrolen Etanercept Meloxicam Inflixamab Rofecoxib Allopurinol Methotrexat Probenecid Sulfasalazin Kolkicin Penicillamin N 2 O Side 3 af 6

22 Farmakologi vendespil til tema D Remissionsinducerende antireumatikum. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Chloroquinderivater Primaquin Proguanil Quinin Mefloquin Tetracycliner Det proinflammatoriske cytokin TNF-α (Tumor Necrosis Factor-alfa) spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. Etanercept er en solubel TNF-α-hæmmer, hindrer stimulation af immunologiske målceller. Det proinflammatoriske cytokin TNF-α (Tumor Necrosis Factor-alfa) spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. Inflixamab binder cytokinet TNF-α. Et af de sidste led i nedbrydningskæden af puriner til urat er xanthin, der ved hjælp af et specifikt enzym, xanthinoxidase, oxideres til urinsyre. Dette foregår næsten udelukkende i leveren. Xanthinoxidasen og dermed urinsyredannelsen kan hæmmes specifikt af allopurinol, der er et purinderivat. Ved indgift af det urikosuriske stof, probenecid, hæmmes reabsorptionen af urat både proksimalt og distalt for det sekretoriske segment i tubuli, hvormed uratudskillelsen øges. Colchicin er et alkaloid med antiinflammatorisk virkning ved akut arthritis urica. Ikke markedsført i DK. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Dantrolen virker ved at hæmme frigivelsen af calcium fra det sarcoplasmatiske reticulum og dermed bremse processen for malign hypertermi. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Remissionsinducerende antireumatikum. Folsyreantagonist, idet stoffet binder og inaktiverer enzymet dihydrofolatreduktase, hvilket medfører mangel på tetrahydrofolat og dermed hæmning af DNA-syntesen. Remissionsinducerende antireumatikum. Dinitrogenoxid (kvælstofforilte) (N 2 O) er i luftform. Gasanæstetika. Remissionsinducerende antireumatikum. Side 4 af 6

23 Farmakologi vendespil til tema D Halotan Bupivacain Isofluran Ropivacain Sevofluran Suxameton (succinylcholine) Thiopental Tubokurarin Propofol Pancuronium Ketamin Vecuronium Lidocain Atracurium Benzocain Diazepam Side 5 af 6

24 Farmakologi vendespil til tema D Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion. Gasanæstetikum. Smal anæstesibredde. Kan give leverskader og hæmme respiration. Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion. Gasanæstetikum. Halogerende middel. Depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Gasanæstetikum. Halogerende middel. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Alkaloid. Middel til intravenøs anæstesi. Barbituratderivat, har ingen smertestillende eller refleksdeprimerende virkning Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Propofol er et kortvarigt virkende anæstetikum til anæstesiindledning og kortvarig anæstesi samt længerevarende anæstesi ved kontinuerlig infusion. Desuden sedering af patienter i respiratorbehandling under intensiv terapi. Propofol besidder ringe analgetisk virkning. Ketamin synes at inducere somatisk sensorisk blokade ved selektivt at afbryde associationsbanerne i hjernen. Ketamin virker analgetisk i doser, som ikke har sedativ eller hypnotisk virkning. Ketamin fremkalder en såkaldt "dissociativ anæstesi" karakteriseret ved, at øjnene ofte er åbne. Lokalanalgetikum. Benzodiazepinerne binder sig med stor affinitet til specifikke receptorer i hjernen (GABA-A receptorer som er lokaliseret til Cl - -kanal-komplekset). GABA- A-receptorkomplekset formidler effekten af en lang række medikamenter, der anvendes i behandlingen af angst, søvnløshed og kramper. Lokalanalgetikum. Side 6 af 6

Manglende farmakort til 6. semester

Manglende farmakort til 6. semester Manglende farmakort til 6. semester Tema A: Cellevægssyntesehæmmere (specifikt mykobakterier) Etambutol o Stofgruppe: Cellevægsyntesehæmmer 2 måneder, sammen pyrazinamid, isoniazid og rifampicin. T½: 4

Læs mere

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige

Læs mere

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 19-årig kvinde, tidligere rask. Efter studentereksamen rejst seks måneder i Indien

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

Farmakologi 3. semester

Farmakologi 3. semester Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter.

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. CF Center København, Dansk BørneLunge Center Rigshospitalet VERSION 13-3-2009 Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet.

Læs mere

Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave

Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD, 8. udgave, Januar 2003... 4 2. ONKOLOGISKE GRUNDBEGREBER... 5 2.1 Tumorbiologi

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 78-årig kvinde, tidligere rask, bortset fra overvægtassocieret type 2 diabetes og arthroser.

Læs mere

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 16-årig danskfødt 2.-generations indvandrer af pakistansk herkomst, der indlægges med

Læs mere

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008 Temaforelæsningen tager udgangspunkt i evolutionen af eukaryote mikroorganismer. Dette bruges som en ramme om, hvordan eukaryoternes større genom og evt. flercellethed og kønnet formering medfører et langt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme

Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme Elad Dorry, Aurelie Gram, Trine Julie Lundstrøm, Morten Erik Møller, Sarah Søs Poulsen, Helene Martine Steffensen. Vejleder: Louise Torp Dalgaard

Læs mere

Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006

Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006 Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 26-årig kvinde, tidligere altid rask. Ryger 10 cigaretter daglig, men ingen pulmonale gener

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Christian Lildal Carranza manan.dk

Christian Lildal Carranza manan.dk Oversigter i Mikrobiologi af Christian Lildal Carranza manan.dk Antibiotika Angrebspunkt Baktericidt/statisk Bivirkninger Indikation Penicilliner Cellevægssyntese hæmmer. Baktericidt. Allergi. I høje konc.:

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

Urter til leveren kroppens kemiske industri af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Urter til leveren kroppens kemiske industri af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Urter til leveren kroppens kemiske industri af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Copyright Birgith Broberg 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Leveren kort beskrevet side 4 Leveren som afgifter

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere