Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Benzylpenicillin (penicillin G) Sebastian von Huth, 6. sem. efterår 08 Farmakologi vendespil til tema A+B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Benzylpenicillin (penicillin G) Sebastian von Huth, 6. sem. efterår 08 Farmakologi vendespil til tema A+B"

Transkript

1 Farmakologi vendespil til tema A+B Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Piperacillin Benzylpenicillin (penicillin G) Tazobactam Dicloxallin Vancomycin Ampicillin Cefuroxim Amoxicillin Cefriaxon Mecillinam Aztreonam Amoxicillin Meropenem Clavulansyre Erythromycin Side 1 af 10

2 Farmakologi vendespil til tema A+B Virker på Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp. og en del stammer af Proteus sp., E. coli og Enterobacter sp., som er resistente over for ampicillin Smalspektret penicillin, i.v. Piperacillin kombineret med tazobactam, som hæmmer β-lactamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med piperacillins, men omfatter desuden β-lactamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er piperacillinfølsomme. Virker baktericidt på bakterier i vækstfasen. Stofferne hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg på et trin, der ligger før β- lactamantibiotikas hæmningssted Smalspektret penicillin, p.o. Penicillinasestabilt penicillin Cephalosporin, 2. generations. Moderat aktivitet mod Gram+, god potens mod Gram- Penicillin med udvidet spektrum Cephalosporin, 3. generations. Hæmmer opbygning af peptidoglykanlaget Penicillin med udvidet spektrum Monobactam. Kun effektiv mod Gram negative aerobe stave eks. Pseudomonas, Neisseria meningitidis og Haemophilus influenzae. Ingen effekt på Gram positive eller anaerobe organismer. Penicillin med overvejende virkning på gramnegative stave Carbapenem. Bredt spektrum. Aerobe og anaerobe Gram positive og Gram negative organismer. Behandling for seriøse infektioner (sepsis og meningitis). Penicillin kombineret med penicillinasehæmmere Makrolid. De bindes reversibelt til 50S delen af bakteriernes ribosomer, blokerer transpeptideringen. Effektiv mod Gram positive bakterier og spirokæter, Kun effektiv ved nogle få Gram negative (N.gonorrhoea, H.influenzae Mycoplasma pnemoniae, Legionella sp. Samt nogle klamydia inf.) Penicillin kombineret med penicillinasehæmmere Side 2 af 10

3 Farmakologi vendespil til tema A+B Azithromycin Fusidin syre Tetracyclin Klindamycin Gentamycin Rifampicin Kloramphenikol Isoniazid Metronidazol Pyrazinamid Ciprofloxacin Ethambutol Sulfamethizol Trimethoprim Side 3 af 10

4 Farmakologi vendespil til tema A+B Forhindrer bindingen af RNA til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, således at proteinsyntesen blokeres. Fusidin virker bakteriostatisk. Makrolid. Mindre aktiv mod Gram positive, men udviser god effekt mod H.influenzae, Legionella sp. Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og blokerer transpeptidationen, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Den reversible binding bevirker, at både makrolider og clindamycin får bakteriostatisk virkning. Binder og blokerer DNA Afhængig af RNA-polymeraser Bactericid effect. NB. Misfarvning af sekreter TB-specifik. Inhibition af mycol syre syntese (cellevæg) Bacteriostatisk/bakteriocid effect 6 mdr. behandling TB specifik,3 mdr. behandling. Ukendt funktion. TB specifik. Inhibition af mycol syre syntese (cellevæg). Bacteriostatisk effekt 3 mdr. behandling Binder til forskellige sites på bakterielle ribosomer (30S) og stopper proteinsyntese. Effekt hovedsagligt bakteriostatisk. Tetracykliner chelerer metal ioner (Ca2+, Magnesium, jern, aluminium) og danner non-absorberbare komplekser. Altså skal stoffet ikke indtages med mælkeprodukter. Aminoglykosid. Transporteres aktivt over bakteriecellemembranen og bindes til 30S-delen af ribosomerne, hvorved der vil ske en fejllæsning af mrna med defekte nysyntetiserede proteiner til følge. Bindingen er irreversibel, således at aminoglykosiderne er baktericide. Bruges kun til seriøse infektioner pga. hæmtologisk toksitet. Bakteriostatisk. Bakteriocidt for Haemophilus influenzae Bivirkninger: Alvorlig idiosynkratisk knoglemarvsdepression medførende pancytopeni. Passerer cellemembranen og trænger ind i mikroorganismerne. I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes det til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene. Fluorkinolon er et bredspektret syntetisk fremstillet antibiotikum af familien kinoloner. Disse virker ved at hæmme et enzym (DNA-gyrase), der er nødvendigt for at bringe DNA-dobbeltstrengen på en form, hvor replikation og transskription kan foregå. Stoffet virker dermed baktericidt Sulfonamid. PABA analog, substrat i folinsyresyntesen i bakterier. Konkurrerer med PABA om dihydropteroat synthetase. Bakteriostatisk. Synergi med trimetoprim. Folatantagonist. Konkurrerer om bakterielle dihydrofolat reductase, som er meget mere sensitiv til trimetroprim end det humane enzym er. Bakteriostatisk. Synergi med sulfonamid. Side 4 af 10

5 Farmakologi vendespil til tema A+B Aciclovir Indinavir Ganciclovir Ritonavir Foscarnet Saquinavir Amantadin Enfuvirtid Oseltamivir Interferon alfa Lamivudin Ribavirin Zidovudin Palivizumab Nevirapin Fomivirsen Side 5 af 10

6 Farmakologi vendespil til tema A+B Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Proteasehæmmer. Inden knopskydning af viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til sitet hvor kløvningen skal finde sted. Fusionshæmmer af HIV med værtscelle. Aciclovir virker selektivt i herpesinficerede celler, idet stoffet phosphoryleres af den herpesvirusspecifikke thymidinkinase til aciclovirmonophosphat, der hæmmer den herpesvirusspecifikke DNA-polymerase, hvorved virusproduktionen ophører. CMV-replikationen benytter en virusspecifik thymidinkinase, som phosphorylerer ganciclovir i CMV-inficerede celler. Det triphosphorylerede ganciclovir hæmmer CMV-DNA-polymerasen i koncentrationer, der er langt lavere end dem, som er nødvendige for at hæmme humane. Foscarnet (natriumsaltet af phosphormyresyre) hæmmer funktionen af en række virale DNApolymeraser. Til forskel fra fx aciclovir, ganciclovir og zidovudin udøves den hæmmende effekt af foscarnet direkte uden forudgående phosphorylering. Blokerer M2-kanal, og hindrer replikation pga. manglende surhed. Bruges mod influenza-virus. Interferon virker antiviralt ved at hæmme den ribosomale syntese af virusspecificerede proteiner. Ud over denne effekt har interferoner en sammensat aktivitet, der regulerer en række fysiologiske cellefunktioner og påvirker immunapparatet. Neuraminidasehæmmere bindes irreversibelt til neuraminidasens aktive område og blokerer enzymaktiviteten, således at der ikke kan syntetiseres neuraminidase (overfladeprotein). Ribavirin er en syntetisk fremstillet purinanalog, der kemisk ligner guanosin, der er en naturlig bestanddel af RNA og DNA. Ribavirin har antiviral effekt på et bredt spektrum af humanpatogene RNA- og DNAvirus. Selektiv hæmmer af et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Humaniseret IgG monoklonalt antistof mod respiratorisk syncytialvirus (RSV) til intramuskulær anvendelse. Kombination af lamivudin og zidovudin. Begge stoffer hæmmer selektivt et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Nukleosid-analog. Oligonukleotid der blokerer translation af viralt mrna ved at binde til kodende sekvens. Virker mod CMV. Ikke markedsført i DK. Selektiv hæmmer af et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Non-nukleosid. Side 6 af 10

7 Farmakologi vendespil til tema A+B Ketoconazol Hydrocortison (cortisol) Caspofungin Prednisolon Flucytosin Dexamethason Amphotericin B Beclometasondipropionat Terbinafin Nystatin Cimetidin Ranitidin Side 7 af 10

8 Farmakologi vendespil til tema A+B Kortikosteroider er den vigtigste gruppe af antiinflammatoriske stoffer. Steroiderne er membranstabiliserende og reducerer cytokinudskillelsen og -virkningen, hvorved den T- lymfocytmedierede inflammation hæmmes. Azol. Antimykotikum til systemisk brug. Anvendes kun undtagelsesvis til systemisk behandling af hudens svampeinfektioner på grund af risiko for levertoksicitet. Syntetisk glukokortikoid. Hydrocortison og prednisolon er de virksomme hormoner. Prednison må for at kunne udøve sin virkning omdannes til prednisolon i leveren. Syntetisk glukokortikoid. Virker antiemetisk. Ikke markedsført i DK. Glukokortikoid til lokalt brug (inhalation). Stofferne virker på symptomer, lungefunktion samt den bronkiale hyperreaktivitet og kan reducere risikoen for eksacerbationer og død af astma. De kan formentlig forhindre udvikling af permanent nedsat lungefunktion. Echinacandin. Antimykotikum til systemisk brug. Anidulafungin og caspofungin er semisyntetiske lipopeptider tilhørende en gruppe af antimykotika, echinocandiner, med virkning over for Candida og Aspergillus. Nukleotidanalog. Antimykotikum til systemisk brug. Flucytosin transporteres vha. cytosinpermease ind i sensitive celler, herunder patogene svampe. Intracellulært metaboliseres til det 5-fluoruracil, der inkorporeres i og derved forstyrrer syntesen af DNA og RNA. Polyen. Antimykotikum til lokalt brug. Amphotericin B er et yderst bredspektret antimykotikum, der ligesom nystatin tilhører gruppen polyenantimykotika. Stoffet bindes reversibelt til ergosterol i svampenes cellemembran, hvorved membranpermeabiliteten øges. Herved tabes kalium og andre intracellulære molekyler. Virker gennem en specifik hæmning af enzymet squalenepoxidase, som katalyserer et tidligt trin i svampenes ergosterolbiosyntese. Terbinafin virker fungicidt over for dermatofyter, skimmelsvampe og dimorfe svampe samt fungistatisk over for gærsvampe.. Antimykotikum til lokalt brug. Antimykotikum til lokalt brug. Nystatin har effekt på gærsvampe, men ikke dermatofyter og Malassezia. Histaminantaagonist, H 2. Indgår ikke i nogle markedsførte præparater. Ventrikelsekretionshæmmende middel. Antihistaminikum med blokerende virkning på H 2 - receptorer. Side 8 af 10

9 Farmakologi vendespil til tema A+B Terbutalin Histamin Salbutamol Mepyramin (pyrilamin) Salmeterol Promethazin Theophyllin (aminofyllin) Difenhydramin Ipratropium Terfanadin Budesonid Cyclizin Natriumkromoglikat Cyproheptadin Montelukast Loratadin Side 9 af 10

10 Farmakologi vendespil til tema A+B Diagnostikum til udredning af type I-allergier. Adrenerge bronkodilatator. Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β 2 - receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel og som vehæmmende middel. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistamikum. Adrenerge bronkodilatator. Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β 2 - receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel og som vehæmmende middel. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistamikum. Histaminantagonist, H 1. Hostemiddel af antihistamintypen. Den hostestillende virkning skyldes formentlig en effekt på centralnervesystemet. Histaminantagonist, H 1. Adrenerge bronkodilatator. Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Kombination af et syntetisk glukokortikoid og et langtidsvirkende sympatomimetikum. Methylxantinerne (coffein, theobromin og theophyllin) har en direkte afslappende virkning på glat muskulatur, herunder bronkialmuskulaturen. De fleste studier viser, at theophyllins bronchodilaterende effekt er mindre end effekten af β 2 -agonister og tiotropium. Korttidsvirkende antikolinergikum virkning beregnet til inhalation. Ved binding til de muskarine receptorer i den bronkiale glatte muskel hæmmes den kolinerge bronkokonstriktion. Histaminantagonist, H 1. Sederende antihistaminikum. Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. Histaminantagonist, H 1. Serotonin-antagonist. Histaminantagonist, H 1. Non-sederende antihistaminikum. Natriumcromoglicat har en beskeden plads i astmabehandlingen bruges kun ved uacceptable bivirkninger af inhalationssteroid. Stofferne anvendes kun profylaktisk, formodes at svække antigeninduceret frigørelse af de inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Astmamiddel. Leukotrien D 4 -receptorantagonist. Side 10 af 10

11 Farmakologi vendespil til tema C Insulin Simvastatin Tolbutamid Sibutramin Glibenclamid Orlistat Glipizid Levothyroxin Methformin Propylthiouracil Pioglitazon Thiamazol Rosiglitazon Propranolol Lovastatin 131 I Side 1 af 8

12 Farmakologi vendespil til tema C Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. Middel mod adipositas. Hæmmer reabsorptionen af noradrenalin og serotonin i hjernen. Insulin er organismens kraftigste anabole hormon og er nødvendigt for opbygningen af glykogendepoter, fedtdepoter og protein. Tilførsel af insulin kan ophæve alle de af insulinmanglen betingede abnorme stofskifteprocesser. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Malabsorptiva. Orlistat virker ved at begrænse optagelsen af fedt fra tarmen, idet mavetarmkanalens lipaser hæmmes. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Der kendes to klinisk relevante thyroideahormoner: levothyroxin (T 4 ) og liothyronin (T 3 ). Begge secerneres fra glandula thyroidea. I blodet er de overvejende bundet til thyroxinbindende globulin (TBG). T 3 bindes løsere til TBG end T 4. Thiouracilderivat. Antithyreoidt stof. Modvirker dels iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres, dels hæmmes kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Imidazolderivat. Antithyreoidt stof. Modvirker dels iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres, dels hæmmes kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof. Peroralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af exogent eller endogent insulin. Biguanid. Peroralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af endogent insulin. Glitazon. Peroralt antidiabetikum. Kombination af glimepirid, som er et sulfonylurinstof, og rosiglitazon, som er et glitazon. Ved tyrotoksikose nedsætter iodider hormonsekretionen fra glandula thyroidea tillige med kirtlens vaskularisering. Langvarig iodidindgift til raske kan fremkalde myksødem. Iodidindgift til patienter med atoksisk struma kan derimod fremkalde tyrotoksikose. Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. Side 2 af 8

13 Farmakologi vendespil til tema C Acarbose Ethinylestradiol Menotropin Dienestrol Follitropin Progesteron Humant choriongonadotropin Medroxyprogesteronacetat Bromocriptin Norethisteron Clomifen Lynestrenol Estriol Levonorgestrel Estradiol Norgestimat Side 3 af 8

14 Farmakologi vendespil til tema C Syntetisk østrogen Peroralt antidiabetikum. α-glucosidasehæmmer. Syntetisk østrogen Højt oprenset humant menopausehormonpræparat (HP-hMG) med både follikelstimulerende (FSH)- og luteiniserende (LH)-aktivitet pga. indholdet af hcg. Fremstilles ud fra klimakterielle kvinders urin. Naturligt gestagen. Det naturligt forekommende progesteron anvendes til fertilitetsbehandling hos kvinder med insufficient lutealfase og som substitution efter nedregulering med GnRH i fertilitetsbehandling. Progesteron administreres ikke peroralt, inaktiveres ved førstepassage metabolisme. Pregnan. Har en høj affinitet for progesteronreceptorer men ingen signifikant androgen-, østrogen- eller antimineralokortikoid virkning. Gonadotropinpræparat med follikelstimulerende (FSH)-aktivitet fremstillet ved rekombinant DNAteknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstre. Gonadotropin med overvejende luteiniserende effekt. Estran. Omdannes til norethisteron, f.eks. lynestrenol, norethisteronacetat og dienogest. Norethisteronacetat har først og fremmest affinitet for progesteronreceptorene men også en svag østrogen- og androgen aktivitet in vitro. Estran. Omdannes til norethisteron, f.eks. lynestrenol, norethisteronacetat og dienogest. Norethisteronacetat har først og fremmest affinitet for progesteronreceptorene men også en svag østrogen- og androgen aktivitet in vitro. Gestagen (gonan) Bromocriptin er en dopamin-receptoragonist, der nedsætter et forhøjet serumprolaktinniveau, som hæmmer gonadotropinsekretionen. Derved kan sekretionen af såvel follikelstimulerende hormon (FSH) som luteiniserende hormon (LH) stimuleres. Clomifen, som er et syntetisk non-steroid med svag østrogenvirkning, virker formentlig på østrogenreceptorerne i hypofyse og hypothalamus og bevirker derved frigørelse af gonadotropinerne, specielt follikelstimulerende hormon (FSH). Naturligt, humant østrogen. Gestagen (gonan) Naturligt, humant østrogen. Side 4 af 8

15 Farmakologi vendespil til tema C Gestoden Rene gestagenpræparater (minipiller) Desogestrel Testosteron Tamoxifen Cyproteronacetat Calcium Raloxifen Vitamin D 2 (ergokalciferol) Vitamin D 3 (cholekalciferol) Mifepriston (RU 486) Kombinationspræparater Flerfasepræparater Alendronat Side 5 af 8

16 Farmakologi vendespil til tema C Gestagen (gonan) Androgen effekt (vækst, virilisering). Metabolisk effekt (øger proteinnedbrydning, fremmer knoglemineralisering). Hypofysær effekt (hæmmer gonadotropinet LH og derved den endogene androgenproduktion hos mænd) Antiandrogenet cyproteronacetat, som har steroidstruktur, er et progesteronderivat, som har både gestagen- og antiandrogeneffekt. Peroralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse, indeholdende gestagen af gonangruppen, minipille. Ovulationshæmmende. Tamoxifen virker ved en antagonistisk og agonistisk virkning på østrogenreceptoren på den maligne celle. Calciumcarbonat foretrækkes. Der bør alene anvendes præparater, hvor calciums absorptionsforhold er dokumenteret. D-vitaminmangel findes hos > 50% af alle ældre. D- vitamin og calcium modvirker sekundær hyperparatyroidisme. Herved nedsættes knogleomsætningen, og knogletabet begrænses. D- vitamin kombineret med calcium bedrer desuden muskelfunktionen og reducerer dermed faldrisikoen. Raloxifen tilhører gruppen af Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM), der udgøres af stoffer, der har varierende selektiv agonistisk eller antagonistisk virkning på væv, der påvirkes af østrogen. Raloxifen har østrogeneffekt på knogler og antiøstrogeneffekter på endometrium og mamma. Mifepriston er et syntetisk steroid, der udøver sin virkning ved kompetetivt at binde sig til progesteronreceptorerne, hvorved effekten af progesteron blokeres. Indeholder såvel gestagen som østrogen. Bisphosphonaterne virker antiresorptivt, idet de nedsætter osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og derved øger knoglemineraltætheden. BMD stiger såvel i columna (5-9%) som i hofteregion (2-6%). Flerfasepræparater (sekvenspræparater). Kontinuerlig eller cyklisk administration af østrogen med sekventiel administration af gestagen i dage. (I Danmark findes kun præparater i cykli på 4 uger eller 3 måneder). Dette regime medfører en menstruationslignende "bortfaldsblødning". Side 6 af 8

17 Farmakologi vendespil til tema C Etidronat Strontiumranelat PTH1-34 Calcimimetics (calcimimetika) Lakscalcitonin Side 7 af 8

18 Farmakologi vendespil til tema C Bisphosphonaterne virker antiresorptivt, idet de nedsætter osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og derved øger knoglemineraltætheden. BMD stiger såvel i columna (5-9%) som i hofteregion (2-6%). Strontium bindes til knoglevæv ved adsorption til hydroxyapatitkrystaller og virker agonistisk på den ekstracellulære calciumfølsomme receptor (CaSR). Strontium stimulerer tilsyneladende osteoblastproliferationen og knogleformationen samtidig med, at knogleresorptionen hæmmes. Rekombinant humant PTH stimulerer osteoblaster og lining cells til øget knogleformation. Den anabole knoglevirkning kræver én daglig subkutan indgift. Ved kontinuerlig indgift øges knogleomsætningen og knogleresorptionen som ved primær hyperparatyroidisme. Cinacalcet påvirker den calciumsensitive receptor (CaSR) agonistisk i gl. parathyroidea. Herved reduceres PTH-sekretionen efter få timer. Faldet i plasma-pth medfører et fald i plasma-calcium, indtil der er etableret en ny ligevægtstilstand. Cinacalcet kan reducere PTH-sekretionen 30%. Calcitonin er et polypeptid-hormon. Det dannes i de parafollikulære C-celler i gl. thyroidea. Sekretionen stimuleres primært af en stigning i serum-calcium. Til terapeutisk brug anvendes syntetisk laksecalcitonin, der har større biologisk aktivitet end human calcitonin. Side 8 af 8

19 Farmakologi vendespil til tema D Morfin Tramadol Pethidin (meperidine) Codein Methadon Dextropropoxyphen (propoxyphene) Buprenorphin Acetylsalicylsyre Ketobemidon Paracetamol (acetaminophen) Pentazocin Ibuprofen Fentanyl Naproxen Opium Baklofen Side 1 af 6

20 Farmakologi vendespil til tema D Tramadol har kun en svag µ-receptoraffinitet og er egentlig farmakologisk mere beslægtet med SNRIpræparaterne. De svage opioider kan anvendes til behandling af lette til moderate smerter - ofte i kombination med paracetamol eller NSAID. Codein er en svag opioidagonist (methylmorphin), som demethyleres til morphin i leveren og er således en prodrug til morphin. Dextropropoxyphen er en svag opioidagonist, hvis analgetiske virkning svarer til codeins, ASA's og paracetamols. Acetylsalicylsyres (ASA) og de øvrige NSAIDs analgetiske, antiinflammatoriske, antipyretiske og trombocytaggregationshæmmende virkninger medieres gennem en hæmning af prostaglandinsyntesen. ASA er en selektiv hæmmer af cyklooxygenase 1 (COX-1). Paracetamol har analgetisk og antipyretisk effekt, men kun en svag antiinflammatorisk virkning. Paracetamol har en overvejende central virkningsmekanisme og påvirker dannelsen af prostaglandiner i CNS. Paracetamol har ingen kendt virkning på trombocytfunktionen. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Opioidreceptorer findes i de dybe hjernecentre, hjernestamme og medulla spinalis' baghorn, men findes også uden for nervesystemet, hvor de blandt andet indgår i det perifere akutte inflammatoriske respons. Der findes tre receptortyper µ-, κ- og δ- receptorer. Morphin er denne gruppes referencestof. Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Partielle agonister/antagonister med partiel affinitet (buprenorphin) kan formentlig ikke udløse samme maksimale effekt som morphin, hvilket dog oftest ikke har klinisk relevans Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Stærkt analgetikum. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Baclofen virker som GABA-B agonist på spinalt niveau, primært præsynaptisk. Rene agonister (de stærkt virkende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Stærkt analgetikum. Side 2 af 6

21 Farmakologi vendespil til tema D Diklofenak Guldsalte Indometacin Malariamidler Dantrolen Etanercept Meloxicam Inflixamab Rofecoxib Allopurinol Methotrexat Probenecid Sulfasalazin Kolkicin Penicillamin N 2 O Side 3 af 6

22 Farmakologi vendespil til tema D Remissionsinducerende antireumatikum. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Chloroquinderivater Primaquin Proguanil Quinin Mefloquin Tetracycliner Det proinflammatoriske cytokin TNF-α (Tumor Necrosis Factor-alfa) spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. Etanercept er en solubel TNF-α-hæmmer, hindrer stimulation af immunologiske målceller. Det proinflammatoriske cytokin TNF-α (Tumor Necrosis Factor-alfa) spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. Inflixamab binder cytokinet TNF-α. Et af de sidste led i nedbrydningskæden af puriner til urat er xanthin, der ved hjælp af et specifikt enzym, xanthinoxidase, oxideres til urinsyre. Dette foregår næsten udelukkende i leveren. Xanthinoxidasen og dermed urinsyredannelsen kan hæmmes specifikt af allopurinol, der er et purinderivat. Ved indgift af det urikosuriske stof, probenecid, hæmmes reabsorptionen af urat både proksimalt og distalt for det sekretoriske segment i tubuli, hvormed uratudskillelsen øges. Colchicin er et alkaloid med antiinflammatorisk virkning ved akut arthritis urica. Ikke markedsført i DK. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Dantrolen virker ved at hæmme frigivelsen af calcium fra det sarcoplasmatiske reticulum og dermed bremse processen for malign hypertermi. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. Remissionsinducerende antireumatikum. Folsyreantagonist, idet stoffet binder og inaktiverer enzymet dihydrofolatreduktase, hvilket medfører mangel på tetrahydrofolat og dermed hæmning af DNA-syntesen. Remissionsinducerende antireumatikum. Dinitrogenoxid (kvælstofforilte) (N 2 O) er i luftform. Gasanæstetika. Remissionsinducerende antireumatikum. Side 4 af 6

23 Farmakologi vendespil til tema D Halotan Bupivacain Isofluran Ropivacain Sevofluran Suxameton (succinylcholine) Thiopental Tubokurarin Propofol Pancuronium Ketamin Vecuronium Lidocain Atracurium Benzocain Diazepam Side 5 af 6

24 Farmakologi vendespil til tema D Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion. Gasanæstetikum. Smal anæstesibredde. Kan give leverskader og hæmme respiration. Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion. Gasanæstetikum. Halogerende middel. Depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Gasanæstetikum. Halogerende middel. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Alkaloid. Middel til intravenøs anæstesi. Barbituratderivat, har ingen smertestillende eller refleksdeprimerende virkning Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Propofol er et kortvarigt virkende anæstetikum til anæstesiindledning og kortvarig anæstesi samt længerevarende anæstesi ved kontinuerlig infusion. Desuden sedering af patienter i respiratorbehandling under intensiv terapi. Propofol besidder ringe analgetisk virkning. Ketamin synes at inducere somatisk sensorisk blokade ved selektivt at afbryde associationsbanerne i hjernen. Ketamin virker analgetisk i doser, som ikke har sedativ eller hypnotisk virkning. Ketamin fremkalder en såkaldt "dissociativ anæstesi" karakteriseret ved, at øjnene ofte er åbne. Lokalanalgetikum. Benzodiazepinerne binder sig med stor affinitet til specifikke receptorer i hjernen (GABA-A receptorer som er lokaliseret til Cl - -kanal-komplekset). GABA- A-receptorkomplekset formidler effekten af en lang række medikamenter, der anvendes i behandlingen af angst, søvnløshed og kramper. Lokalanalgetikum. Side 6 af 6

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Manglende farmakort til 6. semester

Manglende farmakort til 6. semester Manglende farmakort til 6. semester Tema A: Cellevægssyntesehæmmere (specifikt mykobakterier) Etambutol o Stofgruppe: Cellevægsyntesehæmmer 2 måneder, sammen pyrazinamid, isoniazid og rifampicin. T½: 4

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb.

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb. Program Generel anæstesi Centrale temaer Bestanddele af generel anæstesi Opbygning af generel anæstesi Typer af generel anæstesi Vigtige farmakologiske stoffer Holdundervisning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

Glandula thyroideas funktion

Glandula thyroideas funktion www.manan.dk - Side 1 af 7 - Glandula thyroideas funktion 1) Fordelingsrummet for proteinbundet jod svarer til volumen af plasmaproteinerne i legemet. Hvilket er ca. 4% af kropsvægten. 2) Jod kan findes

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN CALCIUM HOMEOSTASEN 35 % af Ca +2 indholdet i en normal voksen persons kost absorberes gennem mavetarmkanalen. Den ekstracellulære Ca +2 pool indeholder ca. 25 mmol, hvorfra Ca +2 udskilles i urinen. PTH:

Læs mere

Indhold. Introduktion... 9

Indhold. Introduktion... 9 Indhold Introduktion... 9 100 receptpligtige lægemidler...13 Statiner...14 ACE-hæmmere...16 Acetylsalicylsyre...17 Beta-blokkere...19 Ca-kanal-blokkere (Gruppe 2)...21 AT2-receptor-blokkere...22 Thiazider...23

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

MI-H14 Antibiotika Modul b10 E08

MI-H14 Antibiotika Modul b10 E08 1) I forlængelse af temaet Antimikrobiel kemoterapi vil jeg i denne time gennemgå karakteristika for en række væsentlige antibiotikagrupper: - β-laktam antibiotika (penicilliner og cefalosporiner) - makrolider

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af infektioner juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef X Diagnose Det er karakteristisk for alvorligt syge og døende patienter at: de hyppigt får

Læs mere

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.

Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011. Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5. Svarark, eksamen modul 2.3 Juni 2011 Spørgsmål Svar Spørgsmål Svar 1 c 7 a 2 a 8 a 3 b 9 a 4 d 10 e 5.1 a 11 d 5.2 c 12 d 5.3 e 13 b 6 d 14 d Opgave 15 En 50-årig kvinde har haft gestationel DM under to

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3)

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3) 1 Delphine Bonneau Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi 1-6 Pelle har spist en kæmpe stor kage, og efterfølgende stiger hans blodsukker. Derfor sender kroppen besked til de endokrine kirtler i bugspytkirtlen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 0. D.SP.NR. 09519 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Doxycyclin 2care4 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

Sommereksamen 2011. Titel på kursus: De endokrine organer I. Eksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 Bedømmelsesform Bestået-/ikke bestået

Sommereksamen 2011. Titel på kursus: De endokrine organer I. Eksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 Bedømmelsesform Bestået-/ikke bestået Sommereksamen 2011 Titel på kursus: e endokrine organer I Uddannelse: achelor Semester: 2. semester ksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 edømmelsesform estået-/ikke bestået Vigtige oplysninger:

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Posatex øredråber, suspension til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posakonazol 8,5 mg/ml 0,9 mg/ml

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 82 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 24. januar 2006 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-13009-299 Sagsbeh.: KFC Fil-navn: Besvarelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Elementer i generel anæstesi

Elementer i generel anæstesi Program Generel anæstesi Generel anæstesi Typer af anæstesi Bestanddele i anæstesi Faser i anæstesi Inhalations anæstesi I.v. anæstesi Opbygning af anæstesiforløb Forelæsning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

Medicin med effekt på

Medicin med effekt på Charlotte Andersen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Sygehus Maj 2010 Oversigt Kvindelige kønshormoner Naturligt forekommende (fysiologi) Medicin med effekt på reproduktionsorganerne Mandlige kønshormoner

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner

Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner A kursus i teoretisk og immunologi TLR3 og LGP 2 Odense, 13. april 2015 Søren T. Lillevang Klinisk Immunologisk Afdeling Odense

Læs mere

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Thyroidea Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Hormone / thyrotropin). TSH stimulerer: - Syntese af thyroglobulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

Midler ved calciummetaboliske sygdomme

Midler ved calciummetaboliske sygdomme Sygdomme og tilstande Midler ved calciummetaboliske sygdomme Bente Langdahl Lars Rejnmark Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Århus Universitetshospital Sygdomme: Hypoparathyroidisme Hyperparathyreoidisme

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Smertehåndtering i odontologisk praksis

Smertehåndtering i odontologisk praksis Smertehåndtering i odontologisk praksis Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand. Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (som doxycyclinhyclat) Hjælpestoffer op til 1 ml.

PRODUKTRESUMÉ. for. Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand. Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (som doxycyclinhyclat) Hjælpestoffer op til 1 ml. 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25099 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Karidox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning pr. ml: Aktivt

Læs mere

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt: Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling Listen er tiltrådt på interamtsmødet den 19. maj 2006 med virkning fra 1. juli 2006 Ordningen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

1. Androgener og prostata

1. Androgener og prostata DUCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PROSTATACANCER 12. ENDOKRIN TERAPI Forfatter: AR + KB Revideret: maj 2015 Næste revision: september 2015 Det tidligere kapitel om endokrin

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler,

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

Binyrerne (glandulae suprarenales) og bugspytkirtlen (Pancreas). Anne Mette Friis MT.

Binyrerne (glandulae suprarenales) og bugspytkirtlen (Pancreas). Anne Mette Friis MT. Binyrerne (glandulae suprarenales) og bugspytkirtlen (Pancreas). 1 Binyrerne glandulae suprarenales. Binyrerne er de næste endokrine kirtler vi skal kigge nærmere på. Binyrerne er to selvstændige kirtler,

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension 22. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Saniotic Vet., kutansuspension/øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 29173 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Saniotic Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder:

Læs mere

Stofliste for farmakologi

Stofliste for farmakologi Stofliste for farmakologi Denne stofliste er afskrift af understregede stofnavne i pensumbeskrivelsen fra Farmakologisk Institut, Københavns Universitet februar 1999. Formålet er at gøre det overskueligt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Neurotransmittere og det autonome nervesystem

Neurotransmittere og det autonome nervesystem nervesystem Neurotransmittere og det autonome nervesystem Ulf Simonsen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet grundlæggende system basis for nogle vigtige behandlinger hypertension astma gode eksempler

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Cytostatika asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Amoxival Vet., tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Amoxival Vet., tabletter 0. D.SP.NR 24956 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Amoxival Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Amoxicillin 200,00 mg Som amoxicillintrihydrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter

KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter KLINISKE RETNINGSLINIER Metadon til cancer smerter ved overlæge Nan Sonne. Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Gennemgået Januar 2008. Planlagt revideret September 2008 Målgruppe: Læger og

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 Til Medicintilskudsnævnets medlemmer. Den 11. februar 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Spersadex Comp., øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml

PRODUKTRESUMÉ. for. Spersadex Comp., øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml 3. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Spersadex Comp., øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml 0. D.SP.NR. 9134 1. LÆGEMIDLETS NAVN Spersadex Comp. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 1 mg

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bupaq Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Bupaq Vet., injektionsvæske, opløsning 24. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Bupaq Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 28940 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Bupaq Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Udbytteberegning ved fermentering

Udbytteberegning ved fermentering Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 6 Udbytteberegning ved fermentering Opgaven bygger videre på Bioteknologi 2, side 11-18. Ved fermenteringsprocesser er det af stor teknisk og økonomisk betydning

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven)

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven) Information til afdelingerne Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, ) Pr. november 2014 foreligger der data på, at nedenstående lægemidler

Læs mere

Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIKSER

Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIKSER Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIKSER 2011 Kolofon Titel: Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse - APPENDIK- SER Emneord: Lægemidler, speciallægemidler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Soludox Vet., pulver til oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Soludox Vet., pulver til oral opløsning 19. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Soludox Vet., pulver til oral opløsning 0. D.SP.NR 22736 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Soludox Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 gram pulver indeholder:

Læs mere

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer:

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer: Nr.: Emne Opioider Gruppe af lægemidler der udøver deres analgetiske effekt ved stimulereing af centrale opioidreceptorer. Opdeles, afhængig af affinitetsmønsteret til receptorerne i (1) rene og (2) partielle

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER

TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER 2016 TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtet hændelser, med alvorlige konsekvenser for patienten.

Læs mere

Ernæringsfysiologi Center for Ernæring og Tarmsygdomme

Ernæringsfysiologi Center for Ernæring og Tarmsygdomme Ernæringsfysiologi Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.D Center for Ernæring og Tarmsygdomme Med. Gastroenterologisk afdeling Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Ernæring kan: forebygge, behandle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Indhold Indledning Resume og vurdering Konklusion Oplæg til smertebehandling Dataopgørelse Indledning En sufficient døgndækkende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER KLINISKE RETNINGSLINIER for medicinsk smertebehandling juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef IV Paracetamol: Inhiberer produktionen af CNS prostaglandiner Nedsætter feber Sjældent behov

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Hvordan laver man lægemidler?

Hvordan laver man lægemidler? Hvordan laver man lægemidler? Dias 1 Hvad er et lægemiddel? Et lægemiddel (græsk: phámakon) er en naturlig eller syntetisk kemisk forbindelse, som bruges til diagnosticering, forebyggelse, behandling eller

Læs mere

Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014

Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014 Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014 Smertebehandling Smertetyper Nociceptive smerter Neurogene smerter Skyldes vævsbeskadigelse Skyldes læsion af det perifere eller centrale

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere