Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts Af dyrlæge Hanne Koplev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts 2010. Af dyrlæge Hanne Koplev"

Transkript

1 Tungmetaller og neurologisk sygdom. København marts 2010 Af dyrlæge Hanne Koplev 1

2 Definition: Der er ingen entydig definition på begrebet tungmetaller. En kemiker vil definere tungmetaller, som en række grundstoffer med høj massefylde, der fremstår som metaller ved stuetemperatur. Læger og tandlæger vil definere tungmetaller, som giftige metaller og vil derfor inddrage visse let-metaller som f.eks. Aluminium, Arsen og Titan under tungmetallerne. Betegnelsen tungmetaller er ved at blive afløst af betegnelsen toksiske metaller. Man kan definere toksiske metaller som tungmetaller og andre metaller / metalforbindelser, som har en negativ påvirkning på individers helbred. Toksiske metaller kan bioakkumuleres i kroppen og i fødekæden. Det mest karakteristiske ved toksiske metaller er den kroniske natur af deres toksicitet. Som eksempel på toksiske metaller kan nævnes: kviksølv, bly, cadmium, aluminium, arsen, titan, nikkel, gadolinium og tin. Som eksempel på essentielle (nødvendige) metaller kan nævnes: kobber, jern og zink. De essentielle metaller er også toksiske i ufysiologiske mængder Definition og eksempler på neurologiske sygdomme: Neurologiske sygdomme er sygdomme, som skyldes forstyrrelser i nervesystemets struktur og/eller funktion. Det er bemærkelsesværdigt, at man endnu ikke kender årsagen / årsagerne til mange neurologiske sygdomme som f.eks.: - Parkinsons Sygdom, - Multiple Sklerose, - Amyotrofisk Lateral Sklerose, - Alzheimers Demens, - Epilepsi, - Autisme, ADHD med flere. Symptomer ved neurologiske sygdomme: Symptomer ved kviksølvforgiftning: - balance-, bevæge- og muskelforstyrrelser - balance-, bevæge- og muskelforstyrrelser - føle-, syns- og høreforstyrrelser - føle-, syns- og høreforstyrrelser - søvnforstyrrelser og træthed - søvnforstyrrelser og træthed - taleforstyrrelser og synkeproblemer - taleforstyrrelser og synkeproblemer Endvidere kan der forekomme: - feber - feber - vandladningsbesvær - vandladningsbesvær - koncentrations- og hukommelsesproblemer - koncentrations- og hukommelsesproblemer - kvalme og opkast - kvalme og opkast - lammelser - lammelser - angstfølelse - angstfølelse Flere symptomer ved kviksølvforgiftninger: smerter, rygsmerter, hovedpine, migræne, håraffald, depression, svimmelhed, selvmordstanker, grådlabilitet, øget stressfølsomhed, allergi, anosmi, tæt næse, sinuitis, hjerterytmeforstyrrelser, blodtryksproblemer, hyperventilation, tremor, fordøjelsesforstyrrelser, hyper- eller hypo-thyreoidisme, anæmi, neuropati. 2

3 Symptomer ved kviksølvforgiftning. 1) Skerfving, S & Berlin, M. Oorganiskt kvicksilver, Nord. Expertgruppen för Gränsvärdesdokumentation ) Moeschlin, S. Klinik und Therapie der Vergiftungen 6 uppl G Thieme Verlag 3) Baader, E. Quecksilbervergiftung. Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin vol II,1961 4) Nordin, J. Yrkessjukdomar, Almqvist & Wiksell, 1943 Kvicksilver, kronisk förgiftning 5) Poulsson, E. Lehrbuch der Pharmakologie 6:e uppl. 1922; 16:e uppl ) Oettingen, WF von. Poisoning. A guide to clinical diagnosis and treatment. Saunders Co ) Burgener, P & Burgener, A. Erfahrungen Ûber chronische Quecksilbervergiftungen. Schw. Med. Wochenschr. 8, 1952, ) Schulz, H. Wirkung und Anwendung der unorganische Arzneistoffe, G. Thieme Verl. Leipzig 1907 Hvor kommer toksiske metaller fra? Kviksølv findes bl.a. i: - Amalgam-fyldninger i tænderne, - som forurening i vores mad (især fisk, grøntsager dyrket nær forurenende industrier etc.) - i luften (nær kremerings-anstalter, forurenende industrier f.eks. kulkraftværker.) - Thiomersal (ethyl-kviksølv), et konserveringsmiddel, som kan være tilsat f.eks. vacciner. - endvidere kan - batterier, - termometre, - lysstofrør, - gamle spejle m.v. indeholde kviksølv. Kviksølv afgives fra Amalgam-fyldninger, idet det fordamper allerede ved legemstemperatur. Ved - spisning af varme eller sure fødeemner, - tygning af tyggegummi, - tandbørstning, - skæren tænder samt ved - tandlægebesøg med boring i Amalgamfyldning og eller fyldning med Amalgam forurenes kroppen ekstra meget med kviksølv. Kviksølv (Amalgam) har mange indgangsporte ind i organismen: - Amalgam afgiver kviksølvdampe, som via næsehulen, igennem næseslimhinden transporteres videre langs lugtenerverne til lugtekolben med forbindelse til hjernen. - Amalgam afgiver kviksølvdampe, som via næsehulen, igennem næseslimhinden når blodkredsløbet i knoglerne i ansigtet med direkte forbindelse til kraniets og rygsøjlens blodkredsløb. - ved indånding af kviksølvdampe, som optages med ca. 80 % gennem lungerne. - ved injektion af kviksølvholdige vacciner. - ved direkte optagelse af kviksølv gennem mundslimhinden. - kviksølv kan vandre f.eks. fra tand-pulpaen langs Trigeminus nerven og centripetalt til hjernestammen. - Amalgam afgiver tungmetal til spyt, som kommer ned i tarmen, hvor det kan optages. - ved indtagelse af kviksølvforurenet føde eller drikkevand. - ved optagelse gennem huden (gælder tandklinikassistenter og tandlæger m.fl.). Visse bakterier og svampe, som findes i tarmkanalen eller i plak på tænderne kan omdanne metallisk kviksølv til den letoptagelige og mere giftige organiske kviksølvforbindelse methylkviksølv. Organisk kviksølv er fedtopløseligt og aflejres derfor i fedtholdige organer som f.eks. hjernen. 3

4 Organiske kviksølvforbindelser f.eks. methylkviksølv og ethylkviksølv fra Thiomersal kan demethyleres / deethyleres i organismen til metallisk kviksølv, som har en særdeles lang halveringstid, når det er deponeret intracellulært. Tungmetaller befinder sig kun kortvarigt i blodet, som bare er et transportorgan, indtil tungmetallerne bliver aflejret i depoter i forskellige organer. Halveringstiden for kviksølv i blodet er 2, 4, og 60 dage for henholdsvis metallisk kviksølv, ethylkviksølv og methylkviksølv. Bemærk at halveringstiden for kviksølv i blodet IKKE er synonym med halveringstiden for kviksølv i organismen. Amalgam-typer med højt kobberindhold afgiver mere kviksølv end amalgam med lavt kobberindhold. Hvis man har flere slags metaller i mundhulen f.eks. en guldkrone eller en protese sammen med Amalgam-fyldninger, så øges metal-afgivelsen, idet et system med flere slags metaller (i tænderne) med en passende elektrolyt (spyttet) virker som et galvanisk element. Kviksølv kan reagere med fluor og danne det meget toksiske kviksølvfluorid. Fluor kan stamme fra tandpasta eller drikkevand. Kviksølv kan transporteres over blod-hjerne-barrieren og fordeles til hjernen. Allerede i 1969 viste forsøg på rotter, at blod-hjerne-barrieren skades af kviksølv. En intakt blod-hjerne-barrieren har betydning for, at skadelige stoffer ikke trænger ind i hjernen. Nanopartikler (f.eks. fra trafik-os eller industriel forurening) kan skade blod-hjerne-barrieren. Kviksølv udskilles fra organismen gennem: - fæces - urin - sved - udåndingsluft - afstødning af hår / negle / hudceller - modermælk / afgivelse til foster Kviksølv har tidligere været benyttet til: - i landbruget til bejdsning af korn. - til lægemidler såsom: - gammeldags rød jod, - gul øjensalve, øjendråber, - urindrivende midler, - middel mod syfilis, - kalomel til f.eks. røde barne-numser. - til rensevæsker til kontaktlinser med videre. WHO udtaler i 1991, at der ikke findes et mindste niveau, hvor kviksølv kan siges at være ugiftigt. Idet diagnosen kronisk kviksølvforgiftning ikke på nuværende tidspunkt stilles indenfor det danske sundhedssystem, så ender mange patienter med kviksølvforgiftning med at blive betegnet som psykisk syge, hypokondere / ondt i livet / TERM-patient eller måske med en neurologisk diagnose. Kobber findes i forskellige fødeemner og er nødvendig for organismen (f.eks. til dannelse af visse enzymer) i passende mængder, som er på ca. 1½ mg. kobber dagligt for voksne. Kobberbelastning eller kobberforgiftning kan opstå efter: - indtagelse af for store mængder kobber, - ved problemer med leverens udskillelse af kobber (Wilsons Sygdom) - ved kombinationen af forøget indtagelse og nedsat udskillelse. 4

5 Der findes kobber i: - i Amalgamfyldningerne i varierende mængder, - i kobber-spiraler (præventionsmiddel), - i drikkevand fra kobber-rør, ved brug af kobber-gryder, - som forurening af fødevarer / grundvand, - i de fleste multivitamin-mineral-piller, - diverse fødevarer f.eks. lever, hvedeklid, svampe, rosiner, blommer. I Danmark tilsættes svinefoder kolossale mængder kobber for at få grisene til at vokse hurtigere. Svin tåler store mængder kobber, i modsætning til f.eks. får, som ville dø, hvis de fik svinefoder. I alt bruger Dansk Landbrug årligt ca. 200 tons rent kobber. Dette kobber må formodes at forurene vores fødevarer og ende i vores grundvand. Akut kobberforgiftning giver symptomer fra mave-tarmkanalen samt fra leveren med bl.a. gulsot. Kronisk kobberforgiftning er en kendt årsag til parkinsonisme, men i Danmark tester man ikke patienterne med relevante metoder til påvisning af kronisk kobberforgiftning. På grund af landbrugets kolossale forurening med kobber er der mange muligheder for at pådrage sig en kobberbelastning. Bl.a. indeholder indmad (lever, nyre, hjerte) ofte store mængder kobber. Kobber-belastning / -forgiftning vil medvirke til øget dannelse af frie radikaler og dermed til oxidativ stress. Endvidere vil kobber-forgiftning / -belastning forstærke den toksiske virkning af andre tungmetaller f.eks. kviksølv. Bly kan findes bl.a..i: - cigaretrøg, - lodde tråd, - fyrværkeri, - visse typer maling, - bly-rør, - gammeldags hagl, - i metallet rundt proppen på vinflasker, - ved miljøforurening nær skydepladser, - ved lossepladser (fra f.eks. bly kabler), bilkirkegårde (fra akkumulatorer), - krystalglas, - ved visse industrivirksomheder, - i smykker samt - i glasuren i keramik eller i ældre tin-varer. Undertiden kan bly findes i Amalgam eller i andre metaller brugt til tandpleje. Tidligere var benzin tilsat bly. Blyforgiftning giver mentale problemer / centralnervøse symptomer, idet bl.a. nervecelleudløbernes beskyttende myelinskede beskadiges. Ved obduktion af dyr med blyforgiftning ses celledød i hjernebarken. Foruden mentalt afvigende adfærd ved blyforgiftning ses symptomer som: Nedsat livskraft, træthed og sløvhed, lavt blodsukker, anæmi, dårlig muskel-koordination, dårlig generel fysik, gigt, kramper i muskler og underlivet, diarré eller forstoppelse, hovedpine, søvnløshed, kvalme, lammelser, rystende hænder, nedsat immunreaktion m.v.. Bly findes overalt i større eller mindre mængder og optages gennem indåndingsluften eller ved indtagelse af forurenet fødevarer / drikkevarer, og vi er derfor alle udsat for blyforgiftning i forskellige grader. Cadmium kan indtage Zink s plads. Cadmium findes i handelsgødning, genopladelige batterier, farvestoffer i plast, i maling samt i betydelige mængder i tobaksrøg. Cadmium kan forekomme i Amalgam og andet dental materiale. Cadmium ophobes i nyrer, lever og knogler. Cadmium er nyretoksiske og kan være en årsag til osteoporose. Danmark har et af verdens højeste indhold af cadmium i fødemidler. 5

6 Aluminium kan findes i: - køkkenredskaber af aluminium, aluminiumsfolie, - anti-klumpemiddel i bord-salt, - injektions-præparater f.eks. til behandling ved allergi og diabetes, - vacciner f.eks. Gardasil, - lægemidler, i antacida f.eks. i Alminox, - deodorant, - dental materiale. Tin, sølv, zink findes også i amalgam. Tin kan methylere i organismen til methyl-tin på samme måde som kviksølv. Methyl-tin er ekstremt giftig. Methyl-tin ophobes i fedtholdigt væv. Sølv har ingen nyttevirkning i organismen. Det kan anbefales at undgå anvendelse af kolloidalt sølv, da der mangler dokumentation for fravær af mulig skadelig virkning. Zink er nødvendig for kroppen i mængder på ca. 15 mg. dagligt. Titanium (også benævnt Titan) indgår i titandioxid. Titandioxid indgår hyppigt i medicin og har ingen funktion udover at sminke pillerne hvide. Det findes også som madsminke og i solcreme. Tandimplantater, implantater til osteosyntese eller materiale til kunstige led består ofte af titan. Desuden bruges titan som implantater ved øreakupunktur til permanent stimulation af punkter i øret. Allergisk reaktion overfor titandioxid kan bevirke kraftige sygdomssymptomer. Guld kan ligesom kviksølv og bly medvirke til ændringer i immunsystemet og i uheldige tilfælde til autoimmunitet. Guld kan indgå i dental materiale samt i stents (implantater til brug ved blodprop). Det er også blevet moderne at anvende guldakupunktur, hvor små sterile guldstykker implanteres i akupunkturpunkter. Guldakupunktur anvendes f.eks. til knæledsarthrose samt til slidgigt i nakken. Endvidere anvendes guldsalte til behandling ved gigt. Allergi overfor guld er temmelig almindelig og viser sig ofte ved udtalt træthed, hvorfor man bør overveje ovenstående behandlinger, hvis man har mistanke om metal allergi. Også andre metaller kan påvirke helbredet. F.eks. Arsen fra især drikkevand. Gadolinium fra brug af kontrastmiddel ved scanning. Kan man være allergisk overfor et toksisk metal f.eks. kviksølv? Allergisk reaktion overfor tungmetal kan testes med en MELISA-test ( eller ved hud-test / prik-test. En hud-test viser dog ikke altid en allergiske reaktion. Allergi overfor nikkel, kadmium, guld, diverse kviksølvforbindelser inklusiv Thiomersal er almindelige. 6

7 Hvilke skader kan toksiske metaller forårsage i kroppen? Toksiske metaller har disse reaktionsmønstre (stærkt forenklet): 1) de ødelægger svovl- og selen-bindinger i kroppen. 2) de denaturerer proteiner. 3) de danner frie radikaler og bevirker herved oxidativ stress. 4) de bevirker lipid peroxidation af fedtstoffer. Heraf kan man slutte, at - lavt svovlindhold, - lavt selenindhold, - tegn på oxidativ stress, - mangel på essentielle fedtsyrer (afvigende fedtsyreprofil) kan indikere en forgiftning med toksiske metaller. Man ved også, at blyforgiftning kan medføre D-vitaminmangel, samt at kviksølvforgiftning kan medføre mangel på vitamin B-12, B-6 og folsyre samt forhøjet indhold af homocystein. Kviksølv kan sætte en kæp i hjulet på Krebs citronsyrecyklus og give mangler på eller ophobning af visse stoffer, hvilket kan undersøges (ved en urinprøve Urinary Metabolic Profile ). Endvidere hindrer kviksølv udskillelsen af kobber, hvorved kobberophobning / kobberforgiftning kan indikere en bagved liggende kviksølvforgiftning. Oxidativ stress Oxidativ stress opstår, når balancen mellem fri radikaldannelse og kroppens forsvar i form af antioxidanter falder ud til fordel for de Frie Radikaler. Frie Radikaler Antioxidanter Eks. På Fri radikal-dannere: Eks. på antioxidanter m.fl.: Stress / overanstrengelser Glutathion Status efter hypoxia (iltmangel) Glutationperoxidase For højt eller for lavt blodsukker Betacaroten (Vit. A) Harske fedtstoffer / Junk-Food B-vitaminer (B-1,B-5,B-6) Visse typer medicin f.eks. Levodopa, Kemo. Vitamin C Visse pesticider / kemiske stoffer Vitamin E Visse gifte f.eks. opløsningsmidler / aldehyd Coenzyme Q 10 Forurening fra industri Selen, Zink Langvarig infektions-sygdomme / Allergi Lipoinsyre Tungmetaller f.eks. kviksølv / Amalgam Melatonin Ved overskud af jern / kobber i maden Metallothionein Giftig røg / tobaksrøg Superoxid dismutase (SOD) Bestråling, med mere Lycopen aminosyrer med flere. 7

8 Hvordan kan kronisk tungmetalforgiftning diagnosticeres? Den akutte tungmetalforgiftning kan diagnosticeres i en alm. blodprøve eller urinprøve. En kronisk kumulativ tungmetalforgiftning opstår, når patienten over længere tid bliver udsat for små mængder tungmetal, som lægges i depoter i indre organer som f.eks. lever, nyrer, hjerte, thyreoidea og hjerne. Den kroniske tungmetalforgiftning kan ikke diagnosticeres i en almindelig blodprøve eller urinprøve. Den bedste metode til at diagnosticere en kronisk tungmetalforgiftning er ved obduktion, men på levende individer må man anvende næstbedste metode og dette er en provokationstest. Ved en provokationstest indtages en kelat-danner (på engelsk Chelating Agents) enten oralt i form af piller eller ved iv. injektion. Det kelaterende lægemiddel vil få en del af tungmetallerne til at forlade depoterne for at sætte sig fast på kelatdanneren. Herefter kan man diagnosticere tungmetallerne enten i en blodprøve eller i en urinprøve. Ved provokationstest ses forøget udskillelse af kviksølv med en faktor 600 og for kobber med en faktor En lang række tests kan indikere tungmetalforgiftning. 8

9 Parametre (biomarkører) til diagnosticering / indikation af kronisk kumulativ kviksølv- / tungmetalforgiftning. - kliniske symptomer. - anamnestiske oplysninger. Har patienten været eksponeret overfor tungmetaller og hvilke. Hvilke metalimplantater har patienten. - blodprøve (fuldblod). Udelukker en akut tungmetalforgiftning. - urinprøve. Udelukker en akut tungmetalforgiftning. - provokations-test også kaldet kelations-test (cave ej test af patienter, som kan mistænkes for akut tungmetalforgiftning, kraftig metal allergi, cancer eller nyreinsufficiens). - MELISA-test (www.melisa.org) tester allergi overfor toksiske metaller. - Porfyrin-test. - testbehandling. Patienten behandles som værende tungmetalforgiftet og moniteres. - mangel på Vitamin B-12, B-6, B-1 og folsyre. - forhøjet homocystein. - mangel på Vitamin D (ses ved blyforgiftning). - mangel på selen og svovl / mangel på svovl- eller selenholdige enzymer. - mangel på magnesium. - mangel på zink (kviksølvbelastning hindre zinkoptagelse). - depoter af kobber (kviksølvforgiftning hindre kobberudskillelse). - forøget eller formindsket indhold af metabolitter fra Krebs citronsyrecyklus (undersøges ved Urinary Metabolic Profile). - mangel på essentielle fedtsyrer / afvigende fedtsyreprofil. - tegn på oxidativ stress / mangel på antioxidanter eks. Glutathion, Glutathionperoxidase, Coenzyme Q 10 - mælke- og gluten-intolerance (kviksølv ødelægger specifikt enzymerne til nedbrydning af kasein og gluten). - prøve af hår eller negle. - leucocyt tælling (stiger evt. ved kviksølvforgiftning). - T-lymfocyt tælling, skal udgøre 70% af alle lymfocytter. - T4 lymfocyt / T8 lymfocyt forholdet skal være 2:1. - øget infektionsfølsomhed / parametre tydende på inflammation. - påvisning af kviksølv ved radio-flouroscens-teknik. - prøve af cerebrospinal væske. - mangel på visse transmitter substanser / neurotransmitter profile. - leverbiopsi (kobber) / undersøgelse af tumorvæv eller andet væv som fjernes. - Liver Detox Indicators / Markers of Detoxification. - afvigende niveauer for thyreoidea hormoner. - EEG? - EMG (nedsat nerveledningshastighed). - MR-scanning? - øget døgn urin (mere end 1½ liter / døgn). - fæcesprøve - antibiotikaresistente bakterier. - Test af genprofiler, som indikerer øget følsomhed overfor tungmetal eks. APOE4e. - ændret DNA-profil (gælder isbjørne og kun hannerne). 9

10 Kan en tungmetalforgiftning behandles? De kelaterende lægemidler kan anvendes til en afgiftningsbehandling efter fjernelse af metalholdige implantater og eliminering af anden eksponering for toksiske metaller, hvis muligt. Det drejer sig om midlerne: - Dimaval (DMPS), (natrium saltet af 2,3-dimercaptopropan-1-sulfon-syre). - DMSA, (meso-2,3-dimercaptoravsyre). - Atamir (penicillamin). - EDTA (Etylen-Diamin-Tetra-Acetate). - OSR (Oxidativ Stress Relase er nyt middel opfundet af Prof. Boyd Haley). Endvidere om: Liponsyre (Lipoic acid), Glutathion, N-Acetyl-Cystein. Samt indtagelse af -antioxidanter, - svovlholdig mad / kosttilskud (f.eks. Koriander, Chlorella (havalger), kostfibre, samt - sunde fedtstoffer. Endvidere motion til sveddannelse og bruge sauna. Hvorfor overses tungmetalforgiftning hyppigt? De kroniske tungmetalforgiftninger overses, da man ikke anvender provokationstest til diagnosticering i det danske sundhedsvæsen, men forsøger at diagnosticere kroniske tungmetalforgiftninger ved samme metode (almindelig blodprøve), som til diagnosticering af akut tungmetalforgiftning. Herved opnås falsk negative resultater. Synergi: Der er ofte synergi mellem forskellige tungmetaller eller mellem forskellige kemiske forbindelser af samme tungmetal. Ved synergi forstås, at de toksiske stoffer forstærker hinandens toksiske effekt indbyrdes. Man kan derfor ikke bedømme forgiftningsbelastningen af en patient ved kun at teste for et enkelt / enkelte tungmetaller, men må teste for samtlige relevante tungmetaller for den enkelte person. Kan man gøre noget selv for at undgå tungmetalforgiftning? Vi kan anmode om at få giftfri, metalfri dentalmaterialer samt anmode om at få fjernet amalgamfyldninger under passende beskyttelse. Vi kan undgå at spise rovfisk eller fisk fra kviksølvforurenede områder. Vi kan anmode om at blive vaccineret med vacciner, som ikke er tilsat kviksølv eller aluminium. Vi kan læse deklarationen på madvarer og medicin og forsøge at undgå toksiske metaller. Vi kan undgå at spise indmad (lever, nyre og hjerte). Vi kan undgå bruge kosmetik eller cremer på huden, som indeholder toksiske metaller. Vi kan undgå tatoveringer / piercing samt fyrværkeri. Vi kan spise: - mange antioxidanter (frugt og grønt), - svovlholdig mad (kål, løg, porrer, æg), - sunde fedtstoffer (omega 3) og - mange kost-fibre (fibre binder tungmetaller) samt - tilsætte citronsaft eller lime til drikkevandet (syre gør tungmetaller tungopløselige). 10

11 Kan toksiske metaller være en årsag til neurologiske sydom? Her er Parkinsons Sygdom brugt som eksempel. JA!. Men der er sandsynligvis andre årsager til Parkinsons Sygdom eller kombinationer af årsager. Når parkinsonpatienter testes for kronisk tungmetalforgiftning, så er 70 forgiftede ud af 72 testede. Det hyppigste fund er kombineret kviksølv- og bly-forgiftning samt kobber-belastning/-forgiftning. Mange symptomer ved tungmetalforgiftning er synonym med symptomerne ved Parkinsons Sygdom. Ofte forklares Parkinsons Sygdom, som en sygdom, hvor en vis procentdel af de dopaminproducerende celler i Substantia Nigra er døde. En sådan forklaring er så forkortet, at den er misvisende. Og denne forklaring vil ikke kunne forklare en lang række kliniske symptomer ved Parkinsons Sygdom f.eks. - at parkinsonpatienter har flere smerter end andre, - at parkinsonpatienter ofte har nedsat lugtesans, - blodtryksproblemer, - urininkontinens, - forstoppelse, - depression, - mangel på orienteringssans, - mangler fornemmelsen af jorden under fødderne etc. etc.. Der er også en lang række andre parametre, som heller ikke kan forklares udfra mangel på dopaminproducerende celler, såsom at parkinsonpatienter ofte har for lavt indhold af: - Serotonin (en neurotransmittor), - Noradrenalin (en neurotransmittor), - Methionin-enkefalin (en neurotransmittor), - Glutathion (en antioxidant), - Glutathionperoxidase (en antioxidant), - Q-10 (en antioxidant), - B-12 vitamin, B-6 vitamin og Folsyre, - D- vitamin. For højt indhold af: - Homocystein, - glutamat (en neurotransmittor) Endvidere har parkinsonpatienter ofte nedsat afgiftningsevne i leveren via sulfonering og ophobning af affaldsstoffer (Lewy Bodies) i hjernecellerne. Tungmetaller ødelægger svovlbindinger, derfor kan tungmetalforgiftning forklare, at der f.eks. er lavt dopamin indhold i hjernen, idet der er svovlbindinger i det enzym, som skal producere Dopamin. Det samme gælder Serotonin og Noradrenalin. Der er også svovlbinding i et enzym (Protein Disulphide isomerase), som er ansvarlig for korrekt foldning af protein. Er dette enzym ødelagt kan det antages, at graden af fejlfoldede proteiner øges. Parkinsonpatienter har aflejringer af fejlfoldede proteiner i hjernen. Der er en svovlbinding i Methionin-enkefalin, hvorfor dette stof kan ødelægges af tungmetaller. Tungmetaller ødelægger Selenbindinger. Glutathionperoxidase indeholder både selen og svovl. Endvidere danner tungmetaller frie radikaler, hvorfor kroppen skal forbruge mere antioxidant til at neutralisere de frie radikaler. Glutathion, Q-10, Glutathionperoxidase er alle antioxidanter. 11

12 Tungmetaller skal kobles til diverse forbindelser for at afgiftes og elimineres. En af disse processer kræver B-12 vitamin, B-6 vitamin, og Folsyre. Hvis processen er overbelastet ophobes affaldsstoffet homocystein. Kviksølv ødelægger den funktion, som skal holde glutamat på et normalt niveau. Tungmetaller denaturerer endvidere proteinstoffer. Affaldsstofferne i hjernecellerne kaldet Lewy Bodies består bl.a. af denaturerede proteinstoffer. Konklusion: Patienter med neurologiske symptomer, som kan skyldes toksiske metaller, bør udredes på kompetent og seriøs vis for kronisk tungmetalforgiftning samt for immunologisk reaktion overfor relevante toksiske metaller. Endvidere bør patienter med kronisk tungmetalforgiftning tilbydes relevant årsagsrettet behandling som anført - indenfor det offentlige danske sundhedsvæsen. Tak fordi I lyttede. 12

Tungmetaller og Parkinsons Sygdom. Af dyrlæge Hanne Koplev

Tungmetaller og Parkinsons Sygdom. Af dyrlæge Hanne Koplev Tungmetaller og Parkinsons Sygdom. Af dyrlæge Hanne Koplev Hvad er tungmetaller? Hvor kommer tungmetallerne fra? Hvilke skader kan tungmetaller forårsage i kroppen? Kan man være allergisk overfor et tungmetal,

Læs mere

Tungmetaller og Tungmetalforgiftning.

Tungmetaller og Tungmetalforgiftning. Tungmetaller og Tungmetalforgiftning. Diagnosticering og Behandling. Maj 2014 Af dyrlæge Hanne Koplev Definitioner: Der er ingen entydig definition på tungmetaller. En kemiker vil slå op i det periodiske

Læs mere

Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole.

Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole. Introduktion. Tungmetaller Hover Sundhedshøjskole. Hvad er tungmetaller? Hvor kommer tungmetallerne fra? Hvilke skader kan tungmetaller forårsage i kroppen? Kan man være allergisk overfor et tungmetal,

Læs mere

ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring)

ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring) ANSØGNING (Fornyet ansøgning efter opfordring) 1. Fulde navn: Hanne Koplev Cpr.nr.: Stilling: Dyrlæge Adresse: Soltoften 11, 8830 Tjele Telefonnr. 8665 1081 2. Til hvilket formål ønskes legatbeløbet anvendt?

Læs mere

Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev

Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev Kost til tungmetalforgiftede patienter Af dyrlæge Hanne Koplev Ordforklaring: Oxidativ stress er en ubalance mellem fri radikal dannelse og kroppens forsvar i form af antioxidanter. Frie radikaler er giftige

Læs mere

Høringssvar til: Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kemikalier J.nr. MST-620-00230

Høringssvar til: Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Rødding den 24.04.2014 Til kemihoering@mst.dk Dyrlæge Hanne Koplev Soltoften 11, Rødding, 8830 Tjele Høringssvar til: Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kemikalier J.nr. MST-620-00230

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Jordkvalitetskriteriet 20 mg arsen pr. kg jord. Afskæringskriteriet: 20 mg arsen pr. kg jord.

Jordkvalitetskriteriet 20 mg arsen pr. kg jord. Afskæringskriteriet: 20 mg arsen pr. kg jord. Arsen Arsen er et metallignende grundstof, som i små mængder findes naturligt i jorden. Jordforurening med arsen kan bl.a. skyldes træimprægnering, glasforarbejdning og medicinproduktion. Uorganisk arsen

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Amalgam / tand- sølv plomberne

Amalgam / tand- sølv plomberne Amalgam / tand- sølv plomberne Af Carsten Vagn Hansen, læge (radiodoktoren) Med radioaktiv kemi har man fundet, at kviksølv fra amalgam i tandplomberne spreder sig i kroppen. Man har bl.a. plomberet tænderne

Læs mere

Fødevareallergi og intolerance side 2-10

Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Brød, Boller & Kager side 11-31 Let og lækkert til madpakken eller skovturen side 32-38 Lækre kaloriefattige salater til pålæg

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Kosttilskudsguide til ammende

Kosttilskudsguide til ammende Kosttilskudsguide til ammende Din baby bygges af byggesten, som den får fra din ammemælk! Derfor har du som ammende de allerbedste muligheder for at give din baby en god start på livet. Først og fremmest

Læs mere

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER ALT OM MAVE-TARM-FORSTYRRELSER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DE? Mave-tarm-problemer forbundet med MS inkluderer alle dem, som påvirker fordøjelsessystemet og er et resultat af sygdommens

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler Professor, dr. med. Jørgen Clausen Vitaminer og mineraler Roskilde Universitetsforlag Jørgen Clausen Vitaminer og mineraler 1. udgave 1999 Roskilde Universitetsforlag, 1999 Sats

Læs mere

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Der findes mange situationer, hvor en bestemt størrelse ændres som følge af vekselvirkninger med

Læs mere

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af Fordøjelsen Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af livsnødvendige stoffer (næringsstoffer, vand, vitaminer, mineraler m.m.) foregår bedst muligt. De komplekse molekyler føden

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Markedssituationen i nedrivningsbranchen

Markedssituationen i nedrivningsbranchen Netværksdag om selektiv nedrivning onsdag den 3. april 2013 Markedssituationen i nedrivningsbranchen Rigtig mange offentlige myndigheder og bygherre, samt private aktører, herunder bygherrer, entreprenører

Læs mere

Grundlag for vurdering af forureningsgraden. Om metallerne:

Grundlag for vurdering af forureningsgraden. Om metallerne: Grundlag for vurdering af forureningsgraden Der rejser sig naturligt en række spørgsmål i forbindelse med vurderingen forurenede sedimenter. Hvor kommer stofferne fra, hvor giftige er de og ved hvilke

Læs mere

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup. Aluminium Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.com Indhold Aluminiums giftighed - speciering - biotilgængelighed

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler Man skal kunne mere end sin ABC for at holde vitaminog mineralbalancen. Alle har brug for vitaminer og mineraler. De fleste får allerede dækket deres behov ved at spise sundt og

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Kosttilskudsguide til gravide.

Kosttilskudsguide til gravide. Kosttilskudsguide til gravide. Din baby bygges af byggesten, som den får fra dig! Derfor har du som gravid de allerbedste muligheder for at give din baby en god start på livet. Først og fremmest er det

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Kulhydrater - pest eller guld

Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater er en kompleks størrelse fordomme og fakta er årsag til overvægt og hyperaktive børn 4 ud af 10 voksne danskere og omkring 8 ud af 10 børn har et forbrug, der

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Hjerneskadecentret Stress og hjernen

Hjerneskadecentret Stress og hjernen Hjerneskadecentret Stress og hjernen Jesper Egede Andersen Cand.pscyh. Specialist i neuropsykologi Privatpraktiserende Hjerneskadecentret Hvad er stress? Hvordan påvirker en hjerneskade tærsklen for stress?

Læs mere

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Madkemi Mad giver os de dele vi skal bruge til at opbygge vores krop. Maden består af de kemiske stoffer vi skal bruge, når nye celler skal dannes. Hvis vi ikke spiser en varieret kost kan vi komme til

Læs mere

Det er banebrydende at behandle f.eks. Alzheimers demens som en forgiftningssygdom.

Det er banebrydende at behandle f.eks. Alzheimers demens som en forgiftningssygdom. KVIKSØLVFORSKER MÅTTE FORLADE TYSK UNIVERSITET Af Ulla Danielsen, journalist På Miljømedicinsk Klinik ved Universitetet i Freiburg i Sydtyskland afgiftede læge Joachim Mutter tungmetalforgiftede patienter.

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

Vitaminmangler og psykiatri. Angst Depression Udma6else Stress Spiseforstyrrelser Skizofreni ADHD/ADD Demens Au?sme (ASD)

Vitaminmangler og psykiatri. Angst Depression Udma6else Stress Spiseforstyrrelser Skizofreni ADHD/ADD Demens Au?sme (ASD) Angst Depression Udma6else Stress Spiseforstyrrelser Skizofreni ADHD/ADD Demens Au?sme (ASD) Alle disse diagnoser kan relateres?l kost. Men det er helt forskelligt fra person?l person, hvor meget kosten

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Type 1 diabetes. Undervisning af bedsteforældre. Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre

Type 1 diabetes. Undervisning af bedsteforældre. Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre Type 1 diabetes hos børn Undervisning af bedsteforældre Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre De celler i bugspytkirtlen som producerer

Læs mere

Type 1 diabetes hos børn

Type 1 diabetes hos børn Type 1 diabetes hos børn Undervisning af bedsteforældre Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre De celler i bugspytkirtlen som producerer

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder?

Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder? Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder? Der kan nemt være forskel på den alder din fødselsattest viser og kroppens tilstand. Vores generelle kost, drikkevaner samt levevis kan enten

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Kraftfoder med naturen som forbillede Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Islandshestekongres 2015 1 En balanceret diæt Den individuelle hest Behov Ernærringsstatus Mineralmangler Musli

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok Af Torben Bagge, januar 2012 03 D-vitamin virker mod Alzheimer 05 Demens og Alzheimer 06 Har du Alzheimer? 07 Sådan sikrer du dig nok D-vitamin 07 Tilskud

Læs mere

FORSTOPPELSE FORSTOPPELSE

FORSTOPPELSE FORSTOPPELSE Forstoppelse FORSTOPPELSE Der er mange, som har problemer med at komme af med afføringen. Op mod hver femte oplever problemer med afføringen. Hos ældre udgør det et stort problem. Afføringsproblemer er

Læs mere

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT Lavt kulhydratindhold Uden hvede, majs, soja og gluten NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT SAMMENSAT Naturlig hensigtsmæssig føde har et højt indhold af frisk kød eller fisk, som kopierer det, som hunde og katte

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Stresshormonet kortisol

Stresshormonet kortisol Stresshormonet kortisol Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 12. november 2009 Kortisol kaldes også hydrocortison og er et glucocorticoid - et af ca. 40 hormoner, der

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Kostfibre, vitaminer, mineraler og sporstoffer, side 116-132 Af Alice Linning Gads Forlag Kostfibre Der er stor forskel på mængden af kostfibre i den daglige kost,

Læs mere

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte

Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte Spørgsmål til fordøjelse og stofskifte 1. Hvad er dentes decidui og dentes permanentes og hvor mange har vi af hver? 2. Beskriv smagsløgenes placering og funktion. Hvilken anden sans spiller en vigtig

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE + POST NR.: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS + BØRN & BØRNEBØRN: TELEFON & MOBIL NR: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Helt almindelige multi-vitaminpiller kan nedsætte risikoen for kræft. Den opsigtsvækkende forskning præsenteres på en stor international forskerkongres i dag Af Torben

Læs mere

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen.

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppens medlemmer: Opgaven skal løses uden brug af bogen eller elementskema. Opgaven skal afleveres når I mener I har løst den på bedst mulige vis. God fornøjelse.

Læs mere

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov Sundhed Energigivende stoffer Program Kroppens behov Protein Alkohol Kostberegning Kroppens behov 1 Kroppens behov Kroppen har brug for energi for at kunne fungerer. Kroppen får energi igennem den mad

Læs mere