Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2010 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2010 ISBN"

Transkript

1 Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2010 ISBN Arbejdsdirektoratet September 2010

2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING Sammenfatning... 3 KAPITEL 2 BENCHMARKING AF A-KASSERNE Benchmarking af a-kasserne A-kassernes administrationsbidrag Udviklingen i ledigheden i a-kasserne Rettidigheden på CV-samtaler Kvaliteten i a-kassernes sagsbehandling A-kasseskift blandt ledige medlemmer... 6 KAPITEL 3 RÅDIGHEDSTILSYN I A-KASSERNE A-kassernes administration af reglerne om rådighedsvurderinger Undersøgelsens hovedkonklusioner A-kassernes indsats over for langtidsledige Projekt Lær af sagen... 9 KAPITEL 4 TILSYN MED A-KASSERNES ADMINISTRATION Revisionstema 2009 skattefri præmie Tilsyn med efterlønsmodtagere med udenlandsk indkomst KAPITEL 5 OPFØLGNING PÅ A-KASSERNES REVISIONSPROTOKOLLATER KAPITEL 6 TILSYN MED A-KASSERNES MEDLEMMER Skatteregisterundersøgelser Kontrolsamarbejde med andre offentlige myndigheder Anmeldelser Aktioner mod sort arbejde/socialt bedrageri Tilbagebetalingssager KAPITEL 7 LUFTHAVNSTILSYNET Baggrund Test i maj og juni Fremtidig model Fremtiden Hvad sker der i praksis i forbindelse med et tilsyn? KAPITEL 8 REGNSKABSTILSYNET A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater for A-kassernes årsregnskaber og administrationsaftaler for Revisionsprotokoller - risikovurdering Revisionsprotokoller it-sikkerhed Status for gennemgang af årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprokoller Inddrivelsescenteret inddrivelse af tilbagebetalingskrav i 1. halvår af Kontrol med uretmæssigt udbetalte refusionsbeløb KAPITEL 9 KOMMUNALT TILSYN Det kommunale rådighedstilsyn Rådighedstilsynet Det kommunale vistationstilsyn Tabeller Tabel 1: Tilbagebetalingsbeløb, skatteregisterundersøgelser Tabel 2: Tilbagebetalingsbeløb, indberetninger Tabel 3: Økonomiske resultat af oprettede sager vedrørende sort arbejde/socialt bedrageri Tabel 4: Tilbagebetalingsbeløb, tilbagebetalingssager

3 Tabel 5 : Status for gennemgang af regnskaber Tabel 6 : Opgørelse over indbetalinger i 1. halvår 2010, sager for 1. halvår af 2010 og tidligere Tabel 7 : Resultat af visitationstilsynet i 12 kommuner Bilag Bilag 1 Ordliste Bilag 2 Effekten af afgjorte sager

4 Kapitel 1 Indledning Denne rapport indeholder en beskrivelse af tilsynsafdelingens aktiviteter i første halvår 2010, de resultater, der er opnået i halvåret, samt en beskrivelse af delundersøgelser og tendenser i endnu ikke afsluttede projekter. Tilsynsrådet er løbende blevet orienteret om tilsynsafdelingens arbejde, ligesom Tilsynsrådet har deltaget i drøftelser omkring diverse tiltag i tilsynet. Rapporten er bygget op om tilsynets hovedelementer: Benchmarking af a-kasserne Rådighedstilsyn i a-kasserne Tilsyn med a-kassernes administration Tilsyn med oplysninger om a-kassernes medlemmer Regnskabstilsynet i a-kasserne Kommunalt rådighedstilsyn 1.1 Sammenfatning Tilsyn med a-kasserne Direktoratet har for 9. gang gennemført en benchmarkingundersøgelsen af a-kasserne. Undersøgelsen har blandt andet vist, at den gennemsnitlige rettidighed i forbindelse med afholdelsen af CV-samtalere er meget tæt på måltallet på 90 procent. Det dækker dog over en meget stor forskel bladt de enkelte a-kasser. Der er a-kasser hvor rettigigheden er oppe på mere end 95 priocent, mens der er andre, hvor rettidigheden er helt nede på ca 64 procent. I benchmarkingundersøgelsen indeholder desuden en undersøgelse af, i hvor høj grad a- kassernes ledige medlemmer har udnyttet den mulighed for at skifte a-kasse, som blev indført i januar Undersøgelsen viser, at det er et meget ringe antal ledige medlemmer, der har valgte at skifte a-kasse. Ud af det få antal af ledige, der skifter a-kasse, er det hovedsageligt medlemmer med mindre end 2 års medlemskab, der gør det. Tilsyn med medlemmer af a-kasserne Den økonomiske effekt af tilsynet med a-kassernes medlemmer har for 1. halvår 2010 beløbet sig til lidt over 16,5 millioner kr. Tilsynet sker blandt andet på baggrund af anmeldelser fra andre offentlige myndigheder, skatteregisterundersøgelser samt gennem kontrolaktioner i samarbejde med SKAT og politiet. Direktoratet har i første halvår 2010 haft fokus på, hvilken vejledning a-kasserne giver de langtidsledige. Dirktoratet har i den forbindelse gennemført en række tilsynsbesøg i udvalgte a-kasser. Besøgene er nu gennemført og resulaterene er ved at blive bearbejdet. Herudover har direktoratet iværksat projektet Lær af sagen, hvor sigtet er i højere grad at udnytte den synergi, der er mellem tilsynsindsatsen og klagesagsbehandlingen i direktoratet. Direktoratet har endvidere udbygget det eksistrende samarbejde med Told, Skat og Politi i forbindelse med en intensivering og målretning af lufthavnstilsynet. Det har betydet at direktoratet nu er med på aktioner som Told og Politi arrangerer, og at der er oprettet en direkte telefonlinie til direktoratet. 3

5 Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed Direktoratet har i første halvdel af 2010 målrettet tilsynet mod de kommuner, der har haft et dårlige resultater ved tidligere tilsyn eller som har en sanktionspraksis, der er afvigende i forhold til landets øvrige kommuner. Der er foreløbig udvlagt 34 kommuner i Herudover er der udvalgt yderligere 8 kommuner til tilsyn, hvor udvalgskriteriet har været, at kommunen har et meget lavt niveau af sanktioner i forhold til kommunens størrelse. 4

6 Kapitel 2 Benchmarking af a-kasserne 2.1 Benchmarking af a-kasserne 2009 Benchmarking af a-kasserne 2009 var den niende rapport i rækken af årlige sammenligninger af a-kasserne. I forlængelse af evalueringen af rapporten, besluttede arbejdsdirektoratet, at man forsøgsvist skulle tilrettelægge de årlige sammenligninger af a- kasserne efter en ny model. Den nye model indebærer, at a-kassernes indsats - det ene år - benchmarkes løbende på de forskellige delområder, og at resultaterne Formålet med benchmarkingen er at skabe Overblik og gennemsigtighed i arbejdsløshedsforsikringen Et mere velfungerende marked på a- kasseområdet Et forbedringsværktøj for a-kasserne i arbejdet med at kvalitetsudvikle og effektivisere driften offentliggøres helt konsekvent hen over året. Inden årets udgang udarbejdes der alene en mere afgrænset statusrapport, der sammenfatter udviklingen på overordnet og generelt niveau og med fokus på et særligt udvalgt tema. Benchmarkingen i 2010 tilrettelægges på denne måde. Det andet år udarbejdes - inden årets udgang og efter kendt mønster - en omfattende, samlet benchmarkingrapport. Resultater på delområder offentliggøres løbende som hidtil. Med modellen med løbende sammenligninger det ene år og en samlet stor rapport det andet år fastholdes det dobbelte formål med benchmarkingen af a-kasserne, nemlig gennemsigtighed og hjælpeværktøj til forbedringer. I 1. halvår af 2010 har direktoratet offentliggjort 5 nyhedsbreve med sammenligninger af a- kasser. Nedenfor er emner og hovedkonklusionerne kort ridset op: A-kassernes administrationsbidrag Et a-kassemedlem betaler næsten det samme til administration i 2010 som i Det gennemsnitlige årlige bidrag til administration er i 2010 på kr. mod kr. i 2009 (2010-prisniveau). Det svarer i faste priser til et fald på 0,3 procent. A-kasserne skønnes i 2010 at opkræve lidt over 2,9 mia. kr. fra medlemmerne til administration. Til sammenligning var a-kassernes samlede administrationsudgifter i 2008 på godt 3 mia. kr. (2008-prisniveau) Udviklingen i ledigheden i a-kasserne Som opfølgning på Benchmarking af a-kasserne 2009 inviterede direktoratet a-kasserne til et seminar i marts Formålet med seminaret var at sætte spot på de væsentligste udfordringer for a-kasserne, og udover beskæftigelsesindsatsen var der særligt fokus på a- kassernes digitalisering af medlemsservicen. Direktoratet udsendte et nyhedsbrev efter seminaret. Det kan kort fremhæves, at det blev konkluderet på seminaret, at en af a-kassernes hovedudfordringer er at imødegå den stigende langtidsledighed. Ledigheden er inden for det seneste år steget i alle a-kasser. Men den økonomiske krise har ramt a-kasserne meget forskelligt. I enkelte a-kasser er næsten hvert 6. medlem ledig, mens ledigheden fortsat er nede på 1-2 procent i andre a-kasser. Det er særligt a-kasserne indenfor byggebranchen, der er hårdt ramt af ledighed, og det er særligt i disse a-kasser, at langtidsledigheden stiger. 5

7 2.1.3 Rettidigheden på CV-samtaler For alle a-kasser samlet ligger overholdelsen af rettidigheden i 2009 meget tæt på måltallet på 90 procent, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Særligt set i lyset af et stigende antal samtaler som følge af stigende ledighed. Men der er store forskelle mellem a-kasserne i 2009 fra rettidighed i 95,4 procent af CV-samtalerne til 63,9 procent. Et spring på 30,5 procentpoint. Rettidigheden i a-kassernes CV-samtaler er sammenlignet med rettidigheden af jobsamtaler i Jobcentrene. Rettidigheden for CV-samtaler ligger på 89,1 procent, mens rettidigheden for jobsamtaler ligger på 91 procent Kvaliteten i a-kassernes sagsbehandling I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten Benchmarking af a-kassernes sagsbehandling i 2009, udsendte direktoratet et nyhedsbrev til a-kasserne. Af nyhedsbrevet fremgår blandt andet, at antallet af klager er steget, men også at antallet af klager pr. ledighedsberørt er faldet med 0,2 procentpoint til 1 procent i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er også faldet, dog kun med 0,1 uge fra 2008 til Men et tilfredsstillende resultat, da det er en væsentlig udfordring for a-kasserne at fastholde de tidligere års fald i sagsbehandlingstiden, især i en tid med stigende ledighed. Til gengæld er andelen af påklagede afgørelser til direktoratet, der fastholdes, faldet med 2,1 procentpoint til 87,5 procent A-kasseskift blandt ledige medlemmer Pr. 1. januar 2006 blev det muligt for ledige a-kassemedlemmer at skifte a-kasse og dermed udnytte det frie a-kassevalg. Det er dog kun få ledige medlemmer, der benytter sig af muligheden. Der var ca. 950 ledige medlemmer, der skiftede a-kasse i Det svarer til 0,3 procent af de ledighedsberørte a-kassemedlemmer, og 1,3 procent af de i alt ca a- kasseskift i Tallene viser endvidere, at medlemmer med under 2 års medlemskab er overrepræsenterede i gruppen af ledige, der skifter a-kasse. Over 60 procent af de lediges a-kasseskift sker fra Danske Lønmodtageres A-kasse, Kristelig A-kasse, ASE, Faglig Fælles A-kasse og HK/Danmarks A-kasse. Disse fem a-kasser havde tilsammen knap 54 procent af de ledighedsberørte i Når de ledige medlemmer skifter a-kasse, sker det også ofte imellem disse a-kasser. Som en yderligere opfølgning på undersøgelsen, ser direktoratet aktuelt nærmere på de 50 personer som i 2009 foretog et a-kasseskift, og som i de foregående 5 år har haft mindst 3 a- kasseskift. I den forbindelse har direktoratet fundet en enkelt person som i løbet af de seneste 5 år har foretaget 9 a-kasseskift. Tilsynsrådet vil blive orienteret når undersøgelsen er afsluttet. 6

8 Kapitel 3 Rådighedstilsyn i a-kasserne 3.1 A-kassernes administration af reglerne om rådighedsvurderinger Direktoratet har i 2009 ført tilsyn i samtlige a-kasser. Der er undersøgt 1728 sager, som vedrører rådighedssamtaler afholdt i perioden fra juni til oktober Undersøgelsen har særligt haft fokus på den del af rådighedspligten, som handler om aktiv jobsøgning. Direktoratet har i første halvår af 2010 afsluttet undersøgelsen med en rapport om tilsyn med de systematiske rådighedsvurderinger, som blev behandlet på Tilsynsrådets møde den 16. juni Undersøgelsens hovedkonklusioner Undersøgelsen viser, at a-kassernes rådighedsvurderinger kun er blevet omgjort i 1 procent af sagerne, hvilket umiddelbart forekommer meget tilfredsstillende. A-kasserne er således gode til at foretage den samlede skønsmæssige vurdering af, om de ledige har søgt tilstrækkeligt, kontinuerligt og seriøst. Bag den lave omgørelsesprocent gemmer sig dog, at direktoratet i flere tilfælde ikke har været enig i a-kassernes vurderinger om, at de ledige har været tilstrækkeligt aktivt jobsøgende. Direktoratet har imidlertid ikke kunnet omgøre rådighedsvurderingerne, fordi a-kassernes vejledning af de ledige ikke har været tilstrækkelig. Ifølge Ankestyrelsens praksis lægges der i sådanne situationer afgørende vægt på, hvilken vejledning den ledige har modtaget fra a- kassen om at være aktivt jobsøgende. Konsekvensen af denne mangelfulde vejledning har været, at direktoratet i 28 procent af de undersøgte sager - i modsætning til a-kasserne - har ment, at den plan for jobsøgning, som den ledige og a-kassen har udarbejdet i fællesskab, skulle tilsidesættes. Undersøgelsen viser endvidere, at a-kasserne i en række tilfælde ikke havde dokumenteret deres rådighedsvurderinger tilstrækkeligt. Det betød, at direktoratet i 6 procent af de undersøgte sager umiddelbart var uenig i a-kassens positive rådighedsvurdering. Undersøgelsen viser tillige, at der ikke overraskende fortsat er forskelle i a-kassernes administration af reglerne om at være aktivt jobsøgende. Undersøgelsen viser dog samtidig, at direktoratet med de tiltag, der blev iværksat med virkning fra den 3. februar plan for jobsøgning, har medvirket til en mere ensartet og korrekt administration i a-kasserne. Der har været en positiv udvikling i a-kassernes administration af rådighedsområdet fra undersøgelsen i til undersøgelsen i A-kassernes krav til de ledige vedrørende jobsøgning er således blevet mere ensartet, ligesom a-kasserne er blevet mere opmærksomme på, at de ledige skal søge kontinuerligt. Endelig er a-kasserne blevet bedre end tidligere til at gennemføre rådighedssamtalerne rettidigt. I undersøgelsen fra var det 19 procent af samtalerne, der ikke blev gennemført rettidigt. I undersøgelsen fra 2009 var 11 procent af samtalerne ikke gennemført rettidigt. Set i 7

9 lyset af, at ledigheden er steget - og endda betydeligt i flere a-kasser er der tale om et tilfredsstillende resultat. Undersøgelsen viser i øvrigt, at der er særlig grund til at overvåge administrationen af rådighedsreglerne i følgende 3 a-kasser: Ledernes A-kasse Kristelig A-kasse Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse I Ledernes A-kasse var der ingen af de 29 rådighedssamtaler, der blev undersøgt, som var afholdt rettidigt. Fra april måned 2010 er langt hovedparten af rådighedssamtalerne i a-kassen afholdt rettidigt. Direktoratet vil følge op på, om a-kassen afholder samtalerne rettidigt i resten af Direktoratet har i de to sidstnævnte a-kasser fundet grundlag for at omgøre a-kassernes samlede skønsmæssige rådighedsvurderinger i henholdsvis 10 og 6 procent af de undersøgte sager. Efter direktoratet opfattelse er det ikke et tilfredsstillende resultat. Direktoratet vil i efteråret 2010 følge op på, om a-kasserne bliver bedre til at foretage rådighedsvurderinger. Undersøgelsen giver anledning til, at det bør overvejes, om de krav, der stilles til a-kassernes pligt til at notere de lediges oplysninger om jobsøgning, skal præciseres. Efter direktoratets opfattelse ville det generelt set kunne gavne a-kassernes administration, hvis det i reglerne blev præciseret, hvilke krav der stilles til a-kassens pligt til at notere oplysninger om jobsøgning. Sammenfattende er det direktoratets vurdering, at a-kassernes håndtering af problemerne i undersøgelsesperioden har været stort set tilfredsstillende, men med fortsat plads til forbedringer - særligt i forhold til udarbejdelse af plan for jobsøgning. Direktoratet vil derfor i sit fremtidige tilsyn særligt have fokus på at hjælpe a-kasserne til at blive bedre til at vejlede de ledige om kravene til jobsøgning i planerne for jobsøgning. Direktoratet vil i denne sammenhæng fremhæve de gode eksempler fra blandt andre Danske Lønmodtagere Arbejdsløshedskasse. 3.2 A-kassernes indsats over for langtidsledige Direktoratet har i foråret 2010 gennemført tilsynsbesøg i de 4 a-kasser, som har den største andel af langtidsledige. Direktoratet har således i Akademikernes a-kasse, Magistrenes a-kasse, FOA s a-kasse og HK s a-kasse undersøgt rådighedssamtaler, som blev afholdt i februar måned. Der er undersøgt i alt 50 sager i hver a-kasse. Alle sager vedrører medlemmer, der har fået udbetalt ydelser fra a-kassen i mere end 41 uger indenfor de seneste 12 måneder (langtidsledige). Gennemgangen af sagerne har bl.a. skullet afdække, hvilken vejledning a-kasserne giver langtidsledige om jobsøgning i plan for jobsøgning, og om vejledningen i de konkrete sager vurderes at være tilstrækkelig. Direktoratet har endnu ikke afsluttet undersøgelsen, men vil afslutte denne med en rapport, som vil blive forelagt Tilsynsrådet til brug for behandling på rådets møde i december

10 De foreløbige resultater fra undersøgelsen vil blive beskrevet i et nyhedsbrev i september måned. 3.3 Projekt Lær af sagen Direktoratets tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om rådighedsvurderinger har i første halvdel af 2010 været tilrettelagt som en del af projekt Lær af sagen. Formålet med projektet er, at udnytte den synergi, der er mellem tilsynsindsatsen og klagesagsbehandlingen, så der skabes grundlag for en målrettet dialog med a-kasserne om forståelsen af reglerne og et behov for eventuelle omlægninger i a-kassernes administration. Projektet skal bl.a. afdække omfang og kvalitet af den vejledning om aktiv jobsøgning, som a- kasserne giver et medlem i forbindelse med: Indkaldelse og afholdelse af CV- og vejledningssamtaler. Indkaldelse og afholdelse af rådighedssamtaler. A-kassens plan for jobsøgning. Herudover skal projektet afdække kvaliteten af: A-kassens begrundelse for rådighedsvurderingen. A-kassens dokumentation for udbudet af ledige job. A-kassens samlede dokumentation i de konkrete jobsøgninger. Der indgår 10 a-kasser i undersøgelsen med hver 20 sager. Heriblandt de 5 a-kasser, hvorfra der forventes flest klagesager. Det er Danske Lønmodtageres A-kasse, Kristelig A-kasse, ASE, Faglig Fælles Akasse og HK s A-kasse Herudover er valgt BUPL s A-kasse, FOA s A- kasse, FTF-A, Prosa og Merkonomernes A-kasse og Ledernes A-kasse. A-kasserne er valgt dels på baggrund af hvorfra de fleste klagesager forventes at komme og dels på baggrund af behov for opfølgning på tidligere tilsyn. Direktoratet vil i andet halvår af 2010 gennemføre yderligere 5 tilsynsbesøg. Tilsynsrådet vil få en rapport om resultatet af gennemgangen af sagerne i første halvdel af

11 Kapitel 4 Tilsyn med a-kassernes administration 4.1 Revisionstema 2009 skattefri præmie A-kassernes revisorer er af direktoratet blevet anmodet om at gennemgå 902 medlemmers udbetaling af skattefri præmie. Resultatet af gennemgangen af de enkelte udbetalinger er fremsendt til direktoratet i forbindelse med a-kassernes aflæggelse af revisionsberetninger. Der er nu gennemgået 18 ud af 28 a-kasser, hvoraf de 10 a-kasser ikke har haft fejl vedrørende beregning af præmien. I de øvrige a-kasser har der været fejl i 13 beregninger, hvor der har været tale om både efterbetaling som tilbagebetaling af præmie. Ingen fejlberegning har vedrørt mere en én præmieportion. Undersøgelsens foreløbige resultat viser således, at a-kasserne administrerer reglerne vedrørende beregning af den skattefri præmie tilfredsstillende. I en del tilfælde har det dog vist sig, at udbetalingen er sket uden at der foreligger en egentlig ansøgning herom. Direktoratet har derfor skrevet til samtlige a-kasser og indskærpet, at medlemmets anmodning om udbetaling skal være skriftlig, hvilket er et krav, som fremgår af 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om udbetaling af skattefri præmie under den fleksible efterlønsordning. 4.2 Tilsyn med efterlønsmodtagere med udenlandsk indkomst Undersøgelsen af 34 efterlønnere, som samtidig modtog en udenlandskindkomst, resulterede i 28 sager, der er henlagt. De resterende 6 sager har resulteret i tilbagebetaling som følger: Årsag: Beløb (kr.) A-kassen glemte, at fradrage den udenlandske pension fra november december Medlemmet oplyste ikke om regulering af udenlandsk pension. A-kassen manglede stillingtagen til drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Medlemmet oplyste ikke om udbetaling af udenlandsk arbejdsgiverpension Medlemmet oplyste ikke om udbetaling af udenlandsk pension. Medlemmet oplyste ikke om udbetaling af udenlandsk pension. I alt

12 Kapitel 5 Opfølgning på a-kassernes revisionsprotokollater De statsautoriserede revisorer i a-kasserne gennemgår bl.a. a-kassernes administration. Resultatet af gennemgangen sendes i et revisionsprotokollat til direktoratet. Når direktoratets gennemgår protokollaterne vurderes det, om revisors konklusioner giver anledning til, at direktoratet beder om en redegørelse fra a-kassen. Direktoratet vil altid bede om en redegørelse, hvis det af revisors bemærkninger er uklart, om et problem har givet anledning til fejludbetalinger, hvordan a-kassen har fulgt op på et problem eller lignende. Ofte vil der være tale om, at direktoratet beder om redegørelse i tilfælde, hvor der allerede fra a-kassens side er fulgt op på en bemærkning fra revisors side. Kun i få tilfælde er der grundlag for at følge op med et pålæg til a-kassen om en opstramning eller ændre administration. Direktoratet har i 1. halvår 2010 gennemgået alle a-kassernes revisionsprotokollater for Resultatet af gennemgangen er, at: 5 a-kassers revisionsprotokollater er godkendt uden bemærkninger. 24 a-kasser har i revisionsprotokollatet fået bemærkninger om administrationen. Der er en rapport om resultaterne af undersøgelsen for de enkelte a-kasser under udarbejdelse 11

13 Kapitel 6 Tilsyn med a-kassernes medlemmer Direktoratet fører tilsyn med, at de oplysninger, som ledige medlemmer og medlemmer på efterløn giver a-kassen om arbejde og indtægter mv., er rigtige. Direktoratet fører tilsyn med medlemmernes oplysninger for at hindre misbrug af statens udbetalinger inden for arbejdsløshedsforsikringslovens område. Kontrollen er bl.a. baseret på stikprøver. Stikprøvekontrollen foregår for hovedpartens vedkommende elektronisk ved udtræk i COR 1, se nedenfor under punktet Skatteregisterundersøgelse. I Fairplay-initiativerne indgår bl.a., at myndighederne skal samarbejde og udveksle kontroloplysninger. Direktoratet har med SKAT indgået et formaliseret samarbejde, som er beskrevet i Meddelelse af 6. september 2006 om retningslinier for udveksling af kontroloplysninger. Resultatet af dette samarbejde er beskrevet under punkt Kontrolsamarbejde med andre offentlige myndigheder. 6.1 Skatteregisterundersøgelser Direktoratet bruger SKATs Centrale Oplysningsseddel Register (COR) til at lave løbende skatteregisterundersøgelser. I maj 2010 påbegyndte direktoratet skatteregisterundersøgelsen for indkomståret Der er oprettet 116 sager i 1. halvår 2010 Antallet af oprettede sager er mindre end antallet af undersøgte personer. Grunden er, at I skatteregisterundersøgelserne udtrækkes der personer, der har haft f.eks. indtægt fra løn, sygedagpenge, pensioner, over-/underskud af virksomhed samtidig med, at de har fået ydelser fra a-kassen. Undersøgelserne dækker et helt indkomstår og kan først foretages, når indkomståret er afsluttet, og der er indberettet til SKAT. direktoratet, før sagerne bliver oprettet, foretager en manuel frasortering. Udvælgelsen sker ved, at sager med store fejludbetalinger prioriteres først. I samme periode er der afsluttet 135 sager, som er oprettet i 2010 eller før Tabel 1: Tilbagebetalingsbeløb, skatteregisterundersøgelser Tilbagebetalingsbeløb mv. skatteregisterundersøgelser 1. halvår 2010 Karantæne (timer) Anslået mindre udgift, karantæne (kr.) Tilbagebetalingsbeløb (kr.) Effekten af afgjorte sager (kr.) Kontrolsamarbejde med andre offentlige myndigheder Anmeldelser Såfremt en anden myndighed, fx SKAT eller en kommune kommer i besiddelse af oplysninger, der tyder på, at der er fejludbetalt ydelser fra en a-kasse, underrettes Arbejdsdirektoratet. 1 Centrale Oplysningsseddel Register 12

14 Direktoratet har i første halvår 2010 oprettet 587 sager på baggrund af indberetninger fra andre offentlige myndigheder. Der er i samme periode afsluttet 442 sager, der er oprettet i første halvår 2010 eller før. Tabel 2: Tilbagebetalingsbeløb, indberetninger Tilbagebetalingsbeløb mv. indberetninger 1. halvår 2010 Karantæne (timer) Anslået mindre udgift, karantæne (kr.) Tilbagebetalingsbeløb (kr.) Effekten af afgjorte sager (kr.) Aktioner mod sort arbejde/socialt bedrageri Fairplay Som en del af Fairplayindsatsen, hvor Arbejdsdirektoratet samarbejder med bl.a. SKAT, kommunerne, politiet og fødevaremyndighederne, foretages uanmeldte kontrolbesøg i udvalgte virksomheder. Arbejdsdirektoratets del af den fælles opgave er at kontrollere, om ledige arbejder samtidig med, at de modtager ydelser fra a-kasserne. Kontrolbesøgene sker dels som koordinerede landsdækkende aktioner, dels som følge af anmeldelser eller opfølgning på tidligere besøg. Direktoratet har i 1. halvår 2010 sammen med andre myndigheder aflagt kontrolbesøg i 648 virksomheder. Der er kontrolleret personer for, om de modtager ydelser fra a-kasserne. Der er indberettet 27 helt eller delvist ledige til straksaktivering, jf. afsnit 2, og der er oprettet 291 sager, hvor der har været mistanke om uberettiget udbetaling af ydelser. Der er i perioden afsluttet 306 sager, som er oprettet i 2010 eller tidligere. Det økonomiske resultat fremgår af tabellen nedenfor, hvori dog ikke er indregnet den økonomiske effekt af straksaktiveringer på kr., således at den samlede økonomiske effekt når op på kr. Tabel 3: Økonomiske resultat af oprettede sager vedrørende sort arbejde/socialt bedrageri Aktioner mod sort arbejde/socialt bedrageri 1. halvår 2010 Karantæne (timer) 242 Anslået mindre udgift, karantæne(kr.) Tilbagebetalingsbeløb (kr.) Effekten af afgjorte sager(kr.) Straksaktivering Direktoratet har hjemmel til at indberette helt eller delvist ledige, som træffes i beskæftigelse under en virksomhedskontrol, til straksaktivering, og der er i 1. halvår 2010 indberettet i alt 27 ledige til straksaktivering. Direktoratet har foretaget en effektmåling på 26 straksaktiverede ledige for at få et indtryk af, dels om der sker en ændring i beskæftigelsesmønsteret og dels, om der kan måles en økonomisk gevinst i form af mindre udgift til dagpenge. 13

15 Det er direktoratets vurdering på baggrund af nedenstående figur, at straksaktiveringen er et godt redskab til at få bragt helt eller delvist ledige i beskæftigelse, og at den økonomiske gevinst er tilfredsstillende. Figuren skal læses således, at tidspunktet for straksaktiveringen er fastsat til uge 0. Der er herefter målt på perioden 12 uger før og 12 uger efter. Som det fremgår, sker der en markant forøgelse af beskæftigede timer i ugerne efter uge 0. Den forøgede beskæftigelse i 12-ugers perioden efter uge 0 har betydet en mindre udgift til dagpenge på kr. Timer på dp-kort - 1. halvår Serie uge - 12 uge - 11 uge - 10 uge - 9 uge - 8 uge - 7 uge - 6 uge - 5 uge - 4 uge - 3 uge - uge - uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge uge Det er i øvrigt konstateret, at en del, som bliver mødt med krav om straksaktivering, opnår fuld beskæftigelse i den virksomhed, hvor kontrolbesøget har fundet sted, idet arbejdsgiveren ikke vil risikere at miste den pågældende arbejdskraft. En del skaffer sig deltidsjob i en anden virksomhed, og opnår således fuld beskæftigelse. 6.3 Tilbagebetalingssager A-kasserne skal have etableret forretningsgange og kontrolprocedurer, som sikre korrekte udbetalinger til medlemmerne. Hvis en a-kasse bliver klar over, at et medlem i en periode uberettiget har fået ydelser fra a-kassen, skal a- kassen træffe afgørelse om, at det fejludbetalte beløb skal betales tilbage. Samtidig skal a-kassen afgøre, om forholdet er svigagtigt eller uagtsomt, og om medlemmet skal have en sanktion. Efter loven skal et medlem betale ydelsen tilbage, hvis medlemmet vidste eller burde vide, at medlemmet ikke havde ret til den. Den 1. juli 2003 fik a-kasserne ret til at træffe afgørelse som 1. instans i sager om tilbagebetaling og sanktion. Det gælder dog kun, når tilbagebetalingsbeløbet er mindre end 25 gange dagpengesatsen. Det betyder, at direktoratet kun træffer afgørelse i disse sager, hvis medlemmet klager over a-kassens afgørelse. I 1. halvår 2010 har direktoratet modtaget 140 sager fra a-kasserne og har i samme periode afgjort 142 sager med en indstilling om svig i forbindelse med dagpenge. 14

16 Tabel 4: Tilbagebetalingsbeløb, tilbagebetalingssager Tilbagebetalingssager 1. halvår 2010 Karantæne (i timer) Anslået mindre udgift, karantæne(kr.) Tilbagebetalingsbeløb(kr.) Effekten af afgjorte sager (kr.)

17 Kapitel 7 Lufthavnstilsynet 7.1 Baggrund På baggrund af politiske ønsker om øget indsats over for socialt bedrageri og snyd, blev der i januar 2010 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Skat, Politi, KL og Arbejdsdirektoratet. Arbejdsgruppen skulle undersøge mulighederne for at etablere en mere systematisk lufthavnskontrol af personer, der har opholdt sig i udlandet samtidigt med at de har modtaget dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Direktoratet har i flere år haft et samarbejde med Politi og Skat i de danske lufthavne om kontrol af personer, der uretmæssigt har modtaget sociale ydelser under ophold i udlandet. Der har dog de seneste år været et betydeligt fald i antallet af sager noget, som passer dårligt med den stigende ledighed i samme periode Test i maj og juni Direktoratet har i maj og juni sammen med Politi og Skat foretaget en række testtilsyn i Københavns lufthavn med kontrol af snyd med dagpenge og kontanthjælp. Testene har givet inspiration til tilrettelæggelsen af den fremtidige kontrol af personer, som har haft ophold i udlandet og modtaget dagpenge, sygedagpenge eller kontanthjælp. Ydelser der alle er betinget af ophold i Danmark. Testene har også medvirket til at afdække de mest hensigtsmæssige kontrolformer og har give en idé om omfanget af personer, der rejser ud af Danmark og samtidigt uretmæssigt modtager dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. 7.2 Fremtidig model Som resultat af testene er der nu iværksat en mere intensiveret indsats i lufthavnen med: Månedlige tilsynsbesøg i lufthavnen, hvor medarbejder fra direktoratet deltager Mobiltelefonnummer, hvor politi og toldere kan søge rådgivning i direktoratet Systematisering af samarbejdet, herunder fokus på tilbagemeldinger, så politi og toldere kan se at det nytter noget at indberette Sidemandsoplæring af politi og toldere i allerede tilgængelige it-systemer Fremtiden Der har alene været fokus på at få samarbejdet med politi og toldere i Københavns lufthavn til at fungere bedre. Fremadrettet skal samarbejdet med øvrige lufthavne og grænser også intensiveres. 7.3 Hvad sker der i praksis i forbindelse med et tilsyn? Når Politi eller Skat får mistanke om socialt snyd, indberetter myndighederne oplysningen til direktoratet. Direktoratet kontrollerer herefter, om personen modtager dagpenge. Det vil endvidere fremgå af direktoratets opslag, om personen modtager kontanthjælp eller sygedagpenge. Hvis personen har modtaget dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge umiddelbart før hjemkomsten videregiver direktoratet sagerne til henholdsvis a-kassen eller bopælskommunen, med henblik på yderligere undersøgelse. A-kasserne melder resultatet af indberetningen tilbage til direktoratet. 16

18 Direktoratet har ikke hjemmel til at følge op på det kommunale område. Vi afventer pt. den tværministerielle udvalgs forslag og anbefalinger til ny hjemmel. Arbejdsgruppens anbefalinger om øget lufthavnskontrol er videregivet til det tværministerielle udvalg om bedre kontrol. 17

19 Kapitel 8 Regnskabstilsynet 8.1 A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokollater for 2008 A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler, og revisionsprotokoller for 2008 er i overensstemmelse med tilsynets målsætning gennemgået senest 1. marts Som nævnt i forrige rapport har a-kassernes revisorer ikke været opmærksomme på, at Rigsrevisionen i 2008 har udmeldt et paradigme til revisionspåtegning, der også skulle have været anvendt på a-kassernes årsregnskaber fra og med Dette har medført en del korrespondance med a-kassernes revisorer for at sikre, at regnskaberne er aflagt og revideret i overensstemmelse med paradigmet. På den baggrund er det tilsynets indtryk, at revisionen er gennemført i overensstemmelse med gældende regler. Herudover har gennemgangen af årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokoller for 2008 ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger fra tilsynets side. 8.2 A-kassernes årsregnskaber og administrationsaftaler for 2009 A-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler, og revisionsprotokoller for 2009 vil blive gennemgået efter den differentierede model. Forholdet mellem normal og udvidet gennemgang er fastsat til 50/50, hvilket betyder, at 14 a- kasser vil få en normal gennemgang og 15 a-kasser en udvidet gennemgang. Alle 2009-sager forventes at være gennemgået senest 1. marts Revisionsprotokoller - risikovurdering 2009 Med virkning fra og med regnskabsåret 2009 vil tilsynet gennemføre en systematisk risikovurdering ud fra bemærkningerne i revisionsprotokollen. Denne risikovurdering hverken kan eller skal stå alene, men bruges som et værktøj bl.a. i forbindelse med visiteringen til henholdsvis normal og udvidet gennemgang af årsregnskaber og administrationsaftaler. Risikovurderingen gennemføres før den egentlige gennemgang af årsregnskaber og administrationsaftaler. Risikovurderingen for 2009 viste generelt et fint resultat. Resultaterne fordeler sig således: 12 a-kasser i intervallet Meget fint 18

20 8 a-kasser i intervallet Fint 5 a-kasser i intervallet Acceptabelt 4 a-kasser i intervallet Mindre godt Vedrørende de a-kasser, der ligger i intervallet Mindre godt, skal det tilføjes, at dette især skyldes overgang til nyt it-system, hvor revisor endnu ikke har kunnet foretage de nødvendige undersøgelser, hvorfor revisionsprotokollen mangler forskellige oplysninger og erklæring. 8.4 Revisionsprotokoller it-sikkerhed 2009 Det almindelige tilsyn med a-kassernes årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokoller omfatter en vurdering af a-kassernes it-sikkerhed. Det bemærkes, at a-kassernes revisorers kontrol med og rapportering om a-kassernes it-sikkerhed normalt sker i forbindelse med årsafslutningen. Denne kontrol har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger fra tilsynets side. 8.5 Status for gennemgang af årsregnskaber, administrationsaftaler og revisionsprokoller Status pr. 1. juli 2010 for revisionsafdelingens gennemgang af regnskaber, administrationsaftaler og revisionsprotokoller fremgår nedenfor: Tabel 5 : Status for gennemgang af regnskaber Regnskabsår Antal Gennemgået Afsluttet Inddrivelsescenteret inddrivelse af tilbagebetalingskrav i 1. halvår af 2010 Siden 1. januar 1993 har a-kasserne haft pligt til at oversende misligholdte svigskrav til inddrivelse via Inddrivelsescentret under SKAT, og fra 1. juli 1999 også andre tilbagebetalingskrav med statsrefusion. Arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 11, indeholder hjemmel til, at disse krav kan inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v., hvis direktoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn har truffet afgørelse om kravet. Den 1. januar 2006 fik Inddrivelsescenteret også hjemmel til at inddrive statskrav på grundlag af en afgørelse fra en a-kasse. Det er dog en forudsætning, at klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er påklaget. Efter Inddrivelsescenterets registreringer har tilgangen af misligholdte tilbagebetalingskrav (med statsrefusion) fra a-kasserne været ca. 10,5 mio. kr. i første halvår af 2010 mod ca. 9,2 mio. kr. i samme periode i Det inddrevne beløb i første halvår af 2010 er på ca. 4,2 mio. kr. mod ca. 4,3 mio. kr. i samme periode i Ifølge Inddrivelsescenteret har den registrerede tilgang af fordringer været på 19

21 ca. 419 mio. kr. i årene I samme periode har Inddrivelsescenteret inddrevet ca. 110 mio. kr. Pr. 30. juni 2010 var der et udestående (ekskl. evt. tilskrevne renter) på ca. 207 mio. kr., idet ned- og afskrivninger gennem årene andrager ca. 102 mio. kr. 8.7 Kontrol med uretmæssigt udbetalte refusionsbeløb A-kasserne udbetaler ydelser via Danske Bank med forskud fra staten. Direktoratet fører kontrol med, at refusionsbeløb mv., der er udbetalt med urette, bliver betalt tilbage korrekt og rettidigt. Fejludbetalinger og indkomne afdrag på tilbagebetalingskrav mv., skal af a-kasserne afregnes månedsvis bagud senest den 20. i den følgende måned. I tabellen ses a-kassernes oplysninger om indbetalinger til staten i sager, hvor a-kassen kan opnå refusion, og i sager hvor staten ikke yder refusion til a-kassen. Tabel 6 : Opgørelse over indbetalinger i 1. halvår 2010, sager for 1. halvår af 2010 og tidligere. Ydelsesart / mio. kr. Indbetalt i sager, hvor staten ikke yder refusion (mio.kr.) [1] Indbetalt i sager, hvor staten yder refusion (mio.kr.) [2] Udbetalt i alt (mio. kr.) Indbetalt i Ikke refusion sager i % af i alt udbetalt Indbetalt i refusion sager i % af i alt udbetalt Dagpenge 44,1 6, ,6 0,39% 0,06% Feriedagpenge 2,8 0,3 383,6 0,73% 0,08% Efterløn 10,5 0, ,6 0,10% 0,01% Skattefri præmie ,5 0,10% 0,00% Befordringsgodtgørelse 0,2 0 47,7 0,42% 0,00% Orlovsyd. til børnepasning 0,1 0,1 45,0 0,22% 0,22% Udd.ydelse til forsikrede 0, ,9 0,29% 0,00% De indbetalte beløb i svigsager er inklusive indbetalte afdrag til DCI Den Centrale Inddrivelsesenhed. 20

22 Kapitel 9 Kommunalt tilsyn 9.1 Det kommunale rådighedstilsyn Direktoratet fører tilsyn med kommunernes rådighedsadministration i sager om arbejdsmarkedsparate borgere på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Tilsynets seneste rapport er Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2009 fra april Rapporten samler resultaterne for perioden primo primo 2010, hvor der blev gennemgået sager fra 69 af landets kommuner. Den gennemsnitlige fejlprocent i de 69 kommuner lå på 20,4. Det er noget højere end ved undersøgelsen af 49 kommuner i 2008, hvor tilsynet fandt fejl i 12,1 pct. af de gennemgåede sager. Resultaterne fra 2008-tilsynene er samlet i Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2008, der kom i marts Rådighedstilsynet har hermed i løbet af 2008 og 2009 gennemført tilsyn med alle landets kommuner, og nogle kommuner er blevet undersøgt to gange. En sammenligning af kommunerne viser, at ca.1/3 af kommunerne havde en tilfredsstillende administration i de undersøgte sager, mens 2/3 efter direktoratets vurdering ikke administrerede rådighedsreglerne på en tilfredsstillende måde Rådighedstilsynet 2010 I 2010 gennemgår direktoratet i lighed med de foregående år sager fra ca. halvdelen af landets kommuner, hvoraf 12 kommuner får besøg af rådighedstilsynet. Sagerne fra de øvrige kommuner indhentes fra kommunerne og behandles i direktoratet. Ved udvælgelsen af tilsynskommuner fokuserer direktoratet især på kommuner med et meget dårligt resultat ved sidste tilsyn i 2008 eller Således er alle 12 tilsynsbesøg og 22 almindelige stikprøvetilsyn rettet mod kommuner, der havde høje fejlprocenter. For at få mere viden om, hvorvidt nogle kommuner foretager for få rådighedsvurderinger, er rådighedstilsynets virksomhed i 2010 endvidere målrettet kommuner med et lavt antal sanktioner i forhold til antallet af kontant/starthjælpsmodtagere og introduktionsydelsesmodtagere. Der er indtil videre udvalgt 8 kommuner, som havde relativt få sanktioner i både 3. og 4. kvartal Når der foreligger en opdateret sanktionsstatistik forventeligt i slutningen af september 2010 udvælger direktoratet yderligere 8-10 kommuner med lave sanktionsandele. På nuværende tidspunkt har direktoratet afsluttet gennemgangen af sager fra 2 af kommunerne i 2010-tilsynet. Brøndby Kommune havde fejl i 7 ud af 40 sager, og Hvidovre Kommune havde fejl i 15 ud af 36 sager. Resultaterne fra de enkelte kommuner offentliggøres løbende på Det kommunale vistationstilsyn På baggrund af resultaterne i visitationstilsynet og Rigsrevisionens beretning fra maj 2009 om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere blev det besluttet, at visitationstilsynet skal intensiveres og målrettes de kommuner, der har særlige problemer med at holde jobsamtalerne til tiden. Det betyder også, at kommuner med tilfredsstillende resultater slipper for tilsynet. 21

23 Udvælgelsen af kommunerne sker blandt de kommuner, hvor andelen af jobsamtaler, der holdes til tiden, er under 90 procent. Udgangspunktet er den seneste opgørelse i Arbejdsmarkedsstyrelsens Den endelige udvælgelse af kommunerne sker efter en dialog med beskæftigelsesregionerne. I tabellen nedenfor præsenteres resultaterne fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 12 kommuner. I alt er der undersøgt 938 sager, hvor der har været en jobsamtale mellem en kommune og en person på kontanthjælp, starthjælp eller en person, der har været i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Alle jobsamtalerne har været holdt i 4. kvartal Tabel 7 : Resultat af visitationstilsynet i 12 kommuner Kommuner 4. kvartal 2009 Fejlprocent Antal sager, der er behandlet Refusionsbeløb i kr. Antal sager med fejl Antal dage rettidigheden i jobsamtaler er overskredet med i gennemsnit pr. sag med fejl Odder Samsø Jammerbugt Ringsted Hørsholm Furesø Bornholm Allerød Frederiksberg Sønderborg Tårnby Dragør Det fremgår af tabellen, at fejlprocenterne i kommunerne svinger mellem 5 og 61 procent, og at rettidigheden i jobsamtalerne i kommunerne i gennemsnit pr. sag med fejl er overskredet mellem 13 og 185 dage. Endelig fremgår det, at kommunerne har mistet mellem kr. og kr. i statsrefusion. Det beløber sig til i alt mill. kr. Samlet set er resultaterne ikke tilfredsstillende. Den gennemsnitlige fejlprocent er på 22, mens den i 2. og 3. kvartal tilsammen var på 20 pct.. Det skal bemærkes, at resultaterne skal ses i lyset af, at de kommuner, der er udvalgt til tilsynet er kommuner, der har særlige problemer med at overholde rettidigheden i jobsamtalerne. Det målrettede og intensiverede visitationstilsyn har fået megen opmærksomhed i medierne rundt omkring i landet, hvilket sammen med direktoratets anbefalinger til kommunerne kan betyde, at kommunerne øger deres fokus på området, så rettidigheden kan forbedres 22

24 Bilag 1 Ordliste COR: Told- og Skattestyrelsens Centrale Oplysningsseddel Register. Arbejdsdirektoratet bruger dette register til skatteregisterundersøgelserne. Effekten af afgjorte sager: Anslået mindre udgift for staten i form af karantæne til a- kassemedlemmet og tilbagebetaling af fejludbetalte ydelser. Mindre udgift: Den mindre udgift for staten på udbetalingen af dagpenge mv. dækker over det fald i statens udgifter til dagpenge mv., der må antages at komme på baggrund af de tildelte karantænetimer og svigsslettelser. Negative hændelser: Er f.eks. afslag på formidlet arbejde og udeblivelse fra aktiviteter i jobcenteret. Rådighedsirrelevante hændelser: Underretningspligtige hændelser fra jobcenteret, som ikke giver anledning til en rådighedsvurdering i a-kassen, f.eks. fordi medlemmet er i beskæftigelse, er syg eller ikke har modtaget jobcenterets brev. Sanktioner: Når direktoratet træffer afgørelse i sager om tilbagebetaling af ydelser, der er modtaget med urette, kan direktoratet også give a-kassemedlemmet en sanktion (karantæne eller svigsslettelse). Reglerne om sanktion er i direktoratets bekendtgørelse nr. 470 af 4. juni 2003 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Svig: Ved svig forstås, at et a-kassemedlem forsætligt fortier forhold eller afgiver urigtige oplysninger over for sin a-kasse for derved at få eller beholde ydelser med urette. 23

25 Bilag 2 Effekten af afgjorte sager på a-kasseområdet 1. halvår 2010 Forudsætninger: 1. halvår 2010 Gennemsnitlig dagpengesats pr.dag: 728 kr. Alle gennemsnitlige dagpengesatser er beregnet på baggrund af heltidsforsikrede. Indberetninger 1. halvår 2010 Afrundet Karantæne (timer) Anslået mindre udgift, karantæne(kr.) Tilbagebetalingsbeløb (kr.) Effekten af afgjorte sager (kr.) Skatteregisterundersøgelser 1. halvår 2010 Afrundet Karantæne (timer) Anslået mindre udgift, karantæne(kr.) Tilbagebetalingsbeløb (kr.) Effekten af afgjorte sager (kr.) Tilbagebetalingssager 1. halvår 2010 Afrundet Karantæne (i timer) Anslået mindre udgift, karantæne(kr.) Tilbagebetalingsbeløb(kr.) Effekten af afgjorte sager (kr.) Aktioner mod sort arbejde 1. halvår 2010 Afrundet Karantæne (timer) Anslået mindre udgift, karantæne(kr.) Tilbagebetalingsbeløb(kr.) Effekten af afgjorte sager (kr.) Tilsynet med medlemsoplysninger i alt 1. halvår 2009 Afrundet Karantæne (i timer) Anslået mindre udgift, karantæne(kr.) Tilbagebetalingsbeløb(kr.) Effekten af afgjorte sager (kr.)

26 Beregningsmetode - afledte økonomiske konsekvenser af sanktionerne Direktoratets kontor for analyse- og overvågning har foretaget nogle skønsmæssige beregninger over værdien af karantænetimerne. Beregningerne er foretaget på baggrund af oplysninger for de første 50 uger i de pågældende år i direktoratets RAM-register. Opgørelserne er baseret på en forudsætning om, at medlemmerne i øvrigt ville have været ledige og ville have søgt om dagpenge i de perioder, hvor de som følge af karantænetimerne er udelukket fra ret til dagpenge. Beregningerne skal derfor tages med forbehold for de usikkerheder, der er forbundet med ovennævnte forudsætning. Hvis et medlem i udelukkelsesperioden f.eks. har fundet arbejde, afholdt ferie eller af andre årsager ikke været berettiget til ydelser fra a-kassen, vil den reelle mindre udgift være lavere. Der er endvidere ikke taget højde for, at retten til dagpenge i nogle tilfælde kan være udløbet i frakendelsesperioden. 25

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN 978-87-91674-17-4 Arbejdsdirektoratet September 2008 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENFATNING... 2 KAPITEL 2 BENCHMARKING

Læs mere

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 2008 ISBN

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 2008 ISBN ISBN 978-87-91674-24-2 Arbejdsdirektoratet April 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING... 2 1.1 Sammenfatning... 2 KAPITEL 2 BENCHMARKING AF A-KASSERNE... 4 2.1 Direktoratet sammenligner a-kasserne...

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN

Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN 978-87-91674--29-7 Arbejdsdirektoratet Juli 2009 Kapitel 1. Indledning Rapporten beskriver Arbejdsdirektoratets undersøgelse af de rådighedsvurderinger,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2003

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2003 Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2003 august 2003 ISSN 1397-3037 Indholdsfortegnelse Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2003 1. Indledning... 1 2. Benchmarking

Læs mere

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009.

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009. NOTAT 25. juni 2010 Ledige medlemmers skift af a-kasse J.nr. ADIR/1. kontor 1. Sammenfatning 948 ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009 Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang,

Læs mere

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 2006 ISBN

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 2006 ISBN Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 2006 ISBN 1602-5547 Arbejdsdirektoratet April 2007 Indholdsfortegnelse BILAG... 2 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 1.1 SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2 BENCHMARKING

Læs mere

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2005 ISBN

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2005 ISBN Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2005 ISBN 1602-5547 Arbejdsdirektoratet Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2005 1. Indledning...1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kommunernes

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 132 Offentligt N O T A T Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Januar 2014 J.nr. 2013-0013443

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010 Udgiver: Beskæftigelsesministeriet,

Læs mere

Det kommunale rådighedstilsyn 2010

Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 1 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 En undersøgelse af 37 kommuners administration af reglerne om rådighed for modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave,

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 2005 ISBN

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 2005 ISBN Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 2005 ISBN 1602-5547 Arbejdsdirektoratet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Sammenfatning...1 2. Benchmarking af a-kasserne...3 2.1 Hvorfor

Læs mere

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 August 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 Arbejdsdirektoratet august 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid

Læs mere

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Arbejdsdirektoratet Marts 2004 Revideret september 2004 I forbindelse med Arbejdsdirektoratets benchmarking

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 2013

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 269 Offentligt S T Y R E L S E N F O R A R B E J D S M A R K E D O G R E K R U T T E R I N G Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn

Læs mere

Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2008

Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2008 - en undersøgelse af 49 kommuners administration af reglerne om rådighed for kontant-, starthjælps- og integrationsydelsesmodtagere ISBN 978-87-91674-23-5 Arbejdsdirektoratet April 2009 Forord Som et led

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015

Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Vi spørger dig... 3 3. Hvad sker der, hvis udbetalingen var rigtig?... 3 4. Hvad sker der, hvis udbetalingen var

Læs mere

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN

Rådighedsstatistikken, 1. halvår Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN Rådighedsstatistikken, 1. halvår 2008 Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN 978-87-91674-27-3 Arbejdsdirektoratet Juni 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 SAMMENFATNING... 1 KAPITEL 2 INDLEDNING... 3 KAPITEL

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN Myte 1: De danske rådighedsregler er for slappe, og derfor får de ledige, mulighed for at sige nej til relevant arbejde. I Danmark, skal alle ledige stå til rådighed fra første

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1.

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. N O T A T Statistik over antal som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. oktober 2012 1 7. juni 2013 J.nr. 2012-959 8. kt./lpe/mad Som led i tilbagetrækningsreformen

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2009

Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2009 - en undersøgelse af 69 kommuners administration af reglerne om rådighed for kontant-, starthjælps-og integrationsydelsesmodtagere ISBN 978-87-91674-37-2 Arbejdsdirektoratet April 2010 Forord Nu foreligger

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 37 Offentligt S T Y R E L S E N F O R A R B E J D S M A R K E D O G R E K R U T T E R I N G Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Indhold 1 Indledning 2 2 Baggrund 3 2.1 Udført arbejde 3 3 Behandling af advis - resultat 4 3.1 Samlet krav om tilbagebetaling 5 4 Videre forløb 6 4.1 Anbefaling

Læs mere

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN

Rådighedsstatistikken Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN Rådighedsstatistikken 2007 Rådigheden hos forsikrede ledige ISBN 978-87-91674-20-4 Arbejdsdirektoratet Februar 2009 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 SAMMENFATNING... 1 KAPITEL 2 INDLEDNING... 2 KAPITEL 3

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser Udkast 26.5.2016 Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser I bekendtgørelse nr. xx af xx 2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser er der fastsat regler om kravene

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 21. aug 2015 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Læs mere

Rapport om det kommunale visitationstilsyn 2008 og 2009

Rapport om det kommunale visitationstilsyn 2008 og 2009 - en undersøgelse af de 98 kommuners sagsbehandlingsskridt i forbindelse jobsamtaler ISBN 978-87-91674-30-3 Arbejdsdirektoratet September 2009 Forord Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2009 ISBN 978-87-91674-32-7

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2009 ISBN 978-87-91674-32-7 Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2009 ISBN 978-87-91674-32-7 Arbejdsdirektoratet September 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENFATNING... 2 KAPITEL 2 BENCHMARKING

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Rundskrivelse nr. 26/08

Rundskrivelse nr. 26/08 Rundskrivelse nr. 26/08 19. juni 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Udlægning af kompetence til a-kasserne til at træffe afgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 29. april 2005 Til samtlige kommuner, de sociale nævn m.fl. Stormgade 10 Orientering om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Forord. Statistikken dækker perioden fra 2012 til 2014.

Forord. Statistikken dækker perioden fra 2012 til 2014. 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver igen i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken dækker perioden

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere