Sagen vedrører spørgsmålet om nogle ejendomme er sagsøgerens særeje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagen vedrører spørgsmålet om nogle ejendomme er sagsøgerens særeje."

Transkript

1 DOM Afsagt den 24. september 2014 i sag nr. BS SKSæ-2580/2012: H v/advokat Kirsten Reimers-Lund Toldbodgade 57, København K mod M v/advokat Birt Elling Toldbodgade København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om nogle ejendomme er sagsøgerens særeje. Sagsøgeren, H, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, M, tilpligtes at anerkende, at de H tilhørende ejendomme i Italien, beliggende, Matrikel 18, Parcel 118 og 835 og, [italiensk bynavn], er hendes særeje. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Sagsøgeren H har fri proces. Sagsøgeren er italiensk statsborger og født og opvokset på Sicilien. Sagsøgeren og sagsøgte indgik ægteskab i Italien den Sagsøgte var på tidspunktet for parternes indgåelse af ægteskab domicileret i Danmark. Sagsøgerens forældre købte til sagsøgeren ejendommen, matrikel 18, parcel 118 og 835, [italiensk bynavn] med overtagelse den 4. august 1977 og ejendommen, [italiensk bynavn] med overtagelse den 19. januar Ejendomsretten blev for så vidt angår begge ejendomme givet til sagsøgeren, men samtidig blev der givet sagsøgerens forældre en livsvarig brugsret. Sagsøgerens fader døde i 2007 og hendes moder døde i Det fremgår af artikel 179 i den italienske Code Civile i en uautoriseret oversættelse af denne: Art. Personlige ejendele Følgende indgår ikke i fælleseje og er ægtefællens personlige eje:

2 - 2 - a) alle de ejendele som ægtefællen ejede før ægteskabets indtræden eller som ægtefællen har en reel brugsret til b) alle ejendele erhvervet efter ægteskabets indtræden som følge af donation eller arv, når i selve donationen eller testamentet ikke er specificeret at de skal indgår i fælleseje c) begge ægtefællernes strengt personlige ejendele og deres tilbehør d) ejendele som skal bruges til at udøve et erhverv, undtagen dem brugt til et fælles firma e) ejendele fået som skadeerstatning samt pension relateret til delvis eller hel tabte arbejdsevner f) ejendele købt med penge overført fra det ovennævnte personlige eje eller via udveksling, hvis dette er erklæret i købsaftale g) køb af ejendom, samt løsøre nævnte i art. 2683, erhvervet efter ægteskabets indtræden, er udelukket af fælleseje, jf. C), d) og f) af forrige art. I forbindelse med parternes indgåelse af ægteskab i Italien underskrev parterne en ægteskabsprotokol. Selve vielsesattesten henviser til denne protokol. Det fremgår af en sammenfattet udskrift af vielsesattesten: NOTERINGER Der attesteres endvidere at ægtefællerne har, i henhold til par. 162 af loven n. 151, valgt at regulere deres formue forhold ved SÆREJE. Den sammenfattede udskrift af vielsesattesten blev sendt til Bil-og Personbogen i Århus, hvoraf fremgår følgende: Tinglyst. Men det bemærkes at tinglysningen alene er en registrering af at Civilstandskontoret [italiensk navn] kommune har bekræftet at der i Italien er registreret en Ægtepagt om særeje. Retsvirkningerne heraf og indholdet af særejet efter italiensk ret kan ikke oplyses. Der er under sagen afgivet en skønserklæring af 5. maj 2014 om de arveretlige regler og regler om gaver i Italien. Der er under sagen afgivet forklaring af H og M. H har forklaret, at hun er 55 år, og at hun er italiensk statsborger og født i på Sicilien. Hun er enebarn. Hendes forældre var velhavende. Hendes far var juveler. Hendes forældre sørgede

3 - 3 - for hende. Hun gik ud af gymnasiet i 1978, da hun var 19 år. Hun læste videre og fik en uddannelse. Den første af lejlighederne blev købt i Italien, da hun netop var fyldt 18 år og gik i gymnasiet. Hun havde ikke noget job, mens hun gik i gymnasiet. Hun arvede ikke noget og havde ikke penge selv. I 1982, da hun var færdig med studiet, havde hun stadig ikke noget arbejde. Hun boede hjemme, til hun var 28 år og blev forsørget af sine forældre, fordi hun ikke kunne få arbejde og ikke tjente penge. I 1986 flyttede hun til Finland i 7 måneder og vendte derefter tilbage til Sicilien i et år. Herefter flyttede hun til Danmark. Hun lærte M at kende gennem en veninde. Hendes første job var som stuepige på et hotel. Hun fik økonomisk hjælp af sine forældre, og hendes far betalte udgifterne på hendes lejlighed i Danmark. Hendes forældre hjalp hende økonomisk indtil deres død. Hun fik i 1989 en andelslejlighed, som blev købt for ca kr., og som hendes forældre betalte. Lejligheden stod i hendes navn. Lejligheden lå på Vesterbro, hvor hun boede til Hun mødte M i De blev gift i 1993, og brylluppet blev holdt i Italien. Hvis man ikke bestemmer andet, er det, man indbringer i ægteskabet, særeje, men det, man erhverver under ægteskabet, er fælleseje. Det, man således ejer før ægteskabet samt gaver og arv, indgår ikke i fællesejet, medmindre man laver et dokument. De lavede et dokument, hvorefter de havde fuldt særeje, og det vedrørte både det, de hver især havde før ægteskabet og erhvervede under ægteskabet. De har begge skrevet under på et sådant dokument om fuldt særeje, og en masse vidner som Ms bror og forældre samt hendes forældre m.v. har ligeledes skrevet under. Hun gik således ud fra, at de havde fuldt særeje. De har ikke indrettet sig, som om de havde fælleseje. I forbindelse med deres skilsmisse ville hun sende ægtepagten om særeje til tinglysning i Danmark, men hun kunne ikke få fat i vielsesattesten fra M. M havde sendt vielsesattesten til statsforvaltningen uden hendes vidende. Hun talte med statsforvaltningen herom samt Retten i Århus angående tinglysningen af ægtepagten i Bil-og Personbogen. En juridisk afdeling i statsforvaltningen sendte hende vielsesattesten, og de indvilligede i at tinglyse den meget hurtigt. Den blev tinglyst, og det var en bekræftelse af, at ægtepagten var oprettet i Italien. Det er hendes forældre, der købte brugsretten til lejlighederne i Italien, og hun blev ejer af begge lejligheder. Det var at betragte som forskudsarv. Det er en almindelig måde at gøre det på i Italien. Det er således en måde, hvorpå forældrene kan sørge for deres børns fremtid og undgå arveskat. Hendes forældre sørgede for, at det foregik på denne måde og for at undgå, at hun skulle betale arveskat. De købte således brugsretten, og hun blev ejer af ejendommene. Det blev ikke gjort op, hvad der var brugsret, og hvad der var ejerandel. Hun lagde ikke nogen penge. Hendes forældre havde ret til at bruge lejlighederne. Den ene lejlighed brugte forældrene som sommeradresse, og den anden lejlighed brugte de ikke. Hun ejer fortsat de to lejligheder. Den ene er en chalet med skrå vægge, og den ligger i bjergene, og den anden, en lejlighed, ligger i en lille fiskerby ved havet. Hun har ikke lejet lejlighederne ud, efter at hendes forældre døde. Hendes venner har kunnet benytte lejlighederne i en uge, hvis de havde brug for det. Der er udgifter til ejendomsskat og vedligeholdelse af lejlighederne. Den ene lejlighed fik nyt tag for nogle år siden. Der er endvidere fællesudgifter, som skal betales hvert år. Hendes forældre havde ikke oprettet testamente, da hun er enebarn. Hun tog sin mor med til Danmark de sidste 3 måneder af moderens liv, og moderen døde i Danmark. Hun fik et brev fra Lyngby skifteret. Hun skrev til skifteretten i Lyngby, at moderen var italiensk statsborger,

4 - 4 - og at boet skulle behandles efter italiensk lov. Hendes forældres har ikke noget sted givet udtryk for, at lejlighederne skulle være fælleseje. Efter at hun blev gift, betalte forældrene indtil deres død udgifterne til lejlighederne i Italien. Hun modtog ikke nogen regninger, mens hendes forældre var i live. Efter deres død har hun selv betalt udgifterne. Hun arvede et indestående på en konto efter sin mor. Hun arvede ikke andet. Hendes far døde i februar 2007, hendes mor den 26. maj Hendes far havde sagt, at bilen var til familiens brug. Hendes forældre havde givet udtryk for, at der var fælleseje - forstået på den måde, at de fik børn sammen og var sammen som familie m.v. M har forklaret, at han er 49 år og dansk statsborger. Han er uddannet jurist og arbejder med ophavsret og medieret hos [firmanavn]. Han bor til leje i X-by. Han og H har to børn på 20 og 16½. Han har arbejdet hele tiden under deres ægteskab. Han lærte H at kende i De boede hver for sig, indtil de købte en ejendom sammen. Han boede dengang i en lejet lejlighed. De blev gift i 1993 på Sicilien. De talte om, at de på et tidspunkt gerne ville have børn sammen, men de talte ikke om økonomi. De var således kærester i Danmark, og de skulle giftes, fordi de ville have børn. Han fik papirer fra Frederiksberg kommune til at tage med til Italien, således at de kunne blive gift der. De skrev begge under på papirerne, og de medbragte papirerne med ægtskabsbetingelserne til Italien. De blev gift i en romersk katolsk kirke, selvom han er protestant. De havde gæster med til festen. Der var en bog i kirken, hvor de skulle skrive under og erklære, at de ikke havde været gift før. Det stod på italiensk, og han forstod ikke italiensk på det tidspunkt. Han skulle således skrive under, selvom han ikke forstod det. Vidnerne skulle ligeledes skrive under, selvom de ikke forstod italiensk. Han har siden vielsen i Italien og frem til 2010 ikke beskæftiget sig med, hvad han havde skrevet under på. Kirken sendte de kirkelige dokumenter til kommunen, og de fik en vielsesattest næsten 1 år efter vielsen. Han fik en oversat vielsesattest, som han med det samme lagde i en skuffe. Dette foregik i 1993/94. De flyttede sammen i 1996 på en adresse på vej, hvor de havde købt en ejendom. I den forbindelse talte de ikke om deres formueordning. De oprettede en fælleskonto i deres ægteskab, men den blev aldrig aktiv. De betalte udgifterne af hver deres egen indtægt. Han havde en indtægt gennem hele deres ægteskab. H havde perioder under ægteskabet, hvor hun ikke arbejdede, men stort set havde hun en indtægt under hele ægteskabet. H havde 2 ejendomme i Italien. Ejendommene skulle nok gå videre til deres børn. Han vidste, at hun havde fået ejendommene af sine forældre, men han kender ikke den juridiske konstruktion om brugsret i Italien. H fortalte ham, at hun havde de to ejendomme. Det er hans opfattelse, at de havde formuefælleskab, og at det også gjaldt ejendommene i Italien. Sådan har han tænkt. Han indleverede en separationsanmodning i december 2010 sammen med vielsesattesten, da det var et krav hos statsforvaltningen, hvis de var gift i udlandet. H bad ikke om at få vielsesattesten, inden han indsendte anmodningen om separation. H prøvede at presse på for at få udleveret den originale vielsesattest fra statsforvaltningen. Han sagde til statsforvaltningen, at den ikke måtte udleveres, før sagsbehandlingen var færdig. Vielsesattesten blev sendt til

5 - 5 - tinglysning. H ville blokere for delingen af deres fælles formue. Hun ville have særeje. Han havde skrevet til hende, at de efter hans opfattelse havde formuefællesskab. Tinglysningsretten ved Bil- og Personbogen i Århus har registreret, at der var en ægtepagt i Italien. Han talte med en person hos tinglysningen, som sagde, at vielsesattesten ikke kunne tinglyses som en ægtepagt, og at de hos tinglysningen valgte at registrere, at der findes en ægtepagt i Italien. Han har alene skrevet under på protokollen i kirken i Italien, og han har ikke skrevet under på andet i Italien. Denne protokoltilførsel har ikke været forevist tinglysningen i Danmark. Den ene lejlighed i Italien blev brugt som sommerbolig af Hs forældre, og den er overgået til at blive anvendt som ferielejlighed. Den er således udbudt på Y Kommunes Intranet og brugt af familien om sommeren, hvor den ikke var udlejet. Han har været i denne lejlighed mange gange før Hs moder døde, og efter at hun døde, var han der i august 2010 for sidste gang. Lejligheden bliver således udbudt som ferielejlighed, og lejen er sat fra kr. til kr. pr. uge. Den anden lejlighed er mindre, og den ligger flot med en stor terrasse. Den blev brugt af Hs moder. Lejligheden blev fra august til september 2010 sat i stand af Hs elsker. En af Hs veninder lejede lejligheden i 1 år. H stak af fra flytningen på vej. Han kan tale italiensk i dag. Han har gået til italiensk på HF i 1992 og Han var sidst i Italien i august 2010, og før det var han til Hs faders begavelse i Det var et italiensk og et dansk krav, at der forelå en prøvelsesattest, for at de kunne blive gift. Bilag 4 er en vielsesattest. Han skrev under i 1993, og han vidste ikke, hvad han skrev under på. Han skrev under på side 1 på vielsesattesten. Hans stedfar og bror skrev under på noget, som de ikke vidste, hvad var. Han skrev også under på side 2 på vielsesattesten, men han vidste ikke, hvad han skrev under på, da han ikke kunne italiensk dengang. Han skrev bare under, da det var et formkrav. Han var ikke klar over, at der på vielsesattesten var en henvisning til en italiensk civillov. Han er student. Han vidste ikke, hvad codice civile italiano var. Bryllupsceremonien i Italien foregik på italiensk. Han modtog en oversættelse af vielsesattesten fra Italien i maj 1994, og han så ikke nærmere på den, idet han med det samme blot lagde den i en skuffe, og han har aldrig taget den frem gennem de efterfølgende år. Parternes synspunkter Sagsøgeren har i påstandsdokumentet gjort følgende anbringender gældende, "at uanset om der i øvrigt er formuefællesskab i ægteskabet, så omfatter dette ikke arv og gave, der er særeje. Om arv og gave er særeje legalt, afgøres dels efter lovgivningen i gavegivers domicilland og dels efter dansk ret,

6 - 6 - at allerede efter dansk ret er der tale om, at gaven er givet som særeje, idet det utvivlsomt har været gavegivers mening, at disse gaver skulle holdes udenfor fællesejet, da de netop ikke har bestemt, at det skulle være fælleseje, og at det så således i henhold til italiensk ret er særeje, jf. tidligere fremlagt lovbestemmelse samt skønsmandens udtalelse under punkt 5, at gaven i øvrigt i henhold til italiensk lovgivning måtte anses for at være særeje, idet det som nævnt efter italiensk lov er således at alt hvad man indbringer i ægteskabet er særeje, med mindre andet bestemmes, og at det man modtager under ægteskabet også er særeje, med mindre andet bestemmes, så må en arv og gave modtaget før ægteskabet så meget mere være særeje. Gavegiverne har ikke haft nogen anledning til nærmere at præcisere, at der var tale om særeje, da dette følger af italiensk lovgivning, at der i øvrigt ikke ville være nogen formkrav for så vidt angår, at gaven var givet som særeje, at sagsøgte i øvrigt hele tiden har været vidende om, at dette var særeje, og at dette blev yderligere understreget ved den ægtepagt, der mellem parterne i forbindelse med indgåelsen af ægteskab blev oprettet, hvilken aftale senere er tinglyst, at den underskrevne protokol er svarende til en ægtepagt, at ægtepagter indgået udenfor landet også kommer til anvendelse her i landet, jf. Retsvirkningslovens 53, stk. 1, at denne ægtepagt tillige må anses for at opfylde formkravene i og med, at dens eksistens er tinglyst i Personbogen, at der er tale om en gave, at det fremgår af købsaftalerne, jf. bilag 1 og 2, at tredjemand til sagsøgers forældre har solgt brugsretten, og til sagsøger har solgt ejerskabet, at sagsøger på det pågældende tidspunkt var helt uden kontante midler, at sagsøger intet kontant har erlagt, at det i øvrigt ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre, hvor stor en del, der måtte anses for at være betaling for brugsretten, og hvor stor en del, der måtte være betaling for ejerskabet, at en beregning efter en dansk bekendtgørelse om værdien af brugsrenteindtægtsnydelser ikke på nogen måde kan finde anvendelse på en ejendom i Italien, at det er den sædvanlige måde, man laver generationsskifte på i Italien. Det har eksempelvis den virkning, at i forbindelse med dødsfald, så stiger værdien af lejligheden, uden at der er tale om arv med den deraf følgende beregning af arveafgift." Sagsøgte har i påstandsdokumentet gjort følgende anbringender gældende, "Generelle bemærkninger: Parterne har været gift.

7 - 7 - Formueordningen under ægteskabet: Parterne indgik ægteskab i Italien, men manden var på tidspunktet for parternes indgåelse af ægteskab domicileret i Danmark, hvorfor formueordningen under ægteskabet er formuefællesskab, hvilket er ubestridt. Rækkevidden af formueordningen: Formuefællesskabet omfatter samtlige parternes aktiver og passiver, uanset hvor aktiver og passiver befinder sig, og hvornår og hvorledes de er anskaffet, jfr. Lex Causa, jfr. bl.a. Peter Arnt Nielsen International privat og procesret side 410, hvor der står følgende anført: såfremt der er formuefællesskab i ægteskabet mellem parterne, så skal værdien af fast ejendom i udlandet også medtages ved skifte af fællesbo. Det synspunkt understøttes af Allan Philip, Dansk International privat og procesret side 225, hvoraf det fremgår, at mandens domicillov ved ægteskabets indgåelse finder anvendelse, uanset om ægtefællernes formueforhold i forbindelse med ægteskabets indgåelse er reguleret af en legal formueordning eller er baseret på en ægtepagt. Det bestrides allerede af den grund, at sagsøgers ejendomme i Italien tilhører sagsøger som særeje. Ægtepagt: Det bestrides, at parternes formueordning er ændret fra fælleseje til særeje ved gyldig ægtepagt. Spørgsmålet om, hvorvidt der er oprettet gyldig ægtepagt om særeje, skal afgøres efter dansk ret. Ægtepagt om særeje skal for at blive gyldig tinglyses i Personbogen, jfr. retsvirkningslovens 37. Det gælder også for ægtepagter, som indgås udenfor landet, når manden har bopæl i Danmark, jfr. retsvirkningslovens 53. Der er i Danmark alene tinglyst parternes vielsesattest, hvoraf det fremgår, at civilstandskontoret [italiensk navn] kommune har bekræftet, at der i Italien er registreret en ægtepagt om særeje, jfr. vedlagte forespørgsel på ægtepagtsdokument, der fremlægges som bilag A, men selve ægtepagten er ikke tinglyst. Der forligger derfor ikke en gyldig ægtepagt efter dansk ret. Hvis der skulle være tale om en gyldig ægtepagt skulle den originale italienske ægtepagt være tinglyst ved retten i Hobro, hvilket ikke er sket. Tinglysningsretten kender end ikke til den konkrete ægtepagt i sagen jfr. mail fra retten i Hobro, der fremlægges som bilag Det bestrides på den baggrund, at den af parterne underskrevne ægteskabsprotokol er gyldig som ægtepagt i Danmark. Den legale formueordning under parternes ægteskab er derfor ikke blevet ændret til særeje.

8 - 8 - Italiensk ret om særeje: Det bestrides, at Danmark skal respektere italiensk ret om oprettelse af særeje. Italiensk ret om ægtefælleskifte: Parternes fællesbo skal skiftes efter dansk ret, hvorfor Artikel 179 fra Den Italienske Code Civile er irrelevant for nærværende, idet denne bestemmelse alene regulerer, hvorledes der skal forholdes i relation til aktiver, hvis der sker skifte efter italiensk ret. Italiensk arveret: Det bestrides endvidere, at Danmark i forbindelse med et ægtefælleskifte skal respektere italiensk rets arveretlige regler. Danmark er således ikke forpligtet til at respektere, at arv efter italiensk ret er særeje i Italien. Arv er omfattet af formuefællesskabet, medmindre arv er gjort til særeje efter dansk ret, det vil sige enten af arvelader eller af ægtefællerne ved oprettelse af gyldig ægtepagt, hvilket ikke er tilfældet for nærværende. Dette gælder også, selvom sagsøgers forældre ikke var bekendt med disse regler. Det er i øvrigt i sagen ikke godtgjort, at arv er særeje efter italiensk ret. Såfremt retten måtte nå frem til, at Danmark skal respektere Italiens arveretlige regler, skal der indhentes et uvildigt notat om indholdet af italiensk arveret i relation til arvs formueretlige status. Gaver: Det bestrides, at sagsøger har modtaget gaver fra sine forældre som særeje, idet sagsøger ikke har løftet bevisbyrden herfor. Det gælder i relation til samtlige de aktiver, som sagsøger påberåber sig er givet som særejegaver. Spørgsmålet om tredjemandsbestemt særeje skal afgøres efter dansk ret. En gavegiver eller arvelader kan vedrørende gave eller arv, herunder tvangsarv, træffe bestemmelse om særeje, jfr. Retsvirkningsloven 28 a. Bestemmelse om særeje ved gave skal træffes således, at påbud om særeje kommer frem til modtageren senest samtidig med, at gaveydelse komme til modtagerens kundskab. Sagsøgers ejendomme i Italien: Det bestrides, at ejendommene er givet som gave, arv eller donation, hvilke begreber heller ikke fremgår af bilag 1, 2 og C, der er en købsaftale. Ejendommen, Matrikel 18, parcel 118 og 835, [italiensk bynavn], er overdraget til sagsøger som ejer med overtagelse den 4. august 1977, mens sagsøgers forældre har erhvervet livsvarig brugsret til ejendommen. Købesummen udgjorde ,00 italienske lire, omregnet til DKK ca. kr ,00 i 1972/1982 værdi. Købesummen er markedsprisen uden livsvarig brugsret til ejendommen.

9 - 9 - Det gøres gældende, at sagsøger har betalt købesummen, idet sagsøger ikke har løftet bevis for andet. Der er allerede af den grund ikke tale om arv, gave eller donation. Subsidiært gøres det gældende, at sagsøger ved erhvervelsen af ejendommen har påtaget sig forpligtelserne som ejer af ejendommen som modydelse for at få ejendommen overdraget uden brugsret, før sagsøgers forældre afgik ved døden. Sagsøgers forældre har betalt et beløb svarende til købesummen som betaling for forælderens livsvarige brugsret, der på grund af forældrenes alder far 56 år og mor 52 år har en væsentlig værdi. Dette synspunkt understøttes af princippet i bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelse ved beregning af arveafgift, der fremlægges som bilag B, ifølge hvilket den kapitaliserede værdi af forældrenes livsvarige brugsret i 2013 udgør årlige leje ,00 x kapitaliseringsfaktor 22,28 = kr ,00 Lejen er aftalt i henhold til lejekontrakt for lejemål på ejendommen, der fremlægges som bilag D. Der er også af den grund hverken tale om arv, gave eller donation. Sagsøgers betragtninger omkring særeje i relation til gave, arv og donation er derfor irrelevant for nærværende. Ejendommen, [italiensk bynavn] er overdraget til sagsøger med overtagelse den 19. januar 1982, mens sagsøgers forældre har erhvervet livsvarig brugsret til ejendommen. Købesummen udgjorde ,00 italienske lire, jfr. dobbelt notat til salg i favør, der fremlægges som bilag C, omregnet til DKK i 1992 forudsat kurs 1992 x 0,4. Det gøres gældende, at købesummen er betalt af sagsøger, da sagsøger ikke har løftet bevis for andet. Der er allerede af den grund hverken tale om arv, gave eller donation. Subsidiært gøres det gældende, at sagsøger ved erhvervelsen af ejendommen har påtaget sig forpligtelserne som ejer af ejendommen som modydelse for at få ejendommen overdraget uden brugsret, før sagsøgers forældre afgik ved døden. Sagsøgers forældre har betalt et beløb svarende til købesummen som betaling for forældernes livsvarige brugsret, der på grund af forældrenes alder far, 61 år og mor 57 år, har en væsentlig værdi. Dette synspunkt understøttes af princippet i bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelse ved beregning af arveafgift, der fremlægges som bilag B, ifølge hvilket den kapitaliserede værdi af forældrenes livsvarige brugsret i 2013 udgør årlige leje anslået ,00 x 20,42 = ,82.

10 Der er også af den grund hverken tale om arv, gave eller donation. Sagsøgers betragtninger omkring særeje i relation til gave, arv og donation er derfor irrelevant for nærværende. SAMMENFATTENDE BEMÆRKNINGER: Det kan blot bekræftes, at det er fuldstændigt korrekt forstået, at sagsøgte er af den opfattelse, at Danmark ikke skal respektere italiensk ret i forbindelse med parternes ægtefælleskifte, og at tredjemandsbestemt særeje skal opfylde gyldighedsbetingelserne i dansk ret for, at særeje kan lægges til grund i et ægtefælleskifte, hvilket netop ligger i principperne om formueordningens enhed og dens uforanderlighed. Enhedsprincippet indebærer, at kun et lands ret er afgørende for formueforholdet, uanset hvor ægtefællernes aktiver befinder sig, og af hvad art de er, jfr. International person-, familie- og arveret af Torben Svenné Schmidt, side 73. Uforanderlighedsprincippet betyder, at den lovgivning, som formueordningen blev underlagt ved ægteskabets indgåelse, vedbliver at være gældende, selvom ægtefællerne senere får domicil i et andet land eller skifter statsborgerskab, jfr. International person-, familie- og arveret af Torben Svenné Schmidt. Der kan alene ske brud på uforanderlighedsprincippet ved oprettelse af ægtepagt, og ægtepagten skal opfylde gyldighedsbetingelserne i det land, hvor ægteparret er bosiddende, for nærværende Danmark, hvilket ikke er sket. Tredjemandsbestemt særeje skal ligeledes ifølge Enheds- og uforanderlighedsprincippet opfylde gyldighedsbetingelserne i det land, hvor ægteparret er bosiddende og ikke reglerne i gavegivers hjemland. Tredjemandsbestemt særeje i form af arv skal reguleres i testamente, hvilket heller ikke er sket fra sagsøgers forældres side. Tredjemandsbestemt særeje i form af gave skal være bestemt på en måde, så der ikke hersker tvivl om, at det er særeje, hvilken bevisbyrde sagsøger ikke har løftet i sagen. Parternes formueordning er således formuefællesskab i sin helhed, og skiftet skal afgøres efter dansk ret uden hensyn til de Italienske skifteregler og uden hensyn til italiensk rets regler om tredjemandsbestemt særeje. Det er vigtigt at holde fast i den nuværende retstilstand, da en accept af udenlandsk ret ville føre til, at ægtefæller, der modtager gaver fra udlandet, ikke kan vide sig sikre på formueforholdene under deres eget ægteskab, og det må veje tungere end hensynet til, at forældre i udlandet, der giver deres børn gaver, skal sikre sig at opfylde kravene i danske ret til tredjemandsbestemt særeje. Med hensyn til gavespørgsmålet er det ubestridt, at der ikke er erlagt et kontantbeløb fra sagsøgers side i forbindelse med erhvervelse af ejendommene, men det forhold, at sagsøger ved erhvervelsen har påtaget sig ejers forpligtelser, er udtryk for modydelse, svarende til værdien

11 af ejendommen klausuleret med livsvarig brugsret for forældrene, hvilket er baggrunden for, at overdragelserne ikke er udtryk for gave. Sagsøger har ved erhvervelse af ejendommene alene fået pålagt en række forpligtelser uden nogen rettigheder til at disponere over ejendommene, før forældrene er døde. Der er derfor ikke noget reelt gavemoment ved overdragelsen. ANBRINGENDER: Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende: formueordningen under parternes ægteskab er fælleseje. Rækkevidden af formueordningen: Det gøres gældende, formuefællesskabet omfatter samtlige parternes aktiver og passiver, uanset hvor aktiver og passiver befinder sig, og hvornår og hvorledes de er anskaffet. Ægtepagt: Det gøres gældende, sagsøgte var domicileret i Danmark, da parterne underskrev ægteskabsprotokol om særeje i Italien, og spørgsmålet om, hvorvidt der er oprettet gyldig ægtepagt om særeje, skal afgøres efter dansk ret. ægtepagt om særeje skal for at blive gyldig tinglyses i Personbogen, jfr. Retsvirkningslovens 37. det også gælder for ægtepagter, som indgås udenfor landet, når manden har bopæl i Danmark, jfr. Retsvirkningslovens 53. dette ikke er sket, hvorfor ægteskabsprotokollen ikke er gyldig som ægtepagt i Danmark. der i Danmark alene er tinglyst en registrering af, at Civilstandskontoret [italiensk navn] Kommune har bekræftet, at der i Italien er registreret en ægtepagt om særeje, jfr. bilag A. parternes formueordning ikke gyldigt er ændret fra fælleseje til særeje. Italiensk ret om særeje: Det gøres gældende, parternes ægtefælleskifte skal ske efter dansk ret og ikke efter italiensk ret, hvorfor Artikel 179 i den italienske Code Civile er irrelevant for nærværende. Italiensk arveret:

12 Det gøres gældende, Danmark i forbindelse med ægtefælleskifte ikke skal respektere italiensk rets arveretlige regler. Danmark derfor ikke er forpligtet til at respektere, såfremt arv efter italiensk ret er særeje. arv i et ægtefælleskifte er omfattet af formuefællesskabet, medmindre arv er gjort til særeje efter dansk ret, hvilket ikke er sket for nærværende. Gaver: Det gøres gældende, sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for, at sagsøger har modtaget gaver som særeje fra sine forældre. gaver alene har status som særeje, såfremt det kan dokumenteres, at gavegiver på overdragelsestidspunktet har bestemt, at gaven skulle være særeje, hvilket ikke er tilfældet for nærværende. Sagsøgers ejendomme i Italien: Det gøres gældende, sagsøger har betalt købesummen for ejendommene, hvorfor der hverken er tale om gave, arv eller donation. Subsidiært, sagsøger har påtaget sig forpligtelser som ejer af ejendommene som modydelse for at få ejendommene overdraget uden brugsret, før sagsøgers forældre afgik ved døden. sagsøgers forældre har betalt et beløb svarende til købesummen, som betaling for forældrenes livsvarige brugsret, der på grund af forældrenes alder har en væsentlig værdi. der også af den grund ikke er tale om hverken arv, gave eller donation." Rettens begrundelse og afgørelse Det må lægges til grund, at parterne indgik ægteskab i Italien, men sagsøgte var på tidspunktet for parternes indgåelse af ægteskab domicileret i Danmark. Da ægtefællers formueforhold i almindelighed må bestemmes efter mandens domicil ved ægteskabets indgåelse, skal formueforholdet afgøres efter dansk ret. Udgangspunktet er, at der herefter er formuefællesskab. Der gælder et enhedsprincip og et uforanderlighedsprincip, hvorefter samtlige ægtefællernes aktiver og passiver er underlagt den oprindelig udpegede stats land, og det gælder uanset hvor aktiver og passiver befinder sig, og uanset hvornår og hvorledes de er anskaffet. Spørgsmålet om, hvorvidt der er oprettet en gyldig ægtepagt om særeje, skal derfor afgøres efter dansk ret. Såvel ægtepagtens form som indhold og retsvirkninger skal altid bedømmes efter dansk rets regler, hvis manden havde domicil her i landet ved oprettelsen, selvom han faktisk har opholdt sig i udlandet, og ægtepagten er indgået der. Ægtepagt om særeje skal for

13 at blive gyldig tinglyses i Personbogen, jf. retsvirkningslovens 37. Det gælder også for ægtepagter, som indgås udenfor landet, når manden har bopæl i Danmark, jf. retsvirkningslovens 53. Det må lægges til grund, at der ikke er sket en tinglysning af ægtepagten i Danmark, idet der alene er sket en registrering af, at civilstandskontoret [italiensk navn] kommune - har bekræftet, at der i Italien er registreret en ægtepagt om særeje. Ægteskabsprotokollen i Italien er herefter ikke gyldig som ægtepagt. Skifteretten finder, at parternes formueordning herefter ikke er ændret fra fælleseje til særeje. Da parternes ægtefælleskifte skal ske efter dansk ret, skal Danmark ikke i forbindelse med et ægtefælleskifte respektere italiensk rets arveretlige regler. Det, sagsøgeren har arvet, er omfattet af formuefællesskabet, medmindre arven er gjort til særeje efter dansk ret ved et tredjemandsbestemt særeje. En gavegiver eller en arvelader kan vedrørende gave eller arv, herunder tvangsarv, træffe bestemmelse om særeje. Bestemmelsen vedrørende arv skal træffes i et testamente, jf. retsvirkningslovens 28a. Som sagen er oplyst over for skifteretten, er der ikke oprettet et testamente af sagsøgerens forældre, og der er således ikke truffet bestemmelse om, at sagsøgerens arv er særeje. Der foreligger herefter ikke et tredjemandsbestemt særeje om arv. Uanset om det er en gave, er det alene et tredjemands bestemt særeje i form af gave, hvis det er bestemt på en sådan måde, at der ikke hersker tvivl om, at det er et særeje. Uanset, at der ikke efter dansk ret er nogen formkrav til, at en gave kan gives som særeje, skal det dokumenteres, at gavegiver på overdragelsestidspunktet har bestemt, at gaven skulle være særeje. Skifteretten finder det ikke godtgjort, at gaven er givet som særeje, uanset at sagsøgerens forældre havde vidst, at det var særeje, fordi det efter italiensk ret ville være særeje. Dette er ikke tiltrækkeligt efter dansk ret. Der foreligger derfor ingen dokumentation for, at ejendommene er gjort til særeje. Sagsøgte vil herefter være at frifinde. Med sagsomkostninger forholdes efter sagens omfang, karakter, forløb og udfald som nedenfor bestemt. Henset til sagens udfald bør der under den fri proces dækkes kr. med tillæg af moms af sagsøgerens advokatudgifter. Der findes ikke anledning til, at sagsøgte skal dække nogen del af udgifterne ved syn og skøn. Det er uoplyst, om sagsøgeren har en retshjælpsforsikring og i bekræftende fald, om der er retshjælpsdækning.

14 Thi kendes for ret: Sagsøgte, M, frifindes. Sagsøgeren, H, skal inden 14 dage til sagsøgte, M, i sagsomkostninger betale kr. Beløbet betales af retshjælpsdækningen, subsidiært af statskassen.

D O M. Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)).

D O M. Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)). D O M Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)). 13. afd. nr. B-2786-14: H (advokat Anne Broksø, besk.) mod M (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2016 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 35/2016 (1. afdeling) H (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) mod M (advokat Brit Elling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 46/2016 (1. afdeling) M (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) mod H (advokat Jørgen U. Grønborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Side 1 af

Side 1 af Side 1 af 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOM Afsagt den X september 2016 i sag Glostrup Skifteret nr. X

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje - 1 Nogle praktiske forhold vedrørende særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved skilsmisse og dødsfald har det afgørende betydning for delingen af parternes formue, om en formue er fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling) A (advokat Kirstine Kryger Dyekjær, beskikket) mod B (advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

RETTEN I HJØRRING. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. oktober 2016 i sag nr. BS /2014:

RETTEN I HJØRRING. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. oktober 2016 i sag nr. BS /2014: RETTEN I HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. oktober 2016 i sag nr. BS 1-1291/2014: M u/konkurs v/kur, adv Boris Frederiksen Vester Farimagsgade 23 1606 København V mod K Indledning Denne

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Direktør Matias Munk og fuldmægtig Heidi Holst blev gift i 1990. I 1992 fødte Heidi fællesbarnet Linn. Året efter døde Matias mor, der i et formgyldigt

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 NYHEDSBREV Boligadvokaterne Tina Bach, Lars Kaasgaard, Lene Brun og Per Broe-Andersen JANUAR 2018 NR. 07 04. ÅRGANG Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 DinGeo.dk

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Hanne og Mik blev gift i 1998. Der var fælleseje i ægteskabet. De var begge meget optaget af deres vellønnede arbejde og af deres i lige sameje ejede hus.

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere