Målet er, at 25 virksomheder skal påbegynde vækstforløb i 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målet er, at 25 virksomheder skal påbegynde vækstforløb i 2014."

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgave- og projektplan 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Vækst i erhverv (erhvervsfyrtårnene) 3 2. Vækst i bosætning 5 3. Udvikling af Midtbyen 5 4. Havneudvikling 5 5. Kommuneplan 5 6. Bybranding 5 7. Horsens som international kommune 6 8. Borgerservice 6 9. Innovation og civilsamfund Kommunikation/Information Digitalisering Strategisk HR Intelligente indkøb 13 2

3 : () Igangværende projekt 1. Vækst i erhverv (erhvervsfyrtårnene) 1.1 Omstilling til ny industri Omstilling til Ny Økonomi- og Industri Erhvervsudval g vedtaget 4 erhvervsfyrtår ne februar 2014 Målet er, at 25 virksomheder skal påbegynde vækstforløb i Der skal afholdes en industrikonference i 2015, hvor der formidles ny viden og resultater i forhold til industriudvikling. Målet er på sigt at skabe flere arbejdspladser. sker i regi af Business Horsens, som er tovholder for indsatserne. Business Horsens afrapporterer skriftligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget. VL-grupperne har med støtte fra Horsens Kommune bragt VLdøgnet til Horsens i HORSENS ALLIANCEN Beskæftigelse Horsens Budgetaftale 2014 Målet er 600 færre Horsensborgere på offentlig forsørgelse sammenlignet med landsgennemsnittet i periode Delmål for 2016: 1. HORSENS ALLIANCEN skal modtage 1000 jobordrer borgere på ledighedsydelse skal i privat fleksjob ledige skal starte i et voksenlærlingeforløb flygtninge skal i virksomhedspraktik nye virksomheder skal indstilles til CSR 6. Der skal skabes 20 nye socialøkonomiske arbejdspladser 500 jobparate er kommet i beskæftigelse i perioden Alliancen udvider i 2016 målgruppen for indsatser til også at omfatte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager e og flygtninge. Det er afspejlet i delmålene for VÆKSTALLIANCEN Budgetaftale 2016 Alliancen skal arbejde for at skabe vækst i erhvervslivet i Horsens. Det er både vækst i arbejdspladser, investeringer og indtjening. Alliancens første initiativ er en lokal erhvervsklimamåling, der Den lokale erhvervsklimamåling er under udvikling og forventes gennemført i løbet af sommeren 2016 og resultater i løbet af efteråret

4 : () Igangværende projekt Uddannelsesalliance n skal give viden om, hvordan Horsens får et erhvervsklima i top. Flere unge i Horsens i uddannelse (95/60/25 pct.) Løfte uddannelsesniveauet i Horsens generelt Sætte uddannelse på dagsordenen i lokalområdet Gøre Horsens kendt som uddannelsesby, der skiller sig positivt ud sker i Uddannelsesalliancen Dialogmøde i HORSENS ALLIANCEN PP Der afholdes et årligt dialogmøde mellem HORSENS ALLIANCENS tr organiseringer, hhv. beskæftigelses-, vækst og uddannelsesdelen. sker løbende på styregruppemøder samt årligt i forbindelse med opfølgningen af Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver og projekter. 1.3 Erhvervsservicekommunen Erhvervsservicekom Vedtaget i mune Økonomi- og Erhvervsudval get i 2014 Horsens Kommune skal være en erhvervsservice kommune, hvor målet er at gøre det enkelt og smidigt for virksomhederne at komme i kontakt med Horsens Kommune. Erhvervskontakten er etableret, og målet er, at virksomhederne får tilbagemelding næstfølgende arbejdsdag ved henvendelse, og der tilbydes møde med relevante parter indenfor 5 dage for virksomheder, som ønsker det. Der vil endvidere blive arbejdet med servicekulturen og fulgt op på denne. Denne del startede op i efteråret Der arbejdes med en ny dialogform. Erhvervskontakten har siden starten i 2012 været modtaget meget positivt af erhvervslivet. Tidsfristerne bliver overholdt, og der udsendes spørgeskemaer pr. mail til dem, der har haft mailkontakt med Erhvervskontakten. Alle besvarelser er tilfredse eller meget tilfredse. Byggesag har siden juni 2015 sammen med byggetilladelsen udsendt brugerundersøgelse til ansøger i alle sager (dog undtaget enfamiliehuse og mindre bygninger). Siden oktober

5 : () Igangværende projekt fremgår resultatet månedligt på hjemmesiden. Resultaterne er meget tilfredsstillende med typiske scorer på mellem 8 og 9 på skalaen fra Der er målt på kontaktmulighed, sagsbehandlingstid og det samlede sagsforløb. 1.4 FÆNGSLET FÆNGSLET (turismesatsning) Vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2014 Horsens som møde- og konferenceby er forankret på FÆNGSLET. Målene er at øge antallet af overnatninger og styrke samarbejdet mellem aktørerne. en sker i forhold til en årlig skriftlig og mundtlig opfølgning på samarbejdsaftalen med FÆNGSLET. 2. Vækst i bosætning Bosætningsstrategi version 2.0 VI-projekt AP Revision af den tidligere bosætningsstrategi Ny strategi for godkendt 2. kvartal Befolkningsvæksten i 2015 var på borgere. 1. januar 2016 var der således borgere. 3. Udvikling af Midtbyen (udmøntes i Teknik og Miljøudvalgets regi) 4. Havneudvikling (udmøntes i Teknik og Miljøudvalgets regi) 5. Kommuneplan AP Kommuneplanstrategi Strategien er endeligt 6. Bybranding Bybranding PR-gruppens strategigrundl ag Tematillæg - revision af samtlige kommuneplanrammer vedtaget i februar 2016 Er blevet en del af den samlede kommuneplanrevision AP Tematillæg for byvækst og fritidsformål Tillægget er endeligt vedtaget juni 2015 Tematillæg - detailhandel Er blevet en del af den samlede kommuneplanrevision Revision af kommuneplan PR-gruppen arbejder løbende med opgaver, der falder inden for dets kommissorium. Årlige imagemålinger og ultimomålinger ved strategiperiodens udløb. 5

6 : () Igangværende projekt vedtaget i Økonomiudva lget. 7. Horsens som international kommune 7.1 Chengdu Samarbejdet omkring uddannelse Budgetaftale 2013 Understøtte VIA University College s ambitioner om øget eksport af uddannelser til Kina og flere kinesiske studerende til Campus Horsens. Understøtte den igangværende indsats for at tilknytte kinesiske studerende fra VIA UC til lokale virksomheder, der ønsker at etablere sig på det kinesiske marked. Synliggøre muligheden for kommunens grundskoler og ungdomsuddannelser i at etablere venskabsskoler i Chengdu. Understøtte etableringen af et forsknings- og udviklingssamarbejde omkring vand, energi og forsyning. Synliggøre Business Horsens erhvervsservice i Kina, og herigennem understøtte lokale virksomheder, der ønsker, at etablere sig på det kinesiske marked. Understøtte partnerskaber mellem lokale og kinesiske turismeoperatører med henblik på at fremme kinesisk turisme i Horsens Kommune, herunder antallet af overnatninger på kommunens hoteller. sker løbende på styregruppemøder. Samarbejdsaftalen er 5- årig, hvorfor den endeligt evalueres i Borgerservice Optimering af Kanalstrate Kortlægning af hvordan Løbende i

7 : () Igangværende projekt gi Digitaliserin gsstrategi Optimering af ressourcean vendelse borgerbetjeningen Borgerservice kan optimere borgerbetjeningen ved både telefoniske og personlige henvendelser og øge selvbetjeningsgraden. Borgerservice samarbejder med såvel eksterne som interne samarbejdsparter til fremme af projektet. Der pågår en løbende opfølgning på optimering af og udvikling i borgerbetjeningen på alle kanaler. Løbende opfølgning på henvendelsesmønstre. Kompetenceafdækni ng og -udvikling Digitaliserin gen af de offentlige opgaver PP Borgerservice samarbejder med Biblioteket om projektet. Projektet skal afdække medarbejdernes nuværende realkompetencer og fastlægge behovet for kompetenceudvikling set i forhold til de ændrede krav, der stilles til borgerbetjening Løbende i AP Kompetenceprofil Specialist i Borgerkontakt. Indgår i rekruttering, MUS og kompetenceudvikling Den Digitale Hotline Digital Post Tværkomm unalt samarbejds projekt Lovkrav om anvendelse af digital post NP Efteruddannelsesprojekt Tværkommunal betjening af borgere med behov for hjælp til digital selvbetjening samt håndtering af informationshenvendelser på tværs af de offentlige opgaver og myndigheder, også uden for normal åbningstid I efteråret 2016 udløber den midlertidigt tildelte 2-årige fritagelse for at modtage digital post fra det offentlige. Der er fortsat mange tilmeldte til digital post, der ikke åbner den digitale postkasse. Igangsat medio Løbende i og April/maj Innovation og civilsamfund Innovationsstrategi Innovationsog Udviklings- NP Fokus på styrkelse af borgernes digitale kompetencer i samarbejde med Biblioteket Horsens Kommunes nye innovationsstrategi tager afsæt I foråret 2015 igangsætter en 7

8 : () Igangværende projekt strategien: Nye veje til velfærd. 10. Kommunikation/Information Sociale medier Direktion i fortællingerne om Horsens forvandling fra fængselsby til oplevelsesby og om de gode resultater af WHO Sund By indsatserne. Disse tankesæt ønskes overført til andre områder både i den kommunale organisation og til omverdenen. Innovationsstrategien tager udgangspunkt i en række Horsens-fortællinger om det gode liv, og hvordan erhvervsliv, civilsamfund og kommune kan være med til at understøtte og facilitere det gode liv? Horsens Kommune er, via sin repræsentation i de sociale medier, en dynamisk og åben kommune, som sætter borgerne i centrum. De sociale medier er fuldt integreret i organisationens kommunikation og faciliterer dialog med og mellem borgere, virksomheder, medarbejdere og andre interessenter i Horsens Kommune. Horsens Kommune findes ikke på Facebook som Horsens Kommune, men som "En del af flokken" - som ligger i direkte forlængelse af Horsens Kommunes vision om, at i Horsens gør vi tingene sammen - "Horsens løfter i flok". Det overordnede formål med indsatsen på de sociale medier er at komme tættere på borgerne og møde dem indsamling af en række fortællinger om det gode liv - fortalt af vores virksomheder, borgere, organisationer og kommune alle gode historier, der kan være med til at inspirere andre borgere, erhvervslivet og den kommunale organisation. Horsens Kommune er medio april 2016 til stede på hhv. Facebook, Linkedin, Instagram og Twitter med en central kommuneprofil. Facebook-profilen har den største aktivitet med lige godt følgere, 1-2 daglige opslag og en udmærket aktivitet fra sidens følgere, som hovedsageligt består af borgere fra kommunen. Fokus er på at fortælle de gode historier om hhv. kommunale medarbejdere og projekter samt om de mange frivillige, organisationer, virksomheder og foreninger, der yder en indsats for kommunen. Der arbejdes på at styrke synligheden på 8

9 : () Igangværende projekt der, hvor de er, øge kommunens åbenhed og i lige så høj grad være medspiller som myndighed. Linkedin, Twitter og Instagram. Infoskærme Direktionen Der implementeres i øjeblikket et fælles system til håndtering af infoskærme på tværs af afdelinger og institutioner i Horsens Kommune. Systemet giver mulighed for at dele indhold på tværs, således at budskaber i højere grad kan spredes mellem de kontaktpunkter, borgerne har med kommunen. Samtidig giver det en økonomisk gevinst at etablere en fælles platform. Opsætning af nye infoskærme sker med udgangspunkt i det fælles system, ligesom de institutioner, som allerede benytter skærme, kan tilslutte sig løbende. Infoskærme og det fælles system er i april 2016 i drift i mange af kommunens sundhedscentre og flere skærme er på vej til sundhedscentrene. Løsningen er desuden i drift i dele af Teknik og Miljø, Uddannelse og Arbejdsmarked samt Direktionens Stabe. Skærmene udbredes løbende, og der arbejdes med mere ensartet design til de mange forskellige målgrupper. Der arbejdes desuden på central produktion af koncernindhold med bred relevans til deling på tværs af kommunen. 11. Digitalisering Digitale forretningsstrategier Digitalt udviklingsforu m Der skal etableres et antal strategiområder. For hvert område skal der udarbejdes en digital forretningsstrategi. Disse danner grundlag for en fælles portefølje, som indeholder fælles projekter og strategisk vigtige projekter. Der er etableret 9 strategiområder. For alle 9 områder er der udarbejdet en Digital Forretningsstrategi. Desuden er der på forskelligt niveau udarbejdet dokumentation af projekter til realisering af strategierne. Der er udarbejdet version 1 af den fælles portefølje for digitaliseringsprojekter. Processer for porteføljestyring er 9

10 : () Igangværende projekt Monopolbruddet Informationssikkerhe d Fælles data Direktion Fælles offentlig /kommunal I løbet af de kommende tre år ( ) vil der ske en række store fælles udbud i regi af KOMBIT, som har til formål at bryde det nuværende monopol på området. Det drejer sig om følgende systemer: SAPA, Kommunernes Sygedagpengesystem (SDP), Kommunernes Ydelsessystem, Rammearkitekturens støttesystemer og Serviceplatformen. Leverandørerne af de enkelte løsninger er valgt. Der er etableret program for implementering og gevinstrealisering. Monopolbruddet ænder således fokus fra anskaffelse til implementering. Herunder forberedelse afvikling af de løsninger, som erstattes af nye systemer. Horsens Kommunes informationssikkerhedspolitik er fra 2001 med mindre ændring i Der er behov for at øge opmærksomheden på de krav, de er til ledere i omgangen med personfølsomme data og informationsteknologi. Endelig er der skærpede krav på vej fra folketing og EU. Der skal sættes en ny dagsorden for informationssikkerhed, som også omfatter beredskab i tilfælde, hvor informationsteknologien ikke er til rådighed i længere tid. Der efterspørges i højere grad end hidtil fælles data. Fælles offentligt stilles der krav til under udarbejdelse. Horsens Kommune har etableret et program for realisering af monopolbruddet. Programmet er velfungerende og opfylder de krav, der stilles til Horsens Kommune. KOMBIT har udskudt forløbet et halvt år, hvilket specielt skyldes forsinkede leverancer i forhold til de såkaldte støttesystemer. Hvornår Horsens Kommune skal implementere de resulterende systemer vil blive oplyst i løbet af foråret. Det må forventes at programmet forsætter i 2017 og Der er etableret et projekt. Projektet har udarbejdet en ny informationssikkerheds politik, bagvedliggende retningslinjer, en medarbejderhåndbog og et e-learningskursus. E-learning gennemføres for nuværende medarbejdere i løber af foråret I foråret etableres desuden en informationssikkerheds organisation, som vil blive involveret i det videre projektforløb. Det er forventningen, at projektet afløses af driftsorganisationen ved udgangen af sker i programmet for monopolbrud, 10

11 : () Igangværende projekt Business Intelligence (BI) Implementering af bølgeplan 4 digitaliserings strategi Digitalt Udviklingsforu m (DUF) Digitaliserin gsstrategien AP Horsens Kommune om at levere f.eks. autoritative data, der beskriver organisationen. Der stilles desuden krav om, at vi skal anvende fælles grunddata og stille data af god kvalitet til rådighed for virksomheder og borgere. Der skal etableres forståelse for behovet for fælles data. Det nuværende egenudviklede BI setup i Horsens Kommune er dels sårbart som følge af afhængighed af enkeltpersoner, og dels opstår der let flaskehalse ved udviklingsønsker. DUF har efterspurgt et nyt setup, der dels imødegår ovennævnte svagheder og dels giver mulighed for at brede BI ud til hele organisationen. Der er skrevet kontrakt med KMD. Helbredstillæg og personligt tillæg selvbetjeningsløsning til ansøgning om helbredstillæg og personligt tillæg. Implementeringsopgaven er placeret i Borgerservice. Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge. Implementeringsopgaven er placeret hos Jobcenteret, hvor løsningen også efterfølgende vil være forankret. porteføljestyregruppe og direktion. Implementeringen følges af styregruppen bestående af Inge Kruse Rasmussen, Jette Stencel Nørrevang, Søren Grotkær og Rune Wentzel Helms. Den tekniske implementering af systemet er gennemført. Udarbejdelse og udrulning af styringsrapporter til organisationen pågår frem mod sommerferien Strategisk HR 12.1 Dynamisk ledelsesstrategi Udarbejdelse og Økonomi- og implementering af Erhvervsudval ledelsesgrundlag. gets udvalgsplan Udarbejdelse af fælles ledelsesgrundlag og implementering af de 7 fokusområder herunder Alle områder i Horsens Kommune, har inden udgangen af juni måned 2016 udarbejdet 11

12 : () Igangværende projekt Ledertalenter førlederprogram. Økonomi- og Erhvervsudval gets udvalgsplan arbejdet med ledelsesbjælken. Arbejdet pågår fra samt løbende herefter. Førlederprogrammet er et tilbud til medarbejdere i Horsens kommune. Programmet strækker sig over 2 forskellige moduler og har en varighed på maksimalt 2 år. Programmet tilbydes 1 gang om året. ledelsesbjælker i Horsens kommune. Kører i fast rytme og program. Uddannelse og fastholdelse af nye ledere og førstelinjeledere med fokus på ledelse i praksis. Økonomi- og Erhvervsudval gets udvalgsplan / PP Der etableres et netværk for nye ledere (de 2 første år i ledelse). Der udbydes en kursusrække for ledere med personaleansvar (førstelinjeledere) til håndtering af en række praksisnære områder og sager. I efteråret 2015 udbydes mindre kurser til ledere indenfor relevante temaer. Derudover er udrulningen af de 4 moduler ledelse i praksis til førstelinjeledere i fuld gang. Startet i 2014 og programmet afsluttes i Lederevaluering og LUS. AP Der udarbejdes en systematisk lederevalueringsmodel med tæt kobling til LUS og ledelsesgrundlaget. Derudover sker en kobling af lederevaluering og trivselsundersøgelsen for ledere med personaleansvar primært førstelinjeledere. Der er i oktober til december 2015 afviklet både en trivsels- og ledelsesevaluering. Svarprocenten har været Ledelsesevalueringen har derudover været en evaluering mellem leder og leders leder, og disse evalueringer bliver efterfølgende fulgt op med kvalitative dialoger mellem leder og leders leder i 2016, enten som en LUS eller en opfølgningssamtale Forebyggelse, håndtering og nedbringelse af sygefravær Udvidelse af sparringssamtaler og rådgivning. Budgetaftalen. Yderligere indsats i forhold til forebyggelse, håndtering og undgåelse af tilbagefald på uspecifikke sygemeldinger.. Foreløbig status givet i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 12

13 : () Igangværende projekt Lederuddannelse til førstelinjeledere og ledere med personaleansvar. Budgetaftalen Trivsel og social kapital Trivsel Økonomi- og Erhvervsudval gets udvalgsplan 12.4 Strategisk kompetenceudvikling Koordinering af Økonomi- og kompetenceudvikling Erhvervsudval i Horsens kommune. gets udvalgsplan udvides med nye og udvidede indsatser på en række ydelser og tiltag. Der tilbydes 4 kursusmoduler til førstelinjeledere og ledere med personaleansvar fra efteråret 2014 til efteråret Fokus er på optimering af praksisnær ledelse, som kan forebygge, håndtere og reducere sygefravær. I 2015 skal Horsens Kommune gennemføre en trivselsmåling. Med udgangspunkt i erfaringer fra Trivsel 2012 samt ønsket om at koble Trivsel 2015 med lederevalueringsmodellen for førstelinjeledere og ledere med ledelsesansvar, foreligger der et evaluerings-, udviklings- og implementeringsarbejde. Dette strækker sig fra 2014 til efteråret 2015 hvor trivselsmålingen skal være klar. Koordinering af kompetenceudvikling i Horsens Kommune, så der opnås mere kompetenceudvikling for de samme penge - herunder understøttelse af beskæftigelsesindsatsen via anvendelse af marts Der er afviklet 8 hold med ca. 170 ledere i alt. Der er pt. igangsat en evaluering af hele kurset, og data viser, at der er stor tilfredshed med kursusmodulerne, at lederne kan profitere direkte af det lærte og anvende det i deres hverdag. Der igangsættes hold enkelte hold i 2016 til de ledere der ikke kom med eller til nye ledere. Derudover arbejdes på en udbygning af ledelse i praksis med en del 2. Der er i oktober til december 2015 gennemført en trivselsmåling i hele Horsens Kommune. Svarprocenten var 82,5. I 2016 pågår opsamling, formidling og formulering af strategiske handlingsplaner i forhold til at optimere på trivsel og performance. Dette arbejde pågår ude lokalt støttet med redskaber, konsulentbistand og rådgivning fra centralt hold. Kompetenceudvikling kombineret med jobskabelse via rotationsordninger har i 2015 kørt efter planen. Målsætningerne i forhold til kompetenceudviklingspl 13

14 : () Igangværende projekt 13. Intelligente indkøb Den effektive indkøbsorganisation Indkøbsstrategi AP rotationsordninger. Realiseringen af købekraftsforbedringspotential et i indkøb forudsætter en professionel organisering af og tilgang til selve indkøbsopgaven. En meget spredt organisering af indkøbsopgaven kan være en barriere for det effektive indkøb, fordi det indebærer en risiko for, at de ansvarlige og lejlighedsvise brugere af indkøbsaftalerne ikke opnår det nødvendige kendskab til aftalevilkårene, indkøbsprocessens formelle spilleregler og tryghed i anvendelsen af den mest omkostningseffektive bestillingskanal for både Horsens Kommune og leverandør: leverandørwebshop. At samle indkøbet hos færre medarbejdere med kendskab til vilkår, indkøbsproces og bestillingskanal vil i tilgift til at bidrage til den effektive implementering og anvendelse af indkøbsaftaler samtidig bidrage til at nedbringe procesomkostningerne forbundet med at anvende aftalerne. Både fordi færre hænder involveres i processen, og fordi der skabes mulighed for at koordinere indkøbene anen er indfriet eller vil blive indfriet, og der er skabt både job via rotationsordningen men også varige jobs til rotationsvikarer efterfølgende. Koordineringsindsatsen kompetenceudvikling og jobskabelse fortsætter til udgangen af Lancering af ny dialogplatform i løbet af andet kvartal Centralt i udviklingen af dialogplatformen er ønsket om at skabe en målrettet, gennemsigtig og overskuelig dialog med brugerne af indkøbsaftalerne. Som supplement sættes arbejde i gang med at kortlægge evt. barrierer for brugerne anvendelse af indkøbsaftaler via dialog med brugerne på brugernes banehalvdel. 14

15 : () Igangværende projekt bedre, så der foretages færre og større bestillinger og herved færre leveringer og fakturaer, der skal håndteres. Den effektive indkøbsorganisation v Indkøbsstrate gi Understøttelse af den gode aftaleanvendelse er overskriften for to nye styringstiltag, der skal bidrage til både at reducere tidsforbruget til indkøb og realisere potentialerne i aftalerne. Det ene understøttende styringstiltag er indførelse af e-handel. I første omgang til et udvalgt antal decentrale enheder. Det andet understøttende tiltag er identifikation af konkrete besparelsesmuligheder ved omlægning af indkøbsadfærd. Pilotimplementeringen af e-handel evalueres medio 2016 for at træffe beslutning om videre udrulning eller annullation af projektet. 15

Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgave- og projektplan 2014

Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgave- og projektplan 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgave- og projektplan 2014 DIREKTIONENS STABE Indhold Forord...3 1. Vækst i erhverv...3 1.1 Omstilling til ny industri...4 1.2 HORSENS ALLIANCEN...4 1.3 Erhvervsservicekommunen...5

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgave- og projektplan 2017

Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgave- og projektplan 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgave- og projektplan 2017 Forord Opgave- og projektplanen konkretiserer, udmønter og følger op på målene i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsplan og viser viften af opgaver

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsplan 2014-2017

Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsplan 2014-2017 Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsplan 2014-2017 DIREKTIONENS STABE Indhold Forord...3 1. Vækst i erhverv...4 1.1 Omstilling til ny industri...4 1.2 HORSENS ALLIANCEN...4 1.3 Erhvervsservicekommunen...5

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem

Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Kaare Pedersen, projektchef, KL kaa@kl.dk - 3125 3504 06-05-2014 1 Potentiale KSD -40% KY -20% Budget 2015-2018 Mål Personale og

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015 Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Af budgetaftalen 2015 fremgår: 3.2 Byggesager Horsens

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere