Større Skriftlig Opgave (SSO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større Skriftlig Opgave (SSO)"

Transkript

1 HF Større Skriftlig Opgave (SSO)

2 Catherine Lønholdt oktober udgave

3 Indhold Forord... 4 Hvem gør hvad og hvornår?... 5 Ordforklaring... 6 Opstartsfasen... 6 Bearbejdningsperioden... 7 Endelig opgaveformulering... 9 Skriveugen... 9 Bedømmelse... 9 Opgavens struktur Indledende del Hoveddel Referencedel Formelle krav til opgaven Indledende del Hoveddel Konklusion Referencedel Eksempler på opgaveformuleringer Engelsk A og Historie B Kemi B og Geografi C Dansk A Større Skriftlig Opgave Vigtige datoer... 20

4 Forord Dette hæfte er til dig, som skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO) på hf. Det er også tænkt som en hjælp til de lærere, der skal være vejledere for dig. Hæftet er tænkt som et arbejdsredskab gennem hele processen og indeholder gode råd om bl.a. materialeindsamling, arbejdsproces, skriveproces, samarbejde med vejledere og de formelle krav til opgaven. Som noget nyt er der kommenterede eksempler på opgaveformuleringer. Hæftet omhandler ikke rent faglige spørgsmål. Dem må du afklare med dine vejledere. Læs hæftet igennem og brug det derefter som opslagsværk undervejs i din arbejdsproces. At skrive SSO kan føles som en lang proces, og den kan til tider synes uoverskuelig. Strukturen på opgaven ligger ikke klar fra starten. Den skal du selv arbejde dig frem til. Men hæftet her kan forhåbentlig være dig en god hjælp undervejs. Vigtige datoer findes på bagsiden af hæftet. God arbejdslyst! 4 Større Skriftlig Opgave

5 Hvem gør hvad og hvornår? Periode Hvad gør kursisten? Hvad gør vejlederen? Opstartsfasen Overvejer mulige emner/problemstilling og fag. Der indgår 1-3 fag i SSO-opgaven. Mindst 1 fag skal være på B-niveau. Er til rådighed for drøftelser med kursister for valg af emne, problemstilling og fag. Bearbejdningsperioden Kursisten afleverer sit valg af fag og vejleder. Indsamler materiale til opgaven. Gennemgår og bearbejder dette. Der sorteres, udvælges og afgrænses. Der udarbejdes en foreløbig problemformulering. Beder om møder med vejleder(e). Er der flere, bør møder ske samlet med alle. Jo mere vejleder(e) ved om opgavens indhold, desto bedre opgaveformulering kan der laves. Deltager på opfordring i møder med kursister. Kommer med råd og vejledning om emner, indhold og omfang af opgaven, og materialer til brug ved besvarelsen. NB! Det er kursisterne der tager initiativ til møder. Er der flere vejledere, samarbejder alle. Spørger til fremskridt! Følger op på aftaler. Holder kursisten til ilden. Endelig opgaveformulering Skriveugen Kursisten afleverer valg af område/emne. Den endelige opgaveformulering udleveres. Ved udleveringen sikrer kursisten sig, at opgaveformuleringen er forstået. Kursisten har ikke andre lektioner i skriveugen. Arbejder selvstændigt med opgavebesvarelsen. Skriveugen afsluttes med, at kursisten afleverer sin opgavebesvarelse til kontoret. På grundlag af kursistens aflevering af emne og samtaler med kursisten, udarbejder vejleder(e) den endelige opgaveformulering. Vejleder skal på kursistens inititativ være til rådighed med vejledning og med svar på korte afklarende spørgsmål i generelle vendinger. Det er begrænset hvor meget faglig bistand der kan gives. Lærerens rolle er at være vejleder. Kursisten skal selv besvare opgaven. Bedømmelse Venter tålmodigt! Bedømmer sammen med censor besvarelsen. Der gives karakter for besvarelsen. Karakteren har faktor 1,5 på eksamensbeviset. Karakteren kan du få på kontoret ca. 6 uger efter aflevering af opgaven. Større Skriftlig Opgave 5

6 Ordforklaring Område/emne: Kursisten vælger først område. Problemstilling: Problemstilling er det som kursisten allerførst tager stilling til. Hvad er det for et emne du vil beskæftige dig med? Hvilke fag kan indgå i din problemstilling? Den fører frem til din problemformulering. Problemformulering: I samråd med vejlederne laves en foreløbig problemformulering. Den skal indeholde en formulering af et problem og en række konkrete spørgsmål eller problemstillinger opgaven skal besvare. Den laves helt færdig, når du får din opgaveformulering. Opgaveformulering: Dine vejledere laver sammen en opgaveformulering, som udleveres ved starten af skriveugen. Denne indeholder krav til opgavens faglige indhold og afgrænsning. Ordene redegørelse, analyse og fortolkning, diskussion, vurdering, perspektivering er ord du kan forvente i din opgaveformulering. Opstartsfasen Skolen meddeler på et tidligt tidspunkt tilmeldingsfristen for SSO. Begynd selv i god tid at overveje, hvilket eller hvilke fag, du vil skrive din opgave i. Hvis du vælger 2 fag, skal et af fagene være på mindst B-niveau. Hvis du kun skriver i 1 fag, skal dette være på mindst B- niveau. Du kan også begynde med at overveje et bestemt emne, der interesserer dig. Flere opgaveskrivere kan hjælpe hinanden med ideudvikling; lav f.eks. brainstorm og del-og-stjæl-runder, hvor I sammen får ideer og præsenterer ideerne for hinanden. Brug også hinanden som coach på en ide. Snak med lærere om dine ideer. Når du har valgt fag får du tildelt en eller flere vejledere. Det vil typisk være en eller flere af dine faglærere. Du skal gøre dig klart, hvordan du kan bruge din vejleder bedst. Du har selv udspillet, mens din vejleder giver dig respons på dine ideer og forslag til materialer, metoder og opgavens struktur. Det er vejlederens opgave at sikre, at opgaven falder indenfor rammerne af det eller de fag, du skriver i. Sammen med vejlederen afgrænser og fokuserer du opgaven. 6 Større Skriftlig Opgave

7 Bearbejdningsperioden Vejlederen/vejlederne har kun et begrænset antal timer og kan ikke være til din rådighed hele tiden. Derfor er det vigtigt, at du bruger vejledningen på en hensigtsmæssig måde at du udnytter tiden. Lav klare aftaler med vejlederen om møder og indhold, forbered møder med vejlederen, lav en lille dagsorden. Notér stikord fra møder med vejleder, så du husker vejleders gode råd, forslag til læsning og arbejdsgang og jeres konklusioner. Vær sikker på at du forstår, hvad vejleder siger og mener. Brug evt. mailen i din kontakt til vejleder, hvis du har hurtige spørgsmål eller løber ind i små hurdler. Vejlederens funktion ændrer sig lidt fra start til slut i forløbet. I starten vil vejlederen være din sparringspartner til at udvikle ideer og brainstorme på opgaven. Hen mod slutningen bliver vejlederen i højere grad en konkret, faglig ressource, som du kan stille specifikke spørgsmål til. At indsamle, sortere og bearbejde et materiale til en opgave er en løbende proces fra idéfasen til skrivefasen. Det er vigtigt at du i denne proces bliver mere præcis i dit valg af materiale efterhånden som processen skrider frem. Et fokus og en problemformulering vil hjælpe dig til at vælge og bearbejde det materiale som støtter din opgave. Det er først og fremmest dit ansvar at indsamle det relevante materiale. Vejlederen kan hjælpe med ideer til emner, titler eller forfattere, og vejlederen kan også hjælpe med at vurdere relevansen af dit valg af materiale. Du skal vælge alsidigt materiale. Film, dokumentarer og hjemmesider kan ikke stå alene. Det er en god ide at bruge folkebiblioteket, hvor du kan få en udmærket service, hvis du ved præcist hvad du leder efter. Vær opmærksom på, at folkebiblioteket ofte skal bruge tid (dage/uger) på at fremskaffe materiale. Spørg derfor i god tid. Biblioteket kan kontaktes over nettet på Under bearbejdningen skal du også være opmærksom på fagets traditioner og metoder. Der er forskel på fysik og dansk (spørg din faglærer). Hvis du arbejder tværfagligt, så husk, at der er forskellige faglige tilgange til stoffet. I dag er der mange muligheder for at indsamle materiale, men du skal sikre dig, at materialet er relevant og at du forholder dig kildekritisk. Især skal du være opmærksom på internetkilder. De er nemt tilgængelige, og der er mange af dem, men du skal være opmærksom på pålideligheden. Større Skriftlig Opgave 7

8 Når du søger på internettet, er der her nogle gode råd du kan følge: Begræns din søgning. Præcisér din søgning husk hvad du leder efter. Bliv dus med kilden du finder. Find afsender. Det kan du gøre ved at fjerne alt hvad der står til højre for landekoden, for eksempel.dk. Lav mange søgninger og sammenlign. Spørg din faglærer om internetmaterialets kvalitet. Spørg eksperter via mail. Se evt. mere på Der er også andre muligheder for materialeindsamling. På skolen har vi f.eks. lærebøger i bogkælderen. Her skal det være en faglærer eller vejlederen, der står for udleveringen som sker gennem BOSS-systemet på kontoret. Elektroniske bøger fra timerne kan du også bruge. Uanset om du bruger bøger, i-bøger eller internetbaseret materiale så vær altid opmærksom på, hvem afsenderen er! Du kan også bruge AV-midler som kildemateriale, dvs. radio og tv. Her er internettet også et godt sted at lede. F.eks. har Danmarks Radio et udmærket arkiv af radio og tv-udsendelser. Ved AV-midler skal du som regel se/høre hele udsendelsen igennem, men du skal stadig være kritisk, når du udvælger passager. De skal være relevante i forhold til problemstillingen. Du kan nemt lade dig rive med og glemme fokus. Du skal være opmærksom på, at kun sjældent kan hele det fundne materiale fra én kilde bruges. Det vil som regel kun være brudstykker, som er brugbare for din problemstilling. Derfor er det en god ide først at orientere dig i bogen: læs indholdsfortegnelsen, forord, indledning og skim de kapitler, som du tror, er brugbare. På det grundlag kan du så vælge hvilket stof, du vil bruge. Materialet bearbejdes undervejs. Ved bearbejdning forstår vi en studielæsning af stoffet. Husk at tage noter systematisk. Stil spørgsmål til stoffet; det fremmer forståelsen! Perspektiver stoffet og prøv at se og forstå forskellige kilder i forhold til hinanden, hvor er de enige, hvor er de uenige. Vær kildekritisk hvad vil afsenderen sige, hvad er budskabet, hvad betyder det i forhold til din problemstilling? Det vil også være en fordel at have forskellige kilder om det samme, hvis det kan lade sig gøre. Bearbejdningsperioden afsluttes med at du udarbejder din litteraturliste, som godkendes af vejlederen. 8 Større Skriftlig Opgave

9 Endelig opgaveformulering Det er vejleder, der laver den endelige opgaveformulering, som altså er dén opgave du skal skrive. Men undervejs i arbejdsprocessen vil du efterhånden få afgrænset dit fokus og sat foreløbige ord på opgaven. Måske får du udarbejdet en slags arbejdstitel, som sikrer at du holder den røde tråd. Det er meget vigtigt, at du fastholder fokus, som egentlig er hvad du vil fortælle og hvorfor. At fokusere er at fastholde formålet og sørge for at alt, hvad du vil skrive i opgaven, støtter dette formål. Fokus, foreløbig problemformulering og evt. arbejdstitel danner grundlag for den endelige opgaveformulering. Sørg for, at du har læst og bearbejdet alt materialet inden opgaveugen. Den endelige opgaveformulering får du udleveret første dag i selve opgaveugen. Skriveugen I opgaveugen har du fri fra den ordinære undervisning. Du har adgang til skolens faciliteter, og du er velkommen til at sidde på skolen og arbejde. Du må i opgaveugen gerne have kontakt med din vejleder. Vejleder kan besvare dine spørgsmål i generelle vendinger, men yder ikke direkte hjælp til opgaveskrivningen. Planlæg din indsats i denne uge, så du er sikker på at kunne nå det hele inden afleveringsfristen. Sørg for at du også har tid til nogle pauser og få hjernen klaret. Sørg også for at lave back-up af din opgave. Det er i øvrigt en god ide at få en bekendt til at læse din opgave igennem og give kommentarer lige inden aflevering. Afsæt en hel dag til at gennemlæse, rette opgaven igennem og printe den. Bedømmelse Din vejleder og en censor bedømmer opgaven. Det har de ca. 6 uger til. Karakteren tæller med faktor 1,5 på eksamensbeviset. Større Skriftlig Opgave 9

10 Opgavens struktur Indledende del Titelblad Forside Engelsk resumé 1 Indholdsfortegnelse Dette er side 1. Hoveddel Indledning - baggrund - problemformulering - afgrænsning - materiale - struktur Hoveddel - afsnit og underafsnit Konklusion - sammenfatning - perspektivering Referencedel Notehenvisning Litteraturliste Bilag 10 Større Skriftlig Opgave

11 Formelle krav til opgaven For at opfylde kravene skal indholdet være i orden, men der er også en række formelle krav, der skal opfyldes. Vær opmærksom på, at både indholdsmæssige og formelle krav påvirker den endelige karakter! Sådan opbygges en opgavebesvarelse for at de formelle krav er opfyldt: Indledende del Titelblad Dette er den officielle side med opgaveformuleringen, der blev udleveret ved starten på skriveugen. Denne indeholder: Opgavens titel Forfatterens navn og kursistnummer Angivelse af fag og niveau der indgår i opgaven Vejlederens navn (evt. flere med angivelse af vejleder for fag på B-niveau) Skolens navn Dato for aflevering Forside Dette er den forside du selv laver. Forsiden indeholder: Opgavens titel Forfatterens navn Kursistnummer Evt. en relevant illustration Engelsk resumé Lav et resumé af opgaven på engelsk. Et resumé fylder linjer og skrives i et sammenhængende afsnit. Bemærk at et resumé skrives i nutid. I bedømmelsen af resuméet indgår ikke alene, om det er en relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed, men også den sproglige udformning. Et resume skal omfatte: Hvad opgavens emne er, dvs. hovedspørgsmål fra problemformuleringen Hvilke metoder der er anvendt Resultater fra opgavebesvarelsen og Konklusion(er) Større Skriftlig Opgave 11

12 De tre hovedpunkter i et engelsk resumé: 1. Formål Hvorfor? Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformulering og sørg for at der er overensstemmelse hermed. Formulér formålet præcist og sammenhængende. 2. Metode Hvordan? 3. Resultater og konklusioner Hvad fandt du ud af? Eksempler på indledninger: This study tests... The study investigates... This paper examines... Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? Skriv i korte, præcise vendinger. Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Hvad har du konkluderet? Eksempler på afslutninger: There is a significant relationship between... The results show that in 85% of the cases... It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by... Kilde: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal på overskuelig form vise opbygningen af opgavebesvarelsen. Hvert afsnit i opgaven angives med nummer, mens eventuelle underafsnit angives som decimaler af afsnittets hovednummer. Der skal være overensstemmelse mellem indholdsfortegnelsen og overskrifter i afsnittene. Titelblad og forside har ikke nummer. Side 1 er siden med engelsk resumé. Hoveddel Dette er opgavens egentlige indhold og vil indeholde følgende: Indledning Indledningen gør rede for opgavens baggrund, struktur og afgrænsning. Det er et vigtigt afsnit, da du her introducerer opgavens problemstillinger, og redegør for de spørgsmål du har til hensigt at afklare gennem opgaven. Baggrund og udgangspunkt er eksempelvis, hvorfor du vil skrive om emnet, hvorfor det er interessant, og hvor du fik ideen. Efter baggrund og udgangspunkt kommer opgavens problemstillinger og spørgsmål. (De står også i din opgaveformulering). Desuden afgrænser du opgaven ved bl.a. at argumentere for, hvorfor netop de stillede spørgsmål er relevante og andre måske ikke. Hvad er dit fokus? 12 Større Skriftlig Opgave

13 Du kan endvidere sætte dine problemstillinger i forhold til en større sammenhæng. Endelig gør du rede for det materiale, du har anvendt. Er der materiale, der har været særligt anvendeligt? Er der materiale, der har en særlig synsvinkel? Forhold dig kritisk til dit grundmateriale. Er der i materialet særlige teoretiske indgangsvinkler, du har benyttet? Indledningen afsluttes med en præcis problemformulering. Hoveddel I hovedteksten behandler du de problemstillinger, der er i opgaveformuleringen og som du har nævnt i indledningen. (Indholdet struktureres i hhv. redegørelse, analyse og vurdering/diskussion). Navne på afsnittene skal passe til indholdet. Brug et passende antal underafsnit. Hoveddelen opdeles med fordel i et passende antal afsnit indeholdende: Redegørelse, hvor der objektivt fortælles om de emner der er indsamlet. Analyse, hvor betydningen af det indsamlede materiale vurderes. Du skal argumentere for det du gør. Synspunkter diskuteres og vurderes. Det er vigtigt at se og gøre rede for en sag fra flere sider og evt. vælge side, og du skal argumentere for valget. Eksempel: i dansk kan det være vigtigt at understrege, om du ser det fra din egen synsvinkel eller fra en kritiker, der har læst det, som du arbejder med. I andre fag kan det være væsentligt eks. at understrege, om du ser det fra en økonomisk eller en social vinkel. Indholdet i et afsnit vil ofte lægge op til det næste afsnit. Hoveddelen fremstår som perler på en snor der er en linje eller en rød tråd i opgaven. Det er derfor vigtigt at tænke på afslutningen af et afsnit som overgangen til det næste. At lægge op til det kommende afsnit viser, at du har tænkt over opgavens struktur, og det er læsevenligt. Det er vigtigt i hovedteksten at henvise til det anvendte materiale og evt. bilag (se mere om noter i Referencedelen). Du kan her henvise til et bilag med noter fra hele opgaven eller til bilag, som du vedhæfter opgaven for at uddybe dele af opgaven, og som du synes ikke kan integreres i opgaven direkte. (Må ikke være for omfattende spørg din vejleder). Vær opmærksom på, at alle opgaverne i opgaveformuleringen skal besvares fyldestgørende. Det påvirker karakteren, hvis hovedparten af opgaven kun besvarer et enkelt af spørgsmålene, eller at vægtningen af de forskellige dele i opgaven er skævt fordelt. Større Skriftlig Opgave 13

14 Konklusion En konklusion er en kort og overskuelig opsamling af opgavens fokus, spørgsmål og de svar, du har fundet frem til. Når du skriver din konklusion skal du vende tilbage til opgavens fokus og udgangspunkt som den er formuleret i indledningen. Får du svaret på problemformulering og opgaveformulering? I konklusionen samler du delkonklusionerne fra de enkelte afsnit op og sammenfatter dem i et endeligt svar. I konklusionen skal læseren kunne se, hvad du fik ud af dit arbejde og i hvilken grad det er lykkedes at besvare spørgsmålene. Din personlige vurdering må gerne fremgå af konklusionen. I konklusionen kan du også indskrive en perspektivering i form af nye problemstillinger og spørgsmål, der er dukket op undervejs, som du ikke besvarer, men som kunne være relevante at arbejde med. Læseren skal i konklusionen finde dit præcise svar på opgaven - uden mellemregninger og læseren skal af konklusionen kunne fornemme, at du har fastholdt dit fokus og løst den opgave, som du har fået. Husk, at der ikke skal stå noget nyt i en konklusion! Referencedel Referencedelen indeholder notehenvisninger, litteraturliste og bilag. Notehenvisninger Henvisninger kan have mindst 2 udformninger: 1. henvisning inde i teksten: du anfører din henvisning i forlængelse af det afsnit, som skal have en henvisning. Eksempel: (Søren Hansen: Natursynet hos Henrik Pontoppidan, s ) 2. henvisning med nummer med reference til enten notebilag bagerst i opgaven, nederst på siden eller bilag. Litteraturliste Litteraturlisten angiver hvilke værker og øvrige kilder der er anvendt. Den opstilles i alfabetisk orden sorteret efter forfatternavne. Bøger angives altid med forfatter (efternavn og fornavn), titel på bogen, forlag og udgivelsesår. Artikler angives altid med forfatter (efternavn og fornavn), titel på artiklen, tidsskriftets navn, årgang og nummer. Internetreferencer angives med den fulde internet adresse samt i øvrigt som for bøger og/eller tidsskrifter. Desuden anføres dato for den hentede internetoplysning. 14 Større Skriftlig Opgave

15 Her er nogle eksempler på hvordan litteraturlisten kan se ud (venstre spalte skal ikke med): Bøger: Aslan, Reza: Kun én Gud, People s Press Kitir, Deniz et. al.: Tyrkiet Historie. Samfundsfag. Religion, 3. udgave, Systime Artikler: Andersen, Martin Krogh: Muhammeds redaktør Berlingske Tidende, 10. marts Hjemmesider: (hentet ). Du viser overblik ved at opdele din litteraturliste i: primærlitteratur sekundærlitteratur hjemmesider Bilag Som bilag medtages det materiale, det er uhensigtsmæssigt eller mindre relevant at placere inde i opgaven, men som kan være relevant for forståelsen af opgavens hoveddel. Det kan være længere tekstuddrag, billeder, tabeller, print fra hjemmesider mv. Bilag må ikke være meget omfattende, helst ikke mange sider. Bilagene nummereres fortløbende dvs. bilag 1, bilag 2 mv. og de angives i indholdsfortegnelsen. Husk den røde tråd i opgaven Større Skriftlig Opgave 15

16 Eksempler på opgaveformuleringer Hvordan skal jeg forstå min opgaveformulering? Nedenfor vil du se eksempler på virkelige opgaveformuleringer. De er kommenterede med henblik på at hjælpe dig til at forstå ordlyden og kravene i en opgaveformulering. Engelsk A og Historie B 1. Giv en redegørelse for det engelske samfunds struktur og opbygning i Viktoriatiden, herunder ægteskabet, familie- og kønsrollemønstrene. 2. Giv en analyse og fortolkning af romanen Jude the Obscure (1896) af Thomas Hardy med særlig vægt på Sue Brideheads personlige udvikling og hendes forhold til Jude. Sæt herunder figuren Sue Bridehead i forhold til ægteskabet, familie- og kønsrollemønstrene i perioden. 3. Jude the Obscure blev anset for at være en meget kontroversiel roman og blev negativt modtaget af sin samtid. Diskutér, hvorfor det forholdt sig sådan. Sådan skal opgaveformuleringen forstås Hvis opgaveformuleringen har numre som i dette tilfælde 1, 2 og 3, er det ment som en hjælp til at tydeliggøre opgavens forskellige dele for kursisten. Det er ikke nødvendigt at bruge numrene fra opgaveformuleringen i din besvarelse. Redegørelsen under punkt 1 er historisk. Her skal du forholde dig faktuelt og kildekritisk til materialet i opgaven, som du gør i historietimerne. Det er vigtigt, at du i hele opgaven skriver med dine egne ord. Citater inddrages, hvor det er relevant. Bemærk, at der i denne del af opgaven spørges til hele tre ting: ægteskab, familie- og kønsrollemønstre. Punkt 2 er engelsk. Her skal du analysere og fortolke, præcis som du har lært i engelsk og dansk. Du kommer stadig ikke med din egen mening, men det er klart, at der er en rød tråd, som du følger. Du bliver bedt om at fokusere din analyse på Sues personlige udvikling og forholdet til Jude. Det betyder, at analysens tyngde skal lægges her; men analysen skal naturligvis også indeholde miljøbeskrivelse, fortællesynsvinkel, andre karakteristikker, tema, budskab osv. Ligesom i historiedelen skal analysen dokumenteres med nogle velvalgte citater med korrekt kildeangivelse. Citaterne er på engelsk. Dernæst skal analyse og fortolkning kædes sammen med den historiske redegørelse fra punkt 1. Husk: der er igen tre områder, der skal inddrages, nemlig ægteskab, familie- og kønsrollemønstre. 16 Større Skriftlig Opgave

17 Punkt 3 indeholder en faglig diskussion, dvs. at opgaven bevæger sig ind i et mere subjektivt felt, hvorfor du skal argumentere meget grundigt og sagligt. Her skal du diskutere med både din redegørelse og din fortolkning, dvs. at du har et ben i begge fag. Når man diskuterer med sig selv, bruger man ofte udtryk som på den ene side og på den anden side. Argumenterne kan du hente i din redegørelse, analyse og fortolkning. Man skal naturligvis huske at lande sin diskussion, dvs. sørge for at få konkluderet og rundet ordentligt af. Opgaveformuleringen giver dig et kraftigt hint om, hvordan du kan strukturere din opgave, men den nævner hverken indledning eller konklusion. Begge dele skal naturligvis med. Din indledning bruger du til at kridte banen op, og i din konklusion samler du alle trådene. Kemi B og Geografi C Dannelse, produktion og forbrug af fossile brændstoffer. Der ønskes en redegørelse for de geologiske processer, som fremmer dannelse af de fossile brændstoffer olie og gas. I forlængelse heraf ønskes en analyse af de kemiske og fysiske processer, som finder sted under forarbejdning og raffinering af den råolie, som hentes op fra undergrunden. Der ønskes en redegørelse og beregning på, hvordan forbrænding af fossile brændstoffer påvirker kulstofkredsløbet. Ydermere ønskes en vurdering af de fremtidige forsyningsmuligheder i en verden, hvor et stadigt stigende antal nationer oplever en øget industrialisering. I denne vurdering ønskes inddraget begreberne reserver og ressourcer. Sådan skal opgaveformuleringen forstås Første del er en redegørelse for de faktiske forhold. Her skal du indsamle og bearbejde materiale fra forskellige kilder og præsentere dette i dit eget sprog på en måde, der fører frem til de næste trin. Denne del skal omfatte dannelsen af de fossile brændstoffer, forekomst og udvinding, samt den forarbejdning, der sker efter udvindingen. Selvom det ikke står direkte i opgaveformuleringen, forventes det, at der vises statistisk materiale om den hidtidige udvikling, og at der vises prognoser for fremtiden. Til dette bruges forskellige Større Skriftlig Opgave 17

18 kilder. Det kan være kilder, der ikke viser samme udvikling. Sådanne kilder kommenteres. Den næste del er en analysedel, som skal indeholde beregninger over forbrug og påvirkning af miljøet, specielt kulstofkredsløbet. Du skal vise eksempler på, hvordan man ud fra kendte beregningsmetoder kan forudsige noget om de miljømæssige konsekvenser. De mulige konsekvenser, som de beskrives i forskellige kilder, skal forklares, herunder de anvendte beregningsmetoder. Der skal bl.a. redegøres for konsekvenserne i forskellige udvalgte lande, repræsenterende forskellige klimaforhold. Opgavens sidste del er en faglig diskussion og vurdering af den fremtidige udvikling, dels som den beskrives i forskellige kilder fra tidligere i opgaven, dels din egen vurdering. Sørg for specielt at inddrage de begreber, der direkte er nævnt i opgaveformuleringen (reserver og ressourcer). Ligesom i den første opgaveformulering står der ikke noget om indledning og konklusion. Indledningen kan hensigtsmæssigt omfatte en problemformulering, der bygger på opgaveformuleringens ordlyd. Spørgsmål fra problemformuleringen besvares i konklusionen. Dansk A Der ønskes en analyse og fortolkning af Fasaner og Rester fra Helle Helles Rester og af Mere Kaffe fra Helle Helles Biler og Dyr. I den efterfølgende sammenligning skal der bl.a. indgå en karakteristik af Helle Helles skrivestil. I perspektiveringen ønskes overvejelser over og diskussion af hvordan Helle Helle rammer og når en nutidig læser med sin skrivestil og sit indhold. Sådan skal opgaveformuleringen forstås I første del skal kursisten lave en danskfaglig analyse og fortolkning af 4 noveller hver for sig. Analysen skal for hver novelle have et fokus som kursisten bygger analyseelementerne op omkring. I analysen skal kursisten dokumentere sine udsagn med citater eller små referater fra originalteksten. Kursisten vælger sine fokuspunkter så de kan indgå meningsfuldt i opgavens anden del. Anden del er en sammenligning, og det betyder en fokuseret sammenligning, dvs. kursisten bruger de fokuspunkter hun har fundet i analysen (i opgavens første del) til sin sam- 18 Større Skriftlig Opgave

19 menligning. Sammenligning betyder både at påvise ligheder og forskelle. Endvidere er der i denne del et krav om at karakterisere skrivestilen. Her skal fokus være på sproget (ordvalg og sætninger). Her bruger kursisten også citater og eksempler som dokumentation. Kursistens sproglige iagttagelser skal ikke være løsrevet, men skal understøtte og understrege det, som kursisten har valgt som fokus for sin analyse. I tredje del hæver kursisten sig op over novellerne og overvejer hvilke læsere (køn, alder, by/land, erhverv o.a.) der læser Helle Helles noveller. Her skal kursisten argumentere med eksempler fra både den sproglige og indholdsmæssige analyse. Måske er der elementer der peger i forskellige retninger, og måske er det ikke muligt at sige noget entydigt om dette. Men det er i orden at det er sådan, og så redegør kursisten for det og gør sig overvejelser over hvilke elementer fra analysen der peger på den ene type læsere, og hvilke elementer der peger på den anden eller tredje eller fjerde type læsere, men kursisten vælger alligevel til sidst en form for konklusion. Større Skriftlig Opgave 19

20 Større Skriftlig Opgave Vigtige datoer Du finder tidspunkt og sted for de forskellige møder i dit Ludus-skema. Uge Dato Hf2 2. år + hf-e 2./3. år Lærer/vejledere 45 Mandag 2. november Gennemgang af køreplan for SSO. Overvejer valg af fag og område. Tager kontakt til lærere for at afklare idéer til problemstillinger. 47 Tirsdag 17. november SSO-café time. Dagen slutter med, at kursisten udarbejder en foreløbig problemformulering. CL informerer kursisterne om SSO. Lærere fremlægger i forbindelse med den almindelige undervisning forslag til emner, områder, problemstillinger. Klassens lærere + valgfagslærere til stede til vejledning + CL. Lærer vejleder efter aftale med kursist i valg af fag. 48 Onsdag 25. november Møde med din vejleder. Vejleder og kursist holder vejledningsmøde. 49 Onsdag 2. december for hfe + hf2 i Nykøbing. Torsdag 3. december for hfe i Thisted. Torsdag 3. december for T14B + T14C i Thisted. Skrivekursus 1 (3 lektioner). 50 Fredag 11. december Vælger fag og afleverer blanket på kontoret. Får herefter tildelt vejleder/e. Ændring af fag og vejleder kan IKKE ændres efter den 18/ ! 1 Fredag 8. januar Diskuterer område og evt. problemstillinger med vejledere. Emneafgrænsning. Vælger område/emne. Afleverer blanket underskrevet af vejleder på kontoret. Typisk klassens dansklærer. Yder faglig og opgavemæssig vejledning. Godkender kursistens valg af fag og område. Hjælper med emneafgrænsning og fokusering. 2 Tirsdag 12. januar Møde med din vejleder. Vejleder og kursist holder vejledningsmøde. 4 Onsdag 20. januar I Nykøbing er hfe + hf2 sammen. I Thisted holder hfe selv. T14B + T14C holder kurset sammen. Skrivekursus 2 (3 lektioner). Typisk klassens dansklærer. 4 Fredag 22. januar Opgaveformulering afleveres digitalt til kontoret i Word-format. 5 Fredag 5. februar Opgaven udleveres kl på kontoret. Individuel vejledning efter behov.opgaveuge aftal kontakt med vejleder. 6 Fredag 12. februar Opgaven afleveres i 2 papireksemplarer kl på kontoret husk underskrift (3 eksemplarer ved opgaver med 2 fag). Opgaven skal også afleveres elektronisk - det vil du få besked om. 14 Mandag 4. april Offentliggørelse af karakterer i Ludus OBS: Forbehold for ændringer. Vejledere til stede kl Individuel forklaring af problem-formulering efter behov. Aftaler kontaktmuligheder med egne kursister. HUSK! Det er dit eget ansvar at kontakte og lave aftaler med vejleder. Ved spørgsmål, kontakt pædagogisk hf-leder Catherine Lønholdt på

Større Skriftlig Opgave (SSO)

Større Skriftlig Opgave (SSO) HF Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016-2017 Oktober 2016 7. udgave Indhold Forord... 4 Hvem gør hvad og hvornår?... 5 Ordforklaring... 6 Opstartsfasen... 6 Bearbejdningsperioden... 7 Endelig opgaveformulering...

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO)

Større Skriftlig Opgave (SSO) HF Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017-2018 Oktober 2017 8. udgave Indhold Forord... 4 Hvem gør hvad og hvornår?... 5 Ordforklaring... 6 Opstartsfasen... 6 Bearbejdningsperioden... 7 Endelig opgaveformulering...

Læs mere

HF Eksamensprojekt 2013

HF Eksamensprojekt 2013 HF Eksamensprojekt 2013 Forord Dette grønne hæfte er til dig, som skal lave Eksamensprojekt (EP) på hf. Hæftet er tænkt som et arbejdsredskab for dig gennem hele processen og indeholder gode råd om selve

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler : s. 3-5 1: Fag

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

SRP Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet!

SRP Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet! SRP 2016 Info før udlevering af opgaveformulering: Formalia, Skrivecamp-dage og aflevering af studieretningsprojektet! 8. december 2016 Dagens mål: Kom godt i gang! kl. 13.30 i klasserne: Udlevering af

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere