Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar"

Transkript

1 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester 12. juni 2012 kl trins skala Vigtige oplysninger: Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen. Husk at aflevere besvarelsen, også hvis du forlader eksamen, før den er slut. Ingen hjælpemidler er ikke tilladt (gælder også computer). Det er tilladt at skrive besvarelsen på dansk eller engelsk. Ingen former for kommunikation er tilladt På grund af multiple choice opgavers udformning kan der være tilfælde, hvor man kan føle, at flere af de angivne svarmuligheder kan være korrekte under særlige omstændigheder. Der ønskes dog altid det typiske og mest almengyldige, korrekte svar. Ved åbne spørgsmål (også kaldet essayspørgsmål), hvor man til et stillet spørgsmål selv skal skrive en besvarelse, skal besvarelsen skrives inden for den med streger angivne ramme: Rammens størrelse angiver den ønskede maksimale længde på besvarelsen. Der må således ikke skrives mere til det enkelte spørgsmål, end det kan rummes inden for den relevante ramme. Den enkelte opgaves vægt i point er angivet forneden. Brug evt. bagsiden af papiret til mellemregninger og tegninger. Disse vil ikke indgå bedømmelsen, men kan hjælpe til at huske bedre.

2 2/10 1. Blodpladens (trombocyttens) gennemsnitlige levetid i cirkulationen er: A. 1-2 dage B dage B C. Ca. 30 dage D. Ca. 72 dage E. Ca. 120 dage 2. En normal erytrocyt har form som en dobbeltkonkav skive med en diameter på ca. A. 80 µm B. 8 µm B C. 0,8 µm D. 8 nm E. 0,8 nm 3. Et forældrepar, hvis barn er for nyligt har fået diagnosen seglcelleanæmi, spørger dig til råds angående deres planlagte sommerferie for hele familien. De overvejer nedenstående muligheder. Hvilken vil du fraråde? A. Krydstogt med skib til Svalbard og Grønland B. Badeferie i Ghana C. Campingferie med hestevogn i Irland D. Sommerskiløb på gletcher i Alperne D Forklaring: Hvis man kan stå på ski om sommeren i Sydeuropa, må det være et meget højtbeliggende sted, dvs. der vil være et lavt ilt-tryk. E. Storbyferie I Paris

3 3/10 4. Forklar kort: Hvad er funktionen af transferrin? Transferrin er den primære jern-transportør. Max point, hele opgaven: 2 : 5. Forklar kort: Hvad er funktionen af ferritin? Ferritin gemmer/binder jernatomer (i såvel serum som celler, men det behøver de ikke at skrive). Max point, hele opgaven: 2 : 6. Den primære, farmakologiske behandling ved perniciøs anæmi. Hvilket stof gives? B12 vitamin (cyanocobalamin, hydroxocobalamin) Hvorledes gives dette stof i starten (hvilken administrationsrute)? Intramuskulær injektion. (Vedligeholdelse: fortsat i.m. med længere intervaller eller evt. orale præparater dagligt) Max point, hele opgaven: 5 :

4 4/10 7. NK-celler, genkendelse af målcellen. Raske celler vil ikke blive dræbt af kroppens NK-celler. A. Hvilke omstændigheder kan bevirke, at en celle kommer i farezonen for at blive dræbt af en NK-celle? Der kan ske det, at cellen:...bliver inficeret med virus....transformeres til en cancercelle)....dækkes af antistoffer (ADCC)....inficeres med andre INTRACELLULÆRE agenser såsom bakterier, svampe, protozoer). B. Hvilke molekyler på målcellen er det, som NK-cellen bruger til at identificere en målcelle, og som AKTIVERER NK-cellens dræberprogram? MICA og MICB, molekyler, der indikerer, at cellen er "stresset" Antistoffer (rettet mod antigener på målcellens celleoverflade) C. Hvilken receptorer på NK-cellen er det, som REGISTRERER disse aktiverende molekyler på målcellen? NKG2D genkender MICA og MICB FcR (aka FcgammaRIII, aka CD16) genkender eventuelle IgG antistoffer. (Også Fcalfa receptorer haves) D. Målcellen kan på sin cellemembran udtrykke en type af molekyler, som kan FORHINDRE at cellen dræbes af NK-cellen. Hvilken type af molekyler er det? MHC I Max point, hele opgaven: 19 :

5 5/10 8. Komplementsystemet. Komplementfaktor C3 spaltes af: A. C3b B. C3bBb B C. B D. D E. H 9. Komplementsystemet. "Membrane attack"-komplekset (MAC) består af: A. B, D, H B. C5a C. C3bBbC3b D. Properdin E. C5b,C6,C7,C8,C9 E 10. Komplementsystemet. A. C1q Hvilken komplementfaktor har stor betydning ved at virke opsoniserende på inficerende mikroorganismer: B. C3b B C. C5a D. Både C3b og C5a E. Alle de ovennævnte

6 6/ Komplementsystemet. Lektin-aktiveringsvejen starter, når immunsystemet genkender... A. Lektin på en mikroorganisme B. IgM bundet til en mikroorganisme C. Faktor Bb D. MASP1 og MASP2 bundet til en mikroorganisme E. Mannose-holdige kulhydrater på en mikroorganisme E 12. Vigtige cytokiner. Udfyld de ønskede oplysninger vedrørende hvert af de 4 cytokiner, der nævnes til venstre herunder: Cytokin IL-2 Nævn en celletype, der i stort omfang producerer dette cytokin. Hvis det er relevant, så angiv hvilken undertype/subpopulation af celletypen, det drejer sig om: Th1 (evt. blot T-celler) Nævn en celletype, som dette cytokin har en vigtig indvirkning på? T-celler Hvilken virkning (hvilke virkninger) har dette cytokin på den celle, som du har nævnt, at cytokinet virker på? Proliferation IL-4 Th2 (evt. DC eller basofile granulocytter) B-celler (evt. Th0: inhiberer udv. til Th2 eller Th17) B-celle proliferation, differentiation til plasma celle, klasseskift til bl.a. IgE (Hvis DC: Udvikling af Th2) IFN-γ Th1 (evt Tc, NK, NKT-celler, itreg, makrofager) Makrofager (evt. NK-celler, evt Th0: inhiberer udv. til Th2 og Th17) IL-17 Th17 Neutrofile granulocytter (evt. endotelceller) Max point, hele opgaven: 14 Aktivering af makrofager til drab på intracellulære bakterier/parasitter, øget MHC II, øget NK-aktivitet (Evt. Induktion af højere MHC I på målceller) Aktivering, rekruttering. (Evt. induktion af adhæsionsmolekyler og cytokiner hos endotelceller) :

7 7/ Forklar, hvorledes IgA transporteres over epiteler ud til slimhinder Dimert IgA binder til poly-ig-receptoren på en epitelcelle, receptoren med bundet IgA tages ind ved endocytose, transporteres igennem cellen og IgA frigøres på slimhindesiden ved en enzymatisk proces hvorunder poly-ig-receptoren kløves. Resten af poly-ig-receptoren bliver siddende på IgA-dimeren som sekretorisk komponent, der beskytter mod nedbrydning. Max point, hele opgaven: 7

8 8/ Lymfocytternes antigen-genkendelse. T- og B-celler kan genkende antigen. Beskriv kort de fundamentale forskelle mellem T-cellernes og B-cellernes genkendelse af antigen. B-cellens genkendelse af antigen: B-celler genkender Ag med BCR som består af immunglobulin og genkender tertiær struktur på intakt protein. T-cellens genkendelse af antigen: T-celler genkender Ag med TCR som er en særlig to-kædet struktur, og som genkender antigent peptid fra nedbrudt protein på MHC I eller II. Max point, hele opgaven: 12

9 9/ Immunglobuliner Immunglobuliner: A. IgA B. IgD C. IgE D. IgG E. IgM Opgave: Vælg fra ovenstående liste den immunglobulinklasse, der passer bedst til hvert af de nedenstående udsagn. (Samme immunglobulinklasse kan godt passer til flere udsagn.) Udsagn: 15.1 Kan mediere overfølsomhedsreaktioner af Type I (den anafylaktiske reaktionstype), som eksempelvis kan ses efter et bistik C 15.2 Er normalt til stede på slimhinderne i den højeste koncentration A 15.3 Har den højeste molekylvægt E 15.4 Er normalt til stede i serum i den højeste koncentration D 15.5 Er pr. molekyle mest effektivt til at aktivere komplement E 15.6 Er i modermælk normalt den immunglobulinkasse, der findes i højeste koncentration. A Max point: 9 (1,5 pr stk)

10 10/ Nogle individer udvikler overfølsomhed overfor penicillin. Der kan f.eks. udvikle sig en type II reaktion, som forårsager hæmolytisk anæmi. Beskriv kort de immunologiske mekanismer ved denne reaktion. Penicillin (nedbrydningsprodukter) kan bindes til overfladen af erytrocytter. Herved kan der dannes såkaldte neoantigener, der giver anledning til dannelse af antistoffer mod penicillinet. Disse antistoffer sætter sig på det penicillin, som sidder på erytrocytoverfladen. Dette bevirker, at erytrocytterne ødelægges ved enten 1) aktivering af den klassiske komplementaktiveringsvej, og afslutning med MAC-dannelse og dermed lyse af cellen, eller 2) fagocytose via FcR eller 3) fagocytose via C3R. Max point: 9

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008 Temaforelæsningen tager udgangspunkt i evolutionen af eukaryote mikroorganismer. Dette bruges som en ramme om, hvordan eukaryoternes større genom og evt. flercellethed og kønnet formering medfører et langt

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Evaluering af GRAZAX. 1. semesterprojekt, efteråret 2012. Roskilde Universitet. Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse

Evaluering af GRAZAX. 1. semesterprojekt, efteråret 2012. Roskilde Universitet. Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Evaluering af GRAZAX 1. semesterprojekt, efteråret 2012 Roskilde Universitet Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Gruppe 9: Michelle Mia Rasmussen, Laura Nielsen, Bjarke Haldrup, Peter Sørensen, Morten

Læs mere

Billeder af cellens molekylære univers

Billeder af cellens molekylære univers 8 Billeder af cellens molekylære univers Hver enkelt levende celle består af tusindvis af biologiske makromolekyler. Om du er menneske, mus, svamp eller bakterie, så er mange af de biologiske molekyler

Læs mere

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M.

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Human Papillomavirus - Vaccination af drenge? Emil K. Ottosen Estrid Böttiger Rasmus Ibsen Sara F. Pedersen Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Larsen Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus

Læs mere

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

Tarmens økosystem BIOSA DANMARK

Tarmens økosystem BIOSA DANMARK Tarmens økosystem BIOSA DANMARK Tarmens økosystem Biosa Danmark Tarmens økosystem Udgivet af: Biosa Danmark ApS Sonnerupvej 41 DK-3300 Frederiksværk www.biosa.dk Indhold 1 Sundhed starter i tarmens mikroliv

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Formulering. Drug Delivery. Boksord

Formulering. Drug Delivery. Boksord Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Lungesystemets vigtigste funktion er optagelse af oxygen, O 2

Lungesystemets vigtigste funktion er optagelse af oxygen, O 2 5. Indgangen til organismen for stofferne i tobaksrøgen er lungesystemet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan lungesystemet virker, især i forhold til selvrensning, optagelse af stoffer, og hvor i lungesystemet

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere