Statistik for skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for skoleåret 2012-13"

Transkript

1 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret

2 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik... 3 Skoleåret 2012/13 Statistik mere uddybet... 6 Henvisninger... 6 Fordeling på skoler:... 6 Kønsfordeling på alle henviste:... 6 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler:... 7 Samtaler... 8 Kønsfordeling på samtalerne:... 9 Overblik over samtaleforløb: Problemfelter Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Yderligere foranstaltninger Ventelisten Gruppeforløb Supervision Projekt Tidlig Opsporing Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter?

3 Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt Der har i løbet af skoleåret været 487 henvisninger til UPCN. Heraf har 428 unge taget imod tilbuddet og haft samtaler med psykologerne. Desuden er der 62 unge fra sidste skoleår, som fortsat har samtaler. Det vil sige at der i alt har været 490 unge til samtaler hos psykologerne i skoleåret , hvilket svarer til 10 % af det samlede antal årselever på de skoler UPCN servicerer. Det gennemsnitlige antal samtaler har været 4,34. Der har været en klar overvægt af kvinder, idet kun 26 % (126 unge) har været mænd og 74 % (364 unge) har været kvinder. Til sammenligning, så er kønsfordelingen på uddannelsesinstitutionerne 54 % drenge og 46 % piger set i forhold til antal årselever. De 490 unge kommer fra de forskellige uddannelsesretninger med følgende fordeling 1 : 49 % (239 unge) fra Gymnasierne (bortset fra HHX og HTX) 28 % (138 unge) fra EUC Nordvestsjælland (inklusiv HHX og HTX) 3 % (16 unge) fra VUC 9 % (42 unge) fra SOSU-skolerne 11 % (55 unge) fra Produktionsskolerne Ud af de 490 unge, så er 88 % 2 fastholdt i uddannelse ved skoleårets afslutning. Heraf har 25 % fuldført og 55 % er fortsat med deres igangværende uddannelse, mens 8 % er gået i gang med anden ungdomsuddannelse. 11 % har forladt uddannelsessystemet og 1 % er der ikke oplysninger på. Vi har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage fra den unge bliver skrevet på vores venteliste og til psykologerne har tilbudt en samtaletid til den unge. I skoleåret har den gennemsnitlige ventetid været 6,38 dage uanset skoleretning. Der kan være enkelte unge, der må vente mere end 14 dage, men i det store billede, så har 91 % af de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret fået tilbudt en tid indenfor 14 dage. Som noget nyt i skoleåret har UPCN tilbudt åben rådgivning på de skoler, der havde lyst til at forsøge sig med dette. Tilbuddet er først påbegyndt i slutningen af skoleåret, nærmere bestemt maj og juni, og der har været 6 unge og 7 lærere, der har benyttet muligheden. I samme periode har UPCN oprettet en hotline med både telefonnummer og mail, men der har ikke været noget henvendelser endnu. 1 Se bilag 1 side 20 for en mere detaljeret oversigt over hvilke skoler der hører under hver kategori. 2 Sammenlignet med Psykiatrifondens Ungdomsprojekt, så ligger de 88 % fastholdte i uddannelse på tilsvarende niveau, da Psykiatrifondens Ungdomsprojekt har 82 % fastholdte unge (Statusrapport 2009, side

4 Sammenholdt med de sidste tre års statistik Antallet af unge, der har haft samtaler med psykologerne, er mere eller mindre uændret fra sidste år til i år. Der er en marginal stigning i unge fra gymnasierne og produktionsskolerne og et marginalt fald i unge fra VUC og SOSU-skolerne, men de udligner næsten hinanden. Sidste år var der 495 unge der havde samtaler med UPCNpsykologerne og i år var det 490. Figuren på næste side viser, at det antal unge i procent af antal årselever, som har samtaler i UPCN er mere eller mindre uændret i forhold til sidste år. Samlet set var der 4830 årselever i 2012/13 på de uddannelsesinstitutioner UPCN servicerer. Det vil sige at de 490 unge, der har modtaget samtaler hos UPCN i det foregående skoleår, svarer til 10 % af det samlede antal årselever. Det er nøjagtig den samme procentdel af unge som i skoleåret 2011/12. I 2010/11 og 2009/10 var andelen af unge der fik samtaler hos UPCN 8 %. 3

5 Ser vi på, hvordan det går med de unge, der har haft psykologsamtaler i løbet af et skoleår, så er fordelingen som følger: 4

6 Der er ikke den store forskel skoleårene imellem. Det skal dog nævnes at vi som noget nyt i år har valgt at se på, hvor mange af de unge vi har talt med, der er i praktik. Tidligere har de ligget under kategorien fortsat under uddannelse, hvilket er den del af forklaringen på det lille fald der er i denne gruppe. Fastholdelsesprocenten i de fire skoleår vi her kigger på har været over 75. Hvilket vil sige at minimum 75 % af de unge, der får samtaler i UPCN enten fortsætter sin uddannelse, er i praktik, består afgangseksamen, afslutter et grundforløb eller fortsætter på en anden ungdomsuddannelse. Helt konkret er fastholdelsesprocenten steget fra 76 % i skoleåret 2009/10 til 87 % i 2010/11 og 88 % i både 2011/12 og 2012/13. Den gennemsnitlige ventetid for en ung, der gerne vil snakke med en psykolog fra UPCN, er faldet markant hen over de sidste fire skoleår. Fra godt og vel 23 dage i 2009/10 til lige over 6 dage i 2012/13. 5

7 Skoleåret 2012/13 Statistik mere uddybet Henvisninger Der har været 487 henviste unge, hvoraf 59 unge har valgt ikke at tage imod tilbuddet. Det vil sige at 11 % af de unge, der bliver henvist til UPCN, fravælger tilbuddet inden de har fået nogle samtaler. Årsagerne til dette frafald skyldes at de unge er stoppet på uddannelsen inden samtalerne er begyndt, at de alligevel ikke har behov for det eller har fundet en anden løsning. Der er 62 unge fra skoleåret 2011/12, som har fortsat samtaleforløbet i skoleåret 2012/13, så i alt har 490 unge været i samtaleforløb hos psykologerne i skoleåret 2012/13. Det svarer til 10 % af det samlede antal årselever på de uddannelsesinstitutioner UPCN servicerer. Samlede antal henvisninger i skoleåret 2012/13 (inklusiv 62 unge fra sidste skoleår): 549 Fordeling på skoler: Skole Unge i Unge der har I alt samtale fravalgt tilbuddet EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium KPS - Svebølle produktionsskole NVPRO - Svinninge Produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse produktionsskole SOSU Holbæk Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Hovedtotal Kønsfordeling på alle henviste: Køn Mænd Kvinder Antal henviste I procent 27% 73% Til sammenligning, så er fordelingen mellem drenge og piger på uddannelsesinstitutionerne 54 % drenge og 46 % piger set i forhold til antal årselever. Der er 24 af de unge mænd som fravælger tilbuddet inden den første samtale, hvilket svarer til 16 % af de henviste mænd ikke ønsker psykologsamtaler alligevel. For kvindernes vedkommende er der 35 unge kvinder der ikke ønsker tilbuddet efter at være henvist, hvilket svarer til 9 % af de henviste kvinder. 6

8 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler: Hvis vi ser på, hvor de unge kommer fra, så er fordelingen som følger nedenfor. Kolonnerne viser hver for sig hvordan mængden af unge fordeler sig. Det vil sige at den kolonne, der viser fordelingen af unge, der har fravalgt UPCN s tilbud, viser hvordan de 59 unge er fordelt på skoleformerne. Og fordelingen af unge i samtale viser hvordan de 490 unge er fordelt på skoleform. Den sidste kolonne viser fordelingen af alle de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret 2012/13, altså 549 unge fordelt på skoleform. Den samme fordeling fra sidste år er sat ind i parentes. Skoleform Fordeling af unge der har fravalgt tilbuddet Fordeling af unge i samtale Fordeling i alt EUC NVS 31 % 28 % 28 % (28 %) Gymnasierne 41 % 49 % 48 % (46 %) Produktionsskolerne 17 % 11 % 12 % ( 9 %) SOSU-Skolerne 7 % 9 % 8 % (11 %) VUC 5 % 3 % 3 % ( 5 %) Hovedtotal 100 % 100 % 100 % (100 %) Sammenlignet med sidste år, er det mere eller mindre den samme fordeling i forhold til hvilken uddannelsesretning de unge bliver henvist fra. Vender man tabellen om bliver det mere tydeligt, hvor lige fordelingen af de unge, der henholdsvis tager imod tilbuddet eller fravælger tilbuddet, egentlig er skoleformerne imellem. Skoleform Unge der har Unge i samtale I alt fravalgt tilbuddet EUC NVS 12 % 88 % 100 % Gymnasierne 9 % 91 % 100 % Produktionsskolerne 15 % 85 % 100 % SOSU-Skolerne 9 % 91 % 100 % VUC 16 % 84 % 100 % Hovedtotal 11 % 89 % 100 % Vi vil i det følgende udelukkende fokusere på de unge, der har taget imod UPCN s tilbud om samtaler. 7

9 Samtaler Antal unge der har samtaler med psykologerne fordelt på skoleform: Skoleform Antal elever Antal samtaler Gennemsnit EUC NVS ,69 Produktionsskolerne ,35 SOSU-Skolerne ,76 VUC ,38 Gymnasierne ,49 Hovedtotal ,34 Hvis vi udelukkende ser på antal samtaler, så kan fordelingen illustreres som følger (til sammenligning har vi medtaget antal psykologsamtaler fra de foregående år): Her ser vi at mængden af samtaler UPCN har varetaget i de foregående fire skoleår er tilnærmelsesvis ens. Ser vi på antal samtaler i forhold til årselever, så bliver fordelingen lidt anderledes. UPCN har taget procentvis flere samtaler på EUC og produktionsskolerne, mens der er et procentvis lille fald i samtaler på VUC og SOSU-skolerne. Og gymnasierne er mere eller mindre uændret fra skoleåret 2011/12 til 2012/13. 8

10 Kønsfordeling på samtalerne: Køn Mænd Kvinder Antal unge 126 (135) 364 (360) I procent 26 % (27 %) 74 % (73 %) Sammenholdt med sidste år (tallene i parentes), så er kønsfordelingen blandt de unge, der benytter UPCN s tilbud praktisk talt uændret. Man kan spørge sig selv, hvordan det kan være at der kun er godt en fjerdedel unge mænd, der søger ungdomspsykolog, når kønsfordelingen på ungdomsuddannelserne er cirka 50/50? Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at de 126 drenge, som har taget imod samtaler hos UPCN, kun svarer til 5 % af det samlede antal drenge i uddannelserne fordelt på årselever. Til sammenligning så svarer de 364 piger til 15 % af det samlede antal piger fordelt på årselever. 9

11 Ser vi på de enkelte skoler er kønsfordelingen af de unge, der har taget imod tilbuddet om samtaler med psykologerne, således: Skole Mænd Kvinder EUC Holbæk 26 (35 %) 49 (65 %) EUC Kalundborg 5 (31 %) 11 (69 %) EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium 11 (28 %) 29 (72 %) Høng Gymnasium og HF 15 (23 %) 50 (77 %) Kalundborg Gymnasium og HF 12 (29 %) 29 (71 %) EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium 2 (29 %) 5 (71 %) KPS Svebølle Produktionsskole 4 (33 %) 8 (67 %) NVPRO Svinninge Produktionsskole 7 (32 %) 15 (68 %) Odsherred Gymnasium 8 (25 %) 24 (75 %) PH Tølløse Produktionsskole 7 (33 %) 14 (67 %) SOSU Holbæk 5 (12 %) 37 (88 %) Stenhus Gymnasium og HF 21 (21 %) 80 (79 %) VUC Holbæk 3 (21 %) 11 (79 %) VUC Kalundborg 2 (100%) Sammenholdt med kønsfordelingen på de enkelte skoler, så ser den procentvise kønsfordeling lidt anderledes ud (det er UPCN s procentfordeling i parentes): Skole Mænd Kvinder EUC Holbæk 67% (35%) 33% (65%) EUC Kalundborg 67% (31%) 33% (69%) EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium 68% (28%) 32% (72%) Høng Gymnasium og HF 31% (23%) 69% (77%) Kalundborg Gymnasium og HF 40% (29%) 60% (71%) EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium 68% (29%) 32% (71%) KPS Svebølle Produktionsskole 57% (33%) 43% (67%) NVPRO Svinninge Produktionsskole 45% (32%) 55% (68%) Odsherred Gymnasium 44% (25%) 56% (75%) PH Tølløse Produktionsskole 62% (33%) 38% (67%) SOSU Sjælland 23% (12%) 77% (88%) Stenhus Gymnasium og HF 42% (21%) 58% (77%) VUC Nordvestsjælland 42% (19%) 58% (81%) Når man læser ovenstående skema er det vigtigt at huske på, at nogle af de procentsatser der er fra UPCN er baseret på et meget lille antal unge mennesker, hvilket kan skævvride tallene. Men overordnet set, så er det svært at få drengene i tale, og på nogle skoler sværere end andre. På VUC og SOSU-skolerne har mindre end 20 % af de unge, der har haft samtaler været unge mænd. 10

12 Overblik over samtaleforløb: Hvad sker der med de unge, der har været til samtaler hos psykologerne? Formår vi i UPCN at fastholde de unge i deres uddannelse? Opfølgning Unge i samtale Procentvis fordeling Afgangseksamen % Afsluttet grundforløb 14 3 % Fortsat under uddannelse % Er i praktik 13 3 % Skiftet ungdomsuddannelse 38 8 % Frafaldet uddannelse - genstart i august 4 1 % Frafaldet uddannelse % Mangler oplysninger 4 1 % Hovedtotal % 80 % af de unge der har snakket med UPCN fastholdes i deres uddannelse og enten gennemfører eller fortsætter til næste skoleår, hvilket vi er rigtig glade for. Derudover er der 8 % af de unge, der skifter til en anden ungdomsuddannelse, og derved fastholdes i uddannelsessystemet med motivation for en uddannelse. En mere detaljeret beskrivelse, af hvordan det går med de unge der har været til psykologsamtaler kan ses i Bilag 2 på side

13 Problemfelter Psykologerne møder mange forskellige problemer hos de unge, og nogle unge har flere forskellige problemstillinger, der influerer på deres hverdag, men af hensyn til overskueligheden har vi valgt at inddele alle problemstillinger i 8 problemfelter. De unge der har mere end en problemstilling er kun noteret en gang med det mest fremtrædende problem. Ser vi på de 8 problemfelter fordelt på skoleretning falder det sådan ud: Problemfelter Produktionsskolerne 9 (16 %) 16 (29 %) 0 (0 %) 17 (31 %) 2 (4 %) 8 (15 %) 3 (5 %) 0 (0 %) 55 (100%) Forældre/familieproblematikker Identitetsproblemer Gymnasierne 54 (23 %) 69 (29 %) Misbrug 3 (1 %) Psykiatrinære problemer Skolerelaterede problematikker Sorg, krise og traumer 43 (18%) 23 (10 %) 39 (16 %) Sociale problemer 5 (2 %) Faglige 3 vanskeligheder (1 %) Hovedtotal 239 (100%) 36 (26 %) 47 (34 %) 3 (2 %) 21 (15 %) 18 (13 %) 10 (7 %) 0 (0 %) 3 (2 %) 138 (100%) 2 (13 %) 4 (25 %) 0 (0 %) 4 (25 %) 1 (13 %) 3 (19 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 16 (100%) 6 (14 %) 22 (52 %) 0 (0 %) 3 (7 %) 7 (17 %) 4 (10 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 42 (100%) EUC NVS VUC SOSUskolerne I alt 107 (22 %) 158 (32 %) 6 (1 %) 88 (18 %) 52 (11 %) 64 (13 %) 9 (2 %) 6 (1 %) 490 (100%) Grafisk fremstillet ser det således ud: 12

14 Her bliver det tydeligt, at de to mest fremtrædende problemstillinger som psykologerne arbejder med er forældre/familieproblematikker og identitetsproblemer. Det er dog ikke de problemfelter, som gennemsnitligt har flest samtaler. Nedenfor er en tabel over hvordan samtalerne fordeler sig i forhold til problemfelterne. Problemfelt Antal unge Antal samtaler Gennemsnit Forældre/familieproblematikker ,87 Identitetsproblemer ,39 Misbrug ,50 Psykiatrinære problemer ,26 Skolerelaterede problematikker ,44 Sorg, Krise og traumer ,17 Sociale problemer ,78 Faglige vanskeligheder ,00 Hovedtotal ,34 Her ser vi at de unge, som kommer med forældre/familieproblematikker og identitetsproblemer får lige omkring 4 samtaler i gennemsnit, hvilket svarer til det samlede gennemsnit for alle samtaler i UPCN. De unge, der kommer med psykiatrinære problemstillinger, får gennemsnitligt flest samtaler ca. 2 samtaler mere end det samlede gennemsnit, mens de unge, der kommer med faglige vanskeligheder gennemsnitligt får 3 samtaler, hvilket er det halve af det gennemsnitlige antal samtaler unge med psykiatrinære problemer får. 13

15 Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Uddannelsessted Forældre/ Familieproblematikker Identitetsproblemer Misbrug Psykiatrinære problemer 14 Skolerelaterede problematikker Sorg, Krise og traumer Sociale problemer Faglige vanskeligheder EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium KPS - Svebølle produktionsskole NVPRO - Svinninge produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse produktionsskole SOSU Holbæk Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Hovedtotal Ialt

16 Yderligere foranstaltninger Unge der er visiteret videre til andre instanser eller hvor UPCN har iværksat yderligere foranstaltninger samtidig med psykologsamtalerne: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2012/ Egen læge: 29 Psykiater: 6 Psykiatrien: 11 Studievejleder: 2 Børne/unge center: 1 Ungeprojekt 2011: 6 Støtte-kontaktperson: 1 UU-vejleder: 1 Misbrugscenter: 2 Mentor: 2 Forældreinddragelse: 5 Ekstern psykolog: 3 I alt: 69 Forskellen mellem de 64 unge, som er viderevisiteret og de 69 visiteringer skyldes, at der er nogle unge, der visiteres til flere forskellige instanser. Til sammenligning har vi medtaget de samme optællinger for de foregående tre skoleår: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2011/ Egen læge: 3 Psykiater: 7 Psykiatrien: 4 Studievejleder: 1 Børne/unge center: 1 Ungeteam: 1 Støtte-kontaktperson: 1 BUF: 1 UU-vejleder: 1 TOP region Sjælland: 1 Center for selvmordsforebyggelse: 1 I alt: 23 Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2010/ Egen læge: 14 Psykiater: 7 Psykiatrien: 8 Studievejleder: 5 Kulturformidler: 1 Børne/unge center: 3 Anden psykolog: 11 Kvindekrisecenter: 1 Ungeteam: 2 Børneafdelingen: 1 Støtte-kontakt person: 2 Forældre: 2 Socialcenter: 1 Livsstilskursus på højskole: 1 I alt 59 15

17 Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2009/ Egen læge: 16 Psykiater: 2 Psykiatrien: 10 Studievejleder: 5 Integrationskonsulent: 1 Børne/unge center: 3 UU-vejleder: 2 Anden psykolog: 1 Akut team: 3 I alt: 43 16

18 Ventelisten Vi har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage fra den unge bliver skrevet på vores venteliste og til psykologerne har tilbudt en samtaletid til den unge. Nedenfor ses et diagram over hvordan ventetiden har været på de forskellige skoleformer: Skoleform Henviste unge Gennemsnitlig ventetid EUC NVS 156 6,03 Gymnasier 263 6,68 Produktionsskolerne 65 5,51 SOSU-Skolerne 46 6,07 VUC 19 8,84 Hovedtotal 549 6,38 Vi er meget stolte over at have forbedret ventetiderne for de unge i skoleåret , så de gennemsnitligt har ventet under 7 dage på at få tilbudt en tid. Det er en forbedring på cirka 2 dage set i forhold til sidste skoleår, hvor den gennemsnitlige tid på ventelisten var 8,59 dage. Og en forbedring på cirka 17 dage fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2012/13. Der kan være enkelte unge, der må vente mere end 14 dage, men i det store billede så har 91 % af de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret fået tilbudt en tid indenfor 14 dage. 17

19 Gruppeforløb Der har i skoleåret 2012/13 været følgende gruppetilbud på forskellige skoler: - to turde-tale grupper - to grupper om trivsel i klassen og motivation til uddannelse - fem grupper om eksamensangst - en gruppe med temaet Ung i dag at være på vej. Derudover har vi også lavet en temaeftermiddag for kontaktlærere samt en mentoruddannelse. Psykologerne har samarbejdet omkring grupperne og vil gerne tilbyde flere i det kommende skoleår. Supervision Psykologerne yder supervision til studievejlederne på de enkelte uddannelsesinstitutioner, hvis der er behov for det. Enkelte skoler har gjort brug af tilbuddet i dette skoleår, men der er ikke tal på, hvor mange psykologtimer der er brugt. Projekt Tidlig Opsporing UPCN har søgt og fået midler fra Servicestyrelsen til et projekt om tidlig opsporing, hvor der er fokus på at nå ud til de unge tidligere. Tanken med dette er, at få de unge i tale inden problemerne eskalerer og dermed mindske psykisk mistrivsel samt at forebygge frafald. Projektet omfatter ud over samtaler med de unge: - En Hotline både på telefon og mail - Åben rådgivning på de skoler, der finder det relevant - En samtaleguide til lærerne/studievejlederne - Undervisning og/eller supervision af lærerne/studievejlederne - Særlige tilbud til unge mænd - Tættere samarbejde på tværs af myndighederne UPCN har i skoleåret 2012/13 iværksat en hotline, der er bemandet 1 time hver mandag-fredag. Samt i maj opstartet åben rådgivning på nogle af de skoler vi servicerer. Der har indtil nu været 6 elever og 7 lærere, der har søgt råd hos psykologerne. Endvidere har vi forsøgt os med nogle pilotgrupper i forhold til at udvikle særlige tilbud til de unge mænd, samt superviseret enkelte lærere. Tilbuddene i projektet tænkes integreret i UPCN i løbet af projektperioden, således at vi med udgangen af 2015 har en bredere tilbudsvifte, der dækker de behov de unge måtte have for at trives i en ungdomsuddannelse og dermed gennemføre uddannelsen. 18

20 Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Uddannelsessted EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Odsherred Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF NVPRO - Svinninge Produktionsskole KPS Svebølle Produktionsskole PH Tølløse Produktionsskole SOSU Holbæk VUC Holbæk VUC Kalundborg Skoleform EUC NVS EUC NVS EUC NVS EUC NVS Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Produktionsskolerne Produktionsskolerne Produktionsskolerne SOSU-skolerne VUC VUC 19

21 Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter? Antal elever der har haft samtale med UPCN psykologer 490 elever Antal elever der har afsluttet ungdomsuddannelse 109 elever Antal elever der fortsætter i næste klasse / videre i samme uddannelsesforløb Antal elever der har afsluttet grundforløb 269 elever 14 elever Antal elever der er stoppet med oprindelige uddannelse og har skiftet til anden ungdomsuddannelse 38 elever 1 elev EUC - datalogi 2 elever gymnasium Produktionsskole 1 elev gymnasium gymnasium i København 1 elev Handelsteknisk gymnasium HG 2 elever Produktionsskole SOSU 2 elever Produktionsskole HF 1 elev EUC Produktionsskole 1 elev HHX Niels Brock i København 1 elev Produktionsskole Slagteriskole i Roskilde 10 elever? Antal elever som er frafaldet uddannelse - som genstarter i august elever Antal elever som har forladt ungdomsuddannelserne 51 elever 1 elev er langtidssygemeldt 1 elev vil genstarte på uddannelse til januar 3 elever har fået arbejde 1 elev begynder kosmetologskole i København 1 elev søger gymnasium med Asberger-tilbud 1 elev tager 10. klasse 1 elev gået i lære som butiksassistent 33 elever -? Antal elever der mangler oplysninger på 4 elever 20

Statistik for skoleåret 2010-11

Statistik for skoleåret 2010-11 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2010-11 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2010/11 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste to års statistik...

Læs mere

Statistik for skoleåret 2009-10

Statistik for skoleåret 2009-10 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2009-10 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2009/10 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med sidste års statistik... 3 Skoleåret

Læs mere

Statistik for skoleåret

Statistik for skoleåret Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2011-12 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2011/12 statistik kort fortalt... 3 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...4

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014-15. Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland

ÅRSRAPPORT 2014-15. Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland ÅRSRAPPORT 2014-15 Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland September 2015 1 Indhold Forord... 3 1. Historisk overblik over UPCN... 4 2. Beskrivelse af UPCN... 7 2.1. Psykologernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland

ÅRSRAPPORT Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland ÅRSRAPPORT 2015-16 Unges Psykologiske Center Nordvestsjælland September 2016 Indhold Forord... 3 1. Historisk overblik over UPCN... 4 2. Beskrivelse af UPCN... 9 2.1. Psykologernes arbejdsopgaver 2015-16...

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH FORMÅL OG MÅL FOR SUS - PROJEKTET Formål At fremme mental sundhed hos unge og dermed mindske risikoen

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

ÅBENT HUS 2016/2017. Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl

ÅBENT HUS 2016/2017. Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl Slotshavens Gymnasium mandag den 30. januar kl ÅBENT HUS 2016/2017 Red.: 08-11-2016 HOLBÆK KOMMUNE center onsdag den 18. januar kl. 19.00-20.30 Stenhus Kostskole torsdag den 17. november kl. 19.00-20.30 Holbæk Lille Skole mandag den 9. januar kl. 19.00-20.30

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Følgende Uddannelsesinstitutioner er repræsenteret: Side 1: STX/HF Kalundborg Side 3: SOSU Sjælland Side 4: EUC Nordvestsjælland, Holbæk Side

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Ungeprojekt et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Statusrapport for perioden 1.10.2011 1.10.2012. Denne statusrapport indeholder

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk. www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2009/2010 Forord

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Alle oplysninger i skemaet er opgivet af de pågældende behandlingstilbud. 1. marts 2009 1. marts 2010

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2015

AFBRUDSRAPPORTEN 2015 AFBRUDSRAPPORTEN 2015 Status på afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud blandt unge bosat i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 UU Aarhus-Samsø, Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning Social og Sundhed Sagsnr. 288564 Brevid. 2494254 Ref. TIHO NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning 25. januar 2017 Baggrund KL har i efteråret 2014 udviklet en spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job DEN SOCIALE VEJVISER Frivillig

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job Den Sociale Vejviser Frivillig

Læs mere