Statistik for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for skoleåret 2012-13"

Transkript

1 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret

2 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik... 3 Skoleåret 2012/13 Statistik mere uddybet... 6 Henvisninger... 6 Fordeling på skoler:... 6 Kønsfordeling på alle henviste:... 6 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler:... 7 Samtaler... 8 Kønsfordeling på samtalerne:... 9 Overblik over samtaleforløb: Problemfelter Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Yderligere foranstaltninger Ventelisten Gruppeforløb Supervision Projekt Tidlig Opsporing Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter?

3 Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt Der har i løbet af skoleåret været 487 henvisninger til UPCN. Heraf har 428 unge taget imod tilbuddet og haft samtaler med psykologerne. Desuden er der 62 unge fra sidste skoleår, som fortsat har samtaler. Det vil sige at der i alt har været 490 unge til samtaler hos psykologerne i skoleåret , hvilket svarer til 10 % af det samlede antal årselever på de skoler UPCN servicerer. Det gennemsnitlige antal samtaler har været 4,34. Der har været en klar overvægt af kvinder, idet kun 26 % (126 unge) har været mænd og 74 % (364 unge) har været kvinder. Til sammenligning, så er kønsfordelingen på uddannelsesinstitutionerne 54 % drenge og 46 % piger set i forhold til antal årselever. De 490 unge kommer fra de forskellige uddannelsesretninger med følgende fordeling 1 : 49 % (239 unge) fra Gymnasierne (bortset fra HHX og HTX) 28 % (138 unge) fra EUC Nordvestsjælland (inklusiv HHX og HTX) 3 % (16 unge) fra VUC 9 % (42 unge) fra SOSU-skolerne 11 % (55 unge) fra Produktionsskolerne Ud af de 490 unge, så er 88 % 2 fastholdt i uddannelse ved skoleårets afslutning. Heraf har 25 % fuldført og 55 % er fortsat med deres igangværende uddannelse, mens 8 % er gået i gang med anden ungdomsuddannelse. 11 % har forladt uddannelsessystemet og 1 % er der ikke oplysninger på. Vi har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage fra den unge bliver skrevet på vores venteliste og til psykologerne har tilbudt en samtaletid til den unge. I skoleåret har den gennemsnitlige ventetid været 6,38 dage uanset skoleretning. Der kan være enkelte unge, der må vente mere end 14 dage, men i det store billede, så har 91 % af de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret fået tilbudt en tid indenfor 14 dage. Som noget nyt i skoleåret har UPCN tilbudt åben rådgivning på de skoler, der havde lyst til at forsøge sig med dette. Tilbuddet er først påbegyndt i slutningen af skoleåret, nærmere bestemt maj og juni, og der har været 6 unge og 7 lærere, der har benyttet muligheden. I samme periode har UPCN oprettet en hotline med både telefonnummer og mail, men der har ikke været noget henvendelser endnu. 1 Se bilag 1 side 20 for en mere detaljeret oversigt over hvilke skoler der hører under hver kategori. 2 Sammenlignet med Psykiatrifondens Ungdomsprojekt, så ligger de 88 % fastholdte i uddannelse på tilsvarende niveau, da Psykiatrifondens Ungdomsprojekt har 82 % fastholdte unge (Statusrapport 2009, side 11 2

4 Sammenholdt med de sidste tre års statistik Antallet af unge, der har haft samtaler med psykologerne, er mere eller mindre uændret fra sidste år til i år. Der er en marginal stigning i unge fra gymnasierne og produktionsskolerne og et marginalt fald i unge fra VUC og SOSU-skolerne, men de udligner næsten hinanden. Sidste år var der 495 unge der havde samtaler med UPCNpsykologerne og i år var det 490. Figuren på næste side viser, at det antal unge i procent af antal årselever, som har samtaler i UPCN er mere eller mindre uændret i forhold til sidste år. Samlet set var der 4830 årselever i 2012/13 på de uddannelsesinstitutioner UPCN servicerer. Det vil sige at de 490 unge, der har modtaget samtaler hos UPCN i det foregående skoleår, svarer til 10 % af det samlede antal årselever. Det er nøjagtig den samme procentdel af unge som i skoleåret 2011/12. I 2010/11 og 2009/10 var andelen af unge der fik samtaler hos UPCN 8 %. 3

5 Ser vi på, hvordan det går med de unge, der har haft psykologsamtaler i løbet af et skoleår, så er fordelingen som følger: 4

6 Der er ikke den store forskel skoleårene imellem. Det skal dog nævnes at vi som noget nyt i år har valgt at se på, hvor mange af de unge vi har talt med, der er i praktik. Tidligere har de ligget under kategorien fortsat under uddannelse, hvilket er den del af forklaringen på det lille fald der er i denne gruppe. Fastholdelsesprocenten i de fire skoleår vi her kigger på har været over 75. Hvilket vil sige at minimum 75 % af de unge, der får samtaler i UPCN enten fortsætter sin uddannelse, er i praktik, består afgangseksamen, afslutter et grundforløb eller fortsætter på en anden ungdomsuddannelse. Helt konkret er fastholdelsesprocenten steget fra 76 % i skoleåret 2009/10 til 87 % i 2010/11 og 88 % i både 2011/12 og 2012/13. Den gennemsnitlige ventetid for en ung, der gerne vil snakke med en psykolog fra UPCN, er faldet markant hen over de sidste fire skoleår. Fra godt og vel 23 dage i 2009/10 til lige over 6 dage i 2012/13. 5

7 Skoleåret 2012/13 Statistik mere uddybet Henvisninger Der har været 487 henviste unge, hvoraf 59 unge har valgt ikke at tage imod tilbuddet. Det vil sige at 11 % af de unge, der bliver henvist til UPCN, fravælger tilbuddet inden de har fået nogle samtaler. Årsagerne til dette frafald skyldes at de unge er stoppet på uddannelsen inden samtalerne er begyndt, at de alligevel ikke har behov for det eller har fundet en anden løsning. Der er 62 unge fra skoleåret 2011/12, som har fortsat samtaleforløbet i skoleåret 2012/13, så i alt har 490 unge været i samtaleforløb hos psykologerne i skoleåret 2012/13. Det svarer til 10 % af det samlede antal årselever på de uddannelsesinstitutioner UPCN servicerer. Samlede antal henvisninger i skoleåret 2012/13 (inklusiv 62 unge fra sidste skoleår): 549 Fordeling på skoler: Skole Unge i Unge der har I alt samtale fravalgt tilbuddet EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium KPS - Svebølle produktionsskole NVPRO - Svinninge Produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse produktionsskole SOSU Holbæk Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Hovedtotal Kønsfordeling på alle henviste: Køn Mænd Kvinder Antal henviste I procent 27% 73% Til sammenligning, så er fordelingen mellem drenge og piger på uddannelsesinstitutionerne 54 % drenge og 46 % piger set i forhold til antal årselever. Der er 24 af de unge mænd som fravælger tilbuddet inden den første samtale, hvilket svarer til 16 % af de henviste mænd ikke ønsker psykologsamtaler alligevel. For kvindernes vedkommende er der 35 unge kvinder der ikke ønsker tilbuddet efter at være henvist, hvilket svarer til 9 % af de henviste kvinder. 6

8 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler: Hvis vi ser på, hvor de unge kommer fra, så er fordelingen som følger nedenfor. Kolonnerne viser hver for sig hvordan mængden af unge fordeler sig. Det vil sige at den kolonne, der viser fordelingen af unge, der har fravalgt UPCN s tilbud, viser hvordan de 59 unge er fordelt på skoleformerne. Og fordelingen af unge i samtale viser hvordan de 490 unge er fordelt på skoleform. Den sidste kolonne viser fordelingen af alle de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret 2012/13, altså 549 unge fordelt på skoleform. Den samme fordeling fra sidste år er sat ind i parentes. Skoleform Fordeling af unge der har fravalgt tilbuddet Fordeling af unge i samtale Fordeling i alt EUC NVS 31 % 28 % 28 % (28 %) Gymnasierne 41 % 49 % 48 % (46 %) Produktionsskolerne 17 % 11 % 12 % ( 9 %) SOSU-Skolerne 7 % 9 % 8 % (11 %) VUC 5 % 3 % 3 % ( 5 %) Hovedtotal 100 % 100 % 100 % (100 %) Sammenlignet med sidste år, er det mere eller mindre den samme fordeling i forhold til hvilken uddannelsesretning de unge bliver henvist fra. Vender man tabellen om bliver det mere tydeligt, hvor lige fordelingen af de unge, der henholdsvis tager imod tilbuddet eller fravælger tilbuddet, egentlig er skoleformerne imellem. Skoleform Unge der har Unge i samtale I alt fravalgt tilbuddet EUC NVS 12 % 88 % 100 % Gymnasierne 9 % 91 % 100 % Produktionsskolerne 15 % 85 % 100 % SOSU-Skolerne 9 % 91 % 100 % VUC 16 % 84 % 100 % Hovedtotal 11 % 89 % 100 % Vi vil i det følgende udelukkende fokusere på de unge, der har taget imod UPCN s tilbud om samtaler. 7

9 Samtaler Antal unge der har samtaler med psykologerne fordelt på skoleform: Skoleform Antal elever Antal samtaler Gennemsnit EUC NVS ,69 Produktionsskolerne ,35 SOSU-Skolerne ,76 VUC ,38 Gymnasierne ,49 Hovedtotal ,34 Hvis vi udelukkende ser på antal samtaler, så kan fordelingen illustreres som følger (til sammenligning har vi medtaget antal psykologsamtaler fra de foregående år): Her ser vi at mængden af samtaler UPCN har varetaget i de foregående fire skoleår er tilnærmelsesvis ens. Ser vi på antal samtaler i forhold til årselever, så bliver fordelingen lidt anderledes. UPCN har taget procentvis flere samtaler på EUC og produktionsskolerne, mens der er et procentvis lille fald i samtaler på VUC og SOSU-skolerne. Og gymnasierne er mere eller mindre uændret fra skoleåret 2011/12 til 2012/13. 8

10 Kønsfordeling på samtalerne: Køn Mænd Kvinder Antal unge 126 (135) 364 (360) I procent 26 % (27 %) 74 % (73 %) Sammenholdt med sidste år (tallene i parentes), så er kønsfordelingen blandt de unge, der benytter UPCN s tilbud praktisk talt uændret. Man kan spørge sig selv, hvordan det kan være at der kun er godt en fjerdedel unge mænd, der søger ungdomspsykolog, når kønsfordelingen på ungdomsuddannelserne er cirka 50/50? Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at de 126 drenge, som har taget imod samtaler hos UPCN, kun svarer til 5 % af det samlede antal drenge i uddannelserne fordelt på årselever. Til sammenligning så svarer de 364 piger til 15 % af det samlede antal piger fordelt på årselever. 9

11 Ser vi på de enkelte skoler er kønsfordelingen af de unge, der har taget imod tilbuddet om samtaler med psykologerne, således: Skole Mænd Kvinder EUC Holbæk 26 (35 %) 49 (65 %) EUC Kalundborg 5 (31 %) 11 (69 %) EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium 11 (28 %) 29 (72 %) Høng Gymnasium og HF 15 (23 %) 50 (77 %) Kalundborg Gymnasium og HF 12 (29 %) 29 (71 %) EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium 2 (29 %) 5 (71 %) KPS Svebølle Produktionsskole 4 (33 %) 8 (67 %) NVPRO Svinninge Produktionsskole 7 (32 %) 15 (68 %) Odsherred Gymnasium 8 (25 %) 24 (75 %) PH Tølløse Produktionsskole 7 (33 %) 14 (67 %) SOSU Holbæk 5 (12 %) 37 (88 %) Stenhus Gymnasium og HF 21 (21 %) 80 (79 %) VUC Holbæk 3 (21 %) 11 (79 %) VUC Kalundborg 2 (100%) Sammenholdt med kønsfordelingen på de enkelte skoler, så ser den procentvise kønsfordeling lidt anderledes ud (det er UPCN s procentfordeling i parentes): Skole Mænd Kvinder EUC Holbæk 67% (35%) 33% (65%) EUC Kalundborg 67% (31%) 33% (69%) EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium 68% (28%) 32% (72%) Høng Gymnasium og HF 31% (23%) 69% (77%) Kalundborg Gymnasium og HF 40% (29%) 60% (71%) EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium 68% (29%) 32% (71%) KPS Svebølle Produktionsskole 57% (33%) 43% (67%) NVPRO Svinninge Produktionsskole 45% (32%) 55% (68%) Odsherred Gymnasium 44% (25%) 56% (75%) PH Tølløse Produktionsskole 62% (33%) 38% (67%) SOSU Sjælland 23% (12%) 77% (88%) Stenhus Gymnasium og HF 42% (21%) 58% (77%) VUC Nordvestsjælland 42% (19%) 58% (81%) Når man læser ovenstående skema er det vigtigt at huske på, at nogle af de procentsatser der er fra UPCN er baseret på et meget lille antal unge mennesker, hvilket kan skævvride tallene. Men overordnet set, så er det svært at få drengene i tale, og på nogle skoler sværere end andre. På VUC og SOSU-skolerne har mindre end 20 % af de unge, der har haft samtaler været unge mænd. 10

12 Overblik over samtaleforløb: Hvad sker der med de unge, der har været til samtaler hos psykologerne? Formår vi i UPCN at fastholde de unge i deres uddannelse? Opfølgning Unge i samtale Procentvis fordeling Afgangseksamen % Afsluttet grundforløb 14 3 % Fortsat under uddannelse % Er i praktik 13 3 % Skiftet ungdomsuddannelse 38 8 % Frafaldet uddannelse - genstart i august 4 1 % Frafaldet uddannelse % Mangler oplysninger 4 1 % Hovedtotal % 80 % af de unge der har snakket med UPCN fastholdes i deres uddannelse og enten gennemfører eller fortsætter til næste skoleår, hvilket vi er rigtig glade for. Derudover er der 8 % af de unge, der skifter til en anden ungdomsuddannelse, og derved fastholdes i uddannelsessystemet med motivation for en uddannelse. En mere detaljeret beskrivelse, af hvordan det går med de unge der har været til psykologsamtaler kan ses i Bilag 2 på side

13 Problemfelter Psykologerne møder mange forskellige problemer hos de unge, og nogle unge har flere forskellige problemstillinger, der influerer på deres hverdag, men af hensyn til overskueligheden har vi valgt at inddele alle problemstillinger i 8 problemfelter. De unge der har mere end en problemstilling er kun noteret en gang med det mest fremtrædende problem. Ser vi på de 8 problemfelter fordelt på skoleretning falder det sådan ud: Problemfelter Produktionsskolerne 9 (16 %) 16 (29 %) 0 (0 %) 17 (31 %) 2 (4 %) 8 (15 %) 3 (5 %) 0 (0 %) 55 (100%) Forældre/familieproblematikker Identitetsproblemer Gymnasierne 54 (23 %) 69 (29 %) Misbrug 3 (1 %) Psykiatrinære problemer Skolerelaterede problematikker Sorg, krise og traumer 43 (18%) 23 (10 %) 39 (16 %) Sociale problemer 5 (2 %) Faglige 3 vanskeligheder (1 %) Hovedtotal 239 (100%) 36 (26 %) 47 (34 %) 3 (2 %) 21 (15 %) 18 (13 %) 10 (7 %) 0 (0 %) 3 (2 %) 138 (100%) 2 (13 %) 4 (25 %) 0 (0 %) 4 (25 %) 1 (13 %) 3 (19 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 16 (100%) 6 (14 %) 22 (52 %) 0 (0 %) 3 (7 %) 7 (17 %) 4 (10 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 42 (100%) EUC NVS VUC SOSUskolerne I alt 107 (22 %) 158 (32 %) 6 (1 %) 88 (18 %) 52 (11 %) 64 (13 %) 9 (2 %) 6 (1 %) 490 (100%) Grafisk fremstillet ser det således ud: 12

14 Her bliver det tydeligt, at de to mest fremtrædende problemstillinger som psykologerne arbejder med er forældre/familieproblematikker og identitetsproblemer. Det er dog ikke de problemfelter, som gennemsnitligt har flest samtaler. Nedenfor er en tabel over hvordan samtalerne fordeler sig i forhold til problemfelterne. Problemfelt Antal unge Antal samtaler Gennemsnit Forældre/familieproblematikker ,87 Identitetsproblemer ,39 Misbrug ,50 Psykiatrinære problemer ,26 Skolerelaterede problematikker ,44 Sorg, Krise og traumer ,17 Sociale problemer ,78 Faglige vanskeligheder ,00 Hovedtotal ,34 Her ser vi at de unge, som kommer med forældre/familieproblematikker og identitetsproblemer får lige omkring 4 samtaler i gennemsnit, hvilket svarer til det samlede gennemsnit for alle samtaler i UPCN. De unge, der kommer med psykiatrinære problemstillinger, får gennemsnitligt flest samtaler ca. 2 samtaler mere end det samlede gennemsnit, mens de unge, der kommer med faglige vanskeligheder gennemsnitligt får 3 samtaler, hvilket er det halve af det gennemsnitlige antal samtaler unge med psykiatrinære problemer får. 13

15 Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Uddannelsessted Forældre/ Familieproblematikker Identitetsproblemer Misbrug Psykiatrinære problemer 14 Skolerelaterede problematikker Sorg, Krise og traumer Sociale problemer Faglige vanskeligheder EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium KPS - Svebølle produktionsskole NVPRO - Svinninge produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse produktionsskole SOSU Holbæk Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Hovedtotal Ialt

16 Yderligere foranstaltninger Unge der er visiteret videre til andre instanser eller hvor UPCN har iværksat yderligere foranstaltninger samtidig med psykologsamtalerne: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2012/ Egen læge: 29 Psykiater: 6 Psykiatrien: 11 Studievejleder: 2 Børne/unge center: 1 Ungeprojekt 2011: 6 Støtte-kontaktperson: 1 UU-vejleder: 1 Misbrugscenter: 2 Mentor: 2 Forældreinddragelse: 5 Ekstern psykolog: 3 I alt: 69 Forskellen mellem de 64 unge, som er viderevisiteret og de 69 visiteringer skyldes, at der er nogle unge, der visiteres til flere forskellige instanser. Til sammenligning har vi medtaget de samme optællinger for de foregående tre skoleår: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2011/ Egen læge: 3 Psykiater: 7 Psykiatrien: 4 Studievejleder: 1 Børne/unge center: 1 Ungeteam: 1 Støtte-kontaktperson: 1 BUF: 1 UU-vejleder: 1 TOP region Sjælland: 1 Center for selvmordsforebyggelse: 1 I alt: 23 Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2010/ Egen læge: 14 Psykiater: 7 Psykiatrien: 8 Studievejleder: 5 Kulturformidler: 1 Børne/unge center: 3 Anden psykolog: 11 Kvindekrisecenter: 1 Ungeteam: 2 Børneafdelingen: 1 Støtte-kontakt person: 2 Forældre: 2 Socialcenter: 1 Livsstilskursus på højskole: 1 I alt 59 15

17 Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2009/ Egen læge: 16 Psykiater: 2 Psykiatrien: 10 Studievejleder: 5 Integrationskonsulent: 1 Børne/unge center: 3 UU-vejleder: 2 Anden psykolog: 1 Akut team: 3 I alt: 43 16

18 Ventelisten Vi har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage fra den unge bliver skrevet på vores venteliste og til psykologerne har tilbudt en samtaletid til den unge. Nedenfor ses et diagram over hvordan ventetiden har været på de forskellige skoleformer: Skoleform Henviste unge Gennemsnitlig ventetid EUC NVS 156 6,03 Gymnasier 263 6,68 Produktionsskolerne 65 5,51 SOSU-Skolerne 46 6,07 VUC 19 8,84 Hovedtotal 549 6,38 Vi er meget stolte over at have forbedret ventetiderne for de unge i skoleåret , så de gennemsnitligt har ventet under 7 dage på at få tilbudt en tid. Det er en forbedring på cirka 2 dage set i forhold til sidste skoleår, hvor den gennemsnitlige tid på ventelisten var 8,59 dage. Og en forbedring på cirka 17 dage fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2012/13. Der kan være enkelte unge, der må vente mere end 14 dage, men i det store billede så har 91 % af de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret fået tilbudt en tid indenfor 14 dage. 17

19 Gruppeforløb Der har i skoleåret 2012/13 været følgende gruppetilbud på forskellige skoler: - to turde-tale grupper - to grupper om trivsel i klassen og motivation til uddannelse - fem grupper om eksamensangst - en gruppe med temaet Ung i dag at være på vej. Derudover har vi også lavet en temaeftermiddag for kontaktlærere samt en mentoruddannelse. Psykologerne har samarbejdet omkring grupperne og vil gerne tilbyde flere i det kommende skoleår. Supervision Psykologerne yder supervision til studievejlederne på de enkelte uddannelsesinstitutioner, hvis der er behov for det. Enkelte skoler har gjort brug af tilbuddet i dette skoleår, men der er ikke tal på, hvor mange psykologtimer der er brugt. Projekt Tidlig Opsporing UPCN har søgt og fået midler fra Servicestyrelsen til et projekt om tidlig opsporing, hvor der er fokus på at nå ud til de unge tidligere. Tanken med dette er, at få de unge i tale inden problemerne eskalerer og dermed mindske psykisk mistrivsel samt at forebygge frafald. Projektet omfatter ud over samtaler med de unge: - En Hotline både på telefon og mail - Åben rådgivning på de skoler, der finder det relevant - En samtaleguide til lærerne/studievejlederne - Undervisning og/eller supervision af lærerne/studievejlederne - Særlige tilbud til unge mænd - Tættere samarbejde på tværs af myndighederne UPCN har i skoleåret 2012/13 iværksat en hotline, der er bemandet 1 time hver mandag-fredag. Samt i maj opstartet åben rådgivning på nogle af de skoler vi servicerer. Der har indtil nu været 6 elever og 7 lærere, der har søgt råd hos psykologerne. Endvidere har vi forsøgt os med nogle pilotgrupper i forhold til at udvikle særlige tilbud til de unge mænd, samt superviseret enkelte lærere. Tilbuddene i projektet tænkes integreret i UPCN i løbet af projektperioden, således at vi med udgangen af 2015 har en bredere tilbudsvifte, der dækker de behov de unge måtte have for at trives i en ungdomsuddannelse og dermed gennemføre uddannelsen. 18

20 Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Uddannelsessted EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Odsherred Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF NVPRO - Svinninge Produktionsskole KPS Svebølle Produktionsskole PH Tølløse Produktionsskole SOSU Holbæk VUC Holbæk VUC Kalundborg Skoleform EUC NVS EUC NVS EUC NVS EUC NVS Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Produktionsskolerne Produktionsskolerne Produktionsskolerne SOSU-skolerne VUC VUC 19

21 Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter? Antal elever der har haft samtale med UPCN psykologer 490 elever Antal elever der har afsluttet ungdomsuddannelse 109 elever Antal elever der fortsætter i næste klasse / videre i samme uddannelsesforløb Antal elever der har afsluttet grundforløb 269 elever 14 elever Antal elever der er stoppet med oprindelige uddannelse og har skiftet til anden ungdomsuddannelse 38 elever 1 elev EUC - datalogi 2 elever gymnasium Produktionsskole 1 elev gymnasium gymnasium i København 1 elev Handelsteknisk gymnasium HG 2 elever Produktionsskole SOSU 2 elever Produktionsskole HF 1 elev EUC Produktionsskole 1 elev HHX Niels Brock i København 1 elev Produktionsskole Slagteriskole i Roskilde 10 elever? Antal elever som er frafaldet uddannelse - som genstarter i august elever Antal elever som har forladt ungdomsuddannelserne 51 elever 1 elev er langtidssygemeldt 1 elev vil genstarte på uddannelse til januar 3 elever har fået arbejde 1 elev begynder kosmetologskole i København 1 elev søger gymnasium med Asberger-tilbud 1 elev tager 10. klasse 1 elev gået i lære som butiksassistent 33 elever -? Antal elever der mangler oplysninger på 4 elever 20

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere