Statistik for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for skoleåret 2012-13"

Transkript

1 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret

2 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik... 3 Skoleåret 2012/13 Statistik mere uddybet... 6 Henvisninger... 6 Fordeling på skoler:... 6 Kønsfordeling på alle henviste:... 6 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler:... 7 Samtaler... 8 Kønsfordeling på samtalerne:... 9 Overblik over samtaleforløb: Problemfelter Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Yderligere foranstaltninger Ventelisten Gruppeforløb Supervision Projekt Tidlig Opsporing Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter?

3 Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt Der har i løbet af skoleåret været 487 henvisninger til UPCN. Heraf har 428 unge taget imod tilbuddet og haft samtaler med psykologerne. Desuden er der 62 unge fra sidste skoleår, som fortsat har samtaler. Det vil sige at der i alt har været 490 unge til samtaler hos psykologerne i skoleåret , hvilket svarer til 10 % af det samlede antal årselever på de skoler UPCN servicerer. Det gennemsnitlige antal samtaler har været 4,34. Der har været en klar overvægt af kvinder, idet kun 26 % (126 unge) har været mænd og 74 % (364 unge) har været kvinder. Til sammenligning, så er kønsfordelingen på uddannelsesinstitutionerne 54 % drenge og 46 % piger set i forhold til antal årselever. De 490 unge kommer fra de forskellige uddannelsesretninger med følgende fordeling 1 : 49 % (239 unge) fra Gymnasierne (bortset fra HHX og HTX) 28 % (138 unge) fra EUC Nordvestsjælland (inklusiv HHX og HTX) 3 % (16 unge) fra VUC 9 % (42 unge) fra SOSU-skolerne 11 % (55 unge) fra Produktionsskolerne Ud af de 490 unge, så er 88 % 2 fastholdt i uddannelse ved skoleårets afslutning. Heraf har 25 % fuldført og 55 % er fortsat med deres igangværende uddannelse, mens 8 % er gået i gang med anden ungdomsuddannelse. 11 % har forladt uddannelsessystemet og 1 % er der ikke oplysninger på. Vi har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage fra den unge bliver skrevet på vores venteliste og til psykologerne har tilbudt en samtaletid til den unge. I skoleåret har den gennemsnitlige ventetid været 6,38 dage uanset skoleretning. Der kan være enkelte unge, der må vente mere end 14 dage, men i det store billede, så har 91 % af de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret fået tilbudt en tid indenfor 14 dage. Som noget nyt i skoleåret har UPCN tilbudt åben rådgivning på de skoler, der havde lyst til at forsøge sig med dette. Tilbuddet er først påbegyndt i slutningen af skoleåret, nærmere bestemt maj og juni, og der har været 6 unge og 7 lærere, der har benyttet muligheden. I samme periode har UPCN oprettet en hotline med både telefonnummer og mail, men der har ikke været noget henvendelser endnu. 1 Se bilag 1 side 20 for en mere detaljeret oversigt over hvilke skoler der hører under hver kategori. 2 Sammenlignet med Psykiatrifondens Ungdomsprojekt, så ligger de 88 % fastholdte i uddannelse på tilsvarende niveau, da Psykiatrifondens Ungdomsprojekt har 82 % fastholdte unge (Statusrapport 2009, side 11 2

4 Sammenholdt med de sidste tre års statistik Antallet af unge, der har haft samtaler med psykologerne, er mere eller mindre uændret fra sidste år til i år. Der er en marginal stigning i unge fra gymnasierne og produktionsskolerne og et marginalt fald i unge fra VUC og SOSU-skolerne, men de udligner næsten hinanden. Sidste år var der 495 unge der havde samtaler med UPCNpsykologerne og i år var det 490. Figuren på næste side viser, at det antal unge i procent af antal årselever, som har samtaler i UPCN er mere eller mindre uændret i forhold til sidste år. Samlet set var der 4830 årselever i 2012/13 på de uddannelsesinstitutioner UPCN servicerer. Det vil sige at de 490 unge, der har modtaget samtaler hos UPCN i det foregående skoleår, svarer til 10 % af det samlede antal årselever. Det er nøjagtig den samme procentdel af unge som i skoleåret 2011/12. I 2010/11 og 2009/10 var andelen af unge der fik samtaler hos UPCN 8 %. 3

5 Ser vi på, hvordan det går med de unge, der har haft psykologsamtaler i løbet af et skoleår, så er fordelingen som følger: 4

6 Der er ikke den store forskel skoleårene imellem. Det skal dog nævnes at vi som noget nyt i år har valgt at se på, hvor mange af de unge vi har talt med, der er i praktik. Tidligere har de ligget under kategorien fortsat under uddannelse, hvilket er den del af forklaringen på det lille fald der er i denne gruppe. Fastholdelsesprocenten i de fire skoleår vi her kigger på har været over 75. Hvilket vil sige at minimum 75 % af de unge, der får samtaler i UPCN enten fortsætter sin uddannelse, er i praktik, består afgangseksamen, afslutter et grundforløb eller fortsætter på en anden ungdomsuddannelse. Helt konkret er fastholdelsesprocenten steget fra 76 % i skoleåret 2009/10 til 87 % i 2010/11 og 88 % i både 2011/12 og 2012/13. Den gennemsnitlige ventetid for en ung, der gerne vil snakke med en psykolog fra UPCN, er faldet markant hen over de sidste fire skoleår. Fra godt og vel 23 dage i 2009/10 til lige over 6 dage i 2012/13. 5

7 Skoleåret 2012/13 Statistik mere uddybet Henvisninger Der har været 487 henviste unge, hvoraf 59 unge har valgt ikke at tage imod tilbuddet. Det vil sige at 11 % af de unge, der bliver henvist til UPCN, fravælger tilbuddet inden de har fået nogle samtaler. Årsagerne til dette frafald skyldes at de unge er stoppet på uddannelsen inden samtalerne er begyndt, at de alligevel ikke har behov for det eller har fundet en anden løsning. Der er 62 unge fra skoleåret 2011/12, som har fortsat samtaleforløbet i skoleåret 2012/13, så i alt har 490 unge været i samtaleforløb hos psykologerne i skoleåret 2012/13. Det svarer til 10 % af det samlede antal årselever på de uddannelsesinstitutioner UPCN servicerer. Samlede antal henvisninger i skoleåret 2012/13 (inklusiv 62 unge fra sidste skoleår): 549 Fordeling på skoler: Skole Unge i Unge der har I alt samtale fravalgt tilbuddet EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium KPS - Svebølle produktionsskole NVPRO - Svinninge Produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse produktionsskole SOSU Holbæk Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Hovedtotal Kønsfordeling på alle henviste: Køn Mænd Kvinder Antal henviste I procent 27% 73% Til sammenligning, så er fordelingen mellem drenge og piger på uddannelsesinstitutionerne 54 % drenge og 46 % piger set i forhold til antal årselever. Der er 24 af de unge mænd som fravælger tilbuddet inden den første samtale, hvilket svarer til 16 % af de henviste mænd ikke ønsker psykologsamtaler alligevel. For kvindernes vedkommende er der 35 unge kvinder der ikke ønsker tilbuddet efter at være henvist, hvilket svarer til 9 % af de henviste kvinder. 6

8 Procentvis fordeling af henvisninger og samtaler: Hvis vi ser på, hvor de unge kommer fra, så er fordelingen som følger nedenfor. Kolonnerne viser hver for sig hvordan mængden af unge fordeler sig. Det vil sige at den kolonne, der viser fordelingen af unge, der har fravalgt UPCN s tilbud, viser hvordan de 59 unge er fordelt på skoleformerne. Og fordelingen af unge i samtale viser hvordan de 490 unge er fordelt på skoleform. Den sidste kolonne viser fordelingen af alle de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret 2012/13, altså 549 unge fordelt på skoleform. Den samme fordeling fra sidste år er sat ind i parentes. Skoleform Fordeling af unge der har fravalgt tilbuddet Fordeling af unge i samtale Fordeling i alt EUC NVS 31 % 28 % 28 % (28 %) Gymnasierne 41 % 49 % 48 % (46 %) Produktionsskolerne 17 % 11 % 12 % ( 9 %) SOSU-Skolerne 7 % 9 % 8 % (11 %) VUC 5 % 3 % 3 % ( 5 %) Hovedtotal 100 % 100 % 100 % (100 %) Sammenlignet med sidste år, er det mere eller mindre den samme fordeling i forhold til hvilken uddannelsesretning de unge bliver henvist fra. Vender man tabellen om bliver det mere tydeligt, hvor lige fordelingen af de unge, der henholdsvis tager imod tilbuddet eller fravælger tilbuddet, egentlig er skoleformerne imellem. Skoleform Unge der har Unge i samtale I alt fravalgt tilbuddet EUC NVS 12 % 88 % 100 % Gymnasierne 9 % 91 % 100 % Produktionsskolerne 15 % 85 % 100 % SOSU-Skolerne 9 % 91 % 100 % VUC 16 % 84 % 100 % Hovedtotal 11 % 89 % 100 % Vi vil i det følgende udelukkende fokusere på de unge, der har taget imod UPCN s tilbud om samtaler. 7

9 Samtaler Antal unge der har samtaler med psykologerne fordelt på skoleform: Skoleform Antal elever Antal samtaler Gennemsnit EUC NVS ,69 Produktionsskolerne ,35 SOSU-Skolerne ,76 VUC ,38 Gymnasierne ,49 Hovedtotal ,34 Hvis vi udelukkende ser på antal samtaler, så kan fordelingen illustreres som følger (til sammenligning har vi medtaget antal psykologsamtaler fra de foregående år): Her ser vi at mængden af samtaler UPCN har varetaget i de foregående fire skoleår er tilnærmelsesvis ens. Ser vi på antal samtaler i forhold til årselever, så bliver fordelingen lidt anderledes. UPCN har taget procentvis flere samtaler på EUC og produktionsskolerne, mens der er et procentvis lille fald i samtaler på VUC og SOSU-skolerne. Og gymnasierne er mere eller mindre uændret fra skoleåret 2011/12 til 2012/13. 8

10 Kønsfordeling på samtalerne: Køn Mænd Kvinder Antal unge 126 (135) 364 (360) I procent 26 % (27 %) 74 % (73 %) Sammenholdt med sidste år (tallene i parentes), så er kønsfordelingen blandt de unge, der benytter UPCN s tilbud praktisk talt uændret. Man kan spørge sig selv, hvordan det kan være at der kun er godt en fjerdedel unge mænd, der søger ungdomspsykolog, når kønsfordelingen på ungdomsuddannelserne er cirka 50/50? Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at de 126 drenge, som har taget imod samtaler hos UPCN, kun svarer til 5 % af det samlede antal drenge i uddannelserne fordelt på årselever. Til sammenligning så svarer de 364 piger til 15 % af det samlede antal piger fordelt på årselever. 9

11 Ser vi på de enkelte skoler er kønsfordelingen af de unge, der har taget imod tilbuddet om samtaler med psykologerne, således: Skole Mænd Kvinder EUC Holbæk 26 (35 %) 49 (65 %) EUC Kalundborg 5 (31 %) 11 (69 %) EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium 11 (28 %) 29 (72 %) Høng Gymnasium og HF 15 (23 %) 50 (77 %) Kalundborg Gymnasium og HF 12 (29 %) 29 (71 %) EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium 2 (29 %) 5 (71 %) KPS Svebølle Produktionsskole 4 (33 %) 8 (67 %) NVPRO Svinninge Produktionsskole 7 (32 %) 15 (68 %) Odsherred Gymnasium 8 (25 %) 24 (75 %) PH Tølløse Produktionsskole 7 (33 %) 14 (67 %) SOSU Holbæk 5 (12 %) 37 (88 %) Stenhus Gymnasium og HF 21 (21 %) 80 (79 %) VUC Holbæk 3 (21 %) 11 (79 %) VUC Kalundborg 2 (100%) Sammenholdt med kønsfordelingen på de enkelte skoler, så ser den procentvise kønsfordeling lidt anderledes ud (det er UPCN s procentfordeling i parentes): Skole Mænd Kvinder EUC Holbæk 67% (35%) 33% (65%) EUC Kalundborg 67% (31%) 33% (69%) EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium 68% (28%) 32% (72%) Høng Gymnasium og HF 31% (23%) 69% (77%) Kalundborg Gymnasium og HF 40% (29%) 60% (71%) EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium 68% (29%) 32% (71%) KPS Svebølle Produktionsskole 57% (33%) 43% (67%) NVPRO Svinninge Produktionsskole 45% (32%) 55% (68%) Odsherred Gymnasium 44% (25%) 56% (75%) PH Tølløse Produktionsskole 62% (33%) 38% (67%) SOSU Sjælland 23% (12%) 77% (88%) Stenhus Gymnasium og HF 42% (21%) 58% (77%) VUC Nordvestsjælland 42% (19%) 58% (81%) Når man læser ovenstående skema er det vigtigt at huske på, at nogle af de procentsatser der er fra UPCN er baseret på et meget lille antal unge mennesker, hvilket kan skævvride tallene. Men overordnet set, så er det svært at få drengene i tale, og på nogle skoler sværere end andre. På VUC og SOSU-skolerne har mindre end 20 % af de unge, der har haft samtaler været unge mænd. 10

12 Overblik over samtaleforløb: Hvad sker der med de unge, der har været til samtaler hos psykologerne? Formår vi i UPCN at fastholde de unge i deres uddannelse? Opfølgning Unge i samtale Procentvis fordeling Afgangseksamen % Afsluttet grundforløb 14 3 % Fortsat under uddannelse % Er i praktik 13 3 % Skiftet ungdomsuddannelse 38 8 % Frafaldet uddannelse - genstart i august 4 1 % Frafaldet uddannelse % Mangler oplysninger 4 1 % Hovedtotal % 80 % af de unge der har snakket med UPCN fastholdes i deres uddannelse og enten gennemfører eller fortsætter til næste skoleår, hvilket vi er rigtig glade for. Derudover er der 8 % af de unge, der skifter til en anden ungdomsuddannelse, og derved fastholdes i uddannelsessystemet med motivation for en uddannelse. En mere detaljeret beskrivelse, af hvordan det går med de unge der har været til psykologsamtaler kan ses i Bilag 2 på side

13 Problemfelter Psykologerne møder mange forskellige problemer hos de unge, og nogle unge har flere forskellige problemstillinger, der influerer på deres hverdag, men af hensyn til overskueligheden har vi valgt at inddele alle problemstillinger i 8 problemfelter. De unge der har mere end en problemstilling er kun noteret en gang med det mest fremtrædende problem. Ser vi på de 8 problemfelter fordelt på skoleretning falder det sådan ud: Problemfelter Produktionsskolerne 9 (16 %) 16 (29 %) 0 (0 %) 17 (31 %) 2 (4 %) 8 (15 %) 3 (5 %) 0 (0 %) 55 (100%) Forældre/familieproblematikker Identitetsproblemer Gymnasierne 54 (23 %) 69 (29 %) Misbrug 3 (1 %) Psykiatrinære problemer Skolerelaterede problematikker Sorg, krise og traumer 43 (18%) 23 (10 %) 39 (16 %) Sociale problemer 5 (2 %) Faglige 3 vanskeligheder (1 %) Hovedtotal 239 (100%) 36 (26 %) 47 (34 %) 3 (2 %) 21 (15 %) 18 (13 %) 10 (7 %) 0 (0 %) 3 (2 %) 138 (100%) 2 (13 %) 4 (25 %) 0 (0 %) 4 (25 %) 1 (13 %) 3 (19 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 16 (100%) 6 (14 %) 22 (52 %) 0 (0 %) 3 (7 %) 7 (17 %) 4 (10 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 42 (100%) EUC NVS VUC SOSUskolerne I alt 107 (22 %) 158 (32 %) 6 (1 %) 88 (18 %) 52 (11 %) 64 (13 %) 9 (2 %) 6 (1 %) 490 (100%) Grafisk fremstillet ser det således ud: 12

14 Her bliver det tydeligt, at de to mest fremtrædende problemstillinger som psykologerne arbejder med er forældre/familieproblematikker og identitetsproblemer. Det er dog ikke de problemfelter, som gennemsnitligt har flest samtaler. Nedenfor er en tabel over hvordan samtalerne fordeler sig i forhold til problemfelterne. Problemfelt Antal unge Antal samtaler Gennemsnit Forældre/familieproblematikker ,87 Identitetsproblemer ,39 Misbrug ,50 Psykiatrinære problemer ,26 Skolerelaterede problematikker ,44 Sorg, Krise og traumer ,17 Sociale problemer ,78 Faglige vanskeligheder ,00 Hovedtotal ,34 Her ser vi at de unge, som kommer med forældre/familieproblematikker og identitetsproblemer får lige omkring 4 samtaler i gennemsnit, hvilket svarer til det samlede gennemsnit for alle samtaler i UPCN. De unge, der kommer med psykiatrinære problemstillinger, får gennemsnitligt flest samtaler ca. 2 samtaler mere end det samlede gennemsnit, mens de unge, der kommer med faglige vanskeligheder gennemsnitligt får 3 samtaler, hvilket er det halve af det gennemsnitlige antal samtaler unge med psykiatrinære problemer får. 13

15 Problemfelter fordelt på de enkelte skoler: Uddannelsessted Forældre/ Familieproblematikker Identitetsproblemer Misbrug Psykiatrinære problemer 14 Skolerelaterede problematikker Sorg, Krise og traumer Sociale problemer Faglige vanskeligheder EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium KPS - Svebølle produktionsskole NVPRO - Svinninge produktionsskole Odsherred Gymnasium PH - Tølløse produktionsskole SOSU Holbæk Stenhus Gymnasium og HF VUC Holbæk VUC Kalundborg Hovedtotal Ialt

16 Yderligere foranstaltninger Unge der er visiteret videre til andre instanser eller hvor UPCN har iværksat yderligere foranstaltninger samtidig med psykologsamtalerne: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2012/ Egen læge: 29 Psykiater: 6 Psykiatrien: 11 Studievejleder: 2 Børne/unge center: 1 Ungeprojekt 2011: 6 Støtte-kontaktperson: 1 UU-vejleder: 1 Misbrugscenter: 2 Mentor: 2 Forældreinddragelse: 5 Ekstern psykolog: 3 I alt: 69 Forskellen mellem de 64 unge, som er viderevisiteret og de 69 visiteringer skyldes, at der er nogle unge, der visiteres til flere forskellige instanser. Til sammenligning har vi medtaget de samme optællinger for de foregående tre skoleår: Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2011/ Egen læge: 3 Psykiater: 7 Psykiatrien: 4 Studievejleder: 1 Børne/unge center: 1 Ungeteam: 1 Støtte-kontaktperson: 1 BUF: 1 UU-vejleder: 1 TOP region Sjælland: 1 Center for selvmordsforebyggelse: 1 I alt: 23 Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2010/ Egen læge: 14 Psykiater: 7 Psykiatrien: 8 Studievejleder: 5 Kulturformidler: 1 Børne/unge center: 3 Anden psykolog: 11 Kvindekrisecenter: 1 Ungeteam: 2 Børneafdelingen: 1 Støtte-kontakt person: 2 Forældre: 2 Socialcenter: 1 Livsstilskursus på højskole: 1 I alt 59 15

17 Antal elever i samtale Viderevisiterede elever Visiteret videre til: 2009/ Egen læge: 16 Psykiater: 2 Psykiatrien: 10 Studievejleder: 5 Integrationskonsulent: 1 Børne/unge center: 3 UU-vejleder: 2 Anden psykolog: 1 Akut team: 3 I alt: 43 16

18 Ventelisten Vi har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage fra den unge bliver skrevet på vores venteliste og til psykologerne har tilbudt en samtaletid til den unge. Nedenfor ses et diagram over hvordan ventetiden har været på de forskellige skoleformer: Skoleform Henviste unge Gennemsnitlig ventetid EUC NVS 156 6,03 Gymnasier 263 6,68 Produktionsskolerne 65 5,51 SOSU-Skolerne 46 6,07 VUC 19 8,84 Hovedtotal 549 6,38 Vi er meget stolte over at have forbedret ventetiderne for de unge i skoleåret , så de gennemsnitligt har ventet under 7 dage på at få tilbudt en tid. Det er en forbedring på cirka 2 dage set i forhold til sidste skoleår, hvor den gennemsnitlige tid på ventelisten var 8,59 dage. Og en forbedring på cirka 17 dage fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2012/13. Der kan være enkelte unge, der må vente mere end 14 dage, men i det store billede så har 91 % af de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret fået tilbudt en tid indenfor 14 dage. 17

19 Gruppeforløb Der har i skoleåret 2012/13 været følgende gruppetilbud på forskellige skoler: - to turde-tale grupper - to grupper om trivsel i klassen og motivation til uddannelse - fem grupper om eksamensangst - en gruppe med temaet Ung i dag at være på vej. Derudover har vi også lavet en temaeftermiddag for kontaktlærere samt en mentoruddannelse. Psykologerne har samarbejdet omkring grupperne og vil gerne tilbyde flere i det kommende skoleår. Supervision Psykologerne yder supervision til studievejlederne på de enkelte uddannelsesinstitutioner, hvis der er behov for det. Enkelte skoler har gjort brug af tilbuddet i dette skoleår, men der er ikke tal på, hvor mange psykologtimer der er brugt. Projekt Tidlig Opsporing UPCN har søgt og fået midler fra Servicestyrelsen til et projekt om tidlig opsporing, hvor der er fokus på at nå ud til de unge tidligere. Tanken med dette er, at få de unge i tale inden problemerne eskalerer og dermed mindske psykisk mistrivsel samt at forebygge frafald. Projektet omfatter ud over samtaler med de unge: - En Hotline både på telefon og mail - Åben rådgivning på de skoler, der finder det relevant - En samtaleguide til lærerne/studievejlederne - Undervisning og/eller supervision af lærerne/studievejlederne - Særlige tilbud til unge mænd - Tættere samarbejde på tværs af myndighederne UPCN har i skoleåret 2012/13 iværksat en hotline, der er bemandet 1 time hver mandag-fredag. Samt i maj opstartet åben rådgivning på nogle af de skoler vi servicerer. Der har indtil nu været 6 elever og 7 lærere, der har søgt råd hos psykologerne. Endvidere har vi forsøgt os med nogle pilotgrupper i forhold til at udvikle særlige tilbud til de unge mænd, samt superviseret enkelte lærere. Tilbuddene i projektet tænkes integreret i UPCN i løbet af projektperioden, således at vi med udgangen af 2015 har en bredere tilbudsvifte, der dækker de behov de unge måtte have for at trives i en ungdomsuddannelse og dermed gennemføre uddannelsen. 18

20 Bilag 1 Hvilke skoler hører til hver skoleform? Uddannelsessted EUC Holbæk EUC Kalundborg EUC Holbæk Handelstekniske Gymnasium EUC Kalundborg Handelstekniske Gymnasium Høng Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Odsherred Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF NVPRO - Svinninge Produktionsskole KPS Svebølle Produktionsskole PH Tølløse Produktionsskole SOSU Holbæk VUC Holbæk VUC Kalundborg Skoleform EUC NVS EUC NVS EUC NVS EUC NVS Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Gymnasierne Produktionsskolerne Produktionsskolerne Produktionsskolerne SOSU-skolerne VUC VUC 19

21 Bilag 2 hvad sker der med de unge bagefter? Antal elever der har haft samtale med UPCN psykologer 490 elever Antal elever der har afsluttet ungdomsuddannelse 109 elever Antal elever der fortsætter i næste klasse / videre i samme uddannelsesforløb Antal elever der har afsluttet grundforløb 269 elever 14 elever Antal elever der er stoppet med oprindelige uddannelse og har skiftet til anden ungdomsuddannelse 38 elever 1 elev EUC - datalogi 2 elever gymnasium Produktionsskole 1 elev gymnasium gymnasium i København 1 elev Handelsteknisk gymnasium HG 2 elever Produktionsskole SOSU 2 elever Produktionsskole HF 1 elev EUC Produktionsskole 1 elev HHX Niels Brock i København 1 elev Produktionsskole Slagteriskole i Roskilde 10 elever? Antal elever som er frafaldet uddannelse - som genstarter i august elever Antal elever som har forladt ungdomsuddannelserne 51 elever 1 elev er langtidssygemeldt 1 elev vil genstarte på uddannelse til januar 3 elever har fået arbejde 1 elev begynder kosmetologskole i København 1 elev søger gymnasium med Asberger-tilbud 1 elev tager 10. klasse 1 elev gået i lære som butiksassistent 33 elever -? Antal elever der mangler oplysninger på 4 elever 20

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014-15. Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland

ÅRSRAPPORT 2014-15. Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland ÅRSRAPPORT 2014-15 Psykologordningen ved Ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland September 2015 1 Indhold Forord... 3 1. Historisk overblik over UPCN... 4 2. Beskrivelse af UPCN... 7 2.1. Psykologernes

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

LEKS-Longitudinal. En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler

LEKS-Longitudinal. En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Peter Allerup, André Torre og Vibeke Hetmar Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 I alt uddannet 72 mentorer i 2010 Pr. 16.12.10, er aktiviteten fordelt således: 11 fra UMO ikke interesseret i arbejdet 50 matchet 5 faldet fra 4 afventer match

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt PsykiatriFondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2011 PsykiatriFondens Ungdomsprojekt har til formål at støtte sårbare og frafaldstruede elever på erhvervsuddannelserne og produktionsskolerne i Københavns

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Statusnotat for Ungeindsatsen

Statusnotat for Ungeindsatsen d. 29. september Helle Hardy-Hansen Statusnotat for Ungeindsatsen Det er nemt nok at sætte sig et mål, men nogle gange skal man have et spark i den rigtige retning! Baggrunden for Ungeindsatsen I løbet

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere