Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Hold Bekendtgørelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 VID Gymnasier HTX Teknik A: Design og Produktion - EL Anders Vang Pedersen, Peter Kristensen TeknikA1313 BEK nr 778 af 26/06/ Design og Produktion - EL Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb 1 RFIDice - Introduktion til Design og Produktion El via RFID teknologien Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb 7 Inspiration card Workshop icamp46 - Innovation camp om iværksætteri Miniprojekt Høj- og Lavpasfiltre Prøve eksamen (SO12) Eksamen Side 1 af 12

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Forløb 1 RFIDice - Miniprojekt om RFID teknologien Her bliver eleverne introduceret til begrebet Interaktionsdesign og den dobbelthed der er i det. Samt enkelte formalia om fagets indhold. Forløbet vil køre tredelt således at de får 2 ugers designteori og 2 ugers elektronik og 2 uger projektarbejde. Selve projektet handler om: HHX og HTX skal flytte sammen i samme bygning, Interaktionsdesign skal producere nogle forskellige sociale spil som eleverne kan spille på en fredags cafe med fokus på elevsocialisering. o Spillet skal benytte Arduino Uno, RFID teknologi, og en selvvalgt aktuator. I designdelen skal de arbejde med: Design til det hyperkomplekse samfund ved Lars Qvortrup og Donald Norman Donald Normans Design Principper Csikzentmihalyi s teori om Flow Aktivitetsteori - Gulf of Execution og Gulf of Evaluation I elektronikdelen skal de arbejde med: Komponenter o Analoge. Digitale, Microcontroller Måleinstrumenter og deres brug o Multimeter, Oscilloscop Input (RFID) o RFID, RF, Seriel Kommunikation Output (Motor) o Motortyper (DC, Servo, Step), Styring af motor, Uddybning af Stepmotor, H-bro Hvordan man finder komponenter (fx. stepmotor) fra gammelt ragelse (printer) o Miljø og Økonomi Der afleveres slutteligt en kortfattet grupperapport der involverer Designprocessen, produktvision og konkretisering, kredsløbsdiagrammer, blokdiagrammer samt diverse Side 2 af 12

3 kredsløbsberegninger. Rapporten skal have en teknisk vinkel, det er teknikken der er i fokus I Projektet fokuseres der fokuseres på: evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt bearbejdning af projektets problemstillinger dokumentations og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kildehenvisninger og teknisk dokumentation specificerede krav til produktet en fagligt begrundet argumentation for de foretagne valg. omhu og professionalisme ved fremstilling kvalitet i forhold til de opstillede krav. Omfang Anders Vang og Peter Kristensen Uge 34 til 39 - ca. 53 lektioner Fagligemål Nøgletemaer anvende og foretage hensigtsmæssigt valg af måleinstrumenter foretage relevante målinger udføre analyse af måleresultater. udarbejde diagrammer for og foretage opstilling af [ ] elektriske kredsløb [ ] i det gennemførte valgtemaområde foretage en enkel programmering [ ], i dette tilfælde af en mikrokontroller genkende interfaceteknik, datakommunikation og CIM. foreslå egnede materialer/komponenter til en given anvendelse, herunder tage miljømæssige hensyn. Valgtemaer foretage valg af passive komponenter, almindeligt forekommende halvledere, lineære og digitale kredse i forbindelse med konstruktion af kredsløb foretage A/D D/A konvertering og gøre rede for forskellige konverteringsprincipper 10) Programmerbar elektronik, el: udvikle interfaceelektronik og software til opsamling af måledata konstruere systemer til styring, regulering eller overvågning anvende en microcontroller eller PLC til realtidsprocesser genkende teknikker inden for trådløs og trådbunden datatransmission. Kernestof Nøgletemaer 1) Produktudvikling: et produkts udvikling fra idé til produktion, CAD, kvalitetsstyring og orientering om omkostninger ved indkøb og produktion. måling og indsigt i måleinstrumenter. styresystemer og computerbaserede produktionsprocesser. materialers egenskaber, fremstilling, anvendelse, afprøvning og bearbejdning. Valgtemaer teorien bag og konstruktionen af elektriske kredsløb. Side 3 af 12

4 10) Programmerbar elektronik, el: programmerbar elektronik i samspil med de fysiske omgivelser datatransmissionsprotokoller. Emneundervisning, Projektarbejde, individuelt + små grupper. Side 4 af 12

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Forløb 2 Inspiration Card Workshop I dette forløb skal eleverne brainstorme forskellige produkter/løsninger inden for et af tre temaer: Legetøj til børn, Automatisering i Hjemmet, Komfort Ideerne udvikles vha. Inspiration card metoden: 0-%20inspiration%20card%20workshops.pdf Her tvinges eleverne til at tænke over teknologi- og domænekort i forhold til produktønsket. Der gives inspiration via udleverede teknologikort. Omfang Gruppes bedste ide, samt en argumentation for denne, afleveres afslutningsvis. Der fokuseres på: evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt inddragelse af relevant viden fra andre fag i uddannelsen perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget. bearbejdning af projektets problemstillinger dokumentations og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kildehenvisninger og teknisk dokumentation en fagligt begrundet argumentation for de foretagne valg. Anders Vang og Peter Kristensen 44,45 - Ca. 12 lektioner Designmetoder, samt bevidsthed om forskellige aktuatorer, sensorer og microprocessorers egenskaber, med andre ord komponentlære. 1) Produktudvikling ud fra en given teknisk problemstilling: foretage idéudvikling Grupper Side 5 af 12

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Forløb 3 Omfang icamp46 (Studieområdet) Elevernes entreprenante evner sættes på en prøve. De skal inddrage såvel deres Interaktionsdesign viden som deres metodiske viden. Ydermere forventes det af eleverne at de arbejder planlægningsmæssigt sikkert, således at der anvendes enten SCRUM eller Gantt. Slutteligt indrager eleverne, hvor det er muligt, naturligvis deres viden om elektronik. Der foretages løbende logbogskrivning, hvori de forskellige metoder der anvendes bliver nævnt og beskrivet. Samtidig ønskes en oversigt over projektplanen. Anders Vang og Peter Kristensen 46 - ca. 36 Lektioner Entreprenørskab, Projektstyring, Interaktionsdesign og metodisk produktudvikling 1) Produktudvikling ud fra en given teknisk problemstilling: foretage idéudvikling gøre rede for og udarbejde en produktudviklingsplan udarbejde kravspecifikationer anvende CAD til formgivning gøre rede for kvalitetsaktiviteter i en virksomhed fremstille prototype. Grupper på tværs af årgange og HHX/HTX Side 6 af 12

7 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Forløb 4 Miniprojekt Der arbejdes videre med temaerne fra fra inspiration card workshoppen: Legetøj til børn, Automatisering i Hjemmet, Komfort Formålet med forløbet er at få trænet eleverne i print produktion samt hvordan Designprocessen har indflydelse på den faktiske fremstilling af elektroniske kredsløb. Omfang Anders Vang og Peter Kristensen 47,48,49,50,51 - ca. 36 lektioner Produktudvikling, Projektstyring, Gruppearbejde, Designteori, El-lære, Rapportskrivning. 1) Produktudvikling ud fra en given teknisk problemstilling: Primært fokus på: Programmerbar elektronik og sekundært: Analogog digitalteknik Herunder specielt: 10) Programmerbar elektronik, el: genkende teknikker inden for trådløs og trådbunden datatransmission. foretage diagramtegning og printudlægning ved hjælp af CAD og fremstille trykt kredsløb under hensyntagen til elektriske og mekaniske forhold. Grupper Side 7 af 12

8 Forløb 5 Høj- og Lavpasfiltre Der arbejdes med kobling af teori og praksis igennem opgavebesvarelse inden for feltet RC-filtre (Høj- og Lavpasfiltre) Eleverne lærer om overgangsfrekvenser ved at lave simple kredsløb (på fumlebræt) og efterfølgende måle med oscilloskop for at kontrollere om deres beregninger og design var korrekte. Omfang Anders Vang Pedersen, Peter Kristensen 6 lektioner foretage valg af passive komponenter, almindeligt forekommende halvledere, lineære og digitale kredse i forbindelse med konstruktion af kredsløb foretage A/D D/A konvertering og gøre rede for forskellige konverteringsprincipper Individuelt eller tomands opgaver. Side 8 af 12

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Forløb 6 Prøveeksamen (Studieområdet) Der udleveres 4 forskellige projektvalg som eleverne selv vælger. Implantater, Remote Sensory Experience, Den Sjette Sans Der arbejdes ligesom ved eksamen, og afslutningsvis vi lder også være en teknikuge hvor eleverne kan fordybe sig i såvel produktionen som dokumentationen- Studieområde mæssigt er der fokus på præsentations teknikker, og derfor vil der umiddelbart efter aflevering blive arbejdet med forberedelse til den mundtlige prøve. De sidste dage bliver der udtrullet to grupper (en fra hver klasse) der skal holde en mundtlig prøveeksamen overfor alle de andre elever. Her stifter eleverne bekendtskab med retorikken og den mundtlige del af det at have teknikfagseksamen. Anders Vang og Peter Kristensen Omfang 2,3,4,5,6 og 8,9 (Vinterferie i uge 7 Faglige mål: Nøgletemaer: 1) Produktudvikling ud fra en given teknisk problemstilling: foretage idéudvikling gøre rede for og udarbejde en produktudviklingsplan udarbejde kravspecifikationer anvende CAD til formgivning gøre rede for kvalitetsaktiviteter i en virksomhed fremstille prototype. anvende og foretage hensigtsmæssigt valg af måleinstrumenter foretage relevante målinger udføre analyse af måleresultater. udarbejde diagrammer for og foretage opstilling af enkle hydrauliske, pneumatiske eller elektriske kredsløb eller fremstille en marker i det gennemførte valgtemaområde foretage en enkel programmering, f.eks. af CNC, PC eller PLC eller opstille en produktionsplanlægning i form af produktkort genkende interfaceteknik, datakommunikation og CIM. foreslå egnede materialer/komponenter til en given anvendelse, herunder tage miljømæssige hensyn. Valgtemaer: foretage valg af passive komponenter, almindeligt forekommende halvledere, lineære og digitale kredse i forbindelse med konstruktion af kredsløb foretage A/D D/A konvertering og gøre rede for forskellige konverteringsprincipper foretage diagramtegning og printudlægning ved hjælp af CAD og fremstille trykt kredsløb under hensyntagen til elektriske og mekaniske forhold. 10) Programmerbar elektronik, el: Side 9 af 12

10 udvikle interfaceelektronik og software til opsamling af måledata konstruere systemer til styring, regulering eller overvågning anvende en microcontroller eller PLC til realtidsprocesser genkende teknikker inden for trådløs og trådbunden datatransmission. Kernestof Nøglestof 1) Produktudvikling: et produkts udvikling fra idé til produktion, CAD, kvalitetsstyring og orientering om omkostninger ved indkøb og produktion. måling og indsigt i måleinstrumenter. styresystemer og computerbaserede produktionsprocesser. materialers egenskaber, fremstilling, anvendelse, afprøvning og bearbejdning. Valgtemaer teorien bag og konstruktionen af elektriske kredsløb. 10) Programmerbar elektronik, el: programmerbar elektronik i samspil med de fysiske omgivelser datatransmissionsprotokoller. Grupper Side 10 af 12

11 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Forløb 7 Eksamen Der arbejdes almindeligt ud fra eksamensoplægget og bekendtgørelsen. Omfang 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17 i oplægget er der fokuseret på 4 temaer: Robotter, Gamificering af hverdagsaktiviteter, Taktile spilprodukter, Trådløs kommunikation. Anders Vang og Peter Kristensen ca. 100 timer ~130 lektioner Faglige mål: Nøgletemaer: 1) Produktudvikling ud fra en given teknisk problemstilling: foretage idéudvikling gøre rede for og udarbejde en produktudviklingsplan udarbejde kravspecifikationer anvende CAD til formgivning gøre rede for kvalitetsaktiviteter i en virksomhed fremstille prototype. anvende og foretage hensigtsmæssigt valg af måleinstrumenter foretage relevante målinger udføre analyse af måleresultater. udarbejde diagrammer for og foretage opstilling af enkle hydrauliske, pneumatiske eller elektriske kredsløb eller fremstille en marker i det gennemførte valgtemaområde foretage en enkel programmering, f.eks. af CNC, PC eller PLC eller opstille en produktionsplanlægning i form af produktkort genkende interfaceteknik, datakommunikation og CIM. foreslå egnede materialer/komponenter til en given anvendelse, herunder tage miljømæssige hensyn. Valgtemaer: foretage valg af passive komponenter, almindeligt forekommende halvledere, lineære og digitale kredse i forbindelse med konstruktion af kredsløb foretage A/D D/A konvertering og gøre rede for forskellige konverteringsprincipper foretage diagramtegning og printudlægning ved hjælp af CAD og fremstille trykt kredsløb under hensyntagen til elektriske og mekaniske forhold. 10) Programmerbar elektronik, el: udvikle interfaceelektronik og software til opsamling af måledata konstruere systemer til styring, regulering eller overvågning anvende en microcontroller eller PLC til realtidsprocesser genkende teknikker inden for trådløs og trådbunden datatransmission. Kernestof Nøglestof 1) Produktudvikling: et produkts udvikling fra idé til produktion, CAD, kvalitetsstyring og Side 11 af 12

12 orientering om omkostninger ved indkøb og produktion. måling og indsigt i måleinstrumenter. styresystemer og computerbaserede produktionsprocesser. materialers egenskaber, fremstilling, anvendelse, afprøvning og bearbejdning. Valgtemaer teorien bag og konstruktionen af elektriske kredsløb. 10) Programmerbar elektronik, el: programmerbar elektronik i samspil med de fysiske omgivelser datatransmissionsprotokoller. Grupper Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

So-projekt varme i elektronik

So-projekt varme i elektronik Oplæg: Elektronik arbejder bedst ved temperaturer mellem nul og 80 grader C. men nogen gange skal elektronik arbejde under ekstreme forhold. Det kan være ekstrem kulde, eller under meget varme forhold.

Læs mere

Teknikfag A Design og produktion

Teknikfag A Design og produktion Bilag 25 Htx, juni 2007 Teknikfag A Design og produktion 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Teknikfaget omfatter teknologiens anvendelse. Faget omhandler formgivning og udvikling, komponenter og materialer,

Læs mere

Teknikfag 3.g skoleåret

Teknikfag 3.g skoleåret Teknikfag 3.g skoleåret 2015 2016 Teknikfag 3.g Fag Titler planlagte forløb Studiekompetencer Fokusområder Skriftlighed Øvrige aktiviteter (fx studieture, virksomhedsbesøg) Design og produktion 1.Grundlæggende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 20115 Institution KTS Vibenhus HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknik fag Design og

Læs mere

Uge 39 So-projekt varme i elektronik - oplæg

Uge 39 So-projekt varme i elektronik - oplæg Oplæg: Elektronik arbejder bedst ved temperaturer mellem nul og 80 grader C. men nogen gange skal elektronik arbejde under ekstreme forhold. Det kan være ekstrem kulde, eller under meget varme forhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2012 juni 2013 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Skoleåret Teknisk Gymnasium Rybners

Skoleåret Teknisk Gymnasium Rybners Design & Produktion HTX Rybners Skoleåret 2015-2016 Ansvarlige for planen: Carsten F. Sørensen Dato: 12. August 2015 Teknisk Gymnasium Rybners Carsten F. Sørensen 1 Fagplan for Design & Produktion HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- juni 2016 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse 2016.09.09 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016- juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG Gymnasium

Læs mere

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Teknologi B Svend Hansen og

Læs mere

Undervisningsplan for faget. Design & Produktion El

Undervisningsplan for faget. Design & Produktion El Undervisningsplan for faget Design & Produktion El Skoleåret 201/2017 Ansvarlige for planen: Jonas Hansen Kristina Rødgaard Dato: 20. August 201 Kristina Rødgaard & Jonas Hansen 1 Fagplan for Design &

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2010 Grenå Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted, Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted HTX Design & produktion - el Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Underisningsbeskrielse Stamoplysninger til brug ed prøer til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Københans tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og nieau Lærer(e) Hold Htx Teknikfaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG HTX Design og produktion A - Tekstil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 12.8.2010 - juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Teknikfaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Udarbejdet: august 2015 Revideret sidst: April. 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2010 Grenå Tekniske

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Design & Produktion 5.+6. semester 2012 2013 Styring og elektronik. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 19-06-2013 Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2015 - Jun 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier [GameIT Studieretning]

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted Htx Teknologi A Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG HTX Design og produktion A - Tekstil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Mekatronik A Svend

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Teknologi A htx, august 2017

Teknologi A htx, august 2017 Bilag 80 Teknologi A htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Underisningsbeskrielse Stamoplysninger til brug ed prøer til gymnasiale uddannelser Termin 11.8.2008-29.6.2009 Institution Københans tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og nieau Lærer(e) htx Teknikfaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Underisningsbeskrielse Stamoplysninger til brug ed prøer til gymnasiale uddannelser Termin 10.8.2009- juni 2010 Institution Københans tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og nieau Lærer(e) htx Teknikfaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 (august 2010-juni 2011) Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærere HTX Teknologi B Thomas Nygaard Hold 1.A Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi B Lærere Jane Harbo,

Læs mere

Undervisningsplan for faget. Design & Produktion El. Skoleåret 2015/2016. Ansvarlig for planen: Kristina Rødgaard. Dato: 20.

Undervisningsplan for faget. Design & Produktion El. Skoleåret 2015/2016. Ansvarlig for planen: Kristina Rødgaard. Dato: 20. Undervisningsplan for faget Design & Produktion El Skoleåret 2015/2016 Ansvarlig for planen: Kristina Rødgaard Dato: 20. August 2014 Kristina Rødgaard 1 Fagplan for Design & Produktion - El Teknisk Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Erhvervsgymnasiet Grindsted HTX Teknikfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2011/12, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution EUC-Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Byggeri og energi, niveau

Læs mere

TEKNOLOGI-EKSAMEN 2014

TEKNOLOGI-EKSAMEN 2014 Opgaverne udleveres Gennemgang af vink mm. Valg af gruppe og opgave Projektbeskrivelse klar. Status-samtale, præsentation af projektforløbet Påskeuge Husk, Mandag fri! Projektuge Fra tirsdag Aflevering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Generelt Som valgfag er valgt Bygningskonstruktioner og Vvs-konstruktioner Som fordybelsesområde er valgt Projektering. Målet er at eleven bliver i stand til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi A Lærer(e) Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-september, 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX - GameIT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 BEG. HTX Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Design & Produktion 5.+6. semester 2013 2014 Styring, elektronik, maskin og mekatronik Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014

Læs mere

Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program

Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program Pernille Kaltoft Fagkonsulent for teknologi Plan for oplæg: 1. om ændringerne i teknologi A og B læreplanerne 2. om grundforløbet i produktudvikling

Læs mere

Teknologi B htx, august 2017

Teknologi B htx, august 2017 Bilag 81 Teknologi B htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 til juli 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa, viden djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Grenå, Vid Gymnasier, Videndjurs HTX

Læs mere

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016.

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 juni 2016 Institution HANSENBERG GYMNASIUM Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Byggeri og energi A, (280 timer) Kim Ulrich og Svend Hansen 15hx3bbyg Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Esbjerg Tekniske Gymnasium Fag og niveau Lærer Design B Dorthe Søndergaard Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT niveau B Helle Strøm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Teknologi august 2009- maj 2011 Institution HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi B Astrid Olldag Hold 209 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2010 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 HTX-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fysik 3+ 4 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fysik 3+ 4 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fysik 3+ 4 semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - maj 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Htx Fag og niveau Teknologi B Lærer(e) Brian Boyum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Hanne Lind, Lennart Degn Rasmussen og Kristiane Hornung Hamborg

Hanne Lind, Lennart Degn Rasmussen og Kristiane Hornung Hamborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14

Læs mere

Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A?

Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A? Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A? Produktudvikling i teknologi A Produktudvikling som en systematisk og iterativ proces danner rammen om hovedparten af kernestoffet i fagets projektforløb: Problemidentifikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2015 Institution Viden Djurs GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere