1. Baggrund Rapportens opbygning Beskrivelse af datagrundlaget i Kortlægning af bredbånd i Lejre Kommune... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund Rapportens opbygning Beskrivelse af datagrundlaget i Kortlægning af bredbånd i Lejre Kommune... 3"

Transkript

1 Netplan 15. august 2016 Lejre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Rapportens opbygning Beskrivelse af datagrundlaget i Kortlægning af bredbånd i Lejre Kommune Betydningen af god bredbåndsinfrastruktur Om bredbåndsteknologierne Kortlægning af bredbånd i Lejre Kommune Behovet for bredbånd opdelt på geografi Bredbåndsdækning En særlig analyse dækkende erhvervsadresser Mobil-bredbånd og mobil-tale dækningsforhold Teleselskabernes dækningskort Kendte forbedringer af mobilnettet Delkonklusion på kortlægning Strategiske valgmuligheder Indledning Udbygningsfremmende tiltag Synergi med udskiftning af gadebelysning Synergi med renovering af kloakering Understøt ansøgninger til bredbåndspulje og bolig/job ordning Udnyttelse af erhvervsfremmeloven Synliggør muligheder, tiltag og samlet efterspørgsel Udbud af egen infrastruktur inkl. efterspørgsel af erhvervsfremme Delkonklusion på de strategiske valgmuligheder Forslag til handlingsplan Lejre Kommune Side 1 af 31

2 1. Baggrund Den danske regering har en målsætning om, at alle skal have adgang til mindst 100 download og 30 upload i Udrulningen af disse højhastighedsforbindelser foregår i dag på markedsvilkår med en teknologineutral tilgang. Hensigten er, at konkurrencen skal sikre danskerne ægte valgfrihed, og at alle teknologier er i spil for at opnå målsætningen. Disse principper har vist sig at fungere, der hvor konkurrencen er til stede, hvilket gør sig særligt gældende i de større byer i Danmark, men det har desværre også vist sig, at der er områder i Danmark, hvor markedet finder det mindre attraktivt at investere med den konsekvens, at udviklingen af højhastighedsforbindelser ikke har haft samme fart alle steder i landet. Der er derfor stor forskel på, hvor langt fra eller tæt på de danske kommuner er i forhold til regeringens målsætning i Lejre Kommune er blandt de dårligst forsynede danske kommuner, når det gælder udbredelsen af højhastighedsbredbånd, og i forhold til regeringens 2020 målsætning er der lang vej tilbage. På Figur 1 fremgår det, at Lejre rangerer i bunden sammen med Odsherred, Lolland og Kalundborg kommuner sammenlignet med de øvrige sjællandske kommuner i forhold til den danske målsætning Procentvis andel af adresser med adgang til min. 100/ Figur 1 De sjællandske kommuners adgang til bredbåndshastigheder tilsvarende den danske målsætning for Kilde: En væsentlig årsag til den lave udbredelse er, at fiberudrulningen, som bidrager til de højeste hastigheder, er gået i stå siden TDC overtog hhv. Dongs og ComX s fibernet. Dermed ejer TDC i dag de største dele af både fibernet, kabel-tv og telefonnet (kobber) i Lejre Kommune. En anden betydende årsag kan være, at leverandørerne ikke ser de samme forretningsmuligheder for at udbygge højhastighedsbredbånd i Lejre Kommune som i de større bysamfund. Derfor besluttede Lejre Kommune i budgetaftale , at mobil- og bredbåndsdækningen skal have høj prioritet. Der blev således afsat 7 mio. kr. i budgetperioden til at forbedre nogle af de områder, der i dag ikke har adgang til højhastighedsbredbånd. Beregninger foretaget af Netplan viser, at det vil koste i størrelsesordenen mio. kr. at udbrede fiber i Lejre Kommune, således den totale dækning kommer op på 95 pct. i modsætning til den nuværende dækning på ca. 30 pct. Beregninger er baseret på nedgravning af fiber frem til Lejre Kommune Side 2 af 31

3 gadeskel til borgere og virksomheder, som ikke allerede er forsynet med en fiber eller en opgraderet Kabel-tv forbindelse. Lejre Kommune har i budgetperioden afsat, hvad svarer til ca. 10 % af denne investering, hvilket kan give bedre dækning en god start. Der skal derfor foretages en prioritering, af hvordan den afsatte pulje skal anvendes for at opnå størst mulig effekt for borgere og virksomheder i kommunen. Prioriteringen kan ses fra forskellige vinkler, hvilket afspejles i nærværende rapport, som er første skridt i bestræbelser på udbedring af mobil- og bredbåndsdækningen. 1.1 Rapportens opbygning Rapporten indeholder en detaljeret kortlægning af bredbåndsforbindelser i Lejre Kommune, samt en vurdering af mobildækningen baseret på en kombination af selskabernes egne dækningsangivelser og energistyrelsens opgørelse af mobildækning i Danmark. Dernæst beskrives en række strategiske valgmuligheder inkl. vurdering af pris og effekt. Mulighederne er opdelt i henholdsvis udbygningsfremmende tiltag og eget kommunalt udbud inkl. efterspørgsel af erhvervsfremme 1 og beskriver de forskellige tilgange, som Lejre Kommune bør overveje i forhold til anvendelse af den afsatte pulje med det formål at opnå størst mulig effekt i Afslutningsvis kommer Netplans forslag til handlingsplan indeholdende tre hovedaktiviteter inkl. estimat på budget, som Lejre Kommune kan igangsætte indenfor rammen af det afsatte beløb. 1.2 Beskrivelse af datagrundlaget i Kortlægning af bredbånd i Lejre Kommune Der er indhentet informationer fra forskellige dataregistre i forbindelse med kortlægningen. Alle bredbåndshastigheder er samlet ind via Tjekditnet.dk 2. Disse er sammenkørt med den danske adressedatabase AWS-suite 3. Der skelnes mellem to typer af niveau for en adresse. Henholdsvis en adgangsadresse, og en decideret adresse. En adgangsadresse er den overordnede indgang til en adresse. Det kan således være indgange til en etageejendom, eller en virksomhedsadresse med flere underadresser (eksempelvis en kontorbygning). I denne analyse benyttes adgangsadresser, da disse også er grundlaget for den danske bredbåndskortlægning. Tjekditnet.dk har en antagelse om, at såfremt en adgangsadresse har mulighed for en bestemt hastighed eller teknologi, så har alle de bagvedliggende adresser det også. De danske adgangsadresser er koblet med en række andre informationer, såsom zone (by, land, sommerhus) og et unikt ID, der gør det muligt at sammenkøre med øvrige registre for at berige data med yderligere informationer. 1 Erhvervsfremme skal ses i forhold til etablering af bredbåndsforbindelser som en forudsætning for at fremme virksomheders digitale muligheder. En vejledning til brugen af erhvervsfremmeloven i forbindelse med udrulning af bredbånd, kan findes på energistyrelsens hjemmeside: Lejre Kommune Side 3 af 31

4 2. Betydningen af god bredbåndsinfrastruktur En god og fremtidssikret bredbåndsinfrastruktur, der følger med udviklingen i erhvervslivet og danskernes behov, er af stor betydning og sidestilles i dag med andre kritiske infrastrukturer såsom veje, broer, kloaker, elektricitet og rent vand. Det er en forudsætning for, at borgerne kan anvende Lejre Kommunes digitale tilbud, at erhvervslivet kontinuerligt højner deres konkurrenceevne og produktivitet, samt at fremme attraktive bosætningsmuligheder. Samtidig er bredbåndsdækning en væsentlig parameter i fastholdelse af den nuværende befolkning og tiltrækning af flere skatteydere til kommunen. Behovet for internetdækning og hjemmearbejdspladser for den moderne familie bliver større og større, hvilket stemmer fuldt ud overens med den demografiske profil for borgerne i Lejre Kommune. Den øgede digitalisering kan medvirke til at styrke de lokale og nære muligheder for udvikling, og i høj grad understøtte Lejre Kommunes vision om byer med berigende fællesskaber, hvor ét af de væsentligste mål er at beholde og styrke evnen til at tiltrække børnefamilier både i store og små byer. For at få det fulde udbytte af de digitale muligheder skal der skabes adgang til højere hastigheder, der tillader brug af avancerede tjenester baseret på fx video og cloud computing. For så vidt angår erhvervslivet skaber de højere hastigheder de nødvendige rammevilkår, som fremmer iværksætteri, åbner nye muligheder for innovation, såvel som effektiviseringer og dermed for øget produktivitet og vækst. Ligeledes understøtter god bredbåndsdækning Lejre Kommunes mål om rettidig omhu, når livet er svært. Borgere med behov for særlig støtte fra kommunen kan f.eks. via Telesundhed få muligheden for at blive mere selvhjulpne med det udgangspunkt, at Lejre Kommuner dermed yder hjælp til selvhjælp. God og fremtidssikret bredbåndsinfrastruktur er også en forudsætning for optimering af Lejre Kommunes interne drift, hvilket afspejles i kommunens eget netværk. Tilsvarende er der udover kommunens egne adresser behov for at understøtte medarbejdere, som løser kommunale opgaver på farten. Det vil med andre ord være optimalt, såfremt der er adgang til de række af de kommunale systemer udenfor kommunens egne adresser for en stor del af medarbejderskaren. Afslutningsvis skal det nævnes, at god bredbåndsdækning er én af flere forudsætninger for at skabe vækst og jobs i dansk turisme og oplevelsesøkonomi, hvilket er et af indsatsområderne i Lejre Kommune. En af satsningerne i kommunen er moderne formidling af historie og kultur på nye måder for at tiltrække turister og samtidig styrke den historiske bevidsthed hos egne borgere. Udviklingen af innovative indholdstjenester og nye kommunikationskanaler er netop én af anbefalingerne fra Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi som på vegne af Erhvervs- og Vækstministeriet i juni 2013 kom med otte anbefalinger, hvordan der fremover kan skabes yderligere vækst og jobs i dansk turisme og oplevelsesøkonomi. I Lejre Kommune betyder det, at de væsentligste kulturinstitutioner (Ledreborg slot, Maritimt Forsøgscenter, Sagnlandet Lejre, Sonnerupgaard Gods og Ryegaard og Trudsholm Godser) og den attraktive natur, herunder områderne i Nationalpark Skjoldungernes Land, er betydende for vurdering af god båndbredde. Lejre Kommune Side 4 af 31

5 3. Om bredbåndsteknologierne Der findes en række forskellige bredbåndsteknologier, som alle kan levere høje hastigheder. Bredbåndsteknologier har dog forskellige karakteristika, så der kan derfor være både fordele og ulemper ved de enkelte teknologier. Nedenstående er listet de bredbåndsteknologier, som nærværende analyse er baseret på: Fiber Kabel-tv Fast trådløst Mobilt bredbånd Kobber Bredbåndsforbindelsen leveres via optiske fiberkabler (lyslederkabler) Bredbåndsforbindelsen leveres via kabel-tv-nettet Radiobaseret bredbånd, der leveres fra en radiomast til en boks/antenne fastmonteret udvendigt på bygningen Bredbåndsforbindelsen leveres via mobilnettet Bredbåndsforbindelsen leveres via telefonnettet (xdsl) Teknologien er bestemmende for de mulige hastigheder (og andre kvalitetsparametre) nu og i fremtiden. Som det fremgår af nedenstående oversigt, har fiber det største potentiale, derefter kabel-tv, så fast trådløst og til sidst kobber. Vi har i Danmark kobberbaserede forbindelser til tæt på 100 % af alle adresser, idet TDC s forsyningspligt i langt overvejende grad er blevet opfyldt med denne teknologi. Ved vurdering af teknologi er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af gode uploadforbindelser, som er den hastighed, det tager at sende data fra den lokale pc ind i internettet. Vi har fx behov for at kunne sende data i forbindelse med hjemmearbejdspladser, online backup, videoovervågning og videobaseret Telesundhed. I henhold til det sidste eksempel har Netplan estimeret, at det kræver 5 upload for at kunne udføre en videobaseret konsultation med den bedste billede og lydkvalitet. Downloadforbindelsen er derimod afgørende for den hastighed, det tager at overføre data fra Internettet til en den lokale pc. Det kan f.eks. være, når der hentes programmer eller filer fra det åbne net, en cloud-baseret tjeneste eller fra virksomhedens eget net til hjemmearbejdspladsen. I nedenstående oversigt fremgår det, hvorvidt der er tale om symmetri eller asymmetri mellem upload- og downloadhastigheder. Særligt på kobber er der stor asymmetri mellem upload og download, idet der kan være helt op til en faktor 10 til forskel. Fiber Kabel-tv Kapacitet Andre samtidige brugere (uden for virksomheden/husstanden) vil ikke påvirke hastigheden eller stabiliteten. Andre samtidige brugere (uden for virksomheden/husstanden) kan i en vis grad have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever. Båndbredde Hastigheder typisk fra 50 og op til 10 Gbit/s den fulde hastighed er altid til rådighed. Båndbredden tilbydes symmetrisk. Hastigheder typisk fra 10 og op til 500. Asymmetrisk downloadhastigheden er typisk højere end uploadhastigheden. Lejre Kommune Side 5 af 31

6 Fast trådløst Mobilt bredbånd Kobber Kapacitet NB Kabel-tv er alene en teknologi til de private forbrugere og er ikke et erhvervsprodukt. Andre samtidige brugere (der benytter den samme mast som brugeren) vil ikke have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever. Andre samtidige brugere (der benytter den samme mobilmast som brugeren) vil i høj grad have indflydelse på den bredbåndshastighed, som brugeren oplever. Som regel stabile dedikerede forbindelser, men meget afhængig af afstanden til en central og af kvaliteten af kobberkablerne Båndbredde NB I henhold til TDC er der et særkende på visse anlæg i Lejre Kommune fra udgangen af juni 2016, idet der udbydes 1 Gbit/s. Hastigheder typisk fra 10 og op til 1 Gbit/s Båndbredden tilbydes typisk symmetrisk. Op til 30 den oplevede hastighed afhænger af flere ting jf. afsnit 4.3 Op til 150, hvis adressen er indenfor meter fra centralen hastigheden vil aftage ved større afstande fra centralen. xdsl linjer kan opsættes til en garanteret båndbredde. Båndbredden tilbydes typisk asymmetrisk (højere download end upload). En forudsætning for, at der kan skabes gode bredbåndsforbindelser, er, at der foreligger en fintmasket fiberinfrastruktur til den overordnede transport af data. Alle teknologier, uanset om de er faste eller trådløse, skal være forsynet med digitale transportmotorveje som oftest i form af fiberforbindelser. Lejre Kommune Side 6 af 31

7 4. Kortlægning af bredbånd i Lejre Kommune Strukturen af byer, landsbyer, sommerhusområder og land har en stor betydning for behov og udbredelse af bredbånd. I dette kapitel vil behov og bredbåndsdækning blive belyst, sådan at det fremstår klart, hvor de største udækkede behov er at finde. De grundlæggende data tages jf. afsnit 1.2 fra de officielle adressedata 4. Det giver en opdeling af Lejre Kommunes geografi og adresser på byzone, landzone og sommerhusområder. I den nationale kortlægning af bredbånd er bredbåndsdækningen tilsvarende opgjort på adresseniveau. De to datakilder er samkørt i analysen af bredbåndsdækningen. Idet erhverv har en særlig rolle, så er der også hentet data fra cvr-registreret. Disse er tilsvarende geokodet og bragt ind i analysen i afsnit dedikeret en vurdering af erhvervslivets bredbåndsmuligheder og -behov. 4.1 Behovet for bredbånd opdelt på geografi Netplan har som grundlag for analysen arbejdet ud fra den områdeinddeling, som opdeler kommunens adresser i byzone, landzone og sommerhusområder. Lejre Kommunes i alt husstande fordeler sig på adresser med følgende fordeling: Antal husstande Relativ fordeling af antal husstande Byzone % Landzone % Sommerhusområde % I alt % Antal adgangsadresser Relativ fordeling af antal adgangsadresser Byzone % Landzone % Sommerhusområde % I alt % 4 AWS-suiten Lejre Kommune Side 7 af 31

8 Adgangsadresser betegner adgangen til en matrikel. Der kan altså være flere husstande per matrikel (fx i opgange), men der kan også være adgangsadresser uden husstande (fx ubebyggede grunde) jf. afsnit 1.2. Figur 2 Kort over fordeling af by-, land-, og sommerhusområder. Behovet for bredbånd er selvfølgelig højt i byerne. De tæller de største koncentrationer af husstande, i alt 59% af alle husstande ligger i byzone. Byerne tæller dels centerbyerne Kirke Hyllinge, Kirke Hvalsø, Lejre og de større byer Ejby, Kirke Sonnerup, Gevninge, Kirke Såby og Osted. Lejre Kommune har i afsættet for initiativet udtrykt en særlig fokus på landsbyerne. Følgende landsbyer kan særligt fremhæves, idet de er medtaget i områder med byzone: Lyndby, Gershøj, Sæby og Biltris. Sommerhusområder udgør 16% af samtlige husstande i kommunen. Det er i Lejre Kommune primært ejerne af husene, der også bruger dem, hvorved udlejningsmarkedet ikke er stort. Resten af husstandene, svarende til 25%, ligger i landzone spredt over hele kommunen. 4.2 Bredbåndsdækning Bredbåndsdækningen for hver enkelt adresse findes i data fra den centrale database tjekditnet.dk. Af data fremgår det, hvilken teknologi som er brugt i forsyningen af hver enkelt adresse, samt muligheden for hastighed (fx en 10/2 forbindelse, som betyder 10 download ind til husstanden og 2 upload ud fra husstanden). Både teknologi og hastighed er vigtige i vurderingen af status for i dag. Teknologi udtrykker et potentiale, som måske er indløst, mens hastighed udtrykker det aktuelle bredbåndstilbud, som husstandene kan opnå i området. Vi har i denne analyse valgt at illustrere data i følgende fem kategorier: Lejre Kommune Side 8 af 31

9 1. 100/30 : Adresser med adgang til mindst 100/30, herunder adresser som er forsynet med fiber eller kabel-tv. Disse opfylder allerede det nationale mål om mulighed for minimum 100/30 i /5 : Adresser med adgang til hastigheder på mindst 30/5, men under 100/30. De opfylder EU s mål om, at adresser i 2020 skal have adgang til minimum 30 download /2 : Adresser med adgang til hastigheder på mindst 10/2, men under 30/5. Det er adresser, som ikke opfylder EU s eller vores nationale 2020-ambition på bredbåndshastigheder, men som jf. telestatistikken 5 er den standard, som mange køber dag. 4. Under 10/2 : Adresser med adgang til hastigheder under 10/2. Det er adresser, som Energistyrelsen har vurderet til at være tilskudsberettigede i forhold til bredbåndspuljen, altså adresser, man vil tilgodese, får bedre bredbånd. 5. Ingen data : Adresser uden indmeldinger fra operatørerne om fast bredbåndsforbindelse. Det er typisk ubeboede adresser (ubebyggede matrikler, tekniske anlæg eller fraflyttede adresser). Tjekdinet blev lanceret i 2015 og dermed er det kun andet år i træk, der samles data ind fra udbyderne, og det viser sig, at der stadig er nogle usikkerheder forbundet med opgørelsen. Gennem projektperioden har Lejre Kommune afholdt møder med bredbåndsudbydere, der leverer faste trådløse forbindelser, og det har vist sig, at områder, der er dækket med disse, ikke fremgår af Tjekditnet. Lejre Kommune vil derfor arbejde på at synliggøre dækningen fra lokale udbydere af faste trådløse forbindelser via kommunens egen hjemmeside. Fordelingen af adresser ud på ovenstående kategorier er angivet i nedenstående tabel, hvor vi først angiver antal adresser og derefter den relative fordeling: Mindst 100/30 Mindst 30/5 men under 100/30 Mindst 10/2 men under 30/5 Under 10/2 I alt Ingen data Byzone Landzone Sommerhusområde I alt Byzone 56% 23% 6% 14% 100% Landzone 7% 21% 5% 67% 100% Sommerhusområde I alt, relativ fordeling 4% 59% 13% 24% 100% 36% 28% 7% 29% 100% Tabel 1: Hastighedskategorier fordelt på adresser i by-, landzone og sommerhusområder 5 Lejre Kommune Side 9 af 31

10 Og på et kort ser det således ud (Figur 3): Figur 3 Geografisk fordeling af hastighedskategorier Det kan helt forventeligt konstateres, at det er i byzone, vi finder den største koncentration af adresser dækket af de høje hastigheder, mens landzone og sommerhusområder næsten udelukkende har kobber som eneste forsyningsform. Figur 4 og Figur 5 på næste side illustrerer henholdsvis de hurtigste og de langsomste forbindelser. Lejre Kommune Side 10 af 31

11 Figur 4 Fordeling af de hurtigste forbindelser Figur 5 Fordeling af de langsomste forbindelser Det er tydeligvis landzone-områderne, der har de største problemer i at opnå god bredbåndsdækning med 72% af alle adresser med hastigheder under 30/5 (jf. Tabel 1). Det er dog vigtigt at erkende, at der er udfordringer alle steder. Lejre Kommune Side 11 af 31

12 I nedenstående tabel ses en tilsvarende kategorisering for byerne med optælling af antal adresser pr. hastighedskategori: Mindst 100/30 Mindst 30/5 men under 100/30 Mindst 10/2 men under 30/5 Under 10/2 I alt Andel af adresser med bedste bredbåndstilbud under 30/5 Kirke Såby % Lyndby % Kirke Sonnerup % Osted % Lejre % Gevninge % Sæby % Biltris % Gershøj % Kirke Hvalsø % Ejby % Kirke Hyllinge % Tabel 2 Hastighedskategorier opgjort i antal adresser pr. by I tabellen har vi sorteret rækkefølgen, så de mest nødlidende byer (og landsbyer) ligger øverst. Det giver samtidig en klar indikation af, hvor der kunne være den største markedsmæssige interesse for at finde sammen om et initiativ, borgere og erhvervsdrivende sammen med potentialle leverandører. Tilsvarende tabel over sommerhusområderne ser således ud: Lyndby sommerhusområde Ejby sommerhusområde Gevninge sommerhusområde Gershøj sommerhusområde Kyndeløse sommerhusområde Mindst 100/30 Mindst 30/5 men under 100/30 Mindst 10/2 men under 30/5 Under 10/2 I alt Andel af adresser med bedste bredbåndstilbud under 30/ % % % % % Lejre Kommune Side 12 af 31

13 Kirke Sonnerup sommerhusområde Sæby sommerhusområde Mindst 100/30 Mindst 30/5 men under 100/30 Mindst 10/2 men under 30/5 Under 10/2 I alt Andel af adresser med bedste bredbåndstilbud under 30/ % % Tabel 3: Hastighedskategorier opgjort i antal adresser pr. sommerhusområde I landzone, som udgør en fjerdedel af alle adresser, er der i alt adresser med hastigheder under 30/5, jf. Tabel 1. Det er vanskeligt at forsyne landzone-adresser, da de ligger spredt. Figur 6: Landzoneadresser inden for 1 km af byzoner Dog kan vi se, at knap halvdelen (47%) af adresserne i landszone ligger inden for 1 km fra byzone, så de kunne være oplagte i forlængelse af en udbygning, som tager sit udgangspunkt i byerne. Det er adresser, hvor der igen kan være en stor fælles interesse i at opdyrke initiativer, som rammer et relativt stort behov, og samtidig formodentlig kan ligge godt for en udbygningsindsats. Når vi opgør, hvor stor en del af disse, der har hastigheder under 30/5, når vi op på 725 adresser en tredjedel af alle adresser i landzone med de lave hastigheder. De resterende to tredjedele af adresserne i landzone med hastigheder under 30/5 ligger spredt og mere end 1 km væk fra byerne. De kan ligge i mindre landsbyer og derfor også danne grobund for lokalinitiativer. Men teknologien fast trådløs, eller en god mobilbredbåndsdækning vil også være oplagte for at tilgodese behovet for bredbånd på disse adresser En særlig analyse dækkende erhvervsadresser Som beskrevet i kapitel 2 er en god digital infrastruktur en væsentlig forudsætning for erhvervslivet i kommunen. Kortlægningen af bredbånd blev præsenteret på et temamøde for Lejre Erhvervsforum den 14. juni 2016, hvor flere repræsentanter kunne genkende problemstillingen med dårligt bredbånd ud fra en erhvervsmæssig sammenhæng. En stor del af Lejre Kommunes areal omfatter én af Danmarks 4 nationalparker Skjoldungernes land 6. Denne har blandt andet til formål at understøtte udviklingen af lokalsamfundet, herunder erhvervslivet. Nationalparken tiltrækker særligt turismen i Lejre Kommune, som er til generel 6 Lejre Kommune Side 13 af 31

14 gavn for erhvervet. Både campingpladser og udlejningshuse har en bedre tiltrækningsevne af turister, hvis de kan tilbyde gode bredbåndsforbindelser. Et positivt resultat af temamødet var, at Lejre Erhvervsforum påtænker at nedsætte en bredbåndsgruppe, som vil kunne koordinere behov og mulige løsninger i samarbejde med kommunen. Netplan har udarbejdet et særligt bredbåndskort for erhverv i kommunen, som er vist på Figur 7. Kortet viser alle adresser, hvor der er registreret et CVR-nummer. Figur 7 Fordeling af alle bredbåndskategorier for erhverv i Lejre Kommune Figur 8 på næste side viser, hvorledes de langsomste forbindelser til erhverv er fordelt i kommunen. Lejre Kommune Side 14 af 31

15 Figur 8 Fordeling af de langsomste forbindelser til erhverv 4.3 Mobil-bredbånd og mobil-tale dækningsforhold Når man taler om mobildækning, kan man dele forbrugsmønstret- og oplevelsen op i henholdsvis tale og data. Fælles for disse er, at mobildækningen for et geografisk område er væsentlig mere kompleks at kortlægge end faste forbindelser. Det skyldes blandt andet, at mobile forbindelser består af radiosignaler, som er meget mere dynamiske og påvirkelige af omgivelserne, end kabler i jorden er det. En brugeroplevelse vil derfor påvirkes af faktorer som: Landskabets beskaffenhed og udsyn til sendemasten (bakke, dale, bygninger og selv blade på træerne) Samtidig antal brugere inden for et begrænset område Stor forskel på indendørs- og udendørsophold Bevægelse eller stilstand Overgang mellem sendemaster under bevægelse Bygningens materialer, når man befinder sig indendørs Afstanden til sendemasten Typen og modellen af mobiltelefon Vejret (nedbør/ikke nedbør) Enhver måling vil derfor udelukkende være et udtryk for et øjebliksbillede, som kan have ændret sig umiddelbart derefter. Alle udgivelser af kortlægninger af mobilt tale og data vil derfor være vejledende. Uanset om udgiveren er et teleselskab eller en national telemyndighed. Som det eneste land i hele verden, er man i Danmark blevet enige om at lave et samarbejde på tværs af 3 teleselskaber (TDC, Telenor og Telia) og erhvervsstyrelsen med en fælles kortlægning af de mobile teknologier. Det er gjort med henblik på at få en mere præcis angivelse af dækningen, Lejre Kommune Side 15 af 31

16 end det tidligere har været tilfældet, samt at give forbrugerne et bedre sammenligningsgrundlag når der skal vælges teleselskab Teleselskabernes dækningskort Af teleselskabernes egne kort 7 skelnes der mellem tale- og datadækning, samt indendørs- og udendørsdækning (med undtagelse af 3, som kun angiver udendørsdækning). Særligt kortene med indendørsdækning er vejledende og med store usikkerheder, fordi der er forskel på, hvor meget en bygning dæmper et mobilsignal. Nyere bygninger dæmper generelt mere for dækningen end ældre bygninger pga. de moderne materialer, som har til henblik at konstruere energibesparende huse og bygninger. For at have en oplevelse af mobildækningen, der svarer mest muligt til selskabernes dækningskort, kræver det, at man har en mobiltelefon, der understøtter de nyeste teknologier som eksempelvis 4G. Der kan derfor alene være store forskelle i den oplevede dækning, som afhænger af modellen for den enkelte mobiltelefon. Telia og Telenor deler deres mobilnetværk med hinanden, og har derfor samme dækning. Derfor vil Telias dækningskort i de følgende illustrationer også repræsentere Telenors dækning, og den fælles betegnelse for de to netværk er TT-netværket. Det skal bemærkes, at 3 har en aftale om at benytte Telias netværk i det omfang (og hvis det er muligt), at der ikke er tilstrækkelig dækning for 3 s kunder på 3 s eget netværk. Figur 9 TDC - udendørs taledækning Figur 10 TDC - indendørs taledækning Lejre Kommune Side 16 af 31

17 Figur 11 TT - udendørs taledækning Figur 12 TT - indendørs taledækning Figur 13 TDC - udendørs datadækning Figur 14 TDC - indendørs datadækning Lejre Kommune Side 17 af 31

18 Figur 15 TDC - farveskala for datahastigheder Figur 16 TT - farveskala for datahastigheder Figur 17 TT - udendørs datadækning Figur 18 TT - indendørs datadækning Lejre Kommune Side 18 af 31

19 Figur kombineret dækningskort for udendørs tale og data Figur farveskala for hastigheder og tale Kendte forbedringer af mobilnettet Der foregår en løbende udbygning af mobilnettet i Danmark, hvor både eksisterende master med opgraderes og nye master etableres. På hjemmesiden offentliggøres både eksisterende og planlagte master. Det fremgår her, at TDC og Telia planlægger at rejse master ved området omkring Borrevejle Skov, som vist på Figur 21. Det forventes, at særligt den oplevede indendørs dækning, som i dag er en udfordring i dette område, vil blive væsentlig forbedret af de to nye master. Figur 21 To planlagte mobilmaster fra TDC og TELIA Lejre Kommune Side 19 af 31

20 For de resterende, som har problemer med indendørsdækning, har teleselskaberne annonceret, at de vil tilbyde nye teknologiske muligheder, som vil kunne afhjælpe disse. Den ene mulighed er tale over 4G-frekvenserne, som i mange tilfælde dækker bredere end de øvrige frekvenser til tale. Den anden er muligheden for at udnytte et WIFI-netværk til mobiltale. Begge muligheder kræver igen, at man har den nyeste telefon, som understøtter disse teknologier. 4.4 Delkonklusion på kortlægning Kortlægningen af faste bredbåndsforbindelser viser, at der er stor forskel på de hurtigste og langsomste forbindelser i Lejre. De adresser (jf. Tabel 1), som kan få mindst 100/30 er hovedsagligt dem, som har adgang til fiber eller kabel-tv. Undersøgelsen viser, at en stor del af opgraderede kobberforbindelser kan findes i kategorien 30/5. Dermed skal indsatsen med at forbedre bredbåndsforbindelser målrettes områder blandt de ca adresser 8, som i dag kun har adgang til kobberforbindelser i kategorierne 10/2, 5/1 eller under 5/1. Disse er blevet identificeret i områder fordelt på byer, landsbyer og landzoner. Der er ligeledes identificeret et antal i forholdsvis tæt relation til byerne. I forhold til mobildækningen i Lejre Kommune er der overordnet god udendørsdækning for både tale og data på alle 4 netværk i Lejre Kommune. Selskabernes egne dækningskort viser dog, at der kan være områder, hvor oplevelsen af mobildækningen især kan være påvirket af ophold indendørs. 8 Med forbehold for at nogle af disse kan være dækket af faste trådløse forbindelser. Lejre Kommune Side 20 af 31

21 5. Strategiske valgmuligheder 5.1 Indledning Der er i Lejre Kommune fokus på at identificere tiltag, som her og nu kan løse dækningsproblemer, og som tilgodeser så mange borgere som muligt i forhold til bedre dækning. Samtidig ønskes løsninger, der skaber størst effekt for borgere og virksomheder i form af langtidsholdbare løsninger. To ønsker som ikke nødvendigvis kan opfyldes på samme tid. Det er eksempelvis dyrere og tager længere at nedgrave fiberkabler til borgere og virksomheder sammenlignet med at opgradere eksisterende løsninger eller etablere faste trådløse forbindelser. Til gengæld betragtes fiberen som det mest fremtidssikrede medie til at transportere data og kan derfor opfylde alle langsigtede behov. Der har i perioden fra 11. april til 13. juni 2016 været afholdt en række workshops i Lejre Kommune med henblik på at afsøge de konkrete handlemuligheder. Ligeledes har der været afholdt et temamøde den 19 maj for kommunalbestyrelsen i Lejre, hvor kortlægningen af bredbånd blev præsenteret. Der er under forløbet i foråret 2016 blevet undersøgt en række forskellige valgmuligheder for at opnå bedre bredbåndsdækning alle med henblik på at opnå den størst mulige effekt indenfor rammerne af de afsatte 6,5 mio. kr. De strategiske valgmuligheder er skitseret nedenfor, hvor der skelnes mellem: udbygningsfremmende tiltag og udbud af egen infrastruktur inkl. efterspørgsel af erhvervsfremme 1. Hvert initiativ vil blive gennemgået, hvorefter Netplan afslutningsvis kommer med vores anbefaling til Lejre Kommune inden forslag til handlingsplan præsenteres i kapitel Udbygningsfremmende tiltag Kendetegnende for de udbygningsfremmende tiltag er, at kommunen aktivt gør det attraktivt for leverandørerne at investere i udbygningen af den fysiske infrastruktur. Der betyder, at Lejre Kommune skaber gunstige vilkår og rammer for leverandørerne, men det er fortsat alene leverandørerne der ud fra et forretningsmæssigt perspektiv former udviklingen af den fysiske infrastruktur. Denne model giver en indirekte tilgang, idet kommunen ikke umiddelbart har kontrol over, i hvilke områder bredbåndsdækningen forbedres. Nedenstående initiativer spænder over tiltag, som kan føre til en direkte udbygning af det eksisterende net, til tiltag hvor kommunen kan være katalysator og dermed indirekte påvirke af udbygningen. På de tidligere omtalte workshops er følgende handlemuligheder for bedre bredbånd drøftet: Placer ansvar for koordinering af bredbåndsaktiviteter hos en dedikeret ressource Udnyt synergipotentiale hvor kommunen igangsætter gravearbejde, f.eks. ved o udskiftning af ny gadebelysning Lejre Kommune Side 21 af 31

22 o renovering af kloakering Understøt ansøgninger til bredbåndspulje og Bolig Job ordning Udnyttelse af erhvervsfremmeloven til etablering af passiv infrastruktur Synlighed af tiltag i kommunen Helt centralt for succesraten for satsning på udelukkende udbygningsfremmende tiltag, og dermed ikke udbud, er førstnævnte initiativ, hvor Lejre Kommune placerer ansvar for koordinering af bredbåndsaktiviteter hos en dedikeret ressource. Aktiviteterne består af mange forskellige initiativer og succesraten kræver en god kontakt til borgere, foreninger, erhvervsorganisationer, virksomheder, operatører og andre interessenter. Hvert af de undersøgte tiltag beskrives i de efterfølgende afsnit sammen med en vurdering af pris og effekt for at udføre tiltaget. I forhold til de udbygningsfremmene tiltag henvises der generelt til de fælles retningslinjer for maste og gravepolitik, der er udarbejdet i regi af Region Sjælland Synergi med udskiftning af gadebelysning Der kan være økonomiske fordele ved at koordinere forskellige typer anlægsarbejder med nedgravning af rør til fibre. Hvis en kommune eksempelvis selv skal grave fortovsstrækninger i forbindelse med renovering eller ny nedlægning af anden infrastruktur, er det oplagt at undersøge muligheden og behovet for at medtage rør og fibre til bredbåndsforbindelser, som kan udnyttes af flere leverandører på markedet. Idéen er, at kommunen påtager sig dele af den investering, der skal til for at få fiberen ud i et givent område, og dermed skaber incitament for, at det frie marked kan investere lokalt uden at skulle påtage sig hele investeringen for forsyningsvejen. Lejre Kommune overtager per 1. oktober 2016 alle belysningsanlæg inden for kommunegrænsen. Det har medført en beslutning om at modernisere og udskifte store dele af det nuværende anlæg som led i en energirenovering. Konkret er der lavet et udbud, hvor der ønskes energirenovering på ca armaturer, samt et begrænset antal træmaster og gittermaster. Ved tilsvarende projekter i andre kommuner har en sådan renovering medført en udskiftning af de kabler, der forsyner belysningsanlægget med strøm. Udskiftningen af kablerne har dermed nødvendiggjort betydelige mængder gravearbejde, hvor der sammen med de ny el-kabler med fordel også kunne lægges rør til bredbånd. Vurdering af pris og effekt: I samarbejde med Center for veje og trafik har det desværre vist sig ikke at være muligt at skabe en synergi mellem belysningsrenovationen og bedre bredbåndsforbindelser, idet der ikke skal graves i forbindelse med projektet. Det skyldes, at kablerne, der forsyner belysningsanlægget, blev udskiftet for ca. 10 år siden og dermed stadig er funktionsdygtige Synergi med renovering af kloakering Som led i den nye spildevandsplan for er der en række ejendomme i Lejre Kommune, som enten skal undersøges eller allerede har fået et påbud om blive tilsluttet nye kloakstik med henblik på at aflede regn- og spildevand separat med kloakering. 9 Lejre Kommune Side 22 af 31

23 Lejre Kommune Side 23 af 31

24 Der er planlagt to typer anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsplanen, som kan være relevante i forhold til at kunne skabe synergi med bredbåndsforbindelser: 1. Tiltag på offentlig grund 2. Tiltag på privat grund Tiltag på offentlig grund kan eksempelvis være nedgravning af nye spildevandsledninger over længere strækninger og er derfor særlig interessante i forhold til at udbrede digitale motorveje mellem byer og landsbyer. Tiltag på privat grund inkluderer udelukkende gravning mellem skel og bygning på grunden og giver kun mulighed for at lægge et tomrør, hvor der senere kan blæses et bredbåndskabel igennem. Denne mulighed afhænger af, at en leverandør på et senere tidspunkt graver bredbåndskabler hen til det sted i skellet, hvor der er lagt et tomrør ind til bygningen. Vurdering af pris og effekt: For at vurdere den mulige synergieffekt mellem kloakeringsprojektet og bedre bredbåndsforbindelser har det været nødvendigt at se på omfanget og den geografiske spredning af de planlagte tiltag for kloakering. På Lejre Kommunens hjemmeside 10 henvises der til den kortlægning, der beskriver projektet. Et udsnit af kortet er vist på Figur 22 og illustrerer den ca. 6 km lange planlagte strækning til en ny afskærende ledning samt de 176 adresser, som er underlagt påbud om forbedring, eller som skal undersøges. Der var ved udgangen af juni adresser, der er underlagt påbud om forbedring. Strækningen på ca. 6 km med ny planlagt afskæringsledning har potentiale for at forbinde byerne Osted, Rorup og Gøderup. Det vil afhænge af, om strækningen kan indgå i en udbyders eksisterende netværk, og at samme udbyder har interesse i at forbinde de tre byer. Effekten vil være begrænset til disse byer. Prisen for at lægge et rør til bredbåndskabler på omtalte strækning sammen med afskæringsledningen vil udgøre maksimalt kr. (20 kr./m) Effekten af at nedlægge et rør på de adresser, der er underlagt et påbud om forbedring af kloakering, vurderes stærkt begrænset, idet der hersker stor usikkerhed om, hvorvidt rørene vil blive taget i brug af en udbyder i kommunen. Prisen for tiltaget er det dog meget lille. Prisen estimeres til 5 kr. per meter mellem skel og bygning på husejers egen grund og vil typisk blive betalt af grundejeren selv, såfremt denne ønsker det Lejre Kommune Side 24 af 31

25 Figur 22 Berørt strækning og adresser i spildevandsplanen Understøt ansøgninger til bredbåndspulje og bolig/job ordning Lejre Kommune kan med fordel fortsat motivere og engagere ildsjæle hos borgere, foreninger mv. og i det lokale erhvervsliv til at gå sammen om at søge løsninger og ekstern finansiering Den nuværende regering har i alt afsat 200 mio. kr. til at yde støtte til etablering af nye bredbåndsforbindelser til de dårligst stillede husstande i Danmark. I 2016 er der afsat 80. mio. kr. og i perioden er de resterende afsat med 40 mio. kr. per år. Energistyrelsen, som forvalter midlerne, åbnede for ansøgning i slutningen af juni måned. Ansøgningsfrist i 2016 er den 10. oktober. De tilskudsberettigede adresser er dem, som i dag ikke kan få adgang til minimum 10/2 Mb/s. Energistyrelsen har haft en adresseliste i høring blandt teleselskaberne for at sikre, at der ikke bliver ydet støtte til områder, hvor der er eksisterende planer om udbygning. Af de ca tilskudsberettigede adresser i hele Danmark, ligger der berettigede adresser i Lejre Kommune. Adresserne kan findes på et kort, som energistyrelsen har offentliggjort i forbindelse med puljen 11. Energistyrelsens endelige antal adresser ændrer sig kontinuerligt, og der forligger friske tal efter sommerferien Det er hensigten, at tilskud fra puljen skal være drevet af en reel efterspørgsel. Derfor er det et krav, at man skal være flere husstande i et sammenhængende område om at lave et projekt og søge penge. Dernæst er det også et krav, at hver husstand er villig til at finansiere kr. i egenbetaling. Det er muligt for en kommune at medfinansiere et projekt således, at de samlede etableringsomkostninger reduceres. Herved gives der større sandsynlighed for, at Energistyrelsen tildeler et projekt støttemidler. Selv om kommunen beslutter at støtte et projekt, skal der stadig være en egenbetaling på kr. fra de søgende husstande Lejre Kommune Side 25 af 31

26 For at synliggøre projektet og for at få annonceret så mange bredbåndsprojekter som muligt i regionen har Region Sjælland afsat midler til at hjælpe de borgere og virksomheder, der ønsker at gå sammen og søge. Det vil blandt andet ske via markedsføring og konkrete henvendelser til borger- og grundejerforeninger etc. Initiativet har det sigte, at så stor en del af bredbåndspuljen som muligt kommer til at gavne bredbåndsdækningen i regionen, og dermed også i Lejre Kommune. Det anbefales, at Lejre Kommune stiller viden om foreninger og andre interessenter til rådighed for regionen, når denne henvender sig for at få disse oplysninger. Kommunen kan ydermere med fordel afsætte en del af de afsatte midler til at synliggøre projektet overfor borgere og erhvervsliv ved forskellige kampagner. En anden offentlig finansieringsmulighed er Bolig Job ordningen. Her er det muligt for en husstand at fratrække op til kr. om året til håndværkerfradrag, som også omfatter prisen på det arbejde, der er forbundet med at installere en ny bredbåndsforbindelse. Det gælder både ved gravning af nye kabler på egen grund, og prisen på arbejde for at sætte trådløst udstyr på hus eller grund. Herudover er der endeligt mulighed for yderligere facilitering for at afdække borgenes efterspørgsel. Idet der er fremsat forslag om, at Lejre Kommune på samme vilkår giver alle udbydere mulighed for at kontakte borgere med henblik på at give dem et uforpligtigende tilbud. Endelig kan Lejre Kommune arrangere en bredbåndsmesse, hvor både erhvervsliv, borgere og udbydere inviteres til at møde hinanden. Vurdering af pris og effekt: Kommunen skal beslutte, om den skal medfinansiere de projekter, der opstår i Lejre. Såfremt det ikke er tilfældet, er omkostningen for kommunen meget lille, idet Region Sjælland yder støtte til at hjælpe borgere med at søge. Der kan evt. afsættes midler til kampagner rettet mod at synliggøre bredbåndspuljen. Effekten af bredbåndspuljen vurderes at være begrænset og vil afhænge af, hvor mange af de ca tilskudsberettigede i kommunen der vælger at søge. Kommunen skal ikke bruge mange ressourcer i forbindelse med Bolig Job ordningen, men kan synliggøre muligheden samme med andre tiltag. Effekten vil igen afhænge af antallet af borgere, som ønsker at benytte muligheden samtidig med, at en udbyder tilbyder installation af ny bredbåndsforbindelse i pågældende område Udnyttelse af erhvervsfremmeloven I 2014 lancerede den daværende regering en digital vækstplan, som blandt andet skulle give kommunerne muligheder for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen med en række tiltag. Et af disse tiltag var, at en kommune nu selv må grave rør og fiberkabler i jorden eller rejse en mast til mobildækning, såfremt dette sker med et erhvervsfremmende sigte. Konkret betyder det, at Lejre Kommune kan bruge de afsatte midler til at nedgrave rør og fibre i kommunen, hvis der sker i erhvervsfremmeøjemed. Definitionen på erhvervsfremme er, at der eksisterer aktive virksomheder i de områder, der graves. Det eneste krav er, at den af kommunen nedlagte infrastruktur stilles til rådighed for alle udbydere på markedet. Konkret udvælger kommunen selv disse gravestrækninger og køber selv de passive materialer i form af rør og forgreningspunkter (et forgreningspunkt kan være en brønd, hvorfra en fiber kan føres ind til en erhvervsvirksomhed). Lejre Kommune Side 26 af 31

27 Vurdering af pris og effekt: Gennemsnitsprisen for at grave og ligge tomrør ligger på ca. 200 kr. per meter. Der vil altså kunne graves ca. 20 km. for det afsatte budget. Der skal dermed prioriteres i de områder, hvor der skal løses, og effekten vil være meget afgørende for, hvilke områder der kan graves i. Gennemsnitsprisen for at rejse en mast er 1. mio. kr., og effekten er igen afhængig af, hvor den opsættes, og hvilke behov den er tiltænkt at dække Synliggør muligheder, tiltag og samlet efterspørgsel Erfaringer fra regionale bredbåndsprojekter har vist, at både borgere, erhvervsliv samt udbydere kan have glæde af, at en kommune synliggør de tiltag og muligheder, der løbende opstår for at forbedre bredbåndsforbindelser i et område. Det kan eksempelvis være gennem en indgang på kommunens egen hjemmeside, hvor statens bredbåndspulje og Bolig Job ordning er oplyst sammen med lokale udbyderes dækningsforhold. Derudover kan den dedikerede medarbejder jf. afsnit 5.2 koordinere den samlede efterspørgsel i kommunen til gavn for de udbydere, der kan levere i de forskellige områder. Vurdering af pris og effekt: En udarbejdelse af en kommunal bredbåndsportal koster både i etablering og løbende drift. Det forventes at kunne etableres indenfor en ramme på kr. Effekten kan vise sig at være særlig god i forhold til oplysning af bredbåndspuljen. 5.3 Udbud af egen infrastruktur inkl. efterspørgsel af erhvervsfremme Den næste strategiske valgmulighed for Lejre Kommune er at gennemføre et udbud med udgangspunkt i kommunens egen infrastruktur og dermed eget behov. I udbuddet integreres erhvervsfremmende tiltag jf. Erhvervsfremmeloven. Det giver en meget kontrolleret tilgang i modsætning til ovenstående initiativer med udbygningsfremmende tiltag, idet kommunen via et udbud kontrollerer, hvilke områder bredbåndsdækningen bliver udbedret. Nærmest alle Lejre Kommunes institutioner er i dag forbundet via kommunens administrative netværk, der sikrer telefoni og datakommunikation mellem institutioner og med omverdenen i øvrigt. Det er de færreste kommuner, der selv ejer og driver netværket. Langt de fleste har en tidsbegrænset driftsaftale med en eller flere leverandører om at levere de nødvendige forbindelser. Der findes i dag overordnede rammeaftaler, som kommunerne kan købe it ind på. I forhold til kommunale telefoni- og bredbåndsløsninger har både SKI og Moderniseringsstyrelsen lavet nationale aftaler, som kommuner og stat kan bruge. Endelig kan en kommune også vælge at lave en, af de beskrevne indkøbsmuligheder, uafhængig aftale med et teleselskab. I den tidligere omtalte digitale vækstpakke, som den daværende regering lancerede i 2014, blev der for første gang lagt op til, at kommuner i Danmark kan anvende indkøb af bredbånd til institutioner og medarbejdere gennem udbud, som instrument til at udbrede bredbåndsdækning til erhvervsmæssige formål under henvisning til lov om erhvervsfremme og regional udvikling. I henhold til Erhvervs- og Vækstministeriet må borgerne i kommunen ligeledes få gavn af det bredbånd, som etableres til erhvervsudviklingsformål. Lejre Kommune Side 27 af 31

28 Denne mulighed er imidlertid ikke en del af de eksisterende stats- og kommunale rammeaftaler. At stille dækningskrav i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god og dermed tilgodese erhvervsliv og borgere, kræver derfor, at kommunen gennemfører sit eget skræddersyede udbud. Lejre Kommune kan ved udbud af kommunens behov for at sammenbinde administration, skoler og institutioner (WAN) med andre ord udnytte muligheden for at styrke bredbåndsinfrastrukturen i hele kommunen, jf. lov om erhvervsfremme. Et sådan udbud vil således omfatte to dele, hvor udgangspunktet er kommunens eget WAN, som suppleres med en etablering af infrastruktur i områder af kommunen, som i dag har en dårlig bredbåndsdækning. Det er én proces, idet det kun er ved udbud af egen infrastruktur, at kommunen har mulighed for at medtage den supplerende del, jf. erhvervsfremmeloven. De to dele kører parallelt tidsmæssigt, men rent indholdsmæssigt vil der være en opdeling. Ifølge erhvervsfremmeloven må et udbud ikke være konkurrenceforvridende, og derfor skal alle udbydere af infrastruktur i kommunen spørges i en offentlig høring. Ved denne øvelse afdækkes endeligt, hvilke områder af kommunen, der er nødlidende mht. bredbåndsinfrastruktur og kommunen kan i udbuddet stille krav om dækning af disse områder. Netplan har erfaring med at gennemføre denne type af udbud fra tre kommuner: Ringkøbing- Skjern, Randers og Læsø, hvor det har vist sig, at den gennemførte høring og involvering af leverandører og markedet bidrager til at etablere et optimalt udbudsmateriale. Det vil også være vigtigt at inddrage andre aktører, som kan bidrage til et positivt udbytte. Specielt skal Erhvervsstyrelsen nævnes, idet Erhvervsstyrelsen spiller en vigtig rolle i udbredelsen af højhastighedsbredbånd. Ydermere anbefaler vi, at der gives tid til den politiske proces i kommunen, som er meget vigtig for et godt udbytte. Lejre Kommune kan via udbuddet øremærke et direkte tilskud til den leverandør, der vinder udbuddet. Leverandøren skal til gengæld udbygge bredbåndsinfrastrukturen i de områder, kommunen definerer og tilbyde erhverv og borgere i områderne højhastighedsbredbånd på markedsvilkår. Som beskrevet tidligere er kortlægning af den eksisterende bredbåndsinfrastruktur et helt central grundlag for udbuddet, idet det jf. loven er en forudsætning, at kommunen klart definerer, hvilke geografiske områder der skal dækkes, samt at disse områder ikke i forvejen er dækket med højhastighedsbredbånd. Leverandøren, der modtager tilskud til udbygning af bredbåndsinfrastruktur, pålægges nogle særlige krav, idet leverandøren skal give adgang til, at andre leverandører kan få adgang til nettet, så det også bliver muligt for dem at levere tjenester til slutkunder i Lejre Kommune. Vurdering af pris og effekt: Effekten af udbygningen af bredbåndsinfrastruktur som følge af et udbud er stor. Kommunen sikrer, at udbygningen sker i områder, hvor markedskræfterne ikke af sig selv udbygger dækningen og kan med specifikke krav sikre de vilkår, hvorved erhvervsliv og borgere får tilbudt højhastighedsbredbånd. Samtidig kan Lejre Kommune forvente at få en driftsbesparelse på drift af kommunens eget WAN, da priserne på dette område fortsat falder. Lejre Kommune Side 28 af 31

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Version: 5 Versionsdato: 20/8 2015 Forfatter: Michael Jensen Indholdsfortegnelse 1. Status for bredbånds- og mobildækningen i Halsnæs... 4 1.1

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017 Bredbånd Skive Kommune Den 28. juni 2017 Vi ved ikke hvad vi bruger nettet til om 5-10 år Dagsorden Bredbåndsdækningen i Skive Kommune 15 min Bredbånd via kabelnettet, mobilnettet og gennem luften! Fordele

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune 10. november 2015 Halsnæs Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. digital infrastruktur

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN:

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Kontor/afdeling Center for Tele Dato 22. marts 2017 J nr. 2017-916 /rro Energistyrelsen

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune primo august 2017

Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune primo august 2017 Notat Dato: 07.08.2017 Reference: Maiken Bjerre Sørensen Henrik Friis Tlf.: 29 39 68 27 E-mail: mbs@norddjurs.dk Journalnr.: 17/32 Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune

Læs mere

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1 Anden Høring Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015 Side 1 Denne høringsskrivelse sendes i høring blandt de 4 teleoperatører og offentliggøres samtidigt på slagelse.dk.

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 28-08-2017 17:30 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 28-08-2017 17:30 1 (Åben) Visionskommune aftalegrundlag

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere