Grønt regnskab AGA A/S Grønt regnskab 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab AGA A/S Grønt regnskab 2012."

Transkript

1 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212.

2 2 Indhold Indhold. Forord 2 2 Ledelsens redegørelse Præsentation af AGA A/S Vision, politik og ledelsessystemer Miljømål og resultater Miljøkrav til leverandører Medarbejderinddragelse Arbejdsmiljø Risikoforhold Ledelsens underskrift 8 3 AGA A/S, København Nøgleinformationer Produktion og miljøgodkendelse Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Årets miljødata Ressourceforbrug Miljøpåvirkninger 14 4 AGA A/S, Taulov Nøgleinformationer Produktion og miljøgodkendelse Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Årets miljødata Ressourceforbrug Miljøpåvirkninger 2 5 Anvendte opgørelsesmetoder 23 6 Udtalelser fra Miljømyndigheder Center for Miljø, Københavns Kommune Staten, Miljøcenter Odense Bilag: Vurdering og prioritering af miljøindsats for AGA Taulov 25

3 Grønt regnskab AGA A/S Forord. Dette er AGA A/S grønne regnskab for 212. Det grønne regnskab er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 21 af 3 marts 21 om grønne regnskaber og med det formål at informere kunder og myndigheder om AGA A/S miljømæssige forhold. AGA har to produktionsenheder i Danmark, beliggende i henholdsvis København og Taulov. Begge produktionsenheder er miljøgodkendt og har været omfattet af krav om udarbejdelse af grønne regnskaber siden Dette er således det 16. grønne regnskab for hver af de to produktionsenheder. Dette grønne regnskab dækker begge produktionsenheder og omhandler en nærmere beskrivelse af følgende forhold: Ledelsens redegørelse (afsnit 2) er fælles for begge produktionsenheder og beskriver fælles miljøforhold som AGA s miljøpolitik, mål, miljøindsats, miljøkrav til leverandører samt medarbejderinddragelse og arbejdsmiljøforhold Fabriksspecifikke oplysninger og data for hver af de to produktionsenheder (afsnit 3 og 4) omhandler nøgleinformationer, miljøgodkendelser, egenkontrol, vilkårsoverholdelse, naboklager samt årets miljødata og opgørelsesmetoder for data (afsnit 5). Det grønne regnskab har været forelagt for de pågældende miljøtilsynsmyndigheder - Center for Miljø i Københavns Kommune og Staten (Miljøcenter Odense) - til udtalelse. Det grønne regnskab inkl. myndighedsudtalelser (afsnit 6) er sendt til offentliggørelse hos Miljøstyrelsen.

4 4 Ledelsens redegørelse 2. Ledelsens redegørelse. 2.1 Præsentation af AGA A/S AGA A/S er en af Danmarks største producenter af industrielle og medicinske gasser og har ca. 17 ansatte. AGA A/S er et selskab i Linde Group, som med omkring 5. medarbejdere i 7 lande er verdens største leverandør af industrielle og medicinske gasser. AGA A/S er opdelt i to forretningsenheder; Industrielle gasser og Linde Healthcare. AGA A/S har hovedkontor i København, Vermlandsgade 55. Produktionen foregår på selskabets to produktionsenheder i København og Taulov. I København produceres der luftgasser (oxygen, nitrogen og argon) og lattergas. I Taulov produceres der tøris og nitrogenmonoxid. 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer AGA ønsker at fremstå som et ansvarsbevidst selskab, både over for miljøet, medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnerne. Det er Linde/AGA s vision at være: den førende globale gas- og ingeniørvirksomhed, beundret for vores medarbejdere, som skaber innovative løsninger der gør en forskel i verden Selskabets overordnede holdninger til miljø, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er udtrykt i vores værdigrundlag og i vores integrerede politik for Sikkerhed, Sundhed, Miljø og Kvalitet: Begge produktionsenheder er miljøgodkendt og omfattet af Miljøministeriets risiko-bekendtgørelse nr af 14 december 26. Miljøgodkendelserne indebærer, at fremstillingen foregår under godkendte rammer uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening, men forpligter også virksomheden til at overholde de krav og vilkår, som er indeholdt i miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelserne er nærmere omtalt i afsnit 3 og 4. Politik for sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet

5 Ledelsens redegørelse 5 Vi har endvidere med udgangspunkt i denne politik og vision etableret et integreret ledelsessystem, der er opbygget efter standarderne ISO 91 (kvalitet), ISO 141 (miljø) og OHSAS 181 (arbejdsmiljø). Ledelsessystemet dækker alle operationelle processer og skal sikre, at AGA vedbliver med at: have et kvalitetsniveau, der lever op til kundernes ønsker og krav opfylder myndighedernes krav inden for sikkerhed og miljø beskytter medarbejdernes sundhed og velfærd formindsker energiforbruget pr. produceret enhed til fordel for miljøet Den væsentligste miljøpåvirkning i AGA er vores forbrug af energi til produktion af gasser, da dette er en energitung proces. Derfor har AGA også indført energiledelse, som en del af vores ledelsessystem, som skal sikre at energiforbruget pr. produceret enhed fortsat reduceres til gavn for miljøet. Energiledelsessystemet er certificeret efter standarden ISO 51. Produktionsenheden i København er medlem af KLIMA+, som er en del af Grønne Erhverv i Københavns Kommune, og har til formål at styrke virksomheders indsats på klimaområdet. Produktionsenheden i Taulov er medlem af Green Network og har fået diplom og miljøflag for opfyldelsen af kravene til netværket. Erfaringerne fra disse miljønetværk udnyttes i det forebyggende miljøarbejde på begge produktionsenheder. Miljødiplom fra Green Network Arbejdsmiljødiplom fra Green Network Kvalitetscertifikat (ISO 91) Arbejdsmiljøcertifikat (OHSAS 181) Energicertifikat (ISO 51)

6 6 Ledelsens redegørelse 2.3 Miljømål og resultater Vores miljømål for 212 og 213 samt resultater for 212 er vist i nedenstående oversigt: Miljømål Resultat 212 Energi: At reducere Luftgasfabrikkens effektfaktor (elforbrug pr. produceret enhed) til < indeks 91,3 (år 1999 = indeks 1). Emission: At reducere luftemission (pr. km) ved transport af gasser med minimum 2%. Energi: At reducere AGA s varmeforbrug med 2% (korrigeret for graddage). Miljø: At erstatte forbruget af rent drikkevand til vores køletårne, med grundvand fra egen boring. Målet blev indfriet. Effektfaktor blev i år 212 = indeks 89,6. Dette er en reducering af effektfaktoren på over 1,5% sammenlignet med 211 og er den laveste effektfaktor hidtil på AGA. Målet blev indfriet. Den samlede luftemission (NOx m.v.) pr. km fra transporten (distribution) blev reduceret med over 4%. Årsagen skyldes bl.a. at andelen af lastbiler med Euroclass 5 eller bedre steg fra 33% i 211 til 46% i 212. Målet blev ikke indfriet. AGA s samlede varmeforbrug blev i 212 øget med 4% sammenlignet med 211 (korrigeret for graddage). Årsagen er en stigning i brugen af varmt vand (til vask af tøriscontainer i Taulov), samt mindre udvidelse af bygningsareal. Målet blev delvist indfriet. Egen boring er etableret. Der blev anvendt 7412 m 3 grundvand fra egen boring. Dette udgør 1 / 4 af vores vandbehov til køling. Der satses på yderligere anvendelse af grundvand i 213, som erstatning for rent drikkevand. 213 Miljø: At reducere den årlige CO 2 udledning fra produktion/fyldning i Taulov med 5% i perioden sammenlignet med 212. Energi: At reducere energiforbruget til opvarmning i Taulov med 15% i perioden sammenlignet med året 212 (korrigeret for graddage) Emmision: At reducere den årlige luftemission (Nox+CO+Part+HC) ved tung transport med minimum 2%. Miljø: At reducere forbruget af rent drikkevand til vores køletårne, ved at bruge 5% mere grundvand fra egen boring. Alle målene er gældende for både Taulov og København med mindre andet er specificeret.

7 Ledelsens redegørelse Miljøkrav til leverandører En kæde er aldrig stærkere end det svageste led og derfor udvælger AGA leverandører ved anvendelse af kriterier, som også omfatter deres sikkerhed, miljø- og kvalitetspræstationer. Leverandørens drift skal være på linje med AGA s politik for sikkerhed, miljø og kvalitet. Inden der indgås kontrakt med en leverandør, foretager AGA en kategorisering af leverandørens betydning m.h.t. kvalitets-, sikkerheds- og miljøforhold. Leverandører med stor betydning bliver systematisk evalueret og kategoriseret. Leverandører, hvis kvalitet, sikkerhed og miljø er evalueret utilfredsstillende, benyttes som udgangspunkt ikke. 2.5 Medarbejderinddragelse AGA ønsker at medarbejderne er bevidste om selskabets sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøforhold. Medarbejderne indgår som en naturlig del af det daglige miljø- og arbejdsmiljøarbejde, da vi tror på, at det er medarbejderne, der er eksperter på netop deres område. Medarbejderne indgår først og fremmest i vores Arbejdsmiljøorganisation, der består af et centralt arbejdsmiljøudvalg og 7 arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsmiljøgrupperne foretager hvert kvartal en sikkerhedsrundgang, hvor forhold omkring både miljø, sikkerhed og sundhed gennemgås ud fra udarbejdede tjeklister. Der er for samtlige arbejdsområder udarbejdet årlige mål og handlingsplaner, som løbende følges op i arbejdsmiljøudvalget for at sikre, at handlingsplanerne bliver udført og implementeret. Desuden bistår medarbejdere i indsamling og beregning af data, som indgår i dette regnskab. Arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalg inddrages også i udarbejdelsen af de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV er), som gennemføres i åben og tillidsfyldt dialog mellem ledelse og medarbejdere. 2.6 Arbejdsmiljø Som den første industrigasvirksomhed i Danmark blev AGA i 26 arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale standard DS/OHSAS 181. Det er certifikatet, der beviser, at AGA målrettet arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi ønsker, at alle aktiviteter udføres uden ulykker og andre risici for sundhed og tab. Medarbejderne er grundigt instrueret i arbejdsfunktionerne, så risikoen for uheld og ulykker minimeres. År 212 blev et godt år i AGA rent sikkerhedsmæssigt. Der var ingen ulykker med fravær. Ved udgangen af 212 er det 27 måneder siden den sidste ulykke. Det er et flot resultat, og der er ikke langt til AGAs hidtidige rekord på 3 ½ år uden ulykker, som blev opnået i perioden 27 til 21. AGA s ulykkesfrekvens for 212 blev et rent nul. Dette er også AGAs mål for 213. Som det ses i grafen, har 4 ud af de sidste 5 år været uden ulykker med fravær. Hvis det også skal lykkes med nul ulykker i fremtiden, skal vi fortsætte den langsigtede indsats med rapportering og behandling af tæt på ulykker (near miss) og uhensigtsmæssige forhold. Det er forudsætningen for, at vi kan forebygge mod de egentlige ulykker med fravær. AGAs ulykkesfrekvens og antal ulykker med fravær Antal ulykker med fravær AGAs ulykkesfrekvens Forebyggelse: antal af rapporterede uhensigtsmæssige forhold og tæt på-ulykker (near miss) Med denne arbejdsmiljøcertificering kan AGA markedsføre sig med en glad krone Smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside

8 8 Ledelsens redegørelse Grafen på forrige side viser de positive bestræbelser med at få medarbejdere til at registrere og behandle disse hændelser. Det er et flot bevis på, at vi har god styring af vores arbejdsmiljø, og at vi løbende ønsker at forbedre det. Sundhedsfremme er et initiativ, som AGA tog fat på allerede i 23, og er en vigtig del af vores arbejdsmiljø. De synlige tiltag er gratis frugtordning, sundhedsforsikring, tilbud om rygestopkursus, rygekabine, salatbar i kantine, og mulighed for massage i arbejdstiden. I 212 var fokus rettet mod et større arbejdsmiljøprojekt, der blev gennemført for alle medarbejdere. Hver medarbejder deltog i 3 work shops over 3 dage med følgende emner: sundhed, kost, motion, helbredstjek, psykisk arbejdsmiljø, stresshåndtering samt indbygget APV runde. Vores sygefravær er en vigtig indikator på AGA s arbejdsmiljø. Vores sygefravær har de mange år været stabilt omkring et niveau på 2,3%. Sygefraværet i 212 blev dog en smule højere med 2,7%. Dette skyldes Sygefravær AGA % 3, 2, 2,31 2,3 2,43 1,81 2,7 hovedsageligt en større andel af langtidssyge, som ikke er relateret til arbejdsmiljøet (stress m.v.). 2,7% sygefravær er dog stadig et flot resultat sammenlignet med DI og den øvrige branche. En anden indikator er AGA s personaleomsætning, der angiver hvor stor procentdel af arbejdskraften, der stopper sit arbejde hos AGA. Tallet var i 212 på 8% hvilket er en del mindre end forrige år. Almindelig pensionering er inkluderet i AGAs personaleomsætning, og netop dette er en del af forklaringen til det forholdsvis høje tal for 211 & 212. AGA er endvidere tilknyttet ALECTIA, som vores arbejdsmiljørådgiver, og benytter sig af deres erfaringer til løsning og forbedring af de arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden. 2.7 Risikoforhold Begge produktionsenheder i AGA er omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. Fabrikkerne i Taulov og København er begge tidligere evalueret og godkendt af myndighederne i henhold til denne bekendtgørelse. I AGA s sikkerhedsplan er risikoforholdende kortlagt, og der er etableret et meget omfattende sikkerheds- og overvågningssystem, som sikrer, at anlægget til enhver tid lever op til de stillede sikkerhedskrav. Sikkerhedsplan m.v. gennemgås jævnligt i samarbejde med miljømyndigheder, arbejdstilsynet og brandmyndigheder. 1, 2.8 Ledelsens underskrift Personaleomsætning - % Miljøregnskabet dækker regnskabsperioden fra 1. januar til 31. december 211 og omfatter efter vor opfattelse alle væsentlige ressource- og miljøforhold som selskabets aktiviteter giver anledning til. Der er ikke i regnskabsåret eller efterfølgende indtruffet væsentlige hændelser, som har indflydelse på AGA s miljøforhold, ligesom der ikke foreligger uafklarede påbud og forbud fra miljømyndigheder, som ikke er omtalt i dette grønne regnskab. København, den 3. marts Max Engelberth CEO & Miljøchef Ole Kronborg Markedsdirektør

9 AGA A/S København 9 3. AGA A/S København. 3.1 Nøgleinformationer AGA A/S København Navn og adresse: AGA A/S, Vermlandsgade 55, 23 København S CVR-nummer: P-nummer: Ejerforhold: AGA A/S er datterselskab af AGA AB, der er 1% ejet af Linde AG Branche: Fremstilling af industrigasser - Branchekode Hovedaktivitet: Biaktiviteter: Listepunkt: Fremstilling, lagring og salg af industrigasser Ingen D 21. Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Undtaget er dog virksomheder med 2 ansatte eller derunder. Miljøgodkendelse: 29. juni 2. Spildevand: Tilsynsmyndighed: Væsentlige ressource- og miljøforhold: 29. juni 2. Tilladelse til afledning af processpildevand til offentligt spildevandssystem Center for Miljø, Københavns Kommune Vi har ved valg af væsentlighed taget udgangspunkt i den kortlægning og de miljøforhold, der er reguleret i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen. Vi har derfor i det grønne regnskab fokuseret på: Forbrug af energi og vand, idet fremstilling af luftgas er en meget energitung proces Forbrug af råvarer og hjælpestoffer. I fremstillingen af lattergas indgår flydende nitratblanding samt hjælpestofferne lud (NaOH), svovlsyre, Kaliumpermanganat og monoammoniumfosfat. Udledninger af spildevand til kloak, herunder samlet udledning og udledning af nitrat forbindelser fra lattergasfremstilling Støjbidrag til omgivelserne Håndtering af affald

10 1 AGA A/S København 3.2 Produktion og miljøgodkendelse AGA A/S, København fremstiller luftgasser (oxygen, nitrogen og argon) og lattergas. Grundlaget for fremstillingen er kort beskrevet i nedenstående oversigt: Luftgasser Fremstilles ved destillation af atmosfærisk luft. Processen bygger på gentagen kondensering af luften og udnyttelse af komponenternes forskellige kogepunkter ved separering. Lattergas Fremstilles ud fra flydende nitratblanding, som ved opvarmning spaltes i lattergas og vand. Lattergassen ledes gennem fem rensetårne, komprimeres og afkøles inden påfyldning på flasker. Nitratholdigt vand fra rensetårne udledes til kloak. AGA s produktion i København er miljøgodkendt den 29. juni 2 af Miljøkontrollen, Københavns Kommune, der også fører tilsyn med, at AGA overholder de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Som grundlag for miljøgodkendelsen er der foretaget en miljøteknisk kortlægning og vurdering af virksomhedens miljøbelastning. Denne konkluderer, at produktionen primært giver anledning til miljøbelastning i form af støj, spildevand og affald. Disse miljøforhold er nærmere reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen har en retsbeskyttelsesperiode på 8 år. Der skal indhentes fornyet miljøgodkendelse, hvis AGA foretager udvidelser og ændringer, der medfører øget forurening Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Produktion foregår inden for de rammer og krav, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse og spildevandstilladelse. Der har i årets løb ikke været klager over miljøgener fra naboer og omkringboende, ligesom virksomheden ikke har udestående forhold med miljømyndighederne. Som egenkontrol skal AGA hvert år oplyse Center for Miljø om årets forbrug af energi, råvarer og vand, årligt producerede mængder, årlig mængde afledt processpildevand samt risikoforhold. Herudover foretager AGA kontrol af, at krav til spildevand er overholdt. Fremstilling af luftgasser

11 AGA A/S København Årets miljødata 212 Årets miljødata 212 og udviklingstal for de seneste 5 år er i det følgende opgjort og kommenteret. I nedenstående tabel er vist en oversigt over samtlige data inden for de seneste 5 år. Data for elforbrug og flydende nitratblanding er af konkurrencemæssige årsager vist som indeks (år 28 = 1). Enhed Energi El Kwh El (indeks, år 28=1) indeks Effektfaktor (indeks, 1999=1) indeks 92,7 92,1 94,2 91,1 89,6 Fjernvarme MWh Vand Samlet vandforbrug m vand (ekstern) m vand anvendt fra egen boring m Råvare/hjælpestoffer Flydende nitratblanding tons (indeks, år 28=1) indeks Lud, NaOH kg Svovlsyre kg Kaliumpermanganat kg Monoammoniumfosfat kg Emission til kloak Samlet udledning: m spildevand fra lattergas m nitratforbindelser tons 3,4 4,4 3,3 2,9 3,1 - neutraliseret syre/base m Affald/genbrug Samlet affaldsmængde: tons 74,8 7,2 67,6 58,3 7,1 - papir (genbrug) tons 5,6 4,8 7,2 3,8 2,6 - pap (genbrug) tons 9,6 9,4 9,5 9,5 9,5 - elektronik (genbrug) tons 2,5 1,6,5 - jern/rustfri/kobber (genbrug) tons 19,8 23,8 13,3 4,1 2,7 - diverse brændbart tons 35,7 31,1 32,2 35,7 37,1 - miljøfarligt affald tons 1,6 1,1 3,8 4,7,2

12 12 AGA A/S København Ressourceforbrug Energi Den væsentligste miljøpåvirkning i AGA s produktion er brugen af elektricitet, idet fremstilling af luftgasser og lattergas er meget energitunge processer. Elforbruget er ud fra konkurrencemæssige forhold vist som indekstal. I nedenstående graf ses det, at vores energiforbrug i 212 var en smule mindre end 211. Det skyldtes hovedsageligt en mindre produktion af luftgasser i 212 sammenlignet med 211. For at påvirke miljøet mindst muligt indførte AGA et energiledelsessystem i Dette system, som senere er blevet certificeret, har i en lang årrække haft en positiv miljøpåvirkning i forhold til vores effektfaktor (El pr. produceret enhed) på vores luftgasfabrik. El til produktion af gasser Index (28 = 1) Effektfaktor (el pr. produceret enhed) Indeks (1999 =1) I 212 lykkedes det at nå vores mål, at få effektfaktoren under indeks 91, Miljømål 212: Mindre end indeks 91,3 1 Resultatet blev indeks 89,6 hvilket er meget tilfredsstillende. Dette er den laveste effektfaktor, som AGA har opnået hidtil Den gode effektfaktor i 212 skyldtes, at der var få uplanlagte produktionsstop ,3 89,6 En anden årsag skyldes en konstant overvågning af energien og en stram styring af luftgasfabrikken fra vores dygtige procesoperatører Udover el bruges også fjernvarme, primært til opvarmning af lokaler og brugsvand. Fjernvarme AGA s varmeforbrug i Kbh. blev i 212 øget med 5% når der korrigeres for graddage (212 var koldere end 211). Årsagen tillægges en mindre udvidelse af bygningsarealet med fuld opvarmning. MWh

13 AGA A/S København 13 Vand Vand anvendes primært i produktionen til køling. Forbruget af vand følger primært produktionen af luftgasser og sekundært vejrtemperaturen. I 212 var vandforbruget på samme niveau som året før. I 212 fik vi etableret vores egen boring til grundvand. Grundvandet på Amager er uegnet til drikkevand, men kan anvendes som AGAs kølevand, i stedet for brugen af rent drikkevand fra kommunen. I 212 lykkedes det at spare 7412 m 3 rent drikkevand ved at anvende vand fra egen boring. Vores mål er at spare yderligere 5% rent drikkevand i 213 sammenlignet med 212. Vandforbrug Københavns Kommune m Egen boring Råvarer og hjælpestoffer Til produktionen af lattergas anvendes råvaren flydende nitratblanding og som hjælpestoffer anvendes Lud (NaOH), svovlsyre, kaliumpermanganat og monoammoniumfosfat Denne graf angiver forbruget af flydende nitratblanding, som vises som indekstal af konkurrencemæssige årsager. Forbruget af flydende nitratblanding er i 212 steget en smule sammenlignet med 211. Årsagen skyldes en mindre produktionsstigning af lattergas 212 i forhold til 211. Det samme gør sig også gældende for mængden af hjælpestoffer i år 212 til produktion af lattergas. Årets forbrug af disse hjælpestoffer er vist i grafen. For at forbedre miljø og arbejdsmiljø er disse hjælpestoffer siden 24 hjemkøbt som færdige blandinger. Hermed undgår AGA at opbevare disse kemikalier i koncentreret tilstand, og vores medarbejdere undgår de risici, der er ved selv at skulle blande disse kemikalier. Flydende nitratblanding til lattergasproduktion Index (28=1) Hjælpestoffer til produktion Monoammoniumfosfat Kaliumpermanganat Svovlsyre Lud (NaOH) Kg

14 14 AGA A/S København Miljøpåvirkninger Støj Virksomhedens støj stammer fra kompressorer, køleanlæg, udsugningsanlæg, transport m.v. I miljøgodkendelsen er der derfor fastsat krav om maks. støjbelastning på henholdsvis 6 db(a) i skel mod industriområde og på 5, 45 og 4 db(a) i skel mod kolonihaver. Støjgrænseværdierne mod industriområdet bliver overholdt, mens støjniveauet mod kolonihaverne i 21 blev målt til at være for højt. I 22 blev der foretaget støjdæmpende tiltag på kølepumper, der reducerede støjen fra ca. 6 til 5 db. I 23 udarbejdede AGA et forslag til, hvorledes støjen kunne nedbringes yderligere til 4 db (krav i nattetimerne). Forslag og tidsfrist for implementering blev godkendt af Miljøkontrollen, og i 2. kvartal 24 var disse tiltag gennemført (nye køletårne med lyddæmpere samt støjmur). Støjbelastningen blev efterfølgende målt og var reduceret til det ønskede resultat omkring 4 db. Spildevand Fra virksomhedens lattergasproduktion er der i 211 udledt i alt 1.4 m3 spildevand til kloak, og dermed under den tilladte mængde på 1.5 m3 spildevand, som er tilladt ifølge miljøgodkendelsen. I spildevandstilladelsen er der bl.a. stillet krav til spildevandets indhold af sulfat, olie/fedt, temperatur, ph og nitrifikation. Disse kravværdier bliver vurderet overholdt i forbindelse med miljøgodkendelsen og efterfølgende kontrolanalyser. Som egenkontrol foretager AGA målinger af ph-værdi og temperatur på den neutraliserede syre / base før udledning til kloak. Indholdet af nitratforbindelser i spildevandet er målt af Københavns Energi (særbidrag). Disse målinger er anvendt til at beregne den samlede udledning af nitrat-forbindelser. Nitratforbindelser Tons Grafen viser at udledningen af nitrat-forbindelser i årene er tæt knyttet til mængden af produceret lattergas. Luft, lugt og støv Produktionen på AGA medfører ikke udledning af luftforurenende stoffer, røggasser eller støv til omgivelserne. Ammoniakkøleanlægget kan medføre en svag ammoniaklugt, som dog under normale driftsforhold ikke forventes at være mærkbar i omgivelserne. AGA er ikke bekendt med, at der i 212 har været lugtgener fra anlægget. Kravet i miljøgodkendelsen om, at virksomheden ikke må give anledning til generende lugt i omgivelserne, vurderes at være overholdt. AGA s energiforbrug fra Københavns Energi (el + fjernvarme) giver dog anledning til udledning af røggasserne CO 2, SO 2 og NO x, som bidrager til den globale drivhuseffekt og forsuring. Denne udledning fra Københavns Energi indgår ikke i dette grønne regnskab, men AGA s certificerede energiledelsessystem arbejder løbende med at producere med mindst muligt forbrug af energi til gavn for miljøet.

15 AGA A/S København 15 Affaldshåndtering Affaldet på virksomheden sorteres og håndteres i overensstemmelse med Københavns Kommunes affaldsregulativer. Affald afhentes af godkendte transportører og afleveres på modtageanlæg, der indgår i den kommunale affaldsordning. Affaldet sorteres i følgende fraktioner: Pap, der afleveres til genbrug Papir, der afleveres til genbrug Jern/metalaffald, der bortskaffes til genbrug Elektronik, der afleveres til genbrug Blandet brændbart affald, der afleveres til forbrænding Farligt affald, der transporteres til Nord Den samlede affaldsmængde var i år 212 på 7,1 tons, hvoraf 2,7 tons var jern/rustfri/kobber. Der blev afleveret,2 tons miljøfarligt affald til Nord i 212. De resterende 49,2 tons fordeler sig på papir, pap og brændbart. I nedenstående graf vises denne fordeling over de sidste 5 år. Mængderne på alle 3 områder er rimelig jævnt fordelt over en 5 års periode. Dog er papirmængden faldet og brændbart steget i 212 sammenlignet med 211. Affald Papir Pap Brændbart Tons Jord Der udledes, som led i produktionen, ikke forurenende stoffer til jord.

16 16 AGA A/S, Taulov 4. AGA A/S, Taulov. 4.1 Nøgleinformationer AGA A/S, Taulov Navn og adresse: AGA A/S, C. F. Tietgensvej 16, Taulov, 7 Fredericia CVR-nummer: P-nummer: Ejerforhold: AGA A/S er datterselskab af AGA AB, der er 1% ejet af Linde AG Branche: Fremstilling af industrigasser - Branchekode Hovedaktivitet: Biaktiviteter: Listepunkt: Fremstilling, lagring og salg af industrigasser Ingen D 11. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) Miljøgodkendelse: 15. januar 1996 med tillæg af 22. juli 1997 Spildevand: Tilsynsmyndighed: Væsentlige ressource- og miljøforhold: 1. februar 25. Tilladelse fra Fredericia kommune til udledning af spildevand til offentlig kloak. Staten (Miljøcenter Odense). Vi har ved valg af væsentlighed taget udgangspunkt i den kortlægning og de miljøforhold, der er reguleret i miljøgodkendelsen. Vi har derfor i det grønne regnskab fokuseret på: Forbrug af energi og vand. Forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Til fremstillingen af nitrogenmonoxid indgår salpetersyre og svovldioxid samt hjælpestofferne lud (NaOH) og svovlsyre. Udledninger af spildevand til kloak, herunder samlet udledning og udledning af neutraliseret lud. Håndtering af affald, idet produktionen af nitrogenmonoxid genererer en række spildprodukter spildsyre og svovlsyre.

17 AGA A/S, Taulov Produktion og miljøgodkendelse AGA A/S, Taulov fremstiller nitrogenmonoxid og tøris. Grundlaget for fremstillingen er kort beskrevet i nedenstående oversigt: Nitrogenmonoxid (NO) Fremstilles i et lukket system ud fra salpetersyre og svovldioxid. Efter fremstilling ledes gassen gennem rensetårne for at blive renset for urenheder. Som biprodukter fremkommer svovlsyre med rester af salpetersyre (sælges til gødningsfremstilling), svovlsyre (sendes til Nord) og natronlud (neutraliseres og udledes til kloak) Tøris Fremstilles ud fra kuldioxid ved at flydende kuldioxid ekspanderes til fast form og presses under tryk. AGA s produktion i Taulov er miljøgodkendt den 15. januar 1996 af Vejle Amt. Som følge af amternes nedlæggelse, er AGA Taulov i starten af 27 overflyttet til Statens Miljøcenter Odense. Denne miljømyndighed har taget AGAs miljøgodkendelse op til revurdering, og denne blev færdigbehandlet og annonceret d. 21 oktober 29. Derudover vil myndigheden i fremtiden føre tilsyn med, at AGA A/S overholder de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Som grundlag for miljøgodkendelsen er der foretaget en miljøteknisk kortlægning og vurdering af virksomhedens miljøbelastning. Denne konkluderer, at produktionen kan give anledning til miljøbelastning i form af støj, luftemission og affald. Disse forhold er nærmere reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. Der skal indhentes fornyet godkendelse, hvis AGA foretager udvidelser og ændringer, der medfører øget forurening Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol AGA s produktion foregår inden for de rammer og krav, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. Der har i årets løb ikke været klager over miljøgener fra naboer og omkringboende, ligesom virksomheden ikke har uafklarede udestående forhold med miljømyndighederne. I forbindelse med arbejdet omkring revurderingen af Miljøgodkendelsen, er der en sag, hvor AGA er i tæt dialog med Statens Miljøcenter Odense: Efter opgravning af udgået acetonetank (nedlagt acetylenfabrik), blev der i 21 konstateret et mindre område med jordforurening (p.g.a. acetonespild), som skal behandles. Oprensning af denne jordforurening er i gang og forventes at blive færdiggjort i 213. Som egenkontrol skal AGA hvert år oplyse miljømyndigheden om årets forbrug af energi, råvarer og vand samt emissioner af forurenende stoffer, støj, affald og andre væsentlige miljøforhold.

18 18 AGA A/S, Taulov Enhed Energi El Kwh Fyringsolie Kwh Vand Vand m Råvare/hjælpestoffer Salpetersyre (HNO 3 ) kg Svovldioxid (SO 2 ) kg Svovlsyre (H 2 SO 4 ) kg Lud (NaOH) kg Flydende Kuldioxid (CO 2 ) tons (indekstal, basisår 21=1) indeks 124,7 115,1 137,6 18,2 199, Acetone (til acetylenflasker) kg Udledning til kloak Samlet udledning (incl. sanitær): m spildevand fra NO fabrik m 3 4,5 3,6 2,3 3,6 5,1 - neutraliseret lud (NaOH) tons 1,2 1,,7 1, 1,4 Emission til luft Emission fra fyringsanlæg (total): tons 127,2 117,8 143,9 16,7 173,2 - CO 2 fyringsanlæg tons 127,1 117,7 143,8 16,6 173,1 - SO 2 fyringsanlæg kg NO x fyringsanlæg kg CO 2 udledning produktion/fyldning tons CO 2 udledning intern truckkørsel tons Produktionsaffald Spildsyre - H 2 SO 4 /HNO 3 (genbrug) tons 152, 87, 169, 149, 143, Gasflasker mv: Jern/metal (genbrug) tons 124,2 66,4 43,3 156,2 236,8 Svovlsyre (farligt affald) tons 3,1 Alm. affald Papir og pap (genbrug) tons 1,7 1, 1, 1,4 1,7 Diverse brændbart tons 19,5 25,2 21,7 24,4 17,2 Ikke forbrændingsegnet tons Samlet affaldsmængde tons

19 AGA A/S, Taulov Årets miljødata 212 Energi Årets miljødata 212 og udviklingstal for de seneste 5 år er i det følgende opgjort og kommenteret. AGA anvender ikke stoffer, som er på listen over uønskede stoffer. Fra EPER-listen udledes kun mindre dele CO 2, NOx, SO 2, og alle er mængder, der er under den væsentlige udledningstærskel. Data for kuldioxid til tørisproduktion er af konkurrencemæssige årsag er vist som indekstal, da mængden af denne råvare er proportional med den producerede mængde. Fyringsolie KWh El Ressourceforbrug Energi Energiforbruget i Taulov består af el og fyringsolie. Fyringsolie anvendes til opvarmning af lokaler og forbrugsvand. Udvikling i forbruget af fyringsolie og el er vist i nedenstående graf. 2. Vand m Forbruget af fyringsolie til opvarmning steg en del i 212 sammenlignet med 211. Men når der korrigeres for graddage er det kun en mindre stigning på 2%. Årsagen skyldes en stigning i brugen af varmt vand til vask af tøriscontainer Elforbruget har været svagt stigende de sidste 5 år. Årsagen skyldes øgede aktiviteter i Taulov i denne årrække. I 213 vil der være fokus på nedbringelse af energiforbruget i Taulov. Målet er at reducere energiforbruget til opvarmning med 15% i perioden Vand Vand anvendes hovedsageligt til sanitære forhold og vask af tøriscontainer. Vandforbruget i 212 er på niveau med 211. Note: Årsagen til det høje vandforbrug i 28, skyldtes en renovering og genfyldning af Taulov s branddam på ca. 1 m 3.

20 2 AGA A/S, Taulov Råvarer og hjælpestoffer Råvarer til produktionen af nitrogenmonoxid (NO) består af salpetersyre (HNO 3 ) og svovldioxid (SO 2 ). Udviklingen i disse råvarer hænger i stor udstrækning sammen med produktionen. Vores produktion af NO var en smule mindre i 212 sammenlignet med 211. Råvarer til NO-produktion Svovldioxid Salpetersyre Kg Det samme gør sig ikke helt gældende for hjælpestofferne til NO produktionen. Det drejer sig om lud og svovlsyre, der anvendes i rensetårnene til at rense NO for urenheder. Der blev købt en del hjem af disse i 212, som vil række langt ind i 213. Note: Den meget lille mængde af indkøbte hjælpestoffer i 21 er på grund af overskydende svovlsyre fra året før (29) Hjælpestoffer til Acetylen og til NO-produktion Miljøpåvirkninger Støj Virksomhedens støj stammer fra aktiviteter i bygningerne, intern transport, af- og pålæsning af flasker m.v. I miljøgodkendelsen er der derfor fastsat krav om maks. støjbelastning på henholdsvis 6 db(a) i virksomhedens skel og på 45 db(a) ved nærmeste boligområde (nye krav indføres fra 1 juni 21). Lud (NaOH) Kg Svovlsyre Luft, lugt og støv Virksomhedens produktion giver ved normal drift ikke anledning til lugtgener eller emission af gasser af betydning. Ved renoveringen af gasflasker udsuges slibestøv (via posefilter) og organiske opløsningsmidler til det fri. Udledningerne er af begrænset omfang og kravværdierne på området blev vurderet overholdt som led i miljøgodkendelsen. I forbindelse med CO 2 fyldning på flasker samt produktion af tøris frigøres der CO 2 emissioner. Vi har skønnet, at der for 212 er udledt CO 2 emissioner på ca. 244 tons. Det er en mindre stigning sammenlignet med 211, og skyldtes primært en stigende produktion og fyldning af CO

21 AGA A/S, Taulov 21 Desuden forekommer der emission af CO 2, SO 2 og NO X fra brug af fyringsanlæg. Emissionen herfra er også vurderet ubetydelig ved korrekt drift af anlægget. Der udføres løbende vedligehold på AGA s oliefyr for at mindske disse emissioner til luft. Det totale volumen af røggasser, som udledes fra fyringsanlægget er beregnet til 173 tons. (kilde: Green Network manual for miljøredegørelse). CO 2 udledning fra AGA s interne transport (truckkørsel) faldt til 5 tons i 212 sammenlignet med 52 tons i 211. AGA s eksterne transport (distribution) af gasser er udliciteret til eksterne firmaer. Udledning af emissioner herfra, er derfor ikke en del af AGA s regnskab. Men da vi har stor indflydelse på disse emissioner via planlægning af logistikken, samt valg af transportfirma, har vi valgt at prioritere et miljømål på dette område. Målet for 212 var at reducere den relative luftemission pr. km på 2%. Som denne graf viser er 46% af den tunge kørsel i 212 med de mindre forurenende Euro class 5 modeller. Dette er en stigning på ca. 4% sammenlignet med 211. Dette giver en reducering på 4% af udledning af emissioner (NO X +CO+Part+HC) pr. km i forhold til 211, hvorved målet på de 2% nemt kan opfyldes. Transport i EuroClass 5 - % Udledning af emissioner (Nox+CO+Part+HC) pr. km ved transport. Index (28 = 1) Produktionsaffald De væsentligste mængder af produktionsaffald er følgende: Spildsyre (svovlsyre/salpetersyreblanding), der er godkendt til at kunne anvendes som genbrug til gødning. Jern/metal affald (gasflasker), der anvendes til genbrug. Svovlsyre fra rensetårne (NO), der sendes til Nord I år 26 blev der givet godkendelse af myndighederne (Vejle amt) til, at vores spildsyre kan genbruges til behandling af gødning. Hele andelen af spildsyren fra 27 og frem er derfor blevet genbrugt som gødning hos en landmand, i stedet for destruktion. I 212 blev der således genbrugt 143 tons spildsyre. Produktionsaffald Svovlsyre (Kommunekemi) Jern/metal (genbrug) Spildsyre (genbrug) Tons 4 35 For året 212 er der afleveret 3,1 tons svovlsyre fra rensetårne til Nord (tidl. Kommunekemi) Mængden af jern/metal (237 tons) til genbrug var en del større i 212 sammenlignet med 211. De store mængder af jern/metal til genbrug i året 28, 211 og 212 skyldes primært, at der blev opsamlet og skrottet en del flere gasflasker sammenlignet med de øvrige år

22 22 AGA A/S, Taulov Øvrigt affald Udover produktionsaffald forekommer der almindeligt affald. Affaldet sorteres og håndteres i overensstemmelse med Fredericia Kommunes affaldsregulativer. Affaldet afleveres til godkendte transportører og afleveres på modtageanlæg, der indgår i den kommunale affaldsordning. Affaldet sorteres i følgende fraktioner: Pap og papir, der afleveres til genbrug Blandet brændbart affald, der afleveres til forbrænding Ikke forbrændingsegnet, der afleveres til behandling Den samlede mængde af produktionsaffald og øvrigt affald er i 212 på 42 tons. Mængden af papir og pap har været rimeligt stabilt de sidste 5 år. Mængden af diverse brændbart var i 212 en del mindre sammenlignet med 211. Spildevand Fra virksomheden er der i 212 udledt i alt ca. 712 m 3 vand til kloak (eksklusiv regnvand). Heraf er der udledt 1,4 tons neutraliseret lud. Luden ledes til en samletank, hvor det kontrolleres og ph-justeres, inden det udledes til det offentlige kloaksystem. Mængden af neutraliseret lud 212 er steget sammenlignet med 211 p.g.a. hyppigere udskiftning af lud og svovlsyre i rensetårnene til NO produktion. Dette er vist i vedlagte graf. Almindeligt affald Papir og pap (genbrug) Diverse brændbart Tons Neutraliseret lud (NaOH) til kloak Tons 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4, Jord Som led i produktionen udledes der ikke forurenende stoffer til jord.

23 Anvendte opgørelsesmetoder Anvendte opgørelsesmetoder. De talmæssige informationer i dette grønne regnskab er opgjort ud fra følgende grundlag: Opgørelsesmetoder for miljødata Energi- (Fjernvarme, el, olie) og vandforbrug er opgjort ud fra egne måleraflæsninger og fakturaafregninger (M) Forbrug af råvarer og hjælpestoffer er opgjort ud fra indkøbs- og lagerregistreringer (M) Udledning af neutraliseret natronlud via spildevand er opgjort ud fra beregninger (B) Udledning af nitrat via spildevand er beregnet ud fra spildevandsanalyser og målt årlig spildevandsmængde (B). Afledte spildevandsmængder er opgjort ud fra måleraflæsninger (M) Affaldsmængder er opgjort ud fra fakturaer fra affaldstransportører (M) Mængden af produktionsaffald er opgjort ud fra fakturaer fra affaldsmodtagere (M) Mængder af emissioner fra fyringsanlæg er opgjort ud fra beregninger (B) Mængder af CO 2 emissioner fra fyldning og tørisproduktion er skønnet (S) M: Målt værdi B: Beregnet værdi S: Skønnet værdi

24 24 Udtalelser fra Miljømyndigheder 6. Udtalelser fra Miljømyndigheder 6.1 Center for Miljø, Københavns Kommune 6.2 Staten, Miljøcenter Odense

25 Udtalelser fra Miljømyndigheder Bilag Vurdering og prioritering af miljøindsats for AGA Taulov: A B C A x B x C Miljø- Mængde Forurenings- Score Lovkrav/ Let at Samlet påvirkning potentiale Miljø- forbedre prioritering score 1-3 score 1-3 score 1-3 totalscore godkendelse Energi Elproduktion (indirekte) Nej Ja 4 Fyringsolie (varme) Nej Ja 3 Vand Vand Nej Nej 1 Råvare/hjælpestoffer Kemikalieforbrug Ja Nej 7 Processpildevand Neutraliseret spildevand til kloak Ja Nej 8 Affald Produktionsaffald (genbrug) Ja Nej 6 Alm. Affald / renovation Ja Nej 9 Emission til luft Emission fra produktion Nej Ja (investering) 1 Emission fra distribution Ja (byzoner) Ja 2 Støj Støj på området Ja Ja 5 Perioden år : Prioriteringsområde nr 1: Reducering af emissioner fra produktionsfyldning. Ansvarlig: Sitemananger Taulov. Handling: At formindske CO 2 udledning i produktionsfyldning samt mere genvinding af CO2. Mål: At reducere den årlige CO 2 udledning i produktionsfyldning med 5% i perioden sammenlignet med året 212. Prioriteringsområde nr 2: Reducering af emissioner (Nox+CO+Part+HC) fra tung transport (distributionen af gasser). Ansvarlig: Cheferne for Bulk & Cylinder distributionen. Handling: Løbende udskifning af lastbiler med mindre forurening (Euro Class) samt fokus på optimale ruter (emission pr. km & total udslip). Mål: At reducere den årlige luftemission (Nox+CO+Part+HC) ved tung transport med minimum 2%. Prioriteringsområde nr 3: Reducering af energiforbruget til opvarmning og dermed mindre CO 2 udledning. Ansvarlig: Chef for vedligeholdelse i Taulov. Handling: Løbende fokusering på energiledelsessystem (nye energikilder, sparetiltag, isolering og tekniske løsninger) der skal nedbringe forbruget. Mål: At reducere energiforbruget til opvarmning med 15% i perioden sammenlignet med året 212 (korrigeret for graddage).

26

27 AQVIA danskvandsmaskine et glas sund fornuft. Hos AGA støtter vi løbende forskellige miljøkampagner. Og med AQVIA danskvandsmaskinen ønsker vi at sætte fokus på det gode danske postevand, og hvordan vi alle kan gøre en forskel for miljøet i hverdagen. Vi kalder det et glas sund fornuft. Danskerne køber hvert år millioner af liter vand på flaske, selvom vi har vand af høj kvalitet hjemme i vandhanerne. Produktion og transport af flaskerne er imidlertid en stor belastning for miljøet, og der udledes store mængder CO 2 i luften. Konsekvenser, som de færreste tænker over i hverdagen. Alle undersøgelser viser, at der hverken miljømæssigt eller kvalitetsmæssigt er nogen grund til at købe flaskevand. Til gengæld er der et hav af alternativer for at få postevandet til at træde i karakter. Få mere at vide om AQVIA danskvandsmaskinen og det gode danske postevand på MyAGA.dk/aqvia. Myaga.dk

28 Innovation viser vejen frem. Med en lang række innovative koncepter er AGA banebrydende på det globale marked. Som teknologileder er det vores opgave hele tiden at hæve niveauet. Vi er drevet af en historisk funderet iværksætterånd, og arbejder konstant med nye kvalitetsprodukter og innovative processer. AGA kan tilbyde mere. Vi skaber merværdi, klare konkurrencefordele og større udbytte. Hvert koncept er skræddersyet til at opfylde vores kunders behov, idet vi tilbyder både standard- og kundetilpassede løsninger. Det gælder for alle brancher og alle virksomheder uanset størrelse. AGA ideas become solutions. AGA A/S

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Miljøredegørelse 2015.

Miljøredegørelse 2015. à Miljøredegørelse AGA A/S 2015. Miljøredegørelse AGA A/S 2015 1 Miljøredegørelse 2015. Arbejdsmiljø og samfundsansvar. 2 Miljøredegørelse AGA A/S 2015 Miljøredegørelse AGA A/S 2015 3 Indhold. 1 Forord

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. Foto anvendt med tilladelse fra E. I. DuPont de Nemours. Danmarks bredeste

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år MILJØREGNSKAB 2011 Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11.02.2016 CVR-nummer 29207518 P-nummer - Virksomhed HYDRO-X A/S Adresse Trekærvej 1 Postnummer og by 8541 Skødstrup

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland GRØNT REGNSKAB 214 VA 57 Blokland Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 57 Blokland. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning

Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning >> RL IFORMATIO AA's produktkatalog for 2006 AA udvikler, producerer, sælger og distribuerer gasser, procesløsninger,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere