Problemformuleringer som One-linere i AT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemformuleringer som One-linere i AT"

Transkript

1 Problemformuleringer som One-linere i AT Et problem er et ubesvaret spørgsmål og på Skanderborg Gymnasium anbefaler vi følgende til problemformuleringen i en AT-synopsis: Du skal udtrykke din sag i en one-liner. Problemformuleringen skal skrives som en påstand, en hypotese, et paradoks, en undren, et spørgsmål eller en kombination af disse. Problemformuleringen skal afspejle, at begge fag er nødvendige for at lave en fuldstændig besvarelse. At gå fra emne til sag til problemformulering er en slags destillation, hvor man stiller skarpt på, hvad det er, der skal undersøges. Man kan teste sin problemformulering ved at se, om det er let at lave underspørgsmål, så man får inddraget begge fag. Hvis ikke et emne med en række underspørgsmål kan samles til en overordnet problemformulering er der sikkert ikke tale om en god Sag Når problemformuleringen er lavet som en One-liner kan det somme tider være svært at få begge fag klart frem. Når det er tilfældet, skal Sagen være så klar, at skal det være indlysende, at begge fag skal kunne stille gode underspørgsmål. I det følgende gives en række eksempler på problemformuleringer af typen One-(eller Two- )liner, samt eksempler på gode eller mindre gode formuleringer. Kommenterede eksempler Eksempel 1 Er regnskoven en truet biotop? Denne sætning dur ikke som problemformulering, da den kan besvares med et ja eller nej. Hvorfor er regnskoven en truet biotop? Denne er bedre, men det er vanskeligt at se, hvilke fag der er involverede, og det skal så fremgå tydeligt af underspørgsmålene. Eksempel 2 Har nogle muslimske flygtninge og indvandrere i Danmark indgroede kulturelle og religiøse traditioner og forestillinger med fra deres oprindelsesland i en grad, så det forhindrer en hensigtsmæssig integration? Side 1 af 6

2 Er sprogligt set kompliceret. Her vil det være bedre at opdele i to sætninger, hvoraf den ene så bliver en påstand, der skal undersøges: Mange muslimske flygtninge og indvandrere i Danmark har indgroede kulturelle og religiøse traditioner og forestillinger med fra deres oprindelsesland. Forhindrer dette en hensigtsmæssig integration? Eksempel 3 Der foregår i øjeblikket en rivende udvikling i forbindelse med energiforsyning med biobrændsler. Hvordan kan vi i fremtiden få en energiforsyning der i højere grad er baseret på biobrændsler? - eller hvorfor er det måske netop ikke muligt? Hvis den indledende sætning havde været ment som en påstand skal det undersøges i opgaven OM der foregår en rivende udvikling, men det var nok ikke det der var tanken her. Sætningen skal derfor slettes fra problemformuleringen. Hvordan kan vi i fremtiden få en energiforsyning der i højere grad er baseret på biobrændsler? - eller hvorfor er det måske netop ikke muligt? Eksempel 4 Mange muslimske flygtninge og indvandrere i Danmark har indgroede kulturelle og religiøse traditioner og forestillinger med fra deres oprindelsesland. Forhindrer dette en hensigtsmæssig integration? Som modsætning til den indledende sætning i eksempel 3, er den første sætning i dette eksempel tænkt som en påstand, der skal undersøges i opgaven. Fra Bloom til One-liner Et af formålene med at ændre problemformuleringen fra taksonomisk opbygning til one-liner er ønsket om at fastholde et klart fokus og at tydeliggøre sammenhængen mellem problemformulering og konklusion. Der er en ganske bestemt sag, som netop de to valgte fag skal opklare for os. To eksempler fra tidligere eksamenssynopser kan illustrere bevægelsen fra taksonomisk opbygning til one-liner. Side 2 af 6

3 Eksempel 5 (Eø-Hi) 2009: Rejser Problemformulering Der redegøres for højkonjunkturen og lønudviklingen i 60 ernes Danmark med hovedvægt på de samfundsmæssige forandringer, der forårsagede Simon Spies rejseboom. Derudover analyseres Spies-reklamer fra 60 erne med fokus på segmentering, leverandør-kunde-forhold samt markeds- og konkurrenceforhold. På baggrund af disse analyser vurderes samt diskuteres hvordan samfundsændringerne muliggjorde danskernes charterrejser samt hvordan disse påvirkede samfundet. Herefter perspektiveres til nutidens rejsetyper, og hvordan disse passer ind i dagens samfund. Den taksonomiske formulering har i virkeligheden allerede taget forskud på delspørgsmålene, og de redegørende dele leder naturligt frem til den centrale diskussion. Formuleringen vil forholdsvis let kunne gøres til en one-liner: På hvilke måder skabte samfundsudviklingen i efterkrigstiden forretningsgrundlaget for Spies-koncernen? Hertil kan indvendes, at der herved tabes nogle delproblematikker, men her må det væsentlige være, at muligheden for at tage disse op ikke mistes, at alle de førstnævnte delaspekter sagtens kan rummes inden for one-lineren. Eksempel 6 (En-Sa) 2009: Rejser Problemformulering: Hvad sker der når mennesker rives ud af civilisationen og sættes på en øde ø? For at besvare dette spørgsmål redegøres der for den menneskelige natur, der skildres i William Golding s Fluernes Herre. Herefter analyseres de sociologiske forhold i fiktionen (fluernes herre) og i virkeligheden. Endvidere vurderes det hvorvidt William Golding s fremstilling af mennesket udsat for ekstreme situationen stemmer overens med andre teser. Til sidst vurderes, vha. perspektivering til artiklen Why boys become vicious, hvilket menneskesyn William Golding har og hvordan det kommer til udtryk. Denne formulering peger i lidt forskellige retninger og kan være sværere hurtigt at transformere til en one-liner. Et forsøg kunne være: Side 3 af 6

4 Er William Goldings Fluernes Herre et realistisk bud på, hvad der sker, når mennesker rives ud af civilisationen og deres normale samfundsmæssige kontekst? Her ses dog, at one-lineren afskærer nogle af de retninger, som skribenten havde ønsket at inddrage, men dette kan jo netop skyldes, at vi ikke har at gøre med en sag, men måske flere sager, eller snarere en problemkreds. På denne måde bliver arbejdet med one-lineren en måde at forsøge at bevidstgøre eleven om, hvor fokus skal være. Flere eksempler Hvorfor satses der ikke mere på vindenergi i Danmark, når vi dominerer branchen for vindenergi, og ved at de fossile energiformer ikke er vedvarende? (Sa-Fy) Hvorfor er der behov for at iscenesætte sig selv i det senmoderne samfund, og er Drengen der lagde sig selv på nettet udtryk for denne tendens? (Sa-En) Er overvågning i England som demokratisk samfund en glidebane mod et Orwell sk samfund? (Sa-En) Hvordan bruger Blair krigen mod terror som argument for øget overvågning, og i hvilke konsekvenser har det for demokratiet? (SA-En) Hvilke psykologiske og sociologiske forhold i det senmoderne samfund kan forklare selviscenesættelsen i et moderne TV-fænomen som Paradise Hotel? (Ps-Sa) Hvordan påvirkede industrialiseringen i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet kvindens rolle i samfundet og kan der påvises konsekvenser helt frem til i dag? (Hi-Sa) Hvilke konsekvenser har rationaliseringen af arbejdsprocesserne i produktionen haft for produktdesign og økonomisk globalisering. (Sa-De) Hvilke samfundsmæssige, sociale og personlig forhold kan forklare Marias immigration til USA i Marstons film María llena eres de gracia. (Sp-sa) Hvorfor føler det senmoderne individ sig splittet i en globaliseret verden, og hvordan kommer disse sociologiske træk til udtryk i Katrine Marie Guldagers novellesamling Kllimanjaro. (Da- Sa) Side 4 af 6

5 Nogle muslimske flygtninge og indvandrere i Danmark har indgroede kulturelle og religiøse traditioner og forestillinger med fra deres oprindelsesland. Forhindrer dette en hensigtsmæssig integration? (Re-Sa) Kæmpede suffragetternes en borgerligt liberal kamp for frihedsrettigheder eller en socialistisk kamp for social ligestilling? Kan sådanne spørgsmål besvares i taler og skrifter fra Pankhurstkvinderne? (EN-Sa) Hvilken betydning har det haft for markedsøkonomien, at efterspørgselen er blevet matematisk modelleret, og kan matematikken beskrive, hvorledes ændringer i forskellige parametre kan stimulere efterspørgslen på forskellige varer. (Sa-Ma) Hvilke årsager kan påvises til at unge i det senmoderne samfund dyrker fitness og ekstremsport? (Id-Sa) Hvordan kan vi forsvare religionsfriheden i de vestlige samfund, når vi alligevel kun vil integrere den form for islam, der lægger sig op ad det protestantiske samfunds normer? (Sa-Re) Hvorfor fungerer integrationen ikke i UK, der kan betragtes som et af de mest multikulturelle samfund i vesten? (En-SA) Hvad gjorde netop beatgenerationen i USA så oprørsk, (hvis den da var det?) og hvordan kan dette påvises i Jack Kerouacs Vejene - det oprindelige manuskript? (En-Sa) På hvilke måder skabte samfundsudviklingen i efterkrigstiden forretningsgrundlaget for Rejsekongen Simon Spies og hans koncern? (Eø-Hi) Hvorfor bliver folk ved med at ryge, når det nu er så farligt? (bi-ps) Hvorfor nægter nogle folk at tro på evolutionsteorien, når den er så velunderbygget? (bi-re) Hvorfor er Danmark ikke et brintsamfund, når teknologien allerede findes? (fy-sa) Det er da mærkeligt, at vi ikke alle kører i brintbiler, hvis vi dermed kan blive uafhængige af fossile brændsler, når nu teknologien allerede findes. (fy-sa) Hvorfor og hvordan kan månelandingerne betvivles eller bekræftes, og hvordan kommer det til udtryk i? (da-fy-hi/sa) Kan det virkelig passe, at vi har været på Månen, når der er så mange modbeviser? (da-fyhi/sa) Hvorfor var Tycho Brahes valg af verdensbillede netop det rigtige på Tycho Brahes tid? (fy-hi) Side 5 af 6

6 Hvilke argumenter er der for og imod at Jorden i øjeblikket er udsat for voldsomme klimaændringer og hvordan belyses det i teksten (en-fy) Hvorfor blev Danmark førende inden for smørproduktion samtidig med andelsbevægelsens fremkomst? (ke-hi) Hvilken indflydelse havde opfindelsen af flyvemaskinen på 2. verdenskrig? (fy-hi) Fra AT-bogen 2011 (Niels Randbo Back og Jean-Christophe Balmisse, Hvilken betydning har heroin haft for The Rolling Stones i 70 erne? (bi + mu) Hvilken betydning har Darwinisme haft for dansk litteratur i perioden ? (bi + da) Hvilken betydning havde telegrafen for den amerikanske vestlige ekspansion i årene ? (fy + hi) Hvorfor udnytter Danmark ikke atomkraftens fordele? (fy + sa) Side 6 af 6

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker

Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker December 2014 Indhold Indledning... 3 Kort om metoden bag review... 3 Indsatser og fokuspunkter generelt... 4 Housing First... 4 Økonomi

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR?

Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR? Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR? Af Annemette Heine Wullum, lektor 6 Det engelske sprog har for længst bevæget sig ud over de traditionelle engelsktalende nationers

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere