Ferring vil bygge nyt vartegn og forlade Ørestad. Side 10. Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferring vil bygge nyt vartegn og forlade Ørestad. Side 10. Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4 Ferrosan Medical Devices satser på brugervenlighed side 22 Sådan håndterer du personlighedstest side 26 Ferring vil bygge nyt vartegn og forlade Ørestad Side 10

2 Leder Hvem tænker på kvaliteten i uddannelserne? Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Regeringens Kvalitetsudvalg lægger i sin første delrapport Nye veje Fremtidens videregående uddannelsessystem" op til radikale ændringer. De to centrale anbefalinger er for det første, at studerende fremover skal bruge fire år på at blive bachelorer, hvor det i dag tager tre år. Det ekstra år på bacheloruddannelsen skal bruges til at forberede den studerende på enten et job i erhvervslivet eller endnu mere teori og metode, hvis den studerende sigter mod et job inden for forskning. Desuden skal den automatiske overgang fra bachelor til kandidatstudium afskaffes. Retskravet på at læse videre som kandidat skal ophæves, så der fremover indføres adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne. Der bliver med andre ord lagt op til en markant ændring af de akademiske uddannelser, og ændringerne vil også stille store krav til bachelorernes arbejdsmarked. Baggrunden for udvalgets anbefalinger er bl.a. den positive udvikling, at markant flere unge end tidligere læser på en videregående uddannelse. Siden 2007 er antallet øget med næsten 50 procent. Med til billedet hører også, at det i dag kun er omkring halvdelen af de universitetsuddannede, der får job i det private. Fremover vil det være fire ud af fem nyuddannede. Det er altså klart, at der er behov for at se på, om uddannelsessystemet tager tilstrækkeligt højde for de nye udviklingstendenser og er indrettet optimalt. Danmark investerer massivt i uddannelse, og netop derfor skal vi være sikre på, at satsningen vitterligt genererer vækst og værdi til samfundet. Der er brug for en helt grundlæggende debat om uddannelseskvalitet, men hidtil har meget af debatten blot handlet om, hvordan man får de studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Derfor er rapporten fra Kvalitetsudvalget et velkommet bidrag til diskussionen om fremtidens universiteter, da den stiller skarpt på en række af udfordringerne. Desværre fokuseres der for lidt på netop kvalitet i rapporten. Det må man håbe, at udvalget så gør i dets delrapport 2. Udvalgets løsninger i den første rapport virker i alt fald ikke umiddelbart overbevisende, hvis målet er at styrke den faglige kvalitet og at skabe de stærkeste universitetskandidater til fremtidens arbejdsmarked. Fra aftagerne af arbejdskraft til lægemiddelområdet har vi således ikke hørt, at de efterspørger flere bachelorer. Tværtimod stiller virksomhederne større og større krav til kandidaternes faglige kompetencer. Set i lyset af konkurrencen fra dygtige internationale kandidater kan man bestemt også frygte, at unge danske unge vil blive tabere i kampen om de mest attraktive arbejdspladser. At reducere kandidatuddannelserne fra to til et år virker heller ikke som svaret på kvalitetsudfordringen. På kandidatdelen integreres selvstændighed og forskning i de studerendes arbejde, og en beskæring risikerer at medføre et kvalitetstab for danske universitetsuddannelser. Alle kan nok blive enige om, at fremtidens universitetsuddannede skal være komplette og arbejdsmarkedsparate, kunne stå sig i konkurrencen med udlandets unge og gøre en forskel i Danmarks innovative industrier. Derfor er det tvingende nødvendigt at sikre, at uddannelsessystemet er gearet til at løse denne udfordring. Der er brug for en helt grundlæggende debat om uddannelseskvalitet Antje Marquardsen Formand 2 pharma juni 2014

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4 Ferrosan Medical Devices satser på brugervenlighed side 22 Sådan håndterer du personlighedstest side 26 Side 10 Indhold Sådan håndterer du personlighedstest s Innovationen er gået i stå 08 Pharma på tværs 09 Pharmadanmark skal have ny direktør 10 Ferring i vækst bygger nyt vartegn 12 Her forsker vi i det, som ingen andre har tænkt på endnu 14 Kort om 16 Novozymes teknologi kan føre til bedre lægemidler 18 Brug af konkurrence klausuler skal begrænses yderligere 20 Fang stress i opløbet 22 Ferrosan Medical Devices gør brugervenlighed til god forretning 26 Lær dig selv at kende 28 Sådan oplevede jeg personlighedstesten 31 Apoteksdebat blusser op 34 Ny bestyrelse i Pharmadanmark- Privat går efter rekord 37 Kort om 38 Pharma in English 40 Meddelelser s.04 s. 16 s.22 Juni 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2014 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2014 Ferring vil bygge nyt vartegn og forlade Ørestad Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Anne Cathrine Schjøtt Journalist Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline Juli: juni August: august September: september pharma juni

4 Branche Af Christian K. Thorsted / Foto Colourbox Veterinærmedicin: Innovationen er gået i stå Udviklingen af nye og innovative lægemidler til dyr er stort set gået i stå, lyder nødråbet fra Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF). Den manglende innovation skyldes bl.a., at den forskende industri er trængt pga. stadigt stigende lovmæssige krav til godkendelse af lægemidler. Formand Kim Palmann efterspørger derfor forenkling af reglerne både nationalt og internationalt. Nye regler og andre tiltag har gjort det markant vanskeligere at udvikle og markedsføre veterinære lægemidler, mener Veterinærmedicinsk Industriforening.»Veterinærmedicinindustrien står over for udfordringer, som ikke kun påvirker branchen økonomisk, men også rammer dyreejere, forbrugere og ikke mindst dyrs velfærd og sundhed. Situationen er den, at udviklingen af nye og innovative lægemidler til dyr stort set er gået i stå. Samtidig sker der det, at allerede godkendte lægemidler til dyr tages af markedet,«siger Kim Palmann, formand for Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF) og til daglig direktør i Novartis Animal Health. Foreningen organiserer 11 virksomheder, som udvikler og markedsfører lægemidler til dyr i Danmark. Sammen står de for ca. 90 procent af salget af veterinære lægemidler herhjemme. Komplekse krav Kim Palmann er ikke i tvivl om, hvad grunden er til branchens øjeblikkelige innovationskrise.»hovedsynderen er ikke kun de efterhånden meget omfattende og komplekse EU-krav. Også de mange indbyrdes forskellige nationale krav til veterinære lægemidler spænder i mange tilfælde ben for markedsføring af de nødvendige lægemidler til alle dyrearter og sygdomme hos dyr,«siger han. Derfor er forenkling af gældende regler en hovedprioritet for branchen nationalt og internationalt.»heldigvis er der i EU, hos myndigheder og andre interessenter en erkendelse af, at det er nødvendigt med radikale ændringer, hvis vi skal bringes ud af dødvandet, hvad angår innovation og udvikling af nye lægemidler til dyr. Der skal bl.a. ske en væsentlig forenkling og forbedring af lovgivningen om godkendelse af lægemidler og krav til godkendte lægemidler,«fastslår Kim Palmann. Forenklinger her og nu Han konstaterer, at stadigt flere lovgivningsmæssige krav til godkendelse af lægemidler og nye krav til allerede godkendte lægemidler har øget industriens omkostninger væsentligt. Derfor er der brug for harmonisering, forenkling og modernisering af gældende EU- regler om godkendelse af lægemidler.»kun ved at formindske industriens omkostninger til udvikling og godkendelse af lægemidler får man løst problemet med mangel på lægemidler,«siger for- 4 pharma juni 2014

5 pharma juni

6 Branche Fakta om veterinær medicin Veterinære lægemidler kan opdeles i to hovedgrupper: Receptpligtige lægemidler og HV-mærkede lægemidler. Receptpligtige lægemidler omfatter en lang række præparater, fx antibiotika, ormemidler og lægemidler mod skab og lus samt smertestillende, beroligende og bedøvende midler. De har det til fælles, at de er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller EU-kommissionen. For alle lægemidler til fødevareproducerende dyr er der angivet en tilbageholdelsestid, som sikrer mod medicinrester i kød, mælk og æg over de tilladte grænseværdier. manden og tilføjer, at en mere effektiv og strømlinet godkendelsesproces ikke kun vil øge udbuddet af veterinære lægemidler, men vil også bidrage til at forbedre menneskers sundhed bl.a. gennem bedre fødevaresikkerhed. En forenkling af EU s regler om godkendelse af veterinærlægemidler ser efter flere års forsinkelser nu endelig ud til at være klar til behandling i EU-parlamentet. Det giver mulighed for ikrafttrædelse i 2017.»Men på grund af den kritiske situation kan industrien ikke vente så længe på forbedringer. Der er brug for forenklinger her og nu,«siger Kim Palmann. Vacciner er også receptpligtig medicin godkendt af Sundhedsstyrelsen eller EU-kommissionen. Alle vacciner indeholder antigener, som får de vaccinerede dyr til bl.a. at danne de antistoffer, som beskytter mod infektionssygdomme. En lægemiddelforblanding, også kaldet premix, er et lægemiddel, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller EU-kommissionen til opblanding i foder med henblik på fremstilling af foderlægemidler. HV-mærkede lægemidler HV-mærkede lægemidler, de såkaldte håndkøbsprodukter, er godkendt af Sundhedsstyrelsen på samme måde som receptpligtige lægemidler, men kan købes uden recept på bl.a. apoteket og hos dyrlægen. Jernpræparater og visse vitaminer til injektion er HV-mærkede. 6 pharma juni 2014

7 Det kan være ødelæggende for virksomhedernes incitament til at investere i lægemiddeludvikling. VIF arbejder derfor i mellemtiden konkret for harmonisering af de indbyrdes forskellige krav til mærkning af lægemidler i de nordiske lande. Stabilt miljø for salg Lige som producenterne af humane lægemidler betoner veterinærproducenterne nødvendigheden af et forudsigeligt og stabilt miljø for salg af deres produkter.»initiativer, som opstiller yderligere barrierer for anvendelse af lægemidler, skaber usikkerhed hos brugerne og uforudsigelighed i markedet. Det kan være ødelæggende for virksomhedernes incitament til at investere i lægemiddeludvikling eller at bibeholde eksisterende lægemidler på markedet,«påpeger Kim Palmann. Han forklarer, at virksomhederne kun beholder produkter på markedet, som oppebærer en vis omsætning, og at der allerede er eksempler på, at virksomheder tager lægemidler af markedet på grund af særkrav. Det indebærer, at der i dag er visse sygdomme og dyrearter, der ikke kan behandles med godkendte lægemidler. En anden alvorlig konsekvens af færre godkendte antibiotika på markedet er såkaldt øget selektionstryk for de tilbageværende antibiotika med heraf følgende øget resistens. Usagligt fokus Kim Palmann mener, at det er usagligt kun at fokusere på de mængder antibiotika, der anvendes»der er desværre ensidigt fokus på de mængder af antibiotika, som anvendes, primært i landbruget. Risikoen er, at man undlader behandlinger, som er nødvendige for at tilgodese hensynet til dyrevelfærd. At begrænse mængden af antibiotika bør ikke være et mål i sig selv, men i stedet skal man arbejde for at finde de behandlingsmåder, der medfører den laveste resistensudvikling, mener Kim Palmann. Han er på den baggrund kritisk over for den såkaldte Gult kort -ordning, i det omfang landmanden straffes for at anvende antibiotika ved akut udbrud af sygdom i besætningen, eller man undlader at gennemføre en ellers fornuftig sygdomssanering i besætningen. Gult kort-ordningen blev indført i 2012 og betyder, at en landmand, som overskrider fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, får en advarsel og påbydes at reducere sit forbrug af antibiotika. Lettere adgang til vacciner På grund af det politiske pres på landbruget for at reducere antibiotikaforbruget yderligere, er der behov for alternativer til antibiotika. Øget anvendelse af vacciner er en af løsningerne»en vigtig forudsætning for brug af vacciner er, at de nødvendige vacciner er på markedet. For at fremme tilgængeligheden af vacciner arbejder vi derfor for, at godkendelsesprocedurer for nye vacciner smidiggøres mest muligt,«siger Kim Palmann. VIF arbejder bl.a. også for, at dyrlæger får bedre muligheder for at gennemføre forsøg med godkendte og allerede markedsførte vacciner. Og det bør i højere grad, end det er tilfældet i dag, være muligt at udvide godkendelsen af en vaccine eksempelvis en svineinfluenzavaccine med en ny virusstamme inden for samme indikationsområde uden at skulle gennemføre en helt ny godkendelsesprocedure. pharma juni

8 Sæt kryds i kalenderen Pharmadanmark holder i samarbejde med Danmarks Farmaceutiske Selskab Pharma på Tværs lørdag den 8. november Pharma på Tværs er en faglig dag med gode muligheder for networking for alle akademikere på lægemiddelområdet. Denne gang sætter vi blandt andet fokus på stamceller og megadata! Pharma på Tværs afholdes lørdag den 8. november på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers. Nærmere oplysninger om program og tilmelding annonceres i Pharmadanmarks medier i de kommende måneder. 8 pharma juni 2014

9 Pharmadanmark Af Christian K. Thorsted / Foto Poul Rasmussen Pharmadanmark skal have ny direktør Pharmadanmarks bestyrelse har igangsat et generationsskifte i foreningens ledelse, som indebærer, at Pharmadanmark skal have ny adm. direktør. Afløseren for Arne Kurdahl skal bl.a. have tung ledelsesmæssig erfaring og et stort netværk inden for lægemiddelområdet. Som led i et generationsskifte i foreningens ledelse skal Pharmadanmark efter 14 år med Arne Kurdahl i spidsen for sekretariatet have ny adm. direktør.»det har været vigtigt for Hovedbestyrelsen at sikre, at foreningen ikke om to år står i en situation, hvor både formand og direktør næsten samtidigt forlader deres poster. Foreningen har naturligvis brug for kontinuitet i såvel sin administrative som politiske ledelse. Som formand har jeg påtaget mig opgaven med at rekruttere en ny direktør, og det passer bedst på at starte processen på nuværende tidspunkt,«siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark. Hun har pligtig fratrædelse som formand i november 2015.»Vi igangsætter rekrutteringen af den nye direktør hurtigst muligt. Den overordnede opgave for den nye direktør bliver sammen med Hovedbestyrelsen og foreningens sekretariat at fortsætte udviklingen af Pharmadanmark som den samlende faglige organisation på lægemiddelområdet,«siger Antje Marquardsen. Hun fortæller, at bestyrelsen endnu ikke har nogen kandidater i kikkerten, men ved, hvad de kigger efter:»vi vil gerne have en person, som har tung ledelsesmæssig erfaring, økonomisk indsigt og et stort netværk inden for vores område, også politisk. Så vil det da også være en fordel, hvis personen har en stor forståelse af hele lægemiddelområdet og stærke kommunikative evner.«arne Kurdahl, adm. direktør i Pharmadanmark. Succesfuld transformation Arne Kurdahl har i sine knap 14 år som direktør haft ansvaret for at gennemføre transformationen af Dansk Farmaceutforening til den nuværende forening for alle akademikere inden for lægemiddelområdet. Det har han gennemført med stor succes, siger Antje Marquardsen. Pharmadanmark har således oplevet en stabil medlemsfremgang og er gennem de seneste fem år vokset med mere end 50 procent. Fremgangen er en kombination af, at nye medlemmer er kommet til, og få har forladt foreningen.»medlemsfremgangen har betydet en stærk forbedring af foreningens økonomi, samtidig med at kontingentet til foreningen er fastholdt uændret gennem de seneste 10 år. Tilfredsheden med foreningens service siden 2009 har på alle områder været den bedste blandt alle AC-organisationer. Da han tiltrådte i december 2000 var organisationen meget påvirket af interne stridigheder, og økonomien var udfordret vi havde en masse medlemmer, der forlod foreningen. Den udvikling er blevet vendt fuldstændigt,«siger Antje Marquardsen. Hun fortsætter:»arne Kurdahl efterlader derfor en meget veldrevet og sund forening til sin efterfølger. Det arbejde vil jeg gerne sammen med den øvrige hovedbestyrelse kvittere for,«siger Antje Marquardsen. Tidspunktet for Arne Kurdahls fratrædelse vil blive kommunikeret på et senere tidspunkt pharma juni

10 Virksomhed Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ferring Ferring i vækst bygger nyt vartegn Siden 2002 har Ferring boet på de i alt 20 etager i Ferringbygningen i Ørestaden ved København. Selvom bygningen er blandt Skandinaviens højeste, er pladsen alligevel blevet for trang, og nu skal virksomheden bygge nyt og flytte. Men hvordan får man et sted, der kan matche et så markant byggeri? Planerne er stadig på tegnebrættet, men det ligger fast, at Ferring bliver nabo til Den Blå Planet, og at det nye byggeri også skal være et landmærke. Der skal være åbent og inspirerende, og der skal være rigelig plads til innovation. Og så skal man lægge mærke til bygningen, når man flyver ind over København eller kommer kørende til byen. Sådan lyder et par af punkterne i det brief, arkitekterne har fået at arbejde med, for i 2017 skal de ansatte hos Ferring i Ørestaden flytte. Til trods for de mange etager kan bygningens kapacitet ikke længere følge med væksten, der i det sidste par årtier årligt har ligget på omkring tre-fire procent i antallet af medarbejdere og et tocifret procenttal på salget.»da vi flyttede herud tidligt i 2002, var vi 180, og nu er vi 500 med flere på vej. Vi kunne godt leje noget mere plads i nabobygningen, men så begynder udgifterne også at nærme sig et niveau, hvor vi lige så godt kan eje. Og vi vil gerne have vores eget. Selvom vi i 2005 rykkede en del af Ferring til Schweiz og solgte Ferringbygningen, så er vi stadig i Danmark med al udviklingsaktivitet, og det bliver vi ved med at være fremover. Det vil vi gerne signalere med det nye byggeri, som også skal være et, man lægger mærke til,«fortæller Marianne Kock, vice adm. direktør. Valgt af arkitekt Der er Operaen i København, og så er der Ferringbygningen Henning Larsen Architects står bag en lang række velkende og prominente byggerier over hele verden og har været med til at gøre Ferrings bygning ikonisk. Derfor er et nærliggende spørgsmål til flytteplanerne, hvem der denne gang skal tegne rammerne? Der er ifølge Marianne Kock valgt en ny arkitekt, Foster + Partners, der bl.a. har tegnet elefanthuset i Zoologisk Have i København og glaskuplen på Rigsdagsbygningen i Berlin.»De er især gode til at skabe transparens og nogle anderledes former, ofte i glas, og det hænger fint sammen med vores grund i Kastrup, der er omgivet af vand. Derudover har vi også en forventning om, at byggeriet bliver noget særligt. Meget gerne et nyt vartegn, der kan signalere, at vi er en virksomhed med entreprenørånd,«siger Marianne Kock. Hun uddyber, at det nye byggeri skal have åbne områder, forskellige miljøer og fleksible kontorer med lys, rum og plads. Derudover skal der også være plads til laboratorier, som bl.a. stiller krav til ventilationen de skal ligge for sig selv, men stadig være en integreret del af bygningen. Endelig er et klart punkt i opgavebeskrivelsen, at bygningen skal være lavere og maks. 50 meter, som er det højeste, man må bygge i henhold til lokalplanen.»der går i dag en del plads til elevatorer og trapper, og det betyder, at kapaciteten pr. etage er på 30 personer, hvorfor de enkelte afdelinger fordeler sig over flere etager. Vi er glade for lyset, men vi vil gerne bruge pladsen på en anden måde fremover,«siger Marianne Kock. Nabo til Den Blå Planet Valget af den nye grund gav hurtigt sig selv. Grundlæggeren af Ferring, Frederik Paulsen, etablerede i sin tid virksomheden i Limhamn på den anden side af Øresund. Samtidig er omkring hver fjerde medarbejder af de ansatte i Ørestaden svensker. Da der i virksomheden er et udtalt ønske om at holde fast i de svenske rødder i form af beliggenheden, samtidig med at det skal være nemt for de svenske kollegaer at komme på arbejde, blev geografien hurtigt kredset ind.»virksomhedens historie har betydning for vores placering, og så er der alt det praktiske med infrastruktur og logistik. Vi bor lige ved Sverige med motorveje, metro, lufthavn og hoteller omkring os Det er vigtigt, da vi får mange gæster fra hele verden. Vi har i virksomheden i alt 36 forskellige nationaliteter, så et internationalt miljø er vigtigt for os. Det skal vores nye bygning også leve op til. Den grund, vi har fundet, er desuden omgivet af vand, og det skal vi udnytte i både arkitektur og den hverdag, vi får det nye sted,«siger Marianne Kock. Et byggeri med stor betydning Der er store forventninger til den nye bygning, som ikke alene skal stå som et nyt vartegn, men også levere professionelle rammer om forskning og udvikling, som er det forretningsområde, bygningen fortsat skal rumme. Oprindelig blev Ferringbygningen bygget til at rumme flere funktioner, men nogle af disse 10 pharma juni 2014

11 De fleste kender Ferrings nuværende bygning, som er et vartegn for Ørestaden. Nu er bygningen blevet for klejn for den vækstende medicinalvirksomhed. samt produktion rykkede allerede i 2005 til Schweiz for herved at få mere plads til medarbejdere. Alligevel er det en forudsætning for byggeriet, at signalværdien fortsat er stærk.»tidligere boede vi ret anonymt i Vanløse og var ikke specielt kendte, men da vi flyttede til Ørestaden, skete der noget. Bygningen blev hurtigt døbt Ferringbygningen, så vores navn kom ud, og vi fik en stor branding-værdi ud af det. Selvom vi ikke længere har alle funktioner i Danmark, så er brandingen vigtig for os, både for at fortælle at vi udvikler os og vokser, men også for med nogle gode faciliteter og indbydende rammer at kunne tiltrække nye medarbejdere. Vi vil ikke bare bo i et traditionelt domicil i et erhvervsområde uden for København. En god beliggenhed og nogle lyse og inspirerende rammer om hverdagen betyder også noget,«siger Marianne Kock. Hun understreger, at selvom Ferring i Danmark kun har forskning og udvik- ling, så bliver det nye sted bygget til en kapacitet på 750 personer, som svarer til den forventede vækst over en tiårig periode. Luftfoto af grunden, hvor Ferrings nye hovedkvarter skal ligge. Grunden er den trekantede syd for den blå planet. pharma juni

12 Boksord de flytter sig Af Malene Dalmark Espeland / Foto privat foto»her forsker vi i det, som ingen andre har tænkt på endnu«blå bog: Rune Busk Damgaard, 28 år : Postdoctoral researcher, Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, United Kingdom : Research Assistant, Ludwig Institute for Cancer Research, Nuffield Department of Clinical Medicine, University of Oxford, United Kingdom 2014: Ph.D., molekylær cellebiologi, The Danish Research School on Molecular Mechanisms of Disease (MoMeD), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark 2010: Cand.scient. i molekylær biomedicin (Copenhagen Master of Excellence ), Københavns Universitet Hvorfor skiftede du job? Jeg er jo bidt af grundforskning og ville efter min Ph.d. fortsætte med det. Livet og miljøet på Københavns Universitet kender jeg rigtig godt, men jeg syntes, at det var på tide at prøve kræfter med at arbejde i udlandet. Gennem min Ph.d.-vejleder fik jeg kontakt til en gruppeleder på Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology (MRC LMB) i Cambridge, der arbejder med nogle af problemstillinger, som jeg berørte under min Ph.D. Til mit held stod de og manglede en forsker med netop min profil. MRC LMB er ikke en del af Cambridge Universitet, men er et selvstændigt institut, der er finansieret af, hvad der svarer til Det Frie Forskningsråd. Her er der derfor hverken undervisning eller studerende. Alle projekter handler om at lave grundforskning. Den første uge, jeg var her, sagde min chef til mig:»husk vi er her på MRC for at gøre det, som ingen andre har tænkt på«. MRC LMB er på mange måde et mekka, hvis man som mig er grundforsker inden for basal biologi. Der er i årenes løb givet ni Nobelpriser til forskere fra MRC LMB, og faktisk blev DNA-strukturen opdaget her. Det giver masser af motivation, men indgyder også ærefrygt. Hvad skal du lave i dit nye job? Jeg skal forske i, hvordan celler opfatter ændringer i deres omgivelser, og hvordan de reagerer på ændringerne. Det er altså cellernes sprog, jeg skal forske i, og de signalveje der tændes og slukkes efter forskellig receptorsimuleringer. Når en celle skal tænde eller slukke for gener, som respons på en påvirkning som fx en infektion eller en skade på dens DNA, kræver det, at cellens indre maskiner proteiner og signalveje ændrer adfærd. Signalproteiner får besked om at ændre adfærd ved at få påsat kemiske modifikationer, der udgør en kommando, fx tænd, sluk, gå væk eller selvdestruer. Normalt vil en given kemisk modifikation have én kommando. Jeg skal arbejde med sådan en kemisk modifikation kaldet Ubiquitin. Denne modifikation er vigtig for mange processer, særligt funktionen af immunforsvaret, og den er speciel, da den har potentiale til at danne ikke bare én men otte forskellige kommandoer. Jeg skal forsøge at finde ud af, hvad disse Ubiquitin-kommandoer betyder, og hvordan de medvirker til at regulere centrale biologiske processer. Jeg håber, at jeg får en dybere og bedre forståelse af, hvordan kommandoerne bliver tolket og fungerer i cellerne. Det vil kunne danne grundlaget for en videreudvikling af nye behandlinger inden for fx cancer, alzheimers, gigt og andre sygdomme. Vores forskningsresultater vil forhåbentlig blive brugt kommercielt af bioteknologiske virksomheder og medicinalindustrien. Vi sår frø, som andre kan høste frugterne af. Hvad er udfordringerne i dit nye job? En af udfordringer er den måde, som grupperne er organiseret på. Det er væsentligt anderledes, end det jeg er vant til fra Københavns Universitet. Jeg står mere alene med den specialisering, jeg har. Jeg har ikke en kollega, jeg kan sparre med om de tekniske ting, jeg skal kunne. Gruppen er ikke så homogen som i Danmark, og derfor er der en højere grad af selvstændighed. Her 12 pharma juni 2014

13 Job siden sidst er større specialisering i, hvad folk kan, og hvad de skal. Det positive ved det er, at vi kan angribe forskningen fra mange forskellige vinkler. Jeg har et biologisk perspektiv, en anden kollega har et fysisk, og en tredje har et kemisk perspektiv Det er kommet lidt bag på mig, hvor stor forskel der egentligt er på den danske og engelske kultur. Særligt omkring den hierarkiske struktur. I England er chefen virkelig chef, og der er en større afstand mellem chefen og os andre ansatte. Jeg er vant til, at man er mere lige selv med chefen og at man har en mere kammeratlig omgang med hinanden på tværs af magtstrukturen. En anden forskel er, at forskere er her på MRC LMB, fordi de aktivt har valgt at være netop her. De fleste har forladt deres hjemland for at kunne være her. I min gruppe er vi 11 forskere med otte forskellige nationaliteter. Der er én brite, men han er ikke fra Cambridge oprindeligt. Hvad kan danske forskere bidrage med i udlandet? Jeg har en solid uddannelse og er fagligt rigtig godt funderet fra det danske universitet. Derudover håber jeg, at jeg kan bidrage med noget kreativitet, idérigdom og fordomsfrihed. Jeg er vant til at tænke selv. Det betyder, at jeg selv tager et selvstændigt initiativ. Når det er sagt, er det vigtigste dog de faglige kompetencer. Det er kompetencerne, der er afgørende. Jeg tror, at vi i det danske uddannelsessystem lærer, hvordan man skal tænke, og ikke hvad man skal tænke. Vi lærer at tænke os frem til svaret, og det sammen med en mere antiautoritær tilgang er specielt for Danmark. Anders Foller Larsen Chalmars Tekniske Högskola Anette Green Nielsen Svendborg Sct. Nicolai Apotek Anette Raahauge Henningsen Ringsted Apotek Anja Bryde Toudahl de Oliveira Ejby Apotek Anja Gøtø Novo Nordisk LLC, Russia Ann Storm Mowinckel Novo Nordisk A/S Anne Katrine Reinholt Jørgensen Hirtshals Apotek Anne-Grete Ramlov Odense Kommune Bente Schultz Langeskov Apotek Birthe Faurschou Johansen Søndersø Apotek Camilla Appel Eli Lilly Danmark A/S Charlotte Mørck Juhl København Nørrebro Apotek Charlotte Steenberg Roth Odense Kommune Gitte Tange Bakholm KLIFO A/S Hamideh Pad Novo Nordisk A/S, Hillerød Hanady Ajine Bibi Ejby Apotek Hanne Kirkbak Walther Randers Jernbane Apotek Hanne Kusk Jacobsen Novo Nordisk A/S, Kalundborg Helena Isabel Mora-Jensen National Institutes of Health (NIH) Hilai Faizi Odder Apotek Janne Baaring Jensen Vordingborg Apotek Jina Kassim Abdullatif Statens Serum Institut Kathrine Wich Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi Kristina Emma Gunilla Gjesing Stenlille Apotek Husk Lasse Kofoed Novo Nordisk A/S, Kalundborg Liza Borisova Sandoz A/S Louise Langthaler LEO Pharma Mette Bit Vindnæs Novo Nordisk A/S Mette Homann Poulsen Carlsberg Fonden (Leibniz Institute fur Molekulare Pharmakologie) Mette Sarup Odense Sct. Hans Apotek Morten Skøtt Thomsen Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi,Systems Pharmacology Morten Stenkilde ALK-Abelló A/S Nanna Torpe Jørgensen Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) Nermin Ipek Ferring Pharmaceuticals A/S Pernille Bondeskov Nielsen LEO Pharma Pia Ørndrup Ekdahl Novo Nordisk A/S, Søborg Rabia Ahmad Svendborg Løve Apotek Rukiye Ongun Odense Kommune Rune Busk Damgaard Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology Semiha Øzbek Cetin Grenaa Apotek Stine Anthonsen Novo Nordisk A/S, Måløv Susanne Søndergaard ALK-Abelló A/S Tina Egeberg Christensen Iwa Consulting Toke Jonsson Bio-Images Research Ltd. Trine Puggaard Petersen Novo Nordisk A/S, Måløv Ulrich Berner Høgstedt Ferring Pharmaceuticals A/S at give besked til Pharmadanmark, når du skifter job. Du kan gøre det på telefon eller til Med korrekte oplysninger kan Pharmadanmark bedre give dig målrettede medlemstilbud. pharma juni

14 Kort om Sagkyndige kimer Sundhedsstyrelsen ned Beskæftigelsen stiger I første kvartal af 2014 steg antallet af lønmodtagere opgjort i fuldtidsbeskæftigede med i forhold til det foregående kvartal. Med fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er man nu på niveau med situationen i 2011, viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse skyldes, at den i sektoren private virksomheder steg med fuldtidsbeskæftigede fra fjerde kvartal 2013 til første kvartal I samme periode var der et fald på fuldtidsbeskæftigede inden for offentlig forvaltning og service. Beskæftigelsessituationen fortsætter også med at blive bedre for Pharmadanmark-medlemmer. Den nyeste ledighedsstatistik fra Akademikerne (AC) viser, at ledigheden nu er helt nede på 2,0 procent. Måneden før var den 2,2 procent. Også for dimittenderne fortsætter den positive tendens. Deres ledighed er nu nede på 17,1 procent, hvilket er det laveste niveau i flere år. Efter en udmelding om en ny vejledning for sagkyndige personer i lægemiddelvirksomheder har Sundhedsstyrelsen (SST) modtaget mange henvendelser fra sagkyndige personer i medicinalvirksomheder, der er kommet i tvivl om ændringerne. Men det skal de slet ikke være, forsikrer Maria Skiffard-Holm, ansvarlig for udstedelser af virksomhedstilladelser til fremstillere, engrosforhandlere og detailforhandlere i Danmark.»De eneste ændringer er nogle præciseringer af forskellige sætninger og regler for godkendelse af Qualified Persons (QP),«siger hun. Den mest markante præcisering er i forhold til godkendelse af personer med en mellemlang uddannelse. Sundhedsstyrelsen har på det seneste modtaget mange henvendelser om godkendelse af 3,5-årige diplomingeniøruddannelser til QP-uddannelser.»Da svaret er nej, har vi flere gange måttet vejlede om, hvilken supplerende uddannelse en diplomingeniør skal have for at blive godkendt som QP eller arbejde som delegeret QP,«fortæller Maria Skiffard-Holm. I den tidligere vejledning var der refereret til et minimumskrav om en universitetsuddannelse på fire år samt henvisninger til EU-direktiver. Her står, at en 3,5-årig uddannelse kan accepteres, hvis den suppleres med et ekstra års uddannelse, hvoraf det halve år skal være en praktikperiode på et apotek.»da det er et direktivkrav, er vi som medlemsland i EU forpligtiget til at håndhæve dette krav. Derfor er vejledningen opdateret, så det præciseres, at en uddannelse på 3,5 år kan godkendes, såfremt man møder direktivkravene.«dertil har Sundhedsstyrelsen præciseret, at en 3,5-årig diplomingeniøruddannelse også kan suppleres med en kandidatoverbygning, så personen ender med uddannelse på over fem år. 14 pharma juni 2014

15 Støtte fra Michael J. Fox til Lundbeck Lundbeck har igen fået støtte og anerkendelse for virksomhedens forskning i Parkinsons sygdom gennem en bevilling fra The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF). Lundbecks seneste projekt har til hensigt at udforske en genetisk årsag til arvelige former for sygdommen som en platform for at udvikle sygdomsændrende behandling, der vil kunne forhale eller stoppe sygdomsprogressionen for både arvelige og "sporadiske tilfælde", dvs. når årsagen til sygdommen ikke er kendt. I løbet af de seneste år har Lundbeck været engageret i at undersøge variationer i genet Leucine Rich Repeat Kinase 2 (Lrrk2), som er den største kendte genetiske bidragyder til Parkinsons sygdom. Ved at undersøge rollen af en mutation i Lrrk2 håber Lundbecks forskere på for første gang nogensinde at kunne identificere biologiske markører for sygdommen og dermed bane vejen for en tidligere diagnose af patienter, som ikke har en arvelig form af sygdommen. Det vil være et skridt hen imod specifikke behandlinger, som ville gavne alle med sygdommen, ikke blot dem der har de specifikke genetiske mutationer.»med dette projekt håber vi på at kunne bekræfte hypotesen om Lrrk2's rolle i ukendte oprindelser til Parkinsons sygdom. Det ville gøre det muligt for os at fremskynde arbejdet hen imod biomarkører og specifikke behandlinger, der er rettet imod dette gen, hvilket har potentiale til at bane vejen for nye og bedre behandlinger af Parkinsons sygdom,«siger Kim Andersen, direktør for Lundbecks forskning. Historisk set har rollen af den genetiske arvelighed i Parkinsons sygdom været betragtet som ubetydelig. Inden for de seneste to årtier har en række opdagelser imidlertid ændret dette synspunkt væsentligt. En del af denne forskning antyder, at Lrrk2-biologien er central for både arvelig og sporadisk Parkinsons sygdom. Lundbeck vil bruge bevillingen fra MJFF til at støtte forskningen i at identificere Lrrk2-afhængige biologiske fingeraftryk i specifikke celler i blodet. Dette forskningsprogram vil fortsætte over de næste tre år. Brug antibiotika rigtigt ny app fra pro.medicin.dk Medicindatabasen pro.medicin.dk er netop udkommet med en ny app, der indeholder vejledninger om brug af antibiotika til læger og andre sundhedsprofessionelle.»korrekt brug af antibiotika er ekstremt vigtigt ikke mindst i forhold til at mindske udvikling af bakteriers resistens. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde pro.medicin.dk s brugere et gratis, lettilgængeligt værktøj, der kan bruges alle vegne, også når der er dårlig internetdækning,«forklarer ansvarshavende redaktør på pro.medicin.dk, Henrik Friis, der også er ledende overlæge ved Klinisk mikrobiologisk afdeling på Slagelse Sygehus. App ens indhold er identisk med indholdet i Antibiotikavejledningen på pro. medicin.dk, og er altså udarbejdet af samme forfatter- og referentstab. Vejledningen er desuden i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination af antibiotika fra App en skal opdateres hver 14. dag i takt med opdateringerne på pro.medicin. dk og medicinpriser.dk. Derefter kan den tilgås offline på smartphone eller tablet. App en er foreløbig udviklet til ios, og kan hentes gratis i App-store. En androidversion er lige på trapperne. Pro.medicin.dk er de sundhedsprofessionelles foretrukne værktøj, når de henter information om medicin. Hjemmesiden har, sammen med sin søsterside til ikke-fagfolk (min.medicin.dk), 4,5 millioner sidevisninger om måneden, fordelt på cirka 1,4 millioner besøg. Begge udgives af Dansk Lægemiddel Information A/S, der har udgivet information om medicin i knap 40 år. pharma juni

16 Farma Den danske enzymproducent Novozymes beskæftiger sig også med lægemiddelområdet. Her ses enzymfermenteringsanlægget i Bagsværd. Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Novozymes Novozymes teknologi skal give bedre lægemidler Store lægemiddelvirksomheder køber sig til bedre lægemidler. Enzymvirksomheden Novozymes er med på bølgen og fremstiller et protein, der forlænger lægemiddelstoffers ophold i kroppen. Det første lægemiddel tilsat dette protein er netop blevet godkendt af den europæiske lægemiddelmyndighed. Der er kapløb i lægemiddelindustrien om at sikre bedre behandling af patienter uden for mange bivirkninger. Den danske enzymproducent Novozymes har i flere år været med i kampen og er nu blandt de ledende inden for et specielt proteinområde. Novozymes arbejder med rekombinante versioner af det naturligt forekommende proteinmolekyle albumin, som kan binde sig til de aktive stoffer i lægemidler. Novozymes har udviklet en metode til at kontrollere, hvor længe albuminet bliver i kroppen. 16 pharma juni 2014»Vi ved, hvordan albumin bliver holdt tilbage i kroppen ved receptorbinding, og det kan vi regulere på nu. Derved kan vi også styre og forlænge lægemiddelstoffers ophold i kroppen,«fortæller Svend Licht, chef for forretningsudvikling i Novozymes Biopharma, der er Novozymes forretning for teknologiske løsninger til medicinalindustrien. Størrelse af betydning Når et lægemiddel er aktivt i kroppen i længere tid, kan man opnå et af to fordele: Enten kan man reducere dosis af læ- To generationer Novozymes har to generationer af albuminteknologien. GlaxoSmithKline er indtil nu det eneste farmaselskab med et godkendt produkt, der bruger albuminteknologien. Det er GSK s GLP- 1-produkt Eperzan. Første generation af Novozymes albumin er i medicinsk udvikling hos bl.a. israelske Teva Pharmaceutical Industries (cancer) og australske CSL Behring (blødersygdomme). Novozymes forventer, at det næste produkt på markedet kommer fra CSL Behring. Anden generation er i forsøg hos tre af verdens største medicinalselskaber. Eneste offentliggjorte er multimedicinalproducenten Janssen Pharmaceuticals.

17 Rekombinant albumin Novozymes teknologiplatform Veltis er en teknologi, der er baseret på rekombinant albumin. Albumin er det protein, mennesket har mest af i kroppen. Human serum albumin bliver produceret i leveren og findes i blodplasma. Hos Novozymes bliver albuminet fremstillet i gæringstanke. Novozymes er den eneste producent, der laver rekombinant albumin i stor skala andre virksomheder med albuminproduktion udvinder albuminet fra plasma fra mennesker og dyr. gemiddelstoffet, eller man kan forlænge tiden mellem hver injektion af lægemidlet, fortæller Svend Licht. Kroppen filtrerer ofte stofferne ud gennem nyrerne. Derfor vil små molekyler hurtigt blive skyllet ud gennem nyrerne, hvilket giver kort halveringstid.»hvis man vil forøge halveringstiden af et lægemiddel, kan man enten binde et større molekyle til det aktive stof, eller man kan sikre, at molekylet bliver holdt tilbage i kroppen via receptorbindinger. Albumin gør begge dele,«forklarer han. Størrelsen giver albuminet en fordel, men samtidig binder albumin sig til en receptor (FcRn) i kroppen og sikrer dermed, at det aktive stof bliver i systemet i længere tid. Anden generation i klinik Novozymes albumin teknologi er kendt under navnet Veltis. Den første generation har været på markedet i mange år. Det første lægemiddel, der bygger på albumin-teknologien, er i starten af året blevet godkendt af de europæiske sundhedsmyndigheder, EMA. Det er GlaxoS- Historien om Novozymes albumin Novozymes blev udskilt fra Novo Nordisk i Det blev startskuddet til en specialiseret enzymverden.»dengang vurderede vi, at vi havde gode forudsætninger for at bruge vores platform til produktion af rekombinante enzymer til også at udvikle produkter til den farmaceutiske industri,«fortæller Svend Licht, forretningsudviklingschef i Novozymesafdelingen Biopharma. Derfor købte Novozymes det britiske selskab Delta Biotechnology, der over en lang periode havde udviklet produktion af rekombinant albumin. Siden hen har Novozymes videreudviklet teknologien. mithklines nyeste type 2-diabetes medicin Eperzan, et GLP-1-produkt der skal tages en gang ugentligt. Anden generation af Novozymes albumin er under udvikling gennem flere samarbejder. Novozymes har netop offentliggjort et samarbejde med Janssen om test af anden generation af albuminteknologien. Udover Janssen samarbejder Novozymes også med to andre af verdens største medicinalselskaber og en række mindre biotekselskaber om brugen af andengenerations teknologien. pharma juni

18 Løn & Ansættelse Af Christian K. Thorsted / Foto Colourbox Brug af konkurrenceklausuler skal begrænses yderligere Som led i sin vækstpakke vil regeringen regulere og begrænse virksomhedernes udbredte brug af konkurrenceklausuler. Blandt Pharmadanmark-medlemmer er arbejdsmarkedsklausuler ikke ualmindelige og derfor noget, som foreningens jurister er meget opmærksomme på i rådgivningen af medlemmerne ved jobskifte. Danske virksomheders muligheder for at gøre brug af arbejdsmarkedsklausuler skal begrænses mest muligt, fordi de er en hæmsko for at øge produktiviteten i samfundet, fastslår regeringen i sin vækstpakke. En påkrævet stramning, lyder det fra Pharmadanmark.»Lægemiddelbranchen er nok ikke den branche, hvor klausulerne bruges mest aggressivt, men vi ser dem jævnligt, og det er altid noget, vi er meget opmærksomme på, når vi gennemgår medlemmernes ansættelseskontrakter. Og noget, som mange medlemmer er bekymret over, om de er omfattet af,«siger Mathilde Bak, juridisk konsulent i Pharmadanmark på Privat-området. Lovgivningen om jobklausuler blev skærpet i 2008, så hemmelige aftaler om ikke at ansætte hinandens ansatte blev forbudt. Siden da har det skullet skrives ind den ansattes kontrakt, og medarbejderen skal kompenseres økonomisk for begrænsningen i sine jobmuligheder. Forventningen hos Pharmadanmarks jurister var dengang, at lovændringen ville betyde, at en del arbejdsgivere ville droppe klausulerne, fordi de ikke længere ville være så attraktive for virksomhederne. Dels ville klausulerne blive for besværlige at administrere, og dels er der altså krav om økonomisk kompensation til medarbejderen.»men siden har vi bemærket, at klausulerne bestemt stadig anvendes. Hertil kommer, at der givetvis er nogle virksomheder som ikke husker at gøre deres medarbejdere opmærksomme på, at de er omfattet af en jobklausul. Når man som medarbejder ikke ved, at man er omfattet af en klausul, er det af gode grunde svært at gøre indsigelse imod det. Det problem ville man selvfølgelig ikke have, hvis jobklausuler blev helt forbudt,«konstaterer Mathilde Bak. 18 pharma juni 2014

19 Hun fortæller videre, at Pharmadanmark også jævnligt ser konkurrenceklausuler.»her er det tydeligt, at klausulerne ikke kun anvendes over for den øverste ledelse, der typisk har stor indsigt i virksomhedens forretningshemmeligheder og har en tæt kontakt med kunderne. Også lavere rangerende medarbejdere bindes af klausuler. Det gør, at brugen af klausuler mere kan komme til at ligne et forsøg fra virksomhedernes side på at undgå afgang af medarbejdere end på fx at beskytte virksomheden mod, at dens forretningshemmeligheder og specifikke viden spredes til konkurrenterne,«siger hun. Fleksibilitet er en styrke Regeringens produktivitetskommission påpegede sidste år i en rapport, at der er behov for at rulle den udbredte brug af klausuler, fx konkurrence-, kunde og jobklausuler, tilbage. Kommissionen vurderede, at udbredelsen af arbejdsmarkedsklausulerne er en barriere for mobilitet og videnspredning på arbejdsmarkedet og dermed også et problem i forhold til øget iværksætteri og produktivitet et synspunkt som Pharmadanmarks formand Antje Marquardsen bakkede op om. Hun pegede på, at en af styrkerne ved det danske arbejdsmarked er dets høje fleksibilitet, og at klausulerne virker direkte modsat på denne fleksibilitet. Og nu har regeringen altså taget Produktivitetskommissionens anbefaling til sig i sin vækstpakke. Regeringens udspil til regulering af arbejdsmarkedsklausuler indeholder bl.a. følgende punkter: Muligheden for at indgå en såkaldt jobklausul mellem to konkurrerende arbejdsgivere afskaffes. To arbejdsgivere må altså ikke aftale, at de ikke tager medarbejdere fra hinanden. Ansættelsesklausuler må højest have 12 måneders varighed. I dag er perioden ubegrænset. I dag skal man have halvdelen af sin løn på fratrædelsestidspunktet i den periode, man er underlagt en klausul. Fremover skal der gives højere kompensation, hvis klausulen gælder mere end et halvt år og mindre kompensation, hvis den gælder under et halvt år. Det skal give et incitament til kortere klausuler. I dag er det tre forskellige love, som regulerer området. Fremover skal de samles til én, der omfatter alle lønmodtagere. Timelønnede får hermed de samme rettigheder, som ansatte under funktionærloven i dag har. Mere kompensation Mathilde Bak, Pharmadanmark, mener, at det juridisk set giver god mening, at kompensationsreglerne ændres, så lønmodtagerne kompenseres mere, jo længere deres ansættelsesklausuler er. Klausulerne begrænser i praksis medarbejderen i at gøre brug af sine kompetencer inden for de områder, hvor medarbejderen ville være mest kvalificeret og kunne byde ind med noget. Analyse af udenlandske erfaringer Regeringen vil igangsætte en analyse af erfaringer med konkurrenceklausuler. Akademikerne fik sammen med LO og FTF i 2013 udarbejdet et forskningsnotat, som dokumenterer, at meget taler for en positiv gevinst for samfundet ved en ændring af lovgivningen om klausuler. Produktivitetskommissionen henviser til, at en række amerikanske studier har vist, at arbejdsmarkedsklausuler kan være en betydelig hindring for iværksætteri og produktivitetsvækst. Fx skulle årsagen til, at Silicon Valley ligger i Californien og ikke i fx Massachusetts, hvor mange af de førende it-virksomheder var placeret indtil 1980 erne, netop være, at disse typer af klausuler har været juridisk ugyldige ved lov i Californien siden Der findes ikke nogen officiel statistik for udbredelsen af arbejdsmarkedsklausuler i Danmark, men der er indikationer af, at klausuler er et udbredt fænomen. En undersøgelse blandt medlemmerne af ni fagforeninger viste fx, at 19 procent havde en klausul i deres ansættelseskontrakter i 2004, og i et nyere forskningsprojekt Økonomiske effekter af konkurrenceklausuler fra Aalborg Universitet argumenterer de to forskere Jørgen Stamhus og Michael S. Dahl for, at klausulerne ser ud til at vinde udbredelse ud over topledelsesniveauet i danske virksomheder.»derfor kan man naturligvis diskutere, om en kompensation på kun halvdelen af lønnen er tilstrækkelig, når der i realiteten bliver lagt beslag på hele medarbejderens kompetenceområde,«siger hun. Regeringens forslag om at få sat en tidsmæssig begrænsning på ansættelsesklausuler virker også umiddelbart rimeligt, skønner hun.»men de fleste vil nok opleve 12 måneder som al for lang tid at gå og vente på at få lov til at bruge sine kompetencer.«lo og DA uenige LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er uenige om regeringens udspil. LO glæder sig over, at regeringen har lyttet til fagbevægelsens bekymringer og nu vil sætte ind på området. Organisationen havde dog foretrukket, at man helt havde fjernet konkurrenceklausuler, når det drejer sig om ganske almindelige lønmodtagere, så de var blevet begrænset til topchefer. DA mener grundlæggende, at de nuværende regler er tilfredsstillende, og er utilfreds med ikke at være blevet taget med på råd. DA er især modstander af planerne om at samle reglerne på området i én lov og give timelønnede de samme rettigheder som funktionærer. pharma juni

20 Ledelse Fokus på ledelse Pharma sætter jævnligt fokus på ledelse, fordi mange af Pharmadanmarks medlemmer enten er ledere eller har ambitioner om at blive det. Pharma s dækning af området omfatter bl.a. interview med ledelseseksperter og artikler om ledelsesteori, -uddannelse og -kultur. 20 pharma juni 2014

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Karriere. Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig

Karriere. Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig 4 pharma april 2013 Af Christian K. Thorsted / Foto: Ole Ziegler En ny analyse dokumenterer,

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 265 Offentligt Tak for invitationen uden KØBENHAVNS UNIVERSITET Kravene til fremtidens dyrlægeuddannelse edens 3. februar, 2016 Professor Ulla Wewer,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Aftagerpanelmøde for Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning. Studienævnet for Arkitektur og Design. Aftagergruppen for Mobilitet

Aftagerpanelmøde for Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning. Studienævnet for Arkitektur og Design. Aftagergruppen for Mobilitet :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT www.dairy-career.dk BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT Sidsel Nørregaard, 26 år Innovation Engineer, SPX Innovation Centre Projektarbejde i sverige Mads Aamann, 34 år Research scientist Chr. Hansen

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Virksomhed 6 pharma december 2013

Virksomhed 6 pharma december 2013 Virksomhed 6 pharma december 2013 Acesion Pharma arbejder på at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af atrieflimren, der er den mest udbredte type af hjerterytmeforstyrrelse. Omkring 50.000 danskere

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 4-2008

Kampagnemagasin nr. 4-2008 Kampagnemagasin nr. 4-2008 Er din virksomhed cykelvenlig? - Nyt projekt i Dansk Cyklist Forbund Mette Jacobsen siger Ja tak til motionspolitik på arbejdspladsen - Store gevinster at hente for erhvervslivet

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015 Boksord Virksomhed 4 pharma juli 2015 Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler Avilex Pharma: Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? Avilex Pharma er et af de få biotekfirmaer, som er

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere