Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj Forsyning Helsingør A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S"

Transkript

1 Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj Forsyning Helsingør A/S Juli 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Udbudsomfang Tidsplan Leveranceomfang Leveranceomfang for målere Leveranceomfang for kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem Leveranceomfang for service, support og hosting Krav til kommunikationsform, IT-forhold m.v Aflæsningsperformance Hjemtagning af registre i målere Integration til afregningssystem Integration til andre it-systemer Datakvalitet

3 Indledning 1 Indledning Dette notat er alene til brug for en generel orientering i forbindelse med den igangværende prækvalifikation, jf. EU-bekendtgørelse nr. 2014/S , således at de leverandører, der ønsker at fremsende ansøgning om prækvalifikation til den kommende udbud, får en uddybende orientering om projektet. Notatet vil blive erstattet af et efterfølgende udbudsmateriale, og ændringer kan forekomme. Fjernaflæsningsprojektet gennemføres for Forsyning Helsingør A/S. Projektet omfatter cirka elmålere, vandmålere og varmemålere. Heraf er ca vandmålere placeret for sig selv, solovandmålere. Antallet af målere er et cirka antal, og fordelingen ændres på grund af en løbende udskiftning. Fordelingen vil blive opgjort mere præcist i udbudsmaterialet, som ligeledes vil indeholde kortmateriale, der viser målernes placering. Det forventes at målerantal vil kunne variere med skønsmæssigt 5 % til + 20 %. Målere Elmålere Vandmålere Varmemålere I alt

4 Udbudsomfang 2 Udbudsomfang Projektet består af én entreprise og omfatter følgende: Levering af elektroniske el-, vand- og varmemålere (inklusive montage) Levering og etablering af kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem Etapevis idriftsætning af kommunikationsnetværk 5-årig drifts- og hostingaftale for kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem med mulighed for forlængelse med 1 år af gangen Nedenstående figur viser udbudsgrænsen. Udbuddet gennemføres efter Forsyningsdirektivets regler med forudgående prækvalifikation af tilbudsgivere og efterfølgende udbud efter forhandling. Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtigt. Valg af kommunikationsform er op til leverandør. 4

5 Tidsplan 3 Tidsplan Tidsplanen for gennemførelsen af udbuddet fremgår herunder. År Aktivitet\Måned Afgivelse af prækvalifikationsanmodning Udvælgelse af tilbudsgivere Tilbudsperiode Evaluering af tilbud og forhandlinger samt kontrakt Planlægningsperiode Start montage Realisering Realisering gennemført Som det fremgår, forventes udbudsmateriale udsendt til de prækvalificerede medio september 2014, og tilbud skal afgives medio november Kontrakt forventes indgået ultimo december Dernæst løber en periode i forbindelse med planlægning indtil ultimo februar Montage forventes påbegyndt primo marts 2015, og realiseringen forventes gennemført indtil ultimo december

6 Leveranceomfang 4 Leveranceomfang Følgende beskrivelse er foreløbig, men forventes at dække leveringsomfanget af entreprisen. I det efterfølgende udbudsmateriale vil der blive opstillet eventuelle optioner til det angivne leveranceomfang. 4.1 Leveranceomfang for målere Leverancen omfatter: Levering af el-, vand- og varmemålere med tilhørende kommunikationsenheder Montage af målere Dokumentation 4.2 Leveranceomfang for kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem Leverancen omfatter: Levering, installation, opsætning, indkøring og dokumentation af kommunikationsnetværk Levering, installation, opsætning, indkøring og dokumentation af hjemtagningssystem Uddannelse af brugere (administrator, superbrugere og almindelige brugere) Deltagelse ved integration til afregningssystemet Opsætning af hjemtagning fra alle målere Leverandøren skal levere en fyldestgørende dokumentation af al software, der leveres i forbindelse med opgaven, samt dokumentation af grænseflader til eksterne systemer, brugervejledninger, installationsvejledninger og andre relevante dokumentationselementer. Brugerdokumentation skal være på dansk. Aflevering 4.3 Leveranceomfang for service, support og hosting Leverancen omfatter: 5-årig drifts- og hostingaftale for hjemtagningssystemet Løbende drift- og servicering af kommunikationsnetværk Løbende drift og hosting af hjemtagningssystem omfattende alt nødvendigt hardware placeret ved leverandøren Nærmere krav til performance og omfang fremgår af det efterfølgende udbudsmateriale 6

7 Krav til kommunikationsform, IT-forhold m.v. 5 Krav til kommunikationsform, IT-forhold m.v. Følgende beskrivelse er foreløbig, men beskriver de overordnede ønsker og krav, der forventelig vil blive stillet i udbudsmaterialet til kommunikationen, m.v. Der ønskes en end-to-end løsning, hvor tilbudsgiveren har ansvaret for at levere en løsning til hjemtagning af data fra alle de omfattende målere til ét centralt placeret hjemtagningssystem ved leverandøren. Valget af løsning er op til tilbudsgiveren, men skal baseres på åbne standarder. Der ønskes endvidere en understøttelse af kommende smart-house funktioner. Kommunikationsløsningen skal være sikker, således at uvedkommende ikke kan få adgang til data og/eller målere. Kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem skal dække de nye ca fjernaflæste målere, samt ca. 20 % ekstra målere. 5.1 Aflæsningsperformance Ved aflæsning af de tilsluttede målere ønskes følgende aflæsningsperformance. Inden for et døgn: 99 % Inden for 3 døgn: 99,8 % 5.2 Hjemtagning af registre i målere I det efterfølgende udbudsmateriale specificeres en oversigt over alle registre fra målerne, herunder events, alarmer og infokoder, der som minimum skal kunne hjemtages. Registre ønskes for el hjemtaget på kvartersniveau, mens registre for vand og varme ønskes hjemtaget på timeniveau. Endvidere skal registre hjemtages ved forespørgsel fra central. Alt der hjemtages fra målerne skal i det efterfølgende tilbud fra leverandøren specificeres, hvad angår tidsintervaller, indhold og tilknyttede oplysninger som for eksempel tidsangivelser. Og endvidere skal tilbuddet indeholde en specifikation af registre der kan hjemtages udover udbudsmaterialets minimumskrav. Data skal hentes hjem minimum én gang i døgnet. Ligeledes skal alle data fra forrige døgn, eksempelvis den 17. være tilgængelige for afregningssystemet, øvrige it-systemer og andet inden kl den Integration til afregningssystem Integrationen skal ske således, at relevante målerværdier overføres til afregningssystemet, KMD EASY Energy og oprettelse, nedlæggelse og øvrig vedligehold af stamdata (kunder, målere, osv.) kun foregår ét sted. Et døgns data for samtlige målere skal kunne overføres til afregningssystemet hurtigst muligt. 7

8 Krav til kommunikationsform, IT-forhold m.v. 5.4 Integration til andre it-systemer Hjemtagningssystemet skal kunne integrere med andre it-systemer, som for eksempel en KundeWEB, hvor forbrugeren skal kunne se sit forbrug på time-, uge-, måned- og årsbasis. Et døgns data for samtlige målere skal kunne overføres til it-systemer hurtigst muligt. 5.5 Datakvalitet Hjemtagningssystemet skal sørge for, at data er komplette pr. måler og tid, og at de løbende valideres. 8

9 Udarbejdet af Plan & Projekt A/S

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010 UDBUDSBETINGELSER Udbud vedrørende drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde Århus Kommune September 2010 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode

Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Generelle udbudsbetingelser 3 1.1 Udformning af tilbud og kontrakt

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedr. HSN d. 22-03-2007, kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere