NYHEDSBREV DET ER SKET PÅ INSTITUTTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV DET ER SKET PÅ INSTITUTTET"

Transkript

1 INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSK AB D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E FA K U L T E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årgang 7, nr. 3 Dato 20/ NYHEDSBREV DET ER SKET PÅ INSTITUTTET 7 mill. kroner fra det Frie Forskningsråd til udforskning af leveværdigt liv Jeg har netop fået en bevilling på 7 millioner kr. fra det Frie Forskningsråd til projektet A Life Worth Living: Negotiating Worthiness in Human and Animal. Bevillingen er en del af Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude. Med bevillingen får jeg mulighed for at lede min egen forskningsgruppe og ansætte antropolog Laura Emdal Navne som ph.d.- studerende samt slå en post.doc stilling op. I projektgruppen indgår også professor Lene Koch fra Afdeling fra Sundhedstjenesteforskning. Spørgsmålet Hvad er et leveværdigt menneskeliv? er tilbagevendende i diskussioner i forbindelse med indførelse af nye medicinske teknologier, en aldrende befolkning og et stigende pres på sundhedsressourcer. Vil et barn født i uge 25 med svære handicaps kunne leve et leveværdigt liv? Rummer livet for den demente, der ikke længere behersker sprog og hukommelse, leveværdighed? Projektet udforsker spørgsmål om leveværd i begyndelse og slutning af livet og i forholdet mellem dyr og menneske. Gennem fire etnografiske casestudier forsøger vi at forstå, hvordan vi i Danmark praktiserer og forstår leveværdighed. Den overordnede analytiske strategi er at holde opmærksomhed på liv på grænsen: det for tidligt fødte barn og den aldrende Alzheimerpatient i klinikken; den for tidligt fødte grisling og den glemsomme abe i forskningslaboratoriet. Med dette projekt bringer jeg således tre meget forskellige empiriske felter sammen: neonatalfeltet (tidligt liv), aldring og demens (sent liv) og dyrelaboratorier (forsøg med dyr inden for neonatologi og demens). Perspektivet handler både om at forstå de mekanismer, som gør et væsen til person eller til ikke-person og som kan være de samme i de tre empiriske felter trods deres åbenlyse forskelle og om at forstå, hvordan de tre forskellige felter betinger hinanden, fx hvordan de vidensmæssige og teknologiske muligheder, som aktualiserer spørgsmål om leveværd i klinikken, er muliggjort af dyrs liv og død i laboratoriet. Projektet taler direkte ind i aktuelle bioetiske diskussioner i sundhedsvæsenet og i økonomiske prioriteringsdiskussioner i velfærdssamfundet. Bevillingen giver mig en helt unik mulighed for at etablere en god gruppe af mennesker, som kan sætte dagsordenen for nye måder at undersøge og begrebsliggøre leveværd på i nært samspil med international forskning. Mette Nordahl Svendsen I dette nummer: Det er sket på instituttet 1 Forskning 5 Undervisning 8 Bevillinger 9 Blandet Info 10 Nyansættelser, fratrædelser, orlov m.m. 11

2 Institutkonference 2013 Den 15. maj havde vi årets institutkonference, som denne gang blev holdt på Park Inn i Kastrup. Dagen blev indledt med en sang, som Lars Bjerrum havde skrevet til lejligheden og akkompagnerede på guitar. Sangen gik på Vi er alle i samme båd og var en videreudbygning af den tilsvarende sang fra sidste år. Så nu ser vi frem til nye vers i de kommende år. Traditionen tro indledte jeg med at se tilbage på alle de mange spændende initiativer og aktiviteter, der har præget instituttet det forløbne år og gennemgik instituttets økonomi med særligt fokus på undervisningsøkonomien. Resten af eftermiddagen gik med gruppearbejde inden for 6 emner: 1) Flip the classroom, 2) Anvendelse af IT i undervisningen, 3) Kom godt i mål med PhD studiet, 4) Markedsgørelse af vore universitetsuddannelser, 5) Evaluering af undervisningen og 6) Kultur på IFSV. Diskussionerne blev efterfølgende præsenteret i plenum som kiosk baskere. Dagen sluttede med en hyggelig og dejlig middag. En stor tak til planlægningskomiteen for et flot arrangement og tak for, at I mødte så talstærkt op. Mette Madsen Formiddagen gik med spændende indlæg om undervisningsaktiviteter i Ålborg (Lene Lange, AAU), undervisningsevaluering (Jakob Ravn, CBS) og om god undervisning fra de studerendes perspektiv (Julie Kristensen, FSV studerende) efterfulgt af debat. Efter frokost havde vi dagens kulturelle indslag med rundvisning på Kastrup Fort og information om kanoners rækkevidde og meget anden nyttig viden. Vejret var strålende, som det også fremgår af billedet. Eftermiddagen indledtes med præsentation af en undersøgelse af Statistics anxiety hvor Svend Kreiner og Tine Nielsen holdt et underholdende indlæg om et projekt, hvor de havde undersøgt de studerendes angst for statistik, og om den var forskellig for FSV studerende og sociologi studerende og om den ændrede sig fra bachelorkurset til kandidatkurset. Side 2

3 Psykiatrirum på Medicinsk Museion Sidste onsdag åbnede Medicinsk Museion et Psykiatrirum. Psykiatrirummet er et museumseksperiment. En hybrid mellem flere museumsfunktioner: Det er et åbent magasinrum, hvor vi fremviser museets samling af psykiatriske genstande og billeder samt udvalgte dele af de arkivalier vi har fra dansk psykiatrisk forskning og behandling (meget er personfølsomt og vil derfor ikke være tilgængeligt). Det er også et indsamlingsrum, hvor vi kontinuerligt vil Rummet vil også kunne bruges som seminar- og undervisningsrum, hvor studerende, ansatte inden for psykiatrien, patientforeninger m.fl. kan mødes over en kop kaffe og diskutere psykiatriens fortid, nutid og fremtid med psykiatriens materielle og visuelle historie som baggrund. Og endelig er det et provokationsrum, hvor museet vil bidrage til diskussionen om psykiatrien i fremtiden med fortiden og den indsamlede nutid som kontrast. I de næste par måneder rejser vi fx spørgsmålet, om det passer, at psykiske lidelser har sammenhæng med bakteriefloran i tarmen og i det hele taget med vores stofskifte. Projektrummet er produceret af museumschef Thomas Söderqvist (idé og projektansvar), museumsinspektør Niels Christian Vilstrup-Møller (kurator og tovholder), konservator Nanna Gerdes (bevaringsarbejde), museumsinspektør Daniel Noesgaard og adjunkt Adam Bencard (det metaboliske hjørne), cand.mag. Peter Meedom (research), cand.mag.stud. Astrid Mo (web) og kuratorassistenter Mads Stender og Anders Stein Knudsen. Nanna Gerdes har også dokumenteret projektets fremdrift på Twitter. udstille nyindsamlede genstande fra dagens psykiatri. Vi mangler nemlig i den grad genstande fra psykiatriens nutidshistorie. Psykiatrirummet åbner i betaversion, dvs. det er ikke færdigt, men vil udvikles efterhånden, som det bliver brugt. For det tredje ser vi det som et inspirationsrum, hvor forskere, studerende eller museumsfolk kan komme for at studere genstandene og billederne og blive inspireret til forskningsprojekter, undervisningsopgaver, udstillinger med mere. Thomas Söderqvist Side 3

4 Et Ph.d.-projekts tur i mediemaskinen Forholdet mellem forskere og journalister er ikke altid uproblematisk. Man kan som forsker opleve, at resultater bliver forenklet eller kreativt tolket i et omfang, der overskrider det fagligt forsvarlige. Journalisten har med blikket stift rettet mod den gode historie, måske været lovlig selektiv med citaterne, og man bliver frusteret over den manglende respekt for den faglige substans. Alt i alt en meget positiv oplevelse, hvor journalistisk professionalisme gjorde, at den mere populærvidenskabelige formidling af projektets resultater blev en lærerig og frugtbar proces. Lasse Skovgaard En tur i mediemaskinen kan dog også være en positiv oplevelse. Vejen til en sådan oplevelse er ikke mindst en god pressemeddelelse! Jeg gennemførte fra forår 2010 til forår 2013 et erhvervs Ph.d.-forløb, hvor indskrivningen på FSV blev kombineret med en ansættelse i Scleroseforeningen. Målet med projektet var at undersøge hvilke typer af behandlinger, mennesker med sclerose i Danmark benytter i deres daglige håndtering af livet med kronisk sygdom. Gennem en spørgeskemaundersøgelse og to interviewundersøgelser blev en stor mængde data indsamlet, bl.a. vedrørende patienternes formål med, og udbytte af, at benytte forskellige behandlinger, samt en række forhold knyttet til denne brug. Resultaterne blev formidlet i videnskabelige tidsskrifter, men som en del af erhvervs Ph.d.-konceptet blev jeg nødt til også at tænke i mere populærvidenskabelig formidling. En øvelse, der fra et forskningsperspektiv, kan indebære en vis skepsis. Denne skepsis blev dog gjort til skamme. Kommunikationsafdelingen på SUND udarbejdede en pressemeddelelse, der kombinerede et fagligt indhold med en nyhedsmæssig værdi. Pressemeddelelsen blev til gennem en proces, hvor begge parters interesser og ønsker blev slebet til og integreret. Pressemeddelelsen endte med at være forholdsvis fyldig og udstyret med relevante citater. Resultatet blev, at udvalgte dele af projektets resultater blev omtalt og diskuteret i en lang række medier, både i Danmark og internationalt. Også med fokus på resultater, jeg ikke selv havde tillagt nogen stor nyhedsmæssig værdi. Eksempelvis blev manglende læge-patient-dialog om brug af alternativ behandling, hvilket udgjorde et mindre del-resultat af det samlede projekt, tillagt en nyhedsmæssig værdi i flere sammenhænge. Et forhold jeg ikke selv havde tænkt på, og hvor samarbejdet med kommunikationsafdelingen på SUND viste sig at være højst relevant. Side 4

5 Lektor Gert Martin Hald valgt til KVINFOs bestyrelse Lektor i medicinsk psykologi Gert Martin Hald er på baggrund af Rektorkollegiet - Danske Universiteters indstilling blevet valgt til KVINFOs bestyrelse som repræsentant for Rektorkollegiet - Danske universiteter. KVINFO står for Køn, Viden, Information og Forskning og er et nationalt videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed. Centeret har til opgave at formidle viden, dokumentation og forskning samt igangsætte forskning og støtte forskningsmiljøet indenfor ovennævnte områder. Ud over private fonde er centeret støttet af bevillinger fra forskellige offentlige instanser herunder ministerier. Centeret havde i 2012 et budget på godt 33 millioner kroner. Gert Martin Hald Side 5

6 FORSKNING Actor Partner Interdependence model et forskningsophold ved Chapman University, Los Angeles Mange af livets udfordringer involverer ikke kun den ene part i et forhold men begge; dette er også tilfældet, når det drejer sig om behandling af infertilitet. Det er altså en situation, som påvirker såvel manden som kvinden, da det er en fælles udfordring parret står overfor. I forbindelse med mit ph.d.-projekt Depressive symptomer, depression, infertilitet og assisteret befrugtning har jeg haft muligheden for at have et forskningsophold ved Chapman University, CA i 8 uger i starten af året. Vi har i flere år samarbejdet med associate professor Brennan Peterson og PhD Matthew Pirritano. De arbejder netop med en statistisk metode, som inddrager et par som én enhed i analyserne actor partner interdependence model (APIM). Metoden tager højde for, at et nærtstående individ, fx en partner, kan påvirke outcomet i lige så høj grad som en selv. Formålet med forskningsopholdet ved Chapman University var, at jeg skulle lære at bruge APIM. Vores overordnede formål var at undersøge, hvorvidt actor og partner s svære depressive symptomer er associeret med infertilitetsrelateret stress på tre områder personligt, ægteskabeligt og socialt. Vi benyttede baseline undersøgelsen (2000/01) fra Copenhagen Multi-centre Psychosocial Infertility (COMPI) Research Programme til at undersøge dette. Artiklen er under udarbejdelse. Opholdet ved Chapman University var meget lærerigt, da jeg fik mulighed for at opleve et forsknings- og undervisningsmiljø i USA på et mindre privat universitet. Camilla Sandal Sejbæk F: Uafhængig variabel Fx svære depressive symptomer F: Afhængig variabel Fx infertilitetsrelateret stress M: Uafhængig variabel Fx svære depressive symptomer M:Afhængig variabel Fx infertilitetsrelateret stress Pointen med metoden er at inddrage de enkelte par, som grupper bestående af to individer i multilevel analyser. I analyserne er det muligt at undersøge actor effect den vandrette pil i figuren det vil for eksempel sige, hvorledes kvinder s (F) svære depressive symptomer (uafhængig variabel) påvirker kvinden s egen infertilitetsrelaterede stress (afhængige variabel) og ligeså for mænd (M). Derudover er det også muligt at undersøge partner effect den diagonale pil i figuren hvorledes kvinden s partner s svære depressive symptomer påvirker kvinden s infertilitetsrelaterede stress og på samme måde i forhold til manden s partner. Side 6

7 Medfører eksperimentelt induceret stress en stigning i hjernens DNA reparationsmekanismer? Jeg er skolarstipendiat fra medicinstudiet i København og forsker om reparation i hjernen efter stressinduceret oxidativ DNA-skade. Projektet er et samarbejde mellem Neuropsykiatrisk Laboratorium på Rigshospitalet, og Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det fortløber til slutningen af august 2013, og har allerede været præsenteret på flere videnskabelige kongresser. Den seneste var Dansk Psykiatris Årsmøde, hvor projektets poster vandt første pris. og robusthed, og dermed af den grundlæggende neurobiologi af menneskelig stress og depression. Metode: Vi benyttede os af restraint stress modellen (en form for psykologisk stress), hvor 72 Sprague- Dawley rotter tilfældigt blev fordelt i 6 grupper, svarende til udsættelse for enten restraint stress 6 timer / dag, eller daglig håndtering (kontrol), i tre tidsperioder på 6 h (akut stress), 7 dage ( subkronisk stress) og 21 dage (kronisk stress). Efter de tre tidspunkter blev præfrontal cortex (PFC) og hippocampus (HC) dissekeret ud for videre analyse. For at validere niveauet af stress i rotterne, blev blod undersøgt for plasmacorticosteron koncentration (corticosterone er gnaveres analog til det humane stresshormon cortisol), samt foretagelse af fjernelse af binyrene og måling af kropsvægt. Baggrund: Stress er noget mennesker bliver udsat for på forskellige måder gennem hele livet, men hvilke effekter har stress på vores hjerne? Det er tidligere vist at langvarige stresstilstande såsom depression, er forbundet med skrumpningsfænomener i de to hjerneområder hippocampus og præfrontalcortex, samt påvirket hukommelse og kognitiv funktion og en øget langtids risiko for demens. Dog har man i dag sparsom viden om, hvad der egentlig sker i vores hjerne, og hvorfor? Dannelsen af frie radikaler og deres oxidativt skadelige effekter på DNA, er blevet foreslået som en biologisk mekanisme bag de skadelige fund i hjernen 3. Skader på gener som følge af oxidation er også et tidligt tegn ved andre hjernesygdomme såsom Alzheimer s sygdom. Altså, kun genetiske skader fra oxidativ stress udgøre et molekylært link mellem stress og depression på den ene side, og kognitive problemer og demens på den anden. Formålet med den foreliggende undersøgelse er at karakterisere hjernens DNA-reparationskapacitet, ved at studere opregulering af reparations-enzymer i hjernen efter forskellig varighed af stress. Enzymer er katalysatorer, som hjælper til i forskellige processer i hjernen, som f.eks. ved reparation af gener som er blevet udsat for og beskadiget af oxidativ stress. Ved kvantificering af et målrettet udvalg af genprodukter, er vores hypotese, at der vil ske en opregulering af reparationsenzymer efter eksponering af stress. Den potentielle opregulering af DNA-reparation i hjernen som en tilpasning til stress er, os bekendt, ikke tidligere specifikt undersøgt. Den videre afdækning af en stress-induceret genomisk beskyttelse i hjernen, ville bidrage væsentligt til vores forståelse af de cellulære begivenheder, der ligger til grund for stress-følsomhed I hver hjerne-region undersøgtes ændring i genekspression med hjælp af kvantitativ real time reverse transcriptase PCR, for 7 forskellige gener. PCR er en metode, hvor man kvantitativt kan beregne niveauet af en specifik DNA-sekvens, der er af interesse. Generne var Ogg1, Neil1, Ung1, Ape1, XRCC1, Ercc1 og Nudt1, som alle er koder for enzymer, som er involverede i forskellige reparations- trin for oxidative DNAskader. Resultater: De tre biologiske stress markører binyrevægt, plasmacorticosterone og vægtændring indikerede en meget belastende tilstand blandt restraint stress dyrene, i forhold til kontrolgruppen. Genekspressionen for DNA-reparations enzymer i PFC udviste en generel tendens til en øgning efter akut stress, og et fald efter subkronisk eksponering sammenlignet med kontroldyr. Et lignende mønster blev iagttaget i HC, dog uden opregulering efter akut stress og med generelt mindre effekter, undtaget for en tydeligere tendens til normalisering i forhold til kontrolgruppen efter 21 dage. Konklusion: Restraint stress påvirkede ekspressionen af flere gener involveret i DNA-reparation i hjernen. Den akutte opregulering i PFC kunne være et udtryk for en initialt øget følsomhed i dette område, og det forbigående fald i DNA-reparations kapaciteten efter subkronisk stress-eksponering kan tænkes at demonstrere en molekylær mekanisme bag det skadelige potentiale af nerver, ved gentagne depressive episoder. Dette kunne altså tyde på, at hjernen gennemgår en ekstra følsom periode efter subkronisk stress. Eksponering af stress i denne periode, kunne derfor tænkes at have anderledes indflydelse på hjernen, end det ville i andre perioder. Af Kristin Forsberg Side 7

8 Årga ng 7, nr. 3 Dato 20/ UNDERVISNING GRASPH Summer School 2013 Den maj blev den årlige GRASPH sommerskole afviklet på Klarskovgaard ved Korsør i herligt forårsvejr. Det var 7. gang, det nationale forskeruddannelsesnetværk afholdt dette kursus for ph.d.-studerende og vejledere. Deltagertallet satte ny rekord med 76 ph.d.-studerende og 29 vejledere, i alt 105 tilmeldte fra hele Danmark. Mødet finansieres ved at Ph.d.-skolen dækker alle normale kursusaktiviteter, mens GRASPH betaler bespisning og overnatning for alle. GRASPH har sine midler fra de fire medvirkende universiteter samt de 10 øvrige forskningsinstitutioner inden for folkesundhedsvidenskab. Da kontrakten om GRASPHsamarbejdet udløber med udgangen af i år, er der behov for at tage stilling til, om eller hvordan samarbejdet kan fortsættes. Håbet er, at der også bliver mulighed for at arrangere en sommerskole i Deltagerfeedback: Formatet var det samme som ved tidligere møder, idet der blev vekslet mellem plenumforedrag og præsentationer af de ph.d.-studerendes projekter i syv parallelle sessioner. Plenumforedragene omhandlede bl.a. Corporation influence on our life style med eksempler fra Big Food (v/ Torben Jørgensen) og Big Tobacco (v/ Charlotta Pisinger). Naja Hulvej Rod talte om Interactions in epidemiology og Finn Diderichsen om Understanding the mechanisms behind inequality in health. Der var desuden inviteret to gæsteforelæsere: seniorforsker John Paley fra University of Stirling, UK, der talte om Data, models and data models in qualitative research og emeritus Gunnar Handal, Norge, der desværre meldte afbud. Gunnars planlagte indlæg om Roller og relationer i forskervejledning må vi således have til gode. Tak for en rigtig god og lærerig GRASPH summer school. Jeg synes, at der var en god stemning og en venlig atmosfære ved gruppesessionerne, hvor jeg fik meget ud af feedbacken på min præsentation. Den smukke beliggenhed og den lækre forplejning gjorde, at vi følte os meget forkælede som ph.d.-studerende Tak for en dejlig oplevelse på summer school Det er første gang jeg er med, og jeg håber meget det kan forsætte! Det er meget givende at komme tilbage i et netværk af folkesundhedsvidenskaber, når man selv har det som baggrund men nu arbejder sammen med andre faggrupper. Der blev lagt op til feedback til sidst. Jeg synes det er godt med en mulighed for fremlæggelse og feedback i grupperne og jeg synes det er fint at vores gruppe var blandet. Denne struktur gør dog at udbyttet bliver meget vejleder afhængigt. I vores gruppe fungerede det godt og alle bød ind. Lisbeth Lyng Hansen Side Side 8

9 BEVILLINGER Dan Meyrowitsch fra Sundhedstjenesteforskning har modtaget kr fra Danida Fellowship Centre til projektet: The Impact of Violence on Reproductive Health in Tanzania and Vietnam. Trine Flensborg-Madsen fra Miljø og Sundhed har modtaget kr fra ERAB: The European Foundation for Alcohol Research til projektet: The effects of psychosocial factors upon risk of developing alcohol use disorders. A longitudinal study. Finn Diderichsen og Margit Kriegbaum fra Social Medicin har modtaget kr fra Bispebjerg Hospital til projektet: Projekt om svær astma, statistiske analyser. Annamaria Carusi fra Sundhedstjenesteforskning har modtaget kr fra CIP Competitiveness and innovation framework programme til projektet: Agora Scholary Open Access Research in European Philosophy. Per Kragh Andersen fra Afdeling For Biostatistik har modtaget kr fra Statens Serum Institut til projektet: Aksel Karl Georg Jensen PhD. Lars Kayser fra Social Medicin har modtaget kr fra Summer University til projektet: Sundhedsrelateret Velfærdsteknologi fra patient til forbruger Finn Diderichsen fra Social Medicin har fået 3,2 mio fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom til projektet Developing a health impact assessment model. Søg støtte til din forskning Husk at instituttet har en hjemmeside til vejledning om hvordan du søger støtte til din forskning. På siden kan du få vejledning i hvor du kan søge støtte, hvordan du skriver en ansøgning, samt støttemuligheder, regler og takster. David Witkowski Michael Simon Nixon fra Almen Medicin har modtaget kr fra Forskningsfonden for Almen Praksis til projektet: Lægers holdninger til seponering af forebyggende medicin i almen praksis. Lars Bjerrum fra Almen Medicin har modtaget kr fra Sundhedsstyrelsen Antibiotika Rådet til projektet: Antibiotika ordinationer i almen praksis hvad ligger bag det stigende forbrug?. Finn Diderichsen fra Social Medicin har modtaget kr fra Kræftens Bekæmpelse til projektet: Konstruktion af et komorbiditetsindex til vurdering af multisygdom effekt på arbejdsmarkedstilknytning og overlevelse blandt cancer patienter. Finn Diderichsen fra Social Medicin har ligeledes modtaget kr fra Sygekassernes Helsefond til projektet: Forebyggelsespotentialet i forhold til arbejdsstyrkens størrelse. Karl Bang Christensen fra Afdeling For Biostatistik har modtaget kr fra Summer University til projektet: Kvantitativ Evaluering og Effektvurdering af Velfærdsydelser og Folkesundhed. Side 9

10 BLANDET INFO Når du bestiller noget.. Samtidighedsferie følges det som regel op af en regning, som håndteres af SUND Regnskab. Du må du huske at bede leverandøren sætte dit navn på regningen, så den hurtigt kan blive sendt til godkendelse det rigtige sted. Hvis du bruger vores indkøbsaftaler hos f.eks. bageren må du huske at skrive dit navn og formål TYDELIGT på bilaget og aflevere det til Irene. Det vil spare tid for administrationen så du kan få endnu bedre service i de andre opgaver, du skal have løst. HUSK DHL stafetten 2013 Instituttet betaler regningen, hvis jeres holdnavn starter med IFSV-. Instituttet har ikke en fælles kontaktperson, så hver afdeling tilmelder sig selv. Skriv instituttets EAN-nummer på ved tilmelding, så betales regningen automatisk af instituttet. Som noget nyt kan alle udenlandske VIP ere, som ansættes på KU for første gang, og som ikke har dansk statsborgerskab, blive omfattet af samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at ferie kan afholdes samtidig med, at den optjenes. Samtidighedsferie adskiller sig navnlig fra reglerne om forskudt ferie ved, at der ikke opereres med et optjenings år og et efterfølgende ferie år, at der ikke sondres mellem hoved- og restferie, at tilgodehavende ferie udbetales direkte til medarbejderen ved fratrædelse, og at retten til afvikling af ferie/udbetaling af ferie fortabes efter 3 år. Reglerne om samtidighedsferie trådte i kraft pr. 1. maj 2013, og medarbejdere, der er omfattet af målgruppen for samtidighedsferie, og som er ansat fra denne dato og fremefter, vil få tilbud om at indgå aftale om samtidighedsferie og skal oplyse herom i den elektroniske blanket Medarbejderoplysninger. International House Forskerprofiler Langt hovedparten af instituttets VIP har fået deres forskerprofil i CURIS, og det giver nogle flotte præsentationer på hjemmeside mv. Hermed en opfordring til at de sidste kommer med det vil gøre instituttet mere synligt og tilgængeligt for journalister eller andre, der søger gennem (huske at tilføje emneord) Den 4. juni åbner Københavns Kommune International House i Gyldenløvesgade. International House er et samlet tilbud til nyankomne udenlandske forskere. Her kan de både få sagsbehandling (bl.a. cpr.nr., skat, sygesikringskort og hjælp til arbejds- og opholdstilladelse, bolig og bank), netværk med andre udenlandske forskere og mange andre ting samt leje et værelse på Researcher Hotellet, hvor man kan bo mellem 1 uge og 1 måned. Priserne for et værelse er 400 kr. for et enkeltværelse, 530 kr. for et dobbeltværelse og 790 for et 4-sengs værelse. Der vil snarligt komme information på hvor man vil kunne læse mere om International House. Side 10

11 INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSK AB D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E FA K U L T E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Udkommer: August Redaktionen informerer: I må meget gerne sende datoer ind for seminarer, ph.d. forsvar og andre vigtige ting, som skal i kalenderen. Deadline for aflevering er 7 arbejdsdage før udgivelse. Besøg intranettet på intra.ifsv.ku.dk Redaktør: David Witkowski Institut for Folkesundhedsvidenskab Institutsekretariatet Øster Farimagsgade 5 B 1014 København K Tlf.: Nyansættelser, fratrædelser, orlov mm. Nye ansættelser Agnete Dissing, videnskabelig assistent, 15. april april 2014, Afd. for Social Medicin Gunnar Sørensen, postdoc, 1. april 30. juni 2013, Afd. for Miljø & Sundhed Bettina Jespersen, kontorfunktionær, fra 17. april 2013, Medicinsk Museion Stine Urhøj, videnskabelig assistent, 1. april 31. dec. 2013, Afd. for Social Medicin Wael Ahmed Zeid, videnskabelig assistent, 1. maj 31. okt. 2013, Afd. for Almen Medicin Charlotte Juul Nilsson, adjunkt, 1. juli juni 2014, Afd. for Social Medicin Yi Cao, videnskabelig assistent, 1. juni 30. sept. 2013, Afd. for Miljø & Sundhed Gloria Currea, videnskabelig assistent, 1. juni 31. okt. 2013, Afd. for Almen Medicin Line Neerup Handlos, videnskabelig assistent, 1. juni 31. Aug. 2013, Afd. for Sundhedstjenesteforskning Ruth Kirk Ertmann, studielektor, 1. april 30. sept. 2013, Afd. for Almen Medicin Hanne Skovby, journalist, 20. juni 19. dec. 2013, Afd. for Sundhedstjenesteforskning Ellen Rasmussen, kontorfunktionær, fra 1. juni 2013, Afd. for Social Medicin Esmee Ranselaar, videnskabelig assistent, 3. juni 30. nov. 2013, Afd. for Social Medicin Malthe Bjerregaard, museumsassistent, 1. aug marts 2014, Medicinsk Museion Ulla Mogensen, postdoc, 1. maj april 2014, Biostatistisk afd. Ditte Nørbo Sørensen, videnskabelig assistent, 15. april april 2014, Biostatistisk afd. Eleni Vradi, videnskabelig assistent, 1. april marts 2014, Biostat Louise Whiteley, lektor, fra 1. september 2013, Medicinsk Museion Claus Ekstrøm, professor, fra 1. juli 2013, Biostatistisk afdeling Fratrædelser Vladimir Canudas Romo, lektor, Biostatistisk Afd, fratræder 30. juni 2013 Svend Kreiner, professor, Biostatistisk Afd., går på pension 31. aug. 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Sociale relationer betydningen for vores helbred og aldring

Sociale relationer betydningen for vores helbred og aldring Sociale relationer betydningen for vores helbred og aldring Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab DGS Årsmøde 2015 Dias 2 DGS Årsmøde 2015

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

ET ÅR FRI TIL FORSKNING?

ET ÅR FRI TIL FORSKNING? HEALTH PUBLIKATIONSNAVN 1 ET ÅR FRI TIL FORSKNING? En mulighed for studerende på medicinstudiet Forskningsåret Når du læser på medicinstudiet, kan du vælge at tage et år fri til forskning. De fleste studerende

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

samt musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum

samt musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum Musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag. i musikterapi. Ansat i Vejle Kommune. Kontakt: astja@vejle.dk og Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat i Kolding kommune.

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Ansøgningsskema til fonde og legater

Ansøgningsskema til fonde og legater Ansøgningsskema til fonde og legater 0898dde5-6cd7-4fa8-8e73-bae4238c8e7f Vedhæftede bilag Fil: Default_Signature.xml MD5 Checksum: 86bf249540481433ea92831a12f619cd Fil: Default_Signtext.txt MD5 Checksum:

Læs mere

Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed

Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed Af Maria Kristiansen Cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

10.15-10.30 Om programmet for seminaret og centernyt, v. Hans Kristensen

10.15-10.30 Om programmet for seminaret og centernyt, v. Hans Kristensen M Ø D E R E F E R A T Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Tirsdag d. 4. december og onsdag d. 5. december 2007 Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart Referent: Anne-Lise Schulze Andersen Dato: 7. december 2007

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it

Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it Finn Kensing Center for IT Innovation Dias 1 Udfordringer for sundhedsvæsenet: Det aldrende samfund Flere (multi) kronikere Der er bl.a. behov for: Bedre koordinering

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed 1964-2016 Oplæg i Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og, forår 2017 Velfærdsmedieskolen handler om at få forskning

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015

Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015 Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015 Tema: Kontroverser i forskning i socialt arbejde Jacob Christensen, UC Lillebælt og FORSA Danmark Per Westersø, VIA University College

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Kristian Nagel Delica Ph.d. og Adjunkt ENSPAC, RUC kdelica@ruc.dk Temadag Medborgerhuset Korskær 19.9 2013 1 Struktur Medborgercentre som hybride institutioner Relationer i arbejdet Kompetencer i dagligdagen

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser.

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Tidspunkt: Torsdag, 28. november, 2013-13:30 til 16:00 Sted: CFK Center for Folkesundhed

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 Hvorfor en forskning vigtig? Forskning kan redde liv og spare penge Bedste

Læs mere

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv Lige sundhed blandt mænd og kvinder -Set fra et almen praksis perspektiv Lektor, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Syddansk Universitet

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing?

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Torben Jørgensen, dr.med. Enhedschef Forskningscenter for Forebyggelse

Læs mere

Test af vores gener - Progam

Test af vores gener - Progam Test af vores gener - Progam Konsensuskonference den 31. maj, 1. juni og 3. juni 2002 i Landstingssalen på Christiansborg Konferencen afholdes af Teknologirådet Fredag den 31. maj 8.30-9.00 Tjek ind og

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren Tirsdag den 24. september 2013 Teledi@log telerehabilitering af hjertepatienter

Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren Tirsdag den 24. september 2013 Teledi@log telerehabilitering af hjertepatienter Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren Tirsdag den 24. september 2013 Teledi@log telerehabilitering af hjertepatienter Ved lektor Birthe Dinesen og lektor John Hansen 1 Agenda 1. Film om Teledi@log

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag Materialiseringer Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse Redaktion Tine Damsholt Dorthe Gert Simonsen Aarhus Universitetsforlag Camilla Mordhorst Materialiseringer Materialiseringer Nye perspektiver

Læs mere

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR Program Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.30-17.30 V-Cen-TAH, lokale B3-104, Aalborg Universitet HVORDAN BANES VEJEN FOR TRIVSEL FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE GENNEM TEKNOLOGISK INNOVATION? Temamøde i ATV

Læs mere

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Kategorisering i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Mit forskningsprojekt Steder Retspsykiatrisk afdeling, SHH Almen psykiatrisk afdeling,

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

P R O G R A M 2 0 1 1

P R O G R A M 2 0 1 1 P R O G R A M 2 0 1 1 Tilmeldingsfrist 1. marts 2011 Spar 200 kroner ved tilmelding inden den 1. februar! Unge Adfærd Rusmidler / Ungekonference 3.- 4. maj 2011 K u n s t e n a t l e v e l i v e t P R

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense LIF-temadag Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til LIF temadag i Odense. Den offentlige sektors vilkår er under stadig

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008

Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008 Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008 Morgensang uge 41 Det lysner over agres felt Recitation uge 41 9. klasse Vidar Mad Menu Uge 41 Onsdag 8. oktober: Tortillia med salat Torsdag 9. oktober: Linsesuppe

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere