Dyb kulturkløft i skandinavisk sundhedssektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyb kulturkløft i skandinavisk sundhedssektor"

Transkript

1 SUNDHED Dyb kulturkløft i skandinavisk sundhedssektor Alternative behandlingsformer trives både i og uden for lægernes konsultationer i de europæiske lande - Men Skandinavien skiller sig ud på et væsentligt punkt: Næsten ingen læger har en uddanelse inden for alternativ behandling - I Tyskland er det omkring hver femte - Danske patienter ramt af konflikten mellem de to kulturer - Mandag Morgen har set på en række europæiske erfaringer med at lade den etablerede lægevidenskab og det alternative eksistere side om side Af Jesper Madsen Intet sted i Europa er kløften mellem den etablerede lægevidenskab og den såkaldt alternative behandling så dyb som i de skandinaviske lande, herunder Danmark. Det er yderst sjældent, at lægerne har en egentlig uddannelse inden for alternativ behandling, og i ingen af de nordiske lande er alternative behandlere autoriseret af sundhedsvæsenet. I Tyskland har op mod hver femte praktiserende læge en eller anden uddannelse inden for det alternative område, som de bruger i deres praksis. Og i Storbritannien er der forsøg i gang, hvor læger og alternative behandlere arbejder sammen - både i almen praksis og på nogle hospitaler. I Danmark og det øvrige Skandiavien lever de to kulturer så godt som fuldstændig adskilt. Dermed står danske patienter ofte i en konflikt mellem det offentlige sundhedsvæsen og den alternative sektor. Mange danske læger nærer stærke følelser for den stringente naturvidenskabelige metodik og har tilsvarende stærke følelser imod den alternative medicin. I deres øjne vil en større accept af det alternative være et knæfald for netop den uvidenhed og overtro, de netop arbejder på at udrydde. Disse læger advarer også ofte mod risikoen for økonomisk udnyttelse af godtroende patienter. Omvendt bruger og tror patienterne i stor stil på alternativ behandling. Patienterne tør ofte ikke, af nervøsitet for latterliggørelse eller mistænksomhed, nævne eller spørge om alternativ behandling i det konventionelle sundhedsvæsen. Der er næppe tvivl om, at patienterne er interesseret i en fredelig sameksistens mellem de to kulturer. Set fra patienternes side ville der være store gevinster i en ordning, hvor de to kulturer kunne leve ved siden af hinanden, uden at forsøge at dominere hinanden, og hvor patienterne i højere grad fik lov til at bestemme, hvilke behandlinger de ønsker. En sådan strategi diskuteres i debatoplægget Når patienten vågner, som Mandag Morgens tænketank Strategisk Forum udgav for nylig. I denne artikel beskrives nogle af de erfaringer, som andre europæiske lande har gjort med at lukke den alternative kultur ind i den sundhedspolitiske varme. Artiklen er blevet til i et samarbejde mellem Mandag Morgen og journalist Jesper Madsen, der i mange år har fulgt og beskrevet udviklingen inden for det alternative område. Moderne og alternativt eksisterer side om side I løbet af de sidste 100 år har den moderne vestlige medicin bredt sig over hele kloden. En bestemt type medicinsk viden har indtaget rollen som moderne og videnskabelig i de vestlige industrialiserede lande, og den har i takt med økonomi, kultur og kommunikation vundet indpas i en lang række lande med ikke-europæiske traditioner. Både der og i Vesten ser man derfor moderne vestlig medicin eksistere side om side med traditionel folkemedicin i forskellige grader. Omvendt er systemer og metoder fra Kina og Indien dukket op på den alternative scene i Vesten. De europæiske lande har mange indbyrdes lighedspunkter, når man ser på forholdet mellem de to sundhedskulturer - den konventionelle lægevidenskab og de såkaldt alternative behandlingsformer. Der er nationale forskelle. Men der tegner der sig et mønster, hvor de to kulturer i praksis sameksitererer fredelig og pragmatisk, men hvor der også er en mere fundamental strid mellem forskellige koncepter omkring sundhed og sygdom. Forholdet mellem de to kulturer opleves ofte som så uforsonligt, at patienterne undlader at fortælle om deres brug af alternative metoder - af angst for lægernes reaktioner. Ved siden af det offentlige sundhedsvæsen praktiserer et utal af behandlere uden autorisation og offentlig kontrol. Og der mangler over alt viden om, hvilke typer behandlinger der virker og hvordan. Også inden for uddannelserne, står det sløjt til. Ingen alternative uddannelser er internationalt godkendt, men i enkelte tilfælde er de godkendt og underkastet kontrol på nationalt plan. Der findes heller ikke internationale regler for uddannelsen af læger inden for alternativ behandling. I USA, har flere stater f.eks. godkendt uddannelsen af akupunktører. 1

2 Mm Store ligheder i Skandinavien De skandinaviske lande ligner i høj grad hinanden med hensyn til udviklingen i brug af alternativ behandling. Danmark er i én forstand nået langt, idet Folketinget i december 1998 vedtog at oprette et forsknings- og videnscenter for alternativ behandling - dog uden økonomiske rammer. Nordmændene har i modsætning til de danske politikere sat beløb på. De har planer om at bruge 100 millioner kr. over fem år til at etablere en informationsbank og et forskningsmiljø på feltet. Faget zoneterapi er i denne sammenhæng et specielt dansk fænomen. Det eksisterer i andre lande ikke som en særlig faggruppe, men praktiseres i nogle lande af fodplejere og massører. Kiropraktorerne er ikke længere alternative, hvad angår deres formelle status. De og deres uddannelse har i mange år været officielt anerkendt i Danmark, og det er muligt at få tilskud fra sygesikringen. For at kunne praktisere kiropraktik skal man først autoriseres af deres faglige organisation, og det gælder også, selv om man i forvejen har en udenlandsk uddannelse i kiropraktik. I Danmark foregår uddannelsen ved Odense Universitets Hospital. I Sverige er der på nationalt niveau intet sket siden 1989, da man udgav en større rapport om emnet, og for tiden foregår der kun noget i lenene, altså på amtsplan. I store træk minder udviklingen i det alternative behandlingsområde om den danske. Skandinavien adskiller sig fra resten af Europa ved at lægerne kun sjældent har en egentlig uddannelse inden for alternativ behandling. Formelt set er der således ingen integration mellem alternativ behandling og det etablerede behandlingsvæsen. Men i Norge og Sverige er der stærke kræfter som arbejder for at fremme en sådan integration. I ingen af de nordiske lande er alternative behandlere autoriseret af sundhedsvæsenet. Alt er tilladt... I de øvrige europæiske lande er mange læger derimod uddannet i akupunktur eller homøopati, men heller ikke her finder man offentligt anerkendte alternative behandlere. Både Tyskland og England har klinikker inden for sundhedsvæsenet, hvor læger og alternative behandlere arbejder side om side. Det er ikke et krav, at de alternative behandlingsformer, man tager til sig i sundhedsvæsenet, først skal være videnskabeligt dokumenteret af lægevidenskaben. I de fleste lande er alle terapiformer i princippet tilladt - i den forstand, at de ikke er forbudt. Blandt undtagelserne er Frankrig, hvor kun det, der udtrykkeligt er nævnt i loven, er lovligt - altså en slags positivliste. I andre lande tillader man stort set enhver behandling, så længe behandlerne ikke foregiver, at de kan kurere bestemte sygdomme. I Frankrig er der kun lavet ganske få undersøgelser om brugen af alternativ behandling. Her er mange læger uddannet i homøopati, som anvendes stadig mere, og lægerne har monopol på at ordinere den homøopatiske medicin. Alle europæiske lande ligner i princippet hinanden i den forstand, at lægerne er autoriserede, og de alternative ikke er. Men lægernes magt er forskellig, forklarer dr. scient. soc. Laila Launsø, som i mere end 20 år har forsket i alternativ behandling. Både tyske og franske læger er ret pragmatiske - mange af dem uddanner sig inden for noget alternativt og begynder uden videre at bruge det i det daglige. Men i Norden er vi mere konservative: Hvis ikke de alternative behandlingsformer kan indordnes helt og holdent under lægevidenskaben, så holder man dem stort set ude, siger Laila Lanusø. Tysk pluralisme Tyskland er præget af medicinsk pluralisme i den forstand, at man især i landområderne stadig ser rester af traditionel folkemedicin. Der er desuden tradition for homøopati, antroposofisk medicin og urtemedicin. Samtidig er forskellige kinesiske og indiske systemer som bl.a. akupunktur kommet ind i billedet. I alt af de praktiserende læger - eller godt hver tiende - praktiserer under overskriften Naturheilverfahren, i daglig tale kaldet Naturheilkunde. De har taget en bred videreuddannelse inden for bl.a. ernæring, homøopati, urtemedicin og akupunktur. Dertil kommer en række læger, som i andet regi har uddannet sig inden for alternativ behandling - typisk akupunktur, homøopati eller naturopati (en uddannelse, der især baserer sig på urtemedicin). Alt i alt giver det yderligere , og det betyder, at hver femte tyske praktiserende læge bruger alternativ behandling i sit arbejde. Men det er uvist på hvilket grundlag, de bruger det. Anvendes akupunkturen f.eks. ud fra sin oprindelige holistiske tilgang til mennesket, eller bruger lægerne blot den mekaniske del af den: "Ind med nålen - smerten lindres". 2

3 Desuden har man ca heilpraktikere - et specielt tysk fænomen, som ikke findes i andre lande. Heilpraktikerne er ikke læger, men har uddannet sig inden for både konventionel lægekunst og alternative behandlingsformer, også her typisk akupunktur og homøopati. Sygekasserne støtter normalt patienter med smerter, allergi eller kroniske sygdomme, selv om de heller ikke i dette tilfælde har pligt til at betale. Sygekasserne har ikke pligt til at betale for alternativ behandling, men i praksis gør de det ofte, især hvis patienten først har gennemgået konventionel medicinsk behandling uden resultat, siger professor i sociologi Gunnar Stollberg, Bielefeld Universitet. Han har gennem ti år forsket i lægekunstens historie og er nu i gang med et studie af østlig lægekunsts indflydelse i Vesten. De studerende følger ofte kurser, arrangeret af heilpraktikerforeningen. Disse kurser er ikke anerkendt af myndighederne, men lovgivningen stiller omvendt heller ingen krav til uddannelsen. Derimod siger den, hvad heilpraktikerne ikke må gøre: De må hverken behandle for kønssygdomme eller epidemiske sygdomme, og de må ikke vaccinere, siger Gunnar Stollberg. Mange heilpraktikere har i forvejen en uddannelse som sygeplejerske, massør eller lignende. Uddannelsen tager 1-3 år, alt efter om de tager den om aftenen eller i dagtimerne. Der er ingen officiel læseplan, og kravene varierer fra delstat til delstat, forklarer han. En egentlig eksamen findes heller ikke, men de skal op til en slags prøve, der styres af tre personer: En læge, en heilpraktiker samt en repæsentant for sundhedsmyndighederne (der som regel også er læge). Her skal de vise, at de har viden om bl.a. fysiologi, om principper for god lægekunst - og om de nævnte begrænsninger for deres virksomhed. Trods de noget løse rammer dumper pct. af kandidaterne. Selv om de har eksisteret i mange år, er de ikke blevet accepteret af de konventionelt uddannede. En gang imellem henviser lægen en patient til en heilpraktiker, men generelt må man sige, at der er en dårlig stemning lægerne og heilpraktikerne imellem, siger Gunnar Stollberg. Læger og heilpraktikere dominerer billedet totalt, og der eksisterer ikke en tredje kultur som i Danmark, altså et miljø af alternative behandlere, der praktiserer uden for sundhedsvæsenet. England: Autorisation til alternative behandlere De fleste alternative behandlere i England arbejder på privat basis helt adskilt fra sundhedsvæsenet, National Health Service (NHS). En del af de praktiserende læger har uddannet sig i akupunktur eller homøopati - lige fra korte kurser til længere uddannelser. Det er ikke usædvanligt, at lægerne henviser til private alternative behandlere, især osteopater (minder om kiropraktik, red.), siger Dione Hills. Hun arbejder på en Ph.D-afhandling om alternativ behandling inden for NHS og er tilknyttet Tavistock Institute, en uafhængig forskningsenhed. Lægerne har i så fald fortsat det lægelige ansvar for patienten. Derfor er det i deres interesse, at behandleren er tilstrækkeligt veluddannet og kompetent. I 1996 fik osteopaterne som de første alternative behandlere en autorisationsordning. De skal fremover godkendes og registeres, før de kan kalde sig osteopater og praktisere. Den komité af professionelle, der har ansvaret for autorisationen, kan fastlægge standarder for uddannelsen, og osteopaterne kan også blive ekskluderet, hvis de senere optræder uetisk eller uforsvarligt. En autorisationsordning af denne type fungerer altså som et redskab til kvalitetskontrol af professioner, og de næste i rækken bliver sandsynligvis kiropraktik og akupunktur. Grænseflade med problemer I England har homøopati været pratiseret siden begyndelsen af 1800-tallet, længe inden de almindelige læger fik en autorisationsordning. Senere forslag om at udelukke læger, der beskæftigede sig med homøopati, blev afvist af myndighederne. De homøopatiske hospitaler eksisterede som velgørende institutioner længe inden National Health Service i 1948 så dagens lys, og de blev uden større debat en del af NHS. De fem, der findes i dag, praktiserer både homøopati og konventionel medicin. Spørgsmålet om dokumentation for virkningen af homøopati og andre behandlinger har ikke været afgørende. Man må jo også huske på, at kun ca. 30 pct. af de konventionelle behandlinger er baseret på videnskabelige forsøgsresultater. Konventionelle behandlinger er som regel blot baseret på klinisk erfaring, og de fleste læger stoler lige så meget på det som på forsøgsresultater, siger Dione Hills. Der er flere problemer i grænsefladen mellem alternativ behandling og sundhedsvæsenet. Nogle af problemerne udspringer af den forskellige opfattelse af sundhed og sygdom. Andre kommer af de attituder, man har over for hinanden, og en stor del skyldes simpelthen mangel på information om, hvad den anden part gør og mener, vurderer Hills. Men der er også organisatoriske problemer i at integrere behandlingsformer - som indtil nu mest har opereret i den private sektor - ind i et stort, bureaukratisk, statsfinansieret sundhedsvæsen. Ofte er selve tiden det springende punkt, idet alternative behandlere i deres praksis bruger meget mere tid på patienten, end man kan tillade sig i det offentlige system, siger hun. 3

4 Mm I almen praksis og på nogle hospitaler er der for tiden eksperimenter med integration, hvor læger og alternative behandlere arbejder sammen, men finansieringsmulighederne varierer meget. På hospitalerne bliver udgifterne normalt betalt af NHS, men ude hos de praktiserende læger afhænger det af hvilken økonomisk model, lægen arbejder under. Derfor ser man en blanding af forskningslegater, velgørenhed og brugerbetaling. Hybridisering og integration Set i et længere tidsperspektiv vil både grundlæggende koncepter og praksis ændre sig i takt med den globale udveksling af erfaringer, viden og værdier. Gunnar Stollberg bruger udtrykket hybridisering om blandingen af forskellige medicinske koncepter. Påvirkningen går begge veje - i den tredje verden er de oprindelige medicinske systemer også blevet påvirket af såkaldt moderne vestlig medicin. Ingen koncepter er homogene eller rene. Der findes f.eks. ingen ren traditionel kinesisk medicin (TCM) i Kina. Hybridiseringen har paralleller inden for andre områder som sprog, musik og økonomi, hvor man heller ikke finder den rene vare. De koncepter, der i dag trives i Vesten, bygger på forskellige sundhedsopfattelser eller filosofier, men selv om de forbliver selvstændige og ikke opsluges af andre systemer, ændrer de sig hele tiden. Det interessante spørgsmål er hvilke interesser, der styrer hybridiseringen, og hvilke sundhedspolitiske mål og præmisser, der vil præge udviklingen. Mange taler om og for integration. Integreret medicin, integrerede klinikker, integration i sundhedsvæsenet. Begrebet er centralt, når man diskuterer samarbejde mellem lægerne og de alternative behandlere. Og integration er i dag et plus-ord: Det er en mangel, hvis noget fungerer adskilt. Men det er ikke givet, at integreret medicin pr. definition er godt, mener Laila Launsø: Det er ikke nødvendigvis godt at integrere alternative metoder, hvis præmisserne for behandlingerne ikke respekteres og gives rum. Når man forsøger at integrere alternative behandlingsformer i den moderne vestlige medicin, sker det hver gang på etablerede biomedicinske præmisser. Sådan er mønstret i alle de lande, hvor man har gjort det. Dermed ender alternativ behandling som et middel til symptombehandling og har mistet sit grundlag. I den biomedicinske kultur kan man kun have at gøre med noget, der går hurtigt og som kan måles med kliniske dobbeltblindede lodtrækningsforsøg. Men alternativ behandling tager tid, og behandlingsformen er jo netop individuel og kan dermed ikke standardiseres, som lodtrækningsforsøgene forudsætter, mener Launsø. Hvis man derimod integrerer ved at lade de to kulturer samarbejde side om side under respekt for hinandens forskelligheder, er det en anden sag. Vejen frem må være at se på ressourcerne i de to sundhedssystemer og i det daglige bruge det bedste fra dem i den enkelte situation, siger hun. Ingen lande har ændret prioriteringen af sundhedsindsatsen på grund af mulighederne i alternativ behandling. Men det vi ske inden længe. Der er de samme muligheder i alle lande, hvis befolkningen begynder at stille krav, og det tror jeg vil ske. En ny brugerprofil er under udvikling, på tværs af landegrænser. Folk kræver ret til at vælge selv, siger Launsø, der mener, at forskerne har et ansvar for at fremlægge indholdet og konsekvenserne af borgernes valgmuligheder - både inden for alternativ og etableret behandling EU-rapport: Styrk forskning i alternativ behandling EU-forskningsprogrammet COST Action B4 on Unconventional Medicine blev iværksat i sommeren 1993 og afsluttet i februar I den afsluttende rapport anbefales det på det kraftigste, at patienternes interesser og opfattelser respekteres. Her ser man en koordineret strategi for forskning i alternativ behandling som et centralt redskab, der kan hjælpe befolkningen med at træffe kvalificerede valg. Desuden bør de eksisterende procedurer for vurdering og autorisation af sundhedspraksis også tilgodese de, der tilbyder alternativ behandling. I øjeblikket, hedder det i rapporten, er det tydeligt, at der eksisterer et misforhold mellem på den ene side holdninger og forventninger hos patienter og alternative behandlere og på den anden side den dokumentation, der fremlægges af forskerne. En uafhængig europæisk institution, hvor pålidelige forskningsresultater kan samles efter neutrale principper, vil være af stor værdi for alle sundhedsarbejdere og brugere, fastslår rapporten. 4

5 Fra min egen udgave, ikke publiceret: Et EU-forskningsprogram, COST B4 (COST Action B4 on Unconventional Medicine), blev iværksat sommeren 1993 og afsluttet i februar I den afsluttende rapport har Steffano Maddalena, Institute of Health Law, University of Neuchâtel, lavet en opgørelse over de europæiske landes politiske attituder over for alternativ behandling, delt op i tre kategorier: monopolistisk, tolerant eller blandet: I det monopolistiske system tolererer man kun moderne vestlig medicin og har sanktioner over for alle andre. Det tolerante system gør det samme, men tillader i en vis udstrækning alternative behandlere at praktisere. Det blandede system tillader kun anerkendte professionelle at udøve visse former for medicinsk praksis, mens alle andre praksistyper gerne må udøves af ikke-læger. Monopolistisk Tolerant Blandet Belgien Bulgarien Danmark Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Letland Luemburg Norge Polen Schweiz Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Ukraine Ungarn Østrig --- 5

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler Åbenhed efterlyses Mødet med alternativ behandling sætter mange sygeplejersker i et dilemma - splittet mellem den naturvidenskabelige faglighed og ønsket om at støtte patienten. Recepten er mere viden

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Husk: Der ligger en masse info og referencer på: www.galilei.dk/vejle samt lidt om mine foredrag på www.jespermadsen.dk/foredrag

Læs mere

Fra alternativ behandling til Integrative Medicine er vi på vej i den rigtige retning?

Fra alternativ behandling til Integrative Medicine er vi på vej i den rigtige retning? Fra alternativ behandling til Integrative Medicine er vi på vej i den rigtige retning? SRAB 23/10 2015 v. Lasse Skovgaard, Cand.mag., Cand.pæd., PhD Københavns Universitet & Scleroseforeningen Jeg kunne

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv.

Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv. 1 Chr.borg Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv. Nej, ikke os. Pæne, nærmest anonyme mennesker. Men vi har flag fra mange lande:

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE)

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) (DANSK OVERSÆTTELSE AF S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) : Stigende sundhedsudgifter lægger pres på de offentlige budgetter Sundhedsudgifterne fortsætter med at stige i -landene, og nye -tal indikerer, at landene

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne DØRE DER ÅBNER SIG h LAILA LAUNSØ DØRE DER ÅBNER SIG... Om grænseoverskridende læger og farmaceuter i det danske sundhedsvæsen Hovedland DØRE DER ÅBNER SIG Om grænseoverskridende læger og farmaceuter

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

AmCham Denmark 2006 Dagsorden for sundhedssektoren. En officiel udtalelse fra det Amerikanske Handelskammer i Danmark. pharmaceutical committee

AmCham Denmark 2006 Dagsorden for sundhedssektoren. En officiel udtalelse fra det Amerikanske Handelskammer i Danmark. pharmaceutical committee AmCham Denmark 2006 Dagsorden for sundhedssektoren En officiel udtalelse fra det Amerikanske Handelskammer i Danmark pharmaceutical committee 2006 Dagsorden Initiativet Det Amerikanske Handelskammer i

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Dansk Standard DS/EN 12597 1. udgave 2001-09-18 Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Bitumen and bituminous binders Terminology DANSK STANDARD Danish Standards Association Kollegievej 6 DK-2920

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Internationale erfaringer med love om røgfri miljøer

Internationale erfaringer med love om røgfri miljøer Internationale erfaringer med love om røgfri miljøer Jørgen Falk, chefkonsulent Høring om lov om røgfri miljøer, 11. oktober 2010 Disposition Status på udviklingen i de sidste 10 15 år EU-landenes lovgivning

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009

Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009 Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009 Niels Egelund Professor i specialpædagogik Medlem af Skolerådets formandskab, Børnerådet og Kvalitetsgruppen Vigtige

Læs mere

Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen

Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen Nr.28_side_18-22.qxd 23-08-02 17:32 Side 18 Sundhed Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen Forskning. Hver anden dansker har modtaget alternativ behandling - Men området er

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Rekruttering af speciallæger. Oslo 14. maj 2014

Rekruttering af speciallæger. Oslo 14. maj 2014 Rekruttering af speciallæger Oslo 14. maj 2014 Dagsorden Om Workindenmark Nøgletal Psykiatrien i Region Syddanmark /Praktiserende lægeafdeling Fastholdelse og Integration Statements Om Workindenmark Et

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere