Carl Schmitt: Aufstieg und Fall 597

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carl Schmitt: Aufstieg und Fall 597"

Transkript

1 Carl Schmitt: Aufstieg und Fall 597 i dele af den trykte og utrykte litteratur. Alt i alt mærker man, at man har med en forfatter at gøre, der er godt inde i sit stof. Så kan man godt tilgive ham enkelte svipsere f.eks. hans fremstilling (s. 262) af det taktiske tilbagetog, Balthazar Christensen beordrede sine bondevenner til at foretage i maj 1849, da han bad dem om at opgive kravet om, at Rigsdagen kun skulle bestå af ét kammer. Det krav havde de allerede opgivet, idet de havde accepteret martsministeriets grundlovsudkast, der opererede med en rigsdag, der bestod af et folke- og landsting. Det nye var, at de accepterede, at valgbarheden til Landstinget skulle være betinget af en skatte- eller indtægtscensus. Bogen er godt illustreret og indeholder gode noter og henvisninger. Claus Friisberg REINHARD MEHRING: Carl Schmitt: Aufstieg und Fall. München 2009, Verlag C.H. Beck. 749 s. 29,90 EUR.»Vi vil få nøjere besked, og vi vil gennem arkiverne lære nye detaljer at kende.«sådan skrev politologen Reinhard Mehring for nogle år siden i sin anmeldelse af idéhistorikeren Jan-Werner Müllers bog A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought (2003). Müllers bog er et blandt mange bidrag til den særdeles omfangsrige litteratur om den tyske jurist og politiske teoretiker Carl Schmitt ( ), hvis skrifter om bl.a. diktatur, demokrati og det politiske og hvis intellektuelle støtte til nationalsocialismen allerede i 1920erne og 1930erne gjorde ham berømt og berygtet i politiske og videnskabelige miljøer verden over. I 1980erne fik Schmitt en bemærkelsesværdig renæssance med talrige udgivelser om ham og genudgivelser af hans værker. Siden da er interessen for hans liv og værk nærmest eksploderet, og i dag hører Schmitt sammen med Martin Heidegger og Max Weber til de på verdensplan mest læste tyske tænkere fra det 20. århundrede. Hvad forskere, intellektuelle samt bekendte af Schmitt intensivt diskuterer, er bl.a., hvordan Schmitts værk skal fortolkes, hvad der udgør de dybereliggende motivationer for hans tankegang, hvilken indflydelse han har haft på intellektuelle og politiske miljøer i Forbundsrepublikken Tyskland og i Europa, og hvorvidt Schmitts værk kan anvendes til at analysere nutidens politiske og juridiske konflikter. Med den omfangsrige biografi Carl Schmitt: Aufstieg und Fall tilbyder Reinhard Mehring en række nye svar på disse spørgsmål. Det sker med udgangspunkt i en lang række faktuelle detaljer, som netop er

2 598 Anmeldelser baseret på et stort og hidtil uudforsket kildemateriale. Biografien er længe ventet. For det første, fordi der trods de tusindvis af skrifter om Schmitt kun findes tre biografier, som alle er mangelfulde og antikverede i forhold til den nyere forskning. For det andet, fordi Reinhard Mehring formentlig er den forsker i verden, der ved mest om Schmitts liv og værk. Siden han i 1989 udgav afhandlingen Carl Schmitts Denkweg am Leitfaden Hegels, har Mehring ikke blot publiceret dusinvis af tekster om Schmitt, men også ageret sparringspartner i forbindelse med andre forskeres bøger om den nazistiske kronjurist. Alligevel er anmelderne delte i deres vurdering af Mehrings store Schmitt-biografi. En del er endog særdeles kritiske over for værket det gælder bl.a. førnævnte Jan-Werner Müller, hvis indvendinger retter sig mod den anvendte biografiske tilgang. Mehrings metode er betinget af ambitionen om at undgå»stærke værdidomme og efterrationaliseringer«(14) i skildringen af Schmitt for i stedet at sætte livets åbne muligheder og kontingens i centrum. På den ene side ønsker Mehring hermed at styre fri af de mange selvfortolkninger og mytologiseringer, som Schmitt kastede ud for sine læsere efter På den anden side ønsker han at hæve sig over holdningerne i sekundærlitteraturen, hvor bl.a. irrationalitet, antisemitisme, konservatisme, nationalisme, opportunisme, anti-liberalisme og katolicisme er blevet fremført som omdrejningspunkter, som, enten hver for sig eller i kombination, skulle udgøre nøglen til den dybere motivation bag Schmitts værk. Til dette formål anvender Mehring en»protokolagtig«(15) metode, hvormed han på basis af bl.a. dagbøger og breve følger Schmittt fra dag til dag, fra time til time og nogle gange fra minut til minut. Resultatet er en mosaik af lange, dokumentariske og til tider overdrevent omhyggelige opremsninger, der protokolfører og sammenfletter fx besøg hos prostituerede, flytteplaner og skelsættende tanker om undtagelsestilstanden. Samtidig undlader Mehring i modsætning til i sine tidligere skrifter bevidst at formulere stærke teser i analysen af Schmitts liv og værk. Hvor konsekvent Mehring til tider følger denne tilgang, ses fx i skildringen af årsagerne til Schmitts nazistiske engagement i 1933 som ikke var indlysende, vurderet ud fra Schmitts holdninger og aktiviteter i Weimarrepublikken. I stedet for at angive én eller to definitive årsager oplister Mehring i pedantisk punktform 42 mulige af slagsen ( ). Mehrings biografi er dog langtfra uden form eller fri for fortolkninger og vurderinger. Bærende for analysen er først og fremmest den i bogens undertitel udtrykte formel: Aufstieg und Fall, hvormed Mehring

3 Carl Schmitt: Aufstieg und Fall 599 fortæller en historie om en social opstiger og outsider, hvis videnskabelige niveau, sociale position og politiske indflydelse steg i perioden indtil 1933, hvorefter det gik ned ad bakke på de selv samme områder. Denne historie udfoldes i fire hoveddele. Den første del belyser opstigningen i Det Tyske Kejserrige, hvor Schmitt forlod sit småborgerlige, provinsielle og katolske baggrundsmiljø i Plettenberg, Sauerland, til fordel for jurastudier i Berlin, München og Strasbourg samt bekendtskaber i excentriske litterære og kunstneriske miljøer det var her, Schmitt mødte sin første hustru: en kvinde, der hævdede at være af serbisk adel, men som viste sig at være en svindler, hvilket førte til skilsmisse. Den andel del skildrer liv og værk i Weimarrepublikken, hvor Schmitt skrev sine vigtigste værker, herunder Die Diktatur (1921), Der Begriff des Politischen (1927/32) og Verfassungslehre (1928); hvor han giftede sig med sin anden kone, Duska Todorovic; samt afsøgte adskillige politiske og intellektuelle retninger. Den tredje del befatter sig med tiden under nationalsocialismen, hvor Schmitts alliance med nazisterne førte ham mod toppen af de videnskabelige og politiske eliter, indtil han blev udkonkurreret af mere rendyrket nazistiske kolleger inden for retsvidenskaben. Endelig skildrer den sidste del Schmitts intellektuelle comeback i Forbundsrepublikken. Dette comeback var langsomt og vanskeligt, bl.a. på grund af hans manglende evne til at reflektere til bunds over fortiden, hvilket udelukkende skete gennem apologetiske og mytologiske fortællinger og symboler. Denne manglende evne forhindrede dog ikke en lang række unge tyske akademikere herunder historikeren Reinhart Koselleck, juristen Ernst Wolfgang Böckenförde og sociologen Heinrich Popitz i at omgås Schmitt og søge inspiration i hans værker. I de fire dele forundres man som læser ikke blot over Carl Schmitts omgang med kvinder (der også omfattede besøg hos prostituerede og skiftende elskerinder), enorme omgangskreds (spændende fra forfatningsteoretikeren Otto Kirchheimer over den romersk-katolske teolog Erik Peterson til forfatteren Ernst Jünger), kontinuerlige pengesorger (som krævede op til flere mæcener, der støttede hans karriere med penge og kontakter), abnorme ambitioner (om indflydelse), samt spændvidden i hans værk (fra forfatningsmæssige studier over historiepolitisk satire til litterær analyse og teologiske skrifter). Man chokeres også over den grundlæggende mangel på tillid til andre mennesker, egoisme, opportunisme samt antisemitisme, der efter endt læsning fremstår som centrale nøgler til forståelsen af Schmitts liv og værk (mens katolicismen og nationalismen fremstår som mindre vigtige).

4 600 Anmeldelser Egoismen og manglen på tillid til andre mennesker var, viser Reinhard Mehring, fremtrædende karaktertræk allerede fra de unge år og hvilede på en udtalt antropologisk skepsis:»alle mennesker er heftige egoister«, skrev Schmitt således til sin søster,»og det er et rent mirakel, at de ikke tager livet af og forgifter hinanden, men snakker om vejret «(42). Kombineret med den voldsomme opportunisme var kimen tidligt lagt til en ryggesløs omgang med venner og bekendte, som kulminerede i årene efter 1933, hvor specielt Schmitts jødiske venner stod for skud under kronjuristens hastige akademiske og politiske opstigning. I forbindelse hermed påviser Mehring eftertrykkeligt, at antisemitismen ikke, som antaget i store dele af litteraturen, udsprang af Schmitts alliance med nazismen, men kom til udtryk allerede i ungdomsårene og var fanatisk af karakter. Denne antisemitisme var hverken biologisk eller strikt konfessionel, men snarere forårsaget af en projicering af egne sociale dispositioner, herunder egoismen og de enorme opstigningsambitioner, over på det jødiske folk. Schmitt havde stærke mindreværdskomplekser over for jødiske akademikere og intellektuelle og anså dem for konkurrenter, som ville rydde ham af vejen, hvis ikke han fik ram på dem først. Hvordan Schmitts antisemitisme blev endnu mere radikal efter 1945 og forblev et tema, som han aldrig formåede at gennemanalysere, bearbejde elle fortie, dokumenteres bl.a. med henvisning til den posthumt udgivne notesbog Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre (1991). Mehring har åbenlyst svært ved upåvirket at skildre Schmitts virulente antisemitisme og opportunisme, som havde store konsekvenser for andre mennesker. Det gælder specielt for perioden fra 1933, hvor Schmitts retslige og politiske tænkning smeltede sammen med nationalsocialismen, og hvor det intellektuelle niveau i hans hastigt publicerede skrifter nåede et lavpunkt. Schmitt tog desuden initiativ til at rense retsvidenskaben for jødisk indflydelse og søgte målbevidst samarbejde med partiets mest dedikerede og antisemitiske jurister, herunder den senere generalguvernør i det besatte Polen, Hans Frank.»Det er sådan en type, Schmitt nu samarbejder med!«(326), konstaterer Mehring undrende. Mehring gør sig ydermere store anstrengelser for at forstå Schmitts manglende evne til selvrefleksion og selvbesindelse over sit nazistiske engagement efter Disse elementer er med til at underbygge, at forfatteren med Carl Schmitt: Aufstieg und Fall bestemt ikke leverer en hagiografi. Tværtimod. Schmitt tilskrives godt nok geniagtige træk, en enorm produktivitet og indflydelse ikke mindst på sine mange skoler af studerende og disciple fra 1920erne til 1970erne

5 Carl Schmitt: Aufstieg und Fall 601 men det sker samtidig med en beskrivelse af problemerne ved og grænserne for Schmitts værk. Ud over de miskrediterede politiske positioner og menneskelige fejl og mangler påpeger Mehring, at Schmitt stort set ikke beskæftigede sig med Forbundsrepublikken og i sit værk kun anede den tiltagende europæisering og internationalisering på det retslige område. Årsagen til dette skal findes i en længerevarende arbejdsblokering i perioden efter 1945, der, ifølge Mehring, netop var forårsaget af Schmitts manglende evne til at bearbejde fortiden. Opsummerende tegner Reinhard Mehring i Carl Schmitt: Aufstieg und Fall et billede af en mand med usædvanlige evner, som i høj grad gik til spilde og blev misbrugt som følge af en utæmmelig egoisme, opportunisme og antisemitisme samt en eklatant mangel på forståelse af egne og andres handlinger. I et forsøg på at perspektivere, og implicit korrigere, Schmitts ageren skildrer Mehring i biografien en lang række andre tyske forskeres og intellektuelles omgang med nationalsocialismen og arven derfra. Særligt interessant er Mehrings slet skjulte sympati for juristen Ernst Rudolf Huber ( ), der var en af Schmitts stjerneelever fra universitet i Bonn i starten af 1920erne. Huber blev ligesom Schmitt medlem af NSDAP i 1933 og var en af regimets førende statsteoretikere, indtil han i anden halvdel af 1930erne gradvis tog afstand fra nazismen og også fra Schmitt. Det kom til udtryk i Hubers forfatningshistoriske værker, som fremstillede de tyske forfatninger i tiden inden nationalsocialismen, først og fremmest under Bismarck, i et langt mere positivt lys, end Schmitt gjorde. I tiden efter 1945 fortsatte Huber som en art Vergangenheitsbewältigung med at reflektere over og tage afstand fra nationalsocialismen i sine værker, som han sendte til og diskuterede med Schmitt. Samtidig forsøgte han at anspore til refleksion over fortiden hos Schmitt ved at henvise til, hvordan akterne ved Nürnbergprocessen utvetydigt havde påvist Det Tredje Riges karakter af udryddelsessystem. Huber adskilte sig hermed fra stort set alle andre i Schmitts bekendtskabskreds, der undlod at konfrontere ham med fortiden. Meget sigende mødtes Schmitt og Huber da heller ikke igen efter Anden Verdenskrig. En anden af Mehrings skjulte helte er filosoffen Hans Blumenberg, som i 1960erne førte en brevveksling med Schmitt angående problemet om modernitetens legitimitet, et emne, som Blumenberg i opposition til Schmitts værk havde behandlet i Die Legitimität der Neuzeit (1966). Betingelserne for korrespondancen var ekstraordinære, idet Blumenberg som halvjøde nogen tid havde været interneret i en nazistisk kz-lejr.

6 602 Anmeldelser Hvad der gør indtryk på Mehring, er ikke blot, at Blumenberg på trods heraf indvilgede i at indgå i en akademisk diskussion med Schmitt, samtidig med at han formåede at holde sidstnævnte på behørig afstand. Det gør også indtryk på Mehring, at Schmitt i denne udveksling lod sin enorme viden og nysgerrighed overskygge de politiske og personlige idiosynkrasier.»to lærde rækker hinanden hånden på tværs af generationer og meningsforskelle,«(560) skriver han opsummerende tydeligvis imponeret over dialogen. Lærd er også Mehrings forsøg på at forstå og forklare Schmitts handlinger. Han har et stort overblik og sammenvæver ubesværet værkanalyse, juridisk-politologiske redegørelser og historisk baggrund i sin usædvanlige biografiske skildring af Schmitt. Selv om Mehring til tider tøver og enkelte gange trækker hånden tilbage fra sin hovedperson, er det imponerende, hvordan han forsøger at fastholde sin strengt dokumentariske og protokolagtige metode, vel vidende, at den tilsidesætter de almene skriveregler for akademisk arbejde og har en noget anstrengende virkning på læseren. For de læsere, der ikke desto mindre er parate til at gøre sig anstrengelsen, er der dog en enorm viden og analytisk inspiration at hente. Carl Schmitt: Aufstieg und Fall kan således stærkt anbefales til alle, der interesserer sig for Schmitts liv og værk og for tysk intellektuel historie i det 20. århundrede. Jan-Werner Müllers A Dangerous Mind eller Reinhard Mehrings egen Carl Schmitt zur Einführung (fjerde version, 2011) er imidlertid lettere tilgængelige og kan med fordel konsulteres, før man giver sig i lag med det her omtalte monumentale mesterstykke af en biografi. Niklas Olsen JAN-WERNER MÜLLER: Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe, New Haven og London 2011, Yale University Press. 304 s EUR. Jan-Werner Müller har i løbet af de sidste ti år manifesteret sig som en af verdens førende forskere i moderne politisk ideologi. Med fokus på tysk og europæisk ideologi i det 20. århundrede rummer hans forfatterskab bl.a. fire monografier, som alle udmærker sig ved en usædvanlig høj kvalitet. Det drejer sig om Another Country: German Intellectuals, Unification and National Identity (2000); A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought (2003); Constitutional Patriotism (2007) og senest Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe

Contesting Democracy 603

Contesting Democracy 603 602 Anmeldelser Hvad der gør indtryk på Mehring, er ikke blot, at Blumenberg på trods heraf indvilgede i at indgå i en akademisk diskussion med Schmitt, samtidig med at han formåede at holde sidstnævnte

Læs mere

Synopsis Krig, medier og teknologi

Synopsis Krig, medier og teknologi Synopsis Krig, medier og teknologi Problemformulering Hvilken betydning havde Holocausttraumet i Tyskland efter 2. Verdenskrig for opbygningen af det Vesttyske samfund? Problemstillinger og metodisk tilgang

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

104 Studier i Pædagogisk Filosofi Årgang 4 Nr

104 Studier i Pædagogisk Filosofi Årgang 4 Nr 104 Studier i Pædagogisk Filosofi Årgang 4 Nr. 2 2015 Marie Luise Knott Unlearning with Hannah Arendt London: Granta Books, 2015 De hellenistiske og romerske filosoffer betragtede filosofien som en helt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 VUC Vestegnen

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Anmeldelser. 1 Claus Friisberg: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget, I, Vestjysk Kulturforlag 2007, s. 98-100.

Anmeldelser. 1 Claus Friisberg: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget, I, Vestjysk Kulturforlag 2007, s. 98-100. Den tomme stat 587 HANS VAMMEN: Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864, København 2011, Museum Tusculanums Forlag. 388 s. 300 kr. (forlagets webshop). I denne interessante bog om Det

Læs mere

Erving Goffman. Om afvigerens sociale identitet DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

Erving Goffman. Om afvigerens sociale identitet DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL Erving Goffman Om afvigerens sociale identitet DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 2 HER STÅR FORFATTER I VERSALER OG 60 PCT. SORT Erving Goffman Stigma Om afvigerens sociale identitet På dansk ved Brian

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65 Indhold Søren Kaj Andersen: Indledning................ 11 DEN ANALYTISKE FORANKRING 1 Sverre Raffnsøe: Fra forskning som facit og forudsigelse til forskning som udforskning og udfordring. En analyse af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne 100-året for kvinders valgret og 1915-grundloven: http://www.100aaret.dk/front-page samt en facebookside. Andersen, Lene (f. 1968-05-15) Demokratihåndbog / forfatter: Lene Andersen. - 1. udgave. - Kbh.

Læs mere

Mogens Fog 245. Ning de Coninck-Smith

Mogens Fog 245. Ning de Coninck-Smith Mogens Fog 245 på mange måder var en pioner i sin tid. Som oprørsk spejderfører i sine unge dage, som progressiv (læse)pædagog, som modstandskvinde, social demokrat og MF for Danmarks Kommunistiske Parti.

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Klik på lydikonet i nederste højre hjørne for at få lyden til siden frem. Vælg Afspil på boksen der evt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Tina

Læs mere

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde.

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde. Dansk resume Denne afhandling undersøger omfanget af det formelle og uformelle frivillige arbejde i Danmark. Begrebet frivilligt arbejde i denne afhandling omfatter således både formelle og uformelle aktiviteter,

Læs mere

Fra krisevalg til jordskredsvalg

Fra krisevalg til jordskredsvalg Fra krisevalg til jordskredsvalg Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen (red.), 2016 Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015 Frydenlund Academic, Frederiksberg 383 sider,

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Konkurrence tatens pædagogik

Konkurrence tatens pædagogik Brian Degn Mårtensson Konkurrence tatens pædagogik En kritik og et alternativ Aarhus Universitetsforlag Konkurrencestatens pædagogik En kritik og et alternativ Brian Degn Mårtensson Konkurrencestatens

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? - Ny viden om udsatte børn og unge Alva Albæk Nielsen, Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) Dagsorden Introduktion til emnet Diskussion

Læs mere

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin Læseplan for historie 4. 9. klassetrin Læseplanen angiver historiefagets progression over fire forløb, og i hvert forløb arbejdes med fagets tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. I det daglige

Læs mere

MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN

MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN Martin Luther Om verdslig øvrighed Martin Luther Om verdslig øvrighed På dansk ved Svend Andersen Aarhus Universitetsforlag Martin Luther

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter

Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter Af Martin Simonsen Dette billede: Suprematisme. Kasimir Malevich: Nr. 50, 1917 Da Daguerre opfandt fotografiet i 1830 erne, rakte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Sygeplejekunstens etik

Sygeplejekunstens etik Sygeplejekunstens etik Af formanden for Etisk Råd, fhv. amtsborgmester Erling Tiedemann Etableringen af organer for etisk overvejelse er ofte et svar på abstinenssymptomer: man får en stigende fornemmelse

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kolonier og krig (Ind i historien s. 25-37) At blive klar over motiverne

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Et Univers(itet) af Druk og et Liv i krise

Et Univers(itet) af Druk og et Liv i krise Et Univers(itet) af Druk og et Liv i krise af Kenneth Degnbol, forfatter og højskolelærer på Rønde Højskole. Anmeldelse. I bogen Tanker fra en rus følger vi hovedpersonen Peter igennem tyve år af sit liv

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere