A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Registrerede Mærker. Varemærker."

Transkript

1 Nr. 38. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 22. Juli 1922 Kl. Il 15 af Koefoed-Johnsen Co., Groshandel, København, og registreret den 23. September s. A. Ordet; Antarctic. Mærket er kun registreret for alle Slags mineralske Oljer. Antarctic Reg Nr Anmeldt den 7. August 1922 Kl. II 15 af Egyptische Zigaretten Kompagnie J. & L. Prze- T-S Ck t ^P YY\ decki, Fabrikation af og Handel med Cigaretter, Tobak og Cigarer, Berlin i Tyskland, og registreret den 23. September s. A. Ordet; Balram. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. April 1899 registreret i Berlin den 1. Juni s. A. for Cigaretter, skaaret Tobak, Cigarer og Cigarillos. Registreringen er sidst fornyet den 4. April Den 22. Juni 1901 og 4. Januar 1916 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. OPBEVARES KØLIGT o <!I^ o o<rsl O <: FINESTE gæffelbitiår SKIND-øg BENFRI konservesfabriken KERTEMINDE VED PAUL JØRGENSEN ot=3>otd> otdj o oj=3> o fc3>o Reg Nr Anmeldt den 18. August 1922 af Konservesfabrikken Kerteminde" ved Poul Jørgensen, Fiskekonservefabrikation, Kerteminde, og registreret den 23. September s. A. Et Baand inddelt i fire Felter. I det første ses en Trekant med Bogstaverne; P J i hvidt, omgivet af tre springende Sild. I det andet Felt ses Varebetegnelsen i hvide Bogstaver, i det tredie Felt Anmelderens Navn; Konservesfabrikken Kerteminde" ved Poul Jørgensen, medens det fjerde Felt viser Kerteminde Klint, Mærket er kun registreret for al Slags Fiskekonserver, saasom Fiskeboller, Anschovis, Gaffelbitar, Appetilbitar, Skind- og benfri Sild, Kryddersild, Matjessild, Husholdningsild (saltet Sild), Kaviar, præserveret Makrel, Sild og Aal, røget Sild i Olje med Tomat, røget Makrel i Olje, præserverede Krabber, Hummer m. m. og al Slags Grøn- og Kød-Konserver. Reg Nr Anmeldt den 23. Au- a b b e z-xa. - gust 1922 Kl af Olav Trygve Theodorsen, Fabrikation af og Handel med Bygningsma- & J 1 B J B J teriale, Krisiiania i Norge, og registreret den 23. September s. A. Ordet; Bulldog. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. April 1920 registreret i Kristiania den 27. September s. A. for Forbindelsesdele af Metal til Træforbindelser, Mellemlagsplader, Underlagsplader, Møtriksikringer, Kiler, Splitter, Bindekroge, Klammerjærn, Agraffer, Holdelasker, Forbindelsessko, Dorne, Tapper, Tapperinge, Skinner, Bøjler, Nagler, Bygningsankre, Baandjærn, Strækfiske, Strækstænger, Spænderinge, Hængsler og Spærreholdere.

2 222 Hegistrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 19. August 1922 Kl. 10 af Hans WoUacifcj Thomsen, Cigarhandel, Sønderborg, og registreret den 23. September ^ s. A. Ordet: Hollacifo. Mærket er kun registreret for Cigarer og Tobaksvarer Reg Nr Anmeldt den 25. August 1922 Kl. Il 40 af Helge Thorndahl, Groshandel, København, og registreret den I A. 23. September s. A. Ordet: Pia. Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigarillos, Cigaretter og Tobak. Reg Nr Anmeldt den 28. August 1922 Kl. Il 58 af Eisenwerke-AkiiengesellschaJt, Jærnværk, Rothau-Neudek i Czeckoslovaklet, og registreret den 23. September s. A. En Hund, om hvilken staar Anmeldernes Navn og Adresse. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Juni 1922 registreret i Eger for al Slags Blik, særligt Jærnblik. \u Reg Nr Anmeldt den 28. August 1922 Kl. U 58 af samme, og registreret den 23. September s. A. Et Grantræ, omkring hvilket staai Anmeldernes Navn og Adresse. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Juni 1922 registreret i Eger for al Slags Blik, særligt Jærnblik. '"lu Reg Nr Anmeldt den 4. September 1922 Kl af Danish Dairies Milk Export A.-S., Mælke-Eksport, Kobenhavn, og registreret den 23. s. M. En rektangulær, mørk Etikette, hvori foroven ses en lys sekstakket, straalende Stjerne oven over Ordene; Star Brand samt herunder og paa bægge Sider af samme Angivelser vedrørende Varen. Mærket er kun registreret for Condensed MiijK PRESERVED WITH PUREST AND FINEST SUGAR. Mejeriprodukter, herunder bl. a. kon-,,, o ortrrl _ n danseret Mælk. Ordet: Star er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter.

3 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 4. September 1922 Kl af Georg Jens August Koustantin Norholt, Groshandel, Frederiksberg, og registreret P0L1N " s - M - P rdet : Polin. Mærket er kun registreret for Pudse-, Rense- Polereog Vadskemidler. ' ' BILÆIK.^ E.A JERICHAU københavtsf jerichau JERICHAU Reg Nr Anmeldt den 4. September 1922 Kl. Il 30 af E. A. Jerichau, tekniskkemisk Fabrikation,Køben havn, og registreret den 23. s. M. En af tre Felter dannet Etikette til Anbringelse paa en firkantet Flaskes tre Sider. Felterne er aflange og afrundede foroven. Øverst i de to Yderfellerstaar: Jerichaus Blæk og nederst i de samme Felter: E. A. Jerichau, København. I det højre helt paa langs er trykt i to Linier: Dansk Fabrik Grundlagt Felterne adskilles ved smalle Baand med Ornamenter. I Midterfeltet foroven er afbildet ti cirkulære Felter i en Bue, inden i hvilken læses: Grundlagt Derunder ses et kionet Skjold med en siddende Løve paa en Baggrund af Stjerner. Endvidere er trykt i tre Linier: Jerichaus Bængalin Skrive- & Kopiblæk, og nederst i Feltet: A. Jerichau, København. Mærket er kun registreret for Blæk. Reg Nr Anmeldt den 7. September 1922 Kl. Il 45 af P. Beiersdorf & Co., T 1 J G. m. b. H., Fabrikation af farmaceutiske og ' ^ IT^I a ""Hi ^ kosmetiske Tilberedelser og Fornødenheds- A artikler, Hamburg i Tyskland, og registreret den 23. s. M. Ordet: Hansaplast. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. September 1913 registreret i Berlin den 21. November s. A. for Lægemidler, kemiske Propukter til medicinske og hygiejniske Formaal, farmaceutiske Droger og Præpaiatei, Plastre, Forbindingsstoffer, Midler til Tilintetgørelse af Dvr og Planter, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til industrielle og videnskabelige Formaal, Klæbestofler, Læge- og Sundhedsinstrumenter og Bandager, diætetiske Næringsmidler, Parfumerier, kosmetiske Midler, æteriske Oljer, Sæber, Vadske- og Blegemidler. Den 10. Juni 1920 er der tilført det tyske \ aremærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere.

4 224 Reg Nr Anmeldt den 7. September 1922 Kl. Il 45 af samme, og registreret den Gonostyl 23. s. M. Ordet: Gonostyl. Mærket er registreret i Berlin den 31. Maj 1910 for Lægemidler, kemiske Produkter for medicinske og hygiejniske Formaal, formaceutiske Droger og Præparater, Plastre, Forbindingsstoffer, Midler til Tilintetgørelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til industrielle og videnskabelige FormaaK Klæbestoffer, Læge- og Sundhedsinstrumenter og Bandager, diætetiske Næringsmidler, Parfumerier, kosmetiske Midler, æteriske Oljer, Sæber, Vadskeo" Blegemidler, og Anmeldelsen er fornyet fra den 6. Februar Den 10. Juni 1920 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Betten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Reg Nr Anmeldt den 8. September 1922 Kl. 10 af L. P. Jappes Efterfølger, Mølleri og Bageri, Nykøbing F., og registreret den 23. s. M. Den øverste Del af en Vindmølle med fire Vinger, der omslutter Bogstaverne: L P J Eft. og omgives forneden i Bue af Ordene: L. P. Jappes Eft., Nykøbing F. i to Linier og foroven af Bygaks. Reg Nr Anmeldt den 9. September 1922 Kl. U 68 af Kaalunds Sæbefabrikker ved II. Chr. Petersen, Fabrikation af og Handel med Sæber og kemisk-tekniske ømcnovi U3MLTIAVIA8'3'S SONRNVVVI KAALUNDS SÆBEFABRIKER KOLDING. Artikler, Kolding, og registreret den 23. s. M. En rektangulær, gul Etikette, i hvilken findes et rektangulært Felt med rødstribet Bund. Foroven og forneden i Feltet ses to mindre røde Felter, i hvilke med hvide Bogstaver staar: Kaalunds Sæbefabrikker, Kolding. Tværs over det rektangulære Felt ses et rombeformet, rødt Felt med blaa Ramme, tværs over hvilket med hvide Skyggebogstaver staar Ordet: Ejra skrevet saaledes, at j danner en tyk Streg under Ordet, paa hvilken med blaa Bogstaver staar: Toilet Sæbe. Mærket er kun registreret for alle Slags Sæber, alle Slags kemiske og kemisk-tekniske Artikler, alle Slags Rense-, Rengørings- og Pudsemidler, alle Slags,, c na Olipr Farver o«farvestoffer, animalske, vegetabilske og minera ske Fedtstoffer og Oljer Vaseline alle Slags Smøreoljer og Smøremidler, Vognsmørelse, Vandglas, llyden tg faste Midler til Forebyggelse og Fjernelse af Kedelsten, Ind^edlnlngs0 ti k " Ar. Tekstilindustrien, Lim- og Klæbemidler, Kit, Lakker Fermsser kosme iske Ar tikler Parfumer, Ekstrakter, Artikler, Midler og Redskaber for Tand-, Mund g Hud-'samt Haarpleje m, in., Skurepulver, Ludpulver, Vadskepulver, Sæbepulver,

5 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 225 Sæbespaaner, Soda, Blegsoda, Klorkalk, Blegemidler Stivelse V^.i^hi» r.' farvetabletter. Knivpulver, Æggepulver Buddinønnlvpr r se > ^ a(,sl^t>laat, Kræm- Krydderier, Smørfarve, Soya, Kulør, Bitter Ostelfbe Blæk ^puh, er ' y afteisalt, Salt, kelovnspulver, Skosværte, Skokræm Sektø ssværte Ovnsværte,Kakmidler for ethvert Formaal, li.evlak. DvnnXr p;^! ^ ^' 08 Po,ere - blæk. Ordet: Ejra er af Anmelderne angivetat kut anvend t nl, ' arve ' ^ær^nævnelse for disse Varearter. endes som en særlig Be- Reg Nr Anmeldt den 8, September 1922 Kl. Il" al The Quaker Oats Co., Mel og Grynfabrikation Chicago i Illinois i de forenede Stater, og registreret den 23. s. M. Ordet: Acco foroven inden for en Cirkel Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. Januar 1921 registreret i Washington den 8. November s. A. for Hvedemel og valsede Havregryn. Ordet: Acco er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. Reg Nr Anmeldt den 9. September 1922 Kl af Alfred Valdemar Larsen, Groshandel med Cigarer og Tobakker, København, og registreret den 23. s. M. Et Hav med en opgaaende Sol, hvori staar Bogstaverne A L, og i hvis Straaler i Bue læses Ordet: Nimbus. Mærket er kun registreret for Cigarer og Tobakker i forarbejdet Stand. Reg Nr Anmeldt den 12. September 1922 Kl. Il 30 af A.-S. GUMIOL Emulsion, Fabrikation af og Handel med Produkter til Maler- og Imprægneringsbrug og lignende, København, og registreret den 23. s. M. Ordet: Gumiol. Mærket er kun registreret for Fernisser, tekniske Oljer og Emulsioner. Røg Nr Anmeldt den 12. September GUMMIOL 1922 Kl. Il 30 af samme, og registreret den 23. s. M. Ordet: Gummiol. Mærket er kun registreret for en oljelignende Vædske. Reg Nr Anmeldt den 15. September 1922 Kl. Il 54 af J. Thiriez pére et fils, Traadfabrikation, Lille i Frankrig, og registreret den 23. s. M. Inden for en dobbelt Cirkelring ses et Hestehoved. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. November 1921 registreret i Lille for Bomuldsgarn, Uldgarn, Hampegarn, Hørgarn, Ramie, Jule eller andre Fibre med Undtagelse af Silketraad. Reg Nr Anmeldt den 15. September 1922 Kl. Il 45 af samme, og registreret den 23. s. M. Inden for en Cirkelring ses Bogstaverne: J. T. P. F. over Ordene; Lille-Paris. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. April 1922 registreret i Lille for Bomuldsgarn, Hørgarn, Uldgarn eller Silkegarn. J.T.P.F. u lle-parjs

6 Registrerings-Tidende for Vare- og Ffellesmærker. 226 Theocin Reg Nr Anmeldt den 15. September 1922 Kl. Il 54 af Farbeniabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Fabrikation al nø Handel med Tiærefarvestoffer etc., Le- ^. -r, verkusen ved Køln a/rh. i Tyskland, og registreret den 23. s. M. Ordet. Theocin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 16. August 1901 registreret i Berlin i 27 September s. A. for et farmaceutisk Produkt. Anmeldelsen er fornyet senest den 11 December Den 14. Februar 1905 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Reg Nr Anmeldt den 16. September 1922 Kl af Dot Danske Peiroleums-Aktieselskab. Handel, København, og registreret den er saaledes forbundne med hinanden, at dei dannes en cirkulær Figur med to Felter. Mærket er kun registreret for Raaolje af mineralsk Oprindelse og alle Slags deraf fremstillede, færdige eller ufærdige, flydende eller faste Produkter til ethvert Brug, Tjære af mineralsk eller vegetabilsk Oprindelse og alle Slags deraf fremstillede, færdige eller ufærdige, llydende eller faste Produkter til ethvert Brug. Reg Nr Anmeldt den 16. September hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp al er saaledes forbundne med hinanden, at dei dannes en cirkulær Figur med to Felter. I Sets nedre Bugt læses: A Red 011. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. / 1 AR KD / Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I Sets nedre Bugt læses : B Red 011. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. / I

7 A Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 227 Reg Nr Anmeldt den 16. September 23. s. M. Et af Linjestykker fremstillet latinsk S. dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: C. Red Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. / Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: D. Red Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. S \\ Reg Nr Anmeldt den 16. September 1922 Kl. 10 so af samme, og registreret den 23. s. M. Et af Linjestykker fremstillet latinsk S. dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: E. Red 011. Mærket er kun registreret for Smøreoljer og -fedt. i

8 228 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 16. September / hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp / i» dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets * \ nedre Bugt læses; F. Red Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. Reg Nr Anmeldt den 16. September 1922 Kl. K) 30 af samme, og registreret den hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp at dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: A. Pale Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: B. Pale Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt.

9 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 16. September 23. s. M. Et af Linjestykker dannet latinsk S, dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses; C. Pale Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. // C l\ Va C. PALE Oil 'V Reg Nr Anmeldt den 16. September 1922 Kl. 10 3u af samme, og registreret den dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: D. Pale Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. / ii Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses; E. Pale Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt.

10 230 Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I Sets nedre Bugt læses: F. Pale Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. II Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Feller. I Sets nedre Bugt læses; 900 Oil. Mærkel er kun registreret for Smøreolje og -fedt. II II Rog Nr Anmeldt den 16. September 23. s. M. F2t af Linjestykker fremstillet latinsk S, er saaledes forbundne med hinanden, dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S els nedre Bugt læses: Pale Machinery Oil. Mærket

11 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 231 Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S'ets nedre Bugt læses: 865 Pale Machinery Oil. Mærket 1 Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S ets nedre Bugt læses: 875 Pale Machinery Oil. Mærket Reg Nr Anmeldt den 16. September 1922 Kl. l() 3u af samme, og registreret den dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S ets nedre Bugt læses: 885 Pale Machinery Oil. Mærket

12 232 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 16. September 1) I f 7 i dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets \ ^ m/ nedre Bugt læses; Medium Dark Machinery Oil. *. \r * -IlV Mærket AJlAr.Hixuii OIL II Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: Winter Dark Machinery Oil. Mærket \ w T^/ 1 Ns\^ / 4' Jl I v liisit)/ >. (1IL Røg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I Sets nedre Bugt læses: Special Dark Machinery Oil. Mærket DARK

13 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 233 Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: Eagle Red Spindle Oil. Mærket u. kagiæ n Reg Nr Anmeldt den 16. September 1922 Kl. 1() 30 af samme, og registreret den dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: White Spindle Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. II SPIMJl Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: Extra 885 Spindle Oil. Mærket

14 234 ( Reg Nr Anmeldt den 16. September h i- ~ \ I t dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets \\ %./"'/* nedre Bugt læses: Eagle No. I Spindle Oil. Mær ket XTft ' i SPINDLK OIL Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses; Manchester Spindle Oil. Mærket i ii \\ MAN HEST ER SPINDI Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses; XXX Spindle Oil. Mærketer kun registreret for Smøreolje og -fedt. SPINDI

15 235 Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: Steam Refined Economy Cylinder Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. ( 11 V\ \ ECONOMY CY LIN DE It OIL Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: Filtered Cosmos Cylinder Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt \ u \\ é'! \A COSMOS f/ ^CYLINDER # Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: Locomotive Cylinder Oil. Mærket / i i

16 236 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: Steam Refined Continental Cylinder Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. N CONTINENTAL ^CYLINDER ( Reg Nr Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: V e n a n g o N e u t r a l O i l. Mærket y \ "%?\ er kun registreret for Smøreolje og Tilsætnings-» * \ olje til Belysningsolje og til Indfedtningsolje til Vævetraad og -garn samt til Indfedtningsolje til Læder. i\ \ f 2 s i V mmial OIL Reg Nr Anmeldt den 16. September 23. s. M Et af Linjestykker fremstillet latinsk S, hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp at dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: Eagle Neutral Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og Tilsætningsolje til Belysningsolje og til Indfedtningsolje til Vævetraad og -garn samt til Indfedtningsolje til Læder, fl \ \ r. A (i L

17 >o Anmeldt den 16. September ^ 23. s. M. Et af Linjestykker fremstillet latinsk S. j M / il i dan- f I nes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets» nedre Bugt læses: Transformer Oil No \\ Til A FflUM T li Mærket er kun registreret for Smøreolje og Olje \ å % å\ i y til Fyldning af elektriske Transformatorer og (I I L Afbrydere. II Ref? No Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: Transformer Oil No Mærket er kun registreret for Smøreolje og Olje til Fyldning af elektriske Transformatorer og Afbrydere. / (I TIIAiVSFOHMEII 01 L no. (52 in II Kcg No Anmeldt den 16. September 23. s. M. Et af I linjestykker fremstillet latinsk S, dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S'ets nedre Bugt læses: Eagle Red Engine Oil. Mærket 1 \ \, i: AGIÆ "W I u li[ ) EttE 1/ O I l S

18 238 Kegistrcrlngs-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg No Anmeldt den IB. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: Bayonne Engine Oil. Mærket Rcg No Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: Solar Red Engine Oil. Mærket 11 Rcg No Anmeldt den 16. September 23. s. M. Et af Linjestykker fremstillet latinsk S. hvis Begyndelsesbue og Endebue ved Hjælp al dannes en cirkulær Figur med to helter. I Sets nedre Bugt læses: No. 2 Red Engine CII. Mærket I \\ w

19 239 Reg No Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S'ets nedre Bugt læses: Standard Gas Engine Oil. Mærket Reg No Anmeldt den 16. September 23. s. M. Et af Liniestykker fremstillet latinsk S, dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S'ets nedre Bugt læses: Eagle Wool Stock Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og Olie til Indfedtning af Uld og lignende. KAGIÆ '1111L STUCK OIL Reg No Anmeldt den 16. Septem- \ V her åm ' \\ / - t / / 5 ' dan- I I i, nes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S'ets i I / nedre Bugt læses: Mineral Olive Wool Oil. Mær- * N MINKKAL B / ket er kun registreret for Smøreolje til Indfedt- \Å or.jvk UOOL OIL^v/ ning af Uld og lignende. Bf

20 240 Reg No Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: B &. G Wool Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og Olje til Indfedlning af Uld og lignende. ii WOOL Reg No Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: New Bloomless Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og Tilsætningsolje til Belysningsolje og til Indfedtningsolje til Vævetraad og -garn samt til Indfedtningsolje til Læder. i w \ \ K h V»LOOMLESS 0 I L Reg No Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S ets nedre Bugt læses: Imperial Bloomless Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og Tilsætningsolje til Belysningsolje og til Indfedtningsolje til Vævetraad og -garn samt til Indfedtningsolje til Læder. t ii' V\ v>vvif/ u N 4nL()UMLESS N. 01 L

21 Registrerings- Tidende for Vare- og Fsellesmyprker. 241 Røg No. 8()3. Anmeldt den 16. September 23. s. M, Et af Linjestykker fremstillet latinsk S, er saaledes forbundne med hinanden, at der dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: Maltha. Mærket er kun registreret for Smøreolje og Vognsmørelse. I! Røg No Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. I S'ets nedre Bugt læses: White Rose Oil. Mærket er kun kun registreret for Smøreolje og Vognsmørelse. ( li \\ \\ VI17'^ ROSE Reg No Anmeldt den 16. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S'ets nedre Bugt læses: Queens Red Oil. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. R i: i) OIL

22 242 Reg No. 86(5. Anmeldt den IB. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S'ets nedre Bugt læses: Queens Heavy Red Oil. Mærket ii HEAVY Rpg No Anmeldt den 10. September dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S'ets nedre Bugt læses: Eagle Heavy Black Oil. Mærket Reg No Anmeldt den 16. September 23. s. M. Kt af Linjestykker fremstillet latinsk S, dannes en cirkulær Figur med to Felter. 1 S ets nedre Bugt læses: F F F Valve OM. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt.

23 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 243 Reg No Anmeldt den 16. September 1922 Kl al" samme, og registreret den 23. s. M. De store Bogstaver; B og; T forbundne med Tegnet; & og overstemplet med tre efter hinanden følgende X'er over Ordet; Valve. Forneden staar Ordet; Registered med mindre Skrift overstemplet med Ordet; Oil nedadbuet. Mærket Reg No Anmeldt den 16. September 1922 Kl rrp af samme, og registreret den 23. s. M. Et stort B overstemplet M ^ med Ordene; Light Machinery og; Oil i tre Linjer under hin- MACH anden. Mærket i Reg No Anmeldt den 16. September 1922 Kl af samme, og registreret den 23. s. M. Et stort B, overstemplet med Ordene; Pale i opadbuet Linje, Spindle og Oil i tre Linjer undei hinanden. Mærket er kun registreret for Smøreolie os; -fedt. 1 J 8 Reg No Anmeldt den 16. September 23. s. M. Ordene; Summer, buende opad. Dark, med udbuet Over- og Underside, Machinery, med indbuet Overog Underside, og; Oil med udbuet Overside i lire Linjer under hinanden. Mærket er kun registreret for Smøreolje og -fedt. v t»auk Reg No Anmeldt den 16. September 1922 Kl af A/S Sehulstad & Ludvigsen, Brødlabrikation, København, og registreret den 23. s. M. En bevinget Slinx, der hviler paa en lirkantet Sokkel.

24 244 Uegistrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg No Anmeldt den 20. Juni 1922 Kl. Il 55 af Standard Oil Company (Incorporated in New Jersey), Handel med Fedtstoffer og Oljer og Raffinaderi, Bayonne i New Jersey og New York i de forenede Stater, og registreret den 23. September s. A. Ordet: Parmo, Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. December 1921 registreret i Washington den 28. Marts 1922 for Petrolatum (et af Petroleum udvundet Stof). Reg No Anmeldt den 4. September 1922 MFpni MOTDC Kl af Necol Industrial Collodions, Limited, Lakfabrika- ntuuluu ril tion, London i England, og registreret den 23. s. M. Ordet: Necolustrø. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. Januar 1922 registreret i London den 15. Juni s. A. i Klasse 1 for Lak til Overtrækning af Metaller. B. Fornyelser, Udslettelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April , fra den 21. September 1922 at regne: Reg Nr. 574 A./S. Sætre Kjæxfabrik, Kristiania i Norge, Reg Nr. 575 Firmaet J. Petersen, København, Rcg Nr. 577 Leopold Robert Ganz, Hamburg i Tyskland, fra den 22. September 1922 at regne: Reg Nr. 224 Valdemar Dehlholm, Kobenhavn, Rcg Nr. 226 Rasmus Nielsen, Kirkeby, Reg Nr. 227 for Hans Jensen & Co.'s Eftf., 1. P. Steffensen, Aarhus, Reg Nr. 228 samme. Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse den 22. September 1922: Reg Nr. 573 for Wm. Wren & Co., Limited, Northampton i England, Reg Nr. 57G Valdemar Ove Nielsen, Frederiksberg, Reg Nr. 229 H. G. Raaschou, Kobenhavn, Reg Nr. 231 Herman Arnold Rothenborg, Kobenhavn, Reg Nr. 233 samme, Reg Nr. 234 Société anonyme des Produits Fred. Bayer & Cie., Flers i Frankrig, Reg Nr. 236 Galena-Signal Oil Compagny, Franklin i Pennsylvanien, Reg Nr. 237 samme, Reg Nr. 238 samme. Beg Nr. 240 Herman Arnold Rothenborg, Kobenhavn, Reg Nr. 241 samme, og i Medfør af samme Lovs 11 efler Vedkommendes Begæring den 23. September 1922: Reg Nr. 539 Skandinavisk Amerikansk Petroleums-Akticselskab : Registrerings-Tidende for Vare- og" Fællesmærker. Abonnementsprisen for Aargangen 1922 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i Kobenhavn tillige af Registrator. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numie oi en ns 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre. Bianco Lunos Bogtr., København.

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker.

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Nr. 39,sUenngs-7',i^ 1914 Vare- og Fællesmærker A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Reg. 1914 Nr. 648. Anmeldt den i)de December 1914 Kl. 11^ af A.-S. Korspr.Margarinefabrik, Fabrikation og Forhandling-

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER Nr. 2. 1924 FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 24. Anmeldt den 24. Oktober 1923 Kl. af C. H. SIGNOL Schattiger, Groshandel, Sønderborg, og registreret den 12. Januar

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg.1932Nr.795. Anmeldtden 18. Juni 1932 Kl. 11^^ af Firmaet N. S. Dam & o's Eftfg., Vinhandel, København, og registreret den 10. September s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

VARE OG FÆL LES MÆR KER

VARE OG FÆL LES MÆR KER Nr. 40. VARE OG FÆL LES MÆR KER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Heg. 1922 Nr. 892. Anmeldt den 14. Marts 19^^ Kl 11 55 af S. Beaumont et flis, Naalefabrikation, Roubaix i Fran- N 0 24 krig, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1001. Anmeldt den 15. April «i p M B 1931 Kl. 11^^ af Hermsdorf-Schomburg-lsola- I I I Bp H H toren, G. m. b. H. Porcelænsfabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1194. Anmeldt WESTMIKSTER den 23. Oktober 1934 Kl. 10 af Cykle- & Ringfabriken Jyden, A/S, Handel, Aalestrup, og registreret den 22.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

VARE OE FÆLLES MÆRKER

VARE OE FÆLLES MÆRKER VARE OE FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 647. Anmeldt den 27. September 1930 Kl. 11^^ af R. C. A. Photophone, Inc., Filmsfabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. A. Registrerede Mærker. Varemærker. L Reg. 1924 Nr. 730. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. 1136 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og registreret den 19. Juli s. A. I en

Læs mere

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K Nr. 41. 1924. FORI ^AREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 986. Anmeldt den 9. August 1924 Kl. ll^oaf A.-S. De Norske Melkefabriker, F a- brikation af og Handel med Tørmælk,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 678. Anmeldt den 24. Februar 1934 Kl. 10 "W 7"g^ af Firmaet Brogaard & Jensen, Radiofabrikation, Odense, og ml Jtl^w 1 #V registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1920. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 109. Anmeldt den 26. November 1919 Kl. 11 ^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Haqdel, København, og nctqnnillct registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker,

A. Registrerede Mærker. Varemærker, OE FÆLLESMÆRKER^^ A. Registrerede Mærker. Varemærker, Reg. 1921 Nr. 1189. Anmeldt TRÅDE MARK den 12. December 1921 Kl. 11^ af Beckett & Meyer, Handel og Fabrikation af optiske Artikler, KøbeohaTD, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 28. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 593. Anmeldt den 18. April 1923 Kl. Il 45 af A. M.Hirschsprung & Sønner, A.-S., Cigarfabrikation, Kobenhavn, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 1. 1925. FORI VARE OG FÆLLES MÆRK ER H A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1925 Nr. 1. Anmeldt den 5. November 1924 Kl. IP af H. MAXIMUS V. Christensen & Co., A.-S., Isenkramforretning, København,

Læs mere

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868 Ole Christian Green og Actie Tændstikfabriken Godthaab De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall De med ^ markerede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 63. Anmeldt den 3. November 1931 Kl. 11^^ af W. Nordsig, Handel og Fabrikation, Frederiksberg, og registreret den 30. Januar 1932.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER fe Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER Nr. 24. 1924 FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 598. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. af Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1922 Nr. 1176. Anmeldt den 14. December 1922 Kl. Il 40 af A.-S. Frederiksberg Margarinefabrik, Fabrikation af Margarine, Frederiksberg, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, Nr. 4 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

^ VAREogFÆLLESMÆRKER

^ VAREogFÆLLESMÆRKER ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 395. Anmeldt den 17. November 1928 Kl. 10^'' af Pro-phy-lac-tic Brush Company, Fabrikation af Tandbørster, IVorthampton i Hampshire

Læs mere

Etiketten findes i sort / gul samt rød / sort / hvid størrelse 49 mm x 29 mm. Etiketten findes i sort / hvid størrelse 48 mm x 29 mm

Etiketten findes i sort / gul samt rød / sort / hvid størrelse 49 mm x 29 mm. Etiketten findes i sort / hvid størrelse 48 mm x 29 mm Aktietændstikfabriken Glødefri De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall Etiketten findes i sort / gul samt rød

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1921. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1921 Nr. 1013, Anmeldt den 24. September 1921 Kl. af Berson Kautschuk Gesellschaft m. b. H., Fabrikation af og Handel med

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1229. Anmeldt den 24. August 1935 Kl. "m yr 11* 11^^ af Otto Mønsted, A/S, Fabrikation, København, og registreret den 31. December s.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 992. Anmeldt den 17. August 1926 Kl. 1 il # r n ji 11 41 af Wood-Mline, Limited, Fabrikation, London i Eng- VV T. X A Il/I land, og

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe)

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) BØRNEHAVEKLASSE (GR.) > REGISTRERINGSSKEMA > RIM 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets lydlige opmærksomhed.

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1925 Nr. 653. Anmeldt den 8. Juni 1925 Kl. af Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik, A.-G., Fabrikation af og Handel med Cigaretter, Stuttgart i Tyskland,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

H fens"! IA S. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

H fens! IA S. A. Registrerede Mærker. Varemærker. vareoefællesmærker A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1030. Anmeldt den 21, Juni 1926 Kl. Il 35 af Coty, Société Anonyme, Fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 20. ISo\ember

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives at Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesniærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 946. Anmeldt den 12. Maj 1932 11^^afScintilla S. A., Fabrikation, I 1^1 I I Soluthuni i Schweiz, og registreret den 29. Oktober s.

Læs mere

Ang. affyring af følgende varenr.: (Herunder er alle vores lagerførte produkter med data fjern dem du ikke skal bruge, samt denne linie)

Ang. affyring af følgende varenr.: (Herunder er alle vores lagerførte produkter med data fjern dem du ikke skal bruge, samt denne linie) Til f.eks.: Tulle Bølle Brandvæsen Brandvejen 112 XXXX Brandby NØ Att.: Børge Brandmand Dato: Ansøgning om afbrænding af scenefyrværkeri Afbrændingen vil finde sted på adressen: Dato: Tidsrum: Arbejdet

Læs mere

H.E. GOSCH & CO. 5 Tordenskjoldetiketter

H.E. GOSCH & CO. 5 Tordenskjoldetiketter H.E. GOSCH & CO. 5 Tordenskjoldetiketter Etiketten er sort / gul størrelse 47 mm x 30 mm Udgivet i februar 1968 i bunden af etiketten står: DANSK FABRIKAT etiketten påsat Skillet etiketten påsat Skillet

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1923 FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 276. Anmeldt den 6. April 1923 n Kl. 11 af Johann Schmidt, Fabrikation af Oblater, fgg gg fl B Niirnberg i Tyskland,

Læs mere

Indhold. Servicesider. Testsider

Indhold. Servicesider. Testsider Indhold Servicesider Isometrisk papir.................................................... kopiside - Prikpapir............................................................. kopiside - Brøkkort.............................................................

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Arbejdsbogen 1. Ny udgave. Gerner Birk Kristiansen. Tekst og tegninger DATO:

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Arbejdsbogen 1. Ny udgave. Gerner Birk Kristiansen. Tekst og tegninger DATO: Gerner Birk Kristiansen Tekst og tegninger DATO: Arbejdsbogen 1 Ny udgave Her er en masse materiale, der kan anvendes i børnehaveklasserne. Der er naturligvis en sammenhæng i hæftet, men underviseren låses

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 19. 1925. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Radiogen Reg. 1925 Nr. 479. Anmeldt den 2. Februar 1925 Kl. IP af Allgemeine Radiogen, A.-G., Fremstilling af og Handel med Apparater

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER f A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 1268. Anmeldt den 12. November 1930 Kl. 11^ af Siemens Schuckertwerke, A-G., Fabrikation af og Handel med Maskiner, Køretøjer og Apparater

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 466. Anmeldt den 2. April 1932 Kl.. i 11 " al" Emil Helbig, Handel, København, og registreret lom llol den 4. Juni s. A. Ordet: Salomitol.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rog. 1926 Nr. 444. Anmeldt den 19. Februar 1926 Kl. 10 af A.-S. Reffo", Fabrikation af Kedelrensningsvædske, Struer, og registreret den 22. Maj s.

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Lille Georgs julekalender 2010. 1. december

Lille Georgs julekalender 2010. 1. december 1. december I hver af de øverste bokse skal der skrives et af tallene 1, 2, 3,..., 9. Alle tre tal skal være forskellige. I de næste bokse skrives de tal der fremkommer ved at man lægger sammen som vist.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Format FACITLISTE I I I I I I I I I. Træningshæfte 1. klasse. Side 3. Facit, side 1-3. Format, Træningshæfte 1.1. Alinea. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx.

Format FACITLISTE I I I I I I I I I. Træningshæfte 1. klasse. Side 3. Facit, side 1-3. Format, Træningshæfte 1.1. Alinea. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Side Format Træningshæfte klasse Tæl ting Side FCITLISTE Side Skriv tallene Talforståelse. Marker med krydser antallet af blomster og deres blade, bier og deres vinger samt biller og deres ben. I I I.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og 46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og ryg af sort glittet hørlærred. Mønstrede metalknapper.

Læs mere