Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan"

Transkript

1 Studieplan Gotvedskolen

2 Introduktion til Bevægelsespædagoguddannelsen... 4 Grundlag 4 Formål 4 Gotvedskolen 4 Gotvedskolens formål 5 Erhvervsmuligheder som bevægelsespædagog 5 Oversigt over uddannelsens forløb... 5 Fagenes opdeling... 5 Bevægelsesfag 5 Naturvidenskabelige fag 5 Sundhedsvidenskabelige fag 6 Pædagogiske- Psykologiske fag 6 Emneforløb 6 Undervisningsmetoder... 7 Fagbeskrivelser... 7 Gotvedgymnastik... 7 Bevægelse 8 Grundtræning 10 Kropsbevidsthed og afspænding 10 Musikforståelse 12 Evaluering af de fire bevægelsesfag 13 Naturvidenskabelige fag Anatomi og bevægelsesanalyse 13 Fysiologi og træningslære 14 Sundhedsvidenskabelige fag Gotvedmassage 15 Arbejdsbevægelser 17 Sygdomslære 17 Pædagogiske og psykologiske fag Psykologi og proces 18 Læring og pædagogik 19 2

3 Emneforløb Individuelle hensyn i holdundervisning. 20 Gymnastikhistorie 21 Fødder 21 Bækkenbund 22 Fødselsforberedelse og efterfødselsgymnastik 22 Stress 23 Klinikvejledning 23 Etablering på arbejdsmarkedet 24 Enetimer Praktik Eksaminer og prøver Anatomi 27 Fysiologi 27 Gotvedmassage 28 Sygdomslære 28 Fødder 28 Bækkenbund 29 Arbejdsbevægelser 29 Hovedopgave 29 Praktiske forhold vedrørende eksaminer og prøver På studiet Mødepligt Evaluering af uddannelsen Praktiske oplysninger Undervisere og ledelse Adresser og kontaktinformation

4 Introduktion til Bevægelsespædagoguddannelsen Grundlag Bevægelsespædagoguddannelsen BPU er startet af en af de største gymnastikpædagoger i Danmark, Helle Gotved. Naturlig bevægelse, lyst til bevægelse og naturvidenskabelig viden er vores grundlag. På uddannelsen arbejder vi hele tiden med at variere mulighederne for bevægelse og træning. Vi arbejder med begreber som energi og flow. På BPU arbejder du med kvalitet i træning og bevægelse. På BPU arbejder du med kropsbevidsthed. På BPU får du grundig naturvidenskabelig viden om kroppen. På BPU arbejder du med Gotvedmassage. På BPU arbejder du med musik og stemme. På BPU arbejder du med læring og udvikling. På BPU tager vi udgangspunkt i den enkelte krops ressourcer. Formål BPU har til formål at give bevægelsespædagoger kompetence til at undervise, rådgive og behandle enkeltpersoner og grupper i bevægelse og kropsbevidsthed. De studerende udvikler kompetencer til at mestre timing, indlevelse og dosering af øvelser og teoretisk stof i en given undervisnings-, behandlings- eller rådgivningssituation. De studerende tager udgangspunkt i egne oplevelser af krop og bevægelse, i tæt sammenhæng med tilegnelsen af uddannelsens teoretiske grundlag. Gotvedskolen BPU er en del af Gotvedskolen. Som studerende kommer man til at opleve et velfungerende institut, der tilbyder 68 bevægelseshold til mange forskellige målgrupper. På Gotvedskolen behandles der også med Gotvedmassage. Langt over tusind mennesker har deres faste gang på Gotvedskolen. Som studerende kommer man også til at undervise i Gotvedskolens smukke, historiske og fredede gymnastikhus på Frederiksberg. 4

5 Gotvedskolens formål Videreførelse af Helle Gotveds gymnastikpædagogiske arbejde i Gymnastikhuset til priser, hvor almindelige mennesker kan være med. Formålet med det gymnastikpædagogiske arbejde er at give mennesker redskaber til at få det bedre og lære at passe bedre på sig selv gennem bevægelse, massage og ergonomi. Erhvervsmuligheder som bevægelsespædagog Motionsrådgiver i privat regi eller i erhvervslivet. Bevægelsesunderviser under folkeoplysningen. Massør i privat regi eller ansat i erhvervslivet. Underviser på dag- eller fuldtidshøjskoler. Underviser og rådgiver i arbejdsbevægelser og ergonomi på arbejdspladser. Kursusvirksomhed indenfor human ressources, motion, sundt liv, massage, musik og bevægelse m.m. Foredrag om sundhed eller specifikke emner som osteoporose eller andet. Bevægelsesunderviser i fødselsforberedelse og efterfødselsgymnastik. Efteruddannelse af idrætslærere på folkeskoler og gymnasier. BPU er planlagt efter Skat s gældende regler for momsfritagelse, hvilket betyder at man kan etablere sig som momsfritaget massør efter endt uddannelse. Oversigt over uddannelsens forløb BPU er tilrettelagt som et fuldtidsstudium på 37 timer om ugen. Dette timetal inkluderer hjemmearbejde. Der er tilrettelagt en undervisningsfri dag, hvor der må påregnes hjemmearbejde for eksempel i grupper. Oversigt over uddannelsen til bevægelsespædagog foreligger som skema bagest i studieplanen. En årgangs særlige behov, praktiske forhold eller ændrede prioriteringer kan betyde, at der forekommer mindre ændringer i fag og undervisning. Fagenes opdeling Bevægelsesfag Bevægelse Grundtræning Kropsbevidsthed og afspænding Musikforståelse Naturvidenskabelige fag Anatomi og bevægelsesanalyse Fysiologi og træningslære 5

6 Sundhedsvidenskabelige fag Gotvedmassage. Den primære behandlingsform. Arbejdsbevægelser Sygdomslære Pædagogiske- Psykologiske fag Psykologi og procesarbejde Læring Emneforløb Gymnastikhistorie Fødder Bækkenbund Fødselsforberedelse og efterfødsel Stress Klinikvejledning Etablering på arbejdsmarkedet 6

7 Undervisningsmetoder Undervisningen på Bevægelsespædagoguddannelsen vægter teori og praksis lige højt. Vi bygger undervisningen på den enkeltes kropslige erkendelse samt på teori. Det erkendelsesmæssige og det teoretiske grundlag bekræfter og understøtter den studerendes læring. I undervisningen benytter vi forelæsning, diskussion og gruppeopgaver, skriftlige som mundtlige. Derudover benytter vi mundtlige oplæg ved de studerende i både teoretiske og praktiske fag. Der indgår undervisningsopgaver i timerne, på alle fire semestre. Undervisningsopgaverne indebærer, at de studerende planlægger og udfører undervisning og behandling internt på holdet. Der arbejdes med undervisningsopgaver ugentlig på alle fire semestre. Derudover ligger der fire ulønnede praktikforløb på uddannelsen. I praktikken skal de studerende enten observere, undervise, vejlede eller behandle elever og klienter udefra. Forløbene er nærmere beskrevet i afsnittet om enetimer og praktik nedenfor i studieplanen. Vi benytter også enetimer som undervisningsform. Disse timer ledes af en gotveduddannet bevægelsespædagog, og de studerende arbejder med eksempelvis massage i timerne. Forløbet er nærmere beskrevet under afsnittet om enetimer og praktik nedenfor i studieplanen. Fagbeskrivelser Gotvedgymnastik Bevægelse Grundtræning Kropsbevidsthed og afspænding Musikforståelse De fire bevægelsesfag hænger tæt sammen og supplerer hinanden gensidigt, derfor evalueres fagene også samlet, som det vil fremgå nedenfor. for bevægelsesfagene Den studerende skal udvikle kropsbevidsthed og koordination. Den studerende lærer at se og forstå bevægelsesmønstre i en helhed. Den studerende lærer at bruge sig selv både fysisk og mentalt for at opnå hensigtsmæssige bevægelsesvaner. Den studerende skal tilegne sig kompetencer til at undervise i bevægelse. Den studerende lærer at planlægge og gennemføre motiverende undervisning. 7

8 Overordnede temaer Uddannelsen har på hvert et semester et overordnet tema. 1.semester. Gruppen etableres, Grundbevægelser indlæres, vi arbejder mest med fødder, ben og jordforbindelse. Åndedræt. Grundlæggende musikforståelse, Kontakt er nøgleord. 2.semester. De studerende begynder at undervise rigtige mennesker fokus på at planlægge undervisningsforløb og gøre sig erfaringer med det. Vi arbejder videre op i kroppen med bækkenbundsforløb, armenes massebevægelser og totalbevægelsesopgave. Læring og fysiologi starter. Nøgleord: Totalbevægelse og helhed. 3.semester. Flere undervisningsopgaver. Mere fysiologi og træningslære. Erfaring med formidling af bevægelse. Nøgleord: Improvisation og styrke 4.semester. Læring, formidling og ressourcer er i fokus og der arbejdes med at finde sig selv som underviser. Individualitet Fagene gennemgåes enkeltvis i det følgende. Bevægelse Faget ligger fordelt på 1., 2., 3. og 4. semester. Beskrivelse af faget Den tætte sammenhæng mellem musik og bevægelse er helt grundlæggende i Gotvedgymnastikken. Faget bevægelse skal derfor overordnet give de studerende indlevelse i og kompetencer til at forene musik og bevægelse. Faget tager sit udgangspunkt i Gotvedgymnastikkens grundbevægelser. Grundbevægelserne består i arbejdet med muskel- og tyngdekraft, sving, energioverføring, spænding og afspænding i bevægelserne, økonomisering af kroppens kræfter, krydsningslov og vægtoverføring. Disse elementer indgår i arbejdet med det naturlige bevægelsesmønster; gang, løb, hop og kast. Faget skal forstås som en løbende udviklings- og refleksionsproces, hvor arbejdet med grundbevægelserne hele tiden forfines og opleves på ny. Derfor giver arbejdet med grundbevægelserne løbende de studerende nye indfaldsvinkler til Gotvedgymnastikken. på 1. semester De studerende skal blive bevidste om deres egne bevægelsesmønstre og tilegne sig grundbevægelserne. på 1. semester I arbejdet med tilegnelse af grundbevægelserne fokuserer vi på at skabe centrering og en begyndende oplevelse af midtlinje. Vi arbejder med begreber som jordforbindelse og flow. På 1. semester vil der (i alle bevægelsesfagene) blive arbejdet med fodøvelser, opmærksomhed på egne fødders funktion og træning, samt venepumpeøvelser. Arbejdet med fødder leder frem til den skriftlige opgave om fødder, som afslutter de studerendes emneforløb i Fødder, og som er beskrevet nedenfor. på 2. semester 8

9 De studerende skal lære at undervise hinanden i bevægelse. Der lægges vægt på lektionsopbygning, øvelsesvalg samt hvordan musikken understøtter bevægelserne. på 2. semester De studerende arbejder med undervisningsøvelser. I grupper på to skal de studerende planlægge og udføre et undervisningsforløb på 60 minutter. Undervisningsforløbet skal have fokus på totalbevægelse og musikalitet. Derudover vil der blive undervist i bækkenbundsøvelser samt bækkenbundens træning og afspænding. Dette leder frem til den skriftlige opgave om bækkenbunden som afslutter emneforløbet om bækkenbunden. Forløbet er beskrevet nedenfor. på 3. semester De studerende skal arbejde med flow og struktur, både i bevægelser og i opbygning af lektioner. på 3. semester Vi bruger improvisation til at styrke den studerendes eget bevægelsesudtryk og til at finde bevægelsesglæde og energi. De studerende arbejder med en undervisningsøvelse. Øvelsen er at planlægge et gymnastikprogram på 45 minutter. Gymnastikprogrammet skal planlægges ud fra et tema, enten en selvvalgt kropsdel eller en selvvalgt bevægelseskvalitet såsom sving eller tyngde. på 4. semester et er, at den studerende skal nuancere og variere sit øvelsesbibliotek. på 4. semester Vi fokuserer på redskaber såsom bolde, ball-stik bolde og sandkøller for at stimulere totalbevægelsen. Den studerende arbejder individuelt på en undervisningsøvelse. Den studerende skal planlægge og gennemføre et undervisningsprogram på 60 minutter. Programmet skal planlægges og udføres ud fra et selvvalgt tema, og der lægges vægt på sammenhængen mellem teori og praksis i undervisningsprogrammet. Derudover vil vi benytte gæstelærere som inspiration i undervisningen. Lektionsantal: 201. Underviser: Gotveduddannede bevægelsespædagoger og gæstelærere. 9

10 Grundtræning Faget er fordelt over 2. og 3. semester. Viden om træningslære og metoder. De studerende skal kunne planlægge og udføre undervisning i muskel- og konditionstræning. De studerende skal kunne arbejde med individuel træning, progression i øvelsestyper samt dosering af øvelser. I Grundtræning vil der blive undervist i træningslære og metoder. Grundtræning tager ligesom faget Gotvedgymnastik udgangspunkt i grundbevægelserne. Der arbejdes med opvarmning, muskel- og konditionstræning, med statisk og dynamisk træning, samt med stabiliserende øvelser. De studerende skal også arbejde med individuel træning og progression i øvelsestyper og dosering. Dette vil sige, at den enkelte studerende arbejder med sin egen form og kropslige udvikling. De studerende skal overveje: Hvor er jeg? Hvad kan jeg? Ud fra disse overvejelser skal den studerende komme frem til: Hvilke dele af min krop skal trænes og hvordan? Gennem begge semestre skal de studerende tilrettelægge og udføre undervisningsopgaver i træning. Disse opgaver starter allerede tidligt på 2. semester, hvor de studerende planlægger opvarmningsprogrammer og derefter gennemfører opvarmning af hinanden, blandt andet i forbindelse med løbetræning. I løbet af 3. semester skal de studerende udarbejde og gennemføre et personligt træningsprogram. Faget planlægges i samarbejde med underviseren i fysiologi. I fysiologi gennemgås de fysiologiske aspekter i træningslæren. Lektionsantal: 82,66. Underviser: Gotveduddannet bevægelsespædagog. Kropsbevidsthed og afspænding Faget ligger fordelt på 1., 2., 3. og 4. semester. Beskrivelse af faget Faget kropsbevidsthed og afspænding tager udgangspunkt i kroppen som en psykosomatisk helhed i forhold til egen person og til omgivelserne. Fagets grundtanke er, at en større kropsbevidsthed fungerer som et kreativt og selvforstærkende værktøj: Indre fornemmelser i kroppen får lov til at udfolde sig i nye bevægelsesmønstre, og disse nye bevægelsesmønstre genererer nye kropslige oplevelser der igen inspirerer til nye bevægelser. 10

11 Faget lægger vægt på udviklingen af kropsbevidsthed så færdiguddannede bevægelsespædagoger kan blive ved med at hente inspiration herfra. Fagets grundtanke er ligeledes, at et kropsligt og et mentalt nærvær er vigtigt i den undervisning som en bevægelsespædagog skal levere. Et nærvær fra underviserens side giver større kvalitet i undervisningen. Den studerende skal derfor arbejde med at registrere og mærke sit eget nærvær i både bevægelse og i afspænding. Udvikling af kropsbevidsthed. Eksperimentering med bevægelse for at den studerende kan finde nye kropslige, mentale og psykiske ressourcer. Udvikling og oplevelse af kropsligt og mentalt nærvær. Tilegnelse af forskellige afspændingsmetoder og teorier. Nuanceret viden om åndedrættets betydning i hvile og arbejde. Den studerende skal kunne vurdere andre i forhold til underlag, spændingsbalance, ledbevægelighed, holdning og midtlinje. I undervisningen arbejder vi med at lære vores krops reaktionsmønstre at kende. I dette arbejde undersøger vi hvordan helheden krop, sind og ånd er gensidigt forbundne. Gennem bevægelse, åndedræt, lyd, afspænding og stræk vil vi opøve en opmærksomhed på ressourcefyldte mønstre og samtidig prøve at slippe uhensigtsmæssige mønstre. Med åndedræt og opmærksomhed som væsentlige redskaber forholder vi os konkret til det at være mest muligt i det vi laver. Bevægelse Faget understøtter den primære behandlingsform, Gotvedmassage. Vi arbejder med improvisation, kontaktøvelser og holdning. Vi beskæftiger os også med registrering og oplevelse af gennemstrømning af bevægelse, energi og åndedræt. Derudover arbejder vi med mentalt nærvær i bevægelse og afspænding ud fra begreber som opmærksomhed, bevidsthed og oplevelse. Afspænding Der undervises i afspændingsmetoder og teorier. Afspændingsmetoderne består blandt andet af progressiv afspænding, autogen træning og visualisering. Vigtige begreber er: kontakt til underlag, tyngde, stræk, høj og lav muskeltonus, ledbevægelighed, indre fornemmelse, indre rum og gennemstrømning. De studerende lærer at skelne mellem høj og lav muskeltonus og ledbevægelighed, så de kan differentiere og vælge afspændingsmetode i forhold til målgruppe. De studerende arbejder alene og med partner i undervisningen. Åndedræt 11

12 Åndedrættet inddrages som en væsentlig del af undervisningen både i forbindelse med bevægelse og med afspænding. Der undervises i opmærksomhed på hvileåndedræt og støtteåndedræt samt i teori herom. De studerende får praktisk øvelse i brugen af stemme og åndedræt som redskab til at undervise i afspænding. Lektionsantal: 157. Underviser: Gotveduddannet bevægelsespædagog. Musikforståelse Musikforståelse ligger på 1. og 2. semester af uddannelsen. Tilegnelse af redskaber der giver den studerende sikkerhed i at benytte musik i sin undervisning. Kendskab til den basale opbygning af musik, herunder stilkendskab og formanalyse og at kunne anvende denne viden i sin undervisning. De studerende opøver evnen til at lade sig inspirere af musik. Erfaring med stemmens udtryksmuligheder. Oplevelse af vejrtrækningens betydning. I faget undervises i den basale opbygning af musik, herunder stilkendskab og formanalyse. Den studerende skal have en sikker pulsfornemmelse, kunne finde ét-slaget, kunne analysere taktarter, eksempelvis kunne skelne mellem 3/4 og 4/4, analysere underdelinger som swing eller lige 2beat, 4beat, og kunne anvende dette i sin undervisning. Den studerende skal desuden kende til instrumentering og rollefordeling mellem disse. Der vil blive arbejdet med betoninger og forskellige musikstykkers karakter, at mærke om musikken er svingende, fjedrende eller førende, og at kunne overføre musikkens flow til kroppen. Stemmearbejdet vil indeholde stemmelære, stemmebrug og sangteknik, herunder udtryk, variation, kommunikation, performance og klang. Der vil indgå holdnings- og vejrtrækningsarbejde med henblik på at styrke stemmens klang og tydelighed i en undervisningssituation. Der vil blive anvendt forskellige metoder i undervisningen. Vi arbejder med at lytte til og mærke musik, samt diskutere og analysere musik. Vi anvender en bred palet af musikgenrer. Vi vil arbejde med bevægelse til musik. Her vil vi fokusere på underdelinger, pulsfornemmelse, stemninger og tempo. Vi vil lege med klang og stemmebrug via imitation, improvisation, tekniske øvelser og korsang (gerne med optræden). De studerende arbejder også med at komponere små musikstykker med fokus på rollefordeling, puls og form. Derudover vil indgå en lille portion hørelære, herunder sporadisk kendskab til nodelæsning og hvordan man orienterer sig i en node. Lektionsantal: 62. Underviser: Bevægelsespædagog med danserbaggrund. 12

13 Evaluering af de fire bevægelsesfag De fire bevægelsesfag: Gotvedgymnastik, grundtræning, kropsbevidsthed og afspænding samt musikforståelse evalueres samlet. På første år evalueres bevægelsesfagene med 1. årsprøven. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået. På andet uddannelsesår evalueres bevægelsesfagene i hovedopgaven med bedømmelse bestået/ikke bestået og ekstern censor. Begge evalueringer er beskrevet nedenfor i studieplanen under eksaminer og prøver. Naturvidenskabelige fag Anatomi og bevægelsesanalyse Fysiologi og træningslære Anatomi og bevægelsesanalyse Faget ligger på 1. og 2. semester. At den studerende skal tilegne sig en anatomisk viden med hovedvægt på leds, musklers, kredsløbs og nervesystems funktion, i et omfang så de bliver i stand til at forstå kroppens funktioner. Den studerende skal opnå viden om, hvad der er funktionelt, normalt - og hvad der er uhensigtsmæssigt eller patologisk. At den studerende kan mestre analyse af bevægelser (øvelser og dagligdags bevægelser). At den studerende gennem denne viden kan formidle en praktisk og teoretisk undervisning. At den studerende får et solidt grundlag for anvendelse af faglitteratur. At den studerende kan palpere de største og vigtigste knogler, muskler og muskelgrupper. Sideløbende med teorien lægges der stor vægt på at overføre den teoretiske viden til praksis gennem øvelser, bevægelsesanalyse og palpation. Undervisningsmetoder er klasseundervisning, gruppearbejde og øvelser. Lektionsantal: 110. Underviser: Fysioterapeut eller læge. Evaluering: 13

14 Prøve efter første semester. Mundtlig afsluttende eksamen efter 2. semester. Bedømmes efter 7- trinsskalaen. Ekstern censor: Læge eller fysioterapeut Fysiologi og træningslære Faget ligger på 2., 3. og 4. semester. Undervisningen er teoretisk funderet, men udvikles i tæt samarbejde med bevægelsesfagene. : At den studerende får et bredt kendskab til menneskets fysiologi i hvile og under fysisk aktivitet At den studerende får forståelse for, hvorledes forskellige fysiologiske systemer reguleres og påvirker hinanden samt betydningen af at være i god fysisk form for sundhed og velvære At den studerende kan bruge sin viden til at vurdere effekten af forskellige former for fysisk aktivitet At den studerende ud fra denne viden kan tilrettelægge fysisk aktivitet til forskellige målgrupper under hensyntagen til sundhed og velvære : Faget tilrettelægges ud fra følgende større emneområder o o o o o o o Alder og køn Bevægelighed Muskler og muskeltræning Kredsløb, iltoptagelse og kredsløbstræning Energi, stofskifte og ernæring Temperaturregulering og vand-salt-balance Nervesystemet Forebyggelse af livsstilssygdomme Andre faktorer af betydning for arbejdsevnen: Træthed og restitution Opvarmning Kost Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlig opgaveløsning, elevfremlæggelser og diskussioner. Der arbejdes løbende med elevfremlæggelse og mindre skriftlige tests. Lektionsantal:142 14

15 Underviser: Cand.scient. eller fysioterapeut Evaluering: Vejledende skriftlig prøve på 3. semester. Mundtlig eksamen efter 4. semester, bedømmelse efter 7-trinsskalaen af underviser samt ekstern censor. Sundhedsvidenskabelige fag Gotvedmassage Arbejdsbevægelser Sygdomslære Gotvedmassage Faget er fordelt over 1., 2., 3. og 4. semester. Beskrivelse af faget Gotvedmassage afstemmes efter det menneske som modtager massagen. Centrale elementer i Gotvedmassage er: Massørens forståelse af den krop der modtager massagen, egen arbejdsteknik, brug af åndedræt, brug af totalbevægelse samt afsæt i gulvet. Disse centrale elementer har både betydning for massagens styrke og kvalitet og for massørens eget velbefindende. Gotvedmassage er en dynamisk, opbyggende og afspændende massageform. Massagen nedbryder således ikke det muskulære forsvar, men skaber opmærksomhed, styrke, energi og velvære i kroppen. Gotvedmassage skaber sammenhæng mellem krop og hoved, mellem det fysiske og det psykiske. Behandling med Gotvedmassage anskueliggør hvorfor eventuelle smerter eller dysfunktioner opstår i kroppen. Passive stræk inddrages for sammen med massagen at styrke og stimulere det dybe åndedræt. Det passive stræk skaber bevidsthed om sammenhæng mellem muskler og led, hvilket er en vigtig grundtanke i Gotvedmassage. et er, at den studerende skal kunne give en fuld kropsmassage. Den studerende skal kunne tilpasse massagen til de behov som den enkelte klient måtte have. Gennem arbejdet med Gotvedmassage får den studerende en forståelse for kroppens fysiske og psykiske sammenhæng. De studerende skal kunne Give og modtage massage. Vælge en massageform samt planlægge et forløb ud fra klientens problematikker. Stimulere over- og underspændte muskler. Integrere vejrtrækning i musklerne. Arbejde ergonomisk hensigtsmæssigt på gulv og briks og udnytte dette i massagen. Kende til fysiske og psykiske forsvarsmekanismer. Lære at bruge eget nærvær og egen intuition. Gotvedmassage er som massageform inspireret og sammensat af flere forskellige former for massage: Den klassiske massage, shiatsumassage samt intuitiv massage. Derudover vil der blive undervist i triggerpunktsmassage af et omfang på cirka 10 timer, samt givet en introduktion til 15

16 kraniosakral-terapi af et omfang på cirka 6 timer. Bevægelsespædagoguddannelsens øvrige fag vil blive inddraget eller benyttet som grundlag for teoretiske overvejelser i faget Gotvedmassage. Undervisningen er bygget op således, at de studerende lærer forskellige greb og teknikker, som de afprøver på hinanden. Formålet er at skabe klarhed og teoretisk refleksion over virkningen af de forskellige massagegreb og det samlede massageforløb. De studerende skal bruge hinanden i undervisningen til at lære kropsaflæsning. Der vil blive sat fokus på de studerendes eget udviklingspotentiale samt fysiske og psykiske blokeringer. Arbejdet med de studerendes udviklingspotentiale vægtes højt, da det skaber basis for refleksion over egen udvikling som massør. Der vil blive anvendt fysiske og mentale øvelser i undervisningen. Disse aktiverer de kropslige områder og det psykiske plan, som den studerende ønsker at arbejde med. Der vil løbende blive givet feedback til den studerende. På 2. og halvdelen af 3. semester skal den studerende gennemføre et praktikforløb; et massageforløb på 10 gange med en klient udefra. Der er afsat tid i undervisningen til supervision. Forløbet afsluttes med, at den studerende fremlægger forløbet overfor underviser og medstuderende. Praktikforløbet beskrives nærmere nedenfor under enetimer og praktik. På 4. semester skal de studerende arbejde i grupper. Der er målet, at de studerende skal iagttage hinanden mens de masserer, så de kan støtte, vejlede og supervisere hinanden i at massere. Dette forløb foregår i og uden for den skemalagte undervisning i en afgrænset periode. Lektionsantal: 250. Underviser: Gotveduddannet bevægelsespædagog/ Gotvedmassør. Evaluering Praktisk eksamen ved afslutningen af 4. semester. Eksamination varetages af underviseren i faget samt en ekstern censor. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået. 16

17 Arbejdsbevægelser Faget er placeret på 3. og 4. semester. : Den studerende skal kunne undervise i arbejdsbevægelser, løfteteknik og kropslig opmærksomhed ud fra en analyse af enhver arbejdssituation. Dette gælder såvel teoretisk som praktisk. Faget omhandler indøvelse af egen færdighed i hensigtsmæssige arbejdsbevægelser. Derudover teoretisk viden om arbejdsteknik. De studerende bliver trænet i at undervise i arbejdsbevægelser, løfteteknik og kropslig opmærksomhed. De studerende arbejder ligeledes med at kunne analysere arbejdssituationer og påpege uheldige faktorer samt arbejde med konsekvenserne af disse og mulige løsningsforslag. I løbet af 3. semester bliver de studerende ligeledes bekendt med Arbejdsmiljøsystemets opbygning, herunder de offentlige instanser såsom Arbejdstilsynet, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø og Branchearbejdsmiljøråd med videre. Undervisningen i faget på 3. semester danner grundlag for udarbejdelse af et undervisningsforløb af en selvvalgt målgruppe i arbejdsbevægelser/arbejdsmiljø på en selvvalgt arbejdsplads på 4 semester. Det udførte undervisningsforløb på arbejdspladsen fremlægges mundtligt for de andre studerende. Fremlæggelsen skal indeholde de faglige og pædagogiske overvejelser der dannede baggrund for undervisningen på arbejdspladsen, samt en beskrivelse og analyse af det udførte undervisningsforløb. Undervisningsforløbet på arbejdspladsen og den mundtlige fremlæggelse foregår gruppevis. Lektionsantal: 59. Underviser: Gotveduddannet bevægelsespædagog. Evaluering Mundtlig fremlæggelse af et undervisningsforløb i arbejdsmiljø/arbejdsbevægelser på en selvvalgt arbejdsplads på 4. semester. Fremlæggelsen bedømmes bestået / ikke bestået. Sygdomslære Faget er fordelt over hele uddannelsen. Sygdomslærer indgår i fodforløbet, bækkenbundsforløbet, fysiologi og i før- og efterfødselsforløbet. På 3. semester arbejdes der mere intensivt med faget. At den studerende skal kunne gøre rede for de almindeligst forekommende sygdomme og kropslige problemer i vores praksis At den studerende bliver fortrolig med at opsøge den viden hun/han har brug for At den studerende kan analysere en given elevs behov for bevægelse og afspænding i forhold til dennes situation 17

18 At den studerende kan vurdere hvorvidt en elev bør henvises til andre faggrupper Bevægeapparatets sygdomme Kredsløbs- og hjertelidelser Respirationsproblemer Neurologiske sygdomme Kønsrelaterede sygdomme Visse kræfttyper Idrætsskader og behandling Knogleskørhed Vi vil undersøge hvordan og hvorfor sygdomme opstår, med fokus på de konsekvenser de har for de kropslige ressourcer. Det skal give den studerende forståelse for at sygdomme ikke skal ses isoleret, men i en større sammenhæng. Faget arbejder tæt sammen med de praktiske fag. Lektionsantal: 100. Lektionerne er fordelt således at der er 8 lektioner om fødder, 20 lektioner i bækkenbundsforløb, 4 lektioner om fødselsskader i før- og efterfødselskurset, 8 lektioner om stress og hormoner i fysiologi. De resterende 60 lektioner afvikles i sygdomslære på 3. Underviser: Fysioterapeut eller sygeplejerske. Evaluering Multible choice eksamen med ekstern censor på 3. semester. Pædagogiske og psykologiske fag Psykologi og procesarbejde Læring Psykologi og proces Faget er fordelt over 1., 2., 3. og 4. semester. At udvikle den enkelte studerendes personlige kompetencer. At støtte holdets gruppeproces så uddannelsen opleves så tryg som muligt for den studerende, derigennem er den studerende mere fri til at udvikle sine evner og sin kreativitet som underviser. At støtte den proces den enkelte gennemgår i løbet af uddannelsen, så den studerende får størst muligt udbytte af uddannelsen og fungerer bedst muligt som underviser efter endt uddannelse. 18

19 At de studerende bliver mere fortrolige med egne og andres følelser. Faget understøtter den primære behandlingsform, Gotvedmassage. Der arbejdes oplevelses- og procesorienteret. et vil være en blanding af kortere teoretiske oplæg og praktiske øvelser. De studerende vil få en kort introduktion til forskellige terapeutiske retninger. Der bliver undervist med resonans i egne personlige erfaringer, dog med en grænse til det private som man må tage sig af andre steder. Lektionsantal: 112. Underviser: Psykoterapeut eller psykolog Evaluering Der er ikke eksamen eller prøve i faget. Læring og pædagogik Ligger på 2.og 4. Semester. et med faget er, at den studerende skal udvikle sig fagligt og personligt, således at den enkeltes individuelle ressourcer som underviser kommer i fokus. Den studerende skal have et tydeligt billede af hvilke udviklingspotentialer, der er i forskellige undervisningssituationer. Den studerende skal opnå viden om forskellige teoretiske læringsbegreber og læringsretninger samt viden om læring i praksis, hvilket giver dem redskaber til at påvirke deres egen praksis. Den studerende skal kunne analysere en undervisningssituation og perspektivere den i forhold til læringsteorier og didaktiske overvejelser. Ligesom at den studerende skal kunne integrere de andre fag på uddannelse i sin analyse og perspektivering af en undervisning. Vi arbejder med hvordan mennesket lærer og hvilke faktorer der spiller ind, når vi lærer, samt hvordan vi påvirker disse faktorer. Dette er også et arbejde med hvordan vi skaber de bedste betingelser for læring for både underviser og elev. Så de didaktiske overvejelser og tiltag vi kan anvende i en undervisning analyseres, udvikles og perspektiveres Vi tager udgangspunkt i forskellige praktiske undervisningsopgaver, som de studerende underviser hinanden i, samt i de undervisningserfaringer de studerende får, når de underviser i praktikken. De studerendes egen erfaringer med at blive undervist og lære medinddrages også til at eksemplificere teorier og til at give de studerende forståelse for forskellige måder at lære på. Refleksionen over de praktiske eksempler vægtes højt, så oplevelser, erfaringer og teorier samles, bundfældes og udvikles. 19

20 Arbejdet med at være i kontakt med sig selv og andre i en undervisningssituation er betydningsfuld for læring. Dette arbejde prioriteres derfor i faget. På 2. semester arbejdes der med udgangspunkt i de problematikker og undervisningsoplevelser som de studerende får, når de på dette semester underviser en fremmed målgruppe for første gang på Gotvedskolen. Semesteret har fokus på praktisk undervisningserfaring. På 4. semester vil fokus i højere grad være rettet mod forskellige teoretiske indfaldsvinkler inden for læring og pædagogik. Lektionsantal: 80. Underviser: Gotveduddannet bevægelsespædagog eller fysioterapeut. Evaluering Der er ikke eksamen eller prøve i faget. Dog indeholder samtlige praktiske øvelser og eksaminer i uddannelsesforløbet en bedømmelse af de studerendes kunnen i forhold til de faglige mål i læring. Emneforløb Individuelle hensyn i holdundervisning Gymnastikhistorie Fødder Bækkenbund Fødselsforberedelse og efterfødsel Stress Klinikvejledning Etablering på arbejdsmarkedet Individuelle hensyn i holdundervisning. Emneforløbet ligger 1 gang om måneden på 1 semester og bliver på de efterfølgende semestre en del af bevægelsesfagene. : At de studerende får rum til at arbejde med deres kropslige begrænsninger og ressourcer. At de studerende får erfaring med hvordan man laver øvelsesvejledning individuelt i holdundervisning. : Med udgangspunkt i bevægelsesundervisning af den samlede gruppe studerende inddrages kropslige eksempler fra enetimerne i emneforløbet.de studerende arbejder med konkrete metoder til hvordan man vejleder individuelt i en holdundervisning med udgangspunkt i deres egne problematikker. Lektionsantal: 12. Underviser: Gotveduddannet bevægelsespædagog. 20

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 HVILKET HOLD SKAL JEG VÆLGE? FØR- OG EFTERFØDSELSGYMNASTIK Opmærksomhed, støtte og viden Den gravide krop har brug for energigivende træning, der giver kræfter til vægtforøgelse

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes medio maj 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Idræt C Lærer(e) Hold Nick Østerby

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Den kvalitetsbevidste massørskole

Den kvalitetsbevidste massørskole Det siger eleverne Udtalelser fra tidligere elever på JFMI Den kvalitetsbevidste massørskole Maria Larsen Fra det øjeblik du træder ind ad døren på skolen, bliver du mødt med engagement, indlevelse og

Læs mere

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan?.! Er målet for dig, at faget skal have en rød tråd og give såvel elever som lærere en oplevelse af progression og udvikling? Så får

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VIA UC, læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere