DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,"

Transkript

1 DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, der foregår fra d. 26 februar på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirkebygning, Kingo-salen lørdag d. 26 marts kl 14. Der anmodes om tilmelding til mødet i Værløse af hensyn til arrangementet, fx. til Stemmeret forudsætter, at kontingentet er indgået på bankkontoen senest d. 19 marts. Bestyrelsen vil være taknemmelig for det, hvis de medlemmer, der ikke møder op d. 26 marts, sender deres stemme vedr. de forskellige punkter til Send den senest d. 24 marts! 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, Mogens Ehrich 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Etisk råds beretning 5. Forelæggelse af revideret årsregnskab 6. Fremlæggelse af budget for den kommende periode 7. Fremlæggelse af den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. 8. Indkomne forslag Der er indkommet et forslag fra Charlotte Ryø om, at kontingentet for terapeutgruppen sættes op fra 700 kr. til 900 kr. per år. 9. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen har indført en interessegruppe for e-forskning og overvejer flere interessegrupper for særlige målgrupper. Hidtil har arten af medlemsskab kunnet kendes ud fra kontingentindbetalingen, og det vil antagelig være praktisk fortsat at kunne dette. Derfor kan der blive behov for at kunne variere kontingentet med mindre beløb, f.eks. 20 eller 50 kr. i forhold til det nu gældende. Bestyrelsen beder om generalforsamlingens godkendelse af, at bestyrelsen kan foretage sådanne kontingentjusteringer efter behov. Behovet kan opstå, når en interessegruppe demonstrerer sin levedygtighed. Iøvrigt foreslår bestyrelsen uændrede kontingenter. 10.Valg for to år af en bestyrelse på min. 5 og max. 7 medlemmer. Der er fem pladser at besætte i bestyrelsen. Ikke på valg: Michael Brown, Søren Skogstad Nielsen På valg: Mogens Ehrich (pt. formand, genopstiler), Morgan Gersdorff (pt. bestyrelsesmedlem, genopstiller), Vera Marcher (tidligere formand, nyopstiller), Charlotte Ryø (tidl. bestyrelsesmedlem, nyopstiller)

2 Annette Kutzmann (nyopstiller) Annie Thygesen Andersen (nyopstiller) 11. Valg for et år af suppleanter til bestyrelsen: Erling Helmer Jensen (Et Bedre Liv, genopstiller) Rita Pommer (TCM akupunktør, genopstiller) Astrid Wiig (kostvejleder, genopstiller) Steen Braase (æresmedlem, genopstiller) Joseph Immanuel Blytner (YOF, genopstiller) Lena Pultz (LP-massage, genopstiller) Kirsten Kragh (LNS kasserer, genopstiller) Henrik Isager (speciallæge, genopstiller) Birthe Thystrup (Ayurveda, nyopstiller) Bente Schibye (healer mv., nyopstiller) Xiao Qun Bao (SinoDane, nyopstiller) Malene Lüders (Unicorn, nyopstiller) 12.Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller) 13.Valg for to år til Etisk Råd Ikke på valg: Kirsten Thagaard Jensen, Videbæk, og Anni Klint, Hos Anik, Herning på valg: Casper Caspersen, NBH Valby (tidligere bestyrelsesmedlem, æresmedlem) 14. Eventuelt og afslutning PRÆSENTATION AF KANDIDATER: Til bestyrelsen: Vera Holbech Marcher: Er til daglig Qigong instruktør, akupressør, hjælper, fokus på naturlig sundhed og fremtidens medicin Medlem af LNS siden Jeg har igennem årene været hhv. suppleant, næstformand og formand i LNS ad flere gange. Senest afgik jeg som formand i Arbejder som medredaktør på NaturHelse, med LNS webside og med medlemspleje. Aktiv i kosttilskud- og presseudvalget og plejer kontakten til politikerne. I min forstand skal LNS være bredtfavnende, et ståsted for holistisk og spirituel livsstil, være åben for nytænkning, arbejde på at implementere denne og i det hele taget være på forkant med naturlig sundhed.

3 Charlotte Ryø Jeg er lærer i min fritid, og resten af tiden arbejder jeg med forskellige aspekter af naturlig sundhed. Jeg er redaktør for NaturHelse og har siddet i kosttilskudsudvalget i LNS i en årrække. Jeg er i øjeblikket med i NSKsamarbejdet samt brobygningsgruppen. Jeg vil arbejde for et stærkt LNS, der bl.a. arbejder på at forbedre forholdene for terapeuterne i forhold til de ønsker, de fremsatte i sidste års meningsmåling. Desuden har vi brug for et godt team-samarbejde om kosttilskud og plantelægemidler, da der konstant kommer nye tiltag fra lovgiverne. Annette Kurtzmann Jeg er 41 år, uddannet arkitekt og har i mange år arbejdet som projektleder på en tegnestue. Har pt valgt at gå på deltid, da jeg lægger mine kræfter i etablering af et nyt sundhedscenter. Er uddannet Reiki- og krystalhealer i Dharamshala, Indien, Belvaspata-healer i Irland/Danmark og healer derudover bl.a gennem energitegninger. Dyrker hatha yoga og underviser i tibetansk yoga. Spiritualitet, naturlig sundhed og holisme er vigtige parameter i mit liv, og jeg ønsker at fremme kendskabet, videreudviklingen og bevarelsen af plantemedicin, alternative behandlinger mm - også på politisk plan, både nationalt og internationalt. Morgan Gersdorff Er 61 år. Arbejder til daglig som psykologisk udviklingskonsulent i mit eget center, Caberlain Forlag, Center for sundhed og trivsel. Har siden begyndelsen af 1980 erne arbejdet med NLP-psykologi og Klinisk Hypnose. Siden min fødsel har jeg haft varme hænder og er blevet seende efter et uheld i For mig er det vigtigt, at vi får /bevarer vor personlige ret og frihed til at vælge naturmedicin og alternativ behandling på lige fod med det officielle sygehusvæsens forskellige tilbud. Det er vigtigt for mig, at vi har ret til at bestemme over vor egen krop og skæbne! Mogens Ehrich Har en fortid som statistiker og IT-konsulent for lægevidenskabelig forskning, hvor jeg i varierende omfang har været medansvarlig for mange forskningsprojekter. Jeg begyndte som regressionsterapeut i 1985 og er siden 1986 kursusudbyder om anvendt e-sans og åndsvidenskab. Medlem af LNS' bestyrelse siden 2001, kvalitetschef siden 2006 og formand det seneste år. Jeg forsker stadig, og min aktuelle forskning har vist, at folk med e-sans møder op hos alternative behandlere ca. 7 gange så tit som folk uden e-sans. Det er mine særlige passioner at etablere et fagligt hjemsted for forskningen vedrørende de finere energier, og at etablere et organisatorisk fællesskab for den alternative sektor byggende på den e-sans, som sektorens behandlere har til fælles, dels med hinanden, dels med næsten alle klienter. Annie Thygesen Andersen Jeg er 64 år gammel, men ser yngre ud, og det er jo heldigt for en pige. Hele mit liv har jeg forsøgt at være til gavn i det samfund jeg er en del af. Hver gang jeg har mødt modstand eller haft nederlag, bliver situationen altid vendt til det bedste. Derfor føler jeg mig heldig. Den artikel der ligger på foreningens hjemmeside har jeg skrevet ud fra de

4 erfaringer jeg har gjort mig vedrørende epilepsi. Jeg har dog mange andre erfaringer fra mit virke som zoneterapeut og mit liv som helhed. Skulle jeg beskrive alle mine observationer, og alt det jeg interesserer mig for grundigt, ville denne beskrivelse lynhurtigt blive til en bog. Jeg ønsker et godt liv for alle levende væsener, og også for de der ikke længere er her fysisk. Ikke alle kender følelsen af at have kontakt, men det gør jeg. I mit arbejdsliv har jeg arbejdet med analyse af: Papir - Fødemidler - Gødning - Hormoner - Enzymer - Stomi Til slut blev jeg selvstændig: Zoneterapi klinik Det var alle disse opgaver, der som et puslespil førte til min artikel (www.insnatur.dk), for set i mit bakspejl er der en rød tråd, som har givet mig nogle indsigter. I det år, der lige er gået, er jeg blevet meget opmærksom på, at vore fødevarer er svære at købe som oprindelig næring. Fødevareindustrien kan spare store summer ved af benytte manipulerede sukkerstoffer, hvilket er svært at gennemskue for forbrugerne. Men hvad forbrugeren ikke kan, det kan kroppen, og megen sygdom kan undgås, hvis føden ikke var så kompliceret. Producenten tjener lidt ekstra, og vi der køber maden, er jo helt uvidende om konsekvenserne. Om et år er jeg folkepensionist og det bliver man ikke rig af, men jeg håber da at jeg også er i stand til at tackle den situation. Mine 3 børnebørn er en stor rigdom i mit liv, og som jeg elsker dem, elsker de også mig, og det gør jo livet værd at leve. Til suppleant-listen: Malene Lüders Jeg er 41 år gammel...uddannet billedkunstner og alternativ behandler ( Unicorn- Metoden ). Har drevet selvstændig virksomhed i 10 år, med kreative udfoldelser. Jeg har undervist i meditation og selvindsigt, både for voksne og børn, de 5 tibetanere, og alle mine behandlinger indbefatter healing, ved brug af min stemme og hænder. Udover det bruger jeg meget tid på at synge og spille guitar, dyrke yoga og løbetræne...jeg er Helsefreak, og går 100 pro ind for økologi og naturmedicin. Lena Pultz: Jeg er 52 år uddannet fysiurgisk massør på A.M. massageskole i 2001 og akupunktør på helseskolen i Søborg i Jeg er startet på uddannelse i kranio-sakral terapi hos Stanley Rosenberg. Jeg synes at det er vigtigt at arbejde med at påvirke sundhedssystemet til at se menneket som en helhed og ikke små enkeltdele uden sammenhæng. Samtidig er det vigtig at få anerkendt naturmedicin og terapi som behandligsformer på lige fod og/eller supplement til de nuværende behandlingsformer. Det er også nødvendigt at holde fast i et højt niveau af faglighed hos os terapeuter for på den måde at vise at vi har meget at give. Birthe Thystrup: Jeg er 64 år; har altid haft "særlige evner", men opvokset i et miljø hvor disse blev ignoreret i stedet for at blive accepteret. I 1977 "skrottede" jeg det etablerede lægesystem til fordel for det "alternative". Siden 1983 har jeg "hjulpet andre hvor jeg kunne" bl.a. med en speciel massage, som jeg kalder "kosmisk massage". Uddannet på bogbinderi og senere på KUA med dansk som hovedfag. Har lært Akupunktur 2000 hos John Boel, og studerer nu Ayurveda (indisk

5 lægevidenskab). Er igang med at forberede en tilværelse som såkaldt "alternativ behandler", men jeg er også tekstanalytiker. Betegner mig selv som "Konsulent i Naturhelbredelse og sprogbehandling". Formålet med min eksistens må være, at jeg medvirker til at gøre den brede offentlighed bekendt med naturens egne helbredelsesmetoder, således at disse bliver accepteret politisk. Kirsten Kragh Har vekslende været suppleant og bestyrelsesmedlem siden Fra 2005 til nu kasserer for LNS. Har altid været interesseret i åndsvidenskab og spirituel udvikling. Har en uddannelse som psykoterapeut. Erling Helmer Jensen Uddannelse: Højere Handelseksamen, Teknikumingeniør, SFH Psykoterapeut, SFH Biomediciner gennemført u/afsluttende eksamen, GB Clairvoyant, FDZ Anatomi, fysiologi, sygdomslære, SFKH Homøopat, OPP MBTI Coach. Karriere: Salgschef, Produktions- og udviklingschef, Adm. Direktør, Alternativ behandler m/ca klienter, Beskæftigelseskonsulent. Interesse: Fysisk, psykisk og spirituel udvikling. Personlig: 64 år og p.t. bestyrelsessuppleant i LNS. Bente Schibye Jeg er psykisk healer og tankefeltterapeut (TFT) og har taget en uddannelse i metamedicin. For 7 år siden ville jeg have præsenteret mig som forskningschef med en baggrund som Cand. Scient i idræt og Ph.D. i arbejdsfysiologi. Så blev jeg kørt ned af en varevogn (fra hjælpemiddelcentralen) og mit hoved blev kraftigt skadet. Jeg forstod et vink med en vognstang og via min egen helbredelse vha. mange forskellige alternative måder, fandt jeg mine egne gamle evner, som jeg nu bruger. Jeg vil gerne anvende kombinationen af min naturvidenskabelige baggrund og min indsigt i den nye/gamle energimedicin til at skabe respekt om naturmedicin og alternativ behandling. Og være med til at sikre at vi frit kan vælge, hvilken form for behandling vi ønsker. Jeg er 60 år Steen Braase Medlem af LNS: I mere end 20år -har været aktiv i fagligt råd tidl. aktiv i lns bestyrelse, nu som suppleant og gennemgående medansvarlig for messerne min interesse er Healing --- ellers er mit virke Underholdning -Skuespiller- Foredragsholder Xiao Qun Bao Jeg født i 1953 i ShangHai, Kina. Før jeg kom til Danmark i 1984, var jeg engelsklærer i folkeskole og underviste klasse. Jeg er dansk gift og har en datter på 22 år. Fra læste jeg på CBS med international handel som speciale og i 2008 læste jeg et år til medical rådgiver hos Medicall Industri. I 2006 stiftede jeg SinoDane indtil idag. Firmaet forhandler hovedsagelig kosttilskud(natur lægemiddel), som er importeret fra UK. Produkterne har en

6 meget høj ensartet kvalitet, og jeg sælger primært til de professionelle behandlere og klinikker. Henrik Isager Speciallæge, dr.med., tildligere bestyrelsesmedlem i LNS. Formand for foreningen Orthomolekylære Læger. Rita Pommer Uddannet i traditionel kinesisk medicin, bl.a. i Kina. Sygeplejerske. Tidligere bestyrelsesmedlem i LNS.

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter 27. årgang 2012 nr. 2 www.lnsnatur.dk Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til

Læs mere

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG 30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser På side 3 i bladet opfordrer vi dig til

Læs mere

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK 29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser Vi har afsluttet en vellykket

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 3. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen

27. årgang 2012 nr. 3. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen 27. årgang 2012 nr. 3 www.lnsnatur.dk Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen Redaktionen 2 LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

28. årgang 2013 nr. 1. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen

28. årgang 2013 nr. 1. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen 28. årgang 2013 nr. 1 www.lnsnatur.dk Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læsere Endnu en gang

Læs mere

28. årgang 2013 nr. 3. Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR.

28. årgang 2013 nr. 3. Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR. 28. årgang 2013 nr. 3 Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt

Læs mere

Et ord med på vejen Tak for det gamle Goddag til det ny

Et ord med på vejen Tak for det gamle Goddag til det ny Natur Helse t i on en Natur LNS har 30 års jubilæum i april. Reserver Su 30 år d. 23. juni 2009 h ed 9 20 197 09 s r åd e t L a nd s or ga i sa nd n 24. årgang 2009 nr. 1 dagen, og deltag i festligholdelsen

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Natur Helse. 23. årgang 2008 nr. 3. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Natur Helse. 23. årgang 2008 nr. 3. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Natur Helse 23. årgang 2008 nr. 3 Stor konference i Sverige - alle er velkomne Mobilstråling i et bredere perspektiv Kampen for helbredelse i Bolivia Hvor bliver KAM-broen af? Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ 2010. CR 1/3/2010

Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ 2010. CR 1/3/2010 Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ 2010. CR 1/3/2010 LNS har gennemført en undersøgelse af 22 (21) behandleres ønsker og meninger om deres virke. Undersøgelsen

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Heste- og rideterapi /// 4. Entreprenør med passion /// 7. Også i dette nummer. Sammenslutningen af Alternative Behandlere

SAB-NYT. Leder /// 3. Heste- og rideterapi /// 4. Entreprenør med passion /// 7. Også i dette nummer. Sammenslutningen af Alternative Behandlere S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Heste- og rideterapi /// 4 Entreprenør med passion /// 7 Også i dette nummer Nyt fra Redaktionen,

Læs mere

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører ISSN 1903-4121 10 Årgang 10 / Nr.2 / december 09 ide x/x Invitation: Generalforsamling og Jubilæumsforedrag 3 x Mig og mit massørliv www.fdfm.dk Besøg på Skolen for Kranio-sakral terapi TILLYKKE TIL FDFM!

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

Natur Helse. Særnummer 4 ISSN 1396-6855 BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Natur Helse. Særnummer 4 ISSN 1396-6855 BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Særnummer 4 ISSN 1396-6855 Natur Helse 19. årgang, 30 november 2004 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE afholdt fredag d. 27. august 2004 i Valby Medborgerhus.

Læs mere

1. Projektets ramme og hovedresultater

1. Projektets ramme og hovedresultater Første rapport, omfattende den spirituelle del af: Undersøgelse vedrørende videns- og forsknings-kulturen blandt alternative behandlere, - beregnet til drøftelse i den alternative behandler-verden Tekst:

Læs mere

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt Særnummer 5 ISSN 1396-6855 Natur Helse 20. årgang, 27 marts 2005 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: INDRE HJÆLP afholdt tirsdag d. 25. januar 2005 i Valby Medborgerhus. Arrangement og redaktion

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

Zoneterapeutisk Fagforståelse

Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening FDZ Zoneterapeutisk

Læs mere

LYS -strejfet 3/2013 2

LYS -strejfet 3/2013 2 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere