TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI OG CELLENS KEMISKE KOMPONENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 17. januar 2012 (4 timer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI OG CELLENS KEMISKE KOMPONENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 17. januar 2012 (4 timer)"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 K ø b e n h a v n N manan.dk TENTAMEN I BASAL HUMANBILGI G CELLENS KEMISKE KMPNENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 17. januar 212 (4 timer) pgavesættet består af 2 multiple choice filer samt en fil med en essayopgave på 8 nummererede sider, inklusive forsider. Eksamensvejledning pgavesættet består af 3 individuelle enheder: pgave 1 er en multiple choice opgave i Basal Humanbiologi. pgave 2A-2B er en integreret essayopgave i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter. pgave 3 er en multiple choice opgave i Cellens Kemiske Komponenter. Alle opgaverne besvares på computer. VIGTIGT! CHECK FØLGENDE FØR DU AFLEVERER DIN BESVARELSE PÅ PC - at din svartekst står umiddelbart efter det relevante spørgsmål - spørgsmålsnummer (og eventuelt bogstav) står angivet ved hvert enkelt svar. - at ingen side i svardokumentet indeholder både svar på spørgsmål i basal humanbiologi (2A) og svar på spørgsmål i cellens kemiske komponenter (2B ). 2

2 Følgende regler gælder: Alle svar i opgave 2, der kan begrundes med en beregning eller en vurdering, skal være korrekt begrundede. Ved beregninger skal det fremgå, hvorledes du er kommet frem til resultatet. Alle størrelser, der ikke er dimensionsløse, skal angives med enhed. Hvis man et sted mangler fx en talværdi eller en oplysning, fordi det ikke er lykkedes at besvare et tidligere spørgsmål, kan man antage et realistisk svar på det tidligere spørgsmål og basere konklusionen (beregningen) herpå. Besvarelsen bør da indledes med "Det antages, at...". Dermed får man mulighed for at opnå en positiv bedømmelse på dette sted. Dato for opslag af resultater af tentamen oplyses af eksamenskontoret. Rettevejledning for tentamen i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter offentliggøres senest dagen efter tentamen kl. 12 på Absalon under 1.semester, Basal humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter. Al henvendelse angående tentamen rettes til eksamenskontoret. Tilladte hjælpemidler Egen lommeregner og eget eksemplar af Kemiske Data og versigter (1. udg. eller 2. udg), som ikke må indeholde tilskrifter. Rettelsesliste samt supplerende tabeller til 1.udg. udleveres sammen med denne opgave. Understregning, farveoverstregninger, lapper med tabelnumre o.l. kan anvendes. 3

3 pgave 2. (Integreret opgave i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter). pgaven består af to dele, opgave 2A og opgave 2B, der har en fælles indledning. pgaven står på 5 sider. Blodprop i hjernens vener En 19-årig kvinde blev indlagt på grund af stærk hovedpine, kvalme og enkelte opkastninger. På mistanke om en hjernehindebetændelse (meningitis) udførte man en lumbalpunktur, som viste normal cerebrospinalvæske. En CT-scanning kombineret med en undersøgelse af hjernens kar afslørede manglende kontrastfyldning i dele af venegebetet på højre side, som tegn på en abnorm blodpropdannelse (venetrombose). Trombosen strakte sig ud til vena jugularis interna på højre side. Man indledte en blodpropopløsende behandling, som førte til symptomernes ophør i løbet af to måneder. Man kunne ikke påvise nogen sikker årsag til trombosens opståen. Det blev noteret, at patienten brugte østrogenholdige p-piller, hvilket hos nogle personer kan øge blodets koagulationstendens. 2A 1) a) Trombosen optrådte i hjernens venegebet, og spredte sig til v. jugularis interna (eng: right internal jugular vein) på højre side. Hvilke af følgende vener er med til at forbinde hjernens venesystem med hjertet: a1. v. jugularis interna v. brachiocephalica v. cava superior a2. v. axillaris v. subclavia v. brachiocephalica v. cava superior a3. v. femoralis v. iliaca communis v. cava inferior a4. v. vertebralis v. subclavia v. brachiocephalica v. cava superior Angiv det (eller de) korrekte svar: Svar nr a1 og a4 er korrekte. 2A 1) b) Der blev foretaget en lumbalpunktur for at undersøge cerebrospinalvæsken. Redegør kort for cerebrospinalvæskens oprindelse og lokalisering. Cerebrospinalvæsken (CSV) dannes af plexus choroideus i hjernens ventrikler. CSV fylder alle ventriklerne og rygmarvens centralkanal. Den fylder også subarachnoidalrummet og omslutter hele hjernen og rygmarven. 2A 2) a) Trombosen opstod som følge af en abnorm balance mellem blodkoagulationsfremmende og - hæmmende faktorer. Redegør kort for trombocytternes oprindelse og deres betydning for at begrænse blødningen ved en vævskade. Trombocytterne produceres af megakaryocytter, som dannes i den røde knoglemarv af hemocytoblaster. Trombocytterne aktiveres ved steder med karskade gennem en binding til kollagen, og hjælper med at stoppe blødning 4

4 (opnå hæmostase) ved en fysisk propdannelse, karkontraktion og blodkoagulation. 2A 2) b) Redegør kort for den rolle, som prothrombin thrombin og fibrinogen-fibrin spiller i blodkoagulationen. Prothrombin er den inaktive form af thrombin, et plasmaenzym som katalyserer omdannelse af opløselig fibrinogen til uopløselige fibrintråde. Fibrintråde er et centralt element i dannelsen af en blodprop. Prothrombin aktiveres af prothrombin aktivator, som frigøres af det beskadigede væv.. 2A 3) a) Dannelse af en trombose kan fremmes af østrogenholdige p-piller, især hos særligt disponerede kvinder. Angiv anatomiske hovedkilder til dannelse af østrogener og progesteron under en normal menstruationscyklus. De kvindelige kønshormoner dannes hovedsageligt i ovarierne. Den første halvdel af en normal menstruationscyklus er præget af østrogenproduktion fra den modnende follikel. Efter ovulationen er progesteronproduktionen fra corpus luteum dominerende, dog med fortsat bidrag fra østrogen. 2A 3) b) Beskriv kort den betydning, som henholdsvis østrogener og progesteron har for forandringer i livmoderens slimhinde under en normal menstruationscyklus. Østrogener fremmer vækst af endometriet, som øger sin tykkelse og indhold af kirtler. Kirteludviklingen fortsætter under påvirkning af østrogen og progesteron, som også fremmer kardannelse og sekretion af lipid og glykogen ind i endometriet. 2A 4) a) Svangerskabsforebyggende effekt af p-piller. Angiv de hormoner i hypothalamus og hypofyse, som overordnet styrer den normale menstruationscyklus. Hypothalamus: GnRH (Gonadtropin Releasing Hormone) Adenohypofyse: Gonadotropinerne FSH og LH (Follicle-Stimulating Hormone, Luteinizing Hormone) 2A 4) b) Giv en kort forklaring på, hvordan østrogenholdige p-piller påvirker den hormonale styring af menstruationscyklus. Østrogen i p-piller hæmmer dannelsen og sekretionen af gonadotropinerne. I en normal cyklus afløses den negative feed-back af en positiv feed-back over en kortvarig periode op til ovulationstidspunktet. Denne nødvendige, positive feedback blokeres af p-piller. 5

5 pgave 2B 2B 1) I forbindelse med indlæggelsen udføres en række analyser på en blodprøve fra patienten. En af analyserne er bestemmelse af patientens totale plasmaproteinkoncentration. Plasma udgør 55% af blodvolumen. Ved denne analyse måles proteinkoncentrationen ved den af Bradford udviklede metode. Der opsættes og måles først på en fortyndingsrække af albumin (en proteinstandardkurve), og dernæst på tre fortyndinger af patientens plasma. Resultaterne af absorbansmålingerne ved 595 nm for standardkurven og patientprøven er angivet i tabellen nedenfor. µg/ml A595 Standardkurve,624 4,677 8,73 12,768 21,817 25,841 33,873 Patientprøve 25 x fort,841 5 x fort,768 1 x fort,677 Beregn den totale proteinkoncentration (g/l) i henholdsvis plasma og patientens helblod. Patientprøve: Aflæsning i tabellen x fortynding: 25 µg/ml 25 = 625 µg/ml= 62,5 mg/ml; 12 µg/ml 5 = 6 µg/ml=6 mg/ml ; 4 µg/ml 1 = 4 µg/ml = 4 mg/ml Gennemsnit i plasma: (62,5 g/l + 6 g/l + 4 g/l) /3 = 54,17 g/l I helblod 54,17 g/l,55 = 29,8 g/l blod Evt. kan 1 x fort være udeladt i middelværdien, hvis denne vurderes til at være en ekstrem værdi. I så fald er værdierne 61,25 g/l i plasma og 33,69 g/l i helblod. Tegning og aflæsning af standardkurve kan give et lidt andet resultat. 6

6 2B 2) a) Patienten påbegynder straks antikoagulans (AK)-behandling i form af K-vitaminantagonisten Warfarin og heparin-bridging. Strukturen af de aktive indholdsstoffer er angivet nedenfor Warfarin (C 19 H 15 Na 4 ) Heparin disaccharid De viste molekyler indeholder forskellige kemiske grupper. Skriv navne på de kemiske grupper angivet med ring og numrene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warfarin: 1 Keton, 2 ester, 3 ethanolation (hydroxyl) Heparin: 4 Carboxylat (carboxyl), 5 hydroxyl, 6 sulfat 2B 2) b) Beskriv kort den binding, hvorved de modificerede monosaccharider danner heparin disaccharid. Et disaccharid dannes ved en glykosidbinding mellem det anomere kulstofatom på det ene modificerede monosaccharid med en H gruppe på det andet modificerede monosaccharid. 2B 3) a) Patienten sættes i oral behandling med Warfarintabletter indeholdende 5 mg Warfarin som natriumsalt. Patientens daglige dosis svarer til 1, mol Warfarin. Beregn, hvor mange tabletter patienten skal indtage dagligt. MW: 19 12, , , ,999 = 33,315 g/mol Daglig dosis Warfarin: 1, mol 33,315 g/mol = 4, g = 5 mg dvs. 1 tablet dagligt 2B 3) b) Beregn, hvor mange molekyler Warfarin patienten indtager dagligt. Antal molekyler indtaget dagligt: 1, mol 6, molekyler/mol = 9, molekyler 7

7 2B 4) Warfarin virker ved at blokere bl.a. enzymet Vitamin K-epoxide reductase (VKRC), som er nødvendig for leverens omsætning af vitamin K og derved dannelse af koagulationsfaktorer. Warfarin antages at virke som en ikke-kompetitiv inhibitor af VKRC. Skitsér i et samlet diagram kurven for en enzymreaktion i følgende tre situationer: 1) en enzymreaktion der forløber uden tilstedeværelse af en inhibitor, 2) en enzymreaktion der forløber under tilstedeværelse af en kompetitiv inhibitor 3) en enzymreaktion som forløber ved tilstedeværelse af en ikke-kompetitiv inhibitor. (Diagrammet bør tegnes med reaktionshastigheden som Y-akse og substratkoncentrationen som x-akse.) 2B 5) a) Blodets evne til at koagulere hos patienten under AK-behandling følges ved måling af INR-værdier. INR (international normalised ratio) er et standardiseret mål for prothrombin tid, som er et mål for blodets evne til at koagulere. Prothrombin er et polypeptid, der hydrolyseres under dannelse af det mindre polypeptid thrombin og aminosyrer. Hvad kaldes et enzym, som kan hydrolysere bindinger i polypeptider? En protease, en peptidase eller en hydrolase 8

8 2B 5) b) pskriv den kemiske reaktion for en sådan hydrolyse. 9

9 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Blegdamsvej 3B 22 København N manan.dk TENTAMEN I BASAL HUMANBILGI G CELLENS KEMISKE KMPNENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 19. august 211 (4 timer) pgavesættet består af 2 multiple choice filer samt en fil med en essayopgave på 7 nummererede sider, inklusive forsider.. Eksamensvejledning pgavesættet består af 3 individuelle enheder: pgave 1 er en multiple choice opgave i Basal Humanbiologi. pgave 2A-2B er en integreret essayopgave i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter. pgave 3 er en multiple choice opgave i Cellens Kemiske Komponenter. Multiple choice opgaverne besvares på computer. Essayopgaven kan enten besvares på PC eller manuelt på papir. En kombination er ikke mulig. Hvis du vælger at besvare essayopgaven pg. 2 på PC Start med at kopiere hele opgavesættet over i dit besvarelsesdokument. VIGTIGT! CHECK FØLGENDE FØR DU AFLEVERER DIN BESVARELSE PÅ PC - at din svartekst står umiddelbart efter det relevante spørgsmål - spørgsmålsnummer (og eventuelt bogstav) står angivet ved hvert enkelt svar. - at ingen side i svardokumentet indeholder både svar på spørgsmål i basal humanbiologi (2A) og svar på spørgsmål i cellens kemiske komponenter (opgaver 2B ). Hvis du vælger at besvare manuelt på papir (se næste side) 2

10 Hvis du vælger at besvare manuelt på papir pgave 2A, 2B : Besvarelsen sker alene på blanke sider. Eventuelle besvarelser direkte i opgavesættet bedømmes ikke. Der skal skrives med kuglepen, og det skrevne skal være let læseligt. VIGTIGT! CHECK FØLGENDE FØR DU AFLEVERER DIN MANUELLE BESVARELSE - spørgsmålsnummer (og eventuelt bogstav) står angivet ved hvert enkelt svar. - svarene i svardokumentet står i samme rækkefølge som spørgsmålene i opgavesættet. - at ingen side i svardokumentet indeholder både svar på spørgsmål i basal humanbiologi (2A) og svar på spørgsmål i cellens kemiske komponenter (opgaver 2B). Følgende gælder uanset om du besvarer på PC eller i hånden Alle svar i opgave 2, der kan begrundes med en beregning eller en vurdering, skal være korrekt begrundede. Ved beregninger skal det fremgå, hvorledes du er kommet frem til resultatet. Alle størrelser, der ikke er dimensionsløse, skal angives med enhed. Hvis man et sted mangler fx en talværdi eller en oplysning, fordi det ikke er lykkedes at besvare et tidligere spørgsmål, kan man antage et realistisk svar på det tidligere spørgsmål og basere konklusionen (beregningen) herpå. Besvarelsen bør da indledes med "Det antages, at...". Dermed får man mulighed for at opnå en positiv bedømmelse på dette sted. Dato for opslag af resultater af tentamen oplyses af eksamenskontoret. Rettevejledning for tentamen i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter offentliggøres senest dagen efter tentamen kl. 12 på Absalon under 1.semester, Basal humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter. Al henvendelse angående tentamen rettes til eksamenskontoret. Tilladte hjælpemidler Egen lommeregner og eget eksemplar af Kemiske Data og versigter (1. udg. eller 2. udg), som ikke må indeholde tilskrifter. Rettelsesliste samt supplerende tabeller til 1.udg. udleveres sammen med denne opgave. Understregning, farveoverstregninger, lapper med tabelnumre o.l. kan anvendes. 3

11 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 1 Faciliteret diffusion kræver tilstedeværelsen af specifikke transportproteiner. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 2 Et centrosom består af to centrioler. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 3 Interfasen er mitosens første fase. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 4 Basalmembranen er opbygget af epitelceller. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 5 Knoglevæv er en form for bindevæv. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 6 steoklaster er celler som bygger knoglevævet op. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 7 Et knæled er et kugleled. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 8 Der er syv halshvirvler. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 9 En nervefiber og de tilknyttede muskelfibre udgør en motorisk enhed. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 1 af 6

12 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 1 Epimysium er en tynd bindevævshinde, der omslutter hver muskelfiber. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 11 Den ene ende af hvert myosinfilament hæfter til Z-skiven i et sarcomer. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 12 Et aktionpotentiale udbredes hurtigere i axoner uden en myelinskede. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 13 Parasympatiske postganglionære neuroner anvender noradrenalin som neurotransmitter. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 14 Pia mater er den inderste af de tre hjernehinder. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 15 Nervus vagus (hjernenerve X) fører parasympatiske nervefibre til dele af mave-tarmkanalen. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 16 Øresneglen (cochlea) er den lydopfattende del af det indre øre. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 17 Lys passerer øjets neuronale netværk før det opfanges af receptorcellerne. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 18 Insulin er et steroidhormon. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 2 af 6

13 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 19 TSH stimulerer aldosteronsekretion fra gl. thyroidea. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 2 Både adrenalin og kortisol fører til en stigning i blodsukkerkoncentrationen. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 21 Væksthormon dannes i endokrinceller beliggende i hypofysens baglap. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 22 Biliverdin dannes ved nedbrydning af hæmoglobin. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 23 Monocytter spiller en vigtig rolle ved blodets koagulation. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 24 Chordae tendineae indgår i hjertets ledningssystem. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 25 Trikuspidalklappen lukkes under ventrikelsystole. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 26 Arteriolerne er rigeligt innerverede med parasympatiske fibre. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 27 Sinusknuden modtager impulser fra både sympatiske og parasympatiske neuroner. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 3 af 6

14 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 28 Neutrofile granulocytter hører til det medfødte (uspecifikke) immunforsvar. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 29 Milten er kroppens største lymfatiske organ. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 3 Antistoffer bliver produceret af aktiverede T-lymfocytter. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 31 Sekretionen af mavesaft er stimuleret af gastrin. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 32 Peristaltiske bevægelser udgøres af kontraktioner af tarmens tværstribede muskulatur. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 33 Chymotrypsin og carboxypeptidase er enzymer, der afslutter fordøjelsen af stivelse. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 34 Chylomikroner bliver dannet når fedt bliver emulgeret af galdesalte i tarmen. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 35 D-vitamin stimulerer calciumoptagelse i tarmen. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 36 Det maksimale ekspirationsvolumen efter en indånding betegnes den totale lungekapacitet. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 4 af 6

15 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 37 Kontraktion af de interne intercostalmuskler løfter ribbenene og udvider brystkassen. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 38 Lav iltkoncentration i cerebrospinalvæsken aktiverer de centrale kemoreceptorer. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 39 Surfactant mindsker luftstrømningsmodstand i luftveje. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 4 De juxta-glomerulære celler danner og udskiller enzymet renin. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 41 Glomerulær filtration er en energikrævende proces. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 42 Nyrerne er placeret retroperitonealt i bughulen. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 43 Centret, der kontrollerer vandladningsrefleksen (engl. micturition reflex) ligger i medulla oblongata. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 44 ADH udøver sin effekt i den proksimale tubulus. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 45 Sædcellerne samles og færdigudvikles i bitestiklen (epididymis). 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 5 af 6

16 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 46 Follikelstimulerende hormon (FSH) er et hypofysehormon, som stimulerer androgenproduktionen i testis. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 47 variets follikulære fase og livmoderens sekretoriske fase er sammenfaldende i tid. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 48 Antrum er området på ægcellen, hvor sædcellen kan trænge ind. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 49 Humant choriongonadotropin (hcg) er nødvendigt for ovariets steroidproduktion i svangerskabets første tre måneder. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 5 Foramen ovale er en åbning mellem de to forkamre i fostrets hjerte. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 6 af 6

17 pgave 2. (Integreret opgave i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter). pgaven består af to dele, opgave 2A og opgave 2B, der har en fælles indledning. pgaven står på 4 sider. En spaltning af aortavæg En 37-årig, tidligere rask mand, der havde klaget over brystsmerter i et par dage, faldt pludseligt om på sit arbejde med kramper og var ukontaktbar. Efter en hasteindlæggelse på det lokale sygehus blev der fundet en højresidig lammelse. Der var ingen følelig puls i venstre a. radialis. En akut computertomografi (CT-scanning) af hjernen viste intet abnormt. En ultralydundersøgelse af thorax viste en spaltning af aortavæggen (aortadissektion), med kraftig mindsket flow i aorta. Patienten blev opereret akut. Under operationen blev det konstateret, at vægspaltningen startede kort efter aortas afgang og fortsatte gennem arcus, op i halskarrene og ned i aorta descendens. Patienten gennemgik en større procedure (indsætning af en karprotese, limning af aortalagene mm.) og vågnede først op en uge efter operationen. Han kunne da bevæge de højresidige ekstremiteter. Efter en længere genoptræningsperiode var patienten fuldt restitueret og i arbejde to år senere. pgave 2A 2A 1) a) Aortadissektion hos patienten indebar en spaltning af lagene i aortavæggen. Angiv i retning fra lumen og mod karrets yderside de lag, som en typisk arterievæg (derunder aortavæggen) består af, og nævn hovedkomponenter i lagene. 1. Tunica interna: endothelium, bindevævsmembran (elastiske og kollagenfibre) 2. Tunica media: cirkulære glatte muskelceller, elastiske bindevævsfibre 3. Tunica externa: tyndt lag af bindevæv 2A 1) b) Afklemning af nogle af de store arteriers afgang fra aortabuen som følge af dissektionen medførte nedsat eller manglende gennemblødning til venstre side af hjernen og venstre arm. Hvilke af følgende arterier må formodes at blive udsat for en (delvis) afklemning? (Angiv ét eller flere svarnumre) Svar 1. Svar 2. Svar 3. a. brachiocephalica a. carotis communis sinistra (venstre) a. subclavia sinistra (venstre) Svar 2 og Svar 3 4

18 2A 2) a) Patientens højre arm og ben var lammet (højresidig hemiparese). Giv en kort forklaring på, at en svigtende blodforsyning til venstre side af hjernen kan resultere i lammelser i kroppens højre side. Descenderende nervebaner, som forbinder hjernens venstre hemisfære med motorneuroner i medulla spinalis krydser midtlinien i medulla oblongata og styrer arm- og benmuskulaturen i kroppens højre side. 2A 2) b) Hvilke af følgende områder i hjernens venstre side kunne, på baggrund af svigtende blodforsyning til områderne, tænkes at indgå i en forklaring på patientens lammelse? (Angiv ét eller flere svarnumre) Svar 1. Svar 2. Svar 3. Svar 4. temporallappen frontallappen occipitallappen hypothalamus Svar 2 2A 3) a) Funktionen af den VII. cranienerve (n.facialis) var også kompromitteret hos patienten. Angiv de vigtigste funktioner af n. facialis. Den VII cranienerve fører overvejende motoriske fibre (somatiske fibre til ansigtets mimiske muskler, autonome fibre til tåre- og spytkirtler). De sensoriske fibre forsyner især den forreste 1/3-del af tungen (inkl. smagsreceptorer). 2A 3) b) Angiv i hovedtræk de områder, som forsynes sensorisk af den V. cranienerve (n. trigeminus). N. trigeminus er overvejende en sensorisk nerve, som forsyner ansigtet gennem sine 3 grene: r. ophtalmicus øjenlåg, tårekirtler, øjenoverflade, pande, hårbunden; r. maxillaris næsen, kinder, overlæben, overkæbe (tandkød og tænder), ganen r. mandibularis underlæben, underkæbe (tandkød og tænder), huden nederst på ansigtet 5

19 2A 4) a) Kommunikation mellem nerveceller. Forklar kort, hvordan en nerveimpuls opstår og propagerer. Nerveimpuls er en depolariseringsbølge som løber langs et axon. Bølgen startes af en lokal depolarisering fra en hvileværdi, som er stor nok til at udløse et aktionspotentiale (dvs større end tærskelværdi). Aktionspotentialet skaber en ionstrøm, som depolariserer plasmamembranen over en vis axonlængde. Når tærskelværdien overskrides i en vis afstand fra det første aktionspotentiale, propagerer nerveimpulsen. 2A 4) b) Beskriv i hovedtræk, hvorledes informationen overføres mellem to nerveceller ved hjælp af en neurotransmitter. Nerveenden på den præsynaptiske side depolariseres af en nerveimpuls. Depolarisering medfører en åbning af calciumkanaler i den præsynaptiske membran. Extracellulære calciumioner strømmer ind i nerveenden og udløser en proces, hvorved de synaptiske vesikler udtømmer deres indhold af neurotransmitter ud i synaptisk kløft (exocytose). Neurotransmittermolekyler diffunderer over synapsekløften og aktiverer receptorer på det postsynaptiske neuron. 6

20 pgave 2B 2B 1) a) De nedenfor viste forbindelser er alle neurotransmittere. 1. Serotonin 2. Acetylcholinchlorid 3. Noradrenalin 4. Dopamin Klassificér de med cirkler markerede aminer. 1. Primær amin; 2. Heterocyklisk amin; 3. Kvaternær ammoniumion; 4. Primær amin; 5. Primær amin 2B 1) b) Et af molekylerne indeholder kirale kulstofatomer. Hvor mange mulige stereoisomere og entantiomere kan molekylet danne? Noradrenalin indeholder et kiralt kulstofatom. Dvs. der er 2 mulige stereoisomere svarende til 1 par enantiomere. 7

21 2B 2) a) Acetylcholinesterase katalyserer nedbrydningen af acetylcholin ved en hydrolytisk reaktion. CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) H 2? pskriv reaktionsligning samt ligevægtsbrøk for reaktionen. Reaktionsligning: CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) H 2 HCH 2 CH 2 N(CH 3 ) CH 3 C - + H + Ligevægtsbrøk: K= [HCH 2 CH 2 N(CH 3 ) 3 + ] [CH 3 C - ] [H + ] / [CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) 3 + ] 2B 2) b) pskriv Michaelis-Menten ligningen for reaktionen. v = v max [CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) 3 + ] / (K M + [CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) 3 + ]) 2B 3) Det antages, at hvert molekyle acetylcholinesterase nedbryder ca. 25. molekyler acetylcholin (C 7 H 16 N 2 ) per sekund. Beregn, hvor mange picogram acetylcholin ét enzymmolekyle kan nedbryde pr. dag. MW acetylcholin: C 7 H 16 N 2 = 7 12, , , ,9994 = 146,21 g/mol 25. molekyler/s 6s/min 6min/time 24 timer/dag 1 mol/ 6, molekyler 146,21 g/mol = 5, g/dag 1 12 picogram/g =,524 picogram/dag 2B 4) Cholin er en komponent af både phosphatidylcholin og sphingomyelin. Angiv hovedbestanddelene i deres strukturer og hvilke bindinger der holder disse sammen. Phosphatidylcholin: Diacylglycerol, phosphorsyre og cholin bundet med esterbindinger. Sphingomyelin: Sphingosin, phosphorsyre, cholin og fedtsyre bundet med ester og amid bindinger 8

22 2B 5) I forbindelse med indlæggelsen blev der først foretaget en akut computertomografi (CT) af patientens hjerne. Som kontrastmiddel blev der givet 15 ml iomeron ved intravenøs injektion. Iomeron indeholder 48 mg/ml iomeprol (MW 777,8 g/mol). 8% af den indgivne dosis iomeprol genfindes umetaboliseret i urinen indenfor 4 timer efter injektionen. Patientens urinproduktion måles til 77 ml/ time. Beregn molariteten af iomeprol i urinen opsamlet de første 4 timer efter injektionen. Urinproduktion: 77ml/ time 4 timer 1L/1 ml =,38 L Mol iomeprol udskilt = 8% /1% 15 ml 48 mg/ml 1g/1mg 1 mol/777,8 g =,63 mol Konc. af iomeprol =,63mol/,38L =,25 mol/l 9

23 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Ifølge Brønsted-Lowry teorien beskrives syre-base reaktioner som 1 en kerneoverførsel. 2 elektrolytiske. 3 protonoverførsel. 1 4 elektronoverførsel. 5 gasfase. 2 Spørgsmål 2 Ligevægten for et system hvor K = 3,8 1 2 kan beskrives som værende forskudt mod ; koncentrationen af produkterne vil være relativt. 1 højre; lille 2 ligevægt; lille 3 venstre, lille 4 højre; stor 1 5 venstre; stor 3 spørgsmål 3 En gasprøve indeholder 25 ml C 2 ved 76 mm Hg, 1 C. Hvor mange mol C 2 indeholder den? 1 8,16 mol 2 23,14 mol 3,816 mol 1 4,34 mol 5 6,2 mol 4 Spørgsmål 4 Det viste molekyle er en alkohol fordi? 1 primær; der er en -H gruppe 2 tertiær; -H gruppen er bundet til det tredje kulstofatom 3 sekundær; kulstofatomet der bærer H gruppen 1 er bundet til to andre kulstofatomer 4 primær; -H gruppen sidder for enden af molekylet 5 ingen af ovenstående Udskrevet d :16:18 Side 1 af 6

24 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 5 Spørgsmål 5 Hvilken af nedenstående alkoholer kan ikke oxideres med et oxidativt reagens? Spørgsmål 6 5 En hemiacetalbinding består af 1 et kulstofatom bundet til både en H gruppe og 1 til en R gruppe. 2 et kulstofatom bundet til både en -R gruppe og en NH2 gruppe. 3 en carbonylgruppe bundet i en esterbinding. 4 et kulstofatom bundet til to H grupper. 5 en carbonylgruppe, der også er bundet til en hydroxylgruppe. 7 Spørgsmål 7 Hvad er osmolariteten af en,2 M opløsning af KCl? 1,2 smol/l 2,8 smol/l 3,4 smol/l 1 4,3 smol/l 5,1 smol/l Udskrevet d :16:18 Side 2 af 6

25 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 8 Spørgsmål 8 Ved reduktionen af carbonylgrupper i biokemiske reaktioner deltager pyruvat 4 NADH 1 5 mælkesyre 9 Spørgsmål 9 Hvilket af følgende udtryk er korrekt? Spørgsmål 1 Et glycoprotein dannes ved en binding mellem et oligosaccharid og et p rotein. 1 ester 2 amid 3 glycosid 1 4 ether 5 ingen af ovenstående 11 Spørgsmål 11 De fleste naturligt forekommende monoumættede fedtsyrer klassificeres som 1 trans. 2 cis. 1 3 L. 4 D. 5 ingen af ovenstående. 12 Spørgsmål 12 Hvor meget C 6 H 12 6 skal der bruges for at fremstille 3,5 L af en 5, % (w/v) opløsning? 1,2 g 2 17,5 g 3 2 g g 1 5 1,75 g Udskrevet d :16:18 Side 3 af 6

26 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 13 Spørgsmål 13 Hvilken af nedenstående figurer viser eddikesyre i en basisk opløsning? Spørgsmål 14 Den dominante form af en aminosyre er den viste form ved. 1 ph =7,. 2 ph mindre end aminens pka. 3 dens isoelektriske punkt. 4 ph forskellig fra 7,. 5 ph større end aminens pka. 1 Udskrevet d :16:18 Side 4 af 6

27 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 15 Spørgsmål 15 En transaminase kan klassificeres som en, fordi dens funktion er at flytte en aminogruppe fra et molekyle til et andet. 1 ligase 2 isomerase 3 transferase 1 4 hydrolase 5 oxidoreductase 16 Spørgsmål 16 Hvor mange stereoisomere findes der for en aldotetrose? Spørgsmål 17 Det totale tryk i en blandingsgas er 1 summen af partialtrykkene for hver enkelt gas. 1 2 et gennemsnit af de individuelle tryk multipliceret med antal mol for hver gas. 3 produktet af de individuelle tryk. 4 afhænger kun af trykket af den gas der er til stede i den højeste koncentration. 5 ingen af ovenstående. Udskrevet d :16:18 Side 5 af 6

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Studiespørgsmål til celler og væv

Studiespørgsmål til celler og væv Studiespørgsmål til celler og væv 1. Hvad er en celle og hvad vil det sige, at den har et stofskifte? 2. Tegn en figur af en celle og navngiv, på figuren, de vigtigste organeller. Hvad er navnet på den

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

12. Mandag Nervesystemet del 3

12. Mandag Nervesystemet del 3 12. Mandag Nervesystemet del 3 Vi skal få et begreb om nervesystemets motoriske (efferente) og sensoriske (afferente) systemer, både i forhold til det viljesstyrede somatiske system og det selvstyrende

Læs mere

Urinorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Urinorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Urinorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Urinorganer Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Hvad indeholder røgen?

Hvad indeholder røgen? 6. Ved rygning sker der en ufuldstændig forbrænding af tobakken, hvor der dannes en blanding af over 4.000 forskellige stoffer, der både omfatter partikler og luftarter. Disse stoffer er fra mange forskellige

Læs mere

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Kredsløbsorganer - Blod, lymfe og immunforsvar 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb. Krop og muskler

Naturvidenskabeligt grundforløb. Krop og muskler 1 Naturvidenskabeligt grundforløb Krop og muskler 2 Naturvidenskabeligt grundforløb om krop og muskler. Kredsløbet Kredsløbet, det vil sige hjertet, blodårerne og lymfekarrene udgør sammen med blodet kroppens

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 2stx111-KEM/A-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Kapitel 1 - Anatomi og fysiologi

Kapitel 1 - Anatomi og fysiologi INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 - Anatomi og fysiologi... 2 Kapitel 3 Celler... 3 Kapitel 5 Væv... 9 Kapitel 6 Hud... 11 Kapitel 7 - Knogler... 13 Kapitel 8 Muskler... 16 Kapitel 9 - Nervesystemet... 21

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus),

Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus), 1 2 Som det fremgår af figuren består fordøjelsessystemet af et rørsystem indeholdende: mundhule (cavum oris), svælg (pharynx), spiserør (oesophagus), mavesæk (ventriculum) og tyndtarm (intestinum tenue).

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Anatomi & Fysiologi - en opgavesamling af Palle Hougaard Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Endokrine kirtler 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Endokrine kirtler Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 12. august 2002 kl. 9.00-14.00

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 12. august 2002 kl. 9.00-14.00 STUDENTEREKSAMEN AUGUST 00 00-6- BIOLOGI HØJT NIVEAU Mandag den 1. august 00 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5 og 6 må kun to besvares. STORE OPGAVER

Læs mere

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 Molekylær Biomedicin A 1. semester Seneste revision: september 2004 Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 1) Genkende det periodiske system og de vigtigste grundstoffer. 2) Angive vigtige salte,

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

ATLAS over PATTEGRISENS KROP

ATLAS over PATTEGRISENS KROP ATLAS over PATTEGRISENS KROP Tillæg Fagudtryk og teknikker der benyttes i anatomi og ved dissektion af dyr (Planer, retninger og udsnit af kroppen) Illustrationer over pattegrisens anatomi til brug ved

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus Den faglige baggrund Undervisningsoplægget Dyr i bevægelse er udviklet til grundskolens ældste klassetrin (8.-9. klasse). Eleverne arbejder selvstændigt med måling af respiration hos levende dyr ved forskellige

Læs mere

Vi får energi fra tre typer af organiske stoffer: Kulhydrater (17 kj/g), proteiner (17 kj/g) og fedt (38 kj/g) (+ alkohol (30 kj/g))

Vi får energi fra tre typer af organiske stoffer: Kulhydrater (17 kj/g), proteiner (17 kj/g) og fedt (38 kj/g) (+ alkohol (30 kj/g)) Kost og sundhed Vi får energi fra tre typer af organiske stoffer: Kulhydrater (17 kj/g), proteiner (17 kj/g) og fedt (38 kj/g) (+ alkohol (30 kj/g)) Kulhydrater Kul: carbon, hydrat: vand Frugt, grøntsager,

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 (2014) af Henning Vinther Rasmussen En pølse mellem fingrene (øvelse s. 14) En hypotese kunne fx lyde sådan: Man ser en pølse, fordi man ser dobbelt undtagen dér, hvor

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Teoretiske mål: Praktiske mål:

Teoretiske mål: Praktiske mål: Teoretiske mål: at kunne redegøre for simpel organisk kemi, herunder kulbrinter. at kunne redegøre for kulhydrater, herunder monosakkarider, disakkarider og polysakkarider samt deres indvirkning på kroppen.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Biologi 8. klasse Hvad ved du om lungerne? 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Noter til Holes Essentials

Noter til Holes Essentials Noter til Holes Essentials Cellen: Cellen og dens indre: Vores krop er opbygget af ca. 75 billioner celler og kan alle inddeles i forskellige grupper afhængig af deres funktion, størrelse og form. Af den

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Lungesystemets vigtigste funktion er optagelse af oxygen, O 2

Lungesystemets vigtigste funktion er optagelse af oxygen, O 2 5. Indgangen til organismen for stofferne i tobaksrøgen er lungesystemet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan lungesystemet virker, især i forhold til selvrensning, optagelse af stoffer, og hvor i lungesystemet

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere