TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI OG CELLENS KEMISKE KOMPONENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 17. januar 2012 (4 timer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI OG CELLENS KEMISKE KOMPONENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 17. januar 2012 (4 timer)"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 K ø b e n h a v n N manan.dk TENTAMEN I BASAL HUMANBILGI G CELLENS KEMISKE KMPNENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 17. januar 212 (4 timer) pgavesættet består af 2 multiple choice filer samt en fil med en essayopgave på 8 nummererede sider, inklusive forsider. Eksamensvejledning pgavesættet består af 3 individuelle enheder: pgave 1 er en multiple choice opgave i Basal Humanbiologi. pgave 2A-2B er en integreret essayopgave i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter. pgave 3 er en multiple choice opgave i Cellens Kemiske Komponenter. Alle opgaverne besvares på computer. VIGTIGT! CHECK FØLGENDE FØR DU AFLEVERER DIN BESVARELSE PÅ PC - at din svartekst står umiddelbart efter det relevante spørgsmål - spørgsmålsnummer (og eventuelt bogstav) står angivet ved hvert enkelt svar. - at ingen side i svardokumentet indeholder både svar på spørgsmål i basal humanbiologi (2A) og svar på spørgsmål i cellens kemiske komponenter (2B ). 2

2 Følgende regler gælder: Alle svar i opgave 2, der kan begrundes med en beregning eller en vurdering, skal være korrekt begrundede. Ved beregninger skal det fremgå, hvorledes du er kommet frem til resultatet. Alle størrelser, der ikke er dimensionsløse, skal angives med enhed. Hvis man et sted mangler fx en talværdi eller en oplysning, fordi det ikke er lykkedes at besvare et tidligere spørgsmål, kan man antage et realistisk svar på det tidligere spørgsmål og basere konklusionen (beregningen) herpå. Besvarelsen bør da indledes med "Det antages, at...". Dermed får man mulighed for at opnå en positiv bedømmelse på dette sted. Dato for opslag af resultater af tentamen oplyses af eksamenskontoret. Rettevejledning for tentamen i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter offentliggøres senest dagen efter tentamen kl. 12 på Absalon under 1.semester, Basal humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter. Al henvendelse angående tentamen rettes til eksamenskontoret. Tilladte hjælpemidler Egen lommeregner og eget eksemplar af Kemiske Data og versigter (1. udg. eller 2. udg), som ikke må indeholde tilskrifter. Rettelsesliste samt supplerende tabeller til 1.udg. udleveres sammen med denne opgave. Understregning, farveoverstregninger, lapper med tabelnumre o.l. kan anvendes. 3

3 pgave 2. (Integreret opgave i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter). pgaven består af to dele, opgave 2A og opgave 2B, der har en fælles indledning. pgaven står på 5 sider. Blodprop i hjernens vener En 19-årig kvinde blev indlagt på grund af stærk hovedpine, kvalme og enkelte opkastninger. På mistanke om en hjernehindebetændelse (meningitis) udførte man en lumbalpunktur, som viste normal cerebrospinalvæske. En CT-scanning kombineret med en undersøgelse af hjernens kar afslørede manglende kontrastfyldning i dele af venegebetet på højre side, som tegn på en abnorm blodpropdannelse (venetrombose). Trombosen strakte sig ud til vena jugularis interna på højre side. Man indledte en blodpropopløsende behandling, som førte til symptomernes ophør i løbet af to måneder. Man kunne ikke påvise nogen sikker årsag til trombosens opståen. Det blev noteret, at patienten brugte østrogenholdige p-piller, hvilket hos nogle personer kan øge blodets koagulationstendens. 2A 1) a) Trombosen optrådte i hjernens venegebet, og spredte sig til v. jugularis interna (eng: right internal jugular vein) på højre side. Hvilke af følgende vener er med til at forbinde hjernens venesystem med hjertet: a1. v. jugularis interna v. brachiocephalica v. cava superior a2. v. axillaris v. subclavia v. brachiocephalica v. cava superior a3. v. femoralis v. iliaca communis v. cava inferior a4. v. vertebralis v. subclavia v. brachiocephalica v. cava superior Angiv det (eller de) korrekte svar: Svar nr a1 og a4 er korrekte. 2A 1) b) Der blev foretaget en lumbalpunktur for at undersøge cerebrospinalvæsken. Redegør kort for cerebrospinalvæskens oprindelse og lokalisering. Cerebrospinalvæsken (CSV) dannes af plexus choroideus i hjernens ventrikler. CSV fylder alle ventriklerne og rygmarvens centralkanal. Den fylder også subarachnoidalrummet og omslutter hele hjernen og rygmarven. 2A 2) a) Trombosen opstod som følge af en abnorm balance mellem blodkoagulationsfremmende og - hæmmende faktorer. Redegør kort for trombocytternes oprindelse og deres betydning for at begrænse blødningen ved en vævskade. Trombocytterne produceres af megakaryocytter, som dannes i den røde knoglemarv af hemocytoblaster. Trombocytterne aktiveres ved steder med karskade gennem en binding til kollagen, og hjælper med at stoppe blødning 4

4 (opnå hæmostase) ved en fysisk propdannelse, karkontraktion og blodkoagulation. 2A 2) b) Redegør kort for den rolle, som prothrombin thrombin og fibrinogen-fibrin spiller i blodkoagulationen. Prothrombin er den inaktive form af thrombin, et plasmaenzym som katalyserer omdannelse af opløselig fibrinogen til uopløselige fibrintråde. Fibrintråde er et centralt element i dannelsen af en blodprop. Prothrombin aktiveres af prothrombin aktivator, som frigøres af det beskadigede væv.. 2A 3) a) Dannelse af en trombose kan fremmes af østrogenholdige p-piller, især hos særligt disponerede kvinder. Angiv anatomiske hovedkilder til dannelse af østrogener og progesteron under en normal menstruationscyklus. De kvindelige kønshormoner dannes hovedsageligt i ovarierne. Den første halvdel af en normal menstruationscyklus er præget af østrogenproduktion fra den modnende follikel. Efter ovulationen er progesteronproduktionen fra corpus luteum dominerende, dog med fortsat bidrag fra østrogen. 2A 3) b) Beskriv kort den betydning, som henholdsvis østrogener og progesteron har for forandringer i livmoderens slimhinde under en normal menstruationscyklus. Østrogener fremmer vækst af endometriet, som øger sin tykkelse og indhold af kirtler. Kirteludviklingen fortsætter under påvirkning af østrogen og progesteron, som også fremmer kardannelse og sekretion af lipid og glykogen ind i endometriet. 2A 4) a) Svangerskabsforebyggende effekt af p-piller. Angiv de hormoner i hypothalamus og hypofyse, som overordnet styrer den normale menstruationscyklus. Hypothalamus: GnRH (Gonadtropin Releasing Hormone) Adenohypofyse: Gonadotropinerne FSH og LH (Follicle-Stimulating Hormone, Luteinizing Hormone) 2A 4) b) Giv en kort forklaring på, hvordan østrogenholdige p-piller påvirker den hormonale styring af menstruationscyklus. Østrogen i p-piller hæmmer dannelsen og sekretionen af gonadotropinerne. I en normal cyklus afløses den negative feed-back af en positiv feed-back over en kortvarig periode op til ovulationstidspunktet. Denne nødvendige, positive feedback blokeres af p-piller. 5

5 pgave 2B 2B 1) I forbindelse med indlæggelsen udføres en række analyser på en blodprøve fra patienten. En af analyserne er bestemmelse af patientens totale plasmaproteinkoncentration. Plasma udgør 55% af blodvolumen. Ved denne analyse måles proteinkoncentrationen ved den af Bradford udviklede metode. Der opsættes og måles først på en fortyndingsrække af albumin (en proteinstandardkurve), og dernæst på tre fortyndinger af patientens plasma. Resultaterne af absorbansmålingerne ved 595 nm for standardkurven og patientprøven er angivet i tabellen nedenfor. µg/ml A595 Standardkurve,624 4,677 8,73 12,768 21,817 25,841 33,873 Patientprøve 25 x fort,841 5 x fort,768 1 x fort,677 Beregn den totale proteinkoncentration (g/l) i henholdsvis plasma og patientens helblod. Patientprøve: Aflæsning i tabellen x fortynding: 25 µg/ml 25 = 625 µg/ml= 62,5 mg/ml; 12 µg/ml 5 = 6 µg/ml=6 mg/ml ; 4 µg/ml 1 = 4 µg/ml = 4 mg/ml Gennemsnit i plasma: (62,5 g/l + 6 g/l + 4 g/l) /3 = 54,17 g/l I helblod 54,17 g/l,55 = 29,8 g/l blod Evt. kan 1 x fort være udeladt i middelværdien, hvis denne vurderes til at være en ekstrem værdi. I så fald er værdierne 61,25 g/l i plasma og 33,69 g/l i helblod. Tegning og aflæsning af standardkurve kan give et lidt andet resultat. 6

6 2B 2) a) Patienten påbegynder straks antikoagulans (AK)-behandling i form af K-vitaminantagonisten Warfarin og heparin-bridging. Strukturen af de aktive indholdsstoffer er angivet nedenfor Warfarin (C 19 H 15 Na 4 ) Heparin disaccharid De viste molekyler indeholder forskellige kemiske grupper. Skriv navne på de kemiske grupper angivet med ring og numrene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warfarin: 1 Keton, 2 ester, 3 ethanolation (hydroxyl) Heparin: 4 Carboxylat (carboxyl), 5 hydroxyl, 6 sulfat 2B 2) b) Beskriv kort den binding, hvorved de modificerede monosaccharider danner heparin disaccharid. Et disaccharid dannes ved en glykosidbinding mellem det anomere kulstofatom på det ene modificerede monosaccharid med en H gruppe på det andet modificerede monosaccharid. 2B 3) a) Patienten sættes i oral behandling med Warfarintabletter indeholdende 5 mg Warfarin som natriumsalt. Patientens daglige dosis svarer til 1, mol Warfarin. Beregn, hvor mange tabletter patienten skal indtage dagligt. MW: 19 12, , , ,999 = 33,315 g/mol Daglig dosis Warfarin: 1, mol 33,315 g/mol = 4, g = 5 mg dvs. 1 tablet dagligt 2B 3) b) Beregn, hvor mange molekyler Warfarin patienten indtager dagligt. Antal molekyler indtaget dagligt: 1, mol 6, molekyler/mol = 9, molekyler 7

7 2B 4) Warfarin virker ved at blokere bl.a. enzymet Vitamin K-epoxide reductase (VKRC), som er nødvendig for leverens omsætning af vitamin K og derved dannelse af koagulationsfaktorer. Warfarin antages at virke som en ikke-kompetitiv inhibitor af VKRC. Skitsér i et samlet diagram kurven for en enzymreaktion i følgende tre situationer: 1) en enzymreaktion der forløber uden tilstedeværelse af en inhibitor, 2) en enzymreaktion der forløber under tilstedeværelse af en kompetitiv inhibitor 3) en enzymreaktion som forløber ved tilstedeværelse af en ikke-kompetitiv inhibitor. (Diagrammet bør tegnes med reaktionshastigheden som Y-akse og substratkoncentrationen som x-akse.) 2B 5) a) Blodets evne til at koagulere hos patienten under AK-behandling følges ved måling af INR-værdier. INR (international normalised ratio) er et standardiseret mål for prothrombin tid, som er et mål for blodets evne til at koagulere. Prothrombin er et polypeptid, der hydrolyseres under dannelse af det mindre polypeptid thrombin og aminosyrer. Hvad kaldes et enzym, som kan hydrolysere bindinger i polypeptider? En protease, en peptidase eller en hydrolase 8

8 2B 5) b) pskriv den kemiske reaktion for en sådan hydrolyse. 9

9 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Blegdamsvej 3B 22 København N manan.dk TENTAMEN I BASAL HUMANBILGI G CELLENS KEMISKE KMPNENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 19. august 211 (4 timer) pgavesættet består af 2 multiple choice filer samt en fil med en essayopgave på 7 nummererede sider, inklusive forsider.. Eksamensvejledning pgavesættet består af 3 individuelle enheder: pgave 1 er en multiple choice opgave i Basal Humanbiologi. pgave 2A-2B er en integreret essayopgave i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter. pgave 3 er en multiple choice opgave i Cellens Kemiske Komponenter. Multiple choice opgaverne besvares på computer. Essayopgaven kan enten besvares på PC eller manuelt på papir. En kombination er ikke mulig. Hvis du vælger at besvare essayopgaven pg. 2 på PC Start med at kopiere hele opgavesættet over i dit besvarelsesdokument. VIGTIGT! CHECK FØLGENDE FØR DU AFLEVERER DIN BESVARELSE PÅ PC - at din svartekst står umiddelbart efter det relevante spørgsmål - spørgsmålsnummer (og eventuelt bogstav) står angivet ved hvert enkelt svar. - at ingen side i svardokumentet indeholder både svar på spørgsmål i basal humanbiologi (2A) og svar på spørgsmål i cellens kemiske komponenter (opgaver 2B ). Hvis du vælger at besvare manuelt på papir (se næste side) 2

10 Hvis du vælger at besvare manuelt på papir pgave 2A, 2B : Besvarelsen sker alene på blanke sider. Eventuelle besvarelser direkte i opgavesættet bedømmes ikke. Der skal skrives med kuglepen, og det skrevne skal være let læseligt. VIGTIGT! CHECK FØLGENDE FØR DU AFLEVERER DIN MANUELLE BESVARELSE - spørgsmålsnummer (og eventuelt bogstav) står angivet ved hvert enkelt svar. - svarene i svardokumentet står i samme rækkefølge som spørgsmålene i opgavesættet. - at ingen side i svardokumentet indeholder både svar på spørgsmål i basal humanbiologi (2A) og svar på spørgsmål i cellens kemiske komponenter (opgaver 2B). Følgende gælder uanset om du besvarer på PC eller i hånden Alle svar i opgave 2, der kan begrundes med en beregning eller en vurdering, skal være korrekt begrundede. Ved beregninger skal det fremgå, hvorledes du er kommet frem til resultatet. Alle størrelser, der ikke er dimensionsløse, skal angives med enhed. Hvis man et sted mangler fx en talværdi eller en oplysning, fordi det ikke er lykkedes at besvare et tidligere spørgsmål, kan man antage et realistisk svar på det tidligere spørgsmål og basere konklusionen (beregningen) herpå. Besvarelsen bør da indledes med "Det antages, at...". Dermed får man mulighed for at opnå en positiv bedømmelse på dette sted. Dato for opslag af resultater af tentamen oplyses af eksamenskontoret. Rettevejledning for tentamen i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter offentliggøres senest dagen efter tentamen kl. 12 på Absalon under 1.semester, Basal humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter. Al henvendelse angående tentamen rettes til eksamenskontoret. Tilladte hjælpemidler Egen lommeregner og eget eksemplar af Kemiske Data og versigter (1. udg. eller 2. udg), som ikke må indeholde tilskrifter. Rettelsesliste samt supplerende tabeller til 1.udg. udleveres sammen med denne opgave. Understregning, farveoverstregninger, lapper med tabelnumre o.l. kan anvendes. 3

11 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 1 Faciliteret diffusion kræver tilstedeværelsen af specifikke transportproteiner. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 2 Et centrosom består af to centrioler. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 3 Interfasen er mitosens første fase. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 4 Basalmembranen er opbygget af epitelceller. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 5 Knoglevæv er en form for bindevæv. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 6 steoklaster er celler som bygger knoglevævet op. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 7 Et knæled er et kugleled. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 8 Der er syv halshvirvler. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 9 En nervefiber og de tilknyttede muskelfibre udgør en motorisk enhed. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 1 af 6

12 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 1 Epimysium er en tynd bindevævshinde, der omslutter hver muskelfiber. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 11 Den ene ende af hvert myosinfilament hæfter til Z-skiven i et sarcomer. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 12 Et aktionpotentiale udbredes hurtigere i axoner uden en myelinskede. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 13 Parasympatiske postganglionære neuroner anvender noradrenalin som neurotransmitter. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 14 Pia mater er den inderste af de tre hjernehinder. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 15 Nervus vagus (hjernenerve X) fører parasympatiske nervefibre til dele af mave-tarmkanalen. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 16 Øresneglen (cochlea) er den lydopfattende del af det indre øre. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 17 Lys passerer øjets neuronale netværk før det opfanges af receptorcellerne. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 18 Insulin er et steroidhormon. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 2 af 6

13 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 19 TSH stimulerer aldosteronsekretion fra gl. thyroidea. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 2 Både adrenalin og kortisol fører til en stigning i blodsukkerkoncentrationen. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 21 Væksthormon dannes i endokrinceller beliggende i hypofysens baglap. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 22 Biliverdin dannes ved nedbrydning af hæmoglobin. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 23 Monocytter spiller en vigtig rolle ved blodets koagulation. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 24 Chordae tendineae indgår i hjertets ledningssystem. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 25 Trikuspidalklappen lukkes under ventrikelsystole. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 26 Arteriolerne er rigeligt innerverede med parasympatiske fibre. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 27 Sinusknuden modtager impulser fra både sympatiske og parasympatiske neuroner. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 3 af 6

14 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 28 Neutrofile granulocytter hører til det medfødte (uspecifikke) immunforsvar. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 29 Milten er kroppens største lymfatiske organ. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 3 Antistoffer bliver produceret af aktiverede T-lymfocytter. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 31 Sekretionen af mavesaft er stimuleret af gastrin. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 32 Peristaltiske bevægelser udgøres af kontraktioner af tarmens tværstribede muskulatur. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 33 Chymotrypsin og carboxypeptidase er enzymer, der afslutter fordøjelsen af stivelse. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 34 Chylomikroner bliver dannet når fedt bliver emulgeret af galdesalte i tarmen. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 35 D-vitamin stimulerer calciumoptagelse i tarmen. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 36 Det maksimale ekspirationsvolumen efter en indånding betegnes den totale lungekapacitet. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 4 af 6

15 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 37 Kontraktion af de interne intercostalmuskler løfter ribbenene og udvider brystkassen. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 38 Lav iltkoncentration i cerebrospinalvæsken aktiverer de centrale kemoreceptorer. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 39 Surfactant mindsker luftstrømningsmodstand i luftveje. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 4 De juxta-glomerulære celler danner og udskiller enzymet renin. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 41 Glomerulær filtration er en energikrævende proces. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 42 Nyrerne er placeret retroperitonealt i bughulen. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 43 Centret, der kontrollerer vandladningsrefleksen (engl. micturition reflex) ligger i medulla oblongata. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 44 ADH udøver sin effekt i den proksimale tubulus. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 45 Sædcellerne samles og færdigudvikles i bitestiklen (epididymis). 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 5 af 6

16 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_1_BHB-CKK Nr Spørgsmål 46 Follikelstimulerende hormon (FSH) er et hypofysehormon, som stimulerer androgenproduktionen i testis. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 47 variets follikulære fase og livmoderens sekretoriske fase er sammenfaldende i tid. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 48 Antrum er området på ægcellen, hvor sædcellen kan trænge ind. 1 Sandt -1 2 Falsk 2 3 Ved ikke 49 Humant choriongonadotropin (hcg) er nødvendigt for ovariets steroidproduktion i svangerskabets første tre måneder. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke 5 Foramen ovale er en åbning mellem de to forkamre i fostrets hjerte. 1 Sandt 2 2 Falsk -1 3 Ved ikke Udskrevet d :39:28 Side 6 af 6

17 pgave 2. (Integreret opgave i Basal Humanbiologi og Cellens Kemiske Komponenter). pgaven består af to dele, opgave 2A og opgave 2B, der har en fælles indledning. pgaven står på 4 sider. En spaltning af aortavæg En 37-årig, tidligere rask mand, der havde klaget over brystsmerter i et par dage, faldt pludseligt om på sit arbejde med kramper og var ukontaktbar. Efter en hasteindlæggelse på det lokale sygehus blev der fundet en højresidig lammelse. Der var ingen følelig puls i venstre a. radialis. En akut computertomografi (CT-scanning) af hjernen viste intet abnormt. En ultralydundersøgelse af thorax viste en spaltning af aortavæggen (aortadissektion), med kraftig mindsket flow i aorta. Patienten blev opereret akut. Under operationen blev det konstateret, at vægspaltningen startede kort efter aortas afgang og fortsatte gennem arcus, op i halskarrene og ned i aorta descendens. Patienten gennemgik en større procedure (indsætning af en karprotese, limning af aortalagene mm.) og vågnede først op en uge efter operationen. Han kunne da bevæge de højresidige ekstremiteter. Efter en længere genoptræningsperiode var patienten fuldt restitueret og i arbejde to år senere. pgave 2A 2A 1) a) Aortadissektion hos patienten indebar en spaltning af lagene i aortavæggen. Angiv i retning fra lumen og mod karrets yderside de lag, som en typisk arterievæg (derunder aortavæggen) består af, og nævn hovedkomponenter i lagene. 1. Tunica interna: endothelium, bindevævsmembran (elastiske og kollagenfibre) 2. Tunica media: cirkulære glatte muskelceller, elastiske bindevævsfibre 3. Tunica externa: tyndt lag af bindevæv 2A 1) b) Afklemning af nogle af de store arteriers afgang fra aortabuen som følge af dissektionen medførte nedsat eller manglende gennemblødning til venstre side af hjernen og venstre arm. Hvilke af følgende arterier må formodes at blive udsat for en (delvis) afklemning? (Angiv ét eller flere svarnumre) Svar 1. Svar 2. Svar 3. a. brachiocephalica a. carotis communis sinistra (venstre) a. subclavia sinistra (venstre) Svar 2 og Svar 3 4

18 2A 2) a) Patientens højre arm og ben var lammet (højresidig hemiparese). Giv en kort forklaring på, at en svigtende blodforsyning til venstre side af hjernen kan resultere i lammelser i kroppens højre side. Descenderende nervebaner, som forbinder hjernens venstre hemisfære med motorneuroner i medulla spinalis krydser midtlinien i medulla oblongata og styrer arm- og benmuskulaturen i kroppens højre side. 2A 2) b) Hvilke af følgende områder i hjernens venstre side kunne, på baggrund af svigtende blodforsyning til områderne, tænkes at indgå i en forklaring på patientens lammelse? (Angiv ét eller flere svarnumre) Svar 1. Svar 2. Svar 3. Svar 4. temporallappen frontallappen occipitallappen hypothalamus Svar 2 2A 3) a) Funktionen af den VII. cranienerve (n.facialis) var også kompromitteret hos patienten. Angiv de vigtigste funktioner af n. facialis. Den VII cranienerve fører overvejende motoriske fibre (somatiske fibre til ansigtets mimiske muskler, autonome fibre til tåre- og spytkirtler). De sensoriske fibre forsyner især den forreste 1/3-del af tungen (inkl. smagsreceptorer). 2A 3) b) Angiv i hovedtræk de områder, som forsynes sensorisk af den V. cranienerve (n. trigeminus). N. trigeminus er overvejende en sensorisk nerve, som forsyner ansigtet gennem sine 3 grene: r. ophtalmicus øjenlåg, tårekirtler, øjenoverflade, pande, hårbunden; r. maxillaris næsen, kinder, overlæben, overkæbe (tandkød og tænder), ganen r. mandibularis underlæben, underkæbe (tandkød og tænder), huden nederst på ansigtet 5

19 2A 4) a) Kommunikation mellem nerveceller. Forklar kort, hvordan en nerveimpuls opstår og propagerer. Nerveimpuls er en depolariseringsbølge som løber langs et axon. Bølgen startes af en lokal depolarisering fra en hvileværdi, som er stor nok til at udløse et aktionspotentiale (dvs større end tærskelværdi). Aktionspotentialet skaber en ionstrøm, som depolariserer plasmamembranen over en vis axonlængde. Når tærskelværdien overskrides i en vis afstand fra det første aktionspotentiale, propagerer nerveimpulsen. 2A 4) b) Beskriv i hovedtræk, hvorledes informationen overføres mellem to nerveceller ved hjælp af en neurotransmitter. Nerveenden på den præsynaptiske side depolariseres af en nerveimpuls. Depolarisering medfører en åbning af calciumkanaler i den præsynaptiske membran. Extracellulære calciumioner strømmer ind i nerveenden og udløser en proces, hvorved de synaptiske vesikler udtømmer deres indhold af neurotransmitter ud i synaptisk kløft (exocytose). Neurotransmittermolekyler diffunderer over synapsekløften og aktiverer receptorer på det postsynaptiske neuron. 6

20 pgave 2B 2B 1) a) De nedenfor viste forbindelser er alle neurotransmittere. 1. Serotonin 2. Acetylcholinchlorid 3. Noradrenalin 4. Dopamin Klassificér de med cirkler markerede aminer. 1. Primær amin; 2. Heterocyklisk amin; 3. Kvaternær ammoniumion; 4. Primær amin; 5. Primær amin 2B 1) b) Et af molekylerne indeholder kirale kulstofatomer. Hvor mange mulige stereoisomere og entantiomere kan molekylet danne? Noradrenalin indeholder et kiralt kulstofatom. Dvs. der er 2 mulige stereoisomere svarende til 1 par enantiomere. 7

21 2B 2) a) Acetylcholinesterase katalyserer nedbrydningen af acetylcholin ved en hydrolytisk reaktion. CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) H 2? pskriv reaktionsligning samt ligevægtsbrøk for reaktionen. Reaktionsligning: CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) H 2 HCH 2 CH 2 N(CH 3 ) CH 3 C - + H + Ligevægtsbrøk: K= [HCH 2 CH 2 N(CH 3 ) 3 + ] [CH 3 C - ] [H + ] / [CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) 3 + ] 2B 2) b) pskriv Michaelis-Menten ligningen for reaktionen. v = v max [CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) 3 + ] / (K M + [CH 3 CCH 2 CH 2 N (CH 3 ) 3 + ]) 2B 3) Det antages, at hvert molekyle acetylcholinesterase nedbryder ca. 25. molekyler acetylcholin (C 7 H 16 N 2 ) per sekund. Beregn, hvor mange picogram acetylcholin ét enzymmolekyle kan nedbryde pr. dag. MW acetylcholin: C 7 H 16 N 2 = 7 12, , , ,9994 = 146,21 g/mol 25. molekyler/s 6s/min 6min/time 24 timer/dag 1 mol/ 6, molekyler 146,21 g/mol = 5, g/dag 1 12 picogram/g =,524 picogram/dag 2B 4) Cholin er en komponent af både phosphatidylcholin og sphingomyelin. Angiv hovedbestanddelene i deres strukturer og hvilke bindinger der holder disse sammen. Phosphatidylcholin: Diacylglycerol, phosphorsyre og cholin bundet med esterbindinger. Sphingomyelin: Sphingosin, phosphorsyre, cholin og fedtsyre bundet med ester og amid bindinger 8

22 2B 5) I forbindelse med indlæggelsen blev der først foretaget en akut computertomografi (CT) af patientens hjerne. Som kontrastmiddel blev der givet 15 ml iomeron ved intravenøs injektion. Iomeron indeholder 48 mg/ml iomeprol (MW 777,8 g/mol). 8% af den indgivne dosis iomeprol genfindes umetaboliseret i urinen indenfor 4 timer efter injektionen. Patientens urinproduktion måles til 77 ml/ time. Beregn molariteten af iomeprol i urinen opsamlet de første 4 timer efter injektionen. Urinproduktion: 77ml/ time 4 timer 1L/1 ml =,38 L Mol iomeprol udskilt = 8% /1% 15 ml 48 mg/ml 1g/1mg 1 mol/777,8 g =,63 mol Konc. af iomeprol =,63mol/,38L =,25 mol/l 9

23 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Ifølge Brønsted-Lowry teorien beskrives syre-base reaktioner som 1 en kerneoverførsel. 2 elektrolytiske. 3 protonoverførsel. 1 4 elektronoverførsel. 5 gasfase. 2 Spørgsmål 2 Ligevægten for et system hvor K = 3,8 1 2 kan beskrives som værende forskudt mod ; koncentrationen af produkterne vil være relativt. 1 højre; lille 2 ligevægt; lille 3 venstre, lille 4 højre; stor 1 5 venstre; stor 3 spørgsmål 3 En gasprøve indeholder 25 ml C 2 ved 76 mm Hg, 1 C. Hvor mange mol C 2 indeholder den? 1 8,16 mol 2 23,14 mol 3,816 mol 1 4,34 mol 5 6,2 mol 4 Spørgsmål 4 Det viste molekyle er en alkohol fordi? 1 primær; der er en -H gruppe 2 tertiær; -H gruppen er bundet til det tredje kulstofatom 3 sekundær; kulstofatomet der bærer H gruppen 1 er bundet til to andre kulstofatomer 4 primær; -H gruppen sidder for enden af molekylet 5 ingen af ovenstående Udskrevet d :16:18 Side 1 af 6

24 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 5 Spørgsmål 5 Hvilken af nedenstående alkoholer kan ikke oxideres med et oxidativt reagens? Spørgsmål 6 5 En hemiacetalbinding består af 1 et kulstofatom bundet til både en H gruppe og 1 til en R gruppe. 2 et kulstofatom bundet til både en -R gruppe og en NH2 gruppe. 3 en carbonylgruppe bundet i en esterbinding. 4 et kulstofatom bundet til to H grupper. 5 en carbonylgruppe, der også er bundet til en hydroxylgruppe. 7 Spørgsmål 7 Hvad er osmolariteten af en,2 M opløsning af KCl? 1,2 smol/l 2,8 smol/l 3,4 smol/l 1 4,3 smol/l 5,1 smol/l Udskrevet d :16:18 Side 2 af 6

25 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 8 Spørgsmål 8 Ved reduktionen af carbonylgrupper i biokemiske reaktioner deltager pyruvat 4 NADH 1 5 mælkesyre 9 Spørgsmål 9 Hvilket af følgende udtryk er korrekt? Spørgsmål 1 Et glycoprotein dannes ved en binding mellem et oligosaccharid og et p rotein. 1 ester 2 amid 3 glycosid 1 4 ether 5 ingen af ovenstående 11 Spørgsmål 11 De fleste naturligt forekommende monoumættede fedtsyrer klassificeres som 1 trans. 2 cis. 1 3 L. 4 D. 5 ingen af ovenstående. 12 Spørgsmål 12 Hvor meget C 6 H 12 6 skal der bruges for at fremstille 3,5 L af en 5, % (w/v) opløsning? 1,2 g 2 17,5 g 3 2 g g 1 5 1,75 g Udskrevet d :16:18 Side 3 af 6

26 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 13 Spørgsmål 13 Hvilken af nedenstående figurer viser eddikesyre i en basisk opløsning? Spørgsmål 14 Den dominante form af en aminosyre er den viste form ved. 1 ph =7,. 2 ph mindre end aminens pka. 3 dens isoelektriske punkt. 4 ph forskellig fra 7,. 5 ph større end aminens pka. 1 Udskrevet d :16:18 Side 4 af 6

27 Multiple Choice - Detaljer manan.dk 11819_pgave_3_BHB-CKK Nr Spørgsmål 15 Spørgsmål 15 En transaminase kan klassificeres som en, fordi dens funktion er at flytte en aminogruppe fra et molekyle til et andet. 1 ligase 2 isomerase 3 transferase 1 4 hydrolase 5 oxidoreductase 16 Spørgsmål 16 Hvor mange stereoisomere findes der for en aldotetrose? Spørgsmål 17 Det totale tryk i en blandingsgas er 1 summen af partialtrykkene for hver enkelt gas. 1 2 et gennemsnit af de individuelle tryk multipliceret med antal mol for hver gas. 3 produktet af de individuelle tryk. 4 afhænger kun af trykket af den gas der er til stede i den højeste koncentration. 5 ingen af ovenstående. Udskrevet d :16:18 Side 5 af 6

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5

FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5 KRAV FOR AT KUNNE GÅ TIL EKSAMEN... 5 EKSAMENSFORM OG EKSAMENSPROCEDURE...

Læs mere

Noter til Holes Essentials

Noter til Holes Essentials Noter til Holes Essentials Cellen: Cellen og dens indre: Vores krop er opbygget af ca. 75 billioner celler og kan alle inddeles i forskellige grupper afhængig af deres funktion, størrelse og form. Af den

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Skrevet af: Asma Pinky Bashir Medicinstuderende 4. Semester, Modul B8 Syddansk Universitet, Odense Læst og rettet af: Professor Peter Bie,

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Reklameeksemplar - Må ikke anvendes i undervisningen

Reklameeksemplar - Må ikke anvendes i undervisningen Figur 1.5 Eksempler på bakteriers forskellige udseender. Venstre: lostridium difficile. Midterst: Staphylococcus aureus. Højre: Treponema pertenue. Billederne er venligst udlånt af J1 (www.flickr.com).

Læs mere

Blod, en spotguide. Leukocytter 7.000 /µl Neutrofile gr. 60% manan.dk INGEN!!!

Blod, en spotguide. Leukocytter 7.000 /µl Neutrofile gr. 60% manan.dk INGEN!!! Blod, en spotguide Blodet kan groft deles op i 2 dele: Formede og uformede del. Den formede består af celler og thrombocytter, mens den uformede del består af plasma, dvs væske med opløste proteiner og

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Seminarieforlaget AH Slagelsevej 72 4180 Sorø Omslag: Mikael Nielsen Tegninger: Mikael Nielsen ISBN 87-983249-2-6

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen Henrik Rindom RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer Sundhedsstyrelsen Rusmidlernes biologi Forfatter: Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri Layout og illustrationer: Jens Bøgeskov, gymnasielektor

Læs mere

Morgenmad og motionsløb

Morgenmad og motionsløb 2013 Morgenmad og motionsløb Gruppe R 183a Aalborg Universitetet 1. semester idræt 18-12-2013 Side 1 af 72 Synopsis Denne projektrapport omhandler morgenmåltidets indvirkning på en Coopers løbetest. Der

Læs mere

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Hånden på hjertet passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Hjerte/blodkredsløb kort fortalt side 4 Hjertekredsløbssygdomme side 6 Forhøjet blodtryk

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Lektion 1 Introduktion til faget:

Lektion 1 Introduktion til faget: Lektion 1 Introduktion til faget: Begreber Opløsningsevne den mindste afstand, hvor man kan skelne to punkter fra hinanden (øje 0.2 mm, LM 0.2 µm, EM 0.2 nm). Forstørrelse forholdet mellem billedstørrelse

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume...

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume... Oversigt Forord. Forfattere og reviewere. 3 Kemi. 5 Cellen. 39 3 Proteiner. 47 4 Kulhydrater. 6 5 Lipider. 75 6 Membranstruktur og membrantransport. 93 7 Osmose og væskeelektrolytbalancen. 07 Enzymer.

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15 Indhold Om forfatterne........................ 11 Forord.............................. 13 Indledning.......................... 15 1 Almen kemi..................... 17 Atomer......................... 17

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

ATI KROP OG IDENTITET

ATI KROP OG IDENTITET ATI KROP OG IDENTITET FAG: IDRÆT BIOLOGI MATERIALE ESTRUP M.FL. IDRÆT C KOMPENDIUM: FYSISK PROFIL 4. Grundlæggende fysiologi og kroppen under arbejde For at kunne forstå, hvad der sker i kroppen i idrætstimerne

Læs mere

Retsmedicin i Naturfagsundervisningen: Sagen opklaret. Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Odense.unf.dk

Retsmedicin i Naturfagsundervisningen: Sagen opklaret. Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Odense.unf.dk UNF : Sagen opklaret Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense.unf.dk Volume 11 Tekst og grafik er udarbejdet af: Ahrenkiel, Linda; Worm-Leonhard, Martin; Larsen, Anders Foller; Füchtbauer,

Læs mere