Strategi for brug af mere netværkspleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for brug af mere netværkspleje"

Transkript

1 Sraegi for brug af mere neværkspleje Projekleder Gie Ørum Madsen Dao Januar 2011 Denne projekbeskrivelse er en revision af den oprindelige projekbeskrivelse fra mars Baggrunden for revisionen er, a hele familieplejeområde pr. 1/ er omorganisere, og en sor del af de oprindelig uddannede neværkseksperer er ikke længere ansa i de lokale børnefamilieenheder. Den nye organisering sam implemeneringen af Barnes Reform har ilmed beyde, a en lang række arbejdsopgaver fra 1/ skal vareages på en ny måde. De ovenfor beskrevne ændringer nødvendiggør, a projeke Sraegi for brug af mere neværkspleje skal juseres. Overordne formål med projeke De overordnede formål med projeke er a øge anvendelsen af neværksplejefamilier i Københavns Kommune sam a reducere analle af sammenbrud i neværksanbringelser. Begrebe neværksanbringelse dækker i de følgende over anbringelser i både slæg og neværk. Direke formål 1) a mobilisere en holdningsændring il neværksanbringelser 2) a idenificere barrierer i forbindelse med brug af neværkspleje 3) a uddanne neværkseksperer i samlige børnefamilieenheder og i Cener for Familiepleje 4) a gennemføre kompeenceudvikling af medarbejdere, der anbringer og fører ilsyn med børn og unge anbrag udenfor hjemme 5) a gennemføre kompeenceudvikling af medarbejdere, der yder supervision, søe og vejledning af neværksplejefamilier 6) a udvikle ilbudde om uddannelse og eferuddannelse il neværksplejefamilier Baggrunden og problemsillingen I anbringelsesreformen, som råde i kraf i 2006, foreskrives de, a barnes mulighed for anbringelse i neværke alid skal grundig undersøges, før de anbringes i familiepleje. Ifølge håndbog om anbringelsesreformen defineres e neværk således: E neværk er e sysem af relaioner, der besår af familie, slæg, venner, naboer, børn og voksne fra lokalområde, som har en væsenlig relaion il barne eller den unge. Bland sidsnævne kan bland ande være ale om en nabo, en god kammeras familie eller en pædagog fra daginsiuionen (Håndbog om anbringelsesreformen, 2006:99). Af Københavns Kommunes sraegi for børneområde fremgår de, a brugen af neværkspleje og almindelig familiepleje skal fremmes. Dee er i råd med Barnes Reform, som ræder i kraf d. 1/ E af de cenrale emaer i den nye lovgivning er nemlig, a børn og unge, der anbringes, skal have mulighed for a indgå i nære omsorgsmiljøer med sabile voksenrelaioner. Med Barnes Reform (2011) blev de lovpligig, alid a undersøge om familiepleje er en mulighed, inden andre anbringelsesformer ages i brug. Med Anbringelsesreformen (2006) blev de lovpligig, a 1

2 Københavns kommune Landsplan muligheden for anbringelse i neværke alid skal undersøges, inden barne anbringes i familiepleje. Kombinaionen af de o lovgivninger beyder, a neværksanbringelse alid skal overvejes førs, når e barn eller ung skal anbringes udenfor hjemme. Andelen af neværksanbringelser er sege markan igennem de senese par år både i Københavns Kommune og på landsplan. Af nedensående abel fremgår udviklingen i Danmark og i København fra 2006 il Tabel 1:Slægs- og neværksanbrage i % af samlige familieplejeanbrage børn. Plejefamili er i al Anden plejefamilie Plejefamili er i al Anal Anal Anal Anal % % % % 470 8,3 % 560 9,4 % ,1% ,5% ,7 % ,6 % ,9% ,5% Anal % % % % % Neværksplejefamilie Neværksplejefamilie 21 3,9 % 36 6,6 % 58 11,6% 67 13,8% 80 16,9% Anden plejefamilie ,1 % ,4 % ,4% ,2% ,1% Kilde: Ankesyrelsen Årssaisik 2009 og BUS jan Ankesyrelsens al for Københavns Kommune semmer ikke fuldsændig overens med allene i BUS (kommunens regisreringssysem på børneområde). Daakvalieen i BUS er den mes valide, bl.a. som følge af a indbereningerne il AST forsa ikke undersøes af e kommunal IT-sysem. Dog er der en vis usikkerhed forbunde med allene for Københavns Kommune i 2006 og

3 Københavns kommune Landsplan Tabel 2 Slægs- og neværksanbrage i % af samlige anbrage børn. I al anbrage Plejefamili er i al Anden plejefamilie I al anbrage Plejefamili er i al Neværksplejefamilie Neværksplejefamilie Anden plejefamilie Anal Anal Anal Anal % % % % ,5 % ,2 % ,2% ,0% 470 3,9 % 560 4,5 % 622 4,9 % 654 5,2 % ,6 % ,7 % ,3% ,8% Anal % % % % % ,1 % ,7 % ,0% ,8% ,5% 21 1,5 % 36 2,5 % 58 4,8 % 67 5,6 % 80 7,2 % ,7 % ,2 % ,3% ,2% ,3% Kilde: Ankesyrelsen anbringelsessaisik og BUS jan Landsgennemsnie for 2010 kendes endnu ikke, da Ankesyrelsen i skrivende sund endnu ikke har offenliggjor anbringelsessaisikken for De fremgår imidlerid af ovensående abeller, a København i 2009 lå en smule højere end landsgennemsnie, både når man beregner andelen af neværksanbrage ud af samlige familieplejeanbringelser og ud af samlige anbringelser (dvs. inkl. anbringelser på kommunale døgninsiuioner, socialpædagogiske opholdsseder mv.). I 2010 var der en signing i andelen af neværksanbringelser i Københavns Kommune, 16,9 % af samlige familieplejeanbringelser blev foreage i slægen eller neværke, hvilke svarer il, a 7,2 % af samlige anbrage børn og unge blev slægs- eller neværksanbrag. Københavns Kommunes målsæning er a syrke anvendelsen af neværksplejefamilier yderligere. For a kunne dee, er der igangsa e oårig projek i regi af Videnscener for Familiepleje (ViF). ViF har i 2 Se noen ovenfor. 3

4 Leverancer Formål og delformål forvejen beydelig erfaring fra e idligere neværksanbringelsesprojek, der involverede såvel undersøgelse, meodeudvikling og kompeenceudvikling af medarbejdere indenfor område, og har derudover i november 2009 opdaere den i 2008 udviklede Vejledning i neværksanbringelse og aflasning il e landsdækkende inspiraionsmaeriale, på opfordring af Socialminiserie. I løbe af projekperioden vil der iværksæes en række ilag for dels a fremme brugen af neværksplejeanbringelser i Københavns Kommune, og dels a nedbringe sammenbrudsfrekvensen i kommunens neværksanbringelser. Målgruppen Den primære målgruppe er medarbejdere, der er involverede i a anbringe børn og unge udenfor hjemme, sam medarbejdere, der godkender, uddanner, vejleder eller superviserer neværksplejefamilier (sagsbehandlere sam konsulener fra Cener for Familiepleje). Den sekundære målgruppe er neværksplejefamilier sam de neværksanbrage børn og unge.. Målhierarki og leverancer i projeke Øge kvalie i anbringelse af børn og unge i KK Flere børn og unge anbringes i neværke Færre sammenbrug i neværksanbringelser Mobilisere holdningsændring Opkvalificere medarbejdere i KK il arbejde med neværksanbringelser Særlig søe il neværksanbrag e børn og unge Forbedre søen il neværksfamilierne Ruse neværksplejefamilierne il opgaven 1a Temadag for chefer og neværkseksperer 1b Temadag for konsulener i CfF 2a Uddannelse af neværkseksperer 2b Kompeenceudvikling af de som anbringer og fører ilsyn med anbrage børn og unge 3 Kompeenceudvikling af de medarbejdere der skal yde råd og vejledning il neværksplejefamilier 4 Kompeenceudvikling af neværksplejefamilier 1c Idenificere barrierer 4

5 Leverancer/akivieer I de følgende beskrives ovennævne syv leverancer i projeke. Leverancerne 1c; 2b; 3 og 4 er endnu ikke ilsrækkelig udfolde, men skal drøfes nærmere med BFCK, MR Børn og faglig afdeling i Cener for Familiepleje. 1a) Temadag for områdechefer, afdelingsledere og neværkseksperer Både i Sverige og Norge er andelen af neværksanbrage børn og unge mege sørre end i Danmark. Eksempelvis udgjorde andelen af slægs- og neværksanbrage børn i Danmark i 2008 under 10 %, mens den i Sverige udgjorde 15% og i Norge udgjorde ca. 17% 3. Der er flere årsager il, a vi i Danmark ikke anbringer så mange børn og unge i neværkspleje. Dels er neværksanbringelser adminisraiv ungere end andre former for anbringelse, og dels findes der bland fagpersoner forsa fordomme, som fx når mormor ikke kunne age sig ordenlig a si ege barn, så kan hun vel heller ikke age sig af si barnebarn?. Hvis vi i Københavns Kommune skal øge andelen af børn anbrag i neværke, så forudsæer de, a der mobiliseres en holdningsændring. Dee er der imidlerid ingen le opskrif på. En forudsæning er dog, a de oneangivende ledere på område er enige i, a de er den rening vi skal gå. Derfor er en af de cenrale akivieer i nærværende projek en emadag for områdechefer og afdelingsledere i børnefamilieenhederne. Temadagen vil være inspirere af den sudieur il Sverige, som MR Børn arrangerede i november 2010, og den forvenes derfor a indeholde oplæg fra svenske praksiseksperer indenfor neværksplejeområde. 1b) Temadag for konsulener i CfF Da de er CfF, som skal godkende alle neværksplejefamilier, er de væsenlig a samlige konsulener har faglig opdaere viden om hvordan man godkender neværksplejefamilier. En velkend udfordring i vurderingen af neværksplejefamilier er, a de kan være vanskelig a idenificere sig med - og dermed også a få e posiiv syn på - en familie, hvis normer, værdier og sociale og/eller kulurelle baggrund adskiller sig mege fra konsulenens. Cenral i vurderingen af neværksplejefamilier bør være familiens relaion og ilknyning il barne, og princippe bør være, a deso særkere relaion og ilknyning, deso mere kan der slækkes på øvrige krav. Er kvalieen af ilknyningen mellem barn og neværksplejefamilie ikke særk, kan de være nødvendig a give familien afslag. For a kunne foreage disse il ider vanskelige vurderinger, skal der i regi af CfF gennemføres undervisning i emne (der er allerede udvikle redskaber, se Bressendorff og Larsens landsdækkende Inspiraionsmaeriale il arbejde med neværksanbringelser 2010). De skal desuden debaeres, hvordan man koninuerlig kan modvirke endensen il sereoype foresillinger og negaive forudindfaede holdninger il neværksplejefamilier. I forlængelse af ovensående er de væsenlig, a der på værs af CfF og BFCK skabes e fælles billede af, hvad der skal il for a en neværksplejefamilie kan godkendes og ikke minds, hvornår en familie må gives afslag. 1c) Idenificere barrierer I de førse projek om neværksanbringelser igangsa af Videnscener for Familiepleje i 2007, blev der gennemfør en mindre undersøgelse af barrierer og muligheder i forbindelse med brug af neværkspleje i forvalningen. Undersøgelsen, der var basere på e mindre anal fokusgruppe- og enkelinerviews med sagsbehandlere og børne- og ungdomskonsulener fra nogle af socialcenrene, vise bl.a., a de sadig var en udbred holdning, a æble ikke falder lang fra sammen, og a der derfor var en udbred skepsis mod a anbringe børn hos eksempelvis bedseforældre. Undersøgelsen vise også, a uden konkree meoder i arbejde med a inddrage og undersøge neværke, sam ledelsesmæssige krav om, a der blev arbejde 3 Holm-Peersen 2010:

6 målree med a undersøge og afdække neværke i hver enkel sag med henblik på en mulig neværksanbringelse, blev mulighederne i barnes eller den unges neværk ikke alid udnye. I forbindelse med nærværende projek var de oprindelig planlag, a ViF skulle foreage en mindre kvaliaiv undersøgelse af barrierer og muligheder i forbindelse med brug af neværkspleje, for a belyse, hvordan holdninger og praksis ude i enhederne evenuel havde flye sig, og hvor der forsa fandes barrierer, som skulle overvindes. I saren af 2010 bad Socialminiserie imidlerid BDO Kommunernes Revision om a gennemføre en undersøgelse, der bl.a. belyser kommunernes udgifsdækning i forhold il neværksanbringelser, sam de socialfaglige barrierer, der kan idenificeres i forhold il anvendelse af neværksplejefamilier som foransalning. BDO s undersøgelse kommer således ind på de emner, som var ilænk nærværende projek, og de blev derfor afal, a forvalningen i sede indgår i undersøgelsen ved a sille en række medarbejdere og ledere il rådighed for inerviews. Resulaerne af undersøgelsen kan få beydning for projekes akivieer, hvis de fx viser sig, a en væsenlig barriere er manglende viden bland sagsbehandlerne, eller hvis de viser sig, a en besem medarbejdergruppe eller en besem enhed er negaiv sem overfor neværksanbringelser. 2a) Uddannelse af neværkseksperer I 2010 blev i al 15 medarbejdere udpege og uddanne il a være neværkseksper. Neværkseksperernes primære opgave er a undersøe, a børnenes neværk alid inddrages og undersøges grundig med henblik på a vurdere mulighederne for en anbringelse i neværke, når e barn skal anbringes udenfor hjemme. Pr. 1/ er 9 af disse medarbejdere ansa i Cener for Familiepleje. Konsekvensen er, a re børnefamilieenheder ikke har nogen neværkseksper, og fire enheder har kun en enkel. De 15 neværkseksperers foreløbige erfaringer er dels, a de er vanskelig a blive udnævn il eksper og eferfølgende komme i anvendelse med den nye funkion på sin arbejdsplads, med mindre man har en leder, der bakker synlig op om én, bl.a. ved a melde den nye funkion ydelig ud il andre kollegaer og ledere, og ved a sørge for, a man inddrages i arbejde med sagerne dér, hvor de er relevan. En anden erfaring bland neværksekspererne er på e lid mere overordne plan, a ledelsens indsilling il neværksanbringelser, og dens opbakning il a der arbejdes målree med dee, er alafgørende for, a andelen af neværksanbringelser øges i den enkele enhed. Endelig a værgående fagpersoner i den enkele enhed skal være med il a undersøe, a fokus på neværke bevares igennem hele sagsforløbe. De er forsa afgørende, a eksperisen i neværksanbringelser er il sede i de lokale børnefamilieenheder, hvor afgørelser om anbringelse ræffes. Derfor er de nødvendig, a der udpeges nye neværkseksperer, således a der i al er o-re i hver børnefamilieenhed. På baggrund af de hididige erfaringer anbefales de, a minds én af neværksekspererne enen er afdelingsleder eller socialfaglig koordinaor. Neværksekspererne skal fungere som en sikring af, a børnefamilieenheden lever op il anbringelsesreformens krav om, a anbringelse i neværke alid skal overvejes, og a samlige muligheder i neværke undersøges nøje. De nye neværkseksperer skal gennemgå e o-dages kursusforløb, og eferfølgende indgå i de eablerede erfa-neværk, hvor neværksekspererne vidensdeler og sparrer med hinanden. Med ikrafrædelsen af Barnes Reform per 1. januar 2011 er en ny lovpligig opgave, a der i alle anbringelsessager skal findes en person, der kan fungere som de anbrage barns/den unges søeperson under anbringelsen. Søepersonen skal findes i barnes eller den unges neværk, og skal fx delage i barnes møder med forvalningen, skolen mm, sam have regelmæssig konak med barne/den unge under anbringelsen. Opgaven med a finde frem il en egne søeperson i barnes/den unges neværk ligger hos den enkele sagsbehandler, men kunne med fordel også indgå i neværkseksperernes ansvarsområde, så 6

7 de kunne biså sagsbehandleren i arbejde eller på anden måde søe op. Behove for neværkseksperer i Cener for Familiepleje er forsa il sede, om end omfange af dee behov endnu ikke kendes, ligesom deres fremadreede rolle skal ilpasses ny lovgivning og den nye srukur og opgavefordeling mellem BFCK og CFF. De overvejes p. hvorledes de nyilkomne kompeencer på neværksområde beds mulig kan inegreres og komme i spil i fremiden Af ressourcemæssige hensyn overvejes de, om emadagen beskreve under akivie 1. kan indgå som en del af de nye neværkseksperkursus. 2b) Kompeenceudvikling af de medarbejdere i børnefamilieenhederne, der anbringer og fører ilsyn med anbrage børn og unge Efer afholdelsen af emadagen for ledere og kurse for neværkseksperer skal der afholdes gå-hjemmøder eller lign. for øvrige medarbejdere, der arbejder med anbringelse af børn og unge. Formåle er, a den enkele medarbejder får viden om og opkvalificeres i forhold il a ænke neværk som en mulighed i anbringelsessager. Endvidere skal de afdækkes, om der bland sagsbehandlerne er behov for a blive inroducere il div. værkøjer il a inddrage og undersøge relevane ressourcer i barnes neværk. Sidsnævne kan ev. planlægges i samarbejde med FiC-medarbejderne fra BFCK. Endelig skal de, som fører ilsyn med de neværksanbrage børn, opkvalificeres il a kunne søe og rådgive de anbrage børn i de særlige problemsillinger, som en neværksanbringelse kan indebære. Dee med henblik på a reducere sammenbrudsfrekvensen i disse sager. 3) Kompeenceudvikling af medarbejdere, der yder supervision, søe og vejledning il neværksplejefamilier For a kunne nedsæe sammenbrudsfrekvensen i neværksplejeanbringelser er de nødvendig, a de medarbejdere, der yder supervision, søe og vejledning il neværksplejefamilierne, opkvalificeres. Robus søe il neværksplejefamilierne kræver viden og kompeencer i forhold il konflikhåndering og vejledning af neværksplejefamilierne i, hvordan de kan håndere de vanskelige siuaioner, som ofe vil følge af familiernes ændrede roller, når eksempelvis e barnebarn anbringes hos sine bedseforældre. Der vil derfor være behov for, a disse medarbejdere delager i e kursusforløb målree deres specifikke behov. I den nye organisering af familieplejeområde vil opgaven med a yde råd, vejledning og supervision af neværksplejefamilier forsa ligge i de lokale børnefamilieenheder. Opgaven har hidil være vareage af børne- og ungdomskonsulener, men da en del af dem nu er ansa i Cener for Familiepleje, bliver de nødvendig for den enkele enhed a placere opgaven hos andre lokale medarbejdere. Førs når dee er falde på plads, kan målgruppen for denne akivie idenificeres. 4) Kompeenceudvikling af neværksplejeforældre Ifølge Lov om Social Service, 142, sk. 3, skal alle nye pleje-, neværks- og aflasningsfamilier gennemføre e kursusforløb for a blive godkend som plejefamilie. Når de er mulig, afholder CfF e separa grundkursus for neværksplejefamilier ud fra en vurdering af, a neværksplejefamilier på flere områder adskiller sig væsenlig fra generel godkende plejefamilier. Den væsenligse forskel er moive il a ville være plejefamilie, ide neværksplejefamilier er godkend som konkre egnede il e besem barn, hvorfor de er barnes eller den unges relaion il neværksplejefamilien, der er de cenrale for godkendelsen. Sag på en anden måde har neværksplejefamilierne som udgangspunk ikke ønske a påage sig e arbejde for de offenlige, men ønsker blo a age sig af e barn, de kender. Endvidere har neværksplejeforældrene en allerede eksiserende relaion il plejebarne, som ved indledning af e plejeforhold vil ændre sig. Såfrem e barn anbringes i slægen, vil dee have beydning for familiens indbyrdes relaioner. A moive il a være plejefamilie er så forskellig fra generel godkende plejefamilier, og a plejeforholde bygger på en allerede eksiserende relaion, beyder a 7

8 neværksplejefamilier har nogle andre behov og derfor skal uddannes og søes på en anden måde end generel godkende plejefamilier. Herudover er en forskel, a neværksplejefamilier ikke modager vederlag, hvorfor de kan være uhensigsmæssig a de delager i diskussioner med generel godkende plejefamilier om vederlages sørrelse. CfF har derfor udarbejde e kursusprogram med udgangspunk i neværksplejefamiliens relaion il barne/den unge og hvilken beydning plejeforholde vil have for den nuværende relaion. Der arbejdes med følgende emner på kurse: Omsorgsevne og omsorgssvig Samarbejde inern og eksern Gennemgang af relevan lovgivning Konflikhåndering Tilknyning, ændrede relaioner i familien og nyese forskning på område Umiddelbar efer end kursus modager neværksplejeforældrene e ilbud om a delage i en neværksgruppe for neværksplejefamilier. Formåle med neværksgrupperne er a skabe e forum for erfaringsudveksling og deba for neværksplejeforældrene. Endvidere kan neværksplejeforældrene benye dee forum il a få søe og opbakning fra andre end forvalningsmedarbejdere. Med Barnes Reform får kommunen plig il a ilbyde neværksplejefamilier eferuddannelse og plejefamilien får både re og plig il a delage. Cener for Familiepleje er ansvarlig for gennemførslen af eferuddannelsen (minimum 2 dage årlig) og der vil fremover blive udbud eferuddannelse særlig målree neværksplejefamilier. Tidsplan Projeke forløber i perioden mars 2010 il mars I perioden mars 2010 il december 2010 er der udpege og uddanne i al 15 neværkseksperer i de lokale børnefamilieenheder og i cener for Familiepleje (ca. o pr. enhed). Desuden er der eablere en følgegruppe sam e erfa-neværk for neværksekspererne 4. I den foresående periode planlægges følgende akivieer p.: Januar 2011: Møde med BFCK saben og MR Børn om jusering af projekbeskrivelsen Februar 2011: Udpegning af nye neværkseksperer Mars: Faglig opkvalificering af konsulener i CfF il a gennemføre godkendelse af neværksplejefamilier Mars: Temadag for områdechefer og afdelingsledere (ev. med delagelse af de nye neværkseksperer). 4 En række andre mindre akivieer er gennemfør som fx delagelse i oplæg ved sudieur il Sverige i november

9 Mars-april 2011: Afholdelse af o-dages neværkseksperkursus I løbe af 2011: Eferuddannelse/emadag for neværksplejefamilier Løbende erfa-neværksmøder med neværksekspererne Månedlig moniorering af udviklingen i neværksanbringelser i kommunen Succeskrierier Projeke har følgende målbare succeskrierier: Ved projekes afsluning er: 20 % af alle familieplejeanbrage børn og unge anbrag i neværke (mod 13,8 % ved projekes sar). 10 % af samlige anbrage børn og unge anbrag i neværke (mod 5,6 % ved projekes sar). alle 8 børnefamilieenheders anbringelsesmønser ændre, således a en sørre andel af de anbrage børn og unge er neværksanbrage. Endvidere skal andelen af sammenbrud i neværksplejefamilierne reduceres. Der foreligger akuel ingen kvaniaive daa vedr. sammenbrudsfrekvensen i neværksanbringelser. ViF er i dialog med BFCK saben og MR Børn om a definere daa vedr. sammenbrudsfrekvens. E mindre målbar succeskrierium er, a holdningen il neværkspleje ændres bland medarbejdere og ledere i Københavns Kommune. Måle er således, a den nye viden og meoder il afdækning af ressourcer i neværke benyes i praksis, sam a godkendelsen af neværksplejefamilier ikke påvirkes af negaive forudindagede holdninger. Projekorganisaion ViF er ansvarlig for projeke, Gie Ørum Madsen er projekleder. Følgegruppen besår af: Anne Marie Bigum (konsulen DU Børn); Gie Hansen (afdelingsleder Ciy/Øserbro); Hanne-Lise Paaske (børne- og ungdomskonsulen BHV); Jan Lyhne Nielsen (leder af faglig sab BFCK); Lajla Knudsen (SFI); Lene Chrisiansen (konsulen Cener for Familiepleje); Sofie Nørgaard-Nielsen (fuldmægig Socialminiserie); Anne Mee Larsen og Gie Ørum Madsen (hhv. afdelingsleder og projekleder i Videnscener for Familiepleje). Evaluering design og meode Løbende måle på udviklingen i neværksanbringelser i samlige børnefamilieenheder. Løbende måle sammenbrudsfrekvensen (når denne er definere). Afholde kursus- og emadage skal løbende evalueres. 9

10 Løbende moniorere om neværksekspererne har den forvenede rolle/funkion. 10

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6

Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6 Noa Sagsnr.: 2015/0013799 Dao: 30. augus 2016 Tiel: Bilag il udvalgssag sepember 2016 Sagsbehandler: Chrisina Faber Skolekonsulen De lærende eam professionalisering af samarbejde Projek søe af A.P. Møller

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i f r a i d é i l p r o j e k e n m e o d e i l n y æ n k n i n g o g p r o b l e m l ø s n i n g n o v a i s p r o c e s s e n i n d e h o l d e r... n n o v a p r e j e k Toolki & Mindhouse er o konsulenvirksomheder,

Læs mere

Projekt Forstærkede plejefamilier

Projekt Forstærkede plejefamilier Projekt Forstærkede plejefamilier Overordnet formål Projektleder Gitte Ørum Madsen Dato August MR Børn har som et led i det overordnede projekt Ændring af anbringelsesmønster (-2014), som går ud på at

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet Nye veje il a moivere og akivere de unge på arbejdsmarkede Disposiion -Særlig ilreelag forløb for unge nyledige for Jobcener Næsved - Hvad skal der være fokus på se med vores øjne? - Nogle forslag.. Særlig

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Fremadrettede overenskomster i byggeriet

Fremadrettede overenskomster i byggeriet B A T k a r e l l e Nr. 2 april 2007 Mange unge i dag ved ikke, hvad fagforeningen sår for, og de er fagforeningens forpligigelse a videregive arven il de kommende generaioner. Side 4 Ny forskning fra

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats B A T k a r e l l e BAT Nr. 2 april 2008 I indeværende folkeingssamling skal Folkeinge beslue en ændring af Øsafalen med de formål a sramme op omkring regisreringen og konrollen af udsaionerende virksomheder.

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik B A T k a r e l l e BAT Nr. 5 sepember 2007 Den 29. juni besluede forligsparierne a revidere Øsafalen. Revisionen kom i sand efer god en måneds forhandlinger mellem Beskæfigelsesminiserie, Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4% Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4% Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning B A T k a r e l l e BAT Nr. 3 maj 2008 Bygningsarbejdernes idéer og opfindelser bliver ikke udnye ilsrækkelig i byggerie. De viser en rappor, som Teknologisk Insiu neop har lag sidse hånd på. Side 3 De

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD B A T k a r e l l e BAT Nr. 1 februar 2007 Bedre arbejdsmiljø, overholdelse af idsfriser, færre mangler - resulaerne fra re års arbejde med BygSoL-projeke er il a age og føle på. Side 2 Trods høje økonomiske

Læs mere

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri CS Klimaeknik ApS Tlf.: +45 38 88 7 7 DATA OG FAKTA Lufbehandlingsenhed MuliMAXX New Generaion... God luf il erhverv og indusri Enhedsbeskrivelse MuliMAXX Om dee kaalog Til vore kunder Med dee kaalog ønsker

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer Noa. november (revidere. maj ) Finansminiseries beregning af gab og srukurelle niveauer Vurdering af oupugabe (forskellen mellem fakisk og poeniel produkion) og de srukurelle niveauer for ledighed og arbejdssyrke

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh. augus 007 Funkionel form for effekiviesindeks i de nye forbrugssysem Resumé: Der findes o måder a opskrive effekiviesudvidede CES-funkioner med o

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv.

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv. B A T k a r e l l e Nr. 3 maj 2006 Den 4. april fremsae EU kommissionen e revidere forslag il e Servicedirekiv. Side 3 De økonomiske miniserier er i skarp konkurrence om, hvem der kan fremmane sørs flaskehalspanik

Læs mere

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd?

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd? Hvorfor en pjece il lønmodagere gif med landmænd? Fordi 60 pc. af alle landbokvinder er lønmodagere og mange yngre landbokvinder ikke er opvokse på e landbrug, og mange heller ikke på lande. Fordi de kan

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Der er ikke megen hjælp at hente i Dansk Byggeri,

Der er ikke megen hjælp at hente i Dansk Byggeri, B A T k a r e l l e Nr. 7 november 2006 Når Regeringen god søe af De Radikale og diverse arbejdsgiverorganisaioner ønsker a udfase Øsafalen gør de regning uden vær. Side 2 De var en veloplag, ærlig og

Læs mere

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort!

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort! B A T k a r e l l e BAT Nr. 6 okober 2006 I BAT har vi med ineresse bemærke de 13 nye iniiaiver, som Beskæfigelsesminiseren har iværksa med de formål a gøre de leere for danske virksomheder a få udenlandsk

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.12.2008 L 346/89 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 11. sepember 2008 om indsamling af daa om euro og drifen af Currency Informaion Sysem 2 (ECB/2008/8)

Læs mere

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale.

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale. : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU december 2015 7/12 kl. 10.15 1 Referen: Udfærdige dao : Mødesed oropædkirurgisk afdeling Tilsedeværende: Per Wagner, Søren Kold, Andreas Balslev Clausen, Jakob

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling Hospialsenheden Ves Kvalie og Udvikling Lægaardvej 12 7500 Holsebro Tel. +45 7843 8725 pos@ves.rm.dk www.ves.rm.dk Refera af 5. juni 2015 Jeanee Henriksen Møde i medicinhånderingsgruppen, HEV Lokal lf.

Læs mere

Billige boliger er vejen frem

Billige boliger er vejen frem B A T BAT Side 4 Eksrem signing i byggebeskæfigelsen på 30.700 personer i løbe af blo e enkel kvaral. Side 6 Siden nyår er EU s nye forskningsbudge bleve åben for ansøgninger. Byggeforskning kan også ilgodeses

Læs mere

Projekt aflastning i netværket - Afsluttende status på projektet november 2013

Projekt aflastning i netværket - Afsluttende status på projektet november 2013 Socialforvaltningen Projekt aflastning i netværket - Afsluttende status på projektet november 2013 Projektledere Eva Dohn og Signe Bressendorff Indhold Afsluttende status på projekt Aflastning i netværket...

Læs mere

Undervisningsmaterialie

Undervisningsmaterialie The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan Alexis ielsen, Syddansk Universie Odense, Denmark Undervisningsmaerialie Ark il suderende og opgaver The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan

Læs mere

Fra idé til projekt NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN

Fra idé til projekt NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN Fra idé il projek NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN f r a i d é i l p r o j e k I n d l e d n i n g Da Chresen Jensen i 1852 grundlagde Nymølle eglværk, var områdes syrkeposiioner mege anderledes end i dag. Dog er

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2016

tegnsprog Kursuskatalog 2016 egnsprg Kursuskaalg 201 4 Hvrdan finder du di niveau? 4 Hvr hldes kurserne? 4 Hvrdan ilmelder du dig? 5 Hvad kser e kursus? Tegnsprg fr begyndere Tegnsprg på mellemniveau 10 Tegnsprg fr øvede 12 Sikker

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Nulkuponobligationer Dagens forelæsning Ingen-Arbirage princippe Claus Munk kap. 4 Nulkuponobligaioner Simpel og generel boosrapping Nulkuponrenesrukuren Forwardrener 2 Obligaionsprisfassæelse Arbirage Værdien af en obligaion

Læs mere

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik

Udkast pr. 27/11-2003 til: Equity Premium Puzzle - den danske brik Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jakob Nielsen 27. november 2003 Claus Færch-Jensen Udkas pr. 27/11-2003 il: Equiy Premium Puzzle - den danske brik Resumé: Papire beskriver udviklingen på de danske

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest Prospek PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Inves Ansvar for prospek Hedgeforeningen Jyske Inves er ansvarlig for prospekes indhold. Vi erklærer herved, a oplysningerne i prospeke os bekend er rigige og

Læs mere

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004 DiploMa Løsninger il -imersprøven / Preben Alsholm / Opgave Polynomie p er give ved p (z) = z 8 z + z + z 8z + De oplyses, a polynomie også kan skrives således p (z) = z + z z + Vi skal nde polynomies

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi , revideret udgave UDKAST

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi , revideret udgave UDKAST SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkelig Samvirkes sraegi 2012-2017, revidere udgave UDKAST Indledning 1 Dee er en revidere udgave af den oprindelige sraegi, som blev vedage i 2012. Den reviderede version er

Læs mere

En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem

En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem En model il fremskrivning af de danske uddannelsessysem Peer Sephensen og Jonas Zangenberg Hansen December 27 Side 2 af 22 1. Indledning De er regeringens mål a øge befolkningens uddannelsesniveau. Befolkningens

Læs mere

Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling

Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling 7 Tillidsindikaorer Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING Officielle daa for den økonomiske akiviesmæssige udvikling, herunder BNP og des underkomponener, bliver

Læs mere

5 Lønindeks for den private sektor

5 Lønindeks for den private sektor 57 5 Lønindeks for den privae sekor 5.1 Grundlæggende informaion om indekse 5.2 Navn Lønindeks for den privae sekor. Der offenliggøres e ilsvarende lønindeks for den offenlige sekor, der i princippe beregnes

Læs mere

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag Skriflig prøve Kredsløbseori Onsdag 3. Juni 29 kl. 2.3 4.3 (2 imer) øsningsforslag Opgave : (35 poin) En overføringsfunkion, H(s), har formen: Besem hvilke poler og nulpunker der er indehold i H(s) Tegn

Læs mere

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR oa. augus Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Tilføjelse i adminisraionsgrundlage for LR Erhvervsfirmaer i Svendborg kommune sam Svendborg kommune har forespurg, om de vil kunne lade sig gøre for erhverv

Læs mere

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket Kom i form med Barnets reform Velkommen til 2. møde i ledernetværket Dagens program 9.30 Velkomst og introduktion til dagen Kort oplæg om de politiske intentioner og indholdet i Barnets Reform om familieplejeområdet

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement Hovedopgave i finansiering, Insiu for Regnskab, Finansiering og Logisik Forfaer: Troels Lorenzen Vejleder: Tom Engsed Prisdannelsen i de danske boligmarked diagnosicering af bobleelemen Esimering af dynamisk

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8512 Dok. nr.:

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

1 Stofskifte og kropsvægt hos pattedyr. 2 Vægtforhold mellem kerne og strå. 3 Priselasticitet. 4 Nedbrydning af organisk materiale. 5 Populationsvækst

1 Stofskifte og kropsvægt hos pattedyr. 2 Vægtforhold mellem kerne og strå. 3 Priselasticitet. 4 Nedbrydning af organisk materiale. 5 Populationsvækst Oversig Eksempler på hvordan maemaik indgår i undervisningen på LIFE Gymnasielærerdag Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk Sofskife og kropsvæg hos paedyr Vægforhold mellem

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9 Vandløbsregulaiv for kommunevandløb nr. 9 l Ravnsborg kommune Sorsrøms am side 2 af 10 ndholdsforegnelse: 1. Grundlage for regulaive. 2. Beegnelse af vandløbe. 3. Vandløbes skikkelse og dimensioner. 4.

Læs mere

Betydelig reallønsfremgang i byggeriet

Betydelig reallønsfremgang i byggeriet B A T k a r e l l e BAT N r. 4 j u n i 2 0 0 7 Ifølge generaladvoka ved EF-Domsolen må fagforeninger gennemføre faglige kampskrid med de formål a få en udenlandsk virksomhed, der udfører en opgave i e

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner

Dynamik i effektivitetsudvidede CES-nyttefunktioner Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh. augus 006 Dynamik i effekiviesudvidede CES-nyefunkioner Resumé: I dee papir benyes effekiviesudvidede CES-nyefunkioner il a finde de relaive forbrug

Læs mere

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marcus Mølbak Inghol 17. okober 2012 Dokumenaion for regelgrundskyldspromillen Resumé: I dee modelgruppepapir dokumeneres konsrukionen af en idsrække for regelgrundskyldspromillen

Læs mere

Servitutter. - og deres betydning for ejendomsværdien

Servitutter. - og deres betydning for ejendomsværdien Serviuer - og deres beydning for ejendomsværdien H OLGER M ADSEN - M ADS N. O LSEN - M ARTIN L UNN K ANDIDATPROJEKT L ANDINSPEKTØRUDDANNELSEN I NSTITUT FOR PLANLÆGNING A ALBORG U NIVERSITET D. 2. J UNI

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk)

Arbejdspapir nr. 17/2005. Titel: Beregning af den strukturelle offentlige saldo 1. Forfatter: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Arbejdspapir nr. 17/5 Tiel: Beregning af den srukurelle offenlige saldo 1 Forfaer: Michael Skaarup (msk@fm.dk) Henvendelse: Michael Lund Nielsen (mln@fm.dk) Resumé: I arbejdspapire redegøres for den meode

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014 Udbud 1 Februar 2014 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SABSOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Udbud 1 Februar 2015 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller

Finanspolitik i makroøkonomiske modeller 33 Finanspoliik i makroøkonomiske modeller Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Finanspoliik og pengepoliik er radiionel se de o vigigse økonomiske insrumener il sabilisering

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling Hospialsenheden Ves Kvalie og Udvikling Lægaardvej 12 7500 Holsebro Tel. +45 7843 8725 pos@ves.rm.dk www.ves.rm.dk Refera af 2. okober 2015 Jeanee Henriksen Møde i medicinhånderingsgruppen, HEV Lokal lf.

Læs mere

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Inviaion il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 23.5.2008 Praksisdag Syd 23. maj 2008 Målgruppen for Praksisdag Syd

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere