Velkommen som ny medarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som ny medarbejder"

Transkript

1

2 Velkommen som ny medarbejder 2 Vi har lavet denne folder, så du kan få svar på nogle af de praktiske spørgsmål, der tit melder sig, når man er ny på en arbejdsplads. Folderen er en Pixie udgave af vores personalehåndbog, som uddyber de forskellige emner og som ligeledes indeholder diverse instrukser og retningslinier. Personalehåndbogen er placeret i det store administrationslokale. Vi tror, at en god velkomst og en god introduktion er medvirkende til et godt fremtidigt samarbejde. Det er i starten, man danner sig de første indtryk af sin nye arbejdsplads og disse indtryk kan være med til, at give en grundopfattelse, af arbejdspladsen, som kan være afgørende i lang tid. Vi ønsker at du som ny medarbejder: Føler dig velkommen. Får overordnet kendskab til Solbakken Kender dit eget kompetenceområde Introduktionen tilrettelægges individuelt, med tilknytning til en eller flere kontaktpersoner. Som vejledning er der udarbejdet et afkrydsnings-skema, der skal sikre, at du som ny medarbejder introduceres til alle relevante områder.

3 3 ET HURTIGT OVERBLIK Adresse: Telefon: Solbakken Motalavej Korsør Uniformer fodtøj og uniformsetikette: Alle medarbejdere, ansat i plejen både på plejecentret og i Frit Valg, får stillet uniform til rådighed. Medarbejdere ansat i plejen må ikke bære armbånd, ure og fingerringe, af hygiejniske årsager. Der stilles håndsprit og i vinterhalvåret, håndcreme til rådighed. Håret skal være sat op og piercinger i ansigtet skal dækkes med et plaster. Dog tillades en lille piercing i næsen. Uniformen skal skiftes dagligt og til vask i kurven i omklædningsrummet. Uniformen bliver vasket af nattevagterne på Solbakken. Medarbejderen skal selv sørge for fodtøj han/hun føler sig godt tilpas i og som sidder fast på foden. Dvs. fodtøjet skal minimum have hælkappe. Solbakken financierer badetræsko til medarbejdere i dagvagt, efter 2 måneders ansættelse. Aften og nattevagter samt afløsere tilbydes lånetræsko. Id-kort og nøgler: Alle medarbejdere skal bære synligt id-kort, som sammen med nøgler, udleveres ved ansættelsen. Medarbejderen kvitterer for modtagelse af nøgler og Id-kort. Id-kort og nøgler tilbageleveres ved fratrædelse. Omklædning: Der stilles omklædningsrum med eget skab til rådighed. Der er brusebad til rådighed i omklædningsrummet. Medarbejdere i Frit Valg har hyldeplads til deres uniformer og klæder om hjemmefra, idet de kører direkte ud til borgerne. Rygning: Der må ikke ryges indenfor på Solbakken. Flere medarbejdere må ikke forlade en etage for at ryge samtidig. Der må holdes to rygepauser i hver vagt. Rygning forgår i dagvagten ved personaleindgangen og i aften- og nattevagten på altanen på 1. sal. Private Mobiltelefoner: Skal være slukkede i arbejdstiden. I særlige tilfælde kan det aftales med centerkoordinatoren, hvis det er nødvendig at telefonen skal være åben. Medarbejdernes børn, ægtefæller og bekendte må altid ringe på Solbakkens telefon nr. hvis de skal tale med en medarbejder.

4 4 BAGGRUND Solbakken åbnede 1. april Det var det gamle plejehjem "Solgården" i Tårnborg der lukkede og beboerne herfra, flyttede ind på Solbakken. Vi servicerer 26 plejeboliger og 4 aflastningsstuer. De i alt 30 boliger er fordelt på 3 bofællesskaber. 2 aflastningsboliger er beliggende i "stuen" og 2 på "2. sal." Beliggende på centret er der også 21 ældreboliger og 10 boliger for udviklingshæmmede. De 10 boliger for udviklingshæmmede har deres egen ledelse og personale. Fra april 2011 servicerer Solbakken også et hjemmepleje distrikt. Det drejer sig om følgende veje som ligger tæt på centret: Motalavej, Egernsundsvej, Fasanstien, Hyvingevej, Fasanhaven, Lersøparken og Geddesøparken I plejeboligerne visiterer vi selv til ydelserne, under hensyn til kommunens kvalitets standarder, så vi overholder det serviceniveau, som er besluttet politisk. Vores kerneydelser er: Personlig bistand hele døgnet Praktisk bistand Aktiviteter Vedligeholdende træning Sygepleje Aflastningspladserne er et tilbud til borgere, som i en periode har behov for tæt pleje/omsorg. Tilbuddet bruges også til terminal pleje. Som nævnt har vi 4 aflastningspladser. Den centrale visitation visiterer til aflastningspladserne. Ydelserne visiterer vi selv til. Solbakken er uddannelsessted for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ældreboligerne og hjemmepleje distriktet: Det er den centrale visitation der visiterer til boligerne og ydelserne.

5 5 SOLBAKKENS LEDELSE Dorthe Flindt er centerleder på Solbakken og er ansvarlig for den daglige drift og økonomi og for at tilbuddene udføres med beboerne i centrum og i overensstemmelse med Slagelse Kommunes kvalitetsstandarder. Jane Andersen er centerkoordinator og er ansvarlig for den daglige planlægning. Charlotte Mohr er centersygeplejerske og har det overordnede sygeplejefaglige ansvar. Vi arbejder som oftest for åben dør, idet vi altid tilstræber, at være imødekommende ved enhver henvendelse fra beboere, pårørende og medarbejdere. Vi tilstræber ligeledes, at have et højt informationsniveau. SOLBAKKENS VÆRDIGRUNDLAG Solbakkens medarbejdere har på 2 temadage i 2007 udarbejdet vores værdigrundlag, der bygger på 5 nøgleord: Åben, ansvarlig, omsorgsfuld, ærlig og fleksibel. Til disse ord knytter sig en masse holdninger og handlinger. Det vi har aftalt at gøre i hverdagen. Som nyansat får du værdigrundlaget udleveret og introduceres til det i løbet af de første dage. Du kan også se værdigrundlaget på vores plakater, der hænger rundt omkring i huset. Hen over efteråret og vinter 2009/2010 arbejdede vi med at integrere Slagelse Kommunes nye værdier i vores eget værdigrundlag. De nye værdier er: Modig, tydelig, kompetent og med glæde Enhver medarbejder tager ansvar for at efterleve værdigrundlaget.

6 EJENDOMMEN Ejendommen ejes og drives af det almennyttige boligselskab "Bolig Korsør". Bolig Korsør varetager den nødvendige ude og indvendige vedligeholdelse af Solbakken. Bolig Korsør sikrer ligeledes, at alle lovpligtige tilsyn på f.eks. brandalarmerings anlæg, elevator osv. overholdes. 6 RENGØRING Solbakkens husassistent varetager rengøring hos beboerne og dele af fællesarealerne. Bolig Korsør varetager rengøring i elevatortårnet samt på alle gange. Den daglige hjælper varetager vask og rengøring hos beboere i ældreboligerne. MADLEVERING Køkkenet på Plejecentret Skovvang i Slagelse varetager tilberedning og levering af varmeholdt middagsmad til beboere i plejeboligerne, der har valgt den kommunale leverandør. Derudover laver vi indimellem selv mad til beboerne i fælleskøkkenerne i bofællesskaberne. Medarbejderne i bofællesskaberne køber selv ind til morgen- og aftensmad og står selv for anretning og tilberedning. Gæster og pårørende kan altid købe et måltid. Beboere i ældreboligerne og i hjemmepleje distriktet kan visiteres til madservice af enten kommunal eller privat godkendt madleverandør. Maden leveres frossen 2 gange ugentligt og der stilles mikrobølgeovn, til tilberedningen, til rådighed. AKTIVITETER Vi tilstræber at have mange aktiviteter for beboerne så de oplever glæde og adspredelse i deres hverdag. Vi har en aktivitetsmedarbejder ansat, der sammen med beboere og de øvrige medarbejdere planlægger daglige aktivitetstilbud for beboerne. Mange af aktivitetstilbuddene planlægges i et samarbejde mellem Solbakkens Venner, Bruger-pårørenderådet og medarbejderne. Solbakkens Venner er frivillige hjælpere, som hver især yder en indsats til gavn for beboerne. Af aktiviteter kan nævnes: Byture, erindringsværksted, dans, søndagscafé, håndarbejde og spil. Vi har også årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. fastelavn, løvfaldstur, høstfest og adventshygge. En gang om måneden udkommer "Beboerbladet". Her kan man se en oversigt over månedens aktiviteter, ligesom der hænger aktivitetsplaner på opslagstavlerne på afdelingerne. HJÆLPEMIDLER/TRÆNING Solbakken har et træningslokale, der frit kan benyttes af beboere og medarbejdere. Medarbejderne yder selv den vedligeholdende træning til beboerne. Genoptræning varetages af sygehus eller kommunens fysioterapeuter, efter visitation. Det er hjælpemiddelafdelingen der behandler og godkender ansøgninger til hjælpemidler.

7 SAMARBEJDSORGANISATIONEN OG SIKKERHEDSARBEJDET 7 MED-STRUKTUR På Solbakken har vi besluttet at have et MED-Udvalg. MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Strukturen skal sikre fortsat styrkelse og udvikling mellem ledelse og medarbejdere på Solbakken. Sikkerhedsarbejdet indgår som et særligt punkt på dagsordnen. Der holdes møde min. 4 gange årligt. Du kan se hvem der sidder i MED-udvalget på opslagstavlen. Der er valg til MED-Udvalget en gang årligt. TILLIDSKVINDE Du kan se hvem der er tillidskvinde på opslagstavlen. SIKKERHEDSARBEJDET Er et samarbejde mellem centerlederen og medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentanter. Der holdes møde min. 4 gange årligt. Arbejdsmiljørepræsentanternes navne står på opslagstavlen. Der laves APV årligt den sidder i personalehåndbogen i administrationskontoret. Flere medarbejdere er forflytningsinstruktører og målet er, at der bliver holdt flyttecafé, som alle medarbejdere skal deltage i, mindst en gang hvert år. Alle nye medarbejdere der skal arbejde i plejen, modtager forflytningsundervisning indenfor den 1. uge de er ansat.

8 ANSÆTTELSESFORHOLD 8 TAVSHEDSPLIGT Som ansat på Solbakken har du tavshedspligt. Tavshedspligten gælder forhold, du bliver bekendt med under arbejdet og som kræver hemmeligholdelse. Tavshedspligten er til for at beskytte borgerens privatliv. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden. OPLYSNINGSPLIGT I visse tilfælde kan det være nødvendigt at videregive oplysninger, uden beboerens samtykke: Såfremt der videregives oplysninger skal den oplysningen angår, snarest mulig orienteres om videregivelsen og formålet hermed, ligesom man skal huske at dokumentere. MUS SAMTALER Den individuelle medarbejder udviklings samtale, med centerlederen, afholdes 1 gang årligt. Samtalerne foregår under afslappede former. LØN Lønkrav stilles ved ansættelsessamtalen eller indgives til centerlederen. Slagelse Kommunes lønpolitik kan findes i personalehåndbogen.

9 LØN-INDBERETNING 9 Centerkoordinatoren sørger for at løn-indberetningen stemmer overens med tjenestetidsplanen. Lønnen indberettes elektronisk og lønkontoret trækker selv oplysningerne fra vagtplanssystemet. BEFORDRING OG BEFORDRINGSGODGØRELSE Medarbejder ansat i hjemmepleje distriktet bruger cykler som transportmiddel. BRUG AF EGEN BIL I TJENESTEN: Der ydes godtgørelse efter gældende takst, for tjenestekørsel. Medarbejderen skal føre regnskab, for den kørsel de har udført. KØRSEL TIL KURSER OG KONFERENCER: Der ydes godtgørelse efter gældende takst. KØRSEL MED BORGER I EGEN BIL: I specielle tilfælde og i pædagogisk øjemed kan borgeren blive kørt af personalet. Det er bilejerens egen ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader/ulykker.

10 ARBEJDSTIDER Arbejdstiderne planlægges af gruppe- og centerkoordinatoren ud fra de givne behov. 10 Arbejdet tilrettelægges ud fra den gældende overenskomst for området. Tjenestetidsplanerne skal være lagt 4 uger før at perioden starter. Ønsker om frihed skrives i "ønskebogen." Gruppe- og Centerkoordinatoren kan til enhver tid ændre tjenestetidsplanen med 4 ugers varsel. Ændres tjenestetidsplanen uden for denne frist, skal medarbejderne personligt have besked. Såfremt at medarbejderen enten arbejder mere eller mindre end den planlagte tid, skal centerkoordinatoren have besked. Opstår der behov for frihed efter tjenestetidsplanen er lagt, aftales dette med centerkoordinatoren. SYGEFRAVÆRSPOLITIK Solbakken følger Slagelses Kommunes fraværspolitik. Solbakkens medarbejdere er kendt for at være stabile og vi er enige om, at tilbuddet til beboerne og arbejdsmiljøet bliver bedst ved lavt sygefravær. Vi vil også meget hellere bruge vores penge på uddannelse/kurser til medarbejderne, i stedet for til sygdoms afløsning. DEFINITION AF SYGEFRAVÆR: I denne forbindelse medregnes følgende som sygdom: Arbejdsskader Barns 1. sygedag Graviditets gener Sygdom HVAD ER FOR STORT SYGEFRAVÆR? Hvis en medarbejder har et sygefravær svarende til 14 dage eller mere på ½ år, fordelt på flere perioder, eller hvis man er fraværende 4 gange på et ½ år, eller hvis fraværet har et mønster, vurderer centerlederen om medarbejderen skal indkaldes til en omsorgs/sygefraværssamtale.

11 FRAVÆR 11 Ved fravær kontaktes Solbakken telefonisk, før tjenestens påbegyndelse. Hovedtelefonen, svarer hele døgnet: Ved sygdom kan gruppe- og centerkoordinatoren spørge til varighed, eller centerkoordinatoren kan efter få dages sygdom ringe til medarbejderen om varighed. Dette er af hensyn til planlægning af arbejdet. RASKMELDING: Skal foregå dagen inden man møder før kl. 12. Aften- og nattevagter kan raskmelde sig inden kl. 9, den dag vagten skal påbegynde. Dog er man altid velkommen på arbejde også selvom man ikke fik raskmeldt sig i tide. TANDLÆGE, - LÆGE OG SPECIALLÆGEBESØG: Disse skal ske på fridage/afspadseringsdage. Afvigelser fra denne aftale f.eks. ved længerevarende undersøgelse/behandling, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med centerlederen. BELASTEDE SITUATIONER/LIVSKRISER Belastede situationer/livskriser, som relaterer sig til den hjemlige situation (alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, skilsmisse, børns indlæggelser osv.) og som kan lettes ved at have fri nogle dage/en periode, skal ikke udelukkende løses ved sygemelding. Medarbejderen skal i disse situationer kontakte centerlederen med henblik på en aftale. Løsningen kan eksempelvis bestå i afspadsering, evt. på forskud, tjenestefri uden løn eller plejeorlov.

12 FERIE OG 6. FERIEUGE 12 Ferien afholdes i timer ud fra given ansættelsesnorm. Der afholdes hovedferie i perioden 1. maj til 30. september. Medarbejdere med skolesøgende børn har fortrinsret til minimum 2 sammenhængende ferie uger i skolesommerferien. Som hovedregel afholdes restferie og 6. ferieugen fordelt med halvdelen før jul og halvdelen efter jul. Hovedferien skal være godkendt senest 1. februar. Der må ønskes 3 weekendfri. OMSORGSDAGE For ansatte med børn indtil 7 år, er der mulighed for at afholde 2 omsorgsdage pr. år. Omsorgsdagene skal ikke sidestilles med feriedage, men kan bruges i barnets tarv. AFSPADSERING Der planlægges afspadsering ud fra gældende overenskomster. Afspadsering kan om nødvendigt inddrages. VEJRFORHOLD Hvis du ikke kan møde på arbejde p.g.a. vejrforholdene, betragtes det som afspadsering eller feriedag. SENIORDAGE Medarbejdere har fra det år hvor de fylder 58 år ret til seniordage. Se nærmer i personalehåndbogen.

13 TJENESTEFRIHED 13 FØDSELSDAGE: Ved egen 50, 60 og 70 års fødselsdag gives tjenestefrihed på dagen eller hvis dette i forvejen er en fridag, da gives der tjenestefrihed en arbejdsdag før eller efter fødselsdagen. Ved rund fødselsdag får man en buket blomster fra Solbakken. BRYLLUP, SØLV- OG GULDBRYLLUP: Ved eget bryllup, kobber, sølv- eller guldbryllup gives tjenestefrihed på dagen. SYGDOM: Ved alvorlig sygdom i den nærmeste familie (børn, ægtefælle, forældre o.s.v.) gives tjenestefrihed efter nærmere aftale med centerlederen. DØDSFALD: Ved dødsfald i den nærmeste familie gives der 2 tjenestefri dage. Evt. tjenestefrihed efter nærmere aftale med centerlederen. KONFIRMATION af egne/ægtefælle eller samlevers børn: Der gives tjenestefrihed på dagen. JUBILÆUM: Der ydes tjenestefrihed på dagen ved 25, 40 og 50 års jubilæum, eller på dagen hvor medarbejderen ønsker at holde jubilæet.

14 INFORMATIONSGANGE 14 REFERATER Medarbejderne er selv ansvarlig for at læse de referater og informationer, som bliver hængt op på opslagstavlen eller sat i mapper. HJEMMESIDE OPSLAGSTAVLE Hænger i det store administrationskontor. På opslagstavlen hænger der bl.a.: Vagtplaner Hvem der sidder i MED-udvalget. Hvem der sidder i Sikkerhedsudvalget Hvem der er tillidsmand BREVBAKKER Under opslagstavlen, er der et skab med brevbakker. Der er en brevbakke til alle medarbejdere. Medarbejderen skal selv kigge efter post i sin bakke med jævne mellemrum. I det store administrationskontor har centersygeplejerske, gruppe- og centerkoordinator samt centerleder deres postbakke. Her finders også bakker til udgående post.

15 EDB Solbakkens sundhedspersonale har adgang til EDB systemet. Det betyder, at de har adgang til Outlook og Uniq omsorg. Der er computere i alle bofællesskaber. Al dokumentation omkring beboerne foregår elektronisk. 15 Beskeder der er borger relateret, sendes via omsorgssystemets advis system. Beskeder der ikke er borger relateret, sendes via Outlook systemet. Der tilbydes oplæring efter behov, til det personale, der skal bruge det i hverdagen. UDDANNELSE OG KOMPETANCEUDVIKLING Medarbejdernes ønske om efter uddannelse og relevante kurser imødekommes i høj grad. Medarbejderne på Solbakken er kendt for at have et højt kompetenceniveau. De fleste social- og sundhedshjælpere måler blodsukker, giver insulin, og sondemad. Medarbejderne har demenskursus, kommunikations kursus og uddannelse indenfor kost og ernæring til ældre. Desuden kursus i palliation og diabetes. Vi har en årlig temadag for alle medarbejdere. MØDER Der afholdes gruppemøder hver 14 dag. Aften og nattevagter deltager 1 gang om måneden. Hver etage tilrettelægger selv dagsorden og der skrives referat. På møderne diskuteres forskellige problemstillinger både beboerrelateret, men også personalemæssige forhold, arbejdsgange, div. orientering osv.

16 MEDARBEJDERFORDELE 16. MOTION Vi har et træningslokale, hvor du er velkommen til at benytte redskaberne og kondicykel. WELL-NESS Solbakken har indrettet et well-ness rum for medarbejderne. Der er i den forbindelse indkøbt en massagestol til fri afbenyttelse udenfor arbejdstiden. I særlige tilfælde kan stolen benyttes i arbejdstiden efter aftale med centerkoordinator. Man kan få 100 kr. i tilskud til behandling hos, kiropraktor, zoneterapi og fodbehandling. Tilskuddet gives max. 12 gange årligt til hver medarbejder. Vi har desuden ansat en uddannet massør, hvor medarbejderne kan bestille tid kvit og frit. GAVE-OG KAFFEKASSE Det er muligt at være med i både gave og Brødkassen. Kaffe og the er gratis. TRIVSEL FOR MEDARBEJDERNE For at styrke vores gode arbejdsmiljø og sammenholdet har vi tre årlig sammenkomster for alle medarbejdere. Et arrangement forår, efterår og en julefrokost. Et arrangement kan være bowling, biograf, dame-aften tur på Bakken og lign. Dette var forhåbentlig svar på nogle af dine spørgsmål. Når du begynder at arbejde, vil der naturligvis opstå flere spørgsmål af personlig og faglig karakter, som vi nok skal hjælpe med at besvare. Endnu engang velkommen til Solbakken Dorthe Flindt Centerleder

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ET HURTIGT OVERBLIK BAGGRUND

ET HURTIGT OVERBLIK BAGGRUND ET HURTIGT OVERBLIK Adresse: Telefon: 58 38 01 77 Solbakken Direkte stuen: 58 38 89 20 Motalavej 129-131 Direkte 2. sal: 58 38 89 22 4220 Korsør Mail: Solbakken.plejecenter@slagelse.dk Web: www.slagelse.dk/solbakken

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE.

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. 13-05-2014 09:54 VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. Ældrechef Administrativ leder Administration/Vikarkorps Kvalitet og udvikling Pedel/kørsel IT proceskonsulent Leder af Ledere af hjemmeplejen Sundhedscenterleder

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeplejen

Velkommen i. Hjemmeplejen Velkommen i Hjemmeplejen 2 Indhold Værdiggrundlag og Målsætning 4 Praktiske oplysninger 7 Regler 8 Fravær, fridage og afspadsering 10 Intro, undervisning og udvikling 12 Tilbud til medarbejdere 14 Tillid

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: 44 77 33 40 www.ballerup.dk Dato: 09.09.2016 Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP BTP% i Vejen Kommune - DAG 1. LØNTIMER: Samlede løntimer 1.1. pr. år pr. fuldtidsansat Timer/år % Timer/år % Ændret: 1,924 100% 1,924 100% 2. FRAVÆR:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til nyt personale på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til Ældrecentret Nygårds Plads. Vi håber du vil blive glad for at være ansat hos os. Fælles værdier Ansvar: Samarbejde på tværs og udvise

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Velkommen til. - velkomstmateriale for nye medarbejdere. At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have!

Velkommen til. - velkomstmateriale for nye medarbejdere. At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have! Velkommen til At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have! - velkomstmateriale for nye medarbejdere Områdecenter Trye Søndergade 36 7741 Frøstrup 99173020 trye@thisted.dk Velkommen!

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25.

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. 1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. juni 2014 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje Orientering om Langeland Kommunes Hjemmepleje Hjemmehjælp Visitation af hjemmehjælp foretages af visitator. Det sker ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Ved væsentlige ændringer i dine behov

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Velkommen til. - velkomstmateriale for nye medarbejdere. At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have!

Velkommen til. - velkomstmateriale for nye medarbejdere. At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have! Velkommen til At leve er ikke nok Solskin, Frihed og en lille Blomst maa man have! - velkomstmateriale for nye medarbejdere Områdecenter Trye Søndergade 36 7741 Frøstrup 99173020 trye@thisted.dk Velkommen!

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2009 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst muligt

Læs mere