Metabolisk syndrom hos skizofrene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metabolisk syndrom hos skizofrene"

Transkript

1 Metabolisk syndrom hos skizofrene Introduktion Individer med skizofreni lever i gennemsnit år kortere end individer uden skizofreni [1]. Dette er hovedsagligt forårsaget af somatiske årsager, hvoraf hjerte- kar- sygdom og diabetes 2 er de væsentligste [1][2][24]. Hos personer med metabolisk syndrom er risikoen for kardiovaskulær sygdom 2 gange større og risikoen for diabetes 3 gange større sammenlignet med baggrundsbefolkningen [1][14][20]. Formålet med denne opgave er at bringe et øget fokus på skizofrene med metabolisk syndrom. Dette søges opfyldt ved at præsentere den eksisterende viden med hensyn til prævalens, definitioner, screening, monitorering og behandling, risikofaktorer og antipsykotikas rolle heri. Metode Opgaven er baseret på et litteraturstudie, der er lavet på baggrund af en søgning i abstrakt databasen Pubmed (Medline). Adgangen til artiklerne skaffedes gennem Statsbiblioteket. Den benyttede søgestreng var: Metabolic syndrome OR Insulin resistance syndrome OR Syndrome X AND Schizophrenia. Søgningen var afgrænset til artikler publiceret de seneste 10 år, dvs. fra 2002 til november 2012 og sprog var afgrænset til: engelsk, tysk eller dansk. Studier der specifikt så på sammenhængen mellem skizofreni og metabolisk syndrom blev inkluderet. Endvidere blev der foretaget en søgning i Cochranedatabasen efter systematiske reviews på Metabolic syndrome og Schizophrenia. Danske anbefalinger, guidelines samt kvalitetsmål er fundet igennem Sundhedsstyrelsen. Forbruget af 2. generations antipsykotika er beregnet udfra Lægemiddelstyrelsens opgørelser for salg. Metabolisk syndrom Metabolisk syndrom (MetS) også kaldet insulinresistens syndrom eller syndroma X er en samling af risikofaktorer, der øger risikoen for kardiovaskulær sygdom. De vigtigste karakteristika ved MetS er abdominal fedme, insulinresistens, forhøjet blodtryk og lipidforstyrrelser herunder lavt high- density lipoprotein, HDL kolesterol og forhøjede triglycerider. Diagnosekriterierne bygger på disse karakteristika, men definitionerne er forskellige. I tabel 1 ses kriterierne foreslået af henholdsvis International Diabetes Federation, IDF og The National Cholesterol Program, NCEP Adult Treatment Panel, ATP- III [61] samt den reviderede udgave ATP- IIIA [62]. Formålet med definitionerne er at identificere personer med risiko for hjerte- kar- sygdomme og type 2 diabetes. For at opfylde ATP- III kriterier for MetS skal patienten have 3 ud af 5 prædiktorer for risiko: forøget taljeomkreds, forhøjede triglycerider, lavt HDL kolesterol, forhøjet blodtryk og forhøjet faste blodglukose. Forskellen mellem ATP- III og den reviderede udgave er at faste glukose kriteriet er sænket til 5,6 mod de tidligere 6,1. Derfor vil prævalensen af MetS, identificeret ved hjælp af den reviderede udgave, være højere end efter den gamle definition. Kriterierne ifølge IDF omfatter forøget taljemål foruden to af følgende prædiktorer: forhøjede triglycerider, lavt HDL kolesterol, forhøjet blodtryk og forhøjet faste blodglukose. Tærskelniveauet for faste blodglukose

2 er her lig den reviderede udgave af ATP- III, mens kriteriet for taljeomkreds er lavere sat. Mitchell et al. [5] fandt, at livvidde var den bedste prædiktor af MetS med en sensitivitet på 79,4% og en specificitet på 78,8% [4]. [66] Nurjono et al. Fandt, at BMI > 23 kg m - 2 var den mest præcise prædiktor med en sensitivitet på 93,5% og en specificitet på 48,1%. Fan et al. [79] fandt en sammenhæng mellem antallet af hvide blodceller og risikoen for MetS hos skizofrene ikke- diabetikere. Tabel 1: Diagnostiske kriterier af MetS ved The National Cholesterol Program, NCEP (ATP- III [61] og den reviderede udgave ATP- IIIA [62]) samt International Diabets Federation, IDF [60]. ATP- III - tre af følgende ATP- IIIA - tre af følgende IDF - forøget taljemål + to af følgende Taljeomkreds, cm Mænd Kvinder >102 >88 >102 >88 >94 >80 Forhøjede triglycerider, mmol/l >1,7 >1,7 >1,7 eller behandling herfor Lavt HDL kolesterol, mmol/l Mænd Kvinder <1,036 <1,295 <1,036 <1,295 <1,03 <1,29 eller behandling herfor Højt blodtryk, mmhg >130/85 >130/85 >130/85 eller behandling herfor Høj fastende glukose, mmol/l >6,1 >5,6 eller tidligere diagnosticeret diabetes type 2 >5,6 eller tidligere diagnosticeret diabetes type 2 Prævalensen af metabolisk syndrom hos skizofrene Cohn et al. [1] fandt, at prævalensen blandt skizofrene i USA var henholdsvis 42,6% for mænd og 48,5% for kvinder, hvilket svarer til en fordobling sammenlignet med baggrundsbefolkningen i USA. I en metaanalyse [5] viste Michell et al. at nær ved 1 ud af 3 uselekterede patienter med skizofreni opfyldte kriterierne for MetS, 1 ud af 2 patienter var overvægtige, 1 ud af 5 havde signifikant hyperglykæmi og mindst 2 ud af 5 havde lipid forandringer. METEOR studiet [11] undersøgte prævalensen af MetS hos skizofrene patienter behandlet med antipsykotika i 16 europæiske lande samt at identificere risikofaktorer herfor. Prævalensen var på 33,9%. Sugawara et al [69] undersøgte i Japan prævalensen blandt indlagte og ambulant behandlede skizofrene patienter og fandt, at den var henholdsvis 15,8% og 48,1% og at det at være ambulant behandlet derfor var en signifikant uafhængig faktor i udviklingen af MetS med en OR=3,66 for mænd og 2,48 for kvinder.

3 Tabel 2: Oversigt over prævalensen af metabolisk syndrom hos skizofrene i forskellige lande. Studier Land n Mean age Alle Mænd Kvinder Kriterium (SD) (%) (%) (%) RICAVA Canas et Spanien ,0 (11,3) 19 NA NA ATP- III al, 2006 [20] Correll et al, 2010 USA 871 NA 52 NA NA ATP- III [75] De Hert et al, Belgien ,5 (11,8) 28, ,1 ATP- III 2006 [21] Hägg et al, 2006 Sverige (NA) 34,6 32,8 38,0 ATP- III [19] Heiskanen et al, Finland 35 45,0 (10,4) ATP- III 2003 [18] Meyer et al, 2006 USA 80 49,0 (9,3) 48,8 47,3 66,7 ATP- III [22] CATIE McEvoy et USA ,4 (11,2) 40, ,6 ATP- III al, 2005 [16] Koponen et al, 2010 [13][24] Finland / 29 NA NA ATP- IIIA/ IDF Grover et al, 2012 [4] Indien ,67 (12,84) 44,5/ 43,6 37,7 52,4 ATP- IIIA/ IDF Subashini et al, Indien (12) 34,4 NA NA IDF 2011 [6] Kang et al, 2010 Korea ,5 (9,4) 32,6 28,5 38,4 ATP- IIIA [9] Yazici et al, 2010 [12] Tyrkiet ,4 (12,4) 37/ 41,7 32,6/ 42,4 40,4/ 41,0 ATP- IIIA/ IDF Larsen et al 2012 Danmark/ 44 39,8 (10,2) ATP- III [77] Sverige Boke et al, 2008 [23] Tyrkiet ,5 (10,5) 32,0 22,4 61,4 IDF Prævalensen sammenlignet med baggrundsbefolkningen I studier, der sammenligner skizofrene med baggrundsbefolkningen, er prævalensen af MetS 2-4 gange højere [21][24] [83]. McEvoy et al. [16] fandt i CATIE studiet, en tværsnitsundersøgelse af patienter med skizofreni sammenlignet med en rask kohorte, en prævalens på henholdsvis 40,9% og 22,4%. I Finland fandt Saari et al, 2005 [24] en 4 gange større risiko for MetS blandt skizofrene sammenlignet med en rask kohorte (19,4 vs. 6,9). Årsagen til den forholdsvis lave prævalens af MetS i begge grupper af dette studie, skal sandsynligvis findes i den lavere gennemsnitsalder på 31 år.

4 Studier fra Danmark Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) [101] har i 2011 registreret risikofaktorer for MetS hos omkring 6000 skizofrene patienter og konkluderer, at hver tredje patient har udviklet MetS. Ligeledes er hver tredje overvægtig og 2 ud af 3 har forhøjet blodtryk og kolesterolværdier. Krane- Gartiser et al. [8] viste, at prævalensen af MetS hos danske psykiatriske ambulante patienter i antipsykotisk behandling var 48,2% (IDF) sammenlignet med 29,6% i baggrundsbefolkningen. Efter justering for alder og køn var OR for MetS blandt patienter behandlet med antipsykotika 2,7. Et dansk- svensk studie af Larsen et al. [77] undersøgte prævalensen af MetS blandt patienter, der opfyldte DSM- IV diagnoserne: skizofreni, skizoaffektiv lidelse og skizofreniform lidelse og fandt en prævalens på 43% (ATP- III). Ætiologi Årsagen til det metaboliske syndrom er ikke fuldstændigt klartlagt. Det metaboliske syndrom betegnes også insulinresistenssyndromet, da det primært er karakteriseret af nedsat insulinvirkning. Stigende grad af overvægt medfører faldende insulin- medieret glukosemetabolisme, blandt andet på grund af en frigørelse af de frie fede syrer fra de intraabdominale fedtdepoter fremfor de subkutane [47]. Desuden frigøres der fra fedtvævet cytokiner, adiponektin mm. som påvirker insulinfølsomheden [21][45][89][95]. En teori om sammenhængen mellem insulinresistens og kardiovaskulær sygdom er oxidativt stress, hvilket medfører endothel dysfunktion [45][72]. En anden teori er, at hormonforandringer, fx forhøjet serum- kortisol fører til abdominalt fedme, insulinresistens og lipidforandringer. Da MetS er forbundet med en proinflammatorisk/pro- trombotisk tilstand kan der også ses: forhøjede værdier af C- reaktivt protein, proinflammatoriske cytokiner samt i antallet af hvide blodceller [88][96]. Risikofaktorer Blandt faktorerne der fører til MetS finder man blandt andet livstilsfaktorer, antipsykotisk behandling og genetisk disposition. Fysisk inaktivitet, dårlig diæt og rygning er nogle af de vigtigste livsstilfaktorer [1][14][27][65][67][71]. I Cohn et al. [1] undersøgte man andelen af rygere blandt skizofrene i USA og fandt, at 74% af mændene og 66% af kvinderne røg sammenlignet med baggrundsbefolkning på henholdsvis 30% og 28%. Bobes et al. [78] fandt ligeledes en høj prævalens af rygere sammenlignet med baggrundsbefolkning. De beregnede på baggrund af CLAMORS studiet en 10- års hjerte- kar- sygdoms risiko på 2,63 sammenlignet med ikke- rygere. Rygestop ville, ifølge deres beregninger, medføre en næsten 90% reduktion i 10- års risikoen for hjertekar sygdom over 10%. CLAMOUR studiet [14] i Spanien sammenlignede kliniske og sociodemografiske parametre samt kardiovaskulær risiko hos skizofrene patienter med og uden MetS, som var behandlet med antipsykotika. De fandt, at højere alder havde den stærkeste indflydelse på prævalensen af MetS og at sygdomsvarighed ligeledes havde en stærk effekt på risikoen for MetS. Endvidere øgede det at være gift, førtidspensionist samt antallet af indlæggelser risikoen for MetS

5 Forskningen indikerer ligeledes, at MetS opstår ved en yngre alder end i baggrundsbefolkningen [1][12][15] dog er risikoen signifikant lavere i det tidlige forløb af skizofreni sammenlignet med kronisk skizofreni [3]. Tabel 3: Faktorer der øger risikoen for MetS Risikofaktorer Høj alder [5][14][17][27] Længere sygdomsvarighed [5][14] Inaktivitet [14][65][67][71] Race [2][16][17] [54] Rygning [1][27] Antipsykotika [30][32][35][82] Kvindeligt køn [64] Genetik Tvillingestudier har vist en betydelig arvelighed for MetS [63], men det er endnu ikke klarlagt hvilke gener, der fører til genetisk disposition. Flere studier har fundet en association mellem MetS og methylentetrahydrofolat reduktase, MTHFR- genet [27][64][94]. Et andet gen, der er blevet studeret med stor interesse er 5- hydroxytryptamin (serotonin) receptor 2C, HTR2C [34][92][93]. Dette gen er ligeledes blevet signifikant associeret med MetS resultatet var dog i et enkelt studie kønsafhængigt. Andre studier viser, at specifikke genotyper hos patienter med skizofreni i antipsykotisk behandling ser ud til at øge risikoen for Mets. Således ses en association mellem AMPK og behandling med clozapin og olanzapin [28]. Samt en forbindelse mellem melanokortin- 4 receptor, MC4R- genet og clozapin[68]. Behandling med antipsykotika Sundhedsstyrelsen (SST) har lavet en vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år [97]. De anbefaler, at patienter med debuterende psykoser og ældre som hovedregel behandles med antipsykotiske lægemidler af 2. generation (atypiske) pga. den mindre tilbøjelighed til at forårsage ekstrapyramidale bivirkninger. 2. generations antipsykotiske lægemidler omfatter Amisulprid, Aripiprazol, Olanzapin, Quetiapin, Risperidon, Sulpirid, Ziprasidon, Clozapin og Sertindol. De to sidstnævnte bør dog, ifølge SST, ikke anvendes som førstevalgs præparat på grund af risikoen for udvikling af alvorlige bivirkninger, henholdsvis agranulocytose og QT- forlængelse. Angående bivirkninger og metaboliske forstyrrelser kan alle antipsykotiske lægemidler fremkalde vægtøgning og diabetes type 2, men det ses, ifølge SST, især ved behandling med clozapin og olanzopin. Flere studier har med de seneste 10 år bekræftet at antipsykotika kan medføre vægtøgning, ændret lipid- og glukosemetabolisme og andre metaboliske bivirkninger. 2. generations antipsykotika er desuden i forskelligt omfang sederende, hvilket yderligere udfordrer patienter med livstilsproblematikker. Dog ses der også en højere forekomst af metaboliske forstyrrelser

6 (nedsat glukosetolerance) hos ikke- medicinerede skizofrene patienter sammenlignet med baggrundsbefolkningen, hvilket kan indikere en højere risiko for MetS allerede før antipsykotisk behandling [87]. Mitchell et al [3] publicerede i august 2012 en metaanalyse, hvor man sammenlignede det metaboliske syndroms tilstedeværelse hos første psykotiske episode (FE), ikke- medicinerede (UM) og patienter behandlet med antipsykotika (AP). Prævalensen af MetS hos FE var 9,9% og 9,8% hos UM ifølge standardiserede MetS kriterier. Hos AP var prævalensen 35,3%. Ligeledes kunne Pallava et al. [32] bekræfte, at brug af antipsykotika øgede risikoen for udvikling af hyperlipidæmi og MetS hos skizofrene patienter, når man sammenlignende med prævalensen hos ikke- medicinerede. CLAMOUR studiet [14][15] i Spanien fandt en prævalens af MetS på 24,6% blandt patienter behandlet med antipsykotika i mere end 12 uger, hvor hypertension (54,1%) og abdominal fedme (2,4%) havde den højeste prævalens. Coronary heart disease (CHD) 10- års- risiko var højere i MS patienter: 6,6% vs. 2,8%. CDH risiko og MetS prævalens svarede til en år ældre baggrundsbefolkning. Graf 1: Forbrug af 2. generations antipsykotika i perioden i 1000 døgndoser (DDD) ifølge Lægemiddelstyrelsen [99] 8000 DDD Amisulprid Aripiprazol Olanzopin Quesapin Risperidon Sulpirid Ziprasidon Clozapin Sersndol År Olanzopin er det bedst sælgende antipsykotiske middel [99], men er også et af de antipsykotiske midler med de sværeste metaboliske bivirkninger [40]. Jo yngre patienter er, når de behandles med dette middel, jo større er risikoen for vægtøgning. [57] Wu et al. undersøgte effekten af clozapin, olanzapin, risperidon og sulpirid på glukose og lipid metabolisme og fandt, at cloazapin og olanzapin var associeret med en forøgelse i kolesterol og triglycerider samt en vægtøgning fra

7 høj til lav som følger; clozapin, olanzopin, sulpirid og risperidon. Gautam et al. [37] fandt, at 11,66% af skizofrene patienter, der blev opstartet i antipsykotisk behandling, havde udviklet MetS efter bare 4 mdr. Olanzopin var det middel, som havde det største potentiale for at udvikle MetS (23,3%). Dernæst clozapin (13%) og risperidon (10%). Den gennemsnitlige vægtøgning var: 1,65 kg for risperiodon, 3,1 kg for olanzapin og 3 kg for clozapin. Et andet studie [55] fandt, at olanzopin øgede prævalensen for MetS fra 41,9% til 51,4% på 3 måneder, risperidon fra 37 til 42,6%, quetiapin fra 38,8 til 43,3% mens ziprasidon reducerede prævalensen fra 48,4 til 38,7%. Studier indikerer, at olanzapin direkte påvirker pancreatiske beta cellers funktion og derigennem insulin produktionen [49] og at vægtforøgelsen hovedsageligt skyldes en øgning i visceralt fedtvæv i modsætning til subkutant fedtvæv [47]. Ariprazol er det 2. generations antipsykofarmaka, som er associeret med den laveste risiko for vægtøgning og incidens af MetS [29][33][39][50][56]. Tabel 4: Risiko for MetS og vægtøgning ved behandling med 2. generations antipsykotika Antipsykotikum Olanzapin [5][25] [40][55][57] Clozapin [5][2][51][57] Sulpirid [57] Risperidon [5] [40][46][48][55][57] Sertindol [46][48] Quetiapin [41][55] Ziprasidon [55][59] Aripiprazol [29][38][39][56] Risiko for MetS og vægtøgning Høj Høj Moderat Moderat Moderat Moderat Lav til moderat Lav Antipsykotisk mono- og polyfarmaci Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man så vidt muligt skal undgå polyfarmaci grundet øget risiko for bivirkninger. Endvidere har flere studier fundet en øget risiko for MetS ved polyfarmaci i forhold til monofarmaci [36]. Polyfarmaci er dog fortsat ganske brugt i Danmark. Således behandles nær 50% med 2 antipsykotiske midler af gangen i 2006 [98]. Tabel 5: Forbruget af antipsykotisk mono- og polyfarmaci i 2006 ifølge Sundhedsstyrelsen [98]. Antallet af antipsykotiske lægemidler, der behandles med ad gangen eller flere Antal patienter med skizofreni i Danmark (N=13.441) 6922 (51,5%) 4581 (34,1%) 1618 (12,0%) 320 (2,4%)

8 Ifølge det Nationale Indikatorprojekt [101] var 37 % af patienter med skizofreni i Danmark i 2011 i behandling med mere end et antipsykotisk præparat. Resultatet lever dermed ikke op til standarden, der siger, at højst 25 % bør behandles med mere end et præparat. I forbindelse med medicinskift vil behandling med flere samtidige antipsykotika i mange tilfælde være nødvendigt, men herefter bør der ifølge indikatorgruppen være fokus på at nedbringe antallet af patienter i behandling med mere end et antipsykotikum. Screening og monitorering Effektiv screening og monitorering er altafgørende for tidligt at kunne opspore skizofrene med metabolisk syndrom og i forlængelse heraf opstarte behandling herfor. Det danske studie Krane- Gartiser et al [8] viste imidlertid, at 81% af de psykiatriske patienter på antipsykotisk medicin ikke var blevet evalueret ift. de 5 kriterier af MetS. Flere studier har vist, at den metaboliske monitorering og behandling af skizofrene patienter er meget mangelfuld [73][75][81]. I en metaanalyse af Mitchell et al. [70] undersøgte man studier, der omhandlede metabolisk screening af patienter behandlet med antipsykotika. Ved rutine baseline screening fik 69,8% af patienterne målt blodtryk, 59,9 % målt triglycerider, 41,5% kolesterol, 44,3% målt glukose og 47,9% blev vejet. Under 25% fik moniteret HbA1c. Undersøgelsen viste også, at guidelines kan øge monitorering. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende monitorering ses i nedenstående tabel. Tabel 6: Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. monitorering af forekomsten af bivirkninger [97]. Før 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger Årligt behandling Anamnese Vægt og BMI Taljeomfang + + Blodtryk Faste blod sukker Faste plasma lipider EKG Kvaliteten i behandlingen af skizofreni I 2009 besluttede indikatorgruppen ved Det Nationale Indikatorprojekt [100], at indikatorerne vedr. bivirkninger skal være resultatsindikatorer, således at andelen af patienter der fremkommer med manifeste bivirkninger på en række parametre relateret til antipsykotika, såsom forøget BMI og hypertension, monitoreres. Det er således en fortløbende undersøgelse af om udredning og behandling lever op til fastsatte kvalitetskrav. Vedrørende MetS findes 6 indikatorer, Indikator 4a- f, hvoraf resultaterne fra ses i nedenstående tabel. Kun enkelte regioner opfylder 1-2 af de fastsatte standarder og på landsplan opfyldes det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal efterstræbe derfor endnu ikke.

9 Tabel 7: Standarder ifølge Det Nationale Indikatorprojekt [101] vedr. patienter i medicinsk antipsykotisk behandling. Standard, % Forhøjet BMI BMI>30 Højst 20 35% 35% 33% Forøget taljeomfang kvinder>88 cm, Højst 35 57% 59% 62% mænd>102 cm Forhøjet blodsukker Faste>6,1 mmol/l Højst 17 18% 20% 20% Ikke- faste> 11,1 mmol/l Forhøjede triglycerider og/eller lav HDL Triglycerider 1,69mmol/l Højst 40 59% 61% 59% HDL mænd<1,03mmol/l, kvinder<1,29mmol/l Forhøjet blodtryk BT>130/85 Højst 55 61% 62% 64% Metabolisk syndrom 3 af nedenstående: forøget taljeomfang forhøjet blodsukker dyslipidæmi forhøjet blodtryk Højst 25 32% 32% 31% Behandling Behandlingsmålet er at reducere risikoen for kardiovaskulær sygdom og type 2 diabetes. Dette kan opnås både ved hjælp af farmakologisk og non- farmakologisk behandling eller en kombination af disse. Den farmakologiske behandling omfatter antidiabetika, antihypertensiva, kolesterol- sænkende og vægtreducerende medicin samt skift til et antipsykotikum med lavere risiko for MetS. Studier har vist at angiotensin II type 1 receptor blokkere forbedrede insulin sensitiviteten og sænkede insulin- resistensen hos skizofrene patienter behandlet med olanzapin [74]. En metaanalyse af Mukundan et al. [102] undersøgte, hvilken effekt medicinskift havde på vægtøgning og andre metaboliske problemer forårsaget af 2. generations antipsykotika. I de 4 undersøgte studier med i alt 636 deltagere var der et gennemsnitligt vægttab på 1,94 kg og et signifikant fald i fasteblodglukose med et skift til aripiprazol eller quetiapin fra olanzapin. Alle studier, med undtagelse af ét, havde en varighed af 26 uger eller mindre. En metaanalyse af Praharaj et al. [42] viste, at metformin hos olanzapin behandlede skizofrene patienter i gennemsnit sænkede vægten med 5,02 kg mere end placebo på 12 uger.

10 Andre studier, der har fundet medicinskift effektiv i forhold til reducering af risikoen for MetS er: [38] Skift fra olanzapin til aripiprazol, [31] Skift fra polyfarmaci til ziprasidon, [53] Skift fra et andet 2. generations antipsykotikum til amilsulprid og [58] skift fra olanzapin til risperidon. I forhold til non- farmakologisk behandling af MetS anbefaler Sundhedsstyrelsen [97] undervisning af patienten og dennes pårørende om livstilssygdomme, ernæring og motion. Derudover ligger der en stor opgave i hjælp til rygestop. Mitchell et al. [3] viste, at 40,2% af ikke- medicinerede og 55,5% af medicinerede patienter var aktive rygere. Kognitiv/adfærds gruppeterapi har også vist sig at være særdeles effektivt. Således gav denne intervention et gennemsnitligt vægttab på 2,9% af kropsvægten sammenlignet med en kontrolgruppe som tabte 0,6% [85]. Afslutning Som det fremgår af resultaterne er prævalensen af MetS blandt skizofrene mange gange højere end i baggrundsbefolkningen. Årsagen til dette er multibegrundet, hvor specielt livsstilrelaterede årsager og behandling med antipsykotika er vigtige. Det er derfor essentielt, at disse patienter modtager regelmæssig screening og monitorering for at sikre tidlig opsporing og behandling af det metaboliske syndrom. Overdødeligheden skyldes i øjeblikket, at mange af patienterne ikke er (vel- )behandlede for deres somatiske lidelse. Studier viser, at skizofrene patienter præsenterer fysiske gener senere, hvilket resulterer i, at disse derfor er nået et mere seriøst stadie inden de søger hjælp hos deres almen praktiserende læge [80]. Der mangler nationale handleplaner for, hvordan psykiatrien og somatikken skal samarbejde, så der er et naturligt bindeled herimellem, således at patienterne ikke bliver taberne. Det er afgørende, at der fremadrettet tænkes i optimering af screening og monitorering, fx (videre)- uddannelse af personale og i alternativer som fx en Health Screening Clinic som i Skotland [76] eller en sundhedsklinik på det psykiatriske sygehus, der specielt tager sig af de somatiske problemstillinger og henviser til de relevante instanser. Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål vedrørende årsagerne til og behandlingen af MetS. Forskning på fx det genetiske område kunne måske i fremtiden være med til at forudsige sygdomsforløb, sværhedsgrad og behandlingsrespons, således at man i højere grad kan fokusere på individuel tilpasset medicinering og dermed opnå et bedre behandlingsresultat. Sidst men ikke mindst er forskning i forebyggelsen af MetS ønskeligt.

11 Referencer (1) Cohn T, Prud'homme D, Streiner D, Kameh H, Remington G. Characterizing coronary heart disease risk in chronic schizophrenia: high prevalence of the metabolic syndrome. Can J Psychiatry 2004 Nov;49(11): (2) Henderson DC, Nguyen DD, Copeland PM, Hayden DL, Borba CP, Louie PM, et al. Clozapine, diabetes mellitus, hyperlipidemia, and cardiovascular risks and mortality: results of a 10- year naturalistic study. J Clin Psychiatry 2005 Sep;66(9): (3) Mitchell AJ, Vancampfort D, De HA, Yu W, De HM. Is the Prevalence of Metabolic Syndrome and Metabolic Abnormalities Increased in Early Schizophrenia? A Comparative Meta- Analysis of First Episode, Untreated and Treated Patients. Schizophr Bull 2012 Aug 27. (4) Grover S, Aggarwal M, Dutt A, Chakrabarti S, Avasthi A, Kulhara P, et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia in India. Psychiatry Res 2012 Apr 13. (5) Mitchell AJ, Vancampfort D, Sweers K, van WR, Yu W, De HM. Prevalence of Metabolic Syndrome and Metabolic Abnormalities in Schizophrenia and Related Disorders- - A Systematic Review and Meta- Analysis. Schizophr Bull 2011 Dec 29. (6) Subashini R, Deepa M, Padmavati R, Thara R, Mohan V. Prevalence of diabetes, obesity, and metabolic syndrome in subjects with and without schizophrenia (CURES- 104). J Postgrad Med 2011 Oct;57(4): (7) Kraemer S, Minarzyk A, Forst T, Kopf D, Hundemer HP. Prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia, and metabolic changes after 3 months of treatment with antipsychotics- - results from a German observational study. BMC Psychiatry 2011;11:173. (8) Krane- Gartiser K, Breum L, Glumrr C, Linneberg A, Madsen M, Koster A, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in Danish psychiatric outpatients treated with antipsychotics. Nord J Psychiatry 2011 Oct;65(5): (9) Kang SH, Kim KH, Kang GY, Lee KH, Kim KK, Soh M, et al. Cross- sectional prevalence of metabolic syndrome in Korean patients with schizophrenia. Schizophr Res 2011 May;128(1-3): (10) Sugawara N, Yasui- Furukori N, Sato Y, Umeda T, Kishida I, Yamashita H, et al. Prevalence of metabolic syndrome among patients with schizophrenia in Japan. Schizophr Res 2010 Nov;123(2-3): (11) De HM, Mauri M, Shaw K, Wetterling T, Doble A, Giudicelli A, et al. The METEOR study of diabetes and other metabolic disorders in patients with schizophrenia treated with antipsychotic drugs. I. Methodology. Int J Methods Psychiatr Res 2010 Dec;19(4): (12) Yazici MK, Anil Yagcioglu AE, Ertugrul A, Eni N, Karahan S, Karaagaoglu E, et al. The prevalence and clinical correlates of metabolic syndrome in patients with schizophrenia: findings from a cohort in Turkey. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2011 Feb;261(1): (13) Koponen HJ, Hakko HH, Saari KM, Lindeman SM, Karvonen KM, Isohanni MK, et al. The prevalence and predictive value of individual criteria for metabolic syndrome in schizophrenia: a Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. World J Biol Psychiatry 2010 Mar;11(2 Pt 2): (14) Arango C, Bobes J, Aranda P, Carmena R, Garcia- Garcia M, Rejas J. A comparison of schizophrenia outpatients treated with antipsychotics with and without metabolic syndrome: findings from the CLAMORS study. Schizophr Res 2008 Sep;104(1-3):1-12. (15) Bobes J, Arango C, Aranda P, Carmena R, Garcia- Garcia M, Rejas J. Cardiovascular and metabolic risk in outpatients with schizophrenia treated with antipsychotics: results of the CLAMORS Study. Schizophr Res 2007 Feb;90(1-3): (16) McEvoy JP, Meyer JM, Goff DC, Nasrallah HA, Davis SM, Sullivan L, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in patients with schizophrenia: baseline results from the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) schizophrenia trial and comparison with national estimates from NHANES III. Schizophr Res 2005 Dec 1;80(1): (17) Meyer JM, Nasrallah HA, McEvoy JP, Goff DC, Davis SM, Chakos M, et al. The Clinical Antipsychotic Trials Of Intervention Effectiveness (CATIE) Schizophrenia Trial: clinical comparison of subgroups with and without the metabolic syndrome. Schizophr Res 2005 Dec 1;80(1):9-18. (18) Heiskanen T, Niskanen L, Lyytikainen R, Saarinen PI, Hintikka J. Metabolic syndrome in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2003 May;64(5): (19) Hagg S, Lindblom Y, Mjorndal T, Adolfsson R. High prevalence of the metabolic syndrome among a Swedish cohort of patients with schizophrenia. Int Clin Psychopharmacol 2006 Mar;21(2):93-8.

12 (20) Bernardo M, Canas F, Banegas JR, Casademont J, Riesgo Y, Varela C. Prevalence and awareness of cardiovascular risk factors in patients with schizophrenia: a cross- sectional study in a low cardiovascular disease risk geographical area. Eur Psychiatry 2009 Oct;24(7): (21) De Hert MA, van WR, Van ED, Hanssens L, Wampers M, Scheen A, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in patients with schizophrenia treated with antipsychotic medication. Schizophr Res 2006 Mar;83(1): (22) Meyer J, Loh C, Leckband SG, Boyd JA, Wirshing WC, Pierre JM, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in veterans with schizophrenia. J Psychiatr Pract 2006 Jan;12(1):5-10. (23) Boke O, Aker S, Sarisoy G, Saricicek EB, Sahin AR. Prevalence of metabolic syndrome among inpatients with schizophrenia. Int J Psychiatry Med 2008;38(1): (24) Saari KM, Lindeman SM, Viilo KM, Isohanni MK, Jarvelin MR, Lauren LH, et al. A 4- fold risk of metabolic syndrome in patients with schizophrenia: the Northern Finland 1966 Birth Cohort study. J Clin Psychiatry 2005 May;66(5): (25) Moteshafi H, Zhornitsky S, Brunelle S, Stip E. Comparing tolerability of olanzapine in schizophrenia and affective disorders: a meta- analysis. Drug Saf 2012 Oct 1;35(10): (26) Hartling L, Abou- Setta AM, Dursun S, Mousavi SS, Pasichnyk D, Newton AS. Antipsychotics in Adults With Schizophrenia: Comparative Effectiveness of First- Generation Versus Second- Generation Medications: A Systematic Review and Meta- analysis. Ann Intern Med 2012 Aug 14. (27) Ellingrod VL, Taylor SF, Dalack G, Grove TB, Bly MJ, Brook RD, et al. Risk factors associated with metabolic syndrome in bipolar and schizophrenia subjects treated with antipsychotics: the role of folate pharmacogenetics. J Clin Psychopharmacol 2012 Apr;32(2): (28) Souza RP, Tiwari AK, Chowdhury NI, Ceddia RB, Lieberman JA, Meltzer HY, et al. Association study between variants of AMP- activated protein kinase catalytic and regulatory subunit genes with antipsychotic- induced weight gain. J Psychiatr Res 2012 Apr;46(4): (29) Croxtall JD. Aripiprazole: a review of its use in the management of schizophrenia in adults. CNS Drugs 2012 Feb 1;26(2): (30) Kagal UA, Torgal SS, Patil NM, Malleshappa A. Prevalence of the metabolic syndrome in schizophrenic patients receiving second- generation antipsychotic agents- - a cross- sectional study. J Pharm Pract 2012 Jun;25(3): (31) Lindenmayer JP, Tedeschi F, Yusim A, Khan A, Kaushik S, Smith RC, et al. Ziprasidone's effect on metabolic markers in patients with diabetes and chronic schizophrenia. Clin Schizophr Relat Psychoses 2012 Jan;5(4): (32) Pallava A, Chadda RK, Sood M, Lakshmy R. Metabolic syndrome in schizophrenia: a comparative study of antipsychotic- free/naive and antipsychotic- treated patients from India. Nord J Psychiatry 2012 Jun;66(3): (33) Park MH, Han C, Pae CU, Lee SJ, Patkar AA, Masand PS, et al. Aripiprazole treatment for patients with schizophrenia: from acute treatment to maintenance treatment. Expert Rev Neurother 2011 Nov;11(11): (34) Lett TA, Wallace TJ, Chowdhury NI, Tiwari AK, Kennedy JL, Muller DJ. Pharmacogenetics of antipsychotic- induced weight gain: review and clinical implications. Mol Psychiatry 2012 Mar;17(3): (35) Falissard B, Mauri M, Shaw K, Wetterling T, Doble A, Giudicelli A, et al. The METEOR study: frequency of metabolic disorders in patients with schizophrenia. Focus on first and second generation and level of risk of antipsychotic drugs. Int Clin Psychopharmacol 2011 Nov;26(6): (36) Misawa F, Shimizu K, Fujii Y, Miyata R, Koshiishi F, Kobayashi M, et al. Is antipsychotic polypharmacy associated with metabolic syndrome even after adjustment for lifestyle effects?: a cross- sectional study. BMC Psychiatry 2011;11:118. (37) Gautam S, Meena PS. Drug- emergent metabolic syndrome in patients with schizophrenia receiving atypical (second- generation) antipsychotics. Indian J Psychiatry 2011 Apr;53(2): (38) Ganguli R, Brar JS, Garbut R, Chang CC, Basu R. Changes in weight and other metabolic indicators in persons with schizophrenia following a switch to aripiprazole. Clin Schizophr Relat Psychoses 2011 Jul;5(2):75-9. (39) Kasteng F, Eriksson J, Sennfalt K, Lindgren P. Metabolic effects and cost- effectiveness of aripiprazole versus olanzapine in schizophrenia and bipolar disorder. Acta Psychiatr Scand 2011 Sep;124(3): (40) Wampers M, Hanssens L, van WR, Heald A, Collette J, Peuskens J, et al. Differential effects of olanzapine and risperidone on plasma adiponectin levels over time: results from a 3- month prospective open- label

13 study. Eur Neuropsychopharmacol 2012 Jan;22(1): (41) Chen CH, Lin TY, Chen TT, Chen VC, Lin NC, Shao WC, et al. A prospective study of glucose homeostasis in quetiapine- treated schizophrenic patients by using the intravenous glucose tolerance test. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2011 Jun 1;35(4): (42) Praharaj SK, Jana AK, Goyal N, Sinha VK. Metformin for olanzapine- induced weight gain: a systematic review and meta- analysis. Br J Clin Pharmacol 2011 Mar;71(3): (43) Bai YM, Lin CC, Chen JY, Chen TT, Su TP, Chou P. Association of weight gain and metabolic syndrome in patients taking clozapine: an 8- year cohort study. J Clin Psychiatry 2011 Jun;72(6): (44) Liou YJ, Bai YM, Lin E, Chen JY, Chen TT, Hong CJ, et al. Gene- gene interactions of the INSIG1 and INSIG2 in metabolic syndrome in schizophrenic patients treated with atypical antipsychotics. Pharmacogenomics J 2012 Feb;12(1): (45) Baig MR, Navaira E, Escamilla MA, Raventos H, Walss- Bass C. Clozapine treatment causes oxidation of proteins involved in energy metabolism in lymphoblastoid cells: a possible mechanism for antipsychotic- induced metabolic alterations. J Psychiatr Pract 2010 Sep;16(5): (46) De HM, Mittoux A, He Y, Peuskens J. Metabolic parameters in the short- and long- term treatment of schizophrenia with sertindole or risperidone. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2011 Jun;261(4): (47) Gilles M, Hentschel F, Paslakis G, Glahn V, Lederbogen F, Deuschle M. Visceral and subcutaneous fat in patients treated with olanzapine: a case series. Clin Neuropharmacol 2010 Sep;33(5): (48) De HM, Mittoux A, He Y, Peuskens J. A head- to- head comparison of sertindole and risperidone on metabolic parameters. Schizophr Res 2010 Nov;123(2-3): (49) Chiu CC, Chen CH, Chen BY, Yu SH, Lu ML. The time- dependent change of insulin secretion in schizophrenic patients treated with olanzapine. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2010 Aug 16;34(6): (50) Stip E, Tourjman V. Aripiprazole in schizophrenia and schizoaffective disorder: A review. Clin Ther 2010;32 Suppl 1:S3-20. (51) Malhi G, Adams D, Plain J, Coulston C, Herman M, Walter G. Clozapine and cardiometabolic health in chronic schizophrenia: correlations and consequences in a clinical context. Australas Psychiatry 2010 Feb;18(1): (52) Arango C, Bobes J, Kirkpatrick B, Garcia- Garcia M, Rejas J. Psychopathology, coronary heart disease and metabolic syndrome in schizophrenia spectrum patients with deficit versus non- deficit schizophrenia: findings from the CLAMORS study. Eur Neuropsychopharmacol 2011 Dec;21(12): (53) Lin CC, Bai YM, Wang YC, Chen TT, Lai IC, Chen JY, et al. Improved body weight and metabolic outcomes in overweight or obese psychiatric patients switched to amisulpride from other atypical antipsychotics. J Clin Psychopharmacol 2009 Dec;29(6): (54) Meyer JM, Rosenblatt LC, Kim E, Baker RA, Whitehead R. The moderating impact of ethnicity on metabolic outcomes during treatment with olanzapine and aripiprazole in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2009 Mar;70(3): (55) Meyer JM, Davis VG, Goff DC, McEvoy JP, Nasrallah HA, Davis SM, et al. Change in metabolic syndrome parameters with antipsychotic treatment in the CATIE Schizophrenia Trial: prospective data from phase 1. Schizophr Res 2008 Apr;101(1-3): (56) L'Italien GJ, Casey DE, Kan HJ, Carson WH, Marcus RN. Comparison of metabolic syndrome incidence among schizophrenia patients treated with aripiprazole versus olanzapine or placebo. J Clin Psychiatry 2007 Oct;68(10): (57) Wu RR, Zhao JP, Liu ZN, Zhai JG, Guo XF, Guo WB, et al. Effects of typical and atypical antipsychotics on glucose- insulin homeostasis and lipid metabolism in first- episode schizophrenia. Psychopharmacology (Berl) 2006 Jul;186(4): (58) Meyer JM, Pandina G, Bossie CA, Turkoz I, Greenspan A. Effects of switching from olanzapine to risperidone on the prevalence of the metabolic syndrome in overweight or obese patients with schizophrenia or schizoaffective disorder: analysis of a multicenter, rater- blinded, open- label study. Clin Ther 2005 Dec;27(12): (59) Simpson GM, Glick ID, Weiden PJ, Romano SJ, Siu CO. Randomized, controlled, double- blind multicenter comparison of the efficacy and tolerability of ziprasidone and olanzapine in acutely ill inpatients with schizophrenia or schizoaffective disorder. Am J Psychiatry 2004 Oct;161(10): (60) Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome- - a new world- wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabet Med 2006 May;23(5): (61) Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert

14 Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001 May 16;285(19): (62) Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation 2005 Oct 25;112(17): (63) Joy T, Lahiry P, Pollex RL et al. Genetics of metabolic syndrome. Curr Diab Rep 2008;8:141-8 (64) Burghardt KJ, Pilsner JR, Bly MJ, Ellingrod VL. DNA methylation in schizophrenia subjects: gender and MTHFR 677C/T genotype differences. Epigenomics 2012 Jun;4(3): (65) Vancampfort D, Probst M, Scheewe T, De HA, Sweers K, Knapen J, et al. Relationships between physical fitness, physical activity, smoking and metabolic and mental health parameters in people with schizophrenia. Psychiatry Res 2012 Oct 7. (66) Nurjono M, Lee J. Predictive utility of blood pressure, waist circumference and body mass index for metabolic syndrome in patients with schizophrenia in Singapore. Early Interv Psychiatry 2012 Jul 3. (67) Vancampfort D, Probst M, Knapen J, Carraro A, De HM. Associations between sedentary behaviour and metabolic parameters in patients with schizophrenia. Psychiatry Res 2012 Apr 10. (68) Chowdhury NI, Tiwari AK, Souza RP, Zai CC, Shaikh SA, Chen S, et al. Genetic association study between antipsychotic- induced weight gain and the melanocortin- 4 receptor gene. Pharmacogenomics J 2012 Feb 7. (69) Sugawara N, Yasui- Furukori N, Sato Y, Kishida I, Yamashita H, Saito M, et al. Comparison of prevalence of metabolic syndrome in hospital and community- based Japanese patients with schizophrenia. Ann Gen Psychiatry 2011;10:21. (70) Mitchell AJ, Delaffon V, Vancampfort D, Correll CU, De HM. Guideline concordant monitoring of metabolic risk in people treated with antipsychotic medication: systematic review and meta- analysis of screening practices. Psychol Med 2012 Jan;42(1): (71) Vancampfort D, Sweers K, Probst M, Maurissen K, Knapen J, Minguet P, et al. Association of the metabolic syndrome with physical activity performance in patients with schizophrenia. Diabetes Metab 2011 Sep;37(4): (72) Vuksan- Cusa B, Jakovljevic M, Sagud M, Mihaljevic PA, Marcinko D, Topic R, et al. Metabolic syndrome and serum homocysteine in patients with bipolar disorder and schizophrenia treated with second generation antipsychotics. Psychiatry Res 2011 Aug 30;189(1):21-5. (73) Organ B, Nicholson E, Castle D. Implementing a physical health strategy in a mental health service. Australas Psychiatry 2010 Oct;18(5): (74) Yamashita H, Yoda H, Kuroki N, Kuwabara M, Odagaki Y, Kazawa T, et al. Angiotensin II type 1 receptor blockers improve insulin sensitivity in patients with schizophrenia being treated with olanzapine. Psychopharmacology (Berl) 2011 Jan;213(1):1-9. (75) Correll CU, Druss BG, Lombardo I, O'Gorman C, Harnett JP, Sanders KN, et al. Findings of a U.S. national cardiometabolic screening program among 10,084 psychiatric outpatients. Psychiatr Serv 2010 Sep;61(9): (76) Millar HL. Development of a health screening clinic. Eur Psychiatry 2010 Jun;25 Suppl 2:S29- S33. (77) Larsen JT, Fagerquist M, Holdrup M, Christensen B, Sigalin C, Nilsson PM. Metabolic syndrome and psychiatrists' choice of follow- up interventions in patients treated with atypical antipsychotics in Denmark and Sweden. Nord J Psychiatry 2011 Feb;65(1):40-6. (78) Bobes J, Arango C, Garcia- Garcia M, Rejas J. Healthy lifestyle habits and 10- year cardiovascular risk in schizophrenia spectrum disorders: an analysis of the impact of smoking tobacco in the CLAMORS schizophrenia cohort. Schizophr Res 2010 Jun;119(1-3): (79) Fan X, Liu EY, Freudenreich O, Park JH, Liu D, Wang J, et al. Higher white blood cell counts are associated with an increased risk for metabolic syndrome and more severe psychopathology in non- diabetic patients with schizophrenia. Schizophr Res 2010 May;118(1-3): (80) Oud MJ, Meyboom- de JB. Somatic diseases in patients with schizophrenia in general practice: their prevalence and health care. BMC Fam Pract 2009;10:32. (81) Weissman EM, Zhu CW, Schooler NR, Goetz RR, Essock SM. Lipid monitoring in patients with schizophrenia prescribed second- generation antipsychotics. J Clin Psychiatry 2006 Sep;67(9): (82) Stahl SM, Mignon L, Meyer JM. Which comes first: atypical antipsychotic treatment or cardiometabolic risk? Acta Psychiatr Scand 2009 Mar;119(3): (83) Saddichha S, Manjunatha N, Ameen S, Akhtar S. Metabolic syndrome in first episode schizophrenia - a randomized double- blind controlled, short- term prospective study. Schizophr Res 2008 Apr;101(1-

15 3): (84) Chen CH, Chiu CC, Huang MC, Wu TH, Liu HC, Lu ML. Metformin for metabolic dysregulation in schizophrenic patients treated with olanzapine. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008 May 15;32(4): (85) Weber M, Wyne K. A cognitive/behavioral group intervention for weight loss in patients treated with atypical antipsychotics. Schizophr Res 2006 Mar;83(1): (86) Henderson DC, Cagliero E, Copeland PM, Borba CP, Evins E, Hayden D, et al. Glucose metabolism in patients with schizophrenia treated with atypical antipsychotic agents: a frequently sampled intravenous glucose tolerance test and minimal model analysis. Arch Gen Psychiatry 2005 Jan;62(1): (87) Ryan, Martina C M;Collins, Patrick;Thakore, Jogin H. Impaired fasting glucose tolerance in first- episode, drug- naive patients with schizophrenia. The American Journal of Psychiatry; Feb 2003; 160, 2; (88) Miller BJ, Mellor A, Buckley P. Total and differential white blood cell counts, high- sensitivity C- reactive protein, and the metabolic syndrome in non- affective psychoses. Brain Behav Immun 2012 Sep 11. (89) Beumer W, Drexhage RC, De WH, Versnel MA, Drexhage HA, Cohen D. Increased level of serum cytokines, chemokines and adipokines in patients with schizophrenia is associated with disease and metabolic syndrome. Psychoneuroendocrinology 2012 Apr 26. (90) Cheng C, Chiu HJ, Loh e, Chan CH, Hwu TM, Liu YR, et al. Association of the ADRA1A gene and the severity of metabolic abnormalities in patients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012 Jan 10;36(1): (91) Chen PY, Huang MC, Chiu CC, Liu HC, Lu ML, Chen CH. Association of plasma retinol- binding protein- 4, adiponectin, and high molecular weight adiponectin with metabolic adversities in patients with schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2011 Dec 1;35(8): (92) Bai YM, Chen TT, Liou YJ, Hong CJ, Tsai SJ. Association between HTR2C polymorphisms and metabolic syndrome in patients with schizophrenia treated with atypical antipsychotics. Schizophr Res 2011 Feb;125(2-3): (93) Risselada AJ, Vehof J, Bruggeman R, Wilffert B, Cohen D, Al Hadithy AF, et al. Association between HTR2C gene polymorphisms and the metabolic syndrome in patients using antipsychotics: a replication study. Pharmacogenomics J 2012 Feb;12(1):62-7. (94) van WR, Rutten BP, Peerbooms O, Peuskens J, van OJ, De HM. MTHFR and risk of metabolic syndrome in patients with schizophrenia. Schizophr Res 2010 Aug;121(1-3): (95) Victoriano M, de BR, Naour N, Guerre- Millo M, Quignard- Boulange A, Huneau JF, et al. Olanzapine- induced accumulation of adipose tissue is associated with an inflammatory state. Brain Res 2010 Sep 2;1350: (96) Vuksan- Cusa B, Sagud M, Jakovljevic M. C- reactive protein and metabolic syndrome in patients with bipolar disorder compared to patients with schizophrenia. Psychiatr Danub 2010 Jun;22(2): (97) Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år. SST https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11418 (98) Sundhedsstyrelsen. Forbruget af antipsykotika blandt årige patienter med skizofreni, mani eller bipolar affektiv sindslidelse. SST (99) Statens Serum Institut. Lægemiddelstatistik. SSI (100) Det Nationale Indikatorprojekt. Skizofreni, Dokumentalistrapport, Version NIP juli% pdf (101) Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Vest. Skizofreni voksne. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport RKKP https://www.sundhed.dk/content/cms/6/4706_%c3%a5rsrapport_nsd_2012_2- udgave_ pdf (102) Mukundan A, Faulkner G, Cohn T, Remington G. Antipsychotic switching for people with schizophrenia who have neuroleptic- induced weight or metabolic problems. Cochrane Database Syst Rev Dec 8;

14-Jan-09. Anvendelse af AP I Praksis. Anvendelse af AP I Praksis. Antipsykotika Indikationer. Spørgsmål om Antipsykotika

14-Jan-09. Anvendelse af AP I Praksis. Anvendelse af AP I Praksis. Antipsykotika Indikationer. Spørgsmål om Antipsykotika Behandling med Antipsykotika Psykotiske Tilstande og Adfærdsforstyrrelser hos Demente Rationel Brug af Psykofarmaka Januar 2009 Centerchef, dr. med. Psykiatrisk Center Glostrup Københavns Universitets

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Metabolisk syndrom ved skizofreni

Metabolisk syndrom ved skizofreni 2 VIDENSKAB Metabolisk syndrom ved skizofreni Cand.scient.san. Lene Nyboe & professor Poul Videbech OVERSIGTSARTIKEL Århus Universitetshospital, Risskov, Center for Psykiatrisk Forskning RESUME Prævalensen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse Møde i arbejdsgruppe vedr. fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme blandt mennesker med en sindslidelse. Fredericia d. 25.1.2012 Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Fysioterapi virker Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Skizofreni kan føre til forstyrrede kropslige oplevelser og forandringer i åndedræt, muskulær spænding og kan føre til øget risiko

Læs mere

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Side 1 (42) Center for Register-forskning, Aarhus Universitet Thomas

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Baggrund Hvordan har du det? 2010 indeholder en række oplysninger om sundhedstilstanden hos Region Midtjyllands

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Målet om tidligere og bedre opsporing hvordan når vi det i 2025?

Målet om tidligere og bedre opsporing hvordan når vi det i 2025? Tidlig opsporing af risikofaktorer for sygdom og ikke-erkendte kroniske sygdomme Helbredsundersøgelser og screening Målet om tidligere og bedre opsporing hvordan når vi det i 2025? Torsten Lauritzen Praktiserende

Læs mere

3.30 Skizofreni. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

3.30 Skizofreni. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning 3.30 Skizofreni Baggrund Skizofreni er betegnelsen for en gruppe sindslidelser, som er præget af svære forstyrrelser af tankevirksomhed og følelsesliv. Ved skizofreni ses ofte symptomer som hallucinationer,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Fysioterapi virker Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Skizofreni kan føre til forstyrrede kropslige oplevelser og forandringer i åndedræt, muskulær spænding og kan føre til øget risiko

Læs mere

Metabolisk syndrom ved skizofreni

Metabolisk syndrom ved skizofreni Ugeskr Læger 172/49 6. december 2010 VIDENSKAB 3399 15. Ahumada LA, Ashruf S, Espinosa-de-los-Monteros A et al. Athletic pubalgia: definition and surgical treatment. Ann Plast Surg 2005;55:393-6. 16. Srinivasan

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Type-2 2 diabetes mellitus Metabolisk syndrom d e b u t d i a g n o s e k o m p l i k død DFU 16.04.2009 Preben Holme Metabolisk syndrom Metabolisk syndrom Taljemål l > 102 cm for mændm > 88 cm for kvinder

Læs mere

LOW CARB DIÆT OG DIABETES

LOW CARB DIÆT OG DIABETES LOW CARB DIÆT OG DIABETES v/ Inge Tetens Professor i Ernæring Forskningsgruppen for Helhedsvurdering Agenda Intro Definition af low-carb diæter Gennemgang af den videnskabelige evidens De specielle udfordringer

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Skizofreni kan føre til forstyrrede kropslige oplevelser og forandringer i åndedræt, muskulær spænding og kan føre til øget risiko for diabetes og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Er 60 min. motion dobbelt så godt som 30 min. motion?

Er 60 min. motion dobbelt så godt som 30 min. motion? Er 60 min. motion dobbelt så godt som 30 min. motion? A. Gene'sk be'nget spredning i befolkningens insulinfølsomhed D. Hverdagslivs- udfordringer for fysisk ak'vitet Projekt FINE 64 overvæg'ge mænd B.

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

07-06-2013. Genetics of diabetes mellitus. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis. Type 1 og 2 diabetes / adipositas

07-06-2013. Genetics of diabetes mellitus. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis. Type 1 og 2 diabetes / adipositas Type 1 og 2 diabetes / adipositas Patofysiologi Forebyggelse og behandling af insulin resistens. Aetiology of Diabetes by Age of Diagnosis Type 2 LADA (Latent autoimmune diabetes in adults) Type 1 MODY

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige.

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Genindlæggelser: Jeg ville jo helst undgå det, men. Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Oplæg ved Tværfagligt Forum for Sammenhængende Patientforløb Fredag, den 19. maj, 2017

Læs mere

En blodprøve kan afsløre den rette diæt

En blodprøve kan afsløre den rette diæt En blodprøve kan afsløre den rette diæt Mads Fiil Hjorth Adjunkt madsfiil@nexs.ku.dk Institut for Idræt og Ernæring Sektion for fedmeforskning Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Blegdamsvej 3B 2200 København N Antal sider i eksamensopgaven (incl. forside): 5 Eksamen i Statistik Efterår 2008 1. semester, FSV Udleveres 12.

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse

AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelses af bipolar lidelse Titel Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: revised second edition-- recommendations from the British

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

Psykoser og brug af antipsykotika Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov

Psykoser og brug af antipsykotika Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov Psykoser og brug af antipsykotika 21.09. 2017 Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov CASE del 1 Hanna Nielsen f. 1974 er en 35-årig kvinde, som har været tilknyttet praksis siden 1993. Gift med Peter på

Læs mere

FYSISK SUNDHED REGION SYDDANMARK PSYKIATRIEN I KOLDING- VEJLE DPSN- KONFERENCE METROPOL 18. JANUAR 2017

FYSISK SUNDHED REGION SYDDANMARK PSYKIATRIEN I KOLDING- VEJLE DPSN- KONFERENCE METROPOL 18. JANUAR 2017 FYSISK SUNDHED REGION SYDDANMARK PSYKIATRIEN I KOLDING- VEJLE DPSN- KONFERENCE METROPOL 18. JANUAR 2017 JEG MØDTE DAVID I PSYKIATRIEN I SILKEBORG Og de barske realiteter Risikofaktorer med forekomst i

Læs mere

Lighed i sundhedsvæsenet. Hvad kan idrætten? Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk

Lighed i sundhedsvæsenet. Hvad kan idrætten? Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk Lighed i sundhedsvæsenet Hvad kan idrætten? Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk Observed/expected mortality ratio Dødelighed hos hjemløse i Danmark sammenlignet med befolkningen

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Optimering af ambulante forløb. Fokus på fysisk aktivitet. Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS

Optimering af ambulante forløb. Fokus på fysisk aktivitet. Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS Optimering af ambulante forløb Fokus på fysisk aktivitet Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS Hvad ved vi om fysisk aktivitet som intervention til kronisk sygdom? Specielt til diabetes Hvordan og hvor

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Sundhed fra teori til praksis. Bente Klarlund Pedersen Rigshospitalet www.walk-up.dk

Fysisk Aktivitet og Sundhed fra teori til praksis. Bente Klarlund Pedersen Rigshospitalet www.walk-up.dk Fysisk Aktivitet og Sundhed fra teori til praksis Bente Klarlund Pedersen Rigshospitalet www.walk-up.dk Årligt antal dødsfald relateret Årligt antal dødsfald relateret til forskellige til forskellige risikofaktorer

Læs mere

En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 6. dec 2016

En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 6. dec 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 172 Offentligt Rigshospitalet & Herlev og Gentofte Hospital En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Personlig medicin og psykisk sygdom Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans Genetiske baggrund for opståen af psykiske lidelser

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

3.27 Polycystisk ovariesyndrom

3.27 Polycystisk ovariesyndrom 3.27 Polycystisk ovariesyndrom Baggrund Polycystisk ovarie (PCO) betyder, at æggestokkene (ovarierne) har mange cyster (blærer) beliggende i overfladen af æggestokken. Man diagnosticerer PCO ved hjælp

Læs mere

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm EKG og LVH R S avl V3 RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm Skema til hjemmeblodtryksregistrering Dato Tidspunkt Måling 1 Måling 2 Måling 3 Morgen

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Sucrose/fructose in the diet and the metabolic syndrome. Bjørn Richelsen

Sucrose/fructose in the diet and the metabolic syndrome. Bjørn Richelsen Sucrose/fructose in the diet and the metabolic syndrome Bjørn Richelsen Sucrose/fructose Sucrose- sweetened soft drink (SSSD) Artificial- sweetened soft drink (ASSD) -obesity? -Metabolic syndrome? -CVD?

Læs mere

Tidlig opsporing og intervention. Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Tidlig opsporing og intervention. Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tidlig opsporing og intervention Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Faser i udviklingen af psykose Funktionsniveau Tertiær forebyggelse

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne Astrup, Thomas M Larsen

Læs mere

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Seminar om boldspil og sundhed, d. 2. februar 2010 1 HYPERTENSION Vigtigste modificerbare

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk Prostatakræft Den hyppigst forekommende kræftform blandt mænd. Årligt dør ca.1200 af sygdommen. Metastaserende prostatakræft behandles med medicinsk kastration. Strålebehandling suppleres med medicinsk

Læs mere

Antipsykotika hvornår og hvorfor?

Antipsykotika hvornår og hvorfor? Antipsykotika hvornår og hvorfor? Høring om personlig medicintilpasning Bjørn H. Ebdrup 1. reservelæge, ph.d. Christiansborg, 13. december 2016 Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Overdødelighed og oversygelighed blandt patienter med psykisk sygdom

Overdødelighed og oversygelighed blandt patienter med psykisk sygdom Overdødelighed og oversygelighed blandt patienter med psykisk sygdom En historie Michael, 25 år, diagnosticeret med skizofreni og alkoholmisbrug i 1998, vejede 75 kg, Tog 65 kg på i løbet af tre år på

Læs mere

3.12 Fibromyalgi. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

3.12 Fibromyalgi. Baggrund. Evidensbaseret grundlag for fysisk træning 3.12 Fibromyalgi Baggrund De diagnostiske kriterier for fibromyalgi er beskrevet af American College of Rheumatology (1) og senere justeret i en konsensusrapport fra 1996 (2). Fibromyalgi er betegnelsen

Læs mere

Fravalg og frafald i hjerterehabilitering blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Fravalg og frafald i hjerterehabilitering blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom. Fravalg og frafald i hjerterehabilitering blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom. Undersøgelser 2009 og 2011 Kardiologisk afdeling 242, Sydvestjysk sygehus, Esbjerg European Guidelines on cardiovascular

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Livsstilsændringer. Inaktivitet

Livsstilsændringer. Inaktivitet Livsstilsændringer Inaktivitet Ser det overhovedet så galt ud? Middellevetid i Danmark 1970-2001 WHO I 2020 vil 70 % af alle sygdomme være livsstilsbetingede Hvor er det gået galt? 1961 Foto: Willy Lund

Læs mere

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Perspektivering af Diabetes Impact Study Sundhedsfagligt og politisk En behandlingssucces:

Læs mere

Skizofreni Medicinsk behandling 2014. Anders Fink-Jensen

Skizofreni Medicinsk behandling 2014. Anders Fink-Jensen Skizofreni Medicinsk behandling 2014 Anders Fink-Jensen Referenceprogram for skizofreni 2004 Et referenceprogram er en systematisk beskrivelse af de elementer, som bør indgå i undersøgelse, behandling

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Diabetes og hjertesygdom - en og samme sygdom? Lene Rørholm Pedersen, læge og ph.d.

Diabetes og hjertesygdom - en og samme sygdom? Lene Rørholm Pedersen, læge og ph.d. Diabetes og hjertesygdom - en og samme sygdom? Lene Rørholm Pedersen, læge og ph.d. Effects of exercise and weight loss on insulin resistance, low-grade inflammation, dyslipidaemia and abdominal obesity

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Forebyggelse på tværs. Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk

Forebyggelse på tværs. Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk Forebyggelse på tværs Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk Mennesker med psykiske lidelser skal søge hjælp i fragmenterede systemer ligesom andre mennesker Centrale elementer

Læs mere

Myter og alternative opfattelser af fedt og sundhed. Per Brændgaard Mikkelsen perbraendgaard.dk

Myter og alternative opfattelser af fedt og sundhed. Per Brændgaard Mikkelsen perbraendgaard.dk Myter og alternative opfattelser af fedt og sundhed Per Brændgaard Mikkelsen perbraendgaard.dk Typer af myter og alternative opfattelser 1. Selve kostrådet (og argumenterne bag) 2. Løfterne om virkninger

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Bente Klarlund Pedersen, professor overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) www.inflammation-metabolism.dk Rigshospitalet,

Læs mere

Strategier for udviklingen mod en evidensbaseret vård for mennesker med skizofreni i Danmark

Strategier for udviklingen mod en evidensbaseret vård for mennesker med skizofreni i Danmark Strategier for udviklingen mod en evidensbaseret vård for mennesker med skizofreni i Danmark 11 Community Mental Health Conference i Lund 3-4-6.2012 Anne Lindhardt Konklusion af udvikling Skift mod ambulant

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere