Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2012"

Transkript

1 Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog forår 2012 Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2012 Døvblindes hverdag - NK12 Familierelationer og erhvervet døvblindhed Om stress, ressourcetab og psykiske følger af dette hos personer med døvblindhed Videoanalyse og semiotik

2 Uddannelsessted Hvis ikke andet er anført: Nordens Velfærdscenter Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Transport til/fra lufthavn Taxa koster omkring 400,- DKK fra Aalborg Lufthavn med en transporttid på en halv time. Kursuskatalog, forår 2012 Redaktør Lasse Winther Wehner Redaktion Anne-Grete Barlaug Magnus Gudnason Lasse Winther Wehner Ansvarshavende udgiver Direktør Tone Mørk Vi henviser til: Dantaxi (+45) Frederikshavn Taxa (+45) Hirtshals Taxi (+45) Foto Helle Bang Lasse Winther Wehner Nordens Velfærdscenter Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Tel

3 Forord Kære alle Nu er kursuskataloget for foråret 2012 endelig på gaden! Gennem seminarer, kurser og Nordisk Konference 2012, har I mulighed for at få ny indsigt og kundskab. Kundskab som forhåbentligvis kan videreudvikle praksis og bidrage til at mennesker med døvblindheds hverdagsliv kan opleves mere meningsfuld og sammenhængende. Nordisk Konference, april i Oslo, har netop døvblindes hverdag som hovedtema. Gennem forelæsninger og workshops belyses temaer om hvordan faglighed kan sikres, dokumenteres og synliggøres. Se hele programmet her i kursuskataloget. Familierelationer og erhvervet døvblindhed, marts, belyser konsekvenser og udfordringer for familien som helhed, når en af forældrene har eller erhverver døvblindhed. Der præsenteres teoretiske perspektiver inden for familiesociologi, psykologiske faktorer og samspil i familien. Hvordan man kan bidrage til at støtte både voksne og børn i de ændringsprocesser, som sker, når én af forældrene har eller erhverver et kombineret sansetab, er sat i fokus. At være forældre i en sådan livssituation giver mange udfordringer. Hvordan involverer og samtaler man med børn? Stress, ressourcetab og psykiske følger af dette hos personer med døvblindhed, marts er temaer på et næsten identisk seminar, som blev afholdt i efteråret Der var stor interesse, og seminaret blev overbooket. Deltagere som tilmeldte sig i 2011, men som ikke fik plads, har derfor førsteprioritet på seminaret i Seminaret er stilet mod pædagogisk personale, konsulenter, ledere, psykologer og psykiatere, der arbejder med personer med medfødt og/eller erhvervet døvblindhed. Tøv ikke med tilmelding, for der var kamp om pladserne, sidst vi udbød kurset! Videoanalyse og semiotik, maj. At anvende videoanalyse i arbejdet med at tilrettelægge kommunikation med personer med medfødt døvblindhed, er et velkendt værktøj, som mange fagfolk i døvblindefeltet anvender i det daglige arbejde. Vigtige forudsætninger, for at dette bliver vellykket, er imidlertid, at man har et solidt grundlag for både at kunne analysere og dokumentere kommunikationen. Udgangspunktet for undervisningen er et semiotisk perspektiv på video- og kommunikationsanalyse. Andre analysemetoder vil ligeledes blive gennemgået og diskuteret. Tid til praktisk videoanalyse er gennemgående i hele kursusforløbet. Livsomstilling ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid, er titel på en ny bog, der er resultatet af et treårigt projekt i et samarbejde mellem SNED-Gruppen og Nordens Velfærdscenter. SNED står for Skandinavisk Netværk om Erhvervet Døvblindhed. Se sidst i kataloget for mere information. Den skarpe iagttager har måske lagt mærke til, at fagområdet døvblindhed på Nordens Velfærdscenter har haft en grøn farve i sin grafik. Nu er den ændret til farven turkisblå. Det skyldes, at døvblindhed nu er en del af Nordens Velfærdscenters handicapområde. Jeg kan imidlertid berolige enhver som undrer sig over denne ændring. Der er ingen planer om økonomiske nedskæringer, strukturændringer eller andet, som man kan bekymre sig for i disse dage, hvor man arbejder i et meget sårbart fagfelt som medfødt og erhvervet døvblindhed. Vel mødt til foråret 2012! Anne-Grete Barlaug Fagkonsulent, Nordens Velfærdscenter

4 Information 2 Nordens Velfærdscenter arrangerer uddannelsesaktiviteter for alle personalegrupper, der arbejder med personer med døvblindhed. Yderligere krav til ansøgere formuleres under Målgruppe i de enkelte uddannelsesbeskrivelser. Form NVCs uddannelsesaktiviteter for døvblindepersonale er organiseret sådan, at forløbet veksler mellem plenumundervisning, diskussioner, gruppearbejde og individuelle studier. Der lægges vægt på deltagernes teoretiske og praktiske ressourcer, deres kreative bidrag og på at skabe kontakter på tværs af landegrænser for at fremme vidensudveksling og koordinering. Tolkning Vi stiller finsk og islandsk tolkning til rådighed efter behov i de programlagte uddannelsesaktiviteter. Kursusdeltagere, som har behov for tegnsprogstolkning eller anden tolkning end den, vi arrangerer, sørger selv for tolk og for dækning af tolkens løn, rejseudgifter og ophold. Struktur De uddannelsesaktiviteter, som er planlagt for foråret 2012, er beskrevet i dette katalog. Flere detaljer vedrørende programmet, samt de præcise tidspunkter for uddannelsesaktivitetsstart og -afslutning, fremgår af det endelige program, som sendes til forelæsere og deltagere efter optagelse. Deltagerantallet på de fleste kurser er Ved færre end 12 ansøgere kan en uddannelsesaktivitet aflyses. Meddelelse herom vil blive sendt til ansøgerne i god tid før den planlagte aktivitetsstart. Ansøgning Ansøgning om deltagelse i uddannelsesaktiviteterne skal ske på: Ansøgningsfrist er den 15. januar Meddelelse om optagelse sendes til alle ansøgere få uger efter ansøgningsfristens udløb. Priser og afbudsregler Deltagerbetaling er prissat til DKK 350,- per kursusdag, da Nordens Velfærdscenter afholder en stor del af de udgifter, der er forbundet med uddannelsesaktiviteterne beskrevet i dette katalog. Dertil kommer ophold og forplejning. Ved afbud senere end tre uger før uddannelsesaktivitetsstart betales fuld deltagerbetaling (både opholdsbetaling og kursusgebyr). Studievilkår Nordiske grupper har mulighed for at komme til Dronninglund Slot for at arbejde med egne opgaver forbundet med døvblindhed. Vi stiller bibliotek og arbejdslokaler til rådighed og tilbyder kost og logi til en pris af DKK 1.100,- pr. døgn pr. person i Dertil kommer et overheadgebyr på DKK 50,- pr. person pr. booking. Tilmelding: Rejsetilskud For at facilitere bred nordisk deltagelse til vores aktiviteter giver vi et rejsetilskud til deltagere fra Island og Finland samt Sverige nord for Sundsvall og Norge nord for Trondheim. Dette tilskud er på DKK 2.000,- og modregnes i fakturaen for deltagelse. Rejser arrangeres, bestilles og betales af kursisten/deltageren eller dennes arbejdsplads. Refusionen beregnes ud fra arbejdspladsens adresse og gælder alle deltagere på NVC Danmarks kurser, konferencer og seminarer inklusiv ophold på studievilkår. Reglerne gælder dog ikke personer, som vi har forelæserkontrakt med og gælder kun for aktiviteter afholdt i Dronninglund.

5 Nordisk Konference april 2012 Oslo, Norge En konference om medfødt og erhvervet døvblindhed for personale, konsulenter, medicinere og forskere. Personer med døvblindhed rammes hårdt, når den offentlige økonomi er stram, og på grund af kompleksiteten i funktionsnedsættelsen oplever de ofte, at servicen er fragmenteret. Det kan derfor blive vanskeligt at få øje på helheden. Konferencen vil blandt andet fokusere på, hvordan fagligheden sikres, dokumenteres og synliggøres, så personer med døvblindhed ikke bliver de store tabere i konkurrencen om ressourcerne. Mere information ligger på Nordens Velfærdscenter

6 Døvblindes hverdag: Synlighed, faglighed og dokumentation Mandag 23. april Registrering Praktisk information Velkomst v. Tone Mørk, Direktør for Nordens Velfærdscenter Brugerrepræsentant, FNDB (Foreningen Norges døvblinde) Lunch Dagens tema: Fokusskift i en brydningstid Første plenumforelæsning Kampen for ligeværdig deltagelse Lars Ødegård, generalsekretær, Norges handikapforbund, NO Specialpædagogiske milepæle til vejvisning og inspiration Edvard Befring, professor dr. philos, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, NO Kaffepause Anden plenumforelæsning Hvad skal der til for at kunne have et godt hverdagsliv Marius Myklebust, massør/muskelterapeut, NO Opsamling ved Birgitte Ravn Olesen, Roskilde Universitet, DK Tirsdag 24. april Praktisk information Dagens tema: Døvblindhed som en diagnostisk kategori Tredje plenumforelæsning Døvblindhed som diagnostisk kategori Bertil Bjerkan psykolog, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige institutt, Universitet i Tromsø og Regionsenteret for Døvblinde, NO Kaffepause Fjerde plenumforelæsning Diagnosens betydning for, hvilken service man som døvblind bliver tildelt :00 Monika Steorn, diakon (brugerperspektiv) SE Emmi Tuomi, psykolog, Eteva kuntayhtymä (professionelt perspektiv) FI Lunch Workshop Kaffepause Workshop 2

7 Program Nordisk konference 2012 Onsdag 25. april Praktisk information Dagens tema: Dokumentation Femte plenumforelæsning Dokumentation, evidenskrav og udfordringer Birgitte Ravn Olesen, lektor i kommunikation, Roskilde Universitet, DK Kaffepause Sjette plenumforelæsning Kognition & interaktion Det nordiske kognitionsnetværk ved: Jude Nicholas, psykolog, NO & Hans Erik Frölander, psykolog, SE Lunch Workshop Kaffepause Workshop Festmiddag Torsdag 26. april Praktisk information Dagens tema: Døvblindhed Hvad nu? Syvende plenumforelæsning Professionalitet i en forandringsproces er den nordiske døvblindemedarbejder out of date? Anne Nafstad, specialpsykolog, Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter, NO Kaffepause Afrunding og opsummering, Birgitte Ravn Olesen Perspektivering og farvel, NVC Lunch

8 Seminar 232: Familierelationer og erhvervet døvblindhed 6 Mål Seminarets mål er at belyse konsekvenser og udfordringer for familien som helhed, når en af forældrene har eller erhverver døvblindhed. Teoretisk perspektiv inden for familiesociologi, psykologiske faktorer, og samspil i familien præsenteres. Der vil være fokus på, hvordan fagpersoner på forskellige måder kan bidrage til at støtte både de voksne og børnene i de ændringsprocesser som sker, når en af forældrene har eller erhverver et kombineret sansetab. Målgruppe Seminaret henvender sig til fagpersoner, som gennem deres arbejde kommer i kontakt med familier, hvor en af forældrene har erhvervet døvblindhed. Form Seminaret består af forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde knyttet til de forskellige temaer. Indhold På dette seminar vil vi præsentere viden om familierelationer og erhvervet døvblindhed. Emner på seminaret vil bl.a. andet være Om almindelige familie- og samlivsproblemer Generelle og specielle kommunikationsbarrierer i parforhold og familier, hvor en af forældrene har erhvervet døvblindhed Rollen som døvblind forælder og strategier for kommunikation i familien Børn i familien: Information og samtaler med børn hvordan involveres de? Forældrerollen når man har/får et sansetab Pårørendes tanker og oplevelser Hvilken rolle har døvblindekonsulenten i familierne Seminarledelse Døvblindekonsulent Anette Rud Jørgensen, DK og fagkonsulent/klinisk socionom Bente Enggrav, NO. Oplægsholdere vil bl.a. være: Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (tidl. Videnscentret for Døvblindblevne), Hanne Ottesen Vestergaard FDDB-rådgiver, Susanne Nooyen psykolog, Aud Kummeneje familieterapeut og samlivspædagog, Karen Glistrup familieterapeut samt døvblindekonsulenter. Tidspunkt Seminaret afholdes den marts 2012 Seminaret starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 3.300,- i opholdsbetaling. DKK 1.400,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. januar 2012 på:

9 Seminar 233: Seminar om stress, ressourcetab og psykiske følger af dette hos personer med døvblindhed 7 Mål Målet er, at deltagerne får både en generel og en specifik viden om emnerne stress, ressourcetab og psykiske følger af dette hos personer med døvblindhed. Samtidig er målet, at deltagerne mødes på tværs af Norden og får diskuteret deres nationale tilbud og erfaringer med dette emne. Målgruppe Seminaret er stilet mod pædagogisk personale, konsulenter, ledere, psykologer og psykiatere, der arbejder med personer med medfødt og/ eller erhvervet døvblindhed. Et næsten identisk seminar blev afholdt i efteråret Der var stor interesse for tema og seminaret blev overbooket. Deltagere som tilmeldte sig men som ikke fik plads på seminaret i efteråret, har dermed førsteprioritet på seminaret i Form På seminaret vil der være oplæg, der er generelle i forhold til det dobbelte sansetab, og der vil være oplæg, som retter sig specifikt mod erhvervet døvblindhed og specifikt mod medfødt døvblindhed. I praksis foregår det således, at der vil være oplæg for alle kursister om formiddagen og parallelle oplæg til de respektive områder om eftermiddagen. Indhold På dette seminar vil vi præsentere viden om stress, ressourcetab og psykiske følger deraf hos mennesker med døvblindhed. Emner på seminaret vil bl.a. være: Balancen i brugen af ressourcer (synsrest, hørerest, motoriske vanskeligheder, kommunikationsvanskeligheder, orientering, m.m.) Tryghed og tillid At forstå og udtrykke sig om ens stresssymptomer Copingstrategier/selvregulering hensigtsmæssige og ikke hensigtsmæssige Afslapningsteknikker Mindfulness Eksistentiel tryghed Seminarledelse Henrik Brink kurator i Døvblindeteamet i Skåne, SE. Oplægsholdere vil bl.a. være Hege Saltnes NO, Maj Volden NO, Åse Endresen NO, Berth Danemark SE, Jude Nicholas NO, Pernilla Henriksson SE. Tidspunkt Seminaret afholdes den marts 2012 Seminaret starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 3.300,- i opholdsbetaling. DKK 1.400,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. januar 2012 på:

10 Kursus 234: Videoanalyse og semiotik 8 Mål Kurset giver et indblik i væsentlige teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med at bruge videoanalyse i arbejdet med at tilrettelægge kommunikation i forhold til personer med medfødt døvblindhed. Formålet er at give den erfarne fagperson et solidt grundlag for at analysere, dokumentere, diskutere og formidle vigtige aspekter ved kommunikationen. Målgruppe Dette kursus retter sig mod erfarne fagfolk, som arbejder med personer med medfødt døvblindhed og som i forvejen har god erfaring med at bruge video som arbejdsredskab. Form Lektioner med indføring i teoretiske og praktiske emner vil danne udgangspunkt for gruppearbejde og plenumdiskussioner. Vi vil benytte allerede udgivet videomateriale til analyserne. Indhold Udgangspunktet for undervisningen er et semiotisk perspektiv på video- og kommunikationsanalyse, men andre analysemetoder bliver gennemgået og diskuteret. Der bliver også afsat en del tid til praktisk videoanalyse. Der introduceres forskellige analysemodeller og værktøjer, og anvendeligheden af disse vil blive diskuteret. Bl.a. vil vi prøve at analysere kommunikation med personer med medfødt døvblindhed i forhold til: Aktivitetsstrukturer Narrative forløb Konversationsstrukturer Samkonstruktion af mening Semantisk indhold Vi vil diskutere formålet med videoanalyse i forskellige sammenhænge, og hvordan formålet indvirker på, hvordan vi analyserer. Kursusledelse Flemming Ask Larsen, ph.d.-stipendiat, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Tidspunkt Kurset afholdes den maj 2012 Kurset starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 4.400,- i opholdsbetaling. DKK 1.750,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. januar 2012 på:

11 Livsomstilling Som kulmination på et treårigt projekt udgives nu bogen Livsomstilling ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid som et samarbejde mellem SNED-gruppen og Nordens Velfærdscenter. SNED står for Skandinavisk Netværk om Erhvervet Døvblindhed, og gruppens medlemmer er Ann-Christine Gullacksen, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Anny Koppen og Anette Rud Jørgensen. Bogen kan downloades som pdf: Yderligere kan bogen også gratis rekvireres trykt. For bestillinger i Danmark, kontakt da for øvrige Norden: Bogen udkommer på både dansk, norsk, svensk og engelsk. Det er Regionsenteret ved Andebu Døvblindesenter, der har financieret den engelske version. Bøgerne udgives af Nordens Velfærdscenter. LIVSOMSTILLING Nu lever jeg igen, selv om det indimellem er hårdt. Fremtiden vil jeg ikke tænke på. Jeg må få dagen i dag til at fungere. Man bliver sårbar, når man får afslag på noget, som kunne gøre en stærkere. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid 1

12 Slotsgade 8 Tel En institution under DK-9330 Dronninglund Tel Nordisk Ministerråd

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation?

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog forår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2013 Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Ledelse i servicetilbud

Læs mere

Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2013. Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed

Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2013. Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog efterår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2013 Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed Kropslig aktivitet med mennesker med

Læs mere

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 KURSKATALOG FÖR DÖVBLINDPERSONAL 2015 Utgiven av Nordens Välfärdscenter www.nordicwelfare.org maj 2015 Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson Grafisk produktion: Victoria

Læs mere

LIVSOMSTILLING. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid

LIVSOMSTILLING. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid LIVSOMSTILLING Nu lever jeg igen, selv om det indimellem er hårdt. Fremtiden vil jeg ikke tænke på. Jeg må få dagen i dag til at fungere. Man bliver sårbar, når man får afslag på noget, som kunne gøre

Læs mere

LIVSOMSTILLING. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid

LIVSOMSTILLING. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid LIVSOMSTILLING ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid Ann-Christine Gullacksen Lena Göransson Gunilla Henningsen Rönnblom Anny Koppen Anette Rud Jørgensen Udgivet

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2015

Den Nationale Autismekonference SIKON 2015 Den Nationale Autismekonference SIKON 2015 Mandag den 27. og tirsdag den 28. april 2015 Carol Gray Jennifer Cook O Toole Carol Anders Gray Seneca Meta Majken Jørgensen Poulsen Majken Kirsten Callesen Poulsen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 FEBRUAR 2006 LÆS INDE I BLADET OM: SIKON med bl.a. sommerhøjskole Malta: Drømmer du om sol og varme? Scan-Brit forskningsprojektet Fra socialrådgiveren: Denne gang om merudgiftsydelse

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere