LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på Vi svarer dig inden for en uges tid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på Vi svarer dig inden for en uges tid."

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING I denne vejledning kan du læse om Skriv for Livs faglige relevans i forhold til de forenklede Fælles Mål og hvilke fag, kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, der er særlig relevante. Vi har formuleret forslag til konkrete læringsmål inden for de forskellige fag, som bliver opfyldt i dit arbejde med Skriv for Liv, så du nemt kan se, hvilken viden og færdigheder, dine elever kan opnå. Du vælger selv, hvor meget tid du vil bruge på Skriv for Liv, og hvordan du vil strukturere dit undervisningsforløb. Eksempelvis kan du fokusere specifikt på de syv sager eller på de generelle menneskeretlige problemer, der er i de syv lande, sagerne kommer fra. Udover at skrive breve kan du og din klasse også vælge at handle på andre måder, som beskrevet i dokumentet inspiration til handlemuligheder. Brevene kan skrives på dansk eller engelsk, og de skal sendes direkte til de pågældende personer eller myndigheder inden jul. Det bør være op til den enkelte elev at beslutte, hvorvidt hans eller hendes brev skal sendes eller ej. Klassen dækker selv portoudgifterne. Du kan også få besøg af en af vores frivillige oplægsholdere, der kan fortælle om forskellige menneskeretlige emner, der relaterer til sagerne i Skriv for Liv. Det er gratis alt du skal gøre er at udfylde formularen på vores hjemmeside: Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på Vi svarer dig inden for en uges tid.

2 AMNESTYS UNDERVISNINGSMATERIALE Du kan finde materialet her: Ud over denne vejledning består materialet af følgende: Til lærere og elevere: Sagsbeskrivelser af de syv sager på dansk og engelsk Til eleverne: Brevskrivningsguide på dansk og engelsk om, hvordan eleverne skriver et appel- og solidaritetsbrev Diskussionsspørgsmål til hver af de syv sager, som nemt kan printes og uddeles til eleverne Ordlister over vanskelige ord på engelsk Eventguide: En oversigt med spørgsmål til de forskellige faser fra planlægning, invitation og selve afholdelsen Til dig som lærer: Baggrundsmateriale på engelsk om krænkelser af menneskerettigheder i de lande, personerne kommer fra Inspiration til handlemuligheder Undervisningsmateriale om tortur og ytringsfrihed: Hvis du vil gå i dybden med ét af de to emner, der er relevante for sagerne, eller lade dig inspirere af nogle af vores øvelser og spots, så kig på vores undervisningsmateriale. Hæfterne er systematisk bygget op og indeholder emner og øvelser om, hvad ytringsfrihed og tortur er, hvorfor ytringsfrihed og forbud mod tortur er vigtige, grænser for ytringsfrihed, hvordan tortur kan forhindres og meget mere. Du kan finde materialerne på amnesty.dk/undervisning/bestil-undervisningsmaterialer Undervisningsmateriale om ytrings-, forsamlings-, og religionsfrihed, tilrettelagt efter en læringsmålstyret undervisning: Især relevant i forhold til sagerne fra Cameroun, Egypten, Iran og Indonesien Undervisningsmateriale om tortur, tilrettelagt efter en læringsmålstyret undervisning: Især relevant i forhold til sagerne fra følgende lande: Indonesien, Iran, Egypten!2

3 FAGLIGT INDHOLD Sagerne i Skriv for Liv kan danne grundlag for en række etiske og moralske diskussioner om rettigheder og pligter. De kan bearbejdes ud fra et globalt perspektiv, hvilket styrker elevernes forståelse for omverdenen og øger deres interkulturelle indsigt. Mange elever opfatter kampagnens form som motiverende, fordi deres breve får reel betydning for den, der modtager dem. Eleverne kan være med til at handle og skabe resultater for mennesker i nød alene med pennen i hånden. Deres ord får betydning, værdi og giver mening - ikke alene for modtageren i den anden ende, men også for dem selv, idet eleverne bliver bevidste om livets uretfærdigheder. Denne læring styrker elevernes almene dannelse og kan skabe empati og solidaritetsfølelser med de mennesker, der krænkes. Eleverne deltager således som aktive medborgere og får styrket deres personlige, kulturelle bevidsthed og værdisæt. Selvom krænkelserne ofte foregår langt fra elevernes egen verden, er det oplagt at diskutere sagerne med udgangspunkt i de grundlæggende rettigheder, alle mennesker har, og som der er enighed om globalt set. ÅRETS SAGER OG RELEVANS I FORHOLD TIL FAGENE De syv valgte sager repræsenterer personer og grupper, der får krænket en bred vifte af deres menneskerettigheder. Eleverne vil kunne opnå større viden om menneskerettigheder, retssamfund og demokrati. Her vil de faglige målsætninger i historie og samfundsfag være særligt relevante. Ved hjælp af sagerne vil du også kunne perspektivere til spørgsmål om etik og moral, hvor faget kristendom vil komme i spil. Nogle lærere har i de foregående år anvendt Skriv for Liv i faget geografi. Den kulturgeografiske del af faget berører sociale spørgsmål, globale levevilkår og samspillet af kræfter, der er med til at forme kulturlandskabet, hvilket er relevant i forhold til Skriv for Liv. I år har vi en sag med, der handler om retten til lægehjælp. Den er særlig relevant i forhold til emnet sundhedsog seksualoplysning og familiekundskab, hvor dømtes rettigheder til sundhed kan diskuteres. Vi forholder os helt konkret til emnets og fagenes overordnede kompetenceområder og mål og kommer med forslag til specifikke læringsmål til alle syv sager. Men tænk kreativt, hvis I vil samarbejde med andre lærere eller pædagoger. Eksempelvis kan I vælge at danse, synge eller skrive for liv. Så kan faget musik og den understøttende undervisning også inddrages. Skriv for Liv kan bruges i en række fag og i et tværfagligt samarbejde. I forhold til det at skrive breve, lave andre produkter eller undersøge flere kilder, så vil I opfylde en række mål inden for fagene samfundsfag, dansk og engelsk. Det kan du læse mere om i afsnittene om de enkelte fag.!3

4 OBS! VIGTIGE INFORMATIONER FØR I GÅR I GANG Før I går i gang med at skrive brevene, er der enkelte forholdsregler, du som lærer skal være opmærksom på ved tre af sagerne. Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis det giver anledning til spørgsmål. Egypten: Arbejder I på den egyptiske sag er det bedst, I ikke nævner Amnesty International i brevene. Vi har herudover tidligere oplevet, at ved demonstrationer foran egyptiske ambassader kan medarbejderne finde på at tage billeder af de fremmødte, som herefter kan opleve problemer ved senere indrejse i Egypten. Indonesien: Arbejder I på den indonesiske sag, er det vigtigt ikke at afbillede eller tegne regnbue -flaget, som symboliserer Maluku-provinsen. Det skal ligeledes undlades at benytte andre nationalflag til kampagnen. Dette er for at sikre, at brevene ikke bliver tilbageholdt. Canada: Arbejder I på den canadiske sag, er det vigtigt at udvise forsigtighed i enhver brug af kulturelle symboler, der knytter sig til de oprindelige folk i Nordamerika (specielt hovedbeklædninger og tøj). Mange af deres symboler er blevet brugt forkert i populærkulturen, og det kan virke fornærmende, hvis de afbilledes forkert eller ude af kontekst. GENERELLE LÆREMIDLER Her er en ikke udtømmende oversigt over læremidler, som kan være relevante for jer at bruge i undervisningen. Videoer: Om betydningen af et brev (dansk): Konceptvideo om brevets betydning (engelsk): Udvalgte FN-dokumenter om rettigheder: FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (dansk): LangID=dns FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (engelsk): Language.aspx?LangID=eng FN s Børnekonvention (engelsk): De Forende Nationers Deklaration Om Oprindelige Folks Rettigheder (dansk). Se især artikel 8, 10, 11, 24, 25, 26, 27 og 28:

5 OVERBLIK OVER SAGER I nedenstående giver vi dig et hurtigt overblik over de syv sager, de menneskerettigheder der er i spil og de fag, der er særlig relevante: Land Navn Menneskerettigheder Hvilke fag og emner er relevante? Cameroun Fomusoh Ivo Feh Ytringsfrihed, retfærdig rettergang Samfundsfag, historie, dansk, engelsk Canada Oprindelige folk fra Peace Riverdalen Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, oprindelige folks rettigheder, tvangsrydning Samfundsfag, historie, dansk, engelsk, kristendom, geografi Egypten Mahmoud Abu Zeid, Shawkan Ytringsfrihed (pressefrihed), forbud mod tortur, retfærdig rettergang Samfundsfag, historie, dansk, engelsk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indonesien Johan Teterissa Forbud mod tortur, ytringsfrihed, retfærdig rettergang Iran Zeynab Jalalian Retten til lægehjælp, forbud mod tortur, ytringsfrihed Samfundsfag, historie, dansk, engelsk Samfundsfag, historie, dansk, engelsk, kristendom, geografi, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Malawi Annie Alfred og mennesker med albinisme Børns rettigheder, diskrimination Samfundsfag, historie, dansk, engelsk, kristendom, geografi, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab USA Edward Snowden Retten til privatliv, masseovervågning Samfundsfag, historie, dansk, engelsk!5

6 FORSLAG TIL KONKRETE LÆRINGSMÅL Her beskriver vi, hvordan du helt konkret kan bruge sagerne i de fag og emner, vi har nævnt i vores tabel. Indledningsvis ridser vi kompetenceområderne op og de relevante færdigheds- og vidensmål. Punkterne er vores forslag og inspiration til, hvordan læringsmål kan se ud, så de passer sammen med de diskussionsspørgsmål, vi har udarbejdet til eleverne. Da sagerne indeholder flere af de samme krænkelser, vil det være muligt at benytte flere af læringsmålene på tværs af disse. SAMFUNDSFAG, KLASSETRIN Kompetenceområde: Politik Mål: Demokrati (fase 1 og 2). Færdighedsmål: Eleven kan identificere demokratiformer og andre styreformer og kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet. Vidensmål: Eleven har viden om demokrati og andre styreformer og viden om demokratiopfattelser. Amnestys forslag til læringsmål: Sagen fra Iran: Eleverne kan identificere demokrati og andre styreformer og behandling af samfundets mindretal i eksempelvis Iran Sagen fra Egypten: Eleverne kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og pressefrihed/ytringsfrihed Mål: Det politiske system, retsstat og rettigheder (fase 2). Færdighedsmål: Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat. Vidensmål: Eleven har viden om demokrati og retsstat. Amnestys forslag til læringsmål: Sagen fra USA: Eleverne kan ud fra den amerikanske sag diskutere, om demokrati altid er forbundet med en retsstat Eleverne kan diskutere, hvorledes det danske retssamfund adskiller sig fra det amerikanske samfund!6

7 Eleverne kan diskutere whistleblowers betydning for demokrati og retsstat Sagen fra Egypten: Eleverne kan karakterisere et retssamfund og de retsgarantier, der findes Sagen fra Iran: Eleven kan opnå viden om, at alle også personer fra minoritetsgrupper har adgang til samme menneskerettigheder som alle andre Eleverne kan ved hjælp af den iranske sag diskutere, hvad tortur og anden umenneskelig behandling kan bestå af Eleverne kan diskutere, hvilke retsgarantier der skal til for at forhindre tortur Sagen fra Indonesien: Eleverne kan gengive og har viden om, hvilke forskellige måder man kan ytre sig på Eleverne kan gengive argumenter imod brug af tortur Sagen fra Malawi: Eleverne opnår viden om børns rettigheder Eleverne kan diskutere, hvordan de malawiske myndigheder kan bekæmpe diskrimination Sagen fra Cameroun: Eleverne kan opnå viden om, at alle, uagtet om de er terrormistænkte, kriminelle med videre, har adgang til samme menneskerettigheder som alle andre Eleverne kan diskutere og tage stilling til, hvor grænsen for ytringsfrihed går i deres eget liv og i et demokratisk samfund Eleverne kan diskutere, om der findes begrænsninger for brug af satire i det offentlige rum Eleven kan give eksempler på paragraffer i den danske lovgivning, der begrænser ytringsfriheden Se eventuelt en gennemgang af de paragraffer i dansk lovgivning, der begrænser lovgivningen på side 10 i undervisningsmaterialet om ytringsfrihed: ytringsfrihed!7

8 Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold Mål: Kultur (fase 1 og 2). Færdighedsmål: Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper og analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener. Vidensmål: Eleven har viden om kultur og kulturbegreber og om kulturel globalisering. Amnestys forslag til læringsmål: Sagen fra Canada: Eleverne kan ved hjælp af den canadiske sag diskutere, hvad kultur kan betyde for forskellige samfundsgruppers identitet Eleverne kan diskutere, hvor grænserne går mellem hensyn til kultur og andre hensyn (for eksempel bygning af en dæmning). Se for eksempel artikel 25 i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder Sagen fra Malawi: Eleverne har viden om og kan forstå forskellige kulturelle overbevisninger og tro ud fra den malawiske sag. Mål: Social differentiering (fase 1). Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering. Vidensmål: Eleven har viden om social differentiering og om beskrivelse og måling af social lighed og ulighed. Amnestys forslag til læringsmål: Sagen fra Iran: Eleverne har viden om og kan reflektere over årsagerne til ulighed mellem befolkningsgrupper Eleverne opnår viden om kvinder og kurderes vilkår ud fra den iranske sag Sagen fra Malawi: Eleverne kan ud fra den malawiske sag diskutere, hvorvidt forskellige overbevisninger er resultatet af social ulighed i samfundet!8

9 Kompetenceområde: Samfundsfaglige metoder (fase 1) Eleverne kan skrive breve til de ansvarlige myndigheder. Derfor er det vigtigt for eleverne at kunne udtrykke sig sprogligt nuanceret om sagernes samfundsfaglige problemstillinger. At kunne anvende samfundsfaglige metoder er relevant i forhold til alle sager i Skriv for Liv. Eleverne vil opnå viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur, hvilket er i tråd med målet om sprog og skriftsprog. I forbindelse med Skriv for Liv kan eleverne være med til at finde yderligere kilder til at belyse nogle af de samfundsfaglige problemstillinger i Skriv for Liv. Dette opfylder målene inden for informationssøgning.!9

10 HISTORIE EFTER 6. OG 9. KLASSETRIN Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng Efter 6. klassetrin Mål: Kronologi, brud og kontinuitet (fase 2). Vidensmål: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. Efter 9. klassetrin Mål: Kronologi, brud og kontinuitet (fase 2). Vidensmål: Eleven har viden om historisk udvikling. Amnestys forslag til læringsmål: Sagen fra Canada: Eleverne kan gøre rede for historiske eksempler, hvor oprindelige folks rettigheder er blevet krænket (herunder danske eksempler). Mål: Historiekanon (fase 1 og 2). Vidensmål: Eleven har viden om kanonpunkter. Amnestys forslag til læringsmål: Sagen fra Cameroun: Eleverne kan gengive definitionerne af ytringsfrihed og retssikkerhed ifølge FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (artikel 19, artikler ) Sagen fra Canada: Eleverne kan gøre rede for og har viden om enkelte rettigheder hos oprindelige folk Eleven kan gengive retten til tryghed og krav på økonomisk, social og kulturel retfærdighed ifølge FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (artikel 22)!10

11 Sagen fra Egypten: Eleverne kan gengive definitionen af ytringsfrihed (herunder pressefrihed) og retten til en retfærdig rettergang ifølge FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (artikel 19, artikler ) Sagen fra Indonesien: Eleverne har viden om FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og kan gengive FN s forbud mod tortur og retten til at ytre sig (artikel 5, artikel 19) Sagen fra Iran: Eleverne kan gengive, at alle mennesker har ret til sundhed og velvære og ret til et liv uden tortur ifølge FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (artikel 25, artikel 5) Sagen fra Malawi: Eleverne har viden om FN s børnekonvention og de rettigheder, børn har krav på Eleverne kan gøre rede for retten til at være fri fra diskrimination Eleverne kan gengive diskriminationsforbuddet i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og børns ret til særlig omsorg og hjælp (artikel 2, artikel 26) Sagen fra USA: Eleven kan gengive retten til at leve uden indblanding i sit privatliv ifølge FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (artikel 12)!11

12 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB EFTER 6. OG 9. KLASSETRIN Kompetenceområde: Sundhed og trivsel Efter 6. klassetrin Mål: Levevilkår (fase 1). Færdighedsmål: Eleven kan analysere, hvordan sundhed påvirkes af levevilkår. Vidensmål: Eleven har viden om samspil mellem sundhed, trivsel og levevilkår. Efter 9. klassetrin Mål: Ulighed i sundhed (fase 1). Færdighedsmål: Eleven kan diskutere ulighed i sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv. Vidensmål: Eleven har viden om faktorer, der skaber ulighed i sundhed. Amnestys forslag til læringsmål Sagen fra Iran Eleverne kan diskutere og har viden om, hvilke konsekvenser det har for et menneskes sundhed og trivsel, at det nægtes adgang til lægehjælp Eleverne har opnået viden om, at alle mennesker har lige ret til sundhed og lægehjælp Sagen fra Egypten Eleverne kan forholde sig til, hvordan mennesker påvirkes af tortur Læs eventuelt introduktionen til tema 5 Hvad gør torturen ved folk på side 29 i hæftet om tortur, se mere på: Efter 6. klassetrin Mål: Rettigheder (fase 1). Færdighedsmål: Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes. Vidensmål: Eleven har viden om børns ret til beskyttelse mod fysisk, psykisk og digitalt overgreb.!12

13 Efter 9. klassetrin Mål: Personlige grænser (fase 1). Færdighedsmål: Eleven kan diskutere, hvordan overgreb på børn og unge kan forebygges. Vidensmål: Eleven har viden om vold og overgreb af fysisk, psykisk og seksuel karakter. Amnestys forslag til læringsmål Sagen fra Malawi: Eleverne kan ud fra den malawiske sag diskutere, hvornår børn har ret til beskyttelse Eleverne kan diskutere, hvilke handlemuligheder der er for børn i Malawi og i Danmark, når deres ret til beskyttelse krænkes Eleverne kan diskutere, hvilke handlemuligheder der bør gælde for børn i et ideelt samfund, således at børns rettigheder respekteres!13

14 KRISTENDOM EFTER 6. OG 9. KLASSETRIN Kompetenceområde: Livsfilosofi og etik Efter 6. klassetrin Mål: Etik. Trosvalg og tilværelsestydning (fase 1). Vidensmål: Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger. Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen. Efter 9. klassetrin Mål: Etik. Trosvalg og tilværelsestydning (fase 1). Vidensmål: Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv. Eleven har viden om sammenhæng mellem forskellige trosvalg og tydning af tilværelsen. Amnestys forslag til læringsmål: Sagen fra Iran: Eleverne kan diskutere, hvordan strafudmåling i nogle lande, eksempelvis Iran, er knyttet til religiøse værdier og normer Sagen fra Malawi: Eleverne kan ud fra den malawiske sag diskutere værdier, normer og adfærd i forhold til tro i Malawi Kompetenceområde: Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Efter 9. klassetrin Mål: Fremtrædelsesformer (fase 1). Færdighedsmål: Eleven kan reflektere over centrale symbolers og ritualers betydning for menneskers liv. Vidensmål: Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdens religioner og livsopfattelser. Amnestys forslag til læringsmål Sagen fra Canada: Eleverne kan ud fra den canadiske sag reflektere over og har viden om oprindelige folks kultur, ritualer og betydningen af disse for deres livsopfattelse!14

15 GEOGRAFI EFTER 9. KLASSETRIN Kompetenceområdet: Undersøgelse Mål: Demografi og erhverv (fase 2). Færdighedsmål: Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår. Vidensmål: Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling. Amnestys forslag til læringsmål Sagen fra Malawi: Eleven kan opnå viden om mennesker med albinismes levevilkår i Malawi og andre steder i verden Sagen fra Iran: Eleverne kan ud fra den iranske sag opnå viden om kurdere og kvinders levevilkår i Iran Eleverne kan diskutere, hvordan traditionelle værdier og normer kan influere på levevilkårene og har betydning for befolkningsudviklingen Mål: Globalisering (fase 3) Naturgrundlag og levevilkår (fase 2). Vidensmål: Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse. Eleverne har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget. Amnestys forslag til læringsmål Sagen fra Canada Eleverne har forståelse for de konsekvenser, ressourceudnyttelsen i Peace River Valley kan medføre Eleverne har viden om både kulturel udnyttelse og ressourceudnyttelse af naturgrundlaget!15

16 ENGELSK EFTER 7. OG 9. KLASSETRIN Kompetenceområde Kultur og samfund Efter 7. klassetrin Mål: Interkulturel kontakt (fase 1). Færdighedsmål: Eleven kan give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder. Vidensmål: Eleven har viden om enkelte kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede områder. Efter 9. klassetrin Mål: Interkulturel kontakt (fase 2). Vidensmål: Eleven har viden om sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund. Amnestys forslag til læringsmål Sagen fra USA: Eleverne kan diskutere, hvordan sagen kunne være forløbet, hvis den var foregået i Danmark Eleverne kan forholde sig til, hvordan de amerikanske normer og værdier kan have haft betydning i Edward Snowdens tilfælde Eleverne opnår viden om retten til privatliv og overvågning i både USA og Danmark Sagen fra Canada: Eleverne kan diskutere kulturelle forskelle mellem det oprindelige folk i Peace River Valley og resten af det canadiske samfund Skriv for Liv-sagerne kan læses på engelsk. I kan også vælge at skrive brevene på dette sprog. Derfor vil kompetenceområderne Mundtlig og skriftlig kommunikation være særlig relevante. Kompetenceområdet: Mundtlig kommunikation I kan vælge at oversætte vores diskussionsspørgsmål og diskutere dem på engelsk. Stort set alle mål vil derfor være relevante. Ved hjælp af Skriv for Liv vil eleverne kunne udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner under målet samtale og vil kunne tale om faktuelle emner, der ligger under målet præsentation. Også målene sprogligt fokus og kommunikationsstrategier er relevante i forhold til brug af ord, begreber, sproglige variationer og redskaber og den engelske udtale.!16

17 Kompetenceområdet: Skriftlig kommunikation Alle mål vil være relevante. Hvis I læser sagsbeskrivelserne på engelsk, vil eleverne skulle forholde sig til indhold og sprogbruget under målet læsning. Vælger I at skrive brevene på engelsk, vil målet skrivning komme i spil i forhold til, at eleverne kan skrive deres budskaber, små fortællinger i et forståeligt og sammenhængende sprog og skal forholde sig aktivt til modtageren. Eleverne vil også skulle forholde sig til, hvordan man bedst opbygger et brev. Når eleverne skriver breve, opnår de viden om ordstilling, de syntaktiske strukturer, grammatik, tekststrukturer og tegnsætning og kan give og modtage respons i hinandens arbejde, alt sammen mål under sprogligt fokus og sproglæringsstrategier.!17

18 DANSK, EFTER 6. 0G 9. KLASSETRIN Kompetenceområde: Kommunikation Efter 6. klassetrin Mål: It og kommunikation (fase 1). Vidensmål: Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet. Efter 9. klassetrin Mål: It og kommunikation (fase 2). Færdighedsmål: Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab. Amnestys forslag til læringsmål: Sagen fra USA: Eleverne kan ved hjælp af sagen diskutere retten til privatliv på internettet ved eksempelvis at vurdere, om overvågning på nettet kommer befolkningen til gode eller ej Eleverne har viden om, hvordan overvågning finder sted Eleverne kan diskutere, hvordan man kan beskytte sig mod overvågning Mange af kompetenceområderne og målene i dansk er særlig relevante i forhold til Skriv for Liv. Det gælder især kompetenceområderne: Fremstilling og kommunikation. Kompetenceområde: Fremstilling Når eleverne skriver breve eller laver tegninger til de krænkede personer eller til de ansvarlige myndigheder, skal de forholde sig til genre og situationen og kan arbejde med at udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede. Forud for elevernes handlinger, hvad enten det er i form af brevskrivning, tegninger, eller aktivitet på de sociale medier, kan eleverne indsamle flere oplysninger om selve sagen og landet, hvor krænkelserne foregår med videre. Målene under forberedelse vil være i spil: Eksempelvis at eleverne kan indsamle oplysninger og disponere indholdet. Målene under respons vil også være relevante i forhold til, at eleverne har viden om sproglig stil og vil kunne respondere på den.!18

19 Kompetenceområdet: Kommunikation Stort set alle mål under dette kompetenceområde vil være relevante. Selve brevskrivningen dækker målene under sproglig bevidsthed, da eleverne i Skriv for Liv skal forholde sig aktivt til nuancerne i sproget og sprogets virkning og de sproglige forskelle i et appel- og solidaritetsbrev, idet der eksempelvis er forskel på, hvordan de adresserer en torturoverlever og en præsident. Det samme gælder målene under sprog og kultur, da det kan være nyttigt for eleverne at have en forståelse for de sproglige normer, når brevene skal skrives, og at de kan koble forståelsen for landets kultur og personernes situation til deres egne sproglige formuleringer. Hvis I inddrager vores diskussionsspørgsmål, vil eleverne komme til at reflektere, argumentere og diskutere en række menneskeretlige problemstillinger. Hermed vil eleverne opnå viden om argumentations- og informationsformer og retoriske virkemidler, talehandlinger og positioneringer, hvilket er vidensmål under målet dialog. Målene under It og kommunikation er også særdeles relevante: Vælger I at inddrage brug af sociale medier, vil eleverne kunne diskutere og opnå viden om muligheder og faldgrupper og etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet. Vælger I at åbne for kreativiteten med drama, rollespil eller inddragelse af musik i undervisningen, er målene under krop og drama også relevante i forhold til at skabe fælles fortællinger sammen med andre. Det var vores bud på sammenhængen mellem Skriv for Liv og de forenklede Fælles Mål. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse og opfordrer jer til at skrive til os, hvis I har yderligere spørgsmål eller kommentarer:

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid.

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid. LÆRERVEJLEDNING I denne vejledning kan du læse om Skriv for Livs faglige relevans i forhold til de forenklede Fælles Mål og hvilke fag, kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, der er særlig relevante.

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Lærervejledning til Mediekonkurrencen for Skoler

Lærervejledning til Mediekonkurrencen for Skoler Lærervejledning til Mediekonkurrencen for Skoler Mediekonkurrencen for Skoler kan anvendes i en række forskellige fag. Den kan i høj grad også bruges til tværfagligt samarbejde. Vi skriver her, hvad det

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

færdigheds- og vidensområder

færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9.

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Sundhed og forklare, hvad og i eget liv fremme og på skolen fremme egen og andres og med udgangspunkt i demokrati

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 8

Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 8. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

ytrings- Et undervisningsmateriale for 7. 10. klasse

ytrings- Et undervisningsmateriale for 7. 10. klasse AMNESTY UNDERVISNING ytrings- FRIHED Et undervisningsmateriale for 7. 10. klasse Revideret efter de forenklede Fælles Mål 1 Udarbejdet af: Amnesty International og ekstern pædagogisk konsulent, Anne Marie

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark Fagformål for faget kristendomskundskab Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning

Læs mere

SKRIV FOR LIV: UNDERVISNINGSMATERIALE 2017

SKRIV FOR LIV: UNDERVISNINGSMATERIALE 2017 SKRIV FOR LIV: UNDERVISNINGSMATERIALE 2017 1 Kære lærer Velkommen til Skriv for Liv 2017. I dette dokument guider vi dig rundt som lærer, så du kan læse om Skriv for Livs relevans i forhold til de overordnede

Læs mere

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER 2 MODUL 54 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 55 BØRNS RETTIGHEDER MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension

Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension Færdigheds- og vidensmål DANSK Danskfagets iden3tet og rolle indeholder en dannelsesdimension forstået i en na

Læs mere

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab Kristendomskundskab Formål for faget kristendomskundskab Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne Hvor blev børnene af? August - September Kunne beskrive børns vilkår fra 1800 tallet til i dag Kunne opstille et slægtstræ Enkeltmandsopgaver r internet s. 3-19 IT Samtale og skriftligt arbejde Et lille

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Fællesskab. Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? 0 - Synopsis - Fællesskab - Vide - s1. 1 Fællesskabsdiagrammer

Fællesskab. Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? 0 - Synopsis - Fællesskab - Vide - s1. 1 Fællesskabsdiagrammer 0 - Synopsis - - Vide - s1 Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? I denne kategori har vi fokus på fællesskaber. Øvelsesforløbene er delt op i to emner: 1) Hvad ved en aktiv medborger om fællesskaber?

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen Det fælles i det faglige Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Det fælles i det faglige kompetencer på tværs Undersøgelse og dialog Eleverne skal lære at - forholde sig undersøgende til omverdenen -

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Globalisering Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens forbrugsvares vej

Læs mere

Forsøg med fællesprøve i kulturfag

Forsøg med fællesprøve i kulturfag 1 Forsøg med fællesprøve i kulturfag Beskrivelse af det toårige forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab i 9. klasse Baggrund og formål Folkeskoleforligskredsen

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole tilslutter sig Undervisningsministeriets Fælles Mål i Engelsk. Undervisningen i Engelsk påbegyndes på Zahles Gymnasieskole

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Danmark fm@stukuvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER LÆRERVEJLEDNING 2017 DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER BESØG NATIONALMUSEET PÅ EGEN HÅND 7.-10. KLASSE INDHOLD Introduktion til underviseren De seksuelle rettigheder den korte version

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Romantikkens brevskrivning

Romantikkens brevskrivning Lærervejledning Romantikkens brevskrivning Forløbsbeskrivelse og indhold Romantikkens brevskrivning er et undervisningsforløb om 1800-tallets brevskrivning, som er målrettet danskfaget på 8. klassetrin.

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

De gode læringsmål. Konference for UVM den 06. maj 2015

De gode læringsmål. Konference for UVM den 06. maj 2015 De gode læringsmål Konference for UVM den 06. maj 2015 Kompetencehuset LeneHeckmann.dk Lene Skovbo Heckmann CVR: 32 90 84 97 Avedøregårdsvej 74, 2650 Hvidovre Tlf.: 0045 28947944 E-mail: mail@leneheckmann.dk

Læs mere

Mødafrika.dk Filmproduktion

Mødafrika.dk Filmproduktion Lærervejledning - Identitet og fælleskaber Udarbejdet af Martin Cholewa Jørgensen Materialet er målrettet eleverne 8. og 9. Klasse i Samfundsfag og arbejder med kompetenceområdet; sociale og kulturelle

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars Historie Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Kend dig selv og din familie Identitet og socialisering Kønsroller Familien på Kronologi, brud og kontinuitet

Læs mere

Årsplan engelsk Nina 16/17

Årsplan engelsk Nina 16/17 Årsplan engelsk Nina 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere