Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen"

Transkript

1 Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal levetid og differensinvestering) Finansiering Budgettering Standardomkostningskontrol mm.

2 Opgave 1 Opgave 1 Side 2 af 11 Spørgsmål 1.1 Investeringssum -380 Rentesats: 12% År Scrapværdi Rep. & Vedl. DB NBS År DB - Rep År År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År i alt NPV -13,93 41,87 88,85 128,25 161,17 183,46 Højeste kapitalværdi er i år 6 med + 183,46 tkr. > optimal levetid! Investeringen er lønsom efter år 1. Spørgsmål 1.2 Den interne rentefod findes vha. cash flow-funktionen på lommeregner, rentetabeller eller IA-funktionen i Excel: Den interne rente er 29,2% på PK-200 (målt på år 6) Heraf ses, at den interne rente også er større end kalkulationsrenten på 12%

3 Opgave 1 Side 3 af 11 Spørgsmål 1.3 Der må her være tale om en differensinvestering, hvorfor man blot skal regne på, hvorvidt besparelserne og merindtjeningen plus ændring i scrapværdien vil være i stand til at "finansiere" de ekstra kr , der skal investeres ved 12 %. Først skal de Variable omkostninger dog beregnes for at kunne beregne besparelsen på disse: 100% 60% 40% År Omsætning VO DB 1 475,00 285,00 190, ,00 285,00 190, ,00 285,00 190, ,00 285,00 190, ,00 285,00 190, ,00 285,00 190,00-50% 10% År Rep. & Vedl. VO Investering & Scrapværdi NBS , ,00 28,50 43, ,00 28,50 48, ,00 28,50 53, ,00 28,50 58, ,00 28,50 63, ,00 28,50 40,00 113,50 NPV 31,30 IRR 16,3% Den interne rentefod (IRR) større end kalkulationsrenten, hvorfor den efter differensinvesteringens metode er lønsom. RS-300 skal altså købes (og beholdes i 6 år). Da der er tale om en positiv kapitalværdi (NPV) er investeringen lønsom. Forskellen på de 2 maskiners NPV er altså tkr. 31,3. RS-300 har altså således en NPV på 214,75, der er større end NPV for PK-200. Så også efter kapitalværdimetoden er investeringen i RS-300 lønsom

4 Opgave 2 Opgave 2 Side 4 af 11 Spørgsmål 2.1 Stående lån Annuitetslån Serielån Hovedstol Kurs 96,00 98,00 98,25 Rente p.a. 10% 10% 10% Løbetid i år Stiftelsesomk Provenu Serielån ÅR Stående lån Annuitetslån Provenu Restgæld PRIMO Afdrag Rente Ydelse Restgæld ULTIMO IRR 11,00% 10,96% 11,03% Spørgsmål 2.2 Annuitetslånet har den marginalt billigste effektive rente, hvorfor dette lån bør vælges ud fra lavere omkostninger Spørgsmål 2.3 Der bør fra den studerendes side nævnes mindst 4 af følgende elementer: x) Likviditetsforløb x) Risiko x) Opsigelighed x) Fleksibilitet x) Afhængighed af långiver x) Sikkerhedsstillelse x) Omkostninger ved f.eks. konvertering af lånet x) Eventuel kursrisiko i forbindelse med effektuering

5 Opgave 3 Side 5 af 11 Spørgsmål 3.1 (i kr.) Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning Materialer Arbejdslønninger DB Salgsfremmende omk MFB Kontante Kap. Omk IB Afskrivninger Resultat før renter Renteomkostninger Årets resultat før skat Skatteprocent: - Skat % Årets resultat efter skat Omsætningshastigheder: Regnskabstal Balancetal 2009 Varelager: Debitorer: Varekreditorer: / / OMS.HASTIGHED: 6,6 9,6 3,0 Spørgsmål 3.2 Budgettal OMS.HASTIGHED: Ultimobeholdninger Varelager: / 6,6 Debitorer: / 9,6 Varekreditorer: ,0 / Ultimo 2010:

6 Opgave 3 Side 6 af 11 Indtjeningsbidrag Likviditetsbudget for 2010 i kr : /- ændring i Primo Ultimo Varelager Debitorer Varekreditorer Anden kort gæld Renteomkostninger - Restskat - Á conto skat Driftens likviditetsvirkning Investeringer i året Finansielle indbetalinger Nyt lån til maskinkøb Finansielle udbetalinger Afdrag på finanslån Erstatning til tilskadekommen medarbejder Udbytte Samlet likviditetsvirkning + Likvide midler primo + Disponibel kassekredit primo Likvide midler ultimo (der er ingen KK) 743

7 Opgave 3 Side 7 af 11 Spørgsmål 3.3 Noter: Maskiner & inventar Noter: Finanslån Primo Primo tilgang (investeringer) forhøjelse 0 - afskrivninger afdrag Ultimo Ultimo Noter: Reserver Noter Ovf. Overskud Primo Fra resultatbudget ovf. Overskud for % beregnet udbytte 500 (af anpartskapitalen ) - nedskrivninger 0 Rest til Egenkapital Ultimo Balance ultimo 2010 i kr Aktiver Anlægsaktiver: Egenkapital: Grunde og bygninger g Anpartskapital p Inventar og maskiner Reserver + Ovf. Overskud for 2010 Egenkapital ultimo Omsætningsaktiver: Varelager Langfristet gæld Finanslån Varedebitorer Nyt lån til maskiner Passiver Likvide midler 743 Aktiver i alt Kortfristet gæld: Varekreditorer Anden kort gæld Restskat Erstatningsbeløb Skyldigt udbytte for 2010 Passiver i alt

8 Forkalkulation for Navona Opgave 4 Side 8 af 11 Afdeling Teknisk standard Omk. Art Standardpris Standardomkostn. I alt afd. 1 2,00 kg Råvare X kr 95,00 kr 190,00 1,50 meter Råvare Y kr 40,00 kr 60,00 0,50 time Arbejdsløn kr 180,00 kr 90,00 kr 340,00 afd. 2 1,25 kg Råvare Z kr 100,00 kr 125,00 2,00 stk. Hjælpemateriale kr 15,00 kr 30,00 1,00 time Arbejdsløn kr 195,00 kr 195,00 kr 350,00 Kalkuleret svind i afd. 2 4% kr 14,00 I alt kr 704,00 Skal være renset for "Andel af kap. omk.", da dette har betydning for værdien af tilgang og dermed afvigelsen i afd. 2. Budgetteret salgspris pr. stk. kr Budgetteret afsætning stk. Navona Faktisk afsætning stk. Navona Faktisk omsætning kr Produktion fra afd. 1 til afd. 2 Produktion til FVL Forbrug af arbejdstimer i afd. 1 Forbrug af arbejdstimer i afd. 2 Udleverede råvare X Udleverede råvare Y Udleverede råvare Z Udleverede Hjælpematerialer stk. halvfabrikata (½-Navona) stk. Navona Timer Timer kg meter kg stk. Råvarelagerbeholdninger: Beholdninger i Afdeling 1: Dato kg X meter Y kg Z styk Hjælpematerialer Varer under fremstilling Stk. ½-Navona Stk. ½-Navona

9 Opgave 4 Side 9 af 11 Spørgsmål 4.1 Salgsprisafvigelse: Faktisk omsætning kr Faktisk afsætning x budgetteret salgspris kr kr Salgsprisafvigelse: kr Spørgsmål 4.2 X Y Z Vareforbrug Ultimo lager Primo lager Råvarekøbet kg meter kg Hjælpematerialer stk Spørgsmål 4.3 Afdeling 1 Råvare X Råvare Y Timer Tilgang Standardforbrug: stk. ½-Navona stk. ½-Navona (VUF Ultimo) % af Y og Timer -160 stk. ½-Navona (VUF Primo) % af Y og Timer Standardforbrug i alt Afvigelse i mængder til idealstandard Standardpris Afvigelse i kr kr 95 kr 40 kr 180 kr 0 kr kr 0 i alt kr - 600

10 Opgave 4 Side 10 af 11 Afdeling 2 Fra afd. 1 Råvare Z Hjælpemat. Timer Tilgang Standardforbrug: stk. Navona Standardforbrug i alt Afvigelse i mængder til idealstandard Forventet svind i afd. 2 4% Afvigelse i mængder til normalstandard Standardpris kr 340 kr 100 kr 15 kr 195 Afvigelse i kr. kr kr 0 kr kr i alt kr 800

11 Pointfordeling Side 11 af 11 Pointfordeling til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring Point pr. Opgave delopgave Point pr. opgave i alt 100 Karakter Points i alt

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica Input Transformation i virksomheden Output Figur 1.1 Forenklet input-output model Antal virksomheder i 2006 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Enkeltmandsfirma Interessentskab

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Langfristet lån Quiz Afslutning I de forrige afsnit lærte du om kassekreditten, der især bruges til

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere