Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende."

Transkript

1 Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen = 35 % - Social og sundhedsassistent uddannelse = 32 % 3.1 Hvor gammel er du? - gennemsnitalder 37,5 år - yderpunkter; år. 3.3 Antal timer du bruger på dit studium? - gennemsnit bruges der 28 timer på studiet - yderpunkter; 1-55 timer - hvor der har været skrevet fra 2-3, er der taget højeste faktor. 3.4 Antal af timer der bruges på uddannelsesstedet? - - yderpunkter 6-42 timer 3.5 Transport til og fra skolen? - gennemsnit pr. uge 3.5 timer - yderpunkter; 3 min. 30 timer 3.6 Erhvervsarbejde? - gennemsnit 4.7 timer - yderpunkter; timer 3.7 antal gennemsnit timer på sport og motion? timer - yderpunkter; ½ - 20 timer 4. Hvor mange timer bruger du ved en pc.èr - på skolen; 4.1 time, yderpunkter; ½ -15 timer - i hjemmet; 5.7 time, yderpunkter; ½ - 30 timer - andre steder; 0.45 time, yderpunkter; 1-4 timer 5. Har du indenfor det seneste ½ år seriøst overvejet at opgive uddannelsen? - nej 92 % - ja 17 % Overvejelserne; - Psykisk pres af skolekrav - uoverensstemmelse mellem teori og praksis - Ikke sikker på det er lige mig to der svarede dette - Eksamen, lærerne og miljøet på skolen - eksamenspres - stress - kritisk sygdom - psykiske problemer - personlige problemer, 4 der svarede dette

2 - Manglende overskud til hobby og aktiviteter - tidskrævende i forhold til familien - økonomien ikke hænger sammen - praktiske problemer med supplering fra kommunen - studietræthed Flere positive bemærkninger; - er glad for at arbejde med mennesker to der har nævnt dette - jeg trives med det jeg gør - glad for uddannelsen - det er en dejlig uddannelse - jeg føler jer er, hvor jeg har det godt og hvor faget interessere mig - dejlige holdkammerater - trives godt på uddannelsen - godt tilrettelagt udd. forløb - giver mig forventet udfordringer - jeg er glad for arbejdet - synes det er spændende - er glad for studiet, det er spændende - har valgt rigtigt og ønsker at være sygeplejerske 7. Hvis du faktisk vælger at opgive uddannelsen, vil du så tro, at du - at tage et arbejde 69 % - anden uddannelse 25 % - andet end at studere og arbejde 5 % 9. følgende udsagn; min uddannelse er meningsfuld for mig 89 % i høj grad 11 % i nogen grad samlet set lærer jeg nok på min uddannelse 98 % i høj og nogen grad 2 % i kun mindre grad eller slet ikke uddannelsen lever op til den officielle beskrivelse af uddannelsen 98 % i høj og nogen grad 2 % kun i nogen grad uddannelsen lever op til mine forventninger - 96 % i høj og nogen grad 4 % kun i mindre grad eller slet ikke Der er klarhed omkring, hvad mit uddannelsessted forventer at mig som studerende 82 % i høj eller nogen grad 18 % kun i mindre grad Der er behov for, at lærerne og elev/studerende bliver bedre til at afstemme deres forventninger til hinanden 74 % i høj eller nogen grad 23 % i kun mindre grad 3 % slet ikke Jeg arbejder sammen med andre om opgaver indenfor udd. 93 % i høj eller nogen grad 7 % kun i mindre grad Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde sammen med andre 97 % i høj eller nogen grad 3 % i kun mindre grad Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde alene 87 % i høj eller nogen grad 11 % kun i mindre grad 2 % slet ikke

3 10. Hvilke læringssituationer får du mest ud af? - praktikforløb 82 % - holdundervisning 58 % - praktiske øvelser 51 % - gruppearbejde 49 % - når jeg arbejder alene med opgaver og lektier 45 % - opgaveskrivning 41 % - når vi har gæstelærer 29 % - projekter i fag 26 % - projekter på tværs af fag 20 % - læsegruppe 12 % - andre 3 % 11. Undervisnings indhold - i nogen grad tilfreds 51 % - i høj grad tilfreds 42 % - kun i mindre grad tilfreds 4 % - slet ikke 1 % mulighed for indflydelse på undervisningsindholdet 96 % i høj eller nogen grad 19 % kun i mindre grad 3 % slet ikke undervisningsform, 84 % i høj eller nogen grad 11 % kun i mindre grad 2 % slet ikke Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningsform 72 % i høj eller nogen grad kun i mindre grad 22 % 3 % slet ikke daglig information fra uddannelsesstedet 79 % i høj eller nogen grad 15 % kun i mindre grad 5 % slet ikke information om større ændringer i dit uddannelsesforløb 74 % i høj eller nogen grad 13 % kun i mindre grad 2 % slet ikke information fra studenterorganisationer, elevråd eller lignende 63 % i høj eller mindre grad 29 % kun i mindre grad 8 % slet ikke dine muligheder for at planlægge og organisere din udd. 87 % i høj eller nogen grad 10 % i nogen grad 3 % slet ikke samarbejdet mellem dig og de andre udd. søgende 89 % i høj eller nogen grad 9 % kun i mindre grad 1 % slet ikke mulighed for at få hjælp til noget fagligt fra en fra dit hold 90 % i høj og i nogen grad 9 % kun i mindre grad studievejledning 86 % i høj eller nogen grad

4 11 % kun i mindre grad 2 % slet ikke 12. Har det været let eller svært at få faglig hjælp fra lærerne? - 76 % meget let eller let - hverken let eller svært 24 % 13. Hvordan oplever du samlet set de faglige udfordringer i din uddannelse? - der er passende 87 % - de er få små 6 % - de er for store 5 % 14 kommentar - ikke tilfredshed med alle undervisere - nogle eksterne lærere har vi haft uheld med - dansk og engelsk for store faglige udfordringer - mange eksamen i starten af uddannelsen - når man ikke bliver taget ordentligt imod som studerende i klinikken - når forberedelses tiden er for stram bliver udfordringen for stor - den teoretiske undervisning er udfordringerne for små grundet undervisning - kvaliteten i undervisningen er for svingende - bacheloruddannelse er uddannelsesniveauet ind imellem for lavt og for gymnasialt - mangelfulde indhold i bøgerne i forhold hvad der forventes i praktikken - læsemængden enorm - uddannelsesbogen er skrevet i det uendelige 15. kan du nå dine arbejdsopgaver i forbindelse med uddannelsen udenfor eksamensperioderne 57 % ofte 38 % af og til 4 % sjældent og aldrig kan du nå dine arbejdsopgaver i forbindelse med uddannelsen i eksamensperioderne 45 % ofte 41 % af og til 13 % sjældent og aldrig føler du dig stresset på grund af uddannelsen udenfor eksamensperioden 16 % ofte 60 % af og til 17 % sjældent 8 % aldrig føler du dig stresset på grund af uddannelsen i eksamensperioden 39 % ofte 42 % af og til 14 % sjældent 4 % aldrig Har du oplevet at blive mobbet? 79 % aldrig 16 % sjældent 4 % af og til 1 % ofte Har du oplevet at blive holdt udenfor? 70 % aldrig 20 % sjældent

5 8 % af og til 2 % ofte Har du oplevet at føle dig forfulgt af en eller flere af dine lærere? 82 % aldrig 17 % sjældent eller af og til 1 % ofte 16. følt dig ensom? 51 % slet ikke 46 % kun i mindre grad eller i nogen grad 3 % i høj grad følt dig glad og tilfreds 97 % i høj eller nogen grad 3 % kun i mindre grad eller slet ikke følt dig rolig og afslappet 86 % i høj eller nogen grad 13 % i mindre grad 1 % slet ikke følt dig veloplagt og haft overskud 81 % i høj og nogen grad 18 % kun i mindre grad 1 % slet ikke følt dig nervøs 49 % i høj eller nogen grad 33 % kun i mindre grad 18 % slet ikke følt dig langt nede 51 % slet ikke eller i mindre grad 22 % i høj eller nogen grad haft søvnbesvær 74 % slet ikke eller i mindre grad 26 % i høj eller nogen grad haft mavepine/maveproblemer 67 % slet ikke eller i mindre grad 11 % i høj eller nogen grad haft koncentrationsbesvær 70 % slet ikke eller i mindre grad 24 % i nogen grad 6 % i høj grad haft svært ved at huske 69 % slet ikke eller i mindre grad 20 % i nogen grad 11 % i høj grad haft svært ved at tænke klart 78 % slet ikke eller i mindre grad 14 % i nogen grad 8 % i høj grad 17. Hvordan vurdere du arbejdsbyrden udenfor eksamensperioden - 86 % meget passende og passende, 15 % hverken mere eller mindre

6 i eksamensperioden 73 % meget passende eller passende, 27 % hverken mere eller mindre 18. Har du anvendt professionel hjælp til personlige problemer i forbindelse med din uddannelse 84 % nej 12 % ja, en enkelt gang 4 % ja, flere gange 19. føler du dig som en del af et fællesskab på uddannelsen 92 % ja, i høj eller nogen grad 5 % kun i mindre 3 % nej, egentlig ikke 20. den sociale kontakt med en eller flere af dine kammerater 93 % meget tilfreds eller tilfreds 5 % hverken tilfreds eller utilfreds 2 % utilfreds den sociale kontakt med en eller flere af dine lærere 75 % meget tilfreds eller tilfreds 25 % hverken tilfreds eller utilfreds 1 % utilfreds de sociale aktiviteter på uddannelsen 64 % meget tilfreds eller tilfreds 34 % hverken tilfreds eller utilfreds 2 % utilfredse 21. ideer til hvordan det psykiske arbejdsmiljø kunne forbedres - kun arbejde 30 timer i praktikken - flere fælles fester - ikke stresset start - flere fællesarrangementer, foredrag, mentorordninger - bedre kommunikation mellem lærere og studerende - sociale arrangementer - mere ud af mandagssamling ellers undvære den - skabe mere ro til de studerende - forenkle og omskrive uddannelsesbogen - lave ens praktikregler - al læsning af pensum til dels kan lægge inden for 37 timer - at der undgås gruppeklikker ved at der dannes forskellige grupper - en dag om mdr. samle alle til aktiviteter så man lærer hinanden at kende Fysiske undervisningsmiljø 23. vurdering af samlet set pladsforhold 84 % i orden eller mindre problemer 16 % ikke i orden udstyr 99 % i orden eller mindre problemer 1 % ikke i orden mulighed for at se 92 % i orden eller mindre problemer 8 % ikke i orden stolens kvalitet 97 % i orden eller mindre problemer

7 2 % ikke i orden mulighed for indstilling af stolene 94 % i orden eller mindre problemer 6 % ikke i orden bordenes kvalitet 89 % i orden eller mindre problemer 10 % ikke i orden mulighed for at indstille borde 85 % i orden eller mindre problemer 15 % ikke i orden tilgang til dagslys 85 % i orden eller minde problemer 15 % ikke i orden afskærmning af sollys 97 % i orden eller mindre problemer 3 % ikke i orden kunstig belysning 95 % i orden eller mindre problemer 5 % ikke i orden indeklima generelt 27 % i orden 51 mindre problemer 22 % ikke i orden temperatur 91 % i orden eller mindre problemer 8 % ikke i orden mulighed for at regulere temperatur og indeklima 95 % i orden eller mindre problemer 5 % ikke i orden trækgener 96 % i orden eller mindre problemer 3 % ikke i orden lugtgener 95 % i orden eller mindre problemer 4 % ikke i orden støjgener 95 % i orden eller mindre problemer 5 % ikke i orden kulde eller varme fra store vinduespartier 2 % ikke i orden varme fra maskiner 96 % i orden eller mindre problemer 1 % ikke i orden daglig rengøring 98 % i orden eller mindre problemer 2 % ikke i orden mulighed for skiftende arbejdsstillinger i løbet af dagen 9 7 % i orden eller mindre problemer 3 % ikke i orden 24. kommentar - 10 mente at der var for mange mennesker i lokalerne - kan ikke se tavlen når de er så mange mennesker i klassen

8 - 3 mente at placering af borde når de er mange mennesker er ikke optimal - 2 mente at der var koldt på skolen, 2 yderligere specielt om mandag morgen - 7 mente at der var mørke lokaler og dårligt lys - 10 mente at der var dårligt indeklima, specielt klasselokale 9 (lugt og lyd) 13 mente dette - svært at lufte ud - 9 mente at bordene var svære at regulere og de vippede - 8 mente at bordene var for små - 4 mente at der manglede grupperum - bordene ved pc. erne ikke justerbare - 3 mente at der var problemer med støj når biler og busser kører udenfor klasselokalerne - vinylgulvet på gangen beskidt - rengøring kunne være bedre - 2 mente at det var svært at kunne skifte stillinger når de sidder ved bordet - 5 mente at det var dårlig udluftning ved at åbne vinduet - for varmt i lokalerne om sommeren - behov for op og hoppe program hver dag i 5 minutter - ondt i ryggen af stolene - overheadprojektor larmer - tavle laver skygger 25. hvordan vurdere du følgende opbevaring af overtøj 81 % i orden eller mindre problemer 20 % ikke i orden indgange 98 % i orden eller mindre problemer 2 % ikke i orden rygepolitik 98 % i orden eller mindre problemer 2 % ikke i orden overholdelse af rygepolitik 100 % i orden (97%) eller mindre problemer(3%) parkeringsforhold for bilister 77 % i orden eller mindre problemer 24 % ikke i orden parkeringsforhold for cyklister 99 % i orden eller mindre problemer 1 % ikke i orden toiletforhold 99 % i orden eller ikke i orden 1 % ikke i orden 26.hvordan vurdere du følgende forhold ved½ skolens it- pladser antallet af pcere 88 % i orden eller mindre problemer 12 % ikke i orden relevant udstyr til rådighed 100 % i orden eller mindre problemer mulighed for at indstille stol og bord, så det passer til dig 95 % i orden eller mindre problemer 6 % ikke i orden mulighed for at indstille skærmhøjde 90 % i orden eller mindre problemer 10 % ikke i orden plads på bordet 90 % i orden eller mindre problemer

9 27. 9 % ikke i orden mulighed for at tilpasse afstand fra skærm 97 % i orden eller mindre problemer 2 % ikke i orden hvordan bedømmer du generelt dit helbred 97 % fremragende, vældigt godt og godt 3 % mindre godt 28. er du generet af astma eller andre luftvejsgener 90 % aldrig eller sjældent 8 % af og til 2 % ofte allergi eller overfølsomhed 87 % aldrig eller sjældent 7 % af og til 7 % ofte eksem eller andre hudsygdomme 86 % aldrig eller sjældent 11 % af og til 2 % ofte hovedpine 38 % aldrig eller sjældent 52 % af og til 10 % ofte fysisk træthed 50 % aldrig eller sjældent 39 % af og til 11 % ofte smerte/gener i skuldre/nakke 50 % aldrig eller sjældent 37 % af og til 13 % ofte smerte og gener i ryg 73 % aldrig eller sjældent 19 % af og til 8 % ofte smerte andre steder i kroppen 82 % aldrig eller sjældent 15 % af og til 3 % ofte 29.er generne blevet værre eller bedre i din tid på skolen astma og andre luftvejsgener 88 % det samme 7 % det samme 5 % værre allergi eller overfølsomhed 100 % det samme eller bedre eksem eller andre hudsygdomme 91 % det samme eller bedre 9 % værre hovedpine 66 % det samme eller bedre

10 34 % værre fysisk træthed 71 % det samme eller bedre 29 % værre smerte/gener i skuldrenakke 66 % det samme eller bedre 34 % værre smerte andre steder 92 % det samme eller bedre 8 % værre 30.ryger du? nej, aldrig 57 % ja, dagligt- gennemsnit 10 eller flere dagligt 28 % ja, dagligt, 9 eller færre 6 % ja, men kun lejlighedsvis 9 % 31.ideer til forbedring af fysisk arbejdsmiljø - 4 mente pausegymnastik - røgfri udendørsarealer m. bænke og bord - justerbare borde - bedre lys i lokalerne - obligatorisk gymnastik 2 gange om ugen - flere printere - bærbare computere til rådighed - bedre plads til at lægge fra sig ved computerne 33.enig eller uenig i følgende udtalelser god atmosfære i bygningerne 99 % meget enig eller lidt enig 1 % lidt uenig gangarealerne kedelige 42 % meget enig eller lidt enig 59 % lidt uenig eller meget uenig gode fællesområder med aktivitet og liv 89 % meget enig og lidt enig 11 % lidt enig eller meget uenig undervisningslokalerne er generelt triste 64 % meget enig eller lidt enig 36 % lidt uenig eller meget uenig jeg kan finde mig et rart sted, hvor jeg kan få ro til at fordybe mig 68 % meget enig eller lidt enig 31 % lidt eller meget uenig jeg synes der mangler udsmykning på mit uddannelsessted 53 % meget eller lidt enig 47 % lidt eller meget uenig der er generelt for meget støj på mit uddannelsessted 44 % meget eller lidt enig 56 % lidt eller meget uenig Der er generelt godt dagslys i bygningerne 90 % meget eller lidt enige 10 % lidt eller meget uenig Jeg synes der er gjort nok ud af omgivelserne på uddannelserne 82 % meget eller lidt enig 18 % lidt eller meget uenig Bygningerne er generelt godt vedligeholdt

11 99 % meget eller lidt enige 1 % lidt uenig Jeg vil gerne bruge flere kreative sider af mig selv 65 % meget eller lidt enig 35 % lidt eller meget uenig 34 Æstetiske undervisningsmiljø Er følgende lokaler placeret hensigtsmæssigt i forhold til din anvendelse undervisningslokaler 97 % ja 3 % nej grupperum 90 % ja 10 % nej cafe/opholdsarealer 95 % ja 5 % nej lærernes kontorer 91 % ja 9 % nej biblioteket 96 % ja 4 % nej IT- faciliteter 94 % ja 6 % nej toiletter 97 % ja 3 % nej andre lokaler 82 % ja 18 % nej kommentar - sygepleje - køkken - ønsker flere toiletter - demostuen ligger skidt - kantine 36. Hvilke rum mangler - flere grupperum - et bevægerum - morgengymnastik - en gymnastiksal - flere computerrum - 9 mente -flere lukkede grupperum - dukke til at øve 1. hjælp og injektioner på - læserum hvor der er ro og evt. bløde møbler - studierum - soverum 37. Hvordan påvirker de fysiske rammer samlet set din trivsel på uddannelsen - meget positivt 22 % - positivt 67 % - 11 % hverken positivt eller negativt 38. ideer eller forslag til hvordan det æstetiske undervisningsmiljø kan forbedres. - et bevægelsesrum til morgengym, fælles fedt og gruppeaktiviteter

12 Lene Folkmann Ipsen - en slags gulv belægning på gulvet i cafen - varmere farver på væggene - mere kunst på væggene - udstilling af kunst, malerier ect. - Skillerum mellem grupperum over bibliotek meget støj - Mere lyse og bløde farver - trådløst netværk til studerende - en farvelaserprinter med et betalingssystem - fast massør/ afspændingspædagog

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

UMV spørgeskema 2005 final

UMV spørgeskema 2005 final UMV spørgeskema 2005 final 1 Baggrundsspørgsmål Er du kvinde eller mand? Abs. Pct. Kvinde 188 70% Mand 82 30% Ubesvaret 0 0% Basis 270 Lodret procentberegning 2 Hvilket semester er du tilmeldt? Abs. Pct.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011) Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0) Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side

Læs mere