Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet"

Transkript

1 Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte en anlægspulje (tidligere kvalitetsfondspulje ) på skole- og dagtilbudsområdet på 17,257 mio. kr. i 2015, 25,257 mio. kr. i 2016 og 27,257 mio. kr. i Samtidig blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til forbedringer på Djurslandsskolen. Det fremgår af bemærkningerne til budgetforliget, at der skal udarbejdes en plan for udmøntningen af anlægspuljen, og at midlerne skal anvendes til renovering af skoler og dagtilbud. Desuden fremgår det af bemærkningerne, at de afsatte midler til Djurslandsskolen skal anvendes til at muliggøre en afklaring, projektering og opstart på renoveringen af skolen med sigte på en samling af aktiviteterne på færre adresser end de nuværende i Stenvad og Fjellerup samt på Damgården og Djursvej i Ørum. Ifølge udmøntningsplanen for budget 2014 skal der udarbejdes en samlet plan for udmøntning af anlægspuljen, hvor der samtidig tages højde for renoveringen af Djurslandsskolen. Planen skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. maj 2014, og skal herefter indgå i det videre arbejde med budget Forslag til udmøntning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til udmøntning af anlægspuljen har forvaltningen valgt af prioritere følgende: At få samlet aktiviteter på færre adresser. At få udskiftet midlertidige og utidssvarende pavillonbygninger og træbarakker med permanente bygningsløsninger. At få udnyttet ledig kommunal bygningskapacitet og undgå udgifter til leje af lokaler og pavilloner. At få afsat ekstra midler til en udbedring af alvorlige bygningsskader, en istandsættelse af nedslidte lokaler og en renovering af vinduer, murværk, tag mv. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at anlægsmidlerne anvendes til følgende anlægsprojekter: Renovering og ombygning af Voldby Skole med henblik på at flytte nuværende aktiviteter i Stenvad og Fjellerup til én adresse i Voldby. 1

2 Ud over en renovering/ombygning af lokalerne vil den del af skolebygningen, der er i dårligst stand, blive nedrevet. Det er og forvaltningens vurdering, at lokalerne på Voldby Skole vil være meget velegnede til at rumme eleverne fra Stenvad- og Fjellerup-afdelingerne. forventes den samlede anlægsudgift at blive i størrelsesordenen 14,5 mio. kr. (2015 p/l). Ved en flytning til Voldby Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,04 mio. kr. Bygningsrenovering og nybyggeri på afdeling Damgården i Ørum for overbygningselever. En del af de nuværende bygninger ombygges, og der opføres 320 m 2 nye lokaler. Samtidig fjernes en pavillon, som er opstillet midlertidigt. forventes den samlede anlægsudgift (inklusiv udgifter til genhusning i byggeperioden) at være på ca. 9 mio. kr. (2015 p/l). Ved om- og tilbygningen på Damgården vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,06 mio. kr. Nybyggeri og ombygning på Ørum Skole til erstatning for nuværende pavilloner, der anvendes til skolens overbygningselever. Ved etablering af pavillonerne i 2008 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningerne i 2 år. Der er ikke givet yderligere byggetilladelser. I forbindelse med byggeriet vil det være muligt at opnå en bygningsmæssig integration af skolens undervisningslokaler og at etablere nye kantinearealer. vurderes det, at anlægsudgiften vil være i størrelsesordenen 9,5 mio. kr. (2015 p/l). Ved om- og tilbygningen på Ørum Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,42 mio. kr. Nybyggeri på Auning Skole til erstatning for nuværende pavilloner og træbarakker, der anvendes til skolens 6. klasseelever, 10. klasseelever og til specialrækkeklasser. Ved etablering af den nuværende pavillon til 6. klasse i 2013 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningerne i 3 år, dvs. til og med skoleåret 2015/2016. Bygningerne til 10. klasse og specialrækkeklasserne er opført med henblik på mere vedvarende brug, men er nedslidte og har pavillon -karakter. Der kan etableres nye, selvstændige lokaler til 10. klasse i daginstitutionen Nyvang, der nedlægges i forbindelse med ibrugtagningen af den nye daginstitution i Auning. Udgiften til renovering/ombygning af Nyvang vurderes at være på ca. 2 mio. kr. Det vurderes, at der kan opføres 4 nye klasselokaler til 6. klasse og specialrækkeklasserne ved nybyggeri på arealet, hvor de nuværende bygninger af pavillon -karakter er beliggende, ved tilbygninger til den nuværende overbygningsfløj eller ved tilbygning til skolens mellemtrinsfløj (på areal hvor den nuværende pavillon til 6. klasse er placeret). Anlægsudgiften vil være ca. 8,5 mio. kr. Den samlede anlægsudgift til lokaler til 6. klasseelever, 10. klasseelever og specialklasserækker vurderes således at være i størrelsesordenen 10,5 mio. kr. (2015 p/l). Ved om- og tilbygningen på Auning Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,27 mio. kr. 2

3 Flytning af 10. Klasse-Center Djursland til ledige lokaler i en del af Kattegatskolens bygning på Åboulevarden i Grenaa. Herved vil det være muligt at erstatte den nuværende pavillon, der er etableret i tilknytning til 10. Klasse-Center Djurslands lokaler i Grenaa Idrætscenter. Sammenlægningsudvalget godkendte i juni 2006, at 10. Klasse-Center Djursland i skoleåret 2006/2007 lejede pavillonen. Der er efterfølgende ikke taget politisk stilling til en forlængelse af ordningen. Der er ligeledes i 2006 givet byggetilladelse til opførelse af en midlertidig pavillon-bygning. Der er ikke efterfølgende givet byggetilladelse til en varig etablering af pavillonen. Det vil være muligt at adskille eleverne i 10. klasse fra den øvrige del af Kattegatskolen og derved bibeholde tilbuddet selvstændige profil. Dette kan f.eks. gøres ved at etablere egen indgang og inddrage en klynge i bygningens sydvestlige fløj eller ved at samle eleverne i bygningens nordvestlige hjørne. Det vurderes, at anlægsudgiften vil være i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. (2015 p/l). Ved en flytning af 10. Klasse-Center Djursland til Kattegatskolen vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til Grenaa Idrætscenter på ca. 0,19 mio. kr. og en årlig udgift til den lejede pavillon på ca. 0,21 mio. kr. Etablering af legestue til dagplejen i Område Grenaa i lokaler i en del af Kattegatskolens bygning på Skolebakken i Grenaa. Det vurderes, at det vil være muligt at ombygge det eksisterende sløjdlokale i den nordlige del af skolens kælderetage til legestuefaciliteter (op til 250 m 2 ). Legestuen placeres således tæt på den nye daginstitution, som opføres ved Sandstumpvej nord for Kattegatskolen. Forslaget kræver samtidig, at Kattegatskolens faglokaler til faget håndværk og design samles i skolens vestlige del herunder de lokaler, som på nuværende tidspunkt rummer Område Grenaas administration. Erstatningslokaler til administrationen kan f.eks. findes i de ledige bygningsarealer på Hedebo-Centret. I budget 2014 er der afsat 0,5 mio. kr. til forbedring af legestueforholdene i Grenaa. Det vurderes, at den samlede anlægsudgift på Kattegatskolen vil være på ca. 1,25 mio. kr. Det vil sige, at der skal afsættes yderligere 0,75 mio. kr. i Nybyggeri til erstatning for nedslidte dele af hovedbygning i Ørum og renovering af den del af bygningen, som fortsat skal bevares. Der vil være behov for erstatningsbyggeri på ca m 2, renovering af ca m 2 og ombygning af ca. 300 m 2. Ifølge udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet vil den samlede anlægsudgift blive i størrelsesordenen mio. kr. (2015 p/l). Byggeriet vil forudsætte, at der også afsættes anlægsmidler til skole- og dagtilbudsområdet i Til udbedring af aktuelle mangler afsættes der 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i Ved gennemførelse af nybyggeriet og renoveringen på Djurslandsskolen vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,154 mio. kr. fra og med For at højne den generelle bygningsstandard på skole- og dagtilbudsområdet foreslås det, at der afsættes en ekstra anlægsramme på 14,4 mio. kr. i 2015 og 1,75 mio. kr. i 2016 til 3

4 udbedring af alvorlige bygningsskader, en istandsættelse af nedslidte lokaler og en renovering af vinduer, murværk, tag mv. Det foreslås, at puljen forvaltes af ejendomsgruppen i udviklingsforvaltningen, og at anvendelsen af midlerne koordineres med velfærdsforvaltningen. Økonomioversigt Ved udmøntningen af anlægspuljen vil der være følgende fordeling af udgifterne i perioden : Stenvad- 0,500 9,000 5,000 0 og Fjellerup-afdelinger samles på Voldby Skole. Skolen renoveres og ombygges. Renovering og nybyggeri på 0,500 6,000 2,500 0 Damgården i Ørum (afdeling for overbygningselever på Djurslandsskolen). Erstatningsbyggeri for 0,500 2,500 6,500 0 pavilloner på Ørum Skole. Erstatningsbyggeri for 0,500 3,500 6,500 0 pavilloner og barakker på Auning Skole. 10. Klasse-Center Djursland 1,500 2, flytter til lokaler på Kattegatskolen (Åboulevarden) Legestue til dagplejen på 0,500* 0, Kattegatskolen (Skolebakken) Renovering og nybygning af 0,100 1,000 0,500 6,750 22,000 lokaler til hovedbygning på Djursvej i Ørum. Pulje til istandsættelse og 14,400 1, renovering af lokaler og klimaskærm. I alt 0,600 19,650 25,250 27,250 22,000 * Er allerede indarbejdet i budget

5 Udmøntningen af anlægspuljen vil medføre følgende driftsbesparelser i forbindelse med ophør af lejemål: Klasse-Center Djursland (GIC) 10. Klasse-Center Djursland (pavillon) Damgården afd. Fjellerup afd. Djursvej afd.* 0 0 0,191 0, ,213 0, ,031 0, , Auning Skole ,272 Ørum Skole ,415 I alt 0 0 0,435 1,195 * 0,154 mio. kr. i

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 25. september 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 5. oktober 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget Børneby Mølle Ålsrodevej 3 8500 Grenaa Dato: 16. september 2014 Telefon: 89 59 26 00 Jour. nr.: 17.01.01/skolebestyrelsen/2014-15/høringssvar vedr. budgetforslag 2015-2018 Norddjurs

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG Kattegatskolen - Åboulevarden Ombygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG Kattegatskolen - Åboulevarden Ombygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Kattegatskolen - Åboulevarden Ombygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Specialklasser i Norddjurs Kommune

Specialklasser i Norddjurs Kommune Specialklasser i Norddjurs Kommune Placering Kattegatskolen Mølleskolen Langhøjskolen Generelle indlæringsvanskeligheder 0.-6. klasse: Skolebakken 7.-9.klasse: Åboulevarden Specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Finansiering af SFO II og Ungdomscentre. Notat af 1/5 2017: Finansiering af anlæg - Ungdomscentre og SFO2 (baggrundsnotat)

Finansiering af SFO II og Ungdomscentre. Notat af 1/5 2017: Finansiering af anlæg - Ungdomscentre og SFO2 (baggrundsnotat) Børn- og Ungeforvaltningen Finansiering af SFO II og Ungdomscentre Notat af 1/5 2017: Finansiering af anlæg - Ungdomscentre og SFO2 (baggrundsnotat) Nærværende notat er en udbygning af notat af 19/4 som

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Behovet og det deraf følgende økonomiske estimat basere sig på de følgende overordnede forudsætninger:

Behovet og det deraf følgende økonomiske estimat basere sig på de følgende overordnede forudsætninger: Notat Vedr.: Emne: Aabenraa Kommune - Hærvejsskolen Analyse af behov for anlægsmidler ved en samling af Skovbrynet Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Aabenraa Kommune,

Læs mere

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål

Læs mere

Borgermøde om budget Gennemgang af budgetforslag. Ved borgmester Jan Petersen

Borgermøde om budget Gennemgang af budgetforslag. Ved borgmester Jan Petersen Borgermøde om budget 2019 Gennemgang af budgetforslag Ved borgmester Jan Petersen Forklaringer på den nuværende økonomiske situation Merudgifter på arbejdsmarkedsområdet udvikler sig til at blive markant

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 17. maj 2011 Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. Aarhus Kommune Sociale Forhold

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes

Læs mere

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Resumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 28. juli 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et

Læs mere

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold

Læs mere

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret anlæg Anlægspulje til idrætsformål 2018... 3 Ombygning af Vorup skoles idrætshal, Voruphuset...

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Anlægsmuligheder til budget 2018

Anlægsmuligheder til budget 2018 Anlægsmuligheder til budget 2018 Forslag prioritering 2018 2019 2020 2021 2022 og frem 1.000 kr. 1. Skole 1.1. Nytænkning af klubtilbud, SFO2 og ungdomscentre 1. prioritet 10.000 10.000 5.000 - - 25.000

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen.

Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Tabel 1 Budgetramme Skoledel /klub I alt Ramme til løn: Fagpersonale 59.815.447 17.242.251 77.057.698

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Notat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune

Notat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune Notat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune Indhold Notat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune...1 Udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Allingåbroskolen Anholt Skole og Børnehave Djurslandsskolen. Toubroskolen. Kattegatskolen, Afd. Skolebakken. Kattegatskolen, Afd.

Allingåbroskolen Anholt Skole og Børnehave Djurslandsskolen. Toubroskolen. Kattegatskolen, Afd. Skolebakken. Kattegatskolen, Afd. Allingåbroskolen Anholt Skole og Børnehave Djurslandsskolen Rougsøskolen Ørum Skole Mølleskolen Vestre Skole Auning Skole Toubroskolen Glesborg Skole Langhøjskolen Voldby Skole Kattegatskolen, Afd. Skolebakken

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Michael Aagaard Laursen DLF Næstformand. Patrick Schunk DLF. Tinne Christiansen BUPL. Janni Elgaard FOA. Adrienne Mc Nally Jensen 3F

Michael Aagaard Laursen DLF Næstformand. Patrick Schunk DLF. Tinne Christiansen BUPL. Janni Elgaard FOA. Adrienne Mc Nally Jensen 3F Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Lene Mehlsen

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 042. Klasselokaler til indskolingsklasserne på Vestrup skole 3 043. Meddelelser 6 2 Medlemmer Jan

Læs mere

Domino-model - Stort set alle elever og familier berøres i kommunen - Billigst i anlægsudgifter - Fryser struktur på skoleområdet i flere år

Domino-model - Stort set alle elever og familier berøres i kommunen - Billigst i anlægsudgifter - Fryser struktur på skoleområdet i flere år Tema 6: Valg af proces Domino-model - Stort set alle elever og familier berøres i kommunen - Billigst i anlægsudgifter - Fryser struktur på skoleområdet i flere år Fusions-model - Anlægsudgifter varierer

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Børne- og Ungecenter Norddjurs Trekanten 34 i Grenaa Dato: Onsdag den 25. januar 2017 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 24. januar 2019 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9 mio.

BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9 mio. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT 4. marts 2014 BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere