1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger"

Transkript

1 Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University 2800 Lyngby Denmark Overview 1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik 2 enote2: Diskrete fordelinger 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger 4 enote 3: Konfidensintervaller for én gruppe/stikprøve 5 enote 3: Hypotese tests for én gruppe/stikprøve 6 enote 3: Statistik for to grupper/stikprøver 7 enote 4: Statistik ved simulation 8 enote 5: Simpel lineær regressions analyse 9 enote 6: Multipel lineær regressions analyse 10 enote 8: Envejs variansanalyse (envejs ANOVA) 11 enote 8: Tovejs variansanalyse (ANOVA) 12 enote 7: Inferens for andele Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik enote 1: Simple plots og deskriptiv statistik Teknikker til at se på data! (deskriptiv statistik) Opsummerende beregningsstørrelser Gennemsnittet: x Empirisk standard afvigelse: s Empirisk varians: s 2 Median, øvre- og nedre kvartiler Empririsk korrelation Simple plots Scatter plot (xy plot) Histogram (empirisk tæthed) Kumulativ fordeling (empirisk fordeling) Boxplots, søjlediagram, cirkeldiagram (lagkagediagram) enote2: Diskrete fordelinger enote2: Diskrete fordelinger Grundlæggende koncepter: Stokastisk variabel (udfaldet af et endnu ikke udført eksperiment) Tæthedsfunktion: f(x) = P (X = x) (pdf) Fordelingsfunktion: F (x) = P (X x) (cdf) Middelværdi: µ = E(X) Standard afvigelse: σ Varians: σ 2 Specifikke distributioner: Binomial (terningekast) Hypergeometrisk (trækning uden tilbagelægning) Poisson (antal hændelser i interval) Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39

2 enote 2: Kontinuerte fordelinger enote 2: Kontinuerte fordelinger Grundlæggende koncepter: Tæthedsfunktion: f(x) (pdf) Fordelingsfunktion: F (x) = P (X x) (cdf) Middelværdi (µ) og varians (σ 2 ) Regneregler for stokastiske variabler Specifikke fordelinger: Normal Log-Normal Uniform Exponential t χ 2 F enote 3: Konfidensintervaller for én gruppe/stikprøve enote 3: Konfidensintervaller for én gruppe/stikprøve Grundlæggende koncepter Estimation Signifikans niveau α Konfidensintervaller (fanger rigtige prm. 1 α af gangene) Population og tilfældig stikprøve Stikprøvefordelinger (t og χ 2 ) Centrale grænseværdisætning Specifikke metoder, én gruppe/stikprøve: Konfidensintervaller for middelværdi (t-fordeling) og varians (χ 2 fordeling) Forsøgsplanlægning: beregn stikprøvestørrelsen n for den ønskede præcision Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 enote 3: Hypotese tests for én gruppe/stikprøve enote 3: Hypotese tests for én gruppe/stikprøve enote 3: Statistik for to grupper/stikprøver enote 3: Statistik for to grupper/stikprøver Grundlæggende koncepter: Hypoteser p-værdi (sandsynlighed for teststørrelsen eller mere ekstremt, hvis H 0 er sand, e.g. P (T > t obs )) Type I fejl: (i virkeligheden ingen effekt, men H 0 afvises) P (Type I) = α Type II fejl: (i virkeligheden effekt, men H 0 afvises ikke) P (Type II) = β Testens styrke er β Specifikke metoder, én gruppe: t-test for middelværdiniveau Stikprøvestørrelse for ønsket styrke Normal qq-plot Specifikke metoder, to grupper: Test og konfidensintervaller for forskel i middelværdi (t-test) Forsøgsplanlægning: Beregn sample størrelsen for den ønskede styrke Specifikke metoder, to PARREDE grupper: "Tag differencen for hver måling" "statistik for én gruppe" Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39

3 enote 4: Statistik ved simulation enote 4: Statistik ved simulation Introduktion til simulering (Beregn statistik mange gange) Fejlforplantning (error propagation rules) (F.eks. igennem ikke-lineær funktion) Bootstrapping: Parametrisk (Simuler mange udfald af stokastisk var.) Ikke-parametrisk (Træk direkte fra data) Konfidensintervaller (og derfor også hypotesetest) Specifikke setups: (4 versioner af konfidensintervaller) Èn gruppe/stikprøve og to grupper/stikprøver data Parametrisk vs. ikke-parametrisk enote 5: Simpel lineær regressions analyse enote 5: Simpel lineær regressions analyse To variable: x og y Beregn mindstekvadraters estimat af rette linje Inferens med simpel lineær regressionsmodel Statistisk model: Y i = β 0 + β 1 x i + ε i Estimation af konfidensintervaller og tests for β 0 og β 1 Konfidensintervaller for linjen (95% gange ligger linjen indenfor) Prædiktionsintervaller for punkter (95% af nye punkter ligger indenfor) ρ, R og R 2 ρ er korrelationen (= sign R R) beskriver graden af lineær sammenhæng mellem x og y R 2 er andelen af den totale variation som er forklaret af modellen Afvises H 0 : β 1 = 0 så afvises også H 0 : ρ = 0 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 enote 6: Multipel lineær regressions analyse enote 6: Multipel lineær regressions analyse Flere variabler: y, x 1, x 2,... (y afhængig/respons var. og x er er forklarende/uafhængige var.) Mindstekvadraters rette plan (et plan da der er >2 dimensioner) Inferens for en multipel lineær regressionmodel Statistisk model: Y i = β 0 + β 1 x 1,i + β 2 x 2,i ε i Estimation af konfidensintervaller og tests for β er Konfidensintervaller for modellen (For det forventede plan) Prædiktionsintervaller for nye punkter enote 8: Envejs variansanalyse (envejs ANOVA) enote 8: Envejs variansanalyse (envejs ANOVA) k UAFHÆNGIGE grupper Specifikke metoder, envejs variansanalyse: Test der sammenligner middelværdien af grupperne ANOVA-tabel: SST = SS(T r) + SSE F -test Post hoc test(s): parvise t-test med/uden Bonferroni korrektion R 2 er andelen af den totale variationen som er forklaret af modellen Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39

4 enote 8: Tovejs variansanalyse (ANOVA) enote 8: Tovejs variansanalyse (tovejs ANOVA) Blokdesign giver to faktorer ANOVA-tabel: SST = SS(T r) + SS(Bl) + SSE F -test SST, SS(T r) og SS(Bl) beregnes som ved envejs ANOVA SSE = SST SS(T r) SS(Bl) Post hoc test: parvise t-test med/uden Bonferroni korrektion enote 7: Inferens for andele enote 7: Inferens for andele Specifikke metoder, én, to og k > 2 grupper Binær/kategorisk respons Estimation og konfidensintervaller for andele Metoder til store stikprøver vs. til små stikprøver Hypoteser for én andel Hypoteser for to andele Analyse af antalstabeller (χ 2 -test) (Alle forventede antal > 5) Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Overview enote 7: Inferens for andele enote 1: Simple Graphics and Summary Statistics enote 1: Simple Graphics and Summary Statistics 1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik 2 enote2: Diskrete fordelinger 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger 4 enote 3: Konfidensintervaller for én gruppe/stikprøve 5 enote 3: Hypotese tests for én gruppe/stikprøve 6 enote 3: Statistik for to grupper/stikprøver 7 enote 4: Statistik ved simulation 8 enote 5: Simpel lineær regressions analyse 9 enote 6: Multipel lineær regressions analyse 10 enote 8: Envejs variansanalyse (envejs ANOVA) 11 enote 8: Tovejs variansanalyse (ANOVA) 12 enote 7: Inferens for andele Look at data as it is! (descriptive statistics) Summary Statistics Sample mean: x Sample standard deviation: s Sample variance: s 2 Median, upper- and lower quartiles Sample correlation Simple graphics Scatter plot (xy plot) Histogram (empirical density) Cumulative distribution (empirical distribution) Boxplots, Bar charts, Pie charts Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39

5 enote 2: Discrete Distributions enote 2: Discrete Distributions General concepts: Random variable (Outcome of yet not carried out experiment) Density function: f(x) = P (X = x) (pdf) Distribution function: F (x) = P (X x) (cdf) Mean: µ = E(X) Standard deviation: σ Variance: σ 2 Specific distributions: The binomial distribution (Dice roll) The hypergeometric distribution (Draw without replacement) The Poisson distribution (Number of events in interval) enote 2: Continuous Distributions enote 2: Continuous Distributions General concepts: Density function: f(x) (pdf) Distribution: F (x) = P (X x) (cdf) Mean (µ) and variance (σ 2 ) Calculation rules for random variables Specific distributions: Normal Log-Normal Uniform Exponential t χ 2 F Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 enote 3: One sample confidence intervals enote 3: One sample confidence intervals General concepts Estimation Significance level α Confidence intervals (Catches true value 1 α times) Population and a random sample Sampling distributions (t and χ 2 ) Central Limit Theorem Specific methods, one sample: Confidence intervals for the mean (t-distribution) and variance (χ 2 distribution) Design of experiments: calculating the sample size n for wanted precision enote 3: One sample hypothesis testing enote 3: One sample hypothesis testing General concepts: Hypotheses p-value (Probability for observing the test value or more extreme, if H 0 is true, e.g. P (T > t obs )) Type I error: (No effect in reality, but H 0 is rejected) P (Type I) = α Type II error: (In reality an effect, but H 0 is not rejected) P (Type II) = β Power of a test is β Specific methods, one sample: t-test for mean difference Sample size for wanted power Normal qq-plot Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39

6 enote 3: Two Sample statistics enote 3: Two Samples Specific methods, two samples: Test and confidence interval for the mean difference (t-test) Planning: calculating the sample size for wanted power Specific methods, two PAIRED samples: "Take difference" "One sample" enote 4: Statistics by simulation enote 4, Statistics by simulation Introduction to simulation (Calculate the statistic many times) Error propagation rules (e.g. through a non-linear function) Bootstrapping: Parametric (Simulate many outcomes of random var.) Non-parametric (Draw values directly from data) Confidence intervals (and hence also hypothesis testing) Specific situations: (4 versions of confidence intervals) One-sample and Two-sample data Parametric vs. non-parametric Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 enote 5: Simple linear Regression Analysis enote 5: Simple linear Regression Analysis Two quantitative variables: x and y Calculating least squares line Inferences for a simple linear regression model Statistical model: y i = β 0 + β 1 x i + ε i Interval estimation and test for β 0 and β 1. Confidence interval for the line (95% times the line will be inside) Prediction interval for punkter (95% times new points will be inside) ρ, R og R 2 ρ is the correlation (= sign R R) describes the strength of linear relation between x and y R 2 is the fraction of the total variation explained by the model If H 0 : β 1 = 0 is rejected, then H 0 : ρ = 0 is also rejected Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 enote 6: Multiple linear Regression Analysis enote 6: Multiple linear Regression Analysis Many quantitative variables: y, x 1, x 2,... (y is the dependent/response var. and x s are explanatory/independent var.) Calculating least squares plane (A plane since there are >2 dimensions) Inferences for a the multiple linear regression model Statistical model: y i = β 0 + β 1 x 1,i + β 2 x 2,i ε i Confidence interval estimation and test for the β s Confidence interval for the expected fit (fitted line) Prediction interval for new points R 2 expresses the proportion of the total variation explained by the linear fit Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39

7 enote 8: One-way Analysis of Variance enote 8: One-way Analysis of Variance enote 8: Two-way Analysis of Variance enote 8: Two-way Analysis of Variance Specific methods, k INDEPENDENT samples One-way analysis of variance Test for comparing the means of the groups ANOVA-table: SST = SS(T r) + SSE F -test Post hoc test: pairwise t-test with/without Bonferroni correction Block design - two-way analysis of variance ANOVA-tabel: SST = SS(T r) + SS(Bl) + SSE F -test. SST, SS(T r) and SS(Bl) calculated as one-way ANOVA SSE = SST SS(T r) SS(Bl) Post hoc test: pairwise t-test with/without Bonferroni correction Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39 enote 7: Inferences for Proportions enote 7: Inferences for Proportions Specific methods, one, two and k > 2 samples Binary/categorical response Estimation and confidence interval of proportions Large sample vs. small sample methods Hypotheses for one proportion Hypotheses for two proportions Analysis of contingency tables (χ 2 -test) (All expected > 5) Per Bruun Brockhoff Introduktion til statistik, Forelæsning 13 Foråret / 39

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test)

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test) Kursus 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 11: Tovejs variansanalyse, ANOVA Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA)

Variansanalyse (ANOVA) 3 / 46 2 / 46 4 / 46 Faculty of Health Sciences Indhold dag 2 Variansanalyse (ANOVA) Ulla B Mogensen Biostatistisk Afd., SUND, KU. Mail: ulmo@sund.ku.dk T-testet fra dag 1 Ensidet variansanalyse. Modelkontrol.

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9 I 1969 havde utilfredsheden med det amerikanske engagement i Vietnamkrigen også spredt sig til den måde nogle amerikanere tilsyneladende kunne unddrage sig militærtjenesten efter forgodtbefindende. Det

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det?

Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det? MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 41: Design og forankring af nye ledelsesteknologier Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det? når økonomistyringen

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder

Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder OM UNDERSØGELSEN Hvem undersøger vi? Undersøgelsen tager udgangspunkt i kandidater med en lang videregående uddannelse, som dimitterede i perioden 2001

Læs mere