LÆRERVEJLEDNING OG UNDERVISNINGSMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING OG UNDERVISNINGSMATERIALE"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING OG UNDERVISNINGSMATERIALE FOLKESKOLEN

2 Indhold Introduktion til mindu... 3 Unge og mental sundhed og trivsel... 4 Inspiration til forløb... 5 Workshop med Det Sociale Netværk... 6 Undervisningsmateriale... 7 Kolofon mindu 2015 Det Sociale Netværk 2015 Kopiering tilladt til undervisningsbrug mod kildeangivelse Indhold: Lena Møller og Nadia Juulskov Aarø Layout: Line K Grafik Foto: Vorherre på lokum: Rasmus Rønne Plakat: Vorherre på lokum: Evanly Media Grafisk arbejde styrkekort: Marco Zama Dannerfjord mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 2

3 INTRODUKTION TIL mindu Projekt mindu er et forebyggende oplysningsinitiativ udviklet af Det Sociale Netværk om psykisk sårbarhed og mental trivsel blandt unge årige, der går til konfirmationsforberedelse. Det er samtidig også et projekt, der skal bidrage til at bygge bro mellem folkekirken og folkeskolen og skabe et tættere samarbejde om emner, hvor kirke og skole med fordel kan trække på hinanden. Målet med mindu er at øge unges viden om mental sundhed og trivsel, styrke unge i at tale om de udfordringer, de selv slås med og se, hvilke muligheder de har for at hjælpe hinanden. Kort sagt ønsker Det Sociale Netværk at øge unges mentale trivsel ved at skabe større åbenhed om psykisk sårbarhed. Og det kan både folkeskolen og folkekirken bidrage til. Unge har behov for at tale om både de alvorlige og de mindre alvorlige sider af livet. Det er bare ikke altid, at man kan tale med sine venner, lærere eller familie om det, der trykker. Med mindu skaber vi et nyt rum for at tale om mental sundhed på nye præmisser og med tid til fordybelse. Og gennem et samarbejde og fælles indsats kirke og skole imellem, skaber vi nye rammer for arbejdet med mental trivsel og sundhed. OM DET SOCIALE NETVÆRK Det Sociale Netværk er en forening, der arbejder for, at psykisk sårbare og pårørende i Danmark kan få nemmere og bedre hjælp. Det Sociale Netværk har et stærkt ungefokus og har flere års erfaring med at oplyse og hjælpe psykisk sårbare unge. Ud over en lang række projekter målrettet unge driver Det Sociale Netværk også headspace ni anonyme og gratis rådgivningscentre for unge. Læs mere om os på www. detsocialenetvaerk.dk Projekt mindu er et tilbud om en gratis workshop om mental trivsel, der sætter spot på de følelser, tanker og den sårbarhed, som følger med det at være ung formidlet af unge til unge. I forlængelse af workshoppen, har vi udarbejdet et undervisningsmateriale til henholdsvis præster og skolelærere med forslag til, hvordan begge parter kan arbejde videre med temaet. I undervisningsmaterialet til lærere er der fokus på, hvordan man kan arbejde tværfagligt og projektorienteret med mental trivsel og sundhed, hvorimod undervisningsmaterialet til præster beskriver kortere forløb. Materialerne skal bidrage med inspiration til undervisningen og kan både bruges alene eller i et samarbejde mellem kirke og skole. Det er udviklet med udgangspunkt i undervisningsministeriets Fælles Mål og trinmål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, herunder trivsel og mental sundhed, it- og medier, dansk og samfundsfag. Endelig er der mulighed for at krydre undervisningen med teaterstykket Vorherre på lokum om tro, tanker og trivsel fra Det Kommende Teater. Teaterstykket egner sig både til brug i skole- og konfirmandundervisningen, og der er udarbejdet et undervisningsmateriale til brug i folkeskolens kristendoms-/religionsundervisning til klassetrin samt samfundsfagsundervisningen i klassetrin. mindu er finansieret med støtte fra Lauritzen Fonden og Augustinus Fonden mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 3

4 UNGE OG MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL Der er mange unge, som synes, det er svært at tale med forældre eller venner om de svære tanker og følelser. I hver klasse sidder der en til to unge, som føler sig ensomme og uden for fællesskabet. Samtidig er der en stor gruppe unge, som føler, at de slet ikke har nogen, de kan tale med om deres problemer. Hver femte ung oplever mistrivsel i sådan en grad, at det har indflydelse på hverdagen. Teenageårene er en periode, hvor unge er særligt sårbare over for svære følelser som ensomhed, mindreværd, stress, præstationsangst og lignende. Følelser, som de ofte oplever at stå meget alene med, og som de sjældent taler med andre om. Unge skjuler ofte deres problemer og virker udadtil som om, de er glade og har styr på tingene, mens de indadtil kæmper med negative tanker. For nogle unge påvirker de negative tanker dem så kraftigt, at det går ud over deres mentale trivsel. Det kan give sig udslag i symptomer som angst, social isolation, selvskade, spiseforstyrrelser eller depression. Problemer vokser i tavshed! Hver fjerde ung, som henvender sig i Det Sociale Netværks anonyme rådgivningscentre headspace, kommer, fordi de føler sig triste, usikre, angste, bekymrede eller ensomme. I nutidens kultur hylder vi det kompetente menneske og forestillingen om det perfekte liv, og vi gør meget for at skjule de ting, vi selv opfatter som tegn på utilstrækkelighed. Mange har ikke lyst til at fortælle deres omgivelser, hvordan de har det. De er ofte bange for, hvad andre vil tænke om dem. FAKTA OM UNGE OG MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL: Angst, ensomhed, stress og depression er de hyppigste årsager til, at unge ikke trives To til tre elever i hver klasse får på et tidspunkt psykiske problemer Mange unge har svært ved at klare en ungdomsuddannelse som følge af psykisk mistrivsel Mistrivsel blandt a rige: 20 % fortæller om psykisk mistrivsel 15 % er ensomme og isolerede Over børn og unge mellem 11 og 15 har det psykisk rigtig dårligt De mest almindelige problemer, unge kæmper med, er: Tristhed, ensomhed, kærestesorg, angst, selvskade, spiseforstyrrelser, perfektionisme, stress, pres og høje forventninger. mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 4

5 INSPIRATION TIL FORLØB Ønsker du at arbejde tværfagligt med emnet mental sundhed og trivsel kommer her inspiration til, hvordan du kan bygge et forløb op. Projekt mindu indeholder tre elementer, som du frit kan sammensætte efter egne ønsker og behov. Workshop ung til ung-formidling Undervisningsmateriale Teater Vi anbefaler, at du starter med workshoppen og et besøg i klassen eller skolen af vores unge oplægsholdere. De unge er dygtige formidlere, der er trænet i at tale om psykisk sårbarhed og til at gå i dialog. Workshoppen er med til at skabe større åbenhed i klassen samt et fælles sprog og giver et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde med temaet. TIPS Du kan med fordel inddrage og arbejde sammen med den lokale kirke og præst, som din skole er tilknyttet. Det kan fx være i forbindelse med teaterforestillingen, fælles arrangementer i skolen eller i sognegården eller aktiviteter, hvor præster kan supplere undervisningen. Du kan følge workshoppen op med undervisningsmaterialet, men undervisningsmaterialet kan også stå alene. Det er fleksibelt bygget op med forslag til, hvordan du kan arbejde projektorienteret i klassen eller tematisk på tværs af klasser eller klassetrin. Vælg de aktiviteter og øvelser, du synes passer bedst til din klasse eller skole. Aktiviteterne udfordrer eleverne på egne holdninger og tanker om psykisk sårbare unge, og skal bl.a. styrke deres evne til at reflektere over dilemmaer og svære emner. Samtidig styrkes eleverne i at finde gode løsninger, der kan øge trivslen og fællesskabet. Endelig kan du supplere undervisningen med teaterforestillingen Vorherre på lokum en forestilling om tro, tanker og trivsel, der sætter spot på betydningen af at have nogen eller noget at tro på og støtte sig op af, når livet er svært. Du kan arbejde videre med temaer fra forestillingen i kristendoms-religionsundervisningen med det medfølgende materiale. Forestillingen er refusionsgodkendt. Det vil sige, at skoler kan få refunderet halvdelen af forestillingens pris. Læs mere og se priser på VORHERRE PÅ LOKUM Hvordan ser verden ud set fra en 11-årig drengs perspektiv? Tro, etik og moral er svære størrelser især hvis man er 11 år. Med forestillingen Vorherre på lokum giver Det Kommende Teater et humoristisk bud på, hvordan 11-årige Kim tackler de emner, og hvad der kan ske, når hverdagsproblemerne hober sig op, og verden bliver uoverskuelig. En humoristisk og filosofisk fortælling om 11-årige Kim, der bærer på en masse bekymringer. De konkrete, de svære, de usagte og de udefinerbare. Dem, der bare fylder. mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 5

6 WORKSHOP MED DET SOCIALE NETVÆRK Det Sociale Netværk faciliterer en gratis to timers ung til ung-workshop om psykisk sårbarhed og mental trivsel. Målet er at oplyse om, hvor vigtigt det er at tage sin egen trivsel alvorligt og tale om, hvordan man har det og bede om hjælp, hvis problemerne er ved at vokse én over hovedet. Det hele formidles af unge til unge med udgangspunkt i personlige erfaringer. I mindu er det frivillige unge fra Det Sociale Netværk, der gennem oplæg om egne erfaringer med psykisk sårbarhed skaber dialog. I løbet af workshoppen får de unge mulighed for at diskutere og reflektere over emner som ensomhed, trivsel/mistrivsel, selvværd, pres fra omverdenen, forestillinger om det perfekte, venner osv. HVAD FÅR DE UNGE UD AF DET! Eleverne styrker deres evne til at reflektere og finde løsninger på problemstillinger. Vi skaber et rum og et sprog for at tale om problemer, trivsel og mistrivsel. Eleverne får indblik i egen og andres psykiske sårbarhed og styrker deres handlekompetencer. Fra unge til unge Hvordan tackler du svære følelser? Hvor kan du søge hjælp, hvis problemerne vokser dig over hovedet? Og hvad vil det sige at være psykisk sårbar? Det er nogle af de spørgsmål, som Det Sociale Netværks rejsehold af unge Unge På Vej hjælper med at sætte på dagsordenen, når de holder oplæg. Det Sociale Netværk har flere års erfaring med at benytte ung til ung-metoden i vores oplysningsarbejde. Det er en metode, vi har rigtig gode erfaringer med. Vi har et fast korps af frivillige unge, der selv har erfaringer med psykisk sårbarhed - personligt eller som pårørende, der er trænet i at holde oplæg, hvor de deler deres personlige historie og oplevelser. Når unge formidler til andre unge bliver det nemmere at sætte ord på de svære ting i livet og den sårbarhed, vi alle bærer rundt på, fordi de kan spejle sig i de unge og relatere til deres problemer. De unge finder ud af, at de ikke er de eneste, der går rundt og har det, som de har det. VI TILPASSER WORKSHOPPEN TIL DIT BEHOV Har du særlige ønsker til længde eller arbejder du med et bestemt tema, vi skal tage op, så sig til. Vi tilpasser workshoppen, så den matcher dine ønsker og behov. Ma lgruppe Varighed Indhold Forma l: Metode: Unge i folkeskolens ældste klasser Minimum 2 x 45 undervisningslektioner. Unge holder oplæg egen historie om det at have det svært. Refleksions- og dialogøvelser. Viden om psykisk sårbarhed, gode råd om hvor der er hjælp at hente. Styrke unges viden og handlekompetencer i forhold til mental sundhed og trivsel, så de bliver fortrolige med, hvordan de kan håndtere personlige problemer og psykisk sårbarhed. Workshoppen bidrager desuden til større åbenhed om og forståelse af psykisk sårbarhed. Ung til ung-formidling gennem personlige historie kombineret med refleksions- og dialogøvelser. mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 6

7 UNDERVISNINGSMATERIALE Vores undervisningsmateriale lægger op til at udvikle elevernes refleksionsevner og løsningsorienterende stillingtagen samt starte en dialog om det at have det psykisk svært. Vi har udformet forslag tag til aktiviteter, som både kan bruges af dig som lærer til at starte snakken, men også til at starte en refleksion hos de unge om svære emner. Undervisningsmaterialet skal styrke den forbyggende indsats i forhold til mental trivsel blandt unge, så de bliver fortrolige med, hvordan de håndterer personlige problemer og psykisk sårbarhed. De lærer at italesætte deres problemer og får skabt et rum og sprog, som kan tages med videre i andre sammenhænge. Med materialet ønsker vi at være med til at fremme positiv forandring i forhold til mental sundhed og trivsel samt at bidrage til større åbenhed, forståelse og rummelighed mellem elever og i skolen generelt. Aktiviteterne i materialet sætter fokus på psykisk sårbarhed og mistrivsel, men også positive styrker og egenskaber, der kan være med til at fremme indbyrdes relationer mellem unge, så de bliver bedre til at hjælpe hinanden, og dermed skabe et stærkere fællesskab samt øge trivslen generelt. Materialet præsenterer reelle problemstillinger hos unge. Vi bruger spørgsmål og eksempler fra det virkelige liv, skrevet og fortalt af unge selv. Eksemplerne er bl.a. hentet fra vores rådgivningscentre headspace, artikler med unge og Børnetelefonens brevkasse. Teksterne forholder sig til en række problemstillinger, som unge har oplevet i det virkelige liv. Undervisningsmaterialet er udviklet med udgangspunkt i De Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt trinmål inden for kompetenceområdet trivsel og mental sundhed. Materialet kan bruges i dansk, it- og medier, samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Materialedatabase Vi har samlet en online materialedatabase. Her finder du artikler, sangtekster, musik, film, tegneserier og lignende, som er beskrevet i materialet. Vi har også lavet et inspirationsark med links til mere viden og sider med yderligere materiale, der sætter fokus på mental trivsel hos de unge. GODE RÅD Hvis du oplever, at der er unge, som har det rigtig svært, eller det åbner op for følelser, som kan være svære at bearbejde alene, er der råd og vejledning at få i vores ni headspace-centre, der tilbyder anonym rådgivning til unge. Læs mere på DU KAN HOLDE DIG OPDATERET OM DET SOCIALE NETVÆRKS ARBEJDE PÅ: Facebook Det Sociale Netværk. Vi uploader nyheder, artikler og billeder fra workshops, m.m. Instagram #Detsocialenetværk. Vi uploader billeder fra arrangementer, og når vi er ude på skoler, gymnasier og konfirmandforberedelse. Her kan du læse mere om vores andre tilbud til unge psykisk sårbare og pårørende. mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 7

8 SKRIV ET DEBATINDLÆG OM UNGES MENTALE TRIVSEL Klasseforløb AKTIVITET Forma l Målet med aktiviteten er, at eleverne tilegner sig færdigheder og viden, der udvikler deres handlekompetencer, så de bliver bedre til at fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre. Aktiviteten sætter fokus på trivsel og god adfærd over for hinanden, og bidrager dermed til at styrke fællesskabet. Ma l At eleverne lærer at italesætte og forholde sig løsningsorienteret til udfordringer omkring mental sundhed. At eleverne kan undersøge, analysere, diskutere, tænke kritisk og vurdere problemstillinger i forhold til mental sundhed og trivsel. Ma lgruppe Tidsforbrug Materialer klasse lektioner Du finder debatindlæg, baggrundsartikler og lign. om mental sundhed og trivsel på Beskrivelse Som et led i danskundervisningen skal eleverne skrive et debatindlæg om unge og mental trivsel. Det kan bl.a. omfatte undervisning i debatindlæg som genre, argumentationsteknik, hvor eleverne lærer at skelne mellem påstand, synspunkt, argument og kilder og argumentation med afsæt i etos, logos og patos. Du kan enten vælge et fælles emne, som alle elever arbejder med, eller lade hver elev vælge et emne, de synes er spændende. Emner kan fx være ensomhed, angst, stress, depression, selvskade, det perfekte, respekt, fællesskab og trivsel, fordomme, sociale mediers betydning for identitet, sårbarhed, robusthed, curlingforældre, trivsel i skolen osv. Projektforløbet kan fx bygges op sa dan her: Opstart: Præsentation af projektet/opgaven Introduktion til mental sundhed: Oplæg ved unge i regi af mindu, Det Sociale Netværk Undervisning i debatindlæg som genre og argumentationsteknik Researchfase fra de unge Skrivefase Præsentation Byg forløbet op, så du gradvis øger elevernes viden om og indsigt i mental sundhed samtidig med, at du styrker deres færdigheder i at debattere og skrive et debatindlæg. Støt eleverne i at være handlings- og løsningsorienterede og komme med bud på, hvordan vi kan blive bedre til at passe på os selv og hinanden. Slut forløbet med at samle debatindlæggene i et kompendium, som lægges ud på skolens intranet eller bruges til et forældremøde om trivsel. mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 8

9 INSPIRATION TIL AKTIVITETER Fa besøg af unge fra Det Sociale Netværk (2 lektioner) Til at kickstarte forløbet kan klassen få besøg af unge oplægsholdere fra Det Sociale Netværk, der ud fra egne erfaringer taler om mental sundhed, trivsel og mistrivsel. Her kan eleverne hente inspiration til emner, problemstillinger og få perspektiver på mental sundhed. Læs og forsta debatindlæg I materialedatabasen finder du links til debatindlæg, som du kan bruge i undervisningen. Speeddating-øvelse om psykisk sa rbarhed En brainstorm over emnet. Halvdelen af eleverne sidder på den ene side af et langt bord/eller i en hestesko. Hver af eleverne får udleveret ét spørgsmål, der knytter sig til psykisk sårbarhed, fx: Hvad vil det sige at have det godt? Hvad kan gøre, at man ikke trives og føler sig sårbar? Hvad er de største årsager til mistrivsel blandt unge? Hvem ville du henvende dig til, hvis du skal have mere at vide om psykisk sårbarhed?hvad kan man gøre for at hjælpe klassekammerater og venner, som har det svært? Hvorfor taler vi ikke åbent om, at man kan have det svært? Hvad kan vi gøre for at skabe større åbenhed om psykisk sårbarhed? Elevernes opgave er at få besvaret deres spørgsmål så godt som muligt. De udspørger, noterer og refererer pointer i forhold til den de speeddater. Den anden halvdel at klassen, skal sidde på den anden side af bordet. Deres opgave er at besvare/debattere spørgsmålene. Hvert tredje minut gives signal til, at eleverne på den ene side af bordet flytter sig en plads. Øvelsen fortsættes indtil hver elev har haft 5-6 dates. Saml op på øvelsen ved at referenterne fortæller om de tanker, som er kommet frem under de forskellige dates. Det kan gøres i plenum eller i grupper. Debatbattle i klassen Del klassen i to og bed eleverne om at skrive henholdsvis argumenter for og imod at sætte psykisk sårbarhed på skoleskemaet. Vælg derefter to elever, der deltager i en debatbattle, hvor de først har 2 min til at præsentere deres argumenter og 1 min til korte svar, uddybninger eller kritik af modparten (varighed af battle ca min). Læreren fungerer som ordstyrer og giver tegn, når tiden er udløbet. Slut af med en fælles debat af hvilke argumenter, der blev serveret mest overbevisende. mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 9

10 AKTIVITET LAV EN E-AVIS ELLER WEBSIDE OM MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL TIL SKOLENS WEB Forma l Målet er, at eleverne tilegner sig viden, der udvikler deres handlekompetencer, så de bliver bedre til at fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre. Aktiviteten sætter fokus på trivsel og god adfærd over for hinanden, og bidrager dermed til at styrke fællesskabet. Ma l At eleverne tilegner sig færdigheder, der gør dem i stand til at undersøge, analysere, diskutere, tænke kritisk og vurdere problemstillinger om mental sundhed og trivsel. At eleverne introduceres til den journalistiske genre og lærer om opbygning af artikler, som de kan omsætte i praksis. Ma lgruppe Tidsforbrug Materialer klasse. Projektforløb eller temauge På finder du links til debatindlæg, artikler med og om unge, psykisk sårbarhed og mental trivsel. Beskrivelse Omdan klassen eller årgangen til en avisredaktion, hvor eleverne både arbejder med tilrettelæggelse, research, journalistik, interview, reportage, billedlig udtryk og layout. Eleverne skal selv tage stilling til relevante temaer, og på den baggrund udvikle indhold til avisen, der belyser emnet fra forskellige vinkler og journalistiske genrer. Avisen deles på skolen web. Lad eleverne arbejde sammen i teams eller redaktionelle grupper, fx nyheder/artikler, billeder og layout, web og sociale medier. Her skal hvert team selv researche og finde historier, der belyser avisens tema gennem forskellige journalistiske udtryksformer, som fx billedreportage, forskellige typer artikler (fakta/viden, nyheder, undersøgende artikler, kronik/debat, personlige historier, ekspertinterviews), voxpop-undersøgelser, webtekster, filmreportage osv. TIPS Du kan hente hjælp, inspiration og værktøjer til undervisningen i journalistik og avisproduktion på websitet Avisen i Undervisningen (AiU), som er dagbladenes fælles tilbud til undervisningsverdenen. I Mediehåndbogen finder du masser af viden om journalistik, artikelopbygning, vinkling, interviewteknikker, gratis layoutskabeloner til aviser og meget mere. Læs mere på Du kan også finde artikler, gode råd og værktøjer på mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 10

11 INSPIRATION TIL AKTIVITETER Fa besøg af unge fra Det Sociale Netværk (2 lektioner) Til at kickstarte forløbet kan klassen få besøg af unge oplægsholdere fra Det Sociale Netværk, der ud fra egne erfaringer taler om mental sundhed, trivsel og mistrivsel. Her kan eleverne hente inspiration til emner, problemstillinger og få perspektiver på mental sundhed og trivsel. Inddrag lokalsamfundet Lav et samarbejde med den lokale eller regionale avis, hvor eleverne først kommer på besøg på redaktionen for at blive klogere på, hvordan en redaktion arbejder og en avis bliver til. Inviter dernæst redaktøren eller en journalist fra avisen til at komme og undervise i, hvordan man skriver en god artikel og laver et godt interview samt en layouter/ fotograf, der kan fortælle om brug af billeder og visuel kommunikation. Kontakt en ekspert Bring skolerummet ud i samfundet ved at opfordre eleverne til at opsøge forskellige eksperter. Det giver eleverne mulighed for at teste deres teser, indsamle viden, vende problemstillinger og finde ud af, hvad der er de mest aktuelle problemstillinger. Er det fx rigtigt at flere unge føler sig ensomme, mistrives og har det svært, og hvad er årsagerne til det? Forslag til eksperter: Ungepræst for at tale om ensomhed eller sorg headspace - anonym ungerådgivning for at lære mere om unges mistrivsel, og hvad det typisk er for problemer unge i dag kæmper med. Ungdomsforsker, der kan fortælle om unges adfærd, identitet og udfordringer Rusmiddelkonsulent for at blive klogere på unges brug af rusmidler, fx hvorfor hash er så populært og konsekvenserne af det. Ekspert i sociale medier, psykolog eller anden ekspert for at tale om unges brug af sociale medier, fx deling af nøgenbilleder på nettet, konsekvenserne af det samt god netadfærd. Lav en voxpop Lad elever fra nyhedsredaktionen arbejde som gadereportere og lave en voxpop. Her sendes eleverne på gaden for at tage temperaturen på tilfældigt udvalgte unge og deres holdninger til mental trivsel eller psykisk sårbarhed. De adspurgte unge, får alle samme spørgsmål. Deres svar optages eller skrives ned, fornavn og alder noteres, og der tages evt. et billede af personen til brug for layout. Hjemme udvælger redaktionen de bedste svar, så forskellige holdninger til emnet er repræsenteret. Svarene redigeres og bearbejdes, så de er helt korte og lette at læse. Der laves en kort introtekst til selve voxpoppen. Find eksempler og links til mere viden om voxpops i materialebasen. Lav en tegneserie Lad en gruppe elever lave en tegneserie om mental trivsel til avisen. Den kan fx være humoristisk eller handle om en trivselssuperhelt, der spreder god karma og bekæmper mobbere. Eleverne skal vælge et tema for tegneserien og lave et storyboard. Der findes masser af gode tegneserieprogrammer, du kan hente fra nettet. Du finder også viden om og skabeloner til storyboards på TIPS Toon Doo er et netbaseret IT-program, hvor eleverne let kan lave deres egne tegneserier. Siden er gratis, hvis man opretter sig som bruger i light versionen. Programmet har mange funktioner, billeder og baggrunde og let at bruge. Se mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 11

12 AKTIVITET LAV EN SKOLEKAMPAGNE OM MENTAL TRIVSEL OG SUNDHED Forma l Målet er, at eleverne tilegner sig færdigheder og viden, der bidrager til udvikling af deres kompetencer til at kunne fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre. Aktiviteten sætter desuden fokus på samarbejde, trivsel på skolen og god adfærd over for hinanden, og bidrager dermed til at styrke fællesskabet på skolen. Ma l At eleverne får viden om kommunikation/ massekommunikation og kan bruge den viden i praksis. At eleverne styrker deres evne til at tænke og handle uafhængigt, kreativt og innovativt. Ma lgruppe Tidsforbrug Materialer klasse. Projektforløb eller temauge På finder du relevant baggrundsinformation om unge, psykisk sårbarhed og mental trivsel. Beskrivelse Lav en kampagne på skolen, der sætter fokus på mental trivsel og sundhed. Kampagne som aktivitet egner sig godt til en tværfaglig emneuge eller projektforløb, hvor klassen eller årgangen laves om til et reklamebureau, hvor eleverne arbejder i mindre teams med hver sine arbejdsområder og platforme. Det kan fx være events, presse, sociale medier, web og film, kommunikation og visuel identitet. Eleverne præsenteres for kampagnen, formålet med kampagnen og målgruppe. Det kan fx være: At skabe større åbenhed om mental trivsel og psykisk sårbarhed blandt eleverne. Kampagner kan indeholde følgende faser: Brainstorm og strategi: Her skal eleverne svare på: Hvem prøver vi at nå? Hvad er det, vi vil have dem til, og hvordan skal vi få dem til det? Research: Her drejer det sig om at finde oplysninger om emnet, der er relevante for målgruppen. Hvad findes der egentlig af oplysninger om unge og trivsel? Hvor finder man de nyeste tal? Hvilke oplysninger er vigtige at have med i kampagnen? Har de flere ting til fælles end at gå på samme skole? Hvilke medier bruger de i deres dagligdag? Hvad interesserer de sig for? mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 12

13 Ideudvikling og valg af virkemidler: På baggrund af researchen går klassen i gang med at finde et godt kampagnenavn, slogans og budskaber. Derefter ideudvikles der på aktiviteter /virkemidler og medier. Det hele besluttes i fællesskab og skrives ned. Produktion: Her arbejder eleverne i teams med konkrete aktiviteter og produkter. Afvikling af aktiviteter: Eleverne er ansvarlige for at koordinere, hvordan kampagnen skal lanceres, gennemføres og deles til de andre elever på skolen. Lav en tidsplan for afvikling af de forskellige aktiviteter. TIPS Som optakt til projektforløbet, kan du evt. undervise i temaet reklamer & kampagner, hvor eksempler på reklamer og kampagner gennemgås og diskuteres med udgangspunkt i kommunikationsmodellens faste elementer som: afsender, modtager/ målgruppe, budskab, virkemidler, medie. Forskellen mellem reklamer og kampagner kan diskuteres. Når aktiviteterne er valgt fordeles eleverne i teams. Hvert team arbejder koncentreret med en eller flere aktiviteter til kampagnen. Hvert team skal lave plan eller ideskitse for det videre arbejde. Udpeg en koordinator for hvert team, der har ansvaret for, at gruppen afleverer produkter, ideer og andet til læreren. Hvert team skal nu finde frem til, hvad det er, de helt konkret vil lave. Skal teamet fx lave en plakat, skal eleverne finde ud af og beslutte, hvordan den skal se ud, og hvad indholdet skal være. Er der tale om eventteamet, skal eleverne beslutte, hvilke events de vil lave, hvornår og hvordan. Hvert team laver en plan, hvor de svarer på følgende spørgsmål: Hvad har jeres team ansvaret for i forbindelse med kampagnen? Hvad vil I lave? Og hvordan vil I lave det? Hvad skal I bruge for at kunne lave det? Hvem er ansvarlig for hvad i gruppen? Koordinering af kampagneaktiviteter Koordinering af aktiviteter er et vigtigt element, når man arbejder i mindre teams. Derfor kan det være en god ide at holde fælles møder på bestemte tidspunkter for at sikre, at alle arbejder ud fra samme udgangspunkt, og for at de forskellige teams kan fortælle hinanden, hvor langt de er kommet, og hvad de er i gang med. mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 13

14 INSPIRATION TIL AKTIVITETER Fa besøg af unge fra Det Sociale Netværk (2 lektioner) Til at kickstarte forløbet kan klassen få besøg af unge oplægsholdere fra Det Sociale Netværk, der ud fra egne erfaringer taler om mental sundhed, trivsel og mistrivsel. Her kan eleverne få inspiration til emner, problemstillinger, vinkler og perspektiver på mental sundhed og trivsel. Inddrag det lokale erhvervsliv og lokalsamfundet Lav et samarbejde med et lokalt reklamebureau og inviter bureauet med ind over processen. Få direktøren til at besøge skolen for at fortælle om, hvordan man laver en kampagne, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man arbejder kreativt. Fælles brainstorm Uanset hvordan kampagnen skrues sammen, er det en god idé at starte med en fælles brainstorm. Giv eleverne fem minutter til en hurtigskrivningsøvelse, hvor de skriver alle de ideer ned, de har til aktiviteter. Efter hurtigskrivningen deles eleverne i mindre grupper på fire, hvor de diskuterer hinandens forslag og kommer frem til en endelig forslagsliste på fem aktiviteter, som de gerne vil arbejde med. De forskellige grupper fremlægger deres forslag for hele klassen, og læreren skriver forslagene ned. Klassen vedtager i fællesskab med læreren, hvilke aktiviteter der skal laves. Det kan fx være: Plakat, klistermærker, postkort, event i kantinen, presseindsats, en kampagnewebsite, YouTube og Facebook-aktiviteter, trivselsdag og lign. Lav en spørgeskemaundersøgelse Det kan være en god ide at undersøge, hvad eleverne mener om emnet for kampagnen. Det kan du gøre med en spørgeskemaundersøgelse, som du selv laver. Du kan enten lave den elektronisk i SurveyMonkey, eller du kan selv gå rundt og spørge de andre elever. Saml svarene i et skema eller excelark. Få hjælp til at lave god spørgeskemaundersøgelse på mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 14

15 AKTIVITET ELEVERNE LAVER FORSLAG TIL HANDLEPLAN FOR MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL PÅ SKOLEN Forma l Bidrage til at give eleverne erfaringer med muligheder og barrierer for handlinger med udgangspunkt i demokrati og rettigheder. Eleverne er med andre ord aktivt med til at identificere og implementere tiltag, der øger den enkelte elevs mentale sundhed og trivsel samt fællesskabet og trivsel generelt på skolen. Ma l At eleverne styrker deres evne til at undersøge og forandre de forhold, de arbejder med. At eleverne kan formulere visioner og mål for den mentale sundhed og trivsel på skolen og konkretisere forslagene til handlinger. Ma lgruppe Tidsforbrug Materialer klasse. Projektforløb, temauge På finder du relevant baggrundsinformation om unge, psykisk sårbarhed og mental trivsel. Beskrivelse At få et indblik i, hvad eleverne selv mener, er både værdifuldt og brugbart for skoleledelsens arbejde med mental sundhed og trivsel på skolen. Det giver et bedre udgangspunkt for at udvikle en relevant politik og beredskab, som imødekommer elevernes ønsker og behov. En inkluderende proces kan samtidig bidrage til at skabe et fælles sprog på området. Der er mulighed for at få en fælles opfattelse af både udfordringer og mulige løsninger. Og så kan selve processen give dig som lærer en større forståelse for sårbare elever. Du kan inddrage eleverne aktivt i arbejdet med udviklingen af skolens trivsel ved at give dem mulighed for at lave deres egen handleplan. Her kan eleverne give deres bud på, hvad mental sundhed og trivsel betyder for dem. Hvad det vil sige at have det godt, og hvad de gerne vil have, at skolen gør. Spørgsmål og områder eleverne kan undersøge og diskutere i grupper og plenum: Hvad er mental sundhed, og hvad vil det sige at have det godt Hvordan trives eleverne på skolen Hvilke ressourcer og behov har vi på skolen Hvilke tilbud er der til sårbare unge i mit område Åbenhed - er vi gode til at snakke sammen og hjælpe hinanden, når livet er svært Hvor højt er mental sundhed og trivsel prioriteret på skoleskemaet Hvad gør skolen nu for at forbedre elevernes sundhed og trivsel Kan jeg snakke med lærerne, hvis jeg har problemer Ved lærerne eller eleverne, hvor man kan få hjælp, hvis man har problemer Hvad er en god støtte og hjælp, når man har problemer mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 15

16 Ved at undersøge og diskutere relevante spørgsmål og problemstillinger i forhold til elevernes mentale sundhed og trivsel, kan eleverne formulere egne visioner og mål for mental sundhed og trivsel på skolen og beskrive, hvilken fremtidig adfærd og trivsel de ønsker i skolen og/eller klassen. og komme med konkrete forslag til handlinger og initiativer, der kan fremme elevernes mentale sundhed og generelle trivsel på skolen. Forslag til initiativer kan fx være: mere viden om mental sundhed, og hvor man kan få hjælp mere fokus på emnet i undervisningen en årlig mental sundhedsdag flere gæsteforedrag af unge og organisationer, der arbejder med emnet Mere støtte og hjælp fra lærere og skole til sårbare elever Mulighed for at lave en særlig aftale med sin lærer, hvis man i en periode har det svært Elevernes visioner, mål og forslag til initiativer samles i en handleplan. Brug elverådet som sparringspartner under forløbet, da det er talerør for alle skolens elever. Præsenter handleplanen for skoleledelsen, lærer- og forældrerådet og elevrådet. Sammen identificeres og besluttes det, hvilke initiativer man gerne vil arbejde videre med kort sigt og langt sigt. TIPS Du kan arbejde med mental sundhed, psykisk sårbarhed og trivsel tematisk op til projektforløbet. Der findes masser af inspiration at hente hos Livsliniens webbaserede undervisningsmateriale om at håndtere livets svære udfordringer. Se Livslinien har også udgivet et materiale til lærere med gode råd til, hvordan de kan hjælpe børn og unge med at håndtere svære udfordringer. Se Vil du sætte fokus på fordomme og større åbenhed om psykiske problemer, så har landsindsatsen EN AF OS lavet et digitalt, interaktivt undervisningsmateriale Bryd Tavsheden. Se index.html mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 16

17 INSPIRATION TIL AKTIVITETER Fa besøg af unge fra Det Sociale Netværk (2 lektioner) Til at kickstarte forløbet kan klassen få besøg af unge oplægsholdere fra Det Sociale Netværk, der ud fra egne erfaringer taler om mental sundhed, trivsel og mistrivsel. Her kan eleverne få inspiration til emner, problemstillinger og perspektiver på mental sundhed og trivsel. Ud af huset Besøg sårbare unge, eller tilbud til sårbare unge for at blive klogere på, de problemer unge tumler med, og evt. unges mentale trivsel og sundhed i din by eller lokalområde. Det Sociale Netværk driver ni anonyme rådgivningscentre headspace i Danmark. Her kan alle unge frit henvende sig, hvis de har brug for nogen at snakke med eller ønsker hjælp. Tag klassen med på et besøg hos headspace til en snak med medarbejderne og de mange frivillige. Find dit headspace på Lav en spørgeskemaundersøgelse Tag temperaturen på elevernes trivsel med en spørgeskemaundersøgelse, som du selv laver. Du kan lave den elektronisk i fx SurveyMonkey, eller du kan gå og rundt og spørge de andre elever. Svarene samles i et skema. Få hjælp til at lave god spørgeskemaundersøgelse på Del de gode erfaringer med andre Skriv et læserbrev, hvor eleverne fortæller om resultaterne af projektarbejdet og send det til den lokale avis, Folkeskolen.dk eller noget helt tredje. På den måde er eleverne med til at inspirere andre skoler til at gøre det samme og dermed skabe forandring for andre elever. mindu Tro, tanker og trivsel // SIDE 17

VEJLEDNING OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL PRÆSTER

VEJLEDNING OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL PRÆSTER VEJLEDNING OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL PRÆSTER INDHOLD Introduktion... 3 Unge og mental sundhed og trivsel... 4 Workshop... 4 Inspiration til forløb... 6 Undervisningsmateriale... 7 Kolofon mindu 2015

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Idékatalog. Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET

Idékatalog. Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET Idékatalog Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET Forord Samtalesalon en ramme for de svære samtaler I forbindelse med initiativet Unges bud på bedre trivsel har Ungdomsbureauet afholdt 20 workshops

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Idékatalog. Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET

Idékatalog. Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET Idékatalog Unges bud på bedre trivsel UNGDOMSBUREAUET Forord I forbindelse med initiativet Unges bud på bedre trivsel har Ungdomsbureauet afholdt 20 workshops med klasser fordelt på 20 forskellige ungdomsuddannelser

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet Digitale krænkelser på skemaet Undervisning om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet Morten Emmerik Wøldike, projektleder og sociolog, mew@sexogsamfund.dk Program 1. Sex &

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne:

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Årsplan 4. klasse Dansk 2017/18 Trine Person Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Deltage aktivt i undervisningen Samarbejde på flere planer Blive medansvarlige

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser.

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Undervisningsministeriet udsendte i august 2016 en fælles aktionsplan mod mobning i daginstitution, grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark (vedhæftet

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet Undervisningsvejledning til mellemtrinnet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne:

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Årsplan 6. klasse Dansk 2017/18 Trine Person Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Deltage aktivt i undervisningen Samarbejde på flere planer Blive medansvarlige

Læs mere

UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING

UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING Cool Uden Røg undervisning og fotokonkurrence Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning og identitet. Formålet med forløbet er, at eleverne

Læs mere

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok lings vik selvud camp jeg føler mig aldrig god nok Ung i en præstationskultur Der kan være mange årsager til, at man som ung kan have brug for hjælp. Mange unge presses hårdt af samfundets krav og forventninger.

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv uddannelsesinstitutionens navn: Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde uddannelsesinstitutionens værdiregelsæt og

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Højmegruppen. Højmegruppen er en samtalegruppe for elever på Højmeskolen på mellemtrinnet 4. - 6. klasse.

Højmegruppen. Højmegruppen er en samtalegruppe for elever på Højmeskolen på mellemtrinnet 4. - 6. klasse. Højmegruppen Højmegruppen er en samtalegruppe for elever på Højmeskolen på mellemtrinnet 4. - 6. klasse. Formål: Med udgangspunkt i praktiske/fysiske øvelser og paneldebat med casebeskrivelser er det formålet

Læs mere

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1.

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1. 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1 StÆrke fællesskaber Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? Skab stærke fællesskaber Indhold I denne øvelsesrække får deltagerne opgaven: Hvad vil I gøre for

Læs mere

Elevark. Line Line udtrykker, at der aldrig er nogen, der har talt med hende om hendes overvægt. Hvad tror du er grunden til det?

Elevark. Line Line udtrykker, at der aldrig er nogen, der har talt med hende om hendes overvægt. Hvad tror du er grunden til det? Individuelt arbejde Besvar så mange spørgsmål, som du kan nå. Du kan vælge de mest interessante spørgsmål først det er ikke vigtigt, at du når alle spørgsmålene, men at du får tænkt over, hvad filmen betyder

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT FORMIDLINGSKURSER (for valgte, ildsjæle og ansatte) KVALITETSLØFT AF BEBOERBLAD BRUG AF SOCIALE MEDIER BLIV EN BEDRE BEBOERFOTOGRAF FORTÆL DE GODE HISTORIER LAV EN

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo i Region Sjælland

Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo i Region Sjælland Livskriser og psykisk mistrivsel kan ramme alle også dine medarbejdere Den 26. april 2017 Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Undervisningsvejledning klasse

Undervisningsvejledning klasse Undervisningsvejledning 3.-10. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere