Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft"

Transkript

1 nyt Nr juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug. Det vurderer rådgivningschef Henrik Nygaard fra Videncentret for Landbrug, Kvæg. Frivillig valg af afgræsning, lange overgangsordninger og velfærdsforbedringer, der tjener sig selv hjem. Lov om hold af malkekvæg er færdig, vedtaget og slet ikke så ringe endda. I dette særnummer af Kvæg Nyt kigger vi nærmere på den nye lov, der med tiden vil få stor betydning for dansk mælkeproduktion. Om den nye lov siger en af hovedkræfterne bag, Henrik Nygaard, rådgivningschef, Videncentret for Landbrug, Kvæg: Det er min stærkeste overbevisning, at Lov om hold af malkekvæg, som den er blevet vedtaget, indholdsmæssigt er den bedst mulige lov for de danske mælkeproducenter. Loven er en direkte og naturlig videreførelse af den vej, som branchen selv var slået ind på i de frivillige danske anbefalinger fra 2001 og Loven udsat i fire år På grund af finanskrisen er lovens ikrafttræden udskudt i fire år. Det er et tegn på, at politikerne på Christiansborg har lyttet til erhvervets ønske om et midlertidigt stop for øgede omkostninger. Det har den klare konsekvens, at størstedelen af de danske mælkeproducenter først skal leve op til de første lovkrav i I Lov om hold af malkekvæg er der en lang række nye, fysiske krav til staldanlæggene og til pasning af køerne. De forskellige lovkrav træder ikke i kraft med det samme, men har derimod forskellige overgangsordninger. I forhold til dem kan mælkeproducenterne overordnet set deles ind i tre grupper: Første gruppe er de, der har taget deres bygninger i brug før Her gælder det, at de første lovkrav først træder i kraft i Anden gruppe er de, der tager deres bygninger i brug mellem og Her vil der være en række lovkrav, der skal opfyldes, når bygningerne tages i brug. Den tredje gruppe er de, der tager deres bygninger i brug fra den Her gælder det, at alle kravene i lov om hold af mælkekvæg skal være opfyldt fra starten. En fornuftig lov Lov om hold af malkekvæg er endelig vedtaget, og dansk kvægbrug har for første gang fået en samlet lovgivning, der sætter rammerne for hold af kvæg. Det er min klareste overbevisning, at vi som erhverv kan være godt tilfredse med den nye lov. For det første er det langt overvejende en fornuftig lov, der bygger videre på de anbefalinger og erfaringer, som vi i forvejen gør brug af, når vi bygger nyt. For det andet er det lykkedes at sætte nogle fornuftige standarder for de fysiske rammer, der nok bliver dyre at indføre, men som til gengæld kan tjene sig selv hjem igen som følge af en forbedret sundhed i besætningen. For det tredje har politikerne lyttet til vores ønsker om lange overgangsordninger og en generel udsættelse af loven i fire år som følge af finanskrisen. Med Lov om hold af malkekvæg er kvægbruget på flere områder sikret arbejdsro og ikke mindst klarhed over de nye krav til staldanlæggene. Peder Philipp formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg Loven tjener sig hjem s 6» Nye salmonellarestriktioner nærmer sig s 7» Undgå sporer i ensilagen s 8» Bekendtgørelsen endnu ikke underskrevet Bekendtgørelsen til Lov om hold af malkekvæg, som mere detaljeret beskriver lovens indhold, er på nuværende tidspunkt ikke underskrevet. Ifølge Justitsministeriet ligger den færdige bekendtgørelse klar den 1. juli På vores hjemmeside kan du læse bekendtgørelsen, så snart den er offentliggjort:

2 Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft Paragraf Lovindhold før mellem og efter VIGTIGT! For relevante paragraffer, der ikke er nævnt i oversigten, gælder, at de træder i kraft for eksisterende stalde, og at de træder i kraft ved ibrugtagning af bygninger, der tages i brug mellem og Kloveftersyn mindst to gange årligt, ungdyr efter behov ved ibrugtagning ved ibrugtagning 12 Behandlingsfacilitet, f.eks. klovbehandling ved ibrugtagning ved ibrugtagning 17 Adgang til kobørste ved ibrugtagning ved ibrugtagning 18 Gulve, skridsikre og fjernelse af gødning ved ibrugtagning ved ibrugtagning 24 stk 1 og 4 Sygeplads og underlag i sygebokse ved ibrugtagning ved ibrugtagning 27 stk 5 Underlag i kælvningsbokse m.m ved ibrugtagning ved ibrugtagning 32 Ledig sygeplads, ungdyr ved ibrugtagning ved ibrugtagning 13 stk 1 2.pkt + stk 3 Afgræsning: Drivgang og skygge ved ibrugtagning ved ibrugtagning Ændring i Kalvebekendtgørelsen I forbindelse med lovens ikrafttræden kommer der også nogle ændringer til Kalvebekendtgørelsen. De væsentligste ændringer er, at der nu er et krav om, at kalve skal have adgang til narresutter, og at sondefodring af kalve kun må ske i forbindelse med behandling af sygdom. 24 stk 2 Syge køer i enkeltsygebokse ved ibrugtagning 25 stk 1 3.pkt Gulv, opsamlingsplads, eftergiveligt ved ibrugtagning ved ibrugtagning 27 stk 1-3 Krav om enkelt kælvningsboks, antal, kælvninger på græs ved ibrugtagning 28 Ko og kalv sammen * ved ibrugtagning 30 Fuldspaltestald må ikke anvendes til ungdyr ved ibrugtagning 34 Slagtekalve, modtageafsnit ved ibrugtagning 16 Totalareal pr. ko: Stor race 8 m 2 ; lille race 6,6 m ved ibrugtagning 20 stk 1 Gangarealer i stalde uhindret passage ved ibrugtagning 22 stk 1 Tværgange mellem sengebåse ved ibrugtagning 25 stk 1 1. og 2. pkt Opsamlingsplads og areal pr. ko ved ibrugtagning 41 Bindestalde forbudt fra denne dato ved ibrugtagning ved ibrugtagning 42 Krav om afgræsning fuldspaltestald ** ved ibrugtagning ved ibrugtagning 43 Krav om afgræsning, hvis fuldspaltestald *** ved ibrugtagning * Hvis kælvningsboks findes, så gældende fra ** Kvier på græs, hvis fuldspaltestald. *** Kvier på græs, hvis fuldspaltestald. Få et staldtjek Lov om hold af malkekvæg kan få betydning for eksisterende staldanlæg måske skal du forbedre og ændre staldene, så de opfylder loven. Nogle punkter i loven træder i kraft med kort varsel (to-fire år), mens andre først skal være opfyldt om år. Rådgiverne i DLBR Kvægstalde har overblik over den nye lov og er klar til at rådgive dig. DLBR rådgivere kan hjælpe med: Lov-staldtjek. Gennemgang af dit staldanlæg. Hvad skal ændres for, at din stald matcher den nye lov? Løsningsforslag. Konkrete og rationelle forslag til, hvordan dit staldanlæg opfylder loven om 2, 10 og 20 år bedst og billigst. Pris på lovlighed. Hvad koster det at opgradere dit nuværende staldanlæg til fortsat produktion? Tidsplan. Udarbejdelse af tidsplan for den løbende lovliggørelse. Læs mere på 2 Kvæg Nyt nr. 13/10 Kvæg Nyt nr. 13/10 3

3 Prototype på stald, der overholder mindstekravene i den nye lov Sygebokse Sygebokse Kælvningsboks Kælvninger skal forgå i enkeltkælvningsbokse Minimum én enkeltkælvningsboks på bedriften. Flere end 100 kreaturer: minimum fire pladser pr. 100, hvor mindst halvdelen skal være enkeltkælvningsbokse. Den anden halvdel må gerne være i fællesforberedelsesboks til de højdrægtige dyr. Enkeltkælvningsboks minimum 10 m 2 lille race; 12 m 2 store racer Fælles forberedelsesboks minimum 6,8 m 2 lille race; 8 m 2 store racer. Syge eller behandlingskrævende dyr Der skal være en behandlingsfacilitet, som gør det muligt at løfte bagben på kreaturer vha. mekaniske hjælpemidler Syge og tilskadekomne køer skal kunne holdes adskilt fra andre kreaturer Der skal være mindst én sygeplads på bedriften Hvis flere end 100 køer skal der være mindst én sygeplads pr. 100 køer Syge og tilskadekomne malkekøer skal opstaldes i enkeltsygeboks, hvis det er nødvendigt Sygebokse må ikke bruges som kælvningsboks Enkeltsygebokse min. 10 m 2 lille race og 12 m 2 stor race Fælles sygeboks: min. 6,8 m 2 lille race og 8 m 2 stor race. Nykælvere Køer, der har kælvet, skal indtil 12 dage efter kælvning, eller indtil koens fysiologiske balance er reetableret, have adgang til en ædeplads. Sengebåse og arealer Totale areal, hvor køerne opholder sig: 6,6 m 2 lille race; 8 m 2 stor race I sengebåsestalde skal der være mindst én sengebås pr. ko Sengebåse, længde: - Række mod væg: 2,8 m lille race; 3,0 m stor race - Række mod række: 2,65 m lille race; 2,85 m stor race Bredde: Minimum 1,10 m lille race; 1,25 m stor race Gangarealerne i stalden afhænger af indretningen (se bekendtgørelse 10, 11 og 12). Kobørste og vandkar Køer skal have adgang til mindst én roterende kobørste En roterende kobørste pr. 50 køer Vandkar: Der skal være fri adgang til vand med vandspejl Drikkekopper: maksimalt 6 køer pr. kop Drikkekar: maksimalt 10 køer pr. meter. 4 Kvæg Nyt nr. 13/10 Kvæg Nyt nr. 13/10 5

4 Hvorfor skal køerne have deres egen lov? fordi tidsånden kræver det. Et mere uddybende svar drejer sig om strukturudvikling, et højere bundniveau på dyrevelfærd og en samlet lovgivning. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse for ret mange landmænd, at offentligheden og politikerne udviser en stadig stigende interesse for landbrug og dyrevelfærd. Fødevareproduktion er et politisk HOT område at markere holdninger på, og de fleste danskere tager på et eller andet niveau stilling til dansk landbrug. Om det er godt eller skidt skal ikke diskuteres her, blot konstateres. I de seneste årtier har dansk kvægbrug gennemgået en forrygende strukturudvikling, hvis lige ikke er set magen. I 1984, da mælkekvoterne blev indført, var der besætninger. 26 år senere, i 2010, er der besætninger med kvote. Vi lader tallene stå et øjeblik... Nedre standarder for dyrevelfærd Udviklingen har ført til, at mælkeproduktionen i dag udføres langt mere professionelt og industrialiseret end førhen. Derfor mente Dyreetisk Råd, at det var på sin plads med et regelsæt, der satte nogle nedre standarder for dyrevelfærd. Dyreetisk Råd anmodede i 2006 Justitsministeriet og daværende Loven tjener sig hjem Når Lov om hold af malkekvæg om 24 år er fuldt ud implementeret, har det kostet erhvervet ca. 3 milliarder kr. Men pengene tjenes hjem igen som følge af en forbedret dyrevelfærd. 3 milliarder kroner. Så meget kommer Lov om hold af malkekvæg til at koste erhvervet, når loven er endelig implementeret i En voldsomt beløb, som faktisk ikke er så slemt, som det lyder. For det første er der 20-årige overgangsordninger for de dyreste, fysiske tilpasninger af staldanlæggene, og for det andet er mange af tilpasningerne direkte lukrative. Det er især de nye krav til kælvningsfaciliteter og velfærdsafsnit, der kommer til at kunne ses på bundlinjen. Rådgivningschef Henrik Nygaard forklarer: Med de nye krav til velfærdsafsnit får vi en mærkbar forbedret helbredstilstand i besætninger- justitsminister Lene Espersen (K) om, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kvægbruget, dyreværnsorganisationer, forskningsinstitutioner og ministeriet. Unik lov Formanden for den ti mand store arbejdsgruppe bag lovudkastet til Lov om hold af malkekvæg var Hans Houe, professor på Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Produktionsdyr og Heste. Hans Houe mener på mange måder, at Lov om hold af malkekvæg er unik i både dansk, men også i international målestok: Det er første gang, at malkekøer får deres egen samlede lov. Men det er også første gang, at en så bred arbejdsgruppe er blevet sat sammen for i fællesskab at komme frem til nogle nedre grænser for køers fysiske rammer og velfærd. Resultatet er unikt, siger Hans Houe og henviser til de målsætninger, som arbejdsgruppen stillede for sig selv. For det er dem, der er unikke nemlig at arbejdsgruppen skulle komme med nogle anbefalinger, der kunne fungere i den virkelige verden uden at forringe danske mælkeproducenters konkurrencekraft så meget, at produktionen i stedet flyttede til udlandet. Hvad hjælper det at stille krav om tvungen afgræsning og skyhøje krav til de fysiske rammer, hvis konsekvensen bliver, at en tredjedel af mæl- ne. Bedre yversundhed, bedre kælvninger, bedre klove og generelt stærkere dyr, der kommer ordentligt fra start. Og køer, som kommer ordentligt fra start, får et længere og sundere liv som malkekøer. Og det er noget, der for alvor kan mærkes på pengepungen, siger Henrik Nygaard. tema Lov om hold af malkekvæg God sundhed giver god økonomi Beregninger på en bedre klovsundhed viser, at for hver gang man kan undgå en klovlidelse pr. ko, vil dækningsbidraget stige med ca kr. pr. ko. Den øgede indtægt sammensættes af øget mælkeydelse, lavere behandlingsomkostninger, bedre reproduktion og mindre bøvl. Der vil dog være en variation pga. bedriftsspecifikke forhold. Tal fra besætninger, der er med i KvægNøglen, viser, at for hver gang man kan sænke kodødeligheden med 1 procentpoint, vil dækningsbidraget pr. ko stige med ca. 300 kr. i gennemsnit. Sænker en besætning med 200 køer dødeligheden fra 9 til 5 pct., vil det svare til et øget dækningsbidrag på kr. Hans Houe, professor på KU, Life har været formand for arbejdsgruppen bag Lov om hold af malkekvæg. keproduktionen flytter til udlandet? Det får man jo ikke bedre dyrevelfærd ud af, siger Hans Houe, og konstaterer: Lidt populært kan du sige, at det er lykkedes os at få så meget dyrevelfærd for pengene som muligt, siger Hans Houe og nævner den sidste omstændighed ved loven, som der er grund til at være stolt af: Loven bygger på den nyeste viden inden for området. Det betyder, at vi har fået en lov, der kigger på hele bedriften og ikke kun på delelementer. Det har givet en lovmæssig sammenhæng, der er videnskabeligt funderet. Og så skal man heller ikke glemme, at det for erhvervet kan vise sig at være et imagemæssigt plus at have fået en lov, der tager hensyn til køernes velfærd. Så der er penge i en forbedret sundhed, og jo mere viden, vi får om årsagerne til de forskellige sygdomme, jo bedre bliver vi også til at sætte kroner og øre på en forbedret sundhed/velfærd. Derfor tøver Henrik Nygaard heller ikke med at opfordre til, at mælkeproducenter, med eksisterende anlæg, som ikke ifølge loven er tvunget til at ændre på de fysiske rammer de næste mange år, alligevel implementerer nogle af lovens nye krav: Vores beregninger viser jo, at der er mange penge sparet på at etablere ordentlige velfærdsfaciliteter. Så kan man ændre bare lidt på staldindretningen til en fornuftig penge, ja, hvorfor så ikke gøre det? Henrik Nygaard giver det råd, at mange for nysgerrighedens skyld kunne bestille et staldtjek hos DLBR Kvægstalde, der ved en gennemgang af det eksisterende staldanlæg kan komme med forslag til, hvordan der eventuelt kan foretages velfærdsmæssige forbedringer, uden at det koster en bondegård. Foto: KU, Life Nye salmonellarestriktioner nærmer sig Restriktionerne for de mest smittefarlige besætninger i salmonellaniveau 2 træder i kraft til august. Nu nærmere tiden sig, hvor de nye restriktioner i bekæmpelsen af Salmonella Dublin indføres. Som tidligere udmeldt vil der fra august i år blive indført et nyt niveau 2R. Besætninger i niveau 2R pålægges offentligt tilsyn* og dermed nogle restriktioner. Det vil være mælkeproducenter i niveau 2, som har høje værdier i tankmælken (> 40 ODC %), der tildeles niveau 2R. For slagtekalve- og kødkvægsbesætninger vil det være de besætninger, som er i niveau 2 på grund af højt antistofniveau i enten slagteblodprøver eller statusblodprøver (> 50 ODC %). Niveau 2R besætninger må kun levere dyr til slagtning eller eksport ikke til levebrug. Dog har malkekvægsbesætninger fortsat mulighed Førende eksperter i yverbetændelse var for nylig hentet til landet, hvor de på et seminar leverede nyeste viden til dyrlæger og konsulenter. Op mod 150 dyrlæger, konsulenter og kvalitetsrådgivere deltog i begyndelsen af juni måned i et seminar*, hvor eksperter fra udlandet serverede den nyeste viden om yverbetændelse. Et af indlæggende handlede om de bakterier, som Startvac vaccinen kan forventes at have en effekt mod. Et netop afsluttet vaccinationsforsøg viste, at én af komponenterne i vaccinen kan forventes at have effekt på yverbetændelse forårsaget af colibakterier. Der bliver ikke færre infektioner, men forløbet af tilfældene bliver mildere. Cefalosporiner er en vigtig mulighed Hvad angår antibiotikabehandling af yverbetændelse var der nye lovende resultater med behandling af coliinfektioner med 3.- og 4.-generations cefalosporiner i fem dage. Forsøgene viser, at brugen af disse antibiotika fortsat er en vigtig mulighed, når det gælder behandling af de alvorlige coli-yverbetændelser. Væsentlig viden set i forhold til den aktuelle debat i medierne om netop at reducere denne type antibiotika. Til gengæld har vi et overforbrug ved klovlidelser, der skal reduceres. Stafylokokker bekæmpes i Italien og USA En af de førende forskere i verden omkring Stafylokokkus aureus beskrev mulighederne for bekæmpelse af stafylokok-yverbetændelse. Faktisk har der for at levere tyrekalve til deres faste slagtekalveproducenter på særlige vilkår. Disse vilkår indebærer, at slagtekalveproducenten skal udfylde en erklæring, hvori han indvilger i at modtage dyr fra en besætning i niveau 2R. Erklæringen kan findes på til august. Den udfyldte erklæring skal returneres til Videncentret for Landbrug, Kvæg. Slagtekalveproducenter, som vælger at modtage kalve fra leverandører i niveau 2R, vil selv blive tildelt niveau 2R. Nyeste viden om yverbetændelse i både Italien og USA gennem nogen tid været bekæmpelsesprogrammer, som helt har udryddet denne infektion i mælkebesætninger. Påfaldende var det, at det var de samme gode råd, der gælder for bekæmpelse af stafylokokkerne, som dem vi anviser ved bekæmpelse af B-streptokokker: Test, holdopdeling, slagtning af kroniske køer, behandling af egnede køer og nye test af rene køer. På under to år kan det iflg. forskeren lykkes at få frie besætninger. Mælketab ved bakterieinfektion CNS +0,45 kg/dag B-strep - 3,60 kg/dag Streptokokker - 1,60 kg/dag S. aureus - 1,80 kg/dag Ophør af offentligt tilsyn Det offentlige tilsyn, og besætningens placering i niveau 2R, ophører, så snart man kan fremvise blodprøver af yngste kalve over tre måneder, som alle ligger under 50 ODC % i indhold af antistof. For slagtekalveproducenter er det otte blodprøver og for mælkeproducenter 10 blodprøver. De nye restriktioner er indført for at begrænse smittespredningen mellem besætninger. Restriktionerne begrænser smittespredningen, men eliminerer den ikke. Så husk, at der altid er en risiko ved indkøb af dyr uanset, hvilket niveau du køber dyr fra. Selv dyr fra niveau 1 kan ved næste måling falde til niveau 2. Derfor anbefales det altid at forlange blodprøver af de dyr, du køber. Orientering via brev De besætninger, som berøres at det offentlige tilsyn, vil i løbet af august/september måned i år modtage et brev fra Fødevareregionen. Udpegningen til gruppe 2R vil foregå to gange årligt. Første gang er altså i august i år, næste gang bliver i februar måned Kontakt din lokale rådgiver enten dyrlæge eller konsulent hvis du har spørgsmål til de nye restriktioner. /Anne-Grete Hassing-Hvolgaard *Med offentligt tilsyn menes, at det er myndighederne (Fødevarestyrelsen), der pålægger besætningen restriktionerne. B-streptokokker i stigning i Norden Der blev fra både Danmark, Sverige og Norge fremlagt sørgelige beviser på, at B-streptokokker ser ud til at være i en kraftig stigning. I Danmark har vi 6,1 pct. positive malkebesætninger. I Sverige, hvor 5 pct. af besætningerne er positive, har man den samme oplevelse som i Danmark, at B-streptokokker er et større problem i store besætninger og i AMS besætninger. Også Norge kunne berette om problemer. (Endeligt var der generelt fokus på rådgivning i AMS besætninger samt mælkekvalitet). CNS-infektioner er ikke så alvorlige Mange besætninger i Danmark har de senere år fokuseret på voldsomme problemer med CNS. Det er en type stafylokok (koagulase negative stafylokokker), der ofte findes ved nykælvere. Ifølge den amerikanske forsker har det nu vist sig, at infektionen faktisk ofte er væk allerede i 2. uge efter kælvning uden behandling. Samtidig har det på et meget stort antal køer vist sig, at køer med CNS-infektion faktisk gav op mod et halvt kg mælk mere end køer uden infektion. Normen er dog, at yverinfektioner giver betydelige mælketab (se boksen). /Jørgen Katholm * Seminaret var arrangeret af Nordvacc, der sælger mastitis vaccinen Startvac, og NMSM ( Nordiske Mejeriorganisationers Samarbejdsudvalg for Mælkekvalitetsarbejde). Videncenter for Landbrug, Kvæg stod for at arrangere det praktiske ved arrangementet. 6 Kvæg Nyt nr. 13/10 Kvæg Nyt nr. 13/10 7

5 Undgå sporer i ensilagen Det er nu, du skal forebygge vinterens problemer med sporedannelse i ensilagen. Sporer i mælken fra clostridiebakterier kan give mejerierne store problemer i osteproduktionen. Og siden januar har Arla igen taget mælkens sporeindhold med i afregningen. Der er med andre ord flere gode grunde til at forebygge sporer i mælken og levere den rene vare. Og det er nu, du skal forebygge. For problemer med sporer i mælken starter i ensilagen. Sporer er en form for hvilende bakterier, som findes i jorden. Derfor vil den ensilerede afgrøde altid være podet med en vis mængde sporer. Når det går galt, er det fordi der sker en opformering i ensilagen. Opformeringen sker, hvis ensilagen enten ikke er godt nok fortørret, hvis ph ikke er lav nok, eller hvis der er varmedannelse. Jord i ensilagen har også betydning, men mest fordi jord hæmmer sænkningen af ph, og dermed giver clostridierne bedre mulighed for at opformere sig. Stor koncentration i gødningen Er skaden sket i form af opformering, vil sporerne i ensilagen passere ufordøjede gennem fordøjelseskanalen og havne i koens gødning. Herfra kan de via gødning på patterne overføres til mælken. Stald- og malkehygiejnen har derfor også stor betydning for mælkens sporeindhold. Men hvis sporeindholdet i ensilagen er højt, er det svært at fastholde mælkens kvalitet i 1. klasse, selvom man gør sig stor umage med malkehygiejnen. Det skal understreges, at ensilage, som produceres under forhold, der resulterer i lavt sporeindhold, typisk også er ensilage med god foderværdi. Der er altså al mulig grund til at yde en indsats og producere ensilage af god kvalitet. Undgå sporer i ensilagen ved at: sørge for hurtig fortørring af græs og kløvergræs til procent tørstof, når afgrøden finsnittes og ensileres i plansilo sørge for hurtig fortørring af græs og kløvergræs til procent tørstof, når afgrøden opsamles med snittevogn eller ensileres i baller sørge for hurtig fortørring af lucerne til procent tørstof Undgå forurening af ensilagen med jord tilsætte ensileringsmiddel med nitrit under vanskelige forhold som f.eks. lav tørstofprocent i græs eller lucerne være omhyggelig med ensilering af biprodukter sørge for at ensilagen holdes luft- tæt dækket hele tiden undgå varmedannelse i ensilagen Stigende produktion og efterspørgsel på kød OECD og FAO forventer stigende produktion og efterspørgsel på kød i verden de næste 10 år. Priserne på okse- og kalvekød forventes at falde i EU. De vestliges landes landbrugsorganisation OECD og FNs landbrugsorganisation FAO har for nylig udgivet en fælles rapport med fremskrivning af landbrugsmarkederne til og med Af rapporten fremgår det, at de to organisationer generelt forventer stigende priser på landbrugsprodukter. Dog forventes priserne ikke at nå samme niveau, som da de var på deres højeste i Større import, lavere priser De to organisationer forventer stigende efterspørgsel på kød de næste 10 år navnlig i udviklingslandende. Denne efterspørgsel vil især gavne de billigere kødtyper som svine- og fjer- ved udtagning. /Carl Oskar Paulrud og Rudolf Thøgersen krækød frem for oksekød. For okseog kalvekød angives det i rapporten, at produktionen i EU vil fortsætte den faldende trend. Forbruget vil også gå tilbage, men knap så meget. Et stigende underskud dækkes derfor ved en større import, mens eksporten fortsat forventes at ligge på et lavt niveau. Forventningerne til prisudviklingen på oksekød i EU er ikke særligt optimistiske i rapporten. FAO og OECD venter i hele prognoseperioden lavere priser end gennemsnittet af priserne i De højeste priser i 2015 forventes således at være 10 pct. lavere end dette gennemsnit. Der er andre prognoser, der er mere optimistiske. Det amerikanske FAPRI kom først på året med en fremskrivning også til FAPRI forventer, at priserne i EU i 2015 vil være 6 pct. og i pct. højere end gennemsnittet for , udtrykt i euro. /K.B. Lind Pedersen Kvæg Nyt udgives af Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Århus N, T , F Redaktion Gitte Grønbæk (ansv.), Torsten Lind Søndergaard, vfl.dk, (red), Kirsten Marstal, Trine Barrett, K.B. Lind Pedersen, Layout og produktion Inger Camilla Fabricius, Grafik Henrik Svith, Foto Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Tryk GP-TRYK, Grenaa Annoncesalg Trine Barrett, tlf , Abonnement og adresseændringer Brita Jensen, tlf , Oplag hver 14. dag Indholdet af Kvæg Nyt må gengives med kildeangivelse Indlagte reklameindstik afspejler ikke nødvendigvis Landbrug & Fødevarer, Kvægs holdning til de annoncerede produkter ISSN Kvæg Nyt nr. 13/10

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Nu-situation 202 malkekøer på hovedejendommen 150 stk. opdræt på anden bedrift I alt er dyrene fordelt på 3 bedrifter Vestermarksvej 20 (købt 2010) 1- del Stald

Læs mere

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013 DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013 Vurder din produktion med Business Check slagtekalve Business Check Slagtekalve 2012 viser resultater for både Dansk Kalv og ungtyreproducenter. Med Business

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Sundhed Yversundhed Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved ydelseskontrol. Inficerede = Køer som

Læs mere

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge-

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge- Alt om Mælkekvalitet Stafylokokkus aureus 1 Det er den hyppigste årsag til subkliniske infektioner og høje tankcelletal. Det er vigtigt at tænke på stafylokokkerne som sår-infektioner. De forhold, der

Læs mere

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Logistik i kvægstalden v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2012 Oldsmobile bygget som

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk Fremtidens stald v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2009 Oldsmobile bygget som hestevogn

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Jørgen Katholm, Videncentret for Landbrug, Kvæg, og Torben Bennedsgaard, Aarhus Universitet Konklusion Bedre yversundhed med PCR PCR-mastitistesten er meget bedre til at finde

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 for Dansk Kvæg er udarbejdet på grundlag af den samlede strategi 2013 for Dansk Landbrugsrådgivning og Landscentret.

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Fleksible staldsystemer til kødkvæg Billigt Funktionelt Kan begge dele lade sig gøre? Fleksible staldsystemer

Læs mere

Den positive ånd er tilbage

Den positive ånd er tilbage Nr. 05 07. marts 2014 Den positive ånd er tilbage Særnummer KvægKongres 2014 Dette nummer af Kvæg Nyt indeholder udelukkende artikler relateret til KvægKongres 2014. Ambitiøse kvægbrugere og mange unge

Læs mere

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad!

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad! Vand Forfatter: Joep Driessen - Vetvice www.cowsignals.com Oversat af certificeret kosignaltræner Marie Skau The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager,

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Dyrevelfærd kan måles!

Dyrevelfærd kan måles! Dyrevelfærd kan måles! System for dyrevelfærd i svensk og dansk mælkeproduktion Charlotte Hallén Sandgren Igangværende dansk/svensk projekt Vi skal skabe et fælles sprog for velfærd med koen i centrum

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Kvægbrugets TASK FORCE. Et kvægbrug i vækst til gavn for Danmark RAPPORT OG ANBEFALINGER

Kvægbrugets TASK FORCE. Et kvægbrug i vækst til gavn for Danmark RAPPORT OG ANBEFALINGER Kvægbrugets TASK FORCE Et kvægbrug i vækst til gavn for Danmark RAPPORT OG ANBEFALINGER Kvægbrugets TASK FORCE Et kvægbrug i vækst til gavn for Danmark Medlemmer af Kvægbrugets Task Force - Søren Gade,

Læs mere

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2018 KORT OG GODT lønsom, bæredygtig vækst produktionen

Læs mere

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg Helge Kromann Bygningskonsulent, kvægstalde Disposition: Indledning Staldanlæg Starterstalde Slutstalde Nye trends inden for staldsystemer Anvendelse af eksisterende bygninger Priseksempler Afslutning

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014 vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter Forfattere Redaktion Layout Grafik Foto Udgiver

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m.

Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m. Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m. 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad handler vejledningen om... 4 2. Definition af besætning, bedrift og ejendom... 4 3. Overvågningsprogram

Læs mere

ReproManagement sund fornuft

ReproManagement sund fornuft ReproManagement sund fornuft Dansk Kvægs Kongres 2010 Konsulent Søs Ancker Dansk Kvæg ReproManagement sund fornuft Værktøjet der forbedrer reproduktionseffektiviteten Lægger op til samarbejde inseminører

Læs mere

Din partner i stalden

Din partner i stalden Din partner i stalden Jyden 90 års erfaring 1923 2013 One company four brands Samarbejde med Jyden giver dig en mulighed for at vælge imellem fire individuelle brands. Vores brands tilbyder forskellige

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark Disse retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem: Videncentret for Landbrug, Kvæg Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner:

Indhold og form Kurset og temadagen veksler mellem undervisning, diskussion og erfaringsudveksling. Der bliver arbejdet med følgende emner: PROGRAM 4481-K-38: God mælkekvalitet - sunde dyr To kursusdage og en temadag Tid og sted 2 kursusdage den 26. og 27. september 2006 1 temadag den 28. september 2006 På Danparcs Søhøjlandet, Lille Amerika

Læs mere

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK - 2018 11. REVIDEREDE VERSION, AUGUST 2011 FORSKNINGSSTRATEGI 2018 ER UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM KVÆGBRUGSERHVERVET,

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde Dato 6. marts 2015 Side 1 af 6 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv, Projektdesign Nyropsgade 30 1780 København V E-mail: projektdesign@naturerhverv.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk DeLaval Focus Vinter 2011/2012 Din løsning hver dag www.delaval.dk 1 Klovvask reducerer digital dermatitis Når det gælder forebyggelse af smitsomme sygdomme, har DeLaval klovvasker HCS vist rigtige gode

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg 1 FORORD 2 Pjecen om arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg er udarbejdet for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Bar Jord til Bord i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget

Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget - 1 - Fødevareøkonomisk Institut Afdelingen for Produktion og Teknologi Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget - Udredningsrapport til Justitsministeriet - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Denne artikel er skrevet dels på baggrund af de erfaringer man har haft

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009

Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009 Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009 Deltagere på turen: Projektleder Helle Madsen, Stjernholm maskinfabrik Mogens Madsen, Stjernholm Maskinfabrik Ingeniør Thomas Lodberg Vejrup, Stjernholm Maskinfabrik

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi. Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com

Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi. Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com Dynamisk strategi Dynamisk strategi! Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com Program Dynamisk strategi Wissingsminde Hvad er strategi

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK www.dyrenes-venner.dk TÆNK! FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK $OW IRU PDQJH PDONHN HU HU XGmal- kede og udpinte med sygdom og skader VW\NNHU YRNVHQW NY

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Vi er klar på motorvejen

Vi er klar på motorvejen Nr. 05 09. marts 2012 Vi er klar på motorvejen Kvægbruget er klar til at skaffe vækst og arbejdspladser gennem øget produktion. Men det kræver, at konkurrenceevnen styrkes. Konkurrenceevne skabes på mange

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer

Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Landbruks og matressurcer i samfunnsperspektiv NFR/NILF, Oslo, den 7. april 2010 Internasjonalt perspektiv på norske målprioriteringer Professor, Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø Indlæg ved erfamøde Plan&miljø SOP- arbejdsprocedurer Erfaringer fra projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter v/ Projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Koldkærgård den 23. marts 2011 Det Europæiske

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning. Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013

En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning. Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013 En sikker vej til højere mælkeydelse: Optimal kalvepasning Klientmøde Kalvslund, d. 28. februar 2013 Program 1. Råmælk Jette 2. Smitteforebyggelse Anne Marie 3. Diarre Ninna 4. Fodring & tilvækst Ole God

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag

Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning hver dag Vælg den automatisering som fungerer bedst for dig DeLaval automatisk malkesystem VMS Automatiserede løsninger gør din gård mere

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015 Document Version Forlagets

Læs mere