Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ), Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK) og Per Hj. Jakobsen (PHJ). Afbud: Jørgen Fried Pedersen (JFP), Birthe Ree-Holtz Hauch (BRH), Mogens Boll Lausen (MBL), Torben Alstrup-Nielsen (TAN). 1. Godkendelse af referat fra de sidste møder. Der ingen bemærkning til referaterne. 2. Orientering. A) Formanden: PAR fastslog at alle udbetalinger til formand og kasserer, skal først godkendes af næstformanden. Forsvarsministeren (FMN) og Forsvarschefen (FC) har planer om at besøge Museet. FMN har planlagt d. 31. oktober kl (hvis et evt. valg ikke kommer i vejen). FC har endnu ikke fastsat en dato. Men det vil blive inden Museet lukker for sæsonen Der har været afviklet møde i Forsvarets Museumskommission d. 3. maj. På mødet blev der givet en kort status fra de forskellige deltagere. Næste møde er d. 16. november 2011 ved Flyvertaktisk Kommando i Karup. PAR vil udpege en repræsentant til mødet. HJV Museet deltager også i møderne. Museets varesalg har modtaget en opkrævning på erhvervsaffald på 785 kr. PAR har søgt om dispensation og fået fritagelse. BJ oplyste at han via sidste brugermøde i lejren, har fået et adgangskort til Bov genbrugsplads kortet tilhører veteranhjemmet og han vil mene at Museet også kan få et tildelt. PAR undersøger. PAR deltog da Korea veteranerne fik tildelt en erindringsmedalje. PAR skrev efterfølgende til Den Koreanske Ambassade om FN Museet ikke kunne få et eksemplar af medaljen til vores udstilling. Dette blev godkendt og medaljen vil blive udstillet i jutlandia afsnittet. B) Andre: Intet nyt. 3. Opgaver. A) Opgavelisten fra sidste møde 29. april PHJ deltage 4. maj. PHJ deltog i Frøslevlejrens venners generalforsamling, her blev hele bestyrelsen udskiftet (nærmest kuppet). Den nye bestyrelse består hovedsagelig af folk fra HJV-Museet. Der var ingen uddeling fra fonden i år. Til mindehøjtideligheden lagde Museet en blomst og var rep. Med fanen. PAR, spørge Åbenrå kommune om forhandling af el-priser. Udsat. PAR, opsætte skilt med Dankort betaling. Er OK. PAR Møde i FSV Museums Kommission 3. maj. Se pkt. 2A. PAR, Museets visioner (opgaven er overført fra mødet d. 15 JAN 2011). Udsat. JFP deltage i beredskabscenterets 20 års jubilæum 5/6. JFP er ikke tilstede. PAR, få gennem fotograferet museet (opgaven er overført fra mødet d. 15 JAN 2011). Delvis udført, mangler kun enkelte udstillinger. PAR skriver til TAN m.h.t. kasserer posten. Er udført. TAN overdrage kasserer jobbet til Jan. Er udført. TAN markedsføring og forretningsgange. TAN er ikke tilstede.

2 PHJ opsamling af støttemedlemmer. PHJ mangler en ny oversigt over støttemedlemmer, når han har den, kan han sige om hans arbejde har give støttemedlemmer. JAK oplyste at han i løbet af august vil kunne trække en medlemsliste. PAR, kontakte efterskolen ang. evt. misforståelser fra generalforsamlingen. Er udført uden PAR s indblanden. PAR oprettelse af æresvæg. PAR har spurgt FPT om de vil hjælpe med navnene til æresvæggen. Her har han desværre fået afslag, men han kunne søge aktindsigt, men skulle så være opmærksom på persondatoloven, hvis han gemte nogle af oplysningerne på en PC. PAR har dog forbindelse til en tidligere ansat i forsvaret som evt. kan hjælpe. Men æresvæggen bliver ikke klar i PAR, ændre registreringen af momsnr. m.v. Er udført. JS oprette aktivitets kalender på hjemmesiden. Er udført.. JS lave udkast til visitkort. Er udført. PAR vil lige vurdere udkastet. JS vil skaffe noget karton, så de kan trykkes og presses ud direkte. BJ og JS opdaterer og trykke guidefolderen (opgaven er overført fra mødet d. 15 JAN 2011). BJ har ikke haft overskud til opgaven. Er en guidefolder overflødig?? Skal der laves en smartere produkt? Punktet tages op på næste møde. B) Status æresvæg. Er gennem gået under pkt. 3A. C) Status barak H3. PAR har modtaget et udkast på en samarbejdsaftale fra HJV-Museet. PAR forhandler en aftale på plads og sender til godkendelse til resten af bestyrelsen. I barak H3 får FN Museet et egen udstillingslokale denne udstillingen skal give lyst til at besøge Museet. Forsvarets Mediecenter har lovet at hjælpe med materiale og arbejdskraft. D) Markedsføring. Rabatordning: pt. Har Museet aftale med FDM, DCU og Fyns Amtsavis. Det blev besluttet at forsætte med FDM og DCU. Redaktionel omtale: Der vil komme omtale af Museet i diverse fagblade (Hæren, CSbladet, HKKF, HOD, RESOF-bladet m.v.) PAR arbejder på sagen. 4. Økonomi. A) Orientering fra Kassereren. PAR gennemgik kort den fremtidige strategi for driften (se vedlagte skitse). Den nye strategi vil give mulighed for at momse enkelte indkøb. JAK gav en kort status af museets antal besøgende og museets antal støttemedlemmer (se vedlagte). JAK vil oprettet et medlemskartotek (database) dette vil give bedre mulighed for at gruppere de enkelte støttemedlemmer. JAK gav en kort status af Museets økonomi (se vedlagte status) og et skud på hvordan status vil være ved udgangen af JAK forslog at Museet bør have en strategi for økonomien 3-5 år frem. En strategi der går ud på, at Museet vil kunne kører en sæson, uden nogen form for indtægter dette vil betyde at der skal opspares ca kr. JS vil oprette et sted til dokument deling her vil bestyrelsen altid kunne gå ind og finde en status på antal besøgende og støttemedlemmer m.v. JAK vil opdatere listerne en gang om ugen. B) Fond rating og tilskud. Side 2 af 4

3 PAR har søgt Sønderjyllands Museer kr. til nye skærme, derudover har Sydbank lovet at kigge positivt på Museet. Forsvaret har udsendt en ny ansøgning til 8 mio. kr. puljen (fristen udløber 1 OKT 2011). PAR udpeger en repræ. For museet til uddelingen af midler fra Sønderjyllands Museer. Tips og Lotto kan ikke søges i 2011, men først i Vi kan evt. søge om flere skjorter. C) Status varesalg (se vedlagte). Der er pt. Ikke foretaget nogle indkøb. Varesalget har været repræsenteret ved: Sommerstævne Hobro, Dancon træf i Sønderborg, Jubilæum i Slagelse. Varesalget vil deltage i: Sortkrudts marked i Søgaardlejren og en koncert i Søgaardlejren. PAR sender nye varedate til JS som så vil opdaterer hjemmesiden. D) Hvervning af støttemedlemmer. Der er tegnet enkelte nye støttemedlemmer i forbindelse med varesalget. Alle i bestyrelsen skal gøre en indsats for at få flere medlemmer. 5. Drift. A) Status kustoder. Alt følger næsten planen. Der har været enkelte små udsving pga. sygdom m.v. Planen for 2012 vil blive udarbejdet i vinterhalvåret KS vil lave en opfordring til kustoderne i Baretten, inden han starter udarbejdelsen. B) Anskaffelser. Følgende anskaffelser skrives på listen: Ny projektor BJ er blevet bemyndiget til at indkøbe en ny, hvis den eksisterende går i stykker. Pris ca kr. Overvågningskamera. Skilt til entrepriser. 6. Eventuelt. PHJ spurgte om Museet havde fået en officiel indbydelse til afsløringen af det nye nationale mindesmærke. PAR nej ikke endnu, men fanen er tilmeldt, så jeg forventer at der kommer en. Indkøb af små ting kaffeposer, affaldsposer m.v. GTK vil gerne hvis der kunne findes en anden person, evt. en der bor nærmere Museet. Der arbejdes på at finde en anden person. A) Næste møde. Næste møde fastsættes til søndag d. 30. oktober 2011, i Veteranhjemmet. Opgaver fra mødet: PAR vil udpege en repræsentant til FSV Museumskomm. Møde ved FTK PAR et adgangskort til Bov genbrugsplads. PAR, spørge Åbenrå kommune om forhandling af el-priser. Side 3 af 4

4 PAR, samarbejdsaftale med HJV-Museet. PAR, Museets visioner (opgaven er overført fra mødet d. 15 JAN 2011). JFP deltage i beredskabscenterets 20 års jubilæum 5/6. TAN markedsføring og forretningsgange. JAK Medlemsdatabase JS oprettet dokumentdeling JS og PAR visitkort PAR, Udpege en repræ. Til uddelingen af midler fra Sønderjyllands Museer. Der skal findes en person til indkøb af forbrugsting. Bj har efter mødet påtaget sig opgaven. Viborg, d. 15. august 2011, Jens F. Søndergaard Punkter til dagsorden Termin Bemærkninger Materiale til skoler/lejerskoler m.v. Ved lejlighed Opdatering af Guidefolderen Næste møde Projektliste - idekatalog Indscanning af dias En udstillingsbarak mere Undervisningsmateriale til skoler og lejrskoler m.v. Samarbejde med INTERFORCE Bemærkninger Er iværksat. Er fundet i samarbejde med HJV-Museet. Ønskeliste - Anskaffelser Projektor Overvågningskamera Fladskærme med HDMI og USBstik (ca. 10 stk.). Bemærkninger Side 4 af 4

5

6

7

8

9

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud:

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud: Løbenr.: 467 Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 19.30 Hos Jan. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 og generalforsamling d. 24. januar 2012 2. Regnskab Kontostatus Posteringer

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere