Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda"

Transkript

1 Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby Den 6. maj åbnede HKH Prinsesse Benedikte den nye dansk finansierede SOS-børneby i Kayonza, hvor hundredvis af sårbare og forældreløse børn og fattige familier nu får hjælp til at skabe sig en bedre fremtid. 1 Læs på side 15 om dette.

2 Den for Terminen valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny Svendsen Listedvej Kastrup Telefon: Mobil : Undermester Ole Malte Ben Webstersvej 38, 2. sal, lej. nr København SV Mobil: Sekretær Bo Amdisen Borgmester Jensens Alle 1, st. tv København Ø Telefon nr.: Kasserer Bent S. Christensen Emdrupvænge København Ø Tlf.: Mobil: Arbejdsnr.: Skatmester Niels F. Jensbøl Kanslergade 14, 3. tv København Ø Telefon: Fung. Eksmester Ove Kryger Rasmussen Bylaugsvænget Dragør Telefon: Logebladet Santa Maria Bladet udkommer så vidt det er redaktionelt og teknisk muligt omkring den første i månederne, oktober, december, februar og april. Herudover kan der forekomme ekstra numre hvis stoffet tillader det. Emner der ønskes optaget i bladet tilstilles skriftligt, eller mailes og ved personlig henv. til en af den til enhver tid valgte Embedsmands gruppe. Ansvarshavende for dette skrift er til enhver tid br. OM Redaktionelle og tekniske henvendelser skal ske til br. Johnny Svendsen, OM Bladet ligger on-line på logens hjemmeside:

3 Overmesterens indlæg: Kære brødre. Vi er nu kommet godt i gang efter en våd sommerferie, hvor jeg håber at de fleste alligevel har og føler at de har fået noget godt ud af den, trods dette. Mange brødre har været berørt af de store vandmængder og har også selv måttet pumpe mange liter kloak vand ud af min kælder, ligesom Palæet ejheller er forbigået dette fænomen. Det meste af de loppeting der henstod i kælderen og skulle være genbrugt til det næste juleloppemarked, har måttet smides ud. A pro pos det at holde sommerferie. Jeg selv har da også fået både tid til at rejse på ferie i udlandet, gøre noget sammen med den arbejdende del af familien og få en smule sol i ansigtet. At holde ferie skulle jo også gerne betyde at man lægger det fra sig som resten af året fylder i ens dagligdag og sind, så der bliver opsparet energi og lyst til at gå i gang med opgaverne med friske kræfter. Her er det at jeg er blevet en smule overrasket over hvor meget der egentlig er af sager i logesammenhæng en OM skal tage sig af i disse måneder, hvor logen jo er lukket. Men de holder ikke ferie i Storlogen, på kontoret og blandt de brødre der har noget på hjertet. Der er snart sagt ikke forløbet en dag uden at der har været mail der skulle behandles, breve der kom ind ad døren og telefonsamtaler samt møder der skulle foretages. Det havde jeg ikke forventet i den grad. Derved kunne jeg jo ikke rigtig slippe logen i tankerne og gøre som andre lad det vente til jeg kommer tilbage i september. Når det er nævnt, har disse opgaver over-vejende været af alvorlig og uopsætslig karakter, glædelige og nødvendige og kunne næppe have været ignoreret. Det alvorlige har desværre været brødre der anmodede om afgangsbevis, der har taget en del tid og givet en del fodarbejde. Det uopsætslige og glædelige har været brødre der har haft runde fødselsdage, hvorved jeg har haft den glæde som OM at repræsentere jer og logen ved mit nærvær på dagen. Det nødvendige har været den administrative funktion Storlogen i sommerens løb pålagde os embedsmænd at besvare, selvom en og anden lå på stranden i Bahamas. Og her har ikke været så lidt postgang. Det sidste nogle af embedsmændene nåede inden sommeren gik på hæld, var at repræsentere vores loge i Oslo ved vores venskabsloge nr. 132, Alb. Schweitzers embedsmands installation i dagene 25. og 26. august. Herom andetsteds i bladet. Nu er vi godt i gang igen - og ferien 2011! har den fundet sted? Vel mødt brødre! Med broderlig hilsen i VKS, Johnny Svendsen, 3 OM

4 Undermesterens indlæg: Kære brødre Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi er nu godt i gang med efterårsterminen, og for min del den selskabelige part af logeaftenerne. Jeg har siden min tiltrædelse forsøgt et par nye tiltag, men det hele er ikke gået som forventet. Jeg har altid ment og mener stadig, at de yngste brødre skal indgå i restaurationsudvalget og være behjælpelig med opdækning af bordene og servering af FØRSTE stykke smørrebrød. Alt dette har flere formål. Det ene er, at de yngre brødre får en bedre mulighed for at lære de øvrige brødre at kende, og ikke mindst de yngre brødre kan bruge tiden ved opdækning til erfaringsudveksling: Hvordan er det lige at vi gør det. Sidst men ikke mindst - starten på den selskabelige del bliver ikke alles kamp mod alle for at få noget at spise. Jeg har også udnævnt en Kellermester, som skulle være min hjælper og ikke, som mange af brødrene tilsyneladende mener en overtjener, og jeg har derfor indtil videre suspenderet begrebet Kellermester. De yngre brødre er absolut ikke tjenere, men brødre der frivilligt hjælper med at få det selskabelige til at køre så gnidningsløst som muligt. Vi har fået bordformænd, der modtager betaling og foretager afregning til mig. Det har virkelig gjort en forskel. Der står ikke længere en alenlang kø for at betale. Men husk: Alle drikkevarer SKAL med på listen. Jeg lovede i sidste udgave af Santa Maria, at jeg ville lave en idé-kasse. Den kommer snart, men indtil da behøver I bestemt ikke at afholde jer fra at komme med konstruktive forslag såvel til det selskabelige som ideer til kommende kulturarrangementer, firmabesøg, skovtur osv. Alle forslag er velkomne. Festudvalget vil gerne have input fra jer. Vi har indtil nu haft et par gode indlæg til det selskabelige. Storrepræsentant Kurt Refsgaard fortalte om Mission Albanien og storrepræsentant Carl Aage Hald havde et indlæg om opbygningen af en børneby i Rwanda. Da mange brødre ikke var i stand til at møde op denne aften har br. Carl Aage Hald lovet at holde foredraget igen ved en senere lejlighed. I oktober får vi besøg af Martin Trolle der er direktør for Business Development i Atea. Han vil fortælle om, hvordan en stor virksomhed som Atea arbejder med socialt ansvar. Foredraget vil bla. indeholde noget om de midler firmaet donerer til Børnefonden, og hvordan de skaffes. Br. Jørgen Falkenberg kommer ved et senere møde og fortæller om sit arbejde med Veteranhjemmet i København. Kære brødre mød flittigt op til vores arrangementer, for jo flere i kommer, jo mere inspirerende er det for foredragsholderne. Og lad os sammen arbejde for, at vi ved fælles hjælp kan gøre vores loge til en af de bedste loger at være i. På gensyn i logen Ole Malte 4

5 Det har været med stor sorg at vor Orden har modtaget den sørgelige meddelelse at broder Storsire Lars Jørgensen afgik ved døden d. 12. september 2011 efter kort tids svær sygdom. Vores broderloge nr. 11, Columbus har i forbindelse med br. Storsire Lars Jørgensens bisættelse, der foregik d. 19. september 2011 fra Frederikshavn Kirke i Frederikshavn, efter initiativ fra flere loger ladet et beløb svarende til hvad en bårebuket eller krans ville koste, indsætte på en fælleskonto mærket Broder Storsire Lars V. Jørgensen, der således i stedet skal støtte det i gangværende projekt for Grønlandsfonden. Broder Storsires hustru fru Birgith Jørgensen, syntes at dette var en smuk tanke. Efter bisættelsen i Frederikshavn Kirke, fandt jordfæstelsen sted i Elling Kirke, Elling - 5 kilometer fra Frederikshavn, hvor broder Storsire Lars Jørgensen har fået sit sidste hvilested. Som broder Deputeret Storsire Erling Stenholdt Poulsen skrev i den fremsendte til vor loge, meddelelse, at broder Storsire Lars Jørgensen var til det sidste meget optaget af, hvordan alle loger og lejre trivedes og havde stor omsorg for os alle, brødre og søstre udtrykt i de ord, broder Storsire ofte sagde: Vi skal huske, vi er en glad Orden. 5 ÆRET VÆRE BRODER STORSIRE LARS JØRGENSENS MINDE!

6 Runde Fødselsdage siden feriens start til dato Br. Sekretær Bo Amdisen 60 år d. 23. maj 2011 Br. Sigmund Wolles Due 85 år d. 19. august 2011 Br. Ceremonimester Ralph Holmgaard 60 år d. 13. september 2011 Br. Indre Vagt Rene Mynzberg 50 år d. 18. september 2011 til lykke brødre!! 6

7 SIDEN SIDST.! d. 26. april 2011 Kulturaften var temaet. Ude af huset med en snes brødre og nogle få ledsagere deltog i et rigtig spændende besøg. Mødested Christiansborg Ridebane -De Kongelige stalde, Rundvisning ved Major Michael Mentz. Kærligt talte majoren om staldens heste og viste nogle af dem frem i døren ved staldleddet. Fortalte levende og med megen humor om byggeriets historie og funktion. Der blev også fremvisning af de kgl. kareter med tilhørende historier og vi endte i et sidegalleri med udstilling af diverse seletøj og øvelsesværktøj. Efter en god times tid blev selskabet sluppet ud i det fri igen. Næsten en lun sommeraften, hvor alle vandrede den korte tur over til restaurant "Tivoli Hallen". Her blev alle placeret ved små fire - fem mands borde hvorefter der blev serveret en eksklusiv "platte" bestående af fire forskellige delikate ting til rugbrød. Som dessert blev der serveret en lækker æblekage. Selskabet tog veltilfredse afsked med hinanden ca. kl. 21: d. 3. maj 2011 Vores loge havde besøg af loge nr. 66, Sorana fra Sorø ved 10 gæstende brødre. Efter en rundvisning i Palæets lokaler og museum, blev der også tid til lidt afslapning i havestuerne inden logemødet. Ved det selskabelige blev aftenen afviklet ved almindeligt broderligt samvær. Vores br. Ole Svendsen blev kaldt på tæppet denne aften og omtalt hædrende for hans uegennyttige indsats som "den gamle mand" i loge nr. 49, Saxo d. 26. april, der havde en indvielse af ny broder. Blomsterne modtaget af loge 66, Sorana, blev efter aftale forinden, givet videre til br. Ole Svendsen. 7

8 d.10. maj 2011 Så kom sommerpausen efter dette møde. Vi fik i aftenens trykkende hede i kjole og hvidt, givet en Sandhedsgrad til br. Bent Jakobsen. Men det var al vores møje værd at vores nye Sandhedsbroder blev oprigtigt glad herfor. Ved det selskabelige og efter br. proponent Niels Jensbøls lille tale for br. Bent - udtrykte br. Bent i sin "lille" tale sin store glæde over alt det, som han ved navns nævnelse af utallige brødre, som br. Bent mente var årsag til og skyld i, at han følte sig godt tilpas i vores loge. Og som br. Bent sagde at hvis han blev ved på den måde - da der endnu var mange brødre at klandre herfor - så ville han ikke blive færdig med sine positive ord denne aften. Det er altid glædeligt at konstatere vores loge dog har en fremadrettet "personalepolitik", som bærer frugt. Vi glæder os til at kunne byde br. Bent velkommen i embedsarbejdet - men herom nærmere til efteråret. 23 brødre var trods at det var den sidste aften i forårsterminen, mødt frem for at give br. Bent Jakobsen en god oplevelse. d. 5. juni 2011 Logens årlige sommerudflugt gik i år til Frilandsmuseet med 23 brødre og ledsagere, samt 7 svenske brødre med ledsagere. Bedre vejr kunne der ikke ønskes. Flot sommervejr til udendørs aktiviteter. Selskabet blev guidet rundt en times tid af Dennis, som levendegjorde små anekdoter om datidens overtro i bondesamfundene. Forfriskninger kunne ind imellem indtages ved br. UM's foranstaltning. Efter et par timer i marken endte selskabet i museets restaurant, hvor der blev serveret en let anretning kold platte. Br. Carl Aage holdt en grundlovstale, som han havde forestillet sig den kunne være blevet holdt i vores loge 14 dage efter logens stiftelse i Det var ihvertfald ikke en tale der understøttede den arbejdende klasses drømme. "Lad dem tage sig af beslutningerne, der har uddannelse og forstand dertil". Efter en lille pause stod br. Kennet Berg frem og holdt en moderniseret grundlovstale om nutiden og fremtidens visioner. Ved sommermødets slutning holdt br. OM Claes Malmberg en takketale for de deltagende brødre fra loge 123, Skt. Knut og ønskede alt godt for vort 8 fremtidige samkvem logerne imellem.

9 d. 9. august 2011 Logens årlige Kegleturnering blev afviklet i Cirkelordenens Selskabslokaler på Frederiksberg, som efterhånden, traditionen tro. 25 deltagende brødre og gæster gjorde denne aften til en sædvanlig hyggelig og kammeratlig oplevelse. Vores nye undermester Ole Malte skulle for første gang forestå dette arrangement og klarede hele seancen i afslappet og professionelt regi. Der blev budt velkommen til den forventningsfulde skare af sultne brødre og logens devise blev afsunget. Det varede da heller ikke mange sekunder derefter, før der var mad på bordet. Traditionen tro med forret a' la Sildebord og skiftende fra år til år, hovedretten i år: Hakkebøf med bløde løg, brun sovs og i år gode møre kartofler. Efter et par timer i hyggeligt samvær fortrak selskabet efter en mindre ryge og anden pause, til keglebanerne i kælderen. Sædvanlig kaffe og småkager stod klar. Banen kridtet op og undermesteren havde moderniseret og digitaliseret den gamle kridttavle, med opsætning af overhead og PC, så hele kegleregnskabet nu stod lysende på hele sidevæggen. Aftenen skred frem med tilråb til de aktive kuglekastere fra sidepanelerne og som spillet blev afviklet steg spændingen. I år blev der igen udfundet et vindende hold, et mindre heldigt hold og de traditionelle 1., 2. og 3. pladser. Udover dejlige flasker rødvin fra og til støtte for Odd Fellows Hospice Fond, blev der også uddelt spisesedler til et valgfrit måltid i logen senere på sæsonen på et beløb af kr. 75,00. Årets vinder blev br. Frank Vestergård - Eriksen, skarpt forfulgt af 2. og 3. pladsen der delte ligeligt point. De måtte iøvrigt kaste keglekuglen en gang mere for at afgøre dette forhold. 2. pladsen gik således til br. eksmester Johnny Daugaard og 3. pladsen til vores gamle br. Kim Isbrandt Madsen. 9

10 d. 25. og 26. august 2011 Torsdag d. 25. august tog fire Columbusbrødre til Oslo med fly, for at deltage i vores venskabsloge nr. 132, Albert Schweitzers installation af nye embedsmænd for Brødrene var br. Inspektør John Gwinner, br. Kasserer Bo Amdisen, br. Stor repræsentant Carl Aage Hald og OM Johnny Svendsen. Turen skal herefter betragtes som en succes, en rigtig god oplevelse og for vores loge en meget vigtig udflugt. Vigtig for vores loge fordi vi gennem denne deltagelse yderligere cementerede grundvolden for fortsat samvær i fremtiden med vores norske brødre. Ved ankomsten i lufthavnen blev vi modtaget af br. Eksmester Truls Teilmann, der i sin bil kørte os til vores hotel. Kl. 12:00 var vi alle inviteret til lunch i en frokost restaurant nær den norske loge og hotellet. Her stødte den nye OM br. Knut Bremerthun til og vi seks brødre havde et par timers hyggeligt samvær. Der blev både tid til at slappe af på hotellet, gå en lille tur i byen og foretage andre mødeaktiviteter, inden vi skulle trække i festdragt og give møde i logen kl. 18:00. Der var god tid til at hilse på gamle kendinge og nye ansigter blandt de norske brødre, inden vi skulle starte logemødet kl. 19:00, med en kop kaffe. Der var denne aften mødt ca. 25 brødre fra vores venskabsloge. Herudover var der fire gæstende brødre fra deres anden venskabsloge Hønefoss, repræsentanter fra Storlogen og os fire fra København. Ikke så stort et fremmøde som man måske kunne forvente på sådan en vigtig og begivenhedsrig aften. Men som der blev nævnt var ferien jo stadig ikke overstået. Selve installationen foregik næsten som vi ordret og rituel mæssigt gør hos os selv, med den forskel at vores venner havde øvet sig. Det resulterede i en meget flot fremføring, nærmest uden nøl og fejl. Meget smukt og gennemført. Bagerst fra venstre: Skatmester Per Kallestad, Sekretær Terje Volden, Kasserer Egil Nordeng, Forrest fra venstre: fung.eksmester Einar Mortensen, Storrepræsentant Egil Jespersen, Overmester Knut Bremerthun og Undermester Georg Uhlmann. 10

11 Kl. 22:45 gik vi til bords i det selskabelige. Dejlig hygge og indgående veksels snak om hver isærs nuværende situation, meninger og ordenssnak imellem vi også fik tid til at indtage et udmærket måltid. Det trængte vi efterhånden til. Der var rigtig mange taler sådan en aften 12 af slagsen - så tiden for personligt samvær begrænsede sig til alt for få øjeblikke syntes man vel. Tale for de nye embedsmænd fra loge 11, Columbus, blev naturligvis også fremført af OM: Br. Distrikts Storsire Per Arild Nesje, brødre Storembedsmænd! Br. Overmester Knut Bremerthun, kære Norske venskabsbrødre og brødre fra Hønefoss. Det er i dag en glæde for os som repræsentanter for alle vores brødre i loge nr. 11, Columbus i København, at overbringe vores gratulationer i anledning af jeres installation, med ønsket om al mulig lykke, med et stærkt og godt arbejde for jeres loge nr. 132, Albert Schweitzer i de næste to år og i fremtiden. Det er også en stor glæde at stå her i dag og se så mange ansigter på brødre som vi efterhånden er begyndt at genkende. Tiden imellem vores sidste og forrige samvær syntes at trække sig sammen, så det føles som kort tid siden vi sås sidst. Alene ved de få gange vi har haft samvær med hinanden, føles båndene mellem os stærke. Vi glæder os til at komme talstærkt i foråret omkring jeres Nationaldag d. 17. maj Danskan kommer! I samme forbindelse vil jeg på vores vegne også hilse jer tak for jeres overdådige og fine hilsen i overbragte med br. Eksmester Truls Teilmann, i anledning af vores installation i april måned. Tillad mig at gratulere endnu engang med overrækkelsen af denne sommer buket. Br. CM (br. UM Georg Uhlmann)! Vil du være mig og mine brødre behjælpelig med at udbringe et leve for den nye embedsmandsgruppe, samt for loge nr. 132, Albert Schweitzer. samt en pæn buket blomster overrakt til br. OM Knut Bremerthun på vor loges vegne. Herefter frembragte br. OM Knut Bremerthun sin takketale til os og sagde at han og deres loge var endog meget glade for vores deltagelse. Han røbede at de havde større handlingsplaner i støbeskeen for vort videre venskab imellem. Kl. 00:30 blev der almindelig opbrud i selskabet. Flere skulle jo op igen og passe deres arbejde dagen derpå, mens vi var et par brødre der blev lidt længere og drøftede aftenen og fremtidigt samarbejde. 11

12 Morgenen derpå og efter indtagelse af morgenmad på hotellet, var vi inviteret til at bese Ordens museet, der ligger i samme bygning som logesale m.v. Vi var inviteret til en rundvisning af en broder af vores venskabsloge, br. Storarkivar Knut Aslak Wickmann, der mødte os foran indgangen til Ordens bygningen kl. 9:30, hvorefter det gik over stok og sten. I to timer gennemgik br. Knut Wickmann bygningens historie, Ordenens målsætning for de næste to år og en meget grundig gennemgang af museets mange klenodier for så vidt den begrænsede tid tillod det for man kunne godt få en hel dag til at gå her. Kl. 11:30 var vi nødt til at passe vores togforbindelse til lufthavnen, hvor vi alle dragede mod København igen kl. 15:00. Alt i alt kunne vi fire kun konstatere at det ville have været endog meget kedeligt, hvis ikke vi havde fået den oplevelse. Den var hele turen værd. d. 13. september 2011 Aftenens selskabelige del bød denne aften på gæstetaler br. Storrepræsentant Kurt Refsgaard, fra loge nr. 28, Hafnia. Et spændende indlæg om br. Kurt Refsgaards deltagelse i det danske forsvars og den danske regerings forsvarspolitiske demokratiserings mission i Albanien. Siden 1995 har den danske regering pålagt det danske forsvar at afsætte 100 millioner kroner til dette formål. Målet med den danske sikkerheds og forsvars politiske mission, som sådan også er en del af den danske aktive udenrigspolitik, er at foretage et forebyggende arbejde i som uden for Europa for stabilitet og fredelig samarbejde. Dette arbejde fortsættes med deltagelse af br. Kurt Refsgaard, der gav os et lille glimt af sin kalender for de næste par måneder. Han skal fortsætte processen i Serbien og Montenegro på samme niveau. d. 23. september små cyklister - der var 7, der var 6, der var 5 cyklister små - en så på TV og så var vi ! Ja, sådan kan det gå. Fire brødre drog til vores venskabsloge nr. 123, St. Knut i Malmø og blev som sædvanligt modtaget med ægte brodersind. Br. UM Tommy Berg har gjort det til sin ædle sag at hente dårligt gående eller brødre uden retningssans på Malmø Centralstation. I logen mødtes alle kendte ansigter på trofast mødende brødre - Svenske som Danske - for at fortsætte det fantastisk gode samvær vi slap sidst vi var sammen og hvor vi ikke blev færdige med det vi var i gang med at fortælle hinanden. Igen optrådte logens faste mandskor der denne gang bestod af seks basser og en tenor. Det lød rigtig godt. Da vi fire brødre senere skulle afsynge vor loges device - blev det således for fire stemmer. Jeg tror det lød mindre harmonisk - men som de tolerante brødre vores svenske venner er - tog de det skam fra den humoristiske side. 12

13 Af en eller anden grund var vores venner ejheller mødt så fuldtalligt op med "kun" 25 brødre - de havde dog nys afholdt møde mandag i samme uge med 45 deltagere, og to møder i samme uge er jo dog også en udfordring for brødre med familier og arbejde. Lad mig ikke klage - 30 glade nordiske Odd Fellows, kan ikke gå helt galt. Logens kapellan br. Bo Sörlin havde et indlæg som nok kan få en til eftertanke. Efter tilladelse fra br. Bo Sörlin fremførte br. fung. Eksmester Ove Kryger Rasmussen dette i dansk oversættelse ved vores loge møde d. 27. september under til Bedste for Ordenen og er herunder gengivet: Man hører alle vegne råbet Tag det bedste af livet! Lev imedens du lever! Du må ikke dø nysgerrig! Livet er så kort Skynd dig tag så meget du kan Der er hundredvis af lignende råd som alle går i den samme retning Få det meste ud af livet medens du kan, og når det hele er slut så er det tid til at sige farvel og tak Jeg tror, at det er lige omvendt; At leve det drejer sig ikke om at tage men om at sætte ind på kontoen i stedet for. Man skal ikke tømme livet men man skal fylde det. Vi befinder os lige nu i en tid på året og i en tid, som vi kalder eftersommer. I min verden er det ikke vemodigt snare tværtimod. Jeg opfatter det nemlig som ro. Eftersommeren har jo ikke klare kanter eller afgrænsninger. Man ved aldrig eksakt, hvornår den begynder eller hvornår den slutter. Den ligesom toner sig ind og toner sig ud og er så speciel, at den føles som en femte årstid. Jeg har smagt på ordet eftersommer i nogle dage. Det ligger som en dis over varme vande og løber igennem august og september. Til at begynde med føler vi endnu varmen, fra det som var varmt og lidt senere ligger efteråret og lurer. Det trækker lidt fra efteråret. Det grønne bliver lidt mere mat og lidt mere brunt og ledige dage og aftener bliver brugt til kigge indad. Efteråret har en drive - som i sig selv er produktiv men ikke altid lige nyttigt. Inden man får set sig om, er kalenderen blevet fyldt og vi går fra møde til møde. Nu kommer der nemlig en tid hvor vi kan fylde vores liv vores ånd. 13

14 Nu begynder nemlig arbejdet i vore loger og er en tid, hvor vi dyrker Venskab, Kærlighed og Sandhed og der, hvor vores budord bliver vores lygte på vandringen i mod de opstillede mål. Og hvor man kan fylde mere på end det man bruger. Brødre! Vi befinder os i den femte årstid, tiden for at sætte ind i Odd Fellows tid! Derfor kære brødre! Når nu kulden nærmer sig. Behold så varmen i jeres hjerter! Br. Kapellan Bo Sörlin, Broderoge nr. 123, St: Knut, Malmø d. 25. september

15 d. 20. september 2011 Loge nr. 11, Columbus havde denne aften et fortræffeligt foredrag af br. Storrepræsentant Carl Aage Hald. En rigtig god fortælling om det at gøre en forskel, hvor mange ville sige at det ikke kan nytte noget. Odd Fellow Ordenens bidrag til SOS børnebyernes store projekt med opbygningen af en børneby i Kayonza i Rwanda, har båret frugt. Med lysbilleder som understøttelse til et entusiastisk og indlevende fortalt foredrag om sin egen deltagelse ved opbygningen af byen, kampen for at navngive de donerede huse og højdepunktet ved indvielsen med projektor Prinsesse Bennedikte og for nylig afdøde broder Storsire Lars Jørgensens deltagelse, gjorde de 40 minutters indlæg til en for kort en oplevelse. Broder Carl Aage Hald har tænkt sig at turnere landet rundt med dette foredrag, for at fastholde fokus og skabe faddere til fortsat understøttelse og udvikling i denne børneby. Han har endog "truet" den lille fremmødte skare af Columbusbrødre at ville foredrage sig igen om samme emne når de sidste brødre sniger sig ud af sit skjul og møder frem til en konstruktiv og underholdende aften i Palæet. Aftenens alterbuket blev naturligvis overrakt til broder foredragsholder Carl Aage Hald, som dog på grund af afrejse til en uges velfortjent ferie i Spanien, samme nat - overdrog buketten til...gæstende hustru til UM, - Cleo Riis. Det ville jo være synd at buketten ikke havde nogen at se på i den kommende uges tid. Ifølge planen vil de første af de 120 børn, som vil få et hjem i SOS-børnebyen i Kayonza, flytte ind i løbet af december i år "og der vil både blive tale om forældreløse og forladte børn. Børnene vil blive udvalgt i tæt samarbejde med de lokale myndigheder" siger Alfred Munyentwari. Han fortsætter: "Over sommeren og i det tidlige efterår vil vi ansætte det nødvendige personale, og når alle ansættelser er på plads, starter vi uddannelsesprogrammer for de enkelte faggrupper." "Lokalbefolkningen har været særdeles positive over for den nye børneby og er navnlig glade for den kommende børnehave, der også vil servicere befolkningen i nærområdet. Centret vil komme til at yde hjælp til ca mennesker årligt", slutter Alfred Munyentwari. FADDERSKAB I KAYONZA De enkeltpersoner eller loger, der måtte ønske at tegne et specifikt fadderskab i SOS- Børnebyen Kayonza bedes ringe til SOS-Børnebyernes serviceafdeling på hovednummeret Oplys at der ønskes et specifikt fadderskaber i Kayonza. Oplys om der ønskes barnefadderskab samt om det er til en dreng eller en pige. Pris kr. 205 kr./mdr. Alternativt kan der tegnes et byfadderskab. Pris kr. 155 kr./mdr. Serviceafdelingen tager mod besked og går 15 videre internt i organisationen og vender derefter tilbage til vedkommende. 15

16 5 Nærgående, personlige og skarpe spørgsmål til Br. Kim Vangslev Du har jo set mange loger, både her i landet og i udlandet. Har du set noget som er rigtigt godt, måske lidt anderledes, noget som vi måske kunne lære eller få inspiration af? Det er jo altid specielt at være gæst i en loge, man bliver altid modtage med en varme og glæde. Nogen gør meget ud af ritualerne, f.eks. med mere udklædning og rollespil, her kunne vi klart blive bedre. Hvad er din holdning til vore to venskabsloger, den svenske som vi har haft i mange år, og den nye fra Oslo? Personligt syntes jeg at det er rigtigt godt, at vi har venskabsloger, og gerne i udlandet, selv om at det ikke er så tit at vi besøger dem. Hvis det planlægges i god tid, kan man altid spare op til disse ture. Så absolut et godt tiltag. Du er jo også den eneste, der både er Odd Fellow og Frimurer. Uden at afsløre hemmeligheder - hvad er den største/vigtigste forskel? 16

17 Ja, jeg er den eneste i vores loge, som også er frimurer. Den største forskel er at hos F.M. arbejder man meget med individet, og der bliver lagt større vægt på de dyder som ordnen står for, samt udbredelse af disse. I det daglige fokuseres der meget på ritualerne. Hvis du fik helt frie hænder til at ændre EN ting i vor Orden, hvad skulle det så være? Så skulle det være brugen af ritualerne. Her syntes jeg at man skulle gøre mere brug af symbolikken i ritualerne til at beskrive de dyder som ordenen står for. Det skal selvfølgelig stadig være kandidatens dag. Vi er nok en af de loger der bruger mest tid på åbningen af logen, hvad syntes du om det? Det er en rigtig god start på et møde. Det er altid godt at fordybe sig, og lukke verden ude. Herefter er man mere rede til det daglige arbejde i logen. 17

18 Hvad byder de kommende måneder på af særlige emner? d. 11. oktober 2011 Tirsdag d. 11. oktober kommer Martin Trolle, og holder et foredrag om Socialt ansvar og medarbejderpleje i en moderne international virksomhed. (CSR) - Nærmere v. br. UM d. 25. oktober 2011 Info møde og Ældre brødres aften. d. 1. november 2011 Kærlighedsgraden tildeles denne aften - Husk festdragt! d. 8. november 2011 Tirsdag d. 8. november kommer Jørgen Falkenberg og holder et foredrag om veteranhjemmet for vores soldater i Afganistan. - Nærmere v. br. UM 18

19 d. 15. november 2011 Sandhedsgraden tildeles denne aften - Husk festdragt! d. 22. november 2011 Yngre brødres aften. d. 10. december kl. 15:00 Julestemning - nærmere ved br. UM d. 1. januar kl. 14:00 Nytårsloge - nærmere ved kontaktperson for KOMF br. UM! 19

20 Mødeprogram for efterårsterminen 2011 Dato Kl. Grad Sal Selskabslokale Aktivitet Eventuelt :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde Husk festdragt! 20:15 1. grad tildeling :30 IO Colfax Spejlsalen Alm. Møde. Foredrag :30 IO T.W. Gallerisalen Alm. møde :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. møde. Info & Ældre brødres aften :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde. Husk festdragt! 20:15 2. grad tildeling :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. møde. Foredrag Budget 2012 udleveres :30 IO P.B. Spejlsalen Alm. møde. Husk festdragt! 20:15 3. grad tildeling :30 IO T.W. Spejlsalen Yngre br. aften :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde :30 IO T.W. Gallerisalen Alm. møde. Banko :00 T.W. Riddersal Julestemning m. Nærmere v. br. UM Lørdag! ledsager :30 IO Colfax Rosensalen Sidste inden jul Knas & godter :00 Nærmere v./ br. UM Nytårslogen 20

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode Side 01. Kære Danevang broder En anden tradition er broder Undermesters administration af alterbuketten. Broder undermester viser med stor ermpati, at han har for- nemmelse for, hvorfor lige aftenes buket

Læs mere

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan for Broderloge nr. 71 Richard Marley Brønderslev for valgterminen 2017-2019 Strategi- og handlingsplan for broderloge nr. 71 Richard Marley Der henvises til den vedtagne langtidsplan

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria November 2010 udgave nr. 6 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. En lille Odd Fellow nisse som dekorerar Wroclaws gader. Afsløret ved institueringen af Lejr nr 1 Silesia,

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf Sommerens nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf Sommerens nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf. 48 17 15 58 Sommerens nyhedsbrev Juni, Juli og August Farvel Vi sagde farvel til Christian fra Bænkebideren i midten af maj måned. Christian er startet i nr.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria April 2010 Udgave nr. 4 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Loge nr. 11, Columbus embedsmandsgruppe efter indsættelse af br. Ex-mester Johnny Daugaard, d. 16. februar

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere