Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda"

Transkript

1 Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby Den 6. maj åbnede HKH Prinsesse Benedikte den nye dansk finansierede SOS-børneby i Kayonza, hvor hundredvis af sårbare og forældreløse børn og fattige familier nu får hjælp til at skabe sig en bedre fremtid. 1 Læs på side 15 om dette.

2 Den for Terminen valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny Svendsen Listedvej Kastrup Telefon: Mobil : Undermester Ole Malte Ben Webstersvej 38, 2. sal, lej. nr København SV Mobil: Sekretær Bo Amdisen Borgmester Jensens Alle 1, st. tv København Ø Telefon nr.: Kasserer Bent S. Christensen Emdrupvænge København Ø Tlf.: Mobil: Arbejdsnr.: Skatmester Niels F. Jensbøl Kanslergade 14, 3. tv København Ø Telefon: Fung. Eksmester Ove Kryger Rasmussen Bylaugsvænget Dragør Telefon: Logebladet Santa Maria Bladet udkommer så vidt det er redaktionelt og teknisk muligt omkring den første i månederne, oktober, december, februar og april. Herudover kan der forekomme ekstra numre hvis stoffet tillader det. Emner der ønskes optaget i bladet tilstilles skriftligt, eller mailes og ved personlig henv. til en af den til enhver tid valgte Embedsmands gruppe. Ansvarshavende for dette skrift er til enhver tid br. OM Redaktionelle og tekniske henvendelser skal ske til br. Johnny Svendsen, OM Bladet ligger on-line på logens hjemmeside:

3 Overmesterens indlæg: Kære brødre. Vi er nu kommet godt i gang efter en våd sommerferie, hvor jeg håber at de fleste alligevel har og føler at de har fået noget godt ud af den, trods dette. Mange brødre har været berørt af de store vandmængder og har også selv måttet pumpe mange liter kloak vand ud af min kælder, ligesom Palæet ejheller er forbigået dette fænomen. Det meste af de loppeting der henstod i kælderen og skulle være genbrugt til det næste juleloppemarked, har måttet smides ud. A pro pos det at holde sommerferie. Jeg selv har da også fået både tid til at rejse på ferie i udlandet, gøre noget sammen med den arbejdende del af familien og få en smule sol i ansigtet. At holde ferie skulle jo også gerne betyde at man lægger det fra sig som resten af året fylder i ens dagligdag og sind, så der bliver opsparet energi og lyst til at gå i gang med opgaverne med friske kræfter. Her er det at jeg er blevet en smule overrasket over hvor meget der egentlig er af sager i logesammenhæng en OM skal tage sig af i disse måneder, hvor logen jo er lukket. Men de holder ikke ferie i Storlogen, på kontoret og blandt de brødre der har noget på hjertet. Der er snart sagt ikke forløbet en dag uden at der har været mail der skulle behandles, breve der kom ind ad døren og telefonsamtaler samt møder der skulle foretages. Det havde jeg ikke forventet i den grad. Derved kunne jeg jo ikke rigtig slippe logen i tankerne og gøre som andre lad det vente til jeg kommer tilbage i september. Når det er nævnt, har disse opgaver over-vejende været af alvorlig og uopsætslig karakter, glædelige og nødvendige og kunne næppe have været ignoreret. Det alvorlige har desværre været brødre der anmodede om afgangsbevis, der har taget en del tid og givet en del fodarbejde. Det uopsætslige og glædelige har været brødre der har haft runde fødselsdage, hvorved jeg har haft den glæde som OM at repræsentere jer og logen ved mit nærvær på dagen. Det nødvendige har været den administrative funktion Storlogen i sommerens løb pålagde os embedsmænd at besvare, selvom en og anden lå på stranden i Bahamas. Og her har ikke været så lidt postgang. Det sidste nogle af embedsmændene nåede inden sommeren gik på hæld, var at repræsentere vores loge i Oslo ved vores venskabsloge nr. 132, Alb. Schweitzers embedsmands installation i dagene 25. og 26. august. Herom andetsteds i bladet. Nu er vi godt i gang igen - og ferien 2011! har den fundet sted? Vel mødt brødre! Med broderlig hilsen i VKS, Johnny Svendsen, 3 OM

4 Undermesterens indlæg: Kære brødre Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi er nu godt i gang med efterårsterminen, og for min del den selskabelige part af logeaftenerne. Jeg har siden min tiltrædelse forsøgt et par nye tiltag, men det hele er ikke gået som forventet. Jeg har altid ment og mener stadig, at de yngste brødre skal indgå i restaurationsudvalget og være behjælpelig med opdækning af bordene og servering af FØRSTE stykke smørrebrød. Alt dette har flere formål. Det ene er, at de yngre brødre får en bedre mulighed for at lære de øvrige brødre at kende, og ikke mindst de yngre brødre kan bruge tiden ved opdækning til erfaringsudveksling: Hvordan er det lige at vi gør det. Sidst men ikke mindst - starten på den selskabelige del bliver ikke alles kamp mod alle for at få noget at spise. Jeg har også udnævnt en Kellermester, som skulle være min hjælper og ikke, som mange af brødrene tilsyneladende mener en overtjener, og jeg har derfor indtil videre suspenderet begrebet Kellermester. De yngre brødre er absolut ikke tjenere, men brødre der frivilligt hjælper med at få det selskabelige til at køre så gnidningsløst som muligt. Vi har fået bordformænd, der modtager betaling og foretager afregning til mig. Det har virkelig gjort en forskel. Der står ikke længere en alenlang kø for at betale. Men husk: Alle drikkevarer SKAL med på listen. Jeg lovede i sidste udgave af Santa Maria, at jeg ville lave en idé-kasse. Den kommer snart, men indtil da behøver I bestemt ikke at afholde jer fra at komme med konstruktive forslag såvel til det selskabelige som ideer til kommende kulturarrangementer, firmabesøg, skovtur osv. Alle forslag er velkomne. Festudvalget vil gerne have input fra jer. Vi har indtil nu haft et par gode indlæg til det selskabelige. Storrepræsentant Kurt Refsgaard fortalte om Mission Albanien og storrepræsentant Carl Aage Hald havde et indlæg om opbygningen af en børneby i Rwanda. Da mange brødre ikke var i stand til at møde op denne aften har br. Carl Aage Hald lovet at holde foredraget igen ved en senere lejlighed. I oktober får vi besøg af Martin Trolle der er direktør for Business Development i Atea. Han vil fortælle om, hvordan en stor virksomhed som Atea arbejder med socialt ansvar. Foredraget vil bla. indeholde noget om de midler firmaet donerer til Børnefonden, og hvordan de skaffes. Br. Jørgen Falkenberg kommer ved et senere møde og fortæller om sit arbejde med Veteranhjemmet i København. Kære brødre mød flittigt op til vores arrangementer, for jo flere i kommer, jo mere inspirerende er det for foredragsholderne. Og lad os sammen arbejde for, at vi ved fælles hjælp kan gøre vores loge til en af de bedste loger at være i. På gensyn i logen Ole Malte 4

5 Det har været med stor sorg at vor Orden har modtaget den sørgelige meddelelse at broder Storsire Lars Jørgensen afgik ved døden d. 12. september 2011 efter kort tids svær sygdom. Vores broderloge nr. 11, Columbus har i forbindelse med br. Storsire Lars Jørgensens bisættelse, der foregik d. 19. september 2011 fra Frederikshavn Kirke i Frederikshavn, efter initiativ fra flere loger ladet et beløb svarende til hvad en bårebuket eller krans ville koste, indsætte på en fælleskonto mærket Broder Storsire Lars V. Jørgensen, der således i stedet skal støtte det i gangværende projekt for Grønlandsfonden. Broder Storsires hustru fru Birgith Jørgensen, syntes at dette var en smuk tanke. Efter bisættelsen i Frederikshavn Kirke, fandt jordfæstelsen sted i Elling Kirke, Elling - 5 kilometer fra Frederikshavn, hvor broder Storsire Lars Jørgensen har fået sit sidste hvilested. Som broder Deputeret Storsire Erling Stenholdt Poulsen skrev i den fremsendte til vor loge, meddelelse, at broder Storsire Lars Jørgensen var til det sidste meget optaget af, hvordan alle loger og lejre trivedes og havde stor omsorg for os alle, brødre og søstre udtrykt i de ord, broder Storsire ofte sagde: Vi skal huske, vi er en glad Orden. 5 ÆRET VÆRE BRODER STORSIRE LARS JØRGENSENS MINDE!

6 Runde Fødselsdage siden feriens start til dato Br. Sekretær Bo Amdisen 60 år d. 23. maj 2011 Br. Sigmund Wolles Due 85 år d. 19. august 2011 Br. Ceremonimester Ralph Holmgaard 60 år d. 13. september 2011 Br. Indre Vagt Rene Mynzberg 50 år d. 18. september 2011 til lykke brødre!! 6

7 SIDEN SIDST.! d. 26. april 2011 Kulturaften var temaet. Ude af huset med en snes brødre og nogle få ledsagere deltog i et rigtig spændende besøg. Mødested Christiansborg Ridebane -De Kongelige stalde, Rundvisning ved Major Michael Mentz. Kærligt talte majoren om staldens heste og viste nogle af dem frem i døren ved staldleddet. Fortalte levende og med megen humor om byggeriets historie og funktion. Der blev også fremvisning af de kgl. kareter med tilhørende historier og vi endte i et sidegalleri med udstilling af diverse seletøj og øvelsesværktøj. Efter en god times tid blev selskabet sluppet ud i det fri igen. Næsten en lun sommeraften, hvor alle vandrede den korte tur over til restaurant "Tivoli Hallen". Her blev alle placeret ved små fire - fem mands borde hvorefter der blev serveret en eksklusiv "platte" bestående af fire forskellige delikate ting til rugbrød. Som dessert blev der serveret en lækker æblekage. Selskabet tog veltilfredse afsked med hinanden ca. kl. 21: d. 3. maj 2011 Vores loge havde besøg af loge nr. 66, Sorana fra Sorø ved 10 gæstende brødre. Efter en rundvisning i Palæets lokaler og museum, blev der også tid til lidt afslapning i havestuerne inden logemødet. Ved det selskabelige blev aftenen afviklet ved almindeligt broderligt samvær. Vores br. Ole Svendsen blev kaldt på tæppet denne aften og omtalt hædrende for hans uegennyttige indsats som "den gamle mand" i loge nr. 49, Saxo d. 26. april, der havde en indvielse af ny broder. Blomsterne modtaget af loge 66, Sorana, blev efter aftale forinden, givet videre til br. Ole Svendsen. 7

8 d.10. maj 2011 Så kom sommerpausen efter dette møde. Vi fik i aftenens trykkende hede i kjole og hvidt, givet en Sandhedsgrad til br. Bent Jakobsen. Men det var al vores møje værd at vores nye Sandhedsbroder blev oprigtigt glad herfor. Ved det selskabelige og efter br. proponent Niels Jensbøls lille tale for br. Bent - udtrykte br. Bent i sin "lille" tale sin store glæde over alt det, som han ved navns nævnelse af utallige brødre, som br. Bent mente var årsag til og skyld i, at han følte sig godt tilpas i vores loge. Og som br. Bent sagde at hvis han blev ved på den måde - da der endnu var mange brødre at klandre herfor - så ville han ikke blive færdig med sine positive ord denne aften. Det er altid glædeligt at konstatere vores loge dog har en fremadrettet "personalepolitik", som bærer frugt. Vi glæder os til at kunne byde br. Bent velkommen i embedsarbejdet - men herom nærmere til efteråret. 23 brødre var trods at det var den sidste aften i forårsterminen, mødt frem for at give br. Bent Jakobsen en god oplevelse. d. 5. juni 2011 Logens årlige sommerudflugt gik i år til Frilandsmuseet med 23 brødre og ledsagere, samt 7 svenske brødre med ledsagere. Bedre vejr kunne der ikke ønskes. Flot sommervejr til udendørs aktiviteter. Selskabet blev guidet rundt en times tid af Dennis, som levendegjorde små anekdoter om datidens overtro i bondesamfundene. Forfriskninger kunne ind imellem indtages ved br. UM's foranstaltning. Efter et par timer i marken endte selskabet i museets restaurant, hvor der blev serveret en let anretning kold platte. Br. Carl Aage holdt en grundlovstale, som han havde forestillet sig den kunne være blevet holdt i vores loge 14 dage efter logens stiftelse i Det var ihvertfald ikke en tale der understøttede den arbejdende klasses drømme. "Lad dem tage sig af beslutningerne, der har uddannelse og forstand dertil". Efter en lille pause stod br. Kennet Berg frem og holdt en moderniseret grundlovstale om nutiden og fremtidens visioner. Ved sommermødets slutning holdt br. OM Claes Malmberg en takketale for de deltagende brødre fra loge 123, Skt. Knut og ønskede alt godt for vort 8 fremtidige samkvem logerne imellem.

9 d. 9. august 2011 Logens årlige Kegleturnering blev afviklet i Cirkelordenens Selskabslokaler på Frederiksberg, som efterhånden, traditionen tro. 25 deltagende brødre og gæster gjorde denne aften til en sædvanlig hyggelig og kammeratlig oplevelse. Vores nye undermester Ole Malte skulle for første gang forestå dette arrangement og klarede hele seancen i afslappet og professionelt regi. Der blev budt velkommen til den forventningsfulde skare af sultne brødre og logens devise blev afsunget. Det varede da heller ikke mange sekunder derefter, før der var mad på bordet. Traditionen tro med forret a' la Sildebord og skiftende fra år til år, hovedretten i år: Hakkebøf med bløde løg, brun sovs og i år gode møre kartofler. Efter et par timer i hyggeligt samvær fortrak selskabet efter en mindre ryge og anden pause, til keglebanerne i kælderen. Sædvanlig kaffe og småkager stod klar. Banen kridtet op og undermesteren havde moderniseret og digitaliseret den gamle kridttavle, med opsætning af overhead og PC, så hele kegleregnskabet nu stod lysende på hele sidevæggen. Aftenen skred frem med tilråb til de aktive kuglekastere fra sidepanelerne og som spillet blev afviklet steg spændingen. I år blev der igen udfundet et vindende hold, et mindre heldigt hold og de traditionelle 1., 2. og 3. pladser. Udover dejlige flasker rødvin fra og til støtte for Odd Fellows Hospice Fond, blev der også uddelt spisesedler til et valgfrit måltid i logen senere på sæsonen på et beløb af kr. 75,00. Årets vinder blev br. Frank Vestergård - Eriksen, skarpt forfulgt af 2. og 3. pladsen der delte ligeligt point. De måtte iøvrigt kaste keglekuglen en gang mere for at afgøre dette forhold. 2. pladsen gik således til br. eksmester Johnny Daugaard og 3. pladsen til vores gamle br. Kim Isbrandt Madsen. 9

10 d. 25. og 26. august 2011 Torsdag d. 25. august tog fire Columbusbrødre til Oslo med fly, for at deltage i vores venskabsloge nr. 132, Albert Schweitzers installation af nye embedsmænd for Brødrene var br. Inspektør John Gwinner, br. Kasserer Bo Amdisen, br. Stor repræsentant Carl Aage Hald og OM Johnny Svendsen. Turen skal herefter betragtes som en succes, en rigtig god oplevelse og for vores loge en meget vigtig udflugt. Vigtig for vores loge fordi vi gennem denne deltagelse yderligere cementerede grundvolden for fortsat samvær i fremtiden med vores norske brødre. Ved ankomsten i lufthavnen blev vi modtaget af br. Eksmester Truls Teilmann, der i sin bil kørte os til vores hotel. Kl. 12:00 var vi alle inviteret til lunch i en frokost restaurant nær den norske loge og hotellet. Her stødte den nye OM br. Knut Bremerthun til og vi seks brødre havde et par timers hyggeligt samvær. Der blev både tid til at slappe af på hotellet, gå en lille tur i byen og foretage andre mødeaktiviteter, inden vi skulle trække i festdragt og give møde i logen kl. 18:00. Der var god tid til at hilse på gamle kendinge og nye ansigter blandt de norske brødre, inden vi skulle starte logemødet kl. 19:00, med en kop kaffe. Der var denne aften mødt ca. 25 brødre fra vores venskabsloge. Herudover var der fire gæstende brødre fra deres anden venskabsloge Hønefoss, repræsentanter fra Storlogen og os fire fra København. Ikke så stort et fremmøde som man måske kunne forvente på sådan en vigtig og begivenhedsrig aften. Men som der blev nævnt var ferien jo stadig ikke overstået. Selve installationen foregik næsten som vi ordret og rituel mæssigt gør hos os selv, med den forskel at vores venner havde øvet sig. Det resulterede i en meget flot fremføring, nærmest uden nøl og fejl. Meget smukt og gennemført. Bagerst fra venstre: Skatmester Per Kallestad, Sekretær Terje Volden, Kasserer Egil Nordeng, Forrest fra venstre: fung.eksmester Einar Mortensen, Storrepræsentant Egil Jespersen, Overmester Knut Bremerthun og Undermester Georg Uhlmann. 10

11 Kl. 22:45 gik vi til bords i det selskabelige. Dejlig hygge og indgående veksels snak om hver isærs nuværende situation, meninger og ordenssnak imellem vi også fik tid til at indtage et udmærket måltid. Det trængte vi efterhånden til. Der var rigtig mange taler sådan en aften 12 af slagsen - så tiden for personligt samvær begrænsede sig til alt for få øjeblikke syntes man vel. Tale for de nye embedsmænd fra loge 11, Columbus, blev naturligvis også fremført af OM: Br. Distrikts Storsire Per Arild Nesje, brødre Storembedsmænd! Br. Overmester Knut Bremerthun, kære Norske venskabsbrødre og brødre fra Hønefoss. Det er i dag en glæde for os som repræsentanter for alle vores brødre i loge nr. 11, Columbus i København, at overbringe vores gratulationer i anledning af jeres installation, med ønsket om al mulig lykke, med et stærkt og godt arbejde for jeres loge nr. 132, Albert Schweitzer i de næste to år og i fremtiden. Det er også en stor glæde at stå her i dag og se så mange ansigter på brødre som vi efterhånden er begyndt at genkende. Tiden imellem vores sidste og forrige samvær syntes at trække sig sammen, så det føles som kort tid siden vi sås sidst. Alene ved de få gange vi har haft samvær med hinanden, føles båndene mellem os stærke. Vi glæder os til at komme talstærkt i foråret omkring jeres Nationaldag d. 17. maj Danskan kommer! I samme forbindelse vil jeg på vores vegne også hilse jer tak for jeres overdådige og fine hilsen i overbragte med br. Eksmester Truls Teilmann, i anledning af vores installation i april måned. Tillad mig at gratulere endnu engang med overrækkelsen af denne sommer buket. Br. CM (br. UM Georg Uhlmann)! Vil du være mig og mine brødre behjælpelig med at udbringe et leve for den nye embedsmandsgruppe, samt for loge nr. 132, Albert Schweitzer. samt en pæn buket blomster overrakt til br. OM Knut Bremerthun på vor loges vegne. Herefter frembragte br. OM Knut Bremerthun sin takketale til os og sagde at han og deres loge var endog meget glade for vores deltagelse. Han røbede at de havde større handlingsplaner i støbeskeen for vort videre venskab imellem. Kl. 00:30 blev der almindelig opbrud i selskabet. Flere skulle jo op igen og passe deres arbejde dagen derpå, mens vi var et par brødre der blev lidt længere og drøftede aftenen og fremtidigt samarbejde. 11

12 Morgenen derpå og efter indtagelse af morgenmad på hotellet, var vi inviteret til at bese Ordens museet, der ligger i samme bygning som logesale m.v. Vi var inviteret til en rundvisning af en broder af vores venskabsloge, br. Storarkivar Knut Aslak Wickmann, der mødte os foran indgangen til Ordens bygningen kl. 9:30, hvorefter det gik over stok og sten. I to timer gennemgik br. Knut Wickmann bygningens historie, Ordenens målsætning for de næste to år og en meget grundig gennemgang af museets mange klenodier for så vidt den begrænsede tid tillod det for man kunne godt få en hel dag til at gå her. Kl. 11:30 var vi nødt til at passe vores togforbindelse til lufthavnen, hvor vi alle dragede mod København igen kl. 15:00. Alt i alt kunne vi fire kun konstatere at det ville have været endog meget kedeligt, hvis ikke vi havde fået den oplevelse. Den var hele turen værd. d. 13. september 2011 Aftenens selskabelige del bød denne aften på gæstetaler br. Storrepræsentant Kurt Refsgaard, fra loge nr. 28, Hafnia. Et spændende indlæg om br. Kurt Refsgaards deltagelse i det danske forsvars og den danske regerings forsvarspolitiske demokratiserings mission i Albanien. Siden 1995 har den danske regering pålagt det danske forsvar at afsætte 100 millioner kroner til dette formål. Målet med den danske sikkerheds og forsvars politiske mission, som sådan også er en del af den danske aktive udenrigspolitik, er at foretage et forebyggende arbejde i som uden for Europa for stabilitet og fredelig samarbejde. Dette arbejde fortsættes med deltagelse af br. Kurt Refsgaard, der gav os et lille glimt af sin kalender for de næste par måneder. Han skal fortsætte processen i Serbien og Montenegro på samme niveau. d. 23. september små cyklister - der var 7, der var 6, der var 5 cyklister små - en så på TV og så var vi ! Ja, sådan kan det gå. Fire brødre drog til vores venskabsloge nr. 123, St. Knut i Malmø og blev som sædvanligt modtaget med ægte brodersind. Br. UM Tommy Berg har gjort det til sin ædle sag at hente dårligt gående eller brødre uden retningssans på Malmø Centralstation. I logen mødtes alle kendte ansigter på trofast mødende brødre - Svenske som Danske - for at fortsætte det fantastisk gode samvær vi slap sidst vi var sammen og hvor vi ikke blev færdige med det vi var i gang med at fortælle hinanden. Igen optrådte logens faste mandskor der denne gang bestod af seks basser og en tenor. Det lød rigtig godt. Da vi fire brødre senere skulle afsynge vor loges device - blev det således for fire stemmer. Jeg tror det lød mindre harmonisk - men som de tolerante brødre vores svenske venner er - tog de det skam fra den humoristiske side. 12

13 Af en eller anden grund var vores venner ejheller mødt så fuldtalligt op med "kun" 25 brødre - de havde dog nys afholdt møde mandag i samme uge med 45 deltagere, og to møder i samme uge er jo dog også en udfordring for brødre med familier og arbejde. Lad mig ikke klage - 30 glade nordiske Odd Fellows, kan ikke gå helt galt. Logens kapellan br. Bo Sörlin havde et indlæg som nok kan få en til eftertanke. Efter tilladelse fra br. Bo Sörlin fremførte br. fung. Eksmester Ove Kryger Rasmussen dette i dansk oversættelse ved vores loge møde d. 27. september under til Bedste for Ordenen og er herunder gengivet: Man hører alle vegne råbet Tag det bedste af livet! Lev imedens du lever! Du må ikke dø nysgerrig! Livet er så kort Skynd dig tag så meget du kan Der er hundredvis af lignende råd som alle går i den samme retning Få det meste ud af livet medens du kan, og når det hele er slut så er det tid til at sige farvel og tak Jeg tror, at det er lige omvendt; At leve det drejer sig ikke om at tage men om at sætte ind på kontoen i stedet for. Man skal ikke tømme livet men man skal fylde det. Vi befinder os lige nu i en tid på året og i en tid, som vi kalder eftersommer. I min verden er det ikke vemodigt snare tværtimod. Jeg opfatter det nemlig som ro. Eftersommeren har jo ikke klare kanter eller afgrænsninger. Man ved aldrig eksakt, hvornår den begynder eller hvornår den slutter. Den ligesom toner sig ind og toner sig ud og er så speciel, at den føles som en femte årstid. Jeg har smagt på ordet eftersommer i nogle dage. Det ligger som en dis over varme vande og løber igennem august og september. Til at begynde med føler vi endnu varmen, fra det som var varmt og lidt senere ligger efteråret og lurer. Det trækker lidt fra efteråret. Det grønne bliver lidt mere mat og lidt mere brunt og ledige dage og aftener bliver brugt til kigge indad. Efteråret har en drive - som i sig selv er produktiv men ikke altid lige nyttigt. Inden man får set sig om, er kalenderen blevet fyldt og vi går fra møde til møde. Nu kommer der nemlig en tid hvor vi kan fylde vores liv vores ånd. 13

14 Nu begynder nemlig arbejdet i vore loger og er en tid, hvor vi dyrker Venskab, Kærlighed og Sandhed og der, hvor vores budord bliver vores lygte på vandringen i mod de opstillede mål. Og hvor man kan fylde mere på end det man bruger. Brødre! Vi befinder os i den femte årstid, tiden for at sætte ind i Odd Fellows tid! Derfor kære brødre! Når nu kulden nærmer sig. Behold så varmen i jeres hjerter! Br. Kapellan Bo Sörlin, Broderoge nr. 123, St: Knut, Malmø d. 25. september

15 d. 20. september 2011 Loge nr. 11, Columbus havde denne aften et fortræffeligt foredrag af br. Storrepræsentant Carl Aage Hald. En rigtig god fortælling om det at gøre en forskel, hvor mange ville sige at det ikke kan nytte noget. Odd Fellow Ordenens bidrag til SOS børnebyernes store projekt med opbygningen af en børneby i Kayonza i Rwanda, har båret frugt. Med lysbilleder som understøttelse til et entusiastisk og indlevende fortalt foredrag om sin egen deltagelse ved opbygningen af byen, kampen for at navngive de donerede huse og højdepunktet ved indvielsen med projektor Prinsesse Bennedikte og for nylig afdøde broder Storsire Lars Jørgensens deltagelse, gjorde de 40 minutters indlæg til en for kort en oplevelse. Broder Carl Aage Hald har tænkt sig at turnere landet rundt med dette foredrag, for at fastholde fokus og skabe faddere til fortsat understøttelse og udvikling i denne børneby. Han har endog "truet" den lille fremmødte skare af Columbusbrødre at ville foredrage sig igen om samme emne når de sidste brødre sniger sig ud af sit skjul og møder frem til en konstruktiv og underholdende aften i Palæet. Aftenens alterbuket blev naturligvis overrakt til broder foredragsholder Carl Aage Hald, som dog på grund af afrejse til en uges velfortjent ferie i Spanien, samme nat - overdrog buketten til...gæstende hustru til UM, - Cleo Riis. Det ville jo være synd at buketten ikke havde nogen at se på i den kommende uges tid. Ifølge planen vil de første af de 120 børn, som vil få et hjem i SOS-børnebyen i Kayonza, flytte ind i løbet af december i år "og der vil både blive tale om forældreløse og forladte børn. Børnene vil blive udvalgt i tæt samarbejde med de lokale myndigheder" siger Alfred Munyentwari. Han fortsætter: "Over sommeren og i det tidlige efterår vil vi ansætte det nødvendige personale, og når alle ansættelser er på plads, starter vi uddannelsesprogrammer for de enkelte faggrupper." "Lokalbefolkningen har været særdeles positive over for den nye børneby og er navnlig glade for den kommende børnehave, der også vil servicere befolkningen i nærområdet. Centret vil komme til at yde hjælp til ca mennesker årligt", slutter Alfred Munyentwari. FADDERSKAB I KAYONZA De enkeltpersoner eller loger, der måtte ønske at tegne et specifikt fadderskab i SOS- Børnebyen Kayonza bedes ringe til SOS-Børnebyernes serviceafdeling på hovednummeret Oplys at der ønskes et specifikt fadderskaber i Kayonza. Oplys om der ønskes barnefadderskab samt om det er til en dreng eller en pige. Pris kr. 205 kr./mdr. Alternativt kan der tegnes et byfadderskab. Pris kr. 155 kr./mdr. Serviceafdelingen tager mod besked og går 15 videre internt i organisationen og vender derefter tilbage til vedkommende. 15

16 5 Nærgående, personlige og skarpe spørgsmål til Br. Kim Vangslev Du har jo set mange loger, både her i landet og i udlandet. Har du set noget som er rigtigt godt, måske lidt anderledes, noget som vi måske kunne lære eller få inspiration af? Det er jo altid specielt at være gæst i en loge, man bliver altid modtage med en varme og glæde. Nogen gør meget ud af ritualerne, f.eks. med mere udklædning og rollespil, her kunne vi klart blive bedre. Hvad er din holdning til vore to venskabsloger, den svenske som vi har haft i mange år, og den nye fra Oslo? Personligt syntes jeg at det er rigtigt godt, at vi har venskabsloger, og gerne i udlandet, selv om at det ikke er så tit at vi besøger dem. Hvis det planlægges i god tid, kan man altid spare op til disse ture. Så absolut et godt tiltag. Du er jo også den eneste, der både er Odd Fellow og Frimurer. Uden at afsløre hemmeligheder - hvad er den største/vigtigste forskel? 16

17 Ja, jeg er den eneste i vores loge, som også er frimurer. Den største forskel er at hos F.M. arbejder man meget med individet, og der bliver lagt større vægt på de dyder som ordnen står for, samt udbredelse af disse. I det daglige fokuseres der meget på ritualerne. Hvis du fik helt frie hænder til at ændre EN ting i vor Orden, hvad skulle det så være? Så skulle det være brugen af ritualerne. Her syntes jeg at man skulle gøre mere brug af symbolikken i ritualerne til at beskrive de dyder som ordenen står for. Det skal selvfølgelig stadig være kandidatens dag. Vi er nok en af de loger der bruger mest tid på åbningen af logen, hvad syntes du om det? Det er en rigtig god start på et møde. Det er altid godt at fordybe sig, og lukke verden ude. Herefter er man mere rede til det daglige arbejde i logen. 17

18 Hvad byder de kommende måneder på af særlige emner? d. 11. oktober 2011 Tirsdag d. 11. oktober kommer Martin Trolle, og holder et foredrag om Socialt ansvar og medarbejderpleje i en moderne international virksomhed. (CSR) - Nærmere v. br. UM d. 25. oktober 2011 Info møde og Ældre brødres aften. d. 1. november 2011 Kærlighedsgraden tildeles denne aften - Husk festdragt! d. 8. november 2011 Tirsdag d. 8. november kommer Jørgen Falkenberg og holder et foredrag om veteranhjemmet for vores soldater i Afganistan. - Nærmere v. br. UM 18

19 d. 15. november 2011 Sandhedsgraden tildeles denne aften - Husk festdragt! d. 22. november 2011 Yngre brødres aften. d. 10. december kl. 15:00 Julestemning - nærmere ved br. UM d. 1. januar kl. 14:00 Nytårsloge - nærmere ved kontaktperson for KOMF br. UM! 19

20 Mødeprogram for efterårsterminen 2011 Dato Kl. Grad Sal Selskabslokale Aktivitet Eventuelt :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde Husk festdragt! 20:15 1. grad tildeling :30 IO Colfax Spejlsalen Alm. Møde. Foredrag :30 IO T.W. Gallerisalen Alm. møde :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. møde. Info & Ældre brødres aften :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde. Husk festdragt! 20:15 2. grad tildeling :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. møde. Foredrag Budget 2012 udleveres :30 IO P.B. Spejlsalen Alm. møde. Husk festdragt! 20:15 3. grad tildeling :30 IO T.W. Spejlsalen Yngre br. aften :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde :30 IO T.W. Gallerisalen Alm. møde. Banko :00 T.W. Riddersal Julestemning m. Nærmere v. br. UM Lørdag! ledsager :30 IO Colfax Rosensalen Sidste inden jul Knas & godter :00 Nærmere v./ br. UM Nytårslogen 20

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria November 2010 udgave nr. 6 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. En lille Odd Fellow nisse som dekorerar Wroclaws gader. Afsløret ved institueringen af Lejr nr 1 Silesia,

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 1 Den for Terminen 2011 2013 valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1

Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1 Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1 2011 Formandens beretning 2011 var et stort år for Ungdomsforeningen Fremtiden nr. 1 København. Det var året hvor vores forening fyldte hele 100 år. Det gav

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel Logen Excalibur af Danmark De Frie Druider Matrikel August 2014 Ordenens Loge hus. Haveselskabsvej 3 A 1823 Frederiksberg C DE FRIE DRUIDER. LOGEN EXCALIBUR Logens Embedsmænd for perioden 2014-2016 Tjensg.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Santa Maria. September 2010 Ny udgave nr. 5. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. September 2010 Ny udgave nr. 5. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria September 2010 Ny udgave nr. 5 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Portræt af Christoffer Columbus malet af 1 Sebastiano del Piombo efter Columbus død. Den for Terminen

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #4 oktober 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #4 oktober 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #4 oktober 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Oktober Kære bruger af Jobbanken i Århus Efter en varm og lang sommer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere