Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda"

Transkript

1 Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby Den 6. maj åbnede HKH Prinsesse Benedikte den nye dansk finansierede SOS-børneby i Kayonza, hvor hundredvis af sårbare og forældreløse børn og fattige familier nu får hjælp til at skabe sig en bedre fremtid. 1 Læs på side 15 om dette.

2 Den for Terminen valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny Svendsen Listedvej Kastrup Telefon: Mobil : Undermester Ole Malte Ben Webstersvej 38, 2. sal, lej. nr København SV Mobil: Sekretær Bo Amdisen Borgmester Jensens Alle 1, st. tv København Ø Telefon nr.: Kasserer Bent S. Christensen Emdrupvænge København Ø Tlf.: Mobil: Arbejdsnr.: Skatmester Niels F. Jensbøl Kanslergade 14, 3. tv København Ø Telefon: Fung. Eksmester Ove Kryger Rasmussen Bylaugsvænget Dragør Telefon: Logebladet Santa Maria Bladet udkommer så vidt det er redaktionelt og teknisk muligt omkring den første i månederne, oktober, december, februar og april. Herudover kan der forekomme ekstra numre hvis stoffet tillader det. Emner der ønskes optaget i bladet tilstilles skriftligt, eller mailes og ved personlig henv. til en af den til enhver tid valgte Embedsmands gruppe. Ansvarshavende for dette skrift er til enhver tid br. OM Redaktionelle og tekniske henvendelser skal ske til br. Johnny Svendsen, OM Bladet ligger on-line på logens hjemmeside:

3 Overmesterens indlæg: Kære brødre. Vi er nu kommet godt i gang efter en våd sommerferie, hvor jeg håber at de fleste alligevel har og føler at de har fået noget godt ud af den, trods dette. Mange brødre har været berørt af de store vandmængder og har også selv måttet pumpe mange liter kloak vand ud af min kælder, ligesom Palæet ejheller er forbigået dette fænomen. Det meste af de loppeting der henstod i kælderen og skulle være genbrugt til det næste juleloppemarked, har måttet smides ud. A pro pos det at holde sommerferie. Jeg selv har da også fået både tid til at rejse på ferie i udlandet, gøre noget sammen med den arbejdende del af familien og få en smule sol i ansigtet. At holde ferie skulle jo også gerne betyde at man lægger det fra sig som resten af året fylder i ens dagligdag og sind, så der bliver opsparet energi og lyst til at gå i gang med opgaverne med friske kræfter. Her er det at jeg er blevet en smule overrasket over hvor meget der egentlig er af sager i logesammenhæng en OM skal tage sig af i disse måneder, hvor logen jo er lukket. Men de holder ikke ferie i Storlogen, på kontoret og blandt de brødre der har noget på hjertet. Der er snart sagt ikke forløbet en dag uden at der har været mail der skulle behandles, breve der kom ind ad døren og telefonsamtaler samt møder der skulle foretages. Det havde jeg ikke forventet i den grad. Derved kunne jeg jo ikke rigtig slippe logen i tankerne og gøre som andre lad det vente til jeg kommer tilbage i september. Når det er nævnt, har disse opgaver over-vejende været af alvorlig og uopsætslig karakter, glædelige og nødvendige og kunne næppe have været ignoreret. Det alvorlige har desværre været brødre der anmodede om afgangsbevis, der har taget en del tid og givet en del fodarbejde. Det uopsætslige og glædelige har været brødre der har haft runde fødselsdage, hvorved jeg har haft den glæde som OM at repræsentere jer og logen ved mit nærvær på dagen. Det nødvendige har været den administrative funktion Storlogen i sommerens løb pålagde os embedsmænd at besvare, selvom en og anden lå på stranden i Bahamas. Og her har ikke været så lidt postgang. Det sidste nogle af embedsmændene nåede inden sommeren gik på hæld, var at repræsentere vores loge i Oslo ved vores venskabsloge nr. 132, Alb. Schweitzers embedsmands installation i dagene 25. og 26. august. Herom andetsteds i bladet. Nu er vi godt i gang igen - og ferien 2011! har den fundet sted? Vel mødt brødre! Med broderlig hilsen i VKS, Johnny Svendsen, 3 OM

4 Undermesterens indlæg: Kære brødre Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi er nu godt i gang med efterårsterminen, og for min del den selskabelige part af logeaftenerne. Jeg har siden min tiltrædelse forsøgt et par nye tiltag, men det hele er ikke gået som forventet. Jeg har altid ment og mener stadig, at de yngste brødre skal indgå i restaurationsudvalget og være behjælpelig med opdækning af bordene og servering af FØRSTE stykke smørrebrød. Alt dette har flere formål. Det ene er, at de yngre brødre får en bedre mulighed for at lære de øvrige brødre at kende, og ikke mindst de yngre brødre kan bruge tiden ved opdækning til erfaringsudveksling: Hvordan er det lige at vi gør det. Sidst men ikke mindst - starten på den selskabelige del bliver ikke alles kamp mod alle for at få noget at spise. Jeg har også udnævnt en Kellermester, som skulle være min hjælper og ikke, som mange af brødrene tilsyneladende mener en overtjener, og jeg har derfor indtil videre suspenderet begrebet Kellermester. De yngre brødre er absolut ikke tjenere, men brødre der frivilligt hjælper med at få det selskabelige til at køre så gnidningsløst som muligt. Vi har fået bordformænd, der modtager betaling og foretager afregning til mig. Det har virkelig gjort en forskel. Der står ikke længere en alenlang kø for at betale. Men husk: Alle drikkevarer SKAL med på listen. Jeg lovede i sidste udgave af Santa Maria, at jeg ville lave en idé-kasse. Den kommer snart, men indtil da behøver I bestemt ikke at afholde jer fra at komme med konstruktive forslag såvel til det selskabelige som ideer til kommende kulturarrangementer, firmabesøg, skovtur osv. Alle forslag er velkomne. Festudvalget vil gerne have input fra jer. Vi har indtil nu haft et par gode indlæg til det selskabelige. Storrepræsentant Kurt Refsgaard fortalte om Mission Albanien og storrepræsentant Carl Aage Hald havde et indlæg om opbygningen af en børneby i Rwanda. Da mange brødre ikke var i stand til at møde op denne aften har br. Carl Aage Hald lovet at holde foredraget igen ved en senere lejlighed. I oktober får vi besøg af Martin Trolle der er direktør for Business Development i Atea. Han vil fortælle om, hvordan en stor virksomhed som Atea arbejder med socialt ansvar. Foredraget vil bla. indeholde noget om de midler firmaet donerer til Børnefonden, og hvordan de skaffes. Br. Jørgen Falkenberg kommer ved et senere møde og fortæller om sit arbejde med Veteranhjemmet i København. Kære brødre mød flittigt op til vores arrangementer, for jo flere i kommer, jo mere inspirerende er det for foredragsholderne. Og lad os sammen arbejde for, at vi ved fælles hjælp kan gøre vores loge til en af de bedste loger at være i. På gensyn i logen Ole Malte 4

5 Det har været med stor sorg at vor Orden har modtaget den sørgelige meddelelse at broder Storsire Lars Jørgensen afgik ved døden d. 12. september 2011 efter kort tids svær sygdom. Vores broderloge nr. 11, Columbus har i forbindelse med br. Storsire Lars Jørgensens bisættelse, der foregik d. 19. september 2011 fra Frederikshavn Kirke i Frederikshavn, efter initiativ fra flere loger ladet et beløb svarende til hvad en bårebuket eller krans ville koste, indsætte på en fælleskonto mærket Broder Storsire Lars V. Jørgensen, der således i stedet skal støtte det i gangværende projekt for Grønlandsfonden. Broder Storsires hustru fru Birgith Jørgensen, syntes at dette var en smuk tanke. Efter bisættelsen i Frederikshavn Kirke, fandt jordfæstelsen sted i Elling Kirke, Elling - 5 kilometer fra Frederikshavn, hvor broder Storsire Lars Jørgensen har fået sit sidste hvilested. Som broder Deputeret Storsire Erling Stenholdt Poulsen skrev i den fremsendte til vor loge, meddelelse, at broder Storsire Lars Jørgensen var til det sidste meget optaget af, hvordan alle loger og lejre trivedes og havde stor omsorg for os alle, brødre og søstre udtrykt i de ord, broder Storsire ofte sagde: Vi skal huske, vi er en glad Orden. 5 ÆRET VÆRE BRODER STORSIRE LARS JØRGENSENS MINDE!

6 Runde Fødselsdage siden feriens start til dato Br. Sekretær Bo Amdisen 60 år d. 23. maj 2011 Br. Sigmund Wolles Due 85 år d. 19. august 2011 Br. Ceremonimester Ralph Holmgaard 60 år d. 13. september 2011 Br. Indre Vagt Rene Mynzberg 50 år d. 18. september 2011 til lykke brødre!! 6

7 SIDEN SIDST.! d. 26. april 2011 Kulturaften var temaet. Ude af huset med en snes brødre og nogle få ledsagere deltog i et rigtig spændende besøg. Mødested Christiansborg Ridebane -De Kongelige stalde, Rundvisning ved Major Michael Mentz. Kærligt talte majoren om staldens heste og viste nogle af dem frem i døren ved staldleddet. Fortalte levende og med megen humor om byggeriets historie og funktion. Der blev også fremvisning af de kgl. kareter med tilhørende historier og vi endte i et sidegalleri med udstilling af diverse seletøj og øvelsesværktøj. Efter en god times tid blev selskabet sluppet ud i det fri igen. Næsten en lun sommeraften, hvor alle vandrede den korte tur over til restaurant "Tivoli Hallen". Her blev alle placeret ved små fire - fem mands borde hvorefter der blev serveret en eksklusiv "platte" bestående af fire forskellige delikate ting til rugbrød. Som dessert blev der serveret en lækker æblekage. Selskabet tog veltilfredse afsked med hinanden ca. kl. 21: d. 3. maj 2011 Vores loge havde besøg af loge nr. 66, Sorana fra Sorø ved 10 gæstende brødre. Efter en rundvisning i Palæets lokaler og museum, blev der også tid til lidt afslapning i havestuerne inden logemødet. Ved det selskabelige blev aftenen afviklet ved almindeligt broderligt samvær. Vores br. Ole Svendsen blev kaldt på tæppet denne aften og omtalt hædrende for hans uegennyttige indsats som "den gamle mand" i loge nr. 49, Saxo d. 26. april, der havde en indvielse af ny broder. Blomsterne modtaget af loge 66, Sorana, blev efter aftale forinden, givet videre til br. Ole Svendsen. 7

8 d.10. maj 2011 Så kom sommerpausen efter dette møde. Vi fik i aftenens trykkende hede i kjole og hvidt, givet en Sandhedsgrad til br. Bent Jakobsen. Men det var al vores møje værd at vores nye Sandhedsbroder blev oprigtigt glad herfor. Ved det selskabelige og efter br. proponent Niels Jensbøls lille tale for br. Bent - udtrykte br. Bent i sin "lille" tale sin store glæde over alt det, som han ved navns nævnelse af utallige brødre, som br. Bent mente var årsag til og skyld i, at han følte sig godt tilpas i vores loge. Og som br. Bent sagde at hvis han blev ved på den måde - da der endnu var mange brødre at klandre herfor - så ville han ikke blive færdig med sine positive ord denne aften. Det er altid glædeligt at konstatere vores loge dog har en fremadrettet "personalepolitik", som bærer frugt. Vi glæder os til at kunne byde br. Bent velkommen i embedsarbejdet - men herom nærmere til efteråret. 23 brødre var trods at det var den sidste aften i forårsterminen, mødt frem for at give br. Bent Jakobsen en god oplevelse. d. 5. juni 2011 Logens årlige sommerudflugt gik i år til Frilandsmuseet med 23 brødre og ledsagere, samt 7 svenske brødre med ledsagere. Bedre vejr kunne der ikke ønskes. Flot sommervejr til udendørs aktiviteter. Selskabet blev guidet rundt en times tid af Dennis, som levendegjorde små anekdoter om datidens overtro i bondesamfundene. Forfriskninger kunne ind imellem indtages ved br. UM's foranstaltning. Efter et par timer i marken endte selskabet i museets restaurant, hvor der blev serveret en let anretning kold platte. Br. Carl Aage holdt en grundlovstale, som han havde forestillet sig den kunne være blevet holdt i vores loge 14 dage efter logens stiftelse i Det var ihvertfald ikke en tale der understøttede den arbejdende klasses drømme. "Lad dem tage sig af beslutningerne, der har uddannelse og forstand dertil". Efter en lille pause stod br. Kennet Berg frem og holdt en moderniseret grundlovstale om nutiden og fremtidens visioner. Ved sommermødets slutning holdt br. OM Claes Malmberg en takketale for de deltagende brødre fra loge 123, Skt. Knut og ønskede alt godt for vort 8 fremtidige samkvem logerne imellem.

9 d. 9. august 2011 Logens årlige Kegleturnering blev afviklet i Cirkelordenens Selskabslokaler på Frederiksberg, som efterhånden, traditionen tro. 25 deltagende brødre og gæster gjorde denne aften til en sædvanlig hyggelig og kammeratlig oplevelse. Vores nye undermester Ole Malte skulle for første gang forestå dette arrangement og klarede hele seancen i afslappet og professionelt regi. Der blev budt velkommen til den forventningsfulde skare af sultne brødre og logens devise blev afsunget. Det varede da heller ikke mange sekunder derefter, før der var mad på bordet. Traditionen tro med forret a' la Sildebord og skiftende fra år til år, hovedretten i år: Hakkebøf med bløde løg, brun sovs og i år gode møre kartofler. Efter et par timer i hyggeligt samvær fortrak selskabet efter en mindre ryge og anden pause, til keglebanerne i kælderen. Sædvanlig kaffe og småkager stod klar. Banen kridtet op og undermesteren havde moderniseret og digitaliseret den gamle kridttavle, med opsætning af overhead og PC, så hele kegleregnskabet nu stod lysende på hele sidevæggen. Aftenen skred frem med tilråb til de aktive kuglekastere fra sidepanelerne og som spillet blev afviklet steg spændingen. I år blev der igen udfundet et vindende hold, et mindre heldigt hold og de traditionelle 1., 2. og 3. pladser. Udover dejlige flasker rødvin fra og til støtte for Odd Fellows Hospice Fond, blev der også uddelt spisesedler til et valgfrit måltid i logen senere på sæsonen på et beløb af kr. 75,00. Årets vinder blev br. Frank Vestergård - Eriksen, skarpt forfulgt af 2. og 3. pladsen der delte ligeligt point. De måtte iøvrigt kaste keglekuglen en gang mere for at afgøre dette forhold. 2. pladsen gik således til br. eksmester Johnny Daugaard og 3. pladsen til vores gamle br. Kim Isbrandt Madsen. 9

10 d. 25. og 26. august 2011 Torsdag d. 25. august tog fire Columbusbrødre til Oslo med fly, for at deltage i vores venskabsloge nr. 132, Albert Schweitzers installation af nye embedsmænd for Brødrene var br. Inspektør John Gwinner, br. Kasserer Bo Amdisen, br. Stor repræsentant Carl Aage Hald og OM Johnny Svendsen. Turen skal herefter betragtes som en succes, en rigtig god oplevelse og for vores loge en meget vigtig udflugt. Vigtig for vores loge fordi vi gennem denne deltagelse yderligere cementerede grundvolden for fortsat samvær i fremtiden med vores norske brødre. Ved ankomsten i lufthavnen blev vi modtaget af br. Eksmester Truls Teilmann, der i sin bil kørte os til vores hotel. Kl. 12:00 var vi alle inviteret til lunch i en frokost restaurant nær den norske loge og hotellet. Her stødte den nye OM br. Knut Bremerthun til og vi seks brødre havde et par timers hyggeligt samvær. Der blev både tid til at slappe af på hotellet, gå en lille tur i byen og foretage andre mødeaktiviteter, inden vi skulle trække i festdragt og give møde i logen kl. 18:00. Der var god tid til at hilse på gamle kendinge og nye ansigter blandt de norske brødre, inden vi skulle starte logemødet kl. 19:00, med en kop kaffe. Der var denne aften mødt ca. 25 brødre fra vores venskabsloge. Herudover var der fire gæstende brødre fra deres anden venskabsloge Hønefoss, repræsentanter fra Storlogen og os fire fra København. Ikke så stort et fremmøde som man måske kunne forvente på sådan en vigtig og begivenhedsrig aften. Men som der blev nævnt var ferien jo stadig ikke overstået. Selve installationen foregik næsten som vi ordret og rituel mæssigt gør hos os selv, med den forskel at vores venner havde øvet sig. Det resulterede i en meget flot fremføring, nærmest uden nøl og fejl. Meget smukt og gennemført. Bagerst fra venstre: Skatmester Per Kallestad, Sekretær Terje Volden, Kasserer Egil Nordeng, Forrest fra venstre: fung.eksmester Einar Mortensen, Storrepræsentant Egil Jespersen, Overmester Knut Bremerthun og Undermester Georg Uhlmann. 10

11 Kl. 22:45 gik vi til bords i det selskabelige. Dejlig hygge og indgående veksels snak om hver isærs nuværende situation, meninger og ordenssnak imellem vi også fik tid til at indtage et udmærket måltid. Det trængte vi efterhånden til. Der var rigtig mange taler sådan en aften 12 af slagsen - så tiden for personligt samvær begrænsede sig til alt for få øjeblikke syntes man vel. Tale for de nye embedsmænd fra loge 11, Columbus, blev naturligvis også fremført af OM: Br. Distrikts Storsire Per Arild Nesje, brødre Storembedsmænd! Br. Overmester Knut Bremerthun, kære Norske venskabsbrødre og brødre fra Hønefoss. Det er i dag en glæde for os som repræsentanter for alle vores brødre i loge nr. 11, Columbus i København, at overbringe vores gratulationer i anledning af jeres installation, med ønsket om al mulig lykke, med et stærkt og godt arbejde for jeres loge nr. 132, Albert Schweitzer i de næste to år og i fremtiden. Det er også en stor glæde at stå her i dag og se så mange ansigter på brødre som vi efterhånden er begyndt at genkende. Tiden imellem vores sidste og forrige samvær syntes at trække sig sammen, så det føles som kort tid siden vi sås sidst. Alene ved de få gange vi har haft samvær med hinanden, føles båndene mellem os stærke. Vi glæder os til at komme talstærkt i foråret omkring jeres Nationaldag d. 17. maj Danskan kommer! I samme forbindelse vil jeg på vores vegne også hilse jer tak for jeres overdådige og fine hilsen i overbragte med br. Eksmester Truls Teilmann, i anledning af vores installation i april måned. Tillad mig at gratulere endnu engang med overrækkelsen af denne sommer buket. Br. CM (br. UM Georg Uhlmann)! Vil du være mig og mine brødre behjælpelig med at udbringe et leve for den nye embedsmandsgruppe, samt for loge nr. 132, Albert Schweitzer. samt en pæn buket blomster overrakt til br. OM Knut Bremerthun på vor loges vegne. Herefter frembragte br. OM Knut Bremerthun sin takketale til os og sagde at han og deres loge var endog meget glade for vores deltagelse. Han røbede at de havde større handlingsplaner i støbeskeen for vort videre venskab imellem. Kl. 00:30 blev der almindelig opbrud i selskabet. Flere skulle jo op igen og passe deres arbejde dagen derpå, mens vi var et par brødre der blev lidt længere og drøftede aftenen og fremtidigt samarbejde. 11

12 Morgenen derpå og efter indtagelse af morgenmad på hotellet, var vi inviteret til at bese Ordens museet, der ligger i samme bygning som logesale m.v. Vi var inviteret til en rundvisning af en broder af vores venskabsloge, br. Storarkivar Knut Aslak Wickmann, der mødte os foran indgangen til Ordens bygningen kl. 9:30, hvorefter det gik over stok og sten. I to timer gennemgik br. Knut Wickmann bygningens historie, Ordenens målsætning for de næste to år og en meget grundig gennemgang af museets mange klenodier for så vidt den begrænsede tid tillod det for man kunne godt få en hel dag til at gå her. Kl. 11:30 var vi nødt til at passe vores togforbindelse til lufthavnen, hvor vi alle dragede mod København igen kl. 15:00. Alt i alt kunne vi fire kun konstatere at det ville have været endog meget kedeligt, hvis ikke vi havde fået den oplevelse. Den var hele turen værd. d. 13. september 2011 Aftenens selskabelige del bød denne aften på gæstetaler br. Storrepræsentant Kurt Refsgaard, fra loge nr. 28, Hafnia. Et spændende indlæg om br. Kurt Refsgaards deltagelse i det danske forsvars og den danske regerings forsvarspolitiske demokratiserings mission i Albanien. Siden 1995 har den danske regering pålagt det danske forsvar at afsætte 100 millioner kroner til dette formål. Målet med den danske sikkerheds og forsvars politiske mission, som sådan også er en del af den danske aktive udenrigspolitik, er at foretage et forebyggende arbejde i som uden for Europa for stabilitet og fredelig samarbejde. Dette arbejde fortsættes med deltagelse af br. Kurt Refsgaard, der gav os et lille glimt af sin kalender for de næste par måneder. Han skal fortsætte processen i Serbien og Montenegro på samme niveau. d. 23. september små cyklister - der var 7, der var 6, der var 5 cyklister små - en så på TV og så var vi ! Ja, sådan kan det gå. Fire brødre drog til vores venskabsloge nr. 123, St. Knut i Malmø og blev som sædvanligt modtaget med ægte brodersind. Br. UM Tommy Berg har gjort det til sin ædle sag at hente dårligt gående eller brødre uden retningssans på Malmø Centralstation. I logen mødtes alle kendte ansigter på trofast mødende brødre - Svenske som Danske - for at fortsætte det fantastisk gode samvær vi slap sidst vi var sammen og hvor vi ikke blev færdige med det vi var i gang med at fortælle hinanden. Igen optrådte logens faste mandskor der denne gang bestod af seks basser og en tenor. Det lød rigtig godt. Da vi fire brødre senere skulle afsynge vor loges device - blev det således for fire stemmer. Jeg tror det lød mindre harmonisk - men som de tolerante brødre vores svenske venner er - tog de det skam fra den humoristiske side. 12

13 Af en eller anden grund var vores venner ejheller mødt så fuldtalligt op med "kun" 25 brødre - de havde dog nys afholdt møde mandag i samme uge med 45 deltagere, og to møder i samme uge er jo dog også en udfordring for brødre med familier og arbejde. Lad mig ikke klage - 30 glade nordiske Odd Fellows, kan ikke gå helt galt. Logens kapellan br. Bo Sörlin havde et indlæg som nok kan få en til eftertanke. Efter tilladelse fra br. Bo Sörlin fremførte br. fung. Eksmester Ove Kryger Rasmussen dette i dansk oversættelse ved vores loge møde d. 27. september under til Bedste for Ordenen og er herunder gengivet: Man hører alle vegne råbet Tag det bedste af livet! Lev imedens du lever! Du må ikke dø nysgerrig! Livet er så kort Skynd dig tag så meget du kan Der er hundredvis af lignende råd som alle går i den samme retning Få det meste ud af livet medens du kan, og når det hele er slut så er det tid til at sige farvel og tak Jeg tror, at det er lige omvendt; At leve det drejer sig ikke om at tage men om at sætte ind på kontoen i stedet for. Man skal ikke tømme livet men man skal fylde det. Vi befinder os lige nu i en tid på året og i en tid, som vi kalder eftersommer. I min verden er det ikke vemodigt snare tværtimod. Jeg opfatter det nemlig som ro. Eftersommeren har jo ikke klare kanter eller afgrænsninger. Man ved aldrig eksakt, hvornår den begynder eller hvornår den slutter. Den ligesom toner sig ind og toner sig ud og er så speciel, at den føles som en femte årstid. Jeg har smagt på ordet eftersommer i nogle dage. Det ligger som en dis over varme vande og løber igennem august og september. Til at begynde med føler vi endnu varmen, fra det som var varmt og lidt senere ligger efteråret og lurer. Det trækker lidt fra efteråret. Det grønne bliver lidt mere mat og lidt mere brunt og ledige dage og aftener bliver brugt til kigge indad. Efteråret har en drive - som i sig selv er produktiv men ikke altid lige nyttigt. Inden man får set sig om, er kalenderen blevet fyldt og vi går fra møde til møde. Nu kommer der nemlig en tid hvor vi kan fylde vores liv vores ånd. 13

14 Nu begynder nemlig arbejdet i vore loger og er en tid, hvor vi dyrker Venskab, Kærlighed og Sandhed og der, hvor vores budord bliver vores lygte på vandringen i mod de opstillede mål. Og hvor man kan fylde mere på end det man bruger. Brødre! Vi befinder os i den femte årstid, tiden for at sætte ind i Odd Fellows tid! Derfor kære brødre! Når nu kulden nærmer sig. Behold så varmen i jeres hjerter! Br. Kapellan Bo Sörlin, Broderoge nr. 123, St: Knut, Malmø d. 25. september

15 d. 20. september 2011 Loge nr. 11, Columbus havde denne aften et fortræffeligt foredrag af br. Storrepræsentant Carl Aage Hald. En rigtig god fortælling om det at gøre en forskel, hvor mange ville sige at det ikke kan nytte noget. Odd Fellow Ordenens bidrag til SOS børnebyernes store projekt med opbygningen af en børneby i Kayonza i Rwanda, har båret frugt. Med lysbilleder som understøttelse til et entusiastisk og indlevende fortalt foredrag om sin egen deltagelse ved opbygningen af byen, kampen for at navngive de donerede huse og højdepunktet ved indvielsen med projektor Prinsesse Bennedikte og for nylig afdøde broder Storsire Lars Jørgensens deltagelse, gjorde de 40 minutters indlæg til en for kort en oplevelse. Broder Carl Aage Hald har tænkt sig at turnere landet rundt med dette foredrag, for at fastholde fokus og skabe faddere til fortsat understøttelse og udvikling i denne børneby. Han har endog "truet" den lille fremmødte skare af Columbusbrødre at ville foredrage sig igen om samme emne når de sidste brødre sniger sig ud af sit skjul og møder frem til en konstruktiv og underholdende aften i Palæet. Aftenens alterbuket blev naturligvis overrakt til broder foredragsholder Carl Aage Hald, som dog på grund af afrejse til en uges velfortjent ferie i Spanien, samme nat - overdrog buketten til...gæstende hustru til UM, - Cleo Riis. Det ville jo være synd at buketten ikke havde nogen at se på i den kommende uges tid. Ifølge planen vil de første af de 120 børn, som vil få et hjem i SOS-børnebyen i Kayonza, flytte ind i løbet af december i år "og der vil både blive tale om forældreløse og forladte børn. Børnene vil blive udvalgt i tæt samarbejde med de lokale myndigheder" siger Alfred Munyentwari. Han fortsætter: "Over sommeren og i det tidlige efterår vil vi ansætte det nødvendige personale, og når alle ansættelser er på plads, starter vi uddannelsesprogrammer for de enkelte faggrupper." "Lokalbefolkningen har været særdeles positive over for den nye børneby og er navnlig glade for den kommende børnehave, der også vil servicere befolkningen i nærområdet. Centret vil komme til at yde hjælp til ca mennesker årligt", slutter Alfred Munyentwari. FADDERSKAB I KAYONZA De enkeltpersoner eller loger, der måtte ønske at tegne et specifikt fadderskab i SOS- Børnebyen Kayonza bedes ringe til SOS-Børnebyernes serviceafdeling på hovednummeret Oplys at der ønskes et specifikt fadderskaber i Kayonza. Oplys om der ønskes barnefadderskab samt om det er til en dreng eller en pige. Pris kr. 205 kr./mdr. Alternativt kan der tegnes et byfadderskab. Pris kr. 155 kr./mdr. Serviceafdelingen tager mod besked og går 15 videre internt i organisationen og vender derefter tilbage til vedkommende. 15

16 5 Nærgående, personlige og skarpe spørgsmål til Br. Kim Vangslev Du har jo set mange loger, både her i landet og i udlandet. Har du set noget som er rigtigt godt, måske lidt anderledes, noget som vi måske kunne lære eller få inspiration af? Det er jo altid specielt at være gæst i en loge, man bliver altid modtage med en varme og glæde. Nogen gør meget ud af ritualerne, f.eks. med mere udklædning og rollespil, her kunne vi klart blive bedre. Hvad er din holdning til vore to venskabsloger, den svenske som vi har haft i mange år, og den nye fra Oslo? Personligt syntes jeg at det er rigtigt godt, at vi har venskabsloger, og gerne i udlandet, selv om at det ikke er så tit at vi besøger dem. Hvis det planlægges i god tid, kan man altid spare op til disse ture. Så absolut et godt tiltag. Du er jo også den eneste, der både er Odd Fellow og Frimurer. Uden at afsløre hemmeligheder - hvad er den største/vigtigste forskel? 16

17 Ja, jeg er den eneste i vores loge, som også er frimurer. Den største forskel er at hos F.M. arbejder man meget med individet, og der bliver lagt større vægt på de dyder som ordnen står for, samt udbredelse af disse. I det daglige fokuseres der meget på ritualerne. Hvis du fik helt frie hænder til at ændre EN ting i vor Orden, hvad skulle det så være? Så skulle det være brugen af ritualerne. Her syntes jeg at man skulle gøre mere brug af symbolikken i ritualerne til at beskrive de dyder som ordenen står for. Det skal selvfølgelig stadig være kandidatens dag. Vi er nok en af de loger der bruger mest tid på åbningen af logen, hvad syntes du om det? Det er en rigtig god start på et møde. Det er altid godt at fordybe sig, og lukke verden ude. Herefter er man mere rede til det daglige arbejde i logen. 17

18 Hvad byder de kommende måneder på af særlige emner? d. 11. oktober 2011 Tirsdag d. 11. oktober kommer Martin Trolle, og holder et foredrag om Socialt ansvar og medarbejderpleje i en moderne international virksomhed. (CSR) - Nærmere v. br. UM d. 25. oktober 2011 Info møde og Ældre brødres aften. d. 1. november 2011 Kærlighedsgraden tildeles denne aften - Husk festdragt! d. 8. november 2011 Tirsdag d. 8. november kommer Jørgen Falkenberg og holder et foredrag om veteranhjemmet for vores soldater i Afganistan. - Nærmere v. br. UM 18

19 d. 15. november 2011 Sandhedsgraden tildeles denne aften - Husk festdragt! d. 22. november 2011 Yngre brødres aften. d. 10. december kl. 15:00 Julestemning - nærmere ved br. UM d. 1. januar kl. 14:00 Nytårsloge - nærmere ved kontaktperson for KOMF br. UM! 19

20 Mødeprogram for efterårsterminen 2011 Dato Kl. Grad Sal Selskabslokale Aktivitet Eventuelt :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde Husk festdragt! 20:15 1. grad tildeling :30 IO Colfax Spejlsalen Alm. Møde. Foredrag :30 IO T.W. Gallerisalen Alm. møde :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. møde. Info & Ældre brødres aften :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde. Husk festdragt! 20:15 2. grad tildeling :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. møde. Foredrag Budget 2012 udleveres :30 IO P.B. Spejlsalen Alm. møde. Husk festdragt! 20:15 3. grad tildeling :30 IO T.W. Spejlsalen Yngre br. aften :30 IO P.B. Rosensalen Alm. møde :30 IO T.W. Gallerisalen Alm. møde. Banko :00 T.W. Riddersal Julestemning m. Nærmere v. br. UM Lørdag! ledsager :30 IO Colfax Rosensalen Sidste inden jul Knas & godter :00 Nærmere v./ br. UM Nytårslogen 20

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 1 Den for Terminen 2011 2013 valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Fin respons på IEC mødet International Youth Gathering i Schweitz Skal IPA-arbejde honoreres? Generalforsamlinger INDHOLD

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

&FORÅR 2006. Pigerne her stiller gerne op til fotografering.

&FORÅR 2006. Pigerne her stiller gerne op til fotografering. &FORÅR 2006 33 Blåt hvidt Pigerne her stiller gerne op til fotografering. 2 BLÅT OG HVIDT FORÅR 2006 INDHOLD Så ruller bolden igen...3 Generalforsamling med livlig debat...4 Nekrologer...7 Morten hører

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

til din FORÅR 2011 PIGERNE BESTEMMER: SIDE 6-9 JUBILÆUMSÅRET 2010: Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden

til din FORÅR 2011 PIGERNE BESTEMMER: SIDE 6-9 JUBILÆUMSÅRET 2010: Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden JUBILÆUMSÅRET 2010: JUBILÆUMSÅR FEJRET MED LIDT AF HVERT SIDE 4-5 FORÅR 2011 Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden til din PIGERNE BESTEMMER: 4 GENERATIONER

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere