LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM"

Transkript

1 LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI

2 FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne: Fem nye prædikanter inden 2014! Filip er 37 år og gift med Marianne og parret har 3 børn mellem 6 år og 12 år. Filip har gået på LMs missionsskole og familien har været udsendt som missionærer i Tanzania. I dag arbejder Filip som maskinmester på Østkraft. Peter Techow er 38 år, og har tidligere været kaldet prædikant i LM København og landsungdomssekretær i Luthersk Missions Unge. Der er derfor tale om en stadfæstelse af den tidligere prædikanttjeneste uden den sædvanlige prøvetid på to år. I dag arbejder Peter som frimenighedspræst i Bornholmerkirken, og sidder i dag bl.a. i det teologiske rådgivningsudvalg som LMs landsstyrelse har nedsat som en hjælp til sit arbejde. Peter er gift med Annette, og parret har fire børn mellem 6 og 15 år. Lad os huske at takke og bede for vore prædikanter. På Guds velsignelse beror alt! Afdelingsstyrelsen besluttede på sit sidste møde at foreslå, at vi resten af 2012 gør det til et fælles bedeemne rundt i kredse, bibelkredse og vore hjem, at vi inden 2014 har fået fem nye prædikanter på Bornholm (selvfølgelig ud over de to som er nævnt her på siden). Statistikken siger, i forhold til alderssammensætning, at der om 10 år vil være 4-5 prædikanter tilbage. Vi må have kaldet til at prædike. Sådan sagde Bent Nielsen, Rønne d. 5. marts 2011 ifølge referatet fra afdelingsmødet. Jesus siger, at vi skal bede høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst, og vi tror, at vi også har lov at forstå denne opfordring ind i vores konkrete situation. Derfor håber vi også, at rigtig mange vil støtte op om dette initiativ, herunder også at bede for afdelingsstyrelsens konkrete arbejde med prædikantkaldelse. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. (Fil. 4,6)

3 LM LEJREN Familielejr Årets familielejr afholdes d juli. Ægteparret Ditte og Peter Olsen fra Hillerød, som begge er ansat i LM, vil holde foredrag og bibeltimer på lejren. Emnerne spreder sig fra Stress og menneskesyn, Tjenestedeling i hjem og menighed, Skønhedens hemmelighed - kvinde i Guds billede til bibeltimer fra Samuelsbøgerne om David i mørke og lys og Herren bygger huset. Kenneth Gudbergsen fra udvalget understreger, at familielejren henvender sig til alle aldre. Der vil være et særligt program for børn og juniorer, lige som nogle programpunkter vil være særskilt for mænd og kvinder. Alle er velkomne på familielejr. Hold øje med programmet, der snart udkommer. Tilmelding til Vibeke Moseholt på mail eller på tlf senest d. 4. juli. Seniorlejr Hvornår er man egentlig senior og berettiget til at tage på seniorlejr? Det finder man svar på ved at læse programmet for seniorlejren, der afvikles d maj. Den er for alle seniorer i alle aldre! Det gælder også seniorer, der stadig føler sig unge og friske. Udvalget understreger, at man også i senioralderen har brug for at mødes om Guds ord og tale med jævnaldrende om ting, som man er optaget af i den fase af livet. Programmet består af 2-3 daglige bibeltimer samt aftenarrangementer med forskellige temaer. Egon Jensen fra Haderslev er hovedtaler og vil især fokusere på temaer med afsæt i menigheden i Efesos. Lokale talere vil også medvirke. Tilmelding sker til Frede Pedersen på tlf Puttedag De mindste skal heller ikke snydes. Der arrangeres en en -dagslejr for børn i alderen 0-6 år d. 28. april. Programmet indeholder sang og bibelfortælling samt leg og aktiviteter både inden- og udendørs. Tilmelding senest d. 16. april til Bodil Gudbergsen på tlf eller på Se programmer for lejre på hjemmesiderne

4 MISSION Det internationale missionsarbejde i afdelingen V/ missionskonsulent Helmer Olsen, Rønne Har vi mistet synet for mission? I dette nummer af LM Bornholm sættes der fokus på det internationale missionsarbejde (IMA). Anledningen er en fornemmelse af, at synet og indsatsen for netop dette arbejde ikke længere står så stærkt i kredsene. Nu skal man altid være meget forsigtig med at generalisere, men jeg tror desværre, at det et stykke vej er rigtigt. Der er kredse på øen, hvor der er en god og levende kontakt med kredsens nærkontaktmissionærer og med IMA i det hele taget. I andre kredse går det måske lidt mere tungt. Forskellige årsager Der kan være mange forskellige faktorer, som gør forskellen. Det behøver ikke kun være kredsens skyld. Det kan også være den enkelte missionærs/ missionærfamilies skyld. Hvor åben er man i kommunikationen? Hvor godt kender man egentlig hinanden? Gode gamle dages månedlige missionskredsaften er vist de fleste steder udskiftet med drypvise indslag, når det er aktuelt og relevant. Har vi mistet noget her? Større globalisering Verden er en anden i dag end for 25 år siden. Afstanden til dem, der ser anderledes ud er nærmest ikke eksisterende. Vi har dem jo i blandt os. Da jeg var dreng for 50 år siden, var det noget nær årets oplevelse at trykke en afrikaner i hånden (Teofilo Kasinji - tror jeg han hed). Det er blot et enkelt eksempel på, at også noget af det helt specielle ved at sende og have missionærer så langt væk som eksempelvis i Afrika ikke længere er så specielt. Men har det samtidig medført, at vores syn for og iver efter at række evangeliet til de millioner af mennesker, der endnu ikke har hørt om Jesus, er blevet svækket? Er det én af de kedelige konsekvenser, en globaliseret hverdag har fået for os missionsfolk? Kredsenes IMA-virke Jeg har stillet nogle spørgsmål og måske igennem nogle af dem også antydet et svar. Skal vi tænke anderledes omkring kredsenes IMA-virke? Vi må bede om, at der også fortsat i forkyndelsen lyder et kald til tjeneste og et kald til at rejse ud til dem, der endnu ikke har mødt evangeliet. Det ansvar er bl.a. blevet lagt hen til os i LM. Internationalt missionsmøde i Svaneke

5 MISSION Det internationale missionsarbejde i kredsene Interview Marianne & Filip Oehlenschläger, Rønne Marianne og Filip var udsendt som missionærer for LM i Tanzania fra 2003 til Filip var koordinator i det evangeliserende arbejde blandt nomadestammer i den sydlige del af landet. Marianne var lærer på Den Danske Skole i Iringa. Mens de var i Tanzania havde de tre nærkontaktkredse på Bornholm, en i Hillerød og en i København. Hvilken betydning har den lokale kontakt for missionærerne? Vi oplevede det som medleven gennem breve og mails. Det var dejligt at høre nyt hjemmefra og ikke mindst blive mindet om, at der var nogen, der bad for os. At løftet om forbøn blev holdt, betød meget for os. Konkret husker vi, at der i forbindelse med en kredslejr blev sendt brev til os med mange personlige hilsner. Vi følte, at vi - næsten - havde været med. Det varmede også med hilsner og gaver til jul og ved fødselsdage. Hvad betyder ordningen for kredsene? Vi oplevede, at det er lettere for kredsene at få et mere personligt forhold til nogle få personer. Man kan bedre følge med i missionærernes liv både familiært og arbejdsmæssigt, ligesom man mere konkret kan bede for missionærerne og deres arbejde. Har I nogle forslag til, hvordan IMA mere kommer på programmet i kredsene? Vi undrede os selv over, når vi var på hjemmeophold, at kredsene bad os om at holde en prædiken og efterfølgende orientere lidt om vores arbejde. Hvis man ønsker en prædiken, mener vi, at man bør spørge en prædikant. Har man besøg af missionærer, må det være orientering om deres arbejde, der får den største del af tiden, gerne i kombination med en andagt. Efter vores hjemkomst har vi haft stor glæde af at høre om IMA fra volontører. Det behøver ikke kun at være missionærer, der kommer på besøg. Endelig vil vi sige: Rejs selv! Når venner og familie besøger missionærer, bliver de ofte de bedste ambassadører. Man får et nyt syn tingene, når man har set de konkrete problemer og mødt de lokale kristne. Altså! Se at komme af sted! På besøg i Tanzania sommeren 2010

6 MISSION Seniorvolontør i Israel Interview med Ulla & Henning Kiilerich, Aakirkeby At være volontør er ikke kun forbeholdt de unge. Ulla og Henning var seniorvolontører i Israel i efteråret og så tændte det blot endnu mere, for når dette blad udkommer, er vi netop vendt hjem efter nok et besøg! Det var rart at se, vi gjorde en forskel og også mærke, at det blev påskønnet. Vi var 4 ægtepar, som boede sammen. Vi var fælles om de huslige pligter. Vi fulgtes ad på arbejde og var på ture sammen. Vi fik nye venskaber med de andre, som vi ikke kendte i forvejen. Hvordan kom I på den tanke, at I skulle være seniorvolontører? Senior kommer ganske af sig selv!, og volontør er vel enhver kristen altså engageret i frivilligt arbejde for sin næste, som f.eks. helbred, tid, interesse giver mulighed for. Vi har, siden vi var i Israel i 1999, ønsket at komme der igen, og Ordet og Israels projekt Senior Yad va Lev, som bl.a. omfatter syv uger med praktisk hjælp i et suppekøkken samt istandsættelse af lejligheder for fattige jøder, tiltalte os. Her var man ikke bare turist. Det var utrolig givende og spændende at komme tæt på befolkningen i Jerusalem, hvor vi boede og arbejdede blandt dem, kørte med bybus og købte ind på markedet osv. I pakken indgik også en uges ferie i Jesu fodspor ved Genesaret sø, samt mange guidede ture til bibelske steder og f.eks. en spændende ørkentur med overnatning under åben himmel! Hvilken betydning har det haft for jer selv at rejse ud? Som lige nævnt fik vi rigtig mange gode oplevelser foruden gensynet med Israel Køkkenarbejde i Jerusalem Hvad er jeres råd til andre, der overvejer at melde sig som seniorvolontører? Grib muligheden! Siden 2007 er der årligt rejst 4 hold i 8 uger med Senior Yad va Lev. Alle kommer berigede hjem med oplevelser for livet fra dette helt unikke koncept med praktisk hjælp, ferie, spændende oplevelser og rigt fællesskab. Hvordan har I gjort opgaven kendt her på øen? Hidtil har vi vist billeder og fortalt 15 steder i forskellige sammenhænge. Vi har også skrevet et afsnit til en bog om Den tredje alder, som udkommer på Lohses forlag nu til sommer.

7 MISSION Forældre til missionær Interview med Vera & Ernst Pedersen, Østermarie Vera og Ernsts søn, Christian, skulle ikke være landmand, selv om han er opvokset på Køllergård i Østermarie. I stedet blev han teolog og i 2006 udsendt som missionær for LM til Etiopien sammen med sin kone Jeanette. De har datteren Elisabeth på 6 år. Christian underviser på en bibel- og missionsskole i Hawassa i Ethiopien, for det meste på engelsk Jeanette, som er uddannet i skoforretning, har oprettet et stort bogsalg med bøger og hæfter på engelsk og amharisk. Hun har desuden for et år siden overtaget biblioteket efter en norsk missionær. Feriepladsen i Hawassa tager hun sig også af med bookninger, aflønning af personale m.m. Hvordan har I mulighed for at følge med i familiens dagligdag? Vi taler med dem ca. 1/2 time 2 3 gange om måneden pr. telefon eller Skype. Ind imellem er forbindelsen så dårlig at vi må afbryde. Mails benyttes også. I har selv været på besøg i Etiopien. Hvilken betydning har det haft? Besøg af familie og venner har meget stor betydning for både dem og os. Vi har været der 3 gange á 3 uger. De 2 gange har vi den ene uge været nordpå i landet som turister sammen med Christian, Jeanette og Elisabeth. Det betyder meget at se og opleve, hvordan de bor, og hvordan deres hverdag fungerer samt møde deres hushjælp, havemand og de andre missionærer. I det hele taget er det interessant at se og opleve landet og befolkningen Også et besøg på skolen hvor Elisabeth gik i børnehaveklasse har vi oplevet. I øjeblikket undervises hun og en norsk/etiopisk dreng af en dansk og en norsk volontør. Nogle gange om året er de i Addis Abeba i 14 dage og går i en engelsksproget skole. Hvordan kan vi herhjemme følge og leve med i missionærernes arbejde? Baglandet har utrolig stor betydning for dem. Forbøn er vigtig. Især når de kommer ud for vanskeligheder og svære dage med sygdom eller på grund af den anderledes kultur, de lever i. Det er en god ide at sende breve og mails. Desværre har de ikke altid overskud til at svare. Vi har selv fået lov at høre og modtage evangeliet, og vi har et ansvar for at andre kan få en sand kristen oplæring. Vera & Ernst på besøg i Etiopien

8 Ø-KALENDEREN April 11. Ø-koret øver i Aakirkeby 14. Koncert m/ By Grace i Nexø Kirke kl Hakon Christensen på Bornholm 16. Repræsentantskabsmøde i Østerlars kl Prædikantstudiekreds hos Enok Due Madsen, Østerlars 25. Ø-koret øver i Aakirkeby 28. Puttelejr Maj Hakon Christensen på Bornholm 09. Ø-koret øver i Aakirkeby 17. Stævne International mission i Østermarie kl Seniorlejr 23. Ø-koret øver i Aakirkeby Pinselejr 28. LUMI-stævne Rønne, v/ David Mandix Carlsen 31. Afdelingsstyrelsesmøde Juni Hakon Christensen på Bornholm 10. Lejrstævne v/ Thorkild Holm & Peter Techow 13. Ø-koret øver i Aakirkeby Hakon Christensen på Bornholm Stand på dyrskuet v/ Torben Østermark Hakon Christensen på Bornholm Foredrag v/ Ellen Esmarch Pedersen kl i Aakirkeby At tage vare på sig selv menneskeligt og åndeligt kl i Lobbæk Håb i menneskelivet i Østermarie Tidspunkt og emne ikke aftalt kl i Svaneke Lev livet langsomt LMU Bornholm Tidspunkt og emne ikke aftalt Sdr. Hammer 55, Nexø telefon Daglige ledere Merete & Vilmer Riis Tlf Åben: ma-fr lø Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter også dødsboer kl i Nexø Sund og usund sex Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm v/ Ellen Esmarch Pedersen Mobil: Hjemmeside:

9 ADRESSER Luthersk Mission Bornholm Formand: Jørn Bech Årsdalevej 61, 3740 Svaneke T E Afdelingssekretær Hakon Christensen Jespervej 64, 3400 Hillerød T E Kasserer: Thorkil Lund Engløkken 1 B, 3730 Nexø T Giro: Bank: E LUMI Genbrug: Sdr. Hammer 55, 3730 Nexø. T Merete & Vilmer Riis, T H Trykning af lokale LM-programmer Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44, 3700 Rønne T E Husk: Der trykkes kun én gang månedligt. Stof afleveres senest d. 10. i hver måned. Missionskonsulent: Helmer Olsen Østerled 18, 3700 Rønne T Udlån af projektor E Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LMU: Jeppe Rasmussen Brommevej 29, Østerlars, 3760 Gudhjem T E LM Kids: Helene Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LM-lejren: Strandvejen 16, Pedersker, 3720 Aakirkeby, T Formand Hans Ole H. Kofoed T Udlejning v/ Helmer Olsen T E H Luthersk Mission Danmark Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød. T E Sekretariat: Industrivænget 40, 3400 Hillerød T F E H Giro Bank LMU Landsleder Reidar Poulsen Postmosen 52, 3400 Hillerød T E LM-Kids Landsleder Dan Kofoed Månsson Lermosevej 45, 4800 Nykøbing F. T / E

10 LUMI RADIO APRIL Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ring med dit musikønske Tirsdag d Musikmosaik Over en åben bibel (se 30.3) Fredag d. 6. Langfredag Indefra LUMI-magasinet Mandag d påskedag Påskevandring Små ord om store ord (se 2.4) Fokus på Israel (se 2.4) Tirsdag d Min sang (se 30.3) LUMI-magasinet (se 6.4) Fredag d Lidt af hvert (Lukas 23,26-31) Mandag d Musik i april Hør om Moses (1) Tirsdag d Lidt af hvert (se 13.4) Over en åben bibel (se 13.4) Fredag d. 20. Boghylden Gæstebogen Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musikmosaik (se 3.4) Regelrytteri Påskevandring (se 9.4) Tirsdag d Regelrytteri (se 23.4) Gæstebogen (se 20.4) Fredag d Paul Gerhardts sange (Lukas 23,32-38) Mandag d Bibelkursus (se 27.2) Musik i april (se 16.4) Hør om Moses (se 16.4) MAJ Tirsdag d Paul Gerhardts sange (se 27.4) Over en åben bibel (se 27.4) Fredag d. 4. st. bededag Udefra LUMI-magasinet Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Tirsdag d Musik i maj LUMI-magasinet (se 4.5) Fredag d Lidt af hvert (Luk. 23,39-43) Mandag d Musik i maj (se 8.5) Hør om Moses (2) Små ord om store ord (se 7.5) Fokus på Israel (se 7.5) Tirsdag d Lidt af hvert (se 11.5) Over en åben bibel. (se 11.5) Fredag d. 18. Boghylden De ti brudejomfruer Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musikmosaik Filip Tirsdag d Hør om Moses (se 14.5) De ti brudejomfruer (se 18.5) Fredag d Musikgæsten (Lukas 23,44-49) Mandag d pinsedag Pinsens sange Fra pinsestævne Tirsdag d Musikmosaik (se 21.5) Over en åben bibel (se 25.5) JUNI Fredag d. 1.

11 LUMI RADIO Fredag d. 1. (fortsat) Indefra LUMI-magasinet Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Tirsdag d Musik i juni LUMI-magasinet (se 1.6) Fredag d Lidt af hvert (Lukas 23,50-56) Mandag d Fra pinsestævne (se 28.5) Små ord om store ord (se 4.6) Fokus på Israel (se 4.6) Tirsdag d Musikgæsten (se 25.5) Over en åben bibel (se 8.6) Fredag d. 15. Boghylden Gæstebogen Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Brorsons sange Filip (se 21.5) Ring med dit musikønske Tirsdag d Lidt af hvert (se 8.6) Gæstebogen (se 15.6) Fredag d Musikmosaik (Luk. 24,1-8) Mandag d Fra bibelkursus 19?? Brorsons sange (se 18.6) Hør om Moses (3) Husk! En opslagstavle er en god og praktisk ting, for her sætter vi de ting op, vi skal huske - så mon ikke denne programoversigt for LUMI-radio har sin plads der? Her følger endnu et par husketing : LUMI-radios pinse og vennestævne afvikles i Rønne Missionshus mandag d. 28. maj 2012, kl. 14. I år får vi besøg af mediekonsulent David Mandix Carlsen, Norea radio, som både vil prædike for os og give os et aktuelt indblik i Noreas arbejde med radio-/mediemission. Ø-koret medvirker med sang, og der serveres kaffe. Sæt X i kalenderen og velkommen til en Tirsdag d Musik i juni (se 5.6) Over en åben bibel (se 22.6) Fredag d. 29. Udefra LUMI-magasinet JULI Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ring med dit musikønske. Tirsdag d Musikmosaik (se 22.6) LUMI-magasinet (se 29.6) Fredag d Musik i juli (Luk. 24,9-12) eftermiddag i godt selskab. Vi glæder os til at være sammen med dig! Hvor kan jeg se, hvilke frekvenser I sender på? lød spørgsmålet. Her er de: Østerlars 92,8, Aakirkeby 93,1, Nexø 98,6, Rønne 104,4 og Olsker 104,9 MHz. Oversigten står både på og og her kan du også se programoversigten og finde mange gode informationer. LUMI-radios adresse er Dr. Kabellsvej 12A, 3700 Rønne, tlf eller mail: Brug også hjemmesiden til at sende hilsener til ønskeprogrammet, som sendes 1. og 3. mandag i måneden.

12 TIL EFTERTANKE Den stærkeste Af Kirsten Hansen, Gudhjem I januar blev der holdt et Fællesmøde om International Mission, hvor vi hørte et foredrag om kulturmødet. Det fik mig til at tænke på en oplevelse, jeg havde, da jeg for mange år siden var sygeplejerske på Lugala Hospital i Syd Tanzania. Det var en almindelig formiddag på det primitive tropehospital. Jeg skulle sætte et drop op på en kvinde, som havde brug for at få væske intravenøst. Jeg kommer ind på stuen med de forskellige remedier. Men så vinker kvinden afværgende til mig og siger, at hun ikke kan tage imod vores medicin. Jeg spørger hvorfor, og så fortæller hun: For lidt siden kom Djævelen, Shetani, ind på stuen og sagde til mig, at jeg ikke skulle tage imod nogen behandling her. Der vil ske mig noget frygteligt, hvis jeg gør det. Jeg spurgte: Har Shetani virkelig været her inde på stuen? Ja, gentog hun, han har lige været her. Derefter prøvede jeg på mit bedste swahili at overbevise hende om, at hun ikke behøvede at lytte til Djævelens stemme, for der var en, der var stærkere end Djævelen, og det var Gud. Faktisk var Djævelen besejret. Nu blandede kvinden i sengen ved siden af sig også og sagde: Det er rigtigt, hvad hun siger. Gud er stærkere end Djævelen. Det beroligede kvinden, og hun fik den nødvendige væske. Den formiddag oplevede jeg ikke bare et kulturmøde, men også et møde mellem Guds magt og Djævelens magt. Tænk hvis jeg ikke havde kunnet fortælle om den stærkeste! Det kunne jeg, fordi jeg vidste at han (Gud) afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus (Kol. 2,15). Det gjorde han langfredag, da han slettede vort gældsbevis, og da han opstod af graven påskemorgen. Luthersk Mission (LM) er en fri organisation inden for den danske folkekirke, hvis formål er at forkynde Bibelens budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen. Redaktion: Peter Krak Tlf: Forsidefoto: Birger Bendtsen Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på: Oplag: 600 eks. Tryk: Niveau2, 3700 Rønne

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2012 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Basiskursus for forkyndere v/ Hakon Christensen Sæt ord på, det er overskriften for et kursus som LM Bornholm afholder sammen med Bornholmerkirken

Læs mere

LM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Ny formand og sekretær Interview med Jørn Bech og Hakon Christensen Sommeren 2010 fratrådte Peter Westh Jensen som afdelingssekretær, og ved afdelingsmødet

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2012 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Mulig LMfrimenighed på Bornholm v/ Niels Chresten Andersen, Rønne Dialogmødet i Østermarie den 19. juni viste, at flere LM ere allerede har udmeldt

Læs mere

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2013 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Der er etableret et Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB). Samrådet

Læs mere

LM 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2014 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V/ Afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Bibelglæde I 2014 bliver temaet Bibelglæde sat på dagsordenen i LM på landsplan. AS drøftede,

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2013 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V/ Afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Nu hvor efteråret banker på, kan vi se tilbage på sommerens aktiviteter med taknemmelighed.

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2013 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Forbøn og salvning V/ Afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød Afdelingsstyrelsen er glade for at kunne fortælle, at Jakob Houler, Hasle og Leo

Læs mere

LM 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2012 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Økonomi Uge 2 er bedeuge Det tog 14 dage Ved årsmødet d. 12.-13. november iværksatte LM på Bornholm en ekstra indsamling. Målet var 500 kr. pr. medlem,

Læs mere

LM 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2011 FEBRUAR MARTS RUNDT PÅ ØEN Hvad er M60+? Interview med Birger Pedersen. Fortæl lidt om den lidt kryptiske forkortelse M60+ Det er ganske enkelt. M står for mænd. Og 60+ står for,

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer,

Læs mere

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Almindingsmøder før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Sådan begyndte det Det var nok præsten og vækkelsesprædikanten Peter Chr. Trandberg, der indledte

Læs mere

LM 2013 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2013 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2013 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Kirken på Klippen v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Sidste nyt fra afdelingen må være opstarten af den nye frimenighed Kirken på Klippen. Ved et dialogmøde

Læs mere

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2014 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Bibelglæde Interview med Jørn Bech, Svaneke Luthersk Mission ønsker at gøre 2014 til Bibelglædens år! Vi ønsker, at mange flere skal få eller genopdage en

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2014 NOVEMBER DECEMBER ÅRSMØDE Årsmøde før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Årsmøder i 1940 erne og 50 erne I mange år var det tradition at holde årsmøde som et friluftsmøde i Aakirkeby.

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd.

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd. 2015 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd. 2 RUNDT PÅ ØEN Kun for kvinder V / Marianne Pedersen og Gerd Hansen,

Læs mere

APRIL MAJ JUNI. nyt. Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2.

APRIL MAJ JUNI. nyt. Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2. 2015 nyt APRIL MAJ JUNI Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2. 2 FRA AFDELINGEN Fra afdelingen V / afdelingsformand

Læs mere

nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7

nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7 2015 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7 2 FRA AFDELINGEN Forkyndelsen - et fælles ansvar V / afdelingssekretær Hakon Christensen I afdelingsstyrelsen

Læs mere

nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3.

nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3. 2016 nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3. 2 FRA AFDELINGEN Renovering af LM-Lejren V / afdelingssekretær

Læs mere

JANUAR FEBRUAR MARTS. nyt

JANUAR FEBRUAR MARTS. nyt 2016 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Café Klippen i Svaneke på side 5. LM i Pedersker stopper. Se side 2. Nyt fra den bornholmske volontør Louise Andersen side 6. 2 FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V / afdelingssekretær

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12.

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12. 2017 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12. 2 LUMI-RADIO LUMI-Radio og BKN stopper Interview med

Læs mere

nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10

nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10 2016 nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10 2 FRA AFDELINGEN Fra beretningen ved afdelingsmødet V / afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke

Læs mere

nyt Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio

nyt Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio 2017 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio 2 JUBILÆUM Gratis glæde ELSB fællesstævne på

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 2143 6499 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5056 7146 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lrr Ekspedition:

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Nyt fra Københavns Nærradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nyt fra Københavns Nærradio - 2014 Nr. 2-2014 1 Københavns Nærradio FM 90.4 og 89.6 MHz Stations nyt Ved daglig leder Viggo Wiwe Forårsfest Lørdag den 3. maj vil vi gerne invitere alle radioens ly ere,

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 PÅ BØLGELÆNGDE OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig;

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lr-r Ekspedition:

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7 2016 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7 2 JUBILÆUM 500 års jubilæum for reformationen V /

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Lumi Radio Syd fortsætter i 2016 Kulturministeriet har meddelt, at alle lokalradioer får sendetilladelsen forlænget med et år

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

International Mission

International Mission 07 November 2013 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Min første bogtur Nyt fra Anders Solgaard Iringa, Tanzania 19. september

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Men han sov! Jesus var sammen med sine disciple, også da søen kom i oprør. At Jesus sov i båden, viste

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. December. Januar. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. December. Januar. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder Søndag 4. Søndag 11. kl. 15.00 Søndag 18. 27. Januar Søndag 8. Mandag 9. 10. Onsdag 11. Torsdag 12. 13. Søndag 15. Søndag 22. Økonomi 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen,

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/ PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2011

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/ PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2011 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2011 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Sl 50,15 Gud selv har sagt! Gud holder ord!

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 JuNiORHÆFte IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema Her er Dit liv, Paulus Jesus til alle Dette hæfte tilhører: Tema: Jesus kalder os til at følge ham Som lyn fra en klar himmel (Paulus kaldelse) 1 Hvad står

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema Her er Dit liv, Paulus Jesus til alle Dette hæfte tilhører: Tema: Jesus kalder os til at følge ham Som lyn fra en klar himmel (Paulus kaldelse) Bibelord Jesus

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/jan.-marts 2010 28. årgang Andagt Et er nødvendigt Andagt ved Hans Erik Nissen Du må indprente dig Guds ord. Du må høre det igen og igen, for det er så svært

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

Program. Fredag 1.7. Lørdag 2.7.

Program. Fredag 1.7. Lørdag 2.7. Program Fredag 1.7. 14.30-15.30 Kaffe 15.30 Årsmøde med generalforsamling og Ordet og Israel her og nu. 18.00 Aftensmad 19.30-21.00 AFTENPROGRAM Tema: På vej mod Jesu genkomst * Mødestart for hele familien

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Vi har og en ledestjerne og når vi den følge gerne kommer vi til Jesus Krist Denne stjerne lys og mild, som

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

På mission med danske Egon Falk i Tanzania. 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen

På mission med danske Egon Falk i Tanzania. 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen På mission med danske Egon Falk i Tanzania 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen Egon Falk er den eneste prædikant i Tanzania, der holder sine kampagner i landområderne, hvor ca. 70 procent af

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere