LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM"

Transkript

1 LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI

2 FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne: Fem nye prædikanter inden 2014! Filip er 37 år og gift med Marianne og parret har 3 børn mellem 6 år og 12 år. Filip har gået på LMs missionsskole og familien har været udsendt som missionærer i Tanzania. I dag arbejder Filip som maskinmester på Østkraft. Peter Techow er 38 år, og har tidligere været kaldet prædikant i LM København og landsungdomssekretær i Luthersk Missions Unge. Der er derfor tale om en stadfæstelse af den tidligere prædikanttjeneste uden den sædvanlige prøvetid på to år. I dag arbejder Peter som frimenighedspræst i Bornholmerkirken, og sidder i dag bl.a. i det teologiske rådgivningsudvalg som LMs landsstyrelse har nedsat som en hjælp til sit arbejde. Peter er gift med Annette, og parret har fire børn mellem 6 og 15 år. Lad os huske at takke og bede for vore prædikanter. På Guds velsignelse beror alt! Afdelingsstyrelsen besluttede på sit sidste møde at foreslå, at vi resten af 2012 gør det til et fælles bedeemne rundt i kredse, bibelkredse og vore hjem, at vi inden 2014 har fået fem nye prædikanter på Bornholm (selvfølgelig ud over de to som er nævnt her på siden). Statistikken siger, i forhold til alderssammensætning, at der om 10 år vil være 4-5 prædikanter tilbage. Vi må have kaldet til at prædike. Sådan sagde Bent Nielsen, Rønne d. 5. marts 2011 ifølge referatet fra afdelingsmødet. Jesus siger, at vi skal bede høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst, og vi tror, at vi også har lov at forstå denne opfordring ind i vores konkrete situation. Derfor håber vi også, at rigtig mange vil støtte op om dette initiativ, herunder også at bede for afdelingsstyrelsens konkrete arbejde med prædikantkaldelse. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. (Fil. 4,6)

3 LM LEJREN Familielejr Årets familielejr afholdes d juli. Ægteparret Ditte og Peter Olsen fra Hillerød, som begge er ansat i LM, vil holde foredrag og bibeltimer på lejren. Emnerne spreder sig fra Stress og menneskesyn, Tjenestedeling i hjem og menighed, Skønhedens hemmelighed - kvinde i Guds billede til bibeltimer fra Samuelsbøgerne om David i mørke og lys og Herren bygger huset. Kenneth Gudbergsen fra udvalget understreger, at familielejren henvender sig til alle aldre. Der vil være et særligt program for børn og juniorer, lige som nogle programpunkter vil være særskilt for mænd og kvinder. Alle er velkomne på familielejr. Hold øje med programmet, der snart udkommer. Tilmelding til Vibeke Moseholt på mail eller på tlf senest d. 4. juli. Seniorlejr Hvornår er man egentlig senior og berettiget til at tage på seniorlejr? Det finder man svar på ved at læse programmet for seniorlejren, der afvikles d maj. Den er for alle seniorer i alle aldre! Det gælder også seniorer, der stadig føler sig unge og friske. Udvalget understreger, at man også i senioralderen har brug for at mødes om Guds ord og tale med jævnaldrende om ting, som man er optaget af i den fase af livet. Programmet består af 2-3 daglige bibeltimer samt aftenarrangementer med forskellige temaer. Egon Jensen fra Haderslev er hovedtaler og vil især fokusere på temaer med afsæt i menigheden i Efesos. Lokale talere vil også medvirke. Tilmelding sker til Frede Pedersen på tlf Puttedag De mindste skal heller ikke snydes. Der arrangeres en en -dagslejr for børn i alderen 0-6 år d. 28. april. Programmet indeholder sang og bibelfortælling samt leg og aktiviteter både inden- og udendørs. Tilmelding senest d. 16. april til Bodil Gudbergsen på tlf eller på Se programmer for lejre på hjemmesiderne

4 MISSION Det internationale missionsarbejde i afdelingen V/ missionskonsulent Helmer Olsen, Rønne Har vi mistet synet for mission? I dette nummer af LM Bornholm sættes der fokus på det internationale missionsarbejde (IMA). Anledningen er en fornemmelse af, at synet og indsatsen for netop dette arbejde ikke længere står så stærkt i kredsene. Nu skal man altid være meget forsigtig med at generalisere, men jeg tror desværre, at det et stykke vej er rigtigt. Der er kredse på øen, hvor der er en god og levende kontakt med kredsens nærkontaktmissionærer og med IMA i det hele taget. I andre kredse går det måske lidt mere tungt. Forskellige årsager Der kan være mange forskellige faktorer, som gør forskellen. Det behøver ikke kun være kredsens skyld. Det kan også være den enkelte missionærs/ missionærfamilies skyld. Hvor åben er man i kommunikationen? Hvor godt kender man egentlig hinanden? Gode gamle dages månedlige missionskredsaften er vist de fleste steder udskiftet med drypvise indslag, når det er aktuelt og relevant. Har vi mistet noget her? Større globalisering Verden er en anden i dag end for 25 år siden. Afstanden til dem, der ser anderledes ud er nærmest ikke eksisterende. Vi har dem jo i blandt os. Da jeg var dreng for 50 år siden, var det noget nær årets oplevelse at trykke en afrikaner i hånden (Teofilo Kasinji - tror jeg han hed). Det er blot et enkelt eksempel på, at også noget af det helt specielle ved at sende og have missionærer så langt væk som eksempelvis i Afrika ikke længere er så specielt. Men har det samtidig medført, at vores syn for og iver efter at række evangeliet til de millioner af mennesker, der endnu ikke har hørt om Jesus, er blevet svækket? Er det én af de kedelige konsekvenser, en globaliseret hverdag har fået for os missionsfolk? Kredsenes IMA-virke Jeg har stillet nogle spørgsmål og måske igennem nogle af dem også antydet et svar. Skal vi tænke anderledes omkring kredsenes IMA-virke? Vi må bede om, at der også fortsat i forkyndelsen lyder et kald til tjeneste og et kald til at rejse ud til dem, der endnu ikke har mødt evangeliet. Det ansvar er bl.a. blevet lagt hen til os i LM. Internationalt missionsmøde i Svaneke

5 MISSION Det internationale missionsarbejde i kredsene Interview Marianne & Filip Oehlenschläger, Rønne Marianne og Filip var udsendt som missionærer for LM i Tanzania fra 2003 til Filip var koordinator i det evangeliserende arbejde blandt nomadestammer i den sydlige del af landet. Marianne var lærer på Den Danske Skole i Iringa. Mens de var i Tanzania havde de tre nærkontaktkredse på Bornholm, en i Hillerød og en i København. Hvilken betydning har den lokale kontakt for missionærerne? Vi oplevede det som medleven gennem breve og mails. Det var dejligt at høre nyt hjemmefra og ikke mindst blive mindet om, at der var nogen, der bad for os. At løftet om forbøn blev holdt, betød meget for os. Konkret husker vi, at der i forbindelse med en kredslejr blev sendt brev til os med mange personlige hilsner. Vi følte, at vi - næsten - havde været med. Det varmede også med hilsner og gaver til jul og ved fødselsdage. Hvad betyder ordningen for kredsene? Vi oplevede, at det er lettere for kredsene at få et mere personligt forhold til nogle få personer. Man kan bedre følge med i missionærernes liv både familiært og arbejdsmæssigt, ligesom man mere konkret kan bede for missionærerne og deres arbejde. Har I nogle forslag til, hvordan IMA mere kommer på programmet i kredsene? Vi undrede os selv over, når vi var på hjemmeophold, at kredsene bad os om at holde en prædiken og efterfølgende orientere lidt om vores arbejde. Hvis man ønsker en prædiken, mener vi, at man bør spørge en prædikant. Har man besøg af missionærer, må det være orientering om deres arbejde, der får den største del af tiden, gerne i kombination med en andagt. Efter vores hjemkomst har vi haft stor glæde af at høre om IMA fra volontører. Det behøver ikke kun at være missionærer, der kommer på besøg. Endelig vil vi sige: Rejs selv! Når venner og familie besøger missionærer, bliver de ofte de bedste ambassadører. Man får et nyt syn tingene, når man har set de konkrete problemer og mødt de lokale kristne. Altså! Se at komme af sted! På besøg i Tanzania sommeren 2010

6 MISSION Seniorvolontør i Israel Interview med Ulla & Henning Kiilerich, Aakirkeby At være volontør er ikke kun forbeholdt de unge. Ulla og Henning var seniorvolontører i Israel i efteråret og så tændte det blot endnu mere, for når dette blad udkommer, er vi netop vendt hjem efter nok et besøg! Det var rart at se, vi gjorde en forskel og også mærke, at det blev påskønnet. Vi var 4 ægtepar, som boede sammen. Vi var fælles om de huslige pligter. Vi fulgtes ad på arbejde og var på ture sammen. Vi fik nye venskaber med de andre, som vi ikke kendte i forvejen. Hvordan kom I på den tanke, at I skulle være seniorvolontører? Senior kommer ganske af sig selv!, og volontør er vel enhver kristen altså engageret i frivilligt arbejde for sin næste, som f.eks. helbred, tid, interesse giver mulighed for. Vi har, siden vi var i Israel i 1999, ønsket at komme der igen, og Ordet og Israels projekt Senior Yad va Lev, som bl.a. omfatter syv uger med praktisk hjælp i et suppekøkken samt istandsættelse af lejligheder for fattige jøder, tiltalte os. Her var man ikke bare turist. Det var utrolig givende og spændende at komme tæt på befolkningen i Jerusalem, hvor vi boede og arbejdede blandt dem, kørte med bybus og købte ind på markedet osv. I pakken indgik også en uges ferie i Jesu fodspor ved Genesaret sø, samt mange guidede ture til bibelske steder og f.eks. en spændende ørkentur med overnatning under åben himmel! Hvilken betydning har det haft for jer selv at rejse ud? Som lige nævnt fik vi rigtig mange gode oplevelser foruden gensynet med Israel Køkkenarbejde i Jerusalem Hvad er jeres råd til andre, der overvejer at melde sig som seniorvolontører? Grib muligheden! Siden 2007 er der årligt rejst 4 hold i 8 uger med Senior Yad va Lev. Alle kommer berigede hjem med oplevelser for livet fra dette helt unikke koncept med praktisk hjælp, ferie, spændende oplevelser og rigt fællesskab. Hvordan har I gjort opgaven kendt her på øen? Hidtil har vi vist billeder og fortalt 15 steder i forskellige sammenhænge. Vi har også skrevet et afsnit til en bog om Den tredje alder, som udkommer på Lohses forlag nu til sommer.

7 MISSION Forældre til missionær Interview med Vera & Ernst Pedersen, Østermarie Vera og Ernsts søn, Christian, skulle ikke være landmand, selv om han er opvokset på Køllergård i Østermarie. I stedet blev han teolog og i 2006 udsendt som missionær for LM til Etiopien sammen med sin kone Jeanette. De har datteren Elisabeth på 6 år. Christian underviser på en bibel- og missionsskole i Hawassa i Ethiopien, for det meste på engelsk Jeanette, som er uddannet i skoforretning, har oprettet et stort bogsalg med bøger og hæfter på engelsk og amharisk. Hun har desuden for et år siden overtaget biblioteket efter en norsk missionær. Feriepladsen i Hawassa tager hun sig også af med bookninger, aflønning af personale m.m. Hvordan har I mulighed for at følge med i familiens dagligdag? Vi taler med dem ca. 1/2 time 2 3 gange om måneden pr. telefon eller Skype. Ind imellem er forbindelsen så dårlig at vi må afbryde. Mails benyttes også. I har selv været på besøg i Etiopien. Hvilken betydning har det haft? Besøg af familie og venner har meget stor betydning for både dem og os. Vi har været der 3 gange á 3 uger. De 2 gange har vi den ene uge været nordpå i landet som turister sammen med Christian, Jeanette og Elisabeth. Det betyder meget at se og opleve, hvordan de bor, og hvordan deres hverdag fungerer samt møde deres hushjælp, havemand og de andre missionærer. I det hele taget er det interessant at se og opleve landet og befolkningen Også et besøg på skolen hvor Elisabeth gik i børnehaveklasse har vi oplevet. I øjeblikket undervises hun og en norsk/etiopisk dreng af en dansk og en norsk volontør. Nogle gange om året er de i Addis Abeba i 14 dage og går i en engelsksproget skole. Hvordan kan vi herhjemme følge og leve med i missionærernes arbejde? Baglandet har utrolig stor betydning for dem. Forbøn er vigtig. Især når de kommer ud for vanskeligheder og svære dage med sygdom eller på grund af den anderledes kultur, de lever i. Det er en god ide at sende breve og mails. Desværre har de ikke altid overskud til at svare. Vi har selv fået lov at høre og modtage evangeliet, og vi har et ansvar for at andre kan få en sand kristen oplæring. Vera & Ernst på besøg i Etiopien

8 Ø-KALENDEREN April 11. Ø-koret øver i Aakirkeby 14. Koncert m/ By Grace i Nexø Kirke kl Hakon Christensen på Bornholm 16. Repræsentantskabsmøde i Østerlars kl Prædikantstudiekreds hos Enok Due Madsen, Østerlars 25. Ø-koret øver i Aakirkeby 28. Puttelejr Maj Hakon Christensen på Bornholm 09. Ø-koret øver i Aakirkeby 17. Stævne International mission i Østermarie kl Seniorlejr 23. Ø-koret øver i Aakirkeby Pinselejr 28. LUMI-stævne Rønne, v/ David Mandix Carlsen 31. Afdelingsstyrelsesmøde Juni Hakon Christensen på Bornholm 10. Lejrstævne v/ Thorkild Holm & Peter Techow 13. Ø-koret øver i Aakirkeby Hakon Christensen på Bornholm Stand på dyrskuet v/ Torben Østermark Hakon Christensen på Bornholm Foredrag v/ Ellen Esmarch Pedersen kl i Aakirkeby At tage vare på sig selv menneskeligt og åndeligt kl i Lobbæk Håb i menneskelivet i Østermarie Tidspunkt og emne ikke aftalt kl i Svaneke Lev livet langsomt LMU Bornholm Tidspunkt og emne ikke aftalt Sdr. Hammer 55, Nexø telefon Daglige ledere Merete & Vilmer Riis Tlf Åben: ma-fr lø Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter også dødsboer kl i Nexø Sund og usund sex Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm v/ Ellen Esmarch Pedersen Mobil: Hjemmeside:

9 ADRESSER Luthersk Mission Bornholm Formand: Jørn Bech Årsdalevej 61, 3740 Svaneke T E Afdelingssekretær Hakon Christensen Jespervej 64, 3400 Hillerød T E Kasserer: Thorkil Lund Engløkken 1 B, 3730 Nexø T Giro: Bank: E LUMI Genbrug: Sdr. Hammer 55, 3730 Nexø. T Merete & Vilmer Riis, T H Trykning af lokale LM-programmer Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44, 3700 Rønne T E Husk: Der trykkes kun én gang månedligt. Stof afleveres senest d. 10. i hver måned. Missionskonsulent: Helmer Olsen Østerled 18, 3700 Rønne T Udlån af projektor E Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LMU: Jeppe Rasmussen Brommevej 29, Østerlars, 3760 Gudhjem T E LM Kids: Helene Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LM-lejren: Strandvejen 16, Pedersker, 3720 Aakirkeby, T Formand Hans Ole H. Kofoed T Udlejning v/ Helmer Olsen T E H Luthersk Mission Danmark Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød. T E Sekretariat: Industrivænget 40, 3400 Hillerød T F E H Giro Bank LMU Landsleder Reidar Poulsen Postmosen 52, 3400 Hillerød T E LM-Kids Landsleder Dan Kofoed Månsson Lermosevej 45, 4800 Nykøbing F. T / E

10 LUMI RADIO APRIL Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ring med dit musikønske Tirsdag d Musikmosaik Over en åben bibel (se 30.3) Fredag d. 6. Langfredag Indefra LUMI-magasinet Mandag d påskedag Påskevandring Små ord om store ord (se 2.4) Fokus på Israel (se 2.4) Tirsdag d Min sang (se 30.3) LUMI-magasinet (se 6.4) Fredag d Lidt af hvert (Lukas 23,26-31) Mandag d Musik i april Hør om Moses (1) Tirsdag d Lidt af hvert (se 13.4) Over en åben bibel (se 13.4) Fredag d. 20. Boghylden Gæstebogen Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musikmosaik (se 3.4) Regelrytteri Påskevandring (se 9.4) Tirsdag d Regelrytteri (se 23.4) Gæstebogen (se 20.4) Fredag d Paul Gerhardts sange (Lukas 23,32-38) Mandag d Bibelkursus (se 27.2) Musik i april (se 16.4) Hør om Moses (se 16.4) MAJ Tirsdag d Paul Gerhardts sange (se 27.4) Over en åben bibel (se 27.4) Fredag d. 4. st. bededag Udefra LUMI-magasinet Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Tirsdag d Musik i maj LUMI-magasinet (se 4.5) Fredag d Lidt af hvert (Luk. 23,39-43) Mandag d Musik i maj (se 8.5) Hør om Moses (2) Små ord om store ord (se 7.5) Fokus på Israel (se 7.5) Tirsdag d Lidt af hvert (se 11.5) Over en åben bibel. (se 11.5) Fredag d. 18. Boghylden De ti brudejomfruer Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musikmosaik Filip Tirsdag d Hør om Moses (se 14.5) De ti brudejomfruer (se 18.5) Fredag d Musikgæsten (Lukas 23,44-49) Mandag d pinsedag Pinsens sange Fra pinsestævne Tirsdag d Musikmosaik (se 21.5) Over en åben bibel (se 25.5) JUNI Fredag d. 1.

11 LUMI RADIO Fredag d. 1. (fortsat) Indefra LUMI-magasinet Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Tirsdag d Musik i juni LUMI-magasinet (se 1.6) Fredag d Lidt af hvert (Lukas 23,50-56) Mandag d Fra pinsestævne (se 28.5) Små ord om store ord (se 4.6) Fokus på Israel (se 4.6) Tirsdag d Musikgæsten (se 25.5) Over en åben bibel (se 8.6) Fredag d. 15. Boghylden Gæstebogen Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Brorsons sange Filip (se 21.5) Ring med dit musikønske Tirsdag d Lidt af hvert (se 8.6) Gæstebogen (se 15.6) Fredag d Musikmosaik (Luk. 24,1-8) Mandag d Fra bibelkursus 19?? Brorsons sange (se 18.6) Hør om Moses (3) Husk! En opslagstavle er en god og praktisk ting, for her sætter vi de ting op, vi skal huske - så mon ikke denne programoversigt for LUMI-radio har sin plads der? Her følger endnu et par husketing : LUMI-radios pinse og vennestævne afvikles i Rønne Missionshus mandag d. 28. maj 2012, kl. 14. I år får vi besøg af mediekonsulent David Mandix Carlsen, Norea radio, som både vil prædike for os og give os et aktuelt indblik i Noreas arbejde med radio-/mediemission. Ø-koret medvirker med sang, og der serveres kaffe. Sæt X i kalenderen og velkommen til en Tirsdag d Musik i juni (se 5.6) Over en åben bibel (se 22.6) Fredag d. 29. Udefra LUMI-magasinet JULI Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ring med dit musikønske. Tirsdag d Musikmosaik (se 22.6) LUMI-magasinet (se 29.6) Fredag d Musik i juli (Luk. 24,9-12) eftermiddag i godt selskab. Vi glæder os til at være sammen med dig! Hvor kan jeg se, hvilke frekvenser I sender på? lød spørgsmålet. Her er de: Østerlars 92,8, Aakirkeby 93,1, Nexø 98,6, Rønne 104,4 og Olsker 104,9 MHz. Oversigten står både på og og her kan du også se programoversigten og finde mange gode informationer. LUMI-radios adresse er Dr. Kabellsvej 12A, 3700 Rønne, tlf eller mail: Brug også hjemmesiden til at sende hilsener til ønskeprogrammet, som sendes 1. og 3. mandag i måneden.

12 TIL EFTERTANKE Den stærkeste Af Kirsten Hansen, Gudhjem I januar blev der holdt et Fællesmøde om International Mission, hvor vi hørte et foredrag om kulturmødet. Det fik mig til at tænke på en oplevelse, jeg havde, da jeg for mange år siden var sygeplejerske på Lugala Hospital i Syd Tanzania. Det var en almindelig formiddag på det primitive tropehospital. Jeg skulle sætte et drop op på en kvinde, som havde brug for at få væske intravenøst. Jeg kommer ind på stuen med de forskellige remedier. Men så vinker kvinden afværgende til mig og siger, at hun ikke kan tage imod vores medicin. Jeg spørger hvorfor, og så fortæller hun: For lidt siden kom Djævelen, Shetani, ind på stuen og sagde til mig, at jeg ikke skulle tage imod nogen behandling her. Der vil ske mig noget frygteligt, hvis jeg gør det. Jeg spurgte: Har Shetani virkelig været her inde på stuen? Ja, gentog hun, han har lige været her. Derefter prøvede jeg på mit bedste swahili at overbevise hende om, at hun ikke behøvede at lytte til Djævelens stemme, for der var en, der var stærkere end Djævelen, og det var Gud. Faktisk var Djævelen besejret. Nu blandede kvinden i sengen ved siden af sig også og sagde: Det er rigtigt, hvad hun siger. Gud er stærkere end Djævelen. Det beroligede kvinden, og hun fik den nødvendige væske. Den formiddag oplevede jeg ikke bare et kulturmøde, men også et møde mellem Guds magt og Djævelens magt. Tænk hvis jeg ikke havde kunnet fortælle om den stærkeste! Det kunne jeg, fordi jeg vidste at han (Gud) afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus (Kol. 2,15). Det gjorde han langfredag, da han slettede vort gældsbevis, og da han opstod af graven påskemorgen. Luthersk Mission (LM) er en fri organisation inden for den danske folkekirke, hvis formål er at forkynde Bibelens budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen. Redaktion: Peter Krak Tlf: Forsidefoto: Birger Bendtsen Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på: Oplag: 600 eks. Tryk: Niveau2, 3700 Rønne

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2013 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Der er etableret et Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB). Samrådet

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2013 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Forbøn og salvning V/ Afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød Afdelingsstyrelsen er glade for at kunne fortælle, at Jakob Houler, Hasle og Leo

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer,

Læs mere

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Almindingsmøder før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Sådan begyndte det Det var nok præsten og vækkelsesprædikanten Peter Chr. Trandberg, der indledte

Læs mere

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2014 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Bibelglæde Interview med Jørn Bech, Svaneke Luthersk Mission ønsker at gøre 2014 til Bibelglædens år! Vi ønsker, at mange flere skal få eller genopdage en

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder 2. 9. 15.00 16. 10.30 Torsdag 20. Fredag 21. 23. 25. Lørdag 29. 13.30 14.45 15.45 16.15 30. 13.30 14.00 15.00 15.30 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen, hvis man ønsker

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 Bedeliste Søndag; Vi takker dig for vores højskole, efterskoler

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

LUMI nyt. 3/juli-sept. 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 3/juli-sept. 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 3/juli-sept. 2007 25. årgang Andagt At leve Herren nær er min lykke! Af David, salmernes bog Andagt ved Hans Henrik Junker At Søge lykken er ikke noget forbeholdt vor generation,

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 2015 FOR LM Bed, og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 03 SØNDAG Tak for søndagen. Lad forkyndelsen af Ordet og forvaltningen af sakramenterne

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Nyheder. Bibelord Jeres himmelske Far vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt! (Matt 18,14)

Nyheder. Bibelord Jeres himmelske Far vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt! (Matt 18,14) Forår 2015 Nyheder Messy Church Messy Church startes nu op i Vejle Indre Mission og vil fungere som afløser for familiearbejdet. Messy Church er et fællesskab for alle aldre. Drop in Den første halve time

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Årsberetning 2012 for hovedkredsen:

Årsberetning 2012 for hovedkredsen: Årsberetning 2012 for hovedkredsen: Rundinsvej 46. 1) 2012 var stærkt præget af byggeri af nyt missionshus. Og efter et langt og til tider slidsomt forløb kunne vi flytte i nyt missionshus på Rundinsvej

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7

Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 2 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nordøstfyn bad og fik svar Læs side 6-7 Photo by Gary

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Kære medlemmer Hermed indkaldes til generalforsamling

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere