BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2"

Transkript

1 BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2 Bøgebladet april

2 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen Steen Mortensen, Gyrstingevej Ida Gimsing Petersen, Blødebjergvej Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade Mette Eck, Blødebjergvej Gert Schnack Sørensen, Gyrstingevej Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd Formand: Jan Karsberg, Høtoften Næstformand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade Ulla Kristensen, Bondebjergvej Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård Andet: Graver: Kirsten Kristensen Kirkeværge: Kurt Jensen Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge og Ørslevvester. Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.) Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg. Lay-out: Birgitte Niemann Tryk: Lemann grafisk, Stenlille Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, Oplag: 420. Se tidligere numre på Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.). Næste blad udkommer juni deadline uge 21 2

3 Lokalrådet skriver Torsdag den 22. marts samledes 16 beboere i Præstegården til Lokalrådets årlige beboermøde, et møde der kan sidestilles med andre foreningers generalforsamling. Her blev mange af det seneste års begivenheder i vores lokalområde diskuteret og evalueret. Når man går i gang med at planlægge et arrangement, er det jo altid et springende punkt, om der vil blive bakket op om det, men vi har været så heldige, at der har været mange fremmødte til alle vores arrangementer. Når vi så indkalder til beboermøde, hvor alle kan komme med ris og ros til os, er det altid med lidt sommerfugle i maven, for man ved jo ikke, om man har gjort det godt nok eller om man har skudt helt ved siden af. Vi har i Lokalrådet valgt at tage det som udtryk for, at der er udbredt tilfredshed med vores arbejde, når kun 16 personer møder frem og der i øvrigt er en hyggelig og rar stemning aftenen igennem. Dog får det os også til at overveje, om der er noget, der skal gøres anderledes i forbindelse med netop dette vigtige møde. Lokalrådet fungerer på den måde, at vi hver måned holder et møde, hvor vi ser tilbage på måneden, der gik og frem på måneden, der kommer. Vores arbejde består i alt væsentligt i at tage kontakt til kommunen, hvis der er noget, der skal laves. Som eksempel kan gives, at vi i øjeblikket arbejder på at få gjort noget ved hastigheden i Ørslevvester, hvor nogle beboere føler sig meget generet af, at bilisterne glemmer at tage farten af især i den sydlige ende af byen. Her forsøger vi så at få lov til at gøre indgangen til Ørslevvester mere tydelig og at få dæmpet hastigheden ved hjælp af chikaner, som selvfølgelig ikke skal umuliggøre trafikken, men dog være med til at dæmpe farten. Ud over dette arbejder vi løbende på at lave gode arrangementer af både underholdende og lærerig karakter, så man også her i området kan komme ud og opleve noget uden at skulle tage ind til Ringsted. Vi tror på, at det er med til at skabe sammenhold og dermed en god stemning i vores to byer. På beboermødet blev der lagt op til et par arrangementer i løbet af efteråret, men hvis der nu skulle sidde nogle, der gerne vil foreslå noget, som Lokalrådet kunne stå som arrangør af, så er vi aldrig mere end et telefon- Bøgebladet april

4 Lokalrådet skriver - fortsat opkald væk. Alle medlemmer af Lokalrådet står på side 2 i dette blad og vi kan kun opfordre til, at man tager kontakt til os, hvis der er noget, man mener, vi kan tage fat på. Det er klart, at økonomien ofte sætter en grænse for, hvad vi kan og det er derfor, vi er nødt til at tage betaling for de ting vi laver, men vi forsøger at holde et niveau, hvor alle kan være med. Indimellem søger vi også tilskud fra forskellige kommunale tilskudsgivende kasser, så vi kan slå det lidt større op og det er da heldigvis endnu ikke blevet afslået, når vi har søgt om penge til forskellige arrangementer. Tirsdag den 15. maj kl kan vi glæde os til, at Simon Rastén, som arbejder for nationalmuseet, kommer til Landsbyhuset og fortæller om sit arbejde med og i de gamle danske handelsstationer i Indien, hvoraf de fleste jo nok kender til Tranquebar, men det er de færreste, der ved, at der også har været dansk indflydelse i Serampore lidt nord for Calcutta. Simon har i perioder opholdt sig i Indien og vil gerne dele nogle af sine oplevelser med os. Prisen for arrangementet bliver 25 kr. og der vil blive serveret kaffe og kage. Tilmelding kan ske til Vera på tlf eller på Søndag den 6. maj arrangerer vi igen vandretur til Steen Kisselhegns nyanlagte skov for enden af Gyrstinge Bygade. Steen har lovet at fortælle lidt om, hvad der er sket, siden vi var der sidste år og vi slutter af med kaffe og kage i skoven. Lokalrådet sørger for kagen, men kaffen må man selv medbringe. Vi starter i Præstegården kl. 14 og på vejen derud kan der falde enkelte anekdoter af om de beboere, der har været med til at skabe 4

5 Lokalrådet skriver - fortsat vores hyggelige by. Pia Fussing valgte i år at trække sig fra posten som suppleant og vi siger mange tak for samarbejdet. I stedet blev Gert Schnack Sørensen valgt som ny suppleant. Heidi Larsen har ligeledes valgt at træde ud, hvorfor Grethe Madsen, som hidtil har været suppleant, nu er blevet fuldgyldigt medlem, men vi står så og mangler en suppleant. Hvis det er noget for dig eller du kender en, der måske kunne tænke sig at være med, er det bare at henvende sig til et af Lokalrådets medlemmer eller på Til sidst har jeg en bøn til dem, der måtte have nogle gode ideer til lege og konkurrencer, der kan være med til at gøre Sankt Hans-festen ekstra sjov for både børn og voksne, da det er 35 års jubilæumfest i år. Det er planen, at vi derfor starter omkring kl. 16, da det jo er en lørdag og så kunne det være morsomt, hvis det var muligt at lave lidt fysisk udfoldelse inden maden serveres. Ring eller skriv gerne til mig eller et af de andre medlemmer af Lokalrådet. Vera Mortensen Lokalrådet Zoneterapeuten skriver Det er med stor glæde jeg kan konstatere, at der er brug for en zoneterapeut i Gyrstinge og omegn. Jeg har derfor udvidet åbningstiden i Gravers Helseservice med en dag mere. Se mere på annoncesiderne sidst i bladet. Hilsen Karin Graver Larsen Bøgebladet april

6 Ringsted private skovbørnehave skriver Marts måned er den første dejlige forårsmåned. Dagene er blevet længere, og sollyset kan virke nærmest skarpt i vores stadig vinterbrune og nøgne skov. Sollyset nærmest trækker små grønne spirer op over de visne blade i skovbunden, og derfor ved vi det: Det er altså forår! Temperaturen er steget, og varmen vækker mange dyr af deres vinterdvale. På særligt varme dage løber edderkopper og biller rundt til stor både fornøjelse og forundring for børnene. Fuglene begynder for alvor at synge, og fra syd kommer trækfugle som vibe og lærke for at yngle og nyde den danske sommer. I dag er marts måned opkaldt efter den romerske krigsgud Mars men tilbage i tiden hed måneden Thordmåned opkaldt efter den nordiske krigsgud Thor. Vikingerne dyrkede flere guder, bl.a. Thor, der sammen med sin bror Tyr var krigsgud, og mange mytologiske fortællinger knytter sig til vikingetiden. Netop den periode i Danmarkshistorien, som Ringsted Private Skovbørnehave vil arbejde med i år. Det er et større projekt, der strækker sig frem til efteråret og indebærer opbygning af en vikingelandsby i Hanemosen, som er en af børnehavens faste baser. Det sker alt sammen i et samarbejde med børnene. For at føle sig som en rigtig viking, skal børnene selvfølgelig have en rigtig vikingedragt, så med uvurderlig hjælp fra forældre og bedsteforældre bliver der syet autentiske vikingedragter til alle børnehavens 40 børn. I landsbyen skal vi bl.a. have en smedje med en esse, så vi kan fremstille nyttige ting til landsbyens beboere. Vi har fået en vikingesmed til at fremstille en kopi af en bålgryde, som er fundet i en stor grav ved Oseberg i Norge. Alt sammen for at give børnene indsigt og forståelse for, hvordan ting var engang. Vi har af skovfogeden ved Stiftelsen Sorø Akademi fået lov at have bier, så de kan lave honning til os noget, vi skal bruge både i madlavningen og til fremstillingen af mjød. Mjød er for gudernes skyld, for dem skal vi naturligvis hidkalde - i ønsket om en god og frugtbar sommer. Og mjød, det er som bekendt en gudedrik Ud over de dejlige ting, vi skal lave som sande vikinger, glæder vi os også meget til at modtage nye indbyggere. Hen over sommeren starter 9 nye 6

7 Ringsted private skovbørnehave skriver skovbørn, som vi naturligvis også skal sy de fineste kofter og kjoler til, hvorefter de efterhånden vil blive indviet i alle vores vikingehemmeligheder. Alle er velkomne til at aflægge vores vikingelandsby ved Hanemosen et besøg hen over sommeren og det er uanset, om de kommer ad søvejen eller gennem St. Bøgeskov Mange forårshilsner Ringsted Private Skovbørnehave Tirsdagsklubben skriver Tirsdagsklubben har netop holdt sin årlige sæsonafslutning med fuldt hus i Gyrstinge præstegård. Forud er gået en sæson med stort fremmøde til de ugentlige mødedage og vi har den glæde, at der kommer stadig flere medlemmer. Aldersspredningen er fra år og alle pensionister og efterlønnere fra lokalområdet og i øvrigt andre interesserede er velkomne, med eller uden medlemskort. Et medlemsskab koster 100,- kr. pr. år og giver visse økonomiske fordele i løbet af sæsonen. På nuværende tidspunkt er der to delvist planlagte arrangementer. Den 12. juni er der udflugt til København og den 18. september sensommerfest på Skovkroen. Tak for denne gang og på gensyn. Venlig hilsen, Hilde Andersen Bøgebladet april

8 Støt Landsbyhuset! Deltag i arbejdsdagen søndag den 29. april. Vi starten med morgenkaffe/-te kl og senere serveres en beskeden arbejdsfrokost. Der er mange opgaver : Rengøring, maling, gartner- og tømrerarbejde - og ikke mindst job ved forsyningstropperne. Vel mødt. Venlig hilsen bestyrelsen Gratis gæstehus - eller redskabsskur? Den forhenværende kiosk på idrætspladsen kan afhentes uden beregning. Der er mange gode materialer i den, men den trænger til istandsættelse. Henvendelse til Jens A., tlf , mail: Har du tid, ork og evner til at udarbejde en NY HJEMMESIDE for Landsbyhuset - så må du meget gerne kontakte bestyrelsen, f.eks. Jens A., tlf

9 Landsbyhuset skriver Der er masser af aktiviteter i Landsbyhuset, så det går faktisk godt. Tak til alle, der er aktive. Senest har GIF har gymnastikopvisning, som blev et kæmpe tilløbsstykke. Men alt det, der fungerer, er jo en selvfølge, så her handler det mere om nogle af de problemer og nye tiltag, vi arbejder med i bestyrelsen. - Nyt medlem af bestyrelsen: Vi har jævnligt efterlyst hoveder og hænder, der ville gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet. Den udfordring har Henrik Ross, Harpeager, taget op, og han er nu trådt ind i bestyrelsen i stedet for Vibeke Havre, der har rigeligt at se til. Vil du også være med i arbejdet med Landsbyhuset, så sig endelig til. Vi har mange flere ideer, end vi kan nå at føre ud i livet. - Stadig stram økonomi: Selv om aktivitetsniveauet er stigende, har vi stadig en stram økonomi. Det betyder, at vi ikke kan købe alt det, der står på ønskesedlen, og du må meget gerne komme med ideer, der kan styrke pengekassen. - Sponsorskilte: Vi er nu meget langt fremme med planerne om opsætning af reklameskilte i hallen. Ole Hylleborg står for det praktiske arbejde, mens Henrik Ross er bestyrelsesansvarlig. Hvis du ønsker at få opsat et skilt, er det nemmest, hvis du henvender dig til en af de to: eller - Adgang til huset: Husk i det daglige at bruge indgangene over mod skolen. Hovedindgangen skal normalt være låst, hvis der ikke er aktiviteter i forsamlingssalen. - Dræning af boldbanen og i skel til naboerne: Drænarbejdet er afsluttet bortset fra rundt om selve Landsbyhuset. Der vil snarest blive udlagt muldjord og sået græs på boldbanen. - Kloakken: Arbejdet med reparation af kloakken er nu - endelig - afsluttet. Der er foretaget TV-optagelser af arbejdet, og nu håber vi, at alt er OK, så kommunen vil overtage den. - Udendørs belysning: Det er stadig planen at montere et par lamper, så man kan orientere sig, når man skal til og fra huset om aftenen. - Plan for udeareal: Der er udarbejdet en plan for indretning af udeareal- Bøgebladet april

10 Landsbyhuset skriver - fortsat erne. Hvis du vil se den, kan du henvende dig til et medlem af bestyrelsen. Lokalrådet og Landsbyhuset har efterfølgende haft et meget positivt møde med kommunens vej- og parkafdeling, hvor der blev snakket om, hvordan planen kan føres ud i livet i et samarbejde mellem kommunen og os. - Nyt depot: Arbejdet med depotet på tilskuerbalkonen ventes snarest afsluttet. Den skal først og fremmest bruges af GIF, men også skolen skal have del i depotpladsen. - Vej til Landsbyhuset: Midt i april skal vi til møde på teknisk forvaltning for at snakke med dem om, hvordan vi får anlagt en permanent vej til huset fra Bondebjergvej. - Skiltning til Landsbyhuset: Vi bruger lige nu en hel del tid på at finde ud af, hvordan vi bedst kan få skiltet, så også udenbys gæster kan finde huset. - Legebalkon, nu uden legetøj: Vi har fjernet alle småting så som spil og legetøj fra balkonen. Grunden er, at det mere har været reglen end undtagelsen, at spillebrikker, dukker, biler m.m. har ligget spredt, så der ikke kunne gøres rent. Vi har tidligere uden held efterlyst ideer til, hvordan rummet kunne organiseres, samt en person, der ville være ansvarlig for det. Hvad gør vi? Du er altid velkommen til at komme med kommentarer eller spørgsmål, hvis du har lyst. Venlig hilsen Jens Andersen. ***** Tour de Gyrstinge med efterfølgende fest afholdes i år lørdag den 1. september. Sæt kryds i kalenderen 10

11 Gyrstinge Kirke april maj 2012 Udendørsgudstjeneste 2. Pinsedag Bøgebladet april 2012 Provstigudstjeneste - 2. pinsedag, mandag den 28. maj kl ved Klostermarkskirken. Også i år vil der blive arrangeret fællesgudstjeneste for Ringsted- Sorø provsti anden pinsedag i år finder gudstjenesten sted ved Ringsted, nærmere betegnet ved Klostermarkskirken, som ligger flot ud til Ringsted Ådal. Når valget er faldet på Klostermarkskirken, hænger det sammen med, at det i år er 20 år siden, at den blev indviet af biskoppen og taget i brug af menigheden. Gudstjenesten anden pinsedag vil finde sted under den frie himmel på det store naturareal bag Klostermarkskirken. Og vi regner med - i lighed med tidligere år - at hundredevis af mennesker vil samles under den åbne himmel og mærke det fællesskab, som pinsefejringen minder os om. Det siges, at adskillige kirkegængere i år vil bruge apostlenes heste for at nå frem, og at der forventes arrangeret pilgrimsvandringer. Du kan læse nærmere om dette på provstiets hjemmeside når tiden nærmer sig. Lisbeth Lundbech Pinse Kirkens fødselsdag 11

12 Den 18. april kl i Gyrstinge Præstegård: Blandede Bolcher ved præsterne i Bringstrup- Sigersted-Gyrstinge og Benløse. Som led i vores store sognerække om Luther og reformationen, som er blevet til i et samarbejde mellem Bringstrup - Sigersted - Gyrstinge og Benløse sogne, vil vi den 18. april kl afholde en sogneaften i Gyrstinge Præstegård med titlen Blandede bolcher. Blandede bolcher Bag denne titel gemmer sig, at vi denne aften vil servere nogle lutherske og teologiske godbidder for deltagerne ledsaget af flotte Cranach-billeder, men også billeder fra præsternes forberedelsestur til lutherbyerne i efteråret 2011, således at deltagerne kan danne sig et billede af de forskellige lutherbyer og seværdigheder. Man vil med stort udbytte kunne deltage i denne sogneaften, også selv om man ikke skal med på selve sognerejsen I Luthers spor i ugen op til pinse i år. Præsterne i de respektive sogne står for denne aften, og der vil naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål. Sognerejse maj 2012 Lisbeth Lundbech Tilmeldingsfristen til sognerejsen til lutherbyerne i det gamle Østtyskland er senest d. 2. april (derefter på forespørgsel) til sognepræst Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Ringsted. Tlf eller Søren Legarth, Præstevejen 26, 4100 Ringsted. Tlf eller Majbritt Breinholt Christensen, Benløse By 42, 4100 Ringsted. Tlf At turen bliver en realitet, ligger helt fast. Pris for de i programmet nævnte ydelser. Der ligger program i kirken, men det tilsendes også gerne! Lisbeth Lundbech 12

13 Menighedsrådsvalg 2012 er valgår for menighedsrådene. Dette vil fremgå af medierne, og der vil komme informationsmøder, hvor du kan høre nærmere. Måske har DU lyst til at gøre din indflydelse gældende fremover? Tænk over det og mød frem! Øjenkontakt Øjenkontakt er en god ting. For øjenkontakt betyder respekt og anerkendelse. Omvendt er det en almindelig erfaring, at når øjenkontakten mangler, så er der tale om brudte forhold. Sundhedsplejersken ser efter, om mor og barn har øjenkontakt med hinanden, for hvis øjenkontakten er til stede, ja, så trives begge. Vi kender også til nødvendigheden af øjenkontakt, hvis der skal indgås bæredygtige aftaler mennesker imellem eller til nødvendigheden af øjenkontakt mellem ægtefæller, hvis forholdet skal vokse og gro. For at have god øjenkontakt betyder trivsel og vækst, medens manglende øjenkontakt betyder misvækst og mistrivsel. Derfor er Guds kommentar til Kain, som senere dræbte sin bror Abel, ganske god: Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke Bøgebladet april 2012 gør det gode, lurer synden ved døren (! Mosebog kapitel 4 vers. 6). Det sænkede hoved dækker her over misundelse og vrede. Manglende øjenkontakt kan også dække over stor fortvivlelse og ensomhed. Således i Davids salme 42 v.3, hvor den fortvivlede klager: Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme til at se Guds ansigt? For at se Gud er for salmisten ensbetydende med sammenhæng og mening. Lige nu er han i fortvivlelsens og ensomhedens vold. Han trænger til at blive set at blive set af den levende Gud. Paulus er inde på det samme i Kærlighedens Højsang, hvor han skriver, at når det fuldkomne (kærligheden) kommer, da skal vi se ansigt til ansigt : Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Bibelen er en lang fortælling om øjenkontakt eller mangel på samme. Det samme er menneskehedens historie. Måske det er på tide at vide sig set og elsket af Gud. Lisbeth Lundbech 13

14 Forårskoncert 1. maj kl i Sigersted Kirke Middelalderkoncert: Et historisk vingesus, der også taler til os i nutiden Det danske ensemble GIÒIA med den særlige instrumentation: blokfløjte, portativ, harpe og percussion, giver et moderne bud på den allertidligst noterede kunstmusik fra middelalderen. Meget af middelalderens musik er gået tabt, da notation af musikken var et særsyn. Men det, der findes overleveret til vor tid, er af en sådan kvalitet og kvantitet, at man sagtens kan få et klart og nuanceret billede af en tid med sprudlende musik og løssluppenhed, lige såvel som der også er musik til sorg og fordybelse. GIÒIA spiller instrumentale danse fra 1300-tallets Europa, fortrinsvis fra Italien og Frankrig i egne arrangementer. Musikken er anderledes, ikke dansemusik, som vi kender den i dag - men medrivende i sine rytmiske, iørefaldende melodier som enten frembringer glæde eller finder det melankolske frem. For GIÒIA har musikken været anledning til mødet mellem den klassiske og den rytmiske verden, hvor de skarpe grænser i disse forskellige musikgenrer bliver opblødt gennem improvisation og nytænkning, dog hvor respekten for kilderne bliver bibeholdt. Portativet er et lille bærbart middelalderorgel med håndført bælg. Musikeren styrer dermed bælgen med den ene hånd og tangenterne med den anden. Der findes kun 3-4 instrumenter i Danmark, og Mie Korp Sloths er bygget af orgelbygger Carsten Lund. Karina Agerbo, blokfløjte og Mie Korp Sloth, portativ og harpe, er begge klassisk uddannede musikere, mens Tira Skamby, percussion har udviklet sine færdigheder bl.a. på Cuba, i Ghana og i Brasilien hos førende eksperter. Lisbeth Lundbech 14

15 Kirkelig familielejr på Galleri Emmaus i Haslev uge 31. Den 29. juli - 4. august mødes en skøn blanding af børn, unge og voksne til en uge med varmt fællesskab, afslapning, aktiviteter og fordybelse. Her er der mulighed for at opbygge og udfordre sin tro gennem indog udenlandske talere og efterfølgende drøftelser i mindre grupper, mens børnene og de unge knytter nye venskaber med jævnaldrende gennem forkyndelse og aktiviteter. Ferie med indhold Det er en uge, hvor man ikke skal tænke på at lave mad selv, men i fællesskab hjælper hinanden med andre praktiske småting. Lejren arrangeres af folkekirkemenigheder tilknyttet Dansk Oase, som er en kirkelig bevægelse, der ønsker at se liv og vækst i kirken, og som brænder for at gøre den kristne tro relevant, levende og praktisk. Læs mere om lejren her: Lisbeth Lundbech Pastoratsgudstjeneste fødder. Vi vil naturligvis gå til alters sammen. Bagefter vil aktivitetsudvalget stå for en mindre servering. Lisbeth Lundbech 5. april vil der være pastoratsgudstjeneste i Bringstrup kl Skærtorsdag danner optakten til påskens dramatiske begivenheder, som endte med korsfæstelse og død, men også opstandelse af døde. Skærtorsdag aften indstiftede Jesu nadveren og vaskede disciplenes Bøgebladet april

16 Konfirmandindskrivning Tirsdag d. 15. maj kl I Bringstrup Præstegård Onsdag d. 16. maj kl i Bringstrup Præstegård På ovennævnte datoer og tidspunkter holdes konfirmandindskrivning i Bringstrup Præstegård. Jeg forventer, at den kommende konfirmand møder op med mindst 1 af sine forældre. Mød blot op, så sker indskrivningen efter tur. Ventetid kan forekomme, men snakken plejer at gå godt. Medbring barnets fødselsog/eller dåbsattest. Er du forhindret i at møde op, bedes du ringe mig op og træffe en anden indskrivningsaftale på tlf Dette gælder også, hvis du ønsker at blive konfirmeret i Gyrstinge kirke. Konfirmation i Gyrstinge Kirke lader sig sagtens arrangere; det er lidt mere problematisk med selve undervisningen. Jeg ved endnu ikke, hvordan undervisningen rent praktisk lader sig arrangere, men jeg vil vide mere efter forhandlingen med Benløse Skole. Jeg vil gøre opmærksom på, at mine kirker er små. Der er kun plads til 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste. For tildeling af plads på ønsket konfirmationsdato gælder at: Rettidigt tilmeldte for første prioritet til ønsket konfirmationsdato! Lisbeth Lundbech Babysalmesang I foråret 2012 er der babysalmesang i Gyrstinge Kirke. Det er et forløb på 8 gange, hvor vi synger, danser og leger med børnene. Tilmelding sendes til kirkens organist Lis Nielsen på mail: eller som sms på tlf.: senest 1. april. Ved tilmelding husk da at opgive: Navn på dig selv og dit barn, barnets alder og dit mobilnummer. Tilbuddet gælder for forældre med små børn på til og med 12 måneder. Første mødegang er fredag d. 13. april kl i Gyrstinge kirke. Læs mere i forrige nummer af Bøgebladet. Lis Nielsen 16

17 Ældreudflugt 8. maj Turen går til Ørslev kirke ved Skælskør, hvor der er rundvisning. Derefter er der middag på LodsKroen. Her serveres hamburgerryg med gemyse, isdessert og kaffe med småkager. Drikkevarer er for egen regning. Derefter fortsættes til Holsteinborg Gods, hvor Ole G. Nielsen viser rundt og fortæller. Turen koster kr. 150, og tilmelding skal foretages til Ingrid Sørensen telefon: , eller Else Hansen telefon / Sidste tilmeldingsfrist: Senest d. 1. maj Afgang: Gyrstinge (ved købm.) kl Bringstrup Kirke kl Sigersted Kirke kl Turen er nærmere beskrevet i forrige nummer af Bøgebladet. Grethe Larsen Filmaften Menighedsrådet indbyder til filmaften torsdag den 26. april kl. 19:00 i præstegården. Denne gang vises en film om livet i Danmark i en periode, som den lidt ældre generation kan huske, mens andre kun har hørt om den. I landsbyerne blev der oprettet mejerier, bønderne fik deres egne slagterier, husmødrene fik en fryseboks i frysehuset, brugsforeningerne blev oprettet, og der blev udbetal dividende osv. Filmen varer ca. 2 timer, og der serveres kaffe, te og kage. Folder med nærmere beskrivelse af filmen ligger i kirkens våbenhus og i præstegården. Pia Rosenbaum Grethe Larsen Søndag den 4. marts viste Pia Rosenbaum sit store talent i Gyrstinge Kirke. Hun stod alene på den lille interimistiske scene foran alteret og spillede alle rollerne så livagtigt, at man tydeligt fornemmede de forskellige personer i stykket Oscar og den lyserøde dame. Trods stykkets alvor var det en meget livsbekræftende oplevelse. Grethe Larsen Bøgebladet april

18 Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted April 01.april Palmesøndag: Sigersted 9 Bringstrup april Skærtorsdag: Bringstrup (pastoratsgudstjeneste) 06. april Langfredag: Gyrstinge 9 Sigersted april Påskedag: Bringstrup 9 Gyrstinge april 2. påskedag: Sigersted april 1.s.e.påske: Sigersted 9 (Ulla Toft) 22. april 2.s.e.påske: Gyrstinge 9 Bringstrup (børnegudstjeneste) 29. april 3.s.e.påske: Bringstrup 10 (konfirmation) Maj 04. maj Bededag: Sigersted 9 Gyrstinge maj 4.s.e.påske: Bringstrup 9 Sigersted maj 5.s.e.påske: Gyrstinge 10 (konfirmation) 17. maj Kristi Himmelfartsdag: Gyrstinge 9 Bringstrup maj 6.s.e.påske: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 27. maj Pinsedag: Bringstrup 9 Gyrstinge maj 2. pinsedag: Udendørs provstigudstjeneste ved Klostermarkskirken Juni 03. juni Trinitatis søndag: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. OBS! Der tages forbehold for ændringer Sognepræst Lisbeth Lundbech Egerupvej 11, 4100 Ringsted tlf eller Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl onsdag og fredag kl lørdag: efter aftale mandag: fridag 18 Kirkelig vejviser Ansvarshavende Graver: Kirsten Kristensen tlf.: Mandag: fridag Diakon: Gitte Stolberg Tyvelsesvej Glumsø Tlf Træffes bedst tirsdag og onsdag aften. Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal derfor rettes til menighedsrådet. Layout: Grethe Larsen

19 Kildeskolen skriver Så er foråret endeligt kommet dejligt at se og høre glade, legende og aktive børn i skolegården. Det har endnu engang været en periode med rigtig mange spændende undervisningsforløb rundt om i afdelingerne. Der er bygget Lego-robotter, skrevet noveller, lavet læseteater, blevet strikket og vævet, lavet planetarium, arbejdet med vejrtyper, skrevet dagbøger, tegnet fuglebilleder, lavet dansk tonefilm fra 50érne, lavet dansk-spilværksteder og computerspil. Læsefidusen og hans fætter tager på besøg hos børnene i indskolingen. I Landsbyhuset er aktiviteten også stor, her har parkour den helt store interesse. Sjældent set så mange børn, med så megen sved på panden og smil i øjnene efter idræt. Aktiviteten rundt i afdelingerne er rigtig stor og alle steder oplever jeg børn som er meget optaget af undervisningen. Mødte to drenge fra mellemgruppen efter en matematiktime, hvor de vidt og bredt fortalte om deres nybyggede robot, som de nu havde fået videreudviklet til også at kunne sparke til en kugle. De sluttede af med at sige: det er bare så fedt. I vinterferien var vi så heldige at en gruppe forældre og børn valgte at bruge deres tid på at male vores skolekøkken, efterfølgende har vi modtaget nogle nye kogeplader fra en forælder, så nu er vores skolekøkken blevet rigtig pænt. En stor tak til de som har bidraget til dette. Lørdag den 10. marts havde en gruppe frivillige forældre valgt at lave et arrangement for alle Kildeskolens og Allindelilles skoledistrikters elever, for at få skabt et godt kendskab til hinanden. Det var rigtig glædeligt, at mange ønskede at deltage, så arrangementet blev meget vellykket. Også stor tak til alle som bidrog, både forældre på skolen samt borgere i Gyrstinge, som ikke længere har børn på skolen, men som fortsat ønsker at gøre en indsats for skolen. (Se billeder mv. på Skolen har lige investeret i 5 nye interaktive projektorer. De bliver leveret i april måned, hvilket betyder, at vi fremover har enten interaktiv projektor eller interaktiv tavle i alle vores lokaler. Samtidig har skolebestyrelsen valgt at prioritere økonomiske midler til indkøb af mere IT i budgettet for Det er glædeligt at kunne byde Liv, Teodor og Jacob velkommen. Liv er startet i indskolingen og Teodor og Jacob er startet i udskolingen. Vi håber alle falder rigtig godt til her på Kildeskolen. Mange forårshilsner fra Vibeke Havre, Skoleleder. Bøgebladet april

20 Gyrstinge kommunale dagpleje skriver Fastelavn i den kommunale dagpleje! Børnene i den kommunale dagpleje i Gyrstinge og omegn så noget overraskede ud, da de efter deres middagslur den 22. februar blev vækket af en ny udgave af deres dagplejer. Sanne, Ulla, Tina og Irene viste sig nemlig at være forvandlet til en engel, en soldat, en middelalder kvinde og Minnie Mouse. Nu skulle børnene også klædes ud og inden længe var der fyldt med små mariehøner, humlebier, smølfer og mere i den gamle præstegård i Gyrstinge. Dagplejerne havde pyntet legestuen med balloner og fastelavnsris, som børnene selv har været med til at lave ugen forinden. Der var dækket buffetbord med hjemmelavede fastelavnsboller, kaffe og te og lidt efter de udklædte forældre ankom, kunne festen ellers begynde. Der blev traditionelt slået katten af tønden, som i år var fyldt med rosiner og små balloner til børnene. Noget nyt i dette års fastelavnsudgave var, at der blev udlovet en præmie til den bedst udklædte forælder, og den heldige vinder blev Sofies mor der var flot udklædt som piratpige. Det var ellers et svært valg mellem alle de flotte og kreative udklædninger, og vi dagplejere sætter enorm meget pris på den opbakning vi har fået fra vores dejlige forældre som havde gjort meget ud af deres påklædning. Både børnene og forældre, havde en hyggelig eftermiddag hvor der efter tøndeslagning var tid til en kop kaffe og snak med de andre småbørnsforældre og dagplejerne. Da festen var ovre kunne alle tage glade hjem, påklædt og pyntet, med fastelavnsris i hånden. Forældre og børnene kan se frem til det næste arrangement i Gyrstinge kommunale legestue, en skøn sommerfest, som i år står i indianernes tegn, og samtidigt er afslutning på det naturtema, som dagplejerne sammen med børnene har arbejdet med i løbet af legestueåret. Hilsen Sanne, Tina, Irene og Ulla 20

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.2 Bøgebladet april 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, 57 84 53 84 Næstformand: Birgitte

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDEBLADET Nr. 70 marts 2015 24. årgang Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDE BOLDKLUB Formand Flemming Olsen 58 14 00 23/ 28 89 26

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Februar 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bøgebjerg messe Bøgebjergskolen Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening Bøgebjergfesten - Egnsfesten Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... Nr. 9. årgang 1 April 2008. www.arnum-net.dk. Nr.

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... Nr. 9. årgang 1 April 2008. www.arnum-net.dk. Nr. Arnum Posten 6. årgang Nr. 9. årgang 1 April 2008 Nr. 2 September 2010 www.arnum-net.dk www.arnum-net.dk Et godt sted at bo... Lokalbladet for Arnum og omegn Udgiver: Bladudvalget Arnum I.F. Ansvarshavende:

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 MÅRSLET VANDVÆRK I/S Manglende vand

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September 2011 28. årgang

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende. September 2011 28. årgang HØST September 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Nyt skoleår, nye tiltag Side 4 Om Astrup Skov Side 9 Høsthøjmesse og gårdbesøg Side 11 Årets eftermiddagsmøder Side 14 Høstfest i Hadbjerg

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere