BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2"

Transkript

1 BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2 Bøgebladet april

2 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen Steen Mortensen, Gyrstingevej Ida Gimsing Petersen, Blødebjergvej Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade Mette Eck, Blødebjergvej Gert Schnack Sørensen, Gyrstingevej Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd Formand: Jan Karsberg, Høtoften Næstformand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade Ulla Kristensen, Bondebjergvej Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård Andet: Graver: Kirsten Kristensen Kirkeværge: Kurt Jensen Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge og Ørslevvester. Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.) Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg. Lay-out: Birgitte Niemann Tryk: Lemann grafisk, Stenlille Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, Oplag: 420. Se tidligere numre på Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.). Næste blad udkommer juni deadline uge 21 2

3 Lokalrådet skriver Torsdag den 22. marts samledes 16 beboere i Præstegården til Lokalrådets årlige beboermøde, et møde der kan sidestilles med andre foreningers generalforsamling. Her blev mange af det seneste års begivenheder i vores lokalområde diskuteret og evalueret. Når man går i gang med at planlægge et arrangement, er det jo altid et springende punkt, om der vil blive bakket op om det, men vi har været så heldige, at der har været mange fremmødte til alle vores arrangementer. Når vi så indkalder til beboermøde, hvor alle kan komme med ris og ros til os, er det altid med lidt sommerfugle i maven, for man ved jo ikke, om man har gjort det godt nok eller om man har skudt helt ved siden af. Vi har i Lokalrådet valgt at tage det som udtryk for, at der er udbredt tilfredshed med vores arbejde, når kun 16 personer møder frem og der i øvrigt er en hyggelig og rar stemning aftenen igennem. Dog får det os også til at overveje, om der er noget, der skal gøres anderledes i forbindelse med netop dette vigtige møde. Lokalrådet fungerer på den måde, at vi hver måned holder et møde, hvor vi ser tilbage på måneden, der gik og frem på måneden, der kommer. Vores arbejde består i alt væsentligt i at tage kontakt til kommunen, hvis der er noget, der skal laves. Som eksempel kan gives, at vi i øjeblikket arbejder på at få gjort noget ved hastigheden i Ørslevvester, hvor nogle beboere føler sig meget generet af, at bilisterne glemmer at tage farten af især i den sydlige ende af byen. Her forsøger vi så at få lov til at gøre indgangen til Ørslevvester mere tydelig og at få dæmpet hastigheden ved hjælp af chikaner, som selvfølgelig ikke skal umuliggøre trafikken, men dog være med til at dæmpe farten. Ud over dette arbejder vi løbende på at lave gode arrangementer af både underholdende og lærerig karakter, så man også her i området kan komme ud og opleve noget uden at skulle tage ind til Ringsted. Vi tror på, at det er med til at skabe sammenhold og dermed en god stemning i vores to byer. På beboermødet blev der lagt op til et par arrangementer i løbet af efteråret, men hvis der nu skulle sidde nogle, der gerne vil foreslå noget, som Lokalrådet kunne stå som arrangør af, så er vi aldrig mere end et telefon- Bøgebladet april

4 Lokalrådet skriver - fortsat opkald væk. Alle medlemmer af Lokalrådet står på side 2 i dette blad og vi kan kun opfordre til, at man tager kontakt til os, hvis der er noget, man mener, vi kan tage fat på. Det er klart, at økonomien ofte sætter en grænse for, hvad vi kan og det er derfor, vi er nødt til at tage betaling for de ting vi laver, men vi forsøger at holde et niveau, hvor alle kan være med. Indimellem søger vi også tilskud fra forskellige kommunale tilskudsgivende kasser, så vi kan slå det lidt større op og det er da heldigvis endnu ikke blevet afslået, når vi har søgt om penge til forskellige arrangementer. Tirsdag den 15. maj kl kan vi glæde os til, at Simon Rastén, som arbejder for nationalmuseet, kommer til Landsbyhuset og fortæller om sit arbejde med og i de gamle danske handelsstationer i Indien, hvoraf de fleste jo nok kender til Tranquebar, men det er de færreste, der ved, at der også har været dansk indflydelse i Serampore lidt nord for Calcutta. Simon har i perioder opholdt sig i Indien og vil gerne dele nogle af sine oplevelser med os. Prisen for arrangementet bliver 25 kr. og der vil blive serveret kaffe og kage. Tilmelding kan ske til Vera på tlf eller på Søndag den 6. maj arrangerer vi igen vandretur til Steen Kisselhegns nyanlagte skov for enden af Gyrstinge Bygade. Steen har lovet at fortælle lidt om, hvad der er sket, siden vi var der sidste år og vi slutter af med kaffe og kage i skoven. Lokalrådet sørger for kagen, men kaffen må man selv medbringe. Vi starter i Præstegården kl. 14 og på vejen derud kan der falde enkelte anekdoter af om de beboere, der har været med til at skabe 4

5 Lokalrådet skriver - fortsat vores hyggelige by. Pia Fussing valgte i år at trække sig fra posten som suppleant og vi siger mange tak for samarbejdet. I stedet blev Gert Schnack Sørensen valgt som ny suppleant. Heidi Larsen har ligeledes valgt at træde ud, hvorfor Grethe Madsen, som hidtil har været suppleant, nu er blevet fuldgyldigt medlem, men vi står så og mangler en suppleant. Hvis det er noget for dig eller du kender en, der måske kunne tænke sig at være med, er det bare at henvende sig til et af Lokalrådets medlemmer eller på Til sidst har jeg en bøn til dem, der måtte have nogle gode ideer til lege og konkurrencer, der kan være med til at gøre Sankt Hans-festen ekstra sjov for både børn og voksne, da det er 35 års jubilæumfest i år. Det er planen, at vi derfor starter omkring kl. 16, da det jo er en lørdag og så kunne det være morsomt, hvis det var muligt at lave lidt fysisk udfoldelse inden maden serveres. Ring eller skriv gerne til mig eller et af de andre medlemmer af Lokalrådet. Vera Mortensen Lokalrådet Zoneterapeuten skriver Det er med stor glæde jeg kan konstatere, at der er brug for en zoneterapeut i Gyrstinge og omegn. Jeg har derfor udvidet åbningstiden i Gravers Helseservice med en dag mere. Se mere på annoncesiderne sidst i bladet. Hilsen Karin Graver Larsen Bøgebladet april

6 Ringsted private skovbørnehave skriver Marts måned er den første dejlige forårsmåned. Dagene er blevet længere, og sollyset kan virke nærmest skarpt i vores stadig vinterbrune og nøgne skov. Sollyset nærmest trækker små grønne spirer op over de visne blade i skovbunden, og derfor ved vi det: Det er altså forår! Temperaturen er steget, og varmen vækker mange dyr af deres vinterdvale. På særligt varme dage løber edderkopper og biller rundt til stor både fornøjelse og forundring for børnene. Fuglene begynder for alvor at synge, og fra syd kommer trækfugle som vibe og lærke for at yngle og nyde den danske sommer. I dag er marts måned opkaldt efter den romerske krigsgud Mars men tilbage i tiden hed måneden Thordmåned opkaldt efter den nordiske krigsgud Thor. Vikingerne dyrkede flere guder, bl.a. Thor, der sammen med sin bror Tyr var krigsgud, og mange mytologiske fortællinger knytter sig til vikingetiden. Netop den periode i Danmarkshistorien, som Ringsted Private Skovbørnehave vil arbejde med i år. Det er et større projekt, der strækker sig frem til efteråret og indebærer opbygning af en vikingelandsby i Hanemosen, som er en af børnehavens faste baser. Det sker alt sammen i et samarbejde med børnene. For at føle sig som en rigtig viking, skal børnene selvfølgelig have en rigtig vikingedragt, så med uvurderlig hjælp fra forældre og bedsteforældre bliver der syet autentiske vikingedragter til alle børnehavens 40 børn. I landsbyen skal vi bl.a. have en smedje med en esse, så vi kan fremstille nyttige ting til landsbyens beboere. Vi har fået en vikingesmed til at fremstille en kopi af en bålgryde, som er fundet i en stor grav ved Oseberg i Norge. Alt sammen for at give børnene indsigt og forståelse for, hvordan ting var engang. Vi har af skovfogeden ved Stiftelsen Sorø Akademi fået lov at have bier, så de kan lave honning til os noget, vi skal bruge både i madlavningen og til fremstillingen af mjød. Mjød er for gudernes skyld, for dem skal vi naturligvis hidkalde - i ønsket om en god og frugtbar sommer. Og mjød, det er som bekendt en gudedrik Ud over de dejlige ting, vi skal lave som sande vikinger, glæder vi os også meget til at modtage nye indbyggere. Hen over sommeren starter 9 nye 6

7 Ringsted private skovbørnehave skriver skovbørn, som vi naturligvis også skal sy de fineste kofter og kjoler til, hvorefter de efterhånden vil blive indviet i alle vores vikingehemmeligheder. Alle er velkomne til at aflægge vores vikingelandsby ved Hanemosen et besøg hen over sommeren og det er uanset, om de kommer ad søvejen eller gennem St. Bøgeskov Mange forårshilsner Ringsted Private Skovbørnehave Tirsdagsklubben skriver Tirsdagsklubben har netop holdt sin årlige sæsonafslutning med fuldt hus i Gyrstinge præstegård. Forud er gået en sæson med stort fremmøde til de ugentlige mødedage og vi har den glæde, at der kommer stadig flere medlemmer. Aldersspredningen er fra år og alle pensionister og efterlønnere fra lokalområdet og i øvrigt andre interesserede er velkomne, med eller uden medlemskort. Et medlemsskab koster 100,- kr. pr. år og giver visse økonomiske fordele i løbet af sæsonen. På nuværende tidspunkt er der to delvist planlagte arrangementer. Den 12. juni er der udflugt til København og den 18. september sensommerfest på Skovkroen. Tak for denne gang og på gensyn. Venlig hilsen, Hilde Andersen Bøgebladet april

8 Støt Landsbyhuset! Deltag i arbejdsdagen søndag den 29. april. Vi starten med morgenkaffe/-te kl og senere serveres en beskeden arbejdsfrokost. Der er mange opgaver : Rengøring, maling, gartner- og tømrerarbejde - og ikke mindst job ved forsyningstropperne. Vel mødt. Venlig hilsen bestyrelsen Gratis gæstehus - eller redskabsskur? Den forhenværende kiosk på idrætspladsen kan afhentes uden beregning. Der er mange gode materialer i den, men den trænger til istandsættelse. Henvendelse til Jens A., tlf , mail: Har du tid, ork og evner til at udarbejde en NY HJEMMESIDE for Landsbyhuset - så må du meget gerne kontakte bestyrelsen, f.eks. Jens A., tlf

9 Landsbyhuset skriver Der er masser af aktiviteter i Landsbyhuset, så det går faktisk godt. Tak til alle, der er aktive. Senest har GIF har gymnastikopvisning, som blev et kæmpe tilløbsstykke. Men alt det, der fungerer, er jo en selvfølge, så her handler det mere om nogle af de problemer og nye tiltag, vi arbejder med i bestyrelsen. - Nyt medlem af bestyrelsen: Vi har jævnligt efterlyst hoveder og hænder, der ville gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet. Den udfordring har Henrik Ross, Harpeager, taget op, og han er nu trådt ind i bestyrelsen i stedet for Vibeke Havre, der har rigeligt at se til. Vil du også være med i arbejdet med Landsbyhuset, så sig endelig til. Vi har mange flere ideer, end vi kan nå at føre ud i livet. - Stadig stram økonomi: Selv om aktivitetsniveauet er stigende, har vi stadig en stram økonomi. Det betyder, at vi ikke kan købe alt det, der står på ønskesedlen, og du må meget gerne komme med ideer, der kan styrke pengekassen. - Sponsorskilte: Vi er nu meget langt fremme med planerne om opsætning af reklameskilte i hallen. Ole Hylleborg står for det praktiske arbejde, mens Henrik Ross er bestyrelsesansvarlig. Hvis du ønsker at få opsat et skilt, er det nemmest, hvis du henvender dig til en af de to: eller - Adgang til huset: Husk i det daglige at bruge indgangene over mod skolen. Hovedindgangen skal normalt være låst, hvis der ikke er aktiviteter i forsamlingssalen. - Dræning af boldbanen og i skel til naboerne: Drænarbejdet er afsluttet bortset fra rundt om selve Landsbyhuset. Der vil snarest blive udlagt muldjord og sået græs på boldbanen. - Kloakken: Arbejdet med reparation af kloakken er nu - endelig - afsluttet. Der er foretaget TV-optagelser af arbejdet, og nu håber vi, at alt er OK, så kommunen vil overtage den. - Udendørs belysning: Det er stadig planen at montere et par lamper, så man kan orientere sig, når man skal til og fra huset om aftenen. - Plan for udeareal: Der er udarbejdet en plan for indretning af udeareal- Bøgebladet april

10 Landsbyhuset skriver - fortsat erne. Hvis du vil se den, kan du henvende dig til et medlem af bestyrelsen. Lokalrådet og Landsbyhuset har efterfølgende haft et meget positivt møde med kommunens vej- og parkafdeling, hvor der blev snakket om, hvordan planen kan føres ud i livet i et samarbejde mellem kommunen og os. - Nyt depot: Arbejdet med depotet på tilskuerbalkonen ventes snarest afsluttet. Den skal først og fremmest bruges af GIF, men også skolen skal have del i depotpladsen. - Vej til Landsbyhuset: Midt i april skal vi til møde på teknisk forvaltning for at snakke med dem om, hvordan vi får anlagt en permanent vej til huset fra Bondebjergvej. - Skiltning til Landsbyhuset: Vi bruger lige nu en hel del tid på at finde ud af, hvordan vi bedst kan få skiltet, så også udenbys gæster kan finde huset. - Legebalkon, nu uden legetøj: Vi har fjernet alle småting så som spil og legetøj fra balkonen. Grunden er, at det mere har været reglen end undtagelsen, at spillebrikker, dukker, biler m.m. har ligget spredt, så der ikke kunne gøres rent. Vi har tidligere uden held efterlyst ideer til, hvordan rummet kunne organiseres, samt en person, der ville være ansvarlig for det. Hvad gør vi? Du er altid velkommen til at komme med kommentarer eller spørgsmål, hvis du har lyst. Venlig hilsen Jens Andersen. ***** Tour de Gyrstinge med efterfølgende fest afholdes i år lørdag den 1. september. Sæt kryds i kalenderen 10

11 Gyrstinge Kirke april maj 2012 Udendørsgudstjeneste 2. Pinsedag Bøgebladet april 2012 Provstigudstjeneste - 2. pinsedag, mandag den 28. maj kl ved Klostermarkskirken. Også i år vil der blive arrangeret fællesgudstjeneste for Ringsted- Sorø provsti anden pinsedag i år finder gudstjenesten sted ved Ringsted, nærmere betegnet ved Klostermarkskirken, som ligger flot ud til Ringsted Ådal. Når valget er faldet på Klostermarkskirken, hænger det sammen med, at det i år er 20 år siden, at den blev indviet af biskoppen og taget i brug af menigheden. Gudstjenesten anden pinsedag vil finde sted under den frie himmel på det store naturareal bag Klostermarkskirken. Og vi regner med - i lighed med tidligere år - at hundredevis af mennesker vil samles under den åbne himmel og mærke det fællesskab, som pinsefejringen minder os om. Det siges, at adskillige kirkegængere i år vil bruge apostlenes heste for at nå frem, og at der forventes arrangeret pilgrimsvandringer. Du kan læse nærmere om dette på provstiets hjemmeside når tiden nærmer sig. Lisbeth Lundbech Pinse Kirkens fødselsdag 11

12 Den 18. april kl i Gyrstinge Præstegård: Blandede Bolcher ved præsterne i Bringstrup- Sigersted-Gyrstinge og Benløse. Som led i vores store sognerække om Luther og reformationen, som er blevet til i et samarbejde mellem Bringstrup - Sigersted - Gyrstinge og Benløse sogne, vil vi den 18. april kl afholde en sogneaften i Gyrstinge Præstegård med titlen Blandede bolcher. Blandede bolcher Bag denne titel gemmer sig, at vi denne aften vil servere nogle lutherske og teologiske godbidder for deltagerne ledsaget af flotte Cranach-billeder, men også billeder fra præsternes forberedelsestur til lutherbyerne i efteråret 2011, således at deltagerne kan danne sig et billede af de forskellige lutherbyer og seværdigheder. Man vil med stort udbytte kunne deltage i denne sogneaften, også selv om man ikke skal med på selve sognerejsen I Luthers spor i ugen op til pinse i år. Præsterne i de respektive sogne står for denne aften, og der vil naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål. Sognerejse maj 2012 Lisbeth Lundbech Tilmeldingsfristen til sognerejsen til lutherbyerne i det gamle Østtyskland er senest d. 2. april (derefter på forespørgsel) til sognepræst Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Ringsted. Tlf eller Søren Legarth, Præstevejen 26, 4100 Ringsted. Tlf eller Majbritt Breinholt Christensen, Benløse By 42, 4100 Ringsted. Tlf At turen bliver en realitet, ligger helt fast. Pris for de i programmet nævnte ydelser. Der ligger program i kirken, men det tilsendes også gerne! Lisbeth Lundbech 12

13 Menighedsrådsvalg 2012 er valgår for menighedsrådene. Dette vil fremgå af medierne, og der vil komme informationsmøder, hvor du kan høre nærmere. Måske har DU lyst til at gøre din indflydelse gældende fremover? Tænk over det og mød frem! Øjenkontakt Øjenkontakt er en god ting. For øjenkontakt betyder respekt og anerkendelse. Omvendt er det en almindelig erfaring, at når øjenkontakten mangler, så er der tale om brudte forhold. Sundhedsplejersken ser efter, om mor og barn har øjenkontakt med hinanden, for hvis øjenkontakten er til stede, ja, så trives begge. Vi kender også til nødvendigheden af øjenkontakt, hvis der skal indgås bæredygtige aftaler mennesker imellem eller til nødvendigheden af øjenkontakt mellem ægtefæller, hvis forholdet skal vokse og gro. For at have god øjenkontakt betyder trivsel og vækst, medens manglende øjenkontakt betyder misvækst og mistrivsel. Derfor er Guds kommentar til Kain, som senere dræbte sin bror Abel, ganske god: Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke Bøgebladet april 2012 gør det gode, lurer synden ved døren (! Mosebog kapitel 4 vers. 6). Det sænkede hoved dækker her over misundelse og vrede. Manglende øjenkontakt kan også dække over stor fortvivlelse og ensomhed. Således i Davids salme 42 v.3, hvor den fortvivlede klager: Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme til at se Guds ansigt? For at se Gud er for salmisten ensbetydende med sammenhæng og mening. Lige nu er han i fortvivlelsens og ensomhedens vold. Han trænger til at blive set at blive set af den levende Gud. Paulus er inde på det samme i Kærlighedens Højsang, hvor han skriver, at når det fuldkomne (kærligheden) kommer, da skal vi se ansigt til ansigt : Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Bibelen er en lang fortælling om øjenkontakt eller mangel på samme. Det samme er menneskehedens historie. Måske det er på tide at vide sig set og elsket af Gud. Lisbeth Lundbech 13

14 Forårskoncert 1. maj kl i Sigersted Kirke Middelalderkoncert: Et historisk vingesus, der også taler til os i nutiden Det danske ensemble GIÒIA med den særlige instrumentation: blokfløjte, portativ, harpe og percussion, giver et moderne bud på den allertidligst noterede kunstmusik fra middelalderen. Meget af middelalderens musik er gået tabt, da notation af musikken var et særsyn. Men det, der findes overleveret til vor tid, er af en sådan kvalitet og kvantitet, at man sagtens kan få et klart og nuanceret billede af en tid med sprudlende musik og løssluppenhed, lige såvel som der også er musik til sorg og fordybelse. GIÒIA spiller instrumentale danse fra 1300-tallets Europa, fortrinsvis fra Italien og Frankrig i egne arrangementer. Musikken er anderledes, ikke dansemusik, som vi kender den i dag - men medrivende i sine rytmiske, iørefaldende melodier som enten frembringer glæde eller finder det melankolske frem. For GIÒIA har musikken været anledning til mødet mellem den klassiske og den rytmiske verden, hvor de skarpe grænser i disse forskellige musikgenrer bliver opblødt gennem improvisation og nytænkning, dog hvor respekten for kilderne bliver bibeholdt. Portativet er et lille bærbart middelalderorgel med håndført bælg. Musikeren styrer dermed bælgen med den ene hånd og tangenterne med den anden. Der findes kun 3-4 instrumenter i Danmark, og Mie Korp Sloths er bygget af orgelbygger Carsten Lund. Karina Agerbo, blokfløjte og Mie Korp Sloth, portativ og harpe, er begge klassisk uddannede musikere, mens Tira Skamby, percussion har udviklet sine færdigheder bl.a. på Cuba, i Ghana og i Brasilien hos førende eksperter. Lisbeth Lundbech 14

15 Kirkelig familielejr på Galleri Emmaus i Haslev uge 31. Den 29. juli - 4. august mødes en skøn blanding af børn, unge og voksne til en uge med varmt fællesskab, afslapning, aktiviteter og fordybelse. Her er der mulighed for at opbygge og udfordre sin tro gennem indog udenlandske talere og efterfølgende drøftelser i mindre grupper, mens børnene og de unge knytter nye venskaber med jævnaldrende gennem forkyndelse og aktiviteter. Ferie med indhold Det er en uge, hvor man ikke skal tænke på at lave mad selv, men i fællesskab hjælper hinanden med andre praktiske småting. Lejren arrangeres af folkekirkemenigheder tilknyttet Dansk Oase, som er en kirkelig bevægelse, der ønsker at se liv og vækst i kirken, og som brænder for at gøre den kristne tro relevant, levende og praktisk. Læs mere om lejren her: Lisbeth Lundbech Pastoratsgudstjeneste fødder. Vi vil naturligvis gå til alters sammen. Bagefter vil aktivitetsudvalget stå for en mindre servering. Lisbeth Lundbech 5. april vil der være pastoratsgudstjeneste i Bringstrup kl Skærtorsdag danner optakten til påskens dramatiske begivenheder, som endte med korsfæstelse og død, men også opstandelse af døde. Skærtorsdag aften indstiftede Jesu nadveren og vaskede disciplenes Bøgebladet april

16 Konfirmandindskrivning Tirsdag d. 15. maj kl I Bringstrup Præstegård Onsdag d. 16. maj kl i Bringstrup Præstegård På ovennævnte datoer og tidspunkter holdes konfirmandindskrivning i Bringstrup Præstegård. Jeg forventer, at den kommende konfirmand møder op med mindst 1 af sine forældre. Mød blot op, så sker indskrivningen efter tur. Ventetid kan forekomme, men snakken plejer at gå godt. Medbring barnets fødselsog/eller dåbsattest. Er du forhindret i at møde op, bedes du ringe mig op og træffe en anden indskrivningsaftale på tlf Dette gælder også, hvis du ønsker at blive konfirmeret i Gyrstinge kirke. Konfirmation i Gyrstinge Kirke lader sig sagtens arrangere; det er lidt mere problematisk med selve undervisningen. Jeg ved endnu ikke, hvordan undervisningen rent praktisk lader sig arrangere, men jeg vil vide mere efter forhandlingen med Benløse Skole. Jeg vil gøre opmærksom på, at mine kirker er små. Der er kun plads til 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste. For tildeling af plads på ønsket konfirmationsdato gælder at: Rettidigt tilmeldte for første prioritet til ønsket konfirmationsdato! Lisbeth Lundbech Babysalmesang I foråret 2012 er der babysalmesang i Gyrstinge Kirke. Det er et forløb på 8 gange, hvor vi synger, danser og leger med børnene. Tilmelding sendes til kirkens organist Lis Nielsen på mail: eller som sms på tlf.: senest 1. april. Ved tilmelding husk da at opgive: Navn på dig selv og dit barn, barnets alder og dit mobilnummer. Tilbuddet gælder for forældre med små børn på til og med 12 måneder. Første mødegang er fredag d. 13. april kl i Gyrstinge kirke. Læs mere i forrige nummer af Bøgebladet. Lis Nielsen 16

17 Ældreudflugt 8. maj Turen går til Ørslev kirke ved Skælskør, hvor der er rundvisning. Derefter er der middag på LodsKroen. Her serveres hamburgerryg med gemyse, isdessert og kaffe med småkager. Drikkevarer er for egen regning. Derefter fortsættes til Holsteinborg Gods, hvor Ole G. Nielsen viser rundt og fortæller. Turen koster kr. 150, og tilmelding skal foretages til Ingrid Sørensen telefon: , eller Else Hansen telefon / Sidste tilmeldingsfrist: Senest d. 1. maj Afgang: Gyrstinge (ved købm.) kl Bringstrup Kirke kl Sigersted Kirke kl Turen er nærmere beskrevet i forrige nummer af Bøgebladet. Grethe Larsen Filmaften Menighedsrådet indbyder til filmaften torsdag den 26. april kl. 19:00 i præstegården. Denne gang vises en film om livet i Danmark i en periode, som den lidt ældre generation kan huske, mens andre kun har hørt om den. I landsbyerne blev der oprettet mejerier, bønderne fik deres egne slagterier, husmødrene fik en fryseboks i frysehuset, brugsforeningerne blev oprettet, og der blev udbetal dividende osv. Filmen varer ca. 2 timer, og der serveres kaffe, te og kage. Folder med nærmere beskrivelse af filmen ligger i kirkens våbenhus og i præstegården. Pia Rosenbaum Grethe Larsen Søndag den 4. marts viste Pia Rosenbaum sit store talent i Gyrstinge Kirke. Hun stod alene på den lille interimistiske scene foran alteret og spillede alle rollerne så livagtigt, at man tydeligt fornemmede de forskellige personer i stykket Oscar og den lyserøde dame. Trods stykkets alvor var det en meget livsbekræftende oplevelse. Grethe Larsen Bøgebladet april

18 Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted April 01.april Palmesøndag: Sigersted 9 Bringstrup april Skærtorsdag: Bringstrup (pastoratsgudstjeneste) 06. april Langfredag: Gyrstinge 9 Sigersted april Påskedag: Bringstrup 9 Gyrstinge april 2. påskedag: Sigersted april 1.s.e.påske: Sigersted 9 (Ulla Toft) 22. april 2.s.e.påske: Gyrstinge 9 Bringstrup (børnegudstjeneste) 29. april 3.s.e.påske: Bringstrup 10 (konfirmation) Maj 04. maj Bededag: Sigersted 9 Gyrstinge maj 4.s.e.påske: Bringstrup 9 Sigersted maj 5.s.e.påske: Gyrstinge 10 (konfirmation) 17. maj Kristi Himmelfartsdag: Gyrstinge 9 Bringstrup maj 6.s.e.påske: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 27. maj Pinsedag: Bringstrup 9 Gyrstinge maj 2. pinsedag: Udendørs provstigudstjeneste ved Klostermarkskirken Juni 03. juni Trinitatis søndag: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. OBS! Der tages forbehold for ændringer Sognepræst Lisbeth Lundbech Egerupvej 11, 4100 Ringsted tlf eller Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl onsdag og fredag kl lørdag: efter aftale mandag: fridag 18 Kirkelig vejviser Ansvarshavende Graver: Kirsten Kristensen tlf.: Mandag: fridag Diakon: Gitte Stolberg Tyvelsesvej Glumsø Tlf Træffes bedst tirsdag og onsdag aften. Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal derfor rettes til menighedsrådet. Layout: Grethe Larsen

19 Kildeskolen skriver Så er foråret endeligt kommet dejligt at se og høre glade, legende og aktive børn i skolegården. Det har endnu engang været en periode med rigtig mange spændende undervisningsforløb rundt om i afdelingerne. Der er bygget Lego-robotter, skrevet noveller, lavet læseteater, blevet strikket og vævet, lavet planetarium, arbejdet med vejrtyper, skrevet dagbøger, tegnet fuglebilleder, lavet dansk tonefilm fra 50érne, lavet dansk-spilværksteder og computerspil. Læsefidusen og hans fætter tager på besøg hos børnene i indskolingen. I Landsbyhuset er aktiviteten også stor, her har parkour den helt store interesse. Sjældent set så mange børn, med så megen sved på panden og smil i øjnene efter idræt. Aktiviteten rundt i afdelingerne er rigtig stor og alle steder oplever jeg børn som er meget optaget af undervisningen. Mødte to drenge fra mellemgruppen efter en matematiktime, hvor de vidt og bredt fortalte om deres nybyggede robot, som de nu havde fået videreudviklet til også at kunne sparke til en kugle. De sluttede af med at sige: det er bare så fedt. I vinterferien var vi så heldige at en gruppe forældre og børn valgte at bruge deres tid på at male vores skolekøkken, efterfølgende har vi modtaget nogle nye kogeplader fra en forælder, så nu er vores skolekøkken blevet rigtig pænt. En stor tak til de som har bidraget til dette. Lørdag den 10. marts havde en gruppe frivillige forældre valgt at lave et arrangement for alle Kildeskolens og Allindelilles skoledistrikters elever, for at få skabt et godt kendskab til hinanden. Det var rigtig glædeligt, at mange ønskede at deltage, så arrangementet blev meget vellykket. Også stor tak til alle som bidrog, både forældre på skolen samt borgere i Gyrstinge, som ikke længere har børn på skolen, men som fortsat ønsker at gøre en indsats for skolen. (Se billeder mv. på Skolen har lige investeret i 5 nye interaktive projektorer. De bliver leveret i april måned, hvilket betyder, at vi fremover har enten interaktiv projektor eller interaktiv tavle i alle vores lokaler. Samtidig har skolebestyrelsen valgt at prioritere økonomiske midler til indkøb af mere IT i budgettet for Det er glædeligt at kunne byde Liv, Teodor og Jacob velkommen. Liv er startet i indskolingen og Teodor og Jacob er startet i udskolingen. Vi håber alle falder rigtig godt til her på Kildeskolen. Mange forårshilsner fra Vibeke Havre, Skoleleder. Bøgebladet april

20 Gyrstinge kommunale dagpleje skriver Fastelavn i den kommunale dagpleje! Børnene i den kommunale dagpleje i Gyrstinge og omegn så noget overraskede ud, da de efter deres middagslur den 22. februar blev vækket af en ny udgave af deres dagplejer. Sanne, Ulla, Tina og Irene viste sig nemlig at være forvandlet til en engel, en soldat, en middelalder kvinde og Minnie Mouse. Nu skulle børnene også klædes ud og inden længe var der fyldt med små mariehøner, humlebier, smølfer og mere i den gamle præstegård i Gyrstinge. Dagplejerne havde pyntet legestuen med balloner og fastelavnsris, som børnene selv har været med til at lave ugen forinden. Der var dækket buffetbord med hjemmelavede fastelavnsboller, kaffe og te og lidt efter de udklædte forældre ankom, kunne festen ellers begynde. Der blev traditionelt slået katten af tønden, som i år var fyldt med rosiner og små balloner til børnene. Noget nyt i dette års fastelavnsudgave var, at der blev udlovet en præmie til den bedst udklædte forælder, og den heldige vinder blev Sofies mor der var flot udklædt som piratpige. Det var ellers et svært valg mellem alle de flotte og kreative udklædninger, og vi dagplejere sætter enorm meget pris på den opbakning vi har fået fra vores dejlige forældre som havde gjort meget ud af deres påklædning. Både børnene og forældre, havde en hyggelig eftermiddag hvor der efter tøndeslagning var tid til en kop kaffe og snak med de andre småbørnsforældre og dagplejerne. Da festen var ovre kunne alle tage glade hjem, påklædt og pyntet, med fastelavnsris i hånden. Forældre og børnene kan se frem til det næste arrangement i Gyrstinge kommunale legestue, en skøn sommerfest, som i år står i indianernes tegn, og samtidigt er afslutning på det naturtema, som dagplejerne sammen med børnene har arbejdet med i løbet af legestueåret. Hilsen Sanne, Tina, Irene og Ulla 20

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 Bøgebladet april 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. August 2007. 3. årgang nr.4

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. August 2007. 3. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.4 Bøgebladet august 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4

BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2008 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 4. årgang nr.4 Bøgebladet august 2008 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.2 Bøgebladet april 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, 57 84 53 84 Næstformand: Birgitte

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Oktober 2007. 3. årgang nr.5

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. Oktober 2007. 3. årgang nr.5 BØGEBLADET Oktober 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.5 Bøgebladet oktober 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 32 55 00 29 Næstformand:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere