BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2"

Transkript

1 BØGEBLADET April 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.2 Bøgebladet april

2 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) Næstformand: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen Steen Mortensen, Gyrstingevej Ida Gimsing Petersen, Blødebjergvej Grethe Madsen, Gyrstinge Skovhuse Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade Mette Eck, Blødebjergvej Gert Schnack Sørensen, Gyrstingevej Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd Formand: Jan Karsberg, Høtoften Næstformand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, Kasserer: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. (red.) Grethe Larsen, Gyrstinge Bygade Ulla Kristensen, Bondebjergvej Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård Andet: Graver: Kirsten Kristensen Kirkeværge: Kurt Jensen Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge og Ørslevvester. Ansvarshavende redaktør: Vera Mortensen Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.) Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg. Lay-out: Birgitte Niemann Tryk: Lemann grafisk, Stenlille Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, Oplag: 420. Se tidligere numre på Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.). Næste blad udkommer juni deadline uge 21 2

3 Lokalrådet skriver Torsdag den 22. marts samledes 16 beboere i Præstegården til Lokalrådets årlige beboermøde, et møde der kan sidestilles med andre foreningers generalforsamling. Her blev mange af det seneste års begivenheder i vores lokalområde diskuteret og evalueret. Når man går i gang med at planlægge et arrangement, er det jo altid et springende punkt, om der vil blive bakket op om det, men vi har været så heldige, at der har været mange fremmødte til alle vores arrangementer. Når vi så indkalder til beboermøde, hvor alle kan komme med ris og ros til os, er det altid med lidt sommerfugle i maven, for man ved jo ikke, om man har gjort det godt nok eller om man har skudt helt ved siden af. Vi har i Lokalrådet valgt at tage det som udtryk for, at der er udbredt tilfredshed med vores arbejde, når kun 16 personer møder frem og der i øvrigt er en hyggelig og rar stemning aftenen igennem. Dog får det os også til at overveje, om der er noget, der skal gøres anderledes i forbindelse med netop dette vigtige møde. Lokalrådet fungerer på den måde, at vi hver måned holder et møde, hvor vi ser tilbage på måneden, der gik og frem på måneden, der kommer. Vores arbejde består i alt væsentligt i at tage kontakt til kommunen, hvis der er noget, der skal laves. Som eksempel kan gives, at vi i øjeblikket arbejder på at få gjort noget ved hastigheden i Ørslevvester, hvor nogle beboere føler sig meget generet af, at bilisterne glemmer at tage farten af især i den sydlige ende af byen. Her forsøger vi så at få lov til at gøre indgangen til Ørslevvester mere tydelig og at få dæmpet hastigheden ved hjælp af chikaner, som selvfølgelig ikke skal umuliggøre trafikken, men dog være med til at dæmpe farten. Ud over dette arbejder vi løbende på at lave gode arrangementer af både underholdende og lærerig karakter, så man også her i området kan komme ud og opleve noget uden at skulle tage ind til Ringsted. Vi tror på, at det er med til at skabe sammenhold og dermed en god stemning i vores to byer. På beboermødet blev der lagt op til et par arrangementer i løbet af efteråret, men hvis der nu skulle sidde nogle, der gerne vil foreslå noget, som Lokalrådet kunne stå som arrangør af, så er vi aldrig mere end et telefon- Bøgebladet april

4 Lokalrådet skriver - fortsat opkald væk. Alle medlemmer af Lokalrådet står på side 2 i dette blad og vi kan kun opfordre til, at man tager kontakt til os, hvis der er noget, man mener, vi kan tage fat på. Det er klart, at økonomien ofte sætter en grænse for, hvad vi kan og det er derfor, vi er nødt til at tage betaling for de ting vi laver, men vi forsøger at holde et niveau, hvor alle kan være med. Indimellem søger vi også tilskud fra forskellige kommunale tilskudsgivende kasser, så vi kan slå det lidt større op og det er da heldigvis endnu ikke blevet afslået, når vi har søgt om penge til forskellige arrangementer. Tirsdag den 15. maj kl kan vi glæde os til, at Simon Rastén, som arbejder for nationalmuseet, kommer til Landsbyhuset og fortæller om sit arbejde med og i de gamle danske handelsstationer i Indien, hvoraf de fleste jo nok kender til Tranquebar, men det er de færreste, der ved, at der også har været dansk indflydelse i Serampore lidt nord for Calcutta. Simon har i perioder opholdt sig i Indien og vil gerne dele nogle af sine oplevelser med os. Prisen for arrangementet bliver 25 kr. og der vil blive serveret kaffe og kage. Tilmelding kan ske til Vera på tlf eller på Søndag den 6. maj arrangerer vi igen vandretur til Steen Kisselhegns nyanlagte skov for enden af Gyrstinge Bygade. Steen har lovet at fortælle lidt om, hvad der er sket, siden vi var der sidste år og vi slutter af med kaffe og kage i skoven. Lokalrådet sørger for kagen, men kaffen må man selv medbringe. Vi starter i Præstegården kl. 14 og på vejen derud kan der falde enkelte anekdoter af om de beboere, der har været med til at skabe 4

5 Lokalrådet skriver - fortsat vores hyggelige by. Pia Fussing valgte i år at trække sig fra posten som suppleant og vi siger mange tak for samarbejdet. I stedet blev Gert Schnack Sørensen valgt som ny suppleant. Heidi Larsen har ligeledes valgt at træde ud, hvorfor Grethe Madsen, som hidtil har været suppleant, nu er blevet fuldgyldigt medlem, men vi står så og mangler en suppleant. Hvis det er noget for dig eller du kender en, der måske kunne tænke sig at være med, er det bare at henvende sig til et af Lokalrådets medlemmer eller på Til sidst har jeg en bøn til dem, der måtte have nogle gode ideer til lege og konkurrencer, der kan være med til at gøre Sankt Hans-festen ekstra sjov for både børn og voksne, da det er 35 års jubilæumfest i år. Det er planen, at vi derfor starter omkring kl. 16, da det jo er en lørdag og så kunne det være morsomt, hvis det var muligt at lave lidt fysisk udfoldelse inden maden serveres. Ring eller skriv gerne til mig eller et af de andre medlemmer af Lokalrådet. Vera Mortensen Lokalrådet Zoneterapeuten skriver Det er med stor glæde jeg kan konstatere, at der er brug for en zoneterapeut i Gyrstinge og omegn. Jeg har derfor udvidet åbningstiden i Gravers Helseservice med en dag mere. Se mere på annoncesiderne sidst i bladet. Hilsen Karin Graver Larsen Bøgebladet april

6 Ringsted private skovbørnehave skriver Marts måned er den første dejlige forårsmåned. Dagene er blevet længere, og sollyset kan virke nærmest skarpt i vores stadig vinterbrune og nøgne skov. Sollyset nærmest trækker små grønne spirer op over de visne blade i skovbunden, og derfor ved vi det: Det er altså forår! Temperaturen er steget, og varmen vækker mange dyr af deres vinterdvale. På særligt varme dage løber edderkopper og biller rundt til stor både fornøjelse og forundring for børnene. Fuglene begynder for alvor at synge, og fra syd kommer trækfugle som vibe og lærke for at yngle og nyde den danske sommer. I dag er marts måned opkaldt efter den romerske krigsgud Mars men tilbage i tiden hed måneden Thordmåned opkaldt efter den nordiske krigsgud Thor. Vikingerne dyrkede flere guder, bl.a. Thor, der sammen med sin bror Tyr var krigsgud, og mange mytologiske fortællinger knytter sig til vikingetiden. Netop den periode i Danmarkshistorien, som Ringsted Private Skovbørnehave vil arbejde med i år. Det er et større projekt, der strækker sig frem til efteråret og indebærer opbygning af en vikingelandsby i Hanemosen, som er en af børnehavens faste baser. Det sker alt sammen i et samarbejde med børnene. For at føle sig som en rigtig viking, skal børnene selvfølgelig have en rigtig vikingedragt, så med uvurderlig hjælp fra forældre og bedsteforældre bliver der syet autentiske vikingedragter til alle børnehavens 40 børn. I landsbyen skal vi bl.a. have en smedje med en esse, så vi kan fremstille nyttige ting til landsbyens beboere. Vi har fået en vikingesmed til at fremstille en kopi af en bålgryde, som er fundet i en stor grav ved Oseberg i Norge. Alt sammen for at give børnene indsigt og forståelse for, hvordan ting var engang. Vi har af skovfogeden ved Stiftelsen Sorø Akademi fået lov at have bier, så de kan lave honning til os noget, vi skal bruge både i madlavningen og til fremstillingen af mjød. Mjød er for gudernes skyld, for dem skal vi naturligvis hidkalde - i ønsket om en god og frugtbar sommer. Og mjød, det er som bekendt en gudedrik Ud over de dejlige ting, vi skal lave som sande vikinger, glæder vi os også meget til at modtage nye indbyggere. Hen over sommeren starter 9 nye 6

7 Ringsted private skovbørnehave skriver skovbørn, som vi naturligvis også skal sy de fineste kofter og kjoler til, hvorefter de efterhånden vil blive indviet i alle vores vikingehemmeligheder. Alle er velkomne til at aflægge vores vikingelandsby ved Hanemosen et besøg hen over sommeren og det er uanset, om de kommer ad søvejen eller gennem St. Bøgeskov Mange forårshilsner Ringsted Private Skovbørnehave Tirsdagsklubben skriver Tirsdagsklubben har netop holdt sin årlige sæsonafslutning med fuldt hus i Gyrstinge præstegård. Forud er gået en sæson med stort fremmøde til de ugentlige mødedage og vi har den glæde, at der kommer stadig flere medlemmer. Aldersspredningen er fra år og alle pensionister og efterlønnere fra lokalområdet og i øvrigt andre interesserede er velkomne, med eller uden medlemskort. Et medlemsskab koster 100,- kr. pr. år og giver visse økonomiske fordele i løbet af sæsonen. På nuværende tidspunkt er der to delvist planlagte arrangementer. Den 12. juni er der udflugt til København og den 18. september sensommerfest på Skovkroen. Tak for denne gang og på gensyn. Venlig hilsen, Hilde Andersen Bøgebladet april

8 Støt Landsbyhuset! Deltag i arbejdsdagen søndag den 29. april. Vi starten med morgenkaffe/-te kl og senere serveres en beskeden arbejdsfrokost. Der er mange opgaver : Rengøring, maling, gartner- og tømrerarbejde - og ikke mindst job ved forsyningstropperne. Vel mødt. Venlig hilsen bestyrelsen Gratis gæstehus - eller redskabsskur? Den forhenværende kiosk på idrætspladsen kan afhentes uden beregning. Der er mange gode materialer i den, men den trænger til istandsættelse. Henvendelse til Jens A., tlf , mail: Har du tid, ork og evner til at udarbejde en NY HJEMMESIDE for Landsbyhuset - så må du meget gerne kontakte bestyrelsen, f.eks. Jens A., tlf

9 Landsbyhuset skriver Der er masser af aktiviteter i Landsbyhuset, så det går faktisk godt. Tak til alle, der er aktive. Senest har GIF har gymnastikopvisning, som blev et kæmpe tilløbsstykke. Men alt det, der fungerer, er jo en selvfølge, så her handler det mere om nogle af de problemer og nye tiltag, vi arbejder med i bestyrelsen. - Nyt medlem af bestyrelsen: Vi har jævnligt efterlyst hoveder og hænder, der ville gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet. Den udfordring har Henrik Ross, Harpeager, taget op, og han er nu trådt ind i bestyrelsen i stedet for Vibeke Havre, der har rigeligt at se til. Vil du også være med i arbejdet med Landsbyhuset, så sig endelig til. Vi har mange flere ideer, end vi kan nå at føre ud i livet. - Stadig stram økonomi: Selv om aktivitetsniveauet er stigende, har vi stadig en stram økonomi. Det betyder, at vi ikke kan købe alt det, der står på ønskesedlen, og du må meget gerne komme med ideer, der kan styrke pengekassen. - Sponsorskilte: Vi er nu meget langt fremme med planerne om opsætning af reklameskilte i hallen. Ole Hylleborg står for det praktiske arbejde, mens Henrik Ross er bestyrelsesansvarlig. Hvis du ønsker at få opsat et skilt, er det nemmest, hvis du henvender dig til en af de to: eller - Adgang til huset: Husk i det daglige at bruge indgangene over mod skolen. Hovedindgangen skal normalt være låst, hvis der ikke er aktiviteter i forsamlingssalen. - Dræning af boldbanen og i skel til naboerne: Drænarbejdet er afsluttet bortset fra rundt om selve Landsbyhuset. Der vil snarest blive udlagt muldjord og sået græs på boldbanen. - Kloakken: Arbejdet med reparation af kloakken er nu - endelig - afsluttet. Der er foretaget TV-optagelser af arbejdet, og nu håber vi, at alt er OK, så kommunen vil overtage den. - Udendørs belysning: Det er stadig planen at montere et par lamper, så man kan orientere sig, når man skal til og fra huset om aftenen. - Plan for udeareal: Der er udarbejdet en plan for indretning af udeareal- Bøgebladet april

10 Landsbyhuset skriver - fortsat erne. Hvis du vil se den, kan du henvende dig til et medlem af bestyrelsen. Lokalrådet og Landsbyhuset har efterfølgende haft et meget positivt møde med kommunens vej- og parkafdeling, hvor der blev snakket om, hvordan planen kan føres ud i livet i et samarbejde mellem kommunen og os. - Nyt depot: Arbejdet med depotet på tilskuerbalkonen ventes snarest afsluttet. Den skal først og fremmest bruges af GIF, men også skolen skal have del i depotpladsen. - Vej til Landsbyhuset: Midt i april skal vi til møde på teknisk forvaltning for at snakke med dem om, hvordan vi får anlagt en permanent vej til huset fra Bondebjergvej. - Skiltning til Landsbyhuset: Vi bruger lige nu en hel del tid på at finde ud af, hvordan vi bedst kan få skiltet, så også udenbys gæster kan finde huset. - Legebalkon, nu uden legetøj: Vi har fjernet alle småting så som spil og legetøj fra balkonen. Grunden er, at det mere har været reglen end undtagelsen, at spillebrikker, dukker, biler m.m. har ligget spredt, så der ikke kunne gøres rent. Vi har tidligere uden held efterlyst ideer til, hvordan rummet kunne organiseres, samt en person, der ville være ansvarlig for det. Hvad gør vi? Du er altid velkommen til at komme med kommentarer eller spørgsmål, hvis du har lyst. Venlig hilsen Jens Andersen. ***** Tour de Gyrstinge med efterfølgende fest afholdes i år lørdag den 1. september. Sæt kryds i kalenderen 10

11 Gyrstinge Kirke april maj 2012 Udendørsgudstjeneste 2. Pinsedag Bøgebladet april 2012 Provstigudstjeneste - 2. pinsedag, mandag den 28. maj kl ved Klostermarkskirken. Også i år vil der blive arrangeret fællesgudstjeneste for Ringsted- Sorø provsti anden pinsedag i år finder gudstjenesten sted ved Ringsted, nærmere betegnet ved Klostermarkskirken, som ligger flot ud til Ringsted Ådal. Når valget er faldet på Klostermarkskirken, hænger det sammen med, at det i år er 20 år siden, at den blev indviet af biskoppen og taget i brug af menigheden. Gudstjenesten anden pinsedag vil finde sted under den frie himmel på det store naturareal bag Klostermarkskirken. Og vi regner med - i lighed med tidligere år - at hundredevis af mennesker vil samles under den åbne himmel og mærke det fællesskab, som pinsefejringen minder os om. Det siges, at adskillige kirkegængere i år vil bruge apostlenes heste for at nå frem, og at der forventes arrangeret pilgrimsvandringer. Du kan læse nærmere om dette på provstiets hjemmeside når tiden nærmer sig. Lisbeth Lundbech Pinse Kirkens fødselsdag 11

12 Den 18. april kl i Gyrstinge Præstegård: Blandede Bolcher ved præsterne i Bringstrup- Sigersted-Gyrstinge og Benløse. Som led i vores store sognerække om Luther og reformationen, som er blevet til i et samarbejde mellem Bringstrup - Sigersted - Gyrstinge og Benløse sogne, vil vi den 18. april kl afholde en sogneaften i Gyrstinge Præstegård med titlen Blandede bolcher. Blandede bolcher Bag denne titel gemmer sig, at vi denne aften vil servere nogle lutherske og teologiske godbidder for deltagerne ledsaget af flotte Cranach-billeder, men også billeder fra præsternes forberedelsestur til lutherbyerne i efteråret 2011, således at deltagerne kan danne sig et billede af de forskellige lutherbyer og seværdigheder. Man vil med stort udbytte kunne deltage i denne sogneaften, også selv om man ikke skal med på selve sognerejsen I Luthers spor i ugen op til pinse i år. Præsterne i de respektive sogne står for denne aften, og der vil naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål. Sognerejse maj 2012 Lisbeth Lundbech Tilmeldingsfristen til sognerejsen til lutherbyerne i det gamle Østtyskland er senest d. 2. april (derefter på forespørgsel) til sognepræst Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Ringsted. Tlf eller Søren Legarth, Præstevejen 26, 4100 Ringsted. Tlf eller Majbritt Breinholt Christensen, Benløse By 42, 4100 Ringsted. Tlf At turen bliver en realitet, ligger helt fast. Pris for de i programmet nævnte ydelser. Der ligger program i kirken, men det tilsendes også gerne! Lisbeth Lundbech 12

13 Menighedsrådsvalg 2012 er valgår for menighedsrådene. Dette vil fremgå af medierne, og der vil komme informationsmøder, hvor du kan høre nærmere. Måske har DU lyst til at gøre din indflydelse gældende fremover? Tænk over det og mød frem! Øjenkontakt Øjenkontakt er en god ting. For øjenkontakt betyder respekt og anerkendelse. Omvendt er det en almindelig erfaring, at når øjenkontakten mangler, så er der tale om brudte forhold. Sundhedsplejersken ser efter, om mor og barn har øjenkontakt med hinanden, for hvis øjenkontakten er til stede, ja, så trives begge. Vi kender også til nødvendigheden af øjenkontakt, hvis der skal indgås bæredygtige aftaler mennesker imellem eller til nødvendigheden af øjenkontakt mellem ægtefæller, hvis forholdet skal vokse og gro. For at have god øjenkontakt betyder trivsel og vækst, medens manglende øjenkontakt betyder misvækst og mistrivsel. Derfor er Guds kommentar til Kain, som senere dræbte sin bror Abel, ganske god: Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke Bøgebladet april 2012 gør det gode, lurer synden ved døren (! Mosebog kapitel 4 vers. 6). Det sænkede hoved dækker her over misundelse og vrede. Manglende øjenkontakt kan også dække over stor fortvivlelse og ensomhed. Således i Davids salme 42 v.3, hvor den fortvivlede klager: Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme til at se Guds ansigt? For at se Gud er for salmisten ensbetydende med sammenhæng og mening. Lige nu er han i fortvivlelsens og ensomhedens vold. Han trænger til at blive set at blive set af den levende Gud. Paulus er inde på det samme i Kærlighedens Højsang, hvor han skriver, at når det fuldkomne (kærligheden) kommer, da skal vi se ansigt til ansigt : Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Bibelen er en lang fortælling om øjenkontakt eller mangel på samme. Det samme er menneskehedens historie. Måske det er på tide at vide sig set og elsket af Gud. Lisbeth Lundbech 13

14 Forårskoncert 1. maj kl i Sigersted Kirke Middelalderkoncert: Et historisk vingesus, der også taler til os i nutiden Det danske ensemble GIÒIA med den særlige instrumentation: blokfløjte, portativ, harpe og percussion, giver et moderne bud på den allertidligst noterede kunstmusik fra middelalderen. Meget af middelalderens musik er gået tabt, da notation af musikken var et særsyn. Men det, der findes overleveret til vor tid, er af en sådan kvalitet og kvantitet, at man sagtens kan få et klart og nuanceret billede af en tid med sprudlende musik og løssluppenhed, lige såvel som der også er musik til sorg og fordybelse. GIÒIA spiller instrumentale danse fra 1300-tallets Europa, fortrinsvis fra Italien og Frankrig i egne arrangementer. Musikken er anderledes, ikke dansemusik, som vi kender den i dag - men medrivende i sine rytmiske, iørefaldende melodier som enten frembringer glæde eller finder det melankolske frem. For GIÒIA har musikken været anledning til mødet mellem den klassiske og den rytmiske verden, hvor de skarpe grænser i disse forskellige musikgenrer bliver opblødt gennem improvisation og nytænkning, dog hvor respekten for kilderne bliver bibeholdt. Portativet er et lille bærbart middelalderorgel med håndført bælg. Musikeren styrer dermed bælgen med den ene hånd og tangenterne med den anden. Der findes kun 3-4 instrumenter i Danmark, og Mie Korp Sloths er bygget af orgelbygger Carsten Lund. Karina Agerbo, blokfløjte og Mie Korp Sloth, portativ og harpe, er begge klassisk uddannede musikere, mens Tira Skamby, percussion har udviklet sine færdigheder bl.a. på Cuba, i Ghana og i Brasilien hos førende eksperter. Lisbeth Lundbech 14

15 Kirkelig familielejr på Galleri Emmaus i Haslev uge 31. Den 29. juli - 4. august mødes en skøn blanding af børn, unge og voksne til en uge med varmt fællesskab, afslapning, aktiviteter og fordybelse. Her er der mulighed for at opbygge og udfordre sin tro gennem indog udenlandske talere og efterfølgende drøftelser i mindre grupper, mens børnene og de unge knytter nye venskaber med jævnaldrende gennem forkyndelse og aktiviteter. Ferie med indhold Det er en uge, hvor man ikke skal tænke på at lave mad selv, men i fællesskab hjælper hinanden med andre praktiske småting. Lejren arrangeres af folkekirkemenigheder tilknyttet Dansk Oase, som er en kirkelig bevægelse, der ønsker at se liv og vækst i kirken, og som brænder for at gøre den kristne tro relevant, levende og praktisk. Læs mere om lejren her: Lisbeth Lundbech Pastoratsgudstjeneste fødder. Vi vil naturligvis gå til alters sammen. Bagefter vil aktivitetsudvalget stå for en mindre servering. Lisbeth Lundbech 5. april vil der være pastoratsgudstjeneste i Bringstrup kl Skærtorsdag danner optakten til påskens dramatiske begivenheder, som endte med korsfæstelse og død, men også opstandelse af døde. Skærtorsdag aften indstiftede Jesu nadveren og vaskede disciplenes Bøgebladet april

16 Konfirmandindskrivning Tirsdag d. 15. maj kl I Bringstrup Præstegård Onsdag d. 16. maj kl i Bringstrup Præstegård På ovennævnte datoer og tidspunkter holdes konfirmandindskrivning i Bringstrup Præstegård. Jeg forventer, at den kommende konfirmand møder op med mindst 1 af sine forældre. Mød blot op, så sker indskrivningen efter tur. Ventetid kan forekomme, men snakken plejer at gå godt. Medbring barnets fødselsog/eller dåbsattest. Er du forhindret i at møde op, bedes du ringe mig op og træffe en anden indskrivningsaftale på tlf Dette gælder også, hvis du ønsker at blive konfirmeret i Gyrstinge kirke. Konfirmation i Gyrstinge Kirke lader sig sagtens arrangere; det er lidt mere problematisk med selve undervisningen. Jeg ved endnu ikke, hvordan undervisningen rent praktisk lader sig arrangere, men jeg vil vide mere efter forhandlingen med Benløse Skole. Jeg vil gøre opmærksom på, at mine kirker er små. Der er kun plads til 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste. For tildeling af plads på ønsket konfirmationsdato gælder at: Rettidigt tilmeldte for første prioritet til ønsket konfirmationsdato! Lisbeth Lundbech Babysalmesang I foråret 2012 er der babysalmesang i Gyrstinge Kirke. Det er et forløb på 8 gange, hvor vi synger, danser og leger med børnene. Tilmelding sendes til kirkens organist Lis Nielsen på mail: eller som sms på tlf.: senest 1. april. Ved tilmelding husk da at opgive: Navn på dig selv og dit barn, barnets alder og dit mobilnummer. Tilbuddet gælder for forældre med små børn på til og med 12 måneder. Første mødegang er fredag d. 13. april kl i Gyrstinge kirke. Læs mere i forrige nummer af Bøgebladet. Lis Nielsen 16

17 Ældreudflugt 8. maj Turen går til Ørslev kirke ved Skælskør, hvor der er rundvisning. Derefter er der middag på LodsKroen. Her serveres hamburgerryg med gemyse, isdessert og kaffe med småkager. Drikkevarer er for egen regning. Derefter fortsættes til Holsteinborg Gods, hvor Ole G. Nielsen viser rundt og fortæller. Turen koster kr. 150, og tilmelding skal foretages til Ingrid Sørensen telefon: , eller Else Hansen telefon / Sidste tilmeldingsfrist: Senest d. 1. maj Afgang: Gyrstinge (ved købm.) kl Bringstrup Kirke kl Sigersted Kirke kl Turen er nærmere beskrevet i forrige nummer af Bøgebladet. Grethe Larsen Filmaften Menighedsrådet indbyder til filmaften torsdag den 26. april kl. 19:00 i præstegården. Denne gang vises en film om livet i Danmark i en periode, som den lidt ældre generation kan huske, mens andre kun har hørt om den. I landsbyerne blev der oprettet mejerier, bønderne fik deres egne slagterier, husmødrene fik en fryseboks i frysehuset, brugsforeningerne blev oprettet, og der blev udbetal dividende osv. Filmen varer ca. 2 timer, og der serveres kaffe, te og kage. Folder med nærmere beskrivelse af filmen ligger i kirkens våbenhus og i præstegården. Pia Rosenbaum Grethe Larsen Søndag den 4. marts viste Pia Rosenbaum sit store talent i Gyrstinge Kirke. Hun stod alene på den lille interimistiske scene foran alteret og spillede alle rollerne så livagtigt, at man tydeligt fornemmede de forskellige personer i stykket Oscar og den lyserøde dame. Trods stykkets alvor var det en meget livsbekræftende oplevelse. Grethe Larsen Bøgebladet april

18 Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted April 01.april Palmesøndag: Sigersted 9 Bringstrup april Skærtorsdag: Bringstrup (pastoratsgudstjeneste) 06. april Langfredag: Gyrstinge 9 Sigersted april Påskedag: Bringstrup 9 Gyrstinge april 2. påskedag: Sigersted april 1.s.e.påske: Sigersted 9 (Ulla Toft) 22. april 2.s.e.påske: Gyrstinge 9 Bringstrup (børnegudstjeneste) 29. april 3.s.e.påske: Bringstrup 10 (konfirmation) Maj 04. maj Bededag: Sigersted 9 Gyrstinge maj 4.s.e.påske: Bringstrup 9 Sigersted maj 5.s.e.påske: Gyrstinge 10 (konfirmation) 17. maj Kristi Himmelfartsdag: Gyrstinge 9 Bringstrup maj 6.s.e.påske: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 27. maj Pinsedag: Bringstrup 9 Gyrstinge maj 2. pinsedag: Udendørs provstigudstjeneste ved Klostermarkskirken Juni 03. juni Trinitatis søndag: Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, medmindre andet er angivet. OBS! Der tages forbehold for ændringer Sognepræst Lisbeth Lundbech Egerupvej 11, 4100 Ringsted tlf eller Træffes bedst: tirsdag og torsdag kl onsdag og fredag kl lørdag: efter aftale mandag: fridag 18 Kirkelig vejviser Ansvarshavende Graver: Kirsten Kristensen tlf.: Mandag: fridag Diakon: Gitte Stolberg Tyvelsesvej Glumsø Tlf Træffes bedst tirsdag og onsdag aften. Kirkedelen er redigeret af Gyrstinge menighedsråd. Evt. idéer eller spørgsmål skal derfor rettes til menighedsrådet. Layout: Grethe Larsen

19 Kildeskolen skriver Så er foråret endeligt kommet dejligt at se og høre glade, legende og aktive børn i skolegården. Det har endnu engang været en periode med rigtig mange spændende undervisningsforløb rundt om i afdelingerne. Der er bygget Lego-robotter, skrevet noveller, lavet læseteater, blevet strikket og vævet, lavet planetarium, arbejdet med vejrtyper, skrevet dagbøger, tegnet fuglebilleder, lavet dansk tonefilm fra 50érne, lavet dansk-spilværksteder og computerspil. Læsefidusen og hans fætter tager på besøg hos børnene i indskolingen. I Landsbyhuset er aktiviteten også stor, her har parkour den helt store interesse. Sjældent set så mange børn, med så megen sved på panden og smil i øjnene efter idræt. Aktiviteten rundt i afdelingerne er rigtig stor og alle steder oplever jeg børn som er meget optaget af undervisningen. Mødte to drenge fra mellemgruppen efter en matematiktime, hvor de vidt og bredt fortalte om deres nybyggede robot, som de nu havde fået videreudviklet til også at kunne sparke til en kugle. De sluttede af med at sige: det er bare så fedt. I vinterferien var vi så heldige at en gruppe forældre og børn valgte at bruge deres tid på at male vores skolekøkken, efterfølgende har vi modtaget nogle nye kogeplader fra en forælder, så nu er vores skolekøkken blevet rigtig pænt. En stor tak til de som har bidraget til dette. Lørdag den 10. marts havde en gruppe frivillige forældre valgt at lave et arrangement for alle Kildeskolens og Allindelilles skoledistrikters elever, for at få skabt et godt kendskab til hinanden. Det var rigtig glædeligt, at mange ønskede at deltage, så arrangementet blev meget vellykket. Også stor tak til alle som bidrog, både forældre på skolen samt borgere i Gyrstinge, som ikke længere har børn på skolen, men som fortsat ønsker at gøre en indsats for skolen. (Se billeder mv. på Skolen har lige investeret i 5 nye interaktive projektorer. De bliver leveret i april måned, hvilket betyder, at vi fremover har enten interaktiv projektor eller interaktiv tavle i alle vores lokaler. Samtidig har skolebestyrelsen valgt at prioritere økonomiske midler til indkøb af mere IT i budgettet for Det er glædeligt at kunne byde Liv, Teodor og Jacob velkommen. Liv er startet i indskolingen og Teodor og Jacob er startet i udskolingen. Vi håber alle falder rigtig godt til her på Kildeskolen. Mange forårshilsner fra Vibeke Havre, Skoleleder. Bøgebladet april

20 Gyrstinge kommunale dagpleje skriver Fastelavn i den kommunale dagpleje! Børnene i den kommunale dagpleje i Gyrstinge og omegn så noget overraskede ud, da de efter deres middagslur den 22. februar blev vækket af en ny udgave af deres dagplejer. Sanne, Ulla, Tina og Irene viste sig nemlig at være forvandlet til en engel, en soldat, en middelalder kvinde og Minnie Mouse. Nu skulle børnene også klædes ud og inden længe var der fyldt med små mariehøner, humlebier, smølfer og mere i den gamle præstegård i Gyrstinge. Dagplejerne havde pyntet legestuen med balloner og fastelavnsris, som børnene selv har været med til at lave ugen forinden. Der var dækket buffetbord med hjemmelavede fastelavnsboller, kaffe og te og lidt efter de udklædte forældre ankom, kunne festen ellers begynde. Der blev traditionelt slået katten af tønden, som i år var fyldt med rosiner og små balloner til børnene. Noget nyt i dette års fastelavnsudgave var, at der blev udlovet en præmie til den bedst udklædte forælder, og den heldige vinder blev Sofies mor der var flot udklædt som piratpige. Det var ellers et svært valg mellem alle de flotte og kreative udklædninger, og vi dagplejere sætter enorm meget pris på den opbakning vi har fået fra vores dejlige forældre som havde gjort meget ud af deres påklædning. Både børnene og forældre, havde en hyggelig eftermiddag hvor der efter tøndeslagning var tid til en kop kaffe og snak med de andre småbørnsforældre og dagplejerne. Da festen var ovre kunne alle tage glade hjem, påklædt og pyntet, med fastelavnsris i hånden. Forældre og børnene kan se frem til det næste arrangement i Gyrstinge kommunale legestue, en skøn sommerfest, som i år står i indianernes tegn, og samtidigt er afslutning på det naturtema, som dagplejerne sammen med børnene har arbejdet med i løbet af legestueåret. Hilsen Sanne, Tina, Irene og Ulla 20

BØGEBLADET Februar 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.1

BØGEBLADET Februar 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.1 BØGEBLADET Februar 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.1 Bøgebladet februar 2013 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6

BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6 BØGEBLADET December 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.6 Bøgebladet december 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

BØGEBLADET Juni 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.3

BØGEBLADET Juni 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.3 BØGEBLADET Juni 2012 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 8. årgang nr.3 Bøgebladet juni 2012 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2009 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 5. årgang nr.2 Bøgebladet april 2009 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

BØGEBLADET August 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.4

BØGEBLADET August 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.4 BØGEBLADET August 2013 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 9. årgang nr.4 Bøgebladet august 2013 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

BØGEBLADET Juni 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.3

BØGEBLADET Juni 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.3 BØGEBLADET Juni 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.3 Bøgebladet juni 2010 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

BØGEBLADET Juni 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.3

BØGEBLADET Juni 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.3 BØGEBLADET Juni 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.3 Bøgebladet juni 2015 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. (red.) 57 80 94 57 Næstformand:

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2010 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 6. årgang nr.2 Bøgebladet april 2010 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

BØGEBLADET April 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.2

BØGEBLADET April 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2015 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 11. årgang nr.2 Bøgebladet april 2015 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. (red.) 57 80 94 57 Næstformand:

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

BØGEBLADET Februar 2014 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 10. årgang nr.1

BØGEBLADET Februar 2014 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 10. årgang nr.1 BØGEBLADET Februar 2014 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 10. årgang nr.1 Bøgebladet februar 2014 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den

Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den Februar/Marts 2017 Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den 12.1. 2017 Dagsorden Velkomst og kort introduktion til det første møde med den ny medbestemmelsesstruktur, som vi kalder Direkte

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Siden sidst Fastelavn Mandag den 8. februar holdt vi fastelavn for hele huset. Det var rigtig hyggeligt med flot udklædte børn, sang og tøndeslagning. Mange tak til dem der havde

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Februar 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fælles info Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fastelavn. Der er tidligere udsendt særlig indbydelse/information om fastelavn. For god ordens skyld; Fastelavn afvikles mandag den 7. marts kl. 10.00 for

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

BØGEBLADET Februar 2011 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 7. årgang nr.1

BØGEBLADET Februar 2011 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 7. årgang nr.1 BØGEBLADET Februar 2011 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 7. årgang nr.1 Bøgebladet februar 2011 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Vera Mortensen, Gyrstingevej 41, (red.) 23 64 31 13 Næstformand:

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere