Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU"

Transkript

1 REALKOMPETENCER - det du kan Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen 2008

2 Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen. 1. udgave, juli 2008 Link til hjemmeside: - værktøjskatalog. Velkommen som bruger af Værktøjskataloget til IKV i AMU! Her kan du finde eksempler på værktøjer og metoder til den konkrete planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af IKV i AMU. I Indholdsfortegnelsen kan du få et overblik over de forskellige værktøjer, og hvordan de knytter sig til de forskellige faser i et IKV-forløb. Værktøjskataloget er udviklet som del af den praktiske vejledning til individuel kompetenceudvikling i AMU. Det samlede materiale fra efteruddannelsesudvalget omfatter: Praktisk vejledning Værktøjskatalog Inspirationskatalog Værktøjskataloget er til dig, der allerede kender til formål og rammer for IKV i AMU, og mest er interesseret i at få inspiration til at komme hurtigt i gang med det konkrete arbejde. Hvis du har lyst til at læse mere om de faser, et IKV-forløb kan indeholde, samt tips og ideer fra skoler, der har erfaringer fra området, kan du læse Praktisk vejledning til Individuel kompetencevurdering i AMU. Hvis du har lyst til at se konkrete eksempler på, hvordan værktøjerne er blevet brugt inden for eksempelvis, bager-, kokke-, tjener- og slagterområdet, skal du læse Inspirationskataloget.

3 Indholdsfortegnelse Førfase: Generel information og rådgivning Værktøj 1: Eksempel på skema med fasemodel... 3 Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Værktøj 2: Invitationsbrev til deltageren... 4 Værktøj 3: Eksempel på udvalgte fem sider fra Min Kompetencemappe... 5 Fase 2: Afprøvning og vurdering Værktøj 4: Eksempel på spørgeguide Værktøj 5: Elektronisk FKB-guide (oversigtsværktøj) Værktøj 6: Eksempel på spørgsmålsskema Værktøj 7: Eksempel på aftaleskema Værktøj 8: Eksempel på case og praktisk opgave Værktøj 9: Eksempel på vurderingsskema Værktøj 10: Eksempel på logbog fra IKV-forløb Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Værktøj 11: Udformning af IKV-bevis Værktøj 12: Eksempel på AMU-kompetencebevis Værktøj 13: Eksempel på AMU-uddannelsesbevis Værktøj 14: Eksempel på procedure ved IKV Side 2 af 32

4 Værktøj 1: Eksempel på skema med fasemodel Før-fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Uddannelsesinstitution: Deltager: Uddannelsesinstitution: Uddannelsesinstitution: Informere på hjemmesiden. Udsender brochure til jobcentre, virksomheder, kommuner m.v. IKV kontaktpersoner: Faglærer inden for branchen. Uddannelseskonsulent. Studie- og erhvervsvejleder. Medarbejdere i vejlednings- og rådgivningscenter. Opsøgende arbejde på virksomheder, jobcentre, kommuner og lign. Annoncer i brancherettede fagblade. Udarbejde procedurer for IKV på skolen. Indledende samtale med vejleder/konsulent. Deltageren samler skriftlig dokumentation. Deltageren udfylder Min Kompetencemappe. Uddannelsesinstitution: Sender et indkaldelsesbrev (bilag 2) og anmodning om adgang til IKV, samt en vejledning i at udfylde Min Kompetence-mappe til deltageren. Der udformes det første bud på relevante AMUuddannelsesmål til IKV. Vurdering del 1: Faglærer interviewer deltager med udgangspunkt i deltagerens Min Kompetencemappe og øvrig dokumentation. Faglæreren fastlægger, hvilken FKB og handlingsorienterede mål, deltageren skal afklares inden for. Aftaler det nærmere forløb med deltager. Vurdering del 2: Afprøvning af deltagerens realkompetencer via spørgsmålsskema (evt. Aktive Board). Den praktiske afklaring sker via praktiske opgaver samt øvelser, test og cases. (Kører evt. over flere dage afklaringsdag og forløb aftales med deltageren). Vurdering del 3: Samlet vurdering: Udformer IKVdeltagerbevis. Evt. udstedes AMUuddannelsesbevis(er) og/eller AMUkompetencebevis(er) for anerkendte realkompetencer. Udarbejdelse af individuel AMUuddannelsesplan hvis deltageren ønsker det. Afsluttende vejledning og information. Evaluering med deltageren. Side 3 af 32

5 Værktøj 2: Invitationsbrev til deltageren - Brevet sendes ud efter den første indledende kontakt med deltageren Kære _ Tak for din henvendelse om IKV i AMU inden for _(bager/slagter )_området. Vi indkalder dig hermed til et IKV-forløb her på (skole). IKV betyder Individuel Kompetence Vurdering. Det er en mulighed for, at du kan få vurderet og få papir på nogle af alle de ting, som du har lært gennem din tid på arbejdsmarkedet eller i din fritid. Den første del af vurderingen er en samtale med en IKV-konsulent/faglærer. I skal i fællesskab finde ud af, hvilke AMU-mål, det vil være relevant for dig at blive vurderet i forhold til. Samtalen finder sted dag d. kl. på (skole). Det er i lokale, og faglæreren er. Som afslutning på samtalen aftaler I det videre forløb. Som forberedelse til samtalen vil vi bede dig om at beskrive de færdigheder og erfaringer, som du gerne vil have vurderet. Du kan eksempelvis bruge Min Kompetencemappe. Det er et elektronisk værktøj, som du kan finde på følgende link: Du kan også bruge det print, vi har vedlagt dette brev og sende det ind til os. Vi vil også bede dig sende kopier af dine eksamensbeviser og andet dokumentation for de kompetencer, du gerne vil have vurderet. Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores IKV-konsulent _ på tlf.: _. Han/Hun vil kunne hjælpe dig med forberedelsen til samtalen og give dig mere information om IKV i AMU. Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen Side 4 af 32

6 Værktøj 3: Eksempel på udvalgte fem sider fra Min Kompetencemappe I udvælgelsen af de nedenstående fem sider fra Min Kompetencemappe er der blevet fokuseret på en indledende dokumentation af erfaringer erhvervet på arbejdsmarkedet. I den efterfølgende samtale med deltagerne inddrages kompetencer erhvervet i fritiden og øvrige sammenhænge. Side 5 af 32

7 Side 6 af 32

8 Side 7 af 32

9 Side 8 af 32

10 Side 9 af 32

11 Værktøj 4: Eksempel på spørgeguide Forberedelse til individuel samtale Formål: at nå en fælles forståelse for, hvilke mål deltageren har med at deltage i IKV en - f.eks. uddannelse, kunne leve op til virksomhedens fremtidige jobprofil, jobskifte m.v. at afdække deltagerens realkompetencer med henblik på tilrettelæggelse af AMUuddannelsesmål i IKV en. at afdække, hvilke realkompetencer deltageren er interesseret i at få afdækket. Inden den individuelle samtale Deltageren har indsendt dokumentation for erhvervet realkompetencer, f.eks. i form af Min Kompetencemappe. Kompetencer erhvervet via formel uddannelse skal ikke genvurderes. Dokumentationen vurderes med henblik på: hvor tydeligt er de erhvervet realkompetencer beskrevet, er der evt. behov for uddybning i den individuelle samtale. at se, hvilke AMU-uddannelsemål, der kan være relevante i IKV en. at udarbejde spørgsmål (Spørgeguide) til de udpegede AMU-uddannelsesmål til brug for samtalen. Spørgsmålene skal kunne afdække, hvilke AMU-uddannelsesmål, der er relevante at udarbejde et IKV-forløb over. Spørgsmålene kan tilrettelægges ved hjælp af Viskvalitet.dk - f.eks.: Eksempel på spørgeguide: Anretning af mad i cafeteria og kantine 4 dage Uddannelsens mål: Deltageren kan anrette, portionere og servere almindeligt forekommende retter i cafeteria og kantine samt foretage relevant opdækning og afdækning set i relation til virksomhedens koncept. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler Deltagerens egen vurdering af kompetencer på baggrund af de handlingsorienterede mål Kan du udføre forskellige anretningsformer? Ja Nej Ved Ikke Hvis ja, nævn hvilke: _ Kan du udføre forskellige serveringsformer? Ja Nej Ved Ikke Hvis ja, nævn hvilke: _ Kan du foretage relevant opdækning og afdækning? Ja Nej Ved Ikke Hvis ja, nævn hvilke: _ Kender du gældende hygiejneregler for området? Ja Nej Ved Ikke Hvis ja, nævn hvilke: _ Side 10 af 32

12 Spørgeguide til den individuelle samtale Den individuelle samtale Kort præsentation uddannelseskonsulent og deltager. Præciser formål med IKV. Deltageren redegør for sine mål med IKV skrives ind i Aftaler for IKV. Uddannelseskonsulenten spørger ind til de erhvervede realkompetencer, der fremgår af Min Kompetencemappe og spørger rundt om oplysningerne for at afdække evt. uerkendte kompetencer. Deltager og uddannelseskonsulent fastlægger, hvilke AMU-uddannelsesmål, der kan være relevante i deltagerens IKV-forløb. Uddannelseskonsulent afdækker, ved hjælp af spørgeguide (se eksemplet ovenover), om de udpegede AMU-uddannelsesmål skal indgå i IKV en. Spørgsmål, som deltageren svarer ja til, skal vurderes. Spørgsmål, der svares ved ikke til, kræver uddybning fra deltageren - det kan være deltageren ikke forstår spørgsmålet. Uddannelseskonsulent fortæller kort om det videre IKV-forløb, herunder hvilke AMU-uddannelsesmål evt. dele af et AMU-uddannelsesmål, der vil indgå i IKV en samt evt. tidsplan og orientering om tidspunkt for praktisk afprøvning. Aftalerne skrives ind i Aftaler for IKV. Tak for i dag. Side 11 af 32

13 Værktøj 5: Elektronisk FKB-guide (oversigtsværktøj) Nedenstående findes et eksempel på en ide til at skabe overblik over FKB er, tilhørende uddannelsesmål og herunder handlingsorienterede målbeskrivelser. Værktøjet er udviklet i elektronisk form men ideen kan også bruges i papirform. Du har mulighed for at se og afprøve den elektroniske FKB-guide ved at benytte følgende link: Det indledende skærmbillede giver en oversigt over de 7 TAK er, der er tilknyttet FKB en Mad til grupper med varierede behov for ernæring. I alle syv tilfælde kan man bede om mere information om området ved at trykke på den røde knap med i ved at trykke på den grønne pil får man en oversigt over bud på relevante AMU-mål. Mad til grupper med varierede behov for ernæring ARBEJDSPLADSEN ARBEJDSPLADSEN UDVIKILINGEN UDVIKILINGEN Indkøb herunder lagerstyring og varemodtagelse for køkkenpersonale MÅLGRUPPEN MÅLGRUPPEN MEDARBEJDER KATEGORIER MEDARBEJDER KATEGORIER Planlægning og produktion af hverdagsmad i forhold til brugernes behov ØKONOMI ØKONOMI EVE EVE Hygiejne og rengøring i institutionskøkkener Amu mål Kvalitetsudvikling i institutionskøkkener Økonomistyring og administration i institutionskøkkener Samarbejde, kommunikation og videndeling Faglig formidling, rådgivning og vejledning Fra oversigtsbilledet kan man eksempelvis vælge at bede om mere information om Hygiejne og rengøring i institutionskøkkener. Så får man følgende skærmbillede: Side 12 af 32

14 Hygiejne og rengøring i institutionskøkkener Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Hygiejne indgår i en stor del af køkkenernes arbejdsprocesser og er et afgørende led i kvalitetssikringen. Der er stort fokus på, hvordan rengøring kan udføres, så hygiejneforskrifterne overholdes samtidig med, at mennesker og miljø skånes mest muligt. Kompetencen til at gøre rent og vælge de korrekte rengøringsmidler er nødvendig for at sikre den hygiejnemæssige standard og beskytte brugere, medarbejdere, miljø, inventar, maskiner og materialer i øvrigt. Der stilles store krav til medarbejdernes anvendelse af kompetencen idet der fremstilles mad til mange mennesker, og brugerne ofte er ældre, syge og børn, der har øget risiko for levnedsmiddelinfektion Man kan herfra vælge at gå tilbage til hovedoversigten (den røde knap) eller man kan vælge at gå videre og se en liste med bud på relevante AMU-mål under dette område. Hvis man vælger listen over AMU-mål, kommer følgende skærmbillede frem: Hygiejne og rengøring i institutionskøkkener D Produktionshygiejne Rengøringshygiejne Rengøring af fødevirksomheder og storkøkkener Almen fødevarehygiejne obligatorisk certifikat Fødevarehygiejne og egenkontrol Ajourføring af køkkenassistentuddannelsen Ledelse af hygiejne og egenkontrol Almen fødevarehygiejne for F/I Rengøringsmidler og overflader Effektiv internetsøgning på jobbet Ved at trykke på den grønne informationsknap til venstre for hvert mål bliver der linket til og den officielle målbeskrivelse for uddannelsesmålet. Klikker man på? -knappen til højre, kan man se tilknyttede spørgsmål fra Viskvalitet.dk. (De røde? er pt. ikke udviklet). Side 13 af 32

15 Spørgsmålene kan bruges i afgrænsningen af IKV-forløbet og i dialogen med deltageren. Man kan eksempelvis klikke sig ind på spørgsmål, der relaterer sig til det næstøverste uddannelsesmål i oversigten: Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener. Titel: Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener 2 dage Spørgsmål Kan du udføre rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder og storkøkkener på en hygiejnisk måde? Kan du anvende rengørings- og desinfektionsmidler, redskaber og maskiner og samtidig tage hensyn til hygiejne, sikkerhed og miljø? Kan du udføre egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet? Kan du udføre bakteriologisk og visuel kontrol? Side 14 af 32

16 Værktøj 6: Eksempel på spørgsmålsskema Udformet ud fra følgende mål (45491) Deltageren kan anvende de i restaurant og kantine almindeligt forekommende grundtilberedninger ud fra de fem sensoriske grundsmage, samt anvende forskellige råvarer i forhold til tilberedningsmetoder. Endvidere kan deltageren kontrollere modningsforhold og vurdere de korrekte opbevaringsforhold af forskellige råvaretyper. Deltageren kan inden for arbejdsområdet efterleve gældende hygiejneregler. Vejledende max. varighed: 2,0 dage Grundtilberedning i restaurant og kantine (Skriftlige spørgsmål) 1. Kender du nogle almindelige grundtilberedningsmetoder i restaurant og kantine? Hvis ja, hvilke? Ja Nej Ved ikke_ 2. Kender du de 5 sensoriske grundsmage? Hvis ja, nævn dem? Ja Nej Ved ikke_ 3. Kan du anvende grundtilberedningsmetoder ud fra de sensoriske grundsmage? Hvis ja, nævn eksempler? Ja Nej Ved ikke_ Side 15 af 32

17 4. Kender du nogle metoder til at kontrollere modningsforhold for kød? Hvis ja, hvilke? Ja Nej Ved ikke_ 5. Kender du nogle metoder til at kontrollere modningsforhold for fisk? Hvis ja, hvilke? Ja Nej Ved ikke_ 6. Kender du nogle metoder til at kontrollere modningsforhold for grønt? Hvis ja, hvilke? Ja Nej Ved ikke_ 7. Kan du vurdere korrekte opbevaringsforhold af forskellige råvarer? Hvis ja, hvordan? Ja Nej Ved ikke_ 8. Kender du nogle gældende opbevaringsregler i forhold til modtagelse af varer? Hvis ja, hvilke? Ja Nej Ved ikke_ 9. Har du en godkendt hygiejneuddannelse? Hvis ja, hvilken? Ja Nej Ved ikke_ Side 16 af 32

18 Værktøj 7: Eksempel på aftaleskema Aftaler for IKV Skemaet udfyldes i samarbejde mellem deltager og uddannelseskonsulent ved den individuelle samtale Deltagerens navn: Evt. arbejdsplads: Deltagerens mål med den individuelle kompetencevurdering Deltageren ønsker, at der udarbejdes en uddannelsesplan: (sæt kryds) AMU-uddannelsesmål eller dele af AMU-uddannelsesmål til afprøvning i IKV-forløbet Evt. tidsplan for IKV-forløbet den Deltagerens underskrift den Uddannelseskonsulentens underskrift Side 17 af 32

19 Værktøj 8: Eksempel på case og praktisk opgave Den praktiske opgave er udformet ud fra følgende målbeskrivelse (42430): Deltagerne kan foretage enkle former for opdækning og anretning samt medvirke ved servering af morgenmad og tallerkenretter. Deltagerne kan efterleve gældende hygiejneregler samt gældende brancheregler og kutymer. Deltagerne har en elementær viden om de mest anvendte tilberedningsmetoder, kødtyper og sæsonaktualitet for frugt og grønt samt elementær viden om vinens historie, vin-, øl- og sodavandsfremstilling. Deltagerne kan anvende denne viden om mad, drikke og tilberedningsmetoder i gæstebetjeningen. Deltagerne har et elementært forråd af fagudtryk på fremmedsprog. Vejledende max. varighed: 12,8 dage Praktisk opgave vedrørende Enkle serveringsformer Case: Indehaveren af Hammerslund kro har søgt efter en person, der kan hjælpe med servering i restauranten om morgenen, ved frokost samt være med til at sammensætte frokostmenuer. Hammerslund Kro er et sted, hvor der af og til kommer udenlandske gæster, og der er fokus på at anvende et bredt sortiment af friske råvarer og forskellige drikkevarer i stedets menuer. 1. Du skal dække et frokostbord til 4 personer, hvor alle retter serveres på tallerkner. Menu Stenbiderrogn på små boghvedepandekager med forårssalat og dildcreme. Pocheret spædelammekølle med smørdampede grøntsager og nye kartofler med persille, sauce beurre blanc. Rabarbertrifli med flødeskum og ristede mandler. 2. Du skal give forslag til passende drikkevarer til menuen. 3. Du skal herefter servere og gæsteforklare om menuen og tilberedningsmetoder, herunder forklare om specielle sæsonvarer og fagudtryk. Side 18 af 32

20 4. En af gæsterne er englænder, og du skal derfor også forklare om menuen på engelsk. 5. Der er 8 personer til morgenmadsbuffet - du skal lave en opdækning klar til disse gæster. Morgenmadsbuffet Mysli, havregryn, cornflakes, div. mælkeprodukter Udvalg af friske frugter Kogte og stegte æg med bacon Udvalg af oste og pølser Hjemmebagt rug- og hvedebrød Side 19 af 32

21 Værktøj 9: Eksempel på vurderingsskema Vurderingsskema til praktisk opgave af: Europæiske brødtyper og produktudvikling (45609): Deltageren kan producere europæiske specialiteter inden for madbrød og stykbrød med anvendelse af langtids- og koldhævning, surdej og hævestykker. Deltageren kan beherske produktions- og forarbejdningsteknikker for deje med kolde og lange liggetider og hævemetoder. Endvidere kan deltageren anvende teknikker til kvalitetsvurdering. Vejledende max. varighed: 3,0 dage Europæriske brødtyper og produktudvikling. Opskriftsteknik inden for Europæriske brødtyper og produktudvikling i forhold til: Madbrød Stykbrød Specialbrød Under udfærdigelse af praktisk opgave har kursisten bevist, at han/hun Kan omregne en given opskrift til en forhåndskendt mængde brød. Kan ændre en given opskrift til brug ved koldhævning. Kan udarbejde en ny opskrift til brug ved langtidshævning. Kan fremstille en opskrift til et specialbrød med kerner, hvor der anvendes surdej. Opnået : Sæt x Produktions- og forarbejdningsteknikker. Kan vurdere dejkonsistens ved fremstilling af deje til koldhævning og langtidshævning. Kan vurdere dejens viskositet i forhold til gøretid. Behersker udregning af væskens temperatur i forhold til den ønskede dejtemperatur. Behersker tilvirknings- og opslåningsteknikker. Kan raske og afbage brød ved såvel koldsom langtidshævet dej og ved brug af indirekte dejføring. Kvalitetsvurdering af europæiske specialiteter indenfor: Madbrød, Stykbrød og Specialbrød med anvendelse af: Kold- og langtidshævning, surdeje, hævestykke og fordeje. Kan vurdere krav til brødets: Udseende Smag Skorpe Krumme Volume Holdbarhed Anvendelse Opbevaring Kan give forslag til ændringer, hvis brødet ikke lever op til ovenstående kvalitetskrav. Side 20 af 32

22 Værktøj 10: Eksempel på logbog fra IKV-forløb Logbog til erfaringsopsamling IKV i AMU Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Billede fra Undervisningsministeriet Side 21 af 32

23 Logbog til erfaringer fra IKV i AMU - Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Før-Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Information og rådgivning Forberedelse og tilrettelæggelse Afprøvning og vurdering Samlet vurdering og anerkendelse Hvad har vi gjort af opsøgende arbejde forud for IKV-forløbet? Hvilke personer på skolen har været involveret i dette arbejde? Hvordan er IKVdeltageren blevet bekendt med muligheden for IKV? Hvilke erfaringer fik vi: Hvad virkede godt? Hvad virkede mindre godt? Hvilken dokumentation blev indsamlet af deltageren? Hvilke argumenter/forhold ligger til grund for udvælgelse af AMU-mål? Hvilke personer har været involveret i den forberedende fase? Hvordan er roller og ansvarsområder blevet fordelt? Hvad skal der holdes fast i og hvad kan forbedres til næste gang? Hvilke metoder og elementer indgik i afprøvningen? Var det nødvendigt at lave justeringer undervejs i det planlagte forløb? Hvad virkede godt i kontakten med deltageren? Hvad var svært? Hvilke styrker har de anvendte metoder og hvilke svagheder? Hvilken tilbagemelding fik vi fra deltagerne? Hvilket konkret udbytte har der været ved IKVforløbet for den individuelle deltager? Er der noget, der har overrasket, positivt såvel som negativt? Hvilken ny viden gav forløbet? Hvilke kompetencekrav stilles til den, der gennemfører IKV? Hvad har vores tidsforbrug været? Anvendt ved kursushold: IKV udført af (navn og faglærer/ikv-konsulent/uddannelseskonsulent): Side 22 af 32

24 Før-Fase Information og rådgivning Hvad har vi gjort af opsøgende arbejde forud for IKVforløbet? Hvilke personer på skolen har været involveret i dette arbejde? Hvordan er IKV-deltageren blevet bekendt med muligheden for IKV? Hvilke erfaringer fik vi: Hvad virkede godt? Hvad virkede mindre godt? Noter Hvad har vi gjort af opsøgende arbejde forud for IKV-forløbet? Hvilke personer på skolen har været involveret i dette arbejde? Hvordan er IKV-deltageren blevet bekendt med muligheden for IKV? Hvilke erfaringer fik vi: Hvad virkede godt? Hvad virkede mindre godt? Side 23 af 32

25 Hvilken dokumentation blev indsamlet af deltageren? Fase 1 Hvilke argumenter/forhold ligger til grund for udvælgelse af AMU-mål? Forberedelse og Hvilke personer har været involveret i den forberedende fase? tilrettelæggelse Hvordan er roller og ansvarsområder blevet fordelt? Hvad skal der holdes fast i og hvad kan forbedres til næste gang? Noter Hvilken dokumentation blev indsamlet af deltageren? Hvilke argumenter/forhold ligger til grund for udvælgelse af AMU-mål? Hvilke personer har været involveret i den forberedende fase? Hvordan er roller og ansvarsområder blevet fordelt? Hvad skal der holdes fast i og hvad kan forbedres til næste gang? Side 24 af 32

26 Fase 2 Afprøvning og vurdering Hvilke metoder og elementer indgik i afprøvningen? Var det nødvendigt at lave justeringer undervejs i det planlagte forløb? Hvad virkede godt i kontakten med deltageren? Hvad var svært? Hvilke styrker har de anvendte metoder og hvilke svagheder? Hvilken tilbagemelding fik vi fra deltagerne? Noter Hvilke metoder og elementer indgik i afprøvningen? Var det nødvendigt at lave justeringer undervejs i det planlagte forløb? Hvad virkede godt i kontakten med deltageren? Side 25 af 32

27 Hvad var svært? Hvilke styrker har de anvendte metoder og hvilke svagheder? Hvilken tilbagemelding fik vi fra deltagerne? Side 26 af 32

28 Noter Fase 3 Samlet vurdering og anerkendelse Hvilket konkret udbytte har der været ved IKV-forløbet for den individuelle deltager? (AMU uddannelses- og/eller kompetencebevis individuel uddannelsesplan) Er der noget, der har overrasket positivt såvel som negativt i forløbet? Hvilken ny viden gav forløbet? Hvilke kompetencekrav stilles til den, der gennemfører IKV? Hvad har vores tidsforbrug været? Hvilket konkret udbytte har der været ved IKV-forløbet for den individuelle deltager (AMU uddannelses- og/eller kompetencebevis individuel uddannelsesplan) Er der noget, der har overrasket positivt såvel som negativt i forløbet? Hvilken ny viden gav forløbet? Side 27 af 32

29 Hvilke kompetencekrav stilles til den, der gennemfører IKV? Hvad har vores tidsforbrug været? Generelle og øvrige kommentarer Side 28 af 32

30 Værktøj 11: Udformning af IKV-bevis Undervisningsministeriets retningslinier for udformning af IKV-deltagerbevis fremgår af nedenstående: Bevistekst til IKV-deltagerbevis Bevisformat: A6 Gældende fra: Bevistekst: Deltageren har gennemført Individuel kompetencevurdering i AMU med henblik på at få anerkendt sin viden, sine færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18/03/2008 og til brug på arbejdsmarkedet. Beviset vedlægges: Sæt kryds: AMU-kompetencebevis, hvori der beskrives anerkendte realkompetencer, der svarer til dele af arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser. En individuel AMU-uddannelsesplan. AMU-uddannelsesbeviser for anerkendte realkompetencer, der svarer til hele arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Side 29 af 32

31 Værktøj 12: Eksempel på AMU-kompetencebevis Udformning af AMU-kompetencebevis Et kompetencebevis skal indeholde en præcis afskrift af ordlyden af den del af målformuleringen for arbejdsmarkedsuddannelsen eller enkeltfaget optaget i en FKB, der svarer til de realkompetencer, deltageren har fået anerkendt. Desuden angives nummer og præcis titel på den eller de omfattede arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag, samt nummer og præcis titel på den eller de FKB, som den eller de pågældende arbejdsmarkedsuddannelse(r) eller enkeltfag er optaget i. Uddannelsesinstitutionerne skal opbevare en kopi af AMU-kompetencebeviset. Undervisningsministeriet har udformet en standard, som uddannelsesinstitutionerne skal anvende. Nedenfor er et eksempel på et udfyldt AMU-kompetencebevis. Bemærk, at der kan skrives flere delkompetencer på samme AMU-kompetencebevis: Side 30 af 32

32 Værktøj 13: Eksempel på AMU-uddannelsesbevis Udformning af et AMU-uddannelsesbevis Har IKV-deltageren fået anerkendt realkompetencer, der svarer til en eller flere hele arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag optaget i en FKB, udsteder uddannelsesinstitutionen AMU-uddannelsesbevis og/eller enkeltfagsbevis på de pågældende kompetencer. Der anvendes samme bevis og bevistekst, som hvis deltageren fik udstedt bevis efter at have gennemført undervisning i den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfaget. Her skal også være anført den vejledende max. varighed på det pågældende uddannelsesmål. Her følger uddannelsesinstitutionerne altså den gældende praksis inden for de gældende retningslinier for udstedelse af uddannelsesbeviser på AMU-området. For arbejdsmarkedsuddannelsen vil det sige den godkendte bevistekst efter det centrale informationssystem for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ( I forhold til enkeltfaget følges de retningslinjer, der er for den erhvervsuddannelse, enkeltfaget indgår i. Side 31 af 32

33 Værktøj 14: Eksempel på procedure ved IKV Nedenfor er beskrevet et eksempel på en fælles procedure for, at IKV-forløb er udformet på baggrund af input fra projektet. Telefonsamtale med Uddannelses- og erhvervsvejleder/faglærer Vejledning i at udfylde Min Kompetencemappe. Generel orientering om vurderingsforløbet. Tilmelding til en Individuel Kompetence Vurdering (ansøgning om adgang). Administration Der sendes et indkaldelsesbrev ud. o (Med dato for samtale med IKV og kontaktinfo m.m.). Aktiviteten oprettes. Anmodning om adgang til IKV samt ansøgning om VEU-godtgørelse udleveres og udfyldes. Individuel kompetencesamtale (IKV) Ansøgeren indsender og/eller medbringer dokumentation for allerede erhvervede kompetencer ud fra uddannelser og praktisk erfaring. Kompetencemappen gennemgås. Foretage afklaring af indgangskompetencer (dialog). Kompetencevurdering - skriftlig ud fra valgte AMU-mål. Individuel Kompetence Vurdering (forløb fra ½ - 5 dage) Afklaringsforløb teoretisk og praktisk. Løbende vurdering. Samlet vurdering og resultat Udformning af beviser: IKV-deltagerbevis. AMU-uddannelsesbevis. AMU-kompetencebevis. Personlig AMU-uddannelsesplan. Afsluttende vejledning/tilbagemelding: Evaluering. Side 32 af 32

Inspirationskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU

Inspirationskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Inspirationskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 LEARNMARK.DK/EFTERUDDANNELSE KURSER FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN INDEN FOR FØDEVAREHÅNDTERING UNDER BAGATELGRÆNSE Du lærer at anvende almindelige hygiejneprincipper og

Læs mere

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faser i IKV i AMU Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Før-fase: Generel information og rådgivning Før-fasen: Generel information

Læs mere

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647 FKB 2632 Industrislagtning og forædling af Kødprodukter 42487 Grunduddannelse inden for industrislagtning oversat til TYSK. Efteruddannelsesudvalgets hjemmeside under materialer til AMUuddannelser 4 487

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45531 Salat og salatbar i madfremstilling Udviklet af: Susanne Pedersen Hotel- og Restaurantskolen København KHRU 2006 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU Maj 2014 NORD Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt.

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt. UGE 44 26.oktober 27. oktober 28. oktober 29. oktober 30. oktober Amu nr. 30265-3 30265-3 45874 45492 45492 Smagen i centrum menu i restaurant og menu i restaurant og 2 dage 30265-3 1 dag 45874 2 dage

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring 45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat : Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion,

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886 UGE 9 29. februar 1. marts 2. marts 3. marts 4. marts Amu nr. 30265-3 30265-3 42886 45874 42886 2 dage 30265-3 2 dage 42886 1 dag 45874 Vurdere forskelle på økologiske og konventionelle varer Vurdere forskelle

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 1655 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kost- og menuplanlægning Nr. 47 673 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P.Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring maj 2013 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D. 23.09. INDTAG TO GANGE OM ÅRET FORÅR/EFTERÅR CA 1 MDR FØR OPSTART AF GF 2 TRE FAGLÆRER ER UDPEGET OG HAR UDARBEJDET

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Side 1 af 5 Nummer: 46905 Titel: ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Kort titel: ADR Grund Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 29-09-2011 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantbranchen set i forhold til gæstebetjening November 2011 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Metalindustriens uddannelsesområde Metalindustriens uddannelsesudvalg 2008 Metalindustriens uddannelsesudvalg 1.

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk København 2015 Godkendelse eller gengodkendelse for praktiksted til bager- & konditor lærlinge.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen til arbejdsmarkedsuddannelsen Innovativ gastronomi Nr. 40521 Udviklet af: Alex Nielsen, Frank Larsen & Peter Skotting Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej 55 5260 Odense S April 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Til detailslagteren. Skab overskud. p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST

Til detailslagteren. Skab overskud. p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST Til detailslagteren Skab overskud p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST 2012-2013 Indholdsfortegnelse Forord Fokus på salg, delikatesse og ernæring Produktionsoptimering af medister,

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for handel, administration, kommunikation og ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-59-7

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Side 1 af 5 Nummer: 43996 Titel: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Kort titel: Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 06-11-2004 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

JUICER. - en certificering med saft og kraft... zbc.dk. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8. Tlf

JUICER. - en certificering med saft og kraft... zbc.dk. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8. Tlf JUICER - en certificering med saft og kraft... ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 1 Roskilde zbc.dk Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk Skal din virksomhed også kunne tilbyde gæsterne spændende og afbalancerede alkoholfrie

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden Nr. 40908 Udviklet af: Thomas Stig Jørgensen og Frida Engholm Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh

Læs mere

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008 RKV/IKV på VUC 8. maj 2008 Officielt anerkendt uddannelse et paradigmeskift er måske på vej et kompetencemonopol er ved at blive brudt! To anerkendelses-regimer: (Henning Salling Olesen, RUC) Skolen og

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk København 2013 Ny Godkendelse eller gengodkendelse til praktiksted for konditorlærlinge. I

Læs mere

Nye arbejdsmarkedsuddannelser

Nye arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter 48 015 Industriel detailudskæring under vejledning udføre grov partering og detailudskæring af kød til videre forarbejdning. udvælge, anvende og

Læs mere

SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø. Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk

SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø. Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 2008 SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk New Insight A/S Læderstræde

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Nr. 47 397 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring Maj 2013

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet.

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet. Evalueringsguide til gennemførte IKV-forløb i TUPVAK Evalueringen skal gennemføres af en interviewer som er sat grundigt ind i spørgeguiden og hensigten med de enkelte spørgsmål. Det skal ikke være den

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 47404 Udviklet af: Kristinn Ingi Kristinsson Kold College Odense August 2012 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Bygge- og anlægsområdets uddannelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 2008 Praktisk vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Et konkret eksempel på grundforløbsprøven Teknisk skole Silkeborg Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Et konkret eksempel på grundforløbsprøven Teknisk skole Silkeborg Fødevarer, jordbrug og oplevelser Et konkret eksempel på grundforløbsprøven Teknisk skole Silkeborg Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kristina Skipper Faglærer Teknisk skole Silkeborg ½ årsplan og grundforløbsprøve gennemgåes ved start

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 MJJ Januar 2014 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Kriterier for godskrivning

Kriterier for godskrivning Kriterier for godskrivning 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Relevant erhvervserfaring er erhvervserfaring, der

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere