for Løgumkloster Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012

2 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene, ny belysning, udbygning af orgelpulpitur, nye løjtnant stole, ny hoveddør samt flere andre spændende ændringer, herunder også forslag om ny orgelfacade. Vi var alle meget begejstrede for det fremlagte projekt. Da projektet lidt senere blev forelagt styregruppen, hvor AP Møller fonden har et par repræsentanter, var der samme positive reaktion fra dem. Da det samlede projekt er blevet mere omfattende end først planlagt, overskrides det beløb som fonden har stillet os i udsigt, hvorfor der nu arbejdes på fremskaffelse af flere penge, således at hele projektet kan gennemføres og den»røde tråd«i det samlede projekt kan bevares. Som det kan ses og læses om senere i bladet, er der gang i renoveringen efter branden, der arbejdes på at få designet og lavet nye dragter til koret, i forbindelse med renoveringen af lydanlægget i dormitoriet, har vi valgt at bruge ekstra penge så vi kan få et tidssvarende lyd- og projektoranlæg. På kirkegården tilpasser vi os løbende, dvs. at lige nu må vi afsætte mere og mere plads til gravsteder med kun en plade i græsplænen og med plads til en eller to vaser med blomster. Senest har vi, på baggrund af en forespørgsel, besluttet, at der fremover også kan foretages kistebegravelser på fælles gravstedet (i daglig tale: de ukendtes grav), men under samme betingelser som i dag gælder for nedsatte urner, nemlig, at der ikke må lægges blomster, kranse eller lignende hvor kisten er sat ned. Sognepræst Marianne Christiansen har på opfordring fra dagplejemødre besluttet at starte et nyt hold med babysalmesang, hun har lavet plan for konfirmandundervisningen, hvor hun vil inddrage konfirmanderne noget mere i gudstjenesterne, ligesom hun igen vil afholde sangaftner for alle interesserede se kalenderen bagerst i bladet. Diakoniudvalget»tonser bare derudaf«som man siger, der er nu 25 besøgsvenner og der er stadig brug for flere, så har du, kære læser, lyst, eller kender du en som har lyst til at blive besøgsven, så hører udvalget gerne fra dig. Den 13. november er der valg til menighedsrådet. Som omtalt i sidste kirkeblad har vi søgt om og fået tilladelse til, som forsøg, at holde valg for kun 2 år mod normalt 4 år. Derimod ser det ikke ud til at vi får lov til fortsat at være 8 i menighedsrådet, men skal ned på 7, idet vi lige er kommet

3 under de 3000 medlemmer der kræves for at være 8 medlemmer i rådet. Som omtalt i sidste kirkeblad og som det kan ses længere omme i bladet, holder vi orienterings møde omkring valget den 4. september i forsamlingshuset. Vi opfordrer til at komme for at høre og stille spørgsmål og forslag til både formanden og sognepræsten samt være med til evt. at sammensætte det nye menighedsråd. Kirkeministeriet har i øvrigt lagt en video under elt/menighedsraadsvalg- 2012/ hvor alle er velkommen til at kigge og lytte. Knud Olaf Thams På kirkegården tilpasser vi os løbende, dvs. at lige nu må vi afsætte mere og mere plads til gravsteder med kun en plade i græsplænen og med plads til en eller to vaser med blomster. 3

4 Snart falmer skoven 4 Snart falmer skoven trindt om land det gør den jo egentlig ikke. Dens farver bliver snarere glødende, før de helt forsvinder og det varer heldigvis noget endnu. Alligevel falder udtrykket os ind:»nu falmer skoven..«, fordi de fleste af os kender en sang, en salme med det navn. Salmen giver os et udtryk for den erfaring, vi igen og igen gør os: at det bliver efterår, skoven skifter farve, frugter modnes og falder af, hvis ingen plukker dem og bringer dem i»lade og lo«. Og den giver os også opmærksomhed på det, vi oplever. Hvis ikke vi kendte efterårets salmer og sange, ville vi måske ikke have samme opmærksomhed på farverne, fuglene, frugterne. Eller også ville vi bare ikke have fælles udtryk for det, som når vi kan sige:»nu falmer skoven Nu falmer skoven«er en meget elsket salme. Fra nu af og de næste måneder synger vi den jævnligt både i kirken og ved andre lejligheder, når der skal synges sammen. Hvorfor er den så elsket? Det kan både være på grund af melodien og på grund af teksten formentlig er det begge dele. Melodien stod der strid om for år tilbage. For salmen kan synges på flere forskellige, og den som de fleste synes er»den rigtige«den, der begynder med et stort spring opad på ordet»falmer:»nu falmer«- den stod ikke i de officielle melodibøger, fordi den regnedes for rigeligt»romantisk«og dårlig stil. Men sikkert netop på grund af melodiens bevægelse, som jo også bevæger dem, der synger, forblev den den mest populære. Så i de seneste års melodibøger er den endelig kommet med en sejr for et egentlig folkeligt pres. Og når der er så stor lidenskab forbundet med melodien, må det være fordi teksten siger så mange mennesker noget. Den begynder med de erfaringer, som vi alle har af naturens gang, og så den erfaring, som vi selv eller vores nære forfædre havde af høsten i landbruget, - eller, om ikke andet, i haverne: Men i vor lade, på vor lo der har vi nu Guds gaver, der virksomhed og velstand gro i tøndemål af traver. Nu er der ikke mange børn (eller voksne), der ved, hvad traver er, og tøndemål er erstattet af andre mål men vi forstår godt meningen: At jordens afgrøder gør os rige og giver os

5 det daglige brød. Og selvom - eller netop fordi vi lever i et overflodssamfund, der næsten har glemt afhængigheden af jordens frugtbarhed, er det strengt nød - vendigt, at vi i sangene og salmerne bliver mindet om den, så vi kan føle både taknemmelighed og ydmyghed over for den. Det er ingen selvfølge, at vi har lader og lo og butikker fulde, og lever i et samfund af virksomhed og velstand det er i sidste ende Guds gaver. Som der står i en anden salme, der minder os om, at vi ikke selv er årsag til al vores rigdom:»det vokser jo, medens vi sover«(fra»du gav mig, o Herre, en lod af din jord«) Og så fortæller salmen videre: De gaver, vi får, er ikke kun de materielle, men også»guds ord«, fortællingen om Jesus og hans overvindelse af død og ondskab. Det er»det ord, som aldrig glipper«.: Og han, som vokse lod i vang de gyldne aks og vipper, han blive hos os med sit ord, det ord, som aldrig glipper. Og så er der for alvor grund til at takke. For evangeliet om Jesus fortæller om en endnu større gave end naturens gaver - nemlig den, at vi og alting ikke ender i død og tomhed, men i liv og glæde. Det er Helligånden, der gør det levende i os, så vi får mod til at leve, også mens vi falmer og dør ligesom skoven: Han Ånd, som alting kan og ved i disse korte dage med tro og håb og kærlighed til himlen os ledsage.»nu falmer skoven«er en salme om både liv og død og evighed. Den begynder i det, vi kender og sanser, og ender i det, vi ikke aner noget om, men kun kan tro og håbe på: Det evige liv. Og salmen fortæller os, at det hænger sammen. Det liv, vi lever nu og den taknemmelighed og glæde, vi føler ved at være til og få det daglige brød, det er»godt nok«. Det er en forsmag på den evige glæde, hvor der ikke mere er noget, der ødelægger livet. Når timeglasset er rindet ud, blive det evigt sommer og høst på engang. Det fatter vi selvfølgelig ikke, men vi mærker glæden og håbet i det. Ikke så sært, at»nu falmer skoven«er en elsket salme både i glæde og sorg. For i den hænger vores liv sammen med evigheden. Den springer opad og bevarer alligevel jordforbindelsen. Marianne Christiansen 5

6 Menighedsrådsvalg 2012 i Løgumkloster sogn Ved sidste valg viste det sig, at mange oplevede, at de ikke kunne stemme, fordi de tilhørte et andet sogn, end de troede. Hvilket sogn, man tilhører, afgøres af ens adresse. Tjek evt. på hvilket sogn, du tilhører. Hvis du gerne vil tilhøre et andet sogn, end din adresse giver mulighed for, kan du løse sognebånd. Sognebånd løses til en sognepræst og er gyldigt, så længe præsten er i sognet. Hvis du er i tvivl om dit tilhørsforhold og stemmeret, så kontakt sognepræsten. 6 Den 13. november 2012 afholdes der valg til menighedsråd. Ved orienteringsmødet tirsdag den 4. september bliver der orienteret om menighedsrådet arbejde og de opgaver der vil komme i fremtiden. Se vedlagte annonce. Løgumkloster menighedsråd har søgt om dispensation om at forblive 8 i menighedsrådet, idet vi kun er berettiget til 7 medlemmer. Menighedsrådet har ikke fået dispensation for medlemstallet. Løgumkloster menighedsråd har fået godkendt ansøgning om 2-årig valgperiode. Hvis menigheden ønsker det, er der mulighed i forlængelse af orienteringsmødet at opstille en fælles liste. Hvis der er enighed om en fællesliste, og der ikke indkommer alternative lister, bliver der fredsvalg. Vi håber at mange vil høre om vores arbejde, og at mange vil deltage i opstillingsmødet. Der kan der opnås indflydelse på hvem der skal vælges til det nye menighedsråd. Program: 1. Menighedsrådets arbejde siden sidste valg, samt kommende opgaver, ved formanden og kassereren 2. Sognepræstens arbejde og planer 3. Redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål og forslag til sognepræsten og hele menighedsrådet. Kaffe og brød, som menighedsrådet er vært for. Som tidligere vil der efter kaffepausen, hvis der er stemning herfor, være mulighed for et: Orienteringsmøde tirsdag den 4. september kl i Løgumkloster Forsamlingshus Opstillingsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af kandidater og stedfortrædere 4. Valg af min. 5 og max. 15 stillere 5. Eventuelt Vi gør opmærksom på, at valget d. 13. november 2012 aflyses, såfremt der ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012 kl ikke er modtaget mere end én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen. Marianne L. Christiansen

7 Allehelgens lys Allehelgens Dag mindes vi i kirken både om alle dem, der har båret troen videre, og dem, vi selv elsker og savner, vore kære døde. Det er en taknemmelighedsdag, hvor sorgen og savnet bliver mødt af takken for deres liv og troen og håbet på det evige liv. Mange steder og også her i Løgumkloster læses navnene på dem, der er døde i årets løb, op efter prædik e n e n med en bøn om trøst til de sørgende og det evige lys for os alle, levende som døde. Uanset om vi læser navnene højt eller hver især husker på vores kæres navne inden i os selv, så er Allehelgen tiden at blive mindet om, at Gud ikke glemmer en eneste af sine børn. Hverken den, hvis navn og betydning huskes af mange, eller den, hvis navn er glemt af alle, men hvis liv havde lige så stor og enestående værdi. Marianne Christiansen»Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig«siger Herren (Esajas 49,15 i Det gamle Testamente)

8 Høstgudstjeneste Søndag den 16. september kan man gøre en god handel i Løgumkloster kirke. Den gode handel kan bestå i at man selv, eller et barn man kender, medbringer noget af høstens overflod frugter, syltetøj, grøntsager, blomster. Dem bærer børnene ind i kirken til høstgudstjenesten kl , så de kan fylde kirken med den skønhed, som er en del af høstgudstjenesten. Og bagefter bærer børnene gaverne ud igen, og så bliver de solgt på auktion til højeste bud, og pengene går til Folkekirkens Nødhjælp. Det er en god handel! Og man kan selvfølgelig også gøre en god handel ved selv at købe nogen af de gode sager. Høstgudstjenesten med salmerne»nu falmer skoven«,»vi pløjed og vi så de«,»du gav mig, o Herre, en lod af din jord«o.s.v. er en god lejlighed til standse op og takke for det daglige brød og for gode vilkår og huske på, at jordens gaver skal deles bl.a. ved at handle godt. Ved høstgudstjenesten den 16. september er minikonfirmanderne med til at bidrage til festligheden og der er offergang. Marianne Christiansen 8

9 Omkring et bord Som nævnt i forrige kirkeblad er det stadig muligt at deltage i»rundbordsamtalerne«om kristendom og tro: Hvordan er det med biblen, trosbekendelsen, treenigheden, og forholdet til andre religioner? Hvad betyder tro for vores holdninger? Jeg forbereder et kort oplæg til samtalen hver gang, men hvor den så bevæger sig hen, er op til de mennesker, der sidder omkring bordet. Advents-lørdage for børn Kirken inviterer igen i år alle børn fra 0. til 3. klasse til at være med i årets adventsgruppe. Vi mødes i konfirmandstuen i Storegade (ved præstegården) tre lørdage i adventstiden fra kl. 10 til 12. Vi skal dyppe lys, bage luciabrød, lave flotte julekort, høre gode fortællinger Tidsrammen er Det er ikke nødvendigt at melde sig til man kan bare deltage, i det omfang, man har tid og lyst. Næste gang er 3. september kl i Konfirmandstuen (Storegade 7, om hjørnet, den lange hvide bygning). Derefter tager vi stilling til, om og hvordan vi skal fortsætte samtalerne. Marianne Christiansen og synge. Man kan tilmelde sig på telefon , på mail eller bare møde op. Vi håber på at se rigtig mange børn! Det foregår lørdag den 1., den 8. og den 15. december. Det er Lis Emma Søvik og Ida Marie Skau, der står for adventsgruppen. Kierkegaard for begyndere 2013 fejres 200-året for Sørens Kierkegaards fødsel og den betydning hans værk har fået for eftertiden for tænkningen, pædagogikken, filosofien, teologien mm. I Tønder kommunes Kulturuge er et af Løgumkloster kirkes bidrag en spændende koncert/oplæsning, som skal på turné langt ud over landets grænser, og som vi med stolthed kan sige, er udtænkt og opføres af lokale kræfter: Organist Poul Skjølstrup Larsen (orgel) og hans kone Christina Meißner (cello) samt rektor og Kirkegaardsspecialist Eberhard Harbsmeier (oplæsning). Som optakt til denne koncert og til Kirkegaard-året i det hele taget, holdes 4 aftner for»nye læsere«: Hvem var Kierkegaard og hvad var det for tanker og skrifter, han kom til at præge eftertiden med? Hvorfor er han ikke blevet glemt? Aftnerne arrangeres i et samarbejde mellem Teologisk Pædagogisk Center, FOF og menighedsrådet. Alle er velkomne der kræves ingen forkundskaber. Kierkegaard-aftner: Den 12.september, den 24. september, den 8. oktober og den 29. oktober kl på Kirke Alle 2 og til at forestå de 4 aftner er bl.a. Sognepræst Marianne Christiansen og rektor Eberhard Harbsmeier. Se nærmere i dagspressen, på samt FOF s program 9

10 Minikonfirmander 10 Mini-konfirmander For 3. klassetrin begynder i september. Nærmere besked om tid og sted gives via skolen. Marianne Christiansen Farvel og tak for samarbejdet til Vita og Bent Andreasen, forstanderpar på Løgumkloster Højskole Fra Løgumkloster Kirkes menighedsråd v. formand Kirsten Moesgaard. Kære begge to I juni måned tog Løgumkloster Højskoles forstandere Vita og Bent Andreasen afsked med byen de har begge fåret præsteembeder, Vita i Odense og Bent i Fredericia. Dermed er et kapitel slut også for Løgumkloster sogn, hvor Vita og Bent har været en v i g t i g del af såvel det kirkelige som folkelige liv, ligesom de har gjort frivillig tjeneste som ulønnede hjælpepræster. Vi i Løgumkloster sogn er dem meget taknemmelige og ønsker dem begge alt godt i deres fremtidige virke. Ved afskedsfesten sagde menighedsrådsformand Kirsten Moesgaard blandt andet: Det har været en berigelse for os i kirken og i sognet med jer, som en del af sognet og som en del af præsteteamet - eller hvordan vi nu skal udtrykke det. Og særligt til Bent: Du har siden Klosterforum blev etableret utrætteligt kæmpet og stridt med at stå i spidsen for dette udviklingsforum her i vores by. Med dit kulturengagement både i byen og i kommunen, samt dit store kendskab til kirken og til klostervæsenet i Europa har du bidraget væsentlig til, at vi bliver ved med at holde sammen og tro på, at det nok skal blive til noget. Tusind tak også her for dit store engagement i den sag. Til jer begge: Den måde, I præsenterer jer selv på i jeres nye job, siger måske også lidt om noget af det, der er karakteristisk for jer. For Vita: Du arbejder med at komme tæt på dit medmenneske- det, du kalder det livsfordoblende - og bruger et digt af Benny Andersen:»Du gør mig til mere end mig Jeg gør dig til mere end mig Sammen er vi mere end os«og du, Bent, bruger Goethe, når du skal give din forståelse af livskvalitet: Nemlig at hver dag skal bestå af»at høre en lille sang At læse et godt digt At se et smukt billede At sige et par fornuftige ord«og jeg genkender helt din åbne din kulturåbne- livsholdning her. Med de - jeres egne ord - vil jeg ønske jer alt godt i jeres nye stillinger.

11 Efter branden i Dormitoriet Der er nu gået syv måneder siden branden i dormitoriet. Vi har desværre haft en ufrivillig pause i restaureringsarbejdet, grundet kirkens arkitekts sygdom. I begyndelsen af juni måtte menighedsrådet derfor antage en ny arkitekt, og valget faldt på arkitekt Anker Ravn Knudsen fra Rødding. Restaureringen af dormitoriet er nu godt i gang; håndværkerne er ved at skifte de store bjælker, og når dette er færdigt, lægges der nyt gulv oven på bjælkerne. Efterfølgende skal der lægges ny el ind i bygningen til belysning, og der vil blive installereret et nyt og mere nutidigt høreanlæg i dormitoriet med højtalere i loftet, samt en stationær projektor. Når alt dette er på plads, afsluttes der med 400 mm isolering. I selve dormitoriet har murerne givet væggene en»kærlig«behandling, og disse vil blive afsluttet med en sidste kalkning. En god idé kom for dagen kort efter branden. Skille muren - mellem dormitoriet og trappeopgangen foreslås fjernet, så der bliver mere plads til bl.a. korarbejde, konfirmandundervisning og anden form for undervisning. Vi håber meget på, at dette ønske imødekommes, så også vi ansatte i huset kan få lidt mere effektivt plads at arbejde på, men også et flot syn for alle der besøger Dormitoriet. Udvendigt er der i juli måned givet tegltagene på klosterets bygninger, slottet og TPC s bygninger et friskt pust. Al mos er fjernet, og tagene har fået en alge behandling. Alle der kommer forbi vores smukke bygninger, kan nu nyde synet af velplejede tegltage. Povl Søndergaard Babysalmesang: Efterårsholdet begynder onsdag den 5. september kl i kirken. Forløbet henvender sig til børn i 3-9 måneders-alderen sammen med deres mor/far. Det foregår hver onsdag kl frem til efterårsferien. Tilmelding til Marianne Christiansen: Marianne Christiansen 11

12 Klosteraften: Koncerter Torsdag den 20. september kl i Havesalen i Refugiet»Naturen på liv og død i efterårssange og salmer«v/ Marianne Christiansen Mandag den 15. oktober kl i Havesalen på Refugiet Livsmod i modvind - en broget mosaik af»vidneudsagn«om livsmod trods modgang. At kunne insistere på mulighed, selv når der ingen mulighed synes at være. 12»At mig dagen fryder, trods synd og død«(jakob Knudsen i salmen»se nu stiger solen«) eller som Benny Andersen siger det et sted:»jeg er tre måneder bagud med fortvivlelsen og alligevel flyder det med livsmod over det hele«. Temaet vil blive belyst med eksempler fra litteraturens verden, herunder selvbiografi. v. Gudmund Rask Pedersen, sognepræst, forfatter Lørdag den 27. oktober kl Nordschleswiger Musikvereinigungs kor John Rutter: Magnificat, solist Stine Elbæk Giacomo Puccini: Messa di Gloria, solisterne er David Danholt og Jeppe Friis Arr. Nordschleswiger Musikvereinigung Entré Tirsdag den 6. november kl Luthers salmer Løgumkloster kirke Ungdomskor Dennis Bang Fick, dirigent Ole Brinth, orgel Fri entré Novembers Klosteraften ligger ved redaktionens slutning ikke klar. Tid og sted og indhold bliver offentliggjort via Ugepressen og opslag. Torsdag den 8. november kl Lutherkoncert Ensemble Nu:n Saxofon, guitar og orgel Fri entré Arr. TPC og Løgumkloster kirke Fredag den 9. november kl Søren Kierkegaard i ord og toner Eberhard Harbsmeier, læsning Michael Geyersbach, video Christina Meißner, cello Poul Skjølstrup Larsen, orgel Arr. TPC og Løgumkloster kirke. Fri entré Lørdag den 1. december kl Adventskoncert Løgumkloster kirkes Ungdomskor Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, direktion og orgel Fri entré

13 Udstillinger i glasgangen HVOR FUGLENE FLYVER TRÆSNIT OG GRAFIK 1. august 31. oktober 2012 Jens Bohr Gabet 14, 5370 Mesinge Jens Bohr er uddannet på det Jyske Kunstakademi i Århus på Tekstillinie / Grafiklinie Han arbejder som billedkunstner med grafik allermest træsnit og keramik og har udstillet på et bredt udsnit af anerkendte kunstmuseer over hele landet. Han er modtager af Statens Kunstfonds Arbejdslegat 2001 og FOTOS 1. november 15. december 2012 Peter Petersen Ved Dammen Løgumkloster Tlf Peter Petersen er pensioneret snedkermester og amatørfotograf. Han har boet i Løgumkloster siden 1949, og udstillingen viser udvalgte billeder fra hele perioden indtil nu, altså ca. 60 år. De viser således også udviklingen fra sort/hvid til de meget naturtro farver, som gode film og kameraer kan gengive i dag. Udover Løgumkloster og omegn er der også billeder fra andre steder i Danmark og Nordtyskland. Udstillingen viser motiver fra landskabs- og bymiljø, men også særlige begivenheder som Kloster Mærken, samt bygningsværker såsom kirker, slotte, broer m.m. Ved forskellige årstider og lysforhold, sammen med naturen og dens luner, fortæller udstillingen om oplevelser og stemninger. Besøg vores hjemmeside og læs mere om Jens Bohr og Peter Petersen. 13

14 LØGUMKLOSTER KIRKE, ADMINISTRATION Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster Tlf Mobil SOGNEPRÆST (KBF) Marianne Christiansen Storegade 7, 6240 Løgumkloster Tlf Mobil Fridag: fredag KIRKETJENERE Povl Søndergaard Fridag: mandag Susanne N. Hansen Fridag: fredag ORGANISTER Poul Skjølstrup Larsen Tlf Fridag: mandag Dennis Bang Fick Tlf Fridag: tirsdag KIRKESANGER Else Nielsen Fridag: mandag KIRKEGÅRDSLEDER Christian Hansen Tlf Mobil MENIGHEDS- RÅDSFORMAND Kirsten Moesgaard Tlf KIRKEVÆRGE/ KONTAKTPERSON/ KASSERER Paul Anton Martinussen. Tlf LØGUMKLOSTER SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kirsten L. Christensen. Tlf REDAKTIONSUDVALG Marianne Christiansen (kbf) Lone Muus (mr) Marianne Christiansen (mr) Knud Olaf Thams (mr) Povl Søndergaard (ktj) FOTOS: Lone Stidsen, Povl Søndergaard MENIGHEDSRÅDET VED LØGUMKLOSTER KIRKE Kirsten Moesgaard Britta Larsen Lone Muus Kirsten Louise Christensen Marianne Christiansen Paul Anton Martinussen Knud Olaf Thams Arne Nicolaisen Marianne Christiansen (kbf) Poul Skjølstrup Larsen (pers.repr.) NORDSCHLESWIGSCHE GEMEINDE Pastor: Matthias Alpen Garvergade 14, 6240 Løgumkloster

15 Kirkelige handlinger Dåb Anmeldes til sognepræsten senest 4 uger før dåben. Barnet navngives til kommunen forud for dåben. Barnets fødsel-/navneattest, forældres dåbsattester og vielsesattest medbringes. Navne og adresser på 2-5 faddere oplyses i forbindelse med dåbssamtalen med sognepræsten. For at være fadder skal man være døbt og mindst 13 år gammel. Vielser Aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen skal foregå. Der medbringes dåbsattest og en prøvelsesattest, udstedt af kommunen tidligst 4 måneder før vielsen, som afleveres til sognepræsten sammen med navne og adresser på to vidner. Kirketjener kontaktes med hensyn til pyntning og det praktiske i kirken. Begravelser/bisættelser Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Begravelseshandlingen og tidspunktet aftales med Sognepræsten på begravelsesstedet. Dåbs- og vielsesattest anvendes til udfærdigelse af dødsanmeldelse. Kirketjener og kirkegårdsleder kontaktes med hensyn til ringning og det praktiske i kirken og på kirkegården. Fotografering/ videooptagelse Menighedsrådet har besluttet, at det ved dåb kan ske før eller efter gudstjenesten, og ved vielse ved ind- og udgang. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til AP-Taxi tlf senest dagen før. Aftensang i kirken Hverdage kl ledes af repræsentant fra: mandag: Byen tirsdag: Højskolen torsdag: Refugiet fredag: IM/LM lørdag: Menighedsrådet. Onsdag altergang 1. onsdag: Sognepræsten 2. onsdag: Højskolen 3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 5. onsdag: Refugiet 15

16 Gudstjenesteliste Kalender se omtale inde i bladet 2. september kl søndag efter trinitatis Kirkekaffe 2. september kl Tysk gudstjeneste 13. søndag efter trinitatis v. Matthias Alpen 9. september kl søndag efter Trinitatis 16. september kl Høstgudstjeneste 15. søndag efter Trinitatis 23. september kl søndag efter Trinitatis 30. september kl søndag efter Trinitatis v. Gunna Kasper Hansen 7. oktober kl søndag efter Trinitatis Kirkekaffe 7. oktober kl Tysk gudstjeneste 18. søndag efter Trinitatis v. Matthias Alpen 14. oktober kl søndag efter Trinitatis 21. oktober kl søndag efter Trinitatis v. Steen Tygesen 28. oktober kl søndag efter Trinitatis 4. november kl Alle Helgens dag Kirkekaffe 4. november kl Tysk Gudstjeneste Alle Helgens dag v. Matthias Alpen 11. november kl søndag efter Trinitatis 18. november kl søndag efter Trinitatis 25. november kl Sidste søndag i kirkeåret v. Thorkild Schousboe Laursen 2. december kl søndag i advent Hver onsdag kl NADVER- GUDSTJENESTE Mandag d. 3. september kl Bordsamtaler II Tirsdag den 4. september kl orienteringsmøde Torsdag den 6. september Menighedsrådsmøde Onsdag den 12. september kl Kierkegaard for begyndere Søndag den 16. september Høstgudstjeneste Torsdag den 20. september Klosteraften Mandag den 24. september Kierkegaard for begyndere Torsdag den 27. september kl gudstjeneste på Lindevang Mandag den 8. oktober kl Kierkegaard for begyndere Torsdag den 11. oktober Menighedsrådsmøde Mandag den 15. oktober kl Klosteraften v. Gudmund Rask Pedersen Torsdag den 25. oktober kl gudstjeneste på Lindevang v. Bent Oluf Damm Lørdag den 27. oktober kl koncert Mandag den 29. oktober kl Kierkegaard for begyndere Tirsdag den 6. november Kl koncert Torsdag den 8. november Kl koncert Fredag den 9. november Kl koncert Torsdag den 15. november Kl Menighedsrådsmøde Torsdag den 29. november kl gudstjeneste på Lindevang v. Bent Oluf Damm Lørdag den 1. december Kl koncert Lørdage den 1., 8., og 15. december Adventsgruppe i konfirmandstuen Tinglev Bogtrykkeri

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 2 september oktober november 2011 Nyt fra menighedsrådet Allerførst siger vi tak for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået for vores nye kirkeblad. Det bestyrker os i, at

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 5 juni juli august 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 Halvvejs inde i 2012 må vi i menighedsrådet konstatere, at året allerede har budt på og byder på mange spændende udfordringer, som

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke efterår 2016

Kirkenyt for Tingsted kirke efterår 2016 Kirkenyt for Tingsted kirke efterår 2016 Denne sommer er anderledes end alle andre jeg kan huske. Normalt plejer medierne at have travlt med at få beretninger fra sommerlandet til at fylde aviser og websiders

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4 Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget Padesø Kirke Det er vigtigt at være med i menighedsrådet. Hvorfor er det så vigtigt? Kirken

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Henrik Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Prædiken Høstgudstj. søndag den 28. september 2014 i Skibet kirke fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev I dag har vi høstgudstjeneste her i Strellev. Vi glæder os over, hvad Gud lod vokse i vang, som vi senere skal synge. Vi takker for de gode gaver, han giver til os, vi lovpriser ham, fordi vi har fået

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Tirsdag den 1. september 2015 Anders Eskedal Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op. Dagens bibelord:

Tirsdag den 1. september 2015 Anders Eskedal Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op. Dagens bibelord: Tirsdag den 1. september 2015 Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op To citater fra Klagesangene 3: Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen (3,22-23a) Herren

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2016 41. ÅRGANG Egeskov Kirke sommeren 2016 VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 1 juni juli august 2011

for Løgumkloster Sogn 1 juni juli august 2011 for Løgumkloster Sogn 1 juni juli august 2011 Nyt fra menighedsrådet 2 Du sidder nu med Løgumkloster menighedsråds seneste tiltag, nemlig et nyt kirkeblad. Efter mange opfordringer fra vore medlemmer og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 3 Juni 2003 - August 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 3 Juni 2003 - August 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 3 Juni 2003 - August 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

KIRKEBLAD. Ved efterårstide. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Ved efterårstide. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/9 30/11 2009 Glesborg Fjellerup Ved efterårstide Så gik den sommer, og nu kan vi sige goddag til efteråret, og det har sandelig også sine skønne. sider. Forfatteren Alex Garff giver udtryk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1. Kirkeblad. for Arrild og Branderup sogne

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1. Kirkeblad. for Arrild og Branderup sogne Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1 Kirkeblad 28 for Arrild og Branderup sogne September / Oktober / November 2009 Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 2 Forsidebillede:

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken Alle Helgens søndag

Prædiken Alle Helgens søndag Prædiken Alle Helgens søndag Salmer: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang (mel. Crüger) DDS 544: Som dug på slagne enge DDS 571: Den store hvide flok vi se // DDS 573: Helgen her og helgen hisset DDS 406:

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 4 September 2005 - November 2005. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 4 September 2005 - November 2005. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 6. årgang Nr. 4 September 2005 - November 2005 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 7 december 2012 januar februar 2013 Nyt fra menighedsrådet Ved menighedsrådsvalget den 13. november 2012 var stemmeprocenten 29,7 Valgt blev: Britta Larsen Marianne Louise Christiansen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere