for Løgumkloster Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012

2 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene, ny belysning, udbygning af orgelpulpitur, nye løjtnant stole, ny hoveddør samt flere andre spændende ændringer, herunder også forslag om ny orgelfacade. Vi var alle meget begejstrede for det fremlagte projekt. Da projektet lidt senere blev forelagt styregruppen, hvor AP Møller fonden har et par repræsentanter, var der samme positive reaktion fra dem. Da det samlede projekt er blevet mere omfattende end først planlagt, overskrides det beløb som fonden har stillet os i udsigt, hvorfor der nu arbejdes på fremskaffelse af flere penge, således at hele projektet kan gennemføres og den»røde tråd«i det samlede projekt kan bevares. Som det kan ses og læses om senere i bladet, er der gang i renoveringen efter branden, der arbejdes på at få designet og lavet nye dragter til koret, i forbindelse med renoveringen af lydanlægget i dormitoriet, har vi valgt at bruge ekstra penge så vi kan få et tidssvarende lyd- og projektoranlæg. På kirkegården tilpasser vi os løbende, dvs. at lige nu må vi afsætte mere og mere plads til gravsteder med kun en plade i græsplænen og med plads til en eller to vaser med blomster. Senest har vi, på baggrund af en forespørgsel, besluttet, at der fremover også kan foretages kistebegravelser på fælles gravstedet (i daglig tale: de ukendtes grav), men under samme betingelser som i dag gælder for nedsatte urner, nemlig, at der ikke må lægges blomster, kranse eller lignende hvor kisten er sat ned. Sognepræst Marianne Christiansen har på opfordring fra dagplejemødre besluttet at starte et nyt hold med babysalmesang, hun har lavet plan for konfirmandundervisningen, hvor hun vil inddrage konfirmanderne noget mere i gudstjenesterne, ligesom hun igen vil afholde sangaftner for alle interesserede se kalenderen bagerst i bladet. Diakoniudvalget»tonser bare derudaf«som man siger, der er nu 25 besøgsvenner og der er stadig brug for flere, så har du, kære læser, lyst, eller kender du en som har lyst til at blive besøgsven, så hører udvalget gerne fra dig. Den 13. november er der valg til menighedsrådet. Som omtalt i sidste kirkeblad har vi søgt om og fået tilladelse til, som forsøg, at holde valg for kun 2 år mod normalt 4 år. Derimod ser det ikke ud til at vi får lov til fortsat at være 8 i menighedsrådet, men skal ned på 7, idet vi lige er kommet

3 under de 3000 medlemmer der kræves for at være 8 medlemmer i rådet. Som omtalt i sidste kirkeblad og som det kan ses længere omme i bladet, holder vi orienterings møde omkring valget den 4. september i forsamlingshuset. Vi opfordrer til at komme for at høre og stille spørgsmål og forslag til både formanden og sognepræsten samt være med til evt. at sammensætte det nye menighedsråd. Kirkeministeriet har i øvrigt lagt en video under elt/menighedsraadsvalg- 2012/ hvor alle er velkommen til at kigge og lytte. Knud Olaf Thams På kirkegården tilpasser vi os løbende, dvs. at lige nu må vi afsætte mere og mere plads til gravsteder med kun en plade i græsplænen og med plads til en eller to vaser med blomster. 3

4 Snart falmer skoven 4 Snart falmer skoven trindt om land det gør den jo egentlig ikke. Dens farver bliver snarere glødende, før de helt forsvinder og det varer heldigvis noget endnu. Alligevel falder udtrykket os ind:»nu falmer skoven..«, fordi de fleste af os kender en sang, en salme med det navn. Salmen giver os et udtryk for den erfaring, vi igen og igen gør os: at det bliver efterår, skoven skifter farve, frugter modnes og falder af, hvis ingen plukker dem og bringer dem i»lade og lo«. Og den giver os også opmærksomhed på det, vi oplever. Hvis ikke vi kendte efterårets salmer og sange, ville vi måske ikke have samme opmærksomhed på farverne, fuglene, frugterne. Eller også ville vi bare ikke have fælles udtryk for det, som når vi kan sige:»nu falmer skoven Nu falmer skoven«er en meget elsket salme. Fra nu af og de næste måneder synger vi den jævnligt både i kirken og ved andre lejligheder, når der skal synges sammen. Hvorfor er den så elsket? Det kan både være på grund af melodien og på grund af teksten formentlig er det begge dele. Melodien stod der strid om for år tilbage. For salmen kan synges på flere forskellige, og den som de fleste synes er»den rigtige«den, der begynder med et stort spring opad på ordet»falmer:»nu falmer«- den stod ikke i de officielle melodibøger, fordi den regnedes for rigeligt»romantisk«og dårlig stil. Men sikkert netop på grund af melodiens bevægelse, som jo også bevæger dem, der synger, forblev den den mest populære. Så i de seneste års melodibøger er den endelig kommet med en sejr for et egentlig folkeligt pres. Og når der er så stor lidenskab forbundet med melodien, må det være fordi teksten siger så mange mennesker noget. Den begynder med de erfaringer, som vi alle har af naturens gang, og så den erfaring, som vi selv eller vores nære forfædre havde af høsten i landbruget, - eller, om ikke andet, i haverne: Men i vor lade, på vor lo der har vi nu Guds gaver, der virksomhed og velstand gro i tøndemål af traver. Nu er der ikke mange børn (eller voksne), der ved, hvad traver er, og tøndemål er erstattet af andre mål men vi forstår godt meningen: At jordens afgrøder gør os rige og giver os

5 det daglige brød. Og selvom - eller netop fordi vi lever i et overflodssamfund, der næsten har glemt afhængigheden af jordens frugtbarhed, er det strengt nød - vendigt, at vi i sangene og salmerne bliver mindet om den, så vi kan føle både taknemmelighed og ydmyghed over for den. Det er ingen selvfølge, at vi har lader og lo og butikker fulde, og lever i et samfund af virksomhed og velstand det er i sidste ende Guds gaver. Som der står i en anden salme, der minder os om, at vi ikke selv er årsag til al vores rigdom:»det vokser jo, medens vi sover«(fra»du gav mig, o Herre, en lod af din jord«) Og så fortæller salmen videre: De gaver, vi får, er ikke kun de materielle, men også»guds ord«, fortællingen om Jesus og hans overvindelse af død og ondskab. Det er»det ord, som aldrig glipper«.: Og han, som vokse lod i vang de gyldne aks og vipper, han blive hos os med sit ord, det ord, som aldrig glipper. Og så er der for alvor grund til at takke. For evangeliet om Jesus fortæller om en endnu større gave end naturens gaver - nemlig den, at vi og alting ikke ender i død og tomhed, men i liv og glæde. Det er Helligånden, der gør det levende i os, så vi får mod til at leve, også mens vi falmer og dør ligesom skoven: Han Ånd, som alting kan og ved i disse korte dage med tro og håb og kærlighed til himlen os ledsage.»nu falmer skoven«er en salme om både liv og død og evighed. Den begynder i det, vi kender og sanser, og ender i det, vi ikke aner noget om, men kun kan tro og håbe på: Det evige liv. Og salmen fortæller os, at det hænger sammen. Det liv, vi lever nu og den taknemmelighed og glæde, vi føler ved at være til og få det daglige brød, det er»godt nok«. Det er en forsmag på den evige glæde, hvor der ikke mere er noget, der ødelægger livet. Når timeglasset er rindet ud, blive det evigt sommer og høst på engang. Det fatter vi selvfølgelig ikke, men vi mærker glæden og håbet i det. Ikke så sært, at»nu falmer skoven«er en elsket salme både i glæde og sorg. For i den hænger vores liv sammen med evigheden. Den springer opad og bevarer alligevel jordforbindelsen. Marianne Christiansen 5

6 Menighedsrådsvalg 2012 i Løgumkloster sogn Ved sidste valg viste det sig, at mange oplevede, at de ikke kunne stemme, fordi de tilhørte et andet sogn, end de troede. Hvilket sogn, man tilhører, afgøres af ens adresse. Tjek evt. på hvilket sogn, du tilhører. Hvis du gerne vil tilhøre et andet sogn, end din adresse giver mulighed for, kan du løse sognebånd. Sognebånd løses til en sognepræst og er gyldigt, så længe præsten er i sognet. Hvis du er i tvivl om dit tilhørsforhold og stemmeret, så kontakt sognepræsten. 6 Den 13. november 2012 afholdes der valg til menighedsråd. Ved orienteringsmødet tirsdag den 4. september bliver der orienteret om menighedsrådet arbejde og de opgaver der vil komme i fremtiden. Se vedlagte annonce. Løgumkloster menighedsråd har søgt om dispensation om at forblive 8 i menighedsrådet, idet vi kun er berettiget til 7 medlemmer. Menighedsrådet har ikke fået dispensation for medlemstallet. Løgumkloster menighedsråd har fået godkendt ansøgning om 2-årig valgperiode. Hvis menigheden ønsker det, er der mulighed i forlængelse af orienteringsmødet at opstille en fælles liste. Hvis der er enighed om en fællesliste, og der ikke indkommer alternative lister, bliver der fredsvalg. Vi håber at mange vil høre om vores arbejde, og at mange vil deltage i opstillingsmødet. Der kan der opnås indflydelse på hvem der skal vælges til det nye menighedsråd. Program: 1. Menighedsrådets arbejde siden sidste valg, samt kommende opgaver, ved formanden og kassereren 2. Sognepræstens arbejde og planer 3. Redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål og forslag til sognepræsten og hele menighedsrådet. Kaffe og brød, som menighedsrådet er vært for. Som tidligere vil der efter kaffepausen, hvis der er stemning herfor, være mulighed for et: Orienteringsmøde tirsdag den 4. september kl i Løgumkloster Forsamlingshus Opstillingsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af kandidater og stedfortrædere 4. Valg af min. 5 og max. 15 stillere 5. Eventuelt Vi gør opmærksom på, at valget d. 13. november 2012 aflyses, såfremt der ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012 kl ikke er modtaget mere end én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen. Marianne L. Christiansen

7 Allehelgens lys Allehelgens Dag mindes vi i kirken både om alle dem, der har båret troen videre, og dem, vi selv elsker og savner, vore kære døde. Det er en taknemmelighedsdag, hvor sorgen og savnet bliver mødt af takken for deres liv og troen og håbet på det evige liv. Mange steder og også her i Løgumkloster læses navnene på dem, der er døde i årets løb, op efter prædik e n e n med en bøn om trøst til de sørgende og det evige lys for os alle, levende som døde. Uanset om vi læser navnene højt eller hver især husker på vores kæres navne inden i os selv, så er Allehelgen tiden at blive mindet om, at Gud ikke glemmer en eneste af sine børn. Hverken den, hvis navn og betydning huskes af mange, eller den, hvis navn er glemt af alle, men hvis liv havde lige så stor og enestående værdi. Marianne Christiansen»Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig«siger Herren (Esajas 49,15 i Det gamle Testamente)

8 Høstgudstjeneste Søndag den 16. september kan man gøre en god handel i Løgumkloster kirke. Den gode handel kan bestå i at man selv, eller et barn man kender, medbringer noget af høstens overflod frugter, syltetøj, grøntsager, blomster. Dem bærer børnene ind i kirken til høstgudstjenesten kl , så de kan fylde kirken med den skønhed, som er en del af høstgudstjenesten. Og bagefter bærer børnene gaverne ud igen, og så bliver de solgt på auktion til højeste bud, og pengene går til Folkekirkens Nødhjælp. Det er en god handel! Og man kan selvfølgelig også gøre en god handel ved selv at købe nogen af de gode sager. Høstgudstjenesten med salmerne»nu falmer skoven«,»vi pløjed og vi så de«,»du gav mig, o Herre, en lod af din jord«o.s.v. er en god lejlighed til standse op og takke for det daglige brød og for gode vilkår og huske på, at jordens gaver skal deles bl.a. ved at handle godt. Ved høstgudstjenesten den 16. september er minikonfirmanderne med til at bidrage til festligheden og der er offergang. Marianne Christiansen 8

9 Omkring et bord Som nævnt i forrige kirkeblad er det stadig muligt at deltage i»rundbordsamtalerne«om kristendom og tro: Hvordan er det med biblen, trosbekendelsen, treenigheden, og forholdet til andre religioner? Hvad betyder tro for vores holdninger? Jeg forbereder et kort oplæg til samtalen hver gang, men hvor den så bevæger sig hen, er op til de mennesker, der sidder omkring bordet. Advents-lørdage for børn Kirken inviterer igen i år alle børn fra 0. til 3. klasse til at være med i årets adventsgruppe. Vi mødes i konfirmandstuen i Storegade (ved præstegården) tre lørdage i adventstiden fra kl. 10 til 12. Vi skal dyppe lys, bage luciabrød, lave flotte julekort, høre gode fortællinger Tidsrammen er Det er ikke nødvendigt at melde sig til man kan bare deltage, i det omfang, man har tid og lyst. Næste gang er 3. september kl i Konfirmandstuen (Storegade 7, om hjørnet, den lange hvide bygning). Derefter tager vi stilling til, om og hvordan vi skal fortsætte samtalerne. Marianne Christiansen og synge. Man kan tilmelde sig på telefon , på mail eller bare møde op. Vi håber på at se rigtig mange børn! Det foregår lørdag den 1., den 8. og den 15. december. Det er Lis Emma Søvik og Ida Marie Skau, der står for adventsgruppen. Kierkegaard for begyndere 2013 fejres 200-året for Sørens Kierkegaards fødsel og den betydning hans værk har fået for eftertiden for tænkningen, pædagogikken, filosofien, teologien mm. I Tønder kommunes Kulturuge er et af Løgumkloster kirkes bidrag en spændende koncert/oplæsning, som skal på turné langt ud over landets grænser, og som vi med stolthed kan sige, er udtænkt og opføres af lokale kræfter: Organist Poul Skjølstrup Larsen (orgel) og hans kone Christina Meißner (cello) samt rektor og Kirkegaardsspecialist Eberhard Harbsmeier (oplæsning). Som optakt til denne koncert og til Kirkegaard-året i det hele taget, holdes 4 aftner for»nye læsere«: Hvem var Kierkegaard og hvad var det for tanker og skrifter, han kom til at præge eftertiden med? Hvorfor er han ikke blevet glemt? Aftnerne arrangeres i et samarbejde mellem Teologisk Pædagogisk Center, FOF og menighedsrådet. Alle er velkomne der kræves ingen forkundskaber. Kierkegaard-aftner: Den 12.september, den 24. september, den 8. oktober og den 29. oktober kl på Kirke Alle 2 og til at forestå de 4 aftner er bl.a. Sognepræst Marianne Christiansen og rektor Eberhard Harbsmeier. Se nærmere i dagspressen, på samt FOF s program 9

10 Minikonfirmander 10 Mini-konfirmander For 3. klassetrin begynder i september. Nærmere besked om tid og sted gives via skolen. Marianne Christiansen Farvel og tak for samarbejdet til Vita og Bent Andreasen, forstanderpar på Løgumkloster Højskole Fra Løgumkloster Kirkes menighedsråd v. formand Kirsten Moesgaard. Kære begge to I juni måned tog Løgumkloster Højskoles forstandere Vita og Bent Andreasen afsked med byen de har begge fåret præsteembeder, Vita i Odense og Bent i Fredericia. Dermed er et kapitel slut også for Løgumkloster sogn, hvor Vita og Bent har været en v i g t i g del af såvel det kirkelige som folkelige liv, ligesom de har gjort frivillig tjeneste som ulønnede hjælpepræster. Vi i Løgumkloster sogn er dem meget taknemmelige og ønsker dem begge alt godt i deres fremtidige virke. Ved afskedsfesten sagde menighedsrådsformand Kirsten Moesgaard blandt andet: Det har været en berigelse for os i kirken og i sognet med jer, som en del af sognet og som en del af præsteteamet - eller hvordan vi nu skal udtrykke det. Og særligt til Bent: Du har siden Klosterforum blev etableret utrætteligt kæmpet og stridt med at stå i spidsen for dette udviklingsforum her i vores by. Med dit kulturengagement både i byen og i kommunen, samt dit store kendskab til kirken og til klostervæsenet i Europa har du bidraget væsentlig til, at vi bliver ved med at holde sammen og tro på, at det nok skal blive til noget. Tusind tak også her for dit store engagement i den sag. Til jer begge: Den måde, I præsenterer jer selv på i jeres nye job, siger måske også lidt om noget af det, der er karakteristisk for jer. For Vita: Du arbejder med at komme tæt på dit medmenneske- det, du kalder det livsfordoblende - og bruger et digt af Benny Andersen:»Du gør mig til mere end mig Jeg gør dig til mere end mig Sammen er vi mere end os«og du, Bent, bruger Goethe, når du skal give din forståelse af livskvalitet: Nemlig at hver dag skal bestå af»at høre en lille sang At læse et godt digt At se et smukt billede At sige et par fornuftige ord«og jeg genkender helt din åbne din kulturåbne- livsholdning her. Med de - jeres egne ord - vil jeg ønske jer alt godt i jeres nye stillinger.

11 Efter branden i Dormitoriet Der er nu gået syv måneder siden branden i dormitoriet. Vi har desværre haft en ufrivillig pause i restaureringsarbejdet, grundet kirkens arkitekts sygdom. I begyndelsen af juni måtte menighedsrådet derfor antage en ny arkitekt, og valget faldt på arkitekt Anker Ravn Knudsen fra Rødding. Restaureringen af dormitoriet er nu godt i gang; håndværkerne er ved at skifte de store bjælker, og når dette er færdigt, lægges der nyt gulv oven på bjælkerne. Efterfølgende skal der lægges ny el ind i bygningen til belysning, og der vil blive installereret et nyt og mere nutidigt høreanlæg i dormitoriet med højtalere i loftet, samt en stationær projektor. Når alt dette er på plads, afsluttes der med 400 mm isolering. I selve dormitoriet har murerne givet væggene en»kærlig«behandling, og disse vil blive afsluttet med en sidste kalkning. En god idé kom for dagen kort efter branden. Skille muren - mellem dormitoriet og trappeopgangen foreslås fjernet, så der bliver mere plads til bl.a. korarbejde, konfirmandundervisning og anden form for undervisning. Vi håber meget på, at dette ønske imødekommes, så også vi ansatte i huset kan få lidt mere effektivt plads at arbejde på, men også et flot syn for alle der besøger Dormitoriet. Udvendigt er der i juli måned givet tegltagene på klosterets bygninger, slottet og TPC s bygninger et friskt pust. Al mos er fjernet, og tagene har fået en alge behandling. Alle der kommer forbi vores smukke bygninger, kan nu nyde synet af velplejede tegltage. Povl Søndergaard Babysalmesang: Efterårsholdet begynder onsdag den 5. september kl i kirken. Forløbet henvender sig til børn i 3-9 måneders-alderen sammen med deres mor/far. Det foregår hver onsdag kl frem til efterårsferien. Tilmelding til Marianne Christiansen: Marianne Christiansen 11

12 Klosteraften: Koncerter Torsdag den 20. september kl i Havesalen i Refugiet»Naturen på liv og død i efterårssange og salmer«v/ Marianne Christiansen Mandag den 15. oktober kl i Havesalen på Refugiet Livsmod i modvind - en broget mosaik af»vidneudsagn«om livsmod trods modgang. At kunne insistere på mulighed, selv når der ingen mulighed synes at være. 12»At mig dagen fryder, trods synd og død«(jakob Knudsen i salmen»se nu stiger solen«) eller som Benny Andersen siger det et sted:»jeg er tre måneder bagud med fortvivlelsen og alligevel flyder det med livsmod over det hele«. Temaet vil blive belyst med eksempler fra litteraturens verden, herunder selvbiografi. v. Gudmund Rask Pedersen, sognepræst, forfatter Lørdag den 27. oktober kl Nordschleswiger Musikvereinigungs kor John Rutter: Magnificat, solist Stine Elbæk Giacomo Puccini: Messa di Gloria, solisterne er David Danholt og Jeppe Friis Arr. Nordschleswiger Musikvereinigung Entré Tirsdag den 6. november kl Luthers salmer Løgumkloster kirke Ungdomskor Dennis Bang Fick, dirigent Ole Brinth, orgel Fri entré Novembers Klosteraften ligger ved redaktionens slutning ikke klar. Tid og sted og indhold bliver offentliggjort via Ugepressen og opslag. Torsdag den 8. november kl Lutherkoncert Ensemble Nu:n Saxofon, guitar og orgel Fri entré Arr. TPC og Løgumkloster kirke Fredag den 9. november kl Søren Kierkegaard i ord og toner Eberhard Harbsmeier, læsning Michael Geyersbach, video Christina Meißner, cello Poul Skjølstrup Larsen, orgel Arr. TPC og Løgumkloster kirke. Fri entré Lørdag den 1. december kl Adventskoncert Løgumkloster kirkes Ungdomskor Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen, direktion og orgel Fri entré

13 Udstillinger i glasgangen HVOR FUGLENE FLYVER TRÆSNIT OG GRAFIK 1. august 31. oktober 2012 Jens Bohr Gabet 14, 5370 Mesinge Jens Bohr er uddannet på det Jyske Kunstakademi i Århus på Tekstillinie / Grafiklinie Han arbejder som billedkunstner med grafik allermest træsnit og keramik og har udstillet på et bredt udsnit af anerkendte kunstmuseer over hele landet. Han er modtager af Statens Kunstfonds Arbejdslegat 2001 og FOTOS 1. november 15. december 2012 Peter Petersen Ved Dammen Løgumkloster Tlf Peter Petersen er pensioneret snedkermester og amatørfotograf. Han har boet i Løgumkloster siden 1949, og udstillingen viser udvalgte billeder fra hele perioden indtil nu, altså ca. 60 år. De viser således også udviklingen fra sort/hvid til de meget naturtro farver, som gode film og kameraer kan gengive i dag. Udover Løgumkloster og omegn er der også billeder fra andre steder i Danmark og Nordtyskland. Udstillingen viser motiver fra landskabs- og bymiljø, men også særlige begivenheder som Kloster Mærken, samt bygningsværker såsom kirker, slotte, broer m.m. Ved forskellige årstider og lysforhold, sammen med naturen og dens luner, fortæller udstillingen om oplevelser og stemninger. Besøg vores hjemmeside og læs mere om Jens Bohr og Peter Petersen. 13

14 LØGUMKLOSTER KIRKE, ADMINISTRATION Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster Tlf Mobil SOGNEPRÆST (KBF) Marianne Christiansen Storegade 7, 6240 Løgumkloster Tlf Mobil Fridag: fredag KIRKETJENERE Povl Søndergaard Fridag: mandag Susanne N. Hansen Fridag: fredag ORGANISTER Poul Skjølstrup Larsen Tlf Fridag: mandag Dennis Bang Fick Tlf Fridag: tirsdag KIRKESANGER Else Nielsen Fridag: mandag KIRKEGÅRDSLEDER Christian Hansen Tlf Mobil MENIGHEDS- RÅDSFORMAND Kirsten Moesgaard Tlf KIRKEVÆRGE/ KONTAKTPERSON/ KASSERER Paul Anton Martinussen. Tlf LØGUMKLOSTER SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kirsten L. Christensen. Tlf REDAKTIONSUDVALG Marianne Christiansen (kbf) Lone Muus (mr) Marianne Christiansen (mr) Knud Olaf Thams (mr) Povl Søndergaard (ktj) FOTOS: Lone Stidsen, Povl Søndergaard MENIGHEDSRÅDET VED LØGUMKLOSTER KIRKE Kirsten Moesgaard Britta Larsen Lone Muus Kirsten Louise Christensen Marianne Christiansen Paul Anton Martinussen Knud Olaf Thams Arne Nicolaisen Marianne Christiansen (kbf) Poul Skjølstrup Larsen (pers.repr.) NORDSCHLESWIGSCHE GEMEINDE Pastor: Matthias Alpen Garvergade 14, 6240 Løgumkloster

15 Kirkelige handlinger Dåb Anmeldes til sognepræsten senest 4 uger før dåben. Barnet navngives til kommunen forud for dåben. Barnets fødsel-/navneattest, forældres dåbsattester og vielsesattest medbringes. Navne og adresser på 2-5 faddere oplyses i forbindelse med dåbssamtalen med sognepræsten. For at være fadder skal man være døbt og mindst 13 år gammel. Vielser Aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen skal foregå. Der medbringes dåbsattest og en prøvelsesattest, udstedt af kommunen tidligst 4 måneder før vielsen, som afleveres til sognepræsten sammen med navne og adresser på to vidner. Kirketjener kontaktes med hensyn til pyntning og det praktiske i kirken. Begravelser/bisættelser Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Begravelseshandlingen og tidspunktet aftales med Sognepræsten på begravelsesstedet. Dåbs- og vielsesattest anvendes til udfærdigelse af dødsanmeldelse. Kirketjener og kirkegårdsleder kontaktes med hensyn til ringning og det praktiske i kirken og på kirkegården. Fotografering/ videooptagelse Menighedsrådet har besluttet, at det ved dåb kan ske før eller efter gudstjenesten, og ved vielse ved ind- og udgang. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til AP-Taxi tlf senest dagen før. Aftensang i kirken Hverdage kl ledes af repræsentant fra: mandag: Byen tirsdag: Højskolen torsdag: Refugiet fredag: IM/LM lørdag: Menighedsrådet. Onsdag altergang 1. onsdag: Sognepræsten 2. onsdag: Højskolen 3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 5. onsdag: Refugiet 15

16 Gudstjenesteliste Kalender se omtale inde i bladet 2. september kl søndag efter trinitatis Kirkekaffe 2. september kl Tysk gudstjeneste 13. søndag efter trinitatis v. Matthias Alpen 9. september kl søndag efter Trinitatis 16. september kl Høstgudstjeneste 15. søndag efter Trinitatis 23. september kl søndag efter Trinitatis 30. september kl søndag efter Trinitatis v. Gunna Kasper Hansen 7. oktober kl søndag efter Trinitatis Kirkekaffe 7. oktober kl Tysk gudstjeneste 18. søndag efter Trinitatis v. Matthias Alpen 14. oktober kl søndag efter Trinitatis 21. oktober kl søndag efter Trinitatis v. Steen Tygesen 28. oktober kl søndag efter Trinitatis 4. november kl Alle Helgens dag Kirkekaffe 4. november kl Tysk Gudstjeneste Alle Helgens dag v. Matthias Alpen 11. november kl søndag efter Trinitatis 18. november kl søndag efter Trinitatis 25. november kl Sidste søndag i kirkeåret v. Thorkild Schousboe Laursen 2. december kl søndag i advent Hver onsdag kl NADVER- GUDSTJENESTE Mandag d. 3. september kl Bordsamtaler II Tirsdag den 4. september kl orienteringsmøde Torsdag den 6. september Menighedsrådsmøde Onsdag den 12. september kl Kierkegaard for begyndere Søndag den 16. september Høstgudstjeneste Torsdag den 20. september Klosteraften Mandag den 24. september Kierkegaard for begyndere Torsdag den 27. september kl gudstjeneste på Lindevang Mandag den 8. oktober kl Kierkegaard for begyndere Torsdag den 11. oktober Menighedsrådsmøde Mandag den 15. oktober kl Klosteraften v. Gudmund Rask Pedersen Torsdag den 25. oktober kl gudstjeneste på Lindevang v. Bent Oluf Damm Lørdag den 27. oktober kl koncert Mandag den 29. oktober kl Kierkegaard for begyndere Tirsdag den 6. november Kl koncert Torsdag den 8. november Kl koncert Fredag den 9. november Kl koncert Torsdag den 15. november Kl Menighedsrådsmøde Torsdag den 29. november kl gudstjeneste på Lindevang v. Bent Oluf Damm Lørdag den 1. december Kl koncert Lørdage den 1., 8., og 15. december Adventsgruppe i konfirmandstuen Tinglev Bogtrykkeri

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 2 september oktober november 2011 Nyt fra menighedsrådet Allerførst siger vi tak for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået for vores nye kirkeblad. Det bestyrker os i, at

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 5 juni juli august 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 Halvvejs inde i 2012 må vi i menighedsrådet konstatere, at året allerede har budt på og byder på mange spændende udfordringer, som

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere