Beboerannonce. Du bestemmer prisen på. Nyt fra vore egne rækker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerannonce. Du bestemmer prisen på. Nyt fra vore egne rækker"

Transkript

1

2 Beboerannonce Du bestemmer prisen på 1 Londonsofa 1 topersoners sofa 1 stol (lav) 2 gulvtæpper 200 x 145 cm 1 par Alpina støvler, str 38 1 par hvide skøjter, str gul Kildemoes cykel, model Butterfly Shuttle Er du interesseret, så ring på Nyt fra vore egne rækker Når du læser dette blad, er det foreløbig sidste gang Erik Hagen står for layout og opsætning af bladet. Erik Hagen har mistet lysten, siger han, og når man ikke har lysten, er det for anstrengende et arbejde. Så martsnummeret bliver efter den aktuelle plan sat op af Lene Jensen, men vi leder også med lys og lygte efter en første reserve, så hvis du har lyst, har du i hvert fald lov til at gøre forsøget. Vi sætter op i WORD, og derefter lægger vi det over i en PDF fil inden vi afleverer til trykkeriet og til naboerne i FÆLLESVIRKETs blad EGEBLADET. Her skal der udtrykkes en meget stor tak til Erik for hans professionelle og engagerede arbejde med at gøre EGEBJERGBLADET klar til trykning. Senest har han forestået det store arbejde med at lægge bladet om til tre spalter og i den forbindelse har han ændret samtlige annoncer. Kære Erik, tusind tak for indsatsen hertil. Jeg havde gerne set samarbejdet fortsat, men respekterer naturligvis dit valg. See07 EGEBJERGBLADET indtil sommeren 2007: Deadline onsdag den 21. marts, omdeles marts Deadline onsdag den 18. april, omdeles april Deadline onsdag den 16. maj, omdeles maj Deadline onsdag den 20. juni, omdeles 30. juni- 1. juli Intet EGEBJERGBLAD i juli Forsidens buket er plukket i begyndelsen af februar i år og arrangeret og fotograferet af Kirsten Seeberg

3 SKAL KULTURHISTORISK FORENING OPHØRE? De fleste vil være bekendt med, at aktiviteterne i Kulturhistorisk Forening for Egebjerg og Omegn, som har eksisteret siden 1986, har været for nedadgående gennem de senere år. Medlemmerne har på generalforsamlingerne accepteret, at foreningen kørte for nedsat kraft, fordi det kneb med at få flere aktive til at melde sig til bestyrelsesarbejdet. Medlemstallet har også været vigende og dermed vort økonomiske grundlag for et højt aktivitetsniveau. Enkelte tiltag har vi dog kunnet præstere, og for øjeblikket er vi tæt ved at barsle med et skrift om det nye Egebjergkvarter. Bestyrelsen mener alligevel, at vi på den kommende generalforsamling til foråret formentlig i marts må have en afklaring på foreningens situation. Vi mener, der tegner sig følgende muligheder: 1) En redningsplan for Foreningen: Vi får vished for, at der i den kommende tid melder sig flere aktive, der er villige til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Man kan maile til formanden, Per W. Johansson, på eller ringe på inden for en månedstid. 2) Foreningen nedlægges efter proceduren i vore love. 3) Foreningen forsøges bevaret, men omdannes til et selskab, der ikke kræver de samme formaliteter som en forening med valg til en bestyrelse og afholdelse af generalforsamling én gang årligt. Foreningen kunne da omdøbes til Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn, der i princippet kunne virke som foreningen hidtil, men fungere efter forenklede love med en selvsupplerende bestyrelse. Dette kunne blive en endelig løsning, men evt. også blot en midlertidig løsning, indtil der evt. øjnes mulighed for at give Selskabet foreningsstatus på ny. Afgørelsen er under alle omstændigheder medlemmernes på den kommende generalforsamling. Medlemmerne vil naturligvis også få tilsendt ovenstående forslag sammen med indkaldelsen til generalforsamling; men da medlemsantallet kun udgør ca. 40, mener vi, det er nødvendigt at gå ud til en større kreds af Egebjergborgere, så de er informeret om Foreningens situation. Egebjerg Sportsklub afholder ordinær generalforsamling den 8. marts 2007 kl i Fælleshuset, Agernhaven 8. Dagsorden i henhold til foreningens love. Lovene kan ses på Indbydelse er tilsendt medlemmerne. Har du ikke modtaget din indbydelse, så ring til eller skriv til Nye medlemmer er stadig meget velkomne! Du kan se ledige banetimer på hjemmesiden, hvor du også kan se efterlysninger af makkere, m.v. Der er også ventelister; hvis du gerne vil spille badminton, men ikke kan finde ledige banetimer, der passer dig, så skriv eller ring til undertegnede, og du kommer på listen. Henrik Jensen Sekretær Per W. Johansson Formand.

4 Op og ned ad Egebjergvej v Finn Jappe Det begyndte i hvor jeg traf en pige, hvis forældre og bedsteforældre havde sommerhus på Egebjergvej Inden længe fik jeg jord under neglene, da jeg blev sat i gang med at så ærter og gulerødder. For det var tiden, hvor man var selvforsynende med al slags grøntsager. Egebjergvej snoede sig gennem kvarteret. Der var græsrabatter og busserne kørte ikke så tit. Men der var en bager, hvor man også kunne købe sardiner i dåse samt æg fra hans høns. Og der var 2 købmænd samt en kiosk, som også blev postekspedition, foruden en slagter og en trikotageforretning. Så det med busserne gjorde ikke noget. Kvarterets forretninger kunne dække de daglige behov. Det endte med at vi i 1960 købte grund af bedstefar og indrettede os i en kæmpe flyttekasse, der både havde dobbeltseng og køkkenafdeling. Der var enkelte helårshuse, men mange sommerhuse af højst tvivlsom kvalitet. Mange var bygget af genbrugsmaterialer og var vel mere skure end huse. Men man hyggede sig, mens man på cykel transporterede frugt og grønt hjem til helårsboligen. Vi havde skam egen saft til hele vinterens forbrug. Vejene Egebjergvej var asfalteret, men alle andre veje var med grus. De krævede stor vedligeholdelse og bølgerne gik nu og da højt, når man på generalforsamlingen diskuterede priser på grus og sten samt skulle udpege arbejdskraft til reparationerne. Beboerne på Egebjergvej skulle ikke betale for vejreparationerne. De boede på en amtskommunal bivej, som det offentlige vedligeholdt - eller i hvert fald burde vedligeholde. Det var der lidt surhed over, men det hjalp at vide, at dem på Egebjergvej fik en højere vurdering og derfor skulle betale mere i ejendomsskat. Den forklaring var mere til at forstå end kendsgerningen, at Egebjergvej havde været der hele tiden, mens bivejene var en del af udstykningen. Kvarteret var i landzonen og man kunne kun bygge helårshus, hvis man havde et landbrug. Så der var en hel del hønsehold og kaninavlere rundt i kvarteret. Men det ændrede sig i 1963, hvor kvarteret overgik til byzone. Nu kunne der bygges. Og det blev der. Der duftede Egebjergvej blev mere og mere trafikeret, og de mange helårshuse krævede nytænkning. Der var ingen kloakker, så man havde pumpelaug, der tømte septiktanken udover jordbærbede, ned i søer, hen til Egebjergvejens kloak for regnvand eller via snedige indretninger ned i drænsystemet. Der duftede ikke godt, når man gik aftentur i sommervarmen. Næste store ændring i kvarteret var derfor, da der kom kloakker sidst i 60- erne. Samtidig begyndte man på at forbedre vejene. Det var et sandt Klondyke med grusbunker og udgravninger, som man skulle kæmpe sig igennem. Men nu var man jo i gang, og når vi nu alligevel gravede og flyttede jord, så kunne vi lige så godt gøre vejene helt færdige, syntes man. Det var dyrt, men der kom dog en rimelig ordning. Grundejerforeningerne lånte penge i banken og overdrog lånet til kommunen, der så over 15 år opkrævede pengene via ejendomsskattebilletten. Grundejerne skulle dog også selv betale noget direkte. 200 kr. pr. kvartal var mange penge dengang.

5 Inflationen kom Grundpriserne steg voldsomt og for os betød det, at vi kunne bygge helårshus, uden at skulle indskyde kontanter i projektet. Værdistigningen på grunden klarede dette problem. Så i efteråret 1964 blev vi helårsbeboere. Lidt senere end påregnet, for frosten kom i begyndelsen af november. Alt bundfrøs og først i april, kunne man igen grave i jorden. Et Johan Christensen hus på 98 m 2 kostede dengang at opføre. 3 år efter kostede en tilbygning på 30 m 2 også kr. og 6 år efter kostede en tilbygning på 20 m 2 samt lidt ombygning kr. Inflationen rasede, men rigtig mange nåede at hoppe på toget, inden det blev helt vildt med lånerenter på 21 %. International befolkning Egebjergvej blev ved samme lejlighed rettet ud og var i 1970 meget international. Manglen på arbejdskraft havde skabt en rute fra Hamburg til Egebjerg, hvor der hver søndag blev fragtet 8 pakistanere i minibus til indlogering i et lejet hus, hvor de levede meget småt. Men så havde de bolig og kunne få arbejdstilladelse. Så snart de fik den første hyre, kunne de flytte videre, så der blev plads til nye. Det var ikke underligt, at de ville væk fra Egebjerg, for de boede 36 sammen i et etplans med garage. I et andet hus boede 12 grækere, mens et tredie hus rummede 20 tyrkere. Der var kun et toilet og bad i hvert hus, så fugten drev af væggene og husene blev ødelagt. Bl.a. fordi der med 7-tommersøm opsattes nødtørftige skillevægge i den store stue og blev boret huller i døre for at sætte kæde med hængelås på. så deres ejendele ikke blev stjålet af medboerne. De fremmede var hyggelige mennesker, men det var lidt svært for nogle at acceptere, at der blev slagtet grise i baghaven, og at når den enlige skraldepose var fyldt, så blev affaldet blot deponeret ved siden af. Da kommunen greb ind, flygtede udlejer og efterlod sine landsmænd til en uvis fremtid samt skrald, der fyldte 40 poser. Det ny Egebjerg Tiden gik, og der blev stadig bygget nyt. Mange meget store og rummelige huse voksede frem, for Egebjerg var ikke mere Ballerup Overdrev, hvor køerne i sin tid blev sat på græs. Nu hed det Ballerups Søllerød, hvor pengepungen skulle være i orden, hvis man ville bygge nyt eller købe. Egebjergklubben fra 1969 sørgede for underholdningen, og der kom en skole, så børnene ikke mere skulle køre i bus til Parkskolen. Bustrafikken blev bedre, men forretningerne begyndte at lukke. Bageren flyttede til det ny byggeri i Egeløvparken. Kiosken, Trikotage-forretningen og Børge- købmand holdt op. Slagteren blev til grill o.s.v., så til sidst var der kun Kaj, som fra sin købmandsbutik kunne hjælpe med de daglige indkøb. Netto og Føtex dræbte nærbutikkerne. Markerne mod øst var væk. 600 lejligheder i Egeløvparken overtog. Markerne mod vest er også væk. Byggeriet på Egebjerggård skal rumme 800 boliger, og de er der snart alle sammen. De mange små søer er fyldt op, men skoven får lov at blive. Så der er stadig skønt i det gamle Egebjergkvarter. Denne artikel blev første gang bragt i 1996 i forbindelse med Grundejerforeningen Egebjerg-lund-Syds 50 års jubilæum.

6 Den Foreløbige Antenne- og Bred-båndsforening, Egebjergnettet afholder ordinær generalforsamling mandag den 26. marts 2007 kl i Fælleshuset, Agernhaven 8. Dagsorden i henhold til foreningens love. Lovene kan ses på Vi regner med at fremlægge: Et konkret tilbud til etablering...af fibernet til hjemmet, herunder...priser, tjenesteudbud, m. m.. Forslag vedrørende den forelø bige forenings fremtid, herunder...anvendelse af foreningens kapital. Det påregnes foreslået at nedlægge den foreløbige forening og oprette en permanent, som drives på samme vilkår som øvrige interesseforeninger i Egebjergklubbens regi. Forslag til nye vedtægter vil blive fremlagt. Der indkaldes derfor tillige til stiftende generalforsamling i en ny bredbåndsinteresseforening! EGEBJERG GRILL & PIZZABAR Grill en på Egebjergvej 72 er kendt af næsten alle i kvarteret. Selvom vi ikke er så meget for Fast Food, når vi skal fortælle om, hvor sundt vi spiser, så kender jeg ikke mange, der går af vejen for en grillkylling eller en pizza i en snæver vending, når man ikke selv orker osv. Og så er Egebjerg Grill & Pizzabar jo for resten for alvor blevet en af vore egne her i EGEBJERG- KLUBBENs område. Den grønne købmand er for længst stoppet, men heldigvis har Grill en overtaget opgaven med at sælge billetter til EGEBJERGKLUBBENs arrangementer til de, der ikke har mulighed for at møde frem i TorsdagsTræf for at ordne det fornødne. På den måde er Mustafa Filikci, som ejeren hedder, blevet en af vore egne, og derfor skal vi her lære ham lidt nærmere at kende. Han er født i den gamle kulturby- Konya i Tyrkiet i 1960 i en stor familie. Hans far kom allerede til Danmark som gæstearbejder i Selv kom han hertil i 1984, men som politisk flygtning. Som mange vil vide, har det ikke altid været nemt at være kurder i et land, der ikke anerkender det kur- diske sprog og den kurdiske kultur. Se i øvrigt siden her i bladet med beskrivelser fra Konya. Han startede som ufaglært maskinarbejder i Derefter fik han arbejde i restaurationsbranchen og i forlængelse heraf tog han et halvt års kursus i restaurationsdrift og fortsatte med at arbejde i branchen i tre år, indtil han i 1993 erhvervede Egebjerg Grill & Pizzabar, som han nu driver med stor entusiasme. Han har dansk statsborgerskab, hans børn går i dansk skole, han trives i Danmark og Egebjerg, og han har et stort netværk, han kan trække på, når der er behov. see07 Bestyrelsen har i de forløbne år dækket langt de fleste udgifter til møder, administration, forsendelser, m.m. af egne lommer. Det er vores opfattelse, at bl.a. dette fremover bør foregå på de i vore andre interesseforeninger gældende vilkår. Bestyrelsen diske sprog og den kurdiske kul

7 HØJRE VIGEPLIGT Dansk Kørelærer Union beskriver på deres hjemmeside, højre vigepligt således: Højre vigepligt Højre vigepligt vil sige, at man skal holde tilbage for al kørende færdsel fra højre side, og samtidig sikre sig, at evt. færdsel fra venstre side både kan og vil holde tilbage. Alle steder hvor man ikke har ubetinget vigepligt, gælder reglen for højre vigepligt - lige bortset fra vognbaneskift og sammenfletning. Overtrædelse af reglerne om vigepligt ( 26, stk. 2-4 og 6) Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om vigepligt. Bøde 1000/1500kr. KLIP I KØREKORTET På henvises til hvis man vil orientere sig om hvilke forseelser der udløser klip i kørerkortet. Her står blandt andet: Du får et klip, hvis du: Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 % Ikke spænder børn under 15 år fast efter reglerne Overtræder reglerne om vigepligt Der er rigtig mange steder på vores villaveje hvor denne regel gælder. Så tænk dig om en ekstra gang, næste gang du suser af sted i bilen. Venlig hilsen Susanne Bagger, mor til 2 små drenge. Dyndsagervej, hvorpå der både i nordgående OG sydgående retning er højre vigepligt 2 steder Mindeord Juhl Lykke Nielsen, Pæremosevej 37 A, døde den 3. februar, knap 77 år gammel. Juhl var født i Vestsjælland, men flyttede som helt lille med sine forældre til Islev. Efter endt skolegang kom han i lære som skomager, men han blev ikke ved sin læst. Han har også været væver, chauffør, vognmand, anlægsgartner og kaffesælger. I 1952 giftede han sig med sin Tonny, og sammen fik de to døtre. Han var anlægsgartner omkring 1960, da Ring IV blev anlagt, og Borupgårds jorde blev skåret over af ringvejen. Der blev en matrikel på 2,8 hektar tilovers på nordsiden, og den kunne Juhl købe udlagt som en landbrugsejendom med henblik på dyrkning af pyntegrønt. Derfra stammer så plantagen for syd for Pæremosevej Juhl opførte så sit hovedhus til ejendommen, og flyttede ind midt i 60 erne. Han overtog bl.a. et agentur på Merrild Kaffe, og blev så kendt som kaffemanden. Da han gik på efterløn fik han bedre tid til at dyrke sin jord, og han avlede frugt, kartofler, grønsager og blomster, som han solgte sammen med Tonny fra et lille halvtag vest for plantagen ned mod Ring IV. I de sidste par år har han opbevaret den traktor, som Aagesdal og Syd får ryddet sne med, på sin ejendom. see07

8 Indkaldelse til Generalforsamling i Egebjerg Gourmetklub mandag den 12.marts kl i Egebjerg Fælleshus Dagsorden a. Valg af dirigent b. Mesters beretning c. Fremlæggelse af regnskab og evt. budget d. Fastsættelse af kontingent e. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant f. Kommende arrangementer g. Indkomne forslag h. Eventuelt Generalforsamlingen afsluttes med et let måltid. Forlods tilmelding til Lis og Hans Christensen På bestyrelsens vegne Leif Aage Mester Tre små fra Finn Jappe Posekøb HAN laver maden og køber et par gange om ugen råvarerne til dette. Som regel glemmer han at medbringe poser hjemmefra. HUN er glad for hans indsats i køkkenet, men er lidt utilfreds med, at han betaler for alle de poser. Men nu har hun lavet et regnestykke, der viser at hans glemsomhed betyder, at familien køber for cirka 500 kr. poser om året til ingen nytte. Og nu husker han at medbringe poser, når han køber ind. Fuld Speed Landinspektør Oltmann overtog i tidernes morgen arealer i Egebjerg som betaling for sit tilgodehavende. Han installerede sig i et skur på hjørnet af Kærvænget/Egebjerg-vej, hvor han hver søndag solgte til interesserede for 20 kr. pr kvadrat alen. (1 alen var sat til knap 63 cm) Kunderne blev inviteret via annoncer med tilbud om gratis kørsel fra Rådhuspladsen til Egebjerg. Buschaufføren fik en bonus på 10 kr. for hver kunde, hvis han kørte så hurtigt, at de ikke opdagede, hvor langt der var fra Rådhuspladsen til Egebjerg. Prisen steg hurtigt til 20 kr. pr. kvadrat meter, dvs. ca pr. grund. Nu er prisen ca. 1 million. SPAM I perioden 31. januar 7. februar har jeg og min PC været angrebet af en orm med den virkning, at mange har modtaget en mail fra mig om SPAM. Jeg har sågar modtaget en SPAM fra mig til mig. Jeg har aldrig selv sendt disse mail. Ormen har hugget modtagerne fra min adresseliste. Jeg har modtaget 14 styks, men jeg ved, at mange flere også har modtaget en sådan mail. Slet bare mailen Jeg forsøger det samme.

9 Konya EGEBJERGBLADETs redaktion har klippet nogle tekster fra opslag i Google om Mustafa Filikcis hjemegn på den anatolske højslette i Tyrkiet: Først på eftermiddagen - efter en spændende køretur gennem et frodigt landskab, hvor vi mange steder så bomuldsplukkere på marken, kom vi til byen Konya, som i dag først og fremmest er kendt for Mevlana Klostret - eller rettere Mevlana Muséet. Konya, som har mere end indbyggere, har altid ligget, hvor de store handelsveje krydsedes. Byens historie går formentlig 7000 år tilbage. Under romernes herredømme blev byen kaldt Iconium. Paulus var et par gange i Konya på nogle af sine mange rejser. Under det seldjukiske herredømme i det 12. og 13. århundrede, hvor Konya var rigets hovedstad, blev der bygget mange prægtige bygninger, som stadig beundres. Udover klostret som jeg vil vende tilbage til, ligger der flere moskeer i byen. Alaedin Camii, som er den største seldjukiske moske i Konya. Det tog mere end 70 år at bygge den,og i den store gård ligger 8 sultaner begravet. Tæt på moskeen ligger Karatay Medrese, som er en teologisk skole fra omkring Lidt længere borte ligger Ince Minareli Minare (den slanke minaret) fra 1258, som især er kendt for dens prægtige indgangsportal. Havde vi haft lidt mere tid, ville vi formentlig have spadseret en tur i den dejlige park lige i nærheden. Konya en åndelig mesters hjemsted Den anatolske højslette omkring Konya har været kendt som Tyrkiets brødkurv i århundreder. Men også en væsentlig bid af landets åndelige føde kommer fra Konya. I 1200-tallet var byen hjemsted for verdens mest berømte islamiske mystiker, Djelaleddin Rumi. I dag læses hans digte og lærehistorier over hele verden af mennesker fra mange forskellige religioner og hans gravsted er centrum for tilbedelse og religiøs turisme. Rumi blev også religiøs lærer og filosof, og han havde snart en stor flok disciple. I 1244 mødte Rumi Tebrizi, en omvandrende mystiker, som gjorde et stort indtryk på ham. Som følge af Tebrizis store indflydelse på Rumi, slog Rumis disciple Tebrizi i hjel, og i forfærdelse trak Rumi sig tilbage fra verden for at meditere. I denne periode skrev han sine store værker,hvori han prædiker tolerance og kærlighed. Rumi var muslim, men havde en usædvanlig tolerant indstilling til andre religioner. Han så de forskellige religioner som mere eller mindre gode, men han udelukkede ingen, hverken jøder eller kristne. På trods af, at Rumi levede det meste af sit liv i Tyrkiet, skrev han de fleste af sine ting på persisk. Divan-e-Shams er et kompendium i poesi på mere end vers. Mathnavi er Rumis mest kendte værk, bestående af 7 bøger med vers. Dette værk benævnes undertiden som den persiske koran. Rumi dør søndag den 17. december 1273 i sit hjem i Konya i en alder af 66 år (68 år, hvis man regner i måneår, som man fx gjorde/gør i Persien). Rumis tilhængere fejrer denne dato hvert år og benævner den Rumis bryllupsdag, idet Rumi på denne dato blev forenet med Allah. Der er intet man bli r mer pessimist a end og sidde og ha glemt hvad man er trist a GRUK

10 Grundejerforeningen Egebjerglund Syd afholder ordinær generalforsam ling den 22. marts 2007 kl i Fælleshuset, Agernhaven 8. Dagsorden i henhold til foreningens love. Lovene kan ses på Indbydelse omdeles til medlemmerne senest den 1. marts. Har du til den tid ikke modtaget din indbydelse, så ring til eller skriv til Generalforsamlingen skal bl. a. beslutte om tidspunkterne for anvendelse af støjende maskiner. På baggrund af de indkomne kommentarer og forslag foreslår bestyrelsen, at følgende tidspunkter for anvendelse af støjende maskiner anføres i principperne: Mandag-fredag: kl Lørdag-søndag: kl Se nærmere på hjemmesiden under debatten om principper for Godt naboskab. Medlemmerne kan få det i en papirversion; ring eller skriv til ovenstående telefonnummer/ -adresse. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at du på hjemmesiden bl.a. kan læse om sneordningen og om kommunens regler for fortovsrenholdelse. Henrik Jensen Referat fra Øl & Vinmagerlavets stævne 2007, den officielle del, afholdt i Fælleshuset den 29. januar 2007 I indledningen konstaterede viceoldermanden, at Lise Hagel og Bjarne Thougaard ønskede at udmelde sig. Derudover konstateredes afbud fra Hans, Finn, Bjarne, Leif, Lise og Egon. Søren var fraværende uden afbud, og han læner sig således op af en mulkt. Oldermanden aflagde sin sidste beretning og takkede for den dejlige tid, han havde haft i lavet. Mht. Stævnet og de 4 lavsmøder henviste han til referaterne. Generelt fra sin tid nævnte han, at flere medlemmer var begyndt at lave vin selv, og at vedtægterne var blevet revideret. Så takkede han alle i lavsrådet for det gode samarbejde. En særlig tak til Benny for rådet om C-vitaminer mod forkølelse. Endelig ønskede han Egebjerg Øl- og Vinmagerlav held og lykke med det fortsatte arbejde. Som ny oldermand valgtes Thomas (det får man ud af at komme for sent), og Ib valgtes som ny skaffer. Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr./år Undervejs blev der drukket vin lavet på birkesaft, frisk og spændende, og John havde medbragt en hedvin, kirsebær årgang Den indbragte en del ros. Derefter satte man sig til bords og nød Eriks Gullaschsuppe, drak et par lækre ungarske vine, Egri Bikaver, og en Teleki årgang 2001, maget på Merlot. Desserten var hjemmelavet is med nødder og portvin. Et velsmagende og spændende måltid senere sluttede denne første del af lavsstævnet i ro og god orden. For referatet/thomas PS. Lavet har faktisk plads til en enkelt ny broder og et par søstre. Interesserede kan henvende sig til oldermand Thomas Seeberg, eller viceoldermand Erik Hagen

11 FÆLLESHUSET har anskaffet en projektor Vi har fået mulighed for at anskaffe en brugt projektor til en rimelig penge. Det dyreste ved den er så absolut den lysstærke pære, og da den har begrænset levetid, ser vi os nødsaget til at opkræve en afgift på 100 kr. pr. gang. Pærens levetid forlænges betydeligt, hvis man venter med at flytte apparatet til pæren er nogenlunde afkølet.. V.hj.a. projektoren kan man vise POWER POINT Slides, som det hedder på nudansk, og man kan også fremvise billeder og film fra CD ROM gennem en PC, som man selv må medbringe. Udstyret kan lejes i TorsdagsTræf. Jan Tegner Nyt layout I de senere år har mange blade og aviser ændret layout måske ikke altid med lige stor succes. Men Egebjergbladets nye, foryngede layout er absolut en gevinst. Fortsæt den linje. Anita Mørk Pil ud efter dem fra POLITIKEN Fat saksen og tag ud og find pilegrene, siger Politikens naturvejleder. Helt siden sidste istid -og det vil sige i de sidste ca år - har der vokset piletræer i Danmark Og der er blevet flettet hegn, kurve, fiskeruser og alle mulige andre nyttige hverdagsting og redskaber af de føjelige grene omtrent lige sålænge, må man formode.»på den måde er pilen en fantastisk vækst - den er meget brugbar. Men den er også sjov, hvis man vil lave en lille udflugt, siger naturvejleder Jan Kjærgaard. Den pileudflugt, Jan. Kjærgaard foreslår, kræver ikke meget: Man skal klæde sig varmt på, trække i gummistøvler og stoppe en beskæringssaks eller en meget skarp kniv i lommen. Og så er det ellers ud i naturen. Når man har fundet en velegnet pilebusk, klipper man nogle grene af - og tager dem med hjem. Grenene sætter man i vand, og efter kort tid sker der noget pudsigt: For så begynder der at vise sig små gæslinger på grenene. Gæslingerne er hanblomster, og de har fået deres navn, fordi de ligner dunede fugleunger. Men de bliver også kaldt både piplinger, spurve, majkatte og katterumper. Ude i naturen viser gæslingerne sig først i april, og så er bierne utroligt glade, for gæslingerne er fulde af pollen. Ved at sætte grenene i vand ved stuetemperatur fremskynder man altså udspringet. Når gæslingerne er kommet frem, begynder grenene kort efter at sætte grønne blade - og derefter begynder de at danne rødder. Så kan man plante grenene over i en urtepotte, og når det bliver forår, sætter man planterne ud i haven, siger Jan Kjærgåard og tilføjer: På den måde kan man lave sin egen lille pileskov.

12 Nedenstående artikel er skrevet i 1986 i anledning af Grundejerforeningen Egebjerglund-Syds 40 års jubilæum De første Grundejerforeningen Egebjerglund Syds 40 års jubilæum giver mig, der var medstifter af foreningen anledning til et tilbageblik til tiden da landinspektør J. Th. Oltmann, ved udstykning af landbrugsjord, skabte begyndelsen på det, der nu er kendt som Egebjergkvarteret. Parcellerne blev solgt under 2. verdenskrig. Man rettede henvendelse til ejendomsmægleren, der boede på Bispebjerg, cyklede ud til ham, han tog sin cykel, og så fulgtes man med ham ud for at se hvilken af parcellerne, man ønskede at købe, så cyklede man tilbage til Bispebjerg for at skrive slutseddel, og kunne derefter cykle hjem med bevidstheden om, at man var blevet grundejer. Grunden, man havde købt var et stykke af en stubmark, kun markeret af træpæle med rød top. En pæl i hvert hjørne. Det skulle så omdannes til have. Der skulle plantes hæk. Haveredskaberne måtte man transportere frem og tilbage på sin cykel hver gang. Jeg havde en efterløber på min cykel. Der stod en tønde med haveredskaberne. Heldigvis tilbød en af de få fastboende, at redskaberne måtte stå i hans udhus. Så blev tønden gravet ned og tjente siden som køleskab. VANDKØ Vi havde håbet, at vi kunne samle lidt regnvand i tønden, men det mislykkedes, så vi måtte som alle andre hente alt vand ved en pumpe på marken til højre for Malthes Eje ved Egebjergvej. Her ved pumpen var der ofte kø af folk, der kom med forskellige beholdere, der skulle transporteres vand i. Eksempelvis kan nævnes en, der hentede vand i en mælkejunge, som han transporterede på en trillebør. Selvom man ikke kunne få materialbevilling til sommerhus eller lign. var mange af grundejerne alligevel i stand til at flytte ud til deres grund, da der blev folkestrejke i København 25/6-5/ Det rygtedes hurtigt, at man på en af de nærliggende gårde ville sælge flæskestege til interesserede, og nogle dage senere rygtedes det, at man kunne købe rugbrød på en brødfabrik i Skovlunde. Da det desuden var jordbærsæson var der næppe nogen af udflytterne der led nød under folkestrejken. DELINGEN Grundejerforeningen Egebjerglund holdt sine generalforsamlinger på Skydebanen ved Tivoli. På disse generalforsamlinger var det klart at selv om sikringen af vandforsyning var hovedinteressen for alle, så var det eneste naturlige at opdele foreningen i en grundejerforening for den sydlige del og en for den nordlige. J Th. Oltmann, der havde udstykket grundene, var født bestyrelsesmedlem også i de 2 nye grundejerforeninger, men han kom aldrig til bestyrelsesmøderne, og gav til sidst afkald på denne rettighed. Oltmann havde stået som ejer af de selvstændigt matrikulerede vejarealer, men overdrog nu arealerne til grundejerforeningerne. BYGGEMODNING De forskellige grundejerforeninger i kvarteret dannede Egebjergenes Vand-udvalg med det formål at skaffe parcelejerne kommunal vandforsyning. En søndag formiddag var bestyrelsen i Egebjerglund Syd indkaldt til møde hos formanden, Chr. Grenå Pedersen. Hvert af bestyrelsesmedlemmerne havde fået besked på at medbringe en trillebør og graveredskaber. Da bestyrelsen var samlet, viste det sig, at formanden havde galger med gadenavne, betonblokke og støbematerialer liggende. Alt det blev så fordelt i bestyrelsesmedlemmernes trillebøre, og da medlemmerne fik besked på, at så kunne de godt gå ud og anbringe skiltene, blev Grenå Pedersen spurgt, hvor hans trillebør var. Jeg skal ikke med svarede han. Jeg skal hen og råbe hurra, når den første vandhane i Egebjerg bliver lukket op. Det tog lidt tid, inden vandledningerne var lagt ud til alle, men med vandforsyningen sikret steg interessen for at få grundene godkendt til helårsbeboelse. Efterhånden som byggemodningen skred frem, steg ejendomsskatterne og andre afgifter til det offentlige, og mange af de parcelejere, der havde sommerhus og have som det primære formål med at købe egen jord, følte afgifterne for tyngende og solgte. Dermed kom området ind i en ny æra, som jeg vil overlade til andre at skildre. A Gran Olsen

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN VINGEN ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 1. Valg af dirigent Jan Nielsen (67) blev valgt med akklamation. Gitte Kehlet (59) blev valgt som referent! Følgende

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger.

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger. I forbindelse med indflytningen i den nye bolig melder der sig sikkert nogle spørgsmål. Dette hæfte skulle gerne give svar på nogle af dem. Andre kan sikkert besvares af bestyrelsen. Og endelig bliver

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere